Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering"

Transcriptie

1 Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

2 Inhoudsopgave 1. Contact leggen Inloggen op Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag Naar WSN Invullen bezoekinformatie Soorten kiezen De functies 5 3. Het invoeren van de waarnemingen De basis kaartfuncties Het zetten van de stippen 7 4. De Totalen. 8 Bijlage 1 Helpdesk: 9 Bijlage 2: Standaard waarnemingstypes 10 Versie 1 februari 2009 GT 2

3 1. Contact leggen 1.1 Inloggen op Voor u aan de slag kunt dient u in te loggen op de website van SOVON. Hiervoor moet u gebruikmaken van de aan u verstrekte persoonlijke waarnemerscode. Stappen: 1. Ga naar ww.sovon.nl 2. Voer uw waarnemerscode in 3. Voer uw wachtwoord in* 4. Klik op de loginknop * Wanneer u voor het eerst wilt inloggen bestaat uw wachtwoord nog uit de vier cijfers van uw postcode. Meer informatie staat onder de knop Hulp en instructie 1.2 Controleer uw informatie Nadat u bent ingelogd kunt u controleren of uw gegevens die SOVON van u heeft juist zijn door in het Menu de optie Persoonlijke gegevens te kiezen, met daarna de optie Persoonlijke gegevens. Op deze pagina kunt u ook uw wachtwoord aanpassen naar een voor u makkelijker te onthouden wachtwoord, u dient 2x een nieuw wachtwoord in te geven en daarna op de knop wijzig te klikken. Wanneer uw informatie niet juist of onvolledig is vragen wij u dit door te geven via het menuitem Persoonsgegevens wijzigen. 3

4 2. Aan de slag 2.1 Naar WSN Via het menu items WSN en daarna het item Tellingen invoeren komt u in het invoersysteem. U ziet daar uw eigen gebieden staan. Het kan zijn dat de plotnummers of namen niet helemaal overeenkomen met wat u gewoon bent. Geeft dit gerust aan bij de helpdesk (zie bijlage 1). Later tijdens het invoeren ziet u ook een gebiedskaart, wanneer deze ook niet correct is dan is waarschijnlijk een verkeerd Kavel aan uw account gekoppeld. In eerste instantie voeren we alles in onder Meijendel 2008 Test. Uw bezoeken van 2009 kunnen gedurende het inventarisatieseizoen ingevoerd worden onder Meijendel Invullen bezoekinformatie Voordat u uw waarnemingen kunt gaan invoeren moet u eerst uw bezoek aanmaken. Dit kan door op de knop Nieuw bezoek te klikken en de benodigde informatie in te vullen. Het veld Ongunstige telomstandigheden kan aangevinkt worden wanneer het bijvoorbeeld hard waaide of wanneer het regende. Kies hierna Toevoegen / wijzigingen opslaan 4

5 Als u uw bezoek heeft opgeslagen kunt u deze opnieuw bewerken door op de knop bewerk te klikken. 2.3 Soorten kiezen Nadat u uw bezoek heeft aangemaakt kunt u de soorten gaan invoeren. Wanneer u waarnemingen voor uw eerste bezoek gaat invoeren zijn er nog geen soorten bekend voor uw kavel. De soortenlijst zal gedurende het jaar worden opgebouwd op basis van alle waargenomen soorten We gaan waarnemingen van de Winterkoning invoeren. Om dit te doen moet u eerst de soort Winterkoning selecteren uit de soortenlijst. Daarna klikt u soort toevoegen. 2.4 De functies Nadat u de soort heeft toegevoegd is de Winterkoning toegevoegd en zijn de volgende functies beschikbaar: 1. Zet Stip: om een waarnemingen in te voeren via de kaart. 2. Geen Waarnemingen: Deze soort is niet waargenomen tijdens dit bezoek. Wanneer u deze knop gebruikt wanneer er al waarnemingen zijn in gevoerd zullen deze gewist worden, en zal het aantal waarnemingen op 0 gezet worden. 3. Wissen van deze soort: Deze knop kan alleen gebruikt worden als er geen enkele waarde voor deze soort is ingevuld. Dus ook geen 0-en (knop 2). U gebruikt deze optie wanneer u een verkeerde soort aan de soortenlijst hebt toegevoegd. 4. PDF: Met deze knop kunt u een kaartje maken, en eventueel afdrukken van de waarnemingen van dit bezoek. 5

6 3. Het invoeren van de waarnemingen. Nadat u op de knop zet stip (zie 2.4, knop 1) heeft geklikt krijgt u uw gebied op het scherm. Dat zie er bijvoorbeeld zo uit. 3.1 De basis kaartfuncties Om goed gebruik te kunnen maken van de kaartapplicatie is het van belang om te weten wat de verschillende symbolen betekenen 1. Zet stip: Wanneer u deze tool actief heeft (door er op te klikken) wordt er een nieuwe waarneming ingetekend bij klikken op de kaart voor de actieve soort 2. Selecteer bestaande stip: Wanneer actief kunt u een bestaande stip aanwijzen en de informatie van deze waarneming aanpassen of de waarneming verwijderen 3. Bepaal nieuw kaartmiddelpunt: Wanneer actief en u klik ergens op de kaart, dan wordt de plek waar u geklikt heeft het nieuwe kaartmiddelpunt. De kaart wordt dus verschoven. 4. Maximaal uitzoomen: Wanneer u op deze knop klikt zal de applicatie uitzoomen tot het de omtrek van het kavel. 5. Inzoomen: Klik op de kaart om op die plek 1 niveau in te zoomen 6. Uitzoomen: Klik op de kaart om uit te zoomen 7. Inzoomen doormiddel van selectiekader: Wanneer u klikt en de linkermuisknop vasthoud zal er een kader zichtbaar worden. Als u de linkermuisknop loslaat zal het nieuwe kaartbeeld de omtrek van het getekende kader laten zien 6

7 3.2 Het zetten van de stippen Voordat we de stip gaan zetten dienen we, om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te bereiken, eerst in te zoomen op de plek waar de waarneming dient te komen. Nadat u bent ingezoomd kan knop 1 (zet stip) geselecteerd worden en op de plek waar de waarneming is gedaan geklikt worden. Aan de rechterkant van de kaart is nu een aantal invoervakjes en knoppen beschikbaar geworden. 1. Waarnemingtype: vul hier het waarnemingtype in. Standaard staat het waarneming type op de meest gebruikelijke voor de geselecteerde soort. In dit geval Territoriaal gedrag (Zang). Zie ook bijlage Broedcode: Als extra informatie kan ook een van de 16 BMP broedcodes worden ingevuld. Dit is vooral van belang bij bijzondere waarnemingen. 3. Update: wanneer u het waarnemingtype of de broedcode heeft aangepast / ingevuld moet u op Update klikken om de ingevoerde waardes op te slaan 4. Wis stip: Wanneer u per ongeluk op een verkeerde plek heeft geklikt kan de waarneming verwijderd worden met deze knop LET OP: Wanneer de standaard ingevulde informatie correct is hoeft u niet op update te klikken! 7

8 Wanneer u een aantal waarnemingen heeft ingevoerd zal uw gebied er bijvoorbeeld zo uit zien als hier naast is afgebeeld. U bent nu klaar met het invoeren van de waarnemingen van dit bezoek. Via Klaar met deze soort terug gaan naar het scherm Invoer soorten om de volgende soort in te voeren (stap 2.3). De voorgaande stappen dienen herhaald voor alle waargenomen soorten. Als alle soorten zijn ingevuld kunt u met de knop Terug, linksboven in het soortenscherm (2.3), terug naar stap 2.2 om een nieuw bezoek aan te maken. 4. De Totalen. In scherm 2.2 kunt op de knop bekijk totalen klikken om te zien wat u tot dat moment heeft ingevoerd. U ziet dan bijvoorbeeld: Wanneer u aan het einde van het seizoen op de knop auto cluster klikt zal de automatische clustering uitgevoerd worden. Let op, de automatische clustering bevind zich nog steeds in testfase. De gemaakte territoria kunt u bekijken door op de knop PDF te klikken. Hiervoor dient wel Adobe Acrobat Reader geinstalleerd te zijn. 8

9 Bijlage 1 Helpdesk: Inhoudelijke vragen Bij inhoudelijke vragen zoals vragen over broedcodes, het resultaat van de clustering etc. kunt u contact op nemen met: SOVON Vogelonderzoek Nederland Henk Sierdsema Rijksstraatweg DG BEEK-UBBERGEN Telefoon: Technische vragen Mocht u technische vragen of problemen hebben met de invoer, dan kunt u contact opnemen met: SOVON Vogelonderzoek Nederland Gerard Troost Rijksstraatweg DG BEEK-UBBERGEN Telefoon:

10 Bijlage 2: Standaard waarnemingstypes Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype 70 Dodaars Territoriaal gedrag 8460 Hop Volwassen individu 90 Fuut Paar in broedbiotoop 8480 Draaihals Territoriaal gedrag 100 Roodhalsfuut Paar in broedbiotoop 8550 Grijskopspecht Territoriaal gedrag 120 Geoorde Fuut Paar in broedbiotoop 8560 Groene Specht Territoriaal gedrag 720 Aalscholver Nestvondst 8630 Zwarte Specht Territoriaal gedrag 950 Roerdomp Territoriaal gedrag 8760 Grote Bonte Specht Territoriaal gedrag 980 Woudaap Territoriaal gedrag 8830 Middelste Bonte Specht Territoriaal gedrag 1040 Kwak Territoriaal gedrag 8870 Kleine Bonte Specht Territoriaal gedrag 1190 Kleine Zilverreiger Paar in broedbiotoop 9720 Kuifleeuwerik Volwassen individu 1210 Grote Zilverreiger Paar in broedbiotoop 9740 Boomleeuwerik Territoriaal gedrag 1220 Blauwe Reiger Nestvondst 9760 Veldleeuwerik Territoriaal gedrag 1240 Purperreiger Nestvondst 9810 Oeverzwaluw Nestvondst 1340 Ooievaar Nestvondst 9920 Boerenzwaluw Paar in broedbiotoop 1440 Lepelaar Nestvondst Huiszwaluw Nestvondst 1520 Knobbelzwaan Paar in broedbiotoop Duinpieper Territoriaal gedrag 1590 Kolgans Paar in broedbiotoop Boompieper Territoriaal gedrag 1610 Grauwe Gans Paar in broedbiotoop Graspieper Territoriaal gedrag 1620 Indische Gans Paar in broedbiotoop Gele Kwikstaart Territoriaal gedrag 1660 Canadese Gans Paar in broedbiotoop Noordse Kwikstaart Territoriaal gedrag 1670 Brandgans Paar in broedbiotoop Grote Gele Kwikstaart Territoriaal gedrag 1700 Nijlgans Paar in broedbiotoop Witte Kwikstaart Volwassen individu 1710 Casarca Paar in broedbiotoop Rouwkwikstaart Volwassen individu 1730 Bergeend Paar in broedbiotoop Waterspreeuw Volwassen individu 1780 Mandarijneend Paar in broedbiotoop Winterkoning Territoriaal gedrag 1790 Smient Paar in broedbiotoop Heggenmus Territoriaal gedrag 1820 Krakeend Paar in broedbiotoop Roodborst Territoriaal gedrag 1840 Wintertaling Paar in broedbiotoop Noordse Nachtegaal Territoriaal gedrag 1860 Wilde Eend Paar in broedbiotoop Nachtegaal Territoriaal gedrag 1890 Pijlstaart Paar in broedbiotoop Blauwborst Territoriaal gedrag 1910 Zomertaling Paar in broedbiotoop Zwarte Roodstaart Territoriaal gedrag 1940 Slobeend Paar in broedbiotoop Gekraagde Roodstaart Territoriaal gedrag 1960 Krooneend Paar in broedbiotoop Paapje Territoriaal gedrag 1980 Tafeleend Paar in broedbiotoop Roodborsttapuit Territoriaal gedrag 2030 Kuifeend Paar in broedbiotoop Tapuit Volwassen individu 2060 Eider Volwassen individu Beflijster Volwassen individu 2180 Brilduiker Paar in broedbiotoop Merel Territoriaal gedrag 2210 Middelste Zaagbek Volwassen vrouwtje Kramsvogel Paar in broedbiotoop 2250 Rosse Stekelstaart Paar in broedbiotoop Zanglijster Territoriaal gedrag 2310 Wespendief Volwassen individu Grote Lijster Territoriaal gedrag 2380 Zwarte Wouw Volwassen individu Cetti's Zanger Territoriaal gedrag 2390 Rode Wouw Volwassen individu Graszanger Territoriaal gedrag 2600 Bruine Kiekendief Volwassen individu Sprinkhaanzanger Territoriaal gedrag 2610 Blauwe Kiekendief Volwassen individu Krekelzanger Territoriaal gedrag 2630 Grauwe Kiekendief Volwassen individu Snor Territoriaal gedrag 2670 Havik Volwassen individu Waterrietzanger Territoriaal gedrag 2690 Sperwer Volwassen individu Rietzanger Territoriaal gedrag 2870 Buizerd Volwassen individu Bosrietzanger Territoriaal gedrag 3040 Torenvalk Volwassen individu Kleine Karekiet Territoriaal gedrag 3100 Boomvalk Volwassen individu Grote Karekiet Territoriaal gedrag 3200 Slechtvalk Volwassen individu Spotvogel Territoriaal gedrag 3320 Korhoen Volwassen mannetje Orpheusspotvogel Territoriaal gedrag 3670 Patrijs Territoriaal gedrag Braamsluiper Territoriaal gedrag 10

11 Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype Euring Soortnaam Standaard waarnemingtype 3700 Kwartel Territoriaal gedrag Grasmus Territoriaal gedrag 3940 Fazant Territoriaal gedrag Tuinfluiter Territoriaal gedrag 4070 Waterral Territoriaal gedrag Zwartkop Territoriaal gedrag 4080 Porseleinhoen Territoriaal gedrag Fluiter Territoriaal gedrag 4210 Kwartelkoning Territoriaal gedrag Tjiftjaf Territoriaal gedrag 4240 Waterhoen Paar in broedbiotoop Fitis Territoriaal gedrag 4290 Meerkoet Paar in broedbiotoop Goudhaan Territoriaal gedrag 4500 Scholekster Paar in broedbiotoop Vuurgoudhaan Territoriaal gedrag 4550 Steltkluut Paar in broedbiotoop Grauwe Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4560 Kluut Paar in broedbiotoop Kleine Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4690 Kleine Plevier Volwassen individu Bonte Vliegenvanger Territoriaal gedrag 4700 Bontbekplevier Volwassen individu Baardman Volwassen mannetje 4770 Strandplevier Volwassen individu Staartmees Paar in broedbiotoop 4930 Kievit Volwassen mannetje Glanskop Territoriaal gedrag 5120 Bonte Strandloper Volwassen individu Matkop Territoriaal gedrag 5170 Kemphaan Volwassen vrouwtje Kuifmees Volwassen individu 5190 Watersnip Volwassen individu Pimpelmees Territoriaal gedrag 5290 Houtsnip Territoriaal gedrag Koolmees Territoriaal gedrag 5320 Grutto Volwassen mannetje Boomklever Territoriaal gedrag 5410 Wulp Territoriaal gedrag Kortsnavelboomkruiper Territoriaal gedrag 5460 Tureluur Volwassen individu Boomkruiper Territoriaal gedrag 5560 Oeverloper Volwassen individu Buidelmees Territoriaal gedrag 5750 Zwartkopmeeuw Paar in broedbiotoop Wielewaal Territoriaal gedrag 5780 Dwergmeeuw Paar in broedbiotoop Grauwe Klauwier Territoriaal gedrag 5820 Kokmeeuw Paar in broedbiotoop Gaai Volwassen individu 5900 Stormmeeuw Paar in broedbiotoop Ekster Volwassen individu 5910 Kleine Mantelmeeuw Paar in broedbiotoop Kauw Paar in broedbiotoop 5920 Zilvermeeuw Paar in broedbiotoop Huiskraai Territoriaal gedrag 5927 Geelpootmeeuw spec. Paar in broedbiotoop Roek Nestvondst 6000 Grote Mantelmeeuw Paar in broedbiotoop Zwarte Kraai Volwassen individu 6110 Grote Stern Paar in broedbiotoop Bonte Kraai Volwassen individu 6150 Visdief Paar in broedbiotoop Raaf Volwassen individu 6160 Noordse Stern Paar in broedbiotoop Spreeuw Territoriaal gedrag 6240 Dwergstern Paar in broedbiotoop Huismus Territoriaal gedrag 6260 Witwangstern Volwassen individu Ringmus Territoriaal gedrag 6270 Zwarte Stern Paar in broedbiotoop Vink Territoriaal gedrag 6650 Rotsduif Paar in broedbiotoop Keep Volwassen individu 6680 Holenduif Territoriaal gedrag Europese Kanarie Territoriaal gedrag 6700 Houtduif Territoriaal gedrag Groenling Territoriaal gedrag 6840 Turkse Tortel Territoriaal gedrag Putter Territoriaal gedrag 7120 Halsbandparkiet Volwassen individu Sijs Territoriaal gedrag 7240 Koekoek Territoriaal gedrag Kneu Territoriaal gedrag 7350 Kerkuil Volwassen individu Grote of Kleine Barmsijs Territoriaal gedrag 7440 Oehoe Volwassen individu Witbandkruisbek Territoriaal gedrag 7570 Steenuil Territoriaal gedrag Kruisbek Territoriaal gedrag 7610 Bosuil Territoriaal gedrag Grote Kruisbek Territoriaal gedrag 7670 Ransuil Volwassen individu Roodmus Territoriaal gedrag 7680 Velduil Volwassen individu Goudvink Volwassen individu 7700 Ruigpootuil Territoriaal gedrag Appelvink Territoriaal gedrag 7780 Nachtzwaluw Territoriaal gedrag Geelgors Territoriaal gedrag 7950 Gierzwaluw Paar in broedbiotoop Ortolaan Territoriaal gedrag 8310 IJsvogel Volwassen individu Rietgors Territoriaal gedrag 8400 Bijeneter Volwassen individu Grauwe Gors Territoriaal gedrag 11

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: ha

Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: ha Werkgebied VWG-Zutphen Oppervlak: 19.227 ha Overzicht verdeling werkgebied in Deelgebieden - Telgebieden KN1 KN2 KN3 KN6 KN5 KN4 GE7 GE6 GE5 GE4 GE2 GE3 GE1 VB11 TE5 TE4 TE3 TE2 TE1 HC5 HC4 HC3 HC2 HC1

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Roodkeelduiker Parelduiker Ijsduiker Geelsnavelduiker Kuifduiker Geoorde Fuut Dodaars 1 1 1 1 Fuut 1 1 1 1 Roodhalsfuut Noordse

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016

Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016 Samenvatting feedback Nationale Vogelweek 2016 Beste excursieleider, Beste collega, De Nationale Vogelweek 2016 was geweldig met een recordaantal van bijna 10.000 deelnemers bij ruim 300 activiteiten door

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2013

BMP rapport Gat van Pinte 2013 BMP rapport Gat van Pinte 2013 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut November 2013 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 4. De looproute... 5

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2017

BMP rapport. Gat van Pinte 2017 BMP rapport Gat van Pinte Foto: Zingende Tjiftjaf (BvB) Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 1 van 11 BMP Gat van Pinte Inhoud 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden... 4

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT Januari 2018

Nieuwsbrief PTT Januari 2018 Wind/temperatuur Neerslag Nieuwsbrief PTT Januari 2018 Willem van Manen Het weer tijdens de tellingen Er bestond een indruk dat het weer in 2017 bepaald niet meezat, wat me op het idee bracht om eens te

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2018 (1 e Concept) Wakende Holenduif. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 2018

BMP rapport. Gat van Pinte 2018 (1 e Concept) Wakende Holenduif. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 2018 BMP rapport Gat van Pinte (1 e Concept) Wakende Holenduif Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Augustus 1 van 12 BMP Gat van Pinte Inhoud 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden van...

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Tevens

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland. Lutjebroekerweel

KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland. Lutjebroekerweel Lutjebroekerweel 2010-2015 afdeling Hoorn/West-Friesland Verslag Lutjebroekerweel 2010-2015 1 2 Verslag Lutjebroekerweel 2010-2015 Egbert Baars Index verslag 1 Inleiding 5 2 Ervaringen tijdens het project

Nadere informatie

Reizen met een Plus in de Kaukasus!

Reizen met een Plus in de Kaukasus! Reizen met een Plus in de Kaukasus! FOTOBOEK GEORGIË VOGELREIS 15 T/M 26 SEPTEMBER 2012 KAUKASUS PLUS REIZEN DEELNEMERS Jan Benoist Huub Don Menno Korbijn Martin van Leest Peter Mende Paulien van Ommen

Nadere informatie

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Meetnet Urbane Soorten (MUS) Nieuwsbrief maart 2012 Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2015 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2015 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2015 voor CCWO Verslag veldwerk 2015 Inleiding In 2015zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Augustusexcursie naar de Rieselfelder.

Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Volgens de kalender stond op zaterdag 30 augustus een groepsexcursie naar het Lauwersmeer gepland. Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld en het plan was om met 3

Nadere informatie

broedvogelonderzoek Handleiding Sovon PDF 3: verschillen met vorige handleiding Centraal Bureau voor de Statistiek

broedvogelonderzoek Handleiding Sovon PDF 3: verschillen met vorige handleiding Centraal Bureau voor de Statistiek Handleiding Sovon broedvogelonderzoek PDF 3: verschillen met vorige handleiding Centraal Bureau voor de Statistiek 1 BMP Handleidingen 2011 en 2016: wat is er veranderd? In dit document zetten we de verschillen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisaties NM-terreinen 2012

Broedvogelinventarisaties NM-terreinen 2012 Broedvogelinventarisaties NM-terreinen 2012 Inleiding Ook dit jaar hebben de broedvogeltellers van Vogelwerkgroep Losser een viertal inventarisaties uitgevoerd in de terreinen van Natuurmonumenten. Hierbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT December 2013

Nieuwsbrief PTT December 2013 Nieuwsbrief PTT December 13 Beste tellers, Vanwege de start van het veldwerk voor de nieuwe atlas, was ik als coördinator een jaar geleden best benauwd voor verminderde belangstelling voor het PTT. Afgelopen

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Inleiding De BMP-telploeg van de Twentse Vogelwerkgroep afdeling Enschede heeft in 2006 het Witte Veen op broedvogels geïnventariseerd. Het terrein

Nadere informatie

Een schatting van de werkelijke broedvogelaantallen in Meijendel in 2004

Een schatting van de werkelijke broedvogelaantallen in Meijendel in 2004 Een schatting van de werkelijke broedvogellen in Meijendel in 2004 Frans Hooijmans Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag email: fchooijmans@cs.com Inleiding De broedvogelinventarisaties in Meijendel (zie het

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)

Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) Trends na de eerste cyclus in een Europees perspectief Gaai - Glenn Vermeersch Sinds de start van het ABV-project in 2007 zijn 5 telseizoenen verstreken. Nadat we

Nadere informatie

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Meetnet Urbane Soorten (MUS) Nieuwsbrief augustus 2012 Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

Tabel 1. Geïnventariseerde kavels met tellers in 2007 en 2008.

Tabel 1. Geïnventariseerde kavels met tellers in 2007 en 2008. Broedvogelmonitoring Meijendel 27 en 2 F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding 2 was het 51 e jaar van de broedvogelinventarisaties in Meijendel. Een samenvattend

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2009. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2009. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding De in dit verslag gepresenteerde resultaten zijn op een andere manier tot stand gekomen

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2015 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht Vogels in Zuid-West-Vlaanderen Fotojaaroverzicht 2012 Middelste Bonte Specht, 04/01/2012, Tiegem foto: Francis Pattyn Grote Zee-eend, 07/01/2012, Harelbeke foto: Thijs Calu Goudhaan, 25/01/2012, Harelbeke

Nadere informatie

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16. 016 EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.001 5 6 Kleine Kistkooi 16.001.002 Vuurgoudhaantje 016 16.001 5 6

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

De nieuwe Vogelatlas voor Nederland. Hoe staan de vogels in Drenthe er voor? Door Bert Dijkstra

De nieuwe Vogelatlas voor Nederland. Hoe staan de vogels in Drenthe er voor? Door Bert Dijkstra De nieuwe Vogelatlas voor Nederland. Hoe staan de vogels in Drenthe er voor? Door Bert Dijkstra Atlasproject 2013-2015 aanleiding en ambities Opkomende wintervogel Hoe gaat het met? Veranderingen in de

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2017 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2017 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activiteiten 207 voor CCWO Verslag veldwerk 207 Inleiding In 207 zijn de activiteiten van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet:.

Nadere informatie

Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels

Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels Frank Willems, Chris van Turnhout, Willy-Bas Loos & Dirk Zoetebier SOVON-onderzoeksrapport 26/7 Deze rapportage is samengesteld in opdracht

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2016 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2016 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 206 voor CCWO Verslag veldwerk 206 Inleiding In 206 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet:. Tussen

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2014 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt

EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt EUROPEES BESCHERMDE DIERSOORTEN EN PLANTENSOORTEN Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I. Soorten waarvoor een strikt beschermingsregime geldt Zie tevens voor toelichting totstandkoming lijst kst-33348-9

Nadere informatie

2 juni 2018: Dagexcursie naar de Oostvaardersplassen. Gids: Pim

2 juni 2018: Dagexcursie naar de Oostvaardersplassen. Gids: Pim 2 juni 2018: Dagexcursie naar de Oostvaardersplassen Gids: Pim Rond de klok van 8 uur ontmoette ik vanmorgen Johan en vijf kompanen, afkomstig uit de regio Hoek van Holland. Na een kort informatief praatje

Nadere informatie

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide (Broed-)Vogels van de Brunssummerheide - 2013 Broedvogel Monitoring Project Bijzondere Soorten (BMP-B) Noordelijke Brunssummerheide Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12 e opeenvolgende

Nadere informatie

Weekendje Texel oktober 2016

Weekendje Texel oktober 2016 Weekendje Texel 14 17 oktober 2016 Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2014 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn

Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn Hierbij volgt het verslag van de fantastische vogelreis die wij maakten naar Estland. Wij zijn: Stef Strik, Dick Warmerdam, Dinky van Berkel, Lies van

Nadere informatie

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim

Datum: Vrijdag 5 april Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie. Gidsen: Taco & Pim Datum: Vrijdag 5 april 2019 Excursie: Oostvaardersplassen ochtendexcursie Gidsen: Taco & Pim Op deze fraaie vrijdagochtend waren de gidsen Taco & Pim in de gelukkige omstandigheid om een groep uit Ede

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

Broedvogels van het Landgoed Dorth in 2006

Broedvogels van het Landgoed Dorth in 2006 Broedvogels van het Landgoed Dorth in 2006 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten. Gerard Bogaert Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek P/a secretaris

Nadere informatie

Natuurhistorisch Jaarverslag 2013

Natuurhistorisch Jaarverslag 2013 Natuurhistorisch Jaarverslag 2013 afdeling Hoorn/West-Friesland Index verslag pagina 1 Inleiding 3 2 Vogels 2.1 Gegevensbronnen 4 2.2 Welke soorten kwamen er langs in 2013? 5 2.3 Verslag Huiszwaluwen 1991

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer ik in Leeuwarden. Mijn

Nadere informatie

Van aalscholver tot zwarte zee-eend.

Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Voor de 8 e keer werd dit jaar een meerdaagse excursie voor de leden van de vogelwerkgroep Losser georganiseerd. Van 8-11 november zwierven 19 VWG-leden door Zeeland

Nadere informatie

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Meetnet Urbane Soorten (MUS) Nieuwsbrief september 2013 Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 160 records Middelpunt < 1km2 Middelpunt 1km2-5km2 Middelpunt > 5km2 Vlak schaal 1 : 5000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Vaatplanten Vogels Zoogdieren Amfibieën

Nadere informatie

Teller(s) 1A 45 Robbert van der Zwan Arja Zandstra 1B 31 Leo Snellink** Reinoud van Bemmelen 2 36 André Leegwater 45 45

Teller(s) 1A 45 Robbert van der Zwan Arja Zandstra 1B 31 Leo Snellink** Reinoud van Bemmelen 2 36 André Leegwater 45 45 Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 3 9 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Daarbij wordt

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie