Een nieuw begin in zicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuw begin in zicht"

Transcriptie

1 Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009 Een nieuw begin in zicht Een nieuw begin in zicht

2 Europees natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in Vlaanderen in NATURA 2000 gebied DANAH = Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel Officiële projectnaam: Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000 Projectaanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos Projectpartner: Defensie Projecttermijn: Projectbudget: 15 miljoen EURO Bijdrage EU LIFE: 42%

3 12 militaire domeinen in Vlaanderen

4 Kamp Beverlo: Facts & Figures Grootste militaire domein van Vlaanderen Diverse militaire oefeningen Oppervlakte: 55 km² Ecologisch waarde: grootste aaneengesloten oppervlakte NATURA 2000 uitzonderlijke oppervlakte biedt unieke kansen voor tal van soorten Overgang van droge naar natte heide met perfect in takt beekdallandschap is uniek in Europa Top 3 in Europa als referentie voor landduinen

5 Militaire domeinen: schatkamers van biodiversiteit

6 Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

7 Beheer van deze unieke gebieden 1999 Protocolovereenkomst Hernieuwd en geactualiseerd in 2007 Beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en Defensie Commissies voor natuur- en bosbeheer (5) Beheer van de natuur op militaire domeinen in Vlaanderen, met respect voor de prioritaire militaire functie van de gebieden Eerste belangrijke stap om doelstellingen Habitat- en Vogelrichtlijn van het NATURA 2000 netwerk te behalen

8 Beheer van deze unieke gebieden Inhaaloperatie met steun van Extra inspanningen op en naast het terrein voor een duurzame toekomst van deze bijzondere militaire domeinen

9 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Op het terrein Natuurherstelwerkzaamheden: herstellen van heidelandschappen Het ecologische potentieel ontluiken Heidelandschappen = cultuurlandschappen uiteenlopende natuurherstelacties over 3996 Ha op 12 militaire domeinen, waarvan 1550 Ha op Kamp Beverlo

10 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Op het terrein: heideherstel

11 Heideherstel: 350 Ha Heideherstel:350 Ha

12 Heideherstel: 350 Ha

13 Heideherstel: 350 Ha

14 Heideherstel: 350 Ha

15 Plaggen: 80 Ha

16 Plaggen: 80 Ha

17 Plaggen: 80 Ha

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 NATUURHERSTELWERKZAAMHEDEN Nieuwe kansen voor uitzonderlijke natuur Habitattype Omschrijving Toename (%) 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardetalia) Slenken in veengronden (Rhynchosporion) Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten Droge heide (alle subtypes) Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakte met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorella en Isoëtes Oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella-of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) Overgangs- en trilveen 0,4 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alnion) 0,02

43 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein Duurzame planning integratie richtplan beheerplan monitoringplan Communicatie en sensibiliseren intern: opleidingen en campagne Forces in Nature extern: informatieborden, website, evenementen, publicaties,

44 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken 12 RICHTPLANNEN Militaire domeinen ingedeeld in 5 klasses volgens ecologische prioriteiten 12 BEHEERPLANNEN Technische vertalingen van richtplannen Hoe deze doelstellingen op een termijn van 27 jaar bereiken? KNELPUNTENANALYSE Inventaris van problemen en oplossingen 12 MONITORINGSPLANNEN Documentatie en gestandardiseerde opvolging GIS-tool (Geographisch Informatiesysteem) Visualiseren van deze producten

45 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken RICHTPLANNEN Geïntegreerde architectuur

46 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken PRIORITEITENKAART Ecologisch Geven de zones met de hoogste ecologische potentie Basis beoordeling terreingebruik Achterliggende fiche met informatie

47 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken BEHEERPLAN Afbeelding?? Hoe het richtplan en ecologische prioriteiten waarmaken? Op basis van richtplan en ecologische prioriteiten een duurzaam beheer Lange termijn: 27 jaar Controle of doelstellingen behaald worden: monitoring

48 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken GIS TOOL Afspraken raadpleegbaar maken Visualiseren Beoordelen van terreingebruik

