Jaarverslag RAI Holding B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. RAI Holding B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 RAI Holding B.V. Wij geloven in de kracht van verbinding. Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengen wij al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

2 Inhoud 3 Profiel, kernwaarden, visie 4 Kerngegevens en activiteiten 5 Voorwoord 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Verslag van de directie 9 Marktomstandigheden in Positie RAI in Strategie en focus in Ontwikkelingen in Eigen evenementen 11 Evenementen door derden 12 Eenmalige evenementen 13 Faciliteiten 13 Overige activiteiten en deelnemingen 15 Organisatie en medewerkers 17 MVO 18 Risico s en risicomanagement 19 Financiële ontwikkelingen 21 Vooruitzichten Jaarrekening 23 Overige gegevens 40 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 40 Kerncijfers 41 Samenstellingseisen Raad van Commissarissen en profiel leden 44 Persoonlijke gegevens bestuurders 45 Overige personalia 46 Adressen 47

3 Profiel, kernwaarden, visie 4 Kernwaarden Amsterdam RAI Inspireert mensen Geeft energie Stimuleert business Voor iedereen Behaalt duurzaam resultaat Ons verhaal Wij geloven in de kracht van verbinding. In een wereld vol mogelijkheden om mensen, ideeën en visies te verenigen. Vanuit het internationale Amsterdam brengen wij al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland. Als faciliterende of organiserende partij zijn wij in staat context, content en communities met elkaar te verbinden. Wij creëren de juiste condities waarin inspirerende ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Waarin verschillende talen elkaar kunnen begrijpen in één gedachte. Uit deze synergie ontstaat de meerwaarde van een goede ervaring of een zakelijk succes. Met een creatieve handelsgeest en focus op operational excellence maken we het onmogelijke mogelijk. Voor onze klanten, voor Amsterdam en voor onszelf. Vanuit deze ambitie ontstaat de energie om op een gastvrije en duurzame wijze zaken te doen, en van elkaar te leren. Zo verbinden wij mensen zowel fysiek als virtueel om elkaar te inspireren, verrassen en verrijken. Altijd met een open geest en een mondiaal perspectief. Om samen te bouwen aan een toekomst vol nieuwe ervaringen, kansen en betekenisvolle momenten die er echt toe doen. Amsterdam RAI Inspiring People

4 Kerngegevens en activiteiten 5 Resultaten Omzet 134,7 133,6 125,0 108,1 123,5 Bedrijfsresultaat 6,0 7,8 11,6 4,4 10,9 Nettoresultaat 2,1 3,1 5,7 0,2 5,3 Groepsvermogen 76,4 76,3 76,5 70,9 72,6 Balanstotaal 196,2 203,9 208,0 210,6 206,7 Voorzieningen 6,5 4,8 5,0 4,1 2,9 Netto-investeringen*) 11,1 10,3 6,6 17,8 38,6 Ratio s: Bedrijfsresultaat in % van de omzet 4,5% 5,8% 9,3% 4,1% 8,8% Solvabiliteit 38,9% 37,4% 36,8% 33,7% 35,1% *) gebouwen, installaties en inventaris Activiteiten In 2012 zijn in het Amsterdam RAI Convention Centre (de RAI) 629 evenementen georganiseerd die ruim 1,4 miljoen (2011: 1,6 miljoen en 2010: 1,4 miljoen) bezoekers trokken. Hiervan kwamen er voor door Amsterdam RAI georganiseerde beurzen en bezoekers voor door derden georganiseerde evenementen. Het totaal aantal exposanten kwam in 2012 uit op (2011: en 2010: ) RAI Internationale tentoonstellingen en congressen Bezoekers Nationale tentoonstellingen en congressen Bezoekers Voorstellingen Bezoekers Overige evenementen Bezoekers TOTAAL RAI Bezoekers Elders Nederland Nationale tentoonstellingen en congressen Bezoekers TOTAAL Nederland Bezoekers Buitenland Internationale tentoonstellingen Bezoekers TOTAAL RAI Bezoekers

5 Voorwoord 6 De ontmoeting blijft De kracht van verbinding is de kern van onze strategie. Door mensen bij elkaar te brengen, zowel fysiek als virtueel, genereren we waarde voor onze stakeholders. Door het optimaliseren van de faciliteiten in Amsterdam en het vernieuwen van onze beursconcepten, zijn we als Amsterdam RAI steeds beter in staat grote, internationale evenementen aan ons te binden of zelf te exploiteren. Dat is van cruciaal belang, want internationaal is sprake van een tendens dat professionals en consumenten nog steeds naar beurzen en congressen komen, maar dan wel de evenementen die ertoe doen. Evenementen die internationaal of nationaal geen sterke positie hebben, staan onder druk. Evenementen met internationaal leidende posities blijven groeien. Dankzij een solide kalender van sterke nationale en internationale evenementen, en een groeiende aantrekkingskracht voor internationale congressen, heeft Amsterdam RAI in de basis een uitstekend jaar achter de rug. In onze kernactiviteiten werd in 2012 een groei in bedrijfsresultaat van maar liefst 26,4% ten opzichte van 2011 gerealiseerd. RAI Holding B.V. behaalde, inclusief de dochterbedrijven, een netto-omzet van 3 134,7 miljoen; 0,8% meer dan de 3 133,6 miljoen in 2011 en 7,8% meer dan het qua evenementenkalender meer vergelijkbare jaar Helaas werden de positieve (financiële) resultaten op de kernactiviteiten deels tenietgedaan door tegenvallers bij de twee dochterbedrijven. Bij RAI Langfords kwam in juli 2012 aan het licht dat de resultaten jarenlang beter zijn gepresenteerd dan ze werkelijk waren. Daardoor was een hersteloperatie noodzakelijk en zijn de activiteiten van RAI Langfords per 1 januari 2013 verkocht. Ook MECC Maastricht wist, tegen de verwachtingen in, geen positief resultaat te behalen. Vanwege onze aangescherpte strategie en aflopende huurcontracten, worden met Gemeente Maastricht en MECC Maastricht gesprekken gevoerd over een andere vorm van samenwerking. Ondanks de tegenvallende resultaten bij de dochters, heeft RAI Holding het jaar kunnen afsluiten met een bedrijfsresultaat van 3 6,0 miljoen. Trots zijn we op de uitverkiezing in 2012 tot Best International Venue door toonaangevend vakblad Exhibition News. Ook wonnen we de prestigieuze Sustainable Development Award van brancheorganisatie UFI en de European Social Responsibility Award van marketingorganisatie HSMAI. We zien het als een bevestiging van onze strategische keuzes en aanpak in de afgelopen jaren. Vooruitkijkend belooft 2013 een uitdagend jaar te worden. De verkoop van de activiteiten van RAI Langfords en de beoogde gewijzigde samenwerking met de Gemeente bij het MECC Maastricht, leiden ertoe dat de resultaten van RAI Holding in 2013 nadrukkelijker bepaald zullen worden door de resultaten van haar kernactiviteiten. Positief daarbij zijn de goede bijdragen van grootschalige internationale evenementen. De komst in september van het European Society of Cardiology Congress (ESC) met zo n deelnemende cardiologen, belooft een bijzonder hoogtepunt te worden. Nationaal blijven de Horecava en de Huishoudbeurs publiekstrekkers van formaat. De edities van onze eigen internationale beurstitels in het buitenland vertonen onverminderd groeicijfers. De ruimte in de kalender vanwege het niet doorgaan van de AutoRAI 2013 kunnen we helaas maar ten dele commercieel benutten vanwege de korte aanlooptijd. Verder is onze uitgangspositie vergeleken met onze concurrenten in Europa sterk te noemen. De investeringen in hoogwaardige faciliteiten, de ligging van het Amsterdam RAI Convention Centre (de RAI) nabij het stadscentrum en Schiphol als vierde luchthaven van Europa, de groeiende beschikbaarheid van hotelkamers en de aantrekkingskracht van Amsterdam maken de RAI internationaal een uiterst aantrekkelijke locatie voor grootschalige, meerdaagse internationale evenementen. Dit blijkt ook uit onze goed gevulde orderportefeuille voor de komende jaren. Op basis van onze sterke nationale en internationale positie zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Door de aanhoudend slechte economische condities en het plotselinge wegvallen van de AutoRAI 2013, zal 2013 echter wel een uitdagend jaar zijn. Drs. A.J. Bakker, Algemeen directeur

