TravelMate Serie C310. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TravelMate Serie C310. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 TravelMate Serie C310 Gebruikershandleiding

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie C310 Oorspronkelijke Uitgave: April 2005 Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid. Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated. TravelMate Serie C310 notebook computer Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop: Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

3 Voor u aan de slag gaat Dank u dat u hebt gekozen voor een notebook uit de notebook PC serie als uw mobiele computer. Uw gidsen Om u te helpen werken met de notebook PC, hebben we voor u een aantal gidsen ontworpen: Allereerst helpt de kaart Aan de slag u bij het instellen van uw computer. iii Met de afgedrukte Gebruikershandleiding leert u over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te zijn, kunt u de AcerSystem User s Guide raadplegen. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gelden. Volg deze stappen voor toegang tot dit document: 1 Klik op Start, Alle Programma s, AcerSystem. 2 Klik vervolgens op AcerSystem User s Guide. Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Acrobat Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Acrobat Reader vindt u in het Help and Support -menu. Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer De computer in- en uitschakelen Voor het inschakelen van de computer drukt u gewoon op de Aan/uit schakelaar onder het LCD-scherm naast de snelstarttoetsen. Zie Vooraanzicht op pagina 1 voor de locatie van de Aan/uit schakelaar op de computer. U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren: Gebruik de opdracht Afsluiten... van Windows Klik op Start, Computer uitschakelen en vervolgens op Uitschakelen.

4 iv Gebruik de Aan/uit schakelaar Opmerking: Voor de energiebeheerfuncties kunt u ook de Aan/uit schakelaar gebruiken. Gebruik de functies voor energiebeheer U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de Standby-stand in te drukken <Fn> + <F4>. Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de Aan/uit schakelaar meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.omputer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt. De computer met zorg behandelen Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u er goed zorg voor draagt. Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator. Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0 ºC (32 ºF) of boven 50 ºC (122 ºF). Stel de computer niet bloot aan magnetische velden. Stel de computer niet bloot aan regen of vocht. Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer. Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen. Stel de computer niet bloot aan stof en vuil. Plaats geen objecten boven op de computer. Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten. Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak. De adapter met zorg behandelen Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende: Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat. Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen. Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker. Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

5 v De batterij met zorg behandelen Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende: Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijdert of vervangt. Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is. De computer reinigen en onde10rhouden Ga als volgt te werk om de computer te reinigen: 1 Schakel de computer uit en verwijder de accu. 2 Koppel de adapter los. 3 Gebruik een zachtige, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Als zich een van de volgende situaties voordoet: de computer is gevallen of de behuizing is beschadigd. de computer functioneert niet goed. Raadpleeg het hoofdstuk Veelgestelde vragen op pagina 21. Voorzichtig Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen. Gebruiksvoorwaarden Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken. Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen. Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie. Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden. Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website

6 Inhoud Voor u aan de slag gaat iii Uw gidsen iii Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer iii De computer in- en uitschakelen iii De computer met zorg behandelen iv De adapter met zorg behandelen iv De batterij met zorg behandelen v De computer reinigen en onde10rhouden v Een rondleiding 1 Vooraanzicht 1 Gesloten Vooraanzicht 2 Linker aanzicht 3 Rechter aanzicht 4 Achteraanzicht 4 Onderaanzicht 5 Specificaties 6 Statuslampjes 9 Launch-keys 10 Touchpad 11 Werken met de touchpad 11 Werken met het toetsenbord 13 Vergrendeltoetsen en ingebouwd numeriek toetsenblok 13 Windows-toetsen 14 Sneltoetsen 14 Speciale toets 16 De lade van de optische drive (CD of DVD) openen 17 De computer vergrendelen 17 Audio 18 Het volume aanpassen 18 Systeemhulpprogramma's gebruiken 19 Acer emanager 19 Launch Manager 20 Veelgestelde vragen 21 Informatie over serviceverlening 25 ITW (International Travelers Warranty) 25 Voordat u belt 25

7 De computer gebruiken in tabletmodus 26 Schrijven in de tabletmodus 26 Acer soft toets 28 De notebook PC meenemen 31 De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur 31 Verplaatsingen over korte afstand 31 De computer voorbereiden 31 Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen 32 Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen 32 De computer meenemen naar huis 32 De computer voorbereiden 32 Wat u moet meenemen 32 Speciale voorzorgsmaatregelen 33 Een thuiskantoor opzetten 33 Reizen met de computer 33 De computer voorbereiden 33 Wat u moet meenemen 33 Speciale voorzorgsmaatregelen 34 Internationaal reizen met de computer 34 De computer voorbereiden 34 Wat u moet meenemen 34 Speciale voorzorgsmaatregelen 34 De computer beveiligen 35 De computer vergrendelen 35 Wachtwoorden gebruiken 35 Wachtwoorden invoeren 36 Wachtwoorden instellen 36 De computer uitbreiden met optionele voorzieningen 37 Connectiviteitsopties 37 Fax/data-modem 37 Ingebouwde netwerkvoorziening 38 Snel infrarood 38 Universele Seriële Bus (USB) 39 IEEE 1394 poort 39 PC Card-slot 40 BIOS-hulpprogramma 42 Opstartreeks 42 Disk naar disk herstel inschakelen 42 Wachtwoord 42 Software gebruiken 43 DVD-films afspelen 43

8 Energiebeheer 44 Acer erecovery 45 Backup maken 45 Herstellen vanaf backup 46 Fabrieksstandaard image CD maken 46 Re-install bundled software without CD 47 Wachtwoord wijzigen 47 Problemen met de computer oplossen 48 Problemen oplossen 48 Foutmeldingen 48 Voorschriften- en veiligheidsmededeling 50 ENERGY STAR Guidelines Compliance 50 FCC verklaring 50 Modemverklaringen 51 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 51

9 1 Een rondleiding Nu u de computer hebt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op de kaart Aan de slag..., is het tijd om de TravelMate wat beter te leren kennen. Vooraanzicht # Onderdeel Beschrijving 1 EMR stylus Electromagnetische resonantie (EMR) stylus. Deze wordt gebruikt om gegevens in te voeren in tabletmodus. Gebruik alleen een EMR-compatibele stylus om gegevens in te voeren op het scherm. 2 Beeldscherm Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, bestemd voor de weergave van computergegevens. 3 Tablettoetsen Bieden extra functionaliteit bij het gebruik van de Tabletmodus. 4 Launch-keys Knoppen voor het starten van veelgebruikte programma's. Zie Launch-keys op pagina 10 voor meer details. 5 Steun voor handpalm Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer.

10 2 # Onderdeel Beschrijving 6 Knoppen (links, midden en rechts) Gesloten Vooraanzicht De linker- en rechterknop functioneren als de linker- en rechtermuisknop en de knop in het midden functioneert als het muiswieltje; de middenste toets dient als een scroll-toets voor 4 richtingen. 7 Touchpad Vingergestuurd aanwijsapparaat dat dezelfde functies heeft als een computermuis. 8 Toetsenbord Hiermee voert u gegevens in de computer in. 9 Statuslampjes LED's (Light-Emitting Diodes) die aan- en uitgaan om de status van de computer, en de functies en de onderdelen ervan aan te geven. # Onderdeel Beschrijving 1 Luidsprekers Linker en rechter luidsprekers leveren stereo-geluidsweergave. 2 Openen en vergrendelen van het slot Het slot openen (naar rechts schuiven); het slot vergrendelen (naar links schuiven) om het deksel vast te zetten. Linker aanzicht # Pictogram Onderdeel Beschrijving 1 Veiligheidsvergren deling Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele sleutelvergrendeling beveiligen.

11 3 # Pictogram Onderdeel Beschrijving 2 Aan/uit schakelaar Schakelt de computer aan. 3 Ventilatiesleuf Zorgt voor luchtcirculatie in de computerkast. 4 Acer MediaBay module 5 Optische drive eject-knop Acer MediaBay modules die verwisselt kunnen worden terwijl de computer aan staat: dvd-dual station, dvd/cd-rw combostation, tweede harde schuif of gewecht reductie. Werpt het optische driveblad uit de drive. 6 Lampje Gaat branden wanneer het optische station actief is. 7 Nood-uitwerptoets Opent de lade van het optische station uit wanneer de computer wordt uitgeschakeld. 8 Pen sleuf Om de stylus op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt. Rechter aanzicht # Pictogram Onderdeel Beschrijving 1 4-in-1 kaartlezer Accepteert MS, MS PRO, MMC en SDkaart. Opmerking: Er kunnen niet meer dan één kaart tegelijkertijd werken. 2 USB-poorten 2.0 Hierop sluit u USB 2.0-apparaten (Universal Serial Bus, bijvoorbeeld USB-muis en USB-camera) aan. 3 Infrarood poort Interface voor infrarood apparaten (bijv. infrarood printer en computer met IR-functie). 4 PC Card-slot Voor aansluiting op een Type II CardBus PC-kaart. 5 PC Card uitwerpknop Werpt de pc card uit de sleuf.

12 4 Achteraanzicht # Pictogram Onderdeel Beschrijving 1 Microfoon/lijn-in aansluiting 2 Luidspreker/Lijn-uit/ Hoofdtelefoon aansluiting Accepteert de aansluiting van externe microfoons (bijv. audio-cd-speler, stereo-walkman). Hierop sluit u line-out-audioapparaten aan (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoons). 3 IEEE 1394-poort Hierop sluit u IEEE 1394-apparaten aan pin Acer ezdock aansluiting Sluit aan op een Acer ezdock. 5 Ethernet (RJ-45) poort 6 Modem (RJ-11) poort Voor aansluiting op een Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk (afhankelijk van het model). Hierop sluit u een telefoonlijn aan. 7 Vouwscharnier Draait het LCD scherm op zijn plaats wanneer u van PC modus wisselt naar tabletmodus en omgekeerd. 8 Poort voor extern beeldapparaat Hierop sluit u een weergaveapparaat (bijvoorbeeld een externe monitor of LCD-projector). 9 S-video poort Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een Svideoingang. 10 USB-poorten 2.0 (2) Hierop sluit u USB 2.0-apparaten (Universal Serial Bus, bijvoorbeeld USBmuis en USB-camera) aan. 11 Stroomaansluiting Hierop sluit u een adapter aan.

13 5 Onderaanzicht # Onderdeel Beschrijving 1 Grendel van het AcerMedia-compartiment Ontgrendelt De AcerMedia module om de module te verwijderen. 2 AcerMedia-compartiment Ruimte voor een AcerMedia-drive. 3 Ventilator Voorkomt oververhitting van uw computer. Opmerking: Plaats geen objecten voor de opening van de ventilator. 4 Geheugencompartiment Ruimte voor het hoofdgeheugen van de computer. 5 Harde-schijfbeveiliging Beschermt de harde schijf tegen schokken en trillingen. 6 Harde-schijfcompartiment Ruimte voor de harde schijf van de computer (vastgezet met een schroef). 7 Batterijslot & loslaat-slot Maakt de batterij vast en los om deze te verwijderen. 8 Batterijcompartiment Ruimte voor de batterij van de computer.

14 6 Specificaties Besturingssysteem Platform Geheugen Weergave en graphics Opslag subsysteem Afmetingen en gewicht Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Intel Centrino Mobile Technologie, met de eigenschappen: Intel Celeron M Processor 350/360/370 (1 MB L2 cache, 1.30/1.40/1.50 GHz, 400 MHz FSB) Intel Pentium M Processor 730/740/750/760/770 (2 MB L2 cache, 1.60/1.73/1.86/2/2.13 GHz, 533 MHz FSB), met ondersteuning voor Enhanced Intel SpeedStep Technologie Intel 915GM Express chipset (UMA graphics) Intel 915PM Express chipset (discrete graphics) Draadloze oplossing: Geïntegreerd Intel PRO/ draadloos 2200BG netwerkaansluiting (dualband b/g) Wi-Fi CERTIFIED -oplossing; ondersteund Acer SignalUp draadloze technologie 256/512 MB DDR2 400/533 MHz geheugen, uit te breiden tot 2 GB met gebruik van twee sodimm modules (dual-channel ondersteuning) 14,1"XGA TFT LCD met ondersteuning voor EMR-pen invoer: 1024 x 768 pixel resolutie LCD kan gedraaid worden om zowel als notebook als tablet gebruikt te worden Intel 915GM geïntegreerde 3D graphics, met Intel Graphics Media Accelerator 900 en maximaal 128 MB VRAM, met ondersteuning voor Microsoft DirectX 9.0 of NVIDIA GeForce Go 6200 grafische processor (GPU) met TurboCache technologie en maximaal 128 MB videogeheugen met ondersteuning voor PCI Express en ondersteuning voor Microsoft DirectX 9.0 Opmerking: NVIDIA GeForce Go 6200 GPU met TurboCache technologie, combineert de grootte en snelheid van de local frame buffer en dynamisch beschikbaar systeemgeheugen voor optimale prestaties. Dual onafhankelijke weergave ondersteuning 16,7 miljoen kleuren MPEG-2/DVD hardware-assisted mogelijkheid S-video/TV-uit (NTSC/PAL) ondersteuning 40/60/80/100 GB ATA/100 harde schijf Acer MediaBay hot-swappable optisch station modules: 8X DVD-Super Multi double layer DVD/CD-RW combo 4-in-1 kaartlezer met ondersteuning voor Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick (MS) en Memory Stick PRO (MS PRO) kaarten 326 (W) x 272 (D) x 36,5/39 (H) mm (12,83 x 10,7 x 1,4/1,53 feet) 2,89 kg (6,4 lbs.) met DVD/CD-RW combostation module en 8-cell accu

15 7 Stroom subsysteem Invoerapparaten Audio Communicatie I/O interface Beveiliging Software ACPI 2.0 stroombeheer standaard: ondersteunt stroombesparende standby en slaapstand modi 65 W 8-cellen (4400 mah) Li-ion batterijset 5 uur gebruiksduur accu 2,5 uur snel opladen, 3,5 uur opladen tijdens gebruik 3-pin 65 W AC adapter 84-/85-toets Acer FineTouch toetsenbord Touchpad met geïntegreerde 4-richtingen scroll toets Vier easy-launch toetsen Vijf tabletmodus toetsen Electromagnetic Resonance (EMR) pen met vlakgom Realtek ALC655 Codec audiosysteem met ingebouwde luidsprekers en microfoon Sound Blaster Pro en MS-Sound compatibel Modem: 56K ITU V.92 modem met PTT goedkeuring; Wake-on-Ring beschikbaar LAN: gigabit Ethernet; Wake-on-LAN beschikbaar WLAN: Geïntegreerd Intel PRO/draadloos 2200BG netwerkaansluiting (dualband b/g) Wi-Fi CERTIFIED - oplossing; ondersteund Acer SignalUp draadloze technologie WPAN: geïntegreerde Bluetooth 124-pin Acer ezdock aansluiting Drie USB 2.0 poorten IEEE 1394 poort Externe weergave (VGA) poort S-video/TV-out poort 4-in-1 kaartlezer (MS/MS PRO/MMC/SD) Type II PC Card sleuf Infrarood (FIR) poort Ethernet (RJ-45) poort Modem (RJ-11) poort Microfoon/lijn-in aansluiting Hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit poort DC-in aansluiting voor AC adapter Kensington veiligheidsslot BIOS gebruiker en beheerder wachtwoorden Acer emanager (Acer epowermanagement/acer enetmanagement/ Acer epresentation/acer erecovery/acer esettings) Acer Soft Button Acer Launch Manager Microsoft Experience Tablet PC Microsoft Reader Adobe Reader Acer System Recovery CD Norton AntiVirus CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker

16 8 Opties en accessoires Acer ezdock Acer MediaBay DVD-Super Multi Double Layer stationsmodule Acer MediaBay 60/80/100 GB module voor 2de harde schijf Acer MediaBay 40 W 6-cell (3600 mah) Li-ion 2de accu 256/512 MB of 1 GB DDR2 400/533 MHz sodimm modules Extrern USB floppystation Omgeving Temperatuur: In gebruik: 5 C tot 35 C Niet in gebruik: -20 C tot 65 C Vochtigheid (zonder condens): In gebruik: 20% tot 80% RH Niet in gebruik: 20% tot 80% RH Systeem compliantie Mobile PC 2001 ACPI 2.0 DMI 2.0 LDCM 6.0 PC2002 ENERGY STAR Wi-Fi Cisco Compatible Extensions (CCX) Garantie Eén jaar International Travelers Warranty (ITW) Opmerking: Bovenstaande specificaties zijn slechts ter referentie. De exacte configuratie van uw PC is afhankelijk van het aangeschafte model.

17 9 Statuslampjes De computer heeft 8 eenvoudig leesbare statusindicators aan de linkerkant van het toetsenbord en 4 aan de voorkant van de computer. De statusindicatoren stroom, batterij en draadloze communicatie zijn zelfs zichtbaar wanneer het LCD scherm gesloten is. Pictogram Functie Beschrijving Wireless communicaties Brandt om de status van Wireless communicaties aan te geven. Bluetooth communicaties Stroomindicator Brandt om de status van Bluetooth communicaties aan te geven. Brandt als de computer aan staat. Stand-by Media-activiteit Batterij-indicator Geeft aan dat de pc in de modus Slaap of Stand-by staat. Licht op wanneer de harde schijf of optisch station actief is. Brandt als de batterij opgeladen wordt. Caps Lock Num Lock Brandt wanneer de hoofdlettertoets is ingeschakeld. Brandt wanneer het numeriek toetsenblok is ingeschakeld. 1. Opladen: het licht is orange wanneer de batterij wordt opgeladen. 2. Volledig opgeladen: het licht is groen in de AC modus.

18 10 Launch-keys Rechtsboven het toetsenbord bevinden zich 4 knoppen. Deze knoppen worden launch-keys genoemd. Ze worden aangeduid als de mail, Web browser, Acer Empowering Key " " en programmeerbare toetsen. Druk op " " om Acer emanager te starten. Zie Acer emanager op pagina 19. De mail en Web browser zijn standaard ingesteld voor - en Internetprogrammaís, maar kunnen opnieuw ingesteld worden door de gebruiker. De mail, Web browser en programmeerbare toetsen worden ingesteld door de Acer Launch Manager te starten. Zie Launch Manager op pagina 20. Launch-key Wireless communicaties Bluetooth communicaties Standaardtoepassing Druk om de Wireless functie in/uit te schakelen. Druk om de Bluetoothfunctie in/uit te schakelen. Acer emanager (programmeerbaar door gebruiker) P Mail Web browser Programmeerbaar door gebruiker toepassing (programmeerbaar door gebruiker) Internet browser (programmeerbaar door gebruiker)

19 11 Touchpad De ingebouwde touchpad is een aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt comfort en optimale ondersteuning. Werken met de touchpad U gebruikt de touchpad als volgt: Verplaats uw vinger over de touchpad (2) om de cursor te verplaatsen. Druk op de knoppen links (1) en rechts (4) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Tikken op het touchpad is hetzelfde als het klikken met de linker muisknop. Gebruik de 4-richtingen roltoets (3) om de pagina omhoog of omlaag en links of rechts te schuiven. Deze knop bootst het met de cursor drukken op de rechter rolbalk in windowstoepassingen na.

20 12 Functie Linkerknop (1) Rechterknop (4) Touchpad (2) Middenknop (3) Uitvoeren Tweemaal snel klikken. Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis). Selecteren Slepen Eenmaal klikken. Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen. Eenmaal tikken. Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen. Contextmen u openen Eenmaal klikken. Verschuiven Klik en houd omhoog/ omlaag/ links/rechts ingedrukt. Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder drukt.

21 13 Werken met het toetsenbord Het volwaardige toetsenbord bestaat uit een ingebouwd numeriek toetsenblok, afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen. Vergrendeltoetsen en ingebouwd numeriek toetsenblok Het toetsenbord heeft 3 Lock-toetsen die u aan of uit kunt zetten. Vergrendelingstoets Caps Lock Num Lock <Fn> + <F11> Scroll Lock <Fn> + <F12> Beschrijving Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters. Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en / ). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten. Als Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen. Het ingebouwde numerieke toetsenblok werkt op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het opschrift in de rechterbovenhoek van de toetsen geeft telkens de onderliggende tekens aan. Om het toetsenbord niet onnodig verwarrend te maken werden de symbolen voor de cursortoetsen weggelaten. Gewenste toegang Num Lock ingeschakeld Num Lock uitgeschakeld Numerieke toetsen van het ingebouwde toetsenblok Cursortoetsen van het ingebouwde toetsenblok Toetsen van het centrale toetsenbord Typ getallen op de gebruikelijke wijze. Houd de <Shift>-toets ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt. Houd <Fn> ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok. Houd <Fn> ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt. Typ de letters op de gebruikelijke wijze.

22 14 Windows-toetsen Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-functies worden uitgevoerd. Toets Toets met het Windows Toepassingstoets Beschrijving Start-knop. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden: < > + <Tab>: hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk < > + <E>: hiermee opent u Deze computer in de Verkenner < > + <F1>: Opent Help en Ondersteuning < > + <F>: Hiermee kunt u bestanden zoeken < > + <R>: hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren < > + <M>: hiermee minimaliseert u alle vensters <Shift> + < > + <M>: hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing. Sneltoetsen Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle functies van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS utility. Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn>-toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

23 15 Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving <Fn> + <F1> Sneltoets Help Hiermee geeft u de Help voor sneltoetsen weer. <Fn> + <F2> Acer esettings Start Acer esettings in Acer emanager. Zie Acer emanager op pagina 19 <Fn> + <F3> Acer epower Management Start Acer epowermanagement in Acer emanager. Zie Acer emanager op pagina 19 <Fn> + <F4> Standby Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand. <Fn> + <F5> Schakeltoets voor beeldscherm Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide. <Fn> + <F6> Scherm dimmen Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren. <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> <Fn> + < > Schakeltoets voor touchpad Schakeltoets voor luidspreker Volume verhogen Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit. Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit. Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume. <Fn> + < > Volume verlagen Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume. Fn> + < > <Fn> + < > Helderheid verhogen Helderheid verlagen Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm. Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

24 16 Speciale toets U vindt het Euro symbool en het US dollar symbool bovenaan in het midden en/ of rechtsonder op het toetsenbord. Om te typen: Het euro-symbool 1 Open een tekstverwerker. 2 Houd <Alt Gr> ingedrukt en druk op de <5> toets bovenaan in het midden op het toetsenbord. Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het euro-symbool niet. Bezoek voor meer informatie. Het US dollar teken 1 Open een tekstverwerker. 2 Houd <Shift> ingedrukt en druk op de <4> toets bovenaan in het midden op het toetsenbord. Opmerking: Deze functie kan verschillen, afhankelijk van de taalinstellingen.

25 17 De lade van de optische drive (CD of DVD) openen Als u de lade van de drive wilt openen terwijl de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop. Wanneer de stroom is uitgeschakeld kunt u de lade van het station openen met behulp van de nood-uitwerpopening. De computer vergrendelen De veiligheidsslotaansluiting links op de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidsslot. Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

26 18 Audio Bij de computer wordt een 16-bit high-fidelity AC 97 stereo audio en microfoon meegeleverd. De ingebouwde stereo luidspreker zijn gemakkelijk toegankelijk. Het volume aanpassen U kunt het volume op uw computer eenvoudig aanpassen. Zie Sneltoetsen op pagina 14 voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume.

27 Systeemhulpprogramma's gebruiken Acer emanager Acer emanager is innovatieve sofware ontwikkeld voor vaak gebruikte functies. Druk op " " om de Acer emanager gebruikersinterface te openen, met de Vijf hoofdinstellingen: Acer epowermanagement, Acer enetmanagement, Acer epresentation, Acer erecovery en Acer esettings. 19 Als u de wilt instellen, zie Launch-keys op pagina 10. Acer epowermanagement (voor geselecteerde modellen) levert een centrale plek waar u alle energieschema's van de PC kunt besturen en u de levensduur van de batterij kunt maximaliseren. Acer enetmanagement (voor geselecteerde modellen) helpt gebruikers snel en makkelijk een verbinding te maken van netwerken op diverse locaties. Acer epresentation Vereenvoudigt resolutie-instellingen wanneer op een projector aangesloten. Acer erecovery Maakt reservekopieën en herstelt systeemconfiguraties op betrouwbare wijze. Acer esettings Maakt het beheren van systeeminstellingen en beveiliging eenvoudig. Voor meer informatie, opent u Acer emanager, klikt u op de juiste toepassing en selecteert u de HELP functie. Wanneer u het systeem herstelt met een CD of met Acer erecovery, koppel dan voor het beste resultaat alle randapparatuur af, inclusief de Acer ezdock.

28 20 Launch Manager Met de Launch Manager kunt u de 4 starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie Launch-keys op pagina 10 voor meer informatie. U kunt de Launch Manager openen door op Start, Alle Programma's en vervolgens op Launch Manager te klikken.

29 Veelgestelde vragen Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld. Ik heb op de Aan/uit schakelaar gedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart. 21 Kijk of het stroomlampje brandt. Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende: - Als u batterijstroom gebruikt, is de batterij misschien bijna leeg en krijgt de computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden. - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom. Als de LED brandt, controleert u het volgende: - Zit er een diskette in het externe USB-diskettestation, waarmee niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Verwijder de diskette of vervang ze door een systeemdiskette en druk op <Ctrl> + <Alt> + <Del> om het systeem te herstarten. Er wordt niets weergegeven op het scherm. De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm weer te activeren. Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben: Het helderheidsniveau is te laag. Druk op <Fn> + < > om de helderheid te verhogen. De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm <Fn> + <F5> om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm. Als het lampje van de Standby-stand brandt, is de slaapstand ingeschakeld. Druk kort op de aan/uitknop om verder te gaan.druk kort op de Aan/uit schakelaar om verder te gaan.

30 22 Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven. Elk computerscherm heeft een andere eigen resolutie, afhankelijk van de grootte van het scherm. Wanneer de resolutie lager is ingesteld dan deze eigen resolutie, wordt de weergave vergroot om het computerscherm op te vullen. Het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm verschijnt. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor. De computer geeft geen geluid weer. Controleer het volgende: Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als er op het pictogram een rondje met een rode streep zit, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit. Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen. Zie Sneltoetsen op pagina 14 voor meer informatie. Indien hoofdtelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers op de lijn-uit poort van het voor paneel van de computer zijn aangesloten, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Ik wil de lade van de optische drive uitwerpen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan de lade van de optische drive niet uitwerpen. Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op het optisch station. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de lade van de drive te openen. Het toetsenbord reageert niet. Sluit een extern toetsenbord aan op een USB 2.0 poort rechts of links op de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

31 23 De infrarood poort werkt niet. Controleer het volgende: Let erop dat de infrarood poorten van de twee apparaten nnaar elkaar toe gericht zijn (+/- 15 graden) maximal 1 meter van elkaar verwijderd. Let erop dat er een duidelijk pad is tussen de twee infrarood poorten. Niets mag de porten blokkeren. Zorg ervoor dat de juiste software gebruikt wordt op beide apparaten (voor bestandoverdracht) of dat u de juiste besturingprogramma's hebt (voor het printen naar een infrarood printer). Gedurende de POST, drukt u op <F2> om toegang te krijgen tot de BIOS utility en controleer dat de infrarood poort geactiveerd is. Zorg ervoor dat beide apparaten IrDA-ondersteunend zijn. De printer werkt niet. Controleer het volgende: Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat de printerkabel stevig is aangesloten op de parallelle of USB poort van de computer en de corresponderende poort op de printer. Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van het interne modem. Om goed met uw communicatie software (zoals HyperTerminal) te kunnen werken, moet u uw locatie instellen: 1 Klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm. 2 Dubbelklik op Modems. 3 Klik op het tabblad Kieseigenschappen en leg de nodige instellingen vast voor uw locatie. Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie. Opmerking: Let op dat u bij het voor het eerst opstarten van het notebook het instellen van de Internetverbinding kunt overslaan, omdat het niet nodig is voor de algemene installatie van het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem is ingesteld, kunt u de Internetverbinding instellen.

32 24 Ik wil mijn computer herstellen naar de originele instellingen zonder herstel-cd's. Opmerking: Indien op uw systeem meerdere talen gebruikt worden, is het besturingssysteem en taal die wordt gekozen wanneer het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld, de enige optie voor toekomstige herstelwerkzaamheden. Met het herstelproces kunt u de originele software terugzetten die op het C: station geïnstalleerd was op het moment dat u het notebook kocht. Volg onderstaande stappen om het C: station opnieuw op te bouwen. (Het C: station wordt opnieuw geformatteerd en alle gegevens worden gewist.) Het is van belang dat u reservekopieën maakt van alle bestanden voordat u deze optie gebruikt. Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een herstelhandeling uitvoert. 1 Controleer of de functie "Acer disk-to-disk recovery" is ingeschakeld of niet. 2 Zorg dat de instelling [D2D Recovery] in [Main] is [Enabled] (ingeschakeld). 3 Verlaat de BIOS setup utility en bewaar de wijzigingen. Het systeem wordt opnieuw opgestart. Opmerking: Om de BIOS setup utility te activeren, drukt u op <F2> tijdens de POST. Het herstellen starten: 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Terwijl het Acer logo in beeld is, druk op hetzelfde moment op <Alt> + <F10> om het herstelproces te activeren. 3 Zie de instructies op het scherm om systeemherstel uit te voeren. Belangrijk! Deze functie bezet 2 tot 3 GB in een verborgen partitie op de harde schijf.

33 25 Informatie over serviceverlening ITW (International Travelers Warranty) Voor uw computer geldt een ITW (International Travelers Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand. Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig door. Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op het ITW-paspoort. Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig land. Raadpleeg het Voordat u belt Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen. Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Naam: Adres: Telefoonnummer: Type computer en model: Serienummer: Aankoopdatum:

34 26 De computer gebruiken in tabletmodus De computer is ontworpen voor gemakkelijk, ergonomisch gebruik en draagbaarheid. Door het Windows XP Tablet PC editie besturingssysteem te gebruiken, gebruikt de TravelMate een EMR stylus voor pen-gebaseerde invoer. Met software die specifiek ontworpen is voor de computer kan handgeschreven tekst omgezet worden in tekst voor toepassingen, en kan handgeschreven tekst vastgelegd worden als rich digital ink voor manipulatie, bewerking en opmaak. "Tablet Input Panel Support" (TIPS) bevindt zich op de achterkant van het scherm en kan gekanteld worden zodat u op het scherm kunt schrijven in de Windows XP Tablet editie. Schrijven in de tabletmodus Om correct te schrijven in de tabletmodus, volgt u onderstaande stappen: 1 Verschuif het slot naar rechts (a) en til het scherm op in de richting zoals getoond wordt in onderstaande illustratie (b).

35 27 2 Open het scherm in een hoek van ongeveer 90 graden. Draai het scherm 180 graden met de klok mee zoals weergegeven in de illustratie. 3 Sluit, wanneer het scherm van het toetsenbord af is gericht, de klep van het scherm en verschuif het slot om het scherm vast te zetten.

36 28 4 Verwijder de EMR stylus uit de pensleuf en voer gegevens in met de pen. Acer soft toets De Acer soft toets is een ronde knop op het scherm waarmee u programmapictogrammen, systeeminstellingen en hulpprogramma's, bestandsmappen en netwerklocaties kunt beheren. Rondom het centrale logo van Acer bevinden zich drie functionaliteitsniveaus (niveau 1, 2 en 3) van links naar rechts. Indien de EMR stylus in de buurt van de Acer soft toets gehouden wordt, vervaagt het Acer logo en verschijnen in plaats daarvan een aantal pijlen.

37 29 U kunt de Acer soft toets naar elke gewenste plek op het scherm verplaatsen. Druk en houd de EMR stylus vast op de Acer soft toets en versleep de toets. De bovenste pijl (12 uur positie) kantelt de schermweergave 180 graden verticaal. Dit betekent dat wat eerst de bovenkant van het scherm was, nu de onderkant is. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram. De linker pijl (9 uur positie) verdraait de schermweergave 90 graden tegen de klok in. Dit verandert de weergave van landschap in portret en omgekeerd. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram. De rechter pijl (3 uur positie) verdraait de schermweergave 90 graden met de klok mee. Dit verandert de weergave van landschap in portret en omgekeerd. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram.

38 30 Opmerking: Indien de Stand-by indicator niet brandt, staat de computer in de Slaapstand en is uitgeschakeld. Indien de stroomindicator niet brandt en de Stand-by indicator wel, staat de computer in de modus Stand-by. In beide gevallen drukt u de stroomknop even in om de computer opnieuw aan te zetten. Let op dat de computer de Slaapstand inschakelt nadat bepaalde tijd in de modus Stand-by verstreken is. Voorzichtig: Plaats geen objecten op de bovenop de computer. Enige druk op de bovenklep kan het scherm beschadigen.

39 31 De notebook PC meenemen In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis. De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van randapparatuur: 1 Alle geopende bestanden opslaan. 2 Verwijder alle media, floppy disks of compact disks uit stations. 3 Zet de computer uit. 4 Klap het beeldscherm dicht. 5 Koppel het snoer van de adapter los. 6 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los. 7 Maak het Kensington-veiligheidsslot los als uw computer hiermee is beveiligd. Verplaatsingen over korte afstand Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte. De computer voorbereiden Voor het verplaatsen van de computer, sluit en vergrendel het display-lid om het in Standby-stand te plaatsen. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Om de Standby-stand uit te schakelen klapt u het beeldscherm omhoog, verschuift u de stroomschakelaar en druk vervolgens op de Aan/uit schakelaar en laat deze weer los.aan/uitknop en laat deze weer los. Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen: Klik op Start, Computer uitschakelen en vervolgens op Uitschakelen (Windows XP). - of - Plaats de computer in de Standby-stand door op <Fn> + <F4> te drukken. Sluit en vergrendel daarna de display. Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u de display en drukt u snel op de Aan/uit schakelaar. Opmerking: Als het lampje voor de Standby-stand niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Als het stroomlampje niet brandt, maar wel het lampje van de Standby-stand, dan is de slaapstand ingeschakeld. In beide gevallen drukt u kort op de Aan/uit schakelaar om de computer weer aan te zetten. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan.

40 32 Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer 2,5 uur. Voor kortere bijeenkomsten volstaat het dat u alleen uw computer meeneemt. Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen Als de vergadering langer dan 2,5 uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom. Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de Standby-stand te plaatsen. Druk op <Fn> + <F4> of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Om opnieuw op te starten klapt u het scherm omhoog (indien dicht), verschuift u de stroomschakelaar en druk vervolgens op de Aan/uit schakelaar en laat deze weer los.n/uitknop en laat deze weer los. De computer meenemen naar huis Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa. De computer voorbereiden Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat u de computer meeneemt naar huis: Verwijder alle media en CD's uit de stations. Als u dat niet doet, kan de lees-/schrijfkop beschadigd raken. Plaats de computer in een koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven, en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt. Voorzichtig: Leg niets boven op de computer. Druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen. Wat u moet meenemen Neem de volgende onderdelen mee naar huis als u die thuis nog niet hebt: Adapter en netsnoer Gebruikershandleiding van de printer

41 33 Speciale voorzorgsmaatregelen Bescherm de computer tegen schadelijke effecten door de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer u van en naar uw werk reist: Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren. Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen. Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het beeldscherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10 C (18 F), laat de computer dan langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur. Een thuiskantoor opzetten Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend mee te nemen. Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten. Reizen met de computer Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming. De computer voorbereiden Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen. Wat u moet meenemen Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt: Adapter Volledig opgeladen reservebatterij(en) Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

42 34 Speciale voorzorgsmaatregelen Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen: Neem de computer altijd mee als handbagage. Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector. Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren. Internationaal reizen met de computer Als u door verschillende landen reist. De computer voorbereiden Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis. Wat u moet meenemen Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt: Adapter Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u naartoe reist Volledig opgeladen reservebatterij(en) Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane International Travelers Warranty-paspoort Speciale voorzorgsmaatregelen Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende: Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en het adaptersnoer geschikt zijn. Als dat niet het geval is, koopt u een netsnoer dat geschikt is voor aansluiting op het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien. Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.

43 35 De computer beveiligen Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden. Onder beveiligingsfuncties vallen hardware en software beveiligingen een veiligheidsslot en wachtwoorden. De computer vergrendelen De veiligheidsslotaansluiting links op de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidsslot. Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot. Wachtwoorden gebruiken U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw computer en uw gegevens op verschillende niveaus. Met een Supervisor-wachtwoord (Supervisor Password) voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS utility. Als u een Supervisorwachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS utility. Raadpleeg BIOS-hulpprogramma op pagina 42. Met een gebruikerswachtwoord (User Password) voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging. Door een wachtwoord in te stellen om de computer te starten vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging. Belangrijk! Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

emachines G620/G420 Serie Snelgids

emachines G620/G420 Serie Snelgids emachines G620/G420 Serie Snelgids Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids emachines G620/G420 Serie Oorspronkelijke uitgave: 08/2008 Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk

Nadere informatie

emachines E725/E525 Serie Snelgids

emachines E725/E525 Serie Snelgids emachines E725/E525 Serie Snelgids Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids emachines E725/E525 Serie Oorspronkelijke uitgave: 02/2009 Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk

Nadere informatie

Rondleiding door de notebook

Rondleiding door de notebook De Trinitas laptop Rondleiding door de notebook Voorkant # Pictogram Item Beschrijving 1 Webcam Webcam voor videocommunicatie Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is. 2 Microfoon

Nadere informatie

emachines E720/E520 Serie Snelgids

emachines E720/E520 Serie Snelgids emachines E720/E520 Serie Snelgids Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids emachines E720/E520 Serie Oorspronkelijke uitgave: 08/2008 Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk

Nadere informatie

Aspire 5730Z/5730/5330 Serie. Snelgids

Aspire 5730Z/5730/5330 Serie. Snelgids Aspire 5730Z/5730/5330 Serie Snelgids Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids Aspire 5730Z/5730/5330 Serie Oorspronkelijke uitgave: 07/2008 Acer behoudt zich het recht voor

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

TravelMate Serie 2410. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 2410. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2410 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2410 Oorspronkelijke Uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich

Nadere informatie

TravelMate Serie 4400. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4400. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4400 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4400 Oorspronkelijke Uitgave: Maart 2005 Acer behoudt zich

Nadere informatie

TravelMate Serie 4060. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4060. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4060 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4060 Oorspronkelijke uitgave: Augustus 2005 Acer behoudt

Nadere informatie

Ferrari Serie 4000. Gebruikershandleiding

Ferrari Serie 4000. Gebruikershandleiding Ferrari Serie 4000 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding Ferrari Serie 4000 Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

Opstarten. Hoofdstuk 1

Opstarten. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Opstarten Wij feliciteren u met uw aankoop van de WindBOX. Als u kiest voor een plat systeem, is dit uw beste keuze. U kunt deze set overal kwijt. Dit pakket vol met mogelijkheden biedt u tevens

Nadere informatie

Aspire 6930/6930Z Serie. Snelgids

Aspire 6930/6930Z Serie. Snelgids Aspire 6930/6930Z Serie Snelgids Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids Aspire 6930/6930Z Serie Oorspronkelijke uitgave: 07/2008 Dit bedrijf stelt zich niet aansprakelijk

Nadere informatie

Aspire V Snelgids

Aspire V Snelgids Aspire V3-772 Snelgids Productregistratie Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

Nadere informatie

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER

BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER H O O F D S T U K D R I E BATTERIJVOEDING & ENERGIEBEHEER In dit hoofdstuk zul je leren over de grondbeginselen van energiebeheer en hoe je deze kunt toepassen om een langer batterijleven te verkrijgen.

Nadere informatie

Appendix A Productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES

Appendix A Productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES A P P E N D I X A PRODUCTSPECIFICATIES A-1 Processor Core Logic Geheugentype Standaard Geheugenuitbreiding Processor en Core Logic Mobile Intel Pentium M (Banias), 1.5GHz-1.6GHz, 1 MB L2 met foutcorrectie

Nadere informatie

aanhangsel A productspecificatie PRODUCTSPECIFICATIES A-1

aanhangsel A productspecificatie PRODUCTSPECIFICATIES A-1 A A N H A N G S E L A PRODUCTSPECIFICATIES A-1 Processor Core Logic Processor en Core Logic Mobile Intel Pentium M Dual Core Processor (Yonah), up to 2.16GHz, 2 MB L2 cache of Mobile Intel Pentium M Single

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie

TravelMate Serie 2100/2600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 2100/2600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2100/2600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2100/2600 Oorspronkelijke Uitgave: July 2004 Acer behoudt

Nadere informatie

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU)

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Specificaties: Design Soort apparaat Kleur van het product Formaat Notebook Zwart Clamshell Processor Kloksnelheid processor Processorfamilie 1 GHz AMD E Processormodel

Nadere informatie

Touchpad en toetsenbord

Touchpad en toetsenbord Touchpad en toetsenbord Artikelnummer van document: 410773-331 April 2006 In deze handleiding wordt de werking van het touchpad en 4het toetsenbord van de computer beschreven. Inhoudsopgave 1 Touchpad

Nadere informatie

Aspire 5810T/5810TZ/5410T Serie

Aspire 5810T/5810TZ/5410T Serie Aspire 5810T/5810TZ/5410T Serie Snelgids Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Snelgids voor de Aspire 5810T/5810TZ/5410T Serie Oorspronkelijke uitgave: 04/2009 Acer behoudt zich

Nadere informatie

TravelMate 370 serie. Gebruikershandleiding

TravelMate 370 serie. Gebruikershandleiding TravelMate 370 serie Gebruikershandleiding Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate 370 serie Oorspronkelijke versie: Oktober 2003 De informatie in

Nadere informatie

Acer TravelMate 5730G-654G32MN - Core

Acer TravelMate 5730G-654G32MN - Core TE KOOP: Acer Travelmate 5730G-654G32MN Productbeschrijving Afmetingen (BxDxH) Gewicht Lokalisatie Systeemtype Ingebouwde apparaten Ingebouwde beveiliging Processor Cachegeheugen RAM Specificaties: Acer

Nadere informatie

TravelMate Serie 3200. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 3200. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 3200 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 3200 Oorspronkelijke Uitgave: Juli 2004 Acer behoudt zich

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

TravelMate Serie 2300/4000/4500. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 2300/4000/4500. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2300/4000/4500 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2300/4000/4500 Oorspronkelijke Uitgave: Juli 2004

Nadere informatie

Acer Aspire 1310 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1310 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1310 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1310 Series Notebook Computer Gebruikershandleiding 2de uitgave: Maart 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

TravelMate 540 serie. Gebruikershandleiding

TravelMate 540 serie. Gebruikershandleiding TravelMate 540 serie Gebruikershandleiding Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate 540 serie Oorspronkelijke versie: Juli 2003 De informatie in deze

Nadere informatie

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 5600/5100. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 5600/5100 Oorspronkelijke uitgave: 01/2006 Acer behoudt

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

TravelMate Serie 2350. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 2350. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2350 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 2350 Oorspronkelijke Uitgave: November 2004

Nadere informatie

TravelMate 380 serie. Gebruikershandleiding

TravelMate 380 serie. Gebruikershandleiding TravelMate 380 serie Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate 380 serie Oorspronkelijke versie: Augustus 2004 De informatie in

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

TravelMate Serie 4200. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4200. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4200 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4200 Oorspronkelijke uitgave: December 2005 Acer behoudt

Nadere informatie

emachines Serie E510 Gebruikershandleiding

emachines Serie E510 Gebruikershandleiding emachines Serie E510 Gebruikershandleiding Copyright 2008. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding emachines Serie E510 Oorspronkelijke uitgave: 05/2008 Acer behoudt zich het recht voor de informatie

Nadere informatie

TravelMate 290 serie. Gebruikershandleiding

TravelMate 290 serie. Gebruikershandleiding TravelMate 290 serie Gebruikershandleiding Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate 290 serie Oorspronkelijke versie: juli 2003 De informatie in deze

Nadere informatie

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij.

ThinkPad T Series. Installatie. Controlelijst bij uitpakken. h Netsnoer h Boeken: h AC-adapter h Telefoonsnoer. h Computer h Batterij. Onderdeelnummer: 92P1486 ThinkPad T Series Controlelijst bij uitpakken Installatie Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad T Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen.

Nadere informatie

Ferrari 3400. Gebruikershandleiding

Ferrari 3400. Gebruikershandleiding Ferrari 3400 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Ferrari 3400 Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: September 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen in de informatie

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 2010. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 2010. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 2010 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 2010 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Uitpakken. Inleidingen

Uitpakken. Inleidingen 2 Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen notebook. Dit gloednieuwe, voortreffelijke product verzekert u van een aangename en professionele gebruikerservaring. Wij zijn er trots op dat wij

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Acer Aspire 1360 / 1520 Serie. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1360 / 1520 Serie. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1360 / 1520 Serie Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1360 / 1520 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Augustus 2004

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Korte handleiding Windows 8.1

Korte handleiding Windows 8.1 Korte handleiding Windows 8.1 Inhoud Voordat u een upgrade uitvoert naar Windows 8.1... 3 Online handleiding... 3 Windows 8.1 opstarten... 3 Windows 8.1 vergrendelingsscherm... 3 Windows-UI... 4 Startscherm...

Nadere informatie

TravelMate 660 serie. Gebruikershandleiding

TravelMate 660 serie. Gebruikershandleiding TravelMate 660 serie Gebruikershandleiding Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate 660 serie Oorspronkelijke versie: mei 2003 De informatie in deze

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

TravelMate Serie 6000. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 6000. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 6000 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 6000 Oorspronkelijke Versie: Feb 2004 De informatie in deze

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

Appendix A productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES

Appendix A productspecificaties PRODUCTSPECIFICATIES A P P E N D I X A PRODUCTSPECIFICATIES A-1 Processor Core Logic Processor en Core Logic Intel P4 (Prescott) 2.8 ~ 3.6 GHz, FC-mPGA4 Type, 1 MB L2, met Hyper Threading Technology Mobile Intel P4 (Prescott)

Nadere informatie

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

Aspire Serie 9100. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9100. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9100 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding Aspire Serie 9100 Oorspronkelijke Uitgave: Februari 2005 Acer behoudt zich het

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Acer Aspire 2000 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 2000 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 2000 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 2000 Series Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste uitgave: September 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5430

Nadere informatie

Aspire Serie 3000/5000. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 3000/5000. Gebruikershandleiding Aspire Serie 3000/5000 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding Aspire Serie 3000/5000 Oorspronkelijke Uitgave: Maart 2005 Acer behoudt zich

Nadere informatie

Aspire Serie 5510. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 5510. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5510 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 5510 Oorspronkelijke uitgave: Juli 2005 Acer behoudt zich het recht

Nadere informatie

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding

Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Cursorbesturing en toetsenbord Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De

Nadere informatie

KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set

KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set Disclaimer Geen moeite is gespaard om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct en compleet is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

TravelMate Serie 8000. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 8000. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 8000 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 8000 Oorspronkelijke Versie: Feb 2004 De informatie in deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

TravelMate Serie C200. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie C200. Gebruikershandleiding TravelMate Serie C200 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding TravelMate Serie C200 Oorspronkelijke uitgave: September 2005 Acer behoudt

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding

HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding HP 2700 Ultra-Slim dockingstation Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Aspire Serie 3020/5020. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 3020/5020. Gebruikershandleiding Aspire Serie 3020/5020 Gebruikershandleiding Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 3020/5020 Oorspronkelijke Uitgave: Maart 2005 Acer behoudt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Dell Latitude E5440/E5540-

Dell Latitude E5440/E5540- Dell Latitude E5440/E5540- Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5440:

Nadere informatie

Producten Winkel Service en ondersteuning Club VAIO. Home > Alle Sony-producten > VAIO > Zakelijke notebooks > X Serie > VPCX11S1E/B

Producten Winkel Service en ondersteuning Club VAIO. Home > Alle Sony-producten > VAIO > Zakelijke notebooks > X Serie > VPCX11S1E/B Blz.1 / 6 Producten Winkel Service en ondersteuning Club VAIO Windows. Life without Walls. VAIO raadt Windows 7 aan. Home > Alle Sony-producten > VAIO > Zakelijke notebooks > X Serie > VPCX11S1E/B VPCX11S1E/B

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Druk niet met scherpe voorwerpen op het oppervlak van het touchscreen. Het touchscreen kan beschadigd raken waardoor het niet meer of onjuist werkt.

Druk niet met scherpe voorwerpen op het oppervlak van het touchscreen. Het touchscreen kan beschadigd raken waardoor het niet meer of onjuist werkt. Eigenschappen product OS Windows 10 8" IPS LCD multi-touch touchscreen Quadcore-processor DDR3L 1GB, emmc 16GB / 32GB Bluetooth 4.0 Camera voorkant 0,3M, achterkant 2,0M Wi-Fi en G-sensor Ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Elke dag efficiënt en gebruiksgemak

Elke dag efficiënt en gebruiksgemak Blz.1 / 7 Producten Winkel Service en ondersteuning Club VAIO Windows. Life without Walls. VAIO raadt Windows 7 aan. Home > Alle Sony-producten > VAIO > Notebooks > E Serie > VPCEB1J1E/WI NIEUW! VPCEB1J1E/WI

Nadere informatie

Kennisgeving over het product

Kennisgeving over het product Begin hier Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Aspire Serie 9400/7100. Gebruikershandleiding

Aspire Serie 9400/7100. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9400/7100 Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie 9400/7100 Oorspronkelijke uitgave: 01/2006 Acer behoudt zich

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Latitude E6440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV9870EA U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV9870EA. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV9870EA in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Externe-mediakaarten. Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten. Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. De informatie in deze documentatie kan

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

handleiding duranote 1000-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671

handleiding duranote 1000-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 [ www.q-for ce.be ] 1011101101000 1010010 10010 101 0 10 1 0111010010100111010101101001 handleiding duranote 1000-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 kennisgeving Q-Force netbook handleiding Eventueel

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Extensa Serie 2300/3000. Gebruikershandleiding

Extensa Serie 2300/3000. Gebruikershandleiding Extensa Serie 2300/3000 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding Extensa Serie 2300/3000 Oorspronkelijke Uitgave: Juli 2004 Acer behoudt

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Grote stap vooruit in mobiele prestaties. MAXDATA Notebook PRO 6100 IW

Grote stap vooruit in mobiele prestaties. MAXDATA Notebook PRO 6100 IW Grote stap vooruit in mobiele prestaties MAXDATA Notebook PRO 6100 IW Grote stap vooruit in mobiele prestaties: de MAXDATA PRO 6100 IW De producteigenschappen Wat prestaties betreft, bestaan er tussen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO VPC-F11Z1E/BI http://nl.yourpdfguides.com/dref/4329591 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Wees voorzichtig bij het gebruik van de tablet. Het touchscreen en scherm kan beschadigd raken door externe schokken of druk.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de tablet. Het touchscreen en scherm kan beschadigd raken door externe schokken of druk. Eigenschappen product OS Windows 10 8" IPS LCD multi-touch touchscreen Quadcore-processor DDR3L 2GB, emmc 16GB / 32GB Bluetooth 4.0 Camera voorkant 0,3M, achterkant 2,0M Wi-Fi en G-sensor Ondersteuning

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie