Een nieuw begin in zicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuw begin in zicht"

Transcriptie

1 Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009 Een nieuw begin in zicht Een nieuw begin in zicht

2 Europees natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in Vlaanderen in NATURA 2000 gebied DANAH = Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel Officiële projectnaam: Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000 Projectaanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos Projectpartner: Defensie Projecttermijn: Projectbudget: 15 miljoen EURO Bijdrage EU LIFE: 42%

3 12 militaire domeinen in Vlaanderen

4 Kamp Beverlo: Facts & Figures Grootste militaire domein van Vlaanderen Diverse militaire oefeningen Oppervlakte: 55 km² Ecologisch waarde: grootste aaneengesloten oppervlakte NATURA 2000 uitzonderlijke oppervlakte biedt unieke kansen voor tal van soorten Overgang van droge naar natte heide met perfect in takt beekdallandschap is uniek in Europa Top 3 in Europa als referentie voor landduinen

5 Militaire domeinen: schatkamers van biodiversiteit

6 Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

7 Beheer van deze unieke gebieden 1999 Protocolovereenkomst Hernieuwd en geactualiseerd in 2007 Beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en Defensie Commissies voor natuur- en bosbeheer (5) Beheer van de natuur op militaire domeinen in Vlaanderen, met respect voor de prioritaire militaire functie van de gebieden Eerste belangrijke stap om doelstellingen Habitat- en Vogelrichtlijn van het NATURA 2000 netwerk te behalen

8 Beheer van deze unieke gebieden Inhaaloperatie met steun van Extra inspanningen op en naast het terrein voor een duurzame toekomst van deze bijzondere militaire domeinen

9 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Op het terrein Natuurherstelwerkzaamheden: herstellen van heidelandschappen Het ecologische potentieel ontluiken Heidelandschappen = cultuurlandschappen uiteenlopende natuurherstelacties over 3996 Ha op 12 militaire domeinen, waarvan 1550 Ha op Kamp Beverlo

10 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Op het terrein: heideherstel

11 Heideherstel: 350 Ha Heideherstel:350 Ha

12 Heideherstel: 350 Ha

13 Heideherstel: 350 Ha

14 Heideherstel: 350 Ha

15 Plaggen: 80 Ha

16 Plaggen: 80 Ha

17 Plaggen: 80 Ha

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 NATUURHERSTELWERKZAAMHEDEN Nieuwe kansen voor uitzonderlijke natuur Habitattype Omschrijving Toename (%) 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardetalia) Slenken in veengronden (Rhynchosporion) Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten Droge heide (alle subtypes) Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakte met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorella en Isoëtes Oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella-of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) Overgangs- en trilveen 0,4 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alnion) 0,02

43 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein Duurzame planning integratie richtplan beheerplan monitoringplan Communicatie en sensibiliseren intern: opleidingen en campagne Forces in Nature extern: informatieborden, website, evenementen, publicaties,

44 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken 12 RICHTPLANNEN Militaire domeinen ingedeeld in 5 klasses volgens ecologische prioriteiten 12 BEHEERPLANNEN Technische vertalingen van richtplannen Hoe deze doelstellingen op een termijn van 27 jaar bereiken? KNELPUNTENANALYSE Inventaris van problemen en oplossingen 12 MONITORINGSPLANNEN Documentatie en gestandardiseerde opvolging GIS-tool (Geographisch Informatiesysteem) Visualiseren van deze producten

45 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken RICHTPLANNEN Geïntegreerde architectuur

46 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken PRIORITEITENKAART Ecologisch Geven de zones met de hoogste ecologische potentie Basis beoordeling terreingebruik Achterliggende fiche met informatie

47 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken BEHEERPLAN Afbeelding?? Hoe het richtplan en ecologische prioriteiten waarmaken? Op basis van richtplan en ecologische prioriteiten een duurzaam beheer Lange termijn: 27 jaar Controle of doelstellingen behaald worden: monitoring

48 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken GIS TOOL Afspraken raadpleegbaar maken Visualiseren Beoordelen van terreingebruik

49 COMMUNICATIE en SENSIBILISEREN Naast het terrein: duurzame verankering Intern JICCS: duurzame integratie milieu en natuur in militaire basisopleidingen DVD: inleiding voor lessen flexibel inzetbaar Extern Militaire publieksevenementen: bewust blijven maken voor de aanwezige natuur en de inspanningen van ANB en Defensie Website wordt voortgezet op en een link op - Een foto van het project Bekend is bemind

50 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

51 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

52 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne FORCES IN NATURE B Vermijd onnodige schade aan de natuur B Vermijd onnodige schade aan de natuur

53 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne FORCES IN NATURE

54 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

55 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

56 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: duurzame verankering FORCES in NATURE campagne Integratie van les Natuur en milieu in JICCS = militiairen / jaar Efficiënt trainen in en samen met de natuur Militair als ambassadeur van deze uitzonderlijke gebieden

57 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie

58 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie

59 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie nog 1 jaar actief met de resultaten online, daarna

60 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie Ook na projecttermijn blijvende deelname van ANB aan Opendeurdag Leopoldsburg

61 Kamp Beverlo: inhaaloperatie Naast het terrein: communicatie