49 COMMUNICATIE en SENSIBILISEREN Naast het terrein: duurzame verankering Intern JICCS: duurzame integratie milieu en natuur in militaire basisopleidingen DVD: inleiding voor lessen flexibel inzetbaar Extern Militaire publieksevenementen: bewust blijven maken voor de aanwezige natuur en de inspanningen van ANB en Defensie Website wordt voortgezet op en een link op - Een foto van het project Bekend is bemind

50 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

51 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

52 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne FORCES IN NATURE B Vermijd onnodige schade aan de natuur B Vermijd onnodige schade aan de natuur

53 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne FORCES IN NATURE

54 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

55 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

56 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: duurzame verankering FORCES in NATURE campagne Integratie van les Natuur en milieu in JICCS = militiairen / jaar Efficiënt trainen in en samen met de natuur Militair als ambassadeur van deze uitzonderlijke gebieden

57 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie

58 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie

59 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie nog 1 jaar actief met de resultaten online, daarna

60 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie Ook na projecttermijn blijvende deelname van ANB aan Opendeurdag Leopoldsburg

61 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie

Een nieuw begin in zicht

Een nieuw begin in zicht Infosessie NATO Schietveld Helchteren 27 november 2009 Een nieuw begin in zicht Een nieuw begin in zicht Europees natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in Vlaanderen in NATURA 2000 gebied DANAH

Nadere informatie

LIFE project DANAH Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000 gebieden in Vlaanderen

LIFE project DANAH Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000 gebieden in Vlaanderen LIFE project DANAH Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000 gebieden in Vlaanderen TECHNISCH EINDRAPPORT 30/09/2010 Data Project Project location Vlaams gewest, BELGIË Project start

Nadere informatie

C. SECTIE 3: GEDETAILLEERDE RAPPORTERING VAN DE ACTIVITEITEN...

C. SECTIE 3: GEDETAILLEERDE RAPPORTERING VAN DE ACTIVITEITEN... Inhoudsopgave A. SECTIE 1: INLEIDING... 3 I. ALGEMENE PROJECTINFORMATIE... 3 II. HABITATTYPEN (BIJLAGE 1 VAN DE HABITATRICHTLIJN {EN BERN- CONVENTIE RESOLUTIE N 4 (1996)}) DIE DOOR HET PROJECT WORDEN BEOOGD:...

Nadere informatie

LIFE PROJECT DANAH: EUROPEES NATUURHERSTELPROJECT IN TIELENKAMP EN TIELENHEIDE

LIFE PROJECT DANAH: EUROPEES NATUURHERSTELPROJECT IN TIELENKAMP EN TIELENHEIDE LIFE PROJECT DANAH: EUROPEES NATUURHERSTELPROJECT IN TIELENKAMP EN TIELENHEIDE Tielenkamp en Tielenheide: naast militaire domeinen ook prachtige natuurgebieden Het militaire domein van Tielen, met Tielenkamp

Nadere informatie

3 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van SBZ

3 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van SBZ BIJLAGE: SCREENING OP PASSENDE BEOORDELING 1 Algemeen Naam en code betrokken Natura-2000 gebied Habitatrichtlijngebied aangemeld onder de Habitatrichtlijn: Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende

Nadere informatie

RUP Agnetendal te Peer Milieu-effectenbeoordeling

RUP Agnetendal te Peer Milieu-effectenbeoordeling RUP Agnetendal te Peer Milieu-effectenbeoordeling Voortoets impact vogelrichtlijngebied Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer Definitief Stad Peer 't Poorthuis Zuidervest 2a 3990

Nadere informatie

Opslag van gasolie in zoutcavernes. Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998

Opslag van gasolie in zoutcavernes. Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 Opslag van gasolie in zoutcavernes Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 16 september 2013 Verantwoording Titel Opslag van gasolie in zoutcavernes Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL OP DE GRADIËNT VAN VEEN NAAR STUIFZAND Infoavond Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag actie C1: landduinherstel Planning infoavond 19.00 u Ontvangst 19.10 u

Nadere informatie

GREEN CONCEPT Site BRASSCHAAT

GREEN CONCEPT Site BRASSCHAAT GREEN CONCEPT Site BRASSCHAAT MTE BERLAAR 27 Mei 13 Inhoud briefing Welkom Programma Kadering protocol- en niet-protocolgebied Beheer protocolgebied Groenonderhoud niet-protocolgebied Overzicht site BRASSCHAAT

Nadere informatie

Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn)

Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) SBZ - H Beslissing van de Vlaamse regering van 4 mei 2001 Overzicht van de habitats en soorten

Nadere informatie

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2002 SAMEDI 17 AOUT 2002 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2002 SAMEDI 17 AOUT 2002 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Prijs van een jaarabonnement : België : A114,15; buitenland : A 507,60. Prijs per nummer : A 4,24. Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan U terecht bij het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Overzicht bijgevoegde bijlagen Maatschap Visscher-Beuving Het Binnenveld 3 9419 TB Drijber Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan het aanvraagformulier. BIJLAGE 1: TOELICHTING;

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN

ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN ONTWERPBESLUIT STRABRECHTSE HEIDE & BEUVEN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport INORMATI E DOCUMENT BIJ HET BESLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANWI JZI NG MET TOEPASSING VAN DE HABITATRICHTLIJN VAN DE SPECI ALE BESCHERMINGSZONE BE2200031 VALLEIEN VAN DE LAAMBEEK,

Nadere informatie

Europees beschermde natuur

Europees beschermde natuur Europees beschermde natuur Kwartelkoning Vlaanderen streeft naar 100 broedkoppels van deze soort, in 2007 waren er 6. Twee richtlijnen Vogelrichtlijn, 1979 Habitatrichtlijn, 1992 Afbakenen van gebieden

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT LOONSE EN DRUNENSE DUINEN & LEEMKUILEN

ONTWERPBESLUIT LOONSE EN DRUNENSE DUINEN & LEEMKUILEN ONTWERPBESLUIT LOONSE EN DRUNENSE DUINEN & LEEMKUILEN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake

Nadere informatie

VR MED.0348/2

VR MED.0348/2 VR 2016 1609 MED.0348/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL 16.1

INHOUDSTAFEL DEEL 16.1 Deel 16.1: Receptorgerichte analyse Natuur INHOUDSTAFEL DEEL 16.1 16 Receptorgerichte analyse...1 16.1 Natuur 1 16.1.1 Juridisch-beleidsmatige kenschets 1 16.1.1.1 Relevante habitatrichtlijngebieden 1

Nadere informatie

Eindrapport NATUURTOETS GEBIEDSBESCHERMING NATUUR UITBREIDING WAGENINGEN

Eindrapport NATUURTOETS GEBIEDSBESCHERMING NATUUR UITBREIDING WAGENINGEN Eindrapport NATUURTOETS GEBIEDSBESCHERMING NATUUR UITBREIDING WAGENINGEN Eindrapport NATUURTOETS GEBIEDSBESCHERMING NATUUR UITBREIDING WAGENINGEN augustus 2009 In opdracht van: Bouwfonds Postbus 1 3800

Nadere informatie

DEFINITIEF BESLUIT. Vereniging Natuurmonumenten De heer A. van den Heuvel Postbus ZS s-graveland

DEFINITIEF BESLUIT. Vereniging Natuurmonumenten De heer A. van den Heuvel Postbus ZS s-graveland Vereniging Natuurmonumenten De heer A. van den Heuvel Postbus 9955 1243 ZS s-graveland DEFINITIEF BESLUIT Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15

Nadere informatie

Bijlagen en Kaartbijlagen. Bijlage 1a: Natura 2000: begrenzing Nederlands deel. Bijlage 1b: Natura 2000: begrenzing Vlaams deel

Bijlagen en Kaartbijlagen. Bijlage 1a: Natura 2000: begrenzing Nederlands deel. Bijlage 1b: Natura 2000: begrenzing Vlaams deel Bijlagen en Kaartbijlagen Bijlage 1a: Natura 2000: begrenzing Nederlands deel Bijlage 1b: Natura 2000: begrenzing Vlaams deel Bijlage 1c: Natura 2000: doelen (habitattypen) Bijlage 1d: Natura 2000: doelen

Nadere informatie

Natuurmanagement Biotoop- Heide

Natuurmanagement Biotoop- Heide Natuurmanagement Biotoop- Heide Begin 19 de eeuw Grootste uitbreiding heidelandschap (woeste grond) De mens vecht om er te overleven. schapen geen bomen constant bezig Armoedige kledij hond Struikhei Begin

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln

Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln MEMO Onderwerp: Uitgangspunten en N-depositieresultaten gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente, scenario 2.4 mln ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 0263778911 Fax 0263515235

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Datum 06.10.2009 Kenmerk 2009/0153353 Pagina 1 H.A. Koomans Stegerdijk 23 7737 PT STEGEREN Geachte heer Koomans, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078

Datum 06.10.2009 Kenmerk 2009/0153353 Pagina 1 H.A. Koomans Stegerdijk 23 7737 PT STEGEREN Geachte heer Koomans, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 6.1.29 29/153353 1 H.A. Koomans Stegerdijk 23 7737 PT STEGEREN Geachte heer Koomans, Luttenbergstraat 2 Postbus 178 8 GB Zwolle Telefoon 38 499 88 99 Fax 38 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

VR MED.0348/3

VR MED.0348/3 VR 2016 1609 MED.0348/3 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek en tot definitieve vaststelling van de

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport INORMATI DOCUMNT BIJ HT BSLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN D VLAAMS RGRING TOT AANWI JZI NG MT TOPASSING VAN D HABITATRICHTLIJN VAN D SPCI AL BSCHRMINGSZON B2200031 VALLIN VAN D LAAMBK, ZONDRIKBK, SLANGBK N

Nadere informatie

Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen)

Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen) Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen) Nummer: INBO.A.2011.55 Datum advisering: april 2011 Auteur(s): Contact: Lode De Beck Niko Boone

Nadere informatie

Lommel RUP zonevreemde woningen

Lommel RUP zonevreemde woningen Lommel RUP zonevreemde woningen Onderzoek tot m.e.r. (OHPL0496) Definitief stad Lommel Hertog Janplein 1 3920 Lommel Grontmij Vlaanderen Mechelen, 9 oktober 2009 Verantwoording Titel : RUP zonevreemde

Nadere informatie

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Uitbreiding van de testhal voor F16 motoren nabij Natura-2000 gebied Brabantse Wal Inhoudelijke overwegingen De aanvraag De aanvrager verzoekt om een

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT KAMPINA & OISTERWIJKSE VENNEN

ONTWERPBESLUIT KAMPINA & OISTERWIJKSE VENNEN ONTWERPBESLUIT KAMPINA & OISTERWIJKSE VENNEN Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Beoordeling van effecten van vijf windturbines (Eneco New Energy), Gemeente ReuselDe Mierden

Beoordeling van effecten van vijf windturbines (Eneco New Energy), Gemeente ReuselDe Mierden Beoordeling van effecten van vijf windturbines (Eneco New Energy), Gemeente ReuselDe Mierden Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet en Natura 2000 C. Heunks I. Hille

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BIJLAGE 1 : Lijst van de kadastrale percelen en gedeelten van percelen opgenomen in de omtrek van de Natura 2000-locatie BE33054 «Vallée del Amblève entre Montenau et Baugné» De percelen die kadastraal

Nadere informatie

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. te Sint Anthonis Kenmerk: 2013/21652 d.d. 11 april 2013 Verzonden: 2 1.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Hoofdlijnen Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Toestand plant-

Nadere informatie

Definitief besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en19d Natuurbeschermingswet 1998

Definitief besluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en19d Natuurbeschermingswet 1998 Co peratieve Bosgroep Zuid-Nederland u.a. De heer M.H.M. Clement Postbus 106 5660 AC GELDROP Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2010-005930- gemeente Harderwijk Activiteit : Uitbreiding

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING

Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programmatische Aanpak Stikstof TERSCHELLING Programma informatieavond Programma Aanpak Stikstof (PAS) 19.30-20.00 uur Inloop 20.00-20.05 uur Opening door voorzitter Piet Dijkstra - Programma en doel van

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. De resultaten bestaan uit twee situaties en een vergelijking. U kunt dit document onder meer gebruiken voor een

Nadere informatie

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker

De IHD, wat doen we er mee? Beleidsmedewerker De IHD, wat doen we er mee? Benno.geertsma@natuurpunt.be 0485 80 53 74 - Beleidsmedewerker www.natura2000.vlaanderen.be Zoekopdracht Zoek 3 habitats en 3 soorten die in jouw gebied voorkomen. Zijn jullie

Nadere informatie

Bestemmingsplan / Plan-MER Buitengebied Waalre Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet

Bestemmingsplan / Plan-MER Buitengebied Waalre Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet Bestemmingsplan / Plan-MER Buitengebied Waalre Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j projectnummer 259065 definitief 5 maart 2013 Opdrachtgever Gemeente Waalre

Nadere informatie

NRPO17a NatuurRichtPlan De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos

NRPO17a NatuurRichtPlan De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos NRPO17a NatuurRichtPlan De Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en Geitebos Debat Geraardsbergen, 20 november 2007 Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Natura 2000 in uw regio. Samen, beter en meer

Natura 2000 in uw regio. Samen, beter en meer Natura 2000 in uw regio Samen, beter en meer SBZ in Vlaams-Brabant Gebiednr Gebiedsnaam 2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor 2200038 Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw

Nadere informatie

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS

Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Programmatische Aanpak Stikstof: PAS Toelichting voorlopig programma Presentatie technische briefing Vaste commissie voor LNV van de Tweede Kamer 30 september 2010 Waarom een Programmatische Aanpak Stikstof

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos Life project s p e c i a l Danah Agentschap voor Natuur en Bos l APRIL 2007 Natuur in topvorm op militaire domeinen 2 Gekoesterde gebieden 3 Grote en kleine 4 heideterreinen op militair domein: vruchtbaar

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport BIJ HET BESLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANWIJZING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE HET BLAK, KIEVITSHEIDE, EKSTERGOOR EN NABIJGELEGEN KAMSALAMANDERHABITATS EN TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING

Nadere informatie

GWATE s: het punt in Afrika waar Habitatrichtlijn en kaderrichtlijn Water elkaar ontmoeten?

GWATE s: het punt in Afrika waar Habitatrichtlijn en kaderrichtlijn Water elkaar ontmoeten? GWATE s: het punt in Afrika waar Habitatrichtlijn en kaderrichtlijn Water elkaar ontmoeten? Gert VAN HOYDONCK, Piet DE BECKER. (Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) LAAGVEEN

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 128 Brabantse Wal

Natura 2000 gebied 128 Brabantse Wal Natura 2000 gebied 128 Brabantse Wal (Zie leeswijzer) Kenschets 128_gebiedendocument_Brabantse Wal_november 2006 Natura 2000 Landschap: Hogere zandgronden Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site

Nadere informatie

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL

NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL MOST-KEIHEUVEL NATUURHERSTEL OP DE GRADIËNT VAN VEEN NAAR STUIFZAND 01/06/2012-31/05/2017 Situering Doelstellingen Herstel van de natuurwaarden: Landduinen Trilveen Inheems loofbos Wegwerken

Nadere informatie

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014 INBO.R.2014.1698392 Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014 Steven De Saeger, Robin Guelinckx, Guy Van Dam, Patrik Oosterlynck,

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

VOORTOETS LOCATIE JORDENS WOLFHEZE

VOORTOETS LOCATIE JORDENS WOLFHEZE VOORTOETS LOCATIE JORDENS WOLFHEZE in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Drs. R.P.W.H. Felix 25 juli 2007 In opdracht van: ARCADIS s-hertogenbosch, de heer J. Beekman NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Biodiversiteit in veelvoud na Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer

Biodiversiteit in veelvoud na Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer Biodiversiteit in veelvoud na 2010 Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer Proloog Er was eens In heel Vlaanderen neemt de biodiversiteit sterk af In heel Vlaanderen? Nee, er zijn gebieden waar dat niet gebeurt

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 39 - Vecht- en Beneden-Reggegebied

Natura 2000 gebied 39 - Vecht- en Beneden-Reggegebied Natura 2000 gebied 39 - Vecht- en Beneden-Reggegebied (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Rivierengebied en Hogere zandgronden Status: Habitatrichtlijn Site code: NL9801017 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS

ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS ONTWERPBESLUIT NOORBEEMDEN & HOOGBOS Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Grinie B.V. te Wanroij. Zaaknummer:

Vergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet Grinie B.V. te Wanroij. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 Grinie B.V. te Wanroij Zaaknummer: 2012-0199 Kenmerk: 2013/46572 d.d. 22 augustus 2013 Verzonden: 2 1. Aanvraag

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-015534 - gemeente Ede Activiteit : Verbreding

Nadere informatie

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg

(IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg (IHD): wat betekent dit voor jouw gebied? www.natuurpunt.be/ihdoverleg Overzicht Waarover gaat het IHD-overleg? Hoe verloopt het IHD-overleg? Lokale impact!! Mening Natuurpunt over de IHD SWITCH! Meer

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Bosbeekweg 3 Bennekom, gemeente Ede VOORTOETS oktober 2015 Natuurontwikkeling op agrarische percelen en vervanging woning

Bosbeekweg 3 Bennekom, gemeente Ede VOORTOETS oktober 2015 Natuurontwikkeling op agrarische percelen en vervanging woning Bosbeekweg 3 Bennekom, gemeente Ede VOORTOETS oktober 2015 Natuurontwikkeling op agrarische percelen en vervanging woning IN HET MIDDEN BOSBEEKWEG 3. DAARBOVEN DE (GROENE) AKKERS WAAROP NATUUR WORDT ONTWIKKELD.

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport BIJ HET BESLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANWIJZING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE BOSSEN EN HEIDEN VAN ZANDIG VLAANDEREN: OOSTELIJK DEEL EN TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-012117 - gemeente Ermelo Activiteit : verbreden van het

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Veluwe

Natura 2000-gebied Veluwe Natura 2000-gebied Veluwe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-014232 - gemeente Apeldoorn Activiteit : faunabeheer

Nadere informatie

Inhoud Bosbeekvallei en aangrenzende bossen, heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik... 2 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen...

Inhoud Bosbeekvallei en aangrenzende bossen, heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik... 2 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen... Inhoud Bosbeekvallei en aangrenzende bossen, heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik... 2 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen... 3 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel... 4

Nadere informatie

Voortoets en Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Voortoets en Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet Gebiedsopgave Grenscorridor N69 Voortoets en Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233.400 Definitief auteurs C. Schellingen L.J.G. Koks J.H. Aalberts Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Het natuurbeheerplan. Beheerteamdag,

Het natuurbeheerplan. Beheerteamdag, Het natuurbeheerplan Beheerteamdag, 13-06-2015 Agenda Natuurdecreet Uitvoeringsbesluit beheerplannen Consequenties voor Natuurpunt Ideeën lokale aanpak Timing Decreet: goedgekeurd in 2014, in werking Uitvoeringsbesluiten:

Nadere informatie

Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk

Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk Monitoring Wat doen we ermee? Het gebruik van gegevens in de praktijk Lange geschiedenis Veel gebeurd 1e 3e Provinciale milieukartering Ruimtelijk beleid, Natuurbeleid, Landschap Terreinbeheerders Beheer

Nadere informatie

Natuurmanagement specialisatie beleidsadviseur

Natuurmanagement specialisatie beleidsadviseur Natuurmanagement specialisatie beleidsadviseur Ischnoderma resinosum Welkom in ons gebouw Uitgangen in geval van nood Brandblussers Wc Koffie, thee en water Kaartje Zoniënwoud Info over opleidingscheques

Nadere informatie

Life+ Together for Nature. samen werken aan herstel van heidelandschap

Life+ Together for Nature. samen werken aan herstel van heidelandschap Life+ Together for Nature samen werken aan herstel van heidelandschap Life+ Together for Nature samen werken aan herstel van heidelandschap TOGETHER? TOGETHER staat voor TO GET HEath Restored: we zetten

Nadere informatie

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH3) en/of stikstofoxide (NOx). U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat

Nadere informatie

Voortoets Natuurbeschermingswet

Voortoets Natuurbeschermingswet Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Toetsing uitbreiding camping De Dommelvallei Gegevens opdrachtgever: Camping De Dommelvallei Schafterdijk 9 5556 VK Borkel en Schaft Contactpersoon: de heer F. Van

Nadere informatie

Motivaties in het beheer van de duinen

Motivaties in het beheer van de duinen Motivaties in het beheer van de duinen Ter gelegenheid van het Lymesymposium 1 november 2013 Marianne Snabilie Manager Onderhoud en Administratie PWN Waterleidingbedrijf Afdeling Natuur en Recreatie Inhoud

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport BIJ HET BESLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANWIJZING MET TOEPASSING VAN DE HABITATRICHTLIJN VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE BE2400014 DEMERVALLEI EN TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING VOOR

Nadere informatie

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT grafisch vormgever +32 476 666 942 vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen portfolio Vincent Gagelmans inhoudstafel eindwerk

Nadere informatie

Demerdag Demer als Sigmaproject: Sigmaplan Demervallei

Demerdag Demer als Sigmaproject: Sigmaplan Demervallei Demerdag Demer als Sigmaproject: 28/10/2016 Herinrichting van de Demervallei waarbij vermindering van de overstromingsrisico s en natuurontwikkeling samengaan, met oog voor recreatie en economie. (Europese)

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Bijlage, Vergunningaanvraag Kenmerken Samenvatting emissies Depositieresultaten

Nadere informatie

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder

Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder Natura 2000 gebied 89 - Eilandspolder (Zie leeswijzer) Kenschets Natura 2000 Landschap: Meren en moerassen Status: Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn Site code: NL3004002 + NL4000056 Beschermd natuurmonument:

Nadere informatie

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998. Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998., Kenmerken Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Verdere toelichting over

Nadere informatie

Het natuurbeheerplan. Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014

Het natuurbeheerplan. Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 Het natuurbeheerplan Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 1 Processen SBZ Management Plan Beheerplan terrein Allocatie + maatregelen+ planning Vlaams Natura

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers

Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers Myriam Dumortier Natuurrapport www.natuurindicatoren.be www.nara.be www.inbo.be Haalt Vlaanderen de 2010-doelstelling? Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen

Nadere informatie

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport

Ter informatie voor de lezer en gebruiker van dit rapport BIJ HET BESLUIT VAN 23 MAART 2014 VAN DE VLAAMSE REGERING TOT AANWIJZING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE - VALLEIGEBIED TUSSEN MELSBROEK, KAMPENHOUT, KORTENBERG EN VELTEM EN TOT DEFINITIEVE VASTSTELLING

Nadere informatie

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen

Berekening Situatie 1 Kenmerken Emissie Depositie natuurgebieden Depositie habitattypen Dit document bevat resultaten van een stikstofberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document en voor de onderbouwing van onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Wet natuurbescherming,

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De resultaten

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Maasduinen

Natura 2000-gebied Maasduinen Natura 2000-gebied Maasduinen De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding

Nadere informatie

Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk

Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk Sporten in de natuur Voorbeelden uit de praktijk Lise Hendrick Regiobeheerder Hoge Kempen Agentschap Natuur en Bos 22 juni 2017, Hofstade Regiobeheerder? Evenwicht bewaken Tussen de P s Binnen de P s

Nadere informatie