tips voor je bondswerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tips voor je bondswerking"

Transcriptie

1 DE LIMBURGSTRAAT 102 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 13 e jg., nr. 3, aug., sept., okt tps voor je bondswerkng 1. Bedrjfsbezoek: duurzaam ondernemen met koffe Koffe Kàn n Wendune Innovate en eerljke handel zjn echte modebegrppen. Meestal roepen ze het beeld van subsdes en ngo s op maar het kan ook anders. Heel anders. Gewoon economsch rendabel en toch duurzaam, een KMO zelfs: Koffe Kàn s zo n bedrjf dat zjn tjd ver voorut was. In het centrum van Wendune branden ze koffe: geen gewone koffe en volgens een egen ontwkkelde technologe. Maar net alleen wat producte betreft ook de afzet, de dstrbute en de verkoop, verloopt volgens het duurzaamhedprncpe. Koffe Kàn s een bedrjf dat zch mede verantwoordeljk voelt voor de maatschappj en door de nstellng zjn zj al lang voor het mode werd een schoolvoorbeeld van maatschappeljk verantwoord ondernemen. Tjdens een bedrjfsbezoek krjgt u de hele utleg van plant over boon tot de heerljke drank. Daarna s er uteraard mogeljkhed tot proeven én vragen stellen. Een unek bedrjf volgens een unek concept n het centrum van Wendune. We? Groepen tot max. 30 personen. Wanneer? maandag en dnsdag (Aangezen er s morgens wordt geroosterd, s dt het meest nteressante moment om het producteproces te zen). Duur: ongeveer 1 uur. Prjs? 3,75 euro per persoon, met een mnmum van 74 euro. Reservate? of U ontvangt naden een schrfteljke bevestgng. 2. Bedrjfsbezoek: Verhofstede Frutsappen Van bloem tot sap een boeende rondledng op het frutsapbedrjf. Kom gerust eens op bezoek op het frutsapbedrjf van de famle Verhofstede. Je krjgt de geschedens van het bedrjf te horen en je krjgt een rondledng n de boomgaard met nfo over de mleuvrendeljke teelt- en snoemethodes. Men vertelt boeend over bjen en planten, nuttge en schadeljke nsecten. Je krjgt een rondledng door het producteproces n het sapbedrjf en een degustate van verschllende samenstellngen van frutsap als afsluter. Dt s een actvtet met slecht weergarante! Regent het pjpenstelen, dan projecteren we het gewoon op de wtte muur. Ook rolstoelgebrukers zjn welkom. Reservate: Prjs: 2 euro per persoon met een mnmum van 50 euro per groep (groep max. 50 personen) Rondledng (max. 2 à 3 uur) net op zondag en s avonds. 3. Bezoek een vogelopvangcentrum Vogelbeschermng Vlaanderen overkoepelt en coördneert een keten van elf Opvangcentra voor Vogels en Wlde Deren (VOC), verspred over heel Vlaanderen.

2 Deze centra de op zelfstandge bass werkzaam zjn staan n voor de deskundge opvang, verzorgng en revaldate van hulpbehoevende, n het wld levende vogels en andere wlde deren. Hoofddoelstellng s zoveel mogeljk van deze gekwetste, zeke of verweesde deren met de grootste overlevngskansen terug n de natuur vrj te laten. Om gewennng aan de mens te voorkomen, wordt de revaldateperode zo kort mogeljk gehouden en s de accommodate net toegankeljk voor het publek. Een Opvangcentrum voor Vogels en Wlde Deren s mmers geen derentun, maar eerder een soort van veldhosptaal voor noodljdende wlde deren. Er kan echter een utzonderng worden gemaakt voor educateve doelenden. Scholen en groepen de wllen kennsmaken met de werkng van een opvangcentrum, kunnen hervoor een afspraak maken. Geraardsbergen - Lerde Flp Berlengee & Nancy Van Leffernge Hoge Buzemont 211, 9500 Geraardsbergen Bezoeken enkel mogeljk op afspraak. Duurt ca. 1 uur. Prjs: 1,5 euro per persoon, met een mnmum van 30 euro/groep. Keldrecht Eddy De Konng, Kreek 52, 9130 Keldrecht Merelbeke Nck De Meulemeester, Ledermeersweg 14, 9820 Merelbeke vocmerelbeke.be. 4. Ctaten Ctaten zjn o.m. sprtueel of humorstsch, gevareerd, volks en gevat, moralserend, vermanend, oud en neuw. Zeker net saa qua nhoud, want de auteurs ervan zjn flosofen, hstorc, journalsten, poltc, humorsten, stand-up comedans. Wat de vorm betreft maken wj een dudeljke ordenng, we vergeljken, pluzen ut en leden af. Het s geen eenrchtngsverkeer: sommge ctaten weken zeker reactes los tjdens de uteenzettng, kernachtge quotes "vragen" vaak om een woordje utleg, mogeljke controverses kunnen worden toegelcht. Auteurs stueren n hun tjd, hun specaltet, hun ntenstet relatveert en nuanceert hun utspraak. Onze bronnen zjn boeken, cursefbundels, tjdschrften, verrassende opmerkngen ut de pers en uteraard een dozjn ctatenboeken. Ctaten thematsch selecteren, utpluzen, kenschetsen, varëren, vergeljken en actualseren. We horen een bloemlezng van gevleugelde woorden over de zeven Kaptale zonden en de ver Kardnale deugden. De Block Jozef Kostprjs: 100 euro + verplaatsngskosten. Materaal: lefst magnetsch bord + magneetjes (net strkt noodzakeljk) 5. Createf omgaan met knderen Over createf denken n de opvoedng. Tafel dekken, afwassen, tanden poetsen, zch klaarmaken voor school, afspraken maken,... Net zelden ledt dt tot dscusses tussen ouders en knderen. Met een beetje fantase kan je deze dageljkse beslommerngen speels aanpakken. Door createf te zjn n je rol als opvoeder, wordt de utwsselng met je knd meer ontspannen, boeend en unek. Vanaf 12 deelnemers. Kostprjs: 15 euro Contact: De moord op Bertha Braeckman ontrafeld Gsteren 15 e october 1909 n de namddag rond 4u30 zond k mjn mesje Bertha om 2 broden met enen netzak bj Camel Van Acker op den Bergendres. Rond 9 ure van den avond was zj nog net thus, wj hebben overal gezocht en geïnformeerd en nergens hebben wj ze gevonden en maar enkeljk vernomen dat zj met een manspersoon gezen geweest was, gaande n de rchtng van de kopkapel met haren netzak met 2 broden n. Wat s er gebeurd? Fetstocht naar de waarhed achter de gruweljke moord op een mesje anno Gds s Rud De Clercq. Samen volgen we op de fets het traject van dader en slachtoffer n het Lokeren van Reservate: Infopunt Toersme Lokeren of 3,40 euro p.p. voor de fetstocht van 2 uur. (met een mnmum van 50 euro) 7. De Vlamngen op de Ttanc In 2012 s het preces 100 jaar geleden dat de Ttanc zonk. Naar aanledng van deze verjaardag brengt Drk Musschoot een neuwe, boeende vertellng. Het opzoekngwerk voor zjn boek duurde zowat vjften jaar. Utendeljk werd dt boek, over de lotgevallen van de 27 Belgsche passagers aan boord van de Ttanc, een bestseller. Kunsthal De Snt- Petersabdj n Gent maakte rond dt boek een geljknamge tentoonstellng de door maar lefst mensen werd bezocht. Contact: Drk Musschoot drkmusschoot.be. Kostprjs van de voordracht: 200 euro + km-vergoedng. Graag een 50-tal deelnemers. 8. Een senoren-abc Enkele schalkse en af en toe ernstge bedenkngen over het ouder worden. Enkele rake stuateschetsen over grootouders en klenknderen. Af en toe een terugblk naar de tjd van toen, geprojecteerd op ervarngen van vandaag, met een krtsche noot en met posteve ondertoon. Mjmerngen van een oma, n een neuw abc gegoten op rjm. Gewoon ets om gezellg te lusteren en af en toe te glmlachen als teken van herkennng. Duur van de voordracht: 50 mnuten. Prjs: 75 euro + 0,30 euro per km onkostenvergoedng voor vervoer. De voordracht wordt alleen gegeven n de rego, maxmum ongeveer 40 km rond Gent. Benodgdheden: enkel een tafeltje en een stoel, voor een publek tot ongeveer 45 personen, n een klene zaal. Voor meer personen en n een grote zaal: een tafeltje en stoel op een trede of podum + een mcro, door de organsator te voorzen. Contact: Roland en Mes De Smet- Vergaelen, (bj voorkeur) Vom Fass: een culnare ontdekkng VOM FASS s een medterraans concept waar je kunt proeven en geneten van artsanale producten van supereure kwaltet. De naam VOM FASS van het vat verklaart het concept: excellente oljf- en notenolën, Aceto Balsamco s en vruchtenazjnen, dstllaten en lkeuren worden ut het vat, glasballon of aarden kruk getapt. Het grote aanbod aan deze delcatessen maakt van een bezoek aan VOM FASS altjd een culnare ontdekkng. Deze culnare ontdekkng brengen we n

3 de vorm van nteracteve kooksesses en proeverjen, van lezngen of een combnate van bede. Er zjn verschllende mogeljkheden, afhankeljk van de locate en accommodate. Julle komen naar ons toe of wj komen naar julle, alles kan. Enkele suggestes: Gezonde voedng - We geven utleg over Goede vetten versus slechte vetten, Het omega verhaal, Noten & zadenolën, gezond geneten en combneren dt met een beperkte proeverj. Interacteve kooksesses - Samen koken waarbj de nadruk lgt op proeven en samen zoeken naar perfecte smaakcombnates. Mogeljke thema s kunnen zjn: Bruschetta s, Pesto s & pasta s, Walkng dner, Feesteljke gerechtjes, Slaatjes met perfecte dressngcombnates, Wjnproeverjen - met als mogeljke thema s: Toppers ut Italë, Toscane: IGT versus DOC versus DOCG versus SUPER TOSCANS, Nele Van Den Brulle vomfass.be/verengngen.html. Prjs: 5 euro per persoon met een mnmum van 100 euro. Deze prjs bevat de olën en azjnen de puur worden geproefd en gebrukt n de gerechtjes. De organsatoren zorgen voor de andere ngredënten. 10. Een muts voor je hus Je dak soleren s de best renderende ngreep aan je hus. Langs het dak gaat gemddeld 26% van je verwarmngskosten verloren. Met een goede muts van daksolate kan je dus flnk besparen! Tjdens de voordracht wordt utgelegd hoe een zolder verbouwd wordt naar een gebruksrumte de aangenaam warm bljft n de wnter, en koel n de zomer. Maxmaal thermsch comfort en ventlate worden utgelegd. Maar ook als de zolder enkel als opslagrumte gebrukt wordt, heeft je hus nood aan een solatemuts. Wanneer soleer je beter de tussenvloeren, en hoe pak je dat aan? Of plaats je hoogrendements dakramen voor meer natuurljk lcht? Afwerkng, verwarmng en tussenwanden worden bekeken. Wat kosten deze ngrepen, welke premes zjn er, en kan je dt extra comfort ook terugverdenen? Na elke vormngsavond wordt voldoende tjd voorzen om n te gaan op de (praktsche) vragen van ndvduele geznnen. Prjs: 275 euro grats voor energeke afdelngen nfo: Voor een sportef dagje kajakplezer! Wenst U een kajak of kano te huren n het Waasland? Bj kajakverhuur kan u terecht voor een dagutstap langs de rustge en mooe Durme te Lokeren. U bent steeds welkom na reservate, zowel ndvdueel als n groep. Voor we? Voor edereen met zn n een dagje kajakplezer. Voor edereen de een posteve waarde toekent aan de natuur en het behoud ervan. Waar? Op de Durme tussen Lokeren en Snaa. Startplaats? Aan de parkng van het staton van Lokeren. Deze parkng s grats en op 300m van de Grote Markt. Wanneer? Steeds na reservate. Elke dag tussen 09:00u en 19:00u. Nuttg om weten: het kajaktraject endgt terug aan de parkng te Lokeren. Prjzen kajakhuur per persoon: 15 euro voor een ganse dag, 3,5 euro per uur. Huur een kano voor een ganse dag tussen 09u en 19u. Huur per uur mnmaal voor 2 uur en met vertrek voor 10u of na 14u. Groepen geneten 10% kortng vanaf 20 personen op de dagprjs. Kajakvaren n combnate met wandel- of fetstocht (+30 personen). Prjs huur kajak: 9 euro p.p. voor gewone groep, 8 euro p.p. voor schoolgroep. Prjs wandeltocht: 1 euro p.p. Contact: Kajak Company t.a.v. Chrstel Samoy 12. Er was eens, heel lang geleden 200 jaar verhalen van de gebroeders Grmm. In 2012 veren wj dt. De verhalen van Grmm zjn de meest bekende en gelefde sprookjes ter wereld. Wj laten de poëze n sages schtteren, stoffen mnder gekend werk af en poetsen bekende verhalen op. Van sprookje over lteratuurgeschedens tot volksverhaal, n deze voorstellng bundelen wj het allemaal. Sfeerklanken bj de tekst en solo s door muzek en rtmes van accordeon, blues harp, whstles, toms, snare, h-hat, cmbalen, percusse allerhande en klanken ut vaatjes vol verrassende voorwerpen. Kppenvelmomenten, kakelende nteracte en donzge melodeën, of een uur wegdromen en ontdekken Tjd voor pure nostalge. Grmm Graceus rest rond vanaf januar 2012 tot december Klene voorstellng: gezen het poëtsche karakter kunnen er max. 90 personen meegeneten. Spel ca 60. Aankomst: ca 1u30 voor aanvang. Prjs: 390 euro. Vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per persoon meerkost. Vervoer: 0.48 euro/km vanut Gent. BTW: 6% De producte kan plaatsvnden n cultuur- & ontmoetngscentra, bblotheken, scholen, jeugd- & denstencentra. Contact: Tne Hofman ~ Kp van Troje, Eendrachtstraat 172, B-9000 Gent ~ tnehofman.be 13. Fotobewerkng met Pcasa Geen enkele foto wordt afgedrukt zoals hj ut het dgtale toestel komt. Dat geldt net alleen voor de foto s de we bewonderen n tjdschrften, maar het s ook aangewezen voor de foto s de wj zelf maken. Een beetje bjsnjden, contrast en kleur aanpassen, omzetten n zwart-wt of sepa, dt en nog veel meer kan allemaal va onze egen thuscomputer. Met Pcasa bvb, een grats fotobewerkngsprogramma, te downloaden va Internet. Foto s bewerken, betekent foto s verbeteren, zodat je foto er helemaal ut zet zoals jj dat wenst. We nog een stapje verder wl gaan en met Pcasa leuke foto s of kaartjes wl maken, om af te drukken, of om te versturen va mal, komt ook aan bod. Deze praktsche vormng wordt geled door Luc Bosmans Taref: 100 euro + verplaatsngskosten. Te voorzen door de afdelng: beamer + projectescherm.

4 14. Een koffertje vol geluk Het meerjarenproject In de ban van Geluk zorgde ook voor gelukskoffers. Snds hun ontstaan werden de koffers omgetoverd tot een pedagogsch nstrument dat net alleen n scholen maar ook n je egen afdelng kan gebrukt worden. Maar dan eerder n beperkte krng: geluk moet je net van de daken schreeuwen, maar koesteren met geljkgeznden of net met hen de een extra porte zouden kunnen gebruken. Tegenwoordg s er dudeljk een markt voor welzjn en geluk. Maar snds de mens de aap n de evoluteketen opvolgt, s het zjn gewoonte om een beschermend voorwerp te beztten waardoor hj of zj zch velg waant tegen de dageljkse gevaren: geluksbrengers! Om ongeluk te weren en geluk te brengen. Ze zjn door de eeuwen heen en n alle culturen bekend en n gebruk (geweest). Van sommgen s de symbolek en het verhaal erachter doorheen de tjd verloren gegaan, zoals het hoefjzer, klavertje ver, een varkentje, De Gelukskoffer kan een aanzet zjn om de betekens van geluksbrengers terug te ontdekken en om over geluk en welbevnden te flosoferen. De geluksbrengers ut de oorspronkeljke koffers werden verwerkt n de neuwe nvullng maar er zt nu ook een leuke quz bj over geluk, deels gebaseerd op het boek Geluk hangt n de lucht. Een leuke ledraad voor een persoonljk en boeend gesprek n je afdelng. Ook voor degene de de afdelng begeledt s al het materaal voorzen. Ontlenen: Wereldcentrum vzw Steunpunt voor Mondale Vormng n Oost-Vlaanderen (partner van het provncebestuur) Voldersstraat 1 (ngang va Paddenhoek), 9000 Gent wereldcentrum.be 15. Gevaarljk jong. Knd n gevaar, knd als gevaar. De tentoonstellng Gevaarljk jong. Knd n gevaar, knd als gevaar neemt de bezoeker mee op een tocht vol vragen. Hoe verbeelden kunstenaars het probleemloze, schattge knd? Maar ook: hoe tonen ze stuates waarbj het knd een gevaar vormt voor de volwassene, of omgekeerd: hoe worden stuates n beeld gebracht waar het knd zelf n gevaar s? Hoe hebben psychaters, opvoeders of journalsten knderen de op de een of andere maner gevaar vormden, beschreven, opgevoed, geholpen? Het s een merkwaardge geschedens: onze opvattngen nu zjn soms zeer verschllend van vroeger. Of anders nog: wat n de ene cultuur een groot rsco vormt, s n een andere probleemloos. Aan de hand van oude schlderjen, hedendaagse foto s, flmfragmenten, ctaten ut psychatrsche handboeken en knderlteratuur, objecten gebrukt bj ntatertuelen en getugenssen wordt een zeer veelzjdg beeld geschetst van hoe volwassenen het knd zen hoe ze het verbeelden, hoe ze met rsco en gevaar al dan net durven omgaan. Museum Dr. Guslan Gent, Jozef Guslanstraat 43, 9000 Gent Tot 20 me Openngsuren: d-vr: 9-17u / za-zo: 13-17u. Gesloten: op maandag & 24, 25 & 31/12 & 1/1. Toegangsprjs: 4 euro 16. Groepsbezoek aan Volkssterrenwacht Armand Pen te Gent Elke vrjdagavond wordt de volkssterrenwacht Armand Pen te Gent gereserveerd om geïnteresseerde bezoekers te ontvangen. Dan kan n groep een geled bezoek aan de sterrenwacht gebracht worden. Na een presentate over de hstorek en de werkng van de volksterrenwacht volgt een 3D voorstellng en een rondledng. Een standaardgroepsbezoek begnt om 20u en duurt een 3 tal uren. 3D voorstellngen: u hebt de keuze tussen 3 voorstellngen, nl. Galle s brl, 1000 meteoren en kometen, en Rezen door de rumte. Rondledng n de sterrenwacht met een bezoek aan het weerstaton, de klene koepel en de grote koepel. Inden het weer het toelaat worden de telescopen op enkele hemelobjecten gercht, zoals de Maan, planeten, heldere nevels of sterrenclusters. U zult met egen ogen de wonderen van het heelal kunnen waarnemen. Reservate: het s nodg rum op voorhand te reserveren voor een groepsbezoek. Va contact met het secretaraat: Adres: Rozer, 44, Gent. In onderlng overleg wordt dan een datum vastgelegd. Grootte van de groep: max. 35 personen. Plaats van afspraak: ngang van de volkssterrenwacht aan de zjkant van het gebouwencomplex n de Gezusters Lovelngstraat, ter hoogte van het hekken. Prjs: 5 euro per persoon, met een mnmum van 75 euro. 17. Handreflexologe Is een therape waarbj je zelf je gezondhed n handen neemt. Het s gebaseerd op het prncpe dat organen geprojecteerd zjn op de handen volgens bepaalde zones. Massage van deze zones verlcht acute klachten. Het voordeel s dat je dt overal en onopvallend kan toepassen. Neuwsgerg hoe je hoofdpjn, verkoudhedsklachten, maagklachten, constpate en stress verlcht? Dan s deze workshop onder begeledng van een ervaren reflexologst ets voor jou. Hlde Schoonjans s al meer dan 5 jaar podologe en reflexologe n Lokeren. Tevens s ze docente reflexology aan de Ondernemersschool en s ze voorztter van de Beroepsverengng voor Reflexology. Hlde Schoonjans Prjs: 30 euro per uur en 0,31 euro per km. Mee te brengen: kussen, handdoek en handenloton. 18. In balans als ouder Elke dag opneuw voelen we als ouder hoe druk een gezn wel kan zjn, tjd maken, begeleden, koesteren, troosten, samen veren, Daarenboven wllen we dt graag combneren met een boeende job, tjd maken voor onze relate (lefde s een werkwoord weet je wel), een gezonde vrendenkrng, onze persoonljke ontploong,

