Emissie Inventarisatie 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie Inventarisatie 2012"

Transcriptie

1 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2

2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD Nieuw Vennep Titel Emissie Inventarisatie 2012 Nummer Bovenliggend Document KRD2EI2 KRD2 Status Concept Opgesteld door B. Goedkoop (verantwoordelijke functionaris) 1 Gecontroleerd door B. Wuite/ B. Klein Goedgekeurd door Y. Korver 1 Conform GHG report content Hoofdstuk 7.3.1b 2

3 INHOUD Inhoud Inleiding Carbon footprint Organizational boundaries Organogram (2012) Scope Beschrijving van de werkzaamheden Operational boundaries Uitgangspunten energiegebruik en de uitstoot van CO Boundary Kwantificering van GHG-emissies Kwantificeringstappen en uitsluitingen Identificatie van GHG-bronnen Selectie kwantificeringsmethode Selectie en verzamelen van GHG-gegevens Selectie van GHG-conversiefactoren Bronnen van uitstoot Berekeningsmethode en mate van onnauwkeurigheid Berekening energiegebruik en uitstoot CO Reductie van energiegebruik en CO 2 -uitstoot Hoofdreductiedoelstelling Resultaten Bijlage I Emissie-Inventarisatie 2012 (totaal) Bijlage II Procedure Scope 1,2 en Bijlage III Procedure Emissie Inventaris Scope Bijlage IV: Aanvullend Emissie-inventarisatie 2012 Q1 en Q Bijlage IV - Conversiefactoren

4 1. INLEIDING MNO Vervat B.V. (KvK ) voert grote infrastructurele werken uit in onder meer Nederland, het Caribische gebied en Suriname. Hierbij wordt een totaalpakket aangeboden van spoor- tot wegenbouw en van tunnelbouw tot verkeersregeling. MNO Vervat heeft een systeem opgezet om de broeikasgasemissies (GHGemissies) van haar Organisatie te bepalen. De Verificatie van de Emissie Inventarisatie door een Certificerende Instelling is een eis die de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) stelt vanuit Invalshoek A van de CO 2 -Prestatieladder. MNO Vervat B.V. heeft KEMA Emission Verification Services B.V. opdracht verleend de Emissie Inventarisatie over het jaar 2012 te verifiëren. Dit betreft dit document met referentienummer: KRD2EI2 en is een opvolging van het document van KRDEI1CF1 (2011). De Verificatie van de CO 2 -Emissie-Inventarisatie zal uitgevoerd worden aan de hand van documentatie en digitale bestanden, zoals ter inzage zijn gegeven aan de auditor. De verificatie geldt voor de gehele Organisatie van MNO Vervat B.V. en de daaronder vallende emissies van dochterondernemingen. De beoordeling is uitgevoerd op basis van de norm ISO In deze norm zijn relevantie, compleetheid, consistentie, nauwkeurigheid en transparantie de kernbegrippen. De ISO maakt tevens onderdeel uit van de ISO Deze begrippen zijn meegenomen in de beoordeling van de emissie-inventaris met focus op de volgende drie beoordelingscriteria: - Afbakening organisatorische grenzen; - Afbakening operationele grenzen, indeling scope 1 en 2; - Kwantificering van de GHG-emissies:. Identificatie van de GHG bronnen;. selectie kwantificeringsmethode;. selectie en verzamelen activiteitsgegevens;. selectie en/ of ontwikkelen emissiefactoren;. berekeningen van de GHG-emissies. 4

5 2. CARBON FOOTPRINT 2012 In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de verificatie over de drie beoordelingscriteria gerapporteerd ORGANIZATIONAL BOUNDARIES Voor de bepaling van de organizational boundaries van MNO Vervat B.V. (KvK ) voor de CO 2 -Emissie- Inventarisatie is gekozen voor de methode equity share/aandeel eigendom. Conform GHG-protocol. Top-down en afdoende. Essentie: men gaat op de hoogste top van de hiërarchie van bedrijven zitten (bijvoorbeeld op holding niveau) en bepaalt op basis van het GHG-protocol welke bedrijven tot de organizational boundary behoren. De hiërarchie ziet op de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven. Dit betekent voor MNO Vervat B.V. dat de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen voor het eigendomsaandeel van de zuster B.V. s, zoals opgenomen in de Emissie-Inventarisatie. De afbakening van de organizational boundaries staat weergegeven in het organogram. MNO Vervat B.V. (KvK ) heeft haar activiteiten op het hoofdkantoor in Nieuw Vennep. Daarnaast wordt het overgrote deel van de activiteiten uitgevoerd op de projectlocaties die inzichtelijk zijn in de onderliggende documenten van de Emissie-Inventarisatie. 5

6 2.2. ORGANOGRAM (2012) MNO Vervat BV Boundary 2012 MNO Vervat Wegen BV (100% Entiteit) MNO Vervat GWW BV (100% Entiteit) MNO Vervat Noord BV (100% Entiteit) MNO Vervat Beton BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf de Jong en Zoon Beheer BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen BV (100% Entiteit) MNO Vervat Transport BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf de Jong en Zoon Beesd BV (100% Entiteit) Asfalt Productie Amsterdam (APA) BV (33% Entiteit) M. Koek en Zonen Werkendam BV (100% Entiteit) Asfalt Productie Rotterdam (APRR) BV (25% Entiteit) Zuurmond Groen BV (100% Entiteit) Noordelijke Asfalt Productie (NOAP) BV (50% Entiteit) Kroeze infra BV (100% Entiteit) Figuur 1: Totale " Organizational Boundary MNO Vervat". MNO Vervat B.V. was in 2012 een dochter van Royal Boskalis Westminster Group uit Papendrecht. MNO Vervat B.V. bestaat uit de volgende bedrijven: MNO Vervat B.V.; MNO Vervat-Wegen B.V.; Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V.; MNO Vervat-Beton; MNO Vervat-Noord; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beheer B.V.; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V.; M. Koek en Zonen Werkendam B.V.; Zuurmond Groen B.V.; Kroeze infra B.V.; M.N.O. Vervat Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.; M.N.O. Vervat Transport B.V. 6

7 2.3. SCOPE Managen van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van (integrale) mono- en multidisciplinaire projecten in de spoor-, beton-, weg- en waterbouw, technische installaties, milieukundige werken en uitvoering van bodemsanering BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN MNO Vervat houdt zich bezig met spoor-, civiele beton-, grond-, weg- en waterbouw, evenals milieukundige werken (saneringen). MNO Vervat Wegen, MNO Vervat Noord en MNO Vervat GWW houden zich bezig met spoor-, grond-, weg- en waterbouw, evenals milieukundige werken (saneringen). MNO Vervat Beton houdt zich bezig met civiele beton- en waterbouwkundige werken. Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V. houdt zich bezig met baggerwerk, onderhoud aan vaargeulen en waterwegen, zandwinning -transport en -handel, peilwerkzaamheden en waterbodemsanering. Aannemingsbedrijf De Jong, M. Koek en Zonen, Kroeze en Zuurmond Groen houden zich voornamelijk bezig met groenonderhoud en onderhoud van civiele infrastructuur. MNO Vervat Transport houdt zich bezig met het transport van bouwstoffen, voornamelijk zand. 7

8 2.5. OPERATIONAL BOUNDARIES VASTSTELLEN OPERATIONAL BOUNDARIES De operational boundaries zijn, conform het Greenhouse Gas (GHG) protocol/iso , ingedeeld in scope 1, 2 en 3. Voor de CO 2 -prestatieladder is gekeken naar scope 1 en 2, waarbij de afwijkende hantering van de verschillende scopes is toegepast. Voor de berekening van de CO 2 -emissie betekent dit: Scope 1 emissies of directe emissies Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook figuur 1, het scopediagram. Scope 2 emissies of indirecte emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel tot scope 2. Zie ook figuur 1, het scopediagram. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent Business Travel (Business Travel= Business air Travel en Personal Cars for business travel ) tot scope 2. Zie ook figuur 1, het scopediagram. De basis voor deze definities is gegeven in het GHG-protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries. Scope S1.1 Gasverbruik kantoren S1.2 Gasverbruik Asfaltcentrale S1.3 Gasverbruik Projecten S1.4 Brandstofverbruik personenvervoer S1.5 Brandstofverbruik Schepen S1.6 Brandstofverbruik Materieel S2.1 Energieverbruik kantoren S2.2 Energieverbruik Asfaltcentrales S2.3 Energieverbruik projecten S2.4 Brandstofverbruik overige S3 Indirecte emissies Het onder scope 3 vallende zakelijk gebruik van privéauto s ( personal cars for business travel ) en de zakelijke vliegreizen ( business air travel ) worden binnen de CO 2 - Prestatieladder gerekend tot scope 2. In de Emissie-Inventarisatie zijn geen emissies vallend onder scope 3 meegenomen. De directe, indirecte en andere indirecte GHG-emissies in de CO 2 -uitstoot 2012 van MNO Vervat omvat alle CO 2 -emissies die behoren tot scope 1 en 2, waarbij de indeling is gehanteerd van de CO 2 -Prestatieladder. 8

9 3. UITGANGSPUNTEN ENERGIEGEBRUIK EN DE UITSTOOT VAN CO 2 Uitgangspunten voor de berekening van het energiegebruik en de uitstoot van CO 2. Eind 2012 is er één nieuwe Entiteit (bedrijven) opgenomen in de Boundary, namelijk Kroeze BV In 2012 heeft dit nog geen gevolgen voor de operationele aansturing en dus ook niet voor de werkzaamheden die verband houden met het CO 2 -Bewust Certificaat BOUNDARY De Boundary van MNO Vervat is vastgesteld. Voor de bepaling van de organizational boundaries van MNO Vervat B.V. (KvK ) voor de CO 2 -Emissie-Inventarisatie is gekozen voor de methode equity share/aandeel eigendom.conform GHG-protocol. Top-down en afdoende. Essentie: men gaat op de hoogste top van de hiërarchie van bedrijven zitten (bijvoorbeeld op holding niveau) en bepaalt op basis van het GHG-protocol welke bedrijven tot de organizational boundary behoren. De hiërarchie ziet op de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven. Hieruit is gebleken dat de volgende bedrijven C-aanbieder zijn, en dus in de boundary vallen. MNO Vervat B.V.; MNO Vervat-Wegen B.V.; Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V.; MNO Vervat-Beton B.V.; MNO Vervat-Noord B.V.; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beheer B.V.; M. Koek en Zonen Werkendam B.V.; Kroeze infra B.V.; Zuurmond Groen B.V.; M.N.O. Vervat Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.; M.N.O Vervat Transport B.V. Voor de volledigheid worden de deelnemingen van MNO Vervat Wegen in de asfaltmenginstallaties ook meegenomen in de boundary: Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V. (Belang 33,3%); Asfalt Productie Rotterdam (APRR) B.V. (Belang 25%); Noordelijke Asfalt Productie (NOAP) B.V. (Belang 50%). De GWW werkzaamheden en civiele betonbouw door bovengenoemde bedrijven vinden plaats op projectlocaties door heel Nederland. Op kleine schaal wordt beton geprefabriceerd in een werkplaats in Middenmeer. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats in de volgende vestigingen: Nieuw Vennep, Middenmeer, Biddinghuizen, Rotterdam en Leek. De asfaltproductielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Amsterdam en Rotterdam. 9

10 4. KWANTIFICERING VAN GHG-EMISSIES 4.1. KWANTIFICERINGSTAPPEN EN UITSLUITINGEN Voor de kwantificering van de GHG-emissies zijn de kwantificeringsstappen voor de bepaling van de GHGemissies uitgevoerd zoals beschreven in het GHG-protocol/ISO Bij deze kwantificering zijn geen GHGbronnen uitgesloten IDENTIFICATIE VAN GHG-BRONNEN Voor de identificatie van de GHG-bronnen is gebruik gemaakt van kwantitatieve metingen van de activiteiten die broeikasgas genereren. Hiervoor is gebruik gemaakt van registraties van onder andere de leasemaatschappij (brandstof leaseauto s), gas- en elektriciteitsverbruik van de vestigingen, projectlocaties en asfaltmolens, brandstofverbruik van de schepen en op projectlocaties en gedeclareerde kilometers. Met behulp van deze inventarisatie zijn de GHG-bronnen centraal dan wel per projectlocatie geïdentificeerd SELECTIE KWANTIFICERINGSMETHODE De kwantificeringsmethode voor de GHG-bronnen betreft: Voor directe (brandstof) en energie indirecte (elektriciteit) CO 2 -emissies: verbruiken uit facturen van energieleveranciers van zowel het hoofdkantoor, de asfaltmolens en schepen als de projectlocaties. Brandstoffen voor het eigen wagenpark: gedifferentieerd naar aantal liters benzine, diesel en gas worden aangeleverd door de leasemaatschappij. Privéauto s zakelijk verkeer. Zakelijke vliegreizen: kwamen niet voor en worden anders door de administratie geregistreerd op basis van de factuurgegevens van de tickets (de internationale projectlocaties vallen buiten de scope van de Emissie Inventarisatie). Voor alle CO 2 -bronnen is de kwantificeringsmethode toegepast. Uit de verificatie in Bijlage I is gebleken dat alle activiteitsgegevens die opgenomen zijn in de onderliggende registraties en spreadsheets zijn gekwantificeerd volgens een herleidbare methode. Zie procedure bijlage II en III SELECTIE EN VERZAMELEN VAN GHG-GEGEVENS De selectie en het verzamelen van de GHG-gegevens is uitgevoerd aan de hand van de gebruikte registraties en excelsheets en de aanwezige registraties van onder andere leasemaatschappijen, facturen leveranciers en financiële- en salarisadministratie SELECTIE VAN GHG-CONVERSIEFACTOREN De toegepaste conversiefactoren zijn afkomstig uit het handboek CO 2 -Prestatieladder 2.1 d.d. 23 juni De berekening van de Carbon Footprint Analyse 2012, 2011 (Formulier F5) en de Annex van de Carbon Footprint Analyse 2010, 2009 (KF921) is conform deze bronnen en op de juiste wijze toegepast. De belangrijkste conversiefactoren zijn te vinden in Bijlage V. 10

11 4.6. BRONNEN VAN UITSTOOT Binnen de vastgestelde Boundary worden de volgende bronnen van uitstoot van broeikasgassen onderkend. Aangegeven is in welke categorie van de ISO norm deze vallen, alsmede voor welk niveau van de CO 2 - Prestatieladder dit geldt. Bron Soort ISO CO 2 -ladder scope Scope Vestigingen verbranding van gas voor CV Materieel op projectlocaties verbranding van gasolie/benzine Eigen transport van materieel naar projectlocatie verbranding van diesel Eigen wagenpark verbranding van benzine/diesel Generatoren projectketen verbranding van gasolie Gasflessen projectketen verbranding van gas Productie van beton verbranding van gas Productie van asfalt verbranding van gas Winning van zand verbranding van gasolie Niveau Vestigingen ingekochte elektriciteit Projectlocaties ingekochte elektriciteit Asfaltproductielocaties ingekochte elektriciteit Zakelijk personen vervoer verbranding van brandstof (auto, trein) Zakelijk personenvervoer km-vergoeding voor verbranding van brandstof gebruik privéauto Ingekochte producten keteneffect /5 Uitbesteed transport verbranding van brandstof /5 Uitbestede werkzaamheden keteneffect /5 Personenvervoer via OV verbranding van brandstof, ingekochte /5 elektriciteit Onderaannemers/ Leverancier keteneffect /5 Gebruik van papier keteneffect /5 Tabel 1 Bronnen van uitstoot van broeikasgassen. ISO = direct GHG emission 2 = energy indirect GHG emission 3 = other indirect GHG emission 11

12 4.7. BEREKENINGSMETHODE EN MATE VAN ONNAUWKEURIGHEID Gekozen is voor een berekening aan de hand van het energiegebruik. Door middel van de conversiefactoren zoals vermeld in de volgende paragraaf wordt dit energieverbruik omgerekend naar tonnage CO 2 e. Doordat de feitelijke uitstoot van broeikasgassen niet wordt gemeten, maar wordt berekend, ontstaat een beperkte mate van nauwkeurigheid. Tevens wordt deze mate van nauwkeurigheid versterkt door de financiële transactie die verbonden is aan de leveringen van deze brandstof en van energie. Door middel van bijvoorbeeld jaarafschriften en afleveringsbonnen. VESTIGINGEN, ASFALTMOLENS EN PROJECTEN Het gebruik van gas en elektriciteit in de vestigingen, asfaltmolens en op de projecten wordt berekend aan de hand van de rekeningen van de leveranciers. Vaak lopen jaarafrekeningen over het jaar heen. Het verbruik is dan naar ratio over de jaren verdeeld. Om die reden worden de Jaarrekening gezien als sluitend jaar. Elke volgende jaarrekening volgt namelijk op de vorige en dus een heel jaar. LEASEAUTO S Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. SCHEPEN KRUL Voor de schepen van Krul is aan de hand van de rekeningen van de leverancier bepaald hoeveel liter stookolie is gekocht. Aan de hand hiervan is de CO 2 -uitstoot bepaald. MATERIEEL- Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Daar waar specificatie door middel van facturen niet mogelijk is, wordt een schatting gemaakt op basis van materieelgegevens. GASOLIE DERDEN Op basis van de opgave van leveranciers is vervolgens het verbruik van door MNO Vervat ingekochte gasolie op projecten, die wordt gebruikt door derden, bepaald. Het totaal aantal geleverde liters gasolie verminderd door het theoretisch berekende verbruik van het eigen materieel resulteert in het aantal liters gasolie dat door derden is verbruikt op de projecten van MNO Vervat. PRIVÉAUTO S Zakelijke kilometers met privéauto s zijn berekend op basis van de uitbetaalde kilometervergoedingen. Het totaal aantal kilometers is per brandstofsoort bepaald. Vervolgens is per brandstofsoort op basis van gemiddeld verbruik per 100 km het aantal liters brandstof bepaald. De liters zijn ten slotte vermenigvuldigd met de conversiefactoren. 12

13 INDIRECTE EMISSIES Overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van MNO (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van MNO zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 13

14 5. BEREKENING ENERGIEGEBRUIK EN UITSTOOT CO De gehele berekening is als bijlage I aan dit document toegevoegd. Hieronder staan de gegevens per onderwerp per scope beschreven, dit vanuit het referentiejaar 2009, opvolgend 2010, 2011en het jaar Deze zijn tevens aangepast en opnieuw doorberekend en goedgekeurd door de KEMA ( ). Scope 2009 CO2-e (ton) 2010 CO2-e (ton) 2011 CO2-e (ton) 2012 CO2-e (ton) S1.1 Gasverbruik kantoren S1.2 Gasverbruik asfaltcentrale S1.3 Gasverbruik projecten S1.4 Brandstofverbruik pers.vervoer S1.5 Brandstofverbruik schepen S1.6 Brandstofverbruik materieel S2.1 Energieverbruik kantoren S2.2 Energieverbruik asfaltcentrales S2.3 Energieverbruik projecten S2.4 Brandstofverbruik overige S3 Indirecte emissies CO2 emissie-inventarisatie MNO Vervat BV Werkelijk ton CO2e (Begroot) Max begroot

15 6. REDUCTIE VAN ENERGIEGEBRUIK EN CO 2 -UITSTOOT 6.1. HOOFDREDUCTIEDOELSTELLING Het streven is in de hieronder genoemde jaren het volgende % reductie te hebben gerealiseerd in de totale CO 2 - emissie ten opzichte van het referentiejaar De hoofdreductiedoelstelling wordt vertaald naar een reductie van 11% in 5 jaar uitgedrukt in CO 2 -emissie in tonnage (ton CO 2 e) per fulltime equivalent (fte) % % % % % 6.2. RESULTATEN De gemeten CO 2 -emissie in 2009 was ton voor de gehele Boundary van MNO Vervat. In 2012 is de gemeten CO 2 -emissie ton voor MNO Vervat. Dit betekent een dat de CO 2 -emissie MNO Vervat op 81% van de totale emissie van 2009 ligt. Zie de tabel hieronder: CO 2 e (ton)/fte(werkelijk) 52,27 44,76 46,98 42,08 fte* % 86% 90% 81% 120% 100% Werkelijk CO2e (ton)/fte Begroot CO2e (ton)/fte 80% 60% 40% 20% 0%

16 BIJLAGE I EMISSIE-INVENTARISATIE 2012 (TOTAAL) 16

17 17

18 BIJLAGE II PROCEDURE SCOPE 1,2 EN 3 18

19 19

20 BIJLAGE III PROCEDURE EMISSIE INVENTARIS SCOPE 3 20

21 21

22 BIJLAGE IV: AANVULLEND EMISSIE-INVENTARISATIE 2012 Q1 EN Q2 22

23 23

24 BIJLAGE V - CONVERSIEFACTOREN Meest gebruikte conversiefactoren door MNO vervat. (De totale lijst is te vinden in het handboek van de SKAO). Zie Personenvervoer conventionele personenauto B Benzine Diesel g CO 2 /liter brandstof LPG C Benzine Klasse (ltr) < 1, , > 2,0 305 gemiddeld 215 Diesel < 1,7 155 g CO 2 /voertuig km 1, > 2,0 265 gemiddeld 205 LPG gemiddeld 175 Personenvervoer collectief G Stoptrein + intercity 65 g CO2/reizigers km Electriciteitsverbruik A Grijze stroom 2005 en eerder en en later 455 Groene stroom B g CO 2 /kilowattuur Windkracht 15 Waterkracht 15 Zonne-energie 80 Electriciteit uit stortgas 80 Overige groene stroom verbruikt tot B Andere leverancier 615 Energiedrager voor andere doeleinden dan vervoer A Benzine Diesel LPG g CO 2 /liter brandstof Stookolie C Gasvormige fossiele brandstoffen Aardgas Methaan g CO 2 /Nm 3 Propaan

Verificatie Carbon Footprint Analyse 2011 MNO Vervat B.V.

Verificatie Carbon Footprint Analyse 2011 MNO Vervat B.V. 18813000.134KEVS 126423 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2011 MNO Vervat B.V. Arnhem, 5 juni 2012 Auteur F.T Blank KEMA Emission Verification Services B.V. In opdracht MNO Vervat B.V.

Nadere informatie

BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009

BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009 BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009 5 4 3 2 1 18-10- 2010 27-09- 2010 25-05- 2010 20-04- 2010 13-04- 2010 JK CS JdB Toevoeging gasolie door derden op projecten JK CS JdB Update gegevens,

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011 KRDEI1CF1 Carbon Footprint 2011 INHOUD Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 2. Carbon footprint 2011... 6 2.1. Organizational boundaries... 6 2.2. Organogram (2011)... 6 2.3. Scope... 7 2.4. Beschrijving van

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B.

---' -'V-^tês*r;- 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk. Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009. Imtech ict Communication Solutions B. 18810003-KEVS 10-7571 Vertrouwelijk Verificatie Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ict Communication Solutions B.V Arnhem, 18 november 2010 Auteur S,T.M. Stokman-Godschalk KEMA Emission Verification

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Verificatie emissie inventaris Aannemings Maatschappij J.P. van Eesteren 1 e helft 2010

Verificatie emissie inventaris Aannemings Maatschappij J.P. van Eesteren 1 e helft 2010 18813-KEVS 1-7475 Vertrouwelijk Verificatie emissie inventaris Aannemings Maatschappij J.P. van Eesteren 1 e helft 21 Arnhem, 27 september 21 Auteur J.L.J. Vissers KEMA Emission Verification Services B.V.

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2012 Van Hattum en Blankevoort B.V.

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2012 Van Hattum en Blankevoort B.V. Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2012 Van Hattum en Blankevoort B.V. Arnhem, 3 december 2013 18814000.150-KEVS 13-8795 Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2012 Arnhem,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010

CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010 CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010 1.1 3-5-2011 JK CS JdB Inclusief eisen ladder 2.0 1.0 19-4- 2011 JK CS JdB Rapportage 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving Inhoudsopgave. Voorwoord. 1.

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2012 en 2013 H1 Bedrijf J.P. van Eesteren B.V.

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2012 en 2013 H1 Bedrijf J.P. van Eesteren B.V. Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 212 en 213 H1 Bedrijf J.P. van Eesteren B.V. Arnhem, 8 januari 214 18814.176-KEVS 14-82 Managementrapport Verificatie emissie inventaris 212 en

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2

1 INLEIDING 1. 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 AFBAKENING 2 2.1 Organisatiegrenzen 2 2.2 Operationele grenzen 2 3 RESULTATEN 5 3.1 CO 2 emissies scope 1 en 2 in 2013 5 3.2 Onzekerheid in de resultaten 6 4 CONCLUSIE 7

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2011 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984.

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER. rapport 4MSBV-SEC.07984. CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 4MSBV-SEC.07984.R Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 1 e halfjaar Van Raaijen Groep BV. Juli Pagina 1 van 14 Carbon Footprint 1 e halfjaar 2016 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 14 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats:

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 TRANSPORTBEDRIJF GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.0990.15.R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 SCHOTGROEP BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport 5SGR-CO2.08748.R

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 SCHOTGROEP BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport 5SGR-CO2.08748.R Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Rapport 5VDZ-CO2.09601.R

Rapport 5VDZ-CO2.09601.R Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon Footprint 2015

Carbon Footprint 2015 Carbon Footprint 2015 Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Gebr. Griekspoor BV Bezoekadres: Venneperweg 905 Postcode

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen

KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid Branchemanagement Cursussen CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 VAN DE MAATSCHAP SPOORWEGBEVEILIGERS IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER rapport 5MSBV-SEC.08614.R KAM management Milieu & omgeving MVO & duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris HR Groep B.V. De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2014 Definitief Versie 1 juli 2014 1

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5

1 INLEIDING... 3. 2 DEFINITIES EN EISEN... 4 2.1 Definities emissies... 4 2.2 Typering aanbieder en geldigheidsduur... 5 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013/2014 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. A, maart 2015 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN... 4

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Carbon footprint. Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016. Februari 2016. Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Datum: 15-03-2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Habo Hoveniers B.V. Maart 2016 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Habo Hoveniers B.V. Bezoekadres: Duinzoom

Nadere informatie

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012

INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE 2012 2012 Versie 1.0 Datum: 3 MEI 2013 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO 2 EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 en 2 2010/2011/2012/2013 BOUWBEDRIJF VAN DEELEN NV IN HET KADER VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER

CO 2 EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 en 2 2010/2011/2012/2013 BOUWBEDRIJF VAN DEELEN NV IN HET KADER VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SCOPE 1 en 2 2010/2011/2012/2013 BOUWBEDRIJF VAN DEELEN NV IN HET KADER VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Lunet 1 Postbus 899 3900 AW VEENENDAAL t- (0318) 540080 f- (0318) 543282 info@bouwbedrijfvandeelen.nl

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie