Verslag Up&Go. 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Up&Go. 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton"

Transcriptie

1 Verslag Up&Go 28 februari 2011 Auteurs: Tom de Haan, Sanne Tiekstra Kenniscentrum Papier & Karton

2 Inhoud 1 Inleiding Leeswijzer Doelgroep Voorstudies FEFCO: European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies VIGC: Benchmark Febelgra: Presti Gids Stimular: Milieubarometer Ekrem Karacali: Onderzoek, analyse en aanbevelingen ten aanzien van papierverlies Universiteit Utrecht: Energy transition in the paper chain EEEI: Europese studie CE Delft: Energietransitie papierketen Energiecentrum MKB M.M. Kaper en M.E. Regelink: Downtime - Up & Go Anouk Antheunisse: stage Wereld van Papier Renz Sietsma en Roy Poeze: What is the offset printers opinion on the contribution of collaboration factors on identified causes of waste? Overzicht Materiaal- en energie-efficiëntie Algemeen In- en verkoop Logistiek Prepress Press Postpress

3 1 Inleiding Up&Go richt zich op het inzichtelijk maken van het materiaalgebruik van papier en karton voor de belangrijkste productketens en de in die ketens optredende verliezen als basis voor de ontwikkeling van technologische, organisatorische en bedrijfseconomische verbeteropties. Uiteindelijk zal het doorvoeren van alle maatregelen bij de deelnemende bedrijven leiden tot minimaal 25% reductie van de verliezen aan papier en karton bij verwerking in de periode en een halvering per Het project richt zich op verschillende productketens en omvat het gehele traject van het moment dat het papier of karton in Nederland is geproduceerd tot aan de levering bij de eindgebruiker. Er wordt in eerste instantie gericht op de ketens van golfkarton, vouwkarton en de grafische en verpakkingsbedrukkingen (zowel off-set als flexo). 1.1 Leeswijzer In dit document worden een aantal studies besproken waarin materiaal- en energieverliezen beschreven zijn. Vaak zal er verwezen worden naar websites of documenten. Sommigen documenten zult u vinden in de bijlagen. Andere, vertrouwelijke, documenten niet. Een aantal van deze studies zijn uitgevoerd met betrekking tot Up&Go door het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK). 1.2 Doelgroep Onder de doelgroep van dit verslag vallen alle VNP-leden die zelf in-huis papier- en karton verwerken dan wel in samenwerking met afnemers willen werken aan het terugbrengen van ketenverliezen en de papier- en kartonverwerkende bedrijven van GTSC, GSOB en IPC. 3

4 2 Voorstudies Een aantal studies is reeds voor aanvang van het Up&Go project en buiten het KCPK ondernomen. Vanuit KCPK is daarnaast een aantal initiatieven gedaan ten behoeve van de reductie van materiaalen energieverlies in de grafische industrie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste. 2.1 FEFCO: European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies Deze studie van FEFCO in 2009 doet een Life Cycle Assessment voor de productie en het vervoer van golfkarton. Er is veel data verzameld, maar om vertrouwelijkheidredenen zijn alleen gemiddelde waarden voor energie en de uitstoot van chemische componenten opgenomen. Desalniettemin kunnen deze cijfers zeer waardevol zijn om te gebruiken als vergelijkingsmateriaal voor kartonfabrieken. Voor meer informatie, zie het rapport in bijlage A. 2.2 VIGC: Benchmark Het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) heeft in 2009 een benchmark opgezet om drukkerijen te laten onderzoeken hoe zij het doen ten opzichte van hun collega s en om te onderzoeken waar de knelpunten liggen in het drukproces. Met behulp van een (online) tool waren ondernemers in staat in te vullen wat hun verbruiken waren. Deze gegevens zouden dan door VIGC verwerkt worden door een geanonimiseerde benchmark; tot op heden is hier nog niets van bekend gemaakt. Voor meer informatie, zie de presentatie in bijlage B. 2.3 Febelgra: Presti Gids De gids Papierafvalpreventie in de grafische sector (2007) van het Belgische Febelgra stelt een systematiek op om tot verbetering in de grafische industrie te komen. Hier wordt het bedrag dat papierverlies daadwerkelijk kost als uitgangspunt genomen. Om dit te onderzoeken worden 5 stappen voorgesteld die doorlopen moeten worden om besparingen te realiseren. Een onderdeel hiervan zijn concrete verbeterstappen die voor veel bedrijven gelden. Voor meer informatie, zie bijlage C. 2.4 Stimular: Milieubarometer De tool die Stimular tegen betaling aanbiedt op haar website, de Milieubarometer, geeft gebruikers de mogelijkheid om voor hun bedrijf alle milieubelasting, waaronder gebruikte energieen de materiaalstromen, in te vullen. Het behulpzame programma kan eenheden van reststromen omrekenen en kan reststromen uitsplitsen. Op basis van de ingevulde gegevens kan worden bepaald of er mogelijkheden voor verbetering zijn en kunnen voorafgaande jaren vergeleken worden. Voordeel van de Milieubarometer is dat hij voor praktisch alle MKB s bruikbaar is. Een nadeel is dat de resultaten ervan niet openbaar zijn. Wel biedt de website branchevoorbeelden en indien van toepassing resultaten van een benchmark. In de drukkerij-branche laat de website een gemiddelde barometer en kengetallen voor offsetdrukkerijen zien, afkomstig van leden van de Grafische Milieucirkel (http://www.milieucirkel.nl/) en een aantal bedrijven daarbuiten. In onderstaande tabellen staan enkele belangrijke kengetallen uit de benchmark van drukkerijen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen grote en kleine drukkerijen. 4

5 Kengetallen voor grote drukkerijen (>10 mdw) 2003 (n=7) Milieuaspect Kengetal Eenheid Gemiddeld Beste Elektriciteit elektriciteit / kg papierdoorzet kwh/kg 0,66 0,34 Water water / kg papierdoorzet liter/kg 1,07 0,62 Afval gevaarlijk afval / medewerker kg/fte 320,3 162,2 percentage papierverlies % Grondstoffen IPA / ton papierdoorzet liter/ton 4,74 1,47 Kengetallen voor kleine drukkerijen (<10 mdw) 2003 (n=4) Milieuaspect Kengetal Eenheid Gemiddeld Beste Elektriciteit elektriciteit / kg papierdoorzet kwh/kg 1,0 0,34 Water water / kg papierdoorzet liter/kg 2,9 1,35 Afval gevaarlijk afval / medewerker kg/fte 208,2 88,5 percentage papierverlies % Grondstoffen IPA / ton papierdoorzet liter/ton 4,74 1,47 Voor meer informatie, zie 2.5 Ekrem Karacali: Onderzoek, analyse en aanbevelingen ten aanzien van papierverlies In 2007 heeft Ekrem Karacali een onderzoek gedaan naar papierverlies bij een producent van vruchtensappakken en heeft de oorzaken van het papierverlies in kaart gebracht. De belangrijkste conclusie was dat het grootste obstakel, naast storingen, leegdraaiingen en monsternames, de gebrekkige communicatie binnen het bedrijf was. Voor meer informatie, zie het rapport in bijlage D. 2.6 Universiteit Utrecht: Energy transition in the paper chain Deze uitgebreide studie uit 2005 van studenten van de Universiteit Utrecht had als doel te onderzoeken hoe er minder energie gebruikt zou kunnen worden bij de productie en verwerking van golfkarton. Om dit te doen is er eerst in kaart gebracht waar in de ketens energie gebruikt wordt. Dit heeft een plaatje opgeleverd waaruit bleek dat meer dan de helft van de totale energie die gebruikt wordt voor een verpakking, wordt gebruikt na het produceren van het karton zelf. Voor meer informatie, zie het rapport in bijlage E. 2.7 EEEI: Europese studie In 2007 is in het kader van het programma European Energy Efficiency Improvement (EEEI) een uitgebreide enquête gehouden onder MKB bedrijven in de grafische industrie in Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Hongarije en Nederland. Hierin werden milieubescherming, energieverbruik en vermindering daarvan, alsmede maatregelen van het management in dit kader, onderzocht. Het EEEI biedt op haar website een tool aan waarmee bedrijven hun energieverbruik in kunnen vullen waarop de tool bekijkt hoe het bedrijf staat ten opzichte van haar concurrenten. Op de website is een aantal resultaten van benchmarks te vinden, maar deze worden per drukkerij gegeven en niet per product. Daarnaast geeft de website van EEEI ook een lijst met algemene punten waarop 5

6 partijen uit de grafische industrie energie kunnen besparen en staan er op de website landenrapporten in geanonimiseerde vorm. Voor meer informatie, zie 2.8 CE Delft: Energietransitie papierketen Het rapport Energietransitie Papierketen - Naar halvering in 2020 van CE Delft beschrijft een methodiek om energiestromen in de papierketen te monitoren. In hun rapport worden keuzes gemaakt met betrekking tot de te gebruiken methodiek en welke parameters onderzocht moeten worden om energiestromen in kaart te brengen. Omdat de studie zich heeft gebaseerd op bestaande literatuur en er bleek dat er voornamelijk aan het einde van de ketens weinig literatuur beschikbaar was, heeft deze studie niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voor meer informatie, zie bijlage F. 2.9 Energiecentrum MKB Deze instantie adviseert het MKB over energiegebruik. Voor dit doel brengen zij het energiegebruik in kaart en spiegelen dit aan gemiddelden uit de sector. Ook zij geven tips over energieverbruik. De eenvoudige tool die het Energiecentrum MKB aanbiedt op haar website is gratis. Daarnaast biedt het Energiecentrum advies op maat aan over energiegebruik. Zie M.M. Kaper en M.E. Regelink: Downtime - Up & Go In 2005 is er een begin gemaakt met het Up&Go project vanuit KCPK. In dit eerste onderzoek is er door twee studenten van de Saxion Hogeschool een benchmark opgesteld voor papier- en kartonfabrieken waarmee de downtime (de tijd dat de machine geen producten aan het maken is) in kaart is te brengen. Zie bijlage G voor meer informatie Anouk Antheunisse: stage Wereld van Papier Anouk Antheunisse heeft als derdejaars student Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in 2010 een onderzoek gedaan naar afvalstromen in drukkerijen. Hiervoor heeft ze bij zeven drukkerijen afvalstromen in kaart gebracht en onderzocht wat hiervan de oorzaken waren. Ze heeft het drukproces hiervoor in zeven fases opgedeeld (inkoop, verkoop, interne logistiek, pre-press, press, post-press, externe logistiek) en per fase bekeken waar er verbeteringen mogelijk waren. Daarnaast heeft ze de gebruikte energie per bedrijf in kaart gebracht. Haar belangrijkste conclusies zijn dat voor ieder bedrijf geldt dat ze winst kan behalen door het efficiënter gebruik van machines en inkt, betere bewustwording van medewerkers en dat er bespaard kan worden op de hoeveelheid papier die verbruikt wordt voor zaken als inschiet. Voor gedetailleerdere info wordt verwezen naar bijlage H, waarin de conclusie is te vinden. De rest van het verslag is gezien de hoeveelheid specifieke en vertrouwelijke informatie niet inzichtelijk. De scriptie van Anouk Antheunisse heeft een aantal kwantitatieve uitkomsten opgeleverd. Ten eerste heeft zij onderzocht waar drukkers zelf denken het meeste materiaal te verliezen. Dat levert de verdeling op als weergegeven in onderstaande grafiek. De reden dat het drukproces wordt gezien als de grootste bron van papierverlies is dat inschiet wordt gerekend tot deze categorie. 6

7 Grafiek 1. Waar bevindt zich het meeste verlies Kopen van leverancier 1% 3% 2%1% Transport naar u Opslag Pre-press Press Post-press 31% 19% 6% Transport naar klant Retouren/misdrukken 37% Grafiek 2. Oorzaken verschil tussen input en output Inschiet Snij/stans-afval 21% 22% Uitval en fouten Onvermijbaar afval Onvermijdbaar afval 16% 19% Instellen drukmachine 22% Grafiek 3. Waar in het proces ondervindt u het meeste verlies Snij-afval 17% 19% Drukken Afwerking Instellen drukmachine 21% 26% Uitval en fouten 17% 7

8 2.12 Renz Sietsma en Roy Poeze: What is the offset printers opinion on the contribution of collaboration factors on identified causes of waste? Renz Sietsma en Roy Poeze zijn in 2010 op Universiteit Nyenrode afgestudeerd met hun scriptie waarin ze onderzoeken wat het effect van samenwerking tussen ketenpartners is op de reductie van materiaalverlies in de keten. Hiervoor onderzochten zij eerst wat de oorzaken zijn van verliezen. Dit zijn, in volgorde van belangrijkheid: bewustzijn, niet uitwisselbare grootte van leveringen, product variëteit en afkeer van het adopteren van nieuwe technieken. Renz en Roy concluderen dat samenwerking aan al deze factoren positief kan bijdragen. De volledige scriptie is opgenomen in bijlage I. Ook hebben zij een Excel tool ontwikkeld als Up&Go methodiek waarmee het materiaal- en energieverbruik per stap in het drukproces in kaart kan worden gebracht. De tool biedt de mogelijkheid besparingsdoelen op te stellen en uit te rekenen hoeveel deze besparingsdoelen opleveren. Op dit moment is de tool dus nog niet te gebruiken omdat deze nog verder uitontwikkeld zal moeten worden Overzicht In onderstaand overzicht is te zien op welke gebieden uit de keten (bron, productie, verwerking, distributie, consument, recycling) de bestaande voorstudies zich richten. Figuur 3.1 Overzicht studies geplaatst in papier en karton keten 8

9 3 Materiaal- en energie-efficiëntie Het identificeren van energie- en materiaalgebruik in het drukproces is belangrijk op twee manieren: ten eerste om te kijken waar zich verbruiken voordoen en ten tweede om verbeterdoelen op te stellen. Wanneer in kaart is gebracht waar de grootste verliezen plaatsvinden is het belangrijk te onderzoeken hoe deze verliezen beïnvloed kunnen worden. De beïnvloedbaarheid van processen kan vanuit verschillende richtingen benaderd worden. Sommige processen zijn technisch gezien eenvoudig te beïnvloeden, maar wanneer werknemers niet de macht wordt gegeven om er ook daadwerkelijk iets aan te doen, is de beïnvloedbaarheid laag. Andersom gaat hetzelfde op. Daarnaast is er de economische impact. Wanneer een ogenschijnlijk groot verlies alleen verminderd kan worden met behulp van een investering die zichzelf niet terugverdient, dan zullen bedrijven er weinig voor voelen om deze investering te doen. De driehoek tussen technische beïnvloedbaarheid, bedrijfskundige beïnvloedbaarheid en economische aantrekkelijkheid moet altijd in balans zijn om tot verandering te komen. Om erachter te komen wat uw positie is ten opzichte van uw collega s of de concurrentie, is het mogelijk een benchmark uit te laten voeren. In hoofdstuk is gewezen op een aantal partijen, als Stimular, die dit soort dingen regelen. Wanneer u inzichtelijk heeft gemaakt waar de grootste verliezen plaatsvinden en of deze te beïnvloeden zijn, dan kunt u per afdeling van het drukproces bekijken wat de verbeteropties zijn. Daar het doel van Up&Go het inzichtelijk maken en het aanpakken van materiaal- en energieverliezen in de grafische sector is, biedt dit hoofdstuk, bij wijze van conclusie, een overzicht van de belangrijkste aspecten uit de genoemde voorstudies die u kunt overwegen om uw efficiëntie te verhogen. 3.1 Algemeen Werknemers: - Zet de juiste drukker op de juiste plaats 1 - Drukker als procescontroller, niet als ambachtsman 1 - Train drukkers op het snel en efficiënt oplossen van problemen 1 - Leer medewerkers de waarde van papier kennen 1 - Zorg dat élke medewerker een basiskennis van het drukproces heeft 1 - Zorg voor een goede communicatie tussen verschillende afdelingen 1 - Bewustwordingsproces bij alle medewerkers in gang zetten 2 - Jobroulatie opstarten 2 - Communicatie binnen en tussen afdelingen uitbreiden 2 - Een bijeenkomst organiseren of een enquête houden onder werknemers om te discussiëren en te zien welke mogelijkheden zij zien voor verbetering 2 - Zet een cyclus van constante verbetering op met de medewerkers, benoem wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn. Vraag hen ook op welke punten zij vinden dat het management nog kan verbeteren 2 9

10 - Het doel van het bedrijf en de strategie hoe u deze wil bereiken uiteenzetten en hierop blijvend attenderen om te voorkomen dat er projectmoeheid ontstaat. Nog breder opzetten van de strategie/missie/visie door de medewerkers mee te laten denken 2 - Verander de cultuur binnen het bedrijf, hierdoor kunt u ook de mentaliteit van werknemers bijstellen. Richt u naast kwaliteit, service en snelheid ook op reductie in elke vorm 2 - De mentaliteit van de medewerkers in hogere functies bijstellen 2 - Mogelijke gemakzucht bij werknemers wegnemen door hen verantwoordelijk te maken voor bepaalde delen in het proces 2 - Werknemers de klanten de goede kant op laten sturen 2 Machinepark: - Investeer tijdig in nieuwe persen en afwerkingsmachines 1 - Investeer in nieuwe machine(s) 2 - Weeg zelf uw papiercontainers 1 - Informeer bij machineleveranciers welke technologieën ook voor u financieel haalbaar zijn 1 - Maximaliseer de capaciteit van machines in uw machinepark 2 - Elk half jaar de machines grondig schoonmaken en hier rapportage van bijhouden 2 - Machines leasen 3 Besparing en optimalisatie: - De machines met ongebruikte capaciteit hebben helemaal uitzetten (niet op stand-by) 2 - Machines, licht en apparaten uitzetten als er geen gebruik van wordt gemaakt 2 - Bekijk de mogelijkheden binnen uw pand om een (vorm van) warmte te hergebruiken 2 - Tijdens pauzes in het proces (lunchpauze, omzetten van de pers) alles uitzetten. Argumenten die te maken met de opstarttijd, lijken een kwestie van betere planning 2 - Met een dimmer of bewegingssensor kunt u op eenvoudige wijze energie besparen op licht 2 - De luchtbehandeling optimaliseren (m.b.v. een arbeidsdeskundige). Bijvoorbeeld de temperatuur van het klimaatsysteem instellen op 19 i.p.v. 20 en ervoor zorgen dat niet iedereen de thermostaat kan bedienen 2 Monitoring: - Externe adviseurs kunnen helpen bij het detecteren en oplossen van probleemgebieden1 - Gezamenlijk een professional inhuren die bij elk van de bedrijven komt kijken hoe het zit 2 - Monitoring en verbeteringsvoorstellen vergelijken met wensen 2 - Monitoring van doelen 2 - In het gehele proces meer meten, op vaste punten of steekproefsgewijs 2 - Bedrijven samen laten werken door gezamenlijk materialen in te kopen 2 - Onderzoek of er voor papierstof een soort afzuigsysteem ontwikkelt kan worden, zodat machines niet stil hoeven te staan terwijl deze ontdaan wordt van papierstof waarbij ook materialen verloren gaan 2 - Op internet zou een vraag & aanbod site kunnen worden opgezet waar mensen hun (rest)partijen opzetten en deze aan elkaar kwijt kunnen 2 - Constant vragen stellen, waarom gebeurt het zo? en waarom kost dit mij tijd/geld/moeite? Probeer het eerst zelf op te lossen, lukt dit niet leg dan het probleem ergens anders neer door het uit te besteden. Als u niet wilt voorsnijden dan geeft u dit aan bij de papierleverancier. Als u geen mogelijkheid tot inbinden heeft, besteed dit uit aan partners 2 10

11 - Uitbestedingen kunnen worden opgevangen in heel de keten als er gespecialiseerd wordt 2 - Arbeidsspecialisatie is effectiever dan een uitgebreid takenpakket In- en verkoop Communicatie: - Geef duidelijke instructies over de aanlevering, ook op de website 1 - Gebruik hulpmiddelen 1 - Maak onderlevering bespreekbaar 1 - Voorzie een beloningssysteem voor klanten die meer tijd toelaten 1 - Verhoog de prijs voor spoedopdrachten 3 Materialen: - Intelligenter inkopen; alleen het aantal vellen dat nodig is en het formaat dat nodig is. Hierdoor hoeft u minder te snijden en heeft u minder afval 2 - Beperk het aantal types/merken inkt, papiersoort, vochtwater, 1 - Standaardiseren van papiersoorten, het aanbod verkleinen Logistiek - Regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar) het magazijn opschonen 2 - Materiaal dat door het magazijn uitgegeven wordt, (laten) bijhouden 2 - Bescherm de onderste en bovenste vellen op het palet Prepress Orderbegeleiding: - Communicatie met de klant: duidelijke instructies over de aanlevering, ook op de website 1 - Communicatie met de klant: gebruik hulpmiddelen 1 - Voorzie een beloningssysteem voor klanten die meer tijd toelaten 1 - Maak onderlevering bespreekbaar 1 - Communiceer tijdig met de afwerker 1 - Bespreek met de afwerker het aantal te leveren meerexemplaren 1 Werkvoorbereiding: - Duidelijke werkbonnen en mappen 1 - Probeer het meest gepaste formaat te gebruiken 1 - Hou rekening met de looprichting van het papier 1 - Beperk het snijwit 1 - Bestel het juiste aantal vel per drukorder 1 - Probeer kleine oplages te combineren 1 - Vermijd fouten in de bestanden/drukplaten 1 - Probeer het meest gepaste formaat te gebruiken 1 - Papier dat sowieso wordt weggegooid niet bedrukken (denk aan het wit dat noodzakelijk is om te stansen) 2 - Intelligenter inkopen; alleen het aantal vellen dat nodig is en het formaat dat nodig is. Hierdoor hoeft u minder te snijden en heeft u minder afval 2 - Registratie klantenwensen en opmerkingen (bv dat gramsgewicht niet uitmaakt) 2 - Werknemers de klanten de goede kant op laten sturen 2 11

12 3.5 Press Werkmethoden: - Implementeer CIP 3 / CIP Gebruik een spectrofotometer en minstens een densitometer 1 - Plan tijd in voor onderhoud van de persen 1 - Zet de juiste drukker op de juiste plaats 1 - Drukker als procescontroller, niet als ambachtsman 1 - Train drukkers op het snel en efficiënt oplossen van problemen 1 - Zorg voor printstandaardisatie 1 - Werk volgens de ISO standaard 1 - Beperk het aantal types/merken inkt, papiersoort, vochtwater, 1 - Leer medewerkers de waarde van papier kennen 1 - Zorg dat elke medewerker een basiskennis van het drukproces heeft 1 - Zorg voor een goede communicatie tussen verschillende afdelingen 1 - Meer processen en handelingen standaardiseren en uniformeren 2 - Meer automatiseren en registreren 2 Materialen: - Bescherm de onderste en bovenste vellen op het palet 1 - Gebruik inschiet dubbelzijdig 1 - Inschiet dubbelzijdig gaan gebruiken 2 - Hou rekening met de looprichting van het papier 1 - Minder kantoorpapier gebruiken. Bijvoorbeeld: dubbelzijdig printen, foute printjes gebruiken als kladblaadjes etc 2 - Ander soort papier ter vervanging van inschiet 2 - Reductie van reeds in gebruik zijnde inkt 2 - Reductie van inkt door ander soort inkt te gebruiken 2 - Regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar) het magazijn opschonen 2 - Materiaal dat door het magazijn uitgegeven wordt (laten) bijhouden 2 - Een automatische stop in de drukpers inbouwen die de pers even op pauze zet als de kleur wordt gecheckt Postpress - Zorg voor scherpe messen en een goede snijlat 1 - Probeer inschiet zolang mogelijk in de interne productieketen te houden 1 - Hergebruik inschiet als verpakkingsmateriaal 1 - Bezorg blanco papieroverschotten aan grafische scholen 1 - Maak tijd voor een goede nacalculatie 1 1 Febelgra Presti Gids 2 Anouk Antheunisse 3 Feedback drukker 12

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Bacheloropdracht Universiteit Twente

Bacheloropdracht Universiteit Twente Universiteit Twente Een onderzoek naar efficiëntieverhoging in het productieproces bij VOB Hardenberg Naam: Studentnummer: s1009524 Studie: Bedrijfskunde Opleidingsinstelling: Universiteit Twente Bedrijf:

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

!!! If!it!ain t!broke,!! don t!fix!it?!! Onderzoek!naar!de!besluitvorming!rond!het!ERPAsoftware! upgrade!vraagstuk.!

!!! If!it!ain t!broke,!! don t!fix!it?!! Onderzoek!naar!de!besluitvorming!rond!het!ERPAsoftware! upgrade!vraagstuk.! !!! If!it!ain t!broke,!! don t!fix!it?!! Onderzoek!naar!de!besluitvorming!rond!het!ERPAsoftware! upgrade!vraagstuk.! 1 van 99 2 van 99 Titelpagina!! Titel: If it ain t broke, don t fix it? Subtitel: Onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker GEBRUIKERSINVLOED ENERGIEVERBRUIK KANTOORGEBOUWEN Hoe energie te besparen op kantoor? Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door Fien

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Eindrapport Bachelor opdracht

Eindrapport Bachelor opdracht Eindrapport Bachelor opdracht Hoe kan BEDRIJF X Nederland B.V. kwaliteit van service meten en beheersen? ABSTRACT Dit document is het eindrapport van een Bachelor ontwerpopdracht uitgevoerd bij BEDRIJF

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie