Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator"

Transcriptie

1 Academiejaar Prgrammagids Pstgraduaat Energiecördinatr Dit prgramma is tt stand gekmen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal assciatiepartners van de Assciatie KU Leuven.

2 Inhud Opleidingscncept... 3 Instrmprfiel... 3 Praktische rganisatie... 3 Mdulaire structuur... 3 Het pleidingsprfiel... 4 Ects-fiche: het gebuw... 6 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type A... 9 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers Ects-fiche: Ruimtecnditineringstechnieken Ects-fiche: Energie-audit Ects-fiche: Eindwerk-prject- Externe Energiedeskundige vr publieke gebuwen Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type B Ects-fiche: Eindwerk-prject- EPB-verslaggever Onderwijsactiviteitentabel Pstgraduaat Energiecördinatr 2 Academiejaar

3 Opleidingscncept Instrmprfiel Pstgraduaat Energiecördinatr De cursist heeft minstens het diplma f de bekwaamheid van een prfessinele bachelr. Ok vr wie geen bachelrdiplma behaalde maar dr ervaring een vldende hg cmpetentieniveau haalde is de cursus k tegankelijk. Praktische rganisatie De cursus wrdt inhudelijk en didactisch ntwikkeld in een samenwerking tussen zeven hgeschlen die deel uitmaken van de Assciatie KU Leuven: KATHO, KAHO St.-Lieven, Thmas Mre Mechelen en Geel, Sint Lukas Brussel, KHLim, KHBO. Elke partnerhgeschl kan de pleiding inrichten in de eigen regi vlgens faciliteiten die de inrichtende hgeschl zelf bepaalt: lesdagen, lestijden, lcatie e.d. Mdulaire structuur De pleiding is pgedeeld in mdules die elk als aparte eenheid kunnen gevlgd wrden. Cursisten kunnen kiezen vr welke mdules zij al f niet vlgen. Om het getuigschrift van pstgraduaat energiecördinatr te behalen met de cursist wel de credits van alle mdules behaald hebben. Smmige mdules zullen enkel de energieverantwrdelijke in een industrieel prductiebedrijf interesseren, andere zullen enkel de verantwrdelijke in de tertiaire sectr interesseren, ng andere zijn vr beide interessant. Cursisten kunnen vr zichzelf een pakket samenstellen waar smmige mdules wel en andere niet in pgenmen zijn. Indien de cursist slaagt in alle pleidingsnderdelen verwerft hij/zij k het getuigschrift van Energiecördinatr. De keuze van het type eindwerk zal bepalen f cursist kan ptreden als: Externe energiedeskundige vr publieke gebuwen (energiedeskundige type C); Energiedeskundige type A; Energiedeskundige type B. We hpen tijdens de lp van het academiejaar k de pleiding van energiedeskundige type D te integreren in de pleiding. Daar er heden echter teveel nbekenden zijn, blijft dit bij een intentie. We gaan uit van de huidige reglementering mtrent de bevegdheden van de hgeschlen en huden de wetgeving mtrent het al dan niet inveren van een centraal examen, vr energiedeskundigen type A en type C, in het g. Vanaf het academiejaar wrdt de pleiding aangebden in 2 delen. Het eerste deel van de pleiding besteed aandacht aan alle cmpetenties ndig m kunnen p te treden als Energiedeskundige type A. Het tweede deel van het Pstgraduaat is diepgaander p het gebied van de technlgie en is meer afgestemd p het verwerven van de cmpetenties die leiden tt persnen die kunnen ptreden als energiedeskundige type B, energiedeskundige type C en/f energiedeskundige type C eventueel EPB-verslaggever. Pstgraduaat Energiecördinatr 3 Academiejaar

4 Het pleidingsprfiel De verheid legt in de tekmst meer verplichtingen p inzake efficiënt energiebeheer en zal deze dwangmatiger dan heden pleggen. Hierdr is er een nd ntstaan aan mensen die de juiste kwalificaties en cmpetenties bezitten m het energiebeleid en -ntwerp van gebuwen en prductieprcessen in gede banen te leiden. Het pstgraduaat Energiecördinatr zal mensen pleiden m deze nd te lenigen. Deze mdulair pgebuwde pleiding leidt tt vlgende cmpetenties: - De cursisten een degelijke technische kennis meegeven, waarp ze kunnen steunen m energiestrmen in kaart te brengen, verspillingen p te spren en plssingen te zeken. Ok de relevantie van die plssingen tetsen en kunnen tezien p een crrecte tepassing van de plssing maakt deel uit van deze mdules. - De cursisten leren een beleid te veren dat energie bespaart in hun gebuwen, znder aan cmfrt in te beten f de energiebesparende actren te kiezen van het prductieprces. - De cursisten wapenen m energiebesparende prjecten uit te veren. - Afhankelijk van het type eindwerkdssier: De cursisten in staat stellen m p te treden als Interne Energiedeskundige vr publieke gebuwen, binnen de eigen rganisatie. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type C. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type A. De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type B. De cursisten in staat stellen m p te treden als EPB-verslaggever. (De cursisten in staat stellen m p te treden als Energiedeskundige type D ). Pstgraduaat Energiecördinatr 4 Academiejaar

5 Opleidingsnderdeel Studiepunten DEEL 1 Het gebuw 3 - Mdule 2:Diagnse van de gebuwenschil Prductie en transprt van energiedragers Mdule 1: basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen - Mdule 4: Warmte Prject-eindwerk 4 - Energiedeskundige type A* DEEL 2 Prductie en transprt van energiedragers Mdule 3:Elektriciteit - Mdule 5: Kude - Mdule 6: Industriële energiedragers Ventilatie-ruimtecnditiningstechnieken 3 - Mdule 7:Ventilatie, behaaglijkheid en cmfrtcriteria, regelwijzen en aanpassingen Energie-audit 3 - Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen - Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding - Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Prject-eindwerk 4 - Energiedeskundige type C** - Energiedeskundige type B** * Keuze m energiedeskundige type p te nemen * Keuze uit energiedeskundige B f C Pstgraduaat Energiecördinatr 5 Academiejaar

6 DEEL 1 Pstgraduaat Energiecördinatr Ects-fiche: het gebuw Opleidingsnderdeel Het gebuw Studiepunten 3 Penverder Frans Meijer- Sint Lukas Brussel Peter Denie KAHO Sint Lieven Onderwijsactiviteiten Mdule 2: Diagnse van de gebuwschil Vlgtijdelijkheid Geen. Inhud Cnstructieve inleiding met situering van de buwkundigcnstructieve pvatting van industriële gebuwen en kantrgebuwen (gerelateerde cursus cnstructieleer in een ntendp vr niet-buwkundigen) Energieprestatieregelgeving Buwfysica, mens en klimaat Warmtedrgang en temperatuurverlp Wnvcht en cndensatie Ventilatie en in/exfiltratie Bijzndere randvrwaarden bij de thermische evaluatie van gebuwen Buwkundige energieanalyse van het gebuw Gevallenstudies met aansluitende materialenkennis en uitveringstechnieken. Inzicht in het energetisch cncept van gebuwen Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken Uitgangscmpetenties Een diagnse stellen van de thermische kwaliteit van de gebuwenschil, alsk mgelijke verbeteringen pspren, rekening hudend met de buwfysische principes. Het gebuw cnceptueel kunnen inschatten. Leermiddelen Cursusteksten, PwerPint Presentaties Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren 18 Hrcllege, aangevuld met efeningen. Schriftelijk examen De dcenten zijn via adres bereikbaar Pstgraduaat Energiecördinatr 6 Academiejaar

7 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers 1 Opleidingsnderdeel Prductie en transprt van energiedragers 1 Studiepunten 3, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen: 1 studiepunt Mdule 4: Transprt en prductie van warmte:2 studiepunten Penverders Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Bauwens Jimmy - Lessius (Sint- Katelijne -Waver) Verhertbrugge Dany KAHO Sint Lieven Aalst Onderwijsactiviteiten Mdule 1: Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Vlgtijdelijkheid Eerst de mdule: basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen, vraleer de andere mdules kunnen starten. Vr het vlgen van de andere mdules geldt er geen vlgtijdelijkheid. Inhud Deel: basiskennis Trias Energetica Inleiding SI- eenhedenstelsel Arbeid en vermgen Temperatuur, druk en vlume Dichtheid en specifiek vlume Srtelijke warmte Gaswetten Aggregatietestanden Warmteverdracht Cnductie Cnvectie Straling Verbrandingswaarde, stkwaarde Energieverdracht vergelijken tussen water en lucht Rendement Basiswetten van de thermdynamica Deel: Hernieuwbare energiebrnnen Definitie van hernieuwbare energiebrnnen Overzicht van de verschillende hernieuwbare energiebrnnen en de tepasbaarheid ervan (warmtekrachtkppeling,wind, hut, zn, warmtepmp, bigas, ftvltaïsche cellen,.) Overzicht van de verschillende investeringsteunmaatregelen Systeem van grenestrmcertificaten Systeem van wamtekrachtcertificaten Fiscale vrdelen bij investeringen in hernieuwbare energie Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Prductie van warm CV-water Eigenschappen van brandstffen Aardgas, stklie, hutpellets Srten ketels Rendement van een verwarmingstestel Onderhudsattest pstellen en interpreteren Mgelijke stringen Warmteafgiftesystemen Pstgraduaat Energiecördinatr 7 Academiejaar

8 Radiatren/cnvectren Vlerverwarming Muurverwarming Luchtverwarming Warmtedistributiesystemen Eenpijpsleiding Tweepijpsleiding Cllectrsysteem Regelsystemen Warmteregelsystemen Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken bv. websites van diverse vakrganisaties f fabrikanten. Uitgangscmpetenties Basiskennis Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Vlt wiskundige basisbewerkingen kunnen uitveren. Vlt wiskundige vergelijkingen kunnen mzetten in grafieken en mgekeerd. Kennis hebben van de in vrgaande inhudstabel behandelde nderwerpen en deze kunnen gebruiken in vlgende mdules. Kunnen inschatten, berekenen en mrekenen van het energetisch ptentieel van de verschillende energiedragers. Hernieuwbare energiebrnnen Verschillende hernieuwbare energiebrnnen kunnen vergelijken met elkaar qua tepasbaarheid, investeringskst en milieu-impact. Prductie en transprt van warm water Verschillende verwarmingstestellen kunnen vergelijken p vlak van investering, rendement, nderhud en kstprijs van de gekzen energiebrn. De invled van de gekzen energiebrn p het milieu kunnen inschatten. Weten waar er stringen kunnen ptreden waardr het rendement verlaagt. Met welke technieken sprt men die stringen p? Een attest kunnen interpreteren. Het ptimale geïnstalleerde vermgen kunnen inschatten. Een rdeel kunnen geven ver de inplanting van de verwarmingsinstallatie in het gebuw. Verschillende prductiemethden kunnen vergelijken qua rendement en kstprijs. Abnrmale transprtverliezen kunnen detecteren, ptentiële energiewinst kunnen inschatten en kunnen afwegen tegen de investering die ndig is m de verliezen te beperken. Kunnen inschatten: is warm water de ptimale energiedrager vr deze tepassing? Mgelijke recuperatie van afvalwarmte kunnen inschatten en plaatsen tegenver de ndige investering. Mdule 1:Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen Cursustekst, audivisueel materiaal en materiaal p de leermgeving. Mdule 4: Transprt en prductie van warmte Cursus Hrcllege, praktische efeningen Van smmige mdules, schriftelijk examen. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld dr de cursisten. Cursisten staan met de dcenten in cntact via . Mdule 1:Basiskennis en hernieuwbare energiebrnnen: 6 uur Mdule 4:Verwarming: 8 uur Pstgraduaat Energiecördinatr 8 Academiejaar

9 Ects-fiche: Eindwerk-prject- Energiedeskundige type A Opleidingsnderdeel Eindwerk-prject Studiepunten 4 Penverder Onderwijsactiviteiten Vlgtijdelijkheid Inhud Niet van tepassing De cursist heeft vldende kennis vergaard m het eindwerkdssier samen te stellen. Inleiding Klimaatsverandering Relevante milieukennis Prtcl van Kyt, CO 2 -uitstt Het wetgevend kader Besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2008 Energieprestatiecertificaat Het inspectieprtcl Het pnamefrmulier De werking van de certificeringssftware Telichting Praktische efeningen Dem De werking van de Energieprestatiedatabank Telichting Praktische efeningen Dem De energieprestatiecertificaten pstellen van een residentieel gebuw, zdat het certificaat pgemaakt wrdt vlgens de eisen pgelegd dr de Vlaamse Overheid. Ingangscmpetenties Vldende kennis bezitten ver energiedragers en hun besparingsptentieel. Uitgangscmpetenties De energieprestatiecertificaten vr residentiele gebuwen kunnen pstellen. De energieprestatiecertificaten rdeelkundig kunnen interpreteren. De energiestrmen in kaart kunnen brengen. De cursist kan plssingen naar vr schuiven m het energieverbruik te verminderen. Kan de financiële kst van een investering mtiveren met cijfers ver het besparingsptentieel. De certificatiesftware van de Vlaamse Overheid kunnen gebruiken. De cursist kan ptreden als Energiedeskundige type A. Leermiddelen Begeleide tekst met de ndige infrmatie Cursusteksten Sftware. Werkvrm Hrclleges en cases in cmputerlkaal. Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Praktisch examen Case waarbij de kennis van het gebruik van de sftware en de tepassing van het inspectieprtcl wrden getest. (De cursist dient minimum 60% behalen m de titel van energiedeskundige type A te kunnen behalen) Caching dr de lkale rganisatr. Ondersteuning van de cursist dr de lesgevers. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. 24 uren (examen inbegrepen) Pstgraduaat Energiecördinatr 9 Academiejaar

10 DEEL 2 Ects-fiche: Prductie en transprt van energiedragers 2 Opleidingsnderdeel Prductie en transprt van energiedragers Studiepunten 4, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 3: Elektriciteit (beheer van elektriciteit, verlichting en mtren): 2 studiepunten Mdule 5: Transprt en prductie van kude:1 studiepunt Mdule 6: Industriële energiedragers:1 studiepunt Penverders Mdule 3 : Elektriciteit Jurgen Deveugele KATHO (Krtrijk) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Mdule 6: Industriële energiedragers Paul De Schepper K.H.Kempen Geel Onderwijsactiviteiten Mdule 3: Elektriciteit (beheer van elektriciteit, verlichting en mtren) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Mdule 6: Industriële energiedragers (perslucht en stm) Vlgtijdelijkheid Niet van tepassing. Inhud Mdule 3 : Elektriciteit Beheer van het elektriciteitsverbruik Kenmerken prductie van elektrische energie Overzicht prducenten elektrische energie Samenstelling elektriciteitsprijs Samenstelling elektriciteitsfactuur Kenmerken van de elektriciteitsvraag Piekverbuik Cs. Phi Beperken elektriciteitsvraag Piekbewaking Beperken inductief verbruik Managementsystemen vr piekbewaking Werking Welke verbruikers kunnen we afschakelen? Vrbeelden van piekbewaking in bedrijven Inleiding tt smart grids Verlichting Basisbegrippen verlichting Lamptypes en efficiëntie Nrm vr werkplekverlichting Keuze lamp per tepassing Keuze armaturen Efficiënte plaatsing armaturen Gebruik van intelligente sturingen (aanwezigheid, daglicht, beweging, ) Berekeningssftware (met practicum) Relighting Pstgraduaat Energiecördinatr 10 Academiejaar

11 Elektrische aandrijvingen werking elektrmtr (enkel AC) rendement elektrmtr snelheidsregeling AC mtr werking elektrnische snelheidsregeling gebruik snelheidsregeling bij verschillende srten belastingsprfielen vergelijking energieverbruik bij smren van leidingen en bij snelheidsregeling met een frequentiemvrmer dimensinering mtr en frequentiemvrmer Mdule 5:Transprt en prductie van kude De werking van de kelinstallatie Bespreking van de verschillende nderdelen van een kelinstallatie Srten cmpressren, cndensrs, verdampers, expansierganen, kelmiddelen en hulpapparatuur Bepaling van het rendement (COP,SPF,PER) Onderscheid directe en indirecte systemen Verschil kelinstallatie- warmtepmp Mgelijkheden tt besparing bij kel- en diepvriesinstallaties Mdule 6: Industriële energiemzettingen Perslucht Kstprijs van perslucht Schatten van besparingsptentieel Energiebesparing in de persluchtprductie: invled van Debiet Temperatuur Drukken Individuele regeling t..v. grepsregeling Energiebesparing in de persluchtdistributie Energiebesparing in filters Energiebesparing in het persluchtverbruik Opspren van lekken Nazien van de drukbeheften Recuperatie van warmte Stm De stminstallatie Keuze van stm als energiedrager Het berekenen van de stmkst Beschikbare energiebesparende technieken Ingangscmpetenties Zelfstandig infrmatie kunnen verwerven en verwerken bv. websites van diverse vakrganisaties f fabrikanten. Vlt wiskundige basisbewerkingen kunnen uitveren Vlt wiskundige vergelijkingen kunnen mzetten in grafieken en mgekeerd. Uitgangscmpetenties Beheer van het elektriciteitsverbruik Op basis van factuuranalyse en registraties kunnen rdelen waar er kstenbesparende maatregelen mgelijk zijn, en deze besparing kunnen inschatten. Pstgraduaat Energiecördinatr 11 Academiejaar

12 Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Pstgraduaat Energiecördinatr Verschillende energieleveranciers rdeelkundig kunnen vergelijken. Verlichting De bendigde verlichtingssterkte kennen. Weten welke factren deze verlichtingssterkte beïnvleden (lichtpbrengst van de armatuur, plaats en spreiding van armaturen, ). Verschillende verlichtingstechnieken kunnen vergelijken qua rendement. Richtwaarden kennen vr het elektriciteitsverbruik van verlichting van een lkaal. Elektrische aandrijvingen Het rendement van een elektrische mtr kunnen inschatten afhankelijk van het type mtr en de belastingstestand. Kunnen inschatten in welke gevallen een vermgenelektrnische sturing een energiebesparing kan pleveren, rekening hudend met rendementsverliezen en sluimerverliezen in de elektrnica. Transprt en prductie van kude Kunnen kiezen van het medium waarver de kude wrdt verdeeld. Het aanleren he men dr technlgische aanpassingen het energieverbruik kan den dalen zwel in klimaatinstallatie als bij kelen diepvriesinstallaties. Verschillende prductiemethden kunnen vergelijken qua rendement en kstprijs.mgelijke verbeterpunten aan de installatie kunnen aangeven. Kunnen inschatten van de mgelijke energiebesparing dr ingrepen p de installatie. Perslucht Rendement van perslucht kunnen vergelijken met andere aandrijftechnieken. Abnrmale verliezen kunnen detecteren. Welke technieken wrden hiervr gebruikt? Ptentiële energiewinst kunnen inschatten en kunnen afwegen tegen de investering die ndig is m de verliezen te beperken. Wanneer verstappen naar een terental geregelde cmpressr f capaciteitsregeling dr cilinders bij/afschakelen. Welk type cmpressr in welke tepassing? Stm Het kunnen vergelijken van de prductie van stm t..v. warm water. Kennis hebben van het besparingsptentieel van een bestaande stminstallatie. Mdule 3:elektriciteit Cursus Vr het nderdeel verlichting: Dialux (www.dial.de) Mdule 5: Transprt en prductie van kude Cursus, Pwer Pint Presentaties Mdule 6: Industriële energiedragers Cursus, Pwer Pint Presentaties Hrcllege, praktische efeningen Schriftelijk examen. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld aan de dcenten. De cursisten staan met de dcenten in cntact via . Mdule 3: Elektriciteit:12 uren Mdule 5: Kude: 6 uren Mdule 6: Industriële energiedragers: 6 uren Pstgraduaat Energiecördinatr 12 Academiejaar

13 Ects-fiche: Ruimtecnditineringstechnieken Opleidingsnderdeel Ruimtecnditineringstechnieken Studiepunten 3 Penverder Jimmy Bauwens Lessius Mechelen Dany Verhertbrugge - KAHO Sint-Lieven Aalst Onderwijsactiviteiten Mdule 7: Ventilatie- en ruimtecnditineringstechnieken Vlgtijdelijkheid Mdule 1: Opfrissen van basiskennis, gevlgd hebben. Inhud Behaaglijkheidscriteria Frmule van Fanger Invledsfactren Het h-x diagramma vr vchtige lucht Basisprincipes Vchtige lucht Testandsgrtheden Temperatuur Abslute vchtigheid Relatieve vchtigheid Dichtheid Warmte-inhud (enthalpie) Structuur van het h-x diagram Tepassing van het h-x diagram Vrstelling van menging, verwarming, keling, be- en ntvchtiging in het h,x diagram Inleiding tt Basiswetten van de thermdynamica Basiskennis fluidmechanica Ventilatie Strming, leidingverlies Pmp- en ventilatrkarakteristiek Inleiding Vrwaarden vr de installatiekeuze Algemene gegevens Ontwerpcriteria Nrmen Types ventilatie De pbuw van de luchtbehandelingsinstallatie Het regelen van de installatie Srten van luchtbehandelingsinstallaties Indeling luchtbehandelingsystemen Decentrale systemen Opbuw van een luchtbehandelingsysteem Luchtkleppen Te- en afverrsters Luchtfilters Ventilatren Srten Tepassingsgebied Selectie Luchtverhitters en luchtkelers Bevchtigingsapparaten Luchtkanalen Pstgraduaat Energiecördinatr 13 Academiejaar

14 Basiswetten van de thermdynamica Basiskennis fluidmechanica Strming, leidingverlies Pmp- en ventilatrkarakteristiek Werking en regeling van luchtbehandelinginstallaties Werkingsschema Regelsystemen Industriële installaties Ontvchtigingsinstallaties Keling dr adiabatische bevchtiging Overzicht van warmterecuperatiesystemen srten rendementen Tepasbaarheid Ventilatiesystemen Natuurlijke ventilatie Mechanische ventilatie Invled van CO 2 -meting p ventilatie Verdringingsventilatie Free-cling Adiabatische bevchtiging KWO-pslag Gaswarmtepmpen en adsrptiewarmtepmpen Meten van luchttechnische grtheden Betnkeractivering Besparingsptentieel in ventilatiegrepen Meetapparatuur Ingangscmpetenties Kunnen mgaan met nieuwe leermiddelen vr het uitveren van berekeningen f keuze maken van diverse cmpnenten (WORD, EXCEL, andere sftwareprgramma s) Zelfstandig kunnen verwerven en verwerken van infrmatie via diverse brnnen; b.v. website s van fabrikanten Uitgangscmpetenties In staat zijn m na te gaan f aan de gestelde eisen vldaan werd wat betreft de luchtbehandelingsinstallatie en de gebruikte energiebrnnen tt realisatie hiervan (b.v. keling, verwarming, ventilatrenergie..). Een cmfrtsituatie kunnen berdelen en staven aan de hand van gemeten parameters (b.v. temperatuur, luchtsnelheid..) Afhankelijk van de situatie kunnen inschatten welke behandelingen ndig zijn m het vereiste cmfrt te kunnen waarbrgen. Verschillende technieken, warmtedragers, warmtewisselaars, regelsystemen met elkaar kunnen vergelijken qua investeringskst en nderhud en kunnen rdelen in welke specifieke situatie welk systeem het minste verbruik geeft. Bendigde heveelheid verse lucht in specifieke situaties kunnen inschatten. De heveelheid energie kunnen inschatten die hier nrmaal vr ndig is (ventilatr, verwarming en eventueel keling en bevchtiging). Welke stringen in de installatie leiden tt ndelze warmteverliezen en he kan men deze stringen detecteren. Welke technieken zijn er m het verluchtingsdebiet en de luchtkwaliteit te meten. Leermiddelen Werkvrm Cursustekst, audivisueel materiaal, materiaal p leermgeving (b.v. meetapparatuur), Pwer Pint Presentaties; Hrcllege en efenpracticum Pstgraduaat Energiecördinatr 14 Academiejaar

15 Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Pstgraduaat Energiecördinatr Schriftelijke test p het eind van de mdule Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. Mdule 7: 18 uren Pstgraduaat Energiecördinatr 15 Academiejaar

16 Ects-fiche: Energie-audit Opleidingsnderdeel Energie audit Pstgraduaat Energiecördinatr Studiepunten 3, te verdelen vlgens vlgende verdeelsleutel : Mdule 8: Hernieuwbare energiebrnnen en de rendabiliteit van investeringen: 1 studiepunt Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding: 1 studiepunt Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering: 1 studiepunt Penverder Mdule 8: Hernieuwbare energiebrnnen en de rendabiliteit van investeringen Deel: rendabiliteit van investeringen Nele Hermie KAHO St-Lieven Aalst Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Paul De Schepper K.H.K. Geel Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Paul De Schepper K.H.K. Geel Onderwijsactiviteiten Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Vlgtijdelijkheid Geen Inhud Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen Inleiding Prbleemstelling: ratinalisatie-investering Stappen in het investeringsbeslissingsprces Inleidende begrippen uit de financiële wiskunde Tijdswaarde van het geld Samengestelde interest Berdelingsmethden bij investeringen Inleiding Gemiddeld bekhudkundig rendement Terugverdientijd Nett cntante waarde Interne rendementsgraad Mdule 9: Energieregistratie en -bekhuding Del van een audit Fases van een audit Audit aan de hand van een sftware Audit via een checklist Mgelijke energiebesparingen:financieel en technisch Wat is energiebekhuding? Waarm een energiebekhuding? Vr- en nadelen van een energiebekhudsysteem Vrbeeld van een bekhudsysteem Bepaling van het kengetal van een gebuw Energieprestatie van een gegebuw Bruikbare vlerppervlakte Praktische efeningen Jaarlijks energieverbruik Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Wat is een energiezrgsysteem? Rl van energieteam en energiecördinatr Mtiveren van betrkkenen Pstgraduaat Energiecördinatr 16 Academiejaar

17 Ingangscmpetenties Lgisch kunnen denken Uitgangscmpetenties Rendabiliteit van investeringen Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren Na deze mdule kan de student berekenen, wat is de rendabiliteit van de investeringen? (in functie van de inflatie, de evlutie van de energieprijzen, ). Op welke termijn wrden de investeringen terugverdiend. De energieverantwrdelijke inzicht laten verkrijgen in de ecnmische realiteit. Het aanleren van de vrwaarden m een investering in energiebesparing te laten renderen. Energieregistratie en -bekhuding De energieverantwrdelijke inzicht laten verkrijgen in de ecnmische realiteit. Het aanleren van de vrwaarden m een investering in energiebesparing te laten renderen. Op basis van factuuranalyse en registraties kunnen rdelen waar er kstenbesparende maatregelen mgelijk zijn, en deze besparing kunnen inschatten. Verschillende energieleveranciers rdeelkundig kunnen vergelijken. Mdule 8: rendabiliteit van investeringen Cursustekst Aanbevlen handbek: Werner Bruggeman en Patricia Everaert, Kstprijscalculatie en management accunting, Uitgeverij Garant Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding Cursus Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering Cursus Hrclleges en cases Mdule 8: Rendabiliteit van investeringen De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de rendabiliteit van de vrgenmen investeringen wrdt besprken. Mdule 9: Energieregistratie en bekhuding De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de energieregistratie en bekhuding deel uit maakt. Mdule 10: Energiezrgbeleid en rapprtering De evaluatie gebeurt aan de hand van het eindwerkdssier waarin de rapprtering deel van uitmaakt. Tijdens de lessen kunnen permanent vragen wrden gesteld. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. Mdule 8: Rendabiliteit: 4,5 uur Mdule 9: Energiebekhuding: 4,5 uur Mdule 10: Energiezrg: 8,5 uur Pstgraduaat Energiecördinatr 17 Academiejaar

18 Ects-fiche: Eindwerk-prject- Externe Energiedeskundige vr publieke gebuwen Opleidingsnderdeel Eindwerk-prject Studiepunten 4 Penverder Niet van tepassing Onderwijsactiviteiten Vlgtijdelijkheid De cursist heeft vldende kennis vergaard m het eindwerkdssier samen te stellen, Inhud Inleiding Klimaatsverandering Relevante milieukennis Prtcl van Kyt, CO 2 -uitstt Het wetgevend kader Besluit van de Vlaamse regering Energieprestatiecertificaat Het gebuw Bepalen van het kengetal Berekening van de vlerppervlakte Beschermd vlume Advies via de auditlijst (p Rubriek:gebuwenschil Categrieën Qutering Elektriciteit Advies via de auditlijst (p Rubriek:Verlichting Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Elektrische apparatuur Categrieën Qutering Warmte Advies via de auditlijst (p Rubriek:Warmteprductie en -verdeling Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Eindeenheden warmte en/f kude Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:sanitair warm water Categrieën Qutering Kude Advies via de auditlijst (p Rubriek:kudeprductie en -verdeling Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Pstgraduaat Energiecördinatr 18 Academiejaar

19 Rubriek:Eindeenheden warmte en/f kude Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Sanitair warmwater Categrieën Qutering Ruimtecnditineringstechnieken Advies via de auditlijst (p Rubriek:Ventilatie Categrieën Qutering Energiezrg Advies via de auditlijst (p Rubriek:Energiezrg Categrieën Qutering Advies via de auditlijst (p Rubriek:Energiezrg Categrieën Qutering Werking van de webapplicatie -Externe energiedeskundige Erkenningsprcedure Opmaak energieprestatiecertificaat Dem van de webapplicatie Praktische efeningen Een audit den in een tertiair gebuw, in een prductieprces f van de energiestrmen van een bedrijf. Een auditrapprt leren pstellen zdat dit vldet aan de eisen pgelegd van de Vlaamse Overheid vr een Externe energiedeskundige vr publieke gebuwen. Ingangscmpetenties Vldende kennis bezitten ver energiedragers en hun besparingsptentieel. Uitgangscmpetenties Kennis hebben van wetgevend kader mtrent het energiebeleid. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: gebuwenschil kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: verlichting, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: elektrische apparatuur, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: warmteprductie en verdeling, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: eindheden warmte en/f kude, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: sanitair warmwater, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: kudeprductie en -verdeling, kunnen invullen en er een Pstgraduaat Energiecördinatr 19 Academiejaar

20 rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: Eindeenheden warmte en/f kudeverdeling, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: sanitair warmwater, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: ventilatie, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. De advieslijsten (www.energiesparen.be) i.v.m. de rubriek: energiezrg, kunnen invullen en er een rdeelkundig advies kunnen ver geven. Een energieaudit kunnen interpreteren (f kunnen uitveren?) en hieruit cnclusies trekken: welke ingrepen zijn aangewezen, en welk rendement vleit er uit vrt? De webapplicatie van de Vlaamse Overheid kunnen gebruiken. De student kan ptreden als Externe energiedeskundige vr publieke gebuwen. Leermiddelen Werkvrm Evaluatievrm Begeleiding Lesuren De energiestrmen in kaart kunnen brengen. De student kan plssingen naar vr schuiven m het energieverbruik te verminderen. Kan de financiële kst van een investering mtiveren met cijfers ver het besparingsptentieel. Begeleidende tekst met de ndige infrmatie Bij het begin van het academiejaar krijgt de student een pdracht dr derden aangereikt. Of zekt zelf naar een pdracht. Tijdens het academiejaar wrdt de student gecacht dr de lcale rganisatr. De student maakt een scriptie en stelt deze vr aan de grep van studenten die dezelfde pleiding vlgen. Caching dr de lkale rganisatr. Ondersteuning van de cursist dr de lesgevers. Cursisten kunnen via cntact huden met de dcenten. Prject-eindwerk type C : 9 uur Pstgraduaat Energiecördinatr 20 Academiejaar

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2012-2013 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2010-2011 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Programmagids. Energiecoördinator

Programmagids. Energiecoördinator Academiejaar 2010-2011 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db1 Verwarmings- en koeltechniek 1. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db1 Verwarmings- en koeltechniek 1. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule Db1 Verwarmings- en keltechniek 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd: 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C3 Elektrische machines. Academiejaar 2015-2016. Semester. 2 dagtraject. 4 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C3 Elektrische machines. Academiejaar 2015-2016. Semester. 2 dagtraject. 4 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C3 Elektrische machines Academiejaar 2015-2016 Semester 2 dagtraject 4 avndtraject Studiemvang 3 studiepunten Ttale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel lestijden in

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Plan van aanpak energiezorg in schoolgebouwen. Barbara De Kezel, Steunpunt DuBo dienst Energiebegeleiding 16 november 2015

Plan van aanpak energiezorg in schoolgebouwen. Barbara De Kezel, Steunpunt DuBo dienst Energiebegeleiding 16 november 2015 Plan van aanpak energiezrg in schlgebuwen Barbara De Kezel, Steunpunt DuB dienst Energiebegeleiding 16 nvember 2015 Stappenplan inveren van energiezrg 4 grte stappen Plan Analyse van de bestaande situatie

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule C5 Digitale cmbinatrische schakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 2 dagtraject 3 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica HBO5 Mdule B2 Basis tegepaste mechanica Cde 7364 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale 80 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN - - HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN Het algemeen rendement van de verwarmingsinstallatie verbeteren dr te zrgen vr een efficiënte verdeling van de energie PRINCIPES BENADERING Naast

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 09_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 09_K. Coöperatie Baronije UA nr. 09_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA nr. 3.7 Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db2 Verwarmings- en koeltechniek 2. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. Db2 Verwarmings- en koeltechniek 2. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule Db2 Verwarmings- en keltechniek 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 Studiemvang 6 Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Master f Science in het sciaal werk en sciaal beleid Infsessie schakelprgramma Academiejaar 2014-2015 Opleiding Schakelprgramma: master f science in het sciaal werk en sciaal beleid Omschakeling prfessinele

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA nr. 21_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Werken en studeren combineren

Werken en studeren combineren Werken en studeren cmbineren Verderstudeerbeurs 25 februari 2017 Dienst Studieadvies KU Leuven Werken en studeren 1. Het grter kader: Levenslang Leren 2. Studeren aan Assciatie KU Leuven 3. Het prfiel

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool Energie besparen dr een crrecte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvrbeeld in een basisschl 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schlgebuwen draaien p vlle teren, k wanneer er geen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 01_K. Coöperatie Baronije UA nr. 01_K Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

ECTS-fiche. Digitale combinatorische schakelingen

ECTS-fiche. Digitale combinatorische schakelingen ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektrmechanica

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Infosessie voor ouders. 5 juli 2017

Infosessie voor ouders. 5 juli 2017 Infsessie vr uders 5 juli 2017 Prgramma Algemeen gedeelte: Studeren aan de KU Leuven dr Jke Vanhudt (Dienst Studieadvies) Facultair gedeelte: Ingenieurswetenschappen dr Ken Paes (Dienst Studentenbegeleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie