Jaarverslag Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen!

2 Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en illustraties; Martine Miedema-Sickinghe en Martijn Thierry, fotografie; Michael Philipse en Laas van der Wouw, vertaling Engels; Geert-Jan van Wijngaarden van Platform P, drukwerk; Jaarverslag Voorwoord Max Foundation Leren en verbeteren Partnerzaken Dit jaarverslag van de Max Foundation is een gesponsorde Print Productie van Platform P. Projectmanagers in Print. Want iedereen zou schoon drinkwater moeten hebben. omp! Jaarrekening Jaarrekening 2010 Overige gegevens x02.indd :50 1 Max Foundation Jaarverslag 2010

3 Voorwoord was een jaar waarin veel op zijn plaats viel voor Max Foundation. Ten eerste de projecten in het veld: onze Bengaalse partners hebben in 2010 jaar 309 dorpen voorzien van water, latrines en voorlichting. Door deze goede score behaalden we eind 2010 de mijlpaal van 1000 dorpen die we sinds onze oprichting geholpen hebben. Zo n mensen hebben we daarmee geholpen aan schoon water, latrines en voorlichting over hygiëne! Ten tweede toonde een onafhankelijke steekproef, die we in april 2010 met Simavi lieten uitvoeren, aan dat de kindersterfte in 50 dorpen met 70% gedaald was tussen een jaar vóór ons programma en drie jaar erná. Dat klinkt abstract maar het ging daar om 28 kinderlevens.. per jaar! Het werk van de stichting voorkomt tientallen, misschien wel honderden als we alle dorpen meenemen, gevallen van kindersterfte per jaar. En dat terwijl wij maar al te goed weten hoe groot het leed bij het verliezen van slechts één kind is. Daarom is het thema van dit jaarverslag rendement : onze bestedingskeuzes hier vertalen zich naar het aantal gevallen van kindersterfte dat we daar hebben kunnen voorkomen. Hoe meer, maar vooral ook hoe beter we dit doen, hoe groter het effect daar is: het draait dus allemaal om rendement. Als het om kindersterfte voorkomen gaat is rendement dus geen vies woord, maar letterlijk- van levensbelang. We zijn steeds weer geraakt door het enthousiasme waarmee zovelen zich op zoveel manieren inzetten: Nederland op zijn mooist. Hartelijk dank voor jullie steun! Steven en Joke Le Poole Ouders van Max, oprichters van Max Foundation Steven en Joke Le Poole 2010 was a year in which a great many things fell into place for Max Foundation. Firstly our operations in the field: in 2010 our partners provided 309 Bangladeshi villages with water, latrines and hygiene education. As a result, we have now helped over a 1000 villages some 200,000 people since the foundation was established! Secondly an independent survey, co-financed with Simavi and covering 50 villages, indicated that in the period between one year before and three years after implementing our program, child mortality dropped by 70%. This may sound abstract, but in this case it means 28 children s lives... per year! Our work prevents dozens, perhaps hundreds of children from dying per year. And as Max s parents, we know how great the suffering of the loss of just a single child is. In this context, the theme of this annual report is efficiency : Our spending choices here translate into the number of child mortalities prevented over there. The more we do, but also the better we make our choices, the larger the effect is: It s therefore all about efficiency. When it comes to preventing child mortality efficiency is not a dirty word, but a literally vital one. Again and again we are touched by the enthusiasm with which so many people provide their support in so many ways. It shows the Netherlands at its best. Thank you for your support! Steven en Joke Le Poole Parents of Max, founders of Max Foundation Een onafhankelijke steekproef toonde aan dat kindersterfte met 70% gedaald was. an independent survey indicated that child mortality dropped by 70%. 3 Max Foundation Jaarverslag 2010

4 Max Foundation 6 Max Foundation wil kindersterfte voorkomen en zoekt daarbij voortdurend naar de meest effectieve en efficiënte wijze. Wij steunen water & sanitatieprojecten in Bangladesh, omdat deze aanpak bewezen heeft, met weinig kosten en middelen, veel kinderlevens te kunnen sparen. Max Foundation aims to prevent child mortality and continually seeks the most effective, and most cost-efficient way to do so. We support water and sanitation projects in Bangladesh, as this approach has proven to save many children s lives at low cost and with few resources. 5 Max Foundation Jaarverslag 2010

5 Zonta t Gooi Zonta club t Gooi en omstreken was in het najaar 2008 dringend op zoek naar een goed project. Zonta International is een wereldwijde organisatie, die de positie van de vrouw in de wereld centraal stelt. Met de familie le Poole maakten wij kennis tijdens de dag van de Wilde Ganzen en nomineerden ook wij deze Stichting als beste project. Zij wonnen de Wilde Ganzen Award. Na een bezoek van Joke, waarin duidelijk werd in welke mate aandacht besteed wordt aan de Millennium doelstellingen en de positie van de vrouw gaf de doorslag om ons te verbinden voor enkele fundraisings projecten. Het benefietconcert op 10 april 2010 werd volledig gesponsord. De pianisten Arthur en Lucas Jussen en de harpiste Lavinia Meijer gaven geheel belangeloos hun medewerking voor een zeer enthousiast publiek in een geheel uitverkochte kerk in Hilversum. Ook de opbrengst van de jaarlijkse golfdag van Zontaclub t Gooi in juni 2010 is besteed aan Max Foundation. Alle opbrengsten zijn verdubbeld door Aqua for all en Simavi. 8 Onze missie Max Foundation wil kindersterfte voorkomen en zoekt daarbij voortdurend naar de meest effectieve en efficiënte wijze. Wij steunen water-, sanitatie- en voorlichtingsprojecten in Bangladesh, omdat deze aanpak bewezen heeft, met weinig kosten en middelen, veel kinderlevens te kunnen sparen. Onze drie principes: 1. Wij financieren lokale projecten die bewezen het meeste rendement opleveren. Dat klinkt zakelijk, maar waarom ook niet? Door strenge selectiecriteria te hanteren kunnen wij een helder beeld krijgen van wat bereikt gaat worden met het project. Tijdens het uitrollen van een project, maar ook achteraf monitoren wij - vaak ter plaatse - de effecten.dit om zeker te zijn dat we het maximale uit de beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben, hebben benut. Best value for money, dus. 2. Wij trekken geen overheadkosten af van de donaties. 100% gaat dus naar onze projecten in Bangladesh. De kosten die hier in Nederland gemaakt worden, worden ofwel gesponsord, danwel door de bestuursleden en vrijwilligers zelf gedragen. 3. Wij koppelen zo direct mogelijk terug waar jouw geld naartoe is gegaan. Door een foto van het bord, dat bij de waterput staat die met jouw geld geslagen is, naar je op te sturen. Maar ook door ons monitoringsysteem verder te ontwikkelen, zodat iedereen op onze website kan zien waar zijn\haar waterput staat in de zgn puttengallerij. Dit staat gepland voor Our Mission Max Foundation aims to prevent child mortality and continually seeks the most effective, and most costefficient way to do so. We support water and sanitation projects in Bangladesh, as this approach has proven to save many children s lives at low cost and with few resources. Our three principles: 1. We fund local projects that demonstrate the highest rate of return. That sounds businesslike, but why not? By applying strict selection criteria, we obtain a clear picture of what can be achieved with the project. Furthermore, during the rollout of a project and thereafter, we monitor the results to assure we maximize the outcome of the resources we have at our disposal. Hence, best value for money. 2. We draw no overhead costs from donations, sending 100% to our projects in Bangladesh. Expenses made in the Netherlands are either sponsored, or borne by board members or volunteers. 3. We give direct feedback on the destination of your money by sending you a photograph of the signboard next to the well that was dug with your money. In addition, by continuing to develop our monitoring system, so that all donors can view their wells on our online well gallery on our website. This is scheduled for Waarom water en sanitatie? Studies van de World Health Organisation en VN hebben aangetoond dat de helft van alle kindersterfte veroorzaakt wordt door watergerelateerde ziektes zoals diarree. Per jaar sterven 1,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar hieraan, dat is er één elke 17 seconde. We hoeven niet uit te leggen dat schoon water de basisbehoefte is waar ieder mens toegang toe moet hebben, wil het overleven. De combinatie met goede sanitatie en voorlichting maakt dat niet alleen de overlevingskans en de gezondheid van mensen met enorme stappen vooruitgaat, maar ook dat verdere ontwikkeling in gang gezet wordt waardoor de levensstandaard een stuk hoger wordt. De omstandigheden van vrouwen verbetert sterk doordat zij vaak verantwoordelijk zijn voor de voorlichting- en onderhoudsprojecten. Kinderen, met name meisjes, kunnen naar school en microfinanciering van (landbouw) projecten komt van de grond. Kortom, water & sanitatie vormen de eerste bouwstenen voor ontwikkeling, voor een toekomst. Schoon water is in 2010 uitgeroepen tot mensenrecht door de VN om het zodoende hoger op de agenda te zetten. Wat de millenniumgoals voor schoon water betreft liggen we wereldwijd redelijk op schema*, maar op het gebied van sanitatie liggen we zwaar achter. 39% van de wereldbevolking heeft geen sanitaire voorzieningen, waarbij 44% van Zuid-Oost Azië zich ontlast in het open veld. Deze vorm van ontlasting is het meest risicovol als het gaat om verspreiding van ziektes. * WHO report Progress on Sanitation and Drinking- Water Why water and sanitation? Studies by the World Health Organization and the UN have shown that half of all child mortality is caused by waterborne diseases such as diarrhea. Each year 1.8 million children under the age of five die this way. That s one every 17 seconds. Needless to say, everyone should have access to clean water as a basic need in order to survive. In combination with good sanitation and education not only the survival rate and people s health will increase considerably, but further development is also put in motion, resulting in a higher standard of living. The conditions for women in particular are greatly improved and they are often responsible for education and well maintenance projects. Children, especially girls, can go to school and micro-financed projects (agriculture) can be started. In short, water and sanitation are the first building blocks for development, for a future. In 2010, the UN declared clean water as a human right in order to put the topic higher on the agenda. With regards to the millennium goals for clean water, on a global scale, we are on track*. However, in terms of sanitation, we are far behind schedule. 39% of the world population has no access to sanitary facilities and 44% of Southeast Asia s population defecates in open field. This form of defecation forms a high risk in spreading diseases. * WHO report Progress on Sanitation and Drinking- Water Max Foundation Jaarverslag 2010

6 Paul Nielen van Nielen Schuman B.V. Ik geloof dat Max ons vond en niet andersom. In ieder geval hebben we een keer met groot enthousiasme de 16 kilometer tussen Amsterdam en Zaandam overbrugd met (toen nog) Stichting Max op ons shirt. De Kerst daarop hebben we als kerstkado naar ons team een donatie gedaan tot plezier van het team die verschoond bleven van nutteloze gadgets als wake up lights en Times wereldatlassen. Vervolgens kwam de gedachte op om een meer structurele bijdrage te leveren en ons voor meerdere jaren aan Max Foundation te binden. Als firma geven we op deze wijze invulling aan onze behoefte onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. 10 Waarom Bangladesh en waarom alleen daar? Wij hebben ervoor gekozen ons in eerste instantie te richten op Bangladesh omdat onze middelen daar het meest efficiënt ingezet konden worden. Bangladesh kent namelijk een hoge kindersterfte, vooral veroorzaakt door vervuild water en het ontbreken van sanitaire voorzieningen. Een hoge bevolkingsdichtheid op het platteland maakt dat één enkele waterpomp een heel dorp van ongeveer 200 mensen prima kan voorzien van schoon water. Geologisch gezien kampt Bangladesh met een enorm probleem: in grote delen van het land bevindt het zich arseen in de grond, wat vreselijke huidziektes en zelfs de dood met zich mee kan brengen. Daarnaast is in de kuststreek het water verzilt. Doordat de grond zacht is, kunnen de waterputten relatief eenvoudig en low-cost tot een diepte van 300 meter geslagen worden, waar arseen of zilt geen rol meer speelt. De armoedegraad in Bangladesh is hoog; meer dan 50% van de bevolking verdient minder dan $1 per dag. Ondanks dat zijn de Bengalen vaak gemotiveerd om met dorpsgenoten hun bijdrage aan het waterputproject bij elkaar te krijgen. Om ownership en verantwoordelijkheidsbesef te bewerkstelligen, legt de bevolking ca 50 tot 100 euro bij om de waterput mee te financieren. Tot slot is Bangladesh een politiek stabiel land, waar vele religies vreedzaam naast elkaar leven. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag - mei hebben wij bijna mensen in Bangladesh geholpen aan schoon drinkwater, goede sanitatie (latrines) en voorlichting over hygiëne. Dat is een kleine 0,6% van alle behoeftige Bengalen. Nog 30 miljoen Bengalen te gaan. Voorlopig is Max Foundation dus nog niet klaar in Bangladesh, en daarom blijft dit land onze focus. Neemt niet weg dat onze werkwijze ook goed in omringende landen toegepast kan worden. Hierin nemen wij vooralsnog geen proactieve positie in, maar wij staan wel open voor partnerships en het delen van kennis. Onze aanpak Max Foundation ondersteunt projecten en die zich richten op het slaan van waterputten in combinatie met het bouwen van latrines en het geven van voorlichting over hygiëne. Deze drie aspecten zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden, wil de kindersterfte significant dalen. Daaronder valt ook training en uitrusting van vroedvrouwen en schoolsanitatie (latrinegebouwen). Waterputten wells Latrines Latrines Voorlichting over hygiëne Information on hygiene 50% 50% van de mensen verdient minder dan 1$ per dag Mensen zonder water & sanitatie 0,6% Mensen geholpen door Max Foundation 15 m 300 m Totale bevolking: Standaard pomp Max Foundation pomp = mensen ARSEEN Why Bangladesh and why only there? We have chosen to initially focus on Bangladesh because there our resources can be used most efficiently to combat child mortality. Bangladesh has a high child mortality rate, mainly caused by contaminated water and lack of sanitation. A high population density in rural areas means that a single water pump can provide clean water to a large number of people (approx. 200). Geologically, Bangladesh is struggling with a major problem: in large parts of the country, the soil contains arsenic, resulting in terrible skin diseases and even death. In the coastal areas salinization of drinking water is a common problem. Because the soil is soft, wells can be dug relatively simple and at low cost to a depth of 300 meters, where arsenic and salt play no role. The poverty rate in Bangladesh is high, more than 50% of the population earns less than $1 per day. Nevertheless, the Bengals are often highly motivated to contribute, together with their community, to make the water well project a success. To ensure local ownership and responsibility, the local population contributes about 50 to 100 euros to the financing of the well. Finally, Bangladesh is a politically stable country where several religions coexist peacefully. At the time of printing this annual report - May we have provided nearly 250,000 people in Bangladesh with access to clean drinking water, sanitation and hygiene education. This is about 1% of all Bengalis in need. Another 30 million Bengalis to go. For the time to come, Max Foundation still has a lot of work in Bangladesh and therefore this country remains our focus. Having said that, our method could very well be applied to neighboring countries. We do not undertake any action pro-actively, but we are open to partnerships and sharing knowledge. Our approach: 1 wells 2 Latrines 3 Information on hygiene Max Foundation supports projects that focus on digging wells, combined with the building of latrines and providing education on hygiene. These three aspects are in our view inextricably linked if child mortality is to be reduced significantly. Furthermore, we have extended our approach with TBA (Trained Birth Attendants) kits and school sanitation (latrine buildings). 9 Max Foundation Jaarverslag 2010

7 Monitoring dmv jaarlijkse metingen (vanaf 2011 online via GPS) Screenen van het project-voorstel van de lokale partnerorganisatie, op basis van strenge richtlijnen 12 Voorbereiding van lokale bevolking o.a. door het geven van voorlichting over hygiëne dmv shows Terugkoppeling naar de donateur door foto van het bord bij de waterput op te sturen Commitment van de lokale bevolking door handtekeningen en geld in te zamelen en onderhoudscommissie aan te stellen Tussentijdse rapportage van de lokale partner Het trainen en uitrusten van vroedvrouwen tot Trained Birth Attendants Het met de hand slaan van de waterput en het bouwen van latrines 11 Max Foundation Jaarverslag 2010

8 Crucell For Crucell, partnering this NGO is a logical choice: It is gratifying to be able to support a nonprofit organization that shares our drive to improve children s lives. Immunization and clean water are the most cost-effective contributors to child health, says CEO Ronald Brus. Every euro donated to the foundation goes towards microsanitation projects. In February 2011, Crucell sent a team of volunteers to see for themselves the challenges faced by people living in the world s poorest and most needy communities. During their visit they participated in the installation of the 1000st waterpump of the Max Foundation. The employees returned to work with a new understanding of the devastating effect infectious diseases have on communities without adequate access to childhood vaccines and clean water, as well as the importance of what they are doing in their daily work as Crucell employees to give the people in these communities a future. Crucell is proud to be supporting Max Foundation in its work to save children s lives through community-based water projects in Bangladesh. 14 Waarom heten wij Max Foundation? Max Foundation is vernoemd naar Max Le Poole die op 30 maart 2004 op de leeftijd van 8 maanden overleed aan een vrij onschuldige virusinfectie. Dit is gelukkig zeer zeldzaam in de westerse wereld, maar komt helaas vaker voor in ontwikkelingslanden. De stichting is opgezet om iets positiefs te laten groeien uit het verlies van Max en om zijn naam te laten voortleven door de hulp die naar andere kinderen gaat. Ondanks dat de stichting vernoemd is naar Max, staat zij inmiddels ook voor andere eveneens overleden kinderen, familieleden en vrienden. Velen hebben hun eigen invulling aan de stichting gegeven. De stichting is daarmee gegroeid van mensen direct om Max heen naar een grotere groep donateurs die Max misschien nooit gekend hebben, maar zich wel verbonden voelen. Onze nieuwe naam en huisstijl In de aanloop naar 2011 bood reclamebureau No Such Company aan onze naamsverandering en dito huisstijl te gaan uitwerken. Het resulteerde in de aanpassing van de naam naar Max Foundation (voorheen stichting Max), waarbij een nieuw passend logo is ontwikkeld. Daar wij in Bangladesh al Max Foundation genoemd werden, is voor ons de stap naar deze naam een hele logische. Het logo bestaat uit een kinderhandje met in de handpalm een rimpeling in het water door een steen in de vijver of in de waterput, zoals wij die van vroeger kennen. Het begint klein, net als ons werk, maar het breidt zich steeds verder uit. Het handje staat voor onze missie om kindersterfte te bestrijden en is symbool voor onze bron: Max le Poole. Zijn dood heeft geleid tot iets positiefs. De kleuren aqua, oranje en groen zorgen voor een vrolijk geheel, wat goed past bij onze positieve instelling. Bij ons zul je niet snel beelden van huilende kindjes zien, maar eerder van vrolijke, trotse kinderen. Trots op het feit dat zij een toekomst hebben! Why we are called Max Foundation? Max Foundation is named after Max Le Poole, who on March 30, 2004 at the age of 8 months, died of a usually harmless virus infection. This is fortunately very rare in the western world but is unfortunately common in developing countries. The foundation was established to make something positive come from the loss of Max and to let his name live on by saving other children. Although the foundation is named after Max, by now it stands for more deceased children, relatives and friends. Many have given their own interpretation of the foundation. Thankfully, the foundation has grown from the people directly around Max to a larger group of donors that may never have known him, but who do feel connected. Running up to 2011 we kicked off the development of our new name and brand style, together with advertising firm No Such Company. This effort resulted in the new name Max Foundation (formerly named Stichting Max) and a matching new logo. In Bangladesh we were already called Max Foundation, so this name change was a logical one. The logo shows a child s hand with in its palm a ripple produced by a stone thrown in a pond or well. The ripple is symbolic because it starts out small, like our work, but it is spreading further and further. The hand represents our mission to combat child mortality and is symbolic of our source of inspiration: Max le Poole. His death has led to something positive. The colors aqua, orange and green make a joyful combination, which fits well with our positive attitude. With Max Foundation you will not see images of crying babies, but rather of happy and proud children. Proud of the fact that they have a future! Hoe ziet de organisatie van Max Foundation eruit? De organisatie in Nederland is als volgt opgezet: 1 Raad van Advies die ons ondersteunt bij het uitbouwen van ons netwerk en adviseren bij onze groeiplannen, bestaande uit: Huib Morelisse (CEO van Nuon Energy N.V.), Willemijn Verloop (oprichter van War Child) Prof. Lucas Meijs (hoogleraar Strategic Philanthropy van de Erasmus Universiteit). 2 Het bestuur van Max Foundation bestaat per 1 mei 2011 uit 7 personen, ieder met een specifieke taak en verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt in groepen van 2 mensen (piloot en co-piloot) die samen verantwoordelijk zijn voor een aandachtsgebied. 3 Vrijwilligers. Voor ieder taakgebied benaderen we vrijwilligers om met ons mee te werken. Als jij je aangesproken voelt door onze missie, onze aanpak en je wilt meewerken, meldt je dan aan bij ons! Alle hierboven genoemde mensen zetten zich vrijwillig in voor de Stichting. Dit betekent dat zij geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen. Reiskosten ed worden ofwel gesponsord, danwel uit eigen zak betaald. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. How does the Max Foundation organization look like? The organization in the Netherlands is as follows: 1 An Advisory Board supporting us in building our network and advising on our growth strategy. 2 The Max Foundation Board by May 1, 2011 consists of seven people, each with a specific task and responsibility. We work in groups of two people (driver and co-pilot) who are responsible for an area of interest. 3 For every task area we are looking for volunteers to co operate. If you do feel involved with our mission, our approach and want to join us in our work, sign up! The board is working voluntarily for the foundation. This means they have no salary and expenses are not reimbursed. Travel costs, etc. are either sponsored or paid out of pocket. Board members are appointed for an undefined period. Raad van advies Huib Morelisse CEO of Nuon Energy NV Willemijn Verloop founder of War Child Prof. Lucas Meijs Professor of Strategic Philanthropy of Erasmus University Bestuur Max Foundation Steven Le Poole Founder President 2004 Joke Le Poole Founder Fund raising - private donors 2004 Jasper Vet Treasurer Partner organizations Bangladesh 2006 Joris van Liebergen Fund raising - private sector 2009 Nathalie Besseling Secretarial and administration till 1/3/2011 Henriette Berger Fund raising foundations and schools 2009 Elinor Driesen -Rottinghuis Marketing & Communication 2010 Martijn Thierry Monitoring & evaluation 2011 Vrijwilligers 13 Max Foundation Jaarverslag 2010

9 De Archipelschool, Den Haag De moeder van Noor uit onze klas kende iemand bij Max Foundation en die heeft geregeld dat wij mee gingen doen met de actie Wandelen voor Water in We vonden de sponsorloop van 6 kilometer met 6 liter water op je rug best wel zwaar, maar sommigen ook niet, maar we vonden het wel goed en leuk om voor andere mensen iets te doen die het minder goed hebben dan wij. 16 Onze doelstellingen voor het jaar 2011 zijn wederom ambitieus: 300 dorpen 1 gaan voorzien van waterputten, latrines en voorlichting; aan donaties (direct + indirect) binnenhalen; 3 extra lokale partners vinden (van 6 naar 9); vergroten van onze pro actieve rol in onderlinge partnerzaken (kennisuitwisseling, standaardisatie); opzet van de viering 1000e dorp opzetten met Prins Willem Alexander als voorzitter UNSGAB 2 teneinde publiciteit te genereren voor water en sanitatie; verdere structurering van vrijwilligersorganisatie in Nederland 3 ; uitrol van een online monitoring systeem met GPS-gelokaliseerde putfoto s; pro actiever gaan communiceren via social media. 1 In 2010 hebben we 309 dorpen voorzien van sanitatie. 2 VN adviesraad voor water en sanitatie. 3 Onder andere Wandelen voor Water. Ambitieuze doelstellingen voor 2011 De afgelopen jaren hebben wij gelukkig telkens onze doelstellingen bijgesteld aan onze groei en ambities. Steeds werden onze verwachtingen overtroffen en waren onze doelstellingen al bereikt voor het jaar erop zat. Zo was dat ook het geval in Maar we kijken ook verder dan Wij stellen ons ten doel om van 1000 dorpen in 2010 naar in 2016 te groeien. Daarnaast willen wij onze manier van rendement-denken in ontwikkelingshulp meer gaan communiceren in de sector, teneinde deze werkwijze meer terug te gaan zien in andere takken van sport binnen ontwikkelingswerk. Key figures Max Foundation * 2006* 2005* Direct fund raising ( ) Indirect fund raising ( )** Total fund raising Number of villages provided with watter wells (cumulative) Realisatie doelstellingen van 2010 Doelstelling voor 2010 Realisatie in 2010 realization in 2010 Totale donaties laten groeien naar ; Total fund raising to reach 250,000; aan donaties ontvangen. 558,245 received in funds. * Geen accountantscontrole toegepast ** Dit betreffen de fondsen die na bemiddeling door Max Foundation zijn toegezegd aan een project van een van onze partnerorganisaties. Deze bijdragen worden rechtstreeks overgemaakt aan de lokale partnerorganisatie. * Unaudited ** These funds include those committed to a project of one of our partner organizations for which Max Foundation acted as a mediator. These contributions are paid directly to the local partner. Minimaal 250 dorpen van micro-sanitatie te voorzien; Provide micro sanitation to a minimum of 250 villages; 309 dorpen voorzien van water en sanitatie. 309 villages have been provided with clean water and sanitation. Minimaal één nieuwe lokale partner selecteren om via een project een relatie mee te starten; Select at least one local partner to start a project and build a relationship; SPACE in Chittagong. SPACE in Chittagong. Training en uitrusting van vrijwillige vroedvrouwen toevoegen aan onze aanpak; Training and providing facilities to midwives to be added to our program; Een methode te ontwikkelen waarmee we samen met onze partners nog beter de resultaten en impact van onze projecten kunnen meten; Development of a monitoring tool to measure results and impact of our partner organizations; Samenstellen van Raad van Advies; Formation of Advisory Board; Minimaal 20 scholen vinden die zich in 2011 willen inzetten voor Max Foundation met Wandelen voor Water; Find at least 20 schools that will support Max Foundation s Walking for Water initiative in 2011; Eigen organisatie verder uitbreiden en structureren; Enlarge and structure own organization; Aantal vrijwilligers verhogen. Increase number of volunteers. 80 TBA s getraind en van kits voorzien. Monitoringtool uitgewerkt, die nog verder gaat dat alleen partnermonitoring, maar ook door donateurs gebruikt kan gaan worden. Implementatie 2011 Zie bestuursverslag. 17 scholen liepen mee en haalden euro op! reorganisatie, 1 bestuurslid erbij, duo s voor taakgebieden samengesteld. maar nog altijd niet genoeg! 80 Traditional Birth Attendants have been trained and provided with kits. Development started, and extended (monitoring linked to well gallery). Implementation 2011 See management report. 17 schools participated and raised 24,000! reorganization completed, 1 new board member, formed duos for task execution. but always in need of more! Ambitious targets for 2011 In recent years we have adjusted our goals to our growth and ambitions. We continuously reached our highest expectations and realized the goals long before year s end. Such was also the case in But we also look beyond We make it our goal to grow from 1000 villages in 2010 to 10,000 in Furthermore, we want to communicate within the industry our way of thinking about development yield, in order to see this approach applied more in development aid. Our goals remain ambitious for 2011: supply 300 villages with wells, latrines and education (in 2010 we have provided 309 villages with sanitation) raise 750,000 in donations (direct + indirect) select 3 additional local partners enlarging our proactive role in partner business (knowledge, standardization) Celebrating 1000th village set up with Prince Willem Alexander, the chairman of UNSGAB (UN committee that focuses on MDG water and sanitation) to generate publicity for water and sanitation. Further restructuring of voluntary organization in the Netherlands (Walking for Water) The rollout of an online monitoring system with GPSlocalized photographs of wells Expanding approach to training and equipping of unskilled midwives More pro actively communicate through social media. 15 Max Foundation Jaarverslag 2010

10 Ronde tafel Voorne Putten Via een TVuitzending die destijds eens over Max is uitgezonden, kwamen wij in contact met Max Foundation. In het programma kwam heel mooi naar voren dat de ouders van Max hun vreselijke verdriet hebben weten te vertalen in positieve energie waarmee heel concreet levens worden gered. De uitzending heeft mij, maar ik weet anderen binnen onze Tafel, destijds enorm aangegrepen. Met onze jaarlijkse Zeilregatta steunen wij altijd twee goede doelen, zo ook Max Foundation in Wij kijken terug op een prachtige dag met een heel mooi resultaat voor de door ons gesteunde goede doelen. Wij zijn blij en trots dat wij met onze inzet en onze relaties hebben mogen bijdragen aan de doel-stellingen van, o.a., Max Foundation, en hopen dat velen dat in de toekomst zullen blijven doen. 18 Bestuursverslag Jaar 2010 is het jaar van groei, van leren en van structureren. Groei omdat we naast de teamuitbreiding en oprichting van Raad van Advies en extra partnerorganisaties in Bangladesh, ruim verdubbeld zijn in inkomsten. Leren omdat we steeds inzicht krijgen in de processen in Bangladesh en hoe we die verder kunnen optimaliseren. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat trainen en uitrusten van ongeschoolde vroedvrouwen kindersterfte significant terug kan dringen, dus financieren wij nu ook dergelijke projecten. Structureren is nodig om niet ingehaald te worden door onze groei. Wij hebben een zeer gefocuste missie en die willen wij kunnen vasthouden, ondanks de harde groeifases waar we in verkeren. De inkomsten zijn ruim verdubbeld, van naar Hiermee hebben we 309 dorpen kunnen ondersteunen. In 2010 hebben wij drie bezoeken aan Bangladesh gebracht: om projecten bij bestaande partners te evalueren, voor de organisatie van een congres waarbij onze Bengaalse partners ervaringen uitwisselden en om een nieuwe partner, SPACE uit Chittagong te verwelkomen. Fondsenwerving In het kader van wandelen voor water liepen enkele honderden basisschoolleerlingen 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak om te ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in Bangladesh dagelijks moeten doen om aan schoon water te komen. Ondanks dat we onze doelstelling van 20 participerende scholen niet hadden bereikt, overtroffen de opbrengsten alle verwachtingen. Daarnaast hebben we veel meer met bedrijven samengewerkt. Voor het eerst zijn 20 mensen van groothandel in bouwmaterialen Bouwmaat op bezoek bij onze partnerorganisatie Aungkur gegaan om daar mee te bouwen aan twee sanitatiecomplexen. Een structurele sponsorship gingen wij aan met biotechnologiebedrijf Crucell. In 2010 ontvingen wij ook een recorddonatie van euro van een particulier fonds. Deze structurele inkomstenbronnen boden ons de mogelijkheid om echt in een andere stroomversnelling te komen. Onderzoek naar daling kindersterfte Om te kunnen zien dat wat wij met onze geïntegreerde aanpak (water, sanitatie en voorlichting) doen ook echt effect heeft op het terugdringen van kindersterfte, hebben wij samen met Simavi in het voorjaar een onderzoek laten verrichten door een onafhankelijk Bengaals onderzoeksbureau NCB. Zij bestudeerden een project van lokale partner SLOPB dat over 50 dorpen is uitgerold in Tussen 2005 (een jaar voor uitrol van ons programma ) en 2009 (drie jaar erna) bleek de kindersterfte gedaald met 70% (van 40 naar 12)!! Deze daling betekent dat in deze 50 dorpen, 28 kindersterfgevallen per jaar zijn voorkomen. Het rapport is te downloaden op onze website. Raad van Advies In 2010 hebben we een raad van Advies opgezet die ons ondersteunt bij het uitbouwen van ons netwerk en ons adviseert bij onze groeiplannen. We zijn verguld dat Huib Morelisse (CEO van Nuon Energy N.V.), Willemijn Verloop (oprichter van War Child) en Prof. Lucas Meijs (hoogleraar Strategic Philanthropy van de Erasmus Universiteit) in onze Raad van Advies wilden plaatsnemen en ons geweldig bijstaan. Het team Als organisatie kijken we continu naar manieren om onze aanpak te verbeteren. Zo hebben we in 2010 de taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden aangepast. We werken nu met werk-clusters met en duo s die samen als piloot en co-piloot verantwoordelijk is voor een aandachtsgebied: communicatie Nederland, fondsenwerving, partners Bangladesh, etc. Deze aanpassing heeft geleid tot een sterkere focus. Mooie initiatieven Velen hebben in 2010 ook weer laten zien hoezeer zij geloven in het belang van schoon water en sanitatie. Zij steunden ons op allerlei spontane, creatieve, doeltreffende wijzen; teveel om op te noemen! Her en der in dit jaarverslag staan een paar van deze initiatieven genoemd, om als inspiratie te dienen voor diegenen die wel willen, maar nog niet weten hoe. Wij denken trouwens altijd graag met je mee! We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor wederom een fantastisch groeijaar! Amsterdam, 16 juni Namens het bestuur, Steven Le Poole Voorzitter/Oprichter Max Foundation Management Report 2010 has been the year of growing, learning and structuring. Growing because in addition to expansion of our team, the formation of the Advisory Board, and additional partner organizations in Bangladesh, we also more than doubled our revenues. Learning, because we gain more understanding of the processes in Bangladesh and how to further optimize them. For example, we noticed that training and equipping unskilled midwives can lead to a significant reduction in child mortality, and this is why we now fund such projects. Adding more structure to our organization was necessary in order not to be overtaken by our own growth. We are keen to maintain focus, despite the intensive growth phase in which we find ourselves. The revenues have more than doubled, from to which we used to support 309 villages. We made three visits to Bangladesh: to evaluate projects with existing partners, for a conference where our Bangladeshi partners exchanged experiences, and to welcome a new local partner SPACE from Chittagong. Fundraising For wandelen voor water (walk for water) several hundred elementary school children walked 6 km with 6 liters of water in a backpack to experience what their peers in Bangladesh have to do every day to get clean water. Despite reaching 17 instead of 20 schools, revenues exceeded expectations. We also cooperated more with business. For the first time, 20 people from building materials wholesaler Bouwmaat visited our partner organization Aungkur to help build two sanitation complexes. With biotechnology company Crucell we established a structural sponsorship. We also received a record donation of 100,000 euros from a private fund. That gave us the opportunity to really shift gears. Investigation decrease child mortality To verify that we are successful with our integrated approach (water, sanitation and education) and actually reduce child mortality, we teamed up with Simavi and had an independent Bengal consultancy NCB, conduct a survey. They studied a project of local partner SLOPB that was rolled out in 50 villages in Between 2005 (one year before the rollout of our program) and 2009 (three years thereafter) it showed that child mortality had decreased by 70% from 40 to 12! This reduction means that in these 50 villages, 28 child deaths per year have been prevented. The report is downloadable from our website. Advisory Board In 2010, we established an Advisory Board that supports us in building our network and advises on our growth strategy. We are delighted that the following people have agreed to join this board: Huib Morelisse (CEO of Nuon NV Energy), Willemijn Verloop (founder of War Child) and Prof. Lucas Meijs (Professor of Strategic Philanthropy at the Erasmus University) Our team As organization we keep looking for ways to continually improve our approach. For example, in 2010 we changed the tasks and responsibilities of the board. We are now working with work-clusters, with duo s working as driver and co-pilot, responsible for a focus area: communication in the Netherlands, fundraising, Bangladeshi partners, etc. This change has led to a stronger focus. Good initiatives In 2010 many have again shown how much they believe in the importance of clean water and sanitation. They supported us in various - spontaneous, creative and effective - ways, too many to mention! Scattered throughout this report we mention a few of these initiatives. They can inspire those who would like to help, but don t know when or how. By the way, we are always willing to think with you! We want to thank everyone for another great year of growth! Amsterdam, June 16th On behalf of the board, Steven Le Poole, Chairman and Founder Max Foundation 17 Max Foundation Jaarverslag 2010

11 Leren en verbeteren 20 Leren en verbeteren is een essentieel onderdeel van de aanpak van Max Foundation. Continu zijn wij op zoek naar manieren om op de meeste efficiënte manier meer kinderlevens te sparen en daardoor de hoogste health value for money te behalen. Learning and improving is an essential part of the approach of Max Foundation. We are constantly looking for ways to save more children s lives in the most efficient way, reaching the highest health value for money. 19 Max Foundation Jaarverslag 2010

12 Peter Franke Door mijn samenwerking met Joris van Liebergen ben ik op Max Foundation gewezen. Wat mij aanspreekt aan deze stichting is dat de gehele donatie ook besteed wordt waar het voor bedoeld is. Bij mijn 60e verjaardag heb ik aan iedereen een donatie gevraagd om een waterput te kunnen schenken aan de lokale bevolking in Bangladesh. Door deze bestemming was de donatie hoger dan verwacht. In mijn perceptie is dit de meest directe en meest efficiënte vorm van hulpverlening. Alle hulpverlening begint bij schoon water. 22 Sinds de oprichting hebben we onze aanpak steeds verder ontwikkeld. Ieder jaar leerden we weer belangrijke lessen: Jaar 2004 Belangrijkste lessen Het platteland van Bangladesh kent een hoge kindersterfte die tegen relatief lage kosten teruggebracht kan worden. Since the establishment, we have continuously developed our approach. Every year there were important lessons learned: Lessons learned The countryside of Bangladesh has a relatively high child mortality rate that can be reduced at fairly low cost. Prevention (through clean drinking water) is much more efficient than curing (in hospitals). Leren en verbeteren in 2010 Vaak wordt bij innovatie gedacht aan technologische innovatie: aan technische hoogstandjes die bijna altijd (te) veel kosten. Bij Max Foundation richten we ons met name op business model innovatie : hoe kunnen we ons op een slimme manier organiseren? Hoe kunnen we onze partners in Bangladesh het beste inschakelen? En hoe kunnen we optimaal gebruik maken van aanwezige kennis over low-cost and proven technology? Enkele voorbeelden van leren en verbeteren: Toevoegen van training van vroedvrouwen in onze aanpak. Bijna 90% van de vrouwen op het platteland van Bangladesh bevalt zonder dat er iemand met medische kennis aanwezig is. Dit leidt tot veel kinder- en moedersterfte. Door de training van vroedvrouwen, die gegeven wordt door onze lokale partners, kunnen vele levens worden gered. Daarbij rusten wij deze vrouwen uit met kits waarmee zij de bevalling sterieler kunnen begeleiden. Continue benchmarking van kosten. We zijn voortdurend bezig om de kosten van onze aanpak in Bangladesh te vergelijken tussen partners en die aanpak te kiezen die het hoogste rendement tegen de laagste kosten oplevert. Zo hebben we in 2010 ontdekt wat de goedkoopste manier is om PVC buizen die 1/3 van de kosten van een waterput zijn in te kopen. Door deze kennis te delen met alle partners kunnen duizenden mensen extra geholpen worden voor hetzelfde bedrag Voorkomen (via schoon drinkwater) is veel efficiënter dan genezen (via ziekenhuizen). Lange termijn partnerships zijn beter dan korte termijn partnerships. Gedragsverandering dmv hygienevoorlichting is cruciaal. Hygiënische latrines vormen een belangrijke schakel in het terugdringen van ziektes. Baseline studies voor aanvang van een project zijn essentieel. Het inzetten vrijwilligers voor het geven van voorlichting over hygiëne is zeer effectief. Schoolsanitatie is een zeer efficiënte manier om kinderen voor te lichten (die vervolgens hun ouders leren) en uitval van meisjes terug te dringen. Latrines alleen financieren voor de allerarmsten. Door nóg sterker te focussen op lage kosten per dorp binnen onze aanpak kunnen we nóg meer mensen helpen met hetzelfde geld. Met het trainen en uitrusten van vroedvrouwen kunnen we aan de grootste oorzaak van kindersterfte, de neonatale, iets doen. Long-term partnerships are better than short-term ones. Behavioral change through hygiene education is vital. Hygienic latrines form a crucial link in combatting diseases. Baseline studies prior to starting a project are essential. Volunteers providing education sessions on hygiene are very effective. School sanitation is an effective method to inform children who then teach their parents, and to reduce girls dropout rate. Latrines should only be subsidized for the so called core poor. By focusing stronger on low costs per village, we can help more people with the same amount of money. By training and supplying birth attendants with kits, we can make a real effort to ban the greatest cause of child mortality, neonatal mortality. Voor INSEAD, de gereputeerde business school uit Fontainebleau (Frankrijk), was deze manier van innovatie de aanleiding om een Case Study over Max Foundation te maken. De case is geschreven door Martijn Thierry, bestuurslid van Max Foundation, en prof. Luk van Wassenhove, professor aan INSEAD en directeur van de Humanitarian Research Group. Het business model van Max Foundation klopt, vanaf het verkrijgen van donaties in Nederland tot en met de manier waarop in Bangladesh de bewoners van dorpen worden betrokken bij de installatie en het onderhoud van de putten, bevestigde prof. Luk van Wassenhove bij de paneldiscussie op 17 maart De aanpak van Max Foundation werkt dus volgens Insead. Dat is ook elke keer onze conclusie als we in Bangladesh de dorpen, waar we water en sanitatie hebben gebracht, bezoeken. We zien het met eigen ogen, maar - veel belangrijker nog - de dorpelingen vertellen het ons: minder diarree, minder ziekte, minder kindersterfte. Toch zijn we er nog niet en willen wij graag nog verder verbeteren. Op verschillende manieren zijn we daarmee bezig, in Bangladesh en in Nederland. Schoolsanitatie blijkt zo belangrijk. Daarnaast hebben we voor het eerst in 2010 een schoolsanitatie programma ondersteund. Dit blijkt een belangrijke aanvulling te zijn bij de verschillende vormen van voorlichting die reeds onderdeel zijn van de projecten. Kinderen kunnen het proces in de dorpen versnellen doordat zij de kennis vanuit school mee naar huis nemen en familie leren hoe belangrijk hygiëne is. Verfijnen van de richtlijnen voor onze partners. Na elk bezoek aan Bangladesh, drie maal in 2010, hebben we beter inzicht in wat nodig is om een hoger rendement te halen. Zo hebben we de richtlijnen aangescherpt over waar (in welke dorpen) onze lokale partners actief moeten worden om de grootste vermindering in kindersterfte te behalen. Uitwisseling van ervaringen tussen onze lokale partners. In mei 2010 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met alle partners om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld over de beste manier om hygiënevoorlichting te geven. Doordat partners verschillende aanpakken hebben kunnen we goed vergelijken welke aanpak het beste werkt. Nieuwe monitoring tool via internet met GPS data. Via Internet en GPS kunnen wij donateurs toegang geven tot de exacte locatie van hun waterput en hen informeren over de voortgang van het water- en sanitatieprogramma in het dorp waar hun put staat. Daarnaast kunnen wij scherper de voortgang van onze partners beoordelen. Ook resultaten van de metingen van de effecten zullen in de jaren na de uitvoering in deze database worden opgenomen. Meer informatie, meer kennis, meer impact. Benchmarking: maximum and minimum vs. average key project cost drivers. 21 Max Foundation Jaarverslag 2010

13 Herman en Yvonne Rottinghuis Onze betrokkenheid bij Max Foundation begon, evenals bij Joke en Steven, met onze zoon, Mark. Met behulp van Ducks United - zijn cool charity formule die 2CV s verhuurt op Ibiza (en inmiddels ook op Curaçao) - begon hij in 2009 geld in te zamelen voor schoon water. Max Foundation vormde in zijn ogen de beste manier om voor schoon water te zorgen. Mark is ons eind 2009 op tragische wijze ontvallen en omdat wij net als Joke en Steven niet de rest van ons leven met alleen verdriet aan onze zoon willen denken, zetten wij zijn initiatief voor schoon water voort door Max Foundation op allerlei manieren te steunen. Dat helpt ons, maar geeft ook een heleboel kinderen een toekomst. 24 old Latrines at a school of 700 pupils new Latrines at a school of 700 pupils Learning and improving in 2010 Innovation is often understood to mean technological innovation: high-tech solutions that almost always cost (too) much. At Max Foundation, we focus particularly on business model innovation: how can we organize ourselves in a smart way? What is the best way to involve our partners in Bangladesh? And how can we best use existing knowledge about proven, low-cost technology? Case study For INSEAD, the renowned business school in Fontainebleau (France), this way of innovation was the basis for a case study on Max Foundation. The case was written by Martijn Thierry, director of the Max Foundation, and Professor Luk van Wassenhove, professor and director of the INSEAD Humanitarian Research Group. Max Foundation s business model is right, from obtaining the donations in the Netherlands to the way the inhabitants of villages in Bangladesh are involved in the installation and maintenance of the wells, confirmed Professor Luk van Wassenhove at the panel discussion on March 17, This means that, according to Insead, the Max Foundation s approach works. We come to the same conclusion every time we visit the villages in Bangladesh where we have implemented water and sanitation. We see it with our own eyes, but - more importantly - the villagers tell us: less diarrhea, less sickness, less child mortality. Nevertheless, we have a long way to go and we continue to improve. In different ways we are doing this, both in Bangladesh and the Netherlands. Examples of learning and improving: Adding training of birth attendants in our approach. Nearly 90% of women in rural Bangladesh give birth without any medically skilled people available. This leads to a high child and maternal mortality. With the training of birth attendants, to be managed by our local partners, many lives can be saved. In addition we equip these women with sterile kits so they can assist women giving birth. School sanitation is crucial Besides we started supporting school sanitation in 2010, as it appears to be a crucial element of hygiene education, and therefore many of our Bengal partners have included it in their programs. Children can accelerate the process in villages, bringing home knowledge from school and teaching their families how important hygiene is. Refining the guidelines for our partners. After each visit to Bangladesh, three times, we have a better understanding of what it takes to realize a higher return. So we tightened the guidelines for our partners on where to be active (in which villages), in order to achieve the greatest reduction in child mortality. Exchange of experience among our local partners. In May we organized a meeting with all partners to share experiences and learn from each other. For example, about the best way to provide hygiene education. As partners all have different approaches, we can compare which approach works best. Continuous benchmarking of costs. We are always working to reduce costs of our approach in Bangladesh by comparing different partners and their approaches, so that we can choose the highest return at the lowest cost. For example, we discovered that we could save money purchasing PVC pipes, which represent 1/3 of the costs of a well. By sharing this knowledge with all partners, thousands of extra people can benefit at the same amount. New monitoring tool on the Internet with GPS data. Using Internet and GPS, we can provide donors with access to the exact location of their well and inform them about the progress of the micro-sanitation program in that village. In addition, we can monitor the progress of our partners with more accuracy. Also, results of the measurements of the effects in the years following the implementation will be included in this database. More information, more knowledge, more impact. 23 Max Foundation Jaarverslag 2010

14 NoSuch Company Eind 2010 zijn wij door Max Foundation benaderd met de vraag hen te sponsoren met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Wij werden direct gegrepen door de inspirerende groep mensen en het werk dat zij doen. Met veel plezier en enthousiasme hebben wij uiting gegeven aan de opdracht. Naast het sponsoren vonden we het niet meer dan logisch om enkele waterputten te realiseren. Ook is besloten om een deel van onze verjaardagspot vrij te maken voor nog meer waterputten. Wij vinden het fantastisch om vanuit onze expertise Max Foundation te kunnen helpen. Daarnaast zijn we trots dat we via Max Foundation mensen in Bangladesh een beter leven kunnen geven. 26 Overzicht partners/projecten Dorpen voorzien van schoon drinkwater, latrines en voorlichting over hygiëne. Lokale partners & projecten Max Foundation werkt in Bangladesh samen met lokale Non Governmental Organisation s (NGO s). Deze NGO s voeren de water- en sanitatieprojecten daadwerkelijk uit: zij hebben tenslotte de beste kennis van de situatie ter plekke. Max Foundation werkt op dit moment samen met zes partners (zie kaart). Deze partners voeren naast wateren sanitatieprojecten ook andere projecten uit (krediet, gezondheidszorg, onderwijs) om de levensstandaard in het gebied te verbeteren. Deze projecten worden door andere partijen gefinancierd. Wij streven ernaar om een lange termijnrelatie met partners op te bouwen omdat we geloven dat dit tot betere resultaten leidt. Tijdens projecten leren we immers allebei over verbeteringen en het zou het weggegooid geld zijn om deze niet in een volgend project toe te passen. Bezoek aan Bangladesh In 2010 zijn wij driemaal met een team in Bangladesh geweest. Tijdens deze bezoeken hebben we onze bestaande partners, maar ook potentiële nieuwe partners bezocht. Bij onze bestaande partners bespraken wij de lopende zaken, bekeken wij steekproefsgewijs een aantal dorpen en interviewden we betrokkenen. Aan de hand van onze bevindingen hebben evaluaties plaatsgevonden en hebben we nieuwe projectvoorstellen besproken. Dit heeft ertoe geleid dat we de projecten met SLOPB, Aungkur en BDS hebben verlengd. Met PARAS starten wij voorlopig geen nieuw project, omdat zij vooralsnog niet de gewenste ontwikkeling hebben kunnen laten zien. Voordat we besluiten al dan niet met een nieuwe partner samen te werken bezoeken we het kantoor van de potentiële partner, de gebieden waar zij reeds actief zijn en het gebied waar zij het water- en sanitatieproject willen gaan uitvoeren. Voor we een project steunen willen we zelf zien dat het geld goed besteed gaat worden. Naar aanleiding van een van deze reizen, kunnen we SPACE als nieuwe partner verwelkomen. Zij zullen in 2011 starten met een klein water- en sanitatieproject. Klein beginnen, van elkaar leren en vervolgens opschalen- dat is de rode draad van onze aanpak. Hierbij is het zaak om met voldoende (nieuwe) partners en met voldoende opschaling per partner gelijk op te gaan met de groei aan donaties die we ontvangen. Local partners & Projects In Bangladesh Max Foundation cooperates with local Non-Governmental Organizations (NGOs). These NGOs effectively carry out the water and sanitation projects; they have, after all, the best knowledge of the situation on the ground. Max Foundation is currently working with six partners (see map). These partners do not only carry the water and sanitation projects, but also other projects (micro-credit, health, education) to improve the living standards in the area. These projects are funded by other parties. We strive to build a long-term relationship with partners because we believe this leads to better results. During these projects we both learn about improvements. It would be a waste of money not to apply this experience. Trip to Bangladesh In 2010 we ve been visited Bangladesh with a team three times. During these visits we have met with our existing partners, but also with potential new partners. With our existing partners, we discussed current projects, we had a closer look at a number of randomly selected villages and interviewed the people involved. Based on our findings, we made assessments and discussed new project proposals. This has led us to extend projects with SLOPB, Aungkur and BDS. For the time being, we will not start any new projects with Paras, because they did not yet show the desired growth. Before we decide whether or not to work together with a new partner, we always visit the office of the potential partner, the areas where they are already active and the area where they intend to implement water and sanitation projects. Before we support a project we want to see for ourselves that the money will be well spent. After one of these trips, we now welcome SPACE as a new partner. They will start in 2011 with a small water and sanitation project. Starting out small; learning from each other and then scaling up is the key of our approach. It is important to align the number of partners and their growth with the funds we receive. PARAS 25 dorpen/villages Aungkur 133 dorpen/villages Aloshikha 160 dorpen/villages BDS 20 dorpen/villages SLOPB 725 dorpen/villages SPACE 0 dorpen/villages 25 Max Foundation Jaarverslag 2010

15 Jaarrekening De inkomsten zijn ruim verdubbeld, van naar Hiermee hebben we 309 dorpen kunnen ondersteunen. The revenues have more than doubled, from to which we used to support 309 villages. 27 Max Foundation Jaarverslag 2010

16 30 Balans per 31 december na resultaatsbestemming (in euro s) Activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Bestemmingsfonds Schulden op lange termijn Toegezegde subsidies Schulden op korte termijn - Toegezegde subsidies Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Staat van baten en lasten (in euro s) Baten Baten uit eigen fondsenwerving 2010 Werkelijk 2010 Begroting 2009 Werkelijk Donaties en giften Overig Baten uit acties derden 9 Cordaid Oxfam Novib Wilde Ganzen NCDO Overige baten Som der baten Lasten Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (28.455) Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (67.147) Mutatie langlopende schulden Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen op 1 januari Besteed aan doelstellingen Water- en sanitatie projecten Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vergoed door bestuur (10.363) (10.000) (8.250) Som der lasten Resultaat (28.455) Stand liquide middelen op 31 december Mutatie liquide middelen Resultaatbestemming Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsfonds (28.455) Max Foundation Jaarverslag 2010

17 32 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarcijfers betreffen de jaarcijfers van Max Foundation te Amsterdam. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen RJ 650. Activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bestemmingsfonds In het bestemmingsfonds zijn middelen opgenomen wanneer door derden een specifieke besteding is gegeven aan deze middelen. Toegezegde subsidies De per balansdatum nog te realiseren subsidies worden onderverdeeld in kortlopende (te realiseren binnen een jaar na balansdatum) en langlopende verplichtingen. Verplichtingen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de wisselkoers per 31 december. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bijdragen van derden in projecten worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De in de staat van baten en lasten opgenomen bestedingen aan doelstellingen betreffen de in het boekjaar toegezegde bedragen aan water- en sanitatieprojecten. Onder kosten voor fondsenwerving zijn alleen de kosten opgenomen die door het bestuur in het boekjaar zijn gemaakt ten behoeve van de Stichting. In dit bedrag zijn geen kosten opgenomen voor producten/diensten die door derden aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld. Toelichting op de balans 1. Vorderingen en overlopende activa 31/12/ /12/2009 Te vorderen rente De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar. 2. Liquide Middelen Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. Het saldo liquide middelen wordt aangehouden om te kunnen voldoen aan reeds toegezegde subsidies en fondsen met een specifiek doel. 3. Bestemmingsfonds In het bestemmingsfonds zijn alle ontvangen donaties opgenomen waar door de schenker een bepaald doel mee beoogd is, maar die nog op realisatie wachten. Dit bestemmingsfonds zal in de komende jaren worden aangewend voor water- en -sanitatie projecten Stand per 1 januari Toevoeging vanuit resultaatbestemming (28.455) Stand per 31 december Schulden op lange termijn Toegezegde subsidies Dit betreft het bedrag aan toegezegde, nog niet gerealiseerde subsidies inzake meerjarenprojecten. Het bedrag van de meerjarenprojecten dat binnen een jaar zal worden aangewend is begrepen onder de toegezegde subsidies onder schulden op korte termijn. De toegezegde subsidies op lange termijn, welke een looptijd van maximaal twee jaar hebben, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31/12/ /12/2009 Toegezegde subsidies Aungkur - WASH Aungkur - schoolsanitatie Totaal Schulden op korte termijn - Toegezegde subsidies Dit betreft het bedrag aan toegezegde, nog niet gerealiseerde subsidies per einde van het jaar, welke naar verwachting afgewikkeld zullen worden binnen een jaar na balansdatum. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31/12/ /12/2009 Toegezegde subsidies Aungkur - WASH Aungkur - schoolsanitatie BDS PARAS SLOPB SPACE Overige schulden en overlopende passiva Ontvangen vergoedingen Totaal 31/12/ /12/ Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Donaties en giften Particulieren Bedrijven Stichtingen Scholen Rotary Totaal Alle ontvangen donaties zijn beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van water- en sanitatie projecten. 8. Overige baten uit eigen fondsenwerving Benefietevenement Totaal Overige baten Bankrente Bankkosten (304) (273) Saldo Besteed aan micro-sanitatie projecten In 2010 heeft Stichting Max steun toegezegd aan partners voor het uitvoeren van projecten. De projecten richten zich, tenzij anders vermeld, op water- en sanitatie. Aloshikha (2010/2011) Aungkur - WASH ( ) Aungkur - schoolsanitatie ( ) BDS (2009/2010) PARAS (2009/2010) SLOPB (2010) SPACE (2011) Totaal Kosten eigen fondsenwerving Reis Bangladesh Evenement Kantoorkosten Overig Totaal De gemaakte kosten zijn volledig door sponsors en het bestuur van de stichting vergoed. Hierdoor kunnen de totale baten worden ingezet voor water- en -sanitatie projecten. In totaal heeft het bestuur EUR aan kosten vergoed en hebben sponsors voor een bedrag van EUR bijgedragen door onbezoldigd goederen of diensten beschikbaar te stellen. Conform de CBF norm 1 bedraagt het percentage kosten van de eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de eigen fondsenwerving derhalve 9%. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd Door het bestuur en de vrijwilligers wordt geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen: dus wél professioneel maar níet betaald. 1 Uit kostenoverwegingen heeft Max Foundation geen CBF keurmerk aangevraagd. 13. Transacties met verbonden partijen Anders dan de vergoeding van gemaakte kosten en donaties door het bestuur van de stichting zijn er geen transacties met verbonden partijen. Totaal Baten uit acties derden Dit betreffen verdubbelingen van particuliere donaties door derden. Wilde Ganzen heeft een premie van 58% over de particuliere donaties beschikbaar gesteld. Alle bijdragen zijn beschikbaar gesteld voor specifieke water- en -sanitatie projecten. 31 Max Foundation Jaarverslag 2010

18 Overige Gegevens 34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het bestuur van Max Foundation Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Max Foundation te Bloemendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting zoals opgenomen in p.30 t/m 33, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag beide in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. English summary of financials Balance sheet as per 31 December (in euro s) Other receivables 3,390 3,402 Cash and cash equivalents 495, ,844 Total assets 498, ,246 Reserve (restricted) 67,266 95,721 Allocated subsidies 417, ,525 Other liabilies 14,050 - Total liabilities 498, ,246 Statement of income and expenditure (in euros) Fundraising income 558, ,044 Other income 3,086 3,165 Total income 561, ,209 Commitments to WASH projects 589, ,106 Costs on fundraising - - Other costs - - Financial result (28,455) 65,103 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Max Foundation per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 16 juni 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. N.R. Tambach RA General The annual report has been prepared in accordance with the Dutch Guideline for Annual Reporting laid down for Fundraising Institutions (RJ 650). The annual report has been audited by KPMG 2010 figures Income from fundraising increased by 165% to EUR 558k. Additional fundraising income was the result of increased donations from private individuals (EUR 93k, +35%), companies (EUR 121k, +70%), foundations (EUR 172k, 657%), schools (EUR 25k) and service clubs, e.g. Rotary (EUR28k, +600%). Furthermore Max Foundation received EUR 119k (+205%) from organization who support private foundations on behalf of the Dutch Government. All water and sanitation projects are carried out by 6 local NGOs in Bangladesh, who receive support from Max Foundation. As a result of increased income Max Foundation has been able to provide support to water and sanitation projects for a total amount of EUR 590k (in 2010) the highest support since the start of the foundation in The reserve of EUR 67k is restricted and will be employed to support future water and sanitation projects. The incurred costs for fundraising and management have been reimbursed completely by sponsors and the board of the foundation. As result all received funds have been spent on water and sanitation projects. The total costs reimbursed by the Board amounts to EUR 10k (mainly travel). Sponsors have provided support to Max Foundation for an amount of EUR 30k. Adjusted for this, the costs expressed as percentage of the funds raised through own fundraising (conform CBF-norm) is 9%. The foundation has no employees. The Board nor volunteers receive salary and/or allowances. The foundation recruits only professionals who have previous experience in their role. 33 Max Foundation Jaarverslag 2010

19 Max Foundation Gyroscoopweg142 1 hg 1042 AZ Amsterdam Rekeningnummer: t.n.v. Max Foundation te Amsterdam IBAN: NL36ABNA BIC (SWIFT): ABNANL2A. Kamer van Koophandel: ANBI code: Fiscus en lijfrentes Giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat Max Foundation geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lijfrenteaktes van minimaal 5 jaar en minimaal 350 per jaar worden kosteloos opgesteld. Informatie hierover is op te vragen via Max Foundation is vooral gegroeid door mensen die de stichting gepromoot hebben. Dat kan op vele manieren zoals spreekbeurten, jubilea, bruiloften, promoties en sportevenementen. Schoon water voor alle kinderen! We sturen je graag materialen (Dvd s, posters, enz.) of komen langs om meer over ons werk in Bangladesh te vertellen.

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011

Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh. Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 Opschalen in de praktijk: Groei Max Foundation in Bangladesh Martijn Thierry, ECSP, 22 september 2011 0 Achtergrond Max Foundation Opgericht in 2004 door Steven en Joke le Poole (ouders Max) Doel: verminderen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt Bouwen aan goed onderwijs voor elke student Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk SIHO en Universiteit Hasselt Op 18/10/2011 sloegen het SIHO en de Universiteit Hasselt de handen in

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen Joos Vandewalle wiskunde voor iedereen Hoe kan je het wiskundig denken laten groeien en bloeien bij alle leerlingen? Joos Vandewalle Op basis van de ideeën van Jo Boaler Youcubed Mythes over wiskunde Mythes

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe Erasmus Project September 2014 Juli 2016 Maths Paths in Europe Wij : Basisschool Sint-Hendrik Gelegen in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Onze partners Engeland (coördinator) Spanje Italië

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie