De toekomst van werk en arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van werk en arbeid"

Transcriptie

1 WHITE PAPER USG PEOPLE De toekomst van werk en arbeid Over flexibilisering, collectieve afspraken, lenigheid en leiderschap

2 2 De toekomst van werk en arbeid Het Arbeidsmarktdebat De toekomst van werk en arbeid Vergeet het verleden. Vergeet vaste partners. De arbeidsmarkt van morgen wordt meer dan ooit bepaald door participeren in co-creatie in plaats van vaste functies. Ben je relevant? Voeg je waarde toe? Heb je kennis en ervaring die anderen niet hebben? Dan ben je welkom bij de club. Op de flexibele arbeidsmarkt zoeken partners elkaar op als ze elkaar daadwerkelijk iets te bieden hebben. Dat klinkt zakelijk, en dat is het ook. In de nieuwe economie staan jarenlange tradities en traditionele afspraken tussen werkgevers, werknemers en instituties de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de wendbaarheid van organisaties maar in de weg. Voor je het weet, is de kennis van medewerkers verouderd, het businessmodel van de onderneming achtergehaald. Flexibele relaties, daar gaat het dus om. Iedereen kan een rol spelen: instituties, werkgevers, werknemers, zzp ers of andere zelfstandigen, klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Zolang ze maar openstaan voor verbinding en vernieuwing. Liefst op basis van gelijkwaardigheid, want dan zijn partners bereid kennis te delen. Dan ontstaan er vaak mooie dingen, zeker als niet voor de hand liggende partijen elkaar weten te vinden en versterken.

3 3 De toekomst van werk en arbeid USG People en Flevum organiseerden op 19 november 2014 in Almere het Arbeidsmarktdebat De toekomst van werk en arbeid. In een keynote speech introduceerde Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, een van de star brands van USG People, het begrip wiki-werken : een nieuwe vorm om te werken en vooral werk te organiseren. Daarna schetste Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, haar gedachten over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. Jeff Gaspersz, professor of innovation aan de Nyenrode Business Universiteit, voegde daar zijn theorie over de kansgerichte mindset aan toe, waarna hr-professionals en andere geïnteresseerden met elkaar van gedachten wisselden over deze onderwerpen. In dit paper wordt een aantal ontwikkelingen geschetst die tijdens het debat aan de orde kwamen. Aan het debat namen ook andere (hr-)directeuren van verschillende grote bedrijven deel, waaronder Ellen Kuppens (DSM), John van Hoof (CSU), Gert Askes (G4S Netherlands), Michael van Hoewijk (PGGM), Maurits Derksen (Alliander). Ook Hans Biesheuvel (ONL) en Reinier Castelein (De Unie) waren van de partij.

4 4 De toekomst van werk en arbeid De arbeidsmarkt van morgen wordt meer dan ooit bepaald door participeren in co-creatie in plaats van een vaste functie voor langere tijd Het is een misverstand dat het op de flexibele arbeidsmarkt alleen om flexibele arbeidscontracten gaat. Het gaat om flexibele relaties, relaties die ontstaan omdat partners elkaar iets te bieden hebben. Wederkerige flexibiliteit dus, waarbij wensen en belangen en de evenwichtige afweging daarvan het uitgangspunt vormen om te komen tot maatwerkoplossingen. Werkgevers worden opdrachtgevers en werknemers hoe langer hoe meer opdrachtnemers. Wie 25 jaar geleden op de Forbes-lijst de dertig grootste Amerikaanse bedrijven zou vergelijken met dezelfde ranglijst van tien jaar daarvoor, zou weinig nieuwe namen tegenkomen. Wie nu diezelfde vergelijking maakt, komt wel verrassende nieuwkomers tegen; bedrijven die hun snelle opmars vaak te danken hebben aan hun vermogen snel in te spelen op nieuwe consumentenbehoeften of snelle veranderingen in de markt. Of zelf die markt hebben vormgegeven, zoals bijvoorbeeld Facebook of Google. Over nog eens tien jaar staan er hoogstwaarschijnlijk bedrijven op de Forbes-lijst die nu nog niets eens bestaan. Andere ondernemingen, nu wellicht nog iconen, zullen verdwenen zijn. (Hans van der Steen, AWVN)

5 5 De toekomst van werk en arbeid De gemiddelde levensduur van een onderneming is in het afgelopen decennium aanmerkelijk verkort, zegt Hans Biesheuvel, oud-voorzitter van MKB Nederland en tegenwoordig voorman van het ondernemersplatform ONL. Dat heeft natuurlijk tal van oorzaken, maar volgens Biesheuvel is er één van doorslaggevend belang: snelle veranderingen op de markten waarop die bedrijven opereren. Een ondernemingsplan is bijna al verouderd zodra het geschreven is, een orderportefeuille heeft tegenwoordig maar voor een paar maanden orders, zo schetst hij. Wie wil overleven in deze wereld, moet te allen tijde wendbaar blijven. Dat geldt voor bedrijven, maar evenzeer voor werkenden. Wie duurzaam inzetbaar wil blijven, moet zijn kennis op peil houden. Kennis veroudert zo snel dat het onderwijs moet opleiden voor banen die voor een groot deel nog niet of net bestaan, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Denk aan een CO²-accountant, een social media manager of een reparateur van 3D-printers. Een ondernemersplan is bijna al ver ouderd zodra het geschreven is. (Hans Biesheuvel, ONL) De trends vragen erom oude zekerheden los te laten en nieuwe wegen in te slaan, aldus Hans van der Steen van AWVN. De werkgeversorganisatie kwam in oktober met de publicatie Toekomst van werk. Een nieuw ontwerp voor sociaal beleid waarin ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan op arbeidsverhoudingen worden geschetst. De rode draad: het snel vervagende, klassieke onderscheid tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers worden opdrachtgevers en werknemers hoe langer hoe meer opdrachtnemers. Ondernemingen moeten flexibel kunnen werken, en werkenden (werknemers, zzp ers, flexwerkers, werkzoekenden kortom iedereen die werkt of wil werken) willen perspectief, nieuwe zekerheden, zo wordt geschetst. Om dat in goede banen te leiden, komen we er niet met aanpassingen in bestaande systemen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, zegt Van der Steen. Toekomstbestendige oplossingen vragen om een nieuw ontwerp voor sociaal beleid, in de meest brede zin van het woord. Sleutelwoord in dat ontwerp: flexibiliteit. Maar wel met een duidelijke kanttekening. Het gaat niet alleen om flexibele arbeidscontracten, zoals vaak wordt gezegd, maar om flexibiliteit binnen arbeidsrelaties. In de woorden van de SER heet dat wederkerige flexibiliteit : de wederzijdse bereidheid om

6 6 De toekomst van werk en arbeid wensen en mogelijkheden ten aanzien van tijd, plaats en organisatie van het werk op elkaar af te stemmen. De wederzijdse wensen en belangen en de evenwichtige afweging daarvan vormen het uitgangspunt om te komen tot maatwerkoplossingen, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De nieuwe arbeidsrelatie is gebaseerd op meer eigen verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid. (Elly Ploumen, Achmea) Maatwerkoplossingen waar zowel werkgever als werknemer of liever opdrachtgever en opdrachtnemer baat bij hebben. Om dat proces te sturen, heeft De Unie eerder dit jaar het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW) gelanceerd. Geheel in stijl deed de vakbond dat in samenwerking met een aantal bedrijven. NZW wil een antwoord zijn op een arbeidsmarkt die steeds meer hybride is geworden en waarbij de professional niet alleen meer in loondienst werkt of alleen maar als zelfstandige. Mensen hebben een loopbaan waarbinnen verschillende soorten dienstverbanden elkaar afwisselen, aldus de NZW. Die mensen houden niet van betutteling of een keurslijf, maar willen wel hun stem laten klinken als het gaat om belangrijke onderwerpen als inkomenszekerheid, pensioenen en verzekeringen. Achmea, een van de mede-initiatiefnemers van NZW, zegt zich te baseren op een nieuw psychologisch contract. In plaats van lifelong employancy is de nieuwe arbeidsrelatie gebaseerd op meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en op de uitgangspunten van duurzame inzetbaarheid, zegt Elly Ploumen, Group HR Director bij Achmea. Het concern gelooft naar eigen zeggen in duurzame relaties met medewerkers, zonder dat dat betekent dat zij tot hun pensioen bij Achmea werkzaam zijn.

7 7 De toekomst van werk en arbeid Het credo op de flexibele arbeidsmarkt van maatschappij 3.0 : samenwerken op basis van gelijkwaardigheid Voor organisaties en instituties die op traditionele, hiërarchische manieren werken is in de maatschappij 3.0 geen ruimte meer. In de nieuwe economie is samenwerken het motto. De aloude overlegcultuur gaat op de schop en moet plaatsmaken voor een moderne variant op basis van gelijkwaardigheid. In Nederland worden jaarlijks vele honderden cao s afgesloten, maar weinig cao s kregen de laatste jaren zoveel aandacht als die van Aegon. De reden: deze cao was het resultaat van een intensief proces van co-creatie. Ongeveer dertig mensen waren met elkaar aan de slag gegaan om thema s vast te stellen en te bespreken. Dat waren vertegenwoordigers van Aegon, de centrale ondernemingsraad, CNV Dienstenbond en andere bonden. Medewerkers konden tijdens inloopsessies en middels een enquête input geven. Het resultaat was een cao waarin ook mogelijkheden werden geboden aan medewerkers die behoefte hebben aan meer flexibele arbeidsverhoudingen.

8 8 De toekomst van werk en arbeid Dit proces kreeg veel aandacht, van media en hr-professionals. Want Aegon paste een geheel nieuwe methode toe gebaseerd op co-creatie. Dat is kennelijk meer dan een hip woord, zullen velen in de wereld van hr hebben gedacht. De traditionele overlegcultuur had in de praktijk plaatsgemaakt voor een modernere variant, een die Mariëtte Hamer van de SER zal bedoelen als ze het over polderen 3.0 heeft. Bij polderen 3.0 wordt nog steeds overlegd, maar de verhoudingen zijn anders. Er wordt op basis van gelijkwaardigheid gesproken. Het onderwijs moet opleiden voor banen die voor een groot deel nog niet bestaan. (Mariëtte Hamer, SER) Dat polderen 3.0 van de SER-voorzitter is een variant op wat wel de maatschappij 3.0 wordt genoemd, een netwerksamenleving waarin uiteenlopende partijen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Geen hiërarchische samenleving dus, zoals bij maatschappij 1.0 nog het geval is, waarin organisaties en instituties op traditionele manieren werken. In deze samenleving vertelt degene met de meeste macht wat er moet gebeuren. Communiceren is eenrichtingsverkeer. De zender, bijvoorbeeld een overheidsinstelling of werkgever, is dominant. De ontvanger, bijvoorbeeld een burger, cliënt of werknemer, is afhankelijk van die zender. Maatschappij 2.0 kenmerkt de overgangsperiode van maatschappij 1.0 naar 3.0. We zitten er middenin. Kennis is niet langer voorbehouden aan experts, maar via tal van digitale hulp middelen toegankelijk voor velen. Burgers accepteren beslissingen niet meer zomaar, maar vergaren zelf kennis en verenigen zich wederom dankzij online toepassingen. Organisaties en instituties merken dat het oude hiërarchische model gaat wringen en tot weer stand leidt. Dit is de traditionele overlegsamenleving zoals we die nu nog kennen, zegt Mariëtte Hamer. Die overlegsamenleving knelt echter steeds vaker, reden waarom we in een transitie naar maatschappij 3.0 zitten. Daarin verdwijnt het strikte onderscheid tussen instituties en burgers. In plaats daarvan is er een netwerksamenleving aan het ontstaan waarin verschillende spelers organisaties, instituties, werkgevers, werknemers samen nieuwe oplossingen creëren voor een doel dat ze samen nastreven. Co-creatie dus, op basis van het principe dat verschillende partijen hun kennis en

9 9 De toekomst van werk en arbeid kunde toevoegen aan één gemeenschappelijk product of dienst waardoor het eindresultaat beter wordt. Samen weten we namelijk meer. En echt samenwerken is onmogelijk zolang er sprake is van een hiërarchische model. Dat model gaat dus op de schop. De traditionele overlegcultuur maakt plaats voor een modernere variant, die Hamer polderen 3.0 noemt. Er wordt nog steeds overlegd, maar wel op basis van gelijkwaardigheid waarbij ook het verdienmodel onder de loep wordt genomen. In een gelijkwaardige relatie deel je opbrengsten namelijk onder elkaar. Het klinkt als een overzichtelijke transitie, maar in de praktijk bestaan de verschillende maatschappijvormen nog naast elkaar. Terwijl de ene institutie of organisatie nog in maatschappij 1.0 opereert, werkt de ander volgens principes van 2.0 en hebben weer andere al doorgeschakeld naar 3.0. En sommige bedrijven of organisaties hanteren methoden uit verschillende maatschappijvormen: intern communiceren ze bijvoorbeeld volgens principes van 1.0 of 2.0, extern op een manier die past bij 3.0.

10 10 De toekomst van werk en arbeid Een open mindset is van essentieel belang om kansen te kunnen verzilveren Het verschil tussen een organisatie die durft te veranderen en daadwerkelijk bezig is met innovatie en een organisatie die dat niet durft en daar niet mee bezig is? Dat zijn medewerkers die voorbereid zijn op het pakken van kansen. Die openstaan voor nieuwe ideeën, maar vooral ook oude methoden kunnen loslaten. Vergeet de jaarlijkse brainstormdag met de managers op de hei, de vaste creatieve sessies met de afdelingshoofden of het template waarin de salesmensen moeten aangeven met welke nieuwe methode zij nieuwe klanten gaan werven. De kans is klein dat deze inspanningen tot een gestage stroom van nieuwe kansrijke ideeën zullen leiden. Wat permanent innovatieve organisaties onderscheidt van niet-innovatieve organisaties is de open mindset van alle medewerkers, zegt Jeff Gaspersz, hoogleraar Innovation and Business Creativity aan de Nyenrode Business Universiteit. Gaspersz bestudeert dit onderwerp al twintig jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn buzzwoord op presentaties nieuwsgierigheid is. Nieuwsgierige mensen zijn mentaal voorbereid op het ontdekken en realiseren van nieuwe mogelijk heden, zegt Gaspersz. Nieuwsgierige mede werkers zijn het goud in de organisatie. De grote vraag voor veel organisaties is: hoe zorg je ervoor dat je nieuwsgierige, kansgerichte medewerkers krijgt? Hoe creëer je die open mindset bij werknemers? Dat is zeker niet in een week te realiseren, maar er zijn wel manieren om het creatieve proces binnen een organisatie op gang te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door in teams tijd te nemen voor de gerichte vraag: Heb je in de afgelopen weken iets gehoord of opgemerkt dat een kans biedt voor ons team? Vooral als teamleiders deze vraag herhaaldelijk stellen, scherpt dat bij medewerkers de waarneming van kansen.

11 11 De toekomst van werk en arbeid Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten met andere organisaties die vertellen hoe zij oplossingen hebben gevonden voor problemen waar je in je eigen organisatie mee worstelt. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid van de aanwezigen enorm en ze oefenen in het buiten de eigen kaders denken. Nieuwsgierige medewerkers zijn het goud in de organisatie. Een stap verder is dat een organisatie daadwerkelijk de samenwerking aangaat met andere organisaties om te komen tot open innovatie of co-creatie. Bij co-creatie maken bedrijven of organisaties gebruik van ideeën van buitenstaanders om hun interne processen of producten te verbeteren of tot nieuwe producten te komen. Zo hoeven ze geen enorme bedragen aan research & development uit te geven. Bovendien komen baanbrekende innovaties voor sectoren of organisaties vaak van buiten die sector of organisatie. Zo werkt een onderneming in de levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld met een openbaar online platform waar ideeën kunnen worden gepost. Deze kunnen vervolgens in partnership met de onderneming verder worden ontwikkeld. De medewerkers worden zo door buitenstaanders van innovatieideeën voorzien. Die buitenstaanders kunnen zich letterlijk overal ter wereld ophouden. ( Jeff Gaspersz, Nyenrode Business Universiteit)

12 12 De toekomst van werk en arbeid Think different, zo luidde de slogan waarmee Apple eind jaren 90 liet zien dat het bedrijf en haar producten anders waren. Maar in de praktijk blijkt anders of buiten de bestaande kaders denken ontzettend lastig. Daarom is het goed om bij sommige organisaties mensen met een totaal andere mindset binnen te brengen, zegt Gaspersz. Kunstenaars of topsporters bijvoorbeeld. Zij bekijken een bestaande organisatie met andere ogen, geven op een geloofwaardige wijze feedback en weten vaak te inspireren. Samenwerking tussen een kunstenaar en een bedrijf leidt soms tot verbazingwekkende innovatie, zoals ontwerper Daan Roosegaarde en wegenbouwer Heijmans met hun smart highway met lichtgevende verf laten zien. Het zijn juist vaak de niet voor de hand liggende coalities die tot verrassende resultaten leiden. Veel organisaties maken de fout door meteen van hun medewerkers grote vernieuwingen te verwachten. Maar over het algemeen houden mensen niet verandering, zegt Gaspersz. Grote acties zorgen voor veel weerstand, kleine acties niet. En veel kleine acties bij elkaar leiden ook tot een grote actie. Volgens hem is het mogelijk om met betrekkelijk eenvoudige methoden grote veranderingen teweeg te brengen, zolang ze gericht zijn op het doorbreken van bestaande patronen. Laat medewerkers bijvoorbeeld een week lang meedraaien op een afdeling die hen vreemd is. Zo ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars werk en tegelijkertijd zullen relatieve buitenstaanders met een frisse blik naar bestaande processen kijken. Belangrijk is wel dat medewerkers zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt met hun bijdragen tot vernieuwingen en verbeteringen.

13 13 De toekomst van werk en arbeid Het wiki-werken als nieuwe manier om te werken en werk te organiseren Wiki-werken is volgens USG People dé manier om te werken en werk te organiseren in de nieuwe economie. Het wiki-werken is synoniem voor een manier van werken en organiseren waarbij medewerkers flexibel inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en duurzaam inzetbaar zijn. Wiki s worden gebruikt om virtueel samen te werken en kennis op een eenvoudige manier te delen. Als meerdere mensen hun kennis toevoegen neemt de kwaliteit van het eindresultaat toe. Dit achterliggende gedachtegoed en de methodiek van wiki is ook goed toe te passen op de arbeidsmarkt. In de nieuwe economie grijpen de uitgangspunten van de circulaire economie, de deeleconomie en de participatie-economie in elkaar. In deze economie, de wiki-workonomy, wordt intensief samengewerkt waardoor partners elkaar versterken. Tegelijkertijd kunnen medewerkers flexibel inspelen op de arbeidsmarkt, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. USG People deelde haar visie over de arbeidsmarkt tijdens het Arbeidsmarktdebat over de toekomst van werk en arbeid in Almere. Tegelijkertijd en geheel in lijn met de gedachte dat samenwerken tot betere kwaliteit leidt, presenteerde USG People een inspiratiepaper over het wiki-werken. >> Het paper is te downloaden op de website van USG People

14 24 7 TECHNOLOGIE wikiwerken NETWERK- ECONOMIE DEMOGRAFIE GLOCALISERING Megatrends die onze business beïnvloeden. Megatrends die onze business beïnvloeden

15 15 De toekomst van werk en arbeid Deze manier van werken is onze kijk op een andere, wederkerige arbeidsmarkt, waarin iedereen met plezier naar zijn werk gaat, aldus Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People, een van de star brands van USG People. De wortels voor het wiki-werken liggen besloten in een aantal wereldwijde megatrends die bepalend zijn voor het leven en werken van dit moment en de nabije toekomst. Denk daarbij aan de steeds snellere technologische vooruitgang en digitalisering die de komende jaren van grote invloed zal zijn op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat de helft van de huidige banen over twintig jaar verdwenen is. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe beroepen. Werknemers en organisaties moeten zich hierdoor voortdurend aanpassen aan de nieuwe realiteit om relevant te blijven. Wiki-werken is dé manier om te werken en werk te organiseren in de nieuwe economie. ( Jan-Willem Gelderblom, Start People) Ook demografische ontwikkelingen zijn van groot belang. In West-Europa is sprake van snelle vergrijzing. Om die te kunnen opvangen en welvaart en welzijn op peil te houden moet er langer worden doorgewerkt. De vraag is hoe je dat doet hoe blijven werknemers duurzaam productief en interessant voor werkgevers? Vitaliteit is volgens USG People een essentiële competentie in de wereld van vandaag. Een andere megatrend is glocalisering. Hierbij worden producten en diensten wereldwijd ontwikkeld en verkocht, en vervolgens aangepast op de behoefte van de lokale consumenten en ondernemingen. Deze glocalisering is ook van invloed op de arbeidsmarkt. Allereerst ontstaat de behoefte om de wederkerigheid terug te brengen in de arbeidsmarkt. Daarbij staat de mens centraal; de bevlogenheid moet terugkeren op de werkvloer. Het uitgangspunt moet zijn: wat goed is voor een organisatie, is goed voor medewerkers. En vice versa. Daarnaast ontstaan er in het kader van de glocalisering sterke regionale knooppunten, zoals Brainport in Eindhoven en Food Valley NL in Wageningen, met grote gevolgen voor de organisatie en werking van de arbeidsmarkt. USG People opent met het concept van het wiki-werken de dialoog over de circulaire arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin talent en passie ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of beperking gemaximaliseerd wordt en beter aansluit op de gevraagde competenties en kennis van

16 16 De toekomst van werk en arbeid dat moment. Co-creatie, wiki-werken, polderen 3.0 of gewoon ouderwets gebruikmaken van elkaars kennis en kunde; samenwerken in de nieuwe economie kent veel gedaantes. Om in de toekomst relevant te blijven en waarde toe te voegen, moet er anders worden samengewerkt. Minder overleg, meer co-creatie. USG People wil graag in gesprek met geïnteresseerden om gezamenlijk de arbeidsmarkt van de toekomst mede vorm te geven. De komende tijd worden daarom stakeholderdialogen georganiseerd. Heeft u hierover ideeën en wilt u deelnemen? Laat het ons weten via of social media. Wij gaan graag de dialoog met u aan over de toekomst van de arbeidsmarkt. facebook.com/usgpeople twitter.com/usgpeoplenl linkedin.com/company/usg-people

17 OVER FLEVUM Flevum is een netwerkorganisatie voor grote en middelgrote bedrijven/organisaties. Flevum onderzoekt actuele thema s zoals innovatie, leiderschap, duurzaamheid, ondernemen en wendbaarheid. Flevum selecteert bedrijven op grond van interesses, gemeenschappelijke belangen of vakgebieden en brengt deze bij elkaar. Voor meer informatie: Profiel USG People USG People is met een omzet van 2,3 miljard in 2013 een van de grootste leveranciers van HR-diensten in Europa en biedt deze dienstverlening aan vanuit gerenommeerde, herkenbare (internationale) merken. USG People is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor van USG People is gevestigd in Almere, Nederland. De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People, ASA, Call-IT, USG Restart, Vakcollege Groep, Unique, Creyf s, Technicum, Secretary Plus, USG Engineering Professionals, USG Finance Professionals, USG HR Professionals, USG ICT Professionals, USG Legal Professionals, USG Marketing, Communication & Sales Professionals, en USG Science Professionals, Adver- Online, Netwerven, Blue Carpet en Connecting-Expertise. USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index. Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website Voor meer informatie over dit onderwerp: USG People Steven Meester Vice President HR T: +31 (0) E:

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE TALENTMANAGEMENT EN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING IN EEN VERANDERENDE WERELD DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN

WHITE PAPER USG PEOPLE TALENTMANAGEMENT EN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING IN EEN VERANDERENDE WERELD DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN TALENTMANAGEMENT EN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING IN EEN VERANDERENDE WERELD DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2 De arbeidsmarkt verandert in rap tempo als gevolg van economische invloeden, technologische

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Mijn motto is: iedereen heeft een talent

Mijn motto is: iedereen heeft een talent Mariëtte Hamer, Sociaal-Economische Raad Mijn motto is: iedereen heeft een talent Onze huidige samenleving is nog te veel gericht op wat je niet kunt, terwijl we naar een situatie moeten waarin je uitgaat

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS 2 Nu de mist langzaam optrekt en er zich een voorzichtig economisch herstel aftekent, blijkt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT?

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? INTERVIEWS HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? Hoe gaat uw organisatie om met de diversiteit van mensen? Is uw organisatie aantrekkelijk voor alle generaties? Hoe speelt

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

The brand. Introductie.

The brand. Introductie. Brandmanual. The brand Introductie. NL Innovators. ontstaan vanuit Code 06 Business- en Conceptdevelopment, met het idee om op toegankelijke wijze mensen met innovatieve ideeën verder te helpen. Gestart

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Hoe werken we in 2026?

Hoe werken we in 2026? 20 JUNI 2016 SCENARIO S DENKGEREEDSCHAP VOOR NIEUWE DIENSTVERLENING Hoe werken we in 2026? Hoe werken we in Nederland in 2026? En wat betekent dat voor intermediairs en hr-dienstverleners? Een nieuw onderzoek

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen

Mijn levensloop. Werknemers en werkgevers veranderen. Een introductie: Ardiënne Verhoeven. Arbeidsmarktveranderingen Twee ontwikkelingen Werknemers en werkgevers veranderen Een introductie: Ardiënne Verhoeven Mijn levensloop 1985-1992 1992-1994 1994-2000 2000 - nu Recht en bedrijfskunde Personeelsmanager HRM manager Zelfstandig HR ondernemer

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Tony de Bree, 19 november 2014 Nog niet zolang geleden werd er door traditionele spelers in Nederland en over de hele wereld

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beweging in de Bouw : Yes, here we are! We Won t Wait, We InterAct and Do.

Beweging in de Bouw : Yes, here we are! We Won t Wait, We InterAct and Do. Op 8 mei 2009 vond een bijeenkomst met Trainees en Baanbrekers in de Bouw plaats, met als thema: Nieuw Leiderschap & Netwerkorganisaties Locatie: Conferentiezaal Strukton te Utrecht Gastsprekers: Ir. Martijn

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN ONZE MARKT

ONTWIKKELINGEN IN ONZE MARKT JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden 2012. Een e-paper in co-creatie tussen Experis, CommunityBouwers en Zelfstandige Professionals. Over de vraag waarom professionals kiezen om te

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity NVA Lustrumcongres Ton Wilthagen Universiteit van Tilburg wilthagen@uvt.nl www.tilburguniversity.nl/flexicurity Een feestelijke observatie De in

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

De wereld van overmorgen

De wereld van overmorgen De wereld van overmorgen Nederland en de wereld over 10 jaar Hans Stegeman 27 januari 2016 2 Agenda Niet te voorspellen Vijf megatrends in de wereld Het Nederland van overmorgen: van handelsland naar kennisland?

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn

Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn De crisis zal de trend wat vertragen, maar de arbeidsmarkt wordt echt krapper, stelt professor dr. Andries de Grip. Dus kunnen bedrijven

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

Naar nieuwe arbeidsverhoudingen

Naar nieuwe arbeidsverhoudingen Naar nieuwe arbeidsverhoudingen Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei Januari 2011 Inleiding De 21e eeuw wordt op het gebied van arbeidsverhoudingen het tijdperk van duurzame inzetbaarheid.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling Tijdelijke arbeidsrelaties: Balanceren tussen Flexibiliteit en Zekerheid? Prof. Dr. René Schalk Workshop Drachten, 6 februari 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Futuring INTERN ONDERNEMEN

Futuring INTERN ONDERNEMEN Futuring BUSINESS INTERN ONDERNEMEN Goede ideeën naar boven In de ruim vijfentwintig jaar dat Smart Group bezig is met de toekomst van organisaties en medewerkers, blijkt ondernemerschap een rode draad

Nadere informatie