Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden"

Transcriptie

1 Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die HTM zou gaan treffen om de bedrijfszekerheid van de reguliere exploitatie, maar ook tijdens winterse omstandigheden te verbeteren. In de Commissie Verkeer Vervoer en Economische Zaken (CVVEZ) is de afspraak gemaakt om in oktober te rapporteren over de voortgang van de te nemen maatregelen. Middels deze brief willen wij onze belofte gestand doen. Te nemen maatregelen In onze brief met kenmerk heeft HTM de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Vervangen wisselstellers in het buitengebied 2. Aanbrengen wisselverwarming bij een aantal kritieke wissels 3. Maatregelen treffen voor het sneeuwvrij houden van kruispunten en haltes 4. Uitbreiden van de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden het met RR3 en RR4 5. Inregelen van vervangend busvervoer op de lijnen die komen te vervallen 6. Verbeterde en gestructureerde reizigersinformatie 7. Uitbreiding van de capaciteit van de HTM website 8. Informatievoorziening via radio, tv en kranten 9. Verbeterde aansturing van de DRIS borden In het vervolg van deze notitie zal per maatregel aangegeven worden wat de huidige stand van zaken is en welke stappen er nog ondernomen zullen worden, binnen welke planning. 1. Vervangen wisselstellers in het buitengebied Vanwege de veelvuldige storingen in het buitengebied, in zowel de reguliere exploitatie als in de winterperiode, is op basis van het onderzoek van BoschSpoor de conclusie getrokken om een aantal Contec wisselstellers te vervangen door Siemens wisselstellers. In totaliteit heeft HTM 37 wisselstellers besteld bij Siemens, waarvan een deel door SGH wordt gefinancierd. Volgens planning zullen voor 1 december 25 wisselstellers geïnstalleerd zijn, de rest volgt voor 15 december. Hiervoor wordt hoofdzakelijk gewerkt in de nachten volgende op de werkdagen in week 45 t/m week 50. Het buitengebied wordt vanaf uur 's avonds vrijgemaakt van exploitatie waarna gewerkt kan worden tussen uur en uur. De opstart van de ochtenddienstregeling wordt hierbij niet verstoord. Ter vervanging van de RR exploitatie worden busdiensten ingezet tussen Den Haag CS en Zoetermeer Centrum West en tussen Den Haag CS en Nootdorp.

2 2. Aanbrengen wisselverwarming bij een aantal kritieke wissels Voor het verbeteren van de stabiliteit van de dienstregeling in winterse omstandigheden is door SGH geïnvesteerd in het voorzien van wisselverwarming bij 7 extra inrijwissels. De aanleg hiervan is inmiddels gestart en zal voor 1 december 2013 zijn afgerond. 3. Maatregelen treffen om voor het sneeuwvrij houden van kruispunten en haltes Samenwerking met wegbeheerders over sneeuwvrij houden van kruispunten De gesprekken met HMS stadsreiniging hebben plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende afspraken bekrachtigd: Extra aandacht bij opritten van Centraal Station Extra aandacht voor busstation Leyweg (de verantwoordelijkheid is wel voor HTM) Bij hevige sneeuwval zal aan de medewerkers HMS extra worden benadrukt geen sneeuw naar de sporen te schuiven. Bij enkele locaties in de stad kunnen er problemen ontstaan omdat de sneeuw niet naar links of rechts kan worden weggeschoven, mocht dit spelen zullen we in overleg met elkaar hier een juiste oplossing vinden. HMS/AVR heeft van de HTM een routekaart ontvangen waarbij aandacht gevraagd is voor de busroutes en de routes waarbij de bus de rijbaan opgaat bij het inzetten van de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden. Helaas heeft HMS stadsreiniging aangegeven geen extra maatregelen te kunnen nemen vanwege budgettaire redenen. Sneeuwvrij houden haltes HTM heeft een contract afgesloten met een derde partij om binnen 24 uur alle haltes sneeuwvrij te hebben. Pekeltrams De ombouw van de 4 pekeltrams is afgerond. De betreffende pekeltrams zijn volledig gerenoveerd en van een andere kleur voorzien en met een aanduiding pekeltram zodat geen verwarring bij reizigers kan ontstaan. Het project renovatie pekeltrams zal binnenkort officieel en feestelijk afgesloten worden. 4. Uitbreiden van de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden met RR3 en RR4 Op dit moment wordt de aangepaste dienstregeling tijdens winterse omstandigheden gemaakt. Dit houdt in dat vanaf 15 december 2 dienstregelingen naast elkaar beschikbaar zijn in de systemen van HTM. Per dag met sneeuwkans wordt voor uur besloten op basis van een aantal richtlijnen of de volgende dag de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden wordt gereden. De aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden is opgenomen in de bijlage. Doordat nu een complete dienstregeling beschikbaar is, kan gestructureerder omgegaan worden met de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden en kan de reizigersinformatie op een consistente wijze gevoed worden. Dit houdt in dat trambestuurders diensten krijgen toegewezen en dat de bestuurders die geen diensten krijgen toegewezen inzetbaar worden voor alternatieve werkzaamheden, zoals ondersteuning

3 bij het sneeuwvrij maken van haltes, het beschikbaar houden van de infrastructuur, inzet als buschauffeur bij het railvervangend vervoer en dergelijke. In de komende weken wordt een besluit genomen over de vorm van de te geven reisinformatie tijdens de aangepaste dienstregeling via de DRIS borden en apps. De betrouwbaarheid van de informatie is hoger als er tijdens deze aangepaste dienstregelingen alleen gecommuniceerd wordt dat de aangepaste dienstregeling van kracht is, welke lijnen gereden blijven worden, en met welke regelmaat (om de X minuten i.p.v. de exacte halteringstijden). Deze aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden houdt rekening met inzet van minder personeel en voertuigen doordat niet alle lijnen worden gereden, maar wel in verhouding meer ten opzichte van een reguliere dienstregeling. Reden hiervoor is dat extra reserves achter de hand gehouden worden van zowel personeel als voertuigen om beter te kunnen bijsturen. Gevolg hiervan is wel dat bij teruggang van de aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden naar de reguliere dienstregeling niet lijnsgewijs teruggegaan kan worden. Als dit wel gedaan zou worden, zou op een gegeven moment een tekort aan personeel en voertuigen ontstaan en is de reisinformatie niet op een betrouwbare manier op alle plaatsen kloppend te houden. Hier geldt dus ook dat per dag voor uur besloten wordt dat de volgende dag in één keer weer teruggegaan wordt naar de reguliere dienstregeling. 5. Inregelen van vervangend busvervoer op de lijnen die komen te vervallen Voor het vervangend busvervoer is ook een aangepaste dienstregeling gemaakt voor de winterse omstandigheden. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt met HTMBuzz over de uitvoering van deze dienstregeling. 6. Maatregelen binnen HTM treffen om de reizigersinformatie gestructureerd te verzorgen De onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de bijsturing, reisinformatie en service zijn in één sector en op één locatie ondergebracht. De volgende maatregelen zijn inmiddels afgerond: de nieuwe bijsturingsruimte is afgelopen maand met succes in gebruik genomen. het nieuwe call centrum heeft een aantal kwaliteit verbeteringen in de afgelopen periode ingevoerd. De nieuwe software met betere monitoring wordt de komende weken geïnstalleerd. De tool waarmee de vrije tekstregel op de DRIS borden eenvoudiger kan worden aangestuurd, en die ook de teksten doorstuurt naar het NDOV, zal eveneens in de komende weken opgeleverd worden. er zijn voorzieningen getroffen om bij verhoogde druk op het Contactcentrum extra capaciteit bij te schakelen en langer open te zijn. 7. Uitbreiding van de capaciteit van de HTM website De nieuwe HTM website, met uitbreiding van de capaciteit wordt eind oktober opgeleverd. Vanaf 5 november 2013 heeft HTM een vernieuwde website met veel hogere beschikbaarheid en een extra reserve capaciteit, waar op terug gevallen kan worden bij bijzondere omstandigheden. Deze website is op meerdere punten verbeterd en heeft een nieuwe look en feel en gemoderniseerde functionaliteiten. In de komende weken wordt de site op verschillende manieren getest op functionaliteit en capaciteit. Een test site kan ingezien worden door SGH. HTM zal ook vooraf op de homepagina van de website reizigers informeren over mogelijk aangepaste dienstregelingen als de weersvooruitzichten daartoe aanleiding geven.

4 8. Informatievoorziening via radio, tv en kranten HTM heeft advertenties in voorbereiding voor de regionale radio, tv en kranten kanalen waarin een aangepaste dienstregeling wordt aangekondigd en uitgelegd, wanneer de waarschijnlijkheid daarop toeneemt. Er wordt dan verwezen naar de bekende HTM kanalen voor de meest actuele situatie. 9. Verbeterde aansturing van de DRIS borden De tool waarmee de aansturing van alle DRIS borden op een eenduidige manier kan plaatsvinden is afgelopen week door SGH vrijgegeven. De komende weken zullen de gebruikers, m.n. bij het contact centrum, hiermee om leren gaan. Stadsgewest Haaglanden draagt zorg voor de ombouw, voor 1 december, van de DRIS borden naar de GOVI-omgeving, zodat ook daadwerkelijk met één werkwijze kan worden volstaan. Overige In de zomerperiode is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd naar de uitvoering tijdens de winterperiode van 2012/2013. Op basis van deze evaluatie is het Plan van Aanpak Winterse omstandigheden geactualiseerd en specifieker gemaakt. Tevens is een structuur ingericht op basis waarvan de aansturing voor de komende winterse periode beter geborgd is.

5 Lijn Traject Status 1 Scheveningen Noorderstrand - Delft Tanthof Lijn 1 rijdt standaard route. 2 Kraayenstein Leidschendam Noord RR 2 rijdt standaard route. RR3 Den Haag Loosduinen Zoetermeer Centrumwest RR3 rijdt de standaard route RR3K tussen Savornin Lohmanplein en CS RR 3K rijdt niet RR4 Den Haag De Uithof - Zoetermeer Javalaan RR 4 rijdt de standaard route RR4k tussen ZCW en Monstersestraat RR4k rijdt niet 6 Leyenburg Leidschendam Noord Tram 6 rijdt niet. Tussen L dam Noord en CS wordt voorzien in rail vervangend vervoer. 9 Scheveningen Noorderstrand - Vrederust Tram 9 rijdt vanaf Scheveningen Noorderstrand naar Centraal Station de standaard route. Vanaf Centraal Station rijdt tram 9 via de Lekstraat en de Weteringkade naar Hollands Spoor. Vanaf Hollands Spoor rijdt tram 9 de standaard route naar Vrederust. Vervallen halten: Kalvermarkt - Stadhuis, Bierkade. 9K tussen Vrederust en Madurodam Tram 9k rijdt niet 11 Station Hollands Spoor Scheveningen Haven Tram 11 rijdt o.b.v. de standaard dienstregeling tussen Statenlaan en Loosduinseweg een gewijzigde route richting HS via het traject van resp. lijn 17 (Stadhouderslaan), RR 3 (Waldeck Pyrmontkade) en RR2. (Loosduinseweg). Richting Scheveningen Haven rijdt tram 11 de standaard route. 12 Duindorp Station Hollands Spoor Tram 12 rijdt niet. Tussen Duindorp en Hobbemaplein rijdt railvervangend vervoer. 15 Nootdorp Centraal Station Tram 15 rijdt in het centrum een aangepaste route. Tram 15 rijdt vanaf de Rijswijkseweg, rechtdoor Zieken / Bierkade, rechtdoor Spui, rechtdoor Hofweg, Buitenhof, rechtsaf Lange Vijverberg, Tournooiveld, Korte Voorhout, rechtsaf Koningskade, CS perron H (= buitenspoor zijde Rijnstraat) rechtdoor Lekstraat, Weteringkade, linksaf Rijswijkseweg. 16 Centraal Station Wateringen Tram 16 rijdt niet. Tussen HS /Waldorpstraat en Parijsplein rijdt railvervangend vervoer. 17 Statenkwartier - Wateringen Tram 17 rijdt de standaard route. 19 Leidschendam/Leidsenhage Delft Noord Tram 19 rijdt niet. Tussen Station Delft (stationsplein) en Leidschendam Leidsenhage rijdt RVV