6 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van RAI Holding is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2012 conform de aangeboden stukken zonder voorbehoud vast te stellen. Voorts stellen wij de aandeelhouders voor om over 2012 een dividend uit te keren van 3 2,0 miljoen en de resterende winst toe te voegen aan de reserves. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de aandeelhouders tevens verzocht worden de directie decharge te verlenen voor haar bestuur en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor haar toezicht. In het afgelopen jaar heeft de Raad vier maal vergaderd waarbij veel aandacht is besteed aan de algemene en financiële gang van zaken van de onderneming en uitgebreid is gesproken over de strategie voor de lange en middellange termijn. De conclusies zijn hierna in het verslag van de directie weergegeven. Ook over de nieuwbouwplannen is intensief overleg gepleegd. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de voorgenomen bouw van het Scheldepleingebouw, waarvan de bouw in oktober 2013 zal beginnen. De Raad is verder naast de reguliere vergaderingen, tweemaal buiten aanwezigheid van de directie bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad viermaal met de directie voortgangsgesprekken gevoerd en hebben twee leden van de Raad een vergadering bijgewoond van de ondernemingsraad. De voorzitter van de Raad heeft samen met de directie in het voorjaar overleg gehad met vertegenwoordigers van beide aandeelhouders over de strategische koers van Amsterdam RAI. In het najaar heeft eenzelfde overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van aandeelhouder RAI Vereniging. De auditcommissie uit de Raad is vier keer bijeengekomen. Verder is zoals gebruikelijk één keer per jaar langdurig met het volledige managementteam van Amsterdam RAI gesproken over de gang van zaken in het algemeen en de respectievelijke onderdelen in het bijzonder. De remuneratiecommissie heeft viermaal vergaderd, waarin onder andere het remuneratiebeleid van de directie is vastgesteld, inclusief de verlenging van het contract van de statutair directeur. In december 2011 is een herzien reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding vastgesteld, hierbij gebruik makend van het recht ingevolge artikel 16 lid 4 van de statuten van de vennootschap en de code Good Governance. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en de statuten van de vennootschap. In het reglement zijn onder meer opgenomen de taakverdeling van de Raad van Commissarissen, alsmede zijn werkwijze. Integraal onderdeel hiervan zijn de profielschets voor de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden voor leden van de Raad, en de reglementen van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. In 2011 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten de Raad van Commissarissen tijdelijk uit te breiden van vijf naar zes leden. In deze vacature is voorzien door de benoeming van Mevr. S. J. Rijxman tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Rijxman is in de Raad gekozen vanwege haar langjarige carrière in de mediawereld. Tot eind 2011 was zij als algemeen directeur werkzaam bij IDTV en vanaf 1 januari 2012 is zij lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in Hilversum. De kennis en ervaring van Rijxman passen goed in het geformuleerde profiel met focus op media-ervaring. Het profiel van de leden van de Raad en de persoonlijke gegevens van de verschillende leden zijn vermeld op bladzijde 44 respectievelijk bladzijde 45. Amsterdam RAI beschikt over systemen voor risicoanalyse en controle, en informeert de auditcommissie via updates over de risico s. De systemen functioneren naar behoren en de uitkomsten voor wat betreft de risico s gaven in het voorgaande jaar geen reden tot bijzondere acties. Een bijzonder punt van aandacht in 2012 was het financieel toezicht en financieel beheer bij RAI Langfords. Dit naar aanleiding van de problemen die zich in de zomer van 2012 bij deze dochteronderneming van RAI Holding openbaarden. Hoewel de problemen na ontdekking adequaat zijn aangepakt en RAI Langfords per 1 januari 2013 geen activiteiten meer bevat, zijn de administratieve onvolkomenheden en financiële gevolgen daarvan voor het resultaat, onderwerp geweest van intensieve gesprekken tussen auditcommissie, directie en de accountant BDO Audit & Assurance B.V. Door de genomen maatregelen moet de kans op herhaling vrijwel uitgesloten worden geacht. In 2012 heeft geen zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Wel is er veelvuldig informeel vergaderd over het functioneren. Ook is in februari 2013 onder supervisie van een externe adviseur een traject van zelfevaluatie gestart.

7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Met een hogere omzet heeft RAI Holding, moedermaatschappij van Amsterdam RAI, een succesvol jaar achter de rug, zeker gezien de economisch onzekere tijden. De problemen bij RAI Langfords en de tegenvallende resultaten bij MECC Maastricht hebben het resultaat helaas fors onder druk gezet. Wij danken klanten en aandeelhouders, alsmede de directie, het management en de medewerkers die met hun betrokkenheid, deskundigheid en inzet in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan deze prestatie. Amsterdam, 14 maart 2013 Raad van Commissarissen RAI Holding B.V. Ir. J.H.J. Mengelers, Voorzitter F.I.M. Houterman Mevr. S. J. Rijxman Mevr. Prof. dr. A.J.M. Roobeek J.W.Th. Van der Steen Dr. Ir. J.R. Vermeulen

8 Verslag van de directie 9 Marktomstandigheden in 2012 Amsterdam RAI heeft met haar kernactiviteiten een goed jaar achter de rug. Dat was vooral te danken aan de aanhoudend gunstige ontwikkeling van de belangrijkste kernactiviteit; grote meerdaagse internationale evenementen. Amsterdam RAI heeft een aantal grote evenementen die internationaal leidend zijn in hun segment. Dit is een markt die nog steeds groeit en de betrokken evenementen groeien ook nog in hun eigen marktsegment. De eigen marktleidende evenementen als ISSA/ Interclean, METS, Aquatech en Intertraffic, alsook toonaangevende verhuringen als International Broadcasting Convention (IBC) en Integrated Systems Europe (ISE), namen in 2012 verder in omvang toe. Naast grote internationale evenementen huisvest Amsterdam RAI nationale evenementen en incidenteel kleinere regionale evenementen. Van alle evenementen heeft 75% een internationaal karakter. Opgeteld kende Amsterdam RAI in internationale eventdagen. Van de nationale evenementen behoort tweederde tot het business to business segment en een derde tot publieksevenementen. In bezoekersaantallen gemeten is de verhouding 75% consumenten en 25% business to business. De markt voor nationale evenementen stond in 2012 onder druk, zowel voor op consumenten gerichte evenementen als voor evenementen in het business to business segment. Bij de publieksevenementen blijven de Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs het goed doen. De Huishoudbeurs blijkt in staat zich goed aan te passen aan de economische omstandigheden. De HISWA en een evenement derden als de Woonbeurs hebben echter duidelijk te lijden onder de economische druk. In de business to business markt doet de Horecava het bovenmatig goed, maar kampen Building Holland en Bakkerij Dagen met teruglopende belangstelling. Na een afwezigheid van vijf jaar keerde de BedrijfsautoRAI succesvol terug op de beurskalender, dankzij een door Amsterdam RAI ontwikkeld nieuw, innovatief en daarmee veel goedkoper standconcept. Een segment dat zich dankzij gerichte marketing- en sales inspanningen ook gunstig ontwikkelt, zijn de eenmalige congressen, de zogenaamde one of evenementen. Dit zijn evenementen waarbij de investeringen in de faciliteiten van de RAI van de afgelopen jaren bij uitstek hun waarde bewijzen. In 2012 was de RAI de locatie voor een aantal grootschalige internationale evenementen, waaronder het congres van de European Hematology Association (EHA) ( delegates) en UEG-week ( delegates). In september 2013 zal in de RAI het jaarcongres van de European Society of Cardiology Congress (ESC) worden gehouden, met deelnemers het grootste jaarlijkse reizende medische congres van Europa. In het jaar 2000 werd dit congres voor de laatste maal in Amsterdam gehouden. Door de bouw van het Elicium en investeringen in andere faciliteiten is het mogelijk dit congres in 2013 weer in de RAI te faciliteren. Positie RAI in 2012 Ondanks de economische tegenwind en de voortgaande digitalisering van de economie, blijkt het dat mensen de behoefte houden elkaar te ontmoeten. Dat geldt zowel voor evenementen die zich richten op consumenten als voor evenementen in het business to business segment. De virtuele wereld speelt daarbij in toenemende mate een ondersteunende rol tijdens evenementen. Door communities te creëren worden de mogelijkheden vergroot om 365 dagen contact te onderhouden met exposanten en bezoekers. Voor de marktleidende beurzen in het business to business segment blijkt dat het animo voor beursdeelname en beursbezoek in de huidige economische omstandigheden zelfs toeneemt. De internationale marktpositie van beurzen is daarbij wel van doorslaggevend belang. Er lijkt in toenemende mate sprake van een tendens dat leidende beurzen sterker worden ten koste van minder sterke, nationale of regionale beurzen. Amsterdam RAI richt zich dan ook in toenemende mate op het faciliteren van grootschalige en leidende internationale evenementen. Voor deze evenementen zijn de ligging en de faciliteiten van de RAI uitstekend te noemen. Organisatoren zoeken een combinatie van grootschalige congresruimte, ontvangstruimten en expositieruimte. Door de mogelijkheden om de bestaande ruimte dynamisch in te zetten, kan Amsterdam RAI het gebouw in uiteenlopende combinaties aanbieden. De ligging op korte afstand van Amsterdam Schiphol Airport, op een knooppunt van vervoersnetwerken met 317 rechtstreekse verbindingen met andere steden en als één van de weinige binnenstedelijke centra in de nabijheid van het centrum van Amsterdam, is internationaal sterk onderscheidend. De investeringen van 3 141,4 miljoen in de faciliteiten van de RAI in het afgelopen decennium, betalen zich ook terug in succesvolle acquisitie en behoud van dit soort evenementen.

9 Verslag van de directie 10 Bovendien ligt de RAI in de directe nabijheid van diverse hotels met in totaal kamers. De sterke groei van het aantal hotelkamers in Amsterdam, met name in het segment drie- en viersterrenhotels, heeft de positie van de RAI de laatste jaren ook versterkt. De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam in deze segmenten hotelkamers bijgekomen. Dit zijn precies de categorieën kamers waar in het kader van evenementen in de RAI de meeste vraag naar is. Het uitwijken door bezoekers naar de hotels langs de Noordzeekust, Schiphol en soms tot aan Eindhoven, is daardoor nauwelijks meer nodig. Met ruim hotelkamers lijkt Amsterdam op dit moment over voldoende hotelcapaciteit te beschikken om in de vraag van de meeste grotere evenementen te voorzien. Wel is er specifiek behoefte aan een hotel op het RAI-complex zelf. Een echt congreshotel, waar de organisatoren van evenementen en een groep gasten die aan dit evenement deelnemen on site kunnen overnachten. In samenwerking met adviseurs worden momenteel de plannen uitgewerkt voor de realisatie van een hotel gelegen tussen het RAI-complex en het NS Station RAI. Strategie en focus in 2012 In 2003 is een eerder ingezette diversificatiestrategie verlaten en zijn de activiteiten teruggebracht tot twee kernactiviteiten: de exploitatie van de gebouwen aan het Europaplein in Amsterdam en het organiseren van eigen beurzen, primair in Amsterdam met spin off evenementen in het (verre) buitenland. Daarnaast werden drie aan deze kernactiviteiten gerelateerde ondernemingen geëxploiteerd, te weten: MECC Maastricht, CTICC in Kaapstad en de uitgeverij RAI Langfords in Amsterdam. De afgelopen tien jaar is deze strategie consequent uitgevoerd en heeft niet alleen tot tien winstgevende jaren geleid, maar ook tot het creëren van een zeer sterke concurrentiepositie van Amsterdam RAI in de Europese congres- en beurzenmarkt anno Eind 2011 is de strategie van Amsterdam RAI als volgt geherformuleerd: Amsterdam RAI maakt de verbinding binnen de meest hoogwaardige communities en heeft als doelstelling om een koploper te zijn die actief de internationale vakbeurs- en congresbusiness transformeert. Vanuit de overtuiging dat de fysieke ontmoeting blijft en dat deze versterkt zal worden door virtuele innovatie en internationale groei (met name ook op andere continenten), wil Amsterdam RAI (krachtige) verbindingen leggen binnen hoogwaardige communities. Amsterdam RAI wil dit bereiken door inzet van drie strategische programma s: Europa en NEG (nieuwe economische grootmachten) verbinden; Virtuele en fysieke ontmoeting verbinden; Klantbehoeften en mogelijkheden verbinden via solutions. In 2012 zijn deze nieuwe strategische programma s vertaald in business- en communicatieplannen en is China gekozen als speerpuntland. Hierdoor is focus gegeven en is een begin gemaakt met de uitvoering van deze programma s. De implementatie van deze programma s wordt gestimuleerd en gemonitord door aparte stuurgroepen (boards). Om de eerste twee strategische programma s aan te jagen en te coördineren, zijn er in 2012 bij Amsterdam RAI zowel een virtual als een international programmamanager aangesteld. Voor wat betreft internationalisering is de focus in 2012 met name gericht geweest op het vergroten van kennis en beleving over de nieuwe opkomende economieën. Naast een marktpotentieonderzoek NEG en een Chinese customer journey tijdens ISSA/Interclean, zijn er op meerdere plekken in de organisatie internationale stagiaires aangenomen. Tegelijkertijd is ook gewerkt aan het creëren dan wel versterken van hoogwaardige netwerken in de NEG-landen. Op het gebied van virtualisering zijn een tiental projecten geïnitieerd die tot bruikbare tools hebben geleid. Zo zijn onder meer een virtuele salestool, beursapps, online video, een organisers portal en een tool voor 3D standontwerp ontwikkeld. Ook ligt er een heldere social media strategie (inclusief webcare), is er onderzoek gedaan naar de behoeften van generatie X en Y en zijn succesvolle communities opgestart, zoals de Huishoudbeurs community. In het kader van het internationale en virtuele programma zijn interne masterclasses georganiseerd.

10 Verslag van de directie 11 Voor het activeren en uitvoeren van het Solutions-programma is de verantwoordelijkheid belegd bij de Innovatie Manager en het lijnmanagement. Dit heeft in 2012 onder meer geleid tot de introductie van een monitoringtool voor de operationele processen, de opstart van een integraal klachtenmanagementsysteem en de introductie van een nieuw, innovatief en daarmee betaalbaar standbouwconcept bij BedrijfsautoRAI Om de betrokkenheid bij de nieuwe strategie te vergroten en medewerkers te stimuleren er een actieve rol in te spelen, zijn eind 2012 de Golden Goat Awards ingesteld. De Golden Goat Award is een interne innovatieprijs die symbool staat voor nieuwsgierigheid en innovatiekracht binnen de RAI. Het zijn prijzen voor projecten waarmee medewerkers het geitenpad van vernieuwing zijn opgegaan. In aansluiting op deze strategie wordt het aantal activiteiten verder teruggebracht en concentreert Amsterdam RAI zich vooral op de exploitatie van de faciliteiten in Amsterdam en het organiseren en faciliteren van nationale, maar vooral internationale evenementen. De binnen afzienbare termijn aflopende huurcontracten van MECC Maastricht zijn voor de Gemeente Maastricht en RAI Holding aanleiding geweest om de samenwerking in de huidige vorm te evalueren en te komen tot een andere vorm van samenwerking. De activiteiten van RAI Langfords hebben de afgelopen jaren niet geleid tot de verwachte synergie-effecten met de beursactiviteiten van Amsterdam RAI en doordat de financiële resultaten over de afgelopen jaren slechter waren dan werd gerapporteerd, zijn de activiteiten van RAI Langfords per 1 januari 2013 afgestoten. Ontwikkelingen in 2012 Eigen evenementen Bij Amsterdam RAI is de divisie Exhibitions verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eigen beurstitels als matchmakers tussen bezoekers en exposanten. In totaal gaat het om circa 30 nationale en internationale consumenten- en vakbeurzen. Door een duidelijke focus op eersteklas evenementen en kennis van markten en doelgroepen is Amsterdam RAI in vijf sectoren internationaal marktleider. In totaal heeft Amsterdam RAI Exhibitions in het afgelopen jaar 19 evenementen georganiseerd: 13 beurzen in het RAI-complex in Amsterdam en zes internationale beurzen in het buitenland. In het RAI-complex in Amsterdam organiseerde Amsterdam RAI Exhibitions: drie publieksbeurzen: Huishoudbeurs, Negenmaandenbeurs en HISWA; zes nationale vakbeurzen: Horecava, FietsVAK, Bakkerij Dagen, BedrijfsautoRAI, Building Holland en Taxi Expo; vier internationale evenementen: Intertraffic Amsterdam, ISSA/Interclean Amsterdam, METS en het SuperYacht Pavilion. In het buitenland organiseerde Amsterdam RAI Exhibitions zes internationale beurzen: WQA Aquatech USA Aquatech India Aquatech China FlowEx China WaterEx Beijing Intertraffic China. Daarnaast werd in co-productie met brancheorganisatie ISSA de beurs ISSA/Interclean USA georganiseerd. Deze zogenaamde internationale spin off s leverden gezamenlijk een substantiële, positieve bijdrage aan het resultaat van Amsterdam RAI.

11 Verslag van de directie 12 Nationale trots Na vijf jaar van afwezigheid, werd de BedrijfsautoRAI met succes weer op de kaart gezet als nationaal platform voor de branche. Met bijna bezoekers bleek de Huishoudbeurs onverminderd populair en crisisbestendig te zijn en de Horecava bleef dankzij haar A-status in de horecasector op niveau presteren. Een aantal kleinere vakbeurzen wist minder resultaat te behalen. Met name de economische situatie in de afzonderlijke branches was hier debet aan. Internationaal succes Internationaal wisten bijna alle evenementen groei te realiseren, METS bleef stabiel. ISSA/Interclean Amsterdam overtrof met 20% groei zowel qua exposanten als bezoekers alle verwachtingen. Ook Aquatech China deed van zich spreken. Dit evenement is uitgegroeid naar bruto m 2. De vakbeurs voor de watersportbranche METS en het daaraan gelieerde Super Yacht Pavilion vierde haar 25-jarig jubileum. Teleurstellend was het wegvallen van Art Amsterdam. Economische omstandigheden in de sector waren eind november voor Amsterdam RAI reden om te besluiten de AutovakRAI en AutoRAI in 2013 geen doorgang te laten vinden. Dit besluit heeft met name impact op het financiële resultaat voor Organisatie Op organisatorisch vlak is Amsterdam RAI Exhibitions versterkt door verdere professionalisering van de afdeling Operations. Verbeteringen met betrekking tot exposantencommunicatie werden in kaart gebracht en het Exhibitors Management Portal (EMP) werd zeer positief ontvangen. Ook werd in 2012 verdere invulling gegeven aan het RAI-speerpunt klantgeoriënteerde Operational Excellence. In nauwe samenwerking met de collega s van Convention Centre is een programma ontwikkeld om een zestal elementaire processen/ diensten bij evenementen te verbeteren en te borgen, te weten: veilig werken, logistiek, toegangscontrole, schoonmaak, servicebalies en hospitality personeel. Evenementen door derden Naast de eigen beurstitels faciliteert Amsterdam RAI een groeiend aantal nationale en internationale beurzen, congressen, corporate events en andere evenementen die door derden worden georganiseerd. Het multifunctionele congrescentrum wordt tevens verhuurd als RAI Theater voor theaterproducties. De divisie Convention Centre is verantwoordelijk voor verhuur aan derden. In het afgelopen jaar zijn in de RAI door derden 616 evenementen georganiseerd. Daaronder ook een aantal grote, internationale wetenschappelijke congressen. Verder werden de hallen van de RAI verhuurd voor een aantal bijzondere voorstellingen en evenementen. Beurzen door derden In 2012 werden 48 internationale beurzen en congressen georganiseerd in het RAI-complex. De naar omzet, aantallen exposanten en bezoekers gemeten belangrijkste terugkerende beurzen georganiseerd door derden, waren in het afgelopen jaar: IBC, de International Broadcast Convention; met meer dan exposanten en ruim bezoekers uit 160 landen internationaal het grootste evenement voor professionals in de wereld van radio, tv en elektronische media. Met activiteiten in alle zalen en hallen van de RAI en twee grote semi permanente accommodaties van in totaal m 2, was de IBC in 2012 opnieuw groter dan de voorgaande editie. ISE, Integrated Systems Europe; dé internationale vakbeurs voor de professionele audiovisuele markt. Met 825 exposanten in alle 11 hallen van de RAI en bijna bezoekers het toonaangevende evenement voor fabrikanten, distributeurs, integrators en IT managers. PROVADA; het jaarlijks ontmoetingspunt van de Nederlandse vastgoedbranche. Gedurende de drie beursdagen treffen bijna ontwikkelaars, beleggers, consultants, financiers, eindgebruikers en gemeenten elkaar in een professionele omgeving om plannen, ideeën en visies met elkaar te delen. PLMA; de World of Private Label International Trade Show is de leidende internationale vakbeurs voor fabrikanten en retailers van private label producten.

12 Verslag van de directie 13 Overige terugkerende evenementen door derden Jumping Amsterdam, het oudste jaarlijks terugkerende internationale sportevenement van Amsterdam, wordt door Amsterdam RAI actief ondersteund. Door de combinatie van topsport op wereldniveau, entertainment en een Amsterdams feestje, draagt Jumping Amsterdam bij aan het (top)sportklimaat van de stad Amsterdam. Amsterdam RAI huisvest ieder jaar ook enkele grote dance events. In 2012 werd na twintig jaar afscheid genomen van het hardcore dance event Thunderdome, met bezoekers in 2012 het grootste hardcore evenement in Europa. De organisator van Thunderdome, ID&T, ontwikkelde een nieuw concept; Valhalla. Deze Electronic Music Parade werd in december 2012 voor het eerst gehouden en trok bezoekers. Eenmalige evenementen 2012 Eenmalige grote, internationale evenementen dragen in toenemende mate bij aan de bezettingsgraad en resultaten van Amsterdam RAI. In 2012 huisvestte de RAI in totaal 33 zogeheten one of s. De belangrijkste waren: EHA, het jaarcongres van de Europese Hematology Association werd in Amsterdam goed bezocht door meer dan deelnemers. Het bestuur van de organisatie van specialisten in 100 landen zetelt in Den Haag. UEG Week; de RAI was in 2012 de locatie voor de 20e United European Gastroenterology Week (UEG Week). Het evenement werd bezocht door meer dan specialisten op het gebied van de klinische behandeling van spijsverteringsaandoeningen. Het is daarmee het grootste congres in zijn soort in Europa. Microsoft TechEd is het jaarlijkse evenement voor professionele gebruikers en ontwikkelaars van Microsoft technologie. Het vierdaagse evenement was in 2012 terug in de RAI en werd bezocht door deelnemers. AIPC is het jaarcongres van de International Association of Congress Centres (AIPC). Ieder jaar treedt één van de leden op als gastheer. In 2012 was dat Amsterdam RAI. Zowel het feit dat er 99 collega venues op bezoek waren, als de veelvuldig uitgesproken waardering voor het niveau waarop Amsterdam RAI evenementen neerzet, maakte dit congres tot een belangwekkend evenement voor de RAI. Faciliteiten In 2011 hebben Amsterdam RAI en de gemeente Amsterdam (Dienst Zuidas) gezamenlijk onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de RAI op de korte, middellange en lange termijn. In de (Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI die in 2011 is uitgebracht, wordt voor het RAI-complex ingezet op herontwikkeling en intensivering. In deze toekomstvisie hebben Amsterdam RAI en gemeente Amsterdam gezamenlijk bepaald dat de RAI op de huidige locatie gevestigd blijft. De gezamenlijke toekomstvisie voor Amsterdam RAI richt zich op een duurzame ontwikkeling, het versterken van de relatie met de Zuidas, de versterking van de (internationale) positie van Amsterdam RAI en het intensiveren van het RAI-complex zowel fysiek als in het gebruik. Inzet is verdere verbetering van de kwaliteit en aansluiting met de omgeving in harmonie met de buurt. Het complex van Amsterdam RAI omvat 23 hectare met m² expositie- en congresruimte. De intentie is het bestaande volume maximaal te gebruiken door de ruimte flexibel in te zetten. Daar waar mogelijk is het complex de afgelopen jaren verrijkt met hoogwaardige faciliteiten zoals het multifunctionele Elicium. Dit gebouw beschikt over een ballroom die ook kan worden gebruikt als congresruimte voor deelnemers en over kantoren die kunnen worden getransformeerd tot vergaderruimten. Daarnaast beschikt de RAI over een congrescentrum met diverse grotere en kleinere ruimten, waaronder een auditorium met stoelen. Exhibition News, toonaangevend vakblad voor de beurs-, congres- en evenementenindustrie, heeft Amsterdam RAI in 2012 uitgeroepen tot Best International Venue. Dit is een prijs voor congresgebouwen groter dan m², waar de grotere internationale evenementen plaatsvinden. De jury bekroonde de RAI met name vanwege de samenwerking met internationale organisatoren en voor de investeringen in verbeteringen van de locatie, faciliteiten en services. Scheldepleingebouw Op de plaats van het huidige kantoorcomplex op de hoek van het Scheldeplein en Wielingenstraat wordt in het najaar van 2013 begonnen met de bouw van het Scheldepleingebouw. In deze nieuwbouw zullen een congresruimte voor 500 personen, breakout rooms, ontvangstruimten, kantoren voor eigen gebruik, een hoogwaardig restaurant en een bedrijfsrestaurant (dat ook ten behoeve van bezoekers kan worden ingezet) worden gerealiseerd. Naast autonome commerciële verhuringen, biedt het Scheldepleingebouw ook de mogelijkheid om het Europacomplex beter in te zetten voor evenementen waarbij een combinatie van congres-, expositie- en ontvangstruimte wordt gevraagd.

13 Verslag van de directie 14 Het ontwerp van het gebouw is van de hand van Benthem Crouwel Architects, die ook het Elicium hebben ontworpen en waken over de architectonische eenheid van het RAI-complex. Voor het ontwerp van het nieuwe gebouw is het BREEAM-NL certificaat Excellent verkregen. Duurzame elementen aan het nieuwe gebouw zijn onder meer warmte en koude opslag, zonnespiegels op het dak en een groene long aan de zuidzijde van het gebouw. De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Scheldepleingebouw zijn in 2012 goeddeels afgerond. Investeringen en projecten in 2012 In de afgelopen jaren is in totaal circa miljoen geïnvesteerd in de verbetering en vernieuwing van het complex aan het Europaplein. In 2012 is circa 3 9 miljoen geïnvesteerd in ongeveer 50 bouwprojecten. De belangrijkste investering in 2012 was de renovatie van de entree van het Hollandcomplex, dat een eigentijds, open karakter met internationale allure heeft gekregen. Met de renovatie van de entrees van het Hollandcomplex en het Europacomplex (in 2011) zijn twee primaire publieksentrees van het RAI-complex vernieuwd en is de toegankelijkheid van de gebouwen geoptimaliseerd. Een andere belangrijke investering in 2012 was de aanschaf van een nieuw parkeersysteem op basis van kentekenregistratie. Dit systeem maakt het voor bezoekers en standhouders mogelijk parkeerruimte te reserveren en toegang te krijgen op basis van kentekenherkenning. Dat verhoogt de toegankelijkheid van parkeerfaciliteit en de zekerheid voor bezoekers dat er een parkeerplek beschikbaar is. Dit nieuwe systeem zal in 2013 gefaseerd bij alle parkeerruimten aan het Europaplein worden toegepast. Met de investering in een Real Time Monitoring tool en de Service Portal zijn twee digitale initiatieven ontwikkeld om de klanttevredenheid te verhogen en het management effectiever en efficiënter in te richten. Real Time Monitoring (RTM) geeft de operationele managers via de ipad direct inzicht in de status van het operationele proces tijdens evenementen. Zo kan (pro) actief worden bijgestuurd. Ook dient dit systeem voor de vastlegging van de kritieke prestatie-indicatoren (kpi s) ten behoeve van service level agreements met organisatoren. In 2012 is gestart met vier kpi s: temperatuur, ICT, toiletschoonmaak en standschoonmaak. Dankzij de Service Portal worden storingen, aanvragen en klachten nu centraal geregistreerd, vervolgens direct doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling en gemonitord op voortgang en afronding. De Service Portal wordt in vier fasen uitgerold. Na de portal voor exposanten volgen modules voor organisatoren, bezoekers en overige stakeholders, zoals leveranciers en omwonenden. Het totale klachtenafhandelingssysteem en -proces zal eind 2013 volledig operationeel zijn. Om het veiligheidsniveau tijdens op- en afbouw van evenementen te verhogen, zijn in 2012 de nieuwe veiligheidsregels definitief ingevoerd in het kader van project Veilig Werken. Deze regels hebben specifiek betrekking op de toegang, het dragen van veiligheidsschoenen en van een veiligheidshelm, niet-roken, geen gebruik van alcohol en/of drugs, de nooduitgangen, de blusmiddelen, werken op hoogte, transport, jongeren, en materialen en gereedschappen. Na een intensieve opstartperiode is Veilig Werken in 2012 succesvol geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Met het project Veilig Werken speelt Amsterdam RAI in op de behoeften van internationale organisatoren en exposanten, wordt voldaan aan de Nederlandse wet- en regelgeving en wordt gewerkt aan een veilige en gastvrije RAI. Aan de achterzijde van het Elicium is in 2012 een nieuw laadplatform gebouwd. Goederen tot een laadgewicht van 3 ton kunnen daardoor ineens naar het vloerniveau van de ballroom worden getild. Dit versnelt het proces van op- en afbouw in het Elicium. Informatie en Communicatie Technologie Hoogwaardige ICT-faciliteiten vormen een steeds belangrijker voorwaarde voor het succes van een evenement en een adequate bedrijfsvoering. De snelle groei van virtuele toepassingen op en rond de beursvloer en de behoefte van exposanten, bezoekers en eigen medewerkers om 24/7 connected te zijn, vragen om continue aandacht. Amsterdam RAI heeft in 2012 dan ook prioriteit gegeven aan het vernieuwen en doorontwikkelen van haar ICT-diensten en -dienstverlening. Zo was 2012 het jaar van de professionalisering van de inzet van Wifi voor grote evenementen. Door innovatieve technologie worden grote groepen bezoekers in staat gesteld tegelijk van Wifi gebruik te maken. Op afstand, proactief en correctief door helpdesk en monitoring door moderne systemen. Onderdeel hiervan is ook de realisatie van de bring your own equipment infrastructure. Hiermee kunnen organisatoren hun eigen apparatuur naadloos laten aansluiten op de internetomgeving van Amsterdam RAI. In de kantoorautomatisering is Amsterdam RAI met succes van start gegaan met een nieuwe beheerpartner Advisie. Een organisatie die naar omvang en professionaliteit goed aansluit bij de eisen van Amsterdam RAI.

14 Verslag van de directie 15 Door gebruik te maken van virtualisatie is het serverpark in 2012 met circa 25% gereduceerd. Dit verlaagt de kosten van aanschaf en beheer en vermindert het energieverbruik. Verder is met succes een pilot uitgevoerd met het inzetten van tablets op de beursvloer. Daardoor is actuele informatie beschikbaar op de plaats waar die gebruikt wordt en kunnen additionele bestellingen direct in het systeem worden verwerkt. Exhibitor Services Amsterdam RAI Exhibitor Services ondersteunt exposanten bij hun voorbereidingen om de beursdeelname tot een succes te maken. Via een speciale webwinkel kunnen de exposanten producten en diensten online afnemen. Dit heeft in 2012 geleid tot een substantiële omzetgroei en een hogere klanttevredenheid. Tegelijkertijd heeft Exhibitor Services in 2012 succesvol gewerkt aan het uitbreiden van haar dienstenpallet. Steeds vaker wordt standbouw voor beursorganisatoren gerealiseerd. Naast uniforme (standaard) standbouw voor exposanten, gaat het hier ook om standbouw voor registratiegebieden, paviljoens, lounges en tijdelijke meetingrooms. In 2012 maakten onder meer Microsoft TechEd, IS Europe en UEG Week gebruik van deze nieuwe dienstverlening, die Exhibitor Services aanbiedt in samenwerking met enkele standbouwers die als preferred partner opereren. Catering & Hospitality In het operationele proces van Amsterdam RAI vormen catering en hospitality twee belangrijke pijlers. In de catering werkt Amsterdam RAI zelfstandig of in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. In alle gevallen voert Amsterdam RAI de regie over de uitvoering. Amsterdam RAI beschikt over het ISO-9001 certificaat bij Lloyds Register Quality Assurance. Dit certificaat garandeert onder meer dat alle aspecten van het primaire proces periodiek kritisch worden geëvalueerd en voldoen aan wettelijke richtlijnen en aan overeengekomen klantenverwachtingen. In 2012 is vanuit catering het productaanbod onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een volledig vernieuwd banquetingboek waarin de thema s Amsterdam, Duurzaam en Internationaal centraal staan. Eind 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor een RAI-breed gastvrijheidsprogramma. Marketing & Innovation De afdeling Marketing & Innovation heeft in 2012 veel effort gestoken in research & development. Zo is een onderzoek en marktpotentieplan Nieuwe Economische Grootmachten opgeleverd en is in samenwerking met de afdeling Business Development Management de acquisitiefocus gedefinieerd voor Convention Centre. Ook is met gespecialiseerde bureaus onderzoek gedaan naar Generatie Y, X en Connected Society. Met als doel om inzicht te krijgen in de wensen en interesses van de bezoeker van de toekomst. Om de wensen van de huidige klant in kaart te brengen is in 2012 een nieuwe klanttevredenheidsmethodiek (touchpointenquetes vooraf en na een evenement) geïmplementeerd voor organisatoren, exposanten en bezoekers van de RAI. Indachtig de nieuwe virtuele strategie is een organisers portal en virtuele sales tool ontwikkeld, waarmee een lege hal tot leven komt op de Ipad. Daarnaast is in samenwerking met de afdeling Corporate Communicatie de nieuwe, eigentijdse website rai.nl ontwikkeld en gelanceerd. Ook is intensief samengewerkt aan de implementatie van het social media plan. Overige activiteiten en deelnemingen RAI Theater De grote zaal van het RAI Congrescentrum kan in korte tijd worden getransformeerd tot RAI Theater: een sfeervolle theaterzaal met zitplaatsen en voorzien van de nieuwste audiovisuele technologie. Stonden in het voorjaar diverse wisselende producties op het toneel, vanaf november 2012 draaide Shrek de Musical in het RAI Theater. Het was de eerste keer dat een musical zo lang in en exclusief voor Nederland in het RAI Theater heeft gelopen. De productie van Albert Verlinde Entertainment werd eind 2012 wegens succes verlengd tot media maart Volgens Verlinde bevestigde het succes van de musical de positie van het RAI Theater als nieuw musicaltheater aan de Amsterdamse Zuidas. Nieuwe producties in de RAI worden door Albert Verlinde Entertainment overwogen.

15 Verslag van de directie 16 RAI Hotel & Travel Service Het naar Amsterdam halen van grote internationale evenementen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hotelkamers tegen ruim van tevoren vastgestelde aantrekkelijke prijzen. Door de groei in de afgelopen jaren van het aanbod van kamers naar kamers én goede samenwerking met hotels en Amsterdam Airport Schiphol, kan aan deze eis van internationale organisers steeds beter worden voldaan. RAI Hotel & Travel Service (RHTS) verzorgt hotelreserveringen en aanvullende diensten zoals autohuur, transfers, excursies en het boeken van vluchten naar en van Amsterdam voor bezoekers van (meestal internationale) evenementen. Het aantal via RHTS geboekte overnachtingen is het afgelopen jaar verder toegenomen. In 2012 werden reserveringen verwerkt, goed voor overnachtingen. Ook kwalitatief weet RHTS zich te onderscheiden. Door het aanbieden van een online rapportagetool, hebben klanten 24/7 inzicht in de laatste stand van zaken omtrent hotel pick-up en hotelreserveringen rondom hun evenement. Eenzelfde transparantie biedt RHTS ook met een internetscript waarmee klanten de actuele beschikbaarheid en prijzen van hotelkamers op hun eigen website kunnen plaatsen. Organisaties als IBC, ISE en METS hebben ervaren dat het aantal boekingen hierdoor stijgt. RAI Langfords B.V. (100% deelneming) RAI Langfords is als uitgever met tien vaktitels actief in drie business to business -segmenten: de autobranche, de grafische branche en de horecasector. De activiteiten van RAI Langfords hebben de afgelopen jaren niet geleid tot de verwachte synergieeffecten met de beursactiviteiten van Amsterdam RAI. Omdat de verliezen van de uitgever beperkt bleven, werden meer vergaande ingrepen in de activiteiten echter niet noodzakelijk geacht en werd actief gewerkt aan de verbetering van de marktpositie van de vaktijdschriftentitels alsmede aan de reducering van kosten. In juli 2012 is echter gebleken dat de resultaten van het bedrijf over de afgelopen jaren door administratieve kunstgrepen stelselmatig te hoog zijn gepresenteerd. Onmiddellijk na ontdekking hiervan is ingegrepen in de organisatie en is het verkoopproces van de activiteiten alsnog versneld van start gegaan. Per 1 januari 2013 zijn de vakbladen van uitgeverij RAI Langfords afgestoten. De Automotive-bladen zijn door middel van een management buy out overgenomen door de nieuw opgerichte uitgeverij Mobility Media B.V. De horecavakbladen Proost! en Horeca Entree zijn overgegaan naar uitgever ManagementMedia. De uitgave van GW (Grafisch Weekblad) is stopgezet. De uitgaven ReMaTec News en Amsterdam Courtesy Passport worden ondergebracht bij RAI Exhibitions. De helft van de Langfords-medewerkers is ondergebracht bij de nieuwe eigenaren/uitgevers. De overige personeelsleden zullen afvloeien volgens het vastgestelde sociaal plan. De onjuist gepresenteerde cijfers uit het verleden, ten bedrage van 3 2 miljoen (voor aftrek van vennootschapsbelasting) is door middel van foutenherstel gecorrigeerd in het beginvermogen. Het verlies van RAI Langfords over 2012 en de afwikkelingskosten zijn ten laste van de winst- en verliesrekening 2012 gekomen. MECC Maastricht (75%-belang) In 2011 heeft MECC Maastricht in de eigen portfolio duidelijke keuzes gemaakt. Niet-renderende titels zijn gestopt. Stafdiensten zijn waar mogelijk geïntegreerd met die van Amsterdam RAI. Samen met Amsterdam RAI is een programma ontwikkeld om de commerciële slagkracht van MECC Maastricht te vergroten. Per 1 maart 2012 werd Eric Broekaart aangesteld als interim directeur van MECC Maastricht met als opdracht de organisatie te professionaliseren en de verkoopkracht te versterken. Deze taak heeft hij met succes volbracht. Zijn functie is per 1 februari 2013 overgenomen door Rob van de Wiel, die veel ervaring heeft op het gebied van grootschalige vakbeurzen, publieksbeurzen en evenementen, onder meer als directeur van de Brabanthallen / Autotron Rosmalen. De gemeente Maastricht, de provincie Limburg, het Academisch Ziekenhuis en Universiteit Maastricht werken samen in de Health Campus. Een gezamenlijke werkgroep is ingesteld om nieuwe beursconcepten te ontwikkelen en beurscongressen te acquireren. Met de Universiteit Maastricht is een 5-jaarsovereenkomst gesloten, waarbij het MECC als voorkeurslocatie fungeert voor de Universiteit. De inspanningen gericht op het binnenhalen van medische congressen beginnen hun vruchten af te werpen. Het MECC komt steeds meer in beeld als internationaal medisch congrescomplex. TEFAF Maastricht De 25e editie van de TEFAF Maastricht trok bezoekers. De TEFAF Maastricht wordt internationaal erkend als de meest invloedrijke kunstbeurs ter wereld en een belangrijke bestemming voor serieuze particuliere verzamelaars en musea.

16 Verslag van de directie 17 BELEEF! In het najaar stond de beurs BELEEF! op de agenda, een breed opgezette consumentenbeurs gericht op mode, wonen en leven. Een wezenlijk onderdeel van BELEEF! was het designevent D-Day. BELEEF! trok bezoekers. Business Experience De eerste editie in november van het economische vakevent Business Experience, dat in nauwe samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) is opgezet, is goed ontvangen. JIM en BBB Nieuwe ontwikkelingen voor het MECC Maastricht in 2013 zijn de verdere uitwerking van een kwalitatief hoog automotive event, een congres over duurzaamheid en een beurs voor opleiding en beroep. Ook het hippische event JIM komt weer terug. De horecavakbeurs BBB beleeft in 2013 de 59e editie, voor het eerst niet in januari maar in oktober. Ondanks de in 2011 en 2012 ingezette veranderingen bleef het resultaat in 2012 negatief. Het resultaat over boekjaar 2012 bedroeg ruim 3 0,8 miljoen negatief. Omdat het deelnemen in een ander beurs- en congrescentrum in Nederland niet meer goed in de strategie van Amsterdam RAI past en omdat de huurcontracten van MECC Maastricht binnen een afzienbare termijn aflopen, worden er tussen RAI Holding en de Gemeente Maastricht gesprekken gevoerd die zullen leiden tot een andere vorm van samenwerking. Organisatie en medewerkers Het succes van Amsterdam RAI wordt in hoge mate bepaald door de deskundigheid, creativiteit en inzet van de medewerkers, met als ultieme factor de wijze waarop het gastheerschap wordt vervuld en beursconcepten creatief worden doorontwikkeld. Strategie In de nieuwe strategie van Amsterdam RAI staat de internationalisering, de verbinding tussen de fysieke en virtuele wereld en het bieden van solutions centraal. Het internationale strategische programma is gestart met het organiseren van een masterclass voor medewerkers die zich richten op contacten in China en het aanstellen van een international program manager die China als speerpunt heeft en de taal spreekt. Voor het virtuele strategische programma is een virtual program manager aangesteld die zich specifiek richt op de ontwikkeling van virtuele concepten voor Amsterdam RAI. Om de betrokkenheid bij de nieuwe strategie te vergroten en medewerkers te stimuleren er een actieve rol in te spelen zijn eind 2012 de Golden Goat Awards ingesteld. Medewerkerstevredenheid De medewerkerstevredenheid bij Amsterdam RAI is flink gestegen, zo blijkt uit het in 2012 gehouden MTO onderzoek. Het gemiddelde cijfer voor algemene tevredenheid kwam uit op 7,7 tegen 7,2 in Ook over de organisatie RAI, werkzaamheden en collega s wordt zeer positief geoordeeld. Efficiency, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning blijven aandachtspunten. 73% van de RAI-medewerkers maakte in november 2012 van de gelegenheid gebruik om zijn/haar mening hierover te geven. Het Nieuwe Werken Amsterdam RAI heeft gekozen haar eigen vorm van Het Nieuwe Werken in de gehele organisatie in te voeren. Uitgangspunt voor deze vorm van Het Nieuwe Werken is dat deze past bij de strategie van Amsterdam RAI en dat strategie en manier van werken elkaar versterken. Het programma is gebaseerd op vier pijlers: Flexibel werken, Lerend Vermogen, Sturing & Ruimte en Visie op de virtuele organisatie. Managers hebben door gerichte trainingen meer inzicht gekregen in de eigen managementstijl en de effecten daarvan alsmede in de eigen profiel en ontwikkelingsrichting. De eerste effecten van de aanpak zijn zichtbaar door meer dialoog, aanpassingen in de managementstijl, betere samenwerking en meer aandacht voor zelfreflectie. Besloten is Het Nieuwe Werken vanaf 2013 voor alle managers te borgen in de HR Beoordelings- en Ontwikkelingscyclus en in de Business Balance Score Card. Diversiteit Amsterdam RAI is ervan overtuigd dat divers samengestelde teams een positieve invloed hebben op de resultaten. Naast het kijken naar teamsamenstelling binnen afdelingen, wordt het belang van diversiteit in stuur- en werkgroepen benadrukt door de afspraak dat er altijd een vrouw en iemand van de Y-generatie (geboren na 1980) moet deelnemen. De doelstelling die in 2008 is geformuleerd met betrekking tot diversiteit binnen de toplagen van Amsterdam RAI blijft onverminderd van kracht, namelijk: Binnen 5 (tot maximaal 7) jaar bestaat 20% van het directieteam (1e echelon) uit vrouwen. Tevens dienen de (management) teams in de lagen daaronder ook te voldoen aan deze 20% diversiteitsnorm. Deze diversiteitsnorm geldt voor beide geslachten. Waar een managementteam uit voornamelijk vrouwen bestaat, dient 20% man te zijn.

17 Verslag van de directie 18 Samenwerking met RAI Ondernemingsraad Het afgelopen jaar heeft wederom veelvuldig en constructief het overleg plaatsgevonden tussen Ondernemingsraad en bestuurder. Als enig statutair bestuurder heeft de algemeen directeur dit overleg voorgezeten. Rode draad in deze besprekingen vormde de voortgang op het programma Het Nieuwe Werken en de beoogde nieuwe pensioenregeling voor Amsterdam RAI vanaf Naast dit formele overleg is het overleg in een aantal subcommissies voortgezet, zoals de HRM Commissie, de Arbeidsomstandighedencommissie en de Arbeidsvoorwaardencommissie. Nieuw opgestart door de Ondernemingsraad is de klankbordgroep, zowel voor vaste medewerkers als voor uitzendkrachten. In deze klankbordgroep is een breed scala aan onderwerpen besproken, om zodoende de Ondernemingsraad meer zicht te geven op hetgeen zich afspeelt binnen de organisatie. In een separaat OR jaarverslag staat uitgebreidere toelichting op de onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken. Samenwerking beroepsopleidingen Amsterdam RAI heeft in 2012 nader vorm gegeven aan de samenwerking met diverse opleidingsinstituten op verschillende opleidingsniveaus. Zo is er met de Hogeschool van Amsterdam een structurele samenwerking die bestaat uit uitwisseling van kennis en het plaatsen van stagiaires bij Amsterdam RAI. Sinds mei 2012 werkt Amsterdam RAI samen met MBO College Zuid, dat sinds 2012 tegenover de RAI is gevestigd. De samenwerking is van start gegaan met een pilot waarin 25 studenten van de opleiding Management & Event Support stage hebben gelopen bij Amsterdam RAI. Dit schooljaar (2012/2013) volgen de 150 leerlingen van de opleiding Organiseren & Event Support het vak RAI-Hospitality. Deze opleiding bestaat uit gastcolleges, trainingen, rondleidingen, beoordeling van leerlingen en een praktijkstage van twee dagen bij Amsterdam RAI. Aantal medewerkers Eind 2012 bedroeg het aantal vaste medewerkers uitgedrukt in fte s 469,3 (2011: 491,5). Dit aantal kan als volgt worden uitgesplitst: Amsterdam RAI 388,6 (2011: 398,0) RAI Langfords 34,1 (2011: 34,4) MECC Maastricht 46,6 (2011: 59,1) Voor Amsterdam RAI verwachten wij voor de komende jaren een toenemende productiviteit met een stabiel bestand aan vaste medewerkers. Dankzij de groei van de internationale evenementen voorzien wij bovendien een toename van de indirecte werkgelegenheid. MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van de strategie van Amsterdam RAI. Als organisatie zal Amsterdam RAI zich hier in de volle breedte voor inzetten. Dit is een bewuste keuze die commercieel gezien ook steeds belangrijker wordt, omdat organisatoren in toenemende mate belang hechten aan een MVO-beleid dat aansluit bij hun eigen doelstellingen op dit terrein. In 2012 is de MVO-aanpak van Amsterdam RAI internationaal bekroond en genomineerd voor diverse duurzaamheidsprijzen. Awards Van de Global Association of the Exhibition Industry (UFI) heeft Amsterdam RAI in 2012 de prestigieuze UFI Sustainable Development Award ontvangen. De verkiezing vormt de bekroning van het duurzaamheidsbeleid dat de RAI sinds 2008 voert. De UFI schreef bij de bekendmaking van de prijs: Door het kiezen van Amsterdam RAI erkennen we de brede allesomvattende invloed van de duurzaamheidsstrategie van Amsterdam RAI. Het vermogen de totale organisatie hierbij te betrekken heeft geleid tot het realiseren van hoge doelstellingen. Amsterdam RAI heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het betrekken van medewerkers en afdelingen bij het MVO-beleid. Duurzaamheid wordt daardoor, mede dankzij de inspanningen van de MVO-ambassadeurs en de MVO-coördinator, een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. De HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International) heeft Amsterdam RAI in 2012 de European Award toegekend in de categorie Social Responsibility. De European Awards worden ieder jaar tijdens de HSMAI Marketing Strategy Conference uitgereikt aan bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan innovatieve benaderingen en oplossingen voor actuele uitdagingen op het gebied van marketing.

18 Verslag van de directie 19 Het Duurzaamheidsverslag 2011 van Amsterdam RAI is in 2012 genomineerd voor de European Excellence Award. De European Excellence Awards worden jaarlijks uitgereikt door Communication Director, een Europees vakblad voor corporate communicatie en public relations. De prijzen worden toegekend aan de beste PR- en communicatiecampagnes en -organisaties in Europa. Projecten in 2012 Specifiek duurzame investeringen en projecten waren in 2012 het in gebruik nemen van de eigen Warmte Kracht Koppeling generator, waardoor een meer efficiënte productie van elektriciteit en warmte tegelijkertijd mogelijk wordt. Het rendement uit gas van deze installatie is meer dan 97%. Ook zijn diverse speeddeuren geplaatst in de hallen om openstand van deuren te voorkomen. Hiermee wordt tocht vermeden en een reductie behaald op het warmte- en koudeverlies. In 2012 zijn de laatste proeven gedaan voor afvalmanagement nieuwe stijl tijdens beurzen. De pilot was gericht op het verschuiven van afvalwerkzaamheden naar één verantwoordelijke partner voor de afvoer van afval, die ook de Milieu Controleur levert. Hierdoor is tijdens de opbouw en afbraak van evenementen sprake van een integrale verwerking van alle afval. Sinds oktober 2012 wordt voor iedere beurs op deze wijze gewerkt. De nachtverlichting van het RAI-complex, de zogenaamde blauwe lijn van strekkende meter, is in de afgelopen jaren geheel vernieuwd. De laatste neonverlichting is in 2012 vervangen door de aanzienlijk zuiniger LED lampen en de lijn is doorgetrokken naar het Elicium. Met de nieuwe verlichting wordt een energiebesparing van 77% gerealiseerd. > Meer informatie in het duurzaamheidsverslag Risicomanagement Risico s en risicobeheersing Amsterdam RAI beschikt over systemen voor risicoanalyse en controle. De onderneming onderscheidt strategische, operationele en financiële / administratieve risico s. Strategische risico s zijn verbonden aan gebeurtenissen die de positie van de onderneming structureel kunnen ondermijnen. Operationele risico s zijn direct verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en financiële / administratieve risico s zijn verbonden aan de ontwikkelingen op de financiële markten en het financieel en administratief management. Strategische risico s Het grootste risico is het wegvallen van een of meer grote, eigen titels. Door een continue gespecialiseerde en professionele aanpak en communicatie richting de markt en onze klanten wordt dit risico tot een minimum beperkt. Geavanceerde databasemarketing draagt ertoe bij dat het risico van tegenvallende bezoekersaantallen wordt beperkt. Amsterdam RAI versterkt de positie van de eigen merken door het ook online uitrollen en aanbieden van relevante oplossingen. Het risico van het wegvallen van een of meer evenementen van derden wordt eveneens beïnvloed door economische omstandigheden. Gestructureerde en actieve marketing beperkt dit risico. Door investeringen in upgrading en door de uitbreiding met hoogwaardige faciliteiten zoals het RAI Elicium, is de aantrekkelijkheid en de verhuurbaarheid van het RAI-complex sterk toegenomen. Parkeervoorzieningen en bereikbaarheid: Deze risico s worden zoveel mogelijk beperkt door gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Tijdens beurzen waarbij veel bezoekersverkeer wordt verwacht, geldt een gedifferentieerd prijstarief dat de verkeersdruk rond het complex vermindert. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over uitbreiding van de parkeercapaciteit op het RAI-terrein. Voor en na de evenementen geldt een bufferregeling voor opbouw- en demontageverkeer. Met betrekking tot het risico in deelnemingen is het risico bij RAI Langfords met ingang van 1 januari 2013 vervallen door verkoop van de titels. Ten aanzien van MECC Maastricht worden met de gemeente Maastricht gesprekken gevoerd om tot een andere vorm van samenwerking te komen. Veiligheidsrisico s worden voortdurend gemonitord. Amsterdam RAI beschikt over een Safety & Security Board die het beleid bepaalt en evalueert.

19 Verslag van de directie 20 Operationele risico s De risico s op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden bij Amsterdam RAI, conform de eisen in de Arbowet, periodiek geanalyseerd middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), gevolgd door plannen van aanpak om een voor de medewerkers veilige RAI te realiseren. Voor op- en afbouwactiviteiten ten behoeve van de evenementen zijn mede op verzoek van internationale organisatoren per 1 januari 2012 nieuwe veiligheidsregels ingevoerd. Bouwrisico s stands en paviljoens: Vastgelegd in een convenant met Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid, verstrekt Amsterdam RAI sinds 2011 zelf een aantal evenementgerelateerde vergunningen aan organisatoren en exposanten, en controleert de verstrekte vergunningen. Een eventmanager signaleert en een vergunningenofficer controleert. Alle schadelijke stoffen zijn geïnventariseerd en conform de milieurichtlijnen van de Dienst Milieu & Bouwtoezicht opgeslagen in daarvoor gecreëerde en ingerichte locaties. Bij evenementgebonden activiteiten van derden kunnen gevaarlijke stoffen worden achtergelaten, die vervolgens worden afgevoerd door gecertificeerde afvalvervoerders. Ten aanzien van voedselveiligheid hanteert Amsterdam RAI een voedselveiligheidssysteem op basis van de HACCP principes, conform de Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Amsterdam RAI conformeert zich aan de Hygiënecode voor de Horeca. Met betrekking tot crowd control (bijv. bij brand) is de ingangscontrole volledig afgestemd op het aantal bezoekers, zijn de looproutes geoptimaliseerd en is er een nieuw ontruimingsplan ontwikkeld. Ten aanzien van de IT-infrastructuur vindt regelmatig afstemming plaats met original equipment manufacturers als Cisco, Microsoft en Xirrus. Verder vinden externe audits plaats op de status en innovaties van de ICT-infrastructuur (bijv. door TNO). Bij de zeer ICT-gevoelige evenementen vindt vooraf overleg plaats met de belangrijkste ICT gebruikers (organisatoren en exposanten). Voor het risico van langdurige uitval van toegangsbewijzen verkopende websites (huishoudbeurs.nl, metstrade.com, etc.) gaat Amsterdam RAI onderzoeken of hiervoor een noodprocedure kan worden ingericht. Mogelijke schendingen van database integriteit en privacy zullen ook in 2013 onderwerp van aandacht en onderzoek zijn. Voor wat betreft de productaansprakelijkheid zijn de leveringsvoorwaarden van de leveranciers afgestemd op de inkoop- en verkoopvoorwaarden van Amsterdam RAI. Financiële risico s Voor de financierbaarheid zijn een heldere strategie, winstgevendheid en een gezonde verhouding eigen / vreemd vermogen van belang. Amsterdam RAI kan bij plotseling negatieve omstandigheden tijdig ingrijpen in de kosten. Met de bank wordt een open en constructieve relatie onderhouden. Amsterdam RAI voldoet ruimschoots aan de door de bank gestelde voorwaarden. Het renterisico op de langlopende leningen is afgedekt door een renteswap, waarvan looptijd en omvang gelijk loopt met de hoofdsom. Het valutarisico is beperkt doordat het merendeel van de omzet wordt gefactureerd en ontvangen in euro s. Posities in vreemde valuta worden direct omgewisseld in euro s. Het debiteurenrisico is beperkt doordat in de algemene voorwaarden is opgenomen dat in rekening gebrachte huurbedragen voorafgaand aan het evenement betaald dienen te zijn. Vorderingen die tijdens het evenement ontstaan worden zoveel mogelijk direct geïnd. Een online systeem waarborgt dagelijks eventuele achterstanden. Ultimo 2012 bedroeg de debiteurenstand 3 18,6 miljoen; waarvan 3 8,1 miljoen betrekking heeft op toekomstige evenementen waarvan het risico van oninbaarheid beperkt is. Voor de administratieve organisatie maakt Amsterdam RAI gebruik van elektronische gegevensverwerking binnen een geautomatiseerd geïntegreerd centraal informatiesysteem waarin de control-functie is verankerd. Een en ander wordt jaarlijks door de externe accountant getoetst.

20 Verslag van de directie 21 De financiële voortgang wordt maandelijks per activiteit en per project gemonitord. Deze actuele gegevens, gecombineerd met de verwachtingen voor de komende vijf kwartalen, resulteren in een zogenaamde Rolling Forecast die per divisie met de directie wordt besproken. Naast deze Rolling Forecast wordt jaarlijks een Contourennota opgesteld waarin de verwachtingen voor de komende vijf jaar worden beschreven. Deze nota wordt besproken in de Raad van Commissarissen en vormt de basis voor het langetermijnfinancieringsplan. De geactiveerde kosten voor de ontwikkeling van het RAI-hotel bedroegen per eind december Financiële ontwikkelingen in 2012 In 2012 heeft RAI Holding een netto-omzet behaald van 3 134,7 miljoen; 0,8% meer dan de 3 133,6 miljoen in 2011 en 7,8% meer dan het qua evenementenkalender meer vergelijkbare jaar De omzetstijging is onder meer te danken aan de teruggekeerde BedrijfsAutoRAI en de internationale eigen evenementen, alsmede de groei van door derden georganiseerde evenementen. Het afgelopen jaar was de RAI 265 dagen in gebruik voor internationale evenementen. De kosten zijn in 2012 gestegen met 3 2,9 miljoen ten opzichte van Deze kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door tegenvallers bij RAI Langfords en MECC Maastricht. Het resultaat van de kernactiviteiten steeg ten opzichte van 2011 aanzienlijk. Ten opzichte van het jaar 2011 is het resultaat van de kernactiviteiten met 26,4% gestegen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 3 6,0 miljoen (2011: 3 8,3 miljoen). Na aftrek van rentelasten en belastingen bedroeg de nettowinst 3 2,1 miljoen (2011: 3 3,1 miljoen). Financiële kerngegevens afgelopen 5 jaar Resultaten: Omzet 134,7 133,6 125,0 108,1 123,5 Bedrijfsresultaat 6,0 7,8 11,6 4,4 10,9 Nettoresultaat 2,1 3,1 5,7 0,2 5,3 Groepsvermogen 76,4 76,3 76,5 70,9 72,6 Balanstotaal 196,2 203,9 208,0 210,6 206,7 Voorzieningen 6,5 4,8 5,0 4,1 2,9 Netto-investeringen*) 11,1 10,3 6,6 17,8 38,6 Ratio s: Bedrijfsresultaat in % van de omzet 4,5% 5,8% 9,3% 4,1% 8,8% Solvabiliteit 38,9% 37,4% 36,8% 33,7% 35,1% *) gebouwen, installaties en inventaris Omzet De spreiding van de omzet is als volgt (in miljoenen euro s, in % van de omzet) 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % Door Amsterdam RAI en MECC georganiseerde evenementen 52,5 39,0% 53,6 40,1% 48,5 38,8% 34,1 31,5% Verhuur aan derden 23,2 17,2% 23,5 17,6% 21,6 17,3% 26,4 24,4% Catering 16,9 12,5% 18,1 13,5% 17,5 14,0% 14,1 13,0% Uitgeven vakbladen 3,2 2,4% 4,0 3,0% 5,0 4,0% 5,3 4,9% Overige* 38,9 28,9% 34,4 25,7% 32,4 25,9% 28,3 26,2% Totaal 134,7 100,0% 133,6 100,0% ,0% 108,2 100,0% *betreft onder meer hotelcommissies en facility services

Afvalmanagement RAI Amsterdam

Afvalmanagement RAI Amsterdam Afvalmanagement RAI Amsterdam Presentatie en rondleiding GBC- Zuidas Josieke Moens Manager Productie 8 september 2015 Programma Welkom en voorstellen Presentatie RAI Amsterdam door Josieke Moens en Jacob

Nadere informatie

Beurscijfers 2010. Toelichting

Beurscijfers 2010. Toelichting Beurscijfers 2010 Toelichting Beurzensector klimt uit dal De beurzensector klimt in 2010 uit het diepe dal van 2009, zo blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers in opdracht van

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer.

Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Succesvol zakendoen in een Bourgondische sfeer. Neem deel aan horecavakbeurs BBB 2015. 5 T/M 7 OKTOBER 2015 MECC MAASTRICHT WWW.BBBMAASTRICHT.NL PROFITEER VAN HET SUCCES Met een tevreden gevoel kijkt

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Inspiring people. jaarverslag 2013. Internationale positie versterkt. Activiteiten MECC afgestoten. Goede resultaten ondanks uitblijven AutoRAI

Inspiring people. jaarverslag 2013. Internationale positie versterkt. Activiteiten MECC afgestoten. Goede resultaten ondanks uitblijven AutoRAI jaarverslag 2013 Internationale positie versterkt Activiteiten MECC afgestoten Goede resultaten ondanks uitblijven AutoRAI Inspiring people Belangrijke duurzaamheidscertificaten bevestigen koppositie Op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika!

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! 1 Beursdeelname AUTOMECHANIKA DUBAI Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! Messe Frankfurt Nederland organiseert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

PMS 26 & 27 mei 2010 CMYK

PMS 26 & 27 mei 2010 CMYK 26 & 27 mei 2010 Introductie Bouw mee aan Business ames Bouw mee aan het business game platform voor het bedrijfsleven, het onderwijs én de marketing. Waar HRM professionals, onderwijskundigen en marketeers

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie TALX 2016 The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april Beursinformatie The Amsterdam Leadership Xchange B.V. WTC F toren 3e verdieping Strawinskylaan 381 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 7239 777 E-mail:

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

PRAKTISCHE TIPS voor deelname aan beurzen

PRAKTISCHE TIPS voor deelname aan beurzen AMSTERDAM RAI Europaplein 1078 GZ Amsterdam Postbus 77777 1070 MS Amsterdam T 020 549 12 12 F 020 646 44 69 www.rai.nl PRAKTISCHE TIPS voor deelname aan beurzen Inhoud 02 Stap 1. Selecteer de juiste beurs

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer

Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer Hét jaarlijkse vakevenement voor kleinschalig personenvervoer 2 & 3 december 2011 AmsterdAm rai HÉt JAArLIJKse VAKeVeNemeNt VOOr KLeINscHALIG PersONeNVerVOer taxi expo 2011 is dé vakbeurs voor alle nationale

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement

Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement Profielschets Lid van de Raad van Commissarissen BTL Nederland B.V. Profiel Marketing/communicatie en innovatiemanagement 1. De organisatie en zijn context BTL Nederland B.V. is één van de grootste particuliere

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Score Heuma Services BV

Score Heuma Services BV Heuma Services BV Score Heuma Services BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie. Rabobank Nederland

Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie. Rabobank Nederland Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie Rabobank Nederland Rabobank Nederland Coöperatieve bank 153 lokale banken, 1700 vestigingen 9 miljoen klanten, 1.7 miljoen leden, 34.000 medewerkers

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

CLC praktijkdag Veilig werken. Een veilige en gastvrije RAI tijdens de opbouw en afbraak van evenementen

CLC praktijkdag Veilig werken. Een veilige en gastvrije RAI tijdens de opbouw en afbraak van evenementen CLC praktijkdag Veilig werken Een veilige en gastvrije RAI tijdens de opbouw en afbraak van evenementen Michael Tjon & Rik Hoogendoorn 16 april 2012 2 Amsterdam RAI Convention centre Jaarlijks gastheer

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie