Inventarisatie ICT-projecten Wonen & Zorg in Noord- Nederland ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie ICT-projecten Wonen & Zorg in Noord- Nederland (2008-2011)"

Transcriptie

1 Inventarisatie ICTprojecten Wonen & Zorg in Noord Nederland ( ) Opgesteld door: Rijksuniversiteit Groningen In opdracht van: Zorg voor de Toekomst Noord en OostGroningen Contact:

2 Nr. Titel & Organisatie(s) Beschrijving/trefwoorden URL 1. Beeldhorloge Talant, Timer, Rijksuniversiteit Groningen Het beeldhorloge is voor mensen die niet kunnen klokkijken en wel wat steun kunnen gebruiken bij de ordening van de dag. Door middel van voor hen begrijpelijke pictogrammen worden ze herinnerd aan activiteiten en afspraken. 2. Care Dependency Scale Talma Lectoraat van de NHL 3. Connected Nurse Leeuwarden Thuiszorg Het Friese land 4. Participatie, dementie en telecommunicatie Netwerk Dementie Drenthe, Icare, GGZ, de huisartsen in Annen, t Holthuys, Expertise Centrum, axtion en Dignis/Lentis 5. Digitale pleister bewaakt patiënten. Ommelander Ziekenhuis Groep, UMCG, KWIC, Eye2Eye, isansys, KIWA, NICE Signaleringsinstrument op vier domeinen te weten Wonen en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en autonomie en Lichamelijk welbevinden en gezondheid. De scale oftewel zelfstandigheidstoets is ontwikkeld binnen het Talma Lectoraat van de NHL door de heer A. Dijkstra GSM en GPSgebaseerde alarmering en plaatsbepaling voor nachtverpleegkundigen. In geval van nood kunnen zij nu met één druk op de knop contact zoeken met de Zorgcentrale. Door Connected Nurse is constant bekend waar de verzorgende of verpleegkundige zich bevindt en kan direct actie ondernomen worden. De medewerker van de Zorgcentrale kan bij een alarmeringsoproep meteen zorgen dat een verpleegkundige die in de buurt is, naar de cliënt toegaat. Het project Participatie en Dementie wil de participatie van dementerenden en hun partner in hun eigen sociale netwerk versterken door de inzet van eigentijdse ICTmiddelen en beeldcommunicatie. Het systeem is multifunctioneel en laagdrempelig. De gebruikers kunnen communiceren met familie en vrienden maar bijvoorbeeld ook met huisarts, thuiszorg of woningbouwcorporatie. Ook biedt het systeem diverse vormen van ontspanning. Activiteiten monitoring: Een pleister met sensoren die lichaamsfuncties als hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur meet, bewaakt draad loos risicopatiënten in het ziekenhuis. earch_tools/assessment_tools/cds_han dleiding.pdf

3 6. Double check op afstand controle op afstand bij palliatieve thuiszorg Zorggroep Noorderbreedte 7. Lable Care Noorderbreedte en Lable 8. De Gilde Gemeente Menterwolde en Zorggroep MeanderGroningerhuis, NOVO, De Brink, De Zijlen en Stichting Welzijn Menterwolde 9. Healthy Ageing through serious games NHL, Zorggroep Noorderbreedte, Oosterlengte, Universiteit Fukuoka, Japan, Winschoten 10. HemoBase Stichting Gerrit, Klinisch laboratorium MCL, alle Friese ziekenhuizen 11. Inforcare Repoint BV (Hans Punt), Dysi, Ambient, Embed, TNO, INCAS3, Rijksuniversiteit Groningen Bij de toediening van pijnmedicatie in de palliatieve thuiszorg zijn altijd twee verpleegkundigen ter plaatse nodig: een van hen heeft alleen een controlerende taak. De zorggroep Noorderbreedte maakt met dit project die controle mogelijk op afstand, via een mobiele audio en videoverbinding. Tijdsbesparing en meer flexibiliteit zijn het beoogde resultaat. Het ezlp is een webapplicatie die inzicht geeft in de behoeften van de cliënt en tegelijkertijd laat zien hoe de bekostiging voor de geleverde zorg is opgebouwd. Dit betekent transparantie voor alle betrokkenen: verzorgers, managers en als voornaamste natuurlijk de cliënten en hun familie. Veilig zelfstandig wonen voor kwetsbare mensen met behulp van sensortechnologie. Ontwikkeling van gaming omgeving voor ouderen waarmee zij veilig kunnen bewegen. Doel is om gezond ouder worden te bevorderen door middel van meer bewegen. HemoBase is een elektronisch patiënten dossier (EPD) specifiek voor de hematooncologie, het vakgebied van bloed en beenmergkanker. Ontwikkeling van sensornetwerk voor de zorgsector waarbij realtime plaatsbepaling gekoppeld wordt aan realtime verzamelen van lichaamsmetingen zoals temp., hartslag, enz. De plaatsbepaling wordt aangeboden in de functionaliteit dwaaldetectie en het instellen van leefcirkels. dex.php?id=860

4 12. Innovatieproject GGZ, beeldcommunicatie voor psychiatrie Harlingen Teschelling GGZ Friesland 13. Klanten, alarmering & IP Platform GEEF, Hulpmiddelen Centrum, Elkien, Zorg Centrale Noord en CareTech 14. Koala Stichting Sensire, Thuiszorg Groningen, Zorgverzekeraar Menzis, KPN 15. Mammapolithuis Wilhelmina Ziekenhuis Assen, AstraZeneca, Talmon Beeldcommunicatie bij spreekuren en kennisuitwisseling huisartsen op Terschelling met psychiatrie in Harlingen Met dit project wil GEEF deze vorm van personenalarmering via het internet bij individuele klanten uittesten en onze doelgroep voorbereiden op de overgang van alarmering via analoge lijnen naar IP. Het streven van GEEF is om het product IP alarmering zodanig goed te hebben ontwikkeld en getest dat het geschikt is om aan individuele klanten aan te bieden en om het vervolgens te kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld beeldcommunicatie. Koala wil een brug slaan tussen kleinschalige pilots die vaak op één aspect van technologische mogelijkheden zijn gericht en een breed scala van nieuwe zorgdiensten. Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van de zorg en het welzijn van mensen met een chronische aandoening en ouderen. Mammapolithuis is een speciale online webdienst voor vrouwen met borstkanker. Patiënten met borstkanker vinden hier medische informatie en met een speciale inlogcode kunnen zij in contact komen met hun behandelaars. Op deze manier kunnen zij in aanvulling op de uitgebreide voorlichting die zij tijdens hun bezoeken aan het ziekenhuis krijgen, thuis de informatie nog eens rustig doorlezen en eventueel doornemen met familie of vrienden.

5 16. Mantelzorg in Beeld Onderdeel van Omkeer 2.0 door Thuiszorg Het Friese Land, Skewiel Trynwâlden, Zorggroep Noorderbreedte, Palet, Zorgkantoor Friesland, Woon Friesland, Elkien, Gemeente Leeuwarden, Welzijn Leeuwarden, Sinne Welzijn, NHL Hogeschool, Gerrit, Nijfinster 17. Mantelzorg Terschelling voor Alzheimer patiënten Thuiszorg Het Friese land, Nijfinster 18. Medalert GGZ Friesland 19. Patiëntenportal UMCG In de woning van de persoon die mantelzorg ontvangt, komt een beeldtelefoon. Een tweede telefoon wordt geplaatst bij de mantelzorger. Wanneer de persoon tevens professionele thuiszorg ontvangt, zal jij of zijn via de beeldtelefoon ook contact op kunnen nemen met de thuiszorgorganisaties. Alle deelnemers kunnen met de beeldtelefoon contact zoeken met Welzijn Leeuwarden. De beeldtelefoon speelt vooral een rol op in de sociale functie. Proefproject mantelzorg Terschelling voor Alzheimerpatiënt en familie met beeldtelefonie. De applicatie geeft mensen de mogelijkheid om in te stellen welk medicijn en welke dosis ze moeten innemen, wanneer en hoe vaak. Zodra ze de medicijnen moeten innemen, geeft de iphone een melding. Wanneer iemand een alert krijgt, kan hij of zij meteen aangeven of het medicijn direct is ingenomen. In de app kan de gebruiker verder zijn voorraad medicijnen beheren en aantekeningen maken om bij te houden of de medicijnen het gewenste effect hebben. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkt op dit moment aan een nieuwe website die interactieve dienstverlening aan patiënten mogelijk maakt. Na het inloggen kan de patiënt op zijn (gepersonaliseerde) homepage, voor zorgtrajecten waar hij of zij bij betrokken is, een aantal services inzetten. De patiënt kan contact onderhouden met de zorgverlener. Ook onder meer elektronische formulieren, afspraakinformatie, zelfmanagement, inzicht in relevante laboratoriumuitslagen en correspondentie worden via de website aangeboden. oggenmijnumcg.aspx

6 20. Pilot Verzoamelstee UMCG 21. Praten over gezondheid DIPEx, axtion, UMCG en patiëntenverenigingen 22. Prepilot Oosterlengte screen 2 screen Zorg Innovatie Forum, Oosterlengte et al. De Verzoamelstee is een ICTvoorziening in het dorpshuis van drie kleine dorpen in Groningen, waaruit de dienstverlening is weggetrokken en waar de openbaar vervoervoorzieningen slecht zijn. Ouderen krijgen zo basisvoorzieningen (aangevuld met zorgvoorzieningen) weer terug met behulp van geavanceerde middelen, namelijk ICTvoorzieningen (ehealth). Met behulp van deze ICTvoorzieningen kunnen ouderen langer blijven deelnemen aan het sociale leven en langer zelfstandig blijven wonen in eigen huis en dorp. Welzijn, kwaliteit van leven, zelfstandigheid en deelname aan het sociale leven worden daardoor vergroot. De leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp nemen toe. De website bevat diverse modules over specifieke gezondheidsproblematiek, in dit geval over dementie. In de voorbereiding zijn een groep dementerenden en hun mantelzorgers uitgebreid en diepgaand geïnterviewd. Vervolgens wordt de website ingericht met de 25 meest voorkomende problemen met daarbij een aparte rubriek met antwoorden op vragen, compleet met de bijpassende stukjes audio/video en bijbehorende tekst. De informatie die door de website wordt geboden is uniek en niet op andere wijze beschikbaar. Het gaat hier om nieuwe vormen van contact en dienstverlening (zorg op afstand) die interessant kunnen zijn in de krimpregio's. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van toepassing van ICT in de thuissituatie om het mogelijk te maken dat mensen c.q. ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het doel is te leren van de mogelijke barrières bij zowel cliënten als hulpverleners. Daarnaast is het doel het netwerk van de cliënt optimaal te benutten. nals/nationaal_programma_ouderenzor g/projecten/verzoamelstee/pages/defau lt.aspx ml

7 23. Project Virtueel Bezoekuur, Verpleeghuisartsconsult en Interdiscliplinair Overleg Nijfinster, Pasana 24. Sensorvloer Valetudo Interpres 25. Serious Game Laparoscopie. Grendel Games, UMCG, LIMIS 26. Spreekuuropafstand (Leeuwarden Schiermonnikoog) Pasana, Nijfinster 27. SPRINT Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Universiteit Twente 28. Survivalkid.nl Indigo, Accare en Verslavingszorg Noord Nederland Patiënten uit ziekenhuis Dokkum en thuisfront op de eilanden videoconferencen met elkaar. Ontwikkeling van tapijt met sensoren, o.a. gericht op valpreventie. Een game, waarmee chirurgen thuis op hun eigen tv operaties kunnen oefenen. Het spel is gebaseerd op de Nintendo Wii met de bedoeling de ooghandcoördinatie te trainen. Spreekuuropafstand tussen Leeuwarden en Schiermonnikoog ten behoeve van diëtistenconsult. Groot langlopend programma dat zich richt op de ontwikkeling van intelligente prothesen. Doel is om de mobiliteit van ouderen en patiënten te verbeteren, en daarmee hun gezondheid. Valpreventie is onderdeel hiervan. Survivalkid is webbased preventieve zorg voor jongeren van jaar met een gezinslid dat lijdt aan psychische problemen. Uit onderzoek is gebleken dat zulke kinderen een grote kans hebben (later) zelf problemen te ontwikkelen. Achterliggende doelen zijn het beter bereiken van deze risicogroep, het bieden van steun en het vroegtijdig signaleren en doorverwijzen van jongeren met subklinische klachten. Informatie, tests, oefeningen en steunende contacten zijn voor de doelgroep laagdrempelig, anoniem en beveiligd toegankelijk via de websites.

8 29. Tele/videoconsult depressieve patiënten Lentis/Dignis 30. Telebegeleiding in de Palliatieve Zorg Antonius ziekenhuis, Thuiszorg Zuidwest Friesland, GEEF, Plantein, huisartsen 31. Teledermatologie NijSmellinghe De GGZverpleegkundige die dienst heeft en uitrukt in een acute situatie, is uitgerust met een mobiele videocommunicatieunit, die hij bij aankomst bij de cliënt opstelt waarna hij verbinding maakt met de beschikbare psychiater. Samen voeren zij het gesprek met de cliënt. De psychiater vormt zich op afstand een diagnostisch oordeel en bespreekt de interventies. Hij heeft de mogelijkheid in te zoomen op bepaalde lichamelijke details dan wel details in de omgeving van de cliënt. Het beeldmateriaal kan worden opgeslagen en bewaard. Er is de mogelijkheid om via een tweede verbinding nog een andere professional in te schakelen voor consultatie. Na vaststellen van een interventieoplossing en het plan sluit de GGZverpleegkundige de verbinding. In september 2010 wordt een proef gedaan waarbij tien personen dit apparaat uitproberen Telebegeleiding is een project met zogenoemde Health Buddy s die gekoppeld worden aan patiënten die chemotherapie ondergaan. De Health Buddy stelt de patiënt dagelijks vragen, waarvan de antwoorden teruggekoppeld worden naar de behandelaar van de patiënt, zodat de gezondheidsproblemen vroeg gesignaleerd kunnen worden. Het Teledermatologisch Consultatie Centrum Nederland (TCCN) is in 2003 opgericht als een non profit stichting. Het doel van deze stichting is om via gebruik van moderne telecommunicatietechnieken de dermatologische patiëntenzorg in het algemeen te bevorderen en in het bijzonder de dermatologische zorg in de eerste lijn door samenwerking met die eerste lijn (ketenzorg) ersopthema/inrichtingenkwaliteitvanzorg/ehealth/ehealthpraktijkvoorbeelden1/ehealthpraktijkvoorbeeld/teledermatologieentelewondzorg.htm

9 32. Valpreventie. Interreg UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen: Bewegingswetenschappen Zorg Innovatie Forum, DySi, Oosterlengte, Winschoten, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 33. Verpleegkundigentraining reumatologie Dokkum Ameland Thuiszorg Het Friese land, Nijfinster 34. Videoconferencing/ Teleconsultatie Ziekenhuizen Friesland 35. Videoconsulten (teleradiologie) voor patiënten op Ameland Pasana, Nijfinster 36. Vraaggestuurde innovatie Talant Ontwikkeling van een expertsysteem gebaseerd op een lerend sensornetwerk, aan de hand waarvan een betrouwbaar valrisicoprofiel op individueel cliëntniveau opgesteld kan worden. Doel is preventie en detectie van vallen bij ouderen, zowel thuis als intramuraal met behulp van de inzet van sensortechnologie. Verpleegkundigentrainingopafstand reumatologie Dokkum Ameland. Hoogwaardige videoconferencing, waarbij men elkaar niet alleen kan zien en spreken, maar waarbij tegelijkertijd ook röntgenfoto s en hartfilmpjes kunnen worden bekeken, wordt al sinds 2007 tussen de Friese ziekenhuizen en het UMCG via het GERRITnetwerk gebruikt. In de loop van de tijd zijn daar ook mogelijkheden voor andere ziekenhuizen in Noord Nederland bijgekomen, onder meer via Surfnet. Koppeling van de huisartsenpraktijken op Ameland en de internist in Dokkum. Samenwerking met Cartesius Institute. In het Talantproject Inspiratie voor Innovatie staat de zorgvraag van cliënten met een ernstige meervoudige verstandelijke beperking (EMB) centraal bij het ontwerpen en uittesten van zorgtechnologie. De doelstelling van het project is drieledig: een betere kwaliteit van bestaan voor cliënten, het ontwikkelen van technologie die passend is bij de zorgcultuur en het monitoren van het proces van cocreatie.

10 37. Webdokter Huisarten zorgcentrum Leeuwarden, Stichting Gerrit, Friesland Zorgverzekeraar 38. Zorg in Beeld Talant, Thuiszorg De Friese Wouden, Simac 39. Zorg op Afstand Thuiszorg Het Friese land, NijFinster B.V. 40. Zorg op afstand: Pilot hartfalen Friese ICTInnovatie alliantie Webdokter geeft de huisarts een instrument in handen om de communicatie met patiënten op een modern niveau te brengen en de band met de patiënten te verstevigen. Het digitaal betrekken van patiënten binnen het communicatie en informatieproces, leidt bij huisartsen tot betere efficiëntie en bij patiënten tot meer betrokkenheid bij het werk van de huisarts. Cliënten krijgen een voorziening waarbij zij door middel van een specifiek aanraakscherm of via een geïnstalleerde softwaremodule op de eigen PC thuis (24 uur per dag) contact kunnen maken met een zorgpost, en met mede cliënten, familie en vrienden. Door op gezette tijden contact op te nemen met cliënten via een eenvoudige beeldtelefoon, wordt cliënten een steuntje in de rug geboden en een gevoel van veiligheid in de vorm van kleine adviezen, ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en sociale ondersteuning. Bij dit project wordt een hartpatiënt eerder uit het ziekenhuis ontslagen d.m.v. telemonitoring en vermindert het polibezoek, de mortaliteit en de (her)opnamen. Ook de kwaliteit van de zorg verbetert door toename van aantal contactmomenten, compleet beeld door patiëntprofiel, multidisciplinaire samenwerking, juiste zorgverlener voor hulpvraag, sneller de juiste medicatie en besparing van reistijd door virtueel polibezoek.

11 41. Zorgportaal Qwiek Friese ICTInnovatie alliantie Qwiek is een platform voor ontsluiting van zorgdiensten, zodat een persoon zijn/haar eigen diensten kan afnemen om zelf de regie te kunnen nemen over zijn/haar zorg vanuit zijn/haar eigen behoefte. Het platform kan tevens voor aanbieders gebruikt worden om hun eigen portaal te verrijken met diensten van derden of om hun diensten in portalen van derden te hangen. Voordelen voor burger en directe omgeving: Het platform maakt het voor een burger gemakkelijker om inzage te krijgen in relevante en betrouwbare medische en logistieke gegevens en om zelf zorgzaken te regelen. Voordelen voor stakeholders, lees zorgverleners: Het platform biedt stakeholders de mogelijkheid om versneld een volledig dienstenpallet te kunnen bieden waar men dit individueel niet kan Videophone Veldspaat Beeld bellen 43. EOLUS Het thuis instellen van beademing zodat dat niet meer in het ziekenhuis hoeft. 44. Psycholog Online Cognitieve gedragstherapie voor mensen met depressie en paniekstoornis 45. Meddossier Met MedDossier kun je er zelf voor zorgen dat je altijd de juiste medische informatie paraat hebt. MedDossier GGZ Friesland MCL Nij Smellinghe is een handige tool om je eigen medisch dossier bij te Kijlstra Ambulancedienst houden. Je kunt er je donorgegevens, medicijngebruik en belangrijke telefoonnummers in opslaan. Maar je kunt ook je medische bijzonderheden beschrijven, bijvoorbeeld waar je allergisch voor bent, of je een chronische aandoening hebt en welke bloedgroep je hebt. MedDossier kan van belang zijn wanneer je bijvoorbeeld een ongeluk krijgen plotseling in het ziekenhuis belandt. Je medische informatie heb je dan gelijk bij de hand. Deze gegevens kunnen antwoord geven op belangrijke vragen van de specialist. =thema&content=prop_case&laag1=897 &laag2=919&laag3=114&item_id=1236

12 46. Rehab4life Rehab4Life, voor mensen met nietaangeboren hersenletsel, wil de deskundigheid van het Centrum voor Revalidatie ook toegankelijk maken voor mensen thuis, hun naasten en professionals in nulde en eerste lijn(in de buurt). Het project wil de revalidatiezorg slimmer en efficiënter organiseren door gecombineerde coaching aan huis en over afstand via beeldcommunicatie 47. GeefQare Het via een innovatieve ICT toepassing aanbieden van een totaalconcept waarbij bewoners alles op het gebied Platform GEEF, Omniqare, St. Palet van wonen, zorg en welzijn zelf kunnen regelen met als doel langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. 48. Sensormat Uit de analyse van de haalbaarheidsscan blijkt dat het toepassen van een sensormat bij het monitoren van patiënten gedurende de nacht besparingen op kan leveren en tegelijkertijd de kwaliteit van leven (slapen) van de cliënt kan verbeteren (minder verstoring van de nachtrust). Groot voordeel van de sensormat is dat het op basis van de parameters die gemeten worden is in te zetten voor verschillende ziektebeelden en daarnaast eenvoudig te installeren is. 49. Chat Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden, Stichting Gerrit 50. Zorgtechniek, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Repoint, Bouwbedrijf Hiemstra en Platform GEEF Doven en ernstig slechthorenden hebben moeite met of kunnen vaak niet telefoneren. Daardoor is het maken van een telefonische afspraak met bijvoorbeeld de huisarts onmogelijk. Waar voorheen de teksttelefoon of de fax door doven en slechthorenden gebruikt werd om te communiceren, zien we nu een verschuiving naar en chatprogramma s. Project 'Chat!' wil en de doven en slechthorenden stimuleren en waar mogelijk faciliteren in het gebruik van deze nieuwe (en goedkope) techniek. Het ontwikkelen van een lowcost leverancieronafhankelijk open platform via welke diverse bestaande en nieuwe technieken, ICT en domotica toepassingen met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren. /Persberichten/Pages/UMCGCentrumvo orrevalidatiestartprojectvoormensenme tnietaangeborenhersenletsel.aspx en

13 51. Life Style Monitoring. Vilans, Team290 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten van het technologie arrangement van Tunstall (ADlife, eerder Lifestyle Monitoring) in de ondersteuning van mensen met dementie in de thuissituatie. Doel van dit exploratieve onderzoek is evalueren van deze technologie in de praktijk, gericht op de mogelijke betekenis voor de zorgverlening. Er wordt nagegaan in hoeverre de gegevens die via het ADlife systeem beschikbaar komen gebruikt kunnen gaan worden als stuurinformatie voor het handelen van zorgmedewerkers.

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Samenvatting ehealth heeft verschillende verschijningsvormen: Online informatie Social media Zelftesten Online Communicatie (inclusief videocommunicatie) Sensortechnologie

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660 ADVIESRAPPORT VILANS Cursus: Communicatie in Context Studenten: Roy Boerhof s4375653 Maarten van Bun s4380649 Mark Dunnewind s4349660 Rick Haukes s4379527 Opdracht: Het ontwikkelen van een reviewinstrument

Nadere informatie

Zorg op afstand via het beeldscherm

Zorg op afstand via het beeldscherm Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Inventarisatie zelfmanagementinterventies

Inventarisatie zelfmanagementinterventies Inventarisatie zelfmanagements Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken Doortje Boshuizen Telefoon: (030) 789 2553 E-mail: d.boshuizen@vilans.nl Jeanny

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Bijlage 1 Project Management Document

Bijlage 1 Project Management Document 1 Inhoud Bijlage 1: Project Management Document... 3 Bijlage 2: Gebruikte definities... 21 Bijlage 3: Gebruikte afkortingen... 24 Bijlage 4: Literatuurstudie... 26 Bijlage 5: Topiclijst... 49 Bijlage 6:

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN TECHNOLOGIE IN ZORG EN WELZIJN VOOR HBO-PROFESSIONALS

GEVOLGEN VAN TECHNOLOGIE IN ZORG EN WELZIJN VOOR HBO-PROFESSIONALS GEVOLGEN VAN TECHNOLOGIE IN ZORG EN WELZIJN VOOR HBO-PROFESSIONALS Gevolgen van technologie in zorg en welzijn voor hbo-professionals Frank Peters Jos Frietman m.m.v. Jop van Amelsvoort Annet Jager Nijmegen,

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 24 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg... 10 Beweegtuin... 11 Casemanagment ketenzorg

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Een inloopfunctie in de wijk opzetten Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf

Nadere informatie

DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?

DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND? 62 Zorg in beweging Analyse Een verpleegkundige geeft een patiënt medische achtergrondinformatie over zijn aandoening met behulp van een anatomische afbeelding die als app op zijn ipad wordt geleverd.

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Introductie. Nieuwe digitale diensten

Introductie. Nieuwe digitale diensten Samzo: samen zorgen Mensgerichte innovatie in de thuiszorg Introductie De zorg en zeker de thuiszorg, staat momenteel in het brandpunt van politieke- en maatschappelijke discussie. Gedreven door de behoefte

Nadere informatie