Van Hool Brandstofcelbus Van Hool Fuel Cell Bus ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Hool Brandstofcelbus Van Hool Fuel Cell Bus (2003-2010)"

Transcriptie

1 Van Hool Brandstofcelbus Van Hool Fuel Cell Bus ( )

2

3

4

5 Inhoud Contents Waterstof en Brandstofcellen - hoe ze werken Hydrogen and Fuel Cells - how they work AC Transit en het Brandstofcelbus programma AC Transit and the Fuel cell bus program Een eigen Europese Brandstofcelbus Our own European Fuel cell bus De partners : een (h)echte privaat-publieke samenwerking Van Hool - UTC Power - Siemens - Air Liquide - De Lijn - IWT Genuine private-public partnerships Van Hool - UTC Power - Siemens - Air Liquide - De Lijn - IWT Ontwerp en en testen van de bus Design and testing of the bus De lancering bij Van Hool en bij De Lijn The unveiling at Van Hool and De Lijn Naar de H 2 O Wereldtentoonstelling in Zaragoza To the H 2 O World Exhibition in Zaragoza In dienst bij Connexxion (Provincie Zuid Holland) In service at Connexxion (Province South Holland) Internationale Erkenning International Acclaim Een nieuwe generatie A new generation Promotie Promotion

6 Waterstof en brandstofcellen - hoe ze werken Hydrogen and fuel cells - how they work Waterstof is het meest voorkomend element in het universum. Op aarde komt waterstof meestal voor als een deel van andere elementen. Waterstof is geen brandstof maar eerder een energiedrager. Om bruikbaar te zijn moet waterstof eerst gescheiden worden van fossiele brandstoffen zoals door het omvormen van methaan - of van water. Dit laatste kan gebeuren door electrolyse van water met hernieuwbare zonne- of windenergie. Hydrogen is the most common element in the universe. On earth, it is most often found in compounds with other elements. Hydrogen is not a fuel so much as an energy carrier. To be used, it must first be separated from fossil fuels such as in the steam reformation of methane or from water, which can be done renewably by using solar or wind-powered electrolysis. 6

7 Hydrogen Waterstof Excess Hydrogen (for reuse) Overschot waterstof (voor hergebruik) Electric power to wheels Elektrisch vermogen naar de wielen Water Oxygen (from the air) Zuurstof (uit de lucht) Water FUEL CELL Een PEM (Proton Exchange Membrane) brandstofcel is een apparaat dat de protonen in de waterstof door een membraan stuurt. De electronen daarentegen verlaten de cel via een externe kring om electriciteit op te wekken. Er is geen schadelijke uitstoot en het enige bijproduct is waterdamp. Een brandstofcel heeft geen bewegende delen die wrijving kunnen veroorzaken. In tegenstelling tot klassieke verbrandingsmotoren produceert een brandstofcel geen geluid. Bij gebruik van hernieuwbare energiebronnen om waterstof te produceren, is een brandstofcel een van de meest milieuvriendelijke middelen om een aandrijving te verzekeren. A PEM (Proton Exchange Membrane) fuel cell is a device in which hydrogen protons pass through a membrane that the electrons cannot. The electrons must instead leave the cell through an external circuit, creating electricity. There are no harmful emissions, and the only byproduct is water vapor. A fuel cell has no moving parts that cause friction. Hence, unlike common internal combustion engines, a fuel cell does not produce any noise. When using renewable energy sources to produce hydrogen, a fuel cell can be one of the most environmentally-friendly means of producing traction power. HYBRID In tegenstelling tot de eerste generatie van waterstofaangedreven bussen in het CUTE (Clean Urban Transport for Europe) programma, onderscheidt de Van Hool brandstofcelbus zich door een hybride aandrijving. De aandrijving gebeurt door twee verschillende bronnen : de brandstofcel en de tractie batterijen. Deze hybride aandrijving maakt het mogelijk om enerzijds de autonomie van de bus te verhogen en brandstof te besparen. As opposed to the first generation of hydrogen-powered buses in the CUTE (Clean Urban Transport for Europe) program, the Van Hool fuel cell bus features a hybrid drive. The traction power is derived from two distinct sources: the fuel cell and the traction batteries. This allows the bus to increase its operating range while offering much greater fuel efficiency. 7

8

9 AC Transit en het Brandstofcelbus programma AC Transit and the Fuel cell bus program Toen AC Transit (Alameda-Contra Costa Transit District) in Oakland, Californië, aan Van Hool vroeg een bus zonder diesel motor en met een versterkt dak te leveren, geschikt voor de aandrijfcomponenten van een brandstofcel, vermoedde niemand dat dit de bus van de toekomst zou worden. When the AC Transit (Alameda-Contra Costa Transit District) in Oakland, California, requested that Van Hool build a bus without a diesel engine, and with a reinforced roof, suitable to house components for a fuel cell drive, nobody could imagine that this would be the bus of the future. 9

10 10

11 A330 Brandstofcelbus VS A330 Fuel Cell Bus USA Naast de ontwikkeling van een aangepaste structuur, met drie deuren en een lage vloer over de volledige lengte, ging Van Hool een technisch partnership aan met UTC Power en een locale integrator om 5 bussen te bouwen. Drie ervan waren bestemd voor AC Transit en telkens één bus voor Sunline Transit in Thousand Palms, Californië en CT Transit in Hartford, Connecticut. Engineering a modified chassis, which featured a three-door, full-length, low-floor body, Van Hool partnered with UTC Power and a third-party integrator to build five fuel cell buses. Three were designated for AC Transit, and one each for AC Transit s partners, Sunline Transit in Palm Springs, California, and CT Transit in Hartford, Connecticut. 11

12 Drie bussen worden begin 2006 in bedrijf gezet bij AC Transit. Tegen september 2010 hadden ze samen km afgelegd en meer den passagiers vervoerd. Three buses entered passenger service at AC Transit in early By September, 2010, they had accumulated over 250,000 miles and carried more than passengers. Het gemeten brandstofverbruik was 60% beter dan diesel bussen en de totale CO2 emissies bij een productie van waterstof uit methaan - verminderden met 43%. Fuel economy consistently measured 60% better than diesel buses, and CO2 emissions using hydrogen from methane reformed on site have been reduced by 43%. 12

13 13

14 AC Transit is wereldleider in het testen en inzetten van waterstoftechnologie in het openbaar vervoer. Faze 1 van het programma bracht 21 miljoen US dollar samen en werd gefinancierd door 26 publieke en private partners. Meer dan 54 miljoen US dollar aan publieke fondsen werden ter beschikking gesteld voor faze 2 van het programma. AC Transit has established itself as a world leader in testing and implementing fuel cell technology. Phase I of the program is valued at $21 million USD and was financed by 26 public agencies and private development partners. More than $54 million in public grants have been raised to support Phase II. 14

15 Het programma werd formeel gelanceerd in Oakland op 13 maart 2006, in aanwezigheid van autoriteiten, de pers en Van Hool. Goeverneur Schwarzenegger van Californië feliciteerde het team door middel van een videoconferentie en bedankte iedereen voor het mooie werk. In 2008 werd de toenmalige president van de VS, George W. Bush, op de hoogte gebracht van de vorderingen. The program was formally launched in Oakland on March 13, 2006, in the presence of public agencies, technology partners, the press, and Van Hool. Governor Schwarzenegger of California congratulated the team by means of a video conference and thanked everyone for a job well done. In 2008, then-president of the U.S., George W. Bush, was briefed on the program s progress. 15

16

17 Source : UTCP

18

19 Een eigen Europese Brandstofcelbus Our own European Fuel Cell Bus Samen met UTC Power, de leverancier van de brandstofcel, ontwikkelde en assembleerde Van Hool een nieuwe Europese brandstofcelbus, met het doel deze in een tweejarig demonstratie programma in te zetten in Europa. Ingevolge de europese beperkingen van as- en voertuiggewichten, werd hij als 3 asser uitgevoerd, en met ongeveer één meter verlengd. De capaciteit werd hierdoor verhoogd tot 104 passagiers met 34 zetels. In a joint effort with UTC Power (United Technology Corporation), the supplier of the fuel cell system, Van Hool developed a plan for a European fuel cell bus, intended for a two-year European demonstration program. Due to European axle and bus weight limitations, the bus was designed as a three-axle version, extending the length by about one meter. This would enable the bus to carry as many as 104 passengers, 34 of whom would be seated. 19

20 20

21 A330 Brandstofcelbus Europa A330 Fuel Cell Bus Europe De reizigerscapaciteit, laag brandstofverbruik, grote autonomie, lage vloer over de volledige lengte, drie brede duren, panoramische zijruiten, electrische verwarming en airconditioning waren de belangrijkste objectieven van het ontwerp. De bussen hebben geen schadelijke uitstoot, enkel zuivere waterdamp. De reizigers van een opmerkelijk geruisloos voertuig, zonder vibraties en een zeer zachte rit. Passenger capacity, fuel efficiency, operating range, full-length, low-floor, three wide doors, panoramic side windows, electric heating, and air conditioning were imperative design objectives. The buses emit no harmful emissions, only purified water vapor. Passengers benefit from an amazingly quiet vehicle, with no vibrations, and a very smooth ride. 21

22 22 Het hart van de bus is de brandstofcel, geleverd door UTC Power. Deze aanstaande firma heeft haar sporen verdiend als leverancier van brandstofcel technologie aan de NASA voor het Space Shuttle programma. The heart of the bus is the fuel cell, supplied by UTC Power. A major corporation, UTC earned its marks by supplying fuel cell technology to the NASA Space Shuttle program. Siemens Transportation leverde beide electromotoren, omvormers en aangepaste software. Siemens Transportation supplied the twin electric motors, convertors, and adapted traction software. Air Liquide bezit en beheert een uitgebreid netwerk van waterstof voorzieningen in België en leverde het tankstation bij Van Hool in Lier. De bus werd getankt vanaf de tankoplegger op een druk van 350 bar. Air Liquide owns and operates an extensive network of hydrogen facilities in Belgium and supplied the on-site fueling station at the Van Hool plant. The bus was fueled from trailers, using buffer tanks at 350 bar pressure. De Lijn is de belangrijkste maatschappij van openbaar vervoer in Vlaanderen en als dusdanig de meest geschikte partner voor de uitbating van de bus. Alle betrokken gegevens werden dagelijks verzameld en doorgestuurd naar UTC Power. Dit maakte het mogelijk de graad van veroudering van de brandstofcel te bewaken samen met de staat van lading/ontlading van de batterijen. De resultaten waren buiten verwachting. De Lijn is the most important public transport company in Flanders and, as such, was the most suitable partner to operate the bus. All relevant operating data was recorded and sent daily to UTC Power in Connecticut. This allowed monitoring of the wear pattern of the fuel cell, the fuel efficiency, and the state of battery charge. Results have been beyond expectations.

23 De partners : een hechte privaat-publieke samenwerking Van Hool - UTC Power - Siemens - Air Liquide - De Lijn - IWT Genuine private-public partnerships Van Hool - UTC Power - Siemens - Air Liquide - De Lijn - IWT Binnen nagenoeg negen maanden volgend op de beslissing de europese brandstofcelbus te bouwen was het werk voltooid, dankzij de toewijding van een kleine groep geëngageerde partners, ondersteund door de Vlaamse overheid en vooral door De Lijn. After nearly nine months following the decision to build the European fuel cell bus, the work was completed, thanks to the focus and dedication of a small number of committed partners, supported by the regional Flemish authorities, and especially De Lijn. 23

24 Koeling aandrijfcomponenten Cooling Hoogspanningsbatterij Traction batteries Airco 32kW Airco 32kW Waterstof-opslagsysteem Hydrogen storage tanks Omvormers Inverters Brandstofcel Fuel Cell 24V batterijen 24V batteries Aandrijfmotor Traction motors Hulptoestellen Accessories 24

25 Ontwerp en testen van de bus Design and testing of the bus De bus werd onderworpen aan fysieke testen : Geluidstesten Prestatietesten Verbruik en Autonomie The bus was then put to the physical test: Noise testing Performance Fuel efficiency and operating range 25

26 26

27 De lancering bij Van Hool en bij De Lijn The unveiling at Van Hool and De Lijn Op 24 mei 2007 werd de bus officiëel gelanceerd bij Van Hool. In de aanwezigheid van vele genodige gasten, o.m. Mevr. Kathleen Van Brempt, Minister van Mobiliteit en Mevr. Lieten, Directeur-generaal bij De Lijn, werd de bus officiëel gedoopt voor een tweejarige demonstratieperiode. De Lijn was de eerste om de bus in te zetten in reizigersdienst. Van Hool en UTC Power bleven eigenaar van resp. de bus en de brandstofcel. De ceremoniële lancering van de eerste brandstofcelbus die volledig bij en door Van Hool was ontwikkeld en gebouwd, had de aandacht van alle nationale media. On May 24, 2007, the stage was set for an unveiling ceremony at Van Hool. In the presence of many invited guests, including Mrs. Kathleen Van Brempt, Minister of Mobility, and Mrs. Lieten, General Director of De Lijn, the bus was formally dedicated, commencing a two-year demonstration period in which De Lijn was the first to operate the bus in passenger service. Van Hool retained ownership of the bus, and UTC Power retained ownership of the fuel cell system. The ceremonial unveiling of the first fuel cell bus to be fully integrated by Van Hool was covered by all national media. 27

28 De bus maakte zijn eerste publiek optreden, met de impressie film van Stijn Meuris, in de geest van Al Gore s An Inconvenient Truth. Met de openingszin : Waar zijn we mee bezig? werd een aanzet gegeven voor de publieke bewustwording dat er meerdere zuivere, efficiënte en koolstofvrije oplossingen zijn. The bus made its first public appearance, with Belgian film director Stijn Meuris making an emotional impression of the bus, in the spirit of Al Gore s An Inconvenient Truth. The opening question, What on earth are we doing? set the stage for building public awareness that there are many ways to achieve clean, efficient, zero-emission, carbon-free solutions. 28

29 29

30 30

31 31

32 De bus werd ingezet in dagelijkse dienst tussen Lier en Antwerpen tijdens een periode van zes maanden, en vervolgens in Gent en Leuven. The bus operated in revenue service between Lier and Antwerp during a six-month period, and subsequently in Ghent and Leuven. 32

33 In de universiteitsstad Leuven deelde een gelukkige Burgemeester Louis Tobback zijn enthoesiasme : dit is de bus die we in Leuven nodig hebben, vooral in de drukke stadskern zoals de Bondgenotenlaan. In the university city of Leuven, Mayor Louis Tobback shared his enthusiasm: This is the bus that Leuven needs, especially on busy, city-center streets such as the Bondgenotenlaan. 33

34 De bus maakte zijn opgemerkt optreden in Hamburg op 5 juni Hier moest hij het opnemen tegen zijn tegenhanger uit het CUTE project. The bus made its remarkable debut in Hamburg on June 5, There, it measured against its CUTE brother. 34

35

36

37 Naar de H 2 O Expo in Zaragoza To the H 2 O Expo in Zaragoza Gevraagd door de organisatoren van de Expo om het practisch gebruik van waterstof in het openbaar vervoer te demonstreren, verzorgde de Van Hool brandstofcelbus de dagelijkse dienst op de H20 Expo in Zaragoza, Spanje tussen 15 juni en 15 september Requested by the Expo organizers to demonstrate the practical use of hydrogen in public transport to a broad audience, the Van Hool fuel cell bus offered daily service at the H2O Expo in Zaragoza, Spain, between June 15 and September 15,

38 De bus werd ingezet als shuttle tussen de parkeerplaats en de hoofdingang. Ondanks buitentemperaturen van 40 C, was de bus altijd beschikbaar op het gewenste ogenblik. De Expo had haar eigen tankinstallatie. Naast een van de vele ervaringen van deze tentoonstelling was de bus een kennismaking met de toekomst in het openbaar vervoer. The bus was used for shuttle service between the parking area and the main entrance. Despite ambient temperatures of 40 C, the bus was always ready when needed. The Expo operated its own hydrogen fueling installation. The fuel cell bus provided one of many rewarding experiences for visitors, as well as a feel for what the future may hold. 38

39

40 Gelanceerd werd het initiatief in het Provinciehuis in Den Haag en niets minder dan feestelijk afgesloten nadat de bus de koude winter met goede resultaten foutloos afgelegd had. Launched at the Provinciehuis in The Hague, the test was concluded with a true dutch celebration after the bus had completed excellent service in winter conditions. 40

41 In dienst bij Connexxion (provincie Zuid Holland) In service at Connexxion (South Holland Province) De provincie Zuid Hollard nam het voortrouw in Nederland om milieuvriendelijk openbaar vervoer te introduceren. Een belangrijke test was met de Van Hool brandstofcelbus in het gebied Den Haag-Leiden. De bus werd uitgebaat door Connexxion, die samen met Movares de evaluatie van deze proef op zich nam. The Province of South Holland took the lead in introducing environmental public transport to the Netherlands. The first important test was with the Van Hool fuel cell bus in the Hague and Leiden service area. The bus was operated by Connexxion, which also monitored bus performance and together with Movares monitored the environmental aspects of the test. 41

42 Dankzij een nationale advertentie campagne in de VS tijdschriften, konden 68 miljoen lezers kennis nemen hoe de spreekwoordelijke kip-en-het-ei controverse werd bewaarheid door het koppelen van de Van Hool bus aan een tankinstallatie op het terrein. De bus werd bovendien beloond met de Milieuprijs op het Busworld Salon in oktober 2009 in Kortrijk. Thanks to a widely-placed advertisement in US magazines, some 68 million readers could see that the proverbial chicken-and-egg question was being answered by pairing the Van Hool fuel cell bus with on-site fueling. Additionally, the fuel cell bus received the Environment Award during the October, 2009 Busworld Show in Kortrijk. 42

43 Internationale erkenning International acclaim Tijdens de tweejarige testperiode ontving de Van Hool brandstofcelbus voortdurende internationale erkenning. De bussen van AC Transit, Sunline Transit en Connecticut Transit ontvingen de prijs voor Excellence in Innovation and Leadership uitgereikt door de IPHE (International Partnership for the Hydrogen Economy). During the two-year test period, the Van Hool fuel cell bus received consistent, international acclaim. The buses for AC Transit, Sunline Transit, and Connecticut Transit were given the award for Excellence in Innovation and Leadership by the IPHE (International Partnership for the Hydrogen Economy). 43

44

45 Een nieuwe generatie A new generation Opnieuw neemt AC Transit het voortouw in de ontwikkeling van de markt voor zero emissie brandstofcelbussen in de VS. Om tegemoet te komen aan de markt ontwierp en bouwde Van Hool de volgende generatie bussen : een moderne, 40 voet stadsbus die meer dan kg lichter is en compromisloos efficiënter is dan de vorige generatie. Een reeks van twaalf bussen werden sinds juli 2010 in dienst gezet in de Bay Area van San Francisco. Een bijkomende reeks van vier stuks zullen ingezet worden in Connecticut. Once again, AC Transit is taking the lead in developing the market for zero- emission fuel cell bus transport in the United States. To meet the demand, Van Hool has designed and built the next generation bus: a modern, 40-foot transit bus that is over 2200 kg lighter in weight and more fuel efficient than the previous generation, without compromise. Twelve of these buses have begun operating in the San Francisco Bay Area as of July 2010, an additional four buses are destined for the state of Connecticut. 45

46 46

47 A300L Brandstofcelbus VS A300L Fuel Cell Bus USA Als belangrijkste verbetering op de vorige generatie werden alle componenten door Van Hool ingebouwd : een 120 kw brandstofcel, een hybride electrische aandrijving, ondersteund door lithium-ion batterijen. Dit ontwerp komt ten goede aan de prestaties. A vast improvement over the previous generation, Van Hool has integrated all the components: a 120 kw fuel cell stack, with a hybrid-electric drive system, supported by advanced lithium ion batteries. The efficiency of design translates into efficiency in performance. 47

48 Promotie Promotion De promotionele activiteiten werden opgezet om het publiek vertrouwd te maken met deze nieuwe technologie : wat een brandstofcel is en hoe ze werkt, welke voordelen ze biedt enz. Bij de promotionele campagne werden onder meer informatieve en educatieve borden ontworpen en een video getoond aan boord van de bus. Een levensgrote afdruk van de bus op doek werd getoond op het UITP congres in Helsinki in mei Talloze presentaties werden gegeven aan overheden, studenten en het publiek in het algemeen. Deze omvattende benadering is van het grootste belang voor een algemene aanvaarding van het gebruik van waterstof in het openbaar vervoer. Promotional activities related to the fuel cell bus have been designed to familiarize the public with this new technology: what a fuel cell is, how it works, and what its advantages are. The promotional campaign has included educational displays within the bus and at trade shows, video shown on the bus, a life-size photo of the bus, such as was displayed at UITP in Helsinki in May, 2007, and presentations to officials, students, and the general public. This comprehensive approach is critical in gaining broad acceptance for hydrogen use in public transport. 48

49 49

50

51

52 de toekomst. hier. nu the future. here. now. Van Hool NV Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgium tel fax

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility

Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst. Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rijden op H2 is meer dan een andere bus Op weg naar een schone toekomst Kivi Niria congres Sustainable Mobility Rob van der Sluis 1 Van fossiel naar duurzaam Andere brandstof / energiedrager Andere infrastructuur

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking and Role Play Card One 1 March 30 April 2007 *4070675311* No Additional

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Welkom aan Ondernemerskontakt DE HURK. Eindhoven, October 7, Diederick Luijten

Welkom aan Ondernemerskontakt DE HURK. Eindhoven, October 7, Diederick Luijten Welkom aan Ondernemerskontakt DE HURK Eindhoven, October 7, Diederick Luijten Site Veiligheidsinstructies Ingang In geval van evacuatie, volg de instructies op van de Air Liquide medewerkers. Air Liquide,

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Biobrandstoffen een belangrijke bijdrage op

Biobrandstoffen een belangrijke bijdrage op 16 Biobrandstoffen een belangrijke bijdrage op korte termijn Meer dan 4 miljoen GM E85 FlexFuel Voertuigen in circulatie Biofbrandstoffen kunnen CO2 uitstoot op source to wheels basis gevoelig reduceren

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in.

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in. Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in Vlaanderen Mindfulness as an Additional Resource for the JD R Model to Explain

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women De Relatie tussen (Over)Gewicht en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen The Relationship between (Over)Weight and Sex Drive in Men and Women Mandy M. de Nijs Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Energie en water de circulaire economie

Energie en water de circulaire economie Energie en water de circulaire economie Prof. Dr. Ad van Wijk 4-6-2014 28-5-2014 Delft University of Technology Challenge the future Circular Economy (EMF) 2 Six principles of the Circle Economy All materials

Nadere informatie

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten?

{gallery}product2{/gallery} Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten? {gallery}product2{/gallery} Houtbriketten zijn gemaakt van droog, houtbriketten onbehandeld houtafval vorm zoals zijn zaagsel geperst en snippers met een restv uit d Bioenex OÜ biedt uitstekende kwaliteit

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

CO 2 capture overview

CO 2 capture overview CO 2 capture overview Ruud van den Brink, Daan Jansen www.ecn.nl CO 2 emissions are rising faster than in the most pessimistic scenario Source: PNAS, 22 May, 2007 Energy scenario: 65% lower CO 2 emission

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

VMx studiedag mobiliteit. Een toekomst voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen

VMx studiedag mobiliteit. Een toekomst voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen VMx studiedag mobiliteit Een toekomst voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen 05/09/2013, Leuven Carlo Mol Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen Agenda» Elektrische Mobiliteit : Wat? Waarom? Wie?

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM

TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM TE HUUR RADARWEG 519-539 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR RADARWEG 519-539 -AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel Agenda De uitdaging Dubbele strategie Hybride techniek & potentieel Methaan-diesel techniek & potentieel ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY p2 De uitdaging Euro normen Wettelijk kader Opwarming van de aarde

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie