Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport"

Transcriptie

1 Toelichting en handleiding bij de Internet-gebaseerde Tool Opstellen en indienen van het geverifieerd ETS emissiejaarrapport Deze toelichting en handleiding is bedoeld als leidraad (met FAQs) voor indieners, invullers, en verificateurs van het EJR. Zaken die vooral gericht zijn tot verificateurs staan in het groen aangeduid. Alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in het rood aangeduid. Deze toelichting en handleiding wordt gepubliceerd op volgende webpagina: Overzicht updates van deze toelichting en handleiding Op basis van vragen naar de helpdesk (cfr. punt 000-1), zal deze toelichting en handleiding worden geupdate. Alle wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in het rood aangeduid. datum versie Inhoud (van de wijzigingen/aanvullingen) betreffend item 24-Feb-14 3 Overzicht van de wijzigingen n.a.v. release upgedate software Beperking tot 1 adres voor helpdesk Overzicht van de wijzigingen n.a.v. release upgedate software Bijkomende toelichting omtrent generatie pdf-files Wijziging website waar federaal token kan aangevraagd worden Feb-14 2 Toelichting bij problemen bij inloggen en rechtenbeheer (o.a. veel voorkomende foutberichten) Registratienummer van een verificatie-instelling 5-2 Toelichting indienkeuze Annex-I activiteit(en) niet lukt 6-1 Toelichting bij nauwkeurigh.berekening deminimis bronstromen 8-10 Toelichting omtrent zip-files als bijlage Jan-14 1 Initiële toelichting en handleiding alle 00-2 t.e.m Uitgebreide inhoudstafel OVERZICHT UPDATES VAN DEZE TOELICHTING EN HANDLEIDING... 1 UITGEBREIDE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN (VAN TOEPASSING OP VERSCHILLENDE SCHERMEN ) IS ER EEN HELPDESK WAAR IK MET VRAGEN TERECHT KAN? WELKE VEREENVOUDIGINGEN WERDEN AANGEBRACHT IN HET VLAAMSE SJABLOON T.O.V. HET EUROPESE SJABLOON? ZULLEN DE INGEVULDE GEGEVENS VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD? VANAF WANNEER HEEFT DE AFDELING LHRMG INZAGE IN DE CIJFERS? WANNEER KUNNEN ER PDF-FILES WORDEN GEGENEREERD? WORDT ER IN DEZE PDF-FILES INFORMATIE TOEGEVOEGD T.O.V. WAT IS INGEVULD IN DE TOOL? WAT GEBEURT MET BIJLAGEN DIE IN DE TOEPASSING WAREN OPGELADEN? ZAL IK IN HET JAAR 2015 (OVER DE EMISSIES 2014) ALLE GEGEVENS DIE IK IN HET JAAR 2014 IN DE TOOL INGEEF, OPNIEUW MOETEN INGEVEN? IK VIND NERGENS EEN KNOP OM UIT TE LOGGEN? HOEVEEL CIJFERS NA DE KOMMA WORDEN OP DE SCHERMEN WEERGEGEVEN? HOE WORDT BIJ DE BEREKENINGEN OMGEGAAN MET CIJFERS NA DE KOMMA? ZIJN ER UPDATES VAN DE SOFTWARE VAN DE TOEPASSING VOORZIEN, EN BESTAAT ER EEN OVERZICHT VAN DOORGEVOERDE WIJZIGINGEN? MOET IK ZELF PDF-FILES GENEREREN ZODANIG DAT DE VERIFICATEUR DEZE KAN DOWNLOADEN? INLOGGEN EN RECHTENBEHEER

2 00-1 ALGEMEEN: AANMELDING VIA E-ID, FEDERAAL TOKEN OF VO-TOKEN ALGEMENE RICHTLIJNEN/TIPS BIJ INLOGGEN WAT IS MINST GEVOELIG VOOR INLOGPROBLEMEN : AANMELDEN VIA FEDERAAL TOKEN OF VIA E-ID? IK KAN GEEN SOFTWARE INSTALLEREN OP MIJN PC, WAARDOOR IK NIET KAN INLOGGEN MET E-ID MIJN SIS-KAART IS VERVALLEN. KAN IK DAN NOG EEN FEDERAAL TOKEN AANVRAGEN? IK HEB DE UNIEKE LINK UIT EEN REEDS GEBRUIKT OM ME AAN TE MELDEN, EN BEN DAARNA UIT DE TOEPASSING GEGAAN. WELKE LINK MOET IK IN HET VERVOLG VOLGEN OM IN DE TOEPASSING TE KOMEN? NADAT IK DE UNIEKE LINK UIT MIJN ACTIVERINGSMAIL AANKLIKTE, KREEG IK PROBLEMEN MET INLOGGEN. HOE KAN IK WETEN OF DIE (EENMAAL TE GEBRUIKEN) UNIEKE LINK NOG BRUIKBAAR IS, OF DAT IK IN HET VERVOLG MOET INLOGGEN VIA IK BEN AAN HET WERKEN IN MIJN EMISSIEJAARRAPPORT EN WIL NOGMAALS HET SCHERM MET HET RECHTENBEHEER ZIEN. HOE DOE IK DIT ZONDER DAT IK EERST DE TOEPASSING MOET SLUITEN? IK HEB EEN INVULLER TOEGEVOEGD, MAAR DEZE ZEGT GEEN UITNODIGINGSMAIL ONTVANGEN TE HEBBEN HOE KAN IK INLOGGEN INDIEN IK NOCH WERK NOCH WOON IN BELGIË? IK ZIE ENKEL EEN WIT SCHERM NA HET INLOGGEN IK ZIT OP DE EMISSIONS TRADING SCHEME PAGINA, MAAR IK KRIJG EEN LEEG SCHERM NA HET INLOGGEN IK KRIJG EEN SCHERM BINNEN IDENTITEITS- EN TOEGANGSBEHEER WAAROP SIGN IN TO OPENAM STAAT VERMELD IK KRIJG EEN SCHERM BINNEN WAAROP EEN LANGE CODE STAAT VERMELD, ALSMEDE ENKELE INVULVELDEN INZAKE VOORNAAM, IK KRIJG EEN SCHERM WAAROP HTTP STATUS 403 ACCESS IS DENIED STAAT VERMELD IK KRIJG EEN SCHERM MET HET LOGO VAN DE VLAAMSE OVERHEID WAAROP FOUT:FBTSPS061E - INTERNE FOUT STAAT VERMELD DE INDIENER VAN HET EMISSIEJAARRAPPORT BEWEERT OP MA. 3-FEB-14 ROND 10H00 GEEN ONTVANGEN TE HEBBEN VANUIT WAARDOOR NOG GEEN INVULLERS ZIJN AANGEDUID, EN WE NIET KUNNEN BEGINNEN INVULLEN. KAN EEN NIEUWE WORDEN VERSTUURD? WE WILLEN ALSNOG DE NAAM VAN DE INDIENER VAN ONS EMISSIEJAARRAPPORT WIJZIGEN. KAN DIT NOG? IK HEB HET ADRES VAN DE VERIFICATEUR (IN HET RECHTENBEHEER) GEWIJZIGD (ZIE OOK PUNT 5-1), MAAR ALS IK OPNIEUW HET RECHTENBEHEER OPEN, ZIE IK DAT HET VROEGER INGEGEVEN E- MAILADRES NOG WORDT WEERGEGEVEN. WAT KAN IK DOEN? KAN IK NOG IETS WIJZIGEN IN HET RECHTENBEHEER NADAT IK HET EMISSIEJAARRAPPORT BIJ DE VERIFICATEUR HEB INGEDIEND? VERSCHILLENDE STATUSSEN VAN HET EMISSIEJAARRAPPORT IN WELKE STATUSSEN KAN EEN EMISSIEJAARRAPPORT ZICH BEVINDEN? EXPLOITANT HOE KOMT HET DAT SOMMIGE VELDEN VOORAF INGEVULD ZIJN? INSTALLATIE EN MONITORINGPLAN MOET IK ALLE SIGNIFICANTE EN/OF TIJDELIJKE WIJZIGINGEN DIE IN MIJN LOGBOEK(EN) ZIJN OPGENOMEN, VERMELDEN IN HET VELD INDIEN JA, SPECIFICEER DE DATA WAAROP DEZE SW WERDEN GOEDGEKEURD. MELD HIER TEVENS OF ER TIJDENS HET JAAR TIJDELIJKE WIJZIGINGEN IN DE MONITORINGMETHODE PLAATSVONDEN (I.E. ZONDER DAT HET MONITORINGPLAN WERD GEWIJZIGD) DIE DOOR ALHRMG/VBBV WERDEN GOEDGEKEURD, EN DIE VAN INVLOED WAREN OP DE BEREKENDE EMISSIES, EN ZORG ERVOOR DAT DEZE WIJZIGINGEN (EN DIENS IMPACT) BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DE VERIFICATEUR? CONTACTPERSONEN VAN WIE VUL IK HIER BEST DE CONTACTGEGEVENS IN, EN WAAROM? VERIFICATEUR HEEFT DE OPGAVE VAN EEN ADRES VAN EEN VERIFICATEUR EEN IMPACT OP HET RECHTENBEHEER?

3 5-2 WAT IS HET IN TE VULLEN REGISTRATIENUMMER VAN DE IN HET VLAAMSE GEWEST MEEST VOORKOMENDE VERIFICATIE-INSTELLINGEN? ANNEX I ACTIVITEIT IK KRIJG GEEN DROP-DOWN MENU TE ZIEN VAN DE ANNEX I ACTIVITEITEN DIE IK MOET SELECTEREN? BRONSTROMEN (WAARIN BEREKENING EMISSIES GEBEURT) WAT IS DE VOLLEDIGE LIJST VAN CLASSIFICATIE VAN BRONSTROMEN? WAARVOOR DIENT DE CLASSIFICATIE VAN BRONSTROMEN? WAT ALS IK DE BRONSTROOM ONDER MEERDERE CATEGORIEËN BRONSTROOM KAN WORDEN GECATALOGEERD? MOET DE CLASSIFICATIE VAN BRONSTROMEN WORDEN GEVERIFIEERD DOOR DE VERIFICATEUR? WAAROM STAAT ER EEN TIJDSLIJN 1-JAN TOT 31-DEC, EN WANNEER DIEN IK DEZE TE GEBRUIKEN? HOE MOET IK DE GEGEVENS EN ÉÉNHEDEN VAN DE MEEST VOORKOMENDE BRONSTROOM (AARDGAS) INGEVEN? DE ÉÉNHEDEN VAN DE CALORISCHE ONDERWAARDE ZIJN UITGEDRUKT ALS GJ/ÉÉNHEID. HEEFT DE GJ BETREKKING OP BOVENSTE OF ONDERSTE VERBRANDINGSWAARDE? WAAROM MOET IK DE CALORISCHE ONDERWAARDE OPGEVEN INDIEN DEZE NIET WORDT MEEGENOMEN IN DE BEREKENING VAN DE CO2? HOEVEEL CIJFERS NA DE KOMMA KAN IK INGEVEN? WAT MOET IK INVULLEN IN HET VELD BEREKEND NAUWKEURIGHEIDSNIVEAU VAN DE ACTIVITEITSGEGEVENS, EN WAT BETEKENT HET VELD ACTIVITEITSGEGEVENS ZIJN GEPENALISEERDE WAARDEN? HOE MOETEN PENALISATIES IN GEVAL VAN NON-CONFORMITEITEN WORDEN BEREKEND IN HET EMISSIEJAARRAPPORT? HOE GEBEURT DE BEREKENING VAN DE CO2 EN DE ENERGIE-INHOUD? WELKE TIER MOET IK OPGEVEN? IK WERK VOOR DE BEREKENING VAN DE CO2 MET EEN MASSABALANS (INPUTS EN OUTPUTS). HOE MOET IK ERVOOR ZORGEN DAT DE BEREKENING IN DE TOOL CORRECT VERLOOPT? WAAROM IS ER EEN KOLOM BIJLAGEN VOORZIEN? IK HEB IN MIJN MONITORINGPLAN ÉÉNHEDEN DIE NIET TERUG TE VINDEN ZIJN IN DE TOOL. WAT MOET IK DOEN? WAT BETEKENEN DE PARAMETERS BIOMASSA EN NIET-DUURZAME BIOMASSA? FALLBACK BENADERING WANNEER MOET IK HIER IETS INVULLEN? C. DATA GAPS C-1 WANNEER MOET IK HIER IETS INVULLEN, EN WAT? C-2 TELLEN DE EMISSIES DIE IK HIER RAPPORTEER MEE BIJ DE BEREKENING VAN DE TOTALE CO2E UITSTOOT VAN MIJN INSTALLATIE? D. BIJLAGEN D-1 WORDT ER VERWACHT DAT IK HIER IETS TOEVOEG? D-2 KAN IK HIER INFORMATIE (BV. BEREKENINGEN) TOEVOEGEN DIE AANTOONT DAT IK DE REGELS INZAKE VERPLICHTE MELDING VAN VOLLEDIGE/GEDEELTELIJKE STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN HEB GEVOLGD IN HET AFGELOPEN RAPPORTERINGSJAAR? BIJLAGEN BIJ DEZE TOELICHTING EN HANDLEIDING BIJLAGE 1: DE CLASSIFICATIE VAN BRONSTROMEN BIJLAGE 2: VOORBEELD UITNODIGING VOOR INDIENER BIJLAGE 3: VOORBEELD UITNODIGING VOOR INVULLER BIJLAGE 4: VOORBEELD UITNODIGING VOOR VERIFICATEUR BIJLAGE 5: VOORBEELD BEVESTIGINGSMAIL BIJ INDIENEN BIJ VERIFICATEUR (INGEDIEND) BIJLAGE 6: VOORBEELD BEVESTIGINGSMAIL BIJ OPGELADEN VERIFICATIEVERSLAG (GEVERIFIEERD) BIJLAGE 7: VOORBEELD BEVESTIGINGSMAIL BIJ INDIENEN BIJ AFDELING (ONDERTEKEND)

4 000. Algemeen (van toepassing op verschillende schermen ) Is er een helpdesk waar ik met vragen terecht kan? Ja, er is een helpdesk bemand door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. Volgende personen kan U vragen stellen omtrent de tool: 1. Tomas Velghe (02/ ) 2. Jorre De Schrijver (02/ ) 3. Stijn Caekelbergh (02/ ) 4. Pieter-Willem Lemmens (02/ ) Wij garanderen dat er iedere werkdag tussen 10h00-12h00 en 13h30-16h30 iemand tot uwer beschikking zal staan. Op alle momenten kan U tevens een sturen naar Bij aanhoudende problemen voorziet de Afdeling de mogelijkheid voor de bedrijven om een afspraak te maken bij LNE om ter plaatse (in het Ferrarisgebouw) de tool, met de nodige ondersteuning, in te vullen. De oorspronkelijke foutboodschappen in de rapporteringstool maakten ook melding van het adres Dit is via de release van de eerste update van de software (cfr. punt ) gewijzigd in zodat er slechts één heldpesk E- mailadres meer is. Het adres mag derhalve NIET langer gebruikt worden Welke vereenvoudigingen werden aangebracht in het Vlaamse sjabloon t.o.v. het Europese sjabloon? Volgende opgaves waren voorzien in het Europees sjabloon, maar zijn terwille van administratieve eenvoud niet toegevoegd aan het Vlaamse sjabloon: 1. opgave E-PRTR identificatie: deze informatie is beschikbaar bij de Vlaamse Overheid, en moet niet per se opnieuw opgevraagd worden; 2. opgave productiegegevens per PRODCOM-code: deze informatie is niet noodzakelijk voor de berekening van de emissies, en wordt daarom niet opgevraagd; 3. opgave CRF-categorie: CRF staat voor Common Reporting Format, en staat voor een (internationaal aanvaarde) classificatie van emissies. Deze informatie werd ook opgevraagd in het emissiejaarrapport, maar wordt in deze toepassing niet langer opgevraagd, omdat gekozen is voor een eenduidiger classificatie (cfr. classificatie van bronstromen ) Zullen de ingevulde gegevens vertrouwelijk worden behandeld? Ja, de enigste gebruikers van de gegevens zullen de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid zijn, alsmede de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met als doel de opstelling van de broeikasgasemissie-inventaris, en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), met het oog op de opstelling van de Vlaamse energiebalans Vanaf wanneer heeft de Afdeling LHRMG inzage in de cijfers? De Afdeling heeft enkel inzage in de cijfers vanaf de exploitant de status van het emissiejaarrapport heeft gewijzigd in Ingediend bij de Afdeling (cfr. punt 0-1). Alle andere gegevens (die als ontwerpcijfers worden beschouwd), zullen nooit zichtbaar zijn voor de Afdeling, noch worden ze opgeslagen in een database Wanneer kunnen er pdf-files worden gegenereerd? Wordt er in deze pdf-files informatie toegevoegd t.o.v. wat is ingevuld in de tool? Wat gebeurt met bijlagen die in de toepassing waren opgeladen? Gebruikers met invul- of indienrechten kunnen ten allen tijde een pdf-file genereren die alle ingevulde gegevens bevat. Indien bijlagen in de tool zijn opgeladen, worden deze tevens 4

5 toegevoegd (in dat geval wordt een zipfile gegenereerd, die zowel de pdf-file bevat als de opgeladen bijlagen). De aangestelde verificateur kan diezelfde pdf-file (of zipfile) downloaden tenzij de status van het emissiejaarrapport intern in opmaak is (cfr. punt 0-1). De enigste informatie die in de pdf-file wordt toegevoegd door de tool, is de datum/uur van generatie van de pdf-file (links onderaan van de pdf-file) en de datum/uur van laatste wijziging aan de ingevulde gegevens (rechts onderaan van de pdf-file) Zal ik in het jaar 2015 (over de emissies 2014) alle gegevens die ik in het jaar 2014 in de tool ingeef, opnieuw moeten ingeven? Neen, dit is niet de bedoeling. Gegevens die in principe niet wijzigen, zullen in het jaar 2015 zoveel als mogelijk vooraf ingevuld staan Ik vind nergens een knop om uit te loggen? Wegens technische redenen is het momenteel niet mogelijk om een sessie expliciet af te sluiten door middel van een knop uitloggen. U kan dit echter zelf doen door uw browser volledig af te sluiten, of door in uw browser de cookies te verwijderen Hoeveel cijfers na de komma worden op de schermen weergegeven? Bij de parameters van de individuele bronstromen worden alle ingegeven cijfers na de komma ook weergegeven. Indien minder dan 6 cijfers na de komma werden ingegeven, worden deze aangevuld met 0. Bij de berekende ton CO2e per individuele bronstroom worden 2 cijfers na de komma weergegeven. Bij de berekende totaal ton CO2e van de installatie (in het deel F Samenvatting) wordt geen cijfer na de komma weergegeven. Dit cijfer zal gebruikt worden voor ingave in het nationaal register der broeikasgassen. Dezelfde logica wordt doorgetrokken wanneer de pdf-files worden gegenereerd Hoe wordt bij de berekeningen omgegaan met cijfers na de komma? Bij de berekening van de emissies van de individuele bronstromen, wordt rekening gehouden met alle opgegeven nauwkeurigheid (i.e. tot en met 6 cijfers na de komma), en wordt de berekende ton CO2e niet afgerond. De afronding gebeurt enkel op installatieniveau, i.e. bij de optelling van de emissies van alle individuele bronstromen, wordt het opgetelde totaal ton CO2e afgerond naar boven. voorbeeld: bronstroom ,30 ton CO2e bronstroom ,30 ton CO2e totaal installatie ,60 ton CO2e totaal installatie (afgerond) ton CO2e (het totaal is dus niet gelijk aan de som van de afgeronde getallen van de individuele bronstromen: = ton CO2) Zijn er updates van de software van de toepassing voorzien, en bestaat er een overzicht van doorgevoerde wijzigingen? Ja, er zijn updates van de software voorzien indien problemen/bugs moeten worden opgelost. De initiële versie (vs ) van de software werd gereleased op vr. 31-Jan-14. Een eerste update van de software (vs ) werd op ma. 10-Feb-14, 14h37 gereleased. Deze 1 ste update bevatte volgende aanpassingen: 1) consistentie tussen de waarden/éénheden die op de website worden ingegeven, met deze opgenomen in de pdf-file; 2) verplichte velden worden nu overal aangeduid met een sterretje; 5

6 3) voorheen onduidelijke foutmeldingen zijn verduidelijkt (en adres wordt niet meer aangeboden); 4) moeilijkheden met toevoegen van Annex-I activiteiten voor sommige browsers (zie ook punt 6-1) hoofdzakelijk opgelost; 5) de opgeslagen waarde voor de grootte van de bronstroom (groot/klein/deminimis) werd incorrect weergegeven bij achteraf bewerken: dit is opgelost. Een verdere update van de software (vs ) werd op di. 18-Feb-14, 8h53 gereleased. Deze 2 de update bevatte volgende aanpassingen: 6) de knop indienen bij verificateur (onderaan in pagina samenvatting ) is vanaf deze release enkel aanklikbaar indien de status van het emissiejaarrapport op voorgelegd aan verificateur staat (bovenaan in pagina samenvatting ): dit is om te vermijden dat te snel (i.e. zonder dat er reeds een onderling akkoord is dat er niets meer moet gewijzgd worden) wordt ingediend bij de verificateur 7) de knop indienen bij verificateur (onderaan in pagina samenvatting ) zal vanaf nu een melding geven dat er enkel kan ingediend worden als er in het rechtenbeheer een geldig adres van een verificateur is opgegeven (dit is logischer dan gewoon niet-aanklikbaar maken, want dan heeft de gebruiker geen zicht op de oorzaak daarvan); 8) de velden in het rechtenbeheer (bv. opgave van een adres) zijn niet meer invulbaar indien de status van het emissiejaarrapport niet op intern in opmaak of in opmaak staat: tot de vorige versie waren die velden wél invulbaar, maar konden de gegevens niet bewaard worden, wat tot verwarring leidde. Een verdere update van de software (vs , 21-Feb-14, 14h57) werd op ma. 24-Feb-14 gereleased. Deze 3 de update bevatte volgende aanpassingen: 9) resetten van schermen is verbeterd: schermen die door een gebruiker meermaals gebruikt worden (bv. een scherm waarin emissies van een bronstroom worden berekend), tonen nu geen reeds ingevulde gegevens meer van een vroeger ingegeven maar andere bronstroom (waardoor de verwarrende indruk weg is dat de diverse bronstromen als het ware verkeerd gelinked zijn). Indien de databank niet meteen de data kan aanleveren, zal er tijdelijk (een paar seconden) een lege lijst te zien is) 10) ingaves van de conversiefactor: bij het aanmaken van een nieuwe emissie (niet in het geval van het bewerken van een bestaande emissie) werd een ingave van een conversiefactor verkeerdelijk geïnterpreteerd als een percentage, waardoor het dan opgeslagen werd met een factor 100 verschil. Dit is nu niet langer het geval, waardoor een geen verwarring meer kan zijn Moet ik zelf pdf-files genereren zodanig dat de verificateur deze kan downloaden? Neen, de verificateurs drukken zelf op een downloaden knop, waardoor een pdf-file wordt gegenereerd van de huidige inhoud van het emissiejaarrapport. Via de aanduidingen van datum/uur van de laatste wijziging (zie ook punt 000-5), is duidelijk welke versie wordt bekeken/beoordeeld. Vanaf de status van het emissiejaarrapport in ingediend bij verificateur komt te staan, is het sowieso niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen, en zal iedere download (door verificateur) of generatie (door invuller/indiener) van een pdf-file van het emissiejaarrapport betrekking hebben op dezelfde inhoud. 00. Inloggen en rechtenbeheer Dit hoofdstuk bespreekt op welke manier het rechtenbeheer voor de toepassing ETS Emissiejaarrapport (verder het loket genoemd) wordt geregeld. Terminologie 6

7 Invuller Indiener Verificateur De persoon/personen (energiecoördinator, interne milieucoördinator, etc. incl. eventuele externe milieucoördinatoren, consultants, ) die de gegevens van het emissiejaarrapport van de installatie kan/kunnen invullen. Zij hebben geen recht/bevoegdheid om het emissiejaarrapport in te dienen bij de Afdeling (laatste stap van het indienproces, cfr. punt 0-1). De persoon die in Hoofdstuk 2.2. Verantwoordelijkheden in het door de Afdeling LHRMG goedgekeurde monitoringplan (voor de eerste rapportering: dat van 2013, incl. ev. updates reeds gekend via voorstel van monitoringplan 2014) is aangeduid als bevoegd voor de ondertekening van het emissiejaarrapport. Deze persoon kan het emissiejaarrapport bekijken, invullen en indienen bij de Afdeling (dus: alle rechten). De persoon die door de exploitant (indiener/invuller) is aangeduid als verificateur van het emissiejaarrapport van de installatie. Stappen bij toekennen van rechten 1. Opladen in de applicatie van specifieke gegevens door ALHRMG ALHRMG laadt jaarlijks (eerste jaar, eind januari 2014) bepaalde gegevens van de emissiejaarrapporten op in de applicatie. De opgeladen gegevens bevatten in elk geval identificatiegegevens van de installatie (VER-code, naam van de installatie, KBO-nummer van de maatschappelijke zetel van de installatie), alsmede het adres van de persoon die als indiener voor deze installatie zal fungeren. 2. Versturen van naar indiener door ALHRMG Wanneer het loket voor het opstellen van het emissiejaarrapport wordt opengesteld, zal door ALHRMG (via s worden verstuurd naar alle personen die als indiener van een installatie fungeren. Per installatie is slechts één persoon aangeduid als indiener (indien bepaald is dat meerdere personen binnen een onderneming het emissiejaarrapport moeten ondertekenen, zal intern moeten worden vastgelegd dat 1 van de 2 de indiening via het loket verricht). Het versturen van de naar de indiener zal gebeuren op [nog te bepalen voor resterende jaren, maar voor het eerste jaar op ma. 3 februari 2014, 10h00]. Deze zal identiek zijn aan diegene opgenomen als Bijlage 2, en zal een unieke link bevatten. Indien bij het uitzenden van deze foutberichten ( niet bestelbaar ) worden ontvangen, zal door de helpdesk onmiddellijk contact opgenomen worden met de betrokken exploitant. 3. Aanmelden van indiener in het loket Door deze unieke link aan te klikken, kan hij zich aanmelden via e-id, federaal token of VO token (zie Figuur 1). De link is eenmalig bruikbaar en strikt persoonlijk. Het is niet de bedoeling dat deze link met anderen wordt gedeeld. Wanneer de ontvanger van de van mening is dat iemand anders in zijn of haar organisatie de verantwoordelijkheid draagt voor het indienen van het emissiejaarrapport, kan hij of zij de doorsturen. Dit betekent echter dat de indiener impliciet zijn bevoegdheid voor het indienen van het emissiejaarrapport delegeert aan de andere partij. Hier kan de Vlaamse overheid niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige gevolgen. Bij twijfel kan er steeds contact worden opgenomen met de heldpesk, en kan er in uitzonderlijke omstandigheden zo nodig een andere persoon aangesteld worden als indiener, waardoor een nieuwe uitnodiging wordt gestuurd via . De oude uitnodiging komt in dit geval te vervallen. Indien iemand zich reeds zou aangemeld hebben met deze link, zal hij of zij niet langer toegang hebben tot het emissiejaarrapport. Van zodra de persoon correct is aangemeld met e-id of token zal enkel deze persoon nog toegang kunnen krijgen als indiener voor het emissiejaarrapport. De ontvangen link in de e- mail zal hierna niet langer geldig zijn. 7

8 Toekomstige aanmeldingen op het loket zullen gebeuren via e-id, federaal token of VO token op het adres Figuur 1 Aanmelding via e-id, federaal token of VO token Wanneer iemand als indiener is aangeduid voor meerdere installaties van dezelfde exploitant, zal hij een ontvangen voor elke installatie. Het is in dat geval belangrijk om de link in elk van deze s te volgen. Pas dan zal men toegang krijgen tot elk van deze installaties. 4. Aanstellen van invuller(s) (en indien gewenst: de verificateur) door de indiener/invuller Wanneer de indiener is aangemeld in het loket, dient hij aan te geven welke personen de rol van invuller(s) op zich zal/zullen nemen door opgave van hun adres (zie Figuur 2). Voor elke installatie kunnen er door de indiener één of meerdere invullers worden aangesteld. Het aanstellen van een invuller door de indiener impliceert dat de indiener de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het emissiejaarrapport delegeert aan de invuller. Ook de persoon die de rol van verificateur op zich zal nemen, kan de indiener aanduiden. Elke persoon die als invuller is aangesteld voor een emissiejaarrapport, zal óók in staat zijn om de verificateur van een emissiejaarrapport aan te stellen. Het aanstellen van de verificateur gebeurt in hetzelfde scherm dat in Figuur 2 wordt getoond. Een invuller kan ook andere invullers aanstellen of verwijderen. 8

9 Figuur 2 Aanstellen van invuller(s)( en verificateur) door de indiener Het adres dat gekozen wordt voor de verificateur moet een adres zijn van iemand die deel uitmaakt van het verificatieteam dat het emissiejaarrapport zal verifiëren, zonder dat wordt opgelegd welk lid van het team dit moet zijn. Slechts één persoon van het verificatieteam zal toegang kunnen krijgen tot de applicatie (er is m.a.w. geen mogelijkheid om meerdere personen aan te duiden). Deze persoon kan, van zodra de invullers dit toestaan (cfr. punt 0-1) een rapport downloaden waarin alle gegevens van het emissiejaarrapport zijn opgenomen. Dit rapport kan vervolgens worden verdeeld onder het verificatieteam. Het opgeven van een adres voor de verificateur betekent niet dat dat deze verificateur onmiddellijk toegang zal hebben tot de door de exploitant ingevulde gegevens. Zie daarvoor punt 0-1. De lijst met invullers en verificateur kan te allen tijde worden gewijzigd. Wanneer men een bepaalde persoon verwijdert uit de lijst, zal deze persoon niet langer toegang krijgen tot het emissiejaarrapport. 5. Aanmelden van invuller(s) of verificateur in het loket Wanneer de indiener in het scherm in Figuur 2 ervoor kiest om de gegevens te bewaren, dan zullen de personen die als invuller of verificateur zijn aangeduid automatisch een krijgen (zie Bijlage 3 en 4). Deze s zijn strikt persoonlijk. Deze s bevatten ook een unieke link waarmee de betrokken persoon/personen zich kan/kunnen aanmelden in het loket. Net zoals de indiener, zal de invuller en verificateur zich na het volgen van de link moeten aanmelden via e-id, federaal token of VO-token (zie Figuur 2). Wanneer dezelfde persoon wordt aangesteld als invuller of als verificateur voor meerdere installaties, zal deze persoon meerdere s ontvangen. Het is belangrijk dat men in dat geval de link in elke volgt om daadwerkelijk toegang te krijgen tot de toepassing Algemeen: aanmelding via e-id, federaal token of VO-token Het aanmelden tot het loket gebeurt via sterke authenticatie via e-id of federaal token. Wanneer u beschikt over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u zich aanmelden via e-id. Meer informatie over wat u hiervoor nodig hebt betreffende hardware en software kan u nalezen op de website van de Federale Overheid: Indien u niet beschikt over een kaartlezer kan u gebruik maken van een federaal token. In dit geval heeft u geen extra hardware of software nodig. De meeste mensen bezitten reeds een 9

10 federaal token, of kunnen dit aanvragen via de website van de Federale Overheid: https://iamapps.belgium.be (via Mijn egov-profiel ). Na aanmelding via uw e-id (U kan dit thuis doen, indien U op het werk problemen hebt met inlezen van uw e-id) krijgt U onderstaand scherm: en indien u klikt op mijn aanmeldmogelijkheden, kan U een federaal burger token aanvragen: Gelieve er rekening mee te houden dat de aanvraag van een federaal token enkele werkdagen in beslag kan nemen. Gemiddeld ontvangt U uw federaal token binnen de twee weken. De aanvraag van een token gebeurt via de Federale Overheid. Men kan steeds op voorhand testen of men via e-id of federaal token kan aanmelden door gebruik te maken van een andere web toepassing die e-id of federaal token ondersteunt. Een lijst is beschikbaar via U kan ook een specifieke test uitvoeren op Een belangrijke opmerking is dat niet-belgen zich via dezelfde weg moeten aanmelden. Een onderscheid bestaat tussen niet-belgen die hier wonen of werken, en niet-belgen die hier noch wonen, noch werken. Niet-Belgen (die dus niet beschikken over een Belgische identiteitskaart) die werken of wonen in België, zullen een federaal token voor buitenlanders moeten aanvragen. Dit is enkel mogelijk door een afspraak te maken bij Fedict. Het registratiekantoor van Fedict, gelegen te Brussel, is enkel toegankelijk op afspraak van maandag tot vrijdag, telkens van 9:30 tot 16:00. U kunt telefonisch een afspraak vastleggen op 0800/ (optie 3). Aangezien fysieke aanwezigheid is vereist, is het belangrijk dat men tijdig een aanvraag indient. Meer informatie is beschikbaar op volgende website: Niet-Belgen (die dus niet beschikken over een Belgische identiteitskaart) die noch werken noch wonen in België, kunnen bij de helpdesk een VO-token aanvragen. Een 10-tal dergelijke VO-tokens werden besteld, en zullen vervolgens gratis ter 10

11 beschikking worden gesteld. De levering van deze toestellen is verwacht begin februari Samenvatting Vanaf 3 februari De indiener meldt zich aan in het loket door het volgen van de link in de uitnodiging en geeft aan welke invullers en verificateur er voor het emissiejaarrapport zullen optreden. Pas wanneer deze selectie is bewaard, zullen de invullers toegang krijgen tot het loket en kan er worden gestart met het opstellen van het emissiejaarrapport! De invullers melden zich aan in het loket door het volgen van de link in de uitnodiging en starten met het opstellen van het emissiejaarrapport Algemene richtlijnen/tips bij inloggen 1) Controleer of uw Internet Explorer versie 8 of ouder heeft: deze worden niet ondersteund. Het is aan te raden een browser te gebruiken van maximaal 1 jaar oud; 2) Lukt het niet om aan te melden, test uw infrastructuur door in te loggen op bijvoorbeeld tax-on-web (www.taxonweb.be ). Als dit lukt, surf opnieuw naar en probeer opnieuw; 3) Sluit telkens alle browsers af tussen verschillende sessies door (bijvoorbeeld als u voor twee bedrijven moet optreden of zich moet authentificeren voor meerdere installaties); 4) Inloggen via federaal tokens vergt minder software en geen e-id lezer. Dit zijn allemaal componenten minder in het systeem die voor problemen kunnen zorgen. Wij raden aan om de combinatie van gebruikersnaam, paswoord en federaal token te gebruiken] 00-3 Wat is minst gevoelig voor inlogproblemen : aanmelden via federaal token of via e-id? Aangezien inloggen met e-id tevens de installatie van software vereist (en daardoor mogelijks gevoelig is voor problemen), is het inloggen met federaal token iets eenvoudiger. Wie geen federaal token heeft, kan een token aanvragen via https://iamapps.belgium.be (via Mijn egov-profiel ) om in de toekomst eenvoudiger aan te melden Ik kan geen software installeren op mijn PC, waardoor ik niet kan inloggen met e- ID Vele werkomgevingen laten niet toe om software te installeren, of dit is een omslachtig proces van lange duur. Inloggen via federaal token kan zonder extra software te installeren (cfr. punt 00-1) Mijn SIS-kaart is vervallen. Kan ik dan nog een federaal token aanvragen? Wie geen federaal token heeft, kan een token aanvragen via https://iamapps.belgium.be (via Mijn egov-profiel ). Via die procedure is het niet nodig om over een geldige SIS-kaart te beschikken, enkel een e-id Ik heb de unieke link uit een reeds gebruikt om me aan te melden, en ben daarna uit de toepassing gegaan. Welke link moet ik in het vervolg volgen om in de toepassing te komen? Nadat U zich reeds hebt aangemeld, dient in nadien de toepassing in te loggen via 11

12 00-7 Nadat ik de unieke link uit mijn activeringsmail aanklikte, kreeg ik problemen met inloggen. Hoe kan ik weten of die (eenmaal te gebruiken) unieke link nog bruikbaar is, of dat ik in het vervolg moet inloggen via Er zijn 2 indicaties die duiden op een geslaagde activatie (zodanig dat u in het vervolg via de website kan inloggen): 1) indien U na ingave van uw PIN-code van e-id (of na ingave van de code van uw federaal token kaart) een scherm krijgt waarin naast de hoedanigheid van Burger, tevens een inlogmogelijkheid in de hoedanigheid van Uw bedrijf verschijnt ( Burger met werkrelatie ); 2) indien U zich herinnert een scherm gekregen te hebben waarin de VER-code van de installatie (waarvan U de unieke link had gevolgd) was opgenomen Ik ben aan het werken in mijn emissiejaarrapport en wil nogmaals het scherm met het Rechtenbeheer zien. Hoe doe ik dit zonder dat ik eerst de toepassing moet sluiten? Indien U reeds in de toepassing zit, kan U steeds het Rechtenbeheer oproepen door op de X knop te klikken rechtsboven elke pagina, of te klikken op Emissions Trading Scheme in de zwarte balk bovenaan Ik heb een invuller toegevoegd, maar deze zegt geen uitnodigingsmail ontvangen te hebben Zowel indieners als invullers kunnen invullers toevoegen in het Rechtenbeheer van de toepassing. Indien dit wordt gedaan, moet U er zich van gewissen dat U volgende stappen doorloopt: 1) het adres invullen in het Rechtenbeheer (zie het veld hieronder); 2) op " adres toevoegen" klikken (is knop ernaast); 3) het adres die U toevoegde moet dan verschijnen in het tweede tekstveld onder het bovenstaande tekstveld; 4) op bewaar klikken (rechts onderaan het scherm van het Rechtenbeheer) 5) dan krijgt U een bericht bovenaan (in groen) dat dit succesvol is gebeurd. U kan steeds controleren of de gegevens correct werden bewaard: wanneer u de pagina van het rechtenbeheer opnieuw bezoekt, moet het ingevoerde adres opnieuw verschijnen. Indien dit niet zo is, moet U bovenstaande opnieuw uitvoeren. Als u nog steeds geen ontvangt, neem dan contact op met de helpdesk Let ook op: U kan enkel gegevens wijzigen en bewaren in het Rechtenbeheer indien de status van uw emissiejaarrapport op Intern in opmaak of In opmaak staat (zie bovenaan de pagina Samenvatting ). Indien dit op voorgelegd aan verificateur staat, dient U deze status eerst opnieuw te wijzigen Hoe kan ik inloggen indien ik noch werk noch woon in België? In deze (redelijk uitzonderlijke) gevallen, kan u via een VO-token aanvragen. Een VO-token zal dan gratis per post worden opgestuurd. De levering van deze toestellen is verwacht begin februari Ik zie enkel een wit scherm na het inloggen Vermoedelijk maakt u gebruik van Internet Explorer versie 8 (dit kan U nagaan door de knop Over Internet Explorer te zoeken, meestal staat deze in het menu met het tandwieltje of in 12

13 het menu Extra ). Internet Explorer versie 8 is een oude browser die vele recente applicaties niet langer kan ondersteunen. Het resultaat is dan inderdaad dat u na het inloggen een wit scherm te zien krijgt (een voorbeeld zoals hieronder). Om dit te vermijden, moet U een recentere browser van Internet Explorer installeren (tenminste Internet Explorer versie 9), of een andere (gratis) browser gebruiken/installeren (zoals Mozilla Firefox of Google Chrome). Wanneer u Internet Explorer 10 of 11 gebruikt, is het bovendien aan te raden om de compatibiliteitsweergave in te schakelen. Doorgaans kan dit in de instellingen of door gebruik te maken van de knop naast de URL-balk. Compatibiliteitsweergave inschakelen Kijk of de knop Compatibiliteitsweergave wordt weergegeven op de adresbalk. (Als de knop niet wordt weergegeven, is het niet nodig om de Compatibiliteitsweergave in te schakelen.) Tik of klik op de knop Compatibiliteitsweergave Compatibiliteitsweergave. om de website weer te geven in Ik zit op de Emissions Trading Scheme pagina, maar ik krijg een leeg scherm na het inloggen Nadat U probeert in te loggen via kan het gebeuren dat uw browser uw surfervaring probeert te versnellen: deze merkt dat u een pagina wil bekijken die U recent bekeken hebt. In plaats van die opnieuw te downloaden, wordt getracht de oude versie weer te geven. Dit wordt door de ETS software niet toegelaten (vandaar het lege scherm) omdat men dan 13

14 mogelijks toegang krijgt tot gegevens waar U geen rechten op hebt. U kan immers aanmelden in verschillende hoedanigheden waarvan de rechten strikt gescheiden moeten blijven. Als U dit scherm krijgt, dient U daarom (enkele keren) op F5 ( Vernieuwen ) klikken om uw browser te verplichten een nieuwe versie van de server op te halen. In principe zal U dan opnieuw moeten inloggen, en zal U na inloggen niet langer een leeg scherm krijgen Ik krijg een scherm binnen Identiteits- en toegangsbeheer waarop Sign in to OpenAM staat vermeld Dit foutbericht duidt op (kortstondige) problemen met het centraal aanmeldsysteem. U hoeft hiervoor de helpdesk niet te contacteren, maar U wordt gevraagd om wat geduld uit te oefenen, en even later (best wacht U tenminste één uur) opnieuw te proberen Ik krijg een scherm binnen waarop een lange code staat vermeld, alsmede enkele invulvelden inzake voornaam, Het zien van een OpenAM scherm is een gevolg van 1) de uitnodigingslink tweemaal te volgen, of 2) op twee uitnodigingen (van verschillende installaties) in te gaan zonder daartussen de browser af te sluiten. Het afsluiten van de browser tussen iedere sessie is noodzakelijk om afscherming tussen de verschillende emissiejaarrapporten te garanderen. Om dit foutbericht te vermijden, sluit U dus alle pagina s van uw browser, en probeert U (even later) opnieuw in te loggen. 14

15 00-15 Ik krijg een scherm waarop HTTP Status 403 Access is denied staat vermeld Dit scherm wijst altijd op het feit dat de persoon geen rechten heeft om het emissiejaarrapport te openen. Veelal is dit doordat de authenticatie met de éénmalige link is fout gelopen (of gewoonweg niet is gedaan), of omdat is ingelogd als burger in plaats van als burger met werkrelatie voor xxx. Dan is het zaak om die eerste link nogmaals te proberen, liefst voorafgegaan door uw browser volledig af te sluiten en eventueel de e-id lezer tussendoor los te koppelen. Als de authenticatie correct is verlopen, dan krijgt de gebruikers steeds de keuze na het aanmelden tussen Aanmelden als burger of Aanmelden met werkrelatie met.. Als het keuzemenu niet tevoorschijn komt, of de werkrelatie -optie is er niet, dan moet de gebruiker zijn uitnodigingslink volgen om de authenticatie te maken, zodat die optie er komt. Als de gebruiker kiest om aan te melden als burger, dan komt deze error er ook, want enkel in de hoedanigheid werkrelatie met beschikt de gebruiker over die rechten Ik krijg een scherm met het logo van de Vlaamse Overheid waarop FOUT:FBTSPS061E - Interne fout staat vermeld De exacte reden voor deze foutboodschap is nog niet duidelijk. Geweten is dat het een tijdelijk probleem is, in de zin dat U dit foutbericht een volgende keer als U aanmeldt mogelijks niet meer krijgt (en later misschien soms opnieuw). Tussendoor zal U zeker toegang krijgen tot de toepassing. 15

16 00-17 De indiener van het emissiejaarrapport beweert op ma. 3-Feb-14 rond 10h00 geen ontvangen te hebben vanuit waardoor nog geen invullers zijn aangeduid, en we niet kunnen beginnen invullen. Kan een nieuwe worden verstuurd? Ja, dat kan. Contacteer rechtstreeks Tomas Velghe, Een nieuwe (met nieuwe unieke link) zal dan de volgende werkdag rond 07h00 s morgens opnieuw worden verstuurd We willen alsnog de naam van de indiener van ons emissiejaarrapport wijzigen. Kan dit nog? In principe niet, aangezien de naam van de indiener in uw monitoringplan 2013 (incl. eventuele update in het voorstel van monitoringplan 2014) stond opgenomen. Indien U dit toch wenst te bespreken, kan U rechtstreeks contact opnemen met Tomas Velghe, Ik heb het adres van de verificateur (in het rechtenbeheer) gewijzigd (zie ook punt 5-1), maar als ik opnieuw het rechtenbeheer open, zie ik dat het vroeger ingegeven adres nog wordt weergegeven. Wat kan ik doen? Dit is een (voorlopige) bug in de weergave in de toepassing zelf (deze geeft willekeurig de adressen weer die ooit in het veld verificateur zijn opgeladen), maar geen echt probleem, aangezien U er zeker van mag zijn dat het laatste adres dat U ingaf en bewaarde, het adres is van de persoon die (als enigste) de rechten heeft om uw emissiejaarrapport te downloaden. Indien U met dit probleem geconfronteerd wordt, kunnen we manueel de oude adressen verwijderen, zodanig dat dit probleem zich niet meer stelt. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met Tomas Velghe, Kan ik nog iets wijzigen in het rechtenbeheer nadat ik het emissiejaarrapport bij de verificateur heb ingediend? U kan enkel gegevens wijzigen en bewaren in het Rechtenbeheer indien de status van uw emissiejaarrapport op Intern in opmaak of In opmaak staat (zie bovenaan de pagina Samenvatting ). Indien dit op voorgelegd aan verificateur staat, dient U deze status eerst opnieuw te wijzigen. Vanaf uw emissiejaarrapport in de status Ingediend bij verificateur staat (en U derhalve het indienproces hebt opgestart), kan U niets meer in het rechtenbeheer aanpassen. 0. Verschillende statussen van het emissiejaarrapport 0-1 In welke statussen kan een emissiejaarrapport zich bevinden? Het EJR kan zich in een aantal verschillende statussen bevinden: Figuur 1. Transities tussen de verschillende statussen We maken onderscheid tussen twee fases in het proces: de invul- en overlegfase en de indienfase. De eerste fase, de invul- en overlegfase, heeft als doel om, in overleg met de 16

17 verificateur, het EJR in te vullen. Deze fase omvat 3 mogelijke toestanden waartussen onbeperkt kan gewisseld worden in het deel F. Samenvatting scherm: Figuur 2. Aanpassen van toestand in de invul- en overlegfase 1. Intern in opmaak Deze status geeft aan dat de exploitant (invuller) nog bezig is met het opstellen van het EJR. Hiervoor pleegt hij geregeld overleg met de verificateur. In deze toestand krijgt de verificateur hoewel die al uitgenodigd kan zijn en kan inloggen in de webtoepassing -- geen inzage in de ingevulde gegevens. Die laat de exploitant toe om het EJR voor te bereiden zonder dat de verificateur de gegevens van het EJR kan nakijken. 2. In opmaak Deze status is identiek aan de voorgaande, maar alle gegevens zijn nu wel te raadplegen door de aangestelde verificateur. De verificateur kan zelf geen wijzigingen aanbrengen aan het EJR, de toegang is beperkt tot het opvragen van een rapport van het EJR door middel van de download-knop in de lijst van installaties waartoe men toegang heeft. Figuur 3. Opvragen van het EJR-rapport 3. Voorgelegd aan verificateur Door deze toestand te selecteren geeft de exploitant aan dat er een overeenkomst is tussen verificateur en exploitant dat er geen verdere aanpassingen meer moeten/kunnen gebeuren aan de ingevulde gegevens. Deze toestand dient als laatste controle vooraleer het definitieve indienproces van start gaat. Omdat gegevens in deze toestand niet aanpasbaar zijn, laat het toe dat exploitant en verificateur afspreken om een bepaald tijdstip van laatste aanpassing (af te lezen in het rapport) te beschouwen als finale versie. Een datum en tijdstip van laatste wijziging wordt bijgehouden voor het EJR rapport. Wanneer er een wijziging gebeurt aan een willekeurig onderdeel van het EJR zal deze datum en tijdstip worden aangepast. Een verificateur weet dan ook of een EJR is gewijzigd sinds de laatste keer dat hij het rapport heeft bekeken. Dit vermijdt dat een bedrijf na de voorlopige goedkeuring van de verificateur toch nog wijzigingen zou aanbrengen aan het EJR, zonder dat de verificateur dit zou merken. 17

18 Als hierover een akkoord is bereikt, zal de exploitant (invuller of indiener) de inhoud van het EJR definitief vastleggen door de status te wijzigen naar Ingediend bij verificateur door in het deel F. Samenvatting scherm op de knop Indienen bij verificateur te klikken. Deze knop is enkel beschikbaar in de toestand Voorgelegd aan verificateur. Let op: u mag enkel indienen indien er een akkoord bestaat met de verificateur dat er geen verdere wijzigingen aan het emissiejaarrapport worden aangebracht vooraleer de verificateur zijn verificatierapport (al dan niet positief) oplaadt. Figuur 4. Indienen bij verificateur. Het verificatierapport kan negatief zijn. Een negatief advies zal er echter niet toe leiden dat de exploitant een nieuw EJR moet opstellen. In dat geval zal de verificateur aangeven met welke gegevens hij niet akkoord gaat. Er is bijgevolg geen mogelijkheid voorzien dat de verificateur het rapport afkeurt en terug naar Intern in opmaak zet. Door de overgang te maken naar Ingediend bij verificateur wordt de tweede fase, de indienfase, gestart. Deze stap is definitief: de inhoud kan nu niet langer aangepast worden. Deze fase omvat ook 3 toestanden: 4. Ingediend bij verificateur In deze toestand is het aan de verificateur om het rapport op te laden en zijn oordeel uit te spreken, om zo het EJR te vervolledigen. Het is in deze toestand niet meer mogelijk om nog terug te keren naar de invul- en overlegfase! Nadat de verificateur zijn rapport heeft opgeladen komt het EJR in de toestand Verificatierapport opgeladen terecht. 5. Verificatierapport opgeladen Deze toestand geeft aan dat het geverifieerd emissiejaarrapport (EJR+verificatierapport) compleet is én dat de indiener voor de exploitatie het dossier kan indienen bij de afdeling. 6. Ingediend bij afdeling 18

19 Deze toestand geeft aan dat het dossier compleet is en werd ingediend bij de afdeling door de persoon met indienrechten. Enkel in deze toestand is het geverifieerd emissiejaarrapport zichtbaar voor de afdeling. 2. Exploitant 2-1 Hoe komt het dat sommige velden vooraf ingevuld zijn? Bij de opstart van de toepassing (cfr. stap 1. onder het deel 00. Inloggen en rechtenbeheer) worden bepaalde gegevens (waaronder het KBO-nummer van de maatschappelijke zetel van de installatie) door de Afdeling in de toepassing opgeladen. De vooraf ingevulde vulden hebben te maken met het feit dat met dit KBO-nummer een link wordt gemaakt met het VKBO, waarna de gegevens die in deze databank zijn opgeslagen, in de toepassing worden opgeladen. 3. Installatie en monitoringplan 3-1 Moet ik alle significante en/of tijdelijke wijzigingen die in mijn logboek(en) zijn opgenomen, vermelden in het veld Indien ja, specificeer de data waarop deze SW werden goedgekeurd. Meld hier tevens of er tijdens het jaar tijdelijke wijzigingen in de monitoringmethode plaatsvonden (i.e. zonder dat het monitoringplan werd gewijzigd) die door ALHRMG/VBBV werden goedgekeurd, en die van invloed waren op de berekende emissies, en zorg ervoor dat deze wijzigingen (en diens impact) beschikbaar zijn voor de verificateur? Indien er niet veel zijn, kan u deze hier opnemen. U kan ook verwijzen naar uw logboeken, en deze logboeken opladen in het punt D. Bijlagen. 4. Contactpersonen 4-1 Van wie vul ik hier best de contactgegevens in, en waarom? Hier vult u best de contactgegevens in van de persoon die de verificateur (en de Afdeling) kan contacteren indien er vragen zijn omtrent de inhoud van het emissiejaarrapport. Idealiter is dit dus (één van) de invuller(s). 5. Verificateur 5-1 Heeft de opgave van een adres van een verificateur een impact op het rechtenbeheer? Neen, dit heeft geen impact. Rechtenbeheer wordt enkel en alleen via het rechtenbeheer gedaan. Alle andere contactgegevens in de applicatie zijn louter administratief. 5-2 Wat is het in te vullen registratienummer van de in het Vlaamse Gewest meest voorkomende verificatie-instellingen? Er wordt gevraagd naar de Accreditatie lidstaat en het registratienummer van de verificatieinstelling die U hebt gekozen. Hieronder vindt U de in het Vlaamse Gewest (tot op heden, en voor zover bekend) voorkomende verificatie-instellingen, met diens registratienummer en accrediterende Lidstaat: 19

20 Verificatie-instelling Accreditatie Lidstaat Registratienummer AIB Vinçotte International sa/nv België 016-GHG Ernst&Young Certifypoint B.V. Nederland V105 Ernst & Young Specialist Advisory Services CVBA België D279 (in aanvraag) KEMA Emission Verification Services B.V. Nederland V102 PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Nederland V104 SGS Nederland BV Nederland V Annex I activiteit 6-1 Ik krijg geen drop-down menu te zien van de Annex I activiteiten die ik moet selecteren? In uitzonderlijke gevallen (bepaalde types browsers, in combinatie met bepaald type Windows), is het drop down-menu van de Annex I activiteiten niet zichtbaar. Er wordt gekeken wat hieraan kan gedaan worden. In afwachting suggereren we om 1) ofwel de Annex I activiteit te vermelden in deel D. Bijlagen (door een word-documentje op te laden) of deel E. Opmerkingen (door de Annex I activiteit daar te vermelden). 8. Bronstromen (waarin berekening emissies gebeurt) 8-1 Wat is de volledige lijst van classificatie van bronstromen? Deze is opgenomen als Bijlage Waarvoor dient de classificatie van bronstromen? De classificatie gebeurt om de aanlevering van gegevens voor (broeikasgas)inventarisdoeleinden te vergemakkelijken (i.e. zodat duidelijk is welke emissies betrekking hebben op wat) 8-3 Wat als ik de bronstroom onder meerdere categorieën bronstroom kan worden gecatalogeerd? Er kan slechts één categorie van bronstroom worden aangeduid, terwijl in de praktijk een bepaalde bronstroom onder meerdere kan worden gecatalogeerd. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen, incl. een manier waarop hiermee moet omgegaan worden in de tool: voorbeeld 1: aardgas gebruikt zowel als grondstof voor waterstofproductie, als als brandstof voor warmteproductie Kies bij de classificatie voor de meest belangrijke (uitgedrukt in emissies). Meldt dit tevens in het Opmerkingen veld onder de berekening van de emissies, en voeg daar een te herhalen inschatting toe van het % dat aan de ene classificatie, en hoeveel aan de andere classificatie kan worden toegewezen. voorbeeld 2: brandstoffen die in een massabalans worden gebruikt (maar eigenlijk ook gewoon verbranding van brandstoffen zijn) Kies bij de classificatie voor de massabalans. 8-4 Moet de classificatie van bronstromen worden geverifieerd door de verificateur? Neen, dit maakt geen onderdeel uit van de verificatie. 20

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands)

Gebruikershandleiding AthleticsManager 2013 (Nederlands) 11 september 2013 Voorwoord Welkom bij de gebruikershandleiding van AthleticsManager. [PDF] Wij raden u aan om eerst rustig doorheen de handleiding te bladeren, om zo een initieel idee te krijgen van hoe

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie