Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering"

Transcriptie

1 Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

2 Inhoudsopgave 1. Contact leggen Inloggen op Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag Naar WSN Invullen bezoekinformatie Soorten kiezen De functies 5 3. Het invoeren van de waarnemingen De basis kaartfuncties Het zetten van de stippen 7 4. De Totalen. 8 Bijlage 1 Helpdesk: 9 Bijlage 2: Standaard waarnemingstypes 10 Versie 1 februari 2009 GT 2

3 1. Contact leggen 1.1 Inloggen op Voor u aan de slag kunt dient u in te loggen op de website van SOVON. Hiervoor moet u gebruikmaken van de aan u verstrekte persoonlijke waarnemerscode. Stappen: 1. Ga naar ww.sovon.nl 2. Voer uw waarnemerscode in 3. Voer uw wachtwoord in* 4. Klik op de loginknop * Wanneer u voor het eerst wilt inloggen bestaat uw wachtwoord nog uit de vier cijfers van uw postcode. Meer informatie staat onder de knop Hulp en instructie 1.2 Controleer uw informatie Nadat u bent ingelogd kunt u controleren of uw gegevens die SOVON van u heeft juist zijn door in het Menu de optie Persoonlijke gegevens te kiezen, met daarna de optie Persoonlijke gegevens. Op deze pagina kunt u ook uw wachtwoord aanpassen naar een voor u makkelijker te onthouden wachtwoord, u dient 2x een nieuw wachtwoord in te geven en daarna op de knop wijzig te klikken. Wanneer uw informatie niet juist of onvolledig is vragen wij u dit door te geven via het menuitem Persoonsgegevens wijzigen. 3

4 2. Aan de slag 2.1 Naar WSN Via het menu items WSN en daarna het item Tellingen invoeren komt u in het invoersysteem. U ziet daar uw eigen gebieden staan. Het kan zijn dat de plotnummers of namen niet helemaal overeenkomen met wat u gewoon bent. Geeft dit gerust aan bij de helpdesk (zie bijlage 1). Later tijdens het invoeren ziet u ook een gebiedskaart, wanneer deze ook niet correct is dan is waarschijnlijk een verkeerd Kavel aan uw account gekoppeld. In eerste instantie voeren we alles in onder Meijendel 2008 Test. Uw bezoeken van 2009 kunnen gedurende het inventarisatieseizoen ingevoerd worden onder Meijendel Invullen bezoekinformatie Voordat u uw waarnemingen kunt gaan invoeren moet u eerst uw bezoek aanmaken. Dit kan door op de knop Nieuw bezoek te klikken en de benodigde informatie in te vullen. Het veld Ongunstige telomstandigheden kan aangevinkt worden wanneer het bijvoorbeeld hard waaide of wanneer het regende. Kies hierna Toevoegen / wijzigingen opslaan 4

5 Als u uw bezoek heeft opgeslagen kunt u deze opnieuw bewerken door op de knop bewerk te klikken. 2.3 Soorten kiezen Nadat u uw bezoek heeft aangemaakt kunt u de soorten gaan invoeren. Wanneer u waarnemingen voor uw eerste bezoek gaat invoeren zijn er nog geen soorten bekend voor uw kavel. De soortenlijst zal gedurende het jaar worden opgebouwd op basis van alle waargenomen soorten We gaan waarnemingen van de Winterkoning invoeren. Om dit te doen moet u eerst de soort Winterkoning selecteren uit de soortenlijst. Daarna klikt u soort toevoegen. 2.4 De functies Nadat u de soort heeft toegevoegd is de Winterkoning toegevoegd en zijn de volgende functies beschikbaar: 1. Zet Stip: om een waarnemingen in te voeren via de kaart. 2. Geen Waarnemingen: Deze soort is niet waargenomen tijdens dit bezoek. Wanneer u deze knop gebruikt wanneer er al waarnemingen zijn in gevoerd zullen deze gewist worden, en zal het aantal waarnemingen op 0 gezet worden. 3. Wissen van deze soort: Deze knop kan alleen gebruikt worden als er geen enkele waarde voor deze soort is ingevuld. Dus ook geen 0-en (knop 2). U gebruikt deze optie wanneer u een verkeerde soort aan de soortenlijst hebt toegevoegd. 4. PDF: Met deze knop kunt u een kaartje maken, en eventueel afdrukken van de waarnemingen van dit bezoek. 5

6 3. Het invoeren van de waarnemingen. Nadat u op de knop zet stip (zie 2.4, knop 1) heeft geklikt krijgt u uw gebied op het scherm. Dat zie er bijvoorbeeld zo uit. 3.1 De basis kaartfuncties Om goed gebruik te kunnen maken van de kaartapplicatie is het van belang om te weten wat de verschillende symbolen betekenen 1. Zet stip: Wanneer u deze tool actief heeft (door er op te klikken) wordt er een nieuwe waarneming ingetekend bij klikken op de kaart voor de actieve soort 2. Selecteer bestaande stip: Wanneer actief kunt u een bestaande stip aanwijzen en de informatie van deze waarneming aanpassen of de waarneming verwijderen 3. Bepaal nieuw kaartmiddelpunt: Wanneer actief en u klik ergens op de kaart, dan wordt de plek waar u geklikt heeft het nieuwe kaartmiddelpunt. De kaart wordt dus verschoven. 4. Maximaal uitzoomen: Wanneer u op deze knop klikt zal de applicatie uitzoomen tot het de omtrek van het kavel. 5. Inzoomen: Klik op de kaart om op die plek 1 niveau in te zoomen 6. Uitzoomen: Klik op de kaart om uit te zoomen 7. Inzoomen doormiddel van selectiekader: Wanneer u klikt en de linkermuisknop vasthoud zal er een kader zichtbaar worden. Als u de linkermuisknop loslaat zal het nieuwe kaartbeeld de omtrek van het getekende kader laten zien 6

7 3.2 Het zetten van de stippen Voordat we de stip gaan zetten dienen we, om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken, eerst in te zoomen op de plek waar de waarneming dient te komen. Nadat u bent ingezoomd kan knop 1 (zet stip) geselecteerd worden en op de plek waar de waarneming is gedaan geklikt worden. Aan de rechterkant van de kaart is nu een aantal invoervakjes en knoppen beschikbaar geworden. 1. Waarnemingtype: vul hier het waarnemingtype in. Standaard staat het waarneming type op de meest gebruikelijke voor de geselecteerde soort. In dit geval Territoriaal gedrag (Zang). Zie ook bijlage Broedcode: Als extra informatie kan ook een van de 16 BMP broedcodes worden ingevuld. Dit is vooral van belang bij bijzondere waarnemingen. 3. Update: wanneer u het waarnemingtype of de broedcode heeft aangepast / ingevuld moet u op Update klikken om de ingevoerde waardes op te slaan 4. Wis stip: Wanneer u per ongeluk op een verkeerde plek heeft geklikt kan de waarneming verwijderd worden met deze knop LET OP: Wanneer de standaard ingevulde informatie correct is hoeft u niet op update te klikken! 7

8 Wanneer u een aantal waarnemingen heeft ingevoerd zal uw gebied er bijvoorbeeld zo uit zien als hier naast is afgebeeld. U bent nu klaar met het invoeren van de waarnemingen van dit bezoek. Via Klaar met deze soort terug gaan naar het scherm Invoer soorten om de volgende soort in te voeren (stap 2.3). De voorgaande stappen dienen herhaald voor alle waargenomen soorten. Als alle soorten zijn ingevuld kunt u met de knop Terug, linksboven in het soortenscherm (2.3), terug naar stap 2.2 om een nieuw bezoek aan te maken. 4. De Totalen. In scherm 2.2 kunt op de knop bekijk totalen klikken om te zien wat u tot dat moment heeft ingevoerd. U ziet dan bijvoorbeeld: Wanneer u aan het einde van het seizoen op de knop auto cluster klikt zal de automatische clustering uitgevoerd worden. Let op, de automatische clustering bevind zich nog steeds in testfase. De gemaakte territoria kunt u bekijken door op de knop PDF te klikken. Hiervoor dient wel Adobe Acrobat Reader geinstalleerd te zijn. 8

9 Bijlage 1 Helpdesk: Inhoudelijke vragen Bij inhoudelijke vragen zoals vragen over broedcodes, het resultaat van de clustering etc. kunt u contact op nemen met: SOVON Vogelonderzoek Nederland Henk Sierdsema Rijksstraatweg DG BEEK-UBBERGEN Telefoon: Technische vragen Mocht u technische vragen of problemen hebben met de invoer, dan kunt u contact opnemen met: SOVON Vogelonderzoek Nederland Gerard Troost Rijksstraatweg DG BEEK-UBBERGEN Telefoon:

10 Bijlage 2: Standaard waarnemingstypes Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype 70 Dodaars Territoriaal gedrag 8460 Hop Volwassen individu 90 Fuut Paar in broedbiotoop 8480 Draaihals Territoriaal gedrag 100 Roodhalsfuut Paar in broedbiotoop 8550 Grijskopspecht Territoriaal gedrag 120 Geoorde Fuut Paar in broedbiotoop 8560 Groene Specht Territoriaal gedrag 720 Aalscholver Nestvondst 8630 Zwarte Specht Territoriaal gedrag 950 Roerdomp Territoriaal gedrag 8760 Grote Bonte Specht Territoriaal gedrag 980 Woudaap Territoriaal gedrag 8830 Middelste Bonte Specht Territoriaal gedrag 1040 Kwak Territoriaal gedrag 8870 Kleine Bonte Specht Territoriaal gedrag 1190 Kleine Zilverreiger Paar in broedbiotoop 9720 Kuifleeuwerik Volwassen individu 1210 Grote Zilverreiger Paar in broedbiotoop 9740 Boomleeuwerik Territoriaal gedrag 1220 Blauwe Reiger Nestvondst 9760 Veldleeuwerik Territoriaal gedrag 1240 Purperreiger Nestvondst 9810 Oeverzwaluw Nestvondst 1340 Ooievaar Nestvondst 9920 Boerenzwaluw Paar in broedbiotoop 1440 Lepelaar Nestvondst Huiszwaluw Nestvondst 1520 Knobbelzwaan Paar in broedbiotoop Duinpieper Territoriaal gedrag 1590 Kolgans Paar in broedbiotoop Boompieper Territoriaal gedrag 1610 Grauwe Gans Paar in broedbiotoop Graspieper Territoriaal gedrag 1620 Indische Gans Paar in broedbiotoop Gele Kwikstaart Territoriaal gedrag 1660 Canadese Gans Paar in broedbiotoop Noordse Kwikstaart Territoriaal gedrag 1670 Brandgans Paar in broedbiotoop Grote Gele Kwikstaart Territoriaal gedrag 1700 Nijlgans Paar in broedbiotoop Witte Kwikstaart Volwassen individu 1710 Casarca Paar in broedbiotoop Rouwkwikstaart Volwassen individu 1730 Bergeend Paar in broedbiotoop Waterspreeuw Volwassen individu 1780 Mandarijneend Paar in broedbiotoop Winterkoning Territoriaal gedrag 1790 Smient Paar in broedbiotoop Heggenmus Territoriaal gedrag 1820 Krakeend Paar in broedbiotoop Roodborst Territoriaal gedrag 1840 Wintertaling Paar in broedbiotoop Noordse Nachtegaal Territoriaal gedrag 1860 Wilde Eend Paar in broedbiotoop Nachtegaal Territoriaal gedrag 1890 Pijlstaart Paar in broedbiotoop Blauwborst Territoriaal gedrag 1910 Zomertaling Paar in broedbiotoop Zwarte Roodstaart Territoriaal gedrag 1940 Slobeend Paar in broedbiotoop Gekraagde Roodstaart Territoriaal gedrag 1960 Krooneend Paar in broedbiotoop Paapje Territoriaal gedrag 1980 Tafeleend Paar in broedbiotoop Roodborsttapuit Territoriaal gedrag 2030 Kuifeend Paar in broedbiotoop Tapuit Volwassen individu 2060 Eider Volwassen individu Beflijster Volwassen individu 2180 Brilduiker Paar in broedbiotoop Merel Territoriaal gedrag 2210 Middelste Zaagbek Volwassen vrouwtje Kramsvogel Paar in broedbiotoop 2250 Rosse Stekelstaart Paar in broedbiotoop Zanglijster Territoriaal gedrag 2310 Wespendief Volwassen individu Grote Lijster Territoriaal gedrag 2380 Zwarte Wouw Volwassen individu Cetti's Zanger Territoriaal gedrag 2390 Rode Wouw Volwassen individu Graszanger Territoriaal gedrag 2600 Bruine Kiekendief Volwassen individu Sprinkhaanzanger Territoriaal gedrag 2610 Blauwe Kiekendief Volwassen individu Krekelzanger Territoriaal gedrag 2630 Grauwe Kiekendief Volwassen individu Snor Territoriaal gedrag 2670 Havik Volwassen individu Waterrietzanger Territoriaal gedrag 2690 Sperwer Volwassen individu Rietzanger Territoriaal gedrag 2870 Buizerd Volwassen individu Bosrietzanger Territoriaal gedrag 3040 Torenvalk Volwassen individu Kleine Karekiet Territoriaal gedrag 3100 Boomvalk Volwassen individu Grote Karekiet Territoriaal gedrag 3200 Slechtvalk Volwassen individu Spotvogel Territoriaal gedrag 3320 Korhoen Volwassen mannetje Orpheusspotvogel Territoriaal gedrag 3670 Patrijs Territoriaal gedrag Braamsluiper Territoriaal gedrag 10

11 Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype 3700 Kwartel Territoriaal gedrag Grasmus Territoriaal gedrag 3940 Fazant Territoriaal gedrag Tuinfluiter Territoriaal gedrag 4070 Waterral Territoriaal gedrag Zwartkop Territoriaal gedrag 4080 Porseleinhoen Territoriaal gedrag Fluiter Territoriaal gedrag 4210 Kwartelkoning Territoriaal gedrag Tjiftjaf Territoriaal gedrag 4240 Waterhoen Paar in broedbiotoop Fitis Territoriaal gedrag 4290 Meerkoet Paar in broedbiotoop Goudhaan Territoriaal gedrag 4500 Scholekster Paar in broedbiotoop Vuurgoudhaan Territoriaal gedrag 4550 Steltkluut Paar in broedbiotoop Grauwe Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4560 Kluut Paar in broedbiotoop Kleine Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4690 Kleine Plevier Volwassen individu Bonte Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4700 Bontbekplevier Volwassen individu Baardman Volwassen mannetje 4770 Strandplevier Volwassen individu Staartmees Paar in broedbiotoop 4930 Kievit Volwassen mannetje Glanskop Territoriaal gedrag 5120 Bonte Strandloper Volwassen individu Matkop Territoriaal gedrag 5170 Kemphaan Volwassen vrouwtje Kuifmees Volwassen individu 5190 Watersnip Volwassen individu Pimpelmees Territoriaal gedrag 5290 Houtsnip Territoriaal gedrag Koolmees Territoriaal gedrag 5320 Grutto Volwassen mannetje Boomklever Territoriaal gedrag 5410 Wulp Territoriaal gedrag Kortsnavelboomkruiper Territoriaal gedrag 5460 Tureluur Volwassen individu Boomkruiper Territoriaal gedrag 5560 Oeverloper Volwassen individu Buidelmees Territoriaal gedrag 5750 Zwartkopmeeuw Paar in broedbiotoop Wielewaal Territoriaal gedrag 5780 Dwergmeeuw Paar in broedbiotoop Grauwe Klauwier Territoriaal gedrag 5820 Kokmeeuw Paar in broedbiotoop Gaai Volwassen individu 5900 Stormmeeuw Paar in broedbiotoop Ekster Volwassen individu 5910 Kleine Mantelmeeuw Paar in broedbiotoop Kauw Paar in broedbiotoop 5920 Zilvermeeuw Paar in broedbiotoop Huiskraai Territoriaal gedrag 5927 Geelpootmeeuw spec. Paar in broedbiotoop Roek Nestvondst 6000 Grote Mantelmeeuw Paar in broedbiotoop Zwarte Kraai Volwassen individu 6110 Grote Stern Paar in broedbiotoop Bonte Kraai Volwassen individu 6150 Visdief Paar in broedbiotoop Raaf Volwassen individu 6160 Noordse Stern Paar in broedbiotoop Spreeuw Territoriaal gedrag 6240 Dwergstern Paar in broedbiotoop Huismus Territoriaal gedrag 6260 Witwangstern Volwassen individu Ringmus Territoriaal gedrag 6270 Zwarte Stern Paar in broedbiotoop Vink Territoriaal gedrag 6650 Rotsduif Paar in broedbiotoop Keep Volwassen individu 6680 Holenduif Territoriaal gedrag Europese Kanarie Territoriaal gedrag 6700 Houtduif Territoriaal gedrag Groenling Territoriaal gedrag 6840 Turkse Tortel Territoriaal gedrag Putter Territoriaal gedrag 7120 Halsbandparkiet Volwassen individu Sijs Territoriaal gedrag 7240 Koekoek Territoriaal gedrag Kneu Territoriaal gedrag 7350 Kerkuil Volwassen individu Grote of Kleine Barmsijs Territoriaal gedrag 7440 Oehoe Volwassen individu Witbandkruisbek Territoriaal gedrag 7570 Steenuil Territoriaal gedrag Kruisbek Territoriaal gedrag 7610 Bosuil Territoriaal gedrag Grote Kruisbek Territoriaal gedrag 7670 Ransuil Volwassen individu Roodmus Territoriaal gedrag 7680 Velduil Volwassen individu Goudvink Volwassen individu 7700 Ruigpootuil Territoriaal gedrag Appelvink Territoriaal gedrag 7780 Nachtzwaluw Territoriaal gedrag Geelgors Territoriaal gedrag 7950 Gierzwaluw Paar in broedbiotoop Ortolaan Territoriaal gedrag 8310 IJsvogel Volwassen individu Rietgors Territoriaal gedrag 8400 Bijeneter Volwassen individu Grauwe Gors Territoriaal gedrag 11

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Quickscan planlocatie Hanzekwartier, Dronten - concept -

Quickscan planlocatie Hanzekwartier, Dronten - concept - Quickscan planlocatie Hanzekwartier, Dronten - concept - Quickscan planlocatie Hanzekwartier, Dronten - concept - Colofon Titel Quickscan planlocatie Hanzekwartier, Dronten Projectnummer 08859 Opdrachtgever

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice www.snf-pasfotoservice.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie fotoapplicaties 4 2.1 Technisch concept SNF Pasfotoservice 4 2.2 Onafhankelijk van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

1. Inloggen artsenportaal

1. Inloggen artsenportaal 1. Inloggen artsenportaal De inlogprocedure voor het artsenportaal is gelijk aan die van de Feedbackmodule. U logt in op dezelfde website met uw Call Manager gebruikersnaam en wachtwoord, vervolgens krijgt

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Inkijk/Uitruil-website

Handleiding Inkijk/Uitruil-website Handleiding Inkijk/Uitruil-website Inleiding Op de Inkijk/Uitruil-website kun je als ingelogde gebruiker de volgende dingen doen: - een advertentie plaatsen in de garagesale - een foto of webcam plaatsen

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Denit Handleiding DNS beheren

Denit Handleiding DNS beheren Denit Handleiding DNS beheren Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen wanneer u de DNS wilt wijzigen van uw domeinnaam. Versie 1.0 Inhoud De DNS editor... 2 Records toevoegen... 3 MX

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave Volleybal.nl account aanmaken... 1 Oefenen met Digitaal wedstrijdformulier thuis...

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media Handleiding Concrete5 website Outbound Media In deze handleiding behandelen we de basis benodigdheden om uw website up-to-date te kunnen houden. We behandelen: Inloggen editen (bewerken) van tekst een

Nadere informatie

Stap 2: Ga naar het kopje Mijn Theater om in te loggen of klik op de tekst maak een account aan.

Stap 2: Ga naar het kopje Mijn Theater om in te loggen of klik op de tekst maak een account aan. Stap 1: Open de site www.lawei.nl. Stap 2: Ga naar het kopje Mijn Theater om in te loggen of klik op de tekst maak een account aan. - Hebt u al een gebruikersnaam en wachtwoord dan kunt u deze invullen.

Nadere informatie

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Inleiding Om betalingen via PayPal in uw webshop te ontvangen dient u een zakelijk PayPal account te openen. Middels een zakelijk account kunnen namelijk

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie