Op koers in onrustig vaarwater.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be"

Transcriptie

1 Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G

2

3 INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR Bestuur en comités Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK Segmentering krijgt vorm Excellence in het kantoor Evolutie van het verkoopnet 11 DEEL 3 COMMUNICATIE MET RESULTAAT Grote zichtbaarheid in de pers Communicatie in lijn met de strategie Marketing speelt kort op de bal Sponsoring & eventing 17 DEEL 4 PROCESSEN EN PROJECTEN Iedereen Lean MVO wordt belangrijk aandachtspunt Mercurius 21 DEEL 5 RISICOBEHEERSING Risicobeheer Interne audit, Legal en Compliance 23 3 DEEL 6 RESULTATEN Algemeen resultaat Operationeel resultaat Commercieel resultaat 28 DEEL IN CIJFERS Kapitaal Jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening 33 DEEL 8 ONZE DOELSTELLINGEN VOOR

4

5 Op koers in onrustig vaarwater Beste lezer, Het jaar 2011 stond voor Delta Lloyd Bank in het teken van het verder in de praktijk brengen van de aangescherpte strategie die we eind 2010 uittekenden. Zowel in het verkoopnet als op de zetel werd er volop geïnvesteerd in efficiëntie, in kwaliteit van de dienstverlening en in nieuwe producten, en dat alles in lijn met de strategie. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het versterken van de identiteit en uitstraling van de bank en naar vormingsinspanningen gericht op kwaliteitsvol relatiebeheer. Die investeringen wierpen hun vruchten af. Het courant operationeel resultaat steeg tot 17,0 miljoen en dat ondanks de extra heffingen die de overheid oplegde en de scherpe concurrentie op de Belgische markt. Daarnaast groeide de totale depositoportefeuille tot 5,02 miljard. Dat is een stijging met 12% ten opzichte van Daarmee presteerde Delta Lloyd Bank aanzienlijk beter dan de markt, een mooi bewijs van het vertrouwen dat cliënten ons schenken in deze woelige financiële tijden en tevens een beloning voor het feit dat we geen staatssteun nodig hebben, ook geen indirecte via de LTRO die de ECB aanbiedt. Toch speelde de dalende rente op de financiële markten ons parten. Zo had de boekhoudkundige verwerking van de hedge accounting, die we toepassen om het renterisico te beperken, een negatieve impact op het IFRS-resultaat. Het gaat hier echter om een momentopname: de huidige minwaarde zal evolueren naar pari en tegen de vervaldagen grotendeels tot volledig geneutraliseerd worden. 5 Delta Lloyd Bank slaagde erin op koers te blijven ondanks onrustig vaarwater. Ik wil dan ook uitdrukkelijk een woord van waardering uitspreken voor al onze medewerkers die dankzij hun inzet bijdroegen tot dit resultaat. Klaar voor een solide toekomst Ondanks deze externe uitdagingen ziet Delta Lloyd Bank de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dankzij doorgedreven aandacht voor efficiëntieverhoging en kostenbeheersing, is de bank klaar om in een uiterst concurrentieel landschap verder te groeien en te investeren in haar kwaliteit en dienstverlening. Daarnaast startten we in het najaar van 2011 met een herzien producten- en dienstenaanbod dat optimaal inspeelt op de noden van onze strategische cliënten. De rode draad van dit aanbod: hoe groter het vermogen, hoe complexer de behoeftes en verwachtingen, wat een aanpak op maat vereist. Op die manier kunnen we onze cliënten de meerwaarde bieden die ze verdienen en bouwen we verder aan een solide bank die haar rol als relatiebankier ten volle speelt. Piet Verbrugge Voorzitter van het Directiecomité

6 DEEL 1 BESTUUR 1.1 BESTUUR EN COMITÉS Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan Brussel Toestand op Raad van Bestuur Voorzitter: Dhr. Joost Melis Leden: Dhr. Gilbert Pluym (1) Dhr. Piet Verbrugge Dhr. Aymon Detroch Dhr. Filip De Campenaere Dhr. Paul Medendorp Dhr. Michel Van Hemele (2) Dhr. Lucas Laureys (3) Dhr. Jan Van Autreve (4) Dhr. Koert Verbruggen (5) Secretaris: Dhr. Koen Troosters Directiecomité 6 Voorzitter: Leden: Secretaris: Dhr. Piet Verbrugge Dhr. Aymon Detroch Dhr. Filip De Campenaere Dhr. Koert Verbruggen (5) Dhr. Koen Troosters Auditcomité Voorzitter: Dhr. Michel Van Hemele (2) Leden: Dhr. Joost Melis Dhr. Gilbert Pluym (1) Dhr. Gilbert Pluym zal de bank verlaten met ingang van (2) als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, C. Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren (3) als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, Heidenbergenpark 20, 9830 Sint-Martens-Latem (4) met ingang van (5) met ingang van

7 Functies van leidinggevenden buiten de Groep Delta Lloyd Volgende bestuurders en andere leidinggevenden van de bank (personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de bank) oefenen een externe functie uit buiten de groep Delta Lloyd (zie artikel 27 van de Wet van ). De heer Paul Medendorp is lid van de Raad van Commissarissen van houdstermaatschappij Andus Group bv, Beukenlaan 117, 5616 VC Eindhoven. Andus richt zich via een twintigtal gespecialiseerde werkmaatschappijen op petrochemie, olie- en gaswinning, de elektriciteitsmarkt, de civiele en de industriële markt en railinfrastructuur. Via de divisie Andus Refractories is Andus actief op het gebied van ontwerp, productie en installatie van vuurvaste materialen. De heer Jan Van Autreve is zaakvoerder van Van Autreve J.A.G. bvba, actief in de landbouwsector. De heer Lucas Laureys, bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, ondernemingsnummer , is bestuurder van Top Form International Ltd, gevestigd in Hong Kong, Tower A, Wai Yip Street , Kwun Tong, Kowloon, actief in de confectiesector en genoteerd op de Hong Kong Stock Exchange. Hij is ook bestuurder van Van de Velde nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle, een beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussel), actief in de creatie, fabricage en distributie van lingerie. Hij is tevens bestuurder bij holdingvennootschap Van de Velde Holding nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle. De heer Michel Van Hemele is bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, ondernemingsnummer Hij heeft eveneens een bestuurdersmandaat in Essensys cvba, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, actief in de sector van het interim-management en in holding- en managementvennootschap Essensys Partner nv, Marcel Thirylaan 204, 1200 Brussel. De heer Van Hemele is voorzitter van Essensys sas, Place de la Défense 7, Courbevoie en van Essensys bv, Strawinskylaan 1033, 1077 XX Amsterdam, beide actief in het domein van het interim-management. Ook in brouwerij Duvel Moortgat nv, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs heeft hij een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Deze vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel. De heer Van Hemele is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Intys nv, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, actief in operational consulting. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Intys HR nv, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, een vennootschap die HR-adviezen geeft en aan consulting doet. Bij Talentus nv, Leistraat 18, 8500 Kortrijk heeft de heer Van Hemele een mandaat als afgevaardigd bestuurder. Talentus nv is actief in de uitzendarbeid, werving en selectie. Hij is tevens lid van de raad van bestuur van BEVAK Amandel nv, Noordersingel 19, 2140 Borgerhout. 7 De heer Aymon Detroch, lid van het Directiecomité, is bestuurder van nv Namur Invest, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, actief in de financiële sector (deelname aan de creatie van nieuwe ondernemingen en aan de ontwikkeling van bestaande kmo's), en waarvan van de in totaal aandelen (niet-genoteerd) eigendom zijn van Delta Lloyd Bank. Hij is eveneens bestuurder van drie dochterondernemingen van Namur Invest nv, meer bepaald Namur Sud Développement, Préface en Namur Développement Compétivité. Nv Namur Sud Développement, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, heeft als activiteit het toekennen van financiële tegemoetkomingen aan ondernemingen in het arrondissement Dinant-Philippeville. Nv Préface, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur is actief in de financiering van spin-off- en spin-outprojecten.

