OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops"

Transcriptie

1 Dick Grooters Raadhuisstraat GM Best tel: OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops Introductie Basisinformatie Manoeuvreren door het werkblad Invoeren van gegevens Vulgreep Kopiëren Meerdere werkbladen Het opslaan van uw werkblad Het Menu van Calc Workshops Adressenlijst maken Afdrukken van een werkblad Een kasboek maken Etiketten afdrukken van adressenlijst Een formulier maken met Calc Een lijst vullen met een formulier Tips Standaardlettertype wijzigen Aantal geopende bestanden Speciale tekens Aan elkaar plakken van tekst Springen in een werkblad Geef tabblad een kleur Decimalen 1

2 Introductie Calc is een onderdeel van het OpenOffice pakket. De oefeningen en voorbeelden zijn gebaseerd op OpenOffice versie 2.3. OpenOffice is gratis te downloaden van de internetsite OpenOffice.org. Tijdens het installeren kunt u aangeven of u OpenOffice wilt beschouwen als de vervanger van WORD, Excell, Powerpoint etc. Als u de Microsoft Office orogramma s wilt blijven gebruiken moet u hier dus geen vinkjes plaatsen. Calc is een spreadsheetprogramma, ofwel een rekenbladprogramma, vergelijkbaar met Excel van Microsoft Office.. Het is dan ook primair bedoeld om rekenkundige bewerkingen uit te voeren, maar door de vele opmaakmogelijkheden is Cals ook zeer geschikt om b.v. formulieren te maken. Ook kan met Calc een database worden gemaakt, waarover later meer. Basis Als Calc wordt geopend verschijnt er een blanco rekenblad. Dat is Blad 1 van Map 1. Er wordt dus eigenlijk een Map geopend die uit 3 werkbladen bestaat. Elk werkblad bestaat uit kolommen en rijen. De kolommen worden aangeduid met letters, beginnende met A t/m Z, vervolgens met 2

3 AA t/m AZ en eindigend met IV. Dat zijn dus 256 kolommen. De rijen worden aangeduid met cijfers van 1 t/m Elk werkblad bestaat dus uit 256 x cellen. Elke cel kan dus worden aangegeven door een of twee letters en een getal van 1 t/ m Op deze manier is elke cel dus uniek te adresseren. Een cel is de basis van een werkblad. In een cel kunnen gegevens worden opgenomen zijnde tekst, getallen, data of rekenkundige operatoren en formules. Excel kent automatisch het karakter van een cel toe aan de hand van de soort gegevens die u invoert. U kunt dat ook zelf bepalen via opmaak, waarover later meer. De opmaak van en werkblad kunt u per cel, of een selectie van meerdere cellen regelen. Zie hiervoor bij opmaak. Manoeuvreren door een werkblad Door op een cel te klikken met de linker muisknop gaat u naar de betreffende cel 1 cel omhoog:pijltjestoets omhoog 1 cel omlaag:pijltjestoets omlaag 1 cel naar rechts:pijltjestoets naar rechts 1 cel naar links:pijltjestoets naar links 1 blad omlaag:pgdn 1 blad omhoog:pgup Op dezelfde regel helemaal naar links:home of Ctrl+pijltje naar links Op dezelfde regel helemaal naar rechts:ctrl+pijltje naar rechts Naar begin werkblad (cel A1):Ctrl+Home Naar rechtsonder op werkblad:ctrl+end Naar begin van aaneengesloten reeks getallen in een kolom: Ctrl+pijltje omhoog Naar laatste van reeks getallen in kolom:ctrl+pijltje omlaag Invoeren van gegevens Gegevens worden ingevoerd in de cel die actief is en dat is de cel met de zwarte rand. De gegevens die reeds in de betreffende cel staan worden vervangen door de nieuw ingetypte gegevens. Dit kan worden voorkomen door de gegevens die reeds in de cel staan te bewerken in de zogenaamde formulebalk. Daartoe klikt u op de gewenste plaats in de formulebalk en voegt u tekens toe of verwijderd tekens met de daarvoor bestemde toetsen op het 3

4 toetsenbord. Als u de formulebalk niet ziet klikt u in menu Beeld op Formulebalk, of Beeld-Werkbalken-Formulebalk Dit is de formulebalk. Zo kunt u ook verbeteringen aanbrengen. U kunt gegevens uit een cel verwijderen door op de cel te klikken (u selecteert dan de cel) en vervolgens op Delete te drukken Calc bepaald, afhankelijk van het soort gegeven dat u invoert, het karakter van de cel. (numeriek, tekst, datum). Bij Opmaak wordt hier verder op in gegaan. Als u een formule wilt invoeren begint u met het = teken. Er zijn veel wiskundige bewerkingen met formules mogelijk in Calc. Enkele eenvoudige voorbeelden zijn: Het optellen van de inhoud van twee of meerdere cellen gaat als volgt: U typt in de cel waar de uitkomst moet komen = (cel 1) + (cel 2) waarbij voor (cel1) en (cel 2) de celaanduiding wordt genomen zoals hierboven is uitgelegd, dus de letter(s) van de kolom en de cijfer(s) van de rijen, bijvoorbeeld in cel D3 typt u =A3+B3. Als de op te tellen getallen aaneengesloten staan in een rij of een kolom dan kunt u ook de volgende formule gebruiken: =SOM(A3:B3) Denk hierbij om de haakjes en de dubbele punt. Voor vermenigvuldigen wordt het teken * gebruikt en voor delen / Het bevestigen (invoeren) van gegevens in een cel gaat met de Enter toets, met de pijltjestoetsen of met de Tab toets. Zoals dat ook in andere OpenOffice programma s mogelijk is kunt u ook in Calc met hulp van de Menu optie Bewerken-Ongedaan 4

5 maken een aantal handelingen ongedaan maken ingeval u een fout hebt gemaakt. Vulgreep Met de vulgreep (als u een cel selecteert ziet u rechtsonder aan de cel een speciaal teken; dat is de vulgreep) kunt u snel bepaalde gegevens invoeren. Als u b.v. in een cel maandag- typt (zonder de streepjes) en u selecteert die cel en gaat met de muis op de vulgreep staan. U ziet dan de muisaanwijzer veranderen in een + teken. Vervolgens sleept u met de muis naar rechts of naar beneden. U ziet dat in de geselecteerde cellen de dagen dinsdag t/m zondag worden gezet en daarna worden herhaald. Datzelfde kunt u doen met de maanden of met getallen. Typt u maar eens de getallen 2000 en 2001 in twee onder elkaar liggende cellen. Selecteer de twee cellen en sleep de vulgreep 10 cellen naar beneden. U ziet de getallen 2002 t/m 2011 verschijnen. Kopiëren Met kopiëren kunt u veel tijd besparen. Als u b.v. twee kolommen moet optellen (kolom D, cellen D2 t/m D12 en kolom E, cellen E2 t/m E12) dan zet u in de eerste cel van de kolom waar de uitkomsten moeten komen te staan (F2) de formule: =SOM(D2:E2). Vervolgens klikt u op cel F2 en kiest Bewerken- Kopiëren. Daarna selecteert u de cellen F3 t/m F12 en kiest u Bewerken-Plakken. U zult nu zien dat in de cellen F3 t/m F12 de formule staat van cel F2, maar dan met aangepaste rijnummers. Meerdere werkbladen Het kan handig zijn om meerdere werkbladen in dezelfde Map te gebruiken. Als men bv meerder werkbladen heeft die bij elkaar horen b.v een Balans en een Exploitatierekening. Deze kunnen dan in één handeling worden opgeslagen en geopend. Calc maakt bij opening van een nieuw werkblad standaard drie bladen aan. Via het Menu-Invoegen-Blad kunnen meer bladen worden toegevoegd. Met Menu-Bewerken-Blad verwijderen kunnen overtollige bladen worden verwijderd. Bij het toevoegen van een nieuw blad wordt een venster geopend waarin u o.a. de plaats waar het blad moet worden ingevoegd kunt aangeven, maar elk 5

6 blad kan door middel van slepen in die werkbalk worden verplaatst. Het opslaan van uw werkblad Als u de gegevens in het werkblad wilt bewaren kunt u het werkblad opslaan door in het Menu te klikken op Bestand-Opslaan als en vervolgens in het verschenen venster twee dingen te doen n.l. het werkblad een naam te geven die u in staat stelt dit werkblad later te herkennen en de plaats(map) te kiezen waarin u het werkblad wilt opslaan. Het verdient aanbeveling om een speciale map aan te maken voor uw werkbladen bv Mijn werkbladen, als sub-map van Mijn Documenten. Deze map kunt u voordat u met Calc begint aanmaken met de Verkenner. Zie hiervoor het boekje Basiskennis Computer. Het menu van Calc Menu-Bestand. Het menu Bestand vertoont veel gelijkenis met het menu Bestand van Writer. De functies die hierin voorkomen zijn: Het openen van een Nieuw werkblad (eigenlijk een nieuwe Map met standaard 3 werkbladen) Het Openen van een reeds eerder gemaakt werkblad Het Opslaan van het werkblad. Als men op deze knop klikt dan wordt het bestaande werkblad met dezelfde naam overschreven. Als u de eerdere versie wilt bewaren moet u kiezen voor Opslaan als: Dan kunt u het werkblad een nieuwe naam geven. U kunt in Calc een werkblad ook opslaan als een.pdf bestand. Verder vindt u in dit menu de knoppen voor de Printerinstelling en voor het afdrukken van het gehele of een geselecteerd deel van het werkblad. Dat laatste kan op twee manieren. U kunt een selectie maken en die met afdrukbereik instellen en daarna afdrukken, of u kunt een selectie maken en vervolgens bij afdrukken kiezen voor het afdrukken van de selectie i.p.v. alles. U kunt vanuit dit menu het werkblad verzenden via . Met de knop Verzenden wordt dan uw programma gestart. Ook vindt u hier de knop Sluiten, waarmee u het werkblad kunt sluiten, evenals u dat kunt doen met de rode knop rechtsboven in de titelbalk. 6

7 Menu Bewerken Ook het menu bewerken vertoont een grote overeenkomst met het gelijknamige menu van Writer. Naast de bekende knoppen voor Knippen, Kopiëren en Plakken vindt u ook hier de zeer belangrijke knop voor Ongedaan maken,.waarmee u een aantal recent verrichte handelingen kunt ongedaan maken. Deze knop is zeer waardevol als u ongewilde veranderingen heeft aangebracht. Met functie Plakken Speciaal kunt u een aantal speciale kopieerfuncties uitvoeren, b.v. kopiëren met of zonder opmaak, kopiëren als WORD document of als.rtf of als html pagina. De functie cellen verwijderen geeft de mogelijkheid om zowel cellen als gehele rijen of kolommen te verwijderen. Met inhoud verwijderen krijgt u de keuze wat uit een aantal opties. Als u in plaats van een cel een gehele rij of kolom selecteert en kiest voor verwijderen worden alle formules in het werkblad automatisch aangepast. U kunt een gehele rij of kolom selecteren door te klikken op de rij of kolomaanduiding (letter of cijfer voor of boven de rij of kolom). Een erg gemakkelijke menuoptie is zoeken en vervangen. U kunt met deze optie in een cel of een selectie van cellen, of zelfs het gehele werkblad gegevens vervangen door andere gegevens. Let echter goed op, want als u b.v. aangeeft dat u een 2 wilt vervangen door een 3, dan worden alle 2-en vervangen door een 3 in het geselecteerde gebied. In het menu Beeld kunt u vele zaken instellen. Om te beginnen is het wenselijk dat u de werkbalken standaard, opmaak en formulebalk (als deze nog niet eerder is aangevinkt) aanvinkt. In het menu Invoegen zult u het meest gebruik maken van de opties rijen, kolommen en misschien werkblad als u aan de drie werkbladen die standaard beschikbaar zijn niet genoeg hebt.. Als u plaatjes wilt opnemen in uw werkblad dan kan dat met de optie afbeelding. Vervolgens krijgen we de menuoptie Opmaak. Deze is zeer belangrijk omdat die van Calc een stuk gereedschap maakt om b.v. mooi opgemaakte formulieren te ontwerpen. We gaan de opties stuk voor stuk bekijken. De optie Cellen biedt de mogelijkheid om een of een selectie van meerdere cellen op te maken. In het sub-menu staan een aantal 7

8 mogelijkheden die u kunt kiezen door op de betreffende tab te klikken. De eerste is Getal en geeft het volgende venster: Hier kunt u kiezen voor welk soort gegevens de cel bestemd is. b.v. getallen, financiële bedragen met valutateken, tekst, datum etc. De volgende tab geeft lettertype, letterbeeld en grootte aan. 8

9 De volgende tab geeft de teksteffecten zoals onderstrepen, doorhalen en tekstkleur: Vervolgens geeft de tab uitlijnen onderstaand venster weer: Hierin is b.v. de mogelijkheid aanwezig om tekst in cellen vertikaal te plaatsen hetgeen soms handig is voor kolomkoppen.. 9

10 De volgende tab biedt de mogelijkheid om randen om een cel, of een selectie van cellen te maken. Bij stijl kiest u de soort en de dikte van de rand. Bij lijnschikking kiest u het lijnenpatroon van de selectie. Verder kunt u de kleur en een schaduwpatroon kiezen. Met de tab achtergrond kiest u de achtergrondkleur van een cel of selectie van cellen. 10

11 De tab Beveiliging zult u waarschijnlijk voor uw privé spreadsheets niet gebruiken. Met de opmaakopties voor rij, kolom en blad kunt u de rijhoogte, kolombreedte instellen en de rijen, kolommen of een blad verbergen en weer zichtbaar maken. Om b.v. een of meerdere kolommen te verbergen selecteert u deze door de cursor in de kop van de eerste kolom te zetten en deze met ingedrukte linker muisknop te verslepen naar de laatste te verbergen kolom. Vervolgens kiest u de menuoptie Opmaakkolom-verbergen. Om deze kolommen weer zichtbaar te maken selecteert u de kolom voor de verborgen kolommen t/m de kolom achter de verborgen kolommen en kies de menuoptie Opmaak-kolomweergeven. De breedte van een kolom kunt u ook aanpassen door de rechterkant van de kolomkop te verslepen. Een derde mogelijkheid is dubbelklikken op de rechterkant van de kolomkop. De breedte wordt dan aangepast aan de langste tekst die in de kolom voor komt. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de rijen. Het menu Extra zult u als beginnend gebruiker van Calc nog niet nodig hebben. 11

12 Voor het gebruik van Calc als database is de menuoptie Data van belang. Een database in Calc gebruikt de rijen voor de records en de kolommen voor de velden. De kolomkoppen zijn de veldnamen. Een belangrijke menuoptie waarvan u veel gebruik zult maken is de optie sorteren. Om een adressenbestand te sorteren op volgorde van naam, klikt u ergens in het werkblad en kiest vervolgens Gegevens-sorteren. U ziet dan onderstaand venster: U kiest dan op welke kolommen u wilt sorteren en of dat oplopend of aflopend moet zijn. 12

13 Onder Opties geeft u aan of er veldnamenrijen zijn of niet; anders wordt de kolomkop gewoon meegesorteerd en komt die ergens midden in de tabel te staan. Zoals u ziet kunt u op meerdere kolommen tegelijk sorteren. Als u b.v. veel etiketten maakt en deze wilt sorteren op Postcode en huisnummer gebruikt u twee velden voor de sortering. Als u slechts een deel van de gegevens uit de tabel nodig hebt kunt u een filter toepassen. Als u b.v. uit een adressenbestand alleen de familieleden wilt selecteren moet u er voor zorgen dat in uw tabel een kolom met een kenteken is opgenomen waarin u de soort adresgegevens door middel van een kenteken aangeeft. U kunt dan vervolgens een filter toepassen op de kolom waarin dat kenmerk staat b.v. de kolom selectie. Selecteer de hele tabel. Klik in menu Gegevens op Filterstandaardfilter. U ziet dan bovenstaand venster. Kies de veldnaam Selectie, de voorwaarde = en de waarde van het selectiekenmerk dat u wilt hebben, b.v. k. Klik op Meer en geef aan dat er kolomkoppen zijn. Klik daarna op OK en alle niet geselecteerde records zijn verborgen. U kunt nu met de selectie doen wat u wilde, b.v. afdrukken of etiketten maken etc. Gegevens-Filter-Filter verwijderen geeft u weer de oorspronkelijke lijst terug. Vastzetten van titels in een werkblad. Als u een werkblad hebt gemaakt, dat groter is dan uw scherm kan het gemakkelijk zijn om de bovenste rij, of meerdere rijen en de linker kolom, of meerdere kolommen steeds in beeld te houden. Dat kan op meerdere manieren worden geregeld. 13

14 Als b.v. de bovenste twee rijen en de meest linker kolom in beeld wilt houden bij het scrollen door het werkblad klikt u op cel B3 (net onder de twee rijen en rechts van de eerste kolom). Vervolgens kiest u in het menu Venster-Venster fixeren. Hetzelfde kan gerealiseerd worden door het verslepen van de twee zogenaamde splitsvak handlers. De twee splitsvak handlers bevinden zich boven, respectievelijk rechts van het pijltje op de scrollbars in het werkblad. Als u op de splitsvak handler gaat staan met de muis ziet u twee kleine pijltjes met daartussen twee streepjes verschijnen. U kunt nu de dikke donkere lijn verslepen naar de scheidingslijn tussen de eerste en de tweede kolom, respectievelijk tussen de tweede en derde rij. Daarmee zet u de gewenste rijen of kolommen vast. Veel van de bovenvermeldde menuopties zijn ook bereikbaar met behulp van de iconen in de werkbalken. Als u die hebt ontdekt werkt dat sneller dan via het menu. Workshops Adressenlijst maken Bepaal eerst wat u met het adressenbestand wilt gaan doen en welke gegevens u dus in het adressenbestand daarvoor nodig hebt. Hier maken we de volgende keuze: Kenmerk (soort relatie) Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Straat Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer 1 Telefoonnummer 2 adres 14

15 Om bovenstaand werkblad te maken zijn de volgende handelingen nodig: Open een nieuw werkblad Zet een eventuele kop voor het werkblad in de koptekst en niet in het werkblad zelf. Type de kolomkoppen met lettergrootte 11 Pas de kolombreedte ruwweg aan aan de verwachte noodzakelijke afmetingen. Dit kan later nauwkeuriger gebeuren. U kunt ook met menu-opmaak-kolom-optimale kolombreedte de kolombreedte automatisch aanpassen., of.pas de kolombreedtes aan door te dubbelklikken op de rechterkant van de kolomkoppen. Vul een aantal adresgegevens in met meerdere kenmerken Sorteer het werkblad op postcode en huisnummer Selecteer een bepaald kenmerk. Sla het werkblad op in de map Mijn Documenten met de naam Adressenbestand. We gaan dit later weer gebruiken voor het maken van etiketten. Afdrukken van een werkblad Het eenvoudigste is: Ga naar Bestand-Afdrukken Als het een kleine spreadsheet betreft is dat de goede oplossing 15

16 Beter is eerst een voorbeeld te bekijken met Bestandafdrukvoorbeeld Kies de knop Pagina opmaken Dan kan met het tabblad Pagina worden bepaald of liggend of staand moet worden afgedrukt Op dezelfde pagina kunnen de marges worden ingesteld. Als er meerdere bladen zijn kunt u bladeren met de knoppen volgende en vorige Met de knop sluiten gaat u terug naar het werkblad De stippellijnen geven de pagina's aan. Als u niet alles dat op de pagina staat wilt afdrukken selecteert u datgene dat u wilt afdrukken en gaat u naar bestand-afdrukkenselectie. Verkleind afdrukken Als het werkblad niet op een pagina past kunt u deze verkleind afdrukken Ga naar bestand-afdrukvoorbeeld-pagina opmaken en kies het tabblad Blad U kunt hier kiezen uit een aantal mogelijkheden van verkleinen, aanpassen aan blad etc. Denk ook aan de mogelijkheden om liggend af te drukken of de marges te verkleinen. Ook kunt u de kolombreedte waar mogelijk aanpassen. Kop boven elke pagina Ga naar Beeld-Kop en voettekst U ziet dan onderstaand venster Bij aangepast kunt u kiezen uit een aantal standaard teksten. U kunt ook een eigen kop en voettekst maken. Door deze te typen in de vakken Linkerbereik, Middenbereik en/of Rechterbereik in onderstaand venster. 16

17 17

18 Een kasboek maken KASBOEK Datum Omschrijving Ontvangsten Uitgaven In kas 51, Koffie computerclub 16,00 67, faktuur mobest koffie 15,80 51,83 Totaal 16,00 15,80 Om bovenstaand kasboekje te maken zijn de volgende handelingen nodig: Open een nieuw werkblad in Calc Kies lettergrootte 14-vet Typ de kop KASBOEK Ga naar regel 3 Typ de kolomkoppen Datum-Omschrijving-Ontvangsten-Uitgaven- In kas Selecteer de kolomkoppen Kies Opmaak-Cellen-Uitlijning-gecentreerd Typ een beginsaldo in cel E4 Typ in regel 5 een datum-omschrijving en een bedrag in Ontvangsten Typ in E5 de formule =E4+C5-D5 Kopieer de formule van E5 naar E6 t/m E7 Typ in regel 6 een datum-omschrijving en een bedrag in Uitgaven Kijk wat er is gebeurt in E6 Typ in cel C9 de formule =som(c5:c8) Kopieer de formule van C9 naar D9 Opmaak ga naar cel C3 ga naar werkbalk randopmaak en click op het pijltje kies voor vette rand rondom 18

19 click op opmaak kopiëren/plakken (de grote kwast) selecteer de cellen B3 t/m E3 click opnieuw op opmaak kopieren/plakken Met Bewerken-ongedaan maken kunt u ongewenste handelingen corrigeren (herhaald) Een selectie heft u op met Esc Etiketten afdrukken van adressenlijst Als u een adressenlijst heeft gemaakt zoals boven vermeld kunt u van deze adressenlijst of een selectie daaruit adresetiketten maken met Writer. Dat gaat als volgt: Start Writer Kies menu Bestand-Nieuw-Etiketten U ziet nu het bovenstaande venster: Kies eerst het soort etiket dat u gebruikt, b.v. A4 bladen met 16 etiketten (2 kolommen van 8 etiketten) met een bovenmarge van 1,3 cm. De etiketten zijn 3,39 mm x 9,91 mm, gelijk aan Averylabel J8162. U kunt de details bekijken als u klikt op tabblad 19

20 Grootte. Vervolgens kiest u in het tabblad Opties voor Inhoud synchroniseren. Kies in het veld Database de database waaruit u de adressen wilt halen. Als die database daar nog niet voorkomt gaat u naar menu Beeld-Database wisselen en bladert u naar de database van uw keuze. U kunt nu de database kiezen. Daarna kiest u in veld Tabel de tabel waarin de adressen staan. In Databaseveld selecteert u de velden die op het etiket moeten komen. U zet deze velden op de goede regel, met een spatie tussen de velden. Naar een nieuwe regel gaat u met Enter. Zet de bovenste regel niet helemaal bovenin het veld, doch begin op de derde regel. Vervolgens klikt u op Nieuw Document. en daarna op Beeld- Gegevensbronnen. Nadat u daar de juiste tabel hebt gekozen in het linker veld ziet u het volgende venster: Selecteer nu in het venster waarin de gegevens staan waarvan u etiketten wilt maken de gewenste records. Dat kan door te klikken op het veld voor het eerste record en met ingedrukte Shift toets te klikken op het laatste record dat u wilt. Met ingedrukte Ctrl toets kunt u meerdere records selecteren. die niet direct aaneensluiten 20

21 Klik daarna op het pictogram Gegevens naar velden op de werkbalk Tabelgegevens U kunt nu de etiketten opslaan en/of afdrukken Tip: Als u een Calc werkblad gebruikt voor het maken van etiketten zorg er dan voor dat de eerste regel bestaat uit de veldnamen en er dus geen kop boven staat. Deze kop kunt u beter in de koptekst plaatsen. Een formulier maken met Calc Met Calc kunnen formulieren worden gemaakt, waarbij kaders kunnen worden gemaakt van elke gewenste afmeting, omdat cellen en selecties van cellen elke gewenste afmeting kunnen krijgen. Een voorbeeld van een eenvoudig formulier is onderstaand declaratieformulier van PVGE. De belangrijkste kenmerken van dit formulier zijn: Kolombreedte At/m D standaard 9,29 Kolombreedte kolom E 19,29 Teksten allemaal Arial 10 PVGE tekst= vet Declaratie tekst=italic D13:E14 kader vette rand E25:E26 idem Het formulier ziet er dan als volgt uit: 21

22 22

23 Tips 1. Om het standaard ingestelde lettertype te wijzigen gaat u als volgt te werk: Kies Extra-Opties-OpenOffice.org-Lettertypen. Haal zonodig het vinkje weg bij: Alleen-niet-proportionele lettertypen, koes daarna het gewenste lettertype b.v. Arial en de gewenste lettergrootte b.v. 11 en klik op OK. Na opnieuw opstarten van Calc is het standaardlettertype aangepast. 2. Standaard laten de OpenOffice programma s de laatste 3 geopende bestanden zien in het menu Bestand-Recent geopende documenten.. 3. Speciale tekens Speciale tekens kunt u halen met Invoegen-Speciale tekens en vervolgens het juiste teken kiezen. Het kan ook sneller door het indrukken van de Alt toets en met ingedrukte toets op het numerieke toetsenbord de cijfers intoetsen van het betreffende teken. Dit getal vindt u in de tabel op de laatste pagina. Voor het euroteken is dat b.v en voor een e met trema (ë) 137.Pas op dat een getal met of zonder voorafgaande 0 verschillende tekens zijn. Deze methode is ook toepasbaar in Writer. 4. Aan elkaar plakken van tekst. Als u in een adressenbestand twee velden hebt gemaakt voor b.v. voorletters en achternaam in cel B21 en C2 dan kunt u automatisch deze samenvoegen in cel D2 met als veldnaam b.v. hele naam, door in deze cel de formule =B2& &C2 op te nemen. Er wordt dan tevens een spatie tussen de voorletters en de achternaam gezet. 5. Springen in een werkblad. Als u een groot werkblad hebt gemaakt kan het soms even zoeken zijn om een gewenste cel of groep cellen te vinden. U kunt dit gemakkelijker maken door deze groep cellen een naam te geven door deze te selecteren en te kiezen voor Invoegen- 23

24 Namen-Definiëren. U geeft deze selectie een naam en klikt op OK-Sluiten. Als u nu ergens vanuit het werkblad naar deze selectie wilt drukt u op CTRL-F3 en u kiest de naam van het gebied waar u naar toe wilt. 6. Decimalen. U kunt in de celopmaak het aantal decimalen opgeven dat zichtbaar moet zijn. Als u echter cellen optelt, of andere berekeningen doet rekent Calc met de volledige inhoud van de cel, dus niet slechts met het aantal decimalen dat u zichtbaar hebt gemaakt. Als u dat niet wilt, moet u de functie AFRONDEN gebruiken waarmee u voor elke cel aangeeft hoe u wilt afronden. De functie =AFRONDEN(SOM(E3:E12);1) geeft het totaal van de cellen E3 t/m E12 weer met 1 decimaal. Als u in dit totaal de op 1 decimaal afgeronde getallen van de cellen E3 t/m E12 wilt opnemen moet u in elk van deze cellen de functie AFRONDEN zetten, dus in E3 =AFRONDEN(getal;1) in E4 =AFRONDEN(getal;1) enz waarbij getal natuurlijk een echt getal moet zijn. 24

Excel:basis,tips,workshops

Excel:basis,tips,workshops Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Excel:basis,tips,workshops Introductie Basisinformatie Manoeuvreren door het werkblad Invoeren van gegevens Vulgreep

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Office LibreOffice Werkblad gebruiken

Office LibreOffice Werkblad gebruiken office_lo_werkblad_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Werkblad gebruiken Deze les bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

2. Een adressenbestand maken in Excel

2. Een adressenbestand maken in Excel 23 2. Een adressenbestand maken in Excel Als u een grote hoeveelheid brieven of kaarten gaat versturen, kan het handig zijn om daarvoor adresetiketten af te drukken. Adresetiketten kunt u gebruiken voor

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

Basis Excel cursus 2013

Basis Excel cursus 2013 Basis Excel cursus 2013 Learnit Training Gratis cursus Excel 2013 Deze Learnit cursus is ontwikkeld om u een indruk te geven van het rekenprogramma Excel 2013 en haar mogelijkheden. In zes lessen leert

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Makkelijk overstappen van Excel naar Calc

Makkelijk overstappen van Excel naar Calc Werken met LibreOffice Calc Makkelijk overstappen van Excel naar Calc De functies in LibreOffice, en het gebruiken daarvan, lijken heel sterk op dat in andere office-programma's, zoals die van Microsoft.

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN:

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: Europees Computer Rijbewijs module 4 Excel 2003 2004 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: 90 460 0102 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In mijn voorbeeld gaan we gebruik maken van de volgende veldnamen.

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In mijn voorbeeld gaan we gebruik maken van de volgende veldnamen. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In het programma Microsoft Excel kunt u een adresbestand aanmaken. Dit bestand kunt u vervolgens weer gebruiken voor het afdrukken van adresetiketten

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

1 DATABASE MANAGEMENT

1 DATABASE MANAGEMENT 1 DATABASE MANAGEMENT 1.1 Inleiding Excel wordt veel gebruikt om met lijsten te werken. Meestal om informatie, zoals klantgegevens, op te slaan. Ook worden lijsten vaak gebruikt om gegevens te verwerken

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Excel: maak een tabel

Excel: maak een tabel Excel: maak een tabel Excel is een handig programma als je gegevens wilt ordenen en sorteren of wanneer je met cijfers werkt. In deze studiekaart leer je hoe je een tabel kunt maken in Excel. Er zijn nog

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin Database op drie manieren. Hieronder worden

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Computer Basis boek Microsoft Office 2003 Word, Excel en PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 15 Deel 1 Werken in Office 2003 17 Deel 2 Word 2003 43 Deel 3 Excel 2003 117 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Basis navigeren & bewerken

Hoofdstuk 2: Basis navigeren & bewerken Hoofdstuk 2: Basis navigeren & bewerken 2.0 Introductie In hoofdstuk 1 werd het Excel Dashboard uitgelegd; de verschillende componenten van de Excel interface. Dit hoofdstuk gaat over de basisfuncties

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word 8.1. Word starten 93 8.2. Een nieuwe tekst maken 94 8.3. Tekst meteen bewaren 95 8.4. Tekst schrijven 96 8.5. Tekst veranderen en verplaatsen 97 8.6. Een tabel maken 99 8.7.

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen:

Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies kiezen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 De functies Gemiddelde en Afronding Een functie is een kant en klare formule. Via de knop Som in de groep Bewerken van het tabblad Start kun je een aantal veelgebruikte functies

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken Werken met een spreadsheet door M. Aangeenbrug Op de meeste PC s is wel een kantoorpakket geïnstalleerd. Velen beperken zich tot het gebruik van de tekstverwerker

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin

Nadere informatie

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007)

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2007) In het programma Microsoft Excel kunt u een adresbestand aanmaken. Dit bestand kunt u vervolgens weer gebruiken voor het afdrukken van adresetiketten

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip

Excellerend Kwartaaltip Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL1876.58.316 B.01 BANK: NL72ABNA053.68.25.491 KVK: 24389967 Word(perfect) Tijdens mijn studie Bedrijfskunde in

Nadere informatie

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010

Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 Hoofdstuk 13: Sorteren & Filteren* 2010 13.0 Inleiding Spreadsheets bieden meer grip op gegevens. De twee beste manieren om meer grip te krijgen, is door de gegevens te sorteren of door bepaalde waarden

Nadere informatie

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen Handleiding of opdracht die veel van de mogelijkheden van Excel uitlegt en gebruikt. Het opbouwen van een werkblad in Excel, om de score van een spel darts bij te houden. Van het invoeren van gegevens

Nadere informatie

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak

Opmaak in Word. Cursus Word. Tekenopmaak Opmaak in Word Als je in Word een document gaat opmaken kun je gebruikmaken van 3 opmaakniveaus: - Tekenopmaak voorbeelden: lettertype, puntgrootte, stijl en kleur - Alinea opmaak voorbeelden: inspringen,

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een

Nadere informatie

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken.

Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Celopmaak via het Lint, groep Lettertype Met de knoppen uit de groep Lettertype van het tabblad Start kun je geselecteerde cellen opmaken. Knop (Lettertype) (Tekengrootte) (Vet)

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Het maken van grafieken met Excel

Het maken van grafieken met Excel Het maken van grafieken met Excel Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij een natuurkunde practicum een hele reeks meetgegevens verzameld hebt en dat je deze in een tabel en een grafiek in je verslag wilt

Nadere informatie

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek:

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek: Uw adresboek en Word In Word kunt u bij de optie Afdruk samenvoegen en bij verschillende Wizards waarmee u brieven, etiketten of enveloppen maakt, kiezen voor het invoegen van adressen uit het adresboek

Nadere informatie

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel EXCEL Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel Een paar handigheden wellicht handig om te gebruiken Nummeren van rijen Breedte van kolommen aanpassen Cellen absoluut maken Opmaak

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

4.5 Pagina eindevoorbeeld... 22

4.5 Pagina eindevoorbeeld... 22 INHOUD EXCEL 2002 1 Het begin... 1 1.1 Programma starten... 1 1.1.1 Manier 1... 1 1.1.2 Manier 2... 1 1.2 Goede versie... 1 1.3 Standaardinstellingen wijzigen 1... 2 1.3.1 Uitleg... 2 1.4 Standaardinstellingen

Nadere informatie

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefeningen Excel basis Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefening 2 Invoeren gegevens 1. Open een lege werkmap. 2. Plaats

Nadere informatie

Excel voor de beginner (1) Handleiding van Helpmij.nl

Excel voor de beginner (1) Handleiding van Helpmij.nl Excel voor de beginner (1) Handleiding van Auteur: CorVerm April 2008 handleiding: Excel voor de beginner (1) Alle begin is moeilijk. Voor het werken met Excel is dat net zo, daarom zal ik m'n best doen

Nadere informatie