RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 7) De I 2 C interface.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 7) De I 2 C interface."

Transcriptie

1 7) De I 2 C interface. De firma Philips implementeerde de Inter IC of I 2 C bus ongeveer 20 jaar geleden voor het eerst op een aantal van hun componenten. Het is een seriëel bus protocol dat werd ontwikkeld voor de communicatie tussen geïntegreerde schakelingen. De werking en de specificaties van de I 2 C bus kunnen geraadpleegd worden op de website van Philips. Nu is de I 2 C bus wereldwijd een de-facto standaard geworden die veelvuldig toegepast wordt in embedded systemen. De I 2 C bus wordt voornamelijk gebruikt in embedded toepassingen waar een microcontroller met verschillende periferie componenten moet communiceren Het wordt veel gebruikt in een waaier van industriële, consumer en telecom toepassingen, als controle-, diagnose- en power management-bus. Het feit dat de I 2 C bus gevormd wordt door een eenvoudige tweedraads seriële bus, is de hoofdreden voor het grote succes van deze standaard. De data-overdracht snelheid was lang gespecifieerd op 100Kbits/sec. maar is nu in fast-mode opgedreven tot 400Kbits/sec. en in de high speed mode tot 3.4Mbits/sec. Philips heeft ondertussen meer dan 150 producten die voorzien zijn van een I 2 C bus en de standaard is ondertussen overgenomen door een 50-tal verschillende fabrikanten met meer dan 1000 verschillende I 2 C bus-compatibele componenten die op de markt zijn. Het brede assortiment omvat oa: A/D en D/A converters, clock/calenders, general pupose I/O chips, display drivers/controllers, EEPROM/RAM geheugens, temperatuursensoren en temperatuur/ voltage monitors, tuners, RF synthesizers, stereo decoders/sound processors, enz Deze populaire I 2 C bus wordt ook toegepast op het RIOT bord, dat toelaat dat de gebruiker vanuit de SC12, verschillende I 2 C bus compatibele componenten aanspreekt. On board is de PCF 8583, een I 2 C bus compatibele Real Time Clock voorzien. De I 2 C bus is verder ook op CONN2 beschikbaar zodat de gebruiker ook externe I 2 C bus compatibele systemen kan aanspreken. Deze interface wordt ondersteund door de IIC-API vanuit het OS. We verwijzen dan ook naar de betreffende documentatie voor verdere informatie. Enkele belangrijke kenmerken van deze bus zijn: De I 2 C bus bestaat uit twee signalen: de seriële clock (SCL) en de seriële datalijn (SDA). De bus is bidirectioneel, en maakt gebruik van pull-up weerstanden. I 2 C componenten trekken de bus naar een logisch '0' niveau of staan toe dat ze naar een logisch '1' niveau wordt getrokken door de weerstanden. Data uitwisseling is gebaseerd op 8-bit woorden. Iedere component heeft een uniek adres, dat ofwel 7 bits ofwel 10 bits breed is. De bus werkt volgens het master/slave principe. Componenten kunnen master of slave zijn of beide. De bus kan ook meer dan één master hebben en voorziet arbitrage om conflicten op te lossen wanneer twee of meer masters tegelijk de bus willen controleren. Het aantal componenten dat met de I 2 C bus wordt verbonden is beperkt door de maximale capaciteit (lager dan 400pF) waarmee de bus wordt belast. Versie [dp] D. Pauwels

2 Meer details over de I 2 C bus. We hebben de kenmerken van de I 2 C bus reeds even aangehaald, we gaan nu dieper in op de werking ervan. Het master/slave principe bij de I 2 C bus. Bij de I 2 C bus kunnen componenten soms master of soms slave zijn of soms kunnen ze met meerdere masters zijn die de bus willen controleren. Voor we verder gaan met de bespreking van de werking van de bus, willen we eerst nog de terminologie van de I 2 C bus specificatie aangeven. Term Transmitter Receiver Master Slave Multi-master Arbitrage Synchronisatie Tabel 7.1: Definitie van de basis I 2 C termen. Beschrijving De component die data op de bus zet. De component die data ontvangt op de bus. De component die de datatransfer opzet, de clock genereert en de transfer stopzet. De component die geadresseerd wordt door de master. Meer dan één master kan proberen de bus te controleren op hetzelfde moment zonder de boodschap te verminken. Een procedure om te verzekeren dat indien meer dan één master gelijktijdig de bus wil controleren, er maar één toegestaan wordt zonder de boodschap te vervormen. Een procedure om de clock signalen van twee of meer componenten te synchroniseren. Een belangrijke eigenschap van de I 2 C bus is het multimaster concept waarbij verschillende componenten mogen proberen om tegelijk master te worden van de bus. Het I 2 C bus protocol vangt dit op door 'synchronisatie' en 'arbitrage'. Synchronisatie is het proces waardoor alle masters dezelfde clock gebruiken. Het is gebaseerd op het feit dat de clocklijn (SCL) door een pull-up weerstand wordt omhoog getrokken. Het gevolg hiervan wordt aangegeven in figuur 7.1. Het logisch SCL-lijn niveau is een 'wired-and' functie van alle SCL signalen van de verschillende I 2 C componenten op de bus. Figuur 7.1: De I 2 C bus is een open drain bus met wired-and SDA en SCL lijnen. Masters genereren hun eigen clock gedurende de datatransfers. Als twee of meer masters een datatransfer proberen op hetzelfde ogenblik, zullen ze allen proberen hun clock op de SCL-lijn te plaatsen. Elke component die master wil worden en een clock genereert zal de SCL-lijn laag Versie [dp] D. Pauwels

3 trekken voor een bepaalde periode en dan de pull-up's de SCL-lijn laten hoog trekken voor een bepaalde periode. De timing hiervoor wordt door interne timers in de component afgepast. De verschillende componenten kunnen een lichtjes verschillende timing hebben voor de lage en de hoge periodes. De eerste clock die van een hoge naar een lage toestand gaat reset de clockcircuits van al de andere componenten die ook master willen worden, en laat ze beginnen met het afpassen van de tijd van hun eigen laag niveau van de clock. De component met de langste laag periode zal de SCL-lijn nog laag trekken terwijl de andere componenten de SCL-lijn reeds hebben 'vrijgegeven'. Deze component zal dus de tijdsduur van de lage periode bepalen. Wanneer de laatste component de SCL-lijn vrijgeeft en ze naar een hoog niveau wordt getrokken starten alle componenten het afpassen van de tijd van hun eigen hoog niveau. De eerste component die de SCL-lijn laag trekt laat het hele proces opnieuw beginnen. De resulterende golfvorm op de SCL-lijn is wat we noemen de gesynchroniseerde clock. Het SCL signaal wordt dus bepaald door de component met de langste laag tijd, en de component met de kleinste hoog tijd, voor het clocksignaal. Dit principe wordt verduidelijkt met figuur 7.2. Figuur 7.2: Clock synchronisatie procedure bij de I 2 C bus. Het proces van arbitrage verloopt op een vergelijkbare manier. Het synchronisatieproces heeft niet uitgemaakt wie er nu master wordt van de bus, er werd enkel een eenduidige clock gedefinieerd. De SDA-lijn is op dezelfde manier (zie figuur 7.1) een wired-and van alle individuele SDA lijnen. Net zoals elke component die master wil worden de clocklijn aanstuurt, zal deze ook data in de vorm van individuele bits op de SDA-lijn plaatsen. Figuur 7.3: arbitrageprocedure bij twee masters. Versie [dp] D. Pauwels

4 Indien een component een logisch hoog niveau op de SDA-lijn zet en een anders component een logisch laag niveau, zal het logisch hoog niveau geëlimineerd worden door de wired-and configuratie. De componenten waarvan het logisch hoog niveau wordt geëlimineerd door de wired-and verliest de arbitrage en zal geen master worden van de bus gedurende deze datatransfer. Dit wordt aangegeven in figuur 7.3. De component die als laatste een logisch hoog niveau op de SDAlijn stuurt wint dus de arbitrage, wordt de master, en kan zijn datatransfer die reeds begonnen was afmaken. Het I 2 C data formaat. Bij de communicatie over de I 2 C bus onderscheiden we een aantal verschillende elementen. Zo zij er: De startconditie. Het adres. De read/write bit. De acknowledge of de not acknowledge bit. De data. De stopconditie. De startconditie. De startconditie geeft het begin aan van de communicatie door de master, en ze komt steeds van de master. De startconditie bestaat uit het laag trekken van de SDA-lijn terwijl de SCL-lijn hoog is. Het adres. Het adres bestaat uit een reeks bits (7 bits in deze uiteenzetting) die een geldige waarde moeten hebben voor de stijgende flank van het SCL signaal, en nog geldig moeten zijn tijdens de dalende flank van SCL. De adresbits komen steeds van de master. De read/write bit. De read/write bit komt onmiddellijk na de adresbits en heeft dezelfde timing eigenschappen als de adresbits. De read/write bit komt steeds van de master. De read/write bit met waarde '1' geeft aan dat de master data wil lezen, de waarde '0'geeft aan dat de master data wil schrijven. De acknowledge bit. De acknowledge bit wordt gebruikt door de master en de slaves om aan te geven dat ze verder zullen communiceren. Net zoals de adresbits en de R/W bit moet deze bit de clocklijn 'overlappen'. De exacte betekenis zal aangegeven worden wanneer we het hebben over de communicatie tussen een master en een slave. Data bits. Data wordt steeds in groepen van 8 bits over de bus gestuurd, en na iedere groep wordt er een acknowledge bit voorzien. Databits moeten de clocklijn overlappen net zoals de adres, R/W en acknowledge bits. De stopconditie. De stopconditie beëindigt de communicatie en geeft aan dat de bus vrij is. Om een stopconditie te genereren laat de master de databus hoog trekken terwijl de clocklijn hoog is. De stopconditie wordt altijd door de master gegeven. Versie [dp] D. Pauwels

5 Bit transfers met 'overlapping' ( adres, data, R/W, ackn) op de I 2 C bus. Start- en stopcondities op de I 2 C bus. Figuur 7.4: Timingdiagramma dat de start, stop en de data aangeeft in relatie met de clock. Het dataformaat voor communicatie over de I 2 C bus komt voor in drie vrij gelijkaardige configuraties (zie figuur 7.5), die corresponderen met drie mogelijke acties: De master schrijft data naar een slave. Het proces van een busmaster die schrijft naar een slave gaat als volgt: - De master geeft een start conditie. - De master schrijft de 7 adresbits op de bus. - De master geeft de R/W bit op de bus de waarde '0'. - De slave geeft een acknowledge bit (logisch 1). - De master stuurt info in groepjes van 8 databits, elk gevolgd door een acknowledge bit van de slave. - Dit gaat door tot de master een stop conditie aangeeft. De master leest data van een slave. Het proces van een busmaster die leest van een slave gaat bijna op dezelfde manier als bij het schrijven naar een slave: - De master geeft een start conditie. - De master schrijft de 7 adresbits op de bus. - De master geeft de R/W bit op de bus de waarde '1'. - De slave geeft een acknowledge bit (logisch 1). - De slave stuurt de data op de bus in groepjes van 8 bits,elk gevolgd door een acknowledge bit van de master. - Wanneer de master wil stoppen met data te lezen geeft hij een 'notacknowledge' bit door op de bus (logisch 0) - De master geeft een stop conditie. De master schrijft eerst data naar en leest dan data van een slave. Wanneer de master zowel leest als schrijft naar een slave, is dit wat men noemt een gecombineerd formaat. Zoals de naam het zegt is dit een combinatie van de twee vorige voorbeelden (zie figuur 7.6). Als we eerst data schrijven en daarna lezen gaat het proces als volgt: Versie [dp] D. Pauwels

6 - De master geeft een start conditie. - De master schrijft de 7 ( of 10) adresbits op de bus, gevolgt door de R/Wbit (0). - De slave geeft een acknowledge bit (logisch 1). - De master stuurt info in groepjes van 8 databits, elk gevolgd door een acknowledge bit van de slave. - Wanneer de master klaar is met schrijven, en nu wil lezen, geeft hij opnieuw de start conditie, geeft opnieuw het adres nu gevolgd door de R/W bit met de waarde '1'. - De slave geeft een acknowledge bit (logisch 1), gevolgd door de data in groepjes van 8 bits. Na iedere 8 bits geeft de master een acknowledge bit (1). Wanneer de master klaar is met lezen, geeft hij een not-acknowledge (0) en stop conditie. Figuur 7.5: Een voorbeeld van een complete datatransfer. Figuur 7.6: Gecombineerd formaat. Een master adresseert eenslave met een 10 bit adres, stuurt data naar deze slave en leest vervolgens data van de slave. Enkele beschouwingen aangaande adressering. Eerder hebben we reeds vermeld dat elke component op de bus een uniek adres heeft. Een I 2 C bus product zoals de PCF8583 Clock/calender met 240 bytes RAM heeft een 7bit adres, waarvan 6 bits gelijk zijn voor elke PCF8583 component en waar één adresbit door de gebruiker kan worden ingesteld. Deze component is aanwezig op ons RIOT bord. Daar er maar één adresbit instelbaar is kunnen we maximum 2 1 =2 dergelijke componenten op de bus plaatsen. De instelbare adresbit wordt verbonden met de voedingsspanning ('1') of de massapotentiaal ('0'). Zie figuur 7.7. Op het RIOT bord is deze adresbit op '0' geplaatst. Versie [dp] D. Pauwels

7 Figuur 7.7: Adres instelling van de PCF8583 Andere types van I 2 C bus producten kunnen meerdere instelbare adresbits bezitten. Indien het adres uit 10 i.p.v. 7 bits bestaat, zal een vaste bitcombinatie '11110' in het adres aangeven dat het om 10bit adressering gaat, de twee volgende adresbits geven twee MS van de tien adresbits weer. De resterende 8 LS adresbits worden in de volgende byte doorgegeven zoals wordt aangegeven in figuur 7.8. Figuur 7.8: Een master adresseert een slave met een 10bit adres. Voor een verdere gedetailleerde bespreking verwijzen we naar de I 2 C bus specificatie van Philips semiconductors. RIOT en I 2 C: Software. //************************************************************************** // Example of using the iic bus of the at the RIOT board. // // Created by [dp] Danny Pauwels on 01/05/2002. // This program reads the on board PCF 8583 iic RTC of the RIOT board, and // displays it on stdio. // The address of the device is hardwired to:0x // The bit following the address is the r/w bit, it should be '0' for writing // tot the device and '1' for reading it. // The internal registermap of the RTC is as follows: // 00h Control/status // 01h Hundredths of a sec. // 02h Seconds // 03h Minutes // 04h Hours // 05h Year/Date // 06h Weekday/Month // All data stored in these registers are in BCD format. // //************************************************************************** #include <stdio.h> #include <string.h> Versie [dp] D. Pauwels

8 #include <dos.h> #define I2C_INT #define TCPIP_int #define RTC8583 0xAA 0xAC 0xA0 // Register structures static union REGS inregs; static union REGS outregs; static struct SREGS sregs; // TCPIP bios calls void sleep (unsigned int sleeptime) // Give the low priority tasks a break(web server)... inregs.x.ax = 0x0900; inregs.x.bx = sleeptime; //time in msec. int86 (TCPIP_int,&inregs,&outregs); //iic functions for the RIOT board. //I2C bus initialisatie void I2C_init (char speed) // 0-3 inregs.h.ah = 0x80; if ((speed<0) (speed>3)) inregs.h.al = 0; else inregs.h.al =speed; int86 (I2C_INT,&inregs,&outregs); //I2C bus stop condition void I2C_release (void) inregs.x.ax = 0x8400; int86 (I2C_INT,&inregs,&outregs); Versie [dp] D. Pauwels

9 //Scan all I2C addresses untill acknowledge detected, and return ackn. address int I2C_scan (unsigned char start_addr, unsigned char end_addr) inregs.h.ah =0x81; inregs.h.al =start_addr; inregs.h.cl =end_addr; int86 (I2C_INT,&inregs,&outregs); return outregs.h.al; //Transmit datablock to specified I2C address int I2C_transmit_block (unsigned char slave, unsigned char *buffer, int lenght) inregs.h.ah =0x83; inregs.h.al =slave &0xfe; //lsb=0 for write inregs.x.cx =lenght; sregs.es =FP_SEG (buffer); inregs.x.bx =FP_OFF (buffer); int86x (I2C_INT,&inregs,&outregs,&sregs); if (outregs.x.flags & 0x01) //failure if carry is set! return outregs.h.al; //Error code comes back return 0; // ok code //Receive block from specified I2C address int I2C_receive_block (unsigned char slave, unsigned char *buffer, int lenght) inregs.h.ah =0x83; inregs.h.al =slave 0x01; //lsb=1 for read inregs.x.cx =lenght; sregs.es =FP_SEG (buffer); inregs.x.bx =FP_OFF (buffer); int86x (I2C_INT,&inregs,&outregs,&sregs); if (outregs.x.flags & 0x01) //failure if carry is set! return outregs.h.al; //Error code comes back return 0; // ok code //Transmit one char to specified addres int I2C_transmit_char (unsigned char slave, char c) inregs.h.ah =0x82; inregs.h.al =slave & 0xfe; // lsb=0 for write inregs.h.cl =c; int86 (I2C_INT,&inregs,&outregs); if (outregs.x.flags &0x01) return (int) outregs.h.al &0x00ff; return 0; Versie [dp] D. Pauwels

10 //Receive one char to specified addres int I2C_receive_char (unsigned char slave,unsigned char *c,unsigned char lastchar) inregs.h.ah =0x82; inregs.h.al =slave 0x01; // lsb=1 for read if (lastchar) inregs.h.cl =1; //want more char. else inregs.h.cl =0; //only one char. int86 (I2C_INT,&inregs,&outregs); if (outregs.x.flags &0x01) *c =0; return (int) outregs.h.al &0x00ff; *c =(char) outregs.h.ch; return 0; //Main program void main (void) unsigned int result; unsigned char s[10]=0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0x85;//sendbuffer unsigned char r[10]=0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00;//receive buf unsigned char status=0x01; printf ("\n RIOT I2C bus test...\n"); printf ("\n Initialising I2C bus...\n"); I2C_init (0); printf ("Scanning for on board PCF8583 RTC...\n"); result =I2C_scan (2,0xfe); // 00,01and ff are unused addresses if (result!= RTC8583) printf ("\I2C scan error: non RTC devive found at %03xh\n",result); return; printf ("\n RTC device found at 0x%02x\n",outregs.h.al); printf ("\n Initialising regiters to default 00:00:00 at 03/05/2002\n"); I2C_transmit_block (RTC8583,s,8); I2C_release (); s[1] =0x00; I2C_transmit_block (RTC8583,s,2); I2C_release (); printf ("\n Reading the device...\n"); Versie [dp] D. Pauwels

11 while (1) sleep (1000); //Give the low priority tasks a break... I2C_transmit_char (RTC8583,0x01); status = I2C_receive_block (RTC8583,r,6); I2C_release (); if (status==0) printf ("RTC8583 reads: %02x/%02x/20%02x %02x:%02x:%02x else printf ("Error: %u",status); I2C_release (); r[4]&0x3f,r[5]&0x1f,(r[4]&0xc0)>>6,r[3],r[2],r[1]); \r", In dit voorbeeld wordt de IIC API van de uitvoerig gebruikt met de functies: I2C_init, I2C_release, I2C_scan, I2C_transmit_block, I2C_receive_block, I2C_transmit_char I2C_receive_char. Voor de gedetailleerde informatie over de IIC API verwijzen we graag naar de info van de firma Beck De functie sleep van de TCPIP API wordt gebruikt om de controle voor een bepaalde tijd terug aan het RTOS te geven, zodat ook andere tasks, zoals de webserver, kunnen uitgevoerd worden. Dit is de gebruikelijke manier van werken in een userprogramma. Versie [dp] D. Pauwels

4) De IPC@CHIP hardware.

4) De IPC@CHIP hardware. 4) De IPC@CHIP hardware. Hier geven we een beschrijving van de verschillende hardware-onderdelen van het RIOT bord en hun onderlinge samenhang. De belangrijkste componenten zijn: de IPC@CHIP SC12, een

Nadere informatie

Specificatie van de I²C bus.

Specificatie van de I²C bus. Specificatie van de I²C bus. Het I²C-concept De I²C-bus ondersteunt IC's van de logische families. Twee leidingen, SDA (Serial DAta) en SCL (Serial CLock), verzorgen de uitwisseling van informatie. Iedere

Nadere informatie

Netwerken in productiesystemen. Automatiseringspiramide SCADA. Inleiding computersystemen en netwerken deel 2

Netwerken in productiesystemen. Automatiseringspiramide SCADA. Inleiding computersystemen en netwerken deel 2 6.1 6.2 Netwerken in productiesystemen 6.3 6.4 Automatiseringspiramide ERP (Enterprise Resource Planning) MES (Manufacturing Execution System) SCADA (Supervisory Control and Data Aquasition) 6.5 6.6 SCADA

Nadere informatie

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie www.arduino.cc Arduino en DDS DDS chips DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis Output = sinusvormig signaal Maximum frequentie = ½ klokfrequentie Frequentie bepaald door tuning word Grootste fabrikant:

Nadere informatie

Voorblad tentamen ENG

Voorblad tentamen ENG Voorblad tentamen ENG 015-016 Naam student: Studentnr: Klas: Cijfer: Dit voorblad en indien aangegeven overige opgavenbladen, moeten voorzien zijn van naam, studentnummer en klas. Controleer dit tentamen

Nadere informatie

Seriële bluetooth verbinding ATmega128

Seriële bluetooth verbinding ATmega128 Opdracht2 Bij deze opdracht worden verschillende taken gemaakt. De taken communiceren onderling met elkaar via een message queue of synchroniseren met elkaar via semaforen. A: Maak een taak aan die de

Nadere informatie

Wat is een busverbinding?

Wat is een busverbinding? Wat is een busverbinding? gemeenschappelijke verbinding tussen CPU, geheugen en I/O-schakelingen onderscheid tussen: databus/adresbus/controlbus intern/extern serieel/parallel unidirectioneel/bidirectioneel

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

GTE. elektronische temperatuurregelaar

GTE. elektronische temperatuurregelaar GTE elektronische temperatuurregelaar De GTE regelt automatisch de snelheid van monofazige spanningsregelbare motoren/ ventilatoren (2 VAC - 5/6 Hz) volgens gemeten temperatuurwaarden (PT5). De maximale

Nadere informatie

5)De IPC@CHIP software op het RIOT bord.

5)De IPC@CHIP software op het RIOT bord. 5)De IPC@CHIP software op het RIOT bord. Het Operating system in een notedop. Zoals op elk computersysteem moet ook op een IPC@CHIP een operating system (OS) voorhanden zijn, voor het besturen van de verschillende

Nadere informatie

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva)

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) 1 Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 3: Eenvoudige externe hardware & hardware programmeren in C Hardware programmeren in C Inmiddels ben je al aardig op gang gekomen met het programmeren van microcontrollers.

Nadere informatie

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module 4 digital inputs, 4 universal digital channels FEN20-4DIP-4DXP

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module 4 digital inputs, 4 universal digital channels FEN20-4DIP-4DXP EtherNet/IP slave Modbus TCP slave PROFINET slave 2 RJ45 poorten voor de Ethernet aansluiting Geïntegreerde Ethernet switch 10/100 Mbit/s 4 digitale pnp ingangen 4 configureerbare PNP-kanalen, DI of DO

Nadere informatie

Datacommunicatie ov. Seriële bussystemen SERIËLE VERBINDINGEN

Datacommunicatie ov. Seriële bussystemen SERIËLE VERBINDINGEN Datacommunicatie ov THEORIE SERIËLE VERBINDINGEN Seriële bussystemen Prof. Dr. Bernd vom Berg en Dipl.-Ing. Peter Groppe Synchrone seriële datacommunicatie tussen microcontroller en periferie is de laatste

Nadere informatie

FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board.

FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board. FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board. ATS535 Het ATS535 board met 8052- ANS-Forth, is een product van de HCC Forth GG en Atelec Hoorn. Het board met de ingebouwde software is een uitstekend

Nadere informatie

18 Embedded systemen 1

18 Embedded systemen 1 18 Embedded systemen 1 r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15(pc) NZCV CPSR Figuur 18.1 ARM-programmeermodel Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Figuur 18.2 Endian conversie

Nadere informatie

De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL. ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family)

De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL. ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family) De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family) Ik begin even met een korte inleiding over de TMS1000. ( Wil je

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Embedded systemen

Hoofdstuk 19. Embedded systemen Hoofdstuk 19 Embedded systemen 1 r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15(pc) NZCV CPSR Figuur 19.1: ARM-programmeermodel. Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Figuur 19.2:

Nadere informatie

TC_DCM Inleiding Input

TC_DCM Inleiding Input TC_DCM 10-03-2008 Inleiding De TC_DCM (Tele Controls Data Collection Module) is een module om dataloggers van het type Optimodem en Atlas uit te lezen. De gebruiker dient zelf een applicatie te maken die

Nadere informatie

Peripheral Interface Controllers. BRAC clubavond 5-105 PE2WDO

Peripheral Interface Controllers. BRAC clubavond 5-105 PE2WDO Peripheral Interface Controllers -10 PE2WDO Programma Introductie Wat is een PIC Wat heb je nodig om te beginnen Praktijkopdrachten: Voorbeeld met uitleg Opdrachten pag. 2 Wat is een PIC Programmable Intelligent

Nadere informatie

TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01.

TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01. TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01. De TCP-IP buffer is een byte-array van 1000 byte lang. byte Omschrijving voorbeeld 0 TCP/IP

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 5: Timers/counters & Interrupts Timers/counters Hardware timers/counters worden in microcontrollers gebruikt om onafhankelijk van de CPU te tellen. Hierdoor kunnen andere

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Voor deze oefeningenles heb je de handleiding van de uitgedeelde ARM processor nodig. Je kan deze vinden op de website van het

Nadere informatie

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 3) Het RIOT bord. Wat is RIOT? RIOT (Remote Internet Operated Terminal) is een embedded processorbord met verschillende I/O poorten dat eenvoudig te programmeren is met de in het instituut beschikbare

Nadere informatie

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop Hardware BrightSign mediaplayers HD110, HD120, HD210(W), HD220, HD410, HD810, HD1010(W), HD1020 Ports Achterzijde van de unit: Power plug for 5V power input at 3A 10/100 Ethernet jack HDMI connector Triple

Nadere informatie

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 6) De intelligente I/O-controller IOsys.

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 6) De intelligente I/O-controller IOsys. 6) De intelligente I/O-controller IOsys. Om de I/O mogelijkheden van het RIOT bord aanzienlijk te vergroten werd een, als intelligente I/O-controller geprogrammeerde, AVRmega 128 microcontroller op het

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven

Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven EmSE presentatie Home Control: waar ben ik Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven Ad-hoc presentatie aan de hand van een project waar ik nog mee bezig ben... Nog niet alles is

Nadere informatie

Programmeren van de Raspberry Pi. http://ardezo.home.xs4all.nl/rpi_programmeren/

Programmeren van de Raspberry Pi. http://ardezo.home.xs4all.nl/rpi_programmeren/ Programmeren van de Raspberry Pi Zaterdag 21 september 2013 De Bilt Johan Swenker http://ardezo.home.xs4all.nl/rpi_programmeren/ Agenda Inleiding Raspberry Pi GPIO Programmeren bash python scratch Interfaces

Nadere informatie

Tentamen Computersystemen

Tentamen Computersystemen Tentamen Computersystemen baicosy6 2e jaar bachelor AI, 2e semester 21 oktober 213, 9u-11u OMHP D.9 vraag 1 Van een Single Cycle Harvard machine hebben de componenten de volgende propagation delay time:

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen.

continue in een for, while of do lus herhaalt de lus vroegtijdig. De volgende herhaling wordt onmiddellijk begonnen. Hoofdstuk 3: controlestructuren instructies en blokken Naar elke instructie staat een ; Instructies worden door de haakjes {} in een block samengevat. if else if ( expression) statement1; else statement2;

Nadere informatie

Jan Genoe KHLim. PCI Signalen en timing

Jan Genoe KHLim. PCI Signalen en timing PCI Signalen en timing Jan Genoe KHLim 1 Doelstellingen PCI bus: 1. Laag vermogenverbruik 5 V en 3.3 V signaalomgeving Verschillende kaarten voor 3.3 V en 5 V Het doel is een evolutie naar 3.3 V bus en

Nadere informatie

Een intelligent DMX netwerk

Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Wat is DMX? Een intelligent DMX netwerk Demo opstelling Probleem oplossing Wat is DMX? Hoe is het DMX signaal ontstaan DMX in de praktijk Hoe

Nadere informatie

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C

De MySQL C API. Variabelen in C Functies in C Pointers in C LinuxFocus article number 304 http://linuxfocus.org De MySQL C API door Özcan Güngör Over de auteur: Ik gebruik Linux sinds 1997. Vrijheid, flexibiliteit en opensource. Dat

Nadere informatie

EEPROM en seriële communicatie

EEPROM en seriële communicatie 21 EEPROM en seriële communicatie Dit hoofdstuk leert je hoe het EEPROM van de ATmega32 kunt benaderen en leer je hoe je serieel met een extern EEPROM en met andere componenten kunt communiceren. De behandelde

Nadere informatie

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide Jaap Ruiten Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een AC500-eco plc. Thema: u-remote Modbus TCP Bladzijde 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedecentraliseerde I/O

Gedecentraliseerde I/O Gedecentraliseerde I/O MPI/DP interface Geintegreerde Profibus DP interface 1 9 pagina 1 Structuur van een PROFIBUS-DP netwerk Masters -400 PS 10A 400 CPU 414-2 DP PS -300-300 CPU 314 CP 342-5 DP -300

Nadere informatie

Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015

Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Computersysteem Een systeem dat rekenkundige operaties, data manipulaties en beslissingen kan uitvoeren, aan de hand

Nadere informatie

Werkbladen voor Arduino workshop 1

Werkbladen voor Arduino workshop 1 De aansluitingen van de Arduino Uno Werkbladen voor Arduino workshop 1 Arduino Arduino is een open-source ontwikkelbord, waarmee het eenvoudig is om informatica aan fysieke objecten te koppelen. Je kunt

Nadere informatie

Debugging in embedded en native systemen met GDB

Debugging in embedded en native systemen met GDB Debugging in embedded en native systemen met GDB A.M. ten Doesschate July 15, 2015 Abstract Een korte beschrijving : intro gebruik met welke tools en hulpmiddelen van de GDB setup en een summier aantal

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Infographic De infographic geeft in grove lijnen het overkoepelend concept weer Your home remotely controlled Zie de infographic hier naast.

Infographic De infographic geeft in grove lijnen het overkoepelend concept weer Your home remotely controlled Zie de infographic hier naast. Situatie Hoe mooi zou het zijn als je alles in je eigen huis onder controle hebt op afstand. Even het rolluik laten zakken als de zon schijnt, de tv uitzetten die je bent vergeten uit te doen en zelfs

Nadere informatie

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu

MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software. Advanced Menu MULTIMEDIABOX.nl Custom made solutions hardware & software Advanced Menu Datum: 07-06-2011 Versie: V0.01 Auteur: Multimediabox.nl RVB Plaats: Eindhoven 1 Waarschuwing: In dit document kunnen instellingen

Nadere informatie

IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024

IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDGetter BDX118 T1121 Manual V00.00.024

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Embedded systemen

Hoofdstuk 18. Embedded systemen Hoofdstuk 18 Embedded systemen 1 r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15(pc) NZCV CPSR Figuur 18.1 ARM-programmeermodel Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Figuur 18.2

Nadere informatie

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Leren door doen Mei 2016 - slides voor Arduino workshop 1 v2.5 Zuid-Limburg PA3CZS, PA0FOT, ON4CDU, PE1EAM 1 Workshop 1 Workshop 1 concentreert op kennismaking en eenvoudige

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als "transfer protocol A".

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als transfer protocol A. Versacom Het Versacom protocol (Versatile Communication) wordt gebruikt voor het op afstand programmeren van intelligente ontvangers. Dit protocol verstuurt schakelprogramma's, agenda- en vakantie periodes

Nadere informatie

Betaalbaar Home Control. Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven

Betaalbaar Home Control. Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven EmSE presentatie Betaalbaar Home Control Presentatie op bijeenkomst van EmSE: Embedded Systems Eindhoven Ad-hoc presentatie aan de hand van een project waar ik nog mee bezig ben... Nog niet alles is perfect

Nadere informatie

RCL Arduino Workshop 1

RCL Arduino Workshop 1 RCL Arduino Workshop 1 Leren door doen april 2015 - slides voor RCL Arduino workshop 1 ON4CDU & ON8VQ Workshop Leren door doen Werken in een groep Beperkte tijd Alleen essentiele vragen stellen Thuis oefenen

Nadere informatie

The cabling is the easiest part of bus systems..

The cabling is the easiest part of bus systems.. www.procentec.comcom info@procentec.comcom 1 A few words of some inexperienced engineers and marketeers: he cabling is the easiest part of bus systems.. Yeah right!!!!! 2 Copyrights by PROCENEC 2009 1

Nadere informatie

Randappartuur. yvan vander sanden. 23 november 2014

Randappartuur. yvan vander sanden. 23 november 2014 Randappartuur yvan vander sanden 23 november 2014 ! muis, toetsenbord, scherm! speakers! scanners, printers! barcode readers! Drivers Zonder driver kan een apparaat niet werken. Device Drivers installeer

Nadere informatie

Getalformaten, timers en tellers

Getalformaten, timers en tellers Getalformaten, timers en tellers S_CU CU S PV R CV DEZ CV_BCD S_ODT S TV BI R BCD 1 pagina 1 Getalformaten (16 bits) PG CPU BCD W#16#296 Voorteken (+) 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Positieve getallen

Nadere informatie

Stappenmotor Interface. Controller

Stappenmotor Interface. Controller Besturing In deze moderne tijd zal de besturing geheel elektrisch worden uitgevoerd. De bedoeling is dat er voor ieder afgaand spoor een wisseladres gebruikt worden. Dit betekend dan een reeks van 24 aansluitende

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

programmeerbare set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP67 TI-BL67-PG-EN-S-2

programmeerbare set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP67 TI-BL67-PG-EN-S-2 Type Ident no. 1545098 Aantal kanalen 2 Afmetingen (B x L x D) 108 x 145 x 77.5 mm programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CoDeSys Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop 10/100 MBit/s

Nadere informatie

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC Inhoud vandaag Interrupts Algemeen ARM7 AIC Interrupts Wat is een interrupt? Een interrupt is een onderbreking van de huidige bezigheden ten gevolge van een externe gebeurtenis, zodanig dat de bezigheden

Nadere informatie

RAM geheugens. Jan Genoe KHLim. Situering RAM-geheugens. Geheugens. Halfgeleider Geheugens. Willekeurig toegankelijk geheugen

RAM geheugens. Jan Genoe KHLim. Situering RAM-geheugens. Geheugens. Halfgeleider Geheugens. Willekeurig toegankelijk geheugen Jan Genoe KHLim Situering RAM-geheugens Geheugens Halfgeleider Geheugens Serieel toegankelijk geheugen Willekeurig toegankelijk geheugen Read Only Memory ROM Random Access Memory RAM Statische RAM SRAM

Nadere informatie

Het koppelen van de Wago aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide. Jaap Ruiten

Het koppelen van de Wago aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide. Jaap Ruiten Het koppelen van de Wago 750-315 aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide Jaap Ruiten Het koppelen van de Wago 750-315 aan een AC500-eco plc. Solar TPS 1 dinsdag 4 februari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

Oefening 1 - Seriële communicatie via USB

Oefening 1 - Seriële communicatie via USB Werkbladen voor Arduino workshop 2 In deze workshop zal gewerkt worden met de voorbeelden die meegeleverd worden met de Arduino IDE. Deze zijn te vinden onder het menu Bestand->Voorbeelden. Oefening 1

Nadere informatie

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP MBUS-64 TCP VF64 over MODBUS / TCP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Protocol

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Beveiliging met chipkaarten

Beveiliging met chipkaarten Verslag Zelfstandig Onderzoek Natuurkunde 6VWO SecuTronics Insert card in this direction Beveiliging met chipkaarten Onderzoek en verslag door: Daniël Abrahams en Dick van den Broek In januari 1998 Beveiliging

Nadere informatie

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Protocol: Methode: RTU, snelheid: 9600 baud, lengte: 8 bit, parity: geen, stop bits: 1, Adres 0x01*** Scan rate

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT. Geschreven door: Tom Vocke

AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT. Geschreven door: Tom Vocke AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT Geschreven door: Tom Vocke Datum: 28-09-2010 Inleiding: Dit document bevat alle hardware informatie betreffende de AVR-Doper mini. Het eerste deel zal zich

Nadere informatie

Dubbel besparen met ASi-Safe

Dubbel besparen met ASi-Safe Dubbel besparen met ASi-Safe Edegem, 10 juni 2009 Even voorstellen EUCHNER Benelux Normcommissie NEC44 SafetyPlaza De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm.

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm. SMART BUS HDL Catalogus HDL systeem. Een revolutionair, modulair systeem met RS232 en IP gateway voor bi-directionele communicatie met audiovisuele systemen, pc & tablet. Volledig naar eigen behoefte samen

Nadere informatie

Voorblad tentamen

Voorblad tentamen oorblad tentamen - Naam student: Studentnr:. Klas:. Cijfer.. Dit voorblad en indien aangegeven overige opgavenbladen, moeten voorzien zijn van naam, studentnummer en klas. Controleer dit tentamen alvorens

Nadere informatie

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem

Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem Beleef het nieuwe Klantverwijssysteem BLOOM is een klantverwijssysteem ontwikkeld op basis van de laatste technologieën en behoeftes uit de markt. Bloom is een krachtig, slim en gebruiksvriendelijk klantverwijssysteem

Nadere informatie

SPS. verschildruktransmitter

SPS. verschildruktransmitter SPS verschildruktransmitter De SPS is een verschildruktransmitter met een analoge/digitale uitgang en Modbus RTUcommunicatie. Deze gekalibreerde drukzender heeft acht schakelbare meetbereiken en is uitgerust

Nadere informatie

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen:

Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: Eerste stappen in C. Een typisch programma in C en C++ bestaat uit een aantal onderdelen: /* Alles wat op meerdere lijnen staat zoals hier is commentaar. */ // Dit is commentaar op 1 lijn. Geldig tot einde

Nadere informatie

CV Installaties & OpenTherm Protocol. Cees Tuinman

CV Installaties & OpenTherm Protocol. Cees Tuinman CV Installaties & OpenTherm Protocol Cees Tuinman OpenTherm Association 18 juni 2013 KNX professionals The OpenTherm Association Presentation Page 1 Agenda OpenTherm Achtergrond Technische eigenschappen

Nadere informatie

RF Monitoring: Handleiding

RF Monitoring: Handleiding RF Monitoring: Handleiding 1 Algemeen Deze applicatie heeft als doel het monitoren van de status van de TCP/IP poorten van de RF Service en de RF Service herstarten in bepaalde situaties. Wanneer de toepassing

Nadere informatie

Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames

Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames Dit document beschrijft de achtergrondinformatie en belangrijkste adressen voor de modbus-koppeling van Robur warmtepompen en koelmachines

Nadere informatie

Microcontrollers Labo

Microcontrollers Labo Microcontrollers Labo 8051 based microcontroller ADuC832 from Analog Devices 06/2016 Roggemans M. (MGM) LES 0 Testen en verdelen van de hardware FTP site overlopen Installeren van software om thuis te

Nadere informatie

ServerMSG. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved.

ServerMSG. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved. Inhoudstabel Introductie... Starten... Systeemvereisten... Installatie... Gebruikers interface... Verbinding... Statusweergave... Extra functies... Afsluiten...

Nadere informatie

Programma HCC!Forth komende zaterdag

Programma HCC!Forth komende zaterdag Programma HCC!Forth komende zaterdag Zaterdag 11 oktober 2014 op de bekende locatie: gebouwtje naast de Zuiderkapel aan de Boslaan 1 in Bilthoven 10:30 Zaal open en koffie voor vroege vogels 11:00 Lezing

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

APPINVENTOR is een 100% gratis online tool waarmee je zelf apps kan maken voor Android devices (niet voor Apple).

APPINVENTOR is een 100% gratis online tool waarmee je zelf apps kan maken voor Android devices (niet voor Apple). APPINVENTOR APPINVENTOR is een 100% gratis online tool waarmee je zelf apps kan maken voor Android devices (niet voor Apple). De open politiek van Android maakt dat het ontwikkelen van apps voor Android

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Een webserver bereikbaar maken voor IPv6

Een webserver bereikbaar maken voor IPv6 Een webserver bereikbaar maken voor IPv6 Handleiding Auteur(s): Jan Michielsen (SURFnet) Versie: 1.1 Datum: maart 2012 SURFnet bv Radboudkwartier 273 Postbus 19035, 3501 DA Utrecht T 030-2 305 305 F 030-2

Nadere informatie

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009 De PROFIBUS & PROFINET dag 2009 Edegem, 10 juni 2009 Wat is PROFIBUS? Ronald Poosen PI Competence Center ACRO 2 Waarom PROFIBUS - Centrale PLC - Sensoren/Actuatoren - Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie

Nadere informatie

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is Beveiliging in Industriële netwerken Waarom monitoring een goed idee is Korte introductie / voorstellen: - Sinds 1951, Benelux - Monitoring, groeit naar security - ICT omgevingen, groeit naar Industrie

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

Set voor EtherCAT in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-E-EC-S-4

Set voor EtherCAT in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-E-EC-S-4 Voor de integratie in PLC-systemen is geen speciale software (functiemodule) vereist. Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop aansluiting van maximaal 4 schrijf-leeskoppen met BLident verbindingskabels

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

Dealer instructie. SE serie 2008 versie 009

Dealer instructie. SE serie 2008 versie 009 Dealer instructie SE serie 2008 versie 009 Inhoudsopgave 1 Dealer F.A.Q... 3 1.1 Dealer frequently Asking Questions... 3 1.2 Initalisatiecodes... 4 1.3 Grafisch bericht (=grafische commerciële boodschap)...

Nadere informatie

Sequentiële schakelingen

Sequentiële schakelingen Gebaseerd op geheugen elementen Worden opgedeeld in synchrone systemen» scheiding tussen wat er wordt opgeslagen (data) wanneer het wordt opgeslagen (klok) asynchrone systemen» Puls om geheugen op te zetten

Nadere informatie

THERMO. Eindverslag Project 1

THERMO. Eindverslag Project 1 Academiejaar 2014-2015 Thomas More-Campus De Nayer THERMO Eindverslag Project 1 Professionele bachelor Elektronica-Ict Olivier Van den Eede Voorwoord Ik ben Olivier Van den Eede. olivier.vandeneede@student.thomasmore.be

Nadere informatie

Foundation Fieldbus. Er zijn 2 soorten Foundation Fieldbus: FF HSE FF-H1

Foundation Fieldbus. Er zijn 2 soorten Foundation Fieldbus: FF HSE FF-H1 Foundation Fieldbus Deze paragraaf zal gaan over de opdracht die betrekking had tot de Foundation Fieldbus. Hierin zal worden beschreven hoe de informatie van deze bus in de PLC komt. Bij deze bus zijn

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

PCI Ontwikkelplatformen

PCI Ontwikkelplatformen PCI Ontwikkelplatformen Jan Genoe KHLim In dit deel bespreken we de verschillende ontwikkelplatformen die ter beschikking staan om een PCI kaart te ontwikkelen. 1 Ontwikkelplatformen van PCI kaarten Gebruik

Nadere informatie