8 8 Nv Namur Développement Compétitivité, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, heeft als doel de ontwikkeling te bevorderen van kmo s in de provincie Namen. De heer Filip De Campenaere, lid van het Directiecomité, oefent een bestuurdersmandaat uit bij Mainsys Engineering nv, Marsveldplein 5 bus 21, 1050 Brussel, een vennootschap die actief is in de ontwikkeling en verkoop van softwarepakketten voor financiële instellingen. 1.2 MANDATEN Met ingang van 10 mei 2011 werd de heer Jan Van Autreve benoemd als nietuitvoerend bestuurder van Delta Lloyd Bank. De heer Koert Verbruggen werd met ingang van 15 juni 2011 benoemd als lid van het Directiecomité en bestuurder van de bank. De Algemene Vergadering verleent de commissaris en alle bestuurders kwijting voor de uitoefening van hun mandaten tijdens en met betrekking tot het boekjaar 2011.

9 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK 9 Delta Lloyd Bank telde eind kantoren en 93 agentschappen. Dat zijn 63 verkooppunten minder dan eind Ondanks deze aanzienlijke daling van het aantal verkooppunten evolueerde de omzet van de verkooppunten in positieve zin. De afbouw van het aantal verkooppunten kadert binnen het project dat Delta Lloyd Bank eerder opzette. De fusie van een aantal kantoren in 2011 liet toe onze nieuwe strategie te vertalen naar de praktijk nl. een proactieve aanpak, op maat van onze doelgroepen. Grotere kantoren waarin diverse competenties gebundeld zijn, zijn beter geplaatst om onze cliënten het advies en de service te bieden die zij verdienen.

10 SEGMENTERING KRIJGT VORM Om in overeenstemming met de nieuwe strategie de bank om te vormen naar een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte dienstverlener zijn in 2011 stap voor stap verbeteringen doorgevoerd in de organisatie. De afdeling Organisatie vervulde een centraliserende en coördinerende rol in dit project dat de naam Excellence kreeg. Zo werd werk gemaakt van de screening en segmentering van cliënten, evenals van een eenvoudig en transparant productengamma. Bij de start van het jaar 2011 had de bank doelgroepcliënten. In de loop van het jaar werd 70% van het resterende cliëntenbestand bezocht of aangesproken. Het doel om het aantal doelgroepcliënten te verdubbelen werd niet bereikt, maar vandaag voldoen bijna cliënten aan de voorwaarden. Eind 2011 behoorden 55% van onze actieve cliënten tot onze strategische doelgroep. Zij zijn goed voor 90% van de totale portefeuille (binnen- en buiten) balansbeleggingen van de bank. Dit toont aan dat het de juiste keuze was om onze focus te leggen op onze strategische doelgroepen. Op de zetel werd de organisatie onder de loep genomen met als resultaat bekwame mensen aan het hoofd van gemotiveerde en geëngageerde teams.

11 2.2 EXCELLENCE IN HET KANTOOR In het kader van het vormingsprogramma Going for Excellence lag de focus in 2011 vooral bij de verkooppunten. Met de nieuwe proactieve cliëntenbenadering in het achterhoofd werden de competenties van alle medewerkers en verkopers in kaart gebracht. Deze analyse resulteerde in verschillende opleidingen. De verkopers trokken naar de Sales University voor een driedaags seminarie om hun verkoopaanpak en -techniek bij te schaven. Kantoormedewerkers kregen de kans hun technische kennis bij te spijkeren tijdens diverse productopleidingen. Veel aandacht ging ook naar de omscholing van commercieel medewerkers tot commercieel assistenten. De bedoeling is dat deze medewerkers voortaan ondersteuning bieden aan de relatiebeheerders en beleggingsspecialisten bij het beheer van strategische cliënten. Op deze manier kan meer kwaliteitstijd vrijgemaakt worden voor onze cliënten. Om de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het verkoopnet nog te optimaliseren, werd beslist in de loop van 2012 de Lean-filosofie naar de kantoren te brengen. Op die manier komt er meer tijd vrij voor commerciële activiteiten EVOLUTIE VAN HET VERKOOPNET Het verkoopnet werd in 2011 verder gerationaliseerd. Naast de sanering van het net zelfstandige agenten, werd in september een rationaliseringsplan aangekondigd om ook in het kantorennet tot een meer efficiënte en kwaliteitsvolle structuur te komen. Het Directiecomité besliste om zestien kantoren samen te voegen met grotere kantoren. Alle medewerkers van de betrokken kantoren gingen aan de slag in het fusiekantoor. Op die manier konden onze cliënten hun vertrouwde contactpersoon behouden. Naast de omscholing van de commercieel medewerkers kregen de competenties van de andere medewerkers binnen het verkoopnet een upgrade met als doel van een product- en prijsgerichte aanpak over te schakelen naar conceptueel en cliëntgericht werken. Niet langer een Regio Sales Team, maar de regiomanager is voortaan verantwoordelijk voor de commerciële aansturing van de verkooppunten. Hij staat in voor een korte opvolging en een doelgerichte coaching. Het uitgangspunt voor heel deze operatie is de nieuwe strategie. Die vraagt om een doorgedreven actief beheer van de cliëntrelaties. Onze cliënten moeten op ons kunnen rekenen voor een proactieve benadering, professioneel kwaliteitsadvies en klare taal zodat ze zelf kunnen beslissen welke financiële oplossingen het best bij hen passen. Door de samenvoeging van de commerciële slagkracht per regio wordt dat gemakkelijker.

12

13 DEEL 3 COMMUNICATIE MET RESULTAAT GROTE ZICHTBAARHEID IN DE PERS Net als de voorgaande jaren investeerde de afdeling Corporate communication ook in 2011 fors in haar relaties met de pers. Begin maart woonden verschillende Belgische journalisten de persvoorstelling bij van de groep Delta Lloyd over de jaarresultaten van CEO Piet Verbrugge gaf een opgemerkt interview over de aangescherpte strategie van de bank. Daarnaast kwamen verschillende medewerkers aan het woord in de media over vermogensplanning en bescherming, wat bijdroeg tot een versterking van het imago van de bank in de algemene en gespecialiseerde pers. De eerste twee maanden van 2011 draaide de media-aandacht nog grotendeels rond de nieuwe strategie die de bank in december 2010 had aangekondigd. In de daaropvolgende maanden verschoof de focus meer naar de spaarrekeningen en de private banking-activiteiten van de bank. Zo bleven de lanceringen van het Delta Lloyd Premium dakfonds en de hoogrentende spaarrekeningen Superior en Superior+ niet onopgemerkt. De proactieve aanpak van de bank tegenover de pers wierp zijn vruchten af, zoals blijkt uit de gerapporteerde publicitaire waarde van ruim

14 3.2 COMMUNICATIE IN LIJN MET DE STRATEGIE In 2011 werkte de afdeling Corporate communication verder aan haar missie. Die bestond erin, zowel intern als extern, de positieve perceptie van Delta Lloyd Bank te ontwikkelen en verstevigen op basis van de waarden, de identiteit en het bedrijfsmodel van de bank. Om die doelen te bereiken, friste de afdeling enkele van haar communicatiekanalen op en stemde ze de inhoud ervan af op de strategie van de bank. In oktober onthulde de bank een vernieuwde versie van haar commerciële website, die zowel qua inhoud als structuur volledig afgestemd is op de twee strategische cliëntensegmenten van de bank (Nagelmackers- en Premium-segmenten). Ook het onderdeel met corporate informatie over de bank ('Over ons') kreeg in 2011 een grondige opfrisbeurt. 14 De afdeling Corporate communication bracht eveneens de bestaande commerciële presentatie van de bank in lijn met de vernieuwde strategie. Zowel de inhoud als de navigatie werden geactualiseerd. Voor het onthaal van nieuwe medewerkers bij de bank werd een interactieve, dynamische en niet-lineaire presentatie ontwikkeld. Eind november vond er voor de zetelmedewerkers een HouseMeeting plaats. Onder het motto Excellence comes from inside namen twee gelegenheidspresentatoren die op de zetel werken hun collega s mee op een tocht langs de meest opmerkelijke nieuwigheden binnen de bank. In een informatieve en onderhoudende sfeer lichtten verschillende sprekers de belangrijkste cijfers en lopende projecten binnen de bank toe.

15 SGA-termijn-AFF-affichette_nl.indd 1 19/07/11 09:58 SGA-kasbons-AFF-affichette_nl.indd 1 19/07/11 09: MARKETING SPEELT KORT OP DE BAL Voor de afdeling Strategische marketing was 2011 een bewogen jaar, vol verrassingen en uitdagingen. Naast de dagelijkse werkzaamheden werkte de afdeling hard aan heel wat initiatieven om de nieuwe strategie naar de praktijk te vertalen. In samenwerking met Delta Lloyd Life werd er in 2011 gesleuteld aan een nieuwe merkpositionering voor Delta Lloyd in de Belgische markt. Dit project doorliep verschillende fases en uiteindelijk werd ervoor gekozen om met een nieuw extern reclamebureau in zee te gaan. De eerste campagnes volgen in De afdeling Strategische marketing werkte in 2011 een volledig nieuw cliëntenaanbod uit voor strategische cliënten. Een gesegmenteerd voorstel dat de cliënt echt meerwaarde biedt. De aankondiging van dit nieuwe cliëntenaanbod met een aangepast producten- en dienstenaanbod gebeurde via negen roadshows. De medewerkers werden er ingelicht over de verdere stappen in de concretisering van de aangescherpte strategie. In de zomermaanden lanceerde de afdeling eveneens een campagne rond kasbons en termijnrekeningen. Midden in de vakantieperiode was het alle hens aan dek. Op drie weken tijd werd een radio- en een onlinecampagne gelanceerd, werd een mailing verstuurd naar cliënten en prospects, en werden duizenden leads voor het verkoopnet aangebracht. De resultaten bleven niet achter: 200 miljoen nieuwe fondsen. Om meer relevante verkoopleads aan de kantoren en agentschappen te kunnen aanleveren, werkte de afdeling in 2011 een nieuw lead generation-plan uit in lijn met de strategische doelstellingen. De focus lag op het verbeteren van de onlineaanpak en op het verhogen van zowel het aantal als de impact van de direct mailings. Die laatste werden in 2011 al behoorlijk opgedreven. Naast deze klassieke aanpak lanceerde de afdeling ook een aantal direct sales campagnes. Termijnrekening 4 % * op 5 jaar! * Brutorentevoet op jaarbasis geldig op 4 juli Interesten onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (momenteel 15% ) en jaarlijks uitbetaald. Bent u een niet-rijksinwoner, dan geniet u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Tijdelijke actie: de rentevoet kan op elk moment worden aangepast. Raadpleeg de Algemene tarieflijst voor de later geldende rentevoet en de Werkingsmodaliteiten (Reglement) van het termijndeposito voor aanvullende informatie. Deze documenten zijn beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op Minimumbedrag: 250. Geen kosten. Amai! Mijn persoonlijke bankier In 2011 werd ook de nieuwe functie van segmentmanager gecreëerd. Deze persoon staat onder meer in voor het versterken van de tevredenheid van de strategische cliënten en de cliëntentrouw. Om de wensen en bemerkingen van onze cliënten echt te kennen en erop te kunnen inspelen, kwam er voor elk verkooppunt een individueel cliëntentevredenheidsonderzoek. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen. Bovendien laat het ook toe onze medewerkers beter te vormen in functie van hun sterktes en zwaktes. Kasbon 4 % * op 5 jaar! Amai! * Brutorentevoet op jaarbasis geldig op 4 juli Interesten onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (momenteel 15%) jaarlijks uitgekeerd of gekapitaliseerd. Bent u een nietrijksinwoner, dan geniet u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Tijdelijke actie: de rentevoet kan op elk moment worden aangepast. Om de later geldende rentevoet te kennen, raadpleeg de Algemene tarieflijst beschikbaar in alle Delta Lloyd Bankkantoren en op Minimumbedrag: 240. Geen kosten. Bruto jaarlijkse kapitalisatievoet: 1,25%*. Mijn persoonlijke bankier

16

17 17 Strategische marketing werkte ten slotte ook mee aan de ontwikkeling van NInA, New Investment Approach. Het gaat om een informaticatool die op basis van de behoeften en doelstellingen van de cliënt, evenals zijn situatie en risicoprofiel, verschillende beleggingsvoorstellen formuleert. Ook de voor- en nadelen van het voorstel worden opgelijst. Op basis van deze informatie beslist de cliënt uiteindelijk zelf welke oplossing hem het meest aanspreekt. 3.4 SPONSORING & EVENTING Als hoofdsponsor van de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) en het nationale herenhockeyteam haalde Delta Lloyd Bank alles uit de kast om onze Red Lions bij te staan op hun weg naar Londen. In juli nodigde de bank de pers uit in Oostende voor de voorstelling van Mission London, het traject dat de bank ontwikkelde ter ondersteuning van de Olympische campagne van onze nationale hockeyploeg. De selectie voor de Olympische Spelen in Londen bood een unieke gelegenheid om voort te liften op de emoties rond de Spelen. Dat resulteerde in heel wat positieve mediabelangstelling en zichtbaarheid voor de bank. In het kader van de nieuwe strategie werd ook een volledig hernieuwd en gesegmenteerd palet aan events en hospitality ontwikkeld. Zo werden voor onze Nagelmackers-cliënten nieuwe belevingsevents georganiseerd die heel wat positieve feedback oogstten.

18 18 DEEL 4 PROCESSEN EN PROJECTEN 4.1 IEDEREEN LEAN Sinds november 2010 circuleert het woordje 'Lean' bij Delta Lloyd Bank. Lean is een benaderingswijze die het DNA vormt van een onderneming en in alle niveaus beleefd wordt. Het doel van deze methode is om vanuit de optiek van de cliënt voortdurend op zoek te gaan naar efficiëntie en kwaliteit. De perceptie van de cliënt en zijn verwachtingen moeten centraal staan in alles wat de onderneming doet. Om efficiëntie en kwaliteit te bereiken, moet er gewerkt worden aan vier aspecten: mensen en organisatie, processen, de manier van besturen en producten en diensten. Bijkomend zorgt de Lean-filosofie ervoor dat medewerkers zelfstandiger worden. Ze komen sneller met voorstellen en voelen zich steeds meer betrokken op een positieve manier. Lean deed zijn intrede binnen Delta Lloyd Bank dankzij het project Gemba dat in 2010 uitgerold werd en heel wat verbeterpunten blootlegde. Ook de nieuwe strategie die de focus legt op onze strategische doelgroepcliënten, verhoogde de kwaliteitseisen. En tot slot speelt de economische crisis een belangrijke rol. Operationele kostenbeheersing werd meer dan ooit een noodzaak. Eind 2010 werd een testproject opgestart bij het team Signaletiek. Omdat dit zo n succes was, besliste het Directiecomité om Lean toe te passen binnen het hele bedrijf. In de loop van 2011 ondergingen al verschillende afdelingen de Lean-transformatie met de hulp van externe specialisten. Het ging om de afdelingen Betalingen, middle office Beleggen, Beheer Effectenportefeuilles en heel de afdeling Kredieten. In 2012 volgen nog andere teams zoals Nalatenschappen, Levensverzekeringen en BOAR-verzekeringen, evenals de kantoren.

19

20 20 Uit een tussenevaluatie blijkt alvast dat er een duidelijke verbetering voelbaar is op het vlak van efficiëntie en kwaliteit binnen onze bank. De uitdaging voor de toekomst is nu om deze methode blijvend te integreren in onze werkprocessen. Om iedereen daarbij te helpen, werd het Lean office opgericht. Dat heeft als taak de Lean-dynamiek binnen de verschillende afdelingen op te volgen en eventuele vragen te beantwoorden. 4.2 MVO WORDT BELANGRIJK AANDACHTSPUNT In juni 2011 zette het Directiecomité het licht op groen voor de lancering van een plan van aanpak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Concreet wil de bank een draagvlak creëren waarin zowel de medewerkers als de cliënten zich kunnen vinden. Dat draagvlak moet ook de basis vormen voor de CSRaanpak van de bank in de toekomst. Om haar daarbij te helpen baseert de bank zich op twee referentiekaders. Enerzijds is er ISO 26000, een internationale standaard die richtlijnen bevat op het vlak van sociale verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben ten opzichte van de maatschappij. Anderzijds doet de bank een beroep op de expertise van Business & Society, de ledenvereniging die bedrijven en bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren samenbrengt rond CSR. Het engagement werd bezegeld met de ondertekening van het charter van Business & Society. Daarmee engageert de bank zich om haar werking te laten doorlichten, wat in 2012 zal resulteren in een sterkte-zwakteanalyse.

21 Die zal meteen de leidraad vormen voor de CSR-strategie en de werking van de stuurgroep die het CSR-project zal leiden. Ondanks het feit dat de bank nog geen strategische inbedding van CSR had in 2011, zijn we heel trots op een aantal losstaande initiatieven. We pikken er enkele uit: Energie In 2011 zorgde de bank in samenwerking met een externe partner voor de verdere implementatie van een energiemanagementsysteem in heel ons kantorennet. De afdeling Facilities leverde hier mooi werk. Dit systeem laat toe het elektriciteitsverbruik te meten en waar nodig bij te sturen. In 2011 realiseerden we op die manier een daling van het elektriciteitsverbruik met 6%. De beoogde besparing van 17% is dus zeker haalbaar. Duurzame renovatie In 2011 werd een van de hoofdgebouwen van de bank volledig gerenoveerd. Zoals bij al onze renovaties en (her)inrichtingen engageerden we ons om de werken op een duurzame manier uit te voeren. De dakverdieping is uitgerust met extra thermische isolatie en de verlichting is volledig voorzien van nieuwe energiebesparende armaturen op basis van TL5-verlichting. Papier, afval en schoonmaak 21 Door de verdere informatisering van onze systemen en dankzij sensibilisering ging het papierverbruik binnen de bank in 2011 naar omlaag met 23%. Heel wat papieren kranten en tijdschriften maakten plaats voor onlineabonnementen. Ook afvalbeheer bleef een aandachtspunt: zowel in de kantoren als op de zetel sorteren alle medewerkers hun afval en wordt het gescheiden opgehaald. Tot slot werd ook voor de schoonmaak een inspanning geleverd. Dankzij het gebruik van de microvezeltechniek kan de schoonmaak niet alleen sneller en efficiënter gebeuren, maar ook ergonomischer en ecologischer. 4.3 MERCURIUS Delta Lloyd Bank werkt aan de verbetering van haar interne communicatie. Met dat doel werden meer inspanningen geleverd om de kwaliteit van de informatie voor onze interne cliënten te verbeteren. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de Mercurius-werking. Mercurius-medewerkers centraliseren en verwerken alle intranetcommunicatie van hun afdeling. Als eindredacteur checken ze de lay-out en bewaken ze de huisstijl van de teksten. In 2011 kregen zij een grotere autonomie bij het publiceren van artikels op het intranet. Deze manier van werken draagt bij tot de uniformiteit, verbetert de accuraatheid van de interne communicatie en verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers uit de verschillende afdelingen.

22 22 DEEL 5 RISICOBEHEERSING Net als voor de groep Delta Lloyd en voor Delta Lloyd Bankengroep is risicobeheersing ook voor Delta Lloyd Bank een kritische succesfactor. Bankieren betekent immers in essentie het accepteren en beheersen van risico s. Die risico s nemen we dan ook weloverwogen, en bewaken we continu. Voor Delta Lloyd Bank zijn de belangrijkste risico s het kredietrisico, het rente- en liquiditeitsrisico en het operationeel risico. 5.1 RISICOBEHEER De risicocontrole en het riskmanagement zijn in handen van de afdeling Risicobeheer. De basis voor het beheer van het kredietrisico is het kredietbeleid. Het bepaalt welk soort kredieten de bank wil verlenen aan welke cliënten, welke analyse daaraan voorafgaat en wie uiteindelijk de knoop doorhakt. Om de kredietrisico s te beheersen, werd een strikt systeem van kredietopvolging en -herziening geïmplementeerd. Dat laat toe tijdens de looptijd van een krediet tijdig negatieve signalen te detecteren. In 2011 werden dankzij dit systeem alle geplande herzieningen tijdig uitgevoerd. In verschillende dossiers werden wel maatregelen genomen om onze waarborgpositie te verstevigen of veilig te stellen. De resultaten van de afdeling Bijzonder beheer in 2011 bewijzen opnieuw dat Delta Lloyd Bank de laatste jaren een risicobewuste acceptatiepolitiek gevoerd heeft. De economische crisis en de sterk toegenomen kredietportefeuille zorgden wel voor een aanzienlijke stijging dossiers bij de afdelingen Precontentieux en Contentieux, maar

23 dat gaf geen aanleiding tot een significante toename van de kredietverliezen. De afdeling ALM & Treasury en het ALM-comité volgen de mogelijke impact van marktrenteschommelingen van nabij op. Riskmanagement bezorgde hen de nodige informatie over de evolutie van het renterisico ten opzichte van de binnen de bank gehanteerde limieten. Om het renterisico te berekenen, gebruikt de bank een intern ontwikkelde tool, Baremo. Met de informatie uit Baremo kan het ALM-comité de gevoeligheid van de bank voor een ongunstige evolutie van de rente interpreteren, en zo nodig indekkingen van de verschillende renterisico s voorstellen. Voor een goede en frequente opvolging van het rente- en liquiditeitsrisico werd het project NexALTO opgestart in samenwerking met Delta Lloyd Bank Nederland. De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in het ALM- en liquiditeitsbeheer en dus sneller en adequater te reageren op de wijzigingen in de financiële markt. De implementatie is gepland voor In 2011 werd de funding van de bank verder versterkt om het liquiditeitsrisico te beheersen. Naast een aangroei van de deposito s werden in 2011 ook twee on-balance effectiseringen opgezet om de liquiditeitsbuffer te versterken nadat een off-balance effectisering afgelost werd. De ALM en thesauriecomités volgen de liquiditeitspositie van de bank kort op. De bewaking van de operationele risico s gebeurt door de afdelingen zelf. Daarnaast voorziet Riskmanagement in een tweedelijnsopvolging INTERNE AUDIT, LEGAL EN COMPLIANCE In het jaarplan van Interne audit lag de nadruk op de overgang naar de nieuwe strategie. Een van de projecten die van nabij opgevolgd werden, was Excellence dat uitgerold werd om de nieuwe strategie te vertalen naar de dagelijkse werking en organisatie binnen de bank. Een ander belangrijk werkdomein waren de financiële risico s en de nieuwe eisen en regels die na de crisis van 2008 in voege getreden zijn, onder meer in het kader van het beheer van de liquiditeit. Samen met de informatici van Management Information Department (MID) hebben de auditmedewerkers hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe tool voor de opvolging van de auditaanbevelingen. De bedoeling is dat deze intern ontwikkelde toepassing later ook door andere afdelingen gebruikt kan worden voor de opvolging van aanbevelingen en actiepunten in het kader van VIC, Solvency 2, Sox, Compliance, Balanced Score Card... Voor de Compliance-afdeling was de uitschieter in 2011 de regularisatie van de identificatie van de rechtspersonen en feitelijke verenigingen. De afdeling Legal was nauw betrokken bij de stopzetting van een reeks contracten met zelfstandige agenten. Zij slaagden erin om dit in bijna alle gevallen af te ronden met een correcte minnelijke regeling.

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten

2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Profiel en merken 3 2.1 Algemeen 2.2 Onze merken 2.3 Groepsactiviteiten 7 7 10 11 3 Het aandeel SNS REAAL 3.1 Aandelen en notering 3.2 Aantal aandelen en core Tier 1 capital

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie