Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014"

Transcriptie

1 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk agdapunt voor Klantraad. Onr ze samvatting vindt u e uitgebreid verslag. De sessies begonn met besprek e publicatie in Financiële Dagblad op 10 mrt jl. over klantdata media aandacht die daarop volg. In dit inrview zijn wij niet duilijk goeg geweest over dit zo gevoelige onrwerp. Hierdoor hebb wij veel bezorg reacties onze klant ontg. Deze reacties mak duilijk dat er veel vrag zorg zijn over bescherming klantgegevs. vindt heel verveld wat er is gebeurd legt in Klantraad uit dat: De bescherming persoonsgegevs onze klant hoogs prioriit heeft. nooit individuele klantdata elt met rn voor hun gebruik (anrs dan wetlijke verplichting/ grondslag), laat staan dat we ze verkop De proef die in Het Financiële Dagblad werd goemd bedoeld was klant help met hun persoonlijke geldzak voor h besparing realiser. Het doel nadrukkelijk niet was informatie over transacties met exrne bedrijv l daarmee cmercieel gebruik. Klant zich actief moet aanmeln mee do aan proef Na ze toelichting verdwe onrust die was ontstaan bij vel dat individuele klantdata zou verkop maar kwam nadrukkelijk verzoek l Klantraad zowel voor ze proef alsme toekstige concept in e eerr stadium betrekk. had uiraard e uitgebreid traject dialoogsessies onrzoek met klant belangorganisaties gepland staan houdt zo snel mogelijk nieuwe sessies met Klantraad verr prat over ze mogelijke proef. Daarnaast spreekt ook met belangorganisaties particuliere zakelijke klant alvors e besluit nem door gaan met proef. Na onrwerp Klantgegevs distverling is speelveld rond Veilig Bankier toegelicht konn hierover vrag worn gesld suggesties worn gegev. Naast e aantal concre tips rond nieuwe dist process, beaam Klantraad ook belangrijke rol die klant zelf hebb in Veilig Bankier. Namelijk door bewust bankier. Uitgebreid verslag Op 10, maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door klant op Facebook is verkoz tot belangrijk agdapunt voor Klantraad. Klantraad Veilig Bankier Maart Maart Naar aanleiding vorige Klantraad is e aantal verbering doorgevoerd in distverling. De vorige bijekst hadn als thema Maatschappelijk Verantwoord Onrnem. Er is e aantal jullie adviez binn dit thema opgevolgd: Terugblik vorige bijekst Klantraad over MVO Er is meer focus aangebracht in onrwerp, we stopp niet met bepaal zak, maar prober wel ber, makkelijker logischer uit legg. Er is

2 gekoz voor e focus op ler gaan met geld: dat ligt dicht bij wat we kunn er zijn goeg vraagstukk in samleving waar we iets kunn bek We zorg ervoor dat we bovop actualiit zitt: sneller klantgericht reager op issues De Facebookpagina over MVO is verberd: geheel is overzichlijker, er staat nu minr kst. Het onrwerp wordt seds meer uitgedrag door mewerkers. In programma bijekst is ruim gemaakt actualiit besprek. In verschill media is namelijk aandacht geschonk aan e proef die dit jaar misschi wil start met e selec groep klant. Het betreft e mogelijk nieuw distverlingsconcept dat klant financieel voorel kan bi. was afgelop dag veel in nieuws Klantraad: Er is in Klantraad gediscussieerd over concept media aandacht die kreeg. Er worn kritische vrag gesld over privacy. Iere is er over es dat privacy e topprioriit is. Over aansprekdheid concept verschill ming. E aantal reacties: Hoe gaan jullie nu verr dan? Hoe gaan jullie hierop reager? Is vooral die hier iets aan verdit, of echt klant? Wat do jullie nog meer met klantdata? Volgs mij is dit e storm in e glas war Wat er tuss mij bank gebeurd is toch privé? Ik zat in auto to ik hoor, ik dacht: mooi voorsl, do! Ik heb er gemg gevoels over maar ik b er trots op zoiets kan bk Conclurd: Wees transparant over datagebruik Let voortaan op timing Wees helr over motief bij dit soort distverlingsconcept Zorg dat je ruim krijgt voor e geloofwaardige reactie, nk goed na hoe dit past in je kerntaak als bank Houd reking met emotie maatschappij, klant Tot slot: betrek Klantraad bij ontwikkeling dit soort concept Wij badrukk dat bij ontwikkeling e rgelijk concept nauwgezet aan alle privacy voorwaarn voldoet klant alle mee kunn do als ze expliciet toesmming gev voor analyser hun klantgegevs. elt nooit individuele klantdata met rn voor hun gebruik (anrs dan wetlijke verplichting/ grondslag), laat staan dat we ze verkop. Alle klantdata blijv altijd bij. houdt vervolgsessies met Klantraad verr prat over ze mogelijke proef. Uiraard spreekt ook met belangorganisaties particuliere zakelijke klant alvors e besluit nem door gaan met proef. VEILIG BANKIEREN Veilig uw geld bewar is is kerntaak bank Veilig geld klant bewar is kerntaak bank. Daar kt veel bij kijk, wat bes is uit legg aan hand e rugblik. Criminaliit is alle tijn. Vroeger werd postkoets overvall. En to bank in e gebouw gevestigd werd, moest ook

3 st goed beveiligd worn. En wat dacht u geldautaat die sinds 1985 niet meer uit straatbeeld is weg nk, transport naar geldautat toe, verbinding met betaalautat kunn pinn in winkels horeca. De overschrijfkaart papier afschrift zijn afgelop 20 jaar grols verg door inrnet- mobiel bankier, wat weer anre beveiligingsmethos met zich meebrgt. Er wordt binn 24/7 door experts gewerkt aan ontwikkel nieuwe methos. invesert hier veel in, continue. Er wordt ook samgewerkt met o.a. politie, justitie nationaal cyber security ctrum (NCSC). Dit frauurs snel op spor e halt toe roep. Ook inrbancair wordt er op veiligheid veel samgewerkt, dat alle bank met soortgelijke dreiging worn geconfronerd. Ook wordt er samgewerkt met lecmaatschappij als Vodafone KPN bijvoorbeeld informatie uit wissel over wissel e sim-kaart, wat fraugevoelige situaties oplever. En samwerking met Inrnet Service Provirs vindt plaats sis waar phishing s naar link snel uit lucht hal. De laats jar zijn fraukost flink gedaald door ze inspanning. De laats troef die we nog in hann hebb is klant. Als klant bewust bankiert kunn we sam puzzel cpleet mak. Door toepass 5B s help ook klant frauurs zoveel mogelijk buit houn: 1. Bescherm uw co 2. Bewaak uw pas 3. Beveilig uw Cpur 4. Bekijk uw afschrift 5. Bij twijfel, altijd bell Klantraad: Waar gebruik bank niet één manier inlogg maar log je bij smige bank in met e rear smige e sms co? Kan dit ge schaalvoorl met zich meebrg als er wel voor één manier inlogg wordt gekoz? Mag je ook je cos je /of reking niet met je partner l? Reactie : dit is zo ontstaan, in verl hebb bank voor verschill sysm gekoz, ze zijn wel allemaal veilig. Als er emaal voor e bepaald sysem is gekoz wordt alles daarop ontwikkeld afgesmd is niet mogelijk die beslissing rug draai. Over cos /of: nee ze mag je niet met je partner l. Je cos zijn echt persoonlijk ook al kan in smige situaties handig vertrouwd lijk hem met iemand l, kt toch voor dat ook in die gevall misgaat. Het hele speelveld Veilig Bankier is e gro puzzel. Hier worn seds nieuwe dimsies aan toegevoegd. Door toepass innovatieve chniek samwerk met stragische partners kunn we puzzel zo cpleet mogelijk legg. Sam. ONTWIKKELEN Veilig Bankier U Er zijn afgelop jaar diverse zak ingevoerd waardoor process zijn aangescherpt frau is gereduceerd. Voorbeeln hier zijn introductie Persoonlijke Authticatie Co (PAC), aan uitzett pass buit Europa, invoer flexibele limiet voor pass, mobiel bankier Mijn. Verr wordt software programma Truser gratis aan klant aangebon, ze software beschermt verbinding tuss cpur klant mijn. Meer dan klant hebb ze software Ontwikkeling Appstore Monitoring Flexibele Limiet op Appstore Monitoring Flexibele Limiet op bewaakt Apps Mobiel betaalpas bewaakt Apps Mobiel betaalpas Realisatie Geoblocking: Realisatie Geoblocking: E voorlopig ein E voorlopig ein aan skimming Flexibele aan skimming Flexibele Introductie Introductie Limiet Limiet 5 B s 5 B s in Mijn in Mijn 2013 Q2 Q3 Q Q2 Q3 Q Truser Rapport Truser Rapport Dectie gratis beschikbaar Dectie gratis beschikbaar cplexe Trojans voor alle cplexe Trojans voor alle Snelle effectieve bestrijding klant Snelle effectieve bestrijding klant frau met Geldautat frau met Geldautat Extra veiligheid op Mijn Extra veiligheid op Mijn ideal met Persoonlijke ideal met Persoonlijke Authticatie Co Authticatie Co Proces bij Proces bij inrnetoplichting korr inrnetoplichting korr klantvrilijker klantvrilijker ID-scanners ID-scanners op alle kantor op alle kantor

4 gedownload, al ze klant hebb ge last bankfrau. Klantraad: Ik wil onlangs mijn lefoonnummer tbv SMS tan wijzig in Mijn. Dit proces is echr totaal onlogisch. Jullie bi mij namelijk twee keuzes aan: direct op kantoor of lang online (waarna ik vervolgs alsnog naar kantoor moet). Dat is toch heel gek? Kunn jullie dat proces verber? Hoe had ik Truser kunn wet? Via e melingscherm? Die bekijk ik niet, ik klik dat weg want ik vermoed dat reclame is. De Klantraad is es dat melingscherm vaak veel informatie bevat waardoor wordt weggeklikt. Terwijl ze informatie over bijv Truser wel graag zoun lez. Ze sll voor bericht in Mijn krijg, in e speciale inbox. Reactie : e melingscherm is belangrijk lez. Dit is nooit reclame. Er wordt hard gewerkt aan e Mijn inbox, daar zull inrdaad vooral functionele bericht in verschijn. Ook overheid versrkt hun aanpak (Cyber)crime. De meest rec ontwikkeling is onrking Convant geweldsmisdrijv op 14 maart De minisr Veiligheid & Justitie heeft op verzoek grootbank beslot e project op start informatie-uitwisseling tuss bank overheid verber rond gewelddadige vermogscriminaliit gericht op financiële sector hierover duilijk afsprak mak midls e Convant. Dit moet er toe lein dat criminel sneller ber kunn worn opgespoord vervolgd door politie Justitie. Frau is e kat muisspel. Frau blijft continu in beweging. Frauurs bk e manier fraur. neemt maatregel. En vervolgs bk frauurs weer iets nieuws. De beveiligingsexperts zijn continu bezig kwaadwilln e stap voor blijv. Dit is goed zi in grafiek hiernaast. De fraukost dal, maar dit wil niet zegg dat er minr fraupoging zijn. De bank zijn alle seds ber in staat aanvall parer. Totdat er weer iets nieuws verzonn wordt. Overheid versrkt aanpak (Cyber)crime Wetsvoorsl aanpak cpurcriminaliit Wetsvoorsl aanpak cpurcriminaliit Wijziging Wijziging Strafrecht Strafrecht Strafvorring Strafvorring in in verband verband met met verbering verbering versrking versrking opsporing opsporing vervolging vervolging cpurcriminaliit cpurcriminaliit Nationale Nationale Cyber Cyber Security Security Stragie Stragie 2 2 Overheid bedrijfslev versrk Overheid bedrijfslev versrk samwerking samwerking g g ICT-verstoring ICT-verstoring cyberaanvall cyberaanvall verhog. verhog. heeft heeft op op verzoek verzoek Eers Eers Kamer Kamer informatie informatie gegev gegev over over Cybercime Cybercime Convant Convant geweldsmisdrijv geweldsmisdrijv Overheid bank versrk Overheid bank versrk samwerking samwerking g g ramram plofkrak plofkrak verhog. verhog. Frau blijft continu in beweging Frauurs Frauurs bk bk e e manier manier fraur fraur neemt neemt maatregel maatregel Frauurs Frauurs bk bk weer weer wat wat nieuws.. nieuws.. COMMUNICATIE Nieuwe inrbancaire campagne is luchtiger. Na phishing campagne 2009 met hgel mann, is door Nerlandse Veriging Bank (NVB) bewust voor e wat luchtiger concept gekoz veiligheid ber cmunicer. De bootcamp instrucur geeft less in online zelfverdiging. Er is zelfs e boek online instructievio s beschikbaar via Cmunicatie: Inrbancaire campagne Online Zelfverdiging

5 De introductie uniforme veiligheidsregels die door bank (NVB) Consumtbond zijn opgesld krijg veel media aandacht. Het zijn ge nieuwe regels maar ze zijn nu evoudiger geformuleerd intiek bij alle bank. De publiciit hierhe blijkt e wake-up-call zijn voor publiek, waarbij groots angst is of nu verantwoorlijkheid bij klant wordt neergelegd. Dit is absoluut niet geval. Er veranrt niets, is alle helrr. Van je huis doe je ook ur op slot. Veiligheid kun je alle gerer door er bewust mee aan. Via websi, Facebook Twitr informer wij klant over veilig bankier. Wat doet? Wat doet e frauur? En wat kan klant zelf do? Phishing is laats wek weer zeer actueel. Nu ook via sms. De post op Facebook die wij hier over plaatst werd zo relet gevonn, dat hij ruim 7600 keer is geeld! Veilig bankier in nieuws NVB Consumtbond bij Kassa op NVB Consumtbond bij Kassa op NVB/Betaalveriging bij Tros Radar op NVB/Betaalveriging bij Tros Radar op Cmunicatie door TOT SLOT Inrnetbankier is heel veilig. 99,99% online transacties bij verloopt veilig! Dat zie je ook aan volg vergelijking: De kans dat je slachtoffer wordt e zakkroller is 167x zo groot als dat je slachtoffer wordt e frauduleuze transactie op inrnetbankier De kans dat je slachtoffer wordt e inbraak is 122x zo groot als dat je slachtoffer wordt e frauduleuze transactie op inrnetbankier. Inressan handige websis adres: 99,99% online transacties bij verloopt veilig! Klant hebb 167x meer kans slachtoffer worn zakkroller! En En 122x meer kans slachtoffer worn e e inbraak! Bron: Bron: CBS CBS Phishingmails kunn gemeld worn door mail door stur aan zoek op op euro hacker ontmaskerd voor campagne Digibewust waar over is gesprok. DILEMMA S Dilemma in cmunicatie rond Veilig Bankier: Enerzijds will we klant gerustsll dat inrnetbankier mobiel bankier zeer veilig zijn. Er zijn namelijk nog seds klant die bang zijn slachtoffer worn frau. Deze angst will wij weg nem. We will aan klant duilijk mak dat inrnet- mobiel bankier echt heel veilig zijn. Dilemma 1: welke boodschap zoun jullie op inrnet zett? U kunt kunt met met e e gerust gerust hart hart inrnet- inrnet- mobiel mobiel bankier. bankier. Mocht Mocht u u onverhoopt onverhoopt toch toch slachtoffer slachtoffer worn worn frau, frau, dan dan vergo vergo wij wij alles! alles! Let Let op, op, let let op! op! Alle Alle klant klant moet moet zich zich aan aan ze ze 55 regels regels houn, houn, anrs anrs zijn zijn inrnetbankier inrnetbankier mobiel mobiel bankier bankier niet niet veilig! veilig!

6 Anrzijds hebb klant zelf ook e belangrijke rol bij veilig bankier. Dk aan 5B s uit voorgaan slis. wil klant dus ook stimuler hun verantwoorlijkheid nem. Hoe zoun jullie dat do? Klantraad: E el klant zou kiez voor boodschap 1, e el voor boodschap 2. In discussie kt e dilemma naar vor, boodschap 1 levert veel sympathie op haalt angst bij klant weg, maar kan ook e soort laksheid onr klant creër. Boodschap 2 zorgt onnodig voor angst onr klant, maar kan wel klant aanzett tot bewusr bankier. Het is e uitdaging juis boodschap in zett. Dilemma in vergoedingbeleid: E anr dilemma wat wij hebb heeft mak met vergo bij frau. vergoedt scha door frau altijd als 5B's zijn opgevolgd. Is dit laats niet gedaan dan wordt per geval bekek wat er precies gebeurd is. Er zijn regelmatig situaties waarbij 5B's niet geheel zijn opgevolgd, maar we toch vergo. Dilemma 2: moet we in dit geval vergo? E oure klant revaliert e gebrok heup vraag haar kleindochr boodschapp voor haar do. Haar kleindochr gaat pinn, maar pas wordt gestol. Voled mevrouw aan 5B s? Nee, want je mag nooit je pas aan iemand anrs meegev, ook niet aan familiel. Moet we in ze situatie dan niet vergo? Klantraad: E el Klantraad vindt dat er alle vergoed moet worn op mt dat klant zich aan alle veiligheidsvoorschrift heeft gehoun. Echr m ziet wel e probleem ontstaan, want hoe moet dan met manlzorgers of werknemers in zorg die bijvoorbeeld voor zieke ms boodschapp do dan pasje mee krijg? Er moet worn nagedacht over e laagdrempelige oplossing hiervoor. Reactie : in dit specifieke geval is mevrouw wel vergoed. onrzoekt alle individuele gevall grondig houdt reking met specifieke standigh waaronr frau zich voordoet. Zou e tool moet ontwikkel die bij inlogg in Mijn autatisch laat zi hoe veilig je cpur is? Klantraad: 2/3 e Klantraad adviseert ze tool ontwikkel. Er moet wel worn gelet op: Hoe staan jullie gover introductie e tool die autatisch controleert of je cpur veilig is? Vrijwilligheid: e aantal klant vindt dat e rgelijke checklist zelfs verplicht zou moet worn fraurisico s aan klantzij verminr. Echr als je verplicht slt moet je ook nank wat gevolg zijn mocht iemand toch inlogg met e onvoldo beveilig cpur wordt frau gepleegd. Krijgt klant dan niets meer vergoedt? Ming verschill hierover. Emalig lat check is niet voldo, tool moet dan regelmatig gebruikt worn De Klantraad oppert ook wachtwoord voor Mijn t mins 4x per jaar lat wijzig.

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina kan sinds kort zelf internetbankieren. Ze moet nog een beetje wennen dat ze met een apparaatje moet inloggen. a) Wat is dat voor apparaatje? Heb jij dit zelf ook? b) Waarom

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren volgens jou? Maak jij je wel eens zorgen over de risico s van internetbankieren? Maak jij zelf gebruik van internetbankieren? In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern

Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern Resultaten Huisbezoek 80+,, West en -De Januari 2016 Rob van Asch, projectleir Huisbezoek 80+ Huisbezoeken 80+, en -De In het najaar van 2015 zijn er door U Centraal huisbezoeken gebracht aan zelfstandig

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Beleggen

Voorwaarden Mobiel Beleggen Voorwaarden Mobiel Beleggen Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikers van de bèta release van Mobiel Beleggen. Mobiel Beleggen Wanneer u als klant gebruik maakt van de Beleggingsdienst Zelf

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

Handleiding Mobiel Bankieren app

Handleiding Mobiel Bankieren app Handleiding Mobiel Bankieren app Inleiding 2/34 De schermafbeeldingen zijn gebaseerd op het ios van Apple en zijn gemaakt met een iphone 6. Op een Android of Windows Phone zien de schermafbeeldingen er

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Mobiel bankieren met ING U gaat aan de slag met onze Mobiel Bankieren App. We helpen u om stapsgewijs

Nadere informatie

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd.

9. Ziek van zendmasten. 9. Ziek van zendmasten. Het zijn somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd. 9. Ziek zdmast 9. Ziek zdmast 9.1. ZIEK Zdmast VAN ZENDMASTEN medisch onverklaar gezondheidsklacht? Digitale 9.1. ZENDMASTEN techniek krijg VERANTWOORDELIJK steeds meer ingang VOOR MEDISCH gezondheidsproblem

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Rabobank. Een bank met ideeën. Naomi Bisschop 1 december 2011 De klantcoöperatie Rabobank een bank van 1.8 milj. leden en nog veel meer

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

Veilig bankieren. Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Veilig bankieren Rabobank leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Chantal van Scherpenzeel en Eric Schuiling, 17 april 2013 Inleiding Visie Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Wij willen de meest verbonden

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216

+31(0)618 465 875 E info@0209design.nl www.0209design.nl De Heer van Delft, Bijdorplaan 216 0209 Algemene voorwaarn 0209 4708 T +31(0)165 AL Roosendaal 700 503 T E +31(0)165 info@0209.nl 700 503 M www.0209.nl +31(0)618 465 875 E info@0209.nl www.0209.nl De Heer Delft, Bijdorplaan 216 De Algemene

Nadere informatie

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider

Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl. Dé Business Provider Zakelijke telecom abonnementen op maat Zie www.yestelecom.nl Dé Business Provider Yes Telecom Your Business Provider. Heeft u ervaring met telecomproviders waar u als nummertje behandeld wordt? Lange wachttijden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarn DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In ze algemene voorwaarn wordt verstaan onr: 1. Uitzendonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman

ESSAY. DreamDiscoverDo. Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman ESSAY DreamDiscoverDo Nhung Bui 1623450 JDE-UXD2 JDE-SEMUX.3V-13 December 2014 Pauline Weseman Contactloos betalen, waarom zou je daar niet enthousiast van worden? Redelijk nieuw, nog niet geïntegreerd

Nadere informatie

Uniforme veiligheidsregels particulieren

Uniforme veiligheidsregels particulieren Uniforme veiligheidsregels particulieren De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Deze veiligheidsregels

Nadere informatie

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren

Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren Met ASN Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. ASN Mobiel Bankieren werkt op mobiele telefoons en tablets

Nadere informatie

Handleiding jouw digitale visitekaartje

Handleiding jouw digitale visitekaartje Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Maestro Betaalpas

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Maestro Betaalpas ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Product Informatieblad Maestro Betaalpas V e r s i o n 0 8-0 4-2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1. Wat kunt u verwachten?... 3 2. De kenmerken en voordelen... 3 3. Tarieven,

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Handleiding Mobiel Bankieren app

Handleiding Mobiel Bankieren app Handleiding Mobiel Bankieren app Ik maak u graag wegwijs lkom! Wordt geladen Dit is versie 1.3. De meest recente versie vindt u op regiobank.nl/internetbankieren. Wij zijn uw bank. Inhoud 2 1 Aanmelden

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013

Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 - Position Paper rondetafelgesprek Online Betalingsverkeer - 30 mei 2013 Kernboodschap van de Nederlandse Vereniging van Banken - Het betalingsverkeer is onderdeel van de vitale infrastructuur van ons

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Deze negen tips besparen je een hoop ellende

Deze negen tips besparen je een hoop ellende Contact: Lieke Maalderink 020 670 22 32 Maart 2015 Hoe voorkom je phishing en andere veel voorkomende vormen van betaalfraude? Phishing is een vorm van internetfraude waarbij fraudeurs op verschillende

Nadere informatie

Veilig internetbankieren en online betalen

Veilig internetbankieren en online betalen Veilig internetbankieren en online betalen Hoe vergroot u uw online weerbaarheid? Pascal Middelhof Jope Welter 1 Van harte welkom! Agenda 1. Internetbankieren in Nederland 2. Criminaliteit in het elektronisch

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële

Nadere informatie

Samen Bankieren. Omdat u er niet alleen voor staat

Samen Bankieren. Omdat u er niet alleen voor staat Samen Bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Laurens Gijsbers 19 november 2015 Zelfverzekerd financiële keuzes maken voor iedereen? De afgelopen jaren is er veel veranderd. Bankieren gebeurt met computer,

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren

Voorwaarden Mobiel Bankieren Particulier Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Met Mobiel Bankieren heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren is gratis en werkt op iedere

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Starterscommissie VOA

Starterscommissie VOA Starterscommissie VOA Team Alphen a/d Rijn John Nieumeijer, Teamchef Frank Heijmink, wijkagent Horeca & Ondernemers Groei van 88 naar 115 fte. 107.000 inwoners op 132 km 2 VOA -Starterscommissie 2 Feitjes

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Eindelijk een lange termijn beleggingsbeleid. Een risicomanagement discussie S&V Reflector Di Hoera! E psio nieuw FTK hun Hoera! langl E nieuw swaps FTK verk? Einlijk beleggingsbeleid Einlijk beleggingsbeleid E risicomanagemt discussie Juni November 2011 2013 November 2013 Opmerking

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel 1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel Je Facebook profiel heeft vele privacy opties die je misschien nog niet kent. Sommige zijn duidelijk in beeld, sommige zitten verstopt. In hoofdlijnen

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE OVER? Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk hebt u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31

Geschreven door Dennis zondag, 19 augustus :53 - Laatst aangepast vrijdag, 31 augustus :31 Op brmer zon Geschrev door Dn Zervakantie 2012 begt wat anrs gaan jar. Op relijk aangame zardag ( eerst maand juli bov 20 gran) rijn rondje door Midn-Nerland: dochrlief gaat loger bij a a, zoon gaat ekje

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT WIE? Particulieren Deze premie is onr voorwaarn beschikbaar voor volgen sectoren: NEEN Welke procedure? Standaardprocedure

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Inhoud 4 De eerste keer Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken 1. Wat is Zwitserleven Mobiel Bankieren? 2. Wie kan Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken? 3.

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016 Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex Versie maart 2016 SOR verstuurt een deel van haar post via het bedrijf Postex. Postex print de brieven van SOR, stopt ze in een envelop en verzendt

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Kennissessie Information Security

Kennissessie Information Security Kennissessie Information Security 3 oktober 2013 Bonnefantenmuseum De sleutel ligt onder de mat Wachtwoord: welkom1234 Focus op vertaling strategie in de organisatie Advies, programma, project en interim

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen met werd 1 Voorziing r koming verkeers verdrinkingsslachtoffers onr in wild lev dier J.L. Haaft Door toame verkeer uitbreiding wegnet zijn in wild lev dier meer meer gedwong kleinere pervlakt leefgebied

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start 265244_1213.indd 1 05-11-13 09:41 Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Kom naar de. Zilvervlootparade! 27 juli 2013 De Friese Ballonfeesten. Kom springen, spelen en voetballen, het is feest op de RegioBank

Kom naar de. Zilvervlootparade! 27 juli 2013 De Friese Ballonfeesten. Kom springen, spelen en voetballen, het is feest op de RegioBank Kom naar de Zilvervlootparade! 27 juli 2013 De Friese Ballonfeesten Kom springen, spelen en voetballen, het is feest op de RegioBank Zilvervlootparade! Foppie van Terwisga / 't Hasker Assurantiekantoor

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

Neem dan gerust contact met ons op! Je kan een keer bij ons LSVb gaat alles snel en gebeurt altijd van alles tegelijkertijd.

Neem dan gerust contact met ons op! Je kan een keer bij ons LSVb gaat alles snel en gebeurt altijd van alles tegelijkertijd. iets voor jou? Voorwoord hoger onrwijs? Dan is LSVb iets voor jou! Beste geïnteresseer, In dit boekje vind je meer informatie over LSVb tak verantwoorlijkh die bij e bestuursjaar kom kijk. Terwijl wij

Nadere informatie

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen Je moet maar geluk hebb, achtti jaar lang. Geluk je taln hebt pass bij onrwijs. Want dan vergaat stilzitn, je goed goed: lang kunn kunn luisr, iets hebb met woorn, goed kunn analyser, structurer. Leesbare

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Sparen en betalen op uw manier Bij RegioBank

Nadere informatie

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel Tijd: 55 60 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Kop Introductie Wie ben jij online? Introduceer het onderwerp kort: Wie ben jij online? Bijna iedereen heeft een of meerdere

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

LESHANDLEIDING. NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands.

LESHANDLEIDING. NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands. LESHANDLEIDING NIVEAU vmbo 2 e en 3 e leerjaar. VAKGEBIEDEN burgerschap/maatschappijleer, Nederlands. DOELSTELLING Met deze les worden doelen bereikt die aansluiten op referentieniveau 2F en 3F mondelinge

Nadere informatie