Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open gemeenten. Schijndel Ouder-Amstel. Westvoorne. Hellevoetsluis. Haren OpenOffice.org. Maarssen. Tubbergen. Heeze-Leende Boxmeer."

Transcriptie

1 Open gemeenten Resultaten van grootschalige inventarisatie inclusief Voorbeeldprojecten Open Source als Onderdeel van de Software Strategie GemGids Westvoorne Maarssen Typo3 Noordenveld Asterisk Goes Tubbergen Wervershoof Hellevoetsluis Rhenen Waterland Schijndel Ouder-Amstel Linux Valkenburg aan de Geul Haren OpenOffice.org Heeze-Leende Boxmeer Joomla Maasdonk Menaldumadeel

2

3 Open gemeenten Resultaten van grootschalige inventarisatie inclusief Voorbeeldprojecten

4 In h o u d s o p g av e Inleiding Jan Willem Broekema, programmamanager Aanleiding, doel, methode Overvallen door Open Source Bart Prehn, Gemeente Amsterdam Pagina Voorbeeldprojecten: Vaals Rijswijk Barneveld Assen Epe De Wolden Winschoten Weert Valkenswaard Sint Michielsgestel Wijdemeren Voorst Heerhugowaard Rhenen Oude IJsselstreek Goes Nederweert Heerenveen Menaldumadeel Wervershoof Maasdonk Valkenburg aan de Geul Waterland Noordenveld Tubbergen Heeze-Leende Boxmeer Schijndel Haren Ouder-Amstel Hellevoetsluis Maarssen Westvoorne Nawoord Bouke Koelstra, adviseur programma

5 3

6 Inleiding Openheid voor Overheid Het programma informeert overheidsorganisaties over de mogelijkheden van open source software en stimuleert hen deze waar mogelijk toe te passen in hun informatiesystemen. staat voor Open Source als Onderdeel van de Software Strategie (voor de overheid) en is de opvolger van het programma (Open Standaarden en Open Source Software) dat liep van 2003 tot Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open source software kan toepassen. Het huidige programma wordt uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Economische Zaken voor een periode van twee jaar ( ). Waarom open source software? Open source software is belangrijk voor de overheid omwille van: n het verhogen van de toegankelijkheid van informatie doordat open source software meestal gebruik maakt van open standaarden voor informatieopslag en -uitwisseling; n het verbeteren van de transparantie van overheidshandelen doordat de werking van computertoepassingen volledig inzichtelijk is voor EDP-auditors; n het verhogen van de informatieveiligheid doordat de broncode door iedereen beoordeeld kan worden; n het vergroten van de toekomstvastheid van de gekozen oplossingen doordat de code ook door derden onderhouden kan worden en achteraf inzichtelijk blijft (leveranciersonafhankelijk); n het vergroten van de concurrentiekracht van lokale softwareleveranciers doordat ook zij in staat zijn toepassingen te onderhouden en uit te breiden; n het bevorderen van innovatie op de softwaremarkt doordat open source software derden de mogelijkheid biedt door te bouwen op eerdere ontwikkelingen; n het verlagen van de licentiekosten doordat open source software per definitie kosteloos wordt aangeboden. Doelgroep De activiteiten van het programma zijn primair gericht op bestuurders en ICT-management van de gehele overheid en hun toeleveranciers. Echter de resultaten zijn openbaar zodat ook het bedrijfsleven en burgers hiervan kunnen profiteren. Wat is open source software? Open source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is. Tevens is in het licentiemodel het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, aanpassen en verspreiden. Het programma wil open source gemeenschappen, zogeheten communities, binnen de overheid initiëren en ondersteunen door: n het verrichten van onderzoek naar de ICT-strategieconsequenties van OSS; n het bieden van het overzicht van open source dienstverleners; n het delen van kennis en ervaring door presentaties, workshops en website; n het beschikbaar stellen van zijn uitwisselplatform voor het ontwikkelen en delen van OSS applicaties; 4

7 n het bijhouden en vrijgeven van een overzicht van OSS-implementaties bij de overheid; n het leveren van de licentiewijzer voor OSS-licentieovereenkomsten; n het ondersteunen van opleidingen voor beheer en ondersteuning van open source software. In dit kader past het om partijen bij elkaar te brengen en meent dat het beste resultaat behaald kan worden bij die overheden, die traditioneel kleine ICT budgetten en kennis in huis hebben, de gemeenten. heeft in 2006 en 2007 een grootschalig project opgezet om te zorgen dat gemeenten van elkaar (kunnen) weten wie wat doet op het gebied van de inzet van open source oplossingen. Dit boek is het resultaat van deze inspanning, met name door de adviseur Bouke Koelstra van. boek apart aan bod. Wij van wensen u veel leesplezier en leerzame momenten, momenten die naar verwachting zullen leiden tot herkenning en hopelijk tot oplossingen die voldoen aan een of meer van de elementen van open source toepassingen die in het begin van dit hoofdstuk vermeld staan. Jan Willem Broekema programma manager Dit boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is de analyse van de resultaten van telefonische interviews. Het gaat er om dat zichtbaar wordt hoe veel kennis en ervaring er in 2007 eigenlijk is bij de I&A coördinatoren en collegeleden. Leuk en leerzaam is het andere deel, waarin aan de hand van persoonlijke interviews gemeenten voor het voetlicht komen die een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben: de voorbeeldprojecten. Een niet onbelangrijke rol speelt het Manifest van de Open Gemeenten, later omgedoopt in het Manifest van de Open Overheden. Het Manifest beschrijft vier kernbegrippen die voor de ondertekenaars een belangrijke rol spelen bij het aanbesteden van hun ICT. Het maakt zichtbaar wat de overheden nu eigenlijk van hun leveranciers verwachten en creëert zo helderheid. Het is een resultaat van het Grote Gemeenten Overleg, waartoe Amsterdam in 2006 het initiatief heeft genomen. Ook deze elementen komen in dit 5

8 Aanleiding, doel, methode Bij leefde het gevoel dat de eerdere metingen naar het gebruik van open source toepassingen bij overheden een vertekend beeld geven. Wil je echt zekerheid hebben, dan gaat er niets boven persoonlijk contact. Dat was de reden om af te zien van de traditionele in te vullen formulieren op papier of digitaal en te gaan voor een telefonische benadering. Ook is niet gekozen voor de klassieke call-center benadering, waarbij de vragensteller de vraag wel kan stellen maar het antwoord niet inhoudelijk kan interpreteren. In plaats daarvan heeft zelf persoonlijke mankracht ingezet, waarbij zowel kennis van de gemeentelijke markt als kennis van open source toepassingen een grote rol spelen. Deze opzet heeft ertoe geleid dat het interview ook resulteerde in inhoudelijke adviezen, voorstellen om een website te bekijken, om een buurgemeente op te zoeken of om aan een bijeenkomst deel te nemen. Het bouwen aan het samenwerkingsverband wordt direct geoperationaliseerd. Al deze activiteiten werden uitgevoerd met maar één doel voor ogen: hoe helpen we de gemeentes elkaar te helpen? In gevallen waarbij uit het interview bleek dat een gemeente iets bijzonders had gedaan - een bijzondere toepassing, een vernieuwende oplossing of een leuk experiment - werd de gemeente bezocht voor een redactioneel, persoonlijk interview. Deze interviews zijn als best practice (goed praktijkvoorbeeld) op de website van gepresenteerd en met groot gevolg: steeds meer gemeentes namen kennis van elkaars voorbeelden om vervolgens contact met elkaar te zoeken. na te denken over nut en noodzaak bij aanbesteding van ICT: een dwarse zoektocht door alternatief denken. De Methode In september 2006 is de inventarisatie gestart. Vanaf het begin was het duidelijk dat de inventarisatie plaats zou moeten vinden door middel van persoonlijk (telefonisch) contact. Dat heeft namelijk een aantal voordelen boven traditionele enquêtes: n In een persoonlijk gesprek krijg je meer en preciezere gegevens los. Veel gemeenten denken bijvoorbeeld geen open source software te gebruiken. Op die vraag hadden zij met Nee geantwoord. Wij vroegen welke webserver zij gebruiken. Vaak was het antwoord dan Apache en konden wij hen vertellen dat zij wel degelijk open source software in gebruik hebben. n Voor aanvang van de inventarisatie vermoedden we al dat gemeenten ook niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van open source software. In de persoonlijke gesprekken bleek dit zeker te kloppen; de hele inventarisatie heeft ongeveer drie maal zo veel tijd in beslag genomen. Daaruit blijkt dat kennisdeling essentieel is. De Open Source Roadshow voor gemeenten die wij samen met MediaPlaza organiseren is daar een voortvloeisel van. n Door de persoonlijke gesprekken ben ik ook in contact gekomen met leuke en interessante open source initiatieven. Een aantal hiervan is opgenomen als Voorbeeldprojecten in dit boekje. In een enquête zouden deze initiatieven niet naar voren zijn gekomen. Inmiddels heeft zo veel voorbeelden beschreven dat die voor meer partijen dan alleen gemeenten interessant zijn. Dit overzicht moet de gehele publieke sector inspireren 6

9 De Resultaten Bewuste Gebruikers (BG) De belangrijkste resultaten zetten wij hier op een rij. Heeft de gemeente beleid op het gebied van open source software? Een beleid wil zeggen dat de betreffende gemeente in haar ICT beleid formeel heeft vastgelegd wat zij met open source software niet/wel gaan doen. Ook gemeenten die er voor kiezen om niet met open source software te werken en dat formeel hebben vastgelegd, vallen dus onder de categorie Ja. Open Source beleid beleid: Ja Open Source gebruik: redelijk veel n Enthousiaste vakafdeling n Willen alles weten over andere mogelijkheden Bewuste Denkers (BD) Open Source beleid: Ja Open Source gebruik: weinig/nog niet Ja 70% (Groen) Nee 30% (Oranje) In welke mate wordt open source software wel/niet toegepast? Deze vraag berust op een aantal kenmerken hoe de betreffende gemeente omgaat met open source software. Om enige samenhang te krijgen, zijn er vijf categorieën bepaald die beschrijven hoe een gemeente met open source software wel of juist niet omgaat. Dit zijn de categorieën: n Zijn zich bewust van open source gebruik in gemeente n Pragmatisch gebruik, alleen als het niet te veel moeilijkheden oplevert n Zijn redelijk geïnformeerd over open source ontwikkelingen n Vaak open source software via systeembeheerders Onbewuste of toevallige gebruikers (OTG) Beleid: Ja/Nee Gebruik: niet/nauwelijks Bewuste en Kundige gebruikers (BKG) Open Source beleid: Ja Open Source gebruik: veel en op kritische plaatsen n Hebben veel open source software in organisatie n Ook open source software aan gebruikerskant n Investeren veel geld en middellen in onderzoek/testen n Zetten leveranciers actief onder druk om open source te ondersteunen n Weten niet altijd dat er open source wordt gebruikt n Halen open standaarden en open source software vaak door elkaar n Hebben soms geen beleid over open source software n Zijn ook niet op de hoogte van open source ontwikkelingen 7

10 Niet-gebruikers, sceptici (NG) Beleid: Ja/Nee Gebruik: niet of zeer beperkt Gebruikt u het besturingssysteem Linux voor uw database-, applicatieserver of webserver in een productie-omgeving? Ja 29% n Gebruiken geen open source software n Zijn onwetend en zeer kritisch over open source software n Vakafdeling kritisch of onwetend Het volgende diagram geeft de percentages weer per categorie. 50% 40% 30% Het bijzondere is dat veel gemeenten voor hun volgende vervanging van hun database-, web- en/of applicatieserver een open source toepassing op Linux overwegen. Maar de keus is sterk afhankelijk van de ondersteuning van de leverancier van de database en/of applicatie. Ongeveer 55% van alle gemeenten gebruikt Linux als experimentele omgeving of voor toepassingen die geleverd worden als kant en klare omgeving vanuit software- of hardware leveranciers (telefooncentrales, routers, firewalls etc.). Tevens geeft het grootste gedeelte van de gemeenten de voorkeur aan Linuxversies waarbij supportcontracten kunnen worden afgesloten zoals Suse en RedHat. In totaal gebruikt dus 84% van de gemeenten het Linux besturingssysteem. 20% Gebruikt uw gemeente open source databases zoals MySQL en PostgreSQL in een productie-omgeving? 10% Ja 11% De algemene trend is dat gemeenten heel positief staan 0% Niet gebruik Onbewust en toevallig Bewuste denkers Bewust Bewust en kundig ten opzichte van het gebruik van open source databases. Vooral de licentiekosten van de commerciële tegenhangers wordt genoemd als de belangrijkste reden om de overstap te overwegen. De volgende vragen dienen om meer inzicht te krijgen wat men aan Open Source software gebruikt. Echter, er is een zeer belangrijke reden waarom niet meer gemeenten gebruik maken van open source databases: de leveranciers van gemeentelijke applicaties bepalen welke 8

11 databases wel en niet gebruikt kunnen worden. Zo lang zij open source databases niet (willen) aanbieden, zullen gemeenten deze stap dan ook niet maken: de applicatieleverancier creëert een vendor lock-in voor de database. Belangrijk in dit kader is dat gemeenten deze ondersteuning wel zouden willen afdwingen bij hun leveranciers, maar denken dat hen dat niet zal lukken. Toch staan er voorbeelden in dit boek waarbij is aangetoond dat dat werkt... Gebruikt uw gemeente reeds OpenOffice.org of zijn er concrete plannen om dat binnen een jaar in te voeren? Ja, reeds in gebruik 1% (5 gemeenten) Ja, binnen 1 jaar 7% Ja, onderzoek binnen 1 jaar 18% Heel veel gemeenten onderzoeken de mogelijkheden voor het gebruik van OpenOffice.org. Vooral de succesverhalen van de gemeenten die er reeds mee werken en de licentiekosten voor de commerciële tegenhanger zorgen er voor dat deze gemeenten daar toe besloten hebben. Ook hier is de medewerking van applicatieleveranciers essentieel. Helaas blijkt ook hier dat die ondersteuning moeilijk te krijgen is. Vragen om ondersteuning loont wel; de vijf gemeenten die het reeds gebruiken hebben deze ondersteuning wel. Welke en groupware oplossing gebruikt u? Microsoft Exchange/Outlook 59% Novell Groupwise 36% Lotus Notes 4% Open Source E-Groupware e.a. 2% (8 gemeenten) Overig (o.a. Oracle Collaboration Suite) 1% (4 gemeenten) Het open source gebruik is nog beperkt, waarschijnlijk door het onbekend zijn met of ontbreken van groupware functionaliteiten (gedeelde adresboeken, kalender en afspraken). Er komen echter steeds meer open source oplossingen, die ook steeds volwassener worden, en het percentage zal de komende tijd stijgen. In dit kader is het ook belangrijk te noemen dat Novell haar Groupwise omgeving langzaam richting Linux migreert. Het Linux gebruik zal bij de Novell Groupwise gebruikers naar verwachting dus toenemen. Gebruikt u voor intranet of internet een open source Content Management Systeem? Ja, alleen intranet 9% Ja, alleen internet 7% Ja, zowel intra- als internet 5% Hieruit blijkt dat 21% van de gemeenten open source content management systemen gebruikt. Als belangrijkste redenen worden licentiekosten en gebruiksvriendelijkheid genoemd. De verwachting is dat het gebruik van open source content management systemen verder zal toenemen. De belangrijkste open source alternatieven zijn Typo3, MMBase, Joomla!, Drupal en OpenCMS. Vooral Typo3 en Joomla veroveren marktaandeel op de gemeentemarkt, waarschijnlijk omdat deze beide een actieve gebruikersvereniging hebben en er meerdere voorbeeldprojecten zijn beschreven. Gebruikt u of gaat u binnen 1 jaar gebruik maken van een open source VoIP telefooncentrale? Ja, reeds in gebruik <1% (3 gemeenten) Ja, binnen 1 jaar 3% 9

12 Er is een duidelijke trend om voice met data te integreren (VoIP). Wat veel gemeenten voor het interview nog niet wisten, is het feit dat er al veel (overheids-) organisaties zijn die dat met open source software doen (b.v. Asterisk). De gemeenten die dat reeds doen praten over de uitstekende flexibiliteit, het grote aantal commerciële leveranciers die dit ondersteunen en vooral de lage kosten (geen licentiekosten, standaard hardware). De verwachting is dat veel gemeenten zodra de huidige (analoge) telefooncentrale is afgeschreven, overstappen naar VoIP en een substantieel deel naar open source centrales. Conclusies: Tot slot geeft hier ook nog een overzicht van de belangrijkste conclusies in het algemeen: Veel gemeenten geven te kennen dat ICT-dienstenleveranciers niet of slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden van open source software. Gemeenten geven aan dat deze leveranciers in adviestrajecten een duidelijke voorkeur uitspreken voor closed-source trajecten, zowel voor systeemontwikkeling als infrastructuur. Dit is vaak een belemmering om open source software in te voeren. Applicatieleveranciers zijn in grote mate de drijvende kracht achter het wel- of niet toepassen van open source software. Als zij alleen closed source databases, tekstverwerkers, groupware-oplossingen en besturingssystemen (van andere leveranciers) willen ondersteunen, wordt het lastig om daar open source software te gaan gebruiken. Applicatieleveranciers kunnen zich niet beroepen op technische moeilijkheden om open source software te ondersteunen, want er zijn geen technische belemmeringen, zo is keer op keer aangetoond. wwel veronderstellen of suggereren sommige leveranciers ten onrechte dat zij hun eigen applicaties onder een open source licentie moeten gaan leveren maar daar is beleidsmatig geen sprake van. De gemeenten willen de keuzevrijheid hebben ten aanzien van hun andere applicaties: het gaat dus om de koppelingen en interoperabiliteit: de keus voor een bandenmerk of benzine mag niet afhangen van het merk auto. Gemeenten moeten zich daarvan bewust zijn en open source software ondersteuning afdwingen als zij dat wensen. Het Manifest van de Open Overheden is daar een prima middel toe. Het beschrijven van Voorbeeldprojecten zoals in dit boekje wordt door gemeenten gezien als een heel goed middel om al dan niet een onderzoek te starten of om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Het programma biedt in 2007 in dat kader ook de Open Source Roadshow voor gemeenten aan, in Haarlem en Weert, in Assen, Apeldoorn, Gouda en Breda. laat gemeenten uit elke regio aan gemeenten in dezelfde regio vertellen waarom en hoe zij met open source software werken. Alle gemeenten ontvangen voor de roadshow in hun omgeving een uitnodiging. Tot slot nog even een aanbeveling als uw gemeente kennis wil maken met open source software. In gradaties van makkelijk te implementeren tot zeer complex: n Makkelijk: webbrowser, instant messaging via internet, firewall, spamfilter, webservers, content management systemen (CMS) voor intranet, PDF converters, RSI (muisarm) preventie n Redelijk eenvoudig: databases, back-end besturingssysteem, CMS voor internet, virtualisatie, client zonder gedeelde agenda n Complex: OpenOffice.org, groupware ( met agenda), document management systemen, geografische informatiesystemen (GIS) 10

13 n Zeer complex: desktop besturingssysteem, LTSP (terminal server computing) Omdat open source oplossingen geen eigen marketing kennen, moet u vaak zelf op zoek gaan. Maar ook voor speciale taken zoals eenvoudige projectplanningen (Gantt charts), maken van vector graphics voor internet pagina s, voor desktop publishing of het bewerken van geluid, muziek, foto s, video en tekeningen en zelfs voor bestands-encryptie (laptop diefstal) zijn open source oplossingen beschikbaar. En dat is maar een kleine greep uit de mogelijkheden. Het programma adviseert u dan ook een pro-actieve houding aan te nemen naar de markt en naar uw eigen organisatie. Gebruik de voorbeeldprojecten om uw eigen organisatie te overtuigen van de voordelen van open source software. Om de markt te beïnvloeden adviseren wij u als overheidsorganisatie het Manifest van de Open Overheden te ondertekenen en daarmee de belangen van Openheid kenbaar te maken aan de buitenwereld. Op onze website kunt u deze vinden en ondertekenen. 11

14 Open Amsterdam Amsterdam is in vele opzichten een bijzondere gemeente. Het is niet alleen de hoofdstad en de grootste gemeente, maar het kent ook een aparte constructie met autonome deelgemeenten. Bart Prehn van de gemeente Amsterdam heeft met zijn collega Manou Chen een belangrijke trekkersrol vervuld bij de introductie van open oplossingen naar aanleiding van een amendement in de Raad. Hieronder volgt zijn relaas. Overvallen door Open Source Bart Prehn, Gemeente Amsterdam Een reguliere afdelingsvergadering in het voorjaar van 2006: en...ohh ja er is een Amendement aangenomen over Open Source daar moeten jullie (Manou Chen en ondergetekende) mee aan de slag. Amendement in het kort: De Raad is van mening dat een actieve en participerende opstelling richting Open Source ontwikkelingen past bij Amsterdam als ICT stad van Nederland. Voor de begroting 2007 met een business case te komen over hoe per 1 oktober 2008 om te gaan met het dan beëindigend contract met Microsoft voor kantoorautomatisering. Niet meteen razend enthousiast toch maar eens kijken waar het allemaal over gaat. Een hele wereld van open standaarden tot open innovatie (kom ik later op terug) gaat voor je open. Maar waar moet je beginnen en waar gaat het eigenlijk om? Gaat het over open software, gratis software, standaarden, anti Microsoft sentimenten of gewoon over bedrijfsvoering? Om daar ideeën over te krijgen zijn we met het ingelijste amendement onder de arm een aantal gemeenten langsgegaan die zich al langer met Open Source bezig hielden. En eerlijk gezegd stonden de werkelijke vorderingen op het gebied van Open Source Software en Open Standaarden bij de verschillende gemeenten in schril contrast met het beeld dat vanuit de publiciteit naar voren kwam. Vier gouden regels Op de koffie bij werd het belang van het informeren van de Gemeente Raad benadrukt ook in Utrecht gaf men hetzelfde advies. En waarom het wiel opnieuw uitvinden, een expertmeeting voor de Amsterdamse Raad was snel georganiseerd. Duidelijk werd dat het niet moet gaan over pro- of contra Microsoft maar over welke software strategie voor de bedrijfsvoering van Amsterdam de beste is. De uitkomst was dat deze strategie aan vier voorwaarden moet voldoen. Het moet: n de interoperabiliteit (uitwisselbaarheid) bevorderen ten behoeve van betere dienstverlening; n de leveranciersonafhankelijkheid vergroten; n de bedrijfscontinuïteit garanderen (randvoorwaarde); n en mag niet te veel kosten. Tijdens het maken van de businesscase, het daarop volgende projectplan en bij de uitvoering van het project (zie bij Open.Amsterdam) bleken deze regels goud waard. Immers iedere keus die we gaande weg gemaakt werd, kon afgewogen worden tegen de vier voorwaarden. Door deze voorwaarden ook nog van wegingscriteria te voorzien, kunnen ze op dit moment gebruikt worden bij het maken van 12

15 keuzes voor software, zowel de distributiesoftware als de software voor kantoorautomatisering. Grote gemeenten overleg en Manifest Omdat er tijdens het rondje langs de verschillende gemeenten veel interesse bleek voor een bijeenkomst over Open Source, is deze medio 2006 voor de eerste keer door Amsterdam georganiseerd. Momenteel komen Almere, Assen, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en regelmatig bij elkaar. Het Manifest van de Open Overheden, dat door de 50e overheidsorganisatie getekend is en (inter)nationale bekendheid geniet, komt uit dit overleg voort. Het statement dat GetronicsPinkRoccade onlangs gaf: Linux bij klanten ondersteunen? Dat is niets bijzonder hoor, dat doen we al geruime tijd! kan toeval zijn maar past wel in het plaatje dat hoe groter de vuist is die we samen maken hoe meer impact hij zal hebben. Open.Amsterdam Na het opleveren van de businesscase en het projectplan kreeg de uitvoering van het projectplan groen licht. Het project Open.Amsterdam heeft tot doel een open werkplek te ontwikkelen voor de gemeente Amsterdam. Een werkplek die voldoet aan de door de Raad gestelde vier voorwaarden (daar zijn ze weer) en die als mogelijk alternatief kan dienen voor het aflopende contract met Microsoft. Een open werkplek waarbij een open werkplek zich kenmerkt door volledig gebruik van open standaarden en waar mogelijk (en gewenst) door open source. Open.Innovatie 1 Gaandeweg het project en met steeds meer bagage over het onderwerp daagt een beeld op dat ik hier schets. Open source software is bekend als softwareontwikkeling waarbij vanaf het begin gebruik gemaakt wordt van communities. Dat deze communities volwaardige producten afleveren is bekend. Open Innovatie komt uit de hoek van productontwikkeling waar research en development van oudsher de bron van innovatie was c.q. is. Daar waar producten niet meer door de traditionele R&D afdelingen ontwikkeld worden maar met behulp van communities komen Open Source Software en Open Innovatie bij elkaar. Als voorbeeld hiervoor kan de community rondom Lego dienen. De leden van deze community (meer dan 350 duizend), ontwikkelen met behulp van een (open source) programmaatje de mooiste Legosteentjes. Als een steentje door de communitykeuring komt, neemt de fabriek deze in productie. Na drie weken ligt het door de community ontwikkelde steentje in de winkel. Voordelen voor Lego: Geen onderzoeks- en ontwikkelkosten en een steeds groter wordende, enthousiaste community rondom je product, een product dat door de leden van de community als eigen beschouwd wordt. De praktijktoets voor de open werkplek vindt bij de Dienst Wonen en Stadsdeel Zeeburg plaats. Bij beide organisaties zijn werkplekken ingericht en kunnen medewerkers kennis maken met wat volgens ons de toekomst is: 1 Ideeën uit oa: Jaap Bloem/Menno van Doorn Open voor business Arre Zuurmond/Bert Mulder/Marcel Bullinga de overheid als infrastructuur 13

16 Een ander voorbeeld: maximale inspraak in je eigen schoenen. Rood, wit, blauw, met witte veters en een rode bies langs de zool. Als je die mogelijkheden nou eens kreeg voor de inrichting van je eigen buurt, straat of beleid. Naar mijn mening moet de overheid in de nabije toekomst op die manier met haar burgers omgaan. n De overheid maakt minder kosten (er zit meer expertise buiten de overheid dan binnen!) n De overheid is open en transparant n De burger heeft maximale inspraak n De burger kan eigen verantwoordelijkheid nemen n De overheid kan dienstverlenen op menselijke maat Bart Prehn 14

17 15

18 Gemeente Vaals - Open source: Jeweun Doeë! In 2003 deed gemeente Vaals de eerste ervaringen op met open source software. In tegenstelling tot veel andere organisaties, is de open source opmars in Vaals begonnen op de desktop. Alle 90 gebruikers van deze gemeente gebruiken namelijk OpenOffice.org... Welkom in: Gemeente Vaals De gemeente Vaals (http://www.vaals.nl) in het uiterste zuidoosten van Nederland, bij velen bekend vanwege het Drielandenpunt. Gemeente Vaals bestaat uit drie kernen, Vaals, Lemiers en Vijlen. De gemeente heeft iets meer dan inwoners en het onderdeel ICT telt 2 FTE en een stageplaats en is verantwoordelijk voor ongeveer 90 werkplekken. Foto van het Drielandenpunt Op een mooie zonnige april ochtend word ik ontvangen door Ton Hermans, beleidsmedewerker I&A in het monumentale gemeentehuis. Terwijl we de trappen opklimmen op weg naar de ruimte waar het interview plaatsvindt, gebiedt Ton zich te zeggen dat de dikke muren van dit voormalig woonoord weliswaar indrukwekkend zijn, maar ook erg onpraktisch. Dit pand heeft de status van Rijksmonument en daardoor wordt je als IT afdeling wel gedwongen creatief te zijn met bijvoorbeeld de aanleg van bekabeling. Ton Hermans, beleidsmedewerker I&A voor het monumentale gemeentehuis van Vaals Dan begint Ton te vertellen: In 2003 gebruikten wij Wordperfect v. 9 (http://www.corel.com) als tekstverwerker. We merkten dat onze buurgemeenten en ook organisaties als provincie Limburg, waarmee we veel documenten uitwisselen, overstapten op Microsoft Word en Excel (http://microsoft.com). Onze medewerkers ondervonden problemen, daar de conversiemogelijkheden binnen Wordperfect niet goed genoeg waren om inkomende Word en Excel bestanden te kunnen lezen. 16

19 Vaals MS Office, Wordperfect of OpenOffice.org? Het was dus heel logisch dat wij moesten gaan nadenken over dit probleem. Ton vervolgt: Helaas bleek dat Wordperfect, waar de medewerkers afgezien van de uitwisseling met andere organisaties, erg enthousiast over waren, besloten had niet met een Nederlandstalige versie te komen van hun laatste versie. Wordperfect viel dus al heel snel af...daarmee leek Microsoft Office de meest voor de hand liggende keuze. Echter, terwijl Ton destijds over het internet surfde, viel zijn oog op Staroffice van SUN Microsystems (http://www. sun.com). Ik had nog nooit van Staroffice gehoord en heb bij SUN toen een proef versie opgevraagd. Ik kwam er toen al snel achter dat er ook een open source versie van was, genaamd OpenOffice.org en aangezien OpenOffice.org wel in het Nederlands verkrijgbaar was, ben ik daar verder mee gaan testen. Op hetzelfde moment dat ik bezig was met het testen van MS Office en OpenOffice.org, werd er besloten dat gemeente Vaals een nieuwe huisstijl zou krijgen. Ik heb toen besloten om een macro omgeving te ontwerpen, zodat het voor de gebruikers eigenlijk niet uitmaakt welke onderliggende tekstverwerker er wordt gebruikt. Met het oog op de licentiekosten en de goede ervaringen van de OpenOffice.org community, is toen besloten het macro-pallet te ontwerpen op basis van OpenOffice.org. In overleg met de toenmalige wethouder, de heer E. Mooldijk, is er besloten om OpenOffice.org uit te rollen over de hele organisatie. Probleemloze uitrol en acceptatie Ton vertelt dat de uitrol en de acceptatie van de gebruikers geen noemenswaardige problemen met zich meebracht. Voordat de uitrol begon, heb ik de macro s uitvoerig getest. Niets dan lof ook voor de OpenOffice.org community, die heel snel met antwoorden kwamen op mijn vragen, vaak dezelfde dag al. Kom daar maar eens om bij sommige commerciële softwarebedrijven! Op de vraag of de koppelingen met bestaande software binnen de gemeente goed verloopt, antwoordt Ton: Eén van onze belangrijkste softwareleveranciers, GetronicsPinkRoccade (http://www.getronicspinkroccade.nl ), gaf al snel aan dat zij OpenOffice.org zouden gaan ondersteunen. Ook hebben zij niet afwijzend gereageerd op onze wensen. Een andere belangrijke leverancier, BCT (die voor gemeenten het pakket Corsa, een documentair informatie systeem levert) legt nu de laatste hand aan de koppeling met OpenOffice.org (http://www.bct.nl). Sinds 2003 werken we binnen deze gemeente met OpenOffice.org en op dit moment is dat nog versie 1.5. De gebruikers zijn tevreden, hoewel sommigen toch graag met Wordperfect hadden doorgewerkt. Ook de ODBC drivers binnen OpenOffice.org werken uitstekend. Vanuit onze Gemeentelijke Basis Administratie heeft iedere medewerker toegang tot een 17