5 Net te verwonderen dat het antwoord op de vraag hoe gaat het? heel vaak ludt: goed, goed, goed, druk, druk druk, Om dt alles vol te houden s een gezonde porte zelfzorg nodg, n de eerste plaats znvol voor jezelf, maar nettemn stelt het je n staat om extra energe te nvesteren n allen de je derbaar zjn. Dokter Els de Rjck werkte jaren als geneesheer hygënst n de jeugdgezondhedszorg en als schoolarts. Nu heeft ze een zelfstandge praktjk ter begeledng van ouders om stress bnnen het gezn tot een mnmum te herleden. Contactgegevens: Dr. Els De Rjck Prjs: 150 euro + verplaatsngskosten. Dt s een aanbod van de denst SCW Brussel. Het centrum komt tussen n 75 euro van het honorarum en betaalt ook de verplaatsngskosten. Als organsator betaal je zelf 75 euro. Graag een 30-tal deelnemers. 19. Isoleren kan je leren Het energerenovateprogramma 2020 van de Vlaamse Overhed heeft grote ambtes: tegen 2020 moeten alle daken n Vlaanderen geïsoleerd zjn. Enkel glas n verwarmde rumtes wordt taboe. Bovenden krjgen alle verwarmngstoestellen een examen: om te slagen moet het rendement voldoende hoog zjn. Als Belg kjken we al gauw argwanend naar wat verplcht s. Maar solate en zung omsprngen met energe heeft ook grote voordelen. Een energezung hus s veel comfortabeler om n te wonen. Zet je de thermostaat hoog en heb je nog koud? Dan s een geïsoleerd hus voor jou de oplossng. Investeren kost geld? Ja, maar door slm gebruk te maken van premes en belastngvermnderngen kan je de kosten drukken. Bovenden levert je nvesterng een besparng op je energefactuur op. Je kan je nvesterng dus terugverdenen, terwjl de waarde van je hus stjgt. In deze voordracht zoeken we naar nteressante ngrepen de je thus kan toepassen. We bekjken waar het ms kan gaan, en waar je op moet letten. Wat s hoogrendementsglas? Waar gebruk je XPS? Wat zjn de rsco s van spouwsolate? Praktjkgercht en met aandacht voor het rendement. Voor nfo of vragen neem je contact op met de energeconsulent: of 20. Je knd leren opkomen voor zchzelf Als knd leef je net alleen op deze wereld. Op school zt je n een klasgroep. Thus heb je broers of zussen. Ook n de jeugdbewegng of n de sportclub moet je als knd weerbaar zjn. Dt s net voor alle knderen even gemakkeljk. Sommge knderen hebben het moeljk om nee te zeggen tegen ets dat ze lever net wllen. Hoe kunnen ouders hun knderen leren om op te komen voor zchzelf? Vanaf 12 personen. Prjs: 15 euro. Contact: Kleur- en stjladves Ook weten welke kleur en stjl écht bj u passen? Zjn we een lente, zomer, herfst of wntertype? Op deze avond leren we heel wat meer over welke kleuren we best dragen om er zo stralend mogeljk ut te zen! Meer zelfvertrouwen door een persoonljk kleuradves of stjladves? Stephane Poelemans Spreker vraagt 10 euro per persoon. Max. 15 personen per avond. 22. Koekjes, cupcakes en taarten verseren In dre lessen wordt de bass utgelegd en wordt er geoefend om je gasten thus te verrassen met knappe koekjes, verrassende cupcakes en prachtge taarten. In de eerste les verseren we koekjes met sukerglazuur. In les twee toveren we cupcakes om met rolfondant of gekleurde marsepen en n les dre proberen we enkele techneken ut zoals het sputen van boterroom en roosjes of strkjes. Er wordt ook nformate gegeven hoe je deze techneken kan toepassen op het verseren van taarten. Tjdens de reeks worden voorbeelden getoond en koekjes en cupcakes prachtg afgewerkt Elke cursst gaat naar hus met wat lekkers dat als voorbeeld kan denen om thus zelf aan de slag te gaan. Het s de bedoelng om de volledge reeks (dre lessen) te volgen zodat er kan worden verder gewerkt op de kenns van de eerdere lessen. Deelnemers brengen zelf mee: mesjes, onderlegger, plastek zakjes, kommetjes, eventueel verserng de je zelf hebt, opbergdoos om je cupcakes mee naar hus te nemen. Els Vermeulen Prjs: 6 euro per persoon per les (18 euro per persoon voor de dre lessen) (met een mnmum van 50 euro per les). Met een maxmum van 24 personen per les. Klometervergoedng: 0,30 euro per km. 23. Koken met bo en Far Trade: eerljke wereldkeuken Lekker en gezond koken met producten ut de Wereldwnkel en het bogroentenpakket n een lessenreeks van 3 avonden. Bo en Far Trade producten kennen de laatste jaren een grote opmars. Het assortment aan Far Trade producten s de laatste jaren alsmaar utgebred. Een lekker potje koken met Far Trade producten, aangevuld met bogroentjes van her s dus zeker mogeljk. Tjdens deze workshop krjgt u zeker de smaak te pakken. We staan ook even stl bj het verhaal achter de producten: we zjn de producenten? Wat betekent Far Trade concreet voor hen? Aantal deelnemers: Mn. 8 max. 14. Duur: 150 mn. De prjs voor 3 avonden s 30 euro. (+ vervoersonkosten & kosten ngredënten). Contact: Leen de Clercq OWW Marakerke - Tonny Alleman De sesses kunnen plaatsvnden n de Wereldwnkel van Marakerke. De reeks kan ook op verplaatsng nden er voor een lokaal met goede kook-nfrastructuur kan gezorgd worden (neem hervoor contact met Leen de Clercq)

6 24. Mag k trest zjn? Natuurljk zen we onze knderen graag gelukkg. Een blj knd s een geruste ouder. Maar jongens en mesjes leven net altjd op een roze wolk. Er komt heel wat op hun levenspad terecht en onze samenlevng maakt het hen net altjd even gemakkeljk. Op deze avond worden ouders door Clare Wewauters (orthopedagoge en psychotherapeute) wegwjs gemaakt n de gevoelswereld van hun knd. Vanaf 30 deelnemers. Prjs: 75 euro. Contact: Reservate va GreenCty greenctytours.be Prjzen (all-n) halve dag hele dag (4u) (+4 u) Scooter alleen 60 euro 70 euro Scooter met 2 35 euro 40 euro Fets (alleen) 30 euro 40 euro Elke dag van 9u tot 18 u. U genet 10% kortng op de Geznsspaarkaart. 25. Met de Vespa of elektrsche fets door de Vlaamse Ardennen Op zoek naar fun met famle, vrenden of collega s of een romantsch dagje ut? Genet van de butenlucht, de vrjhed van de scooter of de fets, de schoonhed van het landschap, de smaak van de streekproducten en de mage van de verhalen. Een GreenCty Tours belevng s het zalge gevoel van complete vrjhed: je volgt de route van jouw keuze, op jouw tempo. Je stopt waar je wlt en zolang je wlt. Je bent volledg vrj om de streekproducten te ontdekken of gewoon een glas te drnken onderweg. Met behulp van een audogds ontdek je ongekende wegen en de streek van de Vlaamse Ardennen met boeende en nteressante verhalen, leuke weetjes of hstorsche feten. Vertrek Vlaamse Ardennen route, vanut Avelgem. 26. Rscoplanten voor mens en der Hoe het gesteld s met de gevaren van gftge planten voor mens en der wordt u utgelegd tjdens een beamervoorstellng van prof. Marcel De Cleene, botancus en schrjver van ver boeken over gftge planten Het gaat her net over een droge opsommng van gftge planten. De planten worden mmers n hun cultuurhstorsche context besproken (mythologe, volksgeneeskunde, volksgebruk, rtuelen, symbolek). Vb: de gftge laurerkers werd vroeger gebrukt om aan pap het aroma van amandelen te geven, vandaar hun Vlaamse volksnaam: paplaurer. De gftge taxus was ook al bj de Greken, Romenen en Kelten een vereerde dodenplant. De gftge buxus s opgenomen n een chrsteljk rtuaal (Palmzondag). De zaaddozen van de slaapbol gebrukte het volk als slaapmddel bj kndjes, vandaar hun Gentse naam holuzekes (holle husjes ), enz. Prof. dr. Marcel De Cleene Kostprjs: 125 euro + 0,30 euro/km verplaatsngskosten. Duur van de v oorstellng: 2 x 45 mn. Nodg: beamer, verlengkabel + scherm. 27. Sterrenkjken met de Volkssterrenwacht Nnove Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nachthemd... of hoe je met dt klene znnetje voortaan de volgorde van de acht planeten n ons zonnestelsel noot meer vergeet (Mercurus, Venus, Aarde, Mars, Jupter, Saturnus, Uranus, Neptunus)! Laat je onderdompelen n een hemels sterrenbad op een boeende en nteracteve maner gebracht door enkele deskundge begeleders van de Volksterrenwacht. Aanslutend aan de voordracht kan eder nog eens door een telescoop het luchtrum afturen... op zoek naar een moo sterrenbeeld of we weet een planeet? We zn heeft n meer kan nog altjd zjn/ haar kans wagen op een van de kjkavonden van de Volksterrenwacht Nnove. Deze worden edere 1 e vrjdag van de maand (m.u.v. jul en augustus) gehouden n het buurthus te Pollare (let wel: enkel na afspraak). Prjs: 50 euro voor 2 uur. Nodg: zaal + scherm of wtte muur. Inden je als groep zelf naar hun kjkavonden gaat, kost het je slechts 25 euro. Voor alle nfo en nog veel andere nteressante weetjes: Van Eyck vermst Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck s een van de hoogtepunten van de Europese kunst. Als daarut twee panelen verdwjnen en één paneel bljft al bjna tachtg jaar vermst, dan s het net overdreven om van de belangrjkste kunstroof van de twntgste eeuw te spreken. De belangstellng voor de defstal van De Rechtvaardge Rechters neemt nog jaar na jaar toe. Rond de defstal werd een themawandelng door Gent utgewerkt: Van Eyck vermst. Het startpunt s telkens het standbeeld van de gebroeders Van Eyck n de Lmburgstraat (naast de kathedraal). De wandelng duurt 1 tot 1,5 uur en brengt u langs de belangrjkste plaatsen n de zaak van De Rechtvaardge Rechters. Er s ook een tweede wandelng utgetekend n Wetteren, woonplaats van verdachte Arsène Goederter: Van Eyck vermst. De Wetterse connecte. Inschrjven kost 8 euro per persoon (6 euro per persoon vanaf groepen van 6 personen; grats tot en met 12 jaar). Reserveren s verplcht. Inschrjven: belgodrome.be Groepen tot en met 30 personen kunnen Van Eyck vermst reserveren op een van de vaste dagen of op een dag naar keuze.

7 29. Van Franschmans en Walenmannen (over Vlaamse sezoenarbeders n den vreemde n de 19de en 20ste eeuw) In deze voordracht neemt Drk Musschoot je n woord en beeld mee n het boeende verhaal van de Vlaamse sezoenarbeders de tot dertg jaar geleden om den brode sezoenarbed moesten doen. Het was kehard werken, n de beten, de cchoreovens, de steenbakkerjen, de sukerfabreken Ver van hus, n Frankrjk of n Wallonë, en net altjd n menswaardge omstandgheden. De vertellng Van Franschmans en Walenmannen gaat met lchtbeelden en duurt n prncpe 90 mnuten. De zaal waar de vertellng gebeurt, moet omwlle van de projecte engszns verdusterbaar zjn. Organsator zorgt voor projectescherm. Spreker brengt laptop en beamer mee. Organsator zorgt voor geludsnstallate (mcrofoon) nden de groep groot en/of de rumte akoestsch net helemaal geschkt s. De vertellng kost 200 euro + verplaatsngskosten (0,32 euro/km) ut Marakerke/Gent. Dt bedrag kan na afloop worden voldaan, cash of door overschrjvng ( ), op naam van de vzw Boek-Wjd. Contact: Drk Musschoot drkmusschoot.be 30. Van Paupers tot Poorters, Van Bedelaars tot Burgers! Een wandelng door enkele oude wjken van Gent bedt ook de kans kenns te maken met de maner waarop de voorbje eeuwen tot op vandaag armoede en socale utslutng werd en wordt bestreden. Wat hebben de helge Coleta, Kezer Karel, en Snt Ivo te maken met Edward (Wardje) Anseele, Walter De Buck en Jozef Guslan? Hoe s de Gentse Parnassus gelnkt aan tewerkstellng? Het recht op gezondhedszorg, op onderwjs, husvestng, werk, rechtspraak, nkomen zowel vroeger als nu, s terug te vnden n gekende en mnder gekende Gentse plaatsen en monumenten. Van bedelaars tot burgers s: stappen door gezellge, klene en rustge straatjes om af en toe stl te staan bj een gevel of aan een beeld de verwjzen naar een mensenrecht. Start: café Trefpunt bj Snt Jacobs. Duur: 2,5 uur. Prjs: 3,5 euro per deelnemer met een maxmum van 20. Contact: Krsten Hnnon of Johan Verstraete Water n de Gentse bnnenstad Gent s ontstaan waar een sterk meanderende Lee zch goot n een zjtak van de Schelde. Eeuwenlang hebben de Gentenaars (en dt tot n de vroege jaren 60 van de vorge eeuw met de aanleg van de Rngvaart) zch ngedekt tegen overstromngsgevaar. Met toegooen van stukken Lee en Schelde werd net alleen de stank weggeduwd, maar werd de stad ook meer toegankeljk voor het autoverkeer. Nu worden de stukken weer opengegood of hoe water mensenstromen kan kanalseren. In veel landen s het met het watermanagement eerder zwak gesteld. Integraal waterbeheer s er (meer dan her) een ver van mjn bed show. Met deze wandelng langs het water, verkennen we een buurt vervat tussen het Sluzeken, het zwembad Van Eyck en de Portus. Omdat water geen grenzen kent, nemen we dt ledmotef ter harte om onze waterblk op de wereld wat bj te schaven. Start: af te spreken. Duur: 3 uur. Prjs: 100 euro. Aantal deelnemers: maxmum 15. Contact: protosh2o.org. 32. Waterproblematek vanut Noord-Zud-perspectef Het aantal mensen dat geen rechtstreekse toegang heeft tot water wordt geraamd op ets mnder dan 900 mljoen; hoofdzakeljk n de Derde Wereld. Het aantal mensen dat net s aangesloten op een hygënsch netwerk lgt om en bj de 2,6 mljard; hoofdzakeljk n de Derde Wereld. Economsch sterkere rego s voeren water n va katoen, soja, exotsch frut, en ja, hoofdzakeljk ut dezelfde Derde Wereld. De mens kan net zonder water. Maar ook de econome loopt droog zonder water. Hoe duurzaam evenwchtg rechtvaardg - gaat de mens om met water? Na deze voordracht praat je een aardg woordje mee over de wereld-water-utdagngen. Aantal deelnemers: maxmum 30. Duur: 2 tot 2,5 uur. Prjs: 100 euro + vervoersonkosten: 0,3 euro/km. Contact: Johan Verstraete protosh2o.org Dt katern kwam tot stand m.m.v. Aureel Van den Brande Erna De Smt Georgette D hondt Gracenne De Bruyn Mady Von Peter Brabandt SCW Geznsbond Brussel Suzanne Vreys Vormgevng en coördnate: Aureel Van den Brande geznsbond-ovl.be

8 Wat s geluk Omdat het geluk een hernnerng s bestaat het geluk omdat tevens het omgekeerde het geval s, Het provncaal secretaraat SCW Lmburgstraat 102, 9000 Gent geznsbond-ovl.be LEGENDE > Tussenkomst sprekersvergoedng door het SCW. Deze tussenkomst gebeurt net automatsch. Je moet deze aanvragen bj de denst SCW Brussel vóór de 20 ste van de maand de voorafgaat aan de actvtet waarvoor een sprekersvergoedng wordt gevraagd. Surf eens naar geznsbond-ovl.be 4 De vorge 4 katernen, boordevol tps voor de afdelngswerkng, kun je er raadplegen en downloaden. 4 Omdat er wegens plaatsgebrek n deze katern heel wat tps net werden opgenomen, zullen er met regelmaat extra gepublceerd worden. 4 Het aanbod van actvteten en tps, aangeboden door de denst SCW Brussel, vnd je op de ste: 'vrjwllgers.geznsbond.be'. Bj jouw eerste bezoek, als vrjwllger, moet je wel een persoonljk gebrukersprofel aanmaken. Hervoor heb je, per bref, volgende gegevens gekregen: ldnummer en controlegetal. k bedoel dt: omdat het geluk ons hernnert aan het geluk achtervolgt het ons en daarom ontvluchten wj het en omgekeerd, k bedoel dt: dat wj het geluk zoeken omdat het zch verbergt n onze hernnerng en omgekeerd, k bedoel dt: het geluk moet ergens en oot zjn omdat wj dt ons hernneren en dt ons hernnert. Rutger Kopland Dremaandeljks tjdschrft: augustus - september - oktober Postkantoor van afgfte : 9830 Snt-Martens-Latem Erkennng: P Verantw. utgever: Aureel Van den Brande Langs de spoorweg Snt-Martens-Latem p/a GEZINSBOND SCW OOST-VLAANDEREN Lmburgstraat Gent Belgë - Belgque P.B Snt-Martens-Latem BC 5642 Bj onjust adres gaarne bercht

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

tips voor je bondswerking

tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 88 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 11 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2009 22 tps voor je bondswerkng 1. (K)laveren n Gent Stp zondag 11 aprl 2010 aan n je kalender! De slotmanfestate

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

32tips voor je bondswerking

32tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 80 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 32tps voor je bondswerkng 1. Aanbod Brussel Tot ende februar 2015 zjn een tental lezngen gepland. Zorg dat je één van de ten bent... De gage gaat ntegraal

Nadere informatie

35tips voor je bondswerking

35tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 102 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 14 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2012 35tps voor je bondswerkng 1. Aanbod 2013 Het bassaanbod van de Geznsbond vnd je terug n de brochure Aanbod

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

33tips voor je bondswerking

33tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 102 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 15 e jaargang november 2013 33tps voor je bondswerkng 1. Aanbod Brussel Zoals elk jaar bundelt de Geznsbond haar aanbod voor afdelngen n de brochure

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

tips voor je bondswerking

tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 88 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 10 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2008 19 tps voor je bondswerkng 1. Project In de ban van geluk Grasdunen n geluk Deze afdelngsactvtet, kaderend n

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

32tips voor je bondswerking

32tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 80 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 32tps voor je bondswerkng 1. Aanbod Brussel 2. AmuseersEls maken we zelf kralen om af te sluten met het rjgen tot een halskettng. Zoals elk jaar bundelt

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

tips voor je bondswerking

tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 88 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 12 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2010 27 tps voor je bondswerkng 1. Aanbod van het Wereldcentrum a) Sjamma Wereldwnkel Textel Sjamma vzw gdst ons

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en de kerms op de parkng van het Denstencenturm (Schoolstraat 44).

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en van de kerms op de Rjsblokparkng. De kerms staat van zaterdag

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang september - oktober 2012 Met extra jeugd katern! 9 Zwerfkattenproject, van huskat tot zwerfkat 10 16 Neuwe locate oplaadpunt voor budgetmeters

Nadere informatie

Slim 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN SECUNDAIR - SCHOOLJAAR 2014-2015

Slim 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN SECUNDAIR - SCHOOLJAAR 2014-2015 Slm 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN - SCHOOLJAAR 2014-2015 FelXart Museum Ontdek: 10 Musea met pt Het verneuwde MOS De aanslutng op de arbedsmarkt Bezoek het belevngscentrum'14-18' Beste leerkracht,

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Verwendag en boekenverkoop zaterdag 10 oktober Oktober 2015 1 Actvtetenkalender Oktober 2015 Jeugdactvteten herfstvakante n De Wp Tjdens de herfstvakante

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel met DOSSIER afval Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 5 september-oktober 2015 Verengngendag n t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) Verborgen parels: n de bb en op Open Monumentendag

Nadere informatie

2970actief. Week van de Sportclub. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. September 2015 1. UITNEEMBARE BROCHURE kijk snel vanaf p8!

2970actief. Week van de Sportclub. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. September 2015 1. UITNEEMBARE BROCHURE kijk snel vanaf p8! 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Week van de Sportclub De Week van de Sportclub loopt dt jaar van zaterdag 12 tot en met zondag 20 september 2015. Het s een ntatef van Bloso n samenwerkng

Nadere informatie