Project WaterWijzer Landbouw en gebruik satellietdata (bijv. Groenmonitor) Mirjam Hack en Allard de Wit 22 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project WaterWijzer Landbouw en gebruik satellietdata (bijv. Groenmonitor) Mirjam Hack en Allard de Wit 22 april 2014"

Transcriptie

1 Project WaterWijzer Landbouw en gebruik satellietdata (bijv. Groenmonitor) Mirjam Hack en Allard de Wit 22 april 2014

2 WaterWijzer Landbouw = Vervanging HELP HELP-tabellen: effecten kwantificeren van waterhuishoudkundige maatregelen op opbrengstderving voor bouwland en grasland o.a. voor toepassing in Waternood langjarig gemiddelde schade als functie van grondwatertrap en bodemtype aanverwant: TCGB-tabellen en Agricom

3 WaterWijzer Landbouw en satellietdata Waarom vervanging HELP? Wat is het doel van het totale project? Wat is de relatie met satellietdata? Toekomstperspectief

4 Landbouwschade-tabellen: waarom actualiseren? Meer droogte én meer piekbuien HELP-tabellen: Gebaseerd op achterhaalde modellen Niet reproduceerbaar Natschade op destijds geldende landbouwpraktijk Droogteschade gebaseerd op verouderde meteorologische condities ( ) Geen zoutschade Ongeschikt voor huidige klimaat Expert judgement / empirisch Langjarig gemiddeld, missen de extremen Missen de relevante processen Ongeschikt voor toekomstige klimaat 4

5 Doel van het totale project Uniform en breed gedragen systeem voor bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en gewasopbrengsten, ter vervanging van de huidige beschikbare systemen

6 Doel van het totale project Doelstelling voor eind project (2016?) Makkelijk toepasbare (online) tool voor bepalen van droogteschade, natschade en zoutschade voor huidige meteorologische condities en klimaatscenario s. Operationeel model voor hydrologie en gewasgroei SWAP-WOFOST voor het berekenen van gewasopbrengsten in relatie tot droogte, zuurstoftekort en zout, geschikt voor gebruik door deskundigen. Kortom, beschikbaar voor maatwerk. Operationele modelkoppelingen voor berekenen van agrarische bedrijfseconomische resultaten en indirecte effecten (ook maatwerk, gebruik door deskundigen).

7 gras Klimaatprojecties

8 Doel fase 2 van het project (2014) Website WaterWijzer.nl (STOWA-website) Koppeling SWAP-WOFOST Toetsing voor gras, aardappel en maïs Allard: Wat kunnen we met satellietdata? Wat willen we in de toekomst kunnen met satellietdata?

9 Door naar Allard Met dank aan o.a. Joop Kroes Ruud Bartholomeus

10 Gebruik satelliet data voor WaterWijzer Inhoud Achtergrond optische satellietsystemen en data: Satelliet banen Ruimtelijke vs. temporele resolutie Consequenties voor gebruik Relevante operationele satelliet producten Gebruik in WaterWijzer: Waar liggen de mogelijkheden Koppeling met SWAP/WOFOST Radar satellieten buiten beschouwing gelaten

11 Satellietbanen voor optische aardobservatie satellieten Twee mogelijkheden: Geostationaire baan: km hoogte Baan evenwijdig aan de evenaar stationair op 1 punt boven het aardoppervlak Polaire baan: ~700km hoogte Van pool tot pool ~14 orbits per dag Zon gesynchroniseerd

12 Satelliet in geostationaire baan Courtesy: WikiPedia

13 Global radiation from MeteoSat 2,5 km pixel grootte 1 beeld iedere 15 minuten Courtesy: LandSAF/EUMETSAT

14 Polaire baan Courtesy: WikiPedia

15 Polair:MODIS daily global coverage (250m/1km) 2330 km Satellite track

16 Polair: LandSat daily global coverage (30m) 185 km

17 Polair: FORMOSAT-2 (8m)

18 Temporele versus ruimtelijk resolutie Hoe hoger de ruimtelijke resolutie, des te lager het aantal opname momenten Spatio-temporal trade-off Hoge resolutie met veel opname momenten kan maar op een manier: een constellatie: Disaster Monitoring Constellation - DMC (5 satellieten, 30m) RapidEye constellation (5 satellieten, 5m) Sentinel (2 satellieten, 10m, vanaf 2015) National Satelliet data portaal levert DMC

19 Relevante operationele AO producten 1. GroenMonitor: verloop van gewasontwikkeling in het groeiseizoen via tijdseries van HR (30m) satellietwaarnemingen. 2. SatWater-ET: Tijdseries van dagelijkse verdamping mede afgeleid van satellietwaarnemingen (presentatie HKV/ITC)

20 Operationele producten: GroenMonitor Alterra ontsluit tijdseries van DMC en LandSat beelden via groenmonitor.nl Beschikbaar gesteld in de vorm van een Vegetatie Index (NDVI): NDVI is een ratio van de reflectie in de rood/nabijinfrarood kanalen. NDVI is een indicator voor de hoeveelheid fotosynthetische actief oppervlak (e.g. groen blad) NDVI is gevoelig bij lage blad index, maar verzadigd snel (blad index>3,5) NDVI is geen maat voor biomassa NDVI afgeleid van twee verschillende satellieten is vaak incompatibel

21 Groenmonitor.nl

22 DMC/LandSat in Groenmonitor 2013 Satellietbeelden uit 2013 in NSD en ontsloten door Alterra 226 dagen met satellietbeelden beschikbaar, waarvan 185 DMC beelden 78 Landsat beelden 43 DMC ontsloten in de Groenmonitor.nl 7 Landsat beelden additioneel ontsloten in de Groenmonitor.nl

23 Model-uitkomst of satelliet-waarneming? GroenMonitor smoothing SatWater-ET? assimilation SWAP/WOFOST Aandeel satelliet-waarneming Aandeel model uitkomst

24 Groenmonitor: gebruik in SWAP/WOFOST Afleiden belangrijke stadia: Opkomst datum sluiting van het gewas Rijping/oogst datum Afleiding bedekkingsgraad / blad index Kan gebruikt worden in SWAP/WOFOST voor: Optimalisatie van initialisatie (e.g. zaaidatum) Optimalisatie van blad index verloop

25 50x wintertarwe groeicurves in Flevoland

26 Optimalisatie van WOFOST Optimum SPAN/TWDI for given LAI profile Courtesy: Belgian funded GLOBAM project

27 Derived joint distributions of TDWI/SPAN Walloon area Belgium Courtesy: Belgian funded GLOBAM project

28 SatWater-ET: nut voor SWAP/WOFOST Hangt af van de ruimtelijke resolutie en nauwkeurigheid Verscheidene opties voor integratie: In het model forceren (simpel voor NRT gebruik) Optimaliseer parameters in SWAP/WOFOST (gewasweerstanden) Bodemvocht updates (Kalman filter - complex)

29 Wat kunnen we niet afleiden uit AO Phenologische ontwikkeling: Bloei, korrelzetting, knolzetting BioMassa en verdeling over plantorganen Partitionering van ET (bodem, interceptie, plant) Biofysische achtergrond: AO ziet verdampingsreductie, maar is dit door droogte-, zuurstof- of zout-stress. Opstellen waterbalans Scenario s en weersvoorspellingen doorrekenen

30 Toekomstvisie gebruik RS in SWAP/WOFOST Data assimilatie van vegetatie index tijdseries en ET schattingen. Maar ook competitie/samengaan van technieken: Drones sensor networks Remote sensing Modellen als samenbindende factor door data assimilatie

31 Dank voor uw aandacht Met dank aan Gerbert Roerink

(Klimaat)robuuste berekening landbouwschade

(Klimaat)robuuste berekening landbouwschade (Klimaat)robuuste berekening landbouwschade Ruud Bartholomeus en Mirjam Hack, Amersfoort, 14 maart 2013 mede namens Jan van Bakel, Joop Kroes, Jos van Dam en Flip Witte Het klimaat verandert Klimaatverandering:

Nadere informatie

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor NNPView Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor Pilot voor drie Natte Natuur Parels in Noord-Brabant Gé van den Eertwegh 2, Flip Witte 3, Gijs Simons 1, Peter Hoefsloot 4 en Peter Droogers 1

Nadere informatie

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer

Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer Hanneke Schuurmans, Marc Bierkens en Frans van Geer 1 Het Hydrological Now- and Forecasting System (HNFS), oftwel het hydrologische actuele-

Nadere informatie

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7)

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) Vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik G.W. Hazeu, C. Schuiling, G.J. Dorland, G.J. Roerink, H.S.D. Naeff en R.A. Smidt Landelijk Grondgebruiksbestand

Nadere informatie

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan:

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan: ENQUETE Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering Binnen het BSIK-programma "Klimaat voor Ruimte" (website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/) wordt veel aandacht besteed aan de

Nadere informatie

Algenatlas IJsselmeer 2003

Algenatlas IJsselmeer 2003 Algenatlas IJsselmeer 23 Algenatlas IJsselmeer 23 Colofon Uitgave: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Meet- en Informatiedienst (RWS-IJG-PAM) Data: SeaWiFS beelden (NASA), MERIS beelden (ESA),

Nadere informatie

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfsniveau Een project van Innovatief Waterbeheer. Financiering door Europese Unie en Interreg Vlaanderen Nederland

Nadere informatie

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk

On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk J. Bontsema, J. Hemming, H.J.J. Janssen, E. Meinen, S. Rispens, J.W. Steenhuizen, P. de Visser Rapport GTB-1091 Abstract NL Belangrijke

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten dossier : BA8186 registratienummer :

Nadere informatie

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw 2 e (gecorrigeerde) druk Frans

Nadere informatie

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen'

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Verslag van onderzoeksfase 2: de invloed van extreme weersomstandigheden op gewassen en landbouwhuisdieren en verkenning van mogelijke adaptatiemaatregelen

Nadere informatie

Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel. Vlaanderen is milieu MIRA/2014/08

Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel. Vlaanderen is milieu MIRA/2014/08 Vlaanderen is milieu Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel MIRA/2014/08 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses

Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses Mei 2014 Auteur Wilco Terink Peter Droogers Opdrachtgever Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) Report FutureWater: [124] FutureWater Costerweg 1V

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied

Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied RIONEDreeks 16 Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied Stand van zaken en ontwikkelingen Stichting RIONED Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied Stand van zaken en ontwikkelingen november 2011

Nadere informatie

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk

Applicatie Rationalisatie. Hans Forrer/Henk van der Koijk Applicatie Rationalisatie Hans Forrer/Henk van der Koijk + Voorstellen Hans Forrer Ah Achtergrond HTO Technische Informatica PMtD Consultancy, Rotterdam Opgericht in 2004 Focus Organisatie, Processen &

Nadere informatie

BOSSEN WERELDWIJD BOSSEN: LEVENSBELANGRIJK ERFGOED DAT MOET WORDEN BESCHERMD

BOSSEN WERELDWIJD BOSSEN: LEVENSBELANGRIJK ERFGOED DAT MOET WORDEN BESCHERMD BOSSEN: LEVENSBELANGRIJK ERFGOED DAT MOET WORDEN BESCHERMD Hoe kunnen we bossen beschermen? Hoe kunnen we internationale inspanningen steunen om ontbossing een halt toe te roepen? Welke instrumenten moeten

Nadere informatie

Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker

Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker BEHEERSEENHEID VAN HET MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE SUMO GROEP MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van

Nadere informatie

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer

Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Snelle meetmethoden als managementinstrument bij de teelt van ruwvoer Maart 2005 Rundvee Abstract Quick measuring methods as management tools in the production of roughage. The most promising technique

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Broeikasgassen, klimaat en meten: hoe, wat en waarom van ICOS-nl.

Broeikasgassen, klimaat en meten: hoe, wat en waarom van ICOS-nl. Broeikasgassen, klimaat en meten: hoe, wat en waarom van ICOS-nl. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt het gas kooldioxide vrij. Sinds de industriële revolutie is daardoor de hoeveelheid kooldioxide

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Cool Water Tool. stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting. Kenmerken

Cool Water Tool. stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting. Kenmerken Cool Water Tool stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting Stadsvijvers kunnen helpen om ongunstige effecten van weersomstandigheden in stedelijk gebied op te vangen. Denk daarbij aan verkoeling op

Nadere informatie

connection VEGETATION: De groene planeet 10 jaar in het vizier

connection VEGETATION: De groene planeet 10 jaar in het vizier 67Space connection VEGETATION: De groene planeet 10 jaar in het vizier VEGETATION De groene planeet 10 jaar in het vizier Voorpagina: Composietbeeld van alle dagelijkse VEGETATIONbeelden van de laatste

Nadere informatie

Het Waterschapshuis, Amersfoort

Het Waterschapshuis, Amersfoort Betreft: Verslag bijeenkomst Data-integratie voor beter zoetwaterbeheer door ESA, STOWA, SAT-water en het Waterschapshuis Datum overleg: 24 januari 2013 Locatie Aanwezig Het Waterschapshuis, Amersfoort

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates 1. Waarom hitrates optimaliseren? Markt RedFoxBlue BV Nadat we in de serie Sales

Nadere informatie