De toekomst van werk en arbeid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van werk en arbeid"

Transcriptie

1 WHITE PAPER USG PEOPLE De toekomst van werk en arbeid Over flexibilisering, collectieve afspraken, lenigheid en leiderschap

2 2 De toekomst van werk en arbeid Het Arbeidsmarktdebat De toekomst van werk en arbeid Vergeet het verleden. Vergeet vaste partners. De arbeidsmarkt van morgen wordt meer dan ooit bepaald door participeren in co-creatie in plaats van vaste functies. Ben je relevant? Voeg je waarde toe? Heb je kennis en ervaring die anderen niet hebben? Dan ben je welkom bij de club. Op de flexibele arbeidsmarkt zoeken partners elkaar op als ze elkaar daadwerkelijk iets te bieden hebben. Dat klinkt zakelijk, en dat is het ook. In de nieuwe economie staan jarenlange tradities en traditionele afspraken tussen werkgevers, werknemers en instituties de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de wendbaarheid van organisaties maar in de weg. Voor je het weet, is de kennis van medewerkers verouderd, het businessmodel van de onderneming achtergehaald. Flexibele relaties, daar gaat het dus om. Iedereen kan een rol spelen: instituties, werkgevers, werknemers, zzp ers of andere zelfstandigen, klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Zolang ze maar openstaan voor verbinding en vernieuwing. Liefst op basis van gelijkwaardigheid, want dan zijn partners bereid kennis te delen. Dan ontstaan er vaak mooie dingen, zeker als niet voor de hand liggende partijen elkaar weten te vinden en versterken.

3 3 De toekomst van werk en arbeid USG People en Flevum organiseerden op 19 november 2014 in Almere het Arbeidsmarktdebat De toekomst van werk en arbeid. In een keynote speech introduceerde Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, een van de star brands van USG People, het begrip wiki-werken : een nieuwe vorm om te werken en vooral werk te organiseren. Daarna schetste Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, haar gedachten over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. Jeff Gaspersz, professor of innovation aan de Nyenrode Business Universiteit, voegde daar zijn theorie over de kansgerichte mindset aan toe, waarna hr-professionals en andere geïnteresseerden met elkaar van gedachten wisselden over deze onderwerpen. In dit paper wordt een aantal ontwikkelingen geschetst die tijdens het debat aan de orde kwamen. Aan het debat namen ook andere (hr-)directeuren van verschillende grote bedrijven deel, waaronder Ellen Kuppens (DSM), John van Hoof (CSU), Gert Askes (G4S Netherlands), Michael van Hoewijk (PGGM), Maurits Derksen (Alliander). Ook Hans Biesheuvel (ONL) en Reinier Castelein (De Unie) waren van de partij.

4 4 De toekomst van werk en arbeid De arbeidsmarkt van morgen wordt meer dan ooit bepaald door participeren in co-creatie in plaats van een vaste functie voor langere tijd Het is een misverstand dat het op de flexibele arbeidsmarkt alleen om flexibele arbeidscontracten gaat. Het gaat om flexibele relaties, relaties die ontstaan omdat partners elkaar iets te bieden hebben. Wederkerige flexibiliteit dus, waarbij wensen en belangen en de evenwichtige afweging daarvan het uitgangspunt vormen om te komen tot maatwerkoplossingen. Werkgevers worden opdrachtgevers en werknemers hoe langer hoe meer opdrachtnemers. Wie 25 jaar geleden op de Forbes-lijst de dertig grootste Amerikaanse bedrijven zou vergelijken met dezelfde ranglijst van tien jaar daarvoor, zou weinig nieuwe namen tegenkomen. Wie nu diezelfde vergelijking maakt, komt wel verrassende nieuwkomers tegen; bedrijven die hun snelle opmars vaak te danken hebben aan hun vermogen snel in te spelen op nieuwe consumentenbehoeften of snelle veranderingen in de markt. Of zelf die markt hebben vormgegeven, zoals bijvoorbeeld Facebook of Google. Over nog eens tien jaar staan er hoogstwaarschijnlijk bedrijven op de Forbes-lijst die nu nog niets eens bestaan. Andere ondernemingen, nu wellicht nog iconen, zullen verdwenen zijn. (Hans van der Steen, AWVN)

5 5 De toekomst van werk en arbeid De gemiddelde levensduur van een onderneming is in het afgelopen decennium aanmerkelijk verkort, zegt Hans Biesheuvel, oud-voorzitter van MKB Nederland en tegenwoordig voorman van het ondernemersplatform ONL. Dat heeft natuurlijk tal van oorzaken, maar volgens Biesheuvel is er één van doorslaggevend belang: snelle veranderingen op de markten waarop die bedrijven opereren. Een ondernemingsplan is bijna al verouderd zodra het geschreven is, een orderportefeuille heeft tegenwoordig maar voor een paar maanden orders, zo schetst hij. Wie wil overleven in deze wereld, moet te allen tijde wendbaar blijven. Dat geldt voor bedrijven, maar evenzeer voor werkenden. Wie duurzaam inzetbaar wil blijven, moet zijn kennis op peil houden. Kennis veroudert zo snel dat het onderwijs moet opleiden voor banen die voor een groot deel nog niet of net bestaan, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Denk aan een CO²-accountant, een social media manager of een reparateur van 3D-printers. Een ondernemersplan is bijna al ver ouderd zodra het geschreven is. (Hans Biesheuvel, ONL) De trends vragen erom oude zekerheden los te laten en nieuwe wegen in te slaan, aldus Hans van der Steen van AWVN. De werkgeversorganisatie kwam in oktober met de publicatie Toekomst van werk. Een nieuw ontwerp voor sociaal beleid waarin ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan op arbeidsverhoudingen worden geschetst. De rode draad: het snel vervagende, klassieke onderscheid tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers worden opdrachtgevers en werknemers hoe langer hoe meer opdrachtnemers. Ondernemingen moeten flexibel kunnen werken, en werkenden (werknemers, zzp ers, flexwerkers, werkzoekenden kortom iedereen die werkt of wil werken) willen perspectief, nieuwe zekerheden, zo wordt geschetst. Om dat in goede banen te leiden, komen we er niet met aanpassingen in bestaande systemen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, zegt Van der Steen. Toekomstbestendige oplossingen vragen om een nieuw ontwerp voor sociaal beleid, in de meest brede zin van het woord. Sleutelwoord in dat ontwerp: flexibiliteit. Maar wel met een duidelijke kanttekening. Het gaat niet alleen om flexibele arbeidscontracten, zoals vaak wordt gezegd, maar om flexibiliteit binnen arbeidsrelaties. In de woorden van de SER heet dat wederkerige flexibiliteit : de wederzijdse bereidheid om

6 6 De toekomst van werk en arbeid wensen en mogelijkheden ten aanzien van tijd, plaats en organisatie van het werk op elkaar af te stemmen. De wederzijdse wensen en belangen en de evenwichtige afweging daarvan vormen het uitgangspunt om te komen tot maatwerkoplossingen, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De nieuwe arbeidsrelatie is gebaseerd op meer eigen verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid. (Elly Ploumen, Achmea) Maatwerkoplossingen waar zowel werkgever als werknemer of liever opdrachtgever en opdrachtnemer baat bij hebben. Om dat proces te sturen, heeft De Unie eerder dit jaar het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW) gelanceerd. Geheel in stijl deed de vakbond dat in samenwerking met een aantal bedrijven. NZW wil een antwoord zijn op een arbeidsmarkt die steeds meer hybride is geworden en waarbij de professional niet alleen meer in loondienst werkt of alleen maar als zelfstandige. Mensen hebben een loopbaan waarbinnen verschillende soorten dienstverbanden elkaar afwisselen, aldus de NZW. Die mensen houden niet van betutteling of een keurslijf, maar willen wel hun stem laten klinken als het gaat om belangrijke onderwerpen als inkomenszekerheid, pensioenen en verzekeringen. Achmea, een van de mede-initiatiefnemers van NZW, zegt zich te baseren op een nieuw psychologisch contract. In plaats van lifelong employancy is de nieuwe arbeidsrelatie gebaseerd op meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en op de uitgangspunten van duurzame inzetbaarheid, zegt Elly Ploumen, Group HR Director bij Achmea. Het concern gelooft naar eigen zeggen in duurzame relaties met medewerkers, zonder dat dat betekent dat zij tot hun pensioen bij Achmea werkzaam zijn.

7 7 De toekomst van werk en arbeid Het credo op de flexibele arbeidsmarkt van maatschappij 3.0 : samenwerken op basis van gelijkwaardigheid Voor organisaties en instituties die op traditionele, hiërarchische manieren werken is in de maatschappij 3.0 geen ruimte meer. In de nieuwe economie is samenwerken het motto. De aloude overlegcultuur gaat op de schop en moet plaatsmaken voor een moderne variant op basis van gelijkwaardigheid. In Nederland worden jaarlijks vele honderden cao s afgesloten, maar weinig cao s kregen de laatste jaren zoveel aandacht als die van Aegon. De reden: deze cao was het resultaat van een intensief proces van co-creatie. Ongeveer dertig mensen waren met elkaar aan de slag gegaan om thema s vast te stellen en te bespreken. Dat waren vertegenwoordigers van Aegon, de centrale ondernemingsraad, CNV Dienstenbond en andere bonden. Medewerkers konden tijdens inloopsessies en middels een enquête input geven. Het resultaat was een cao waarin ook mogelijkheden werden geboden aan medewerkers die behoefte hebben aan meer flexibele arbeidsverhoudingen.

8 8 De toekomst van werk en arbeid Dit proces kreeg veel aandacht, van media en hr-professionals. Want Aegon paste een geheel nieuwe methode toe gebaseerd op co-creatie. Dat is kennelijk meer dan een hip woord, zullen velen in de wereld van hr hebben gedacht. De traditionele overlegcultuur had in de praktijk plaatsgemaakt voor een modernere variant, een die Mariëtte Hamer van de SER zal bedoelen als ze het over polderen 3.0 heeft. Bij polderen 3.0 wordt nog steeds overlegd, maar de verhoudingen zijn anders. Er wordt op basis van gelijkwaardigheid gesproken. Het onderwijs moet opleiden voor banen die voor een groot deel nog niet bestaan. (Mariëtte Hamer, SER) Dat polderen 3.0 van de SER-voorzitter is een variant op wat wel de maatschappij 3.0 wordt genoemd, een netwerksamenleving waarin uiteenlopende partijen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Geen hiërarchische samenleving dus, zoals bij maatschappij 1.0 nog het geval is, waarin organisaties en instituties op traditionele manieren werken. In deze samenleving vertelt degene met de meeste macht wat er moet gebeuren. Communiceren is eenrichtingsverkeer. De zender, bijvoorbeeld een overheidsinstelling of werkgever, is dominant. De ontvanger, bijvoorbeeld een burger, cliënt of werknemer, is afhankelijk van die zender. Maatschappij 2.0 kenmerkt de overgangsperiode van maatschappij 1.0 naar 3.0. We zitten er middenin. Kennis is niet langer voorbehouden aan experts, maar via tal van digitale hulp middelen toegankelijk voor velen. Burgers accepteren beslissingen niet meer zomaar, maar vergaren zelf kennis en verenigen zich wederom dankzij online toepassingen. Organisaties en instituties merken dat het oude hiërarchische model gaat wringen en tot weer stand leidt. Dit is de traditionele overlegsamenleving zoals we die nu nog kennen, zegt Mariëtte Hamer. Die overlegsamenleving knelt echter steeds vaker, reden waarom we in een transitie naar maatschappij 3.0 zitten. Daarin verdwijnt het strikte onderscheid tussen instituties en burgers. In plaats daarvan is er een netwerksamenleving aan het ontstaan waarin verschillende spelers organisaties, instituties, werkgevers, werknemers samen nieuwe oplossingen creëren voor een doel dat ze samen nastreven. Co-creatie dus, op basis van het principe dat verschillende partijen hun kennis en

9 9 De toekomst van werk en arbeid kunde toevoegen aan één gemeenschappelijk product of dienst waardoor het eindresultaat beter wordt. Samen weten we namelijk meer. En echt samenwerken is onmogelijk zolang er sprake is van een hiërarchische model. Dat model gaat dus op de schop. De traditionele overlegcultuur maakt plaats voor een modernere variant, die Hamer polderen 3.0 noemt. Er wordt nog steeds overlegd, maar wel op basis van gelijkwaardigheid waarbij ook het verdienmodel onder de loep wordt genomen. In een gelijkwaardige relatie deel je opbrengsten namelijk onder elkaar. Het klinkt als een overzichtelijke transitie, maar in de praktijk bestaan de verschillende maatschappijvormen nog naast elkaar. Terwijl de ene institutie of organisatie nog in maatschappij 1.0 opereert, werkt de ander volgens principes van 2.0 en hebben weer andere al doorgeschakeld naar 3.0. En sommige bedrijven of organisaties hanteren methoden uit verschillende maatschappijvormen: intern communiceren ze bijvoorbeeld volgens principes van 1.0 of 2.0, extern op een manier die past bij 3.0.

10 10 De toekomst van werk en arbeid Een open mindset is van essentieel belang om kansen te kunnen verzilveren Het verschil tussen een organisatie die durft te veranderen en daadwerkelijk bezig is met innovatie en een organisatie die dat niet durft en daar niet mee bezig is? Dat zijn medewerkers die voorbereid zijn op het pakken van kansen. Die openstaan voor nieuwe ideeën, maar vooral ook oude methoden kunnen loslaten. Vergeet de jaarlijkse brainstormdag met de managers op de hei, de vaste creatieve sessies met de afdelingshoofden of het template waarin de salesmensen moeten aangeven met welke nieuwe methode zij nieuwe klanten gaan werven. De kans is klein dat deze inspanningen tot een gestage stroom van nieuwe kansrijke ideeën zullen leiden. Wat permanent innovatieve organisaties onderscheidt van niet-innovatieve organisaties is de open mindset van alle medewerkers, zegt Jeff Gaspersz, hoogleraar Innovation and Business Creativity aan de Nyenrode Business Universiteit. Gaspersz bestudeert dit onderwerp al twintig jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn buzzwoord op presentaties nieuwsgierigheid is. Nieuwsgierige mensen zijn mentaal voorbereid op het ontdekken en realiseren van nieuwe mogelijk heden, zegt Gaspersz. Nieuwsgierige mede werkers zijn het goud in de organisatie. De grote vraag voor veel organisaties is: hoe zorg je ervoor dat je nieuwsgierige, kansgerichte medewerkers krijgt? Hoe creëer je die open mindset bij werknemers? Dat is zeker niet in een week te realiseren, maar er zijn wel manieren om het creatieve proces binnen een organisatie op gang te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door in teams tijd te nemen voor de gerichte vraag: Heb je in de afgelopen weken iets gehoord of opgemerkt dat een kans biedt voor ons team? Vooral als teamleiders deze vraag herhaaldelijk stellen, scherpt dat bij medewerkers de waarneming van kansen.

11 11 De toekomst van werk en arbeid Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten met andere organisaties die vertellen hoe zij oplossingen hebben gevonden voor problemen waar je in je eigen organisatie mee worstelt. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid van de aanwezigen enorm en ze oefenen in het buiten de eigen kaders denken. Nieuwsgierige medewerkers zijn het goud in de organisatie. Een stap verder is dat een organisatie daadwerkelijk de samenwerking aangaat met andere organisaties om te komen tot open innovatie of co-creatie. Bij co-creatie maken bedrijven of organisaties gebruik van ideeën van buitenstaanders om hun interne processen of producten te verbeteren of tot nieuwe producten te komen. Zo hoeven ze geen enorme bedragen aan research & development uit te geven. Bovendien komen baanbrekende innovaties voor sectoren of organisaties vaak van buiten die sector of organisatie. Zo werkt een onderneming in de levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld met een openbaar online platform waar ideeën kunnen worden gepost. Deze kunnen vervolgens in partnership met de onderneming verder worden ontwikkeld. De medewerkers worden zo door buitenstaanders van innovatieideeën voorzien. Die buitenstaanders kunnen zich letterlijk overal ter wereld ophouden. ( Jeff Gaspersz, Nyenrode Business Universiteit)

12 12 De toekomst van werk en arbeid Think different, zo luidde de slogan waarmee Apple eind jaren 90 liet zien dat het bedrijf en haar producten anders waren. Maar in de praktijk blijkt anders of buiten de bestaande kaders denken ontzettend lastig. Daarom is het goed om bij sommige organisaties mensen met een totaal andere mindset binnen te brengen, zegt Gaspersz. Kunstenaars of topsporters bijvoorbeeld. Zij bekijken een bestaande organisatie met andere ogen, geven op een geloofwaardige wijze feedback en weten vaak te inspireren. Samenwerking tussen een kunstenaar en een bedrijf leidt soms tot verbazingwekkende innovatie, zoals ontwerper Daan Roosegaarde en wegenbouwer Heijmans met hun smart highway met lichtgevende verf laten zien. Het zijn juist vaak de niet voor de hand liggende coalities die tot verrassende resultaten leiden. Veel organisaties maken de fout door meteen van hun medewerkers grote vernieuwingen te verwachten. Maar over het algemeen houden mensen niet verandering, zegt Gaspersz. Grote acties zorgen voor veel weerstand, kleine acties niet. En veel kleine acties bij elkaar leiden ook tot een grote actie. Volgens hem is het mogelijk om met betrekkelijk eenvoudige methoden grote veranderingen teweeg te brengen, zolang ze gericht zijn op het doorbreken van bestaande patronen. Laat medewerkers bijvoorbeeld een week lang meedraaien op een afdeling die hen vreemd is. Zo ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars werk en tegelijkertijd zullen relatieve buitenstaanders met een frisse blik naar bestaande processen kijken. Belangrijk is wel dat medewerkers zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt met hun bijdragen tot vernieuwingen en verbeteringen.

13 13 De toekomst van werk en arbeid Het wiki-werken als nieuwe manier om te werken en werk te organiseren Wiki-werken is volgens USG People dé manier om te werken en werk te organiseren in de nieuwe economie. Het wiki-werken is synoniem voor een manier van werken en organiseren waarbij medewerkers flexibel inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en duurzaam inzetbaar zijn. Wiki s worden gebruikt om virtueel samen te werken en kennis op een eenvoudige manier te delen. Als meerdere mensen hun kennis toevoegen neemt de kwaliteit van het eindresultaat toe. Dit achterliggende gedachtegoed en de methodiek van wiki is ook goed toe te passen op de arbeidsmarkt. In de nieuwe economie grijpen de uitgangspunten van de circulaire economie, de deeleconomie en de participatie-economie in elkaar. In deze economie, de wiki-workonomy, wordt intensief samengewerkt waardoor partners elkaar versterken. Tegelijkertijd kunnen medewerkers flexibel inspelen op de arbeidsmarkt, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. USG People deelde haar visie over de arbeidsmarkt tijdens het Arbeidsmarktdebat over de toekomst van werk en arbeid in Almere. Tegelijkertijd en geheel in lijn met de gedachte dat samenwerken tot betere kwaliteit leidt, presenteerde USG People een inspiratiepaper over het wiki-werken. >> Het paper is te downloaden op de website van USG People

14 24 7 TECHNOLOGIE wikiwerken NETWERK- ECONOMIE DEMOGRAFIE GLOCALISERING Megatrends die onze business beïnvloeden. Megatrends die onze business beïnvloeden

15 15 De toekomst van werk en arbeid Deze manier van werken is onze kijk op een andere, wederkerige arbeidsmarkt, waarin iedereen met plezier naar zijn werk gaat, aldus Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, een van de star brands van USG People. De wortels voor het wiki-werken liggen besloten in een aantal wereldwijde megatrends die bepalend zijn voor het leven en werken van dit moment en de nabije toekomst. Denk daarbij aan de steeds snellere technologische vooruitgang en digitalisering die de komende jaren van grote invloed zal zijn op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat de helft van de huidige banen over twintig jaar verdwenen is. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe beroepen. Werknemers en organisaties moeten zich hierdoor voortdurend aanpassen aan de nieuwe realiteit om relevant te blijven. Wiki-werken is dé manier om te werken en werk te organiseren in de nieuwe economie. ( Jan-Willem Gelderblom, Start People) Ook demografische ontwikkelingen zijn van groot belang. In West-Europa is sprake van snelle vergrijzing. Om die te kunnen opvangen en welvaart en welzijn op peil te houden moet er langer worden doorgewerkt. De vraag is hoe je dat doet hoe blijven werknemers duurzaam productief en interessant voor werkgevers? Vitaliteit is volgens USG People een essentiële competentie in de wereld van vandaag. Een andere megatrend is glocalisering. Hierbij worden producten en diensten wereldwijd ontwikkeld en verkocht, en vervolgens aangepast op de behoefte van de lokale consumenten en ondernemingen. Deze glocalisering is ook van invloed op de arbeidsmarkt. Allereerst ontstaat de behoefte om de wederkerigheid terug te brengen in de arbeidsmarkt. Daarbij staat de mens centraal; de bevlogenheid moet terugkeren op de werkvloer. Het uitgangspunt moet zijn: wat goed is voor een organisatie, is goed voor medewerkers. En vice versa. Daarnaast ontstaan er in het kader van de glocalisering sterke regionale knooppunten, zoals Brainport in Eindhoven en Food Valley NL in Wageningen, met grote gevolgen voor de organisatie en werking van de arbeidsmarkt. USG People opent met het concept van het wiki-werken de dialoog over de circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin talent en passie ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of beperking gemaximaliseerd wordt en beter aansluit op de gevraagde competenties en kennis van

16 16 De toekomst van werk en arbeid dat moment. Co-creatie, wiki-werken, polderen 3.0 of gewoon ouderwets gebruikmaken van elkaars kennis en kunde; samenwerken in de nieuwe economie kent veel gedaantes. Om in de toekomst relevant te blijven en waarde toe te voegen, moet er anders worden samengewerkt. Minder overleg, meer co-creatie. USG People wil graag in gesprek met geïnteresseerden om gezamenlijk de arbeidsmarkt van de toekomst mede vorm te geven. De komende tijd worden daarom stakeholderdialogen georganiseerd. Heeft u hierover ideeën en wilt u deelnemen? Laat het ons weten via of social media. Wij gaan graag de dialoog met u aan over de toekomst van de arbeidsmarkt. facebook.com/usgpeople twitter.com/usgpeoplenl linkedin.com/company/usg-people

17 OVER FLEVUM Flevum is een netwerkorganisatie voor grote en middelgrote bedrijven/organisaties. Flevum onderzoekt actuele thema s zoals innovatie, leiderschap, duurzaamheid, ondernemen en wendbaarheid. Flevum selecteert bedrijven op grond van interesses, gemeenschappelijke belangen of vakgebieden en brengt deze bij elkaar. Voor meer informatie: Profiel USG People USG People is met een omzet van 2,3 miljard in 2013 een van de grootste leveranciers van HR-diensten in Europa en biedt deze dienstverlening aan vanuit gerenommeerde, herkenbare (internationale) merken. USG People is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor van USG People is gevestigd in Almere, Nederland. De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People, ASA, Call-IT, USG Restart, Vakcollege Groep, Unique, Creyf s, Technicum, Secretary Plus, USG Engineering Professionals, USG Finance Professionals, USG HR Professionals, USG ICT Professionals, USG Legal Professionals, USG Marketing, Communication & Sales Professionals, en USG Science Professionals, Adver- Online, Netwerven, Blue Carpet en Connecting-Expertise. USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index. Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website Voor meer informatie over dit onderwerp: USG People Steven Meester Vice President HR T: +31 (0) E:

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS 2 Nu de mist langzaam optrekt en er zich een voorzichtig economisch herstel aftekent, blijkt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toekomst van werk. Een nieuw ontwerp voor sociaal beleid

Toekomst van werk. Een nieuw ontwerp voor sociaal beleid Toekomst van werk Een nieuw ontwerp voor sociaal beleid Inhoud Verschenen ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2014, Groeien doen we samen, een nieuw ontwerp voor sociaal beleid in Nederland, oktober

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement

Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Over dialoog en derde contracten in volwassen arbeidsrelaties Het Ultieme Doel van personeelsmanagement Rien Huiskamp, Beatrice van der Heijden, Willem de Lange en Aukje Nauta Binnen het vakgebied van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het continuïteitsconcept bij aan een brandveilig leven. Het oneindigheidsteken

Nadere informatie

PAMFLET 2.NL Anders Werken

PAMFLET 2.NL Anders Werken PAMFLET 2.NL Anders Werken Colofon Pamflet 2.nl Anders Werken vijftig verhalen over sociale innovatie Auteurs: Aukje Nauta, Guurtje van Sloten en Cristel van de Ven Ontwerp / lay-out: Henny Witjes Dit

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE

Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE AWVN Goed opdrachtgeverschap ONTWIKKEL DE RELATIE FNV ZELFSTANDIGEN Voorwoord Zzp ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie