Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk"

Transcriptie

1 BHIM HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT (Merken, Tekeningen, Modellen) Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmerk Algemene opmerkingen Het formulier Dit formulier is gratis (per post, fax of ) verkrijgbaar bij het BHIM en kan eveneens gedownload worden van zijn website ( Het kan ook verkregen worden bij de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten en bij het Benelux- Merkenbureau. Het is de aanvragers of hun vertegenwoordigers toegestaan kopieën van dit formulier te maken, of soortgelijke formulieren qua opmaak of structuur te gebruiken, zoals door middel van de computer ontworpen formulieren, gebaseerd op gegevens die vermeld worden in het aanvraagformulier. Indien gebruik wordt gemaakt van door middel van de computer ontworpen formulieren kunnen bijlagen vermeden worden door de elektronische versie te vergroten wanneer het omzettingsformulier niet voorziet in voldoende ruimte. Hoewel bepaalde gegevens later kunnen worden verstrekt, is het niettemin aan te raden het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en de noodzakelijke gegevens te verstrekken bij het indienen van de aanvraag. Dit zal de behandeling van de aanvraag bespoedigen. De met een sterretje gemarkeerde velden (*) moeten verplicht worden ingevuld. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het BHIM via het volgende telefoonnummer (+34) Verzenden van formulieren Naar keuze van de aanvrager, moeten de ingevulde formulieren - rechtstreeks naar het BHIM op het volgende adres in Alicante worden gezonden: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje - tijdens de kantooruren persoonlijk worden afgegeven bij de receptie van het Bureau; - per fax uitsluitend worden verzonden naar het volgende faxnummer van het BHIM: (+34) bij een van de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten of bij het Benelux-Merkenbureau worden ingediend. Het BHIM zal ontvangstbewijzen voor de ontvangen aanvragen afgeven. Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spain Tel. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 1. Het formulier, eerste bladzijde 1.1. Aantal bladzijden (met inbegrip van deze bladzijde) Aanvragers dienen het totale aantal bladzijden dat naar het BHIM wordt verzonden te vermelden 1.2. Talen Taal van de aanvraag De aanvrager dient een taal voor de procedure van de aanvraag te kiezen, die een van de officiële talen van de Europese Unie kan zijn. Er kunnen tweeletterige landencodes van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) in het daarvoor bestemde vakje worden geplaatst Tweede taal De aanvrager dient tevens een tweede taal te kiezen welke een van de vijf talen van het BHIM moet zijn (Spaans-ES, Duits-DE, Engels-EN, Frans-FR of Italiaans-IT). Deze tweede taal moet verschillend zijn van de eerste. De tweede taal is de taal, of een van de talen, gebruikt in oppositie- en doorhalingprocedures. Het is toegestaan alle taalversies van het aanvraagformulier voor een Gemeenschapsmerk te gebruiken mits de tekstuele elementen, in het bijzonder de lijst van waren en diensten, aangeduid worden in de taal voor de procedure van de aanvraag. Indien de eerste taal niet behoort tot een van de vijf talen van het BHIM (zie boven), kan de aanvrager het Bureau toestaan in alle correspondentie over de aanvraag de tweede taal te gebruiken Referentie van de aanvrager/vertegenwoordiger Aanvragers of vertegenwoordigers kunnen hun eigen referentie van maximaal 20 tekens in de aangegeven ruimte vermelden. Bijvoorbeeld: initialen, letterreeksen, en dergelijke Het BHIM zal deze referentie gebruiken om de betaling van taksen te verifiëren (dat wil zeggen om na te gaan of een betaling overeenkomt met een bepaalde aanvraag) Aanvrager ID-nummer Beschikt de aanvrager al over een ID-nummer van het BHIM, dan hoeft alleen dit ID-nummer en de naam vermeld te worden. In alle andere gevallen dienen de naam, het adres en de nationaliteit van de aanvrager vermeld te worden Naam (natuurlijke en rechtspersonen), rechtsvorm en adres In geval van meer dan één aanvrager, moeten zij allen op een inlegvel worden genoemd, onder de rubriek naam van de aanvrager. 2

3 Van natuurlijke personen dienen de voorna(a)m(en) en de naam in deze volgorde vermeld te worden. Ook moeten het volledige adres en de nationaliteit van de aanvrager worden aangegeven. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient de officiële naam vermeld te worden, met inbegrip van de rechtsvorm ( Incorporated, Sociedad Anónima, Naamloze Vennootschap, enz.). De vermelding van de rechtsvorm kan geschieden door middel van de gebruikelijke afkorting ( Inc., S.A., N.V., enz.). Het volledige adres en het land waar de rechtspersoon zijn zetel heeft, moet worden aangegeven. Aanbevolen wordt hiervoor de tweeletterige landencode te gebruiken. Invulling van de rechtsvorm in het desbetreffende veld is voor rechtspersonen verplicht. Indien u echter wilt dat de rechtsvorm van uw firma in officiële publicaties verschijnt, moet u deze ook als onderdeel van de naam in het veld daarboven vermelden. Doet u dit niet, dan verschijnt de rechtsvorm niet in de publicaties noch op de certificaten. Ingeval het leveringsadres (straat, huisnummer, enz.) verschilt van het correspondentieadres (zoals een postbusnummer), moeten beide adressen worden vermeld. Het BHIM zal hiervan in voorkomende gevallen gebruik maken. Het leveringsadres zal gepubliceerd worden. Voorts moeten telefoon- en faxnummers en gegevens van andere communicatiemiddelen, zoals , worden vermeld ter bevordering van de communicatie. Vermelding van een telefoonnummer, faxnummer, adres of ander technisch communicatiemiddel houdt impliciet in dat het Bureau hiervan gebruik kan maken om met de aanvrager te communiceren. Voor iedere aanvrager mag maar één adres worden gegeven. In geval van meerdere adressen wordt enkel het eerstgenoemde in aanmerking genomen, tenzij de aanvrager een ander adres als dienstadres opgeeft. In geval van adreswijziging dient de aanvrager bij het BHIM afzonderlijk een wijzigingsaanvraag voor het (de) bestaande identificatienummer(s) in te dienen. Een aanvrager met meer dan één adres zal voor elk adres een afzonderlijk identificatienummer toegewezen krijgen Merk De aanvraag kan betrekking hebben op een van de volgende soorten merken: woordmerk, beeldmerk, driedimensionaal merk, kleurmerk als zodanig, geluidsmerk of overig merk. Er mag slechts een van deze categorieën gekozen worden. Een woordmerk is een getypt merk (gewoon lettertype), zonder speciale grafische elementen. Het merk dient getypt of afgedrukt te worden in de daarvoor voorziene ruimte. Het BHIM zal het woordmerk invoeren in de database en het publiceren zoals aangegeven in de aanvraag, dat wil zeggen met hoofdletters en kleine letters en andere tekens zoals aangegeven in het formulier aan de hand van het standaardlettertype van het BHIM. In de andere gevallen zal het merk ingevoerd worden in de database en gepubliceerd zoals weergegeven in de bijlage. Een beeldmerk bestaat uit uitsluitend figuratieve elementen, een combinatie van woordelementen en figuratieve of andere grafische elementen, woordelementen in gestileerde lettersoorten of woordelementen op meer dan één regel (waarbij alle elementen in kleur of anderszins kunnen zijn) of uitsluitend woordelementen in kleur. Een driedimensionaal merk bestaat uit een driedimensionale vorm (met inbegrip van houders, verpakking en het product zelf). De weergave in de bijlage kan bestaan uit ten hoogste zes afbeeldingen van de vorm. 3

4 Kleur als zodanig betekent dat er merkbescherming wordt gevraagd voor één of meerdere kleuren, onafhankelijk van de specifieke vorm of configuratie. De kleuren moeten in de daartoe voorziene ruimte in woorden worden beschreven. Ook moet er een afbeelding van de kleur(en) worden ingediend. Een beschrijving volstaat niet. Een geluidsmerk moet weergegeven worden in een bijlage aan de hand van standaardmethoden om geluid op een grafische manier weer te geven zoals een standaardnotering. Een beschrijving volstaat niet. Elektronische geluidsbestanden mogen enkel via e-filing worden bijgevoegd. De merken aangeduid als Overige merken omvatten alle andere soorten merken die niet tot de expliciet vermelde categorieën behoren, zoals hologrammen, merken gekenmerkt door bepaalde positie of bewegende merken, enz. Er dient gebruik gemaakt te worden van een bijlage voor de weergave van een merk behalve voor woordmerken Aanspraak op kleur Indien er aanspraak wordt gemaakt op de kleur, beschrijf dan de kleur(en). Verwijzing naar de internationale standaardnormen voor kleuren is aan te bevelen Beschrijving/afstand van het exclusieve recht (facultatief) De aanvraag kan een beschrijving van het merk en het afzien van aanspraak op één of verschillende elementen van het merk bevatten Collectief merk Kruis het vakje aan indien het aangevraagde merk een collectief merk is. Alleen verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaars, evenals openbare rechtspersonen, kunnen aanvragen voor communautaire collectieve merken indienen. In de aanvraag moet worden vermeld of de voorschriften voor het gebruik van het collectieve merk tegelijk met de aanvraag worden ingediend, of dat deze later worden toegezonden Nationale rechercheverslagen (facultatief) Als gevolg van de herziening van het zoeksysteem voor merkaanvragen 1 is de aanvrager niet langer verplicht rechercheverslagen van de centrale dienst voor de intellectuele eigendom van een lidstaat (de zogenoemde nationale rechercheverslagen) in te dienen (het BHIM stelt daarentegen altijd het communautaire rechercheverslag samen). Als de aanvrager op het vakje klikt met het opschrift Verzoek om nationale rechercheresultaten verlangt het BHIM dat de nationale diensten die aan het systeem meewerken ( binnen een tijdsbestek van twee maanden een standaardrechercheverslag opstellen en retourneren. Bij de opstelling van dit verslag worden hun eigen registers met betrekking tot de merkaanvraag geraadpleegd. 1 Ingevoerd bij artikel 1, lid 9, van Verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 tot wijziging van Verordenin (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk (deze bijzondere bepaling is op 10 maart 2008 in werking getreden). 4

5 Het BHIM zal de aanvrager onverwijld alle aangevraagde nationale rechercheverslagen die binnen dit tijdsbestek zijn ontvangen samen met het communautaire rechercheverslag doen toekomen. Als de aanvrager het vakje Verzoek om nationale rechercheresultaten niet aanklikt, stelt het Bureau alleen het communautair rechercheverslag op en doet het dit de aanvrager toekomen. Publicatie van een aanvraag (na onderzoek) kan pas plaatsvinden als het zoekproces is afgerond en de aanvrager in het bezit is van het (de) rechercheverslag(en) Lijst van waren en diensten Het BHIM raadt aan de terminologie van de Nice-classificatie en van de Alfabetische Lijst te gebruiken. Dit zal de behandeling van de aanvraag vergemakkelijken. Bovendien heeft het BHIM al termen goedgekeurd, die uit de Euroace-database kunnen worden overgenomen (online beschikbaar op Verwijzing naar de lijst waren en diensten van een voorgaande aanvraag voor de registratie van een Gemeenschapsmerk kan dienen als vervanging van de opgave van een lijst waren en diensten Ondertekening Het aanvraagformulier moet ondertekend worden onderaan bladzijde 1, met vermelding van de naam van de aanvrager/vertegenwoordiger. 2. Het formulier, tweede bladzijde 2.1. Vertegenwoordiger Voor alle natuurlijke of rechtspersonen die geen woonplaats of hoofdzetel noch een werkelijke en feitelijke bedrijfs- of handelsvestiging hebben op het grondgebied van de Gemeenschap, is het weliswaar niet noodzakelijk zich voor het indienen van de aanvraag te laten vertegenwoordigen, maar wel voor alle volgende stappen in de procedure. Alle andere aanvragers kunnen zichzelf vertegenwoordigen of een vertegenwoordiger aanwijzen. Indien een aanvraag rechtstreeks wordt ingediend door een aanvrager die vervolgens verplicht is gebruik te maken van de diensten van een vertegenwoordiger, zal iedere verdere communicatie van of met het BHIM geschieden door tussenkomst van de aangewezen vertegenwoordiger. De vertegenwoordiging voor het BHIM kan uitgeoefend worden door erkende gemachtigden die tot een van de volgende categorieën behoren: advocaten die bevoegd zijn op het grondgebied van een der lidstaten praktijk uit te oefenen en die kantoor houden binnen de Europese Gemeenschap, voor zover zij in die lidstaat bevoegd zijn op te treden als merkengemachtigde, of erkende gemachtigden die ingeschreven staan op een door het BHIM bij te houden lijst. De aanvrager kan eveneens handelen via een werknemer. Ingeval een werknemer is aangewezen, moet diens naam in het vakje vertegenwoordiger worden genoemd. 5

6 Werknemers van rechtspersonen die hun woonplaats, hoofdzetel of werkelijke en feitelijke bedrijfs- of handelsvestiging hebben in de Europese Gemeenschap, zijn bevoegd andere rechtspersonen te vertegenwoordigen mits er tussen de rechtspersonen een economisch verband bestaat, zoals gemeenschappelijke eigendom of zeggenschap. Het bovenstaande is eveneens van toepassing indien de aanvrager een rechtspersoon is van buiten de Europese Gemeenschap. Hierbij dienen gegevens met betrekking tot de rechtspersoon namens wie de werknemer handelt ten behoeve van de aanvrager, en de basis van de economische band (moederbedrijf, dochteronderneming, bijkantoor, enz.) in een bijlage vermeld te worden. Het BHIM zal bijgevolg met de vertegenwoordiger communiceren, indien deze is aangewezen. Alleen indien een werknemer van de aanvrager als vertegenwoordiger is aangewezen moet een volmacht voor de vertegenwoordiger worden ingediend ID-nummer Beschikt de aanvrager al over een ID-nummer van het BHIM, dan hoeft alleen het ID-nummer en de naam vermeld te worden. Zoniet, dan moet de vertegenwoordiger worden genoemd bij zijn/haar volledige naam en adres, zoals hieronder wordt toegelicht Naam en adres van de vertegenwoordiger Het volledige adres moet worden genoemd. Aanbevolen wordt de tweeletterige ISOstandaardcode voor de landennamen te gebruiken. Ingeval het leveringsadres (straat, huisnummer, enz.) verschilt van het correspondentieadres (zoals een postbusnummer), moeten beide adressen worden vermeld. Het BHIM zal hiervan in voorkomende gevallen gebruik maken. Het leveringsadres zal gepubliceerd worden. Voorts moeten telefoon- en faxnummers en gegevens van andere communicatiemiddelen, zoals , worden vermeld ter bevordering van de communicatie. Vermelding van een telefoonnummer, faxnummer, adres of ander technisch communicatiemiddel houdt impliciet in dat het Bureau hiervan gebruik kan maken om met de aanvrager te communiceren. 2.2 Aanspraak op voorrang Indien de aanvrager het recht op voorrang wenst in te roepen van een of meerdere eerdere aanvragen, dan dient het aanvraagnummer (indien beschikbaar), met vermelding van de datum waarop en het land waar de vorige aanvraag is gedaan, te worden aangegeven. Aanspraak op voorrang kan worden gedaan binnen twee maanden na datum van indiening. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven of de documentatie inzake voorrang gelijktijdig met de aanvraag wordt ingediend of later zal worden toegezonden Anciënniteit Indien anciënniteit wordt ingeroepen, dienen het type inschrijving (nationaal of internationaal merk), het inschrijvingsnummer, de indieningsdatum en de lidstaat waarin deze rechtskracht heeft, te worden vermeld. Aanspraak op anciënniteit kan worden gedaan binnen twee maanden na datum van indiening of te allen tijde na inschrijving van het Gemeenschapsmerk. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven of de documentatie inzake anciënniteit gelijktijdig met de aanvraag wordt ingediend of later zal worden toegezonden. 6

7 2.4. Omzetting van een inschrijving onder het Protocol van Madrid Teneinde in aanmerking te komen voor omzetting van een internationale inschrijving die op verzoek van de administratie van oorsprong door het Internationale Bureau is doorgehaald, ingevolge artikel 9 quinquies van het Protocol van Madrid en in overeenstemming met artikel 156 CTMR, moet de aanvraag voor inschrijving van het Gemeenschapsmerk daartoe een indicatie bevatten. De vermelding moet bij het indienen van de aanvraag geschieden waarbij de volgende elementen worden aangegeven in de rubriek Omzetting onder het Protocol van Madrid : De elementen onder punten (1), (2) en (3) zijn verplicht opdat het Bureau het verzoek tot omzetting in overweging kan nemen: (1) Het nummer van de internationale inschrijving die is doorgehaald. Het BHIM zal dan in staat zijn de gegevens van de internationale inschrijving op te vragen om te kunnen controleren of de lijst waren en diensten van het Gemeenschapsmerk gedekt wordt door de internationale inschrijving met betrekking tot de Europese Gemeenschap. (2) De datum waarop de internationale inschrijving door het Internationale Bureau werd doorgehaald. Dit is om te controleren of de aanvraag voor inschrijving van het Gemeenschapsmerk binnen een periode van drie maanden na doorhaling van de internationale inschrijving is ingediend. (3) De datum van de internationale inschrijving ingevolge artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid of de datum van aantekening van de territoriale uitstrekking tot de Europese Gemeenschap dat nadien voor de internationale inschrijving is verricht ingevolge artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid. (4) In voorkomend geval, de voorrangsdatum die bij de internationale aanvraag werd ingeroepen, zoals ingevoerd in het Internationale Register van het Internationale Bureau Vertaling Vertaling in de tweede taal van de lijst van waren en diensten, de gegevens met betrekking tot de kleuraanduiding (indien van toepassing), de beschrijving van het merk (indien van toepassing) en een verklaring van afstand van het exclusieve recht (indien van toepassing) is facultatief. Indien voor vertaling wordt gekozen, moeten alle vier items worden vertaald Betaling taksen De basistaks (indieningstaks) voor Gemeenschapsmerken bedraagt EUR per merk en omvat maximaal drie klassen van goederen en diensten; voor elke extra klasse moet een bedrag ter hoogte van 150 EUR betaald worden. De basistaks voor collectieve Gemeenschapsmerken bedraagt EUR per merk; voor meer dan drie klassen geldt per extra klasse een tarief van 300 EUR. De toeslag voor het opstellen van nationale rechercheverslagen (facultatief sinds 10 maart 2008, zie paragraaf 1.7) wordt berekend door het tarief van 12 EUR per nationaal rechercheverslag te vermenigvuldigen met het aantal bureaus voor centrale diensten voor industriële eigendom van de lidstaten (zie overzicht op Deze toeslag moet tegelijk met de basistaks voor het Gemeenschapsmerk voldaan worden (artikel 38, lid 2 van de CTMR). Aanvragers met een lopende rekening bij het BHIM hebben de keuze om de te betalen vergoedingen hetzij direct bij indiening van de aanvraag te voldoen hetzij 7

8 uiterlijk één maand na de datum van indiening. Deze betaling kan ook gecombineerd worden met de te betalen inschrijvingstaks voor eventuele extra klassen. De basistaks voor Gemeenschapsmerken dient binnen één maand na datum van indiening te worden betaald, opdat de datum van ontvangst als datum van indiening geldt. Het BHIM verstuurt geen verzoek tot betaling. Het onderscheid tussen de inschrijvingstaks voor Gemeenschapsmerken en collectieve Gemeenschapsmerken bestaat niet langer. Betalingen van de taksen dienen in EUR te geschieden. Alle bankkosten komen ten laste van de betaler die de bank daarvan op de hoogte dient te brengen. Betalingen kunnen worden verricht via: - debitering van een lopende rekening bij het BHIM, onder opgave van het nummer van deze rekening. De aanvrager/vertegenwoordiger kan kiezen voor onmiddellijke debitering van de basistaks voor de aanvraag of voor debitering één maand na ontvangst van de aanvraag. Onmiddellijke debitering zal het verwerken van de aanvraag versnellen. De aanvrager kan er eveneens voor kiezen om de taksen voor de klassen vanaf de vierde samen met de basistaks te laten debiteren of wanneer de classificatie aanvaard wordt. De houder van een lopende rekening kan opgeven dat de lopende rekening niet gebruikt mag worden om de betaling uit te voeren; - een overschrijving in euro op een bankrekening van het BHIM, met vermelding van de naam, het adres en het referentienummer van de aanvrager of de vertegenwoordiger en de aanvra(a)g(en) waarop de overschrijving betrekking heeft; In de aanvraag moet alleen de datum van overboeking worden aangegeven, als deze al heeft plaatsgevonden. Het BHIM schrijft geen rekeningen voor indieningsstaksen uit. Lopende rekeningen kunnen bij het BHIM geopend worden door middel van een aan het volgende adres gericht schriftelijk verzoek: Office for Harmonization in the Internal Market Finance Department Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje Tel. (34) Fax: (34) Overschrijvingen kunnen geschieden ten gunste van de volgende bankrekeningen van het BHIM: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Rekeningnummer Swiftcode (BIC): BBVAESMMXXX IBAN-code ES LA CAIXA Rekeningnummer Swiftcode (BIC): CAIXESBBXXX IBAN-code ES

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Dit aanvraagformulier wordt

Nadere informatie

Toelichting omzettingsformulier

Toelichting omzettingsformulier BHIM - HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting omzettingsformulier Algemene opmerkingen Het omzettingsformulier wordt ter beschikking gesteld door het Harmonisatiebureau

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van wijziging Mod.008

Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van wijziging Mod.008 BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier betreffende aantekening van Mod.008 1. Algemene opmerkingen Voor de inschrijving van

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier inschrijving Gemeenschapsmodel BHIM HARMONISATIEBUREAU VOOR DE INTERNE MARKT (Merken, Tekeningen en Modellen) Toelichting aanvraagformulier inschrijving 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het aanvraagformulier voor een wordt

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk BHIM - BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 1.

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK Aantal (incl. deze ) BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (BHIM) VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN Referentie aanvrager/gemachtigde (niet meer dan 20 tekens) Laatste bijwerking: 07/2013

Nadere informatie

FINANCIELE AFDELING. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje Tel

FINANCIELE AFDELING. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spanje Tel FINANCIELE AFDELING Lxxx INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIE VAN EEN REKENING-COURANT... 2 2. DEBITERINGSSYSTEEM REKENING-COURANT... 2 3. EEN REKENING-COURANT OPENEN... 2 4. EEN REKENING-COURANT AANVULLEN... 3

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182 6 (1962) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 182 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit merken BES 1

Uitvoeringsbesluit merken BES 1 Uitvoeringsbesluit merken BES 1 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze algemene maatregel van bestuur en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet merken BES;

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER De toelichting bij het depotformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier. 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 446 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit merken

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL B ONDERZOEK AFDELING 2 FORMALITEITEN Richtlijnen

Nadere informatie

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) In te vullen door het BHIM: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid 0 Bijzonderheden

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216 6 (1962) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 216 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmer ken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken)

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 2 CONVERSIE Blz.1

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 3 BETALING VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP DEEL A: ALGEMEEN Artikel A.1 Begrippen Aspirant-gecertificeerde Bestuur Commissie van Toezicht FFP'er FFP Nieuws Gecertificeerde Gedragscode Raad van

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1

Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 VII-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 VII Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTSNOEREN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 3 GEMEENSCHAPSMERKEN

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken

Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken Bijlage bij Bijblad bij De Industriële Eigendom (38) 15 oktober 1970 (10).

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 mei 2003 (11.06) (OR. fr) 9701/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0308 (CNS) PI 50 WERKDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep intellectuele eigendom (merkenrecht)

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken EN NL Convergentie Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken 1. Als de merken niet gelijk (identiek) zijn, kunnen zij dan niettemin met

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Benelux-depot van een merk

Benelux-depot van een merk Blad 1 van 5 Depotdatum Vervaldatum Uw referenties Referentie Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Bankgegevens (lees de toelichting) (Post)bankrekeningnummer IBAN code Op naam van IBAN code 2 Deposant Naam

Nadere informatie

Art. 21. Insolventieprocedure. de enige insolventieprocedure waarin een Gemeenschapsmerk

Art. 21. Insolventieprocedure. de enige insolventieprocedure waarin een Gemeenschapsmerk 4. Indien uit de stukken waarin de overgang is vastgelegd, duidelijk blijkt dat het Gemeenschapsmerk ten gevolge van deze overgang het publiek kan misleiden, met name inzake soort, kwaliteit of plaats

Nadere informatie

De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen

De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen De.NL sunrise voor Numerieke Domeinnamen. Informatiebrochure en Veelgestelde Vragen Disclaimer De doelstelling van deze informatiebrochure en overzicht van frequent gestelde vragen is het verstekken van

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Om gebruik te kunnen maken van het depositogarantiestelsel moet u deze aanvraag invullen, van een datum

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; Invullen in blokletters. 1 Invullen door Aanvrager Wordt de aanvraag namens een rechtspersoon ingediend? Onder rechtspersoon worden de volgende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN AFDELING 5 BEROEPSMATIGE

Nadere informatie

Titel I: merken. Regel 1.1 - Depotvereisten

Titel I: merken. Regel 1.1 - Depotvereisten Uitvoeringsreglement 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Titel I: merken Hoofdstuk 1. Het Benelux merk Regel 1.1 - Depotvereisten 1. Het Beneluxdepot

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven.

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven. Artikel 1 De CW Domein Registratie ( CW_DomReg") houdt een elektronisch CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW domein. In het CW Domeinnamen databestand (het "

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans

Aantal bladzijden. Taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO: Frans Engels Spaans In te vullen door het EUIPO: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het protocol van Madrid 0 Bijzonderheden ten behoeve van de procedure bij het EUIPO 0.1

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland

Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam Nederland BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2008019 van 18 augustus 2014 Opposant: DSQUARED2 TM S.A. 18, rue de l'eau 1449 Luxemburg Luxemburg Gemachtigde: Office Freylinger

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº 2000074 Opposant: dester Holding B.V. Duivendrechtsekade 85 1096 AJ Amsterdam

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie