Voorwoord Introductie tot het SAS Systeem...5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord...3. 1. Introductie tot het SAS Systeem...5"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave iii Inhoudsopgave Voorwoord Introductie tot het SAS Systeem...5 Introductie...7 Een eerste voorbeeld...8 Basis principes en basisbegrippen...13 SAS-datasetstructuur...17 SAS-datasets en -datalibraries...20 Keuze van variabelen...21 Grafische afbeelding resultaat Inleiding DATA-step...27 Introductie...29 Het DATA-statement...29 Inlezen van gegevens...31 INFILE-statement...39 FILENAME-statement...43 Toevoegen van observaties aan een SAS-dataset...45 Overzicht DATA-step Inleiding PROC-step...49 Introductie...51 Algemene statements in PROC-steps...51 PROC SORT...55 PROC PRINT...57 PROC CONTENTS...59 Voorbeeld programma Ontwikkelen en uitvoeren van SAS programma's...71 Introductie...73 SAS Windowing Environment...73 Enterprise Guide...81 Batch processing...97

2 Inhoudsopgave iv 5. DATA-step programmering...99 Introductie Assignment Programma besturing DO-END-groepen Datum en tijd 'Verticale' bewerkingen Debugging Functies Introductie Character-functies Algemene numerieke functies Rekenkundige functies Statistische functies Overige functies SAS-datasets als input Introductie SET-statement MERGE-statement UPDATE-statement Opties bij SET/MERGE/UPDATE Opmaken van output Introductie Lay-out van variabelen: FORMAT PROC FORMAT Layout en aanmaak van externe files PUT-statement Voorbeeldprogramma FILE- en PUT-statements Opslag en onderhoud van SAS-bestanden Introductie SAS-datalibraries Aanwijzen van SAS-datalibraries Engines LIBNAME-statement Datalibrary-onderhoud...197

3 Inhoudsopgave v PROC COPY PROC DATASETS PROC CATALOG Output Delivery System (ODS) Introductie ODS basisprincipe Data in de voorbeelden Aanpassing van de lay-out DATA-step output (FILE PRINT, PUT) Procedure output en ODS Inhoudsopgave Stijldefinities binnen PROC PRINT ODS OUTPUT-bestemming Beschrijvende statistiek Introductie Voorbeeld thema PROC MEANS en PROC SUMMARY PROC FREQ PROC TABULATE Introductie De procedure-beschrijving Het TABLE-statement Voorbeeldprogramma's PROC TABULATE PROC TABULATE en ODS PROC REPORT Introductie Interactieve rapport definitie PROC REPORT in statements PROC REPORT en ODS De SAS-macrotaal Introductie Macrovariabelen Definitie en gebruik van macro's Macro-statements...337

4 Inhoudsopgave vi Macro-functies Het quoting-principe en de quoting-functies Plaats van macro-acties in de tijd Macro's in programma's Macro's ontwikkelen en testen PROC SQL Introductie De structuur van SQL Selecteren van informatie het SELECT-statement CREATE-statement Laden van macrovariabelen Gebruik van database systemen Dictionary Tables Aanvullende voorbeelden Grafische presentatie Introductie De grafische omgeving Algemene statements PROC GPLOT PROC GCHART Annotate-facility Replay- en Template-facility SAS/GRAPH output voor documenten SAS/GRAPH en ODS Statistical Graphics DATA-step nader bekeken Introductie De werking van de DATA-Step Stored Program facility Het SET-statement Het MODIFY-statement DATA-step Views Het WINDOW- en DISPLAY-statement Arrays Voorbeeldprogramma WINDOW en ARRAY Het IF-statement trauma LINK- en RETURN-statements...509

5 Inhoudsopgave vii DATA-Step Component Objects Perl-functies en expressies Introductie Definitie van 'Regular Expressions' De PRX-functies en CALL-routines Ondersteunende routines Introductie SAS-Options Format's PROC TRANSPOSE PROC COMPARE Autoexec-routines SAS/FSP PROC FSEDIT PROC FSBROWSE FS-commando's Voorbeeldtoepassingen Introductie Tabellen raadplegen 'Fuzzy Merge' Verzenden van Automatische wisseling van Powerpoint presentaties Index...597

6 Hoofdstuk Output Delivery System (ODS)

7 Output Delivery System (ODS) In dit hoofdstuk: Introductie ODS basisprincipe Data in de voorbeelden Aanpassing van de lay-out De Template Store PROC TEMPLATE Inheritance Fonts Lay-out aanpassing bij RTF- of PDF-output DATA-step output (FILE PRINT, PUT) Procedure output en ODS SELECT en EXCLUDE Aanpassen van de lay-out van output-objecten Inhoudsopgave Inhoudsopgave bij HTML-output Inhoudsopgave bij RTF-documenten Inhoudsopgave bij PDF-documenten Stijldefinities binnen PROC PRINT 'Traffic lighting' Voorbeeld ODS OUTPUT-bestemming...238

8 Introductie 209 Introductie Er was een tijd dat computer output standaard naar een printer gestuurd werd. Die printer kon 132 tekens per regel afdrukken en 60 of 66 regels per pagina. Tegenwoordig gaat dat anders. Het resultaat kan nog steeds naar een printer gestuurd worden, maar de gemiddelde printer van tegenwoordig heeft een grote variëteit aan lettertypen, die in een grote range van afmetingen gebruikt kunnen worden. Maar meer en meer wordt de output niet geprint, maar gepubliceerd als web-pagina of opgenomen in een rapport dat veel meer omvat dan alleen de output. Dat vereist een andere aanmaak. Het Output Delivery System (ODS) is ontwikkeld om op een standaard manier output te kunnen aanmaken voor al die verschillende bestemmingen (destinations). Je kan ODS min of meer vergelijken met een driver: als gebruiker vertelt je wat er moet gebeuren en ODS zorgt er voor dat het gebeurt, aangepast aan de bestemming. ODS kan nog steeds output verzorgen voor een printer, maar het kan ook onder andere HTML- of XML-output aanmaken, RTF-documenten voor gebruik in office programma's (MS Office, OpenOffice en andere), PDFdocumenten en meer. Figuur 52 geeft dit schematisch weer. Figuur 52: De positie van ODS tussen programma en bestemming van output. Voor elk element in de output van een procedure, zoals een titel, een kopregel, een voetnoot en honderden andere elementen zijn er binnen ODS standaard lay-out beschrijvingen aanwezig in zogenaamde Templates. Die Templates definiëren fonts, fontstijlen, eventueel kleuren en dergelijke voor iedere mogelijke output-bestemming. Dus als gebruiker geef je aan waar de output naar toe moet en ODS doet de rest.

9 Output Delivery System (ODS) ODS basisprincipe Zonder het zichtbaar was is in de vorige hoofdstukken al gebruik gemaakt van ODS, want ook het sturen van output naar de SAS-List of naar een resultaten-venster in Enterprise Guide loopt via ODS. Maar om output naar een andere bestemming te sturen moet dit wel aangegeven worden. Stel dat de output in de vorm van een HTML-bestand moet worden geschreven. Dan is dat op te geven met een ODS-statement: ODS HTML BODY='pad en filenaam.html'; Vanaf dit punt zal alle output naar het opgegeven bestand worden geschreven, totdat deze bestemming weer gesloten wordt met: ODS HTML CLOSE; In plaats van BODY= mag ook FILE= worden gebruikt. Veelal zal op het moment dat een andere bestemming opgegeven wordt geen behoefte meer bestaan aan output in de SAS-List. Die kan dan ook gesloten worden: ODS LISTING CLOSE; En na het afsluiten van de HTML-bestemming moet weer teruggeschakeld worden naar de listing-bestemming: ODS LISTING; Als je wel de listing-bestemming sluit, maar geen andere bestemming opent, dan zal alle output weggegooid worden. Er kunnen meerdere bestemmingen tegelijk open zijn. Programma 25 laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Programma 25 toont drie veelgebruikte bestemmingen (Destinations in het ODS jargon) zien. Er zijn er echter veel meer. In Tabel 18 staan er een aantal opgesomd. De MarkUp-bestemming is op zichzelf al weer een verzameling van bestemmingen: verschillende varianten van HTML vallen daar onder, een variant van RTF (met meer sturingsmogelijkheden dan de standaard RTF-bestemming) en ook bijvoorbeeld comma-separated output.

10 ODS basisprincipe 211 ODS HTML BODY='e:\Werken met SAS\ProcPrint.HTML'; ODS RTF BODY='e:\Werken met SAS\ProcPrint.RTF'; ODS PDF BODY='e:\Werken met SAS\ProcPrint.PDF'; ODS LISTING CLOSE; PROC PRINT DATA=wms.KNMI(OBS=20); TITLE 'Dagelijkse weergegevens De Bilt (bron: KNMI)'; RUN; ODS HTML CLOSE; ODS RTF CLOSE; ODS PDF CLOSE; ODS LISTING; Programma 25: Aanmaken van output voor meerdere bestemmingen tegelijk. Bestemming Document Listing Output HTML MarkUp PCL PS PDF RTF Omschrijving Dit is een interne bestemming. De output die daarin opgeslagen wordt kan later alsnog naar een andere bestemming gestuurd worden. De klassieke SAS-List bestemming. Dit is de default bestemming in batch mode en was tot en met SAS 9.2 de default bestemming in de Windowing Environment. Deze bestemming maakt een SAS-dataset aan met daarin de output. HTML-4 bestanden. De HTML bestemming is vanaf SAS 9.3 de default bestemming in de Windowing Environment. Een verzameling van 'tagset'-gebaseerde bestemmingen, waaronder XML, CHTML, CSV en meer. Ook eigen 'tagsets' kunnen aangemaakt worden. Print-bestanden in HP's PCL formaat Postscript bestanden PDF-bestand, voor gebruik met Acrobat Reader of een vergelijkbaar programma RTF-bestanden, voor gebruik in o.a. MS Office of OpenOffice Tabel 18: Enkele ODS-bestemmingen.

11 Output Delivery System (ODS) Data in de voorbeelden Voor voorbeelden in dit hoofdstuk worden weergegevens gebruikt die verzameld zijn door het KNMI. Het bestand bevat gegevens over het aantal uren zonneschijn, aantal millimeters neerslag en minimum-, maximum- en gemiddelde temperaturen op dagbasis. Over de periode van 1 januari 2000 tot en met 20 juli Om inzicht te krijgen in de data, drukt Programma 25 de eerste twintig observaties af in drie vormen: als HTML-bestand, als RTF-bestand en als PDF-bestand. De resultaten zijn te zien in Output 14A, B, C. Output 14A: PROC PRINT output van Programma 25 als HTML. 1 Bron: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

12 Data in de voorbeelden 213 Output 14B: PROC PRINT output van Programma 25 als RTF. Output 14C: PROC PRINT output van Programma 25 als PDF.

13 Output Delivery System (ODS) De minimum temperatuur (MinTemp), maximum temperatuur (MaxTemp en de gemiddelde temperatuur (MeanTemp) zijn in graden Celcius, het aantal zonne-uren in uren en minuten (TIME-format) en de neerslag in millimeters. Aanpassing van de lay-out In de inleiding is al aangegeven dat ODS wordt bestuurd door templates. Een template is een verzameling van instructies hoe output geformatteerd moet worden. Er zijn verschillende typen templates. Een belangrijke categorie zijn de 'Style-templates'. Daarin staan formatterings-instructies voor alle elementen in de output: voorgrond- en achtergrondkleuren, fonts, fontstijlen, fontgrootte, kaderlijnen enzovoort. Het kiezen van een bepaald style-template gebeurt in het ODS statement. In Programma 25 is steeds gewerkt met de default-stijl voor de betreffende bestemming. Als een andere stijl gewenst is wordt dit opgegeven zoals in: ODS HTML body='e:\werken met SAS\ProcPrint.HTML' STYLE=Sketch; Output 15 laat zien hoe dezelfde output als in Output 14A er uit ziet met de style-template Sketch. De Template Store SAS levert bij de installatie een grote verzameling style-templates. Al die templates (niet alleen de style-templates, maar ook de andere) worden opgeslagen in zogenaamde 'Template Stores'. Een template store lijkt een beetje op een catalog, maar is niet hetzelfde. De templates die standaard met de SAS-installatie worden meegeleverd staan in de template store SASHELP.TMPLMST. Het is ook mogelijk zelf templates te maken. Die templates worden standaard in de template store SASUSER.TEMPLAT geplaatst, maar kunnen ook elders worden opgeslagen.

14 Aanpassing van de lay-out 215 Om een andere locatie op te geven voor het opslaan of opzoeken van templates wordt het ODS PATH-statement gebruikt. Daarin worden alle template stores opgegeven in de volgorde waarin ze door SAS gehanteerd moeten worden. Als er eigen templates gemaakt worden, dan moet in het ODS PATH-statement tenminste één template store voorzien worden van de indicatie UPDATE. In het ODS PATH-statement: ODS PATH WORK.TEMPLAT(UPDATE)CORP.TEMPLAT(READ) SASHELP.TMPLMST(READ); wordt aangegeven dat eerst in WORK.TEMPLAT gezocht moet worden, daarna in CORP.TEMPLAT en tenslotte in SASHELP.TMPLMST. Eigen templates worden opgeslagen in WORK.TEMPLAT. De template store SASUSER.TEMPLAT is in dit statement dus uitgesloten! Output 15: Zelfde output als Output 14A, maar nu met style-template Sketch.

15 Output Delivery System (ODS) Om te weten te komen welke style-templates beschikbaar zijn en waar ze staan kan het commando ODSTEMPLATES gegeven worden op de command-regel van de Display Manager. Als het Results-venster in de Display Manager actief is, dan kan het templates-venster geopend worden via het menu View Templates (Figuur 53). Figuur 53: Het bekijken van een template definitie. PROC TEMPLATE Als er geen passend style-template beschikbaar is, dan kan ook een eigen template aangemaakt worden. Het makkelijkst is om dit te doen door op de gewenste punten een bestaande template aan te passen. Dat voorkomt dat het hele template opnieuw moet worden opgebouwd. Laten we als voorbeeld de lay-out zoals die in Output 14A te zien is aanpassen als volgt: 1. De titel moet in het rood komen; 2. De observatienummers moeten kleiner en niet vet afgedrukt worden; 3. Het font in de tabel moet veranderd worden in Times New Roman, iets groter en in groen; 4. De achtergrond moet in plaats van grijs wit worden. Het aanmaken en aanpassen van templates gebeurt met PROC TEMPLATE. Dat is een vrij uitgebreide en complexe procedure, maar

16 Aanpassing van de lay-out 217 gelukkig hebben we voor het aanpassen van een style-template er maar een klein stukje van nodig. Er moet dus een nieuwe style-template aangemaakt worden en, zoals al aangegeven hoeft dat niet vanaf nul, maar kan een bestaand template als startpunt genomen worden. Daarna hoeven alleen die elementen gedefinieerd te worden die anders moeten worden. Programma 26 laat de PROC TEMPLATE code zien en Output 16 het effect. PROC TEMPLATE; DEFINE STYLE WmSStyle; PARENT=styles.default; STYLE systemtitle FROM systemtitle / FOREGROUND=red; STYLE rowheader FROM rowheader / FONT_SIZE=2 FONT_WEIGHT=medium; STYLE data FROM data / FONT_FACE="times new roman" FONT_SIZE=5 FOREGROUND=green BACKGROUND=white ; END; RUN; ODS HTML BODY='e:\Werken met SAS\ProcPrint.HTML' STYLE=WmSstyle; ODS LISTING CLOSE; PROC PRINT DATA=wms.KNMI(OBS=20); TITLE 'Dagelijkse weergegevens De Bilt (Bron: KNMI)'; RUN; ODS HTML CLOSE; ODS LISTING; Programma 26: PROC TEMPLATE om een stijl aan te passen en het gebruik in het ODS HTML-statement. Het eerste statement geeft aan dat we een stijl definiëren met de naam WmSstyle. Het PARENT-statement vertelt dat we de stijl styles.default (de default-stijl voor het aanmaken van HTML-bestanden) als startpunt nemen. Daarna volgen drie STYLE-statements, voor de definitie van de Systemtitle, de Rowheader en de Data. Die stijlen zijn al aanwezig in styles.default en met de constructie STYLE xxx FROM yyy /... ;

17 Output Delivery System (ODS) geven we aan dat we uitgaan van de bestaande stijl en daar alleen wijzigingen in aanbrengen. Dit principe heet 'inheritance'. De wijzigingen zelf behoeven nauwelijks nadere uitleg. Vaak zal, zoals in Programma 26 het FROM-element hetzelfde zijn als het element dat gewijzigd wordt, maar dat hoeft niet. Als er een andere stijl aanwezig is in het template die dichter bij het gewenste resultaat komt, dan kan die als basis gebruikt worden. Output 16: Het effect van het aanpassen van het template volgens Programma 26.

18 Aanpassing van de lay-out 219 De lijst met stijlelementen en -attributen is lang. Tabel 19 beschrijft een aantal stijlelementen en hun inheritance pad. Voor de volledige lijst wordt verwezen naar de SAS-documentatie. Tabel 20 bevat vervolgens enkele stijlattributen die in de praktijk nog al eens aangepast worden. Ook hier geldt: voor meer mogelijkheden wordt verwezen naar de SAS-documentatie. Stijlelement Omschrijving Inheritance Container 'Oer-element': alle andere elementen erven direct of indirect van Container. Wijzigingen in Container werken overal door. TitlesAndFooters Formattering pagina titels en voetnoot Container regels SystemTitle Eerste Title-regel TitlesAndFooters SystemTitle2 Tweede Title-regel (en zo verder tot SystemTitle Title10) SystemFooter Eerste Footnote-regel TitlesAndFooters SystemFooter2 Tweede Footnote-regel (en zo verder SystemFooter tot Footnote10) Cell Basiselement voor alle informatie in Container cellen Data Formattering voor data-cellen Cell DataFixed Formattering voor data-cellen in fixed Data font DataEmpty Formattering voor lege data-cellen Data DataEmphasis Formattering voor data-cellen die extra Data accent moeten krijgen HeadersAndFooters Formattering van kopregels en zo Cell voort van tabellen Header Kopregels van een tabel HeadersAndFooters RowHeader Begin van een regel, bij PROC PRINT: Header de OBS-kolom Tabel 19: Enkele voorbeelden van stijlelementen.

19 Output Delivery System (ODS) Stijlattribuut BACKGROUND= FOREGROUND= of COLOR= FONT= FONTFAMILY= of FONT_FACE= FONTSIZE= of FONT_SIZE= FONTSTYLE= of FONT_STYLE= FONTWEIGHT= of FONT_WEIGHT= Omschrijving Achtergrondkleur van cellen Kleur van tekst Lettertype Lijst van vervangende fonts, als de opgegeven font niet aanwezig is op een systeem. Lettergrootte. In HTML een relatieve grootte (1-7), voor andere bestemmingen in punten. ITALIC ROMAN SLANT MEDIUM BOLD DEMI_BOLD EXTRA_BOLD LIGHT DEMI_LIGHT EXTRA_LIGHT. Tabel 20: Stijlattributen die regelmatig aangepast worden. Inheritance Er is een hiërarchie in style-templates en style-elements. Zo werd in Programma 26 de stijl WmSStyle aangemaakt, waarbij via het PARENTstatement aangegeven werd, dat WmSStyle gebaseerd is op Styles.default, dat wil zeggen dat alle eigenschappen en attributen in Styles.default van toepassing zijn, behalve die welke in WmSSTyle aangepast worden. Een vergelijkbare hiërarchie is ook aanwezig binnen de stijlelementen. Bijvoorbeeld het stijlelement RowHeader is gebaseerd op Header. Header is weer gebaseerd op HeadersAndFooters. Als we die lijn volgen, komen we uiteindelijk terecht bij het stijlelement Container. Met andere woorden, als we Container veranderen, veranderen we al die andere stijlen ook, tenzij daar weer veranderingen overheen komen. In Programma 27 is een variant te zien van de PROC TEMPLATE coding van Programma 26. Het programma begint nu met een aanpassing van Container: het gebruik van een opvallend, afwijkend font: Dauphin. Dat zal dus doorwerken op meerdere plaatsen. De Header-style is veranderd, zodat er witte letters op een zwarte achtergrond komen. Maar RowHeader is afgeleid van Header (zie Tabel

20 Aanpassing van de lay-out ), dus zonder speciale maatregelen zouden de observatienummers ook wit tegen een zwarte achtergrond worden. Nu kan je dat voorkomen door zelf weer een Foreground en Background kleur te specificeren, maar hier is gekozen voor een andere oplossing: bij FROM wordt nu de parent-style van Header opgegeven: HeadersAndFooters. Het effect is te zien in Output 17. PROC TEMPLATE; DEFINE STYLE WmSStyle; PARENT=styles.default; STYLE container from container/ font_face=dauphin; STYLE systemtitle FROM systemtitle / FOREGROUND=red; STYLE rowheader FROM headersandfooters / FONT_SIZE=3 FONT_WEIGHT=medium; STYLE header FROM header / FONT_SIZE=4 FONT_WEIGHT=bold FOREGROUND=white BACKGROUND=black; STYLE data FROM data / FONT_FACE="times new roman" FONT_SIZE=5 FOREGROUND=green BACKGROUND=white ; END; RUN; Programma 27: Variant op de PROC TEMPLATE coding van Programma 26. Let op de aanpassing van Container en RowHeader. Fonts ODS kent een groot aantal, maar niet alle TrueType fonts. Het Dauphinfont, zoals gebruikt in Programma 27 is bijvoorbeeld niet standaard bekend in ODS. Bij HTML-output is dat niet zo belangrijk, want daar wordt het font bepaald in de browser. Die kent het wel en dus wordt het correct getoond in Output 17. Bij RTF- of PDF-output wordt het font wel binnen ODS vastgelegd, met als gevolg dat er een probleem ontstaat bij Programma 27. In de log komt er een waarschuwing en de output toont het dauphin-font niet: WARNING: Font specification "dauphin" failed. Using default font family instead. Met PROC FONTREG is het overigens mogelijk extra fonts aan ODS bekend te maken.

21 Output Delivery System (ODS) Output 17: Het effect van Inheritence: het font in Container is veranderd.

22 Aanpassing van de lay-out 223 Lay-out aanpassing bij RTF- of PDF-output In principe zijn templates onafhankelijk van de bestemming. Alleen elementen die niet passen bij die bestemming worden niet overgenomen, daar wordt een default stijl voor gehanteerd. Nadere bestudering van Output 14 laat zien dat de RTF- en PDF-output (14B en 14C) net iets anders er uit ziet als de HTML-output (14A). Dat komt doordat de RTF- en PDF-styles niet direct gebaseerd zijn op Styles.default, maar op Styles.Printer (dat op zijn beurt weer afgeleid is van Styles.default). In Styles.Printer wordt als standaard font Times New Roman gedefinieerd. Als het gewenst is om RTF-output standaard in het Arial-font aan te maken, dan is het dus voldoende om Container aan te passen, zoals in Programma 28 wordt getoond. PROC TEMPLATE; DEFINE STYLE MyRTFStyle; PARENT=styles.rtf; STYLE Container FROM Container / FONT_FACE="arial"; END; RUN; ODS RTF BODY='e:\Werken met SAS\RTFPrint.rtf' STYLE=MyRTFStyle; ODS LISTING CLOSE; PROC PRINT DATA=wms.KNMI(OBS=20); TITLE 'Dagelijkse weergegevens De Bilt (Bron: KNMI)'; RUN; ODS RTF CLOSE; ODS LISTING; Programma 28: Een RTF-style die zorgt voor output in het Arial-font. DATA-step output (FILE PRINT, PUT) PROC PRINT is natuurlijk niet de enige manier om output te produceren. In volgende hoofdstukken komen nog diverse andere procedures aan de orde.

23 Output Delivery System (ODS) Ook in de DATA-step kan natuurlijk output aangemaakt worden, zoals dat in Programma 23 (bladzij 183) werd gedemonstreerd. Om de daar aangemaakte sinus-curve als HTML-bestand te krijgen volstaat het toevoegen van een ODS HTML-statement er voor en een ODS HTML CLOSE-satement er achter. Het resultaat zie er dan uit als in Output 18. Output 18: Output van Programma 23 als HTML-bestand.

24 Procedure output en ODS 225 Procedure output en ODS Bij veel SAS-procedures bestaat de output uit meer dan één deel. In ODS termen vormen al die delen 'output-objects'. Als voorbeeld gebruiken we PROC CORR. PROC CORR berekent correlaties tussen variabelen. Met de informatie in de KNMI-dataset kunnen we de correlatie berekenen tussen het aantal uren zonneschijn en het aantal millimeters neerslag. Intuïtief kunnen we bedenken dat die correlatie negatief is. In zijn meest simpele vorm hoeven alleen de variabelen waartussen de correlatie berekend moet worden in een VAR-statement genoteerd te worden (Programma 29). ODS HTML BODY="e:\Werken met SAS\PROC CORR.html"; ODS LISTING CLOSE; ODS TRACE ON; PROC CORR DATA=wms.Knmi; VAR Neerslag ZonneUren; RUN; ODS HTML CLOSE; ODS TRACE OFF; ODS LISTING; Programma 29: PROC CORR berekent de correlatie tussen neerslag en zonne-uren. In de output (Output 19) is duidelijk te zien dat de output uit drie delen bestaat, dus er zijn 3 'output-objects'. ODS kent voor elk van die objecten een omschrijving waarin de lay-out gedefinieerd wordt. Met de kennis van de output-objecten kunnen we nu twee dingen doen: we kunnen objecten selectief opnemen of weglaten en we kunnen de lay-out van ieder object afzonderlijk aanpassen. Om te weten welke objecten er aangemaakt worden bestaat een tracevoorziening: ODS TRACE ON; start de tracing en ODS TRACE OFF; stopt deze weer. Dit is opgenomen in Programma 29. Als de trace aanstaat, zal SAS de aangemaakte objecten opnemen in de SAS-log, zoals weergegeven in Log 8.

25 Output Delivery System (ODS) Output 19: PROC CORR-output in HTML format. SELECT en EXCLUDE Het ODS SELECT-statement en het ODS EXCLUDE-statement zijn voor ODS wat KEEP en DROP zijn voor een DATA-step. ODS SELECT specificeert welke output-objecten opgenomen moeten worden en ODS EXLUDE welke weggelaten moeten worden. Stel dat we bij de PROC CORR-output (zie Output 19 en Log 8) alleen geïnteresseerd zijn in de correlatie matrix. Dan kunnen we dat op de volgende twee manieren bereiken: ODS SELECT PearsonCorr; of ODS EXCLUDE VarInformation SimpleStats; voorafgaand aan het PROC-statement.

26 Procedure output en ODS 227 Output Added: Name: VarInformation Label: Variables Information Template: base.corr.varinfo Path: Corr.VarInformation Output Added: Name: SimpleStats Label: Simple Statistics Template: base.corr.unistat Path: Corr.SimpleStats Output Added: Name: PearsonCorr Label: Pearson Correlations Template: base.corr.stackedmatrix Path: Corr.PearsonCorr NOTE: PROCEDURE CORR used (Total process time): real time 0.59 seconds cpu time 0.00 seconds Log 8: ODS TRACE output in de SAS Log: de output-objects van PROC CORR. Aanpassen van de lay-out van output-objecten In Log 8 is ook te zien welke templates gebruikt worden om de vormgeving van de verschillende output-objecten te sturen. Ook die templates zijn te vinden in SASHELP.TMPLMST. Programma 30 laat als voorbeeld de definitie zien van VarInformation. Als we enkele aspecten van deze definitie willen aanpassen, dan kunnen we die veranderen, echter niet rechtstreeks in SASHELP.TM- PLMST, want die template store is 'read only'. Als we de lay-out willen aanpassen is de makkelijkste manier om een gedeeltelijke kopie te maken Dat is te zien in het eerste deel van Programma 31. Het begint met een EDIT statement om aan te geven welk template veranderd moet worden. Door te vergelijken met Programma 30 valt op dat we de stijl RowHeader in de definitie van NVars en Variables hebben vervangen door VarHeader. De reden is

27 Output Delivery System (ODS) simpel: RowHeader wordt op vele plaatsen gebruikt. Als we een andere stijl voor RowHeader zouden definiëren dan verandert de vormgeving niet alleen in de PROC CORR-output, maar overal waar RowHeader wordt gebruikt. Bij VarNames is geen expliciete stijl opgegeven. Dat doen we wel, namelijk VarList. Vervolgens is het natuurlijk wel noodzakelijk om die nieuwe stijlen ook te definiëren. Dat gebeurt in het tweede deel van PROC TEMPLATE. We kiezen een paar opvallende attributen om zo het effect te zien. Omdat we ons nu concentreren op het VarInformation object laten we de rest van de PROC CORR-output weg, door middel van het ODS SELECT-statement. Output 20 laat het effect zien. proc template; define table Base.Corr.VarInfo; notes "Variable Information"; dynamic VarWidth; column NVars Variables VarNames; translate _val_=0 into ""; define NVars; space = 1; format = 4.0; style = RowHeader; id; merge; end; define Variables; space = 4; style = RowHeader; id; end; define VarNames; width_max = VarWidth; width = 1; flow; maximize; end; end; run; Programma 30: De template-definitie van het VarInformation-object van PROC CORR in SASHELP.TMPLMST.

28 Procedure output en ODS 229 Let op: we hebben in Programma 31 de template van één van de PROC CORR output-objecten veranderd. Die verandering geldt nu voor alle PROC CORR-output die volgt. Om terug te keren naar de originele layout, zijn er twee mogelijkheden: de gewijzigde definitie verwijderen of de template store waarin de wijziging staat uitschakelen door een ODS PATH-statement waar hij niet in voorkomt. PROC TEMPLATE; EDIT Base.Corr.VarInfo; DEFINE NVars; STYLE = varheader; END; DEFINE Variables; STYLE = varheader; END; DEFINE VarNames; STYLE = varlist; END; END; DEFINE STYLE NewVarInfo; PARENT=styles.default; STYLE varheader FROM rowheader/ BACKGROUND = pink FONTWEIGHT=light; STYLE varlist FROM rowheader / BACKGROND = yellow FONT_FACE = 'times new roman' FONT_STYLE = italic; END; RUN; ODS HTML BODY="e:\Werken met SAS\PROC CORR.html" STYLE=NewVarInfo; ODS LISTING CLOSE; ODS SELECT VarInformation; PROC CORR DATA=wms.knmi; VAR Neerslag ZonneUren; RUN; ODS HTML CLOSE; ODS LISTING; Programma 31: Een aangepaste stijl voor het VarInformation-object van PROC CORR.

29 Output Delivery System (ODS) Output 20: Output van Programma 31: een aangepast VarInformation-object. Inhoudsopgave ODS kan tijdens het aanmaken van de output automatisch een inhoudsopgave opstellen, waarbij elke BY-groep of elk output-object automatisch opgenomen wordt. De manier waarop het gebeurt is afhankelijk van de bestemming. Bij HTML-output komt de inhoudsopgave in een aparte file, die eventueel via een 'frame' gecombineerd kan worden met het hoofdbestand. Bij RTF- en PDF-documenten is een inhoudsopgave onderdeel van het bestand zelf. Dat heeft tot consequentie dat ook de manier van aanmaken iets anders is. Inhoudsopgave bij HTML-output Om een inhoudsopgave bij HTML-output aan te maken is het voldoende om het bestand op te geven waar die in opgeslagen moet worden, zoals in: ODS HTML BODY="e:\Werken met SAS\MyOutput.html" CONTENTS="e:\Werken met SAS\MyOutputTOC.html"; Nog een stap verder is het om de inhoudsopgave samen met de reguliere output op één scherm te zetten, door ze te combineren in een frame. Om dat te bereiken moet ook een frame-bestand aangemaakt

30 Inhoudsopgave 231 worden. De manier waarop dat gebeurt ligt voor de hand: voeg een FRAME-optie toe: ODS HTML BODY="e:\Werken met SAS\MyOutput.html" CONTENTS="e:\Werken met SAS\MyOutputTOC.html" FRAME="e:\Werken met SAS\MyOutputFrame.html"; Het bovenstaande werkt goed bij Internet Explorer, maar niet altijd bij Firefox. Als het frame geopend wordt via 'Open File', dan volgt er een foutboodschap: 'Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (e) isn't associated with any program.'. De bron van het probleem is, dat in de links van het frame-bestand naar de twee andere bestanden de volledige naam opgenomen wordt, beginnend met 'e:\' en dat dit door Firefox geïnterpreteerd wordt als een protocol indicatie, zoals HTTP: of FTP:. Het probleem kan voorkomen worden door het toevoegen van de optie BASE="file:///". Dat plaatst de toevoeging 'file:///' voor elke referentie, waardoor Firefox het protocoltype goed herkent. Als de HTML-output aangemaakt wordt voor opname in een website, dan is het meestal gewenst om geen compleet pad op te geven, maar alleen de bestandsnaam. Dat kan door gebruik te maken van het FILE- NAME-statement en de PATH-optie in het ODS HTML-statement, zoals bijvoorbeeld in: FILENAME webfiles "e:\werken met SAS\"; ODS HTML PATH=webfiles BODY="MyOutput.html" CONTENTS="MyOutputTOC.html" FRAME="MyOutputFrame.html"; Een en ander wordt geïllustreerd in Programma 32 en Output 21. De kern van het programma bestaat uit een DATA-step en de daarop volgende PROC PRINT-step. In de DATA-step wordt de variabele Datum gekopieerd naar de variabele Maand. Vervolgens wordt die variabele gebruikt in het BY-statement van PROC PRINT, waarbij Maand het format MONYY meekrijgt, om te groeperen per maand en ook per maand een regel in de inhoudsopgave te maken. Daardoor kan Datum gewoon opgenomen worden in de output, met een DATEformat. De samenstelling van het ODS HTML-statement is hierboven al beschreven. De lay-out van de inhoudsopgave is vie PROC TEMPLATE aan te passen, echter dat valt buiten de scope van dit boek.

31 Output Delivery System (ODS) FILENAME weblib "e:\werken met SAS\"; ODS HTML PATH=weblib BODY="KNMIdata.html" CONTENTS="KNMItoc.html" FRAME="KNMIframe.html"; ODS LISTING CLOSE; DATA KNMI; SET wms.knmi; Maand = Datum; RUN; PROC PRINT DATA=KNMI; BY Maand; Format Maand monyy.; RUN; ODS HTML CLOSE; ODS LISTING; Programma 32: Aanmaken van HTML-output met Table of Contents. Output 21: HTML-output met Table of Contents, na klik op Augustus 2004.

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Site Management Handleiding

Site Management Handleiding Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site Erwin Rijss Smartsite Software BV Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Geneaal 9.0 Help 1 / 174

Geneaal 9.0 Help 1 / 174 Geneaal 9.0 Help 1 / 174 Inhoud INHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. OVERZICHT... 4 WAT IS GENEAAL?... 5 DE LEVENSLOOP VAN GENEAAL... 7 VERSCHILLEN MET VERSIE 8.0... 9 PROBLEMEN EN SUGGESTIES...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Werken met Swiss Master

Werken met Swiss Master Versie 5.5 (build 15) Frans Peeters Voorwoord Deze reader is geschreven naar aanleiding van een workshop die gehouden is tijdens een scheidsrechtersdag van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond op zaterdag

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal

Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: prof. dr. ir. J. Van Campenhout Druplot: interactief genereren van grafieken in Drupal door Sylvie

Nadere informatie

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Niets uit deze cursus mag worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Datum van deze versie: 12/11/2004

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

1 Maak uw eigen website

1 Maak uw eigen website uitgebreide cursus 1 Maak uw eigen website Het is gemakkelijker dan ooit om een eigen website op internet te beginnen. Er is zoveel keus dat u niet meer met ingewikkelde code aan de slag hoeft te gaan.

Nadere informatie

Inleiding. De handleiding bestaat uit vier delen:

Inleiding. De handleiding bestaat uit vier delen: Versie 3.2 01/2013 Inleiding Prezi is net als het alom bekende PowerPoint een tool om presentaties mee te maken. Je start met een groot, leeg vel papier (= canvas) waarop je je informatie gaat ordenen.

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie