Inventarisatie ICT-projecten Wonen & Zorg in Noord- Nederland ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie ICT-projecten Wonen & Zorg in Noord- Nederland (2008-2011)"

Transcriptie

1 Inventarisatie ICTprojecten Wonen & Zorg in Noord Nederland ( ) Opgesteld door: Rijksuniversiteit Groningen In opdracht van: Zorg voor de Toekomst Noord en OostGroningen Contact:

2 Nr. Titel & Organisatie(s) Beschrijving/trefwoorden URL 1. Beeldhorloge Talant, Timer, Rijksuniversiteit Groningen Het beeldhorloge is voor mensen die niet kunnen klokkijken en wel wat steun kunnen gebruiken bij de ordening van de dag. Door middel van voor hen begrijpelijke pictogrammen worden ze herinnerd aan activiteiten en afspraken. 2. Care Dependency Scale Talma Lectoraat van de NHL 3. Connected Nurse Leeuwarden Thuiszorg Het Friese land 4. Participatie, dementie en telecommunicatie Netwerk Dementie Drenthe, Icare, GGZ, de huisartsen in Annen, t Holthuys, Expertise Centrum, axtion en Dignis/Lentis 5. Digitale pleister bewaakt patiënten. Ommelander Ziekenhuis Groep, UMCG, KWIC, Eye2Eye, isansys, KIWA, NICE Signaleringsinstrument op vier domeinen te weten Wonen en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en autonomie en Lichamelijk welbevinden en gezondheid. De scale oftewel zelfstandigheidstoets is ontwikkeld binnen het Talma Lectoraat van de NHL door de heer A. Dijkstra GSM en GPSgebaseerde alarmering en plaatsbepaling voor nachtverpleegkundigen. In geval van nood kunnen zij nu met één druk op de knop contact zoeken met de Zorgcentrale. Door Connected Nurse is constant bekend waar de verzorgende of verpleegkundige zich bevindt en kan direct actie ondernomen worden. De medewerker van de Zorgcentrale kan bij een alarmeringsoproep meteen zorgen dat een verpleegkundige die in de buurt is, naar de cliënt toegaat. Het project Participatie en Dementie wil de participatie van dementerenden en hun partner in hun eigen sociale netwerk versterken door de inzet van eigentijdse ICTmiddelen en beeldcommunicatie. Het systeem is multifunctioneel en laagdrempelig. De gebruikers kunnen communiceren met familie en vrienden maar bijvoorbeeld ook met huisarts, thuiszorg of woningbouwcorporatie. Ook biedt het systeem diverse vormen van ontspanning. Activiteiten monitoring: Een pleister met sensoren die lichaamsfuncties als hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur meet, bewaakt draad loos risicopatiënten in het ziekenhuis. earch_tools/assessment_tools/cds_han dleiding.pdf

3 6. Double check op afstand controle op afstand bij palliatieve thuiszorg Zorggroep Noorderbreedte 7. Lable Care Noorderbreedte en Lable 8. De Gilde Gemeente Menterwolde en Zorggroep MeanderGroningerhuis, NOVO, De Brink, De Zijlen en Stichting Welzijn Menterwolde 9. Healthy Ageing through serious games NHL, Zorggroep Noorderbreedte, Oosterlengte, Universiteit Fukuoka, Japan, Winschoten 10. HemoBase Stichting Gerrit, Klinisch laboratorium MCL, alle Friese ziekenhuizen 11. Inforcare Repoint BV (Hans Punt), Dysi, Ambient, Embed, TNO, INCAS3, Rijksuniversiteit Groningen Bij de toediening van pijnmedicatie in de palliatieve thuiszorg zijn altijd twee verpleegkundigen ter plaatse nodig: een van hen heeft alleen een controlerende taak. De zorggroep Noorderbreedte maakt met dit project die controle mogelijk op afstand, via een mobiele audio en videoverbinding. Tijdsbesparing en meer flexibiliteit zijn het beoogde resultaat. Het ezlp is een webapplicatie die inzicht geeft in de behoeften van de cliënt en tegelijkertijd laat zien hoe de bekostiging voor de geleverde zorg is opgebouwd. Dit betekent transparantie voor alle betrokkenen: verzorgers, managers en als voornaamste natuurlijk de cliënten en hun familie. Veilig zelfstandig wonen voor kwetsbare mensen met behulp van sensortechnologie. Ontwikkeling van gaming omgeving voor ouderen waarmee zij veilig kunnen bewegen. Doel is om gezond ouder worden te bevorderen door middel van meer bewegen. HemoBase is een elektronisch patiënten dossier (EPD) specifiek voor de hematooncologie, het vakgebied van bloed en beenmergkanker. Ontwikkeling van sensornetwerk voor de zorgsector waarbij realtime plaatsbepaling gekoppeld wordt aan realtime verzamelen van lichaamsmetingen zoals temp., hartslag, enz. De plaatsbepaling wordt aangeboden in de functionaliteit dwaaldetectie en het instellen van leefcirkels. dex.php?id=860

4 12. Innovatieproject GGZ, beeldcommunicatie voor psychiatrie Harlingen Teschelling GGZ Friesland 13. Klanten, alarmering & IP Platform GEEF, Hulpmiddelen Centrum, Elkien, Zorg Centrale Noord en CareTech 14. Koala Stichting Sensire, Thuiszorg Groningen, Zorgverzekeraar Menzis, KPN 15. Mammapolithuis Wilhelmina Ziekenhuis Assen, AstraZeneca, Talmon Beeldcommunicatie bij spreekuren en kennisuitwisseling huisartsen op Terschelling met psychiatrie in Harlingen Met dit project wil GEEF deze vorm van personenalarmering via het internet bij individuele klanten uittesten en onze doelgroep voorbereiden op de overgang van alarmering via analoge lijnen naar IP. Het streven van GEEF is om het product IP alarmering zodanig goed te hebben ontwikkeld en getest dat het geschikt is om aan individuele klanten aan te bieden en om het vervolgens te kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld beeldcommunicatie. Koala wil een brug slaan tussen kleinschalige pilots die vaak op één aspect van technologische mogelijkheden zijn gericht en een breed scala van nieuwe zorgdiensten. Het uiteindelijke doel is het optimaliseren van de zorg en het welzijn van mensen met een chronische aandoening en ouderen. Mammapolithuis is een speciale online webdienst voor vrouwen met borstkanker. Patiënten met borstkanker vinden hier medische informatie en met een speciale inlogcode kunnen zij in contact komen met hun behandelaars. Op deze manier kunnen zij in aanvulling op de uitgebreide voorlichting die zij tijdens hun bezoeken aan het ziekenhuis krijgen, thuis de informatie nog eens rustig doorlezen en eventueel doornemen met familie of vrienden.

5 16. Mantelzorg in Beeld Onderdeel van Omkeer 2.0 door Thuiszorg Het Friese Land, Skewiel Trynwâlden, Zorggroep Noorderbreedte, Palet, Zorgkantoor Friesland, Woon Friesland, Elkien, Gemeente Leeuwarden, Welzijn Leeuwarden, Sinne Welzijn, NHL Hogeschool, Gerrit, Nijfinster 17. Mantelzorg Terschelling voor Alzheimer patiënten Thuiszorg Het Friese land, Nijfinster 18. Medalert GGZ Friesland 19. Patiëntenportal UMCG In de woning van de persoon die mantelzorg ontvangt, komt een beeldtelefoon. Een tweede telefoon wordt geplaatst bij de mantelzorger. Wanneer de persoon tevens professionele thuiszorg ontvangt, zal jij of zijn via de beeldtelefoon ook contact op kunnen nemen met de thuiszorgorganisaties. Alle deelnemers kunnen met de beeldtelefoon contact zoeken met Welzijn Leeuwarden. De beeldtelefoon speelt vooral een rol op in de sociale functie. Proefproject mantelzorg Terschelling voor Alzheimerpatiënt en familie met beeldtelefonie. De applicatie geeft mensen de mogelijkheid om in te stellen welk medicijn en welke dosis ze moeten innemen, wanneer en hoe vaak. Zodra ze de medicijnen moeten innemen, geeft de iphone een melding. Wanneer iemand een alert krijgt, kan hij of zij meteen aangeven of het medicijn direct is ingenomen. In de app kan de gebruiker verder zijn voorraad medicijnen beheren en aantekeningen maken om bij te houden of de medicijnen het gewenste effect hebben. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkt op dit moment aan een nieuwe website die interactieve dienstverlening aan patiënten mogelijk maakt. Na het inloggen kan de patiënt op zijn (gepersonaliseerde) homepage, voor zorgtrajecten waar hij of zij bij betrokken is, een aantal services inzetten. De patiënt kan contact onderhouden met de zorgverlener. Ook onder meer elektronische formulieren, afspraakinformatie, zelfmanagement, inzicht in relevante laboratoriumuitslagen en correspondentie worden via de website aangeboden. oggenmijnumcg.aspx

6 20. Pilot Verzoamelstee UMCG 21. Praten over gezondheid DIPEx, axtion, UMCG en patiëntenverenigingen 22. Prepilot Oosterlengte screen 2 screen Zorg Innovatie Forum, Oosterlengte et al. De Verzoamelstee is een ICTvoorziening in het dorpshuis van drie kleine dorpen in Groningen, waaruit de dienstverlening is weggetrokken en waar de openbaar vervoervoorzieningen slecht zijn. Ouderen krijgen zo basisvoorzieningen (aangevuld met zorgvoorzieningen) weer terug met behulp van geavanceerde middelen, namelijk ICTvoorzieningen (ehealth). Met behulp van deze ICTvoorzieningen kunnen ouderen langer blijven deelnemen aan het sociale leven en langer zelfstandig blijven wonen in eigen huis en dorp. Welzijn, kwaliteit van leven, zelfstandigheid en deelname aan het sociale leven worden daardoor vergroot. De leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp nemen toe. De website bevat diverse modules over specifieke gezondheidsproblematiek, in dit geval over dementie. In de voorbereiding zijn een groep dementerenden en hun mantelzorgers uitgebreid en diepgaand geïnterviewd. Vervolgens wordt de website ingericht met de 25 meest voorkomende problemen met daarbij een aparte rubriek met antwoorden op vragen, compleet met de bijpassende stukjes audio/video en bijbehorende tekst. De informatie die door de website wordt geboden is uniek en niet op andere wijze beschikbaar. Het gaat hier om nieuwe vormen van contact en dienstverlening (zorg op afstand) die interessant kunnen zijn in de krimpregio's. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van toepassing van ICT in de thuissituatie om het mogelijk te maken dat mensen c.q. ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het doel is te leren van de mogelijke barrières bij zowel cliënten als hulpverleners. Daarnaast is het doel het netwerk van de cliënt optimaal te benutten. nals/nationaal_programma_ouderenzor g/projecten/verzoamelstee/pages/defau lt.aspx ml

7 23. Project Virtueel Bezoekuur, Verpleeghuisartsconsult en Interdiscliplinair Overleg Nijfinster, Pasana 24. Sensorvloer Valetudo Interpres 25. Serious Game Laparoscopie. Grendel Games, UMCG, LIMIS 26. Spreekuuropafstand (Leeuwarden Schiermonnikoog) Pasana, Nijfinster 27. SPRINT Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Universiteit Twente 28. Survivalkid.nl Indigo, Accare en Verslavingszorg Noord Nederland Patiënten uit ziekenhuis Dokkum en thuisfront op de eilanden videoconferencen met elkaar. Ontwikkeling van tapijt met sensoren, o.a. gericht op valpreventie. Een game, waarmee chirurgen thuis op hun eigen tv operaties kunnen oefenen. Het spel is gebaseerd op de Nintendo Wii met de bedoeling de ooghandcoördinatie te trainen. Spreekuuropafstand tussen Leeuwarden en Schiermonnikoog ten behoeve van diëtistenconsult. Groot langlopend programma dat zich richt op de ontwikkeling van intelligente prothesen. Doel is om de mobiliteit van ouderen en patiënten te verbeteren, en daarmee hun gezondheid. Valpreventie is onderdeel hiervan. Survivalkid is webbased preventieve zorg voor jongeren van jaar met een gezinslid dat lijdt aan psychische problemen. Uit onderzoek is gebleken dat zulke kinderen een grote kans hebben (later) zelf problemen te ontwikkelen. Achterliggende doelen zijn het beter bereiken van deze risicogroep, het bieden van steun en het vroegtijdig signaleren en doorverwijzen van jongeren met subklinische klachten. Informatie, tests, oefeningen en steunende contacten zijn voor de doelgroep laagdrempelig, anoniem en beveiligd toegankelijk via de websites.

8 29. Tele/videoconsult depressieve patiënten Lentis/Dignis 30. Telebegeleiding in de Palliatieve Zorg Antonius ziekenhuis, Thuiszorg Zuidwest Friesland, GEEF, Plantein, huisartsen 31. Teledermatologie NijSmellinghe De GGZverpleegkundige die dienst heeft en uitrukt in een acute situatie, is uitgerust met een mobiele videocommunicatieunit, die hij bij aankomst bij de cliënt opstelt waarna hij verbinding maakt met de beschikbare psychiater. Samen voeren zij het gesprek met de cliënt. De psychiater vormt zich op afstand een diagnostisch oordeel en bespreekt de interventies. Hij heeft de mogelijkheid in te zoomen op bepaalde lichamelijke details dan wel details in de omgeving van de cliënt. Het beeldmateriaal kan worden opgeslagen en bewaard. Er is de mogelijkheid om via een tweede verbinding nog een andere professional in te schakelen voor consultatie. Na vaststellen van een interventieoplossing en het plan sluit de GGZverpleegkundige de verbinding. In september 2010 wordt een proef gedaan waarbij tien personen dit apparaat uitproberen Telebegeleiding is een project met zogenoemde Health Buddy s die gekoppeld worden aan patiënten die chemotherapie ondergaan. De Health Buddy stelt de patiënt dagelijks vragen, waarvan de antwoorden teruggekoppeld worden naar de behandelaar van de patiënt, zodat de gezondheidsproblemen vroeg gesignaleerd kunnen worden. Het Teledermatologisch Consultatie Centrum Nederland (TCCN) is in 2003 opgericht als een non profit stichting. Het doel van deze stichting is om via gebruik van moderne telecommunicatietechnieken de dermatologische patiëntenzorg in het algemeen te bevorderen en in het bijzonder de dermatologische zorg in de eerste lijn door samenwerking met die eerste lijn (ketenzorg) ersopthema/inrichtingenkwaliteitvanzorg/ehealth/ehealthpraktijkvoorbeelden1/ehealthpraktijkvoorbeeld/teledermatologieentelewondzorg.htm

9 32. Valpreventie. Interreg UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen: Bewegingswetenschappen Zorg Innovatie Forum, DySi, Oosterlengte, Winschoten, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 33. Verpleegkundigentraining reumatologie Dokkum Ameland Thuiszorg Het Friese land, Nijfinster 34. Videoconferencing/ Teleconsultatie Ziekenhuizen Friesland 35. Videoconsulten (teleradiologie) voor patiënten op Ameland Pasana, Nijfinster 36. Vraaggestuurde innovatie Talant Ontwikkeling van een expertsysteem gebaseerd op een lerend sensornetwerk, aan de hand waarvan een betrouwbaar valrisicoprofiel op individueel cliëntniveau opgesteld kan worden. Doel is preventie en detectie van vallen bij ouderen, zowel thuis als intramuraal met behulp van de inzet van sensortechnologie. Verpleegkundigentrainingopafstand reumatologie Dokkum Ameland. Hoogwaardige videoconferencing, waarbij men elkaar niet alleen kan zien en spreken, maar waarbij tegelijkertijd ook röntgenfoto s en hartfilmpjes kunnen worden bekeken, wordt al sinds 2007 tussen de Friese ziekenhuizen en het UMCG via het GERRITnetwerk gebruikt. In de loop van de tijd zijn daar ook mogelijkheden voor andere ziekenhuizen in Noord Nederland bijgekomen, onder meer via Surfnet. Koppeling van de huisartsenpraktijken op Ameland en de internist in Dokkum. Samenwerking met Cartesius Institute. In het Talantproject Inspiratie voor Innovatie staat de zorgvraag van cliënten met een ernstige meervoudige verstandelijke beperking (EMB) centraal bij het ontwerpen en uittesten van zorgtechnologie. De doelstelling van het project is drieledig: een betere kwaliteit van bestaan voor cliënten, het ontwikkelen van technologie die passend is bij de zorgcultuur en het monitoren van het proces van cocreatie.

10 37. Webdokter Huisarten zorgcentrum Leeuwarden, Stichting Gerrit, Friesland Zorgverzekeraar 38. Zorg in Beeld Talant, Thuiszorg De Friese Wouden, Simac 39. Zorg op Afstand Thuiszorg Het Friese land, NijFinster B.V. 40. Zorg op afstand: Pilot hartfalen Friese ICTInnovatie alliantie Webdokter geeft de huisarts een instrument in handen om de communicatie met patiënten op een modern niveau te brengen en de band met de patiënten te verstevigen. Het digitaal betrekken van patiënten binnen het communicatie en informatieproces, leidt bij huisartsen tot betere efficiëntie en bij patiënten tot meer betrokkenheid bij het werk van de huisarts. Cliënten krijgen een voorziening waarbij zij door middel van een specifiek aanraakscherm of via een geïnstalleerde softwaremodule op de eigen PC thuis (24 uur per dag) contact kunnen maken met een zorgpost, en met mede cliënten, familie en vrienden. Door op gezette tijden contact op te nemen met cliënten via een eenvoudige beeldtelefoon, wordt cliënten een steuntje in de rug geboden en een gevoel van veiligheid in de vorm van kleine adviezen, ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en sociale ondersteuning. Bij dit project wordt een hartpatiënt eerder uit het ziekenhuis ontslagen d.m.v. telemonitoring en vermindert het polibezoek, de mortaliteit en de (her)opnamen. Ook de kwaliteit van de zorg verbetert door toename van aantal contactmomenten, compleet beeld door patiëntprofiel, multidisciplinaire samenwerking, juiste zorgverlener voor hulpvraag, sneller de juiste medicatie en besparing van reistijd door virtueel polibezoek.

11 41. Zorgportaal Qwiek Friese ICTInnovatie alliantie Qwiek is een platform voor ontsluiting van zorgdiensten, zodat een persoon zijn/haar eigen diensten kan afnemen om zelf de regie te kunnen nemen over zijn/haar zorg vanuit zijn/haar eigen behoefte. Het platform kan tevens voor aanbieders gebruikt worden om hun eigen portaal te verrijken met diensten van derden of om hun diensten in portalen van derden te hangen. Voordelen voor burger en directe omgeving: Het platform maakt het voor een burger gemakkelijker om inzage te krijgen in relevante en betrouwbare medische en logistieke gegevens en om zelf zorgzaken te regelen. Voordelen voor stakeholders, lees zorgverleners: Het platform biedt stakeholders de mogelijkheid om versneld een volledig dienstenpallet te kunnen bieden waar men dit individueel niet kan Videophone Veldspaat Beeld bellen 43. EOLUS Het thuis instellen van beademing zodat dat niet meer in het ziekenhuis hoeft. 44. Psycholog Online Cognitieve gedragstherapie voor mensen met depressie en paniekstoornis 45. Meddossier Met MedDossier kun je er zelf voor zorgen dat je altijd de juiste medische informatie paraat hebt. MedDossier GGZ Friesland MCL Nij Smellinghe is een handige tool om je eigen medisch dossier bij te Kijlstra Ambulancedienst houden. Je kunt er je donorgegevens, medicijngebruik en belangrijke telefoonnummers in opslaan. Maar je kunt ook je medische bijzonderheden beschrijven, bijvoorbeeld waar je allergisch voor bent, of je een chronische aandoening hebt en welke bloedgroep je hebt. MedDossier kan van belang zijn wanneer je bijvoorbeeld een ongeluk krijgen plotseling in het ziekenhuis belandt. Je medische informatie heb je dan gelijk bij de hand. Deze gegevens kunnen antwoord geven op belangrijke vragen van de specialist. =thema&content=prop_case&laag1=897 &laag2=919&laag3=114&item_id=1236

12 46. Rehab4life Rehab4Life, voor mensen met nietaangeboren hersenletsel, wil de deskundigheid van het Centrum voor Revalidatie ook toegankelijk maken voor mensen thuis, hun naasten en professionals in nulde en eerste lijn(in de buurt). Het project wil de revalidatiezorg slimmer en efficiënter organiseren door gecombineerde coaching aan huis en over afstand via beeldcommunicatie 47. GeefQare Het via een innovatieve ICT toepassing aanbieden van een totaalconcept waarbij bewoners alles op het gebied Platform GEEF, Omniqare, St. Palet van wonen, zorg en welzijn zelf kunnen regelen met als doel langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. 48. Sensormat Uit de analyse van de haalbaarheidsscan blijkt dat het toepassen van een sensormat bij het monitoren van patiënten gedurende de nacht besparingen op kan leveren en tegelijkertijd de kwaliteit van leven (slapen) van de cliënt kan verbeteren (minder verstoring van de nachtrust). Groot voordeel van de sensormat is dat het op basis van de parameters die gemeten worden is in te zetten voor verschillende ziektebeelden en daarnaast eenvoudig te installeren is. 49. Chat Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden, Stichting Gerrit 50. Zorgtechniek, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Repoint, Bouwbedrijf Hiemstra en Platform GEEF Doven en ernstig slechthorenden hebben moeite met of kunnen vaak niet telefoneren. Daardoor is het maken van een telefonische afspraak met bijvoorbeeld de huisarts onmogelijk. Waar voorheen de teksttelefoon of de fax door doven en slechthorenden gebruikt werd om te communiceren, zien we nu een verschuiving naar en chatprogramma s. Project 'Chat!' wil en de doven en slechthorenden stimuleren en waar mogelijk faciliteren in het gebruik van deze nieuwe (en goedkope) techniek. Het ontwikkelen van een lowcost leverancieronafhankelijk open platform via welke diverse bestaande en nieuwe technieken, ICT en domotica toepassingen met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren. /Persberichten/Pages/UMCGCentrumvo orrevalidatiestartprojectvoormensenme tnietaangeborenhersenletsel.aspx en

13 51. Life Style Monitoring. Vilans, Team290 Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten van het technologie arrangement van Tunstall (ADlife, eerder Lifestyle Monitoring) in de ondersteuning van mensen met dementie in de thuissituatie. Doel van dit exploratieve onderzoek is evalueren van deze technologie in de praktijk, gericht op de mogelijke betekenis voor de zorgverlening. Er wordt nagegaan in hoeverre de gegevens die via het ADlife systeem beschikbaar komen gebruikt kunnen gaan worden als stuurinformatie voor het handelen van zorgmedewerkers.

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand

REHAB-4-LIFE. Gecombineerde coaching aan huis en over afstand REHAB-4-LIFE Gecombineerde coaching aan huis en over afstand TECHNOLOGISCHE INNOVATIE & ARBEIDSINNOVATIE IN DE REVALIDATIE Anja van der Heide 11/11/2014 2012 2014 Healthcare Information and Management

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Ouderen met dementie Nu 250.000 Verwachte groei naar 400.000 450.000 Ziektebeeld

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TinZ is kartrekker in een project om alleenwonende mensen met dementie met de inzet van

Nadere informatie

Healthy Ageing through Serious Gaming

Healthy Ageing through Serious Gaming Healthy Ageing through Serious Gaming sterke zorg voor kwetsbare ouderen Boudewijn Dijkstra Docent - Onderzoeker @ boudewijn.dijkstra@nhl.nl linkedin.com/in/boudewijndijkstra @boenzo Lectoraat ihuman Welzijn

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by Z o r g Zorg op afstand Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten Levensloop bestendig bouwen Ketenintegratie: onbeperkt groeipad

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie

ehealth en sensortechnologie ehealth en sensortechnologie Serious stuff or just hot stuff? Waar ligt de toegevoegde waarde voor de installateur? Eric Hamers, 9 april 2015 INHOUD - Introductie Actiaal - Inleiding ehealth, mhealth,

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

STARTEN BIJ INDIGO-ONLINE

STARTEN BIJ INDIGO-ONLINE STARTEN BIJ INDIGO-ONLINE Informatie en stappenplan DIRECT AAN DE SLAG GEEN WACHTTIJDEN MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ WELKOM BIJ INDIGO-ONLINE! U HEEfT -IN OvERLEG MET UW HUISARTS- BESLOTEN

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Mei 2015 Het PGD Kader 2020 biedt een raamwerk voor ontwikkeling en opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD s). Onderdeel hiervan is het creëren

Nadere informatie

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer 1 Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #ehealth #Socialemedia #CHCacademy 2 Kijkje in de digitale

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 1 Zelfzorg & zelfdiagnose Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 2 3 Zorgt Zelfdiagnose en Zelfzorg voor eigen regie van de patiënt? Zelfzorg & zelfdiagnose kan tot (meer) eigen regie leiden

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Vijf fasen in het gemiddelde ziektebeeld Diagnosefase: antwoord op pluis, niet pluis

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Van koffietafel naar Tablet

Van koffietafel naar Tablet Van koffietafel naar Tablet Zelfregie en netwerkversterking 2.0 Maurice Magnée & Sara Mansour Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme Kenniscentrum HAN SOCIAAL Inhoud workshop Wat is ehealth? Huidige

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 BEWONERS 7 BEWONERS GEMONITORD TIJDENS DE PILOT DOOR ZORGELOZE NACHTZORG. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Technologie en de toekomst van de zorg Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Deze presentatie De zorg is in transformatie; innoveren moet Technologie gaat hierbij een grote

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coach voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U begint binnenkort met een poliklinisch revalidatietraject.

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

ICT en Zorg (ehealth)

ICT en Zorg (ehealth) ICT en Zorg (ehealth) Op weg naar Warme en Slimme Zorg in Den Haag Dienst OCW S. Santokhi, projectleider ehealth Wat is ehealth? Inzetten van ICT middelen ter versterking van gezondheid en zorg Accent

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 1. Wat is het doel van het onderzoek? 3 2. Welk product wordt onderzocht? 3 3.

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

ZORGSERVICE MELDKAMER

ZORGSERVICE MELDKAMER Een korte introductie Eric Hamers Maatschappelijk betrokken en ambitieus 25 jaar maatschappelijk betrokken Familiebedrijf ca. 1.000 medewerkers 12 vestigingen in NL Kantoren, zorg en retail Technisch beheer

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Zelfmanagement. in de hand van de patiënt MIC Veldhoven, 3 nov 17 Esther Roosdorp (ZR) Godfried Bogaerts (BeterDichtbij)

Zelfmanagement. in de hand van de patiënt MIC Veldhoven, 3 nov 17 Esther Roosdorp (ZR) Godfried Bogaerts (BeterDichtbij) Zelfmanagement in de hand van de patiënt MIC 2017 Veldhoven, 3 nov 17 Esther Roosdorp (ZR) Godfried Bogaerts (BeterDichtbij) www.beterdichtbij.nl Internet Usage Worldwide January 2012 Augustus 2017 MIC

Nadere informatie

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Aanvang presentatie 11.00 uur Corien van Berlo Stichting Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Wie is Smart Homes? Opbouwen

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN

KENNIS EN BEDRIJF. Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal. Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? GESUBSIDIEERDE ONDERZOEKSPROJECTEN Lectoraat ihuman - Welzijn Zorg Digitaal Afgeronde projecten WIE ZIJN WIJ? Lector Ate Dijkstra Derek Kuipers Boudewijn Dijkstra Marcha Hartman Job van t Veer Sarah Walburg Anneke Stam Ingrid Bakker Hetty

Nadere informatie

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz P E R S O O N L I J K E G E Z O N D H E I D S O M G E V I N G een PGO is een levenslang hulpmiddel om gezondheidsinformatie

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE Lars Nieuwenhoff 15 mei 2013 Onderwerpen 1. Waarom innoveren van zorg 2. ZORG 3.0:Nieuwe vorm van zorg 3. Virtuele verzorgingshuis 4. Voorbeelden van ZORG 3.0 Waarom innoveren

Nadere informatie

Afschaffen nachtdienst door domotica

Afschaffen nachtdienst door domotica Afschaffen nachtdienst door domotica In verpleeghuis Lückerheide worden al sinds 2005 camera's gebruikt voor het toezicht op dementerende ouderen. In de loop van de jaren is dit uitgebreid van een groepswoning

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 CLIËNTEN 7 cliënten gemonitord tijdens de pilot door Zorgeloze Nachtzorg. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Foto: Jan van der Greef, Presentatie Koppeltaal. Meetup. Den Haag, 26 juni 2017

Foto: Jan van der Greef,  Presentatie Koppeltaal. Meetup. Den Haag, 26 juni 2017 Foto: Jan van der Greef, http://www.janvandergreef.com/ Presentatie Koppeltaal Meetup Den Haag, 26 juni 2017 Het verhaal van Koppeltaal 2013 2014 2015 2016 2017 Kick-Ass Journey Arch. ontwerp 1.0 1.1 1.2

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

COPD: uw opname van dag tot dag

COPD: uw opname van dag tot dag Longgeneeskunde COPD: uw opname van dag tot dag www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De opnamedag (dag 0)... 4 Wat gebeurt elke ochtend... 5 Dag 1... 6 Dag 2... 7 Dag 3... 7 Dag 4... 7 Dag 5... 8 Dag 6...

Nadere informatie

Zorg op afstand via het beeldscherm

Zorg op afstand via het beeldscherm Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg

Nadere informatie

Beeldbellen in de GGZ

Beeldbellen in de GGZ Beeldbellen in de GGZ Wat kan beeldbellen voor je patiënt en voor jou betekenen? Wat verandert er als jullie gaan beeldbellen, en wat betekent dat voor de zorg die je biedt? Samen met ervaren beeldbellers

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Dagboek Chronisch hartfalen

Dagboek Chronisch hartfalen Dagboek Chronisch hartfalen Van:. S.v.p. dit boekje meenemen bij bezoek arts of verpleegkundige Inhoudsopgave Namen, telefoonnummers en werktijden... 1 Dagboek Chronisch hartfalen... 2 Persoonlijke richtlijnen...

Nadere informatie

Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij

Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij Shared Customer Service Center brengt vraagsturing dichterbij Vraagsturing als leidend principe in de zorg Vraagsturing, de cliënt centraal, zou een leidend principe moeten zijn in de zorg. Maar het onoverzichtelijke

Nadere informatie

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify

E-health modules voor de Basis-GGZ. Optimale zorgzwaarte met Karify E-health modules voor de Basis-GGZ Optimale zorgzwaarte met Karify E-health voor een hogere kwaliteit van de zorg De GGZ in Nederland krijgt een ander gezicht. Niet alleen veranderen de budgetten, de wetgeving

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderdiabetes team. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Kindergeneeskunde. Kinderdiabetes team. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kindergeneeskunde Kinderdiabetes team Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Wat is Diabetes? Diabetes Mellitus is een ziekte waarbij de alvleesklier

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

op afstand de beste zorg

op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg Met CURIT Connect monitort u uw (cardiologische) patiënten op afstand, makkelijk en goed. Vitale gegevens als bloeddruk en gewicht of zelfs een ECG worden

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal BrabantConnect van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal Opzet van de presentatie 1. Historie en filosofie van de ontwikkelingen

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria

ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria ehealth, levensloopbestendig wonen en jezelf blijven John Kauffeld VNO-NCW Drenthe Raad van Bestuur van Espria Toegevoegde waarde ehealth in de zorg? Spanningsveld koude ICT en warme zorg Maar.inhoudelijk

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie