Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014"

Transcriptie

1 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk agdapunt voor Klantraad. Onr ze samvatting vindt u e uitgebreid verslag. De sessies begonn met besprek e publicatie in Financiële Dagblad op 10 mrt jl. over klantdata media aandacht die daarop volg. In dit inrview zijn wij niet duilijk goeg geweest over dit zo gevoelige onrwerp. Hierdoor hebb wij veel bezorg reacties onze klant ontg. Deze reacties mak duilijk dat er veel vrag zorg zijn over bescherming klantgegevs. vindt heel verveld wat er is gebeurd legt in Klantraad uit dat: De bescherming persoonsgegevs onze klant hoogs prioriit heeft. nooit individuele klantdata elt met rn voor hun gebruik (anrs dan wetlijke verplichting/ grondslag), laat staan dat we ze verkop De proef die in Het Financiële Dagblad werd goemd bedoeld was klant help met hun persoonlijke geldzak voor h besparing realiser. Het doel nadrukkelijk niet was informatie over transacties met exrne bedrijv l daarmee cmercieel gebruik. Klant zich actief moet aanmeln mee do aan proef Na ze toelichting verdwe onrust die was ontstaan bij vel dat individuele klantdata zou verkop maar kwam nadrukkelijk verzoek l Klantraad zowel voor ze proef alsme toekstige concept in e eerr stadium betrekk. had uiraard e uitgebreid traject dialoogsessies onrzoek met klant belangorganisaties gepland staan houdt zo snel mogelijk nieuwe sessies met Klantraad verr prat over ze mogelijke proef. Daarnaast spreekt ook met belangorganisaties particuliere zakelijke klant alvors e besluit nem door gaan met proef. Na onrwerp Klantgegevs distverling is speelveld rond Veilig Bankier toegelicht konn hierover vrag worn gesld suggesties worn gegev. Naast e aantal concre tips rond nieuwe dist process, beaam Klantraad ook belangrijke rol die klant zelf hebb in Veilig Bankier. Namelijk door bewust bankier. Uitgebreid verslag Op 10, maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door klant op Facebook is verkoz tot belangrijk agdapunt voor Klantraad. Klantraad Veilig Bankier Maart Maart Naar aanleiding vorige Klantraad is e aantal verbering doorgevoerd in distverling. De vorige bijekst hadn als thema Maatschappelijk Verantwoord Onrnem. Er is e aantal jullie adviez binn dit thema opgevolgd: Terugblik vorige bijekst Klantraad over MVO Er is meer focus aangebracht in onrwerp, we stopp niet met bepaal zak, maar prober wel ber, makkelijker logischer uit legg. Er is

2 gekoz voor e focus op ler gaan met geld: dat ligt dicht bij wat we kunn er zijn goeg vraagstukk in samleving waar we iets kunn bek We zorg ervoor dat we bovop actualiit zitt: sneller klantgericht reager op issues De Facebookpagina over MVO is verberd: geheel is overzichlijker, er staat nu minr kst. Het onrwerp wordt seds meer uitgedrag door mewerkers. In programma bijekst is ruim gemaakt actualiit besprek. In verschill media is namelijk aandacht geschonk aan e proef die dit jaar misschi wil start met e selec groep klant. Het betreft e mogelijk nieuw distverlingsconcept dat klant financieel voorel kan bi. was afgelop dag veel in nieuws Klantraad: Er is in Klantraad gediscussieerd over concept media aandacht die kreeg. Er worn kritische vrag gesld over privacy. Iere is er over es dat privacy e topprioriit is. Over aansprekdheid concept verschill ming. E aantal reacties: Hoe gaan jullie nu verr dan? Hoe gaan jullie hierop reager? Is vooral die hier iets aan verdit, of echt klant? Wat do jullie nog meer met klantdata? Volgs mij is dit e storm in e glas war Wat er tuss mij bank gebeurd is toch privé? Ik zat in auto to ik hoor, ik dacht: mooi voorsl, do! Ik heb er gemg gevoels over maar ik b er trots op zoiets kan bk Conclurd: Wees transparant over datagebruik Let voortaan op timing Wees helr over motief bij dit soort distverlingsconcept Zorg dat je ruim krijgt voor e geloofwaardige reactie, nk goed na hoe dit past in je kerntaak als bank Houd reking met emotie maatschappij, klant Tot slot: betrek Klantraad bij ontwikkeling dit soort concept Wij badrukk dat bij ontwikkeling e rgelijk concept nauwgezet aan alle privacy voorwaarn voldoet klant alle mee kunn do als ze expliciet toesmming gev voor analyser hun klantgegevs. elt nooit individuele klantdata met rn voor hun gebruik (anrs dan wetlijke verplichting/ grondslag), laat staan dat we ze verkop. Alle klantdata blijv altijd bij. houdt vervolgsessies met Klantraad verr prat over ze mogelijke proef. Uiraard spreekt ook met belangorganisaties particuliere zakelijke klant alvors e besluit nem door gaan met proef. VEILIG BANKIEREN Veilig uw geld bewar is is kerntaak bank Veilig geld klant bewar is kerntaak bank. Daar kt veel bij kijk, wat bes is uit legg aan hand e rugblik. Criminaliit is alle tijn. Vroeger werd postkoets overvall. En to bank in e gebouw gevestigd werd, moest ook

3 st goed beveiligd worn. En wat dacht u geldautaat die sinds 1985 niet meer uit straatbeeld is weg nk, transport naar geldautat toe, verbinding met betaalautat kunn pinn in winkels horeca. De overschrijfkaart papier afschrift zijn afgelop 20 jaar grols verg door inrnet- mobiel bankier, wat weer anre beveiligingsmethos met zich meebrgt. Er wordt binn 24/7 door experts gewerkt aan ontwikkel nieuwe methos. invesert hier veel in, continue. Er wordt ook samgewerkt met o.a. politie, justitie nationaal cyber security ctrum (NCSC). Dit frauurs snel op spor e halt toe roep. Ook inrbancair wordt er op veiligheid veel samgewerkt, dat alle bank met soortgelijke dreiging worn geconfronerd. Ook wordt er samgewerkt met lecmaatschappij als Vodafone KPN bijvoorbeeld informatie uit wissel over wissel e sim-kaart, wat fraugevoelige situaties oplever. En samwerking met Inrnet Service Provirs vindt plaats sis waar phishing s naar link snel uit lucht hal. De laats jar zijn fraukost flink gedaald door ze inspanning. De laats troef die we nog in hann hebb is klant. Als klant bewust bankiert kunn we sam puzzel cpleet mak. Door toepass 5B s help ook klant frauurs zoveel mogelijk buit houn: 1. Bescherm uw co 2. Bewaak uw pas 3. Beveilig uw Cpur 4. Bekijk uw afschrift 5. Bij twijfel, altijd bell Klantraad: Waar gebruik bank niet één manier inlogg maar log je bij smige bank in met e rear smige e sms co? Kan dit ge schaalvoorl met zich meebrg als er wel voor één manier inlogg wordt gekoz? Mag je ook je cos je /of reking niet met je partner l? Reactie : dit is zo ontstaan, in verl hebb bank voor verschill sysm gekoz, ze zijn wel allemaal veilig. Als er emaal voor e bepaald sysem is gekoz wordt alles daarop ontwikkeld afgesmd is niet mogelijk die beslissing rug draai. Over cos /of: nee ze mag je niet met je partner l. Je cos zijn echt persoonlijk ook al kan in smige situaties handig vertrouwd lijk hem met iemand l, kt toch voor dat ook in die gevall misgaat. Het hele speelveld Veilig Bankier is e gro puzzel. Hier worn seds nieuwe dimsies aan toegevoegd. Door toepass innovatieve chniek samwerk met stragische partners kunn we puzzel zo cpleet mogelijk legg. Sam. ONTWIKKELEN Veilig Bankier U Er zijn afgelop jaar diverse zak ingevoerd waardoor process zijn aangescherpt frau is gereduceerd. Voorbeeln hier zijn introductie Persoonlijke Authticatie Co (PAC), aan uitzett pass buit Europa, invoer flexibele limiet voor pass, mobiel bankier Mijn. Verr wordt software programma Truser gratis aan klant aangebon, ze software beschermt verbinding tuss cpur klant mijn. Meer dan klant hebb ze software Ontwikkeling Appstore Monitoring Flexibele Limiet op Appstore Monitoring Flexibele Limiet op bewaakt Apps Mobiel betaalpas bewaakt Apps Mobiel betaalpas Realisatie Geoblocking: Realisatie Geoblocking: E voorlopig ein E voorlopig ein aan skimming Flexibele aan skimming Flexibele Introductie Introductie Limiet Limiet 5 B s 5 B s in Mijn in Mijn 2013 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Truser Rapport Truser Rapport Dectie gratis beschikbaar Dectie gratis beschikbaar cplexe Trojans voor alle cplexe Trojans voor alle Snelle effectieve bestrijding klant Snelle effectieve bestrijding klant frau met Geldautat frau met Geldautat Extra veiligheid op Mijn Extra veiligheid op Mijn ideal met Persoonlijke ideal met Persoonlijke Authticatie Co Authticatie Co Proces bij Proces bij inrnetoplichting korr inrnetoplichting korr klantvrilijker klantvrilijker ID-scanners ID-scanners op alle kantor op alle kantor

4 gedownload, al ze klant hebb ge last bankfrau. Klantraad: Ik wil onlangs mijn lefoonnummer tbv SMS tan wijzig in Mijn. Dit proces is echr totaal onlogisch. Jullie bi mij namelijk twee keuzes aan: direct op kantoor of lang online (waarna ik vervolgs alsnog naar kantoor moet). Dat is toch heel gek? Kunn jullie dat proces verber? Hoe had ik Truser kunn wet? Via e melingscherm? Die bekijk ik niet, ik klik dat weg want ik vermoed dat reclame is. De Klantraad is es dat melingscherm vaak veel informatie bevat waardoor wordt weggeklikt. Terwijl ze informatie over bijv Truser wel graag zoun lez. Ze sll voor bericht in Mijn krijg, in e speciale inbox. Reactie : e melingscherm is belangrijk lez. Dit is nooit reclame. Er wordt hard gewerkt aan e Mijn inbox, daar zull inrdaad vooral functionele bericht in verschijn. Ook overheid versrkt hun aanpak (Cyber)crime. De meest rec ontwikkeling is onrking Convant geweldsmisdrijv op 14 maart De minisr Veiligheid & Justitie heeft op verzoek grootbank beslot e project op start informatie-uitwisseling tuss bank overheid verber rond gewelddadige vermogscriminaliit gericht op financiële sector hierover duilijk afsprak mak midls e Convant. Dit moet er toe lein dat criminel sneller ber kunn worn opgespoord vervolgd door politie Justitie. Frau is e kat muisspel. Frau blijft continu in beweging. Frauurs bk e manier fraur. neemt maatregel. En vervolgs bk frauurs weer iets nieuws. De beveiligingsexperts zijn continu bezig kwaadwilln e stap voor blijv. Dit is goed zi in grafiek hiernaast. De fraukost dal, maar dit wil niet zegg dat er minr fraupoging zijn. De bank zijn alle seds ber in staat aanvall parer. Totdat er weer iets nieuws verzonn wordt. Overheid versrkt aanpak (Cyber)crime Wetsvoorsl aanpak cpurcriminaliit Wetsvoorsl aanpak cpurcriminaliit Wijziging Wijziging Strafrecht Strafrecht Strafvorring Strafvorring in in verband verband met met verbering verbering versrking versrking opsporing opsporing vervolging vervolging cpurcriminaliit cpurcriminaliit Nationale Nationale Cyber Cyber Security Security Stragie Stragie 2 2 Overheid bedrijfslev versrk Overheid bedrijfslev versrk samwerking samwerking g g ICT-verstoring ICT-verstoring cyberaanvall cyberaanvall verhog. verhog. heeft heeft op op verzoek verzoek Eers Eers Kamer Kamer informatie informatie gegev gegev over over Cybercime Cybercime Convant Convant geweldsmisdrijv geweldsmisdrijv Overheid bank versrk Overheid bank versrk samwerking samwerking g g ramram plofkrak plofkrak verhog. verhog. Frau blijft continu in beweging Frauurs Frauurs bk bk e e manier manier fraur fraur neemt neemt maatregel maatregel Frauurs Frauurs bk bk weer weer wat wat nieuws.. nieuws.. COMMUNICATIE Nieuwe inrbancaire campagne is luchtiger. Na phishing campagne 2009 met hgel mann, is door Nerlandse Veriging Bank (NVB) bewust voor e wat luchtiger concept gekoz veiligheid ber cmunicer. De bootcamp instrucur geeft less in online zelfverdiging. Er is zelfs e boek online instructievio s beschikbaar via Cmunicatie: Inrbancaire campagne Online Zelfverdiging

5 De introductie uniforme veiligheidsregels die door bank (NVB) Consumtbond zijn opgesld krijg veel media aandacht. Het zijn ge nieuwe regels maar ze zijn nu evoudiger geformuleerd intiek bij alle bank. De publiciit hierhe blijkt e wake-up-call zijn voor publiek, waarbij groots angst is of nu verantwoorlijkheid bij klant wordt neergelegd. Dit is absoluut niet geval. Er veranrt niets, is alle helrr. Van je huis doe je ook ur op slot. Veiligheid kun je alle gerer door er bewust mee aan. Via websi, Facebook Twitr informer wij klant over veilig bankier. Wat doet? Wat doet e frauur? En wat kan klant zelf do? Phishing is laats wek weer zeer actueel. Nu ook via sms. De post op Facebook die wij hier over plaatst werd zo relet gevonn, dat hij ruim 7600 keer is geeld! Veilig bankier in nieuws NVB Consumtbond bij Kassa op NVB Consumtbond bij Kassa op NVB/Betaalveriging bij Tros Radar op NVB/Betaalveriging bij Tros Radar op Cmunicatie door TOT SLOT Inrnetbankier is heel veilig. 99,99% online transacties bij verloopt veilig! Dat zie je ook aan volg vergelijking: De kans dat je slachtoffer wordt e zakkroller is 167x zo groot als dat je slachtoffer wordt e frauduleuze transactie op inrnetbankier De kans dat je slachtoffer wordt e inbraak is 122x zo groot als dat je slachtoffer wordt e frauduleuze transactie op inrnetbankier. Inressan handige websis adres: 99,99% online transacties bij verloopt veilig! Klant hebb 167x meer kans slachtoffer worn zakkroller! En En 122x meer kans slachtoffer worn e e inbraak! Bron: Bron: CBS CBS Phishingmails kunn gemeld worn door mail door stur aan zoek op op euro hacker ontmaskerd voor campagne Digibewust waar over is gesprok. DILEMMA S Dilemma in cmunicatie rond Veilig Bankier: Enerzijds will we klant gerustsll dat inrnetbankier mobiel bankier zeer veilig zijn. Er zijn namelijk nog seds klant die bang zijn slachtoffer worn frau. Deze angst will wij weg nem. We will aan klant duilijk mak dat inrnet- mobiel bankier echt heel veilig zijn. Dilemma 1: welke boodschap zoun jullie op inrnet zett? U kunt kunt met met e e gerust gerust hart hart inrnet- inrnet- mobiel mobiel bankier. bankier. Mocht Mocht u u onverhoopt onverhoopt toch toch slachtoffer slachtoffer worn worn frau, frau, dan dan vergo vergo wij wij alles! alles! Let Let op, op, let let op! op! Alle Alle klant klant moet moet zich zich aan aan ze ze 55 regels regels houn, houn, anrs anrs zijn zijn inrnetbankier inrnetbankier mobiel mobiel bankier bankier niet niet veilig! veilig!

6 Anrzijds hebb klant zelf ook e belangrijke rol bij veilig bankier. Dk aan 5B s uit voorgaan slis. wil klant dus ook stimuler hun verantwoorlijkheid nem. Hoe zoun jullie dat do? Klantraad: E el klant zou kiez voor boodschap 1, e el voor boodschap 2. In discussie kt e dilemma naar vor, boodschap 1 levert veel sympathie op haalt angst bij klant weg, maar kan ook e soort laksheid onr klant creër. Boodschap 2 zorgt onnodig voor angst onr klant, maar kan wel klant aanzett tot bewusr bankier. Het is e uitdaging juis boodschap in zett. Dilemma in vergoedingbeleid: E anr dilemma wat wij hebb heeft mak met vergo bij frau. vergoedt scha door frau altijd als 5B's zijn opgevolgd. Is dit laats niet gedaan dan wordt per geval bekek wat er precies gebeurd is. Er zijn regelmatig situaties waarbij 5B's niet geheel zijn opgevolgd, maar we toch vergo. Dilemma 2: moet we in dit geval vergo? E oure klant revaliert e gebrok heup vraag haar kleindochr boodschapp voor haar do. Haar kleindochr gaat pinn, maar pas wordt gestol. Voled mevrouw aan 5B s? Nee, want je mag nooit je pas aan iemand anrs meegev, ook niet aan familiel. Moet we in ze situatie dan niet vergo? Klantraad: E el Klantraad vindt dat er alle vergoed moet worn op mt dat klant zich aan alle veiligheidsvoorschrift heeft gehoun. Echr m ziet wel e probleem ontstaan, want hoe moet dan met manlzorgers of werknemers in zorg die bijvoorbeeld voor zieke ms boodschapp do dan pasje mee krijg? Er moet worn nagedacht over e laagdrempelige oplossing hiervoor. Reactie : in dit specifieke geval is mevrouw wel vergoed. onrzoekt alle individuele gevall grondig houdt reking met specifieke standigh waaronr frau zich voordoet. Zou e tool moet ontwikkel die bij inlogg in Mijn autatisch laat zi hoe veilig je cpur is? Klantraad: 2/3 e Klantraad adviseert ze tool ontwikkel. Er moet wel worn gelet op: Hoe staan jullie gover introductie e tool die autatisch controleert of je cpur veilig is? Vrijwilligheid: e aantal klant vindt dat e rgelijke checklist zelfs verplicht zou moet worn fraurisico s aan klantzij verminr. Echr als je verplicht slt moet je ook nank wat gevolg zijn mocht iemand toch inlogg met e onvoldo beveilig cpur wordt frau gepleegd. Krijgt klant dan niets meer vergoedt? Ming verschill hierover. Emalig lat check is niet voldo, tool moet dan regelmatig gebruikt worn De Klantraad oppert ook wachtwoord voor Mijn t mins 4x per jaar lat wijzig.

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina kan sinds kort zelf internetbankieren. Ze moet nog een beetje wennen dat ze met een apparaatje moet inloggen. a) Wat is dat voor apparaatje? Heb jij dit zelf ook? b) Waarom

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren volgens jou? Maak jij je wel eens zorgen over de risico s van internetbankieren? Maak jij zelf gebruik van internetbankieren? In

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Beleggen

Voorwaarden Mobiel Beleggen Voorwaarden Mobiel Beleggen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers van de bèta release van Mobiel Beleggen. Mobiel Beleggen Wanneer u als klant gebruik maakt van de Beleggingsdienst Zelf

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern Resultaten Huisbezoek 80+,, West en -De Januari 2016 Rob van Asch, projectleir Huisbezoek 80+ Huisbezoeken 80+, en -De In het najaar van 2015 zijn er door U Centraal huisbezoeken gebracht aan zelfstandig

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Handleiding jouw digitale visitekaartje

Handleiding jouw digitale visitekaartje Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Mobiel bankieren met ING U gaat aan de slag met onze Mobiel Bankieren App. We helpen u om stapsgewijs

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Rabobank. Een bank met ideeën. Naomi Bisschop 1 december 2011 De klantcoöperatie Rabobank een bank van 1.8 milj. leden en nog veel meer

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel 1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel Je Facebook profiel heeft vele privacy opties die je misschien nog niet kent. Sommige zijn duidelijk in beeld, sommige zitten verstopt. In hoofdlijnen

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Handleiding Mobiel Bankieren app

Handleiding Mobiel Bankieren app Handleiding Mobiel Bankieren app Inleiding 2/34 De schermafbeeldingen zijn gebaseerd op het ios van Apple en zijn gemaakt met een iphone 6. Op een Android of Windows Phone zien de schermafbeeldingen er

Nadere informatie

Bankieren waar en wanneer je wilt

Bankieren waar en wanneer je wilt Bankieren waar en wanneer je wilt Snel je saldo checken of geld overmaken op je telefoon of tablet? Dat doe je met de SNS Mobiel Bankieren app. Veilig en wel zo makkelijk. Inhoud Wat kun je met de app?

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017

Informatieblad Moneyou Go. 7 november 2017 Informatieblad Moneyou Go 7 november 2017 INHOUD ALGEMEEN Moneyou B.V. heet in deze voorwaarden ook Moneyou; is een 100%-dochter van ABN AMRO Bank N.V.; biedt via haar website aan: eigen producten (waarvan

Nadere informatie

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Veilig bankieren Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Chantal van Scherpenzeel en Eric Schuiling, 17 april 2013 Inleiding Visie Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Wij willen de meest verbonden

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel Tijd: 55 60 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Kop Introductie Wie ben jij online? Introduceer het onderwerp kort: Wie ben jij online? Bijna iedereen heeft een of meerdere

Nadere informatie

Kennissessie Information Security

Kennissessie Information Security Kennissessie Information Security 3 oktober 2013 Bonnefantenmuseum De sleutel ligt onder de mat Wachtwoord: welkom1234 Focus op vertaling strategie in de organisatie Advies, programma, project en interim

Nadere informatie

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd.

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd. 9. Ziek zdmast 9. Ziek zdmast 9.1. ZIEK Zdmast VAN ZENDMASTEN medisch onverklaar gezondheidsklacht? Digitale 9.1. ZENDMASTEN techniek krijg VERANTWOORDELIJK steeds meer ingang VOOR MEDISCH gezondheidsproblem

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 - Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 Kernboodschap van de Nederlandse Vereniging van Banken - Het betalingsverkeer is onderdeel van de vitale infrastructuur van ons

Nadere informatie

LESHANDLEIDING. NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands.

LESHANDLEIDING. NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands. LESHANDLEIDING NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands. DOELSTELLING Met deze les worden doelen bereikt die aansluiten op referentieniveau 2F en 3F mondelinge

Nadere informatie

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216 0209 Algemene voorwaarn 0209 4708 T +31(0)165 AL Roosendaal 700 503 T E +31(0)165 info@0209.nl 700 503 M www.0209.nl +31(0)618 465 875 E info@0209.nl www.0209.nl De Heer Delft, Bijdorplaan 216 De Algemene

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl Dé Business Provider Yes Telecom Your Business Provider. Heeft u ervaring met telecomproviders waar u als nummertje behandeld wordt? Lange wachttijden,

Nadere informatie

Uniforme veiligheidsregels particulieren

Uniforme veiligheidsregels particulieren Uniforme veiligheidsregels particulieren De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Deze veiligheidsregels

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk hebt u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Maestro Betaalpas

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Maestro Betaalpas ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Product Informatieblad Maestro Betaalpas V e r s i o n 0 8-0 4-2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1. Wat kunt u verwachten?... 3 2. De kenmerken en voordelen... 3 3. Tarieven,

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Met ASN Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. ASN Mobiel Bankieren werkt op mobiele telefoons en tablets

Nadere informatie

Handleiding Mobiel Bankieren app

Handleiding Mobiel Bankieren app Handleiding Mobiel Bankieren app Ik maak u graag wegwijs lkom! Wordt geladen Dit is versie 1.3. De meest recente versie vindt u op regiobank.nl/internetbankieren. Wij zijn uw bank. Inhoud 2 1 Aanmelden

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarn DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In ze algemene voorwaarn wordt verstaan onr: 1. Uitzendonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren

Voorwaarden Mobiel Bankieren Particulier Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Met Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren is gratis en werkt op iedere

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem

Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Handleiding Vrijwilligers Humanitas E-Maatjes systeem Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers van het project E-Maatjes om te kunnen chatten en e-mailen met de gekoppelde deelnemer in een veilige

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

1. Registreren van een domeinnaam

1. Registreren van een domeinnaam donrdag 07 juni 2012 16:19 Hoe leuk zou het zijn om een e-mailadres te hebben met eigen domeinnaam, bijvoorbeeld: jan@jansen.nl. In dit artikel van tips-en-tricks leggen wij exact uit hoe u dit voor elkaar

Nadere informatie

Deze negen tips besparen je een hoop ellende

Deze negen tips besparen je een hoop ellende Contact: Lieke Maalderink 020 670 22 32 Maart 2015 Hoe voorkom je phishing en andere veel voorkomende vormen van betaalfraude? Phishing is een vorm van internetfraude waarbij fraudeurs op verschillende

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Veilig internetbankieren en online betalen

Veilig internetbankieren en online betalen Veilig internetbankieren en online betalen Hoe vergroot u uw online weerbaarheid? Pascal Middelhof Jope Welter 1 Van harte welkom! Agenda 1. Internetbankieren in Nederland 2. Criminaliteit in het elektronisch

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Hoe voorkom je diefstal op reis.

Hoe voorkom je diefstal op reis. Hoe voorkom je diefstal op reis. Diefstal op reis, dit is iets wat we liever niet willen overkomen wanneer we in het buitenland zitten. Toch gebeurt het. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar geleden

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Awareness. Informatiebeveiliging. en privacy. Ga naar de url op je mobiel. Vul de volgende Game Pin in:

Awareness. Informatiebeveiliging. en privacy. Ga naar de url  op je mobiel. Vul de volgende Game Pin in: Awareness Informatiebeveiliging en privacy Ga naar de url www.kahoot.it op je mobiel Vul de volgende Game Pin in: 1 Awareness Willem Flink Informatiebeveiliging en privacy Jack Haagen Ga naar de url www.kahoot.it

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start 265244_1213.indd 1 05-11-13 09:41 Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Sparen en betalen op uw manier Bij RegioBank

Nadere informatie

Samen Bankieren. Omdat u er niet alleen voor staat

Samen Bankieren. Omdat u er niet alleen voor staat Samen Bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Laurens Gijsbers 19 november 2015 Zelfverzekerd financiële keuzes maken voor iedereen? De afgelopen jaren is er veel veranderd. Bankieren gebeurt met computer,

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014

Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014 Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014 Getest met: Samsung Galaxy S4 mini (GT-I9195) op 4G netwerk KPN Android versie: 4.2.2 Mijn Hi Beta versie: 3.0.0 build 95 Als

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

Starterscommissie VOA

Starterscommissie VOA Starterscommissie VOA Team Alphen a/d Rijn John Nieumeijer, Teamchef Frank Heijmink, wijkagent Horeca & Ondernemers Groei van 88 naar 115 fte. 107.000 inwoners op 132 km 2 VOA -Starterscommissie 2 Feitjes

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Welkom Introductie Netwerk Member programma

Welkom Introductie Netwerk Member programma Welkom Introductie Netwerk Member programma 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Wie is MOBICROSS? DEEL 2 MOBICROSS doet het anders DEEL 3 Het Netwerk Member programma DEEL 4 Het Netwerk Member Commissie

Nadere informatie

Informatieveiligheid Drechtsteden. Bijeenkomst Drechtraad Gemeentehuis Zwijndrecht, 1 maart 2016

Informatieveiligheid Drechtsteden. Bijeenkomst Drechtraad Gemeentehuis Zwijndrecht, 1 maart 2016 Informatieveiligheid Drechtsteden Bijeenkomst Drechtraad Gemeentehuis Zwijndrecht, 1 maart 2016 Programma Opening, welkom, introductie Het belang van informatieveiligheid voor gemeenteraadsleden Kaders

Nadere informatie