Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator"

Transcriptie

1 Academiejaar Prgrammagids Pstgraduaat Energiecördinatr Dit prgramma is tt stand gekmen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal assciatiepartners van de Assciatie KU Leuven.

2 Inhud Opleidingscncept... 3 Instrmprfiel... 3 Praktische rganisatie... 3 Mdulaire structuur... 3 Het pleidingsprfiel... 4 Ects-fiche: het gebuw... 6 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type A... 9 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers Ects-fiche: Ruimtecnditineringstechnieken Ects-fiche: Energie-audit Ects-fiche: Eindwerk-prject- Externe Energiedeskundige vr publieke gebuwen Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type B Ects-fiche: Eindwerk-prject- EPB-verslaggever Onderwijsactiviteitentabel Pstgraduaat Energiecördinatr 2 Academiejaar

3 Opleidingscncept Instrmprfiel Pstgraduaat Energiecördinatr De cursist heeft minstens het diplma f de bekwaamheid van een prfessinele bachelr. Ok vr wie geen bachelrdiplma behaalde maar dr ervaring een vldende hg cmpetentieniveau haalde is de cursus k tegankelijk. Praktische rganisatie De cursus wrdt inhudelijk en didactisch ntwikkeld in een samenwerking tussen zeven hgeschlen die deel uitmaken van de Assciatie KU Leuven: KATHO, KAHO St.-Lieven, Thmas Mre Mechelen en Geel, Sint Lukas Brussel, KHLim, KHBO. Elke partnerhgeschl kan de pleiding inrichten in de eigen regi vlgens faciliteiten die de inrichtende hgeschl zelf bepaalt: lesdagen, lestijden, lcatie e.d. Mdulaire structuur De pleiding is pgedeeld in mdules die elk als aparte eenheid kunnen gevlgd wrden. Cursisten kunnen kiezen vr welke mdules zij al f niet vlgen. Om het getuigschrift van pstgraduaat energiecördinatr te behalen met de cursist wel de credits van alle mdules behaald hebben. Smmige mdules zullen enkel de energieverantwrdelijke in een industrieel prductiebedrijf interesseren, andere zullen enkel de verantwrdelijke in de tertiaire sectr interesseren, ng andere zijn vr beide interessant. Cursisten kunnen vr zichzelf een pakket samenstellen waar smmige mdules wel en andere niet in pgenmen zijn. Indien de cursist slaagt in alle pleidingsnderdelen verwerft hij/zij k het getuigschrift van Energiecördinatr. De keuze van het type eindwerk zal bepalen f cursist kan ptreden als: Externe energiedeskundige vr publieke gebuwen (energiedeskundige type C); Energiedeskundige type A; Energiedeskundige type B. We hpen tijdens de lp van het academiejaar k de pleiding van energiedeskundige type D te integreren in de pleiding. Daar er heden echter teveel nbekenden zijn, blijft dit bij een intentie. We gaan uit van de huidige reglementering mtrent de bevegdheden van de hgeschlen en huden de wetgeving mtrent het al dan niet inveren van een centraal examen, vr energiedeskundigen type A en type C, in het g. Vanaf het academiejaar wrdt de pleiding aangebden in 2 delen. Het eerste deel van de pleiding besteed aandacht aan alle cmpetenties ndig m kunnen p te treden als Energiedeskundige type A. Het tweede deel van het Pstgraduaat is diepgaander p het gebied van de technlgie en is meer afgestemd p het verwerven van de cmpetenties die leiden tt persnen die kunnen ptreden als energiedeskundige type B, energiedeskundige type C en/f energiedeskundige type C eventueel EPB-verslaggever. Pstgraduaat Energiecördinatr 3 Academiejaar

4 Het pleidingsprfiel De verheid legt in de tekmst meer verplichtingen p inzake efficiënt energiebeheer en zal deze dwangmatiger dan heden pleggen. Hierdr is er een nd ntstaan aan mensen die de juiste kwalificaties en cmpetenties bezitten m het energiebeleid en -ntwerp van gebuwen en prductieprcessen in gede banen te leiden. Het pstgraduaat Energiecördinatr zal mensen pleiden m deze nd te lenigen. Deze mdulair pgebuwde pleiding leidt tt vlgende cmpetenties: - De cursisten een degelijke technische kennis meegeven, waarp ze kunnen steunen m energiestrmen in kaart te brengen, verspillingen p te spren en plssingen te zeken. Ok de relevantie van die plssingen tetsen en kunnen tezien p een crrecte tepassing van de plssing maakt deel uit van deze mdules. - De cursisten leren een beleid te veren dat energie bespaart in hun gebuwen, znder aan cmfrt in te beten f de energiebesparende actren te kiezen van het prductieprces. - De cursisten wapenen m energiebesparende prjecten uit te veren. - Afhankelijk van het type eindwerkdssier: De cursisten in staat stellen m p te treden als Interne Energiedeskundige vr publieke gebuwen, binnen de eigen rganisatie. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type C. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type A. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type B. De cursisten in staat stellen m p te treden als EPB-verslaggever. (De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type D ). Pstgraduaat Energiecördinatr 4 Academiejaar

5 Opleidingsnderdeel Studiepunten DEEL 1 Het gebuw 3 - Mdule 2:Diagnse van de gebuwenschil Prductie en transprt van energiedragers Mdule 1: basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen - Mdule 4: Warmte Prject-eindwerk 4 - Energiedeskundige type A* DEEL 2 Prductie en transprt van energiedragers Mdule 3:Elektriciteit - Mdule 5: Kude - Mdule 6: Industriële energiedragers Ventilatie-ruimtecnditiningstechnieken 3 - Mdule 7:Ventilatie, behaaglijkheid en cmfrtcriteria, regelwijzen en aanpassingen Energie-audit 3 - Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen - Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding - Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Prject-eindwerk 4 - Energiedeskundige type C** - Energiedeskundige type B** * Keuze m energiedeskundige type p te nemen * Keuze uit energiedeskundige B f C Pstgraduaat Energiecördinatr 5 Academiejaar

6 DEEL 1 Pstgraduaat Energiecördinatr Ects-fiche: het gebuw Opleidingsnderdeel Het gebuw Studiepunten 3 Penverder Frans Meijer- Sint Lukas Brussel Peter Denie KAHO Sint Lieven Onderwijsactiviteiten Mdule 2: Diagnse van de gebuwschil Vlgtijdelijkheid Geen. Inhud Cnstructieve inleiding met situering van de buwkundigcnstructieve pvatting van industriële gebuwen en kantrgebuwen (gerelateerde cursus cnstructieleer in een ntendp vr niet-buwkundigen) Energieprestatieregelgeving Buwfysica, mens en klimaat Warmtedrgang en temperatuurverlp Wnvcht en cndensatie Ventilatie en in/exfiltratie Bijzndere randvrwaarden bij de thermische evaluatie van gebuwen Buwkundige energieanalyse van het gebuw Gevallenstudies met aansluitende materialenkennis en uitveringstechnieken. Inzicht in het energetisch cncept van gebuwen Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken Uitgangscmpetenties Een diagnse stellen van de thermische kwaliteit van de gebuwenschil, alsk mgelijke verbeteringen pspren, rekening hudend met de buwfysische principes. Het gebuw cnceptueel kunnen inschatten. Leermiddelen Cursusteksten, PwerPint Presentaties Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren 18 Hrcllege, aangevuld met efeningen. Schriftelijk examen De dcenten zijn via adres bereikbaar Pstgraduaat Energiecördinatr 6 Academiejaar

7 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers 1 Opleidingsnderdeel Prductie en transprt van energiedragers 1 Studiepunten 3, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen: 1 studiepunt Mdule 4: Transprt en prductie van warmte:2 studiepunten Penverders Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Bauwens Jimmy - Lessius (Sint- Katelijne -Waver) Verhertbrugge Dany KAHO Sint Lieven Aalst Onderwijsactiviteiten Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Vlgtijdelijkheid Eerst de mdule: basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen, vraleer de andere mdules kunnen starten. Vr het vlgen van de andere mdules geldt er geen vlgtijdelijkheid. Inhud Deel: basiskennis Trias Energetica Inleiding SI- eenhedenstelsel Arbeid en vermgen Temperatuur, druk en vlume Dichtheid en specifiek vlume Srtelijke warmte Gaswetten Aggregatietestanden Warmteverdracht Cnductie Cnvectie Straling Verbrandingswaarde, stkwaarde Energieverdracht vergelijken tussen water en lucht Rendement Basiswetten van de thermdynamica Deel: Hernieuwbare energiebrnnen Definitie van hernieuwbare energiebrnnen Overzicht van de verschillende hernieuwbare energiebrnnen en de tepasbaarheid ervan (warmtekrachtkppeling,wind, hut, zn, warmtepmp, bigas, ftvltaïsche cellen,.) Overzicht van de verschillende investeringsteunmaatregelen Systeem van grenestrmcertificaten Systeem van wamtekrachtcertificaten Fiscale vrdelen bij investeringen in hernieuwbare energie Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Prductie van warm CV-water Eigenschappen van brandstffen Aardgas, stklie, hutpellets Srten ketels Rendement van een verwarmingstestel Onderhudsattest pstellen en interpreteren Mgelijke stringen Warmteafgiftesystemen Pstgraduaat Energiecördinatr 7 Academiejaar

8 Radiatren/cnvectren Vlerverwarming Muurverwarming Luchtverwarming Warmtedistributiesystemen Eenpijpsleiding Tweepijpsleiding Cllectrsysteem Regelsystemen Warmteregelsystemen Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken bv. websites van diverse vakrganisaties f fabrikanten. Uitgangscmpetenties Basiskennis Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Vlt wiskundige basisbewerkingen kunnen uitveren. Vlt wiskundige vergelijkingen kunnen mzetten in grafieken en mgekeerd. Kennis hebben van de in vrgaande inhudstabel behandelde nderwerpen en deze kunnen gebruiken in vlgende mdules. Kunnen inschatten, berekenen en mrekenen van het energetisch ptentieel van de verschillende energiedragers. Hernieuwbare energiebrnnen Verschillende hernieuwbare energiebrnnen kunnen vergelijken met elkaar qua tepasbaarheid, investeringskst en milieu-impact. Prductie en transprt van warm water Verschillende verwarmingstestellen kunnen vergelijken p vlak van investering, rendement, nderhud en kstprijs van de gekzen energiebrn. De invled van de gekzen energiebrn p het milieu kunnen inschatten. Weten waar er stringen kunnen ptreden waardr het rendement verlaagt. Met welke technieken sprt men die stringen p? Een attest kunnen interpreteren. Het ptimale geïnstalleerde vermgen kunnen inschatten. Een rdeel kunnen geven ver de inplanting van de verwarmingsinstallatie in het gebuw. Verschillende prductiemethden kunnen vergelijken qua rendement en kstprijs. Abnrmale transprtverliezen kunnen detecteren, ptentiële energiewinst kunnen inschatten en kunnen afwegen tegen de investering die ndig is m de verliezen te beperken. Kunnen inschatten: is warm water de ptimale energiedrager vr deze tepassing? Mgelijke recuperatie van afvalwarmte kunnen inschatten en plaatsen tegenver de ndige investering. Mdule 1:Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Cursustekst, audivisueel materiaal en materiaal p de leermgeving. Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Cursus Hrcllege, praktische efeningen Van smmige mdules, schriftelijk examen. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld dr de cursisten. Cursisten staan met de dcenten in cntact via . Mdule 1:Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen: 6 uur Mdule 4:Verwarming: 8 uur Pstgraduaat Energiecördinatr 8 Academiejaar

9 Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type A Opleidingsnderdeel Eindwerk-prject Studiepunten 4 Penverder Onderwijsactiviteiten Vlgtijdelijkheid Inhud Niet van tepassing De cursist heeft vldende kennis vergaard m het eindwerkdssier samen te stellen. Inleiding Klimaatsverandering Relevante milieukennis Prtcl van Kyt, CO 2 -uitstt Het wetgevend kader Besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2008 Energieprestatiecertificaat Het inspectieprtcl Het pnamefrmulier De werking van de certificeringssftware Telichting Praktische efeningen Dem De werking van de Energieprestatiedatabank Telichting Praktische efeningen Dem De energieprestatiecertificaten pstellen van een residentieel gebuw, zdat het certificaat pgemaakt wrdt vlgens de eisen pgelegd dr de Vlaamse Overheid. Ingangscmpetenties Vldende kennis bezitten ver energiedragers en hun besparingsptentieel. Uitgangscmpetenties De energieprestatiecertificaten vr residentiele gebuwen kunnen pstellen. De energieprestatiecertificaten rdeelkundig kunnen interpreteren. De energiestrmen in kaart kunnen brengen. De cursist kan plssingen naar vr schuiven m het energieverbruik te verminderen. Kan de financiële kst van een investering mtiveren met cijfers ver het besparingsptentieel. De certificatiesftware van de Vlaamse Overheid kunnen gebruiken. De cursist kan ptreden als Energiedeskundige type A. Leermiddelen Begeleide tekst met de ndige infrmatie Cursusteksten Sftware. Werkvrm Hrclleges en cases in cmputerlkaal. Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Praktisch examen Case waarbij de kennis van het gebruik van de sftware en de tepassing van het inspectieprtcl wrden getest. (De cursist dient minimum 60% behalen m de titel van energiedeskundige type A te kunnen behalen) Caching dr de lkale rganisatr. Ondersteuning van de cursist dr de lesgevers. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. 24 uren (examen inbegrepen) Pstgraduaat Energiecördinatr 9 Academiejaar

10 DEEL 2 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers 2 Opleidingsnderdeel Prductie en transprt van energiedragers Studiepunten 4, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 3: Elektriciteit (beheer van elektriciteit, verlichting en mtren): 2 studiepunten Mdule 5: Transprt en prductie van kude:1 studiepunt Mdule 6: Industriële energiedragers:1 studiepunt Penverders Mdule 3 : Elektriciteit Jurgen Deveugele KATHO (Krtrijk) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Mdule 6: Industriële energiedragers Paul De Schepper K.H.Kempen Geel Onderwijsactiviteiten Mdule 3: Elektriciteit (beheer van elektriciteit, verlichting en mtren) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Mdule 6: Industriële energiedragers (perslucht en stm) Vlgtijdelijkheid Niet van tepassing. Inhud Mdule 3 : Elektriciteit Beheer van het elektriciteitsverbruik Kenmerken prductie van elektrische energie Overzicht prducenten elektrische energie Samenstelling elektriciteitsprijs Samenstelling elektriciteitsfactuur Kenmerken van de elektriciteitsvraag Piekverbuik Cs. Phi Beperken elektriciteitsvraag Piekbewaking Beperken inductief verbruik Managementsystemen vr piekbewaking Werking Welke verbruikers kunnen we afschakelen? Vrbeelden van piekbewaking in bedrijven Inleiding tt smart grids Verlichting Basisbegrippen verlichting Lamptypes en efficiëntie Nrm vr werkplekverlichting Keuze lamp per tepassing Keuze armaturen Efficiënte plaatsing armaturen Gebruik van intelligente sturingen (aanwezigheid, daglicht, beweging, ) Berekeningssftware (met practicum) Relighting Pstgraduaat Energiecördinatr 10 Academiejaar

11 Elektrische aandrijvingen werking elektrmtr (enkel AC) rendement elektrmtr snelheidsregeling AC mtr werking elektrnische snelheidsregeling gebruik snelheidsregeling bij verschillende srten belastingsprfielen vergelijking energieverbruik bij smren van leidingen en bij snelheidsregeling met een frequentiemvrmer dimensinering mtr en frequentiemvrmer Mdule 5:Transprt en prductie van kude De werking van de kelinstallatie Bespreking van de verschillende nderdelen van een kelinstallatie Srten cmpressren, cndensrs, verdampers, expansierganen, kelmiddelen en hulpapparatuur Bepaling van het rendement (COP,SPF,PER) Onderscheid directe en indirecte systemen Verschil kelinstallatie- warmtepmp Mgelijkheden tt besparing bij kel- en diepvriesinstallaties Mdule 6: Industriële energiemzettingen Perslucht Kstprijs van perslucht Schatten van besparingsptentieel Energiebesparing in de persluchtprductie: invled van Debiet Temperatuur Drukken Individuele regeling t..v. grepsregeling Energiebesparing in de persluchtdistributie Energiebesparing in filters Energiebesparing in het persluchtverbruik Opspren van lekken Nazien van de drukbeheften Recuperatie van warmte Stm De stminstallatie Keuze van stm als energiedrager Het berekenen van de stmkst Beschikbare energiebesparende technieken Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken bv. websites van diverse vakrganisaties f fabrikanten. Vlt wiskundige basisbewerkingen kunnen uitveren Vlt wiskundige vergelijkingen kunnen mzetten in grafieken en mgekeerd. Uitgangscmpetenties Beheer van het elektriciteitsverbruik Op basis van factuuranalyse en registraties kunnen rdelen waar er kstenbesparende maatregelen mgelijk zijn, en deze besparing kunnen inschatten. Pstgraduaat Energiecördinatr 11 Academiejaar

12 Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Pstgraduaat Energiecördinatr Verschillende energieleveranciers rdeelkundig kunnen vergelijken. Verlichting De bendigde verlichtingssterkte kennen. Weten welke factren deze verlichtingssterkte beïnvleden (lichtpbrengst van de armatuur, plaats en spreiding van armaturen, ). Verschillende verlichtingstechnieken kunnen vergelijken qua rendement. Richtwaarden kennen vr het elektriciteitsverbruik van verlichting van een lkaal. Elektrische aandrijvingen Het rendement van een elektrische mtr kunnen inschatten afhankelijk van het type mtr en de belastingstestand. Kunnen inschatten in welke gevallen een vermgenelektrnische sturing een energiebesparing kan pleveren, rekening hudend met rendementsverliezen en sluimerverliezen in de elektrnica. Transprt en prductie van kude Kunnen kiezen van het medium waarver de kude wrdt verdeeld. Het aanleren he men dr technlgische aanpassingen het energieverbruik kan den dalen zwel in klimaatinstallatie als bij kelen diepvriesinstallaties. Verschillende prductiemethden kunnen vergelijken qua rendement en kstprijs.mgelijke verbeterpunten aan de installatie kunnen aangeven. Kunnen inschatten van de mgelijke energiebesparing dr ingrepen p de installatie. Perslucht Rendement van perslucht kunnen vergelijken met andere aandrijftechnieken. Abnrmale verliezen kunnen detecteren. Welke technieken wrden hiervr gebruikt? Ptentiële energiewinst kunnen inschatten en kunnen afwegen tegen de investering die ndig is m de verliezen te beperken. Wanneer verstappen naar een terental geregelde cmpressr f capaciteitsregeling dr cilinders bij/afschakelen. Welk type cmpressr in welke tepassing? Stm Het kunnen vergelijken van de prductie van stm t..v. warm water. Kennis hebben van het besparingsptentieel van een bestaande stminstallatie. Mdule 3:elektriciteit Cursus Vr het nderdeel verlichting: Dialux (www.dial.de) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Cursus, Pwer Pint Presentaties Mdule 6: Industriële energiedragers Cursus, Pwer Pint Presentaties Hrcllege, praktische efeningen Schriftelijk examen. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld aan de dcenten. De cursisten staan met de dcenten in cntact via . Mdule 3: Elektriciteit:12 uren Mdule 5: Kude: 6 uren Mdule 6: Industriële energiedragers: 6 uren Pstgraduaat Energiecördinatr 12 Academiejaar

13 Ects-fiche: Ruimtecnditineringstechnieken Opleidingsnderdeel Ruimtecnditineringstechnieken Studiepunten 3 Penverder Jimmy Bauwens Lessius Mechelen Dany Verhertbrugge - KAHO Sint-Lieven Aalst Onderwijsactiviteiten Mdule 7: Ventilatie- en ruimtecnditineringstechnieken Vlgtijdelijkheid Mdule 1: Opfrissen van basiskennis, gevlgd hebben. Inhud Behaaglijkheidscriteria Frmule van Fanger Invledsfactren Het h-x diagramma vr vchtige lucht Basisprincipes Vchtige lucht Testandsgrtheden Temperatuur Abslute vchtigheid Relatieve vchtigheid Dichtheid Warmte-inhud (enthalpie) Structuur van het h-x diagram Tepassing van het h-x diagram Vrstelling van menging, verwarming, keling, be- en ntvchtiging in het h,x diagram Inleiding tt Basiswetten van de thermdynamica Basiskennis fluidmechanica Ventilatie Strming, leidingverlies Pmp- en ventilatrkarakteristiek Inleiding Vrwaarden vr de installatiekeuze Algemene gegevens Ontwerpcriteria Nrmen Types ventilatie De pbuw van de luchtbehandelingsinstallatie Het regelen van de installatie Srten van luchtbehandelingsinstallaties Indeling luchtbehandelingsystemen Decentrale systemen Opbuw van een luchtbehandelingsysteem Luchtkleppen Te- en afverrsters Luchtfilters Ventilatren Srten Tepassingsgebied Selectie Luchtverhitters en luchtkelers Bevchtigingsapparaten Luchtkanalen Pstgraduaat Energiecördinatr 13 Academiejaar

14 Basiswetten van de thermdynamica Basiskennis fluidmechanica Strming, leidingverlies Pmp- en ventilatrkarakteristiek Werking en regeling van luchtbehandelinginstallaties Werkingsschema Regelsystemen Industriële installaties Ontvchtigingsinstallaties Keling dr adiabatische bevchtiging Overzicht van warmterecuperatiesystemen srten rendementen Tepasbaarheid Ventilatiesystemen Natuurlijke ventilatie Mechanische ventilatie Invled van CO 2 -meting p ventilatie Verdringingsventilatie Free-cling Adiabatische bevchtiging KWO-pslag Gaswarmtepmpen en adsrptiewarmtepmpen Meten van luchttechnische grtheden Betnkeractivering Besparingsptentieel in ventilatiegrepen Meetapparatuur Ingangscmpetenties Kunnen mgaan met nieuwe leermiddelen vr het uitveren van berekeningen f keuze maken van diverse cmpnenten (WORD, EXCEL, andere sftwareprgramma s) Zelfstandig kunnen verwerven en verwerken van infrmatie via diverse brnnen; b.v. website s van fabrikanten Uitgangscmpetenties In staat zijn m na te gaan f aan de gestelde eisen vldaan werd wat betreft de luchtbehandelingsinstallatie en de gebruikte energiebrnnen tt realisatie hiervan (b.v. keling, verwarming, ventilatrenergie..). Een cmfrtsituatie kunnen berdelen en staven aan de hand van gemeten parameters (b.v. temperatuur, luchtsnelheid..) Afhankelijk van de situatie kunnen inschatten welke behandelingen ndig zijn m het vereiste cmfrt te kunnen waarbrgen. Verschillende technieken, warmtedragers, warmtewisselaars, regelsystemen met elkaar kunnen vergelijken qua investeringskst en nderhud en kunnen rdelen in welke specifieke situatie welk systeem het minste verbruik geeft. Bendigde heveelheid verse lucht in specifieke situaties kunnen inschatten. De heveelheid energie kunnen inschatten die hier nrmaal vr ndig is (ventilatr, verwarming en eventueel keling en bevchtiging). Welke stringen in de installatie leiden tt ndelze warmteverliezen en he kan men deze stringen detecteren. Welke technieken zijn er m het verluchtingsdebiet en de luchtkwaliteit te meten. Leermiddelen Werkvrm Cursustekst, audivisueel materiaal, materiaal p leermgeving (b.v. meetapparatuur), Pwer Pint Presentaties; Hrcllege en efenpracticum Pstgraduaat Energiecördinatr 14 Academiejaar

15 Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Pstgraduaat Energiecördinatr Schriftelijke test p het eind van de mdule Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. Mdule 7: 18 uren Pstgraduaat Energiecördinatr 15 Academiejaar

16 Ects-fiche: Energie-audit Opleidingsnderdeel Energie audit Pstgraduaat Energiecördinatr Studiepunten 3, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 8: Hernieuwbare energiebrnnen en de rendabiliteit van investeringen: 1 studiepunt Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding: 1 studiepunt Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering: 1 studiepunt Penverder Mdule 8: Hernieuwbare energiebrnnen en de rendabiliteit van investeringen Deel: rendabiliteit van investeringen Nele Hermie KAHO St-Lieven Aalst Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Paul De Schepper K.H.K. Geel Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Paul De Schepper K.H.K. Geel Onderwijsactiviteiten Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Vlgtijdelijkheid Geen Inhud Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen Inleiding Prbleemstelling: ratinalisatie-investering Stappen in het investeringsbeslissingsprces Inleidende begrippen uit de financiële wiskunde Tijdswaarde van het geld Samengestelde interest Berdelingsmethden bij investeringen Inleiding Gemiddeld bekhudkundig rendement Terugverdientijd Nett cntante waarde Interne rendementsgraad Mdule 9: Energieregistratie en -bekhuding Del van een audit Fases van een audit Audit aan de hand van een sftware Audit via een checklist Mgelijke energiebesparingen:financieel en technisch Wat is energiebekhuding? Waarm een energiebekhuding? Vr- en nadelen van een energiebekhudsysteem Vrbeeld van een bekhudsysteem Bepaling van het kengetal van een gebuw Energieprestatie van een gegebuw Bruikbare vlerppervlakte Praktische efeningen Jaarlijks energieverbruik Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Wat is een energiezrgsysteem? Rl van energieteam en energiecördinatr Mtiveren van betrkkenen Pstgraduaat Energiecördinatr 16 Academiejaar

17 Ingangscmpetenties Lgisch kunnen denken Uitgangscmpetenties Rendabiliteit van investeringen Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Na deze mdule kan de student berekenen, wat is de rendabiliteit van de investeringen? (in functie van de inflatie, de evlutie van de energieprijzen, ). Op welke termijn wrden de investeringen terugverdiend. De energieverantwrdelijke inzicht laten verkrijgen in de ecnmische realiteit. Het aanleren van de vrwaarden m een investering in energiebesparing te laten renderen. Energieregistratie en -bekhuding De energieverantwrdelijke inzicht laten verkrijgen in de ecnmische realiteit. Het aanleren van de vrwaarden m een investering in energiebesparing te laten renderen. Op basis van factuuranalyse en registraties kunnen rdelen waar er kstenbesparende maatregelen mgelijk zijn, en deze besparing kunnen inschatten. Verschillende energieleveranciers rdeelkundig kunnen vergelijken. Mdule 8: rendabiliteit van investeringen Cursustekst Aanbevlen handbek: Werner Bruggeman en Patricia Everaert, Kstprijscalculatie en management accunting, Uitgeverij Garant Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Cursus Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Cursus Hrclleges en cases Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de rendabiliteit van de vrgenmen investeringen wrdt besprken. Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de energieregistratie en bekhuding deel uit maakt. Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de rapprtering deel van uitmaakt. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. Mdule 8: Rendabiliteit: 4,5 uur Mdule 9: Energiebekhuding: 4,5 uur Mdule 10: Energiezrg: 8,5 uur Pstgraduaat Energiecördinatr 17 Academiejaar

18 Ects-fiche: Eindwerk-prject- Externe Energiedeskundige vr publieke gebuwen Opleidingsnderdeel Eindwerk-prject Studiepunten 4 Penverder Niet van tepassing Onderwijsactiviteiten Vlgtijdelijkheid De cursist heeft vldende kennis vergaard m het eindwerkdssier samen te stellen, Inhud Inleiding Klimaatsverandering Relevante milieukennis Prtcl van Kyt, CO 2 -uitstt Het wetgevend kader Besluit van de Vlaamse regering Energieprestatiecertificaat Het gebuw Bepalen van het kengetal Berekening van de vlerppervlakte Beschermd vlume Advies via de auditlijst (p Rubriek:gebuwenschil Categrieën Qutering Elektriciteit Advies via de auditlijst (p Rubriek:Verlichting Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Elektrische apparatuur Categrieën Qutering Warmte Advies via de auditlijst (p Rubriek:Warmteprductie en -verdeling Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Eindeenheden warmte en/f kude Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:sanitair warm water Categrieën Qutering Kude Advies via de auditlijst (p Rubriek:kudeprductie en -verdeling Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Pstgraduaat Energiecördinatr 18 Academiejaar

19 Rubriek:Eindeenheden warmte en/f kude Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Sanitair warmwater Categrieën Qutering Ruimtecnditineringstechnieken Advies via de auditlijst (p Rubriek:Ventilatie Categrieën Qutering Energiezrg Advies via de auditlijst (p Rubriek:Energiezrg Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Energiezrg Categrieën Qutering Werking van de webapplicatie -Externe energiedeskundige Erkenningsprcedure Opmaak energieprestatiecertificaat Dem van de webapplicatie Praktische efeningen Een audit den in een tertiair gebuw, in een prductieprces f van de energiestrmen van een bedrijf. Een auditrapprt leren pstellen zdat dit vldet aan de eisen pgelegd van de Vlaamse Overheid vr een Externe energiedeskundige vr publieke gebuwen. Ingangscmpetenties Vldende kennis bezitten ver energiedragers en hun besparingsptentieel. Uitgangscmpetenties Kennis hebben van wetgevend kader mtrent het energiebeleid. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: gebuwenschil kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: verlichting, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: elektrische apparatuur, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: warmteprductie en verdeling, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: eindheden warmte en/f kude, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: sanitair warmwater, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: kudeprductie en -verdeling, kunnen invullen en er een Pstgraduaat Energiecördinatr 19 Academiejaar