Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen"

Transcriptie

1

2 Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk maak j maa 1 k blz. 7 Coödinatis En l omwill van n schildij Potstants Omop Bijdag lvn aan vd: EAPPI Potstants Solidaitit Studifonds: Ik hlp n kind Di mdwks gzocht blz. 8 blz. 9 blz. 10 blz. 11 blz. 14 blz. 15 Rks: Tin gbodn Ht tind gbod blz. 12 Pdikantn Voluit kk zijn blz. 16 Aankondigingn Afschid Stvn Fuit Niuw voozitt Fdal Synod Bok: Gstlijk bouwn Ovlijdn Jaakalnd: Fstn mt d bun Ris naa Isaël blz. 18 blz. 18 blz. 19 blz. 19 blz. 20 blz. 21 Bij onz bun Taiding Islamofobi En tijd om t lvn n n tijd om t stvn 2 blz. 22 blz. 22 Glas in lood Racti op voig Kkmozaïk blz. 23 Advtnti Rosla zokt pdikant blz. 24 novmb 2012 Uit d dacti Voig wk, half oktob, wandld ik onvwacht n kluijk kstfst binnn. Ik was omingd doo n labyint van kstvlichting n schittnd vsid kstbomn. In n ondlba scond ondzocht ik mijn potstnd tijdsbsf. Ach natuulijk, u bgijpt: ik lip in n gootwanhuis. Doogaans nit ht ood dat ons voom bpaalt bij d chistlijk kalnd. Maa al was hi spak van conomisch motivn, toch dd ht m bsffn (d nog dan mijn bopsgwtn dit had bdacht) dat d Advnts- n Ksttijd alw in zicht zijn. D volgnd uitgav van Kkmozaïk is ht Kstnumm. In dit numm hbbn w dus nog vn d tijd voo n nutaal thma als Kk in d stigs. Nu ja, nutaal? Dat is n kwsti van intptati di w aan d lz ovlatn. Mn kan dat thma zowl lttlijk als figuulijk bhandln (waabij ht stgnomd naa d aad d zaak nutal is dan ht laatst). Bid is in dz Kkmozaïk ht gval. In haa Schiftwk bwandlt ds. Liann d Oud bid padn. Zij gft uitlg bij psalm 127: Als d H ht huis nit bouwt. Natuulijk n mtafoo (voo ht stichtn van gmnschap), maa zij vwijst toch ook vn naa ht lttlijk bouwn: n knipoog naa ht niuw kkdak dat VPKB-Hasslt onlangs kg na jan van lkkag-ld. Bij ds. Dick Wustn bstaan d kkstigs uit d lmntn van d oganisatistuctuu: wat is n kkfabik, wat d functi van n bstuusaad? Wat is ht vschil tussn n kkaad n n kk(n)aad? Wat boogt ht niuwst dct aangaand d dinstn? En poging tot vhlding. Ds. Bt Buknhost schijft ov ht Tind gbod: Zt uw zinnn nit. Wllicht ook n stig in/van/voo d kk? Daanaast wodn ook nog and (bouw)stnn aangdagn. En l omwill van n schildij. En niuw domin in Bochout. Kkstigs in Kotijk n Luvn. En ingzondn bif. Kklijk infomati n aankondigingn Kotom, ho kan ht ook ands: n (kk)mozaïk aan bijdagn. Namns d dacti, Enst VEEN.

3 Schiftwk / Wood van d synodvoozitt Als d H ht huis nit bouwt Ht gaat in Psalm 127 ov ht bouwn van n huis. Daabij kun j natuulijk in st instanti dnkn aan ht lttlijk, in d zin van matil, bouwn van n huis. Maa ond di uitdukking wodt in d Bijbl, mt gbuikmaking van dat bld, ook vl bd ht stichtn van gmnschap bdold. Natuulijk gaat ht bij n kk in d st plaats om d gmnschap van mnsn, di samnkomn om God t lovn, t biddn, om samn t vin, d Bijbl t bstudn, nzovoot. Maa dat alls kan nu nmaal nit zond n gbouw dat hn dit alls moglijk maakt. D Kk wodt ook wl ht Huis van God gnomd. Natuulijk is dat nit lttlijk zo, want n kk is ook maa n gwoon gbouw, maa in spiitul zin blvn glovign dat wl zo, ht is bij uitstk d plaats waa mnsn God zokn, God (mogn) ontmotn n lkaa (mogn) ontmotn in Gods naam! Wat Hij/Zij van zichzlf zgt is: Ik bn di Ik bn - Ik zal zijn di ik zijn zal. Ik zal zijn voo jou. Btouwbaa dus. En dz God vwacht navolging! Dat j als mns ook gáát op di wg. Als déz God - Ik-zal--zijn-voo-jou - ons huis, ons kkzijn, ons gmnt-zijn nit bouwt, als Zijn/Haa Lifd onz gmnschap nit bouwt, dan is ht maa n holl façad, Tvgfs zwogn d bouwlidn aan! Als déz God - Ik-zal--zijn-voo-jou - d stad, dat wil zggn d gmnschap, d Kk nit bouwt, dan is ht n holl façad, Tvgfs waakt d wacht. Tvgfs schmt d wacht zo n gmnschap af tgn kwad invlodn (afgodn!) van buitnaf n tvgfs bschmt dz wacht zo n gmnschap tgn kwad invlodn van binnnuit! Want ook di liggn op d lo! Máá, staat ook: Hij gft ht zijn bmindn in d slaap. Ht is n gav, ht is gnad, ggvn om nit, omdat w zijn lifghad doo dz God. Nit omdat wij mnsn zo god zijn of omdat w zo had wkn of omdat w ht allmaal zo god wtn. Nn, Zonn zijn n fdl ds Hn staat. Zonn, dat staat in Isaël voo tokomst. Ht btknt dus (zoits als): d tokomst is j ggèvn. Ht is dus nit its dat j aan jzlf t dankn hbt! En fdl is n gav, j ggvn uit gnad, om t bwkn n t bwan in vantwoodlijkhid. Maa óók: om van uit t dln in volijk vijgvighid. Wlzalig d mns di zijn pijlkok mt dit fgod hft gvuld. Dat wil zggn: bsf hft van dz gavn. Dan bn j standvastig ook tgn kwad invlodn van buitnaf. J zult in dit gloof nit bschaamd wodn. Tvgfshid n lgt, staan dus lijncht tgnov God, wins Naam is: Ik bn voo jou, dat wil zggn ht gaat om mnsn di, in navolging van hm, zijn voo lkaa. Ds. Liann DE OUDE, pdikant t Hasslt. Vij om t ghoozamn Julli hbbn nit mij uitgkozn, maa ik julli, n ik hb julli opgdagn om op wg t gaan n vucht t dagn, blijvnd vucht. Wat j d Vad in mijn naam vaagt, zal hij j gvn. (Joh. 15:16) En divoudig stlling: Jzus zgt dat Hij van ons houdt, dat Hij voo gkozn hft om ons als st lif t hbbn n dat, als wij in Zijn lifd willn blijvn, wij vucht motn dagn. Gn spak dus om ons t bpkn tot mooi dvoingn, mooi thoiën n pincips. Als imand in mij blijft n ik in hm, zal hij vl vucht dagn. Als n boom gzond is, daagt hij vuchtn. Als hij gn of klin vuchtn daagt, dan is hij zik. Laat ons hi vn halt houdn n mt God, di al onz ghimn knt, lijk in ons hat kijkn. Wlk vuchtn dagn wij vandaag? Klin, onbduidnd vuchtn of sappig, smaklijk vuchtn? Jzus pcist in vs 15 wlk soot lati hij mt ons wil. Hij vwacht van ons gn blind n slaafs ghoozaamhid aan zijn gbodn. Hij vaagt intgndl, dat wij mt onz vij wil n blijgzind kizn om dl t hbbn aan ht plan van God om in zijn lifd t blijvn. Ik nom julli gn slavn m, want n slaaf wt nit wat zijn mst dot; vindn nom ik julli, omdat ik alls wat ik van d Vad hb ghood, aan julli bkndgmaakt hb. Daaom is onz ghoozaamhid, di n wk van lifd is, ook n wk van vijhid. Of om ht ands t zggn: w zijn nit vplicht om t ghoozamn, maa w zijn vij om t ghoozamn! Mog d synodvgading, di ons binnnkot gdund tw dagn samnbngt, d glgnhid zijn om gzond gbuik t makn van d vijhid om t ghoozamn, waato to d H van d Kk ons opopt. Ds. B-Z SCHUMMER, voozitt ad intim. novmb

