Op koers in onrustig vaarwater.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be"

Transcriptie

1 Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G

2

3 INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR Bestuur en comités Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK Segmentering krijgt vorm Excellence in het kantoor Evolutie van het verkoopnet 11 DEEL 3 COMMUNICATIE MET RESULTAAT Grote zichtbaarheid in de pers Communicatie in lijn met de strategie Marketing speelt kort op de bal Sponsoring & eventing 17 DEEL 4 PROCESSEN EN PROJECTEN Iedereen Lean MVO wordt belangrijk aandachtspunt Mercurius 21 DEEL 5 RISICOBEHEERSING Risicobeheer Interne audit, Legal en Compliance 23 3 DEEL 6 RESULTATEN Algemeen resultaat Operationeel resultaat Commercieel resultaat 28 DEEL IN CIJFERS Kapitaal Jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening 33 DEEL 8 ONZE DOELSTELLINGEN VOOR

4

5 Op koers in onrustig vaarwater Beste lezer, Het jaar 2011 stond voor Delta Lloyd Bank in het teken van het verder in de praktijk brengen van de aangescherpte strategie die we eind 2010 uittekenden. Zowel in het verkoopnet als op de zetel werd er volop geïnvesteerd in efficiëntie, in kwaliteit van de dienstverlening en in nieuwe producten, en dat alles in lijn met de strategie. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het versterken van de identiteit en uitstraling van de bank en naar vormingsinspanningen gericht op kwaliteitsvol relatiebeheer. Die investeringen wierpen hun vruchten af. Het courant operationeel resultaat steeg tot 17,0 miljoen en dat ondanks de extra heffingen die de overheid oplegde en de scherpe concurrentie op de Belgische markt. Daarnaast groeide de totale depositoportefeuille tot 5,02 miljard. Dat is een stijging met 12% ten opzichte van Daarmee presteerde Delta Lloyd Bank aanzienlijk beter dan de markt, een mooi bewijs van het vertrouwen dat cliënten ons schenken in deze woelige financiële tijden en tevens een beloning voor het feit dat we geen staatssteun nodig hebben, ook geen indirecte via de LTRO die de ECB aanbiedt. Toch speelde de dalende rente op de financiële markten ons parten. Zo had de boekhoudkundige verwerking van de hedge accounting, die we toepassen om het renterisico te beperken, een negatieve impact op het IFRS-resultaat. Het gaat hier echter om een momentopname: de huidige minwaarde zal evolueren naar pari en tegen de vervaldagen grotendeels tot volledig geneutraliseerd worden. 5 Delta Lloyd Bank slaagde erin op koers te blijven ondanks onrustig vaarwater. Ik wil dan ook uitdrukkelijk een woord van waardering uitspreken voor al onze medewerkers die dankzij hun inzet bijdroegen tot dit resultaat. Klaar voor een solide toekomst Ondanks deze externe uitdagingen ziet Delta Lloyd Bank de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dankzij doorgedreven aandacht voor efficiëntieverhoging en kostenbeheersing, is de bank klaar om in een uiterst concurrentieel landschap verder te groeien en te investeren in haar kwaliteit en dienstverlening. Daarnaast startten we in het najaar van 2011 met een herzien producten- en dienstenaanbod dat optimaal inspeelt op de noden van onze strategische cliënten. De rode draad van dit aanbod: hoe groter het vermogen, hoe complexer de behoeftes en verwachtingen, wat een aanpak op maat vereist. Op die manier kunnen we onze cliënten de meerwaarde bieden die ze verdienen en bouwen we verder aan een solide bank die haar rol als relatiebankier ten volle speelt. Piet Verbrugge Voorzitter van het Directiecomité

6 DEEL 1 BESTUUR 1.1 BESTUUR EN COMITÉS Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan Brussel Toestand op Raad van Bestuur Voorzitter: Dhr. Joost Melis Leden: Dhr. Gilbert Pluym (1) Dhr. Piet Verbrugge Dhr. Aymon Detroch Dhr. Filip De Campenaere Dhr. Paul Medendorp Dhr. Michel Van Hemele (2) Dhr. Lucas Laureys (3) Dhr. Jan Van Autreve (4) Dhr. Koert Verbruggen (5) Secretaris: Dhr. Koen Troosters Directiecomité 6 Voorzitter: Leden: Secretaris: Dhr. Piet Verbrugge Dhr. Aymon Detroch Dhr. Filip De Campenaere Dhr. Koert Verbruggen (5) Dhr. Koen Troosters Auditcomité Voorzitter: Dhr. Michel Van Hemele (2) Leden: Dhr. Joost Melis Dhr. Gilbert Pluym (1) Dhr. Gilbert Pluym zal de bank verlaten met ingang van (2) als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, C. Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren (3) als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, Heidenbergenpark 20, 9830 Sint-Martens-Latem (4) met ingang van (5) met ingang van

7 Functies van leidinggevenden buiten de Groep Delta Lloyd Volgende bestuurders en andere leidinggevenden van de bank (personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de bank) oefenen een externe functie uit buiten de groep Delta Lloyd (zie artikel 27 van de Wet van ). De heer Paul Medendorp is lid van de Raad van Commissarissen van houdstermaatschappij Andus Group bv, Beukenlaan 117, 5616 VC Eindhoven. Andus richt zich via een twintigtal gespecialiseerde werkmaatschappijen op petrochemie, olie- en gaswinning, de elektriciteitsmarkt, de civiele en de industriële markt en railinfrastructuur. Via de divisie Andus Refractories is Andus actief op het gebied van ontwerp, productie en installatie van vuurvaste materialen. De heer Jan Van Autreve is zaakvoerder van Van Autreve J.A.G. bvba, actief in de landbouwsector. De heer Lucas Laureys, bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, ondernemingsnummer , is bestuurder van Top Form International Ltd, gevestigd in Hong Kong, Tower A, Wai Yip Street , Kwun Tong, Kowloon, actief in de confectiesector en genoteerd op de Hong Kong Stock Exchange. Hij is ook bestuurder van Van de Velde nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle, een beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussel), actief in de creatie, fabricage en distributie van lingerie. Hij is tevens bestuurder bij holdingvennootschap Van de Velde Holding nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle. De heer Michel Van Hemele is bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, ondernemingsnummer Hij heeft eveneens een bestuurdersmandaat in Essensys cvba, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, actief in de sector van het interim-management en in holding- en managementvennootschap Essensys Partner nv, Marcel Thirylaan 204, 1200 Brussel. De heer Van Hemele is voorzitter van Essensys sas, Place de la Défense 7, Courbevoie en van Essensys bv, Strawinskylaan 1033, 1077 XX Amsterdam, beide actief in het domein van het interim-management. Ook in brouwerij Duvel Moortgat nv, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs heeft hij een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Deze vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel. De heer Van Hemele is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Intys nv, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, actief in operational consulting. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Intys HR nv, Marcel Thirylaan 200, 1200 Brussel, een vennootschap die HR-adviezen geeft en aan consulting doet. Bij Talentus nv, Leistraat 18, 8500 Kortrijk heeft de heer Van Hemele een mandaat als afgevaardigd bestuurder. Talentus nv is actief in de uitzendarbeid, werving en selectie. Hij is tevens lid van de raad van bestuur van BEVAK Amandel nv, Noordersingel 19, 2140 Borgerhout. 7 De heer Aymon Detroch, lid van het Directiecomité, is bestuurder van nv Namur Invest, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, actief in de financiële sector (deelname aan de creatie van nieuwe ondernemingen en aan de ontwikkeling van bestaande kmo's), en waarvan van de in totaal aandelen (niet-genoteerd) eigendom zijn van Delta Lloyd Bank. Hij is eveneens bestuurder van drie dochterondernemingen van Namur Invest nv, meer bepaald Namur Sud Développement, Préface en Namur Développement Compétivité. Nv Namur Sud Développement, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, heeft als activiteit het toekennen van financiële tegemoetkomingen aan ondernemingen in het arrondissement Dinant-Philippeville. Nv Préface, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur is actief in de financiering van spin-off- en spin-outprojecten.

8 8 Nv Namur Développement Compétitivité, avenue des Champs Elysées 160, 5000 Namur, heeft als doel de ontwikkeling te bevorderen van kmo s in de provincie Namen. De heer Filip De Campenaere, lid van het Directiecomité, oefent een bestuurdersmandaat uit bij Mainsys Engineering nv, Marsveldplein 5 bus 21, 1050 Brussel, een vennootschap die actief is in de ontwikkeling en verkoop van softwarepakketten voor financiële instellingen. 1.2 MANDATEN Met ingang van 10 mei 2011 werd de heer Jan Van Autreve benoemd als nietuitvoerend bestuurder van Delta Lloyd Bank. De heer Koert Verbruggen werd met ingang van 15 juni 2011 benoemd als lid van het Directiecomité en bestuurder van de bank. De Algemene Vergadering verleent de commissaris en alle bestuurders kwijting voor de uitoefening van hun mandaten tijdens en met betrekking tot het boekjaar 2011.

9 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK 9 Delta Lloyd Bank telde eind kantoren en 93 agentschappen. Dat zijn 63 verkooppunten minder dan eind Ondanks deze aanzienlijke daling van het aantal verkooppunten evolueerde de omzet van de verkooppunten in positieve zin. De afbouw van het aantal verkooppunten kadert binnen het project dat Delta Lloyd Bank eerder opzette. De fusie van een aantal kantoren in 2011 liet toe onze nieuwe strategie te vertalen naar de praktijk nl. een proactieve aanpak, op maat van onze doelgroepen. Grotere kantoren waarin diverse competenties gebundeld zijn, zijn beter geplaatst om onze cliënten het advies en de service te bieden die zij verdienen.

10 SEGMENTERING KRIJGT VORM Om in overeenstemming met de nieuwe strategie de bank om te vormen naar een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte dienstverlener zijn in 2011 stap voor stap verbeteringen doorgevoerd in de organisatie. De afdeling Organisatie vervulde een centraliserende en coördinerende rol in dit project dat de naam Excellence kreeg. Zo werd werk gemaakt van de screening en segmentering van cliënten, evenals van een eenvoudig en transparant productengamma. Bij de start van het jaar 2011 had de bank doelgroepcliënten. In de loop van het jaar werd 70% van het resterende cliëntenbestand bezocht of aangesproken. Het doel om het aantal doelgroepcliënten te verdubbelen werd niet bereikt, maar vandaag voldoen bijna cliënten aan de voorwaarden. Eind 2011 behoorden 55% van onze actieve cliënten tot onze strategische doelgroep. Zij zijn goed voor 90% van de totale portefeuille (binnen- en buiten) balansbeleggingen van de bank. Dit toont aan dat het de juiste keuze was om onze focus te leggen op onze strategische doelgroepen. Op de zetel werd de organisatie onder de loep genomen met als resultaat bekwame mensen aan het hoofd van gemotiveerde en geëngageerde teams.

11 2.2 EXCELLENCE IN HET KANTOOR In het kader van het vormingsprogramma Going for Excellence lag de focus in 2011 vooral bij de verkooppunten. Met de nieuwe proactieve cliëntenbenadering in het achterhoofd werden de competenties van alle medewerkers en verkopers in kaart gebracht. Deze analyse resulteerde in verschillende opleidingen. De verkopers trokken naar de Sales University voor een driedaags seminarie om hun verkoopaanpak en -techniek bij te schaven. Kantoormedewerkers kregen de kans hun technische kennis bij te spijkeren tijdens diverse productopleidingen. Veel aandacht ging ook naar de omscholing van commercieel medewerkers tot commercieel assistenten. De bedoeling is dat deze medewerkers voortaan ondersteuning bieden aan de relatiebeheerders en beleggingsspecialisten bij het beheer van strategische cliënten. Op deze manier kan meer kwaliteitstijd vrijgemaakt worden voor onze cliënten. Om de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het verkoopnet nog te optimaliseren, werd beslist in de loop van 2012 de Lean-filosofie naar de kantoren te brengen. Op die manier komt er meer tijd vrij voor commerciële activiteiten EVOLUTIE VAN HET VERKOOPNET Het verkoopnet werd in 2011 verder gerationaliseerd. Naast de sanering van het net zelfstandige agenten, werd in september een rationaliseringsplan aangekondigd om ook in het kantorennet tot een meer efficiënte en kwaliteitsvolle structuur te komen. Het Directiecomité besliste om zestien kantoren samen te voegen met grotere kantoren. Alle medewerkers van de betrokken kantoren gingen aan de slag in het fusiekantoor. Op die manier konden onze cliënten hun vertrouwde contactpersoon behouden. Naast de omscholing van de commercieel medewerkers kregen de competenties van de andere medewerkers binnen het verkoopnet een upgrade met als doel van een product- en prijsgerichte aanpak over te schakelen naar conceptueel en cliëntgericht werken. Niet langer een Regio Sales Team, maar de regiomanager is voortaan verantwoordelijk voor de commerciële aansturing van de verkooppunten. Hij staat in voor een korte opvolging en een doelgerichte coaching. Het uitgangspunt voor heel deze operatie is de nieuwe strategie. Die vraagt om een doorgedreven actief beheer van de cliëntrelaties. Onze cliënten moeten op ons kunnen rekenen voor een proactieve benadering, professioneel kwaliteitsadvies en klare taal zodat ze zelf kunnen beslissen welke financiële oplossingen het best bij hen passen. Door de samenvoeging van de commerciële slagkracht per regio wordt dat gemakkelijker.

12

13 DEEL 3 COMMUNICATIE MET RESULTAAT GROTE ZICHTBAARHEID IN DE PERS Net als de voorgaande jaren investeerde de afdeling Corporate communication ook in 2011 fors in haar relaties met de pers. Begin maart woonden verschillende Belgische journalisten de persvoorstelling bij van de groep Delta Lloyd over de jaarresultaten van CEO Piet Verbrugge gaf een opgemerkt interview over de aangescherpte strategie van de bank. Daarnaast kwamen verschillende medewerkers aan het woord in de media over vermogensplanning en bescherming, wat bijdroeg tot een versterking van het imago van de bank in de algemene en gespecialiseerde pers. De eerste twee maanden van 2011 draaide de media-aandacht nog grotendeels rond de nieuwe strategie die de bank in december 2010 had aangekondigd. In de daaropvolgende maanden verschoof de focus meer naar de spaarrekeningen en de private banking-activiteiten van de bank. Zo bleven de lanceringen van het Delta Lloyd Premium dakfonds en de hoogrentende spaarrekeningen Superior en Superior+ niet onopgemerkt. De proactieve aanpak van de bank tegenover de pers wierp zijn vruchten af, zoals blijkt uit de gerapporteerde publicitaire waarde van ruim

14 3.2 COMMUNICATIE IN LIJN MET DE STRATEGIE In 2011 werkte de afdeling Corporate communication verder aan haar missie. Die bestond erin, zowel intern als extern, de positieve perceptie van Delta Lloyd Bank te ontwikkelen en verstevigen op basis van de waarden, de identiteit en het bedrijfsmodel van de bank. Om die doelen te bereiken, friste de afdeling enkele van haar communicatiekanalen op en stemde ze de inhoud ervan af op de strategie van de bank. In oktober onthulde de bank een vernieuwde versie van haar commerciële website, die zowel qua inhoud als structuur volledig afgestemd is op de twee strategische cliëntensegmenten van de bank (Nagelmackers- en Premium-segmenten). Ook het onderdeel met corporate informatie over de bank ('Over ons') kreeg in 2011 een grondige opfrisbeurt. 14 De afdeling Corporate communication bracht eveneens de bestaande commerciële presentatie van de bank in lijn met de vernieuwde strategie. Zowel de inhoud als de navigatie werden geactualiseerd. Voor het onthaal van nieuwe medewerkers bij de bank werd een interactieve, dynamische en niet-lineaire presentatie ontwikkeld. Eind november vond er voor de zetelmedewerkers een HouseMeeting plaats. Onder het motto Excellence comes from inside namen twee gelegenheidspresentatoren die op de zetel werken hun collega s mee op een tocht langs de meest opmerkelijke nieuwigheden binnen de bank. In een informatieve en onderhoudende sfeer lichtten verschillende sprekers de belangrijkste cijfers en lopende projecten binnen de bank toe.

15 SGA-termijn-AFF-affichette_nl.indd 1 19/07/11 09:58 SGA-kasbons-AFF-affichette_nl.indd 1 19/07/11 09: MARKETING SPEELT KORT OP DE BAL Voor de afdeling Strategische marketing was 2011 een bewogen jaar, vol verrassingen en uitdagingen. Naast de dagelijkse werkzaamheden werkte de afdeling hard aan heel wat initiatieven om de nieuwe strategie naar de praktijk te vertalen. In samenwerking met Delta Lloyd Life werd er in 2011 gesleuteld aan een nieuwe merkpositionering voor Delta Lloyd in de Belgische markt. Dit project doorliep verschillende fases en uiteindelijk werd ervoor gekozen om met een nieuw extern reclamebureau in zee te gaan. De eerste campagnes volgen in De afdeling Strategische marketing werkte in 2011 een volledig nieuw cliëntenaanbod uit voor strategische cliënten. Een gesegmenteerd voorstel dat de cliënt echt meerwaarde biedt. De aankondiging van dit nieuwe cliëntenaanbod met een aangepast producten- en dienstenaanbod gebeurde via negen roadshows. De medewerkers werden er ingelicht over de verdere stappen in de concretisering van de aangescherpte strategie. In de zomermaanden lanceerde de afdeling eveneens een campagne rond kasbons en termijnrekeningen. Midden in de vakantieperiode was het alle hens aan dek. Op drie weken tijd werd een radio- en een onlinecampagne gelanceerd, werd een mailing verstuurd naar cliënten en prospects, en werden duizenden leads voor het verkoopnet aangebracht. De resultaten bleven niet achter: 200 miljoen nieuwe fondsen. Om meer relevante verkoopleads aan de kantoren en agentschappen te kunnen aanleveren, werkte de afdeling in 2011 een nieuw lead generation-plan uit in lijn met de strategische doelstellingen. De focus lag op het verbeteren van de onlineaanpak en op het verhogen van zowel het aantal als de impact van de direct mailings. Die laatste werden in 2011 al behoorlijk opgedreven. Naast deze klassieke aanpak lanceerde de afdeling ook een aantal direct sales campagnes. Termijnrekening 4 % * op 5 jaar! * Brutorentevoet op jaarbasis geldig op 4 juli Interesten onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (momenteel 15% ) en jaarlijks uitbetaald. Bent u een niet-rijksinwoner, dan geniet u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Tijdelijke actie: de rentevoet kan op elk moment worden aangepast. Raadpleeg de Algemene tarieflijst voor de later geldende rentevoet en de Werkingsmodaliteiten (Reglement) van het termijndeposito voor aanvullende informatie. Deze documenten zijn beschikbaar in alle Delta Lloyd Bank-kantoren en op Minimumbedrag: 250. Geen kosten. Amai! Mijn persoonlijke bankier In 2011 werd ook de nieuwe functie van segmentmanager gecreëerd. Deze persoon staat onder meer in voor het versterken van de tevredenheid van de strategische cliënten en de cliëntentrouw. Om de wensen en bemerkingen van onze cliënten echt te kennen en erop te kunnen inspelen, kwam er voor elk verkooppunt een individueel cliëntentevredenheidsonderzoek. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen. Bovendien laat het ook toe onze medewerkers beter te vormen in functie van hun sterktes en zwaktes. Kasbon 4 % * op 5 jaar! Amai! * Brutorentevoet op jaarbasis geldig op 4 juli Interesten onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (momenteel 15%) jaarlijks uitgekeerd of gekapitaliseerd. Bent u een nietrijksinwoner, dan geniet u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. Tijdelijke actie: de rentevoet kan op elk moment worden aangepast. Om de later geldende rentevoet te kennen, raadpleeg de Algemene tarieflijst beschikbaar in alle Delta Lloyd Bankkantoren en op Minimumbedrag: 240. Geen kosten. Bruto jaarlijkse kapitalisatievoet: 1,25%*. Mijn persoonlijke bankier

16

17 17 Strategische marketing werkte ten slotte ook mee aan de ontwikkeling van NInA, New Investment Approach. Het gaat om een informaticatool die op basis van de behoeften en doelstellingen van de cliënt, evenals zijn situatie en risicoprofiel, verschillende beleggingsvoorstellen formuleert. Ook de voor- en nadelen van het voorstel worden opgelijst. Op basis van deze informatie beslist de cliënt uiteindelijk zelf welke oplossing hem het meest aanspreekt. 3.4 SPONSORING & EVENTING Als hoofdsponsor van de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) en het nationale herenhockeyteam haalde Delta Lloyd Bank alles uit de kast om onze Red Lions bij te staan op hun weg naar Londen. In juli nodigde de bank de pers uit in Oostende voor de voorstelling van Mission London, het traject dat de bank ontwikkelde ter ondersteuning van de Olympische campagne van onze nationale hockeyploeg. De selectie voor de Olympische Spelen in Londen bood een unieke gelegenheid om voort te liften op de emoties rond de Spelen. Dat resulteerde in heel wat positieve mediabelangstelling en zichtbaarheid voor de bank. In het kader van de nieuwe strategie werd ook een volledig hernieuwd en gesegmenteerd palet aan events en hospitality ontwikkeld. Zo werden voor onze Nagelmackers-cliënten nieuwe belevingsevents georganiseerd die heel wat positieve feedback oogstten.

18 18 DEEL 4 PROCESSEN EN PROJECTEN 4.1 IEDEREEN LEAN Sinds november 2010 circuleert het woordje 'Lean' bij Delta Lloyd Bank. Lean is een benaderingswijze die het DNA vormt van een onderneming en in alle niveaus beleefd wordt. Het doel van deze methode is om vanuit de optiek van de cliënt voortdurend op zoek te gaan naar efficiëntie en kwaliteit. De perceptie van de cliënt en zijn verwachtingen moeten centraal staan in alles wat de onderneming doet. Om efficiëntie en kwaliteit te bereiken, moet er gewerkt worden aan vier aspecten: mensen en organisatie, processen, de manier van besturen en producten en diensten. Bijkomend zorgt de Lean-filosofie ervoor dat medewerkers zelfstandiger worden. Ze komen sneller met voorstellen en voelen zich steeds meer betrokken op een positieve manier. Lean deed zijn intrede binnen Delta Lloyd Bank dankzij het project Gemba dat in 2010 uitgerold werd en heel wat verbeterpunten blootlegde. Ook de nieuwe strategie die de focus legt op onze strategische doelgroepcliënten, verhoogde de kwaliteitseisen. En tot slot speelt de economische crisis een belangrijke rol. Operationele kostenbeheersing werd meer dan ooit een noodzaak. Eind 2010 werd een testproject opgestart bij het team Signaletiek. Omdat dit zo n succes was, besliste het Directiecomité om Lean toe te passen binnen het hele bedrijf. In de loop van 2011 ondergingen al verschillende afdelingen de Lean-transformatie met de hulp van externe specialisten. Het ging om de afdelingen Betalingen, middle office Beleggen, Beheer Effectenportefeuilles en heel de afdeling Kredieten. In 2012 volgen nog andere teams zoals Nalatenschappen, Levensverzekeringen en BOAR-verzekeringen, evenals de kantoren.

19

20 20 Uit een tussenevaluatie blijkt alvast dat er een duidelijke verbetering voelbaar is op het vlak van efficiëntie en kwaliteit binnen onze bank. De uitdaging voor de toekomst is nu om deze methode blijvend te integreren in onze werkprocessen. Om iedereen daarbij te helpen, werd het Lean office opgericht. Dat heeft als taak de Lean-dynamiek binnen de verschillende afdelingen op te volgen en eventuele vragen te beantwoorden. 4.2 MVO WORDT BELANGRIJK AANDACHTSPUNT In juni 2011 zette het Directiecomité het licht op groen voor de lancering van een plan van aanpak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Concreet wil de bank een draagvlak creëren waarin zowel de medewerkers als de cliënten zich kunnen vinden. Dat draagvlak moet ook de basis vormen voor de CSRaanpak van de bank in de toekomst. Om haar daarbij te helpen baseert de bank zich op twee referentiekaders. Enerzijds is er ISO 26000, een internationale standaard die richtlijnen bevat op het vlak van sociale verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben ten opzichte van de maatschappij. Anderzijds doet de bank een beroep op de expertise van Business & Society, de ledenvereniging die bedrijven en bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren samenbrengt rond CSR. Het engagement werd bezegeld met de ondertekening van het charter van Business & Society. Daarmee engageert de bank zich om haar werking te laten doorlichten, wat in 2012 zal resulteren in een sterkte-zwakteanalyse.

21 Die zal meteen de leidraad vormen voor de CSR-strategie en de werking van de stuurgroep die het CSR-project zal leiden. Ondanks het feit dat de bank nog geen strategische inbedding van CSR had in 2011, zijn we heel trots op een aantal losstaande initiatieven. We pikken er enkele uit: Energie In 2011 zorgde de bank in samenwerking met een externe partner voor de verdere implementatie van een energiemanagementsysteem in heel ons kantorennet. De afdeling Facilities leverde hier mooi werk. Dit systeem laat toe het elektriciteitsverbruik te meten en waar nodig bij te sturen. In 2011 realiseerden we op die manier een daling van het elektriciteitsverbruik met 6%. De beoogde besparing van 17% is dus zeker haalbaar. Duurzame renovatie In 2011 werd een van de hoofdgebouwen van de bank volledig gerenoveerd. Zoals bij al onze renovaties en (her)inrichtingen engageerden we ons om de werken op een duurzame manier uit te voeren. De dakverdieping is uitgerust met extra thermische isolatie en de verlichting is volledig voorzien van nieuwe energiebesparende armaturen op basis van TL5-verlichting. Papier, afval en schoonmaak 21 Door de verdere informatisering van onze systemen en dankzij sensibilisering ging het papierverbruik binnen de bank in 2011 naar omlaag met 23%. Heel wat papieren kranten en tijdschriften maakten plaats voor onlineabonnementen. Ook afvalbeheer bleef een aandachtspunt: zowel in de kantoren als op de zetel sorteren alle medewerkers hun afval en wordt het gescheiden opgehaald. Tot slot werd ook voor de schoonmaak een inspanning geleverd. Dankzij het gebruik van de microvezeltechniek kan de schoonmaak niet alleen sneller en efficiënter gebeuren, maar ook ergonomischer en ecologischer. 4.3 MERCURIUS Delta Lloyd Bank werkt aan de verbetering van haar interne communicatie. Met dat doel werden meer inspanningen geleverd om de kwaliteit van de informatie voor onze interne cliënten te verbeteren. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de Mercurius-werking. Mercurius-medewerkers centraliseren en verwerken alle intranetcommunicatie van hun afdeling. Als eindredacteur checken ze de lay-out en bewaken ze de huisstijl van de teksten. In 2011 kregen zij een grotere autonomie bij het publiceren van artikels op het intranet. Deze manier van werken draagt bij tot de uniformiteit, verbetert de accuraatheid van de interne communicatie en verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers uit de verschillende afdelingen.

22 22 DEEL 5 RISICOBEHEERSING Net als voor de groep Delta Lloyd en voor Delta Lloyd Bankengroep is risicobeheersing ook voor Delta Lloyd Bank een kritische succesfactor. Bankieren betekent immers in essentie het accepteren en beheersen van risico s. Die risico s nemen we dan ook weloverwogen, en bewaken we continu. Voor Delta Lloyd Bank zijn de belangrijkste risico s het kredietrisico, het rente- en liquiditeitsrisico en het operationeel risico. 5.1 RISICOBEHEER De risicocontrole en het riskmanagement zijn in handen van de afdeling Risicobeheer. De basis voor het beheer van het kredietrisico is het kredietbeleid. Het bepaalt welk soort kredieten de bank wil verlenen aan welke cliënten, welke analyse daaraan voorafgaat en wie uiteindelijk de knoop doorhakt. Om de kredietrisico s te beheersen, werd een strikt systeem van kredietopvolging en -herziening geïmplementeerd. Dat laat toe tijdens de looptijd van een krediet tijdig negatieve signalen te detecteren. In 2011 werden dankzij dit systeem alle geplande herzieningen tijdig uitgevoerd. In verschillende dossiers werden wel maatregelen genomen om onze waarborgpositie te verstevigen of veilig te stellen. De resultaten van de afdeling Bijzonder beheer in 2011 bewijzen opnieuw dat Delta Lloyd Bank de laatste jaren een risicobewuste acceptatiepolitiek gevoerd heeft. De economische crisis en de sterk toegenomen kredietportefeuille zorgden wel voor een aanzienlijke stijging dossiers bij de afdelingen Precontentieux en Contentieux, maar

23 dat gaf geen aanleiding tot een significante toename van de kredietverliezen. De afdeling ALM & Treasury en het ALM-comité volgen de mogelijke impact van marktrenteschommelingen van nabij op. Riskmanagement bezorgde hen de nodige informatie over de evolutie van het renterisico ten opzichte van de binnen de bank gehanteerde limieten. Om het renterisico te berekenen, gebruikt de bank een intern ontwikkelde tool, Baremo. Met de informatie uit Baremo kan het ALM-comité de gevoeligheid van de bank voor een ongunstige evolutie van de rente interpreteren, en zo nodig indekkingen van de verschillende renterisico s voorstellen. Voor een goede en frequente opvolging van het rente- en liquiditeitsrisico werd het project NexALTO opgestart in samenwerking met Delta Lloyd Bank Nederland. De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in het ALM- en liquiditeitsbeheer en dus sneller en adequater te reageren op de wijzigingen in de financiële markt. De implementatie is gepland voor In 2011 werd de funding van de bank verder versterkt om het liquiditeitsrisico te beheersen. Naast een aangroei van de deposito s werden in 2011 ook twee on-balance effectiseringen opgezet om de liquiditeitsbuffer te versterken nadat een off-balance effectisering afgelost werd. De ALM en thesauriecomités volgen de liquiditeitspositie van de bank kort op. De bewaking van de operationele risico s gebeurt door de afdelingen zelf. Daarnaast voorziet Riskmanagement in een tweedelijnsopvolging INTERNE AUDIT, LEGAL EN COMPLIANCE In het jaarplan van Interne audit lag de nadruk op de overgang naar de nieuwe strategie. Een van de projecten die van nabij opgevolgd werden, was Excellence dat uitgerold werd om de nieuwe strategie te vertalen naar de dagelijkse werking en organisatie binnen de bank. Een ander belangrijk werkdomein waren de financiële risico s en de nieuwe eisen en regels die na de crisis van 2008 in voege getreden zijn, onder meer in het kader van het beheer van de liquiditeit. Samen met de informatici van Management Information Department (MID) hebben de auditmedewerkers hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe tool voor de opvolging van de auditaanbevelingen. De bedoeling is dat deze intern ontwikkelde toepassing later ook door andere afdelingen gebruikt kan worden voor de opvolging van aanbevelingen en actiepunten in het kader van VIC, Solvency 2, Sox, Compliance, Balanced Score Card... Voor de Compliance-afdeling was de uitschieter in 2011 de regularisatie van de identificatie van de rechtspersonen en feitelijke verenigingen. De afdeling Legal was nauw betrokken bij de stopzetting van een reeks contracten met zelfstandige agenten. Zij slaagden erin om dit in bijna alle gevallen af te ronden met een correcte minnelijke regeling.

Dit was 2013. Werkingsverslag Delta Lloyd Bank. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven

Dit was 2013. Werkingsverslag Delta Lloyd Bank. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven Werkingsverslag Dit was 2013 Dit was 2013 Werkingsverslag Delta Lloyd Bank Drie jaar na het zaaien van een nieuwe strategie kan de bank stilaan oogsten. De missie van Delta Lloyd Bank om de beste bankier

Nadere informatie

Dat vertrouwen bleek onder meer uit de keuze voor de naam Nagelmackers, die een link legt met de rijke geschiedenis van de bank in België.

Dat vertrouwen bleek onder meer uit de keuze voor de naam Nagelmackers, die een link legt met de rijke geschiedenis van de bank in België. Dit was 2015 Een jaar van verandering Het jaar 2015 werd sterk bepaald door de komst van de nieuwe aandeelhouder, Anbang Insurance Group en de lancering van Nagelmackers als nieuwe naam van de bank. Het

Nadere informatie

2016, een jaar met twee gezichten

2016, een jaar met twee gezichten Activiteitenverslag 2016 2016, een jaar met twee gezichten Na de lancering van de nieuwe naam in oktober 2015 werd snel duidelijk dat Nagelmackers een sterk merk blijft voor de Belgische markt. Een sterk

Nadere informatie

Werkingsverslag Dit was 2012

Werkingsverslag Dit was 2012 Werkingsverslag Dit was 2012 Bekijk deze PDF in Fullscreen (CTRL + L) voor het beste resultaat. Inhoud Voorwoord 5 1. Bestuur 7 2. Een bancaire wereld vol uitdagingen 8 Wat heeft Delta Lloyd Bank te bieden?

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Groenendijk-Clemens

Stichting Groenendijk-Clemens Financieel verslag Stichting Groenendijk-Clemens over 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

v_ Mogen wij u voorstellen aan

v_ Mogen wij u voorstellen aan Mogen wij u voorstellen aan 270 jaar bankervaring 1747 1807 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bank Nagelmackers 1747 01/07/2002 Fusie Delta Lloyd Bank en Bank Nagelmackers

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie