The Netherlands, your partner in Life Sciences & Health

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Netherlands, your partner in Life Sciences & Health"

Transcriptie

1 Samenvatting Internationale Agenda Life Science & Health The Netherlands, your partner in Life Sciences & Health Nederland heeft een sterke positie in de mondiale Life Sciences & Health (LSH) sector. De LSH sector is per definitie een internationale sector, waarbij een klein land als Nederland dus relatief veel buitenlands marktpotentieel heeft. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Door een unieke combinatie van kennis, kunde en kassa biedt deze sector grote kansen voor onze kenniseconomie. Een strategische internationale agenda moet het succes van de sector op het mondiale toneel verder vergroten. De Nederlandse LSH sector is door een combinatie van eigenschappen uniek in de wereld: sterke positie van het innovatieve LSH bedrijfsleven, zoals een top vijf positie in de export van medische technologie en een toppositie in deals tussen MKB bio-tech bedrijven en farmaceutische multinationals wereldwijd hoogste concentratie van kennisinstellingen, bedrijven en publiek-private consortia die samenwerken in een cultuur waarin open innovatie centraal staat ruime ervaring met een toegankelijk en beheersbaar gezondheidszorgsysteem wetenschappelijke excellentie die gestaafd wordt door zowel publicatie als patentindexen sterke kennisinfrastructuur en met een hoog opgeleide en internationaal georiënteerde Beroepsbevolking Door de combinatie van deze sterke punten is de LSH sector uitstekend gepositioneerd om in te spelen op een aantal belangrijke kansen in de internationale markten. Geïntegreerde medische oplossingen voor bestaande markten: Door vergrijzing, toenemende welvaart en explosief groeiende medische kennis is de vraag naar goede en efficiënte gezondheidszorg enorm toegenomen. Dit grote maatschappelijke vraagstuk kan voor een belangrijk deel aangepakt worden door het ontwikkelen van innovatieve technologische oplossingen die de zorg betaalbaar houden. De Nederlandse LSH sector heeft veel ervaring met dit vraag-gestuurd en duurzaam ontwikkelen van multidisciplinaire gezondheidszorgoplossingen in binnen en buitenland, van bio farmaceutica tot medische technologie en zorgconcepten. Innovatieve en duurzame medische oplossingen voor opkomende markten: in de opkomende markten in Zuid Amerika, Midden Oosten, Azië en Oost Europa is veel vraag naar opbouw en modernisering van de gezondheidszorg. De LSH sector biedt innovatieve oplossingen voor de zorg, het ontwikkelen van complete medische concepten en inrichtingen, hoogwaardige medische technologie en innovatieve medisch specialisten en is daarmee een ideale zakenpartner. Life Sciences en Health voor ontwikkelingslanden. In veel ontwikkelingslanden is de gezondheidssituatie nog onderontwikkeld en veelal schrijnend. De Nederlandse LSH sector heeft ook in deze markt veel te bieden onder andere op het gebied van vaccinontwikkeling en medische technologie, maar ook aan de opbouw van voldoende gekwalificeerde menskracht en efficiënte instituties door middel van onderzoek en advisering. Dit draagt bij aan duurzame gezondheidssystemen en stabiele financiering voor de sector. De LSH sector trekt op dit punt graag verder op met experts op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (NGO s etc.) en andere topsectoren, zoals water en agro food. De ambitie van de LSH sector is om binnen 5 jaar tot de internationale top 5 te behoren. Dit is gezien de sterktes van Nederland en de wereldwijde kansen een haalbaar doel. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden door een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en andere direct betrokken partijen. Deze gezamenlijke internationale agenda geeft een eerste aanzet

2 voor deze samenwerking op internationaal gebied. De LSH sector kiest op basis van bovenstaande sterktes en internationale marktvraagstukken voor 2012 en 2013 voor een aantal gerichte acties om het internationale succes te vergroten. Daarbij is nadrukkelijk ruimte om voor de verschillende expertisegebieden binnen de sector op gerichte wijze te bedienen. De belangrijkste punten zijn: Nederlandse representatie op BIO 2012 in Boston en BIO 2013 in Chicago en de Medica 2012 en 2013 in Düsseldorf. Voor MKB bedrijven in de LSH sector zijn de grootste mondiale beurzen op het terrein van de biotechnologie en de medische technologie en hulpmiddelen onmisbaar. Een goede representatie door middel van een Holland-paviljoen gesteund door de overheid is een eenvoudige maar toch zeer belangrijke manier om de kansen die de Nederalndse sector te bieden heeft te profileren.. De prioriteit van de gehele LSH-sector voor 2013 gaat initieel uit naar China, India en Rusland. Deze landen zullen ook in 2013 worden bezocht door de Minister van VWS en tevens zullen in betreffende landen overeenkomsten met de Nederlandse overheid worden getekend. Met name de medische technologie heeft een sterke exportpositie. Door gerichte activiteiten als uitgaande en inkomende missies wordt het exportpotentieel verder versterkt. De Nederlandse overheid kan hiervoor haar internationale netwerk inzetten, missies mede organiseren en financieren. Recent is een Nederlandse missie onder leiding van premier Rutte naar Rusland geweest. Rusland biedt als opkomende economie enorme kansen voor de LSH sector. De LSH sector wil de Russische contacten verder benutten en hiervan een show en testcase maken voor verdere internationale samenwerking. De overheid wordt gevraagd dit project intensief te steunen, ook met financiële middelen. Een PIB is hiervoor opgesteld en ingediend. Afrika en Zuid Oost Azië zijn vanwege indrukwekkende economische groei sterke groeimarkten op het gebied van gezondheidszorginfrastructuur, mogelijkheden voor export van technologie en voor opbouw van kenniscapaciteit en advisering over duurzame gezondheidssystemen. We gaan graag de dialoog aan met de Nederlandse overheid om deze kansen te verzilveren middels het OS beleid en economisch instrumentarium. De Nederlandse overheidsdiensten samenkomend bij de NFIA beschikken over veel expertise en een uitgebreid netwerk. De LSH sector zet graag samen met de NFIA een strategisch acquisitieplan op, in navolging van andere topsectoren. Doel is toonaangevende internationale LSH bedrijven naar Nederland te halen. De LSH sector bestaat voor een groot deel uit MKB bedrijven. In andere landen (onder meer Duitsland, Frankrijk, Turkije, Israël, België, V.S. en China) wordt het MKB stevig ondersteund (in-kind en financieel) waardoor er een sterk ongelijk level-playing field ontstaat voor het Nederlandse innovatieve MKB. Deze bedrijven moeten actief gestimuleerd worden bij het betreden van nieuwe markten en identificeren van nieuwe partners zodat zij niet achterblijven in de medische wereldmarkt. De LSH sector wil graag samen met de overheid een MKB programma opzetten om internationale kansen te identificeren en te benutten, ook als het gaat om het Europees Beleidskader Horizon 2020.

3 Governance De internationale agenda wordt getrokken door de samenwerkende brancheverenigingen in de LSHsector. Zij hebben een platform opgericht waarin afstemming plaatsvindt en taken worden verdeeld. In het platform zijn vertegenwoordigd Nefarma, Niaba, BioFarmind, Holland Health Tech, FHI, de Task Force Health Care en de FME. Zij beheren reeds de internationale portal Het platform wil graag ownership nemen voor de internationale rolling agenda. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met diverse partijen binnen de overheid, regionale organisaties, kennisinstellingen en andere stakeholders. Om de afstemming tussen de verschillende spelers en het wereldwijde postennetwerk te waarborgen is een internationaal coördinatiepunt noodzakelijk. Het platform samenwerkende brancheorganisaties gaat na hoe dit het best kan worden vormgegeven. Voor een goede uitvoering, continuïteit en kwaliteitsbehoud van de internationale agenda achten wij het noodzakelijk dat er van zowel publiek als van private zijde een financiële ondersteuning wordt geboden voor het betreffende secretariaat. Daartoe zal een beroep worden gedaan op de gelden beschikbaar gesteld voor de Regiegroep LSH in 2013 en verdere ondersteuning vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

4 Sectorfocus Vanuit de samenwerkende LS&H branches wordt gesteld dat Nederland in ieder geval internationaal sterk is in de volgende 14 product gebieden: 1. Medische Technologie en Hulpmiddelen: Producten en diensten m.b.t. directe medische zorg en behandelingen zoals apparaten, instrumenten, hulpmiddelen, implantaten, gebruiksartikelen en toebehoren. 2. Mobiliteitsoplossingen: Producten en diensten m.b.t. revalidatie, rehabilitatie, ouderenzorg, orthopedie, mobiliteit en fysiotherapie. 3. Ziekenhuisbouw: Producten en diensten m.b.t. het ontwerp, engineering, financiering, project management, bouw, inrichting, equipering, beheer, gebruik en onderhoud van ziekenhuizen en zorginstellingen 4. Medische Kennis: Diensten m.b.t. educatie, opleidingen, trainingen, consultancy en advisering ter optimalisatie van een gezondheidszorg infrastructuur. 5. Medische Hightech (link met topsector HTSM): Deelproducten en diensten van toeleveranciers aan OEM ers zoals mechatronische en precisietechnologie, metaal en kunststofbewerking en robotica. 6. E Health: Producten en diensten m.b.t. informatie en communicatiesystemen en andere oplossingen voor ziekenhuisdigitalisering en automatisering. 7. Zorg Ontwikkelingssamenwerking: Producten en diensten gericht voor de minderbedeelde, mensen in nood of ontwikkelingslanden zoals mobiele ziekenhuizen, financieringsmodellen, rampen en noodhulp enzovoorts. 8. Medische Voeding: Producten en diensten m.b.t. ziekenhuisvoeding, voedingssupplementen, dieetproducten enzovoorts. 9. Drugsonderzoek: Onderzoek en ontwikkeling van vaccins en therapeutica; target- finding, lead discovery. Gespecialiseerde services op het gebied van geneesmiddelontwikkeling, druglevering, toxicologie, formulering, opschaling en productie 10. (aantrekken investering/ deals) 11. Diagnostiek: Onderzoek en ontwikkeling naar bio-markers, moleculaire diagnostiek, imaging guided and activated therapeutics, stratificatie van patiënten 12. Biomaterialen: implantaten, coatings, actieve en passieve stellingen 13. Onderzoeksapparatuur: laboratoriumapparatuur, ICT infrastructuur, analyse apparatuur 14. Klinische trials: Gespecialiseerde CRO s, sterke patiënten cohorten, key- opinion leaders voor her leiden van onderzoek.

5 Topsector Life Sciences & Health Prioriteitsland: China A. Markt (afzet goederen en diensten) Ouderenzorg Revalidatiesector Dier vaccinaties Bio-Medicine B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden Diagnostiek, bio-farmaceutica, medische apparatuur, oncologie, cardiovasculaire geneeskunde en healthy aging m.b.v. geïntegreerd life sciences cluster C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases In kaart brengen mogelijkheden markt ouderenzorg en Nederlandse bedrijven en instellingen helpen pilot projecten op te zetten (focus op Shanghai) Bevorderen strategische partnerschappen tussen Nederlandse bedrijven en Chinese overheden, te beginnen bij de revalidatiesector. Dit mede m.h.o.o. life sciences & health bedrijvenmissie o.l.v. minister VWS in 2013/14 Ondersteunen gevestigde Nederlandse bedrijven Innovatieve en technologische expertise zijn nodig op het gebied van bio-medicine. Hier kan Nederland een belangrijke rol in spelen. Stimuleren wetenschappelijk/technologische samenwerking; ondersteunen bedrijven bij vestiging in China; faciliteren paviljoen China BIO (biotech, mei 2013) en Hospital Build (mei 2013); Uitwisselen kennis en talent door uitbouwen contacten Nederlandse universiteiten en MoHealth Human Resource Development Center. Helpen bij een medische zomerschool in Shenyang, georganiseerd door Northeastern University en TU Eindhoven Ondersteuning overheid t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc. Overige punten voor het prioriteitsland Aansluiting zoeken bij missies en bezoeken van VWS en andere medische delegaties indien relevant. Sectorfocus: 1,2,3,4,6 In 2013 Holland Lounge op Hospital Build.

6 Prioriteitsland: India A. Markt (afzet goederen en diensten) Medische technologie en biotechnologie: De Indiase gezondheidssector heeft een omvang van circa 65 miljard dollar en India behoort wereldwijd tot de landen met de sterkst groeiende investeringen op dit terrein. Medische technologie en biotechnologie nemen hier tezamen een aandeel in van 9 miljard dollar, met een jaarlijkse groei van 20%. Specifieke vraag is er naar medical devices for affordable health. Farmaceutische industrie: India is een wereldspeler op het gebied van de productie van generieke medicijnen en vaccins en is op zoek naar partners. Relevante regionale clusters bevinden zich in: - Karnataka (v.w.b. biotech, vooral regio Bangalore); - Delhi (v.w.b. overheidssamenwerking); - Andhra Pradesh (v.w.b. medicijnen); - Punjab (v.w.b. R&D en productie van de farmaceutische industrie); - Maharashtra (v.w.b. hoofdkantoren en fabrieken); - Gujarat (v.w.b. farmaceutische bedrijven, vooral in de regio Ahmedabad). Alle aspecten van economische diplomatie kunnen worden ingezet (i.e. Holland Branding, aanpakken van handelsbelemmeringen, inkomende en uitgaande bezoeken, onderzoeken, initiëren overheidssamenwerking, inzet vakattachés, inzet instrumentarium). In het bijzonder lijkt er een rol weggelegd voor de overheid in het voorlichten en desgewenst begeleiden van Nederlandse bedrijven die de Indiase markt willen betreden (b.v. tijdens missies) en van Indiase en Nederlandse bedrijven die willen samenwerken. Daarnaast kan de overheid gunstige voorwaarden scheppen voor intensieve(re) samenwerking tussen bedrijven en instellingen. Dit gebeurt nu al door de samenwerkingsovereenkomsten tussen EL&I en NWO met respectievelijk het Department of Science and Technology en het Department of Biotechnology (waarin LSH uitdrukkelijk wordt genoemd als samenwerkingsterrein). Nederlandse wetenschappers, instituten en bedrijven in de LSH sector hebben aansluiting gevonden bij Indiase partners voor onderzoek en ontwikkeling en mogelijke commercialisering van nieuwe toepassingen voor de markt tegen een aanvaardbare prijs. Deze kostenverlagende maatregelen kunnen ook zeer interessant zijn voor de beheersing van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. De LSH sector in NL heeft specifiek gevraagd om ondersteuning bij het identificeren van de vraag en lacune in de gezondheidszorg in India, bij het initiëren van de eerste contacten bij de Indiase overheid en bij beurzen (specifiek noemt de sector de beurs Hospital Build die in december 2012 in India wordt georganiseerd. Ook werd matchmaking genoemd en haalbaarheidsstudies naar grootschalige medische projecten in India. B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden R&D samenwerking in: - infectious disease & AMR; - medtech sector; - molecular imaging; - medical informatics; - biopharmaceuticals (vaccins); - oncology; - metabolic disease.

7 C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases NL mogelijk interessant voor Indiase bedrijven uit de LSH sector, die nauwer aangesloten willen zijn bij Nlse R&D-activiteiten. Daarnaast valt te denken aan aantrekken van (EU-)hoofdkantoren van Indiase farmaceutische bedrijven en/of strategische overnames (het Indiase Serum Institute heeft recent het Netherlands Vaccine Institute overgenomen) en extra investeringen na een overname (zo investeerde Dishman Pharma na overname van Solvay in een R&D faciliteit in NL). Ondersteuning overheid t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc. Economische diplomatie, in het bijzonder de dienstverlening door de NFIA-medewerker van HMA Delhi. Overige punten voor het prioriteitsland Aansluiting zoeken bij missies en bezoeken van VWS en andere medische delegaties indien relevant. Sectorfocus: 1,2,3,4,5 Holland Lounge op Hospital Build

8 Prioriteitsland: Verenigde Staten A. Markt (afzet goederen en diensten) LSH-breed, o.m.: - Medische technologie en hulpmiddelen (medical devices) - Mobiliteitsoplossingen - Ziekenhuisbouw - Medische Kennis - E-Health - Biomaterialen - Onderzoeksapparatuur B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden Personalized medicine Healthy ageing E-Health Medische technologie C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases Focus: Massachusetts, California, Illinois, North Carolina, New Jersey, New York, Indiana Incl. afzet bij WB/VN. Ondersteuning overheid (t.b.v. alle subsectoren): - Vraagbeantwoording en advisering aan bedrijven. - Matchmaking. - Organisatie van missies en evenementen. Bijv. paviljoen op Bio International (Chicago, april 2013), Lab on a Chip World Congess (California, 2013). - Facilteren publiek-private partnerschappen (bijv. via PIB-Partners for International Business van AgentschapNL). - Marktverkenning door postennetwerk. - Positionering bedrijven voor WB/VN-tenders. Focus: California, Massachusetts Focus: California, Washington DC, Massachusetts Focus: Massachusetts, California, North Carolina, Maryland Focus: Massachusetts, Illinois, California Ondersteuning overheid (t.b.v. alle kennisgebieden hierboven): - Vraagbeantwoording en advisering aan kennisinstellingen. - Scouting van R&D trends en ontwikkelingen in innovatie- en ondernemerschapsbeleid. - Organisatie van missies en evenementen. - Strategische samenwerking met Boston, bijvoorbeeld via matchmakingsprogramma MassBio en het LSH platform in NL. - Aansluiting bij communicatie zoals Holland Branding, publieksdiplomatie. - Rapportage en informatieverstrekking (bijv. artikelen). - Netwerken. Ondersteuning overheid t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc.

9 D. Aantrekken kenniswerkers Prioritaire kennisgebieden Dit vindt veelal plaats direct via universiteiten of via headhunters en advertenties in vakbladen. Veel onderzoekers gaan postdoc in VS doen en missen vaak incentive om terug te keren. Overige punten voor het prioriteitsland Aansluiting zoeken bij missies en bezoeken van VWS en andere medische delegaties indien relevant. Sectorfocus: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13 Holland Paviljoen op BIO International en deelname Conferentie EUPF + UM Washington

10 Prioriteitsland: Rusland A. Markt (afzet goederen en diensten) De topsector heeft aangegeven voornamelijk te willen inzetten op medische technologie en hulpmiddelen, mobiliteitsoplossingen, ziekenhuisbouw, medische kennis en e-health. Daarnaast biedt Rusland ook veel mogelijkheden voor de farmaceutische industrie. Dit onderwerp is de afgelopen jaren nadrukkelijk door de Russische overheid op de agenda gezet als één van de speerpunten van het innovatie/-modernisatiebeleid. Er wordt actief gezocht naar samenwerking met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. Alle aspecten van economische diplomatie kunnen worden ingezet (i.e. Holland Branding, aanpakken van handelsbelemmeringen, inkomende en uitgaande bezoeken, onderzoeken, initiëren overheidssamenwerking, inzet vakattachés, inzet instrumentarium). De Task Force Health Care werkt momenteel aan een Partners for International Business programma. Hiertoe is een consortium gevormd, waar op dit moment elf bedrijven deel van uitmaken, maar dat openstaat voor bredere deelname. Het convenant voor de PIB moet op korte termijn worden getekend. De overheid heeft voor de topsector LSH vooral meerwaarde als een brug naar Russische beleidsbepalers. Omdat de Russische gezondheidszorg sterk overheidsgedreven is, heeft de Nederlandse overheid noodzakelijkerwijs een grote rol te spelen. Twee ontwikkelingen zijn in dit verband noemenswaardig: 1. De afgelopen anderhalf jaar is veel geïnvesteerd in de totstandkoming van een werkgroep Gezondheidszorg onder de Gemengde Economische Commissie. Dit blijft een belangrijk instrument om de Russische overheid te betrekken bij de uitwerking van de plannen in deze sector. In deze werkgroep zijn vijf thema s voor bilaterale samenwerking benoemd: o o o o o Mother & child Healthy lifestyle Rural healthcare Hospital design and management Training and education 2. Het ministerie van VWS werkt aan een MoU met het Russische ministerie van Gezondheidszorg. Dit MoU dat in oktober wordt ondertekend moet een paraplu worden zijn waaronder pilot projecten van Nederlandse bedrijven in Russische regio s kunnen worden geschaard. De ambassade in Moskou en het CG in St. Petersburg hebben tevens een rol bij het signaleren van kansen voor de topsector, vooral in regio s buiten Moskou en Sint Petersburg. De ambassade kan faciliteren bij het leggen van de benodigde contacten. In 2013 wordt een bilateraal Nederland-Ruslandjaar georganiseerd. In het kader hiervan zijn diverse bezoeken van Nederlandse bewindspersonen aan Rusland (en omgekeerd) voorzien en wordt zwaarder ingezet op communicatie en Holland Branding. De topsector LSH kan in 2013 gebruik maken van deze inzet door aan te sluiten bij de diverse piekmomenten. In december 2012 en 2013 wil de TFHC met een Holland paviljoen acte de présence geven tijdens de beurs Zdravookhraneniye in Moskou om daar het consortium met in haar kielzog alle TFHC leden te presenteren. Het idee is om tijdens de beurs al lopende samenwerkingsprojecten te presenteren. De Nederlandse ambassade kan ondersteunen bij het organiseren van zulke inhoudelijke activiteiten en/of een netwerkreceptie.

11 B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden (medisch) biologen Aandacht voor technologische samenwerking in kader van ontwikkeling science park Skolkovo (follow up bezoek delegatie Vekselberg). UMC Groningen heeft omvangrijk project met Skolkovo voor opleiding van (medisch) biologen. Aandachtspunt is om vanuit deze samenwerking nieuwe technologisch-wetenschappelijke samenwerking op publiek-private basis op te zetten. In Solkovo zijn al een aantal zeer grote internationale bedrijven aangesloten. Overige punten voor het prioriteitsland Aansluiting zoeken bij missies en bezoeken van VWS en andere medische delegaties indien relevant. Sectorfocus 1,2,3,4,6 Holland Lounge op beurs in Zdravoo.

12 Prioriteitsland: Japan A. Markt (afzet goederen en diensten) Bioscience, medische apparatuur NB: voor Japan liggen de gevraagde inspanningen vaak op het raakvlak van de topsectoren Life Sciences, Chemie en High Tech Systems (m.n. medische apparatuur) Life Sciences algemeen Medische apparatuur (zie High Tech Systems) Voedingsupplementen en vitamines - Rapportages: over wijzigingen in regelgeving, zoals kwalitatieve aanpassingen in medicijnen en medische apparaten. - Markttoegang: ondersteuning bedrijfsleven bij contacten met autoriteiten om markttoegang te borgen en verruimen. Het gaat dan bijvoorbeeld om producten zoals elektronische medische apparaten, designer rollators, etcetera. - Markttoegang: contacten met autoriteiten over (wegnemen van) standaardisering en andere non-tarifaire barrières. B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden Veroudering als algemeen thema (preventie en langdurige zorg) Specifieke thema s: stamcellen, regeneratieve geneeskunde, synthetische biologie, diagnostiek (kanker), biomedische materialen Stamcelonderzoek/Regeneratieve geneeskunde Synthetische biologie Diagnostiek (kanker) Biomedische materialen C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases Samenwerking NWO- Tokyo Women s Univ. e.a. n.a.v. cross debate. Samenwerking NWO en Osaka University n.a.v. verkenning? Samenwerking Amsterdam (ziekenhuizen) met Japan n.a.v. bezoek delegatie A dam? Via DSM seminar met Japanse biomedmat bedrijven? Ondersteuning overheid t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc. - Vanuit AgentschapNL worden onder het programma Strategische Acquisitie extra inspanningen verricht voor de topsector Chemie om Japanse spelers naar NL te halen. Hieronder vallen ook bedrijven die opereren op het raakvlak van chemie en life sciences

13 Overige punten voor het prioriteitsland (bioscience). - De Japanse farmareus Astellas heeft onlangs een grote uitbreidingsinvestering gedaan in het Bioscience Park Leiden. In de nieuwe faciliteiten worden o.a. de Europese R&D faciliteiten van Astellas gevestigd. Op 3 december 2012 is de ceremoniële opening. Gezamenlijke inspanningen vanuit EL&I/NFIA vanuit DH en ambassade TOK hebben bijgedragen aan de investeringsbeslissing. In de life science sector, vooral in de farma hoek, vinden veel overnames plaats. We krijgen hier met regelmaat vragen over en bij veel van de farmagiganten in Japan staat oa. het Leiden Bio Science Park op de radar. In dit veld heeft Nederland grote concurrentie van vooral de UK en Zwitserland, maar ook grote afzetmarkten als Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn in deze een concurrent. De vergrijzing van de (kapitaalkrachtige) Japanse bevolking biedt de komende jaren kansen voor aanbieders van excellente oplossingen. Dit kan variëren van consumentenproducten zoals vitamines en andere voedingssupplementen tot medische apparatuur voor zieken- en verzorgingshuizen. Nederland staat in Japan bekend als land dat zijn eigen vergrijzingsproblematiek proactief en ambitieus aanpakt. Hier ligt een kans voor succesvolle Holland Branding. Sectorfocus: 7,9,10,11,12,13

14 Prioriteitsland: Canada A. Markt (afzet goederen en diensten) Biotechnologie (ontwikkeling en productie van pharmaceuticals and medical devices, genomics, pharmacogenomics and bioinformatics) In 2013 (eventueel) een NLse handelsmissie organiseren, naar Oostkust Canada; deels als follow up van inkomende missie Life Sciences uit de regio Ontario in oktober Signalering voor kansen voor het NLse bedrijfsleven. Uitvoeren van marktscan voor sector LSH om kansen in Canada goed in beeld te krijgen De mogelijkheid bestuderen voor een PIB op dit vlak. Ondersteuning bieden bij het leggen van relevante Canadese contacten op de Bio 2013 in Chicago (VS) Een spreker regelen op een beurs voor Life Sciences (i.o.m. de sector) B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden PM nader in te vullen na afloop bezoek delegatie Ontario aan NL (10 en 11 oktober 2012). C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases Ondersteuning overheid (via NFIA kantoren VS) t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc. Sectorfocus: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13

15 Prioriteitsland: Turkije A. Markt (afzet goederen en diensten) Medische technologie en hulpmiddelen, mobiliteitsoplossingen, medische kennis en E- Health C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Rode Biotech/medical Diagnostics & Imaging Medische apparatuur/ systemen (nanomedicine, Photonics, Printing, Robotics & Embedded Systems, Imaging, E- Health) Regenerative medicine Onderzoeksgebieden: - Translational Research - Clinical Research - Cardiovascular Research - Infectious Diseases - Oncology - Rheumatology - Neurodegenerative Diseases Sectorfocus 1,2,3,4,6 Markt is in Turkije kansrijk, maar er zijn momenteel nog geen activiteiten ontplooid. In toekomst zal focus dus ook liggen op het scannen en uitwerken van mogelijkheden op deze markt. De missie die in november met MP en Bleker plaatsvindt zal een eerste stap zijn voor NLse bedrijven om markt te ontdekken In toekomst bestaat mogelijkheid tot seminars e.d. om markt verder te specificeren en kansen te signaleren. Ondersteuning overheid t.b.v. alle subsectoren hiernaast. Steun aan geïnteresseerde bedrijven bij: - Lead Generation (samen met regionale partners/life sciences netwerk in Nederland). - Informatieverschaffing. - Begeleiding. - Netwerken. - Presentaties, promotie van Nederland (de keus voor Nederland binnen Europa). - opzet van een bedrijf in Nederland inclusief vestigingslocatie keus in samenwerking met regionale partners. - ondersteuning gericht op type activiteit van outsourced distributie (samen met NDL) - Marketing & Sales - R&D - Hoofdkantoren. - Investor Relations - steun aan bestaande buitenlandse bedrijven om Nederland to verkopen voor uitbreiding, consolidatie, nieuwe activiteiten etc.

16 Prioriteitsland: Duitsland/ Life science en materialen N.B. niet genoemd onder de 10 landen A. Markt (afzet goederen en diensten) Met zijn vergrijzing en vele aandacht voor gezondheid kent Duitsland veel kansen op het gebied van life science en health. Kansen liggen ook op e-health een terrein waar NL voor loopt op Duitsland. Kansen liggen zeker ook in Zuid-Duitsland. Deze topsector krijgt mogelijk aandacht tijdens het bezoek van de prins en prinses aan Zuid Duitsland in juni De sector is zeer sterk in baden Würtemberg rond universiteit Tübingen en de regio Rhein Main Neckar. Hessen is de grootste standplaats ten aanzien van producerende biotechnologie. Sector LSH valt binnen specialisatie postennet; kan ondersteunen bij het leggen van contacten, o.a. beurs deelname etc Aandacht bij Zuid-Duitsland initiatief Biotechnologie m.n. rode en witte Medische technologie B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden Personalized medicine Innovatieattaché Berlijn plant workshop personalized medicine in voorjaar Sectorfocus: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13 Holland Paviljoen op de MEDICA beurs Holland Lounge op de BIO Europe Holland Lounge op Hospital Build

17 Prioriteitsland: Israël A. Markt (afzet goederen en diensten) Medical Devices: kleine markt, maar innovatief. Eerste plaats op wereldranglijst als het gaat om medical device patents. In 2010 waren er in Israël 1100 Life Sciences bedrijven (1996: 186). Digital Imaging: snel groeiende sector met veel startups (ieder jaar rond 80 nieuwe bedrijven). Bedrijven aan elkaar koppelen en desgewenst bij de Isr overheid introduceren, bijvoorbeeld tijdens missies en evenementen Idem B. Technologische samenwerking Meest kansrijke kennisgebieden Medical devices (met hightech topsector): disposable & implantable, medical equipment, diagnostics, imaging, monitoring Biotech: tissue engineering, pharmaceuticals, immuuntherapie Pharmaceuticals: drug discovery and delivery Healthcare IT (met hightech topsector) 1. Bedrijven aan elkaar koppelen en desgewenst bij de Isr overheid introduceren, bijvoorbeeld tijdens de Biomed Conference in Tel Aviv in mei Organisatie van Bilaterale Innovatiedag (evenement voor branding, business en consortiumvorming) met als tentatief thema Medical Technology in Nederland in maart 2013 en van voorafgaande promobezoeken van Isr journalisten of bezoeken van Isr influentials aan Nl innovatie hotspots Bedrijven aan elkaar koppelen en desgewenst bij de Isr overheid introduceren, bijvoorbeeld tijdens missies en evenementen Idem Idem C. Acquisitie (aantrekken van investeringen die Topsector in NL versterken) Meest gewenste subsectoren Amsterdam in Business en de Amsterdamse Innovatie Motor bezochten de Biomed Conference 2012 en bepalen momenteel een strategie t.a.v. Israël Medical devices (medical imaging) Pharma Bio informatics / healthcare IT Bedrijven aan elkaar koppelen en desgewenst bij de Isr overheid introduceren, bijvoorbeeld tijdens missies en evenementen Idem Idem D. Aantrekken kenniswerkers 26% van PhDs is in life science Prioritaire kennisgebieden Biologie Koppelen van Nl en Isr bedrijven en kennisinstellingen

18 Medicine / pharma Idem Overige punten voor het prioriteitsland Branding 1. Missies en evenementen kunnen een deel van hun programma (b.v. een avond) reserveren voor een open seminar met netwerkgelegenheid. Dit format werkt goed in IL en wordt door de pers opgepakt. Het economisch team van de ambassade is altijd aanwezig als eerste contactpunt. 2. NL levert keynote sprekers bij toonaangevende Isr congressen. 3. Grotere evenementen kunnen worden voorafgegaan door promotiereizen van Israëlische journalisten of influentials bezoeken aan NLse innovatie hotspots. 4. Engelstalige nieuwsbrief die door ambassades (niet alleen IL) regelmatig verspreid kan worden. Holland Branding, Strategische Beurzen Business Eventuele missies en evenementen hebben een B2B of K2K focus, waarbij iedere partij vooraf wensen aangeeft. Partners for International Business Consortia De initiatieven hierboven kunnen een start zijn voor consortiavorming, waarbij de topsector, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid een langdurige en afgestemde strategie bedenken t.a.v. Israel. R&D-financiering en venture capital dienen hierin een prominente plek te krijgen en aan te sluiten op Isr pragmatische R&D-beleid. Partners for International Business Geplande evenementen 1. Bilaterale Innovatiedag, maart Biomed Conference, mei 2013 Regio s 1. Amsterdam 2. Eindhoven Ontwikkelingssamenwerking - Training en samenwerking van rampenteams - Ondersteunen van samenwerking Hebrew university met al Quds (Palestijnse gebieden) op gebied van Kattenkrabziekte (voorheen gesubsidieerd) Sectorfocus: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13

19 Prioriteitsland: Indonesië A. Markt (afzet goederen en diensten) -Medische technologie en hulpmiddelen -Ziekenhuisbouw -Medische kennis - in overleg met de topsector en FME ondersteunt ambassade op vraaggestuurde wijze deelname aan vakbeurzen, kennisuitwisseling over universal health care, en opzetten van samenwerkingsverbanden. - inzet van reguliere handelsbevorderingsinstrumentarium, waaronder onderhouden van relevant netwerk, matchmaking, zakenpartnerscans, organiseren van side-events, faciliteren van handelsmissies t.b.v. het bedrijfsleven, faciliteren van uitwisseling van kennis en expertise. - belangrijke focus op bemiddeling bij handelsbelemmeringen o.a. via inzet EU-netwerk en economische diplomatie. - Tevens vanuit OS perspectief: inzet van ORIO instrumentarium t.b.v. ontwikkeling van de gezondheidssector in Indonesië Overige punten voor het prioriteitsland Duidelijke crossovers met topsector water (drinkwatervoorziening en sanitatie, en in mindere mate met waterveiligheid) en met voedselzekerheid (voedselkwaliteit en diversificatie voedselpakket) en tuinbouw (idem voedselzekerheid) vanuit OS perspectief: Toegang tot veilig drinkwater en - urbane sanitatie programma en rurale community led total sanitation sanitatie programma worden met NLse steun uitgevoerd, gericht op verbetering van sanitatie en afvalwaterbehandeling. Toegang tot voedsel van voldoende kwaliteit - Teeltverbetering- en nutriënt awareness projecten, ter ondersteuning van IDH inspanningen (i.s.m. private sector) op Sulawesi t.b.v. verduurzaming van de productie Sectorfocus 1,2,3,4,6,7

20 Prioriteitsland: Singapore A. Markt (afzet goederen en diensten) Algemeen Centrale focus in Singapore is Innovatie en R&D samenwerking. Singapore heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde biomedische hub in productie en ontwikkeling van geneesmiddelen, diagnostische middelen en medische technologie. Veel grote farmaceutische bedrijven zijn gevestigd in Singapore. Behalve in de universiteiten wordt ook veel onderzoek gedaan binnen het Biomedische cluster van A*STAR (Agency for Science Technology and Research), bij voorkeur in samenwerking met bedrijven. De overheid stimuleert translationeel en klinisch onderzoek, door het reserveren van s$ 125 miljoen voor onderzoek naar Kanker, Metabolische aandoeningen (Diabetes en Obesitas), Oogziekten, Infectieziekten en Neuroscience. Singapore heeft een Masterplan healthcare 2020 gepresenteerd waarin onder meer de opening van drie nieuwe ziekenhuizen wordt aangekondigd. Stijgende gezondheidskosten door verouderende populatie en toename van chronische ziekten is ook hier een probleem. Kansen liggen er dan ook voor de medische technologieën die helpen om gezond en zelfstandig te leven. Subsector: Molecular Diagnostic Subsector: Home-care, selfmanagement & ICT Subsector: Health Technology assessment and Quality of Life Subsector: Specialized Nutrition De Ambassade publiceert in 2013 tenminste drie artikelen over beleid, overheidsstrategie, technologische ontwikkelingen en kansen voor Nl kennisinstellingen en bedrijven in de life sciences en health in Singapore. De focus daarbinnen ligt bij de kansrijke subsectoren. De Ambassade informeert Singaporese partijen in de triple helix tenminste een keer per maand over Nederlandse kennis en kunde in de LSH-sector door middel van presentaties, artikelen en matchmaking. De ambassade zal proactief een matchmaking reis van Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen naar Singapore ondersteunen. De ambassade zal de EVD en relevante branche-organisaties, bedrijven en instellingen informeren over kansen voortvloeiend uit het masterplan healthcare 2020 Ambassade zal in overleg met topsector en vraaggestuurd instrumenten inzetten als matchmaking, ondersteuning sector missies, bemiddeling bij evt handelsbelemmeringen, kansensignalering over tenders/aanbestedingen, actief netwerkonderhoud, side events bij relevante beurzen/conferenties, maken van zakenpartnerscans. De ambassade zal een seminar organiseren over Nederlandse kennis en kunde op gebied van Healthy Ageing (medtech voor ouderen, functional foods & voeding, onderzoek) tijdens een van de relevante conferenties, zoals Pharma-Food, Rehab Tech Azië of Biopharma Ondersteuning en side event bij MedFair idem seminar over Nederlandse kennis en kunde op gebied van Healthy Ageing (medtech voor ouderen, functional foods & voeding, onderzoek) tijdens een relevante conferentie als Pharma-Food, Rehab Tech Azië of Biopharma Overige punten voor het prioriteitsland Sterke synergie van Life Science inzet met de focus binnen topsector Agro-Food (een prioriteit voor Singaporese autoriteiten); Singoporese autoriteiten leggen belangrijke focus op providing solutions for societal changes zoals vergrijzing en gerelateerde gezondheidsproblemen als diabetes. Hier liggen duidelijk kansen vanuit beide topsectoren in Nederland, zowel op vlak van handel/export, als van investeringen en R&D/innovatie samenwerking (belangrijke centrale focus in Singapore). Sectorfocus 1,2,3,4,6,7 Holland Lounge op Medical Fair Beurs

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Prioriteitslanden Overzicht

Prioriteitslanden Overzicht Notitie: Prioriteitslanden Overzicht Topsector Life Sciences & Health Geschreven door: Dutch LSH Alliance Samenwerkingsverband van LSH branches: Nefarma, FME, Biofarmind, Niaba, FHI, TFHC en HHT. Geschreven

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Prioriteitslanden Overzicht

Prioriteitslanden Overzicht Notitie: Prioriteitslanden Overzicht Topsector Life Sciences & Health Geschreven door: Dutch LSH Alliance Samenwerkingsverband van LSH branches: Nefarma, FME, HollandBIO, FHI, TFHC en HHT. Geschreven voor:

Nadere informatie

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 Agenda 1. Constructie en activiteiten Netherlands Business Support Office 2. Sectorfocus Postennet Duitsland 3. Baden Württemberg

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Internationaal ondernemen is een belang - rijke pijler onder de Nederlandse economie.

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

De wereld om ons heen

De wereld om ons heen De wereld om ons heen LSH Regio Overleg Peter Post 9 april 2015 Utrecht Dutch Life Sciences & Health Sector 1 of the 9 Topsector in the Netherlands Nederlandse gezondheidszorg Feiten & Cijfers: In 2012:

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Een nationale alumnistrategie

Een nationale alumnistrategie Een nationale alumnistrategie Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl Het Nederlandse onderwijs is populairder dan ooit. Jaarlijks volgen meer dan 112.000 internationale studenten uit 164 landen een

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Onderzoek Internationaal Ondernemen Onderzoek Internationaal Ondernemen 2012 augustus 2012 In samenwerking met: Inhoudsopgave Introductie... 2 Achtergrondinformatie... 3 Export... 6 Uitbesteding... 8 Knelpunten & Barrières... 9 Ondersteuning...

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011

Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011 Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011 Postennetwerk en Economische Diplomatie Samen markten veroveren Meneer

Nadere informatie

Topsector Chemie. Doelland 1: Brazilië

Topsector Chemie. Doelland 1: Brazilië Topsector Chemie Boegbeeld Trekker Internationalisering / private secretaris Aanspreekpunt EL&I/IB Ambtelijke secretaris Gerard van Harten (oud-voorzitter Raad van Bestuur Dow Benelux) Nelo Emerencia Jorn

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013 Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen juni 2013 Auteur / Onderzoeker: Dhr. P.M. Walison MSc Beleidsadviseur Internationaal Ondernemen Zoetermeer, juni 2013 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Programma break-out sessie Introductie Iran Ruben Dubelaar, Manager Internationaal Ondernemen Kenniscarrousel met 3 tafels Ervaringen

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022 Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Amsterdam, 19 september 2012 Ondergetekenden, Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Cluster Sport,

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

b. of het NBSO-netwerk relevant, doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) was.

b. of het NBSO-netwerk relevant, doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) was. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 17 juli 2014 Betreft

Nadere informatie

The AgriFoodTech Accelerator

The AgriFoodTech Accelerator The AgriFoodTech Accelerator Marcel van Haren Manager Cluster Agri & Food Dromen over Agri & Food De komende 40 jaar is wereldwijd evenveel voedsel nodig dan het totaal wat er de afgelopen 8.000 jaar geproduceerd

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013

Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Clinical Trials in Nederland 25 april 2013 Leonie Middelink * Bestuurslid NVFG Head Clinical Operations - Roche * Spreekt op persoonlijke titel Imago versus facts and figures Is de ietwat negatieve perceptie

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Doelstelling van ons missie! Waarom Duitsland? Waarom doelregio Baden-Württemberg?

Doelstelling van ons missie! Waarom Duitsland? Waarom doelregio Baden-Württemberg? Uitgaande missie naar Baden-Württemberg op het vlak van kennisintensieve biotechnologie Bio Life Sciences (voornamelijk gericht op Biotech Pharma Health - Chemie) Van 28 t/m 30 oktober 2009 exportimpulse!

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven:

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: De Nederlandse software product sector Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: het Midden-Oosten en Golfgebied Woerden, 20 februari 2013 Paul Tjia, GPI Consultancy Product software sector

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Export Promotion Trends, tools & tips Peije Bruil, ARCUSplus Windesheim/Zwolle, 15 december 2016 Partner in acquisitie www.arcusplus.com Agenda Tour de Horizon Good practices Instrumenten Tips & tricks

Nadere informatie

De overheid als launching customer

De overheid als launching customer De overheid als launching customer Julia Williams Project leader elektrisch rijden Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Waarom elektrisch rijden? Klimaat Het duurzame energiesysteem

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

EFRO-project Internationalisering KMO s MedTech BioTech RegMed. Raadscommissie Regionaal Beleid en Economie 13 juni 2017

EFRO-project Internationalisering KMO s MedTech BioTech RegMed. Raadscommissie Regionaal Beleid en Economie 13 juni 2017 EFRO-project Internationalisering KMO s MedTech BioTech RegMed Raadscommissie Regionaal Beleid en Economie 13 juni 2017 1. Oproep Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2. MedTech BioTech RegMed

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch Convenant Partners for International Business New Communities with Go Dutch Den Haag, 13 september 2012 Convenant Partners for International Business: het PIB-actieplan Ondergetekenden, De Staatssecretaris

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff Wind op zee en India 11 December, 2013 Ir. Leon Wijshoff Programma Energie Internationaal (PEI) - Doelstelling:EZ ondersteunen bij het uitvoeren van internationale energiebeleid, op het gebied van duurzame

Nadere informatie

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring HEALTH CARE LAB Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring Medische proeftuin en R&D centrum voor nieuwe innovaties Concept HEALTH CARE LAB Inleiding

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden

De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden De Staat van Nederland Innovatieland: een gouden ei? Walter Manshanden Van der Zee, F., W. Manshanden, F. Bekkers, T. van der Horst ea (2012). De Staat van Nederland Innovatieland 2012. Amsterdam: AUP

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering THEMABIJEENKOMST I & C 22 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 30 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1.

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Wij zorgen voor gezondheid. Samen met jou.

Wij zorgen voor gezondheid. Samen met jou. Wij zorgen voor gezondheid. Samen met jou. WIE ZORGT VOOR ONZE GEZONDHEID? JIJZELF, OM TE BEGINNEN Je gezondheid is immers een dierbaar bezit, waar je zuinig mee omspringt. Al realiseren we ons dat soms

Nadere informatie

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen -

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen - Propositiedocument Business Cluster Semiconductors - aanbevelingen - Uitgevoerd in opdracht van: Business Cluster Semiconductors Nijmegen, februari 2012 Aanbevelingen A Veranker en versterk de toppen (circuits,

Nadere informatie