Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014"

Transcriptie

1 Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Beste ouders / verzorgers van De Marlijn, Eerder bent u al geïnformeerd dat we als school bezig zijn met een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid om over te gaan op een continurooster. In dit document vindt u informatie over het voorstel voor de mogelijke invoering van dit continurooster. Hierover gaan de school en de MR samen eind januari 2015 een ouderpeiling houden. Een wijziging van de schooltijden mag niet plaatsvinden zonder inspraak van de ouders. Een continurooster is een rooster waarbij de lunchpauze korter wordt en de schooldag eerder is afgelopen. Alle kinderen lunchen op school in hun eigen groep. Het is ons streven dat u na het lezen van dit document en na de informatieavond onder leiding van de MR op 12 januari 2015, voldoende informatie heeft om de volgens u juiste keuze te maken bij de ouderpeiling. De uitkomst van deze peiling is een belangrijke factor in de besluitvorming. We zijn ons er sterk van bewust, dat een eventuele invoering van een continurooster consequenties voor u heeft; denk aan uw werktijden en/of naschoolse opvang. Dit zal in dit document verder toegelicht worden. Dit document geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is de aanleiding voor een wijziging van de schooltijden naar een continurooster? 2. Waarom een continurooster? 3. Hoe ziet een schooldag met het 5 gelijke dagen model eruit? 4. Hoe wordt het toezicht tijdens de pauzes geregeld? 5. Hoe gaat het samen eten in de klas? 6. Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van het 5 gelijke dagen model? 7. Wat is de visie van de kinderopvang? 8. Hoe werkt de ouderpeiling en wat is het tijdpad? 9. Hoe werkt de besluitvorming? En naast de antwoorden op deze vragen nog het volgende: 10. Tot slot. 11. Bijlage 1: Argumentenkaart voor en tegen handhaven huidige schooltijden. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? U kunt deze mailen naar de MR via Dit is een voorstel van de directie van De Marlijn. Een meerderheid van het team heeft zich achter het voorstel geschaard. De MR heeft zich, in afwachting van de ouderraadpleging, nog niet uitgesproken over het continurooster.

2 1. Wat is de aanleiding voor een wijziging van de schooltijden naar een continurooster? Met welke reden is De Marlijn gaan nadenken over een continurooster? Onze MR-leden en de directie werden regelmatig aangesproken door ouders met de vraag of De Marlijn bezig was met een continurooster. Ieder jaar schakelen veel scholen over naar een vorm van een continurooster, zoals ook recent een school in Oosterbeek. En in de zeer recent afgesloten nieuwe onderwijs cao zijn afspraken opgenomen over werktijden van leerkrachten die naadloos aansluiten bij een continurooster. Er zijn verschillende opties voor schooltijden bij een continurooster. Het team van De Marlijn heeft verschillende opties afgewogen en gekozen voor het 5 gelijke dagen model. 2. Waarom een continurooster? Hoe komt het dat er nu zoveel scholen voor een continurooster kiezen? Het huidige schooltijdenmodel, zoals we dat nu ook op De Marlijn hebben, stamt uit de tijd dat de leerplicht werd ingevoerd. Het was toen nog de gewoonte om s middags thuis warm te eten. Inmiddels eten de meeste gezinnen s avonds warm, zijn veel ouders buitenshuis en verder van huis gaan werken en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van overblijven en professionele kinderopvang. Omdat de woensdagmiddag vrij is, regelen veel ouders hun werk hieromheen en ontstaat er veel druk op de opvangmogelijkheden op de maandag, dinsdag en donderdag. Op zo n lange dag wisselen kinderen vaak ook nog tussen school, overblijven en opvang. Waarom wil De Marlijn een continurooster? De Marlijn wil een continurooster, omdat uit ervaringen van andere scholen 1 blijkt dat een continurooster voor kinderen en binnen de school meer rust oplevert. Voor kinderen zijn er minder wisselingen op een dag en ontstaat er van het begin tot het einde van de schooldag één pedagogische lijn. Daarbij denken we dat dit rooster meer aansluit op de wensen van ouders en dat dit de school aantrekkelijker maakt voor huidige en nieuwe ouders. We willen graag met onze tijd en de nieuwe ontwikkelingen meegaan. 1 Onderzoek 5 gelijkedagenmonitor en verschillende scholen waar de Marlijn contact mee onderhoudt. (Sint-Nicolaasschool Nijmegen, De Hazensprong Nijmegen, Bernulphusschool Oosterbeek)

3 3. Hoe ziet een schooldag met het 5 gelijke dagen model eruit? Het 5 gelijke dagen model: Kinderen gaan in het 5 gelijke dagen model alle schooldagen (ook woensdag en vrijdag) van 8.30 uur tot uur naar school. De schooltijden zijn voor de groepen 1 tot en met 8 hetzelfde. Er zijn twee pauzes: een korte ochtendpauze van 15 minuten en een middagpauze van een half uur waarin de kinderen in de klas hun brood eten in 15 minuten en daarna nog 15 minuten (buiten)spelen. De groepen 1-2 hebben per dag 2 buitenspeeltijden van een uur. De Marlijn kiest voor het 5 gelijke dagen model, omdat wij een school zijn die rust en regelmaat hoog in het vaandel heeft staan. Een kind voelt zich veilig in een voorspelbare en rustige omgeving. De vraag of er vandaag één of twee keer school is, een korte of een lange dag en of het kind vandaag wel of niet overblijft, is dan niet meer aan de orde. Er is ook geen verschil meer tussen kinderen die wel of niet overblijven. Wij hebben contact met verschillende scholen die dit model hebben ingevoerd. 1 Op deze scholen ervaren de meeste kinderen het 5 gelijke dagen model als een vooruitgang. Een veel aangegeven beleving: Het voelt alsof ze nu 5 woensdagmiddagen hebben. In het onderzoek de 5 gelijke dagen monitor geven scholen aan dat er meer rust is binnen de school en dat dit als een verbetering ervaren wordt. 4. Hoe wordt het toezicht tijdens de pauze geregeld? Volgens de arbeidstijdenwet en cao hebben de medewerkers recht op een half uur pauze vòòr uur. Voor de kwaliteit van ons onderwijs is rust voor de kinderen erg belangrijk, maar rust voor de leerkrachten ook! In een continurooster overlappen de pauzetijd van de leerkrachten en de schooltijd van de kinderen elkaar. Door al het ondersteunend personeel in te zetten en af en toe één leerkracht toezicht te laten houden op twee lunchende parallelklassen komen we een heel eind, maar krijgen we niet al het toezicht geregeld. 1 Sint-Nicolaasschool Nijmegen, De Hazensprong Nijmegen, Bernulphusschool Oosterbeek

4 We hebben twee opties voor een oplossing die we tijdens de ouderpeiling via de volgende vragen aan u voor willen leggen: 1. Zou u deel willen zijn van een team van vaste vrijwilligers om leerkrachten te assisteren bij het toezicht tijdens de pauze? 2. Bent u bereid om bovenop de bestaande ouderbijdrage een vrijwillige ouderbijdrage van ten hoogste 25,- per kind per schooljaar te betalen, zodat de school vrijwilligers (niet-ouders) in kan huren om de leerkrachten te assisteren bij het toezicht tijdens de pauze? De Marlijn heeft een voorkeur voor de eerste optie, omdat dit past bij onze visie: De Marlijn wil ouders betrekken bij het toezicht op het buiten spelen, omdat wij ouders als educatieve partners zien waarmee we schouder aan schouder willen staan in de opvoeding van onze kinderen. Onze uitgangspunten zijn dat we tenminste 3 volwassenen bij iedere buitenspeelbeurt op het plein willen, waarvan tenminste 1 bevoegde leerkracht. En alle volwassenen beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Hoeveel ouders hebben we nodig? Bij de groepen 1 & 2 hebben we iedere dag 2 ouders nodig, die samen met een deel van de leerkrachten een uur toezicht houden, buiten of binnen, van uur. Bij de groepen 3 tot en met 8 hebben we op woensdag, donderdag en vrijdag 2 ouders nodig van uur. Een kwartier toezicht, samen met een leerkracht tijdens de pauze van de groepen 3,4 & 5 en een kwartier toezicht, samen met dezelfde leerkracht, tijdens de pauze van de groepen 6,7 & 8. Voor beide alternatieven zorgen we voor een zorgvuldige procedure om de kwaliteit van het toezicht te borgen. 5. Hoe gaat het samen eten in de klas? Alle groepen eten in de eigen klas, samen met de eigen leerkracht, soms onder toezicht van de parallelleerkracht. Voor de groepen 1en 2 is het buitenspel een belangrijk onderdeel van de lesdag, daarom kunnen zij alle 30 minuten van de pauze besteden aan het eten. Voor de overige groepen geldt dat er een kwartier pauzetijd is voor eten en een kwartier pauzetijd buiten spelen. De groepen 3,4 en 5 gaan eerst buiten spelen en daarna eten. Mochten de jongere kinderen nog moeite hebben met alles opeten in een kwartier, dan kan de les die volgt op de pauze zo worden gekozen, dat kinderen nog even kunnen eten in eigen tempo. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals voorlezen, boekenbeurt of vertelkring. De ervaring leert dat de kinderen uit de bovenbouw niet meer dan een kwartier nodig hebben te lunchen.

5 6. Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van het 5 gelijke dagen model? Hieronder staan voor de kinderen, ouders en leerkrachten de volgens ons belangrijkste voor- en nadelen van een overstap naar het 5 gelijke dagen model. Het is natuurlijk persoonlijk hoe zwaar een voordeel of nadeel weegt. Kinderen Ouders Leerkrachten Voordelen Meer rust en regelmaat en één pedagogische lijn gedurende de schooldag. Langere middagen voor sport, spel en sociale contacten. Niet meer beperkt worden door schooltijden in keuzes voor wel of niet werken op bepaalde dagen. Minder onderbrekingen in de dag met heen en weer naar school gaan. De tijd voor niet lesgevende taken is aaneengesloten en efficiënter te gebruiken. Kinderen hebben geen opstarttijd meer nodig zoals na een lange middagpauze. Ze zijn rustiger en weer sneller geconcentreerd. Meer effectieve lestijd. Nadelen Geen mogelijkheid om tussendoor thuis tot rust te komen. Korte pauzes om te eten en te ontladen. De werktijden zijn afgestemd op de huidige schooltijden. Niet meer tussen de middag met je kinderen kunnen lunchen. Minder tijd voor jezelf om even tot rust te komen en een nieuwe start met de groep te maken. Korte middagpauze, geen tijd om materialen klaar te leggen. Geen problemen die ontstaan tijdens overblijven die doorspelen in de klas. Vanwege de leesbaarheid van dit document hebben we ervoor gekozen om de opsomming te beperken. In bijlage 1 hebben wij voor u de argumentenkaart met argumenten voor en tegen het handhaven van de huidige schooltijden bijgevoegd. Deze argumentenkaart is gemaakt voor meer varianten dan alleen het 5 gelijke dagen model. 7. Wat is de visie van de kinderopvang? Koningskinderen kinderopvang is onze partner in Brede School Oosterbeek Laag. Zij hebben hun visie op hun rol in het 5 gelijke dagen model hierna verwoord.

6 Koningskinderen Kinderopvang biedt u graag een passende oplossing! Als ouder kijkt u verder dan alleen de keuze voor passend onderwijs, een goede school. Het is belangrijk dat uw kind, naast de uren die het op school doorbrengt, ook de opvanguren buiten schooltijd doorbrengt op een plek die aan uw wensen en eisen voldoet. Landelijk zien we steeds meer scholen een continurooster invoeren en niet voor niets: Het continurooster brengt veel voordelen met zich mee voor alle partijen. Dat wil niet zeggen dat er geen nadelen aan kleven. Vooral het omschakelen naar een nieuw systeem kan voor ouders en leerkrachten een periode erg lastig zijn. Als kinderopvangorganisatie zijn wij faciliterend voor een school en dienstverlenend voor ouders en hun kind(eren). Dat betekent dat wij u via deze weg graag informeren over de nieuwe mogelijkheden en kansen die wij zien voor onze dienstverlening in combinatie met het continurooster. Duidelijkheid en meer rust Met een continurooster ervaren kinderen meer duidelijkheid en rust door de dag en door de week heen. Vijf gelijke dagen, waarbij de kinderen in een zelfde ritme van 8.30 tot uur lessen volgen, gymmen, pauzeren, buitenspelen en lunchen in groepsverband. Niet overblijven en niet naar huis om te lunchen, maakt de dag overzichtelijk. Wanneer uw kind vervolgens gebruik maakt van BSO, dan kan het kiezen uit een uitgebreid aanbod van activiteiten die passen bij de leeftijd, behoeften en wensen van het kind. Meer tijd Met een continurooster ervaren kinderen meer eigen tijd. Tijd om af te spreken met vriendjes en vriendinnetjes, te sporten, muziekles te volgen, huiswerk te maken, etcetera. Dat geldt ook voor de BSO; wij hebben meer tijd met de kinderen, dus kunnen we makkelijker op pad op een doordeweekse dag, ons activiteitenprogramma uitbreiden, onze sport BSO meer inhoud geven (bijvoorbeeld meer soorten sport per dag en langere sportlessen aanbieden), muzieklessen en kookworkshop aanbieden, huiswerkbegeleiding organiseren. Kortom, dit biedt heel veel mogelijkheden om -met name op maandag, dinsdag en donderdag- veel meer aan te kunnen bieden. Dus hogere opvangkosten? Nee, eigenlijk niet Dat zit zo. Voor het overblijven moet ook betaald worden, deze kosten vallen niet onder de kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming) van de overheid. Deze kosten komen tot op heden dan ook helemaal voor rekening van de ouders. Het aantal opvanguren (BSO) zal met een continurooster dus worden verhoogd met een uur en een kwartier, maar hiervoor ontvangen ouders de kinderopvangtoeslag wel, voor de meeste ouders een aanzienlijk voordeel. Daarnaast kan de BSO met de extra tijd beter inspelen op de individuele wensen van kinderen en het aanbod van activiteiten en de diversiteit ervan uitbreiden. Kortom, Koningskinderen ziet de eventuele veranderingen voor de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij spelen graag flexibel in op nieuwe ontwikkelingen en bieden u als ouder graag een passende oplossing met onze opvang. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ons ideeën aan de hand doen? Bel ons met het nummer of stuur een mailtje naar

7 8. Hoe werkt de ouderpeiling en wat is het tijdpad? Na het lezen van dit document heeft u wellicht nog vragen. U kunt deze stellen op de informatieavond die de MR en de directie samen organiseren op maandag 12 januari We stellen het op prijs als u uw vragen van te voren naar mailt, zodat we op die avond de informatie verstrekken waar u behoefte aan heeft. Op vrijdag 16 januari ontvangen alle ouders / verzorgers met kinderen in de groepen 1 tot en met 7 en ouders die hun kind hebben aangemeld, via de post een brief met een inlogcode voor een online enquête. We versturen één brief per gezin, naar het adres van de verzorgende ouder. We verwachten van gescheiden ouders dat zij in overleg tot een gezamenlijk antwoord komen. U heeft dan 2 weken, tot en met vrijdag 30 januari, om de enquête in te vullen. Ouders die alleen kinderen in groep 8 hebben, worden niet gevraagd om de enquête in te vullen, omdat zij volgend schooljaar geen kinderen meer op De Marlijn hebben. De enquête bevat onder andere de volgende vragen: In welke groep zit uw jongste kind? Bent u voor of tegen het voorstel om met ingang van het schooljaar het 5 gelijke dagen model in te voeren? Zou u deel willen zijn van een team van vaste vrijwilligers om leerkrachten te assisteren bij het toezicht tijdens de pauze? Bent u bereid om een vrijwillige ouderbijdrage van ten hoogste 25,- per kind per schooljaar te betalen, zodat de school vrijwilligers (nietouders) in kan huren om de leerkrachten te assisteren bij het toezicht tijdens de pauze? Heeft u nog opmerkingen? De ouderpeiling is opgesteld door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die zitting hebben in de MR en de directeur van De Marlijn. De werkgroep vindt dat de ouderpeiling valide is wanneer tenminste 75% van de ouders de enquête heeft ingevuld en dat er voldoende draagvlak is wanneer tenminste 66% van de respondenten voor het 5 gelijke dagen model stemt. Bij een afwijking van 5% naar beneden worden de stemmen van de aankomende ouders en de ouders van de groepen 1 tot en met 3 apart geteld. Mocht hier een meerderheid voor het 5 gelijke dagen model uitkomen, dan vindt de werkgroep dat er voldoende draagvlak is voor het 5 gelijke dagen model.

8 9. Hoe werkt de besluitvorming? 1. De directie van de school heeft het voorstel voor het continurooster afgestemd met leerkrachten en de MR. Het team van De Marlijn staat, bij voldoende draagvlak onder de ouders, in meerderheid achter invoering. 2. De informatieavond en de ouderpeiling worden uitgevoerd door de directie en de MR samen. 3. Na de ouderpeiling zal de directie een voorstel indienen bij de MR, passend bij de uitslag van de ouderpeiling om de schooltijden te wijzigen naar het 5 gelijke dagen model. 4. De MR zal daarna alles overwegende al dan niet instemmen met het voorstel. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding in de MR moeten volgens de wet instemmen met een verandering van de schooltijden. 5. Het besluit wordt uiterlijk 1 maart aan u bekend gemaakt. 6. Bij een positief besluit start het 5 gelijke dagen model met ingang van het schooljaar Het 5 gelijke dagen model zal tenminste voor 5 schooljaren worden ingevoerd. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden, waarbij uiteraard uw inbreng op prijs wordt gesteld. Deze evaluaties gebruiken we om de mogelijke verbeteringen aan te brengen. 10. Tot slot. Ik leg dit voorstel bij u neer, omdat ik ervan overtuigd ben dat andere schooltijden een verbetering is voor onze leerlingen. Op alle scholen waar ik contact mee heb die het 5 gelijke dagenmodel hebben ingevoerd, is het percentage ouders en leerkrachten die het model een verbetering vinden nu significant hoger dan voor de invoering. Het grootste nadeel dat men ervaart als ouder is de korte lunchtijd. Wij hebben hiermee rekening gehouden bij de planning van de pauzes waardoor de jongere kinderen meer dan een kwartier tijd hebben om te eten. Het grootste nadeel dat men ervaart als leerkracht is het gebrek aan pauze op scholen die niet een half uur pauze voor uur hebben gerealiseerd. Daarom hebben wij in ons voorstel een model gezet, waarbij altijd voldoende toezicht is, altijd een leerkracht mede toezicht houdt en ouders of vrijwilligers als partners meehelpen bij een prettige en veilige buitenspeeltijd voor onze kinderen. Al het bovenstaande sterkt mij in de overtuiging dat het een goed voorstel is dat aan u voorgelegd wordt. Ik wens u succes bij uw overwegingen. Graag ontvangen we uw eventuele vragen via Met vriendelijke groeten, Hettie Sipman Directeur OBS De Marlijn

9 11. Bijlage 1: Argumentenkaart van de argumentenfabriek voor en tegen het handhaven van de huidige schooltijden.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Programma Inleiding Presentatie Ouders van Waarde Mariecke Schipper Pauze- schriftelijk vragen indienen Vragenronde met forum Afsluiting Met de (school)tijd mee informatieavond

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Agenda Inleiding Het continurooster Voor- en nadelen continurooster Consequenties? Aanpak Afsluiting Inleiding Waarom de schooltijden veranderen:

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Agenda De aanleiding Het proces Informatie over bestaande concepten Het vervolg Vragen en gesprekken Afsluiting Aanleiding Vorig schooljaar: ruime

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden DE OUDERORGANISATIE VAN CHRISTELIJK ONDERWIJS & KINDEROPVANG Met de (school)tijd mee Wat komt aan de orde? Waarom? 5-gelijke-dagen-naar-school

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag 2017-2018 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 4-gelijke-dagenmodel? 3. Uitwerking 4-gelijke-dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS De Vijfmaster

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Agenda Informatieavond 1. Aanleiding voor deze informatiebijeenkomst 2. Maatschappelijk en wettelijk kader 3. Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij 4. Met

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Het 5-gelijkedagenrooster

Het 5-gelijkedagenrooster Het 5-gelijkedagenrooster Informatie voor ouders op een rij Deel 1: Veel gestelde vragen en de antwoorden Deel 2: Argumentenkaart met de veel gehoorde voor- en nadelen over het 5-gelijkedagenmodel. MR

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Programma Welkom Waarom een verkenning van Andere Tijden Informatie Andere Tijden Praktijk ervaringen en resultaten onderzoek

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Programma Het traject Andere Tijden + vervolg Andere Tijden, wat houdt dat in Onze plannen in de praktijk Reactie van team

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard www.dehasselbraam.com Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Waarom een continurooster?... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis OVERZICHT DISCUSSIE SCHOOL- EN OPVANGTIJDEN De volgende modellen zijn door de werkgroep bekeken: 1. Huidige model Schooltijden: 8.30 11.45 en 12.45-15.00 uur *Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Andere schooltijden??

Andere schooltijden?? Andere schooltijden?? Doel van de avond: Ouders informeren zodat zij een gefundeerde keus kunnen maken over een eventuele wijziging van schooltijden. Vanavond: 1. Van initiatief tot nu 2. maatschappelijke

Nadere informatie

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Belangrijke data 5 december Sinterklaas 13 december (Onder voorbehoud) Optreden

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Andere schooltijden..

Andere schooltijden.. Andere schooltijden.. Ongeveer 28-32% van de gezinnen is vanavond vertegenwoordigd. Team volgt ook traject (redelijk vergelijkbaar). Deze infoavond Doel: Informatie / achtergronden geven m.b.t. andere

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Protocol continurooster versie juni 2013.

Protocol continurooster versie juni 2013. . Inhoudsopgave 1. Inleiding en totstandkoming 2. De praktijk 2.1. Eten en drinken 2.2. Lesuren leerlingen verdeeld over 8 schooljaren 2.3. Arbeidstijden leraren 3. Afspraken rondom het continurooster.

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER GBS de Levensboom Inhoudsopgave 1. Doelstelling 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Aanleiding... 3 1.3. Uitgangspunten... 3 2. Werkwijze 4 3. Voorbereiding Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Welkom op de infoavond over het continurooster

Welkom op de infoavond over het continurooster Welkom op de infoavond over het continurooster SCHOOL B 29 OKTOBER 2015 Welkom Wie staat er voor jullie? Gezichten bij de MR: o Karen Beute o Berber Greven o Bertha Groen o Miriam Kist o Jeannette Knol

Nadere informatie

Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar

Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar Antwoorden op vragen van ouders n.a.v. Andere Tijden Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennialang is er met de schooltijden relatief weinig gebeurd. De

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Inhoudsopgave > Terugblik denktank pagina 1 > Resultaten enquête november jl. pagina 2 > Acties naar aanleiding van enquête pagina 3 > Opstellen nieuw lesrooster

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen?

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen? 1. Voorwoord Basisschool Eerschot gaat m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze zal dan komen te vervallen.

Nadere informatie

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Plan continurooster CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Waarom een continurooster?... 3 2.1 Voor- en nadelen... 3 2.2 Visie op het continurooster... 4 3. Uitwerking continurooster...

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model 1. Voorwoord Basisschool St. Barbara voert in het schooljaar 2016-2017 het 5-gelijke-dagen-model in. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun lunch

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Andere tijden vragen om andere schooltijden

Andere tijden vragen om andere schooltijden Andere tijden vragen om andere schooltijden Onderwerp: Invoering vijf gelijke dagenmodel Doel: Aanpak: Tijd: Waarom vijf gelijke dagenmodel? Wat betekent dit in de praktijk? Welke kansen zijn er? Presentatie

Nadere informatie

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Aanleiding van de ouderavond In 2013 is er vanuit ouders de vraag gekomen over ander schooltijden. De vraag is door MR opgepakt. Er is eind 2013 een oriënterende

Nadere informatie

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2 Continuerooster Gezamenlijk Positief Gezamenlijk Negatief Gezamenlijk algemeen Individiueel positief + woensdagmiddag vrijdag 5 + iets meer vrije tijd in de middag 3 + eventueel langere pauzes mogelijk

Nadere informatie

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5 Invoeringsplan continurooster 2015-2016 1 Voorwoord De Dick Brunaschool gaat het continurooster invoeren vanaf het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze

Nadere informatie

Beleidsplan en protocol continurooster

Beleidsplan en protocol continurooster Beleidsplan en protocol continurooster Januari 2017 Inhoud: Pagina Inleiding Pag. 3 Aanleiding om over te gaan tot continurooster Pag. 3 Visie en doelstellingen Pag. 3 Wettelijke bepalingen en Cao-afspraken

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO): overblijven/andere schooltijden op de Bernadetteschool 1 Aanleiding De Bernadetteschool heeft sinds jaar en dag een overblijfsysteem waarbij kinderen overblijven en ouders,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument

Verantwoordingsdocument basisschool de Hazesprong Verantwoordingsdocument werkgroep Andere Tijden februari 2014 Inleiding Beste ouders en verzorgers, We staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen, namelijk een beslissing

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan?

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Sinds wanneer? Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek 4 2.1 Doelstelling van het

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd... Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...... Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennia lang is er met de schooltijden

Nadere informatie

ONDERZOEK ANDERE SCHOOLTIJDEN? WAT IS EEN 5 GELIJKE-DAGEN MODEL? BESTE OUDERS / VERZORGERS VAN DE JOHAN FRISOSCHOOL,

ONDERZOEK ANDERE SCHOOLTIJDEN? WAT IS EEN 5 GELIJKE-DAGEN MODEL? BESTE OUDERS / VERZORGERS VAN DE JOHAN FRISOSCHOOL, Andere Schooltijden 8 januari 2016 ONDERZOEK ANDERE SCHOOLTIJDEN? BESTE OUDERS / VERZORGERS VAN DE JOHAN FRISOSCHOOL, Zoals u in eerdere nieuwsbrieven hebt kunnen lezen, is er onderzoek gedaan naar Andere

Nadere informatie

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West:

Vlindernieuws. Vuurvlinder locatie Noord: Vuurvlinder locatie West: Vlindernieuws Belangrijke data 18 december kerstdiner 18 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie noord 19 december kerstviering Salvatorkerk Vuurvlinder locatie west 22 t/m 2 januari: kerstvakantie

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Commissie Continurooster Versie juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op De Drijfveer Inleiding

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Positiebepaling: waar staat u nu, wat is nu uw keuze? traditionele schooltijden andere schooltijden Ga in gesprek met uw buur op de lijn: Geef en luister naar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. ouderbijeenkomsten Gondelier en naar

Vragen en antwoorden n.a.v. ouderbijeenkomsten Gondelier en naar Hieronder een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden. Pauze/lunch op school Vraag: Als er onduidelijkheid is i.v.m. de starttijden van de school en pauzetijden van de leerkrachten waarom dan niet

Nadere informatie

1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op de Tjalk 2.1 Inleiding 2.2 Voordelen Organisatorische argumenten Pedagogische argumenten

1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op de Tjalk 2.1 Inleiding 2.2 Voordelen Organisatorische argumenten Pedagogische argumenten 1. Voorwoord Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt op basisschool de Tjalk het continurooster ingevoerd. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun boterhammen op school eten. De middagpauze

Nadere informatie

Plan van aanpak. 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak. 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Uitwerking 5 gelijke dagen model 3. Pauzetijden 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord OBS Rozengaardsweide gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Continurooster op de Contrabas?

Continurooster op de Contrabas? Continurooster op de Contrabas? Laat je goed informeren!! 3 en 4 april Welkom Even voorstellen Peter Spuijbroek Lia van der Horst Waarom? Verandering schooltijden 2011-2012 Diverse verzoeken van ouders

Nadere informatie