4 In ht vizi Hbbn kkfabikn schoostnn? Ho zit dat ignlijk mt ht bh van d kk n wat mot d gmnt/stad bijdagn n ho wkt dat? In dit atikl gaat Dick Wustn in op nkl van di vagn. n als mn its hft naglatn (ht kkgbouw stot in, d badkam van d pastoij lkt, d nooduitgang ontbkt) dan zal d ovhid hiop d bstuusaad aanspkn. Om vd vwaing t vmijdn spk ik in dit atikl ov kkfabik n bstuusaad. D n gmnt is d and nit Als in ht kad van d kkfabik mt d buglijk ovhid wodt ovlgd, is ht z blangijk om d volgnd bgipsvwaing t vmijdn. Als d gmnt hivoo dan wl ht gld zal voozin, dan is ht z god moglijk dat u dnkt aan d kkgangs n and gmntldn, maa dat d ambtnaa ht hl ands vstaat, namlijk als n vwijzing naa d buglijk gmnt. Di mot imms kachtns d wt d tkotn op d bgoting van d kkfabik aanzuivn. Ht kan gn kwaad om in zulk gspkkn ht wood gmnt nkl t gbuikn voo d buglijk gmnt n als ht ov d kklijk gmnt gaat, t spkn ov paochi of d glovign. i En kkfabik is n opnba instlling di d matiël middln bht nodig voo d uitofning van d dinst doo n plaatslijk gloofsgmnschap. Ht Latijns wood fabica wd ds in d Romins tijd gbuikt voo n constucti tn bhov van ht algmn blang. In combinati mt ht wood kk (fabica cclsia) wodt ht sinds d 6d uw gbuikt om ht ghl aan t duidn van d gldn of bzittingn bstmd voo ht ondhoud van ht kkgbouw n lat ook voo ht uitofnn van d dinst in dat gbouw. Bstun kknadn adloos? D oomskatholik kkfabik wodt bhd doo n kkaad, nit t vwan mt onz kknaad, want dat is ht juist nit. In officiël tkstn wodt wat d potstants dinst btft touwns nit gspokn ov kkfabik maa ov kkgmnt n wodn d bhds hivan bstuusaad gnomd. Vanzlfspknd dat ovlg is tussn dz bstuusaad n d kkaad (d domin is d go-btwn, want van bid lid), maa vnz logisch is dat bid bsffn dat z n ondschidn opdacht hbbn. Zlfs als d kkaad vindt dat hij vantwoodlijk is voo gbouwn n gldstomn in d kk, dan nog is ht juidisch nit hij, maa d bstuusaad. Als mn van d ovhid its wil bkomn, zal d bstuusaad dat motn don, 4 novmb 2012 n d i b i j n k o m s t d o o u w o d t g z g d d a t Napolon sponsot d kk Bgin 19 uw hft Napolon n ovnkomst mt d paus gslotn dat d staat d ontignd kklijk godn mocht bhoudn, maa dat in uil daavoo d pastoos - lat kwamn hi ook and bdinan van and knd dinstn bij - n wdd zoudn ontvangn van d Fdal Ovhidsdinst Justiti (dpatmnt Edinstn) n dat d buglijk gmntn zoudn motn instaan voo ht kkgbouw n d pastoi (= woning voo d bdinaa/woonvgoding), zodat d kkdinstn kunnn plaatsvindn. Om dit t vwznlijkn zijn kkfabikn opgicht. Di staan dus in voo ht ondhoud van ht kkgbouw (inclusif ogl, mubilai, litugisch aanklding, vaatwk, linnn...) n vntul and gbouwn di zij in igndom hft. Enkl voo n bwoond pastoi kan zij n tolag

5 In ht vizi kijgn. Vd vgodt zij d psonn di in ht kad van d dinst n bijdag lvn (oganist, kost, gastpdikant). Waa haalt d kkfabik haa gld vandaan? D kkfabik hft daavoo natuulijk gld nodig. In d ooms kk vkoopt z kaasn, aflatn, misintntis, uitvaatn, huwlijkn... Soms zijn nog gondn di vpacht wodn of and igndommn. Ook glovign kunnn hito bijdagn middls giftn of collctn. Aan potstants kant zijn vaak hl wat mind vast inkomstnbonnn n zal vl m mt actis n spcial collcts gwkt motn wodn. Mstal slaagt d kkfabik cht nit in om n bgoting in vnwicht in t dinn bij ht gmntbstuu (zi kadstuk). Dz is dan vplicht om d tkotn aan t vulln. Bijzond zwa kostnpostn zijn vaak binnn- n buitnstauati van ht gbouw n d stauati van ht ogl. Doodat hi got budgttn motn wodn vijgmaakt, akn dz pojctn vaak op d lang baan. d potstants dinst is d vplichting op 4 blijvn staan, maa kan op vijwillig basis n cntaal kkbstuu wodn opgicht vanaf 2 kkgmntn in één buglijk gmnt. Dick WURSTEN Volldig tkst van ht hzin dinstdct: /g pdf Dct van 7 mi 2004 (aangschpt op 27 juni 2012) D wtgving ond kkfabikn in Vlaandn (nit in Wallonië n ht Bussls Hoofdstdlijk Gwst) dct btffnd d matiël oganisati n wking van d knd dinstn aangpast. Dit dct boogd n modnising n ationalising, mt nam doo t voozin in vplicht ovlg tussn kkfabikn n d buglijk ovhid n doo d invoing van n mjanplan (6-jaa). Dit vist n lang tmijnvisi n van d bstuusadn m financiël n bstuulijk dskundighid. Ht volgnd mjanplan mot in 2013 wodn opgstld n loopt van D toknning van tolags n subsidis wodt hi in pincip in vastglgd. Lat wijzigingn waaaan kostn voo d buglijk gmnt vbondn zijn, zulln afgblokt wodn. Elk bstuusaad dot dus god aan om nu ds t bginnn mt ht plannn van d nodig wkn voo d komnd jan. w d o p 7 m i m t n Md fabikn ond één dak (cntaal kkbstuu). Voo d oomskatholik dinst was d blangijkst aanpassing cht dat n cntaal kkbstuu p gmnt wodt opgicht, vanaf ht momnt dat vi paochis zijn (sinds 2012: tw paochis). Dit kkbstuu is dan d vast gspkspatn van ht gmntbstuu. Zij kijgn van d vschillnd kkfabikn n mjanbgoting n zij bpaln samn mt ht gmntbstuu d pioititn. Zo zou motn wodn vookomn dat hoogdingnd pojctn op d lang baan wodn gschovn twijl n gionaal blid kan wodn uitgwkt. Voo Kkfabikn in Vlaandn: nkl opmklijk cijfs Hiond vindt u n aantal opmklijk cijfs ov ht huidig kkfabiknlandschap in Vlaandn: Vlaandn tlt vandaag knd kkfabikn, di lk minstns één kk bhn; Vlaams gmntn btaaldn in 2009 in totaal bijna 42 miljon uo aan xploitatitolagn. D xploitati-uitgavn van all kkfabikn bdog 69 miljon uo. Gmiddld wodt dus ongv 60% van d xploitati-uitgavn gfinancid via d xploitatitolag. Ongv 1 op d 5 kkfabikn ontvangt gn xploitatitolag van ht gmntbstuu (is zlfbduipnd). Naast d xploitatitolagn btaaldn d Vlaams gmntn in 2009 ook n bdag van 16 miljon uo aan invstingstolagn aan d kkfabikn. novmb

6 In ht vizi Vnigd Potstants kk (kapl) t Luvn in d stigs t oud, t bouwvallig, t goot, t donk, t v wg Tot in d loop van 2007 d sob Maiakapl t Hvl, bhond tot d paochi St.Jan-Evanglist (in Abdij van t Pak), ongbuikt lg kwam t staan. D gnomd paochi zocht naa n niuw bstmming, waabij d voowaad was dat dit gbouw opniuw gbuikt zou wodn voo litugisch dolindn. Om n lang vhaal kot t makn: ht gbouw wd uitindlijk aan onz gmnschap togwzn n in nauw ovlg mt d kklijk n wldlijk ovhdn wd afgspokn dat d kapl, alvons wij dz in gbuik kondn nmn, nkl instandhoudingswkn zou ondgaan n tvns dat ht intiu aangpast zou wodn aan onz kklijk wnsn. In 1902 kg d potstants kk in Luvn voo t st n ign kkgbouw togwzn: ht voomalig anatomisch amfithat uit d st hlft van d 18 uw, dstijds (1744) gbouwd dankzij d financiing doo anatoom pof.-cto H.J. Rga. Vidn wij nog in 2002 ons uwfst in dat gbouw, op zondag 23 fbuai 2003 wdn w, van d n dag op d and, uitgdvn als Adam n Eva uit ht paadijs. Wliswaa nit doo n ngl mt n vlammnd zwaad, maa wl doo n ondvlignd stuk puin, afkomstig uit ht plafond in d consistoi. Op di dag wd ons Rga-gbouw om vilighidsdnn voo onbpaald tijd gslotn voo publik. Vanaf d zondag daaop kktn wij uim n jaa lang in d gbdsuimt van n bvind R.K.-paochi in d buut van onz bouwvallig vklaad kkgbouw. Daana (sinds oktoktob 2004) vondn w in d cypt van ht Jzuïtnhuis t Hvl opniuw n ign stk. Toch blvn wij zokn naa n ign hknbaa kkgbouw. Vschillnd moglijkhdn dindn zich aan, maa blkn t koud, 6 novmb 2012 Zoals op d intiufoto t zin is, wodt n niuw wand opgicht (t hoogt van d st ib van ht boogdak). Op di wijz ontstaan tw uimtn, n klin n n got, waa st maa één got (kk)uimt was. D klin uimt (mt kukntj) is n multifunctionl zaal (voo koffi, kindnvndinstn, cptis, vgadingn, gspkskingn ) n daanaast is d (got) kkuimt di tn opzicht van d voig afmtingn vklind is n waain ook n podium komt waaop d litugisch attibutn komn t staan (ht spkgstolt, d avondmaalstafl, ht doopvont ). Ht gbouw wodt bovndin opniuw gïsold, mt dubbl glaswk in d vnsts, n van binnn ook nog voozin van n niuw lichtgtint vfjasj. Enmaal uit d stigs zal op ht podium naast n piano, ook n niuw (twdhands) pijpogl gplaatst wodn. W hopn onz (v)niuw(d) kapl in ht st kwataal van 2013 officil n fstlijk in gbuik t kunnn nmn. Ds. Enst VEEN pdikant t Luvn

7 In ht vizi En st induk maak j maa één k D kkbankn zijn gmaakt van dglijk hout. Zlfs na 56 jaa gbuik mankt ignlijk nog nits aan. D st vtig jaa zatn d mnsn gwoon op ht hout, d laatst jan op lang kussns. Eignlijk zittn d bankn bst god n z hon gwoon bij dz kk, d potstants kk van Kotijk, achtkant station. En toch zulln z vdwijnn, plaats makn voo houtn stoln zond kussns. Tug naa ht hout, inddaad, maa dan wl staplbaa n wgztbaa. Ook d avondmaalstafl n d pkstol wodn vvangn. Glakt jan vijftig hout wodt gmodnisd naa blank ikn. D pkstol komt naa bndn n wodt n soot van bd kathd, mt d pdikant acht op glijk hoogt mt d hoods. D koffizaal wodt vniuwd. E komn ingbouwd kastn, ht plafond komt omlaag, n bibliothkj wodt gmtsld n d uimt wodt vklind doo ht bouwn van n muutj dat n doogang mot wodn naa d kukn. D uimt wodt klin, maa vl fficiënt, zodat w toch w uimt zulln winnn. E komt n glazn panl dat kan wgschuivn om d kkzaal af t gnzn van ht bijzaaltj. Vd komt niuw vf aan d mun, tapijt op d gond, glazn dun in d gang, n ghl niuw toiltblok mt ghandicaptntoilt, kastn, n nooduitgang n glazn vooztamn voo d got aampatijn aan d staatkant om zo nigszins d wamt binnn t houdn. D kk kijgt n ghl niuw gzicht. Hoplijk n uitstaling di modn is n stijlvol, opn n tglijk gbogn, wg van ht huiskamgvol van halvwg d voig uw. Dat laatst mot ik vn uitlggn. Wann n gop op bzok komt in d kk, komt ht gspk op n ggvn momnt op d vaing van ht gbouw: ho komt ht ov op d mnsn? Ik omschijf d algmn induk mstal als n huiskamgvol, omdat d kk naa binnn gicht is: hog, gklud amn, n gslotn buitndu n dikk mun. Ht gbouw is op zichzlf gicht, alsof ht d mnsn binnn wil houdn, z n vilig plaats wil gvn, n wam nst. tant wd j nit zomaa gaccptd n most j g ovtuigd zijn om tgn all ngativitit n tgnwking op t boksn. Op zondag zocht j d ign, vilig gop op n cëd zo n soot van huiskam. In onz kk wodt dit nog vstkt doo ht intiu uit di tijd van nt na d oolog. Ondtussn is vl vandd in d samnlving, in d (gloofs)blving van mnsn n in d kk. Wij willn opn kkn zijn, gicht juist op di samnlving waa d vog potstantn zich (noodgdwongn) uit tug tokkn. Dit vaagt n hl and bnading van d wijz waaop w kk zijn n daam ook als vanzlf van d wijz waaop w ons gbouw inichtn. Staplba stoln in plaats van bankn gft d moglijkhid om d kkuimt in t ichtn voo tntoonstllingn, voostllingn, cptis n wi wt wat nog m. En modn kk toont aan bzoks dat glovn nog stds past in dz tijd n nit its is van vog. En god vwamd gbouw toont gastvijhid, vnals n gbouw dat god ondhoudn is n mt zog is ingicht. Ht omgkd gldt volgns mij ook. Voo d vast kkgangs zal ht vn wnnn zijn, maa voo mnsn di om d n of and dn n k binnnlopn gldt: n st induk maak j maa één k. En di mot god zijn ds. Ajan KNOP Pdikant t Kotijk Dit is nit zo vmd voo idn di d gschidnis van ht potstantism in Blgië knt. Als potsnovmb

8 Coödinatis En l omwill van n schildij Wkgop Jodndom-Chistndom 8 Zit u waaom? Angst of onbwust haat? Max Libmann schildd d twaalfjaig Jzus in d tmpl n bij d tntoonstlling in Münchn in 1879 voozaakt dit schildij n stom van vontwaadiging. Zit u waaom? All gists wdn ton opngtokkn n in n wb van tonmalig antismitism wd ook d schild d gond ingbood, zodanig dat hij uitindlijk ht schildij vandd. Ht was not don om Jzus als n Joods jongn in n hknba Joods omgving n t zttn. Hiligschnnis, blasfmi, schandaal n volgd n pocs. Rsultaat: van schild van n gmn wk wd hij nu zlf n gmn, hatlijk Jood. Hij zal lat d jongn ovschildn. Twijl hij toch alln maa n Joods jongn in n Joods omgving zo alistisch moglijk had willn wgvn. Touwns haddn n paa jaa daavoo Gig n Gatz Jzus nit in d contxt van ht Faizïsch Jodndom gplaatst? Is dit n uw lat ds aanvaad? Aan d publicatis vandaag t zin ov Jzus n d discipln blijkbaa nog nit. Nog altijd is n muu n wat don wij daam? Maa al t vaak hbbn Jodn n Chistnn angst voo n gspk. Maa al t vaak wil mn nit afgaan n hft mn angst nits van t bakkn doo n Bijblknnis mt got gatn. W willn nit d induk wkkn dat w willn missionn n bkn. Misschin zlfs mt angst om bij d and taditi vl aantkklijks t vindn twijl toch n loyautit voo d ign achtgond gvaagd kan wodn. Misschin zlfs nog g, dat w nit tn voll wtn wat d ign taditi inhoudt. Al dz angstn kunnn dan nog doo clichés vstkt wodn: wij vmodn dat d Joods patn wl hl duidlijk d kaat van Isaël zal tkkn, twijl van d chistn vwacht zal wodn om n duidlijk mning t novmb 2012

9 Coödinatis hbbn ond abotus. In al dz gvalln gaat d fiwall wkn, wodt n vddigingsstatgi ingstld, mt als sultaat: onwtndhid, indin al nit angst of onbwust haat. Eign idntitit Zo kijgn w dan ds in d oudhid n abbijns Jodndom n n kk di zich bid in n wdzijds afgnzn n ign idntitit makn. D wkgop Jodndom van uw kk wil pcis daa its aan don. D niuwjaaskaat (zi Kkmozaïk juli) kon ht ijs bkn. Dat n got vschidnhid is aan Joods kant, dat wist u ds (zi ands ht matiaal voo d Isaëlzondag van 2012 op d sit van d kk). Waaom nit ns gaan kijkn, d dinstn zijn imms publik. Vooaf n tlfoontj n mn wacht u op. Ht is op zatdag, op sabbat lk wk n cht fstdag n vanaf 10 uu lst mn d Thoa n zgt/ zingt mn d gbdn n d psalmn. Mannn n vouwn zittn in n vom synagoog gschidn (mn zal u wl d wg wijzn), voo mannn ligt n kppltj gd, mn zal u wl vtaln uit ht Hbuws n zggn bij wlk Bijbltkst mn gkomn is. Maa dnkn dat u mt dat n bzok al its kunt bsluitn is t vog. Nt zomin als mn zou kunnn zggn all Jodn zijn. Ht huidig Jodndom nt zoals dat van d tijd van Jzus n Paulus, hft zovl facttn. W lzn ook zlf d Bijbltkstn n zijn soms ook in ign middn vwondd dat mn vschillnd lst. Waaom dus nit aan Joods kant. Vmits ook wij n ondwijznd kk willn zijn (cclsia docns) n n luistnd kk (cclsia discns) gaat mn staks in potstants middns d ijkdom n ht blang van 1517 cntaal stlln (cf. d hdnking van Rfo500). Ook in Joods kingn is hl wat gbud. Mn mot nu nmaal zokn ho mn in d ign tijd touw kan blijvn aan d oosponklijk oping. Ht volstaat dus nit om d ign pofsson na t patn n op intnt infomati t zokn. W zulln ook d gschidnis van d uitlg van d Bijbls tkstn motn knnn. Ook om schildijn t vstaan. Danny ROUGES Potstants Omop vzw Bognizstaat Bussl NOVEMBER Radio om 20:03 Wonsdag 21 novmb Mns voo d mnsn zijn: Ov tijd n afstand hn. Fank MARIVOET Tlvisi op één om 10:00 Zondag 11 novmb Kkdinst vanuit Mchln-Nood ds. Jll BROUWER novmb

10 Coödinatis Bijdag lvn aan vd: EAPPI Wkgop Kk in d Samnlving sn vtgnwoodigs vanuit d kk nzijds n Jodn n Moslims andzijds. Ds. Git Buunk vtkt 17 novmb voo di maandn naa d Wstov n Oost-Juzalm als vijwillig van ht pogamma van d Wldaad van Kkn: Ecumnical Accompanimnt Pogamm in Palstin and Isal (EAPPI). Hij gaat dl uitmakn van n gop van 32 vijwilligs uit vschillnd landn. Git Buunk wodt uitgzondn doo Kk in Acti van d Potstants Kk Ndland mt ondstuning van d VPKB, m bpaald d coödinati Bzinning n Dialoog (coödinato: pof. d. Eddy van d Boght). Hij zal op vschillnd plaatsn gstationd wodn ond and bij contolpostn op wg naa ht wk op ht land, in d stad of naa school. Rappotn ov schndingn van mnsnchtn wodn dooggvn aan d Vnigd Natis n ht Rod Kuis. E wodt t plkk intnsif samngwkt mt Isaëlisch mnsnchtnoganisatis. W hopn dat dlnam aan ht pogamma n klin n gwldloz bijdag kan lvn aan ht vmindn van spanningn tussn Isaëli s n Palstijnn. En ook dat onz dlnam aan ht pogamma zal lidn tot intnsiving van bzinning n dialoog ov ondhavig kwstis zowl binnn d kk als tus- 10 novmb 2012 Ho ht zal zijn om di maandn tussn d Palstijns bwons t wonn n d spanning mt Isaëlisch kolonistn n ht lg aan dn lijv t van, zulln w bij tugk van ds. Buunk hon. Zojuist tuggkd waanms vtldn dat Palstijns chistnn, di zichzlf zin als d lvnd stnn van ht chistlijk gloof, hn vogn: Vtl onz vhaln doo. Ook ds. Buunk zal na zijn tugk gaag in uw gmnt komn spkn. En uitznding als vijwillg is spannnd voo ds. Buunk n ook voo d coödinati Bzinning n Dialoog, want ht is nit zond isico. Ds. Buunk hft all vtouwn in n hij zit, na d intnsiv voobiding, naa uit. Wij wnsn hm van hiuit stkt to, n zinvol vblijf, n bhoudn tugkomst n Gods zgn! Wilt u hm gdnkn in uw voobdn? In ht bijzond op d zondag 11 novmb. Als u hm na tugk in fbuai 2013 wilt uitnodign, stuu dan n -mail naa d VPKB wkgop Kk in d Samnlving (Contact: Gt HESLINGA - Tijdns zijn vblijf houdt hij n wblog bij dat t volgn is via n via d wbsit van VPKB.

11 Coödinatis Potstants Solidaitit Hintgati van ontwicht jongn n x-soldatn in Nood Kivu bdigd Got aantalln kindn n jonglui zond ouds of afgsndn van hun famili lvn op staat in d Congols povinci Nood Kivu. En aantal bhoot tot d x-stijds di op hl jugdig lftijd doo d militis gkutd n in d stijd gwopn wdn. Hun dagpogamma bstaat uit dugs n klin dlictn. Zij wodn glmatig mishandld. Samn mt CBCA, onz lokal patn, hbbn wij n pojct opgstat om dz jongn t ondstunn, ook mt ht oog op hun hintgati in d samnlving. Vanaf bgin januai wodn 209 jongn van Goma n Rutshuu bwust gmaakt van d gvan van dugs n gwld n kijgn zij psychosocial stun. Elk jong wodt bglid doo n aadgfst di psoonlijk instaat voo zijn hintgati. Kindn n jonglui di nog famili n nabstaandn hbbn, kunnn dlnmn aan n dinst van bmiddling om z opniuw in ht gzin t intgn. Thans nmn 78 familis n 18 chtpan lk zatdag dl aan counslling vgadingn. Wi dit wnst kan n pofssionl opliding volgn di nkl maandn loopt n di hun capacititn opwaadt n d wg opnt naa n bop n financiël zlfstandighid. Dz actis wodn gdagn doo n nt van cnta di in staat zijn n vsnld opliding van bkwam wks t vzkn. Ht pojct nmt d kostn voo d inschijving voo zijn kning n lvt ook wat dz atlis nodig hbbn aan matiaal. Na afloop van d opliding is ook voozin dat zij, di dit wnsn, op gond van hun bopsbkwaamhid klin samnwknd vnigingn kunnn vomn. Ht bdovnd gbk aan vilighid in Nood Kivu wgt cht al nig tijd zwaa op d pojctn di wij ondstunn. Vanaf juli hft n gop bllnd militain d zgn. M23 n sf van tu gschapn in Nood Kivu. Zij contolt n aantal plaatsn. D confontatis hbbn m dan psonn don uitwijkn naa vilig gacht plkkn, ond m naa Rutshuu. Toch laat onz lokal patn CBCA, ondanks alls, d schouds nit hangn. D actis gaan doo. In Rutshuu lijkt d ust t zijn tuggkd, wat nit wgnmt dat CBCA moilijkhdn blijft van voo ht doovon van d actis. Campagn Mods van Kivu - Fundaising voo hun waadighid vlngd! Wij zijn vhugd u t kunnn aankondign dat d got stunacti voo d slachtoffs van sksul gwld vlngd wodt tot 8 maat 2013 d jaalijks Intnational Vouwndag. D campagn blijft opn voo idn. Idn is vij om n stunacti op t statn in familivband, ond vindn of mt zijn gmnt. U bnt allmaal uitgnodigd voo ht st hoogtpunt van d campagn : ht conct van 25 novmb dat bgint om 17.00u. in d Koninklijk Kapl van Bussl. Op d affich staat ds: Kinanga Boing n Kl Assouf. Hft imand zin om n stunacti voo d Mods van Kivu t oganisn? Hft imand hulp nodig bij n voovkoop voo ht conct? Nm contact op mt Stéphani Lchali, tlfoon: 02/ Potstants Solidaitit vzw Bognizstaat Bussl Tl. 02/ IBAN BIC BE GKCCBEBB novmb

12 Rks: Tin gbodn Tind gbod: Zt uw zinnn nit op d vouw van n and n laat vnmin uw oog valln op zijn huis of op zijn akk, zijn slaaf, zijn slavin, zijn und of zijn zl of wat hm ook maa tobhoot. U hbt waaschijnlijk nt zoals ik uw zinnn wl ns op its gzt: op n niuw auto, n bok dat u absoluut wild hbbn, n is naa n bpaald v land... Of ht altijd lukt of galisd wd, is vs tw. Soms motn w ons tvdn stlln mt mind dan datgn waa w onz zinnn op haddn gzt. In d bijblvtaling di w vog gbuiktn n lazn, staat ht schp: Gij zult nit bgn. In id gval gaat ht om its dat mt ons hoofd én ons hat t makn hft. En w wtn allmaal dat n bgig hat zich maa moilijk laat bdwingn. Evnvl hbbn als mijn buuman of nog m, vn mooi izn makn als di collga op ht wk, vn chic gkld gaan als di dam di aan d ovkant woont W knnn di gvolns maa al t god. In dat tind gbod staat nit dat w ngns onz zinnn mogn op zttn n alln maa aan God motn dnkn. Zo wil God nit dat wij lvn. W mogn ht god hbbn n daa blij m zijn. Bij al di voig gbodn di d afglopn maandn in dit blad wdn bhandld, hbt u wl bmkt dat wat gbodn of vbodn wodt altijd zowl mt ht hat als mt d handn t makn hft. D Tin Woodn zijn wk-woodn, ook bij al dat zggn n dnkn n voln. Ht hoofd hft altijd t makn mt onz handn. Ook ons bgn, ook ons onz zinnn zttn op its.nit alln om wat u zgt n volt n dnkt, ook om wat 12 novmb 2012 u dot, daa gaat ht om. Zt uw zinnn nit op di vouw, dat huis, dat bzit van di and, noch mt uw hoofd, noch mt uw hat, noch mt uw handn. Blijf daavan af. Want wann u dat nit dot n dat zin w lk dag om ons hn gbun wodn gzinnn, familis, vindschappn vschud, wodn lvns zwat gmaakt, wodt van alls stuk gmaakt dat nit m hstld kan wodn. Ht tind gbod vaagt mij dat its mt mij mot gbun. Dat zggn di ngn and gbodn ignlijk ook. Z vagn allmaal van mij dat ik écht mns bn n bid bn ht lvn mt andn t dln, om touw t zijn, om bij t dagn aan d vd opbouw van n samnlving waain idn zijn zinnn zt op ht wlzijn n d wlvaat van d andn. Spkn, dnkn, voln n don valln dan vootdund samn. Ook dit gbod nt als d ngn and, opt ons op om op n and mani om t gaan mt onz mdmns én mt onszlf. Eén hft ons dat voogdaan n vooglfd. En één wood stond daabij als n soot motto bovn zijn lvn: Lifd. Latn w daa maa allmaal samn onz zinnn op zttn. Ds. Bt BEUKENHORST Emitus-pdikant.

13 Rks: Tin gbodn Dkalog Nu d ks ov d 10 gbodn afgond wodt mt ht 10d gbod (= ht 9 n 10 gbod in d klassik tlling), n tip. D Pools cinast Kzysztof Kislowski hft in 1988 n 10-dlig TV-ks gmaakt, gïnspid op d 10 gbodn: Dkalog ht di ks, n aanad voo chistnn, juist omdat z hlmaal nit bidt wat j vwacht. Gn patnalistisch opgstokn vingtj, nits blnds, nn: gwoon cinma optima foma. Zond aazln pakt Kislowski d got thma s van ht lvn op, daato associatif aangzt doo wat d 10 gbodn aanikn. Dat wil zggn p film (van ong. 55 minutn) komt dat dl van ht mnslijk lvn aan bod, dat stuk van d condition humain, waaop één van d gbodn ook agt. Bijvoobld: waaop vtouw j als j lvn op ht spl staat? (1st gbod; Kislowski daait n bklmmnd film ov n jongtj dat wil gaan schaatsn n n vad di bknt of ht ijs al dik gnog zal zijn). En in n and film zi j n taxichauffu ondijdn in d Kstnacht, hn n w gwopn tussn zijn gzin n zijn vog minnas di plots w opduikt (3d gbod in d oomskatholik tlling: gdnkt d sabbat). En in d vfilming naa aanliding van ht 10d gbod maak j knnis mt tw van lkaa vvmd zoons van n vad di zijn lvn lang hatstochtlijk postzgls vzamld had. Zoz had hij daaop zijn zinnn gzt, dat ht hl gzinslvn aan tn gond was ggaan. En nu is hij dood n zijn d fgnamn miljonai n d postzgls n voowp van bgt, nit nkl m voo zijn vad, maa voo z vln. En d bos, di lkaa voodin nauwlijks kndn, motn bslissn wat z m don. Voosplln kunt u gn van d scnaio s. Soms zijn d plotwndingn ook wl wat vgzocht (in dz film splt n nitansplantati n cucial ol, gn tansacti maa n uitwissling: abacadaba? Bkijk d film). Vaak blijft ht lastig om pcis j ving acht t kijgn: wat wil Kislowski (samn mt zijn co-autu Kzystof Pisiwicz) nu ignlijk zggn? Ton n chistlijk jounalist nthousiast uitip, dat zijn films ignlijk bldnd pkn wan, potstd hij: Ik ontkn catgoik dat mijn filmn pkn zoudn zijn, z vtlln nkl ov wat gbut als mnsn mt passi lvn Wat wil hij daa dan m bikn? Nits, zi Kislowski, ik gloof ook nit dat mijn filmn its in d wld of ht lvn van mnsn kunnn vandn. Daa maak ik m gn illusis ov. Ht nig wat ik gloof, is dat wl ns imand kan zijn, di op n bpaald momnt, ov dzlfd dingn gaat nadnkn, di ik in mijn filmn aanaak. Ik maak mijn films ook alln maa omdat ik vind dat di thma s aan bod motn komn. Bschidnhid sit d mns, ook n gissu. Zijn collga Stanly Kubick zi ooit ov Kislowski n d md-scnaist van Dkalog : thy hav th vy a ability to damatiz thi idas ath than just talking about thm. Bt dan dit kan ik ht nit zggn. DW novmb

14 Coödinatis Studifonds: Ik hlp n kind Potstants Solidaitit Eic Ntihinyuzwa, n jong, di uit ht studifonds gstund wodt. Hij schijft ons: ik bn nu in ht laatst jaa van ht scundai in collg ESSJT. Ik bdank d donatus van hat. Zond hun stun had ik mot stoppn mt mijn studis. Ik zal hn z kntlijk blijvn. En gop jongn uit Bugasa, di uit ht studifonds gstund wodn. Théès Gasng, onz contactpsoon in Rwanda, oganist in d vakantis ontmotingn om contact mt hn t ondhoudn. Om naa hun zogn n vagn t luistn n om hn t bmodign. Uit dit studifonds ontvangn d amst jongn van onz patnkk in Rwanda financiël stun voo hun scundai studis. Dit gft m kansn op wk of n vvolgstudi! W kunnn al jan knn op d giftn van mnsn uit VPKB gmntn in Vlaandn n Wallonië. Daa zijn w g blij m! Ons stfbdag voo 2012 is Eind augustus was n bdag binnn van bijna Hlpt u m om ook dit jaa w ons stfbdag t haln, zodat w djongn, di w nu stunn kunnn blijvn stunn totdat z hun diploma scundai ondwijs hbbn ghaald. D indxamns zijn in Rwanda in dcmb. Alvast hatlijk bdankt! Uw bijdag kunt u stotn op: Rk. n van Potstants Solidaitit, Bognizstaat 46, B-1070 Bussl. o.v.v. Ik hlp n kind (Fiscaal attst vanaf 40 Euo) IBAN: BE Cod bic: CPDHBBE75 Contact: Gt Hslinga - 14 novmb 2012

15 Coödinatis Di mdwks gzocht: dingnd! Wkgop Pojctn D wkgop Pojctn coödint d hulpaanvagn van d plaatslijk gmntn n hun diaconiën, bvodt ht bhoud van d kklijk godn di t bschikking gstld wodn van kkn, n hlpt hn bij ht bh van hun tchnisch pojctn. D wkgop bhandlt dossis ond niuwbouw, uitbiding of novati van kkgbouwn, pastoiën, jongncnta, maa ook van social n diaconal instllingn. Voo gbouwnpojctn dint d wkgop subsidiaanvagn in bij Duits donatus zoals ht GustavAdolf-Wk V (GAW) n d Evanglisch Kich im Rhinland (EKiR). Kk in Acti (NL) vlnt subsidis voo social pojctn. Subsidis van donatus blopn uo p jaa voo gbouwn n uo p jaa voo social activititn. Aanvagn voo subsidiëing voo tchnisch dossis wodn lk jaa in maat n sptmb bspokn, social dossis wodn in mi bhandld. D VPKB knt lningn to via d vzw Aid Fatnll aux Egliss (AFE) n ht Gaantifonds. D bschikbaahid van lningn is afhanklijk van d glmaat, waam bgunstigdn voldon aan hun aflossingsvplichtingn. Wij dingn dus bij lk bgunstigd op aan om zich t houdn aan zijn vplichtingn, zodat andn ook kunnn gnitn van lningn di zij absoluut nodig hbbn. Voo noodgvalln wodn ook giftn togknd doo ht Intkklijk Solidaititsfonds. Dit fonds wodt gspijsd doo vijwillig bijdagn van n z b- pkt aantal gmntn. Hidoo is ht voo ons nit moglijk om op n coct mani in t spln op aanvagn. Om al dz dossis in god bann t lidn is onz wkgop samngstld uit 6 vijwilligs, di nomaal gzin 4 k p jaa samn komn. Bij dingnd zakn mot mn knn mt xta-vgadingn. Voo d social pojctn zijn wij op zok naa één mdwk n voo ht bstudn van d tchnisch dossis, ht bzokn van d gmntn waa got stauatiwkn motn uitgvod wodn n ht voobidn van d vslagn voo d wkgop Pojctn zokn wij tw mdwks. Gïntssdn kunnn zich wndn tot: Simon DABLEMONT, voozitt wkgop Pojctn Balans van d dossis di bhandld wdn van 2008 tot 2011 novmb

16 Pdikantn Pta Schipp ingzgnd in Bochout: Voluit kk zijn 7 oktob btknd voo Pta Schipp (46) n ommzwaai in haa caiè van ziknhuispasto naa domin, van Luvn naa Bochout, van ht wk in d stilt naa ht vooplcht van n kk. Gn nvoudig opdacht voo imand di gdvn n mt got ambiti tglijk ook mod n chtgnot wil zijn. En intviw ov aazlingn n gdvnhid, ngagmnt n visi. Twaalf jaa tug kg Pta in dzlfd gmnt haa bvstiging als ziknhuispasto n in 2009 hild z haa pofpk om pkconsnt t vkijgn. Voig jaa nam z ht poponntschap op, ond m in Bochout. Ht lag nit in d lijn van haa ign vwachtingn dat z nu domin is gwodn, dat vtld z zlf op ht ind van d kkdinst waain z wd ingzgnd n bvstigd. Ik hb ht nooit voo moglijk ghoudn dat ik hi zou staan als domin want lang tijd hb ik gaazld. Ht is doo ht onvwostba vtouwn in mij van mijn ign domin n mnto Stvn Fuit dat ik hi nu voluit sta. Ik wns id mns n mns zoals hij aan zijn zijd. Wat n zgn dat d VPKB nu hm als synodvoozitt kijgt. 16 novmb 2012 In haa lpocs is Pta stk ovtuigd gaakt van d waad van d pk. Id kan uit haln wat op dat momnt zinvol volt. D n hft nood aan bzinning, d and wil gvod of vstkt wodn. En pk gft daa uimt voo zond its t moétn. Via n stapsgwijz goi is Pta tot n and idntitit n opdachtbsf gkomn. Haa dominswk zit z nit onmiddllijk in ht vlngd liggn van haa ziknhuispastoaat, maa vaagt n and bnading. Nit alln zal haa wk nu mind omlijnd zijn, maa ht één-op-één contact wodt voo n flink stuk aangvuld doo ht gbun in d gop waa j vantwoodlijk voo bnt. Maa d domin mag dan misschin d daaischijf zijn in d gmnt, op d tapps duwn is nog altijd n zaak. v a n d v i j w i l l i g s i n d k k Als pasto in ziknhuizn kun j vandaag op n lvant mani psnt zijn in d maatschappij, vtlt Pta. Maa ook als pdikant in Bochout kan ik dat voluit zijn omdat d kk hi n duid-

17 Pdikantn lijk plk in ht dopslvn innmt: zij is op n positiv mani aanwzig n di aanwzighid vult zij op n potstants mani in. Ht gloof kijgt n invulling naa ign n gwtn n dat is hl wat ands dan d oudwts, dogmatisch of fundamntalistisch mani. Potstantn zijn gn militantn, maa opn mnsn mt ign vagn, zoknd naa lkaa mt spct voo lkaas vschilln n ignhid. Dat gloof is hulpvaadig n conct, gft uimt aan mnsn n dot hn chtop staan. Zo kunnn mnsn zichzlf zijn n zich glifd wtn. Dat is mijn visi op kk n gloof n daa hb ik vtouwn in. D x-ziknhuispasto blijft ook wi z is: gofnd in ht cht luistn naa mnsn n dicht bij hn staan, nit bang zijn van ht lijdn n duvn samnwkn mt andsdnkndn. Pta wt nu al dat haa to do-lijstj flink gaat aangoin. Ondstunn n vootzttn wat al is n dat is n hlbol. Maa ook kijkn naa d tokomst n nit blijvn hakn aan ht vldn mt d voll kk. E zijn zovl moglijkhdn in onz tijd. Haa aandacht zal zk uitgaan naa d 18plusss n jongvolwassnn om hn t latn voln dat z nit vgtn wodn. Hn n plk gvn in ht kklijk lvn n in d vomgving van d kkdinstn. Maa ook mt lkaa wkn aan n opn n toganklijk kk mt oog voo wat lft ond mnsn, want dat maakt allmaal dl uit van htzlfd ghl. Ton Jzus n kind in ht middn ztt, dd hij dat nit uit functionl oogpunt om d tokomst van d kk t gaandn of omdat zo n kind aantkklijk is. Kindn zijn d baomt van d kk, zij bngn d maatschappij binnn n makn ons bschidn. Ik bn gïntssd in wat mnsn, jong n oud, wklijk bzighoudt n ho z vandaag, nu ht mind vanzlfspknd is, toch hun gloof kunnn blvn. En voll kk is dus nit mijn ambiti, maa n lvndig kk waa ik op mijn mani voo mnsn n god domin mag zijn. Mak GORIS Colofon Vantwoodlijk uitgv ds. Bnad-Zoltan Schümm Rdactitam Ba Batns ds. Ajan Knop ds. Enst Vn d. Dick Wustn Rdactiads: Bognizstaat Bussl tl.: +32-(0) fax.: +32-(0) Wbsit : Pijzn Kkmozaïk Individul abonnmnt: 15,00 uo Gopsabonnmnt: 12,50 uo (vanaf minimum 5 xmplan naa éénzlfd ads) Stunabonnmnt: 20,00 uo Voig numms Kkmozaïk Stotn kan op kningnumm van d Vnigd Potstants Kk in Blgië, Bognizstaat Bussl. IBAN BE BIC GKCCBEBB D dacti bhoudt zich ht cht voo om bpaald atikln nit t publicn, indin nodig in t kotn n/of dactionl t bwkn. Zij is nit vantwoodlijk voo d inhoud van d atikln n slchts tn dl voo d stijl. Oganisatis n tijdschiftn, nit bhond tot d VPKB, di atikln uit ht maandblad Kkmozaïk ghl of gdltlijk wnsn ov t nmn of t bwkn, dinn dit schiftlijk aan t vagn op ht dactiads. Wat btft d ichtpijs voo advtntis kunt u zich wndn tot d dacti. Zij bhoudt zich ht cht voo om dz al dan nit t plaatsn. Sluitingsdatum volgnd Kkmozaïk : 7 novmb novmb

18 Aankondigingn Afschid van ds. Stvn H. Fuit als gmntpdikant tijdns n na afloop van d kkdinst Potstants Kk Bussl zondag 2 dcmb 2012 D afschidsdinst van ds. Stvn Fuit, di tijdns d synodvgading van zatdag 12 mi jl. vkozn wd tot voozitt van d Synodal Raad van ons landlijk kkvband, zal in onz kk ghoudn wodn op 2 dcmb Na d dinst, di om 10:15 bgint, wodn nkl tospakn ghoudn n is ht gbuiklijk koffidinkn. Dit wodt om ongv 12:00 gvolgd doo muzik, poëzi, zang n n afschidscpti. Ht ghl zal ongv indign om 13:30. Wij hopn u t mogn vwlkomn op 2 dcmb! Namns d Kknaad, Fnand Vydag Potstants Kk Bussl Niuw Gaanmakt Bussl Niuw voozitt Fdal Synod BRUSSEL - D Fdal Synod waaond zo n 16 dnominatis valln zoals d Evanglisch Chistngmntn Vlaandn (ECV), d Vij Evanglisch Gmntn (VEG) n ht Vbond van Vlaams Pinkstgmntn (VVP) hft n niuw voozitt. D. Gt LOREIN is ht niuw gzicht van d Fdal Synod. Hij volgt Fancis Rnnboog op, di om gzondhidsdnn zijn mandaat vvogd nlgt. D. Loin is dltijds laa Latijn in ht middlbaa ondwijs n dltijds hoofddocnt Oud Tstamnt aan d Evanglisch Thologisch Facultit t Hvl. 18 novmb 2012

19 Aankondigingn Cntal pnningmst gzocht p 1 januai 2013 D h Enst VERCRUYSSE, cntaal pnningmst, hft t knnn ggvn dat hij na janlang inzt, zijn functi ind dcmb 2012 nlgt. Op d komnd synodvgading van novmb hopn w n niuw pnningmst t kizn. En advtnti wd via Synodaal Niuws vspid. Gïntssdn kunnn d taakomschijving van cntal pnningmst opvagn op volgnd ads: Synodvgading 17 n 18 novmb 2013 Alxand Ebson Gstlijk bouwn 13,50 ISBN Alxand Ebson was pdikant van d Potstants gmnt van Rosla n is sinds voig jaa domin in Knokk. Dit bokj wil ht gstlijk bouwn in n mns t spak bngn. Gstlijk bouwn is nit zo maa vn bouwn, maa gbut n mnsnlvn lang. Ht wil ondstunnd zijn opdat u d Bijbl zlf t hand nmt: ht gondplan bij uitstk van ho gstlijk t bouwn! Ho bstlln? Ht bok wodt u thuisgstuud na stoting van 13,95 op kningnumm mt vmlding 1 x. Gstlijk bouwn. Dz wkndsynod vindt plaats in ht Cntum La Fosta t Vaalbk. Oganisatis/psonn van onz Kk di op dz synodvgading tafls wnsn voo d psntati van hun wk, wodn vindlijk vzocht dit t latn wtn op volgnd ads: Ovlijdn van ds. Johan Blokland Wij vnamn ht ovlijdn op 10 oktob jl. van ds. J. Blokland. D bgafnis in bslotn king vond plaats t Hobk. Onz innig dlnming aan d famili. Rouwads: Famili Blokland Sma Maia-Hobk novmb

20 Aankondigingn NIEUW: Jaakalnd Fstn mt d bun 2013 D jaakalnd 2013 mt catoons J lfomgving is ijk, divs n j wilt m t wtn komn van al di cultun, ligis n lvnsbschouwingn om j hn.(j knt nit all fstdagn maa j bnt wl niuwsgiig naa. In d jaakalnd fstn mt d bun zijn dz fstdata opgnomn Dz 15d diti van d kalnd is n vjaadagsditi. Catoonist Rinhat Coon wd uitgnodigd toff, kot stips t tknn ov ht intligiuz, -lvnsbschouwlijk n -cultul in Vlaandn/ Blgië. Ronald Sldsns schf n glgnhidscolumn ov humo n ligi. En handig kalnd én nig in zijn soot. Bij Kkwk Multicultul Samnlvn vind j ook and atikln (zoals wnskaatn voo fstn van vschillnd gmnschappn) n vomingn ov dz thma s. Uw Vlaams jaakalnd mt all fstn in 2013: 28 pagina s van 30x21cm Kostpijs: 8,00/stuk (xcl. vzndingskostn) of 02/ Koting bij bstllingn vanaf 21 x. Mt vakanti of op wknd in Blgië? Bnt u op vakanti of op wknd in Blgië n wnst u gaag n kkdinst bij t wonn, suf dan naa onz wbsit waa u ond ht kopj Adssn ht kopj Kkn kist. E zijn vschidn zokmoglijkhdn : p povinci, p taal, p dnominati, p postnumm of op naam van d Kk. U vindt ook n lijst van all kkn in Blgië, di bhon tot d Administati Raad voo d Potstants-Evanglisch Edinst. 20 novmb 2012

21 Aankondigingn 4 12 apil 2013: is naa Isaël Gaag willn w u d moglijkhid bidn om ht Hilig Land t bzokn. D paktisch zakn wodn goganisd doo Di Tou, d gootst isoganisati in Euopa voo Isaël izn. D is staat ond liding van Ds. Ajan Knop, di dz is al hft uitgtst. T plaats kijgt u all infomati van n z dskundig Ndlandstalig gids. Minimum aantal dlnms is 15. Maximum aantal is 25. D kostn zijn ± 1650,00 pp bij mind dan 20 dlnms n 1550,00 pp bij m dan 20 dlnms (op basis twpsoonskam). Voo dit bdag kijgt u n fantastisch is om nooit t vgtn, vblijf in 3-4 stn hotls, all (z god vzogd!) maaltijdn, all ntgldn, fooin, blastingn n vvo t plaats mt lux bus én uw vligtickt. Ht is gn klin bdag, maa mt dz is bnt u zk van kwalitit n all kostn zijn inbgpn: zijn gn vbogn kostn. (U zult touwns bij vglijking ontdkkn dat dz is z god gpijsd is.) Wat w allmaal gaan bzokn? Bknd namn uit d Bijbl, plaatsn waa Jzus zlf is gwst, gschidnis van duizndn jan van ht Joods volk, d st chistnn n d bwons van lat uwn. Juzalm, Casaa, d Dod Z, d Olijfbg, Tibias, ht m van Galila, d huvls van Efata, Bthlhm, Massada, Qumân, Kapnaüm, d Caml, ht altaa van Dan (van dat stinbld), d Golanhoogvlakt mt uitzicht op Libanon n Syië, d Klaagmuu Op dz is zult u wklijk hl vl zin, n gschidnis di ons van onz kindtijd af al zo bknd is Ht pogamma is god gvuld, maa nit ovladn. E is tijd voo n ign wandling langs d Middllands Z n doo ht oud Juzalm. Ook n avondondit doo Juzalm bhoot tot d moglijkhdn. E is s avonds tvns voldond tijd om gwoon ustig n wijntj t dinkn op n tas n d mooi dingn van di dag t ovlopn. Mgaan mt n domin als islid btknt, dat u naast d pima uitlg van d gids ook aanvullnd infomati kijgt ov ht land in Bijbls tijdn. Ook zulln w d dag tlkns afsluitn mt n kot bijnkomst n n kot viing. Op zondagmogn is uitaad ook n dinst. Voo d st is ht vooal n cht is: dat wil zggn dat w hl vl gaan zin n gwoon hl vl gaan gnitn van ht pachtig land Isaël. En land dat nit goot is, waadoo w dus ook tlkns nit zo lang in d bus hovn t zittn, maa waa n nom vschidnhid aan landschappn t vindn is. J kunt op één dag mt j votn in d snuw staan op d Golan, s middags vissn in ht m van Galila n s avonds dijvn in d Dod Z bij 35 gadn Clsius. Als u al zin hft om m t gaan in d Paasvakanti van 4 tot 12 apil 2013, dan kunt u zich opgvn bij ds. Ajan Knop, pdikant t Kotijk. Als u vagn hft n u wilt wat m infomati ov d is, bl of mail gust. Als u n 200 tal foto s wilt bkijkn van d is, bzok dan d wbsit van d potstants kk Kotijk. Gaag opgvn voo 15 novmb 2012 Rds 10 aanmldingn, ws dus snl bij! / novmb

22 Bij onz bun Potstants Kk Ndland Taining: Islamofobi - wat kun j aan don? di 20 novmb 2012, 09:00-17:45 Stichting Islam n Dialoog oganist samn mt RADAR tainingn voo pofssionals ov islamofobi: ho dit t bgijpn n ho m om t gaan. Tgnwoodig hbbn d woodn Islam n moslim n ngativ connotati. Moslims zijn babaas, iationl n pimitif n d Islam wodt voogstld als gwlddadig, agssif n bdignd voo d samnlving. Als gvolg hivan blijft islamofobi goin in ons land. Islamofobi loopt uitn van n mispijznd blik naa n vouw mt hoofddok tot bandstichting in n mosk. Stds mind moslims voln zich thuis in Ndland n t vl Ndlands zin bzwan in ht samnlvn mt moslims. Om dz ontwikkling tgn t gaan, oganisn stichting Islam n Dialoog n RADAR tainingn voo pofssionals om islamofobi t hknnn n disciminati tgn t gaan. In d taining wodn thma s bhandld als stotyp bldn ov moslims, knnis ov divs tinn waa disciminati vookomt zoals abid n school, ln omgaan mt ngativ bldvoming/disciminati n gschidnis van d moslims mt ht wstn. D taining is gicht op pofssionals als politi n lkachtn, maa is ook gschikt voo pdikantn n kklijk wks. Sommig potstants gmntn wkn imms nauw samn mt moskën, and gmntn zijn gvstigd in plaatsn waa islamofobi lidt to gwld. Plaats: Mvlana mosk, Mvlanaplin 1, Rottdam. M infomati n aanmldn: Confnti En tijd om t lvn n n tijd om t stvn v 30 novmb 2012, 14:00-18:00 In d afglopn tijd wodd in d mdia n discussi ov d moglijkhdn di (zoudn motn) zijn voo mnsn om zlf hun lvnsind t kizn. In ht dbat ov ho t stvn? digt cht d vaag ho t lvn? uit zicht t akn Tijdns d confnti ov voltooid lvn mt als titl En ti jd om t lvn n n tijd om t stvn wodt nit d dood, maa ht lvn cntaal gstld. Ho kijkn w in onz samnlving aan tgn ht oud wodn? Ho daag j d last van zich opnstaplnd vlisvaingn? Dz confnti wil ht gspk binnn d kk ov kwstis ond ht lvnsind stimuln, n daanaast stof tot nadnkn gvn ov ht niuw oud wodn. D. Ajan Plaisi (sciba synod Potstants Kk) spkt ov d visi van d kk op ht dbat ov lvnsbëindiging op vzok. Vd spks zijn pof. d. Fits d Lang (hooglaa thik aan d Potstants Thologisch Univsitit) di n thologisch flcti op ht oud wodn zal gvn. Vvolgns zal d. Annmaik van d Woud (pdikant-gstlijk vzog in n vplghuis n lid van d wkgop Pastoaat n Gzondhidszog) ingaan op d positi van kwtsba oudn in ht vplghuis. Tot slot zal d. Chista Anbk (univsitai hoofddocnt bstaansfilosofi aan d Univsitit voo Humanistik n monstants pdikant) spkn ov d gstlijk vzog als gspkspatn ov ht zlfgkozn lvnsind. D oganisati is in handn van d wkgop Pastoaat n Gzondhidszog van d dinstnoganisati van d Potstants Kk. Plaats: Potstants Landlijk Dinstncntum in Utcht. Opgav: 22 novmb 2012

23 Glas in lood In d ubik Glas in lood nmn wij actis op naa aanliding van n atikl van n voig numm van Kkmozaïk. God gzin, claissn in Malonn, n vl stkt togwnst. schijft ds. Kooi in haa Schiftwk. Gzin d daaaan vooafgaand zin bdolt z dat d Claissn mw. Michll Dutoux-Matin zulln bijstaan in ht pocs om schuld t bknnn n zijn (=Gods) vgving t zokn. Nou inddaad: Stkt gwnst! Wt ds. Kooi dat mw. Matin al gstlijk bglid wodt sinds haa astati in 1996? En dat z sinds 1992 n touw bzok was van d gtuign van Jhovah? En dat z tgn 2004 (ton z naa n Fans kloost wild gaan) psonl, dicti n potstants aalmozni van d gvangnis in Namn om haa ving had gwondn [ z is totaal vandd, n zacht, liv, spctvoll vouw, z vtlt cht d volldig waahid ]. D gvangnisdictic (Valéi Lbun) kwam ton samn mt d cipis gtuign dat Michll Matin n modlgvangn was. D aalmoznist ging nog vd: Z ddn nit alln samn bijblstudi, maa wdn vindinnn: Ik hb Michll zin volun tot n liv, zacht, opn vouw, n vtouwnspsoon. Ik vmod dat z nu ook hl snl n modlnonntj zal wodn, vom nog dan d oud Klan zlf. Schuld bknnn: ja. Maa dan wl cht n nit tgnov God, maa tgnov d famili van d slachtoffs, n nit mt woodn n tann, maa mttdaad. En dan indlijk ns t vtlln wat z wt ov d kindn, ho di wan, ho hun ind was, of z nog its gzgd hbbn, its wat d ouds al janlang vagn n waaop Mw. Matin stvast antwoodt dat z zich nits kan hinnn Matin hft n z zwakk psoonlijkhid. Daaom klft z zich vast aan andn n cijft zich dan vvolgns hlmaal wg. Zo cët z haa ign coconntj n is volkomn ongvolig voo wat daabuitn gbut. Enkl zo kun j vklan ho ht kan dat z als mod van di kindn, hilp om and kindn t vkachtn, vmoodn n uitindlijk tw kindn in d kld lit vkommn, twijl z in ht opnbaa m ging biddn voo hun dding. (psychiatisch appot) Michll Matin hft dankzij d Claissn God gbuikt als tickt naa d vijhid. Ook hiin volgt z ht spoo van Mac Dutoux, di op zijn dtigst ton hij in ht gvang zat voo 5 ontvoingn n vkachtingn ( ) misdinaa wd n d aalmozni om z n ving wond n gbuikt om spulln naa binnn t smokkln. Dz man Gods gloofd zlfs dat Dutoux onschuldig was, howl d fitn bwzn wan. Latn w indlijk ns ophoudn naïf t zijn. Ht misbuik in d Kk is al g gnog. W hovn ons toch ook nit nog ns t latn misbuikn doo misdadigs om hun vd lvnswg t plavin? Dick WURSTEN novmb

24 Advtnti D Potstants kk t Rosla hft n vacatu voo n voltijds pdikant (m/v) Wij zijn n klin gmnt in n buisnd winklstad, di in d povinci Wst-Vlaandn is glgn. Wij zokn n pdikant, di: n inspind gloof hft gaag wkt in n multicultul gmnt ht als n mooi uitdaging zit om missionai bzig t zijn in n stads- n stkgmnt ht fijn zou vindn om in n gionaal tam van pdikantn samn t wkn ht jugdwk niuw lvn wil inblazn Wij bidn: n wam, opn multicultul gmnt n collgial kknaad n sfvol kkgbouw in ht stadscntum als wkplk Vd inlichtingn bij / schiftlijk sollicitatis vóó 30/11/12 aan: dh. H. Houbchts, Bug. Wylinstaat Ldgm Tl. 0479/ novmb 2012 l ss u B t a a t s z in g o B, R E M M U H C S Z B.s d : s d a d n zf a n v g ti u. w t n a V l ss u B : o o t n a k t fi g f A Cati cov: Dukkij N. d Jong n.v., 1850 Gimbgn

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4.

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING. Ik wil. Deze krant is 700,- waard! Kijk snel op pagina 6. perfecte huurhuis in stappen p4. DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Ik wil hun Dz kant is 700,- waad! Kijk snl op pagina 6 Ht pfct huuhuis in stappn p4 6 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING HUREN = Tijdn vandn.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

culturele biografie vlaanderen vzw

culturele biografie vlaanderen vzw Idn di ond fgod wkt, wodt vog of laat gconfontd mt bld- of tkstmatiaal of mt infomaticapogamma s waaop autuschtlijk bschming kan ustn. Bij al di fgodzogs ijzn wl ns vagn n twijfls. D autuschtwtgving is

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as Politi bwijst laatst Uilskuikns zijn vog bij 13-3 - 2014 12 pagina's oplag 69.130 xmplan Radio TV Dsign Musum in Haalm hijst uit as Zi lds in dz kant DE HAARLEMMER Id donddag in uw bivnbus! D Haalmm vschijnt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg

DNA middelburg. Chris Simons, wethouder. Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg DNA middelburg MIDDLBUGS ZIJN TOTS OP HUN STAD, D HOOFDSTAD VAN ZLAND! DAT IS WL DUIDLIJK GWODN TIJDNS D ZOKTOCHT NAA HT DNA. D VL MONUMNTN, D HISTOI, VNMNTN OP HT GBID VAN KUNST N CULTUU, DIT ALLS MAAKT

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie