Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer."

Transcriptie

1 Open gemeenten Resultaten van grootschalige inventarisatie inclusief Voorbeeldprojecten Open Source als Onderdeel van de Software Strategie GemGids Westvoorne Maarssen Typo3 Noordenveld Asterisk Goes Tubbergen Wervershoof Hellevoetsluis Rhenen Waterland Schijndel Ouder-Amstel Linux Valkenburg aan de Geul Haren OpenOffice.org Heeze-Leende Boxmeer Joomla Maasdonk Menaldumadeel

2

3 Open gemeenten Resultaten van grootschalige inventarisatie inclusief Voorbeeldprojecten

4 In h o u d s o p g av e Inleiding Jan Willem Broekema, programmamanager Aanleiding, doel, methode Overvallen door Open Source Bart Prehn, Gemeente Amsterdam Pagina Voorbeeldprojecten: Vaals Rijswijk Barneveld Assen Epe De Wolden Winschoten Weert Valkenswaard Sint Michielsgestel Wijdemeren Voorst Heerhugowaard Rhenen Oude IJsselstreek Goes Nederweert Heerenveen Menaldumadeel Wervershoof Maasdonk Valkenburg aan de Geul Waterland Noordenveld Tubbergen Heeze-Leende Boxmeer Schijndel Haren Ouder-Amstel Hellevoetsluis Maarssen Westvoorne Nawoord Bouke Koelstra, adviseur programma

5 3

6 Inleiding Openheid voor Overheid Het programma informeert overheidsorganisaties over de mogelijkheden van open source software en stimuleert hen deze waar mogelijk toe te passen in hun informatiesystemen. staat voor Open Source als Onderdeel van de Software Strategie (voor de overheid) en is de opvolger van het programma (Open Standaarden en Open Source Software) dat liep van 2003 tot Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open source software kan toepassen. Het huidige programma wordt uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken voor een periode van twee jaar ( ). Waarom open source software? Open source software is belangrijk voor de overheid omwille van: n het verhogen van de toegankelijkheid van informatie doordat open source software meestal gebruik maakt van open standaarden voor informatieopslag en -uitwisseling; n het verbeteren van de transparantie van overheidshandelen doordat de werking van computertoepassingen volledig inzichtelijk is voor EDP-auditors; n het verhogen van de informatieveiligheid doordat de broncode door iedereen beoordeeld kan worden; n het vergroten van de toekomstvastheid van de gekozen oplossingen doordat de code ook door derden onderhouden kan worden en achteraf inzichtelijk blijft (leveranciersonafhankelijk); n het vergroten van de concurrentiekracht van lokale softwareleveranciers doordat ook zij in staat zijn toepassingen te onderhouden en uit te breiden; n het bevorderen van innovatie op de softwaremarkt doordat open source software derden de mogelijkheid biedt door te bouwen op eerdere ontwikkelingen; n het verlagen van de licentiekosten doordat open source software per definitie kosteloos wordt aangeboden. Doelgroep De activiteiten van het programma zijn primair gericht op bestuurders en ICT-management van de gehele overheid en hun toeleveranciers. Echter de resultaten zijn openbaar zodat ook het bedrijfsleven en burgers hiervan kunnen profiteren. Wat is open source software? Open source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is. Tevens is in het licentiemodel het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, aanpassen en verspreiden. Het programma wil open source gemeenschappen, zogeheten communities, binnen de overheid initiëren en ondersteunen door: n het verrichten van onderzoek naar de ICT-strategieconsequenties van OSS; n het bieden van het overzicht van open source dienstverleners; n het delen van kennis en ervaring door presentaties, workshops en website; n het beschikbaar stellen van zijn uitwisselplatform voor het ontwikkelen en delen van OSS applicaties; 4

7 n het bijhouden en vrijgeven van een overzicht van OSS-implementaties bij de overheid; n het leveren van de licentiewijzer voor OSS-licentieovereenkomsten; n het ondersteunen van opleidingen voor beheer en ondersteuning van open source software. In dit kader past het om partijen bij elkaar te brengen en meent dat het beste resultaat behaald kan worden bij die overheden, die traditioneel kleine ICT budgetten en kennis in huis hebben, de gemeenten. heeft in 2006 en 2007 een grootschalig project opgezet om te zorgen dat gemeenten van elkaar (kunnen) weten wie wat doet op het gebied van de inzet van open source oplossingen. Dit boek is het resultaat van deze inspanning, met name door de adviseur Bouke Koelstra van. boek apart aan bod. Wij van wensen u veel leesplezier en leerzame momenten, momenten die naar verwachting zullen leiden tot herkenning en hopelijk tot oplossingen die voldoen aan een of meer van de elementen van open source toepassingen die in het begin van dit hoofdstuk vermeld staan. Jan Willem Broekema programma manager Dit boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is de analyse van de resultaten van telefonische interviews. Het gaat er om dat zichtbaar wordt hoe veel kennis en ervaring er in 2007 eigenlijk is bij de I&A coördinatoren en collegeleden. Leuk en leerzaam is het andere deel, waarin aan de hand van persoonlijke interviews gemeenten voor het voetlicht komen die een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben: de voorbeeldprojecten. Een niet onbelangrijke rol speelt het Manifest van de Open Gemeenten, later omgedoopt in het Manifest van de Open Overheden. Het Manifest beschrijft vier kernbegrippen die voor de ondertekenaars een belangrijke rol spelen bij het aanbesteden van hun ICT. Het maakt zichtbaar wat de overheden nu eigenlijk van hun leveranciers verwachten en creëert zo helderheid. Het is een resultaat van het Grote Gemeenten Overleg, waartoe Amsterdam in 2006 het initiatief heeft genomen. Ook deze elementen komen in dit 5

8 Aanleiding, doel, methode Bij leefde het gevoel dat de eerdere metingen naar het gebruik van open source toepassingen bij overheden een vertekend beeld geven. Wil je echt zekerheid hebben, dan gaat er niets boven persoonlijk contact. Dat was de reden om af te zien van de traditionele in te vullen formulieren op papier of digitaal en te gaan voor een telefonische benadering. Ook is niet gekozen voor de klassieke call-center benadering, waarbij de vragensteller de vraag wel kan stellen maar het antwoord niet inhoudelijk kan interpreteren. In plaats daarvan heeft zelf persoonlijke mankracht ingezet, waarbij zowel kennis van de gemeentelijke markt als kennis van open source toepassingen een grote rol spelen. Deze opzet heeft ertoe geleid dat het interview ook resulteerde in inhoudelijke adviezen, voorstellen om een website te bekijken, om een buurgemeente op te zoeken of om aan een bijeenkomst deel te nemen. Het bouwen aan het samenwerkingsverband wordt direct geoperationaliseerd. Al deze activiteiten werden uitgevoerd met maar één doel voor ogen: hoe helpen we de gemeentes elkaar te helpen? In gevallen waarbij uit het interview bleek dat een gemeente iets bijzonders had gedaan - een bijzondere toepassing, een vernieuwende oplossing of een leuk experiment - werd de gemeente bezocht voor een redactioneel, persoonlijk interview. Deze interviews zijn als best practice (goed praktijkvoorbeeld) op de website van gepresenteerd en met groot gevolg: steeds meer gemeentes namen kennis van elkaars voorbeelden om vervolgens contact met elkaar te zoeken. na te denken over nut en noodzaak bij aanbesteding van ICT: een dwarse zoektocht door alternatief denken. De Methode In september 2006 is de inventarisatie gestart. Vanaf het begin was het duidelijk dat de inventarisatie plaats zou moeten vinden door middel van persoonlijk (telefonisch) contact. Dat heeft namelijk een aantal voordelen boven traditionele enquêtes: n In een persoonlijk gesprek krijg je meer en preciezere gegevens los. Veel gemeenten denken bijvoorbeeld geen open source software te gebruiken. Op die vraag hadden zij met Nee geantwoord. Wij vroegen welke webserver zij gebruiken. Vaak was het antwoord dan Apache en konden wij hen vertellen dat zij wel degelijk open source software in gebruik hebben. n Voor aanvang van de inventarisatie vermoedden we al dat gemeenten ook niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van open source software. In de persoonlijke gesprekken bleek dit zeker te kloppen; de hele inventarisatie heeft ongeveer drie maal zo veel tijd in beslag genomen. Daaruit blijkt dat kennisdeling essentieel is. De Open Source Roadshow voor gemeenten die wij samen met MediaPlaza organiseren is daar een voortvloeisel van. n Door de persoonlijke gesprekken ben ik ook in contact gekomen met leuke en interessante open source initiatieven. Een aantal hiervan is opgenomen als Voorbeeldprojecten in dit boekje. In een enquête zouden deze initiatieven niet naar voren zijn gekomen. Inmiddels heeft zo veel voorbeelden beschreven dat die voor meer partijen dan alleen gemeenten interessant zijn. Dit overzicht moet de gehele publieke sector inspireren 6

9 De Resultaten Bewuste Gebruikers (BG) De belangrijkste resultaten zetten wij hier op een rij. Heeft de gemeente beleid op het gebied van open source software? Een beleid wil zeggen dat de betreffende gemeente in haar ICT beleid formeel heeft vastgelegd wat zij met open source software niet/wel gaan doen. Ook gemeenten die er voor kiezen om niet met open source software te werken en dat formeel hebben vastgelegd, vallen dus onder de categorie Ja. Open Source beleid beleid: Ja Open Source gebruik: redelijk veel n Enthousiaste vakafdeling n Willen alles weten over andere mogelijkheden Bewuste Denkers (BD) Open Source beleid: Ja Open Source gebruik: weinig/nog niet Ja 70% (Groen) Nee 30% (Oranje) In welke mate wordt open source software wel/niet toegepast? Deze vraag berust op een aantal kenmerken hoe de betreffende gemeente omgaat met open source software. Om enige samenhang te krijgen, zijn er vijf categorieën bepaald die beschrijven hoe een gemeente met open source software wel of juist niet omgaat. Dit zijn de categorieën: n Zijn zich bewust van open source gebruik in gemeente n Pragmatisch gebruik, alleen als het niet te veel moeilijkheden oplevert n Zijn redelijk geïnformeerd over open source ontwikkelingen n Vaak open source software via systeembeheerders Onbewuste of toevallige gebruikers (OTG) Beleid: Ja/Nee Gebruik: niet/nauwelijks Bewuste en Kundige gebruikers (BKG) Open Source beleid: Ja Open Source gebruik: veel en op kritische plaatsen n Hebben veel open source software in organisatie n Ook open source software aan gebruikerskant n Investeren veel geld en middellen in onderzoek/testen n Zetten leveranciers actief onder druk om open source te ondersteunen n Weten niet altijd dat er open source wordt gebruikt n Halen open standaarden en open source software vaak door elkaar n Hebben soms geen beleid over open source software n Zijn ook niet op de hoogte van open source ontwikkelingen 7

10 Niet-gebruikers, sceptici (NG) Beleid: Ja/Nee Gebruik: niet of zeer beperkt Gebruikt u het besturingssysteem Linux voor uw database-, applicatieserver of webserver in een productie-omgeving? Ja 29% n Gebruiken geen open source software n Zijn onwetend en zeer kritisch over open source software n Vakafdeling kritisch of onwetend Het volgende diagram geeft de percentages weer per categorie. 50% 40% 30% Het bijzondere is dat veel gemeenten voor hun volgende vervanging van hun database-, web- en/of applicatieserver een open source toepassing op Linux overwegen. Maar de keus is sterk afhankelijk van de ondersteuning van de leverancier van de database en/of applicatie. Ongeveer 55% van alle gemeenten gebruikt Linux als experimentele omgeving of voor toepassingen die geleverd worden als kant en klare omgeving vanuit software- of hardware leveranciers (telefooncentrales, routers, firewalls etc.). Tevens geeft het grootste gedeelte van de gemeenten de voorkeur aan Linuxversies waarbij supportcontracten kunnen worden afgesloten zoals Suse en RedHat. In totaal gebruikt dus 84% van de gemeenten het Linux besturingssysteem. 20% Gebruikt uw gemeente open source databases zoals MySQL en PostgreSQL in een productie-omgeving? 10% Ja 11% De algemene trend is dat gemeenten heel positief staan 0% Niet gebruik Onbewust en toevallig Bewuste denkers Bewust Bewust en kundig ten opzichte van het gebruik van open source databases. Vooral de licentiekosten van de commerciële tegenhangers wordt genoemd als de belangrijkste reden om de overstap te overwegen. De volgende vragen dienen om meer inzicht te krijgen wat men aan Open Source software gebruikt. Echter, er is een zeer belangrijke reden waarom niet meer gemeenten gebruik maken van open source databases: de leveranciers van gemeentelijke applicaties bepalen welke 8

11 databases wel en niet gebruikt kunnen worden. Zo lang zij open source databases niet (willen) aanbieden, zullen gemeenten deze stap dan ook niet maken: de applicatieleverancier creëert een vendor lock-in voor de database. Belangrijk in dit kader is dat gemeenten deze ondersteuning wel zouden willen afdwingen bij hun leveranciers, maar denken dat hen dat niet zal lukken. Toch staan er voorbeelden in dit boek waarbij is aangetoond dat dat werkt... Gebruikt uw gemeente reeds OpenOffice.org of zijn er concrete plannen om dat binnen een jaar in te voeren? Ja, reeds in gebruik 1% (5 gemeenten) Ja, binnen 1 jaar 7% Ja, onderzoek binnen 1 jaar 18% Heel veel gemeenten onderzoeken de mogelijkheden voor het gebruik van OpenOffice.org. Vooral de succesverhalen van de gemeenten die er reeds mee werken en de licentiekosten voor de commerciële tegenhanger zorgen er voor dat deze gemeenten daar toe besloten hebben. Ook hier is de medewerking van applicatieleveranciers essentieel. Helaas blijkt ook hier dat die ondersteuning moeilijk te krijgen is. Vragen om ondersteuning loont wel; de vijf gemeenten die het reeds gebruiken hebben deze ondersteuning wel. Welke en groupware oplossing gebruikt u? Microsoft Exchange/Outlook 59% Novell Groupwise 36% Lotus Notes 4% Open Source E-Groupware e.a. 2% (8 gemeenten) Overig (o.a. Oracle Collaboration Suite) 1% (4 gemeenten) Het open source gebruik is nog beperkt, waarschijnlijk door het onbekend zijn met of ontbreken van groupware functionaliteiten (gedeelde adresboeken, kalender en afspraken). Er komen echter steeds meer open source oplossingen, die ook steeds volwassener worden, en het percentage zal de komende tijd stijgen. In dit kader is het ook belangrijk te noemen dat Novell haar Groupwise omgeving langzaam richting Linux migreert. Het Linux gebruik zal bij de Novell Groupwise gebruikers naar verwachting dus toenemen. Gebruikt u voor intranet of internet een open source Content Management Systeem? Ja, alleen intranet 9% Ja, alleen internet 7% Ja, zowel intra- als internet 5% Hieruit blijkt dat 21% van de gemeenten open source content management systemen gebruikt. Als belangrijkste redenen worden licentiekosten en gebruiksvriendelijkheid genoemd. De verwachting is dat het gebruik van open source content management systemen verder zal toenemen. De belangrijkste open source alternatieven zijn Typo3, MMBase, Joomla!, Drupal en OpenCMS. Vooral Typo3 en Joomla veroveren marktaandeel op de gemeentemarkt, waarschijnlijk omdat deze beide een actieve gebruikersvereniging hebben en er meerdere voorbeeldprojecten zijn beschreven. Gebruikt u of gaat u binnen 1 jaar gebruik maken van een open source VoIP telefooncentrale? Ja, reeds in gebruik <1% (3 gemeenten) Ja, binnen 1 jaar 3% 9

12 Er is een duidelijke trend om voice met data te integreren (VoIP). Wat veel gemeenten voor het interview nog niet wisten, is het feit dat er al veel (overheids-) organisaties zijn die dat met open source software doen (b.v. Asterisk). De gemeenten die dat reeds doen praten over de uitstekende flexibiliteit, het grote aantal commerciële leveranciers die dit ondersteunen en vooral de lage kosten (geen licentiekosten, standaard hardware). De verwachting is dat veel gemeenten zodra de huidige (analoge) telefooncentrale is afgeschreven, overstappen naar VoIP en een substantieel deel naar open source centrales. Conclusies: Tot slot geeft hier ook nog een overzicht van de belangrijkste conclusies in het algemeen: Veel gemeenten geven te kennen dat ICT-dienstenleveranciers niet of slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden van open source software. Gemeenten geven aan dat deze leveranciers in adviestrajecten een duidelijke voorkeur uitspreken voor closed-source trajecten, zowel voor systeemontwikkeling als infrastructuur. Dit is vaak een belemmering om open source software in te voeren. Applicatieleveranciers zijn in grote mate de drijvende kracht achter het wel- of niet toepassen van open source software. Als zij alleen closed source databases, tekstverwerkers, groupware-oplossingen en besturingssystemen (van andere leveranciers) willen ondersteunen, wordt het lastig om daar open source software te gaan gebruiken. Applicatieleveranciers kunnen zich niet beroepen op technische moeilijkheden om open source software te ondersteunen, want er zijn geen technische belemmeringen, zo is keer op keer aangetoond. wwel veronderstellen of suggereren sommige leveranciers ten onrechte dat zij hun eigen applicaties onder een open source licentie moeten gaan leveren maar daar is beleidsmatig geen sprake van. De gemeenten willen de keuzevrijheid hebben ten aanzien van hun andere applicaties: het gaat dus om de koppelingen en interoperabiliteit: de keus voor een bandenmerk of benzine mag niet afhangen van het merk auto. Gemeenten moeten zich daarvan bewust zijn en open source software ondersteuning afdwingen als zij dat wensen. Het Manifest van de Open Overheden is daar een prima middel toe. Het beschrijven van Voorbeeldprojecten zoals in dit boekje wordt door gemeenten gezien als een heel goed middel om al dan niet een onderzoek te starten of om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Het programma biedt in 2007 in dat kader ook de Open Source Roadshow voor gemeenten aan, in Haarlem en Weert, in Assen, Apeldoorn, Gouda en Breda. laat gemeenten uit elke regio aan gemeenten in dezelfde regio vertellen waarom en hoe zij met open source software werken. Alle gemeenten ontvangen voor de roadshow in hun omgeving een uitnodiging. Tot slot nog even een aanbeveling als uw gemeente kennis wil maken met open source software. In gradaties van makkelijk te implementeren tot zeer complex: n Makkelijk: webbrowser, instant messaging via internet, firewall, spamfilter, webservers, content management systemen (CMS) voor intranet, PDF converters, RSI (muisarm) preventie n Redelijk eenvoudig: databases, back-end besturingssysteem, CMS voor internet, virtualisatie, client zonder gedeelde agenda n Complex: OpenOffice.org, groupware ( met agenda), document management systemen, geografische informatiesystemen (GIS) 10

13 n Zeer complex: desktop besturingssysteem, LTSP (terminal server computing) Omdat open source oplossingen geen eigen marketing kennen, moet u vaak zelf op zoek gaan. Maar ook voor speciale taken zoals eenvoudige projectplanningen (Gantt charts), maken van vector graphics voor internet pagina s, voor desktop publishing of het bewerken van geluid, muziek, foto s, video en tekeningen en zelfs voor bestands-encryptie (laptop diefstal) zijn open source oplossingen beschikbaar. En dat is maar een kleine greep uit de mogelijkheden. Het programma adviseert u dan ook een pro-actieve houding aan te nemen naar de markt en naar uw eigen organisatie. Gebruik de voorbeeldprojecten om uw eigen organisatie te overtuigen van de voordelen van open source software. Om de markt te beïnvloeden adviseren wij u als overheidsorganisatie het Manifest van de Open Overheden te ondertekenen en daarmee de belangen van Openheid kenbaar te maken aan de buitenwereld. Op onze website kunt u deze vinden en ondertekenen. 11

14 Open Amsterdam Amsterdam is in vele opzichten een bijzondere gemeente. Het is niet alleen de hoofdstad en de grootste gemeente, maar het kent ook een aparte constructie met autonome deelgemeenten. Bart Prehn van de gemeente Amsterdam heeft met zijn collega Manou Chen een belangrijke trekkersrol vervuld bij de introductie van open oplossingen naar aanleiding van een amendement in de Raad. Hieronder volgt zijn relaas. Overvallen door Open Source Bart Prehn, Gemeente Amsterdam Een reguliere afdelingsvergadering in het voorjaar van 2006: en...ohh ja er is een Amendement aangenomen over Open Source daar moeten jullie (Manou Chen en ondergetekende) mee aan de slag. Amendement in het kort: De Raad is van mening dat een actieve en participerende opstelling richting Open Source ontwikkelingen past bij Amsterdam als ICT stad van Nederland. Voor de begroting 2007 met een business case te komen over hoe per 1 oktober 2008 om te gaan met het dan beëindigend contract met Microsoft voor kantoorautomatisering. Niet meteen razend enthousiast toch maar eens kijken waar het allemaal over gaat. Een hele wereld van open standaarden tot open innovatie (kom ik later op terug) gaat voor je open. Maar waar moet je beginnen en waar gaat het eigenlijk om? Gaat het over open software, gratis software, standaarden, anti Microsoft sentimenten of gewoon over bedrijfsvoering? Om daar ideeën over te krijgen zijn we met het ingelijste amendement onder de arm een aantal gemeenten langsgegaan die zich al langer met Open Source bezig hielden. En eerlijk gezegd stonden de werkelijke vorderingen op het gebied van Open Source Software en Open Standaarden bij de verschillende gemeenten in schril contrast met het beeld dat vanuit de publiciteit naar voren kwam. Vier gouden regels Op de koffie bij werd het belang van het informeren van de Gemeente Raad benadrukt ook in Utrecht gaf men hetzelfde advies. En waarom het wiel opnieuw uitvinden, een expertmeeting voor de Amsterdamse Raad was snel georganiseerd. Duidelijk werd dat het niet moet gaan over pro- of contra Microsoft maar over welke software strategie voor de bedrijfsvoering van Amsterdam de beste is. De uitkomst was dat deze strategie aan vier voorwaarden moet voldoen. Het moet: n de interoperabiliteit (uitwisselbaarheid) bevorderen ten behoeve van betere dienstverlening; n de leveranciersonafhankelijkheid vergroten; n de bedrijfscontinuïteit garanderen (randvoorwaarde); n en mag niet te veel kosten. Tijdens het maken van de businesscase, het daarop volgende projectplan en bij de uitvoering van het project (zie bij Open.Amsterdam) bleken deze regels goud waard. Immers iedere keus die we gaande weg gemaakt werd, kon afgewogen worden tegen de vier voorwaarden. Door deze voorwaarden ook nog van wegingscriteria te voorzien, kunnen ze op dit moment gebruikt worden bij het maken van 12

15 keuzes voor software, zowel de distributiesoftware als de software voor kantoorautomatisering. Grote gemeenten overleg en Manifest Omdat er tijdens het rondje langs de verschillende gemeenten veel interesse bleek voor een bijeenkomst over Open Source, is deze medio 2006 voor de eerste keer door Amsterdam georganiseerd. Momenteel komen Almere, Assen, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en regelmatig bij elkaar. Het Manifest van de Open Overheden, dat door de 50e overheidsorganisatie getekend is en (inter)nationale bekendheid geniet, komt uit dit overleg voort. Het statement dat GetronicsPinkRoccade onlangs gaf: Linux bij klanten ondersteunen? Dat is niets bijzonder hoor, dat doen we al geruime tijd! kan toeval zijn maar past wel in het plaatje dat hoe groter de vuist is die we samen maken hoe meer impact hij zal hebben. Open.Amsterdam Na het opleveren van de businesscase en het projectplan kreeg de uitvoering van het projectplan groen licht. Het project Open.Amsterdam heeft tot doel een open werkplek te ontwikkelen voor de gemeente Amsterdam. Een werkplek die voldoet aan de door de Raad gestelde vier voorwaarden (daar zijn ze weer) en die als mogelijk alternatief kan dienen voor het aflopende contract met Microsoft. Een open werkplek waarbij een open werkplek zich kenmerkt door volledig gebruik van open standaarden en waar mogelijk (en gewenst) door open source. Open.Innovatie 1 Gaandeweg het project en met steeds meer bagage over het onderwerp daagt een beeld op dat ik hier schets. Open source software is bekend als softwareontwikkeling waarbij vanaf het begin gebruik gemaakt wordt van communities. Dat deze communities volwaardige producten afleveren is bekend. Open Innovatie komt uit de hoek van productontwikkeling waar research en development van oudsher de bron van innovatie was c.q. is. Daar waar producten niet meer door de traditionele R&D afdelingen ontwikkeld worden maar met behulp van communities komen Open Source Software en Open Innovatie bij elkaar. Als voorbeeld hiervoor kan de community rondom Lego dienen. De leden van deze community (meer dan 350 duizend), ontwikkelen met behulp van een (open source) programmaatje de mooiste Legosteentjes. Als een steentje door de communitykeuring komt, neemt de fabriek deze in productie. Na drie weken ligt het door de community ontwikkelde steentje in de winkel. Voordelen voor Lego: Geen onderzoeks- en ontwikkelkosten en een steeds groter wordende, enthousiaste community rondom je product, een product dat door de leden van de community als eigen beschouwd wordt. De praktijktoets voor de open werkplek vindt bij de Dienst Wonen en Stadsdeel Zeeburg plaats. Bij beide organisaties zijn werkplekken ingericht en kunnen medewerkers kennis maken met wat volgens ons de toekomst is: 1 Ideeën uit oa: Jaap Bloem/Menno van Doorn Open voor business Arre Zuurmond/Bert Mulder/Marcel Bullinga de overheid als infrastructuur 13

16 Een ander voorbeeld: maximale inspraak in je eigen schoenen. Rood, wit, blauw, met witte veters en een rode bies langs de zool. Als je die mogelijkheden nou eens kreeg voor de inrichting van je eigen buurt, straat of beleid. Naar mijn mening moet de overheid in de nabije toekomst op die manier met haar burgers omgaan. n De overheid maakt minder kosten (er zit meer expertise buiten de overheid dan binnen!) n De overheid is open en transparant n De burger heeft maximale inspraak n De burger kan eigen verantwoordelijkheid nemen n De overheid kan dienstverlenen op menselijke maat Bart Prehn 14

17 15

18 Gemeente Vaals - Open source: Jeweun Doeë! In 2003 deed gemeente Vaals de eerste ervaringen op met open source software. In tegenstelling tot veel andere organisaties, is de open source opmars in Vaals begonnen op de desktop. Alle 90 gebruikers van deze gemeente gebruiken namelijk OpenOffice.org... Welkom in: Gemeente Vaals De gemeente Vaals (http://www.vaals.nl) in het uiterste zuidoosten van Nederland, bij velen bekend vanwege het Drielandenpunt. Gemeente Vaals bestaat uit drie kernen, Vaals, Lemiers en Vijlen. De gemeente heeft iets meer dan inwoners en het onderdeel ICT telt 2 FTE en een stageplaats en is verantwoordelijk voor ongeveer 90 werkplekken. Foto van het Drielandenpunt Op een mooie zonnige april ochtend word ik ontvangen door Ton Hermans, beleidsmedewerker I&A in het monumentale gemeentehuis. Terwijl we de trappen opklimmen op weg naar de ruimte waar het interview plaatsvindt, gebiedt Ton zich te zeggen dat de dikke muren van dit voormalig woonoord weliswaar indrukwekkend zijn, maar ook erg onpraktisch. Dit pand heeft de status van Rijksmonument en daardoor wordt je als IT afdeling wel gedwongen creatief te zijn met bijvoorbeeld de aanleg van bekabeling. Ton Hermans, beleidsmedewerker I&A voor het monumentale gemeentehuis van Vaals Dan begint Ton te vertellen: In 2003 gebruikten wij Wordperfect v. 9 (http://www.corel.com) als tekstverwerker. We merkten dat onze buurgemeenten en ook organisaties als provincie Limburg, waarmee we veel documenten uitwisselen, overstapten op Microsoft Word en Excel (http://microsoft.com). Onze medewerkers ondervonden problemen, daar de conversiemogelijkheden binnen Wordperfect niet goed genoeg waren om inkomende Word en Excel bestanden te kunnen lezen. 16

19 Vaals MS Office, Wordperfect of OpenOffice.org? Het was dus heel logisch dat wij moesten gaan nadenken over dit probleem. Ton vervolgt: Helaas bleek dat Wordperfect, waar de medewerkers afgezien van de uitwisseling met andere organisaties, erg enthousiast over waren, besloten had niet met een Nederlandstalige versie te komen van hun laatste versie. Wordperfect viel dus al heel snel af...daarmee leek Microsoft Office de meest voor de hand liggende keuze. Echter, terwijl Ton destijds over het internet surfde, viel zijn oog op Staroffice van SUN Microsystems (http://www. sun.com). Ik had nog nooit van Staroffice gehoord en heb bij SUN toen een proef versie opgevraagd. Ik kwam er toen al snel achter dat er ook een open source versie van was, genaamd OpenOffice.org en aangezien OpenOffice.org wel in het Nederlands verkrijgbaar was, ben ik daar verder mee gaan testen. Op hetzelfde moment dat ik bezig was met het testen van MS Office en OpenOffice.org, werd er besloten dat gemeente Vaals een nieuwe huisstijl zou krijgen. Ik heb toen besloten om een macro omgeving te ontwerpen, zodat het voor de gebruikers eigenlijk niet uitmaakt welke onderliggende tekstverwerker er wordt gebruikt. Met het oog op de licentiekosten en de goede ervaringen van de OpenOffice.org community, is toen besloten het macro-pallet te ontwerpen op basis van OpenOffice.org. In overleg met de toenmalige wethouder, de heer E. Mooldijk, is er besloten om OpenOffice.org uit te rollen over de hele organisatie. Probleemloze uitrol en acceptatie Ton vertelt dat de uitrol en de acceptatie van de gebruikers geen noemenswaardige problemen met zich meebracht. Voordat de uitrol begon, heb ik de macro s uitvoerig getest. Niets dan lof ook voor de OpenOffice.org community, die heel snel met antwoorden kwamen op mijn vragen, vaak dezelfde dag al. Kom daar maar eens om bij sommige commerciële softwarebedrijven! Op de vraag of de koppelingen met bestaande software binnen de gemeente goed verloopt, antwoordt Ton: Eén van onze belangrijkste softwareleveranciers, GetronicsPinkRoccade (http://www.getronicspinkroccade.nl ), gaf al snel aan dat zij OpenOffice.org zouden gaan ondersteunen. Ook hebben zij niet afwijzend gereageerd op onze wensen. Een andere belangrijke leverancier, BCT (die voor gemeenten het pakket Corsa, een documentair informatie systeem levert) legt nu de laatste hand aan de koppeling met OpenOffice.org (http://www.bct.nl). Sinds 2003 werken we binnen deze gemeente met OpenOffice.org en op dit moment is dat nog versie 1.5. De gebruikers zijn tevreden, hoewel sommigen toch graag met Wordperfect hadden doorgewerkt. Ook de ODBC drivers binnen OpenOffice.org werken uitstekend. Vanuit onze Gemeentelijke Basis Administratie heeft iedere medewerker toegang tot een 17

20 kopie van de belangrijkste gegevens via een intranet-applicatie op zijn desktop. Twee keer per etmaal wordt deze lokale database vanuit de GBA ge-update. We gebruiken op lokaal niveau een MySQL (http://www.mysql.com) database, ook een voorbeeld dus van open source software voor bedrijfskritische toepassingen. Daarmee hebben we namelijk een nog veel groter probleem opgelost waar veel gemeenten mee kampen. aldus Ton Hermans Veel gemeenten beseffen niet of nauwelijks op hoeveel plaatsen gegevens (dubbel) worden bijgehouden, met alle risico s van dien. Toekomst Ton werkt nu zelf met versie 2.0 van OpenOffice.org en merkt dat de software steeds beter wordt. Hij kon zich ook wel herinneren dat hij bij versie 1.0 grote twijfels had over de bruikbaarheid en dat hij pas bij versie 1.2 eindelijk zag dat ze op de goede weg zaten. Het is ongelooflijk in welke korte tijd de OpenOffice.org community van versie 1.0 naar versie 1.2 evolueerde. Dat gaf mij enorm veel vertrouwen. En ook de besparing van ongeveer op de licentiekosten op alleen al kantoorautomatisering, sterkt Ton in het gevoel dat open source software een goede toekomst heeft. Er zijn plannen om te kijken naar een open source alternatief voor MS Exchange en MS Outlook, nadat er een aantal nieuwe applicaties zijn uitgerold. Ook houdt Ton de ontwikkelingen in de gaten bij GetronicsPinkRoccade, waarvan bekend is dat SAPapplicaties ook draaien onder Linux (http://www.linux.org). Zelf gebruikt Ton open source software voor projectmanagement binnen zijn afdeling. Deze software, genaamd Dot-Project (http://www.dotproject.net) bevalt Ton uitstekend en hij ziet in de nabije toekomst ook mogelijkheden voor verder gebruik in de gemeente. 610KM Het is jammer zegt Ton dat hier net over de grens in België en Duitsland men al zo veel verder is met het gebruik van open source software. Zo kon je onlangs nog lezen dat het Belgische Ministerie van Justitie overstapt op OpenOffice.org voor ongeveer 4000 ambtenaren. Als conclusie vindt Ton dan ook: Open Source software: Jeweun doeë (gewoon doen)! Dit document kwam tot stand op basis van een interview op 6 april 2006 met de heer Ton Hermans, beleidsmedewerker Informatisering en Automatisering van gemeente Vaals. 18

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Ons kenmerk C620/04.0048552. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C620/04.0048552. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Personeel, Organisatie en Informatie Planning en Control I&O Ingekomen stuk D7 Aan de leden van de Raad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase O.D.T. Sessink Sr. Innovatiemanager CDC / IVENT / Research en Innovatiecentrum 15 maart 2010 Inhoud Een uitstapje naar de Defensie Veilig Internet

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

innovaphone Case Study

innovaphone Case Study innovaphone Case Study Retailbedrijf TEDi kiest voor communicatie oplossing van innovaphone om zijn verschillende vestigingen met elkaar te verbinden Retailbedrijf TEDi: Non-foodketen TEDi, met hoofdkantoor

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof <marceln@xs4all.nl> Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Linux Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Indeling Inleiding Overeenkomsten Verschillen Opbouw Toepassen distributies opensource

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri CASE VAN MAELE NV Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Software voor de kleinhandel, groothandel en distributeur SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal

Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal --- Typo3 in Gemeenteland --- 16 juni 2007 Ernst van Altena / Gerrit Vijlbrief IJmond Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunten samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Innovatieve samenwerking bij Bugaboo: betere communicatie en minder e-mail Het designbedrijf Bugaboo bekend van de baanbrekende kinderwagens

Nadere informatie

Open standaard/source, geen bedreiging meer. Jaap.vanderLaag@Bull.nl

Open standaard/source, geen bedreiging meer. Jaap.vanderLaag@Bull.nl Open standaard/source, geen bedreiging meer Jaap.vanderLaag@Bull.nl Wat is open? 2008 Capgemini 2 Open Standards, Open Source & OpenOffice.org Open Standaard een Open Standaard is een standaard die van

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Time well spent! Binnen een week een nieuwe website bij gemeente Buren? Cascadiscongres 2017 Woensdag 5 april 2017 Holger Peters gemeente Buren

Time well spent! Binnen een week een nieuwe website bij gemeente Buren? Cascadiscongres 2017 Woensdag 5 april 2017 Holger Peters gemeente Buren Time well spent! Binnen een week een nieuwe website bij gemeente Buren? Cascadiscongres 2017 Woensdag 5 april 2017 Holger Peters gemeente Buren 1988 t/m 2006 GIS BAG Stelsel 2004 t/m 2014 Gemeente Buren

Nadere informatie

CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET

CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET www.eset.nl CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET www.eset.nl Sinds een kleine 300 jaar is Bavaria een begrip in Nederland en ver daarbuiten. De bierbrouwer is gestart

Nadere informatie

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Open source volgens Wikipedia: Er valt nog veel meer te kiezen! Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Korein integreert haar bestaande Exchangeomgeving met 1300 extra postbussen in de cloud van Office 365

Korein integreert haar bestaande Exchangeomgeving met 1300 extra postbussen in de cloud van Office 365 Korein integreert haar bestaande Exchangeomgeving met 1300 extra postbussen in de cloud van Office 365 Overzicht Land: Nederland Branche: Zorg Klantprofiel Korein Groep doet alles om kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong De implementatie van Zimbra Ferry J. de Jong 1 AHK (Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten) 6 gebouwen in het centrum van Amsterdam Conservatorium van Amsterdam, de Theaterschool, Academie van Bouwkunst,

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater.

Janjoris van der Lei. Gedelegeerd bestuurder LCP nv. E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater. Janjoris van der Lei Gedelegeerd bestuurder LCP nv E-governement oplossingen Cloud infrastructure provider Datacenter uitbater Start Overzicht probleem Deel oplossingen Toekomstige oplossingen Wat doen

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 40 Inboeknummer 01J001225 Beslisdatum BfkW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.302 Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Cotask en Open Source Software Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Wat gaan we doen? Inleidende presentatie 30 min Vragen 10 min Demonstratie 30 min Linux Client Linux Server Samenwerking met

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013 Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1 Kerkdriel, 23 april 2013 Onderwerp Vervangen deel ICT-infra (serverpark) gezamenlijk met Zaltbommel en de SDB Beslispunten 1. Instemmen met de noodzakelijke vervanging van

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VDF as a Service

Veel gestelde vragen VDF as a Service Veel gestelde vragen VDF as a Service Datum: 19 juni 2017 Inhoud Veel gestelde vragen VDF as a Service... 3 Algemeen... 3 Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan?...

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Efficiency door de BRP?

Efficiency door de BRP? Efficiency door de BRP? VIAG Congres 7 oktober 2013 Efficiency door de BRP? Samenwerking in de regio Alkmaar Door Alex Huisman (adviseur Informatievoorziening & automatisering gemeente Langedijk) Applicatiesanering

Nadere informatie

ICT Manager bij Pure Energie

ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jos Brunink

Curriculum Vitae. Jos Brunink Curriculum Vitae Jos Brunink Algemene Gegevens: Roepnaam: Jos Woonplaats: Hengelo Geboortedatum: 01-06-1974 C.V. bijgewerkt t/m: 31-01-14 Sinds 1999 ben ik actief in de ICT na het volgen van de opleiding

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie