Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010

2 Profiel Nuon is een energieonderneming met FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland en België. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en biedt haar klanten een breed scala van energiebesparende producten en diensten aan. Nuon streeft naar een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening en wil zich onderscheiden als duurzame onderneming. Een belangrijk uitgangs punt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, het milieu en de maatschappij als geheel. Nuon is sinds 1 juli 2009 onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt de Business Group Benelux van Vattenfall. De activiteiten op het gebied van windenergie en handel zijn echter organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk Business Group Pan Europe en business unit Trading, beide onderdeel van de Vattenfall Groep. Deze structuur is per 1 januari 2011 echter gewijzigd als gevolg van de nieuwe strategische koers die Vattenfall heeft aangekondigd. De moedermaatschappij van Nuon is Vattenfall AB. Vattenfall, dat 100% eigendom van de Zweedse staat is, is een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. In 2010 was de onderneming actief in Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en België. In september 2010 bestempelde Vattenfall Zweden, Duitsland en Nederland tot de kernlanden van de nieuwe strategie. Disclaimer Indien in dit verslag wordt gesproken over wij, Nuon, Nuon Energy, de onderneming, de Nuon Energy-groep, de Nuon-groep of vergelijkbare aanduidingen, dan wordt daarmee N.V. Nuon Energy - en haar dochtermaatschappijen - bedoeld. N.V. Nuon Energy is voortgekomen uit de splitsing van de voormalige moedermaatschappij n.v. Nuon, tegenwoordig Alliander N.V. Om verwarring te voorkomen, worden de aanduidingen onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon, Alliander of de Alliander groep in dit jaarverslag gebruikt om te verwijzen naar n.v. Nuon, Alliander N.V. en/of Liander N.V. met hun respectievelijke dochtermaatschappijen die gezamenlijk het netwerkbedrijf vormen. Waar de naam Nuon wordt gebruikt in benamingen, projectnamen of andere kwalificaties, zoals Nuon Magnum, heeft deze betrekking op activiteiten die onder de Nuon Energy-groep vallen. De naam Vattenfall, Vattenfall Groep of soortgelijke aanduidingen verwijzen naar de internationale energieonderneming Vattenfall AB en haar dochtermaatschappijen. Op 1 juli 2009 verwierf Vattenfall 49% van de aandelen van N.V. Nuon Energy. De resterende 51% van de aandelen wordt in tranches aan Vattenfall AB verkocht op respectievelijk 1 juli 2011 (15%), 1 juli 2013 (15%) en 1 juli 2015 (21%). Aangezien Vattenfall een doorslaggevende stem heeft in de Raad van Commissarissen heeft zij feitelijk de operationele zeggenschap over Nuon Energy verkregen. Derhalve worden de financiële cijfers van Nuon Energy geconsolideerd in de jaarrekening van Vattenfall. Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van Nuon Energy als geheel, het aandeel van Nuon Energy en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon Energy daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan onbekende factoren en andere onzekerheden, waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon Energy, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

3 Inhoud Jaarverslag Bericht van de Voorzitter 2 Missie, visie en strategie 5 Hoogtepunten in Verslag van de Raad van Bestuur 10 Corporate Governance 35 Verslag van de Raad van Commissarissen 48 Remuneratierapport Maatschappelijk Verslag 59 Over dit verslag 60 De betaalbaarheid van energie 65 Leveringszekerheid 68 Impact op het milieu 75 Werkgeverschap 83 Nuon in de maatschappij 89 GRI-index 94 Jaarrekening 105 Jaarrekening Overig 176

4 Nuon in één oogopslag Nuon is onderdeel van de Europese energieonderneming Vattenfall. Vattenfall nam op 1 juli 2009 een belang van 49% in het aandelenkapitaal van N.V. Nuon Energy en verwierf daarmee de feitelijke operationele zeggenschap over de activiteiten van Nuon. Nederland Productie en levering van elektriciteit; Exploratie, productie, opslag en levering van gas; Productie en levering van stadsverwarming en -koeling; Levering van energiebesparende producten en diensten. België Levering en duurzame productie van elektriciteit; Levering van gas. Europa Inkoop van en handel in brandstoffen en elektriciteit op de belangrijkste Europese energiemarkten. Internationaal Handel in olie, kolen en emissierechten. Tot en met 31 december 2010 werd Nuon Energy op basis van onderstaande organisatiestructuur in de Vattenfall Groep geïntegreerd. Als gevolg van de nieuwe strategische koers van Vattenfall is deze structuur per 1 januari 2011 echter gewijzigd. Business Group Benelux De bedrijfsonderdelen Power Heat & Services, Sales, Business Development & Projects en Exploration & Production vormen samen de regionale Business Group Benelux van Vattenfall. Onze business unit Power, Heat Services is de op twee na grootste elektriciteitsproducent in Nederland. Op grond van de geïnstalleerde capaciteit bedraagt ons marktaandeel in Nederland ongeveer 17%. Nuon is tevens eigenaar en exploitant van een gasopslagfaciliteit. Voorts leveren wij rechtstreeks stadsverwarming aan meer dan klanten en leveren wij ook stadskoeling. Tot onze business unit Sales behoren de verkoopactiviteiten op de zakelijke en consumentenmarkt in Nederland en België. Sales biedt ook een breed pakket aan Value-Added Services. Onze Business Development Projects-activiteiten richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe investeringsprojecten, met uitzondering van windenergieprojecten, die onder de vlag van Vattenfall worden uitgevoerd. De activiteiten van Exploration Production (E&P) omvatten onze gaswinnings belangen in de Nederlandse Noordzee. Handelsactiviteiten Organisatorisch onderdeel van de centrale handelsdivisie van Vattenfall: Supply & Trading Onze handelsactiviteiten zijn organisatorisch geïntegreerd in de centrale handelsdivisie van Vattenfall. Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. handelt onder meer in elektriciteit, gas, olie, steenkool en emissie rechten. Aangezien de juridische eigendom van de Nederlandse handels - activiteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd. Windenergieactiviteiten Organisatorisch onderdeel van Business Group Pan Europe Onze windenergieactiviteiten maken organisatorisch deel uit van de Business Group Pan Europe. Tot de windenergieactiviteiten behoort ook de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Aangezien de juridische eigendom van de windenergieactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd.

5 Kerncijfers Operationeel Aantal FTE s Productie van elektriciteit 15,0 TWh Duurzame productie GWh Aantal klanten in kernlanden: circa 2,6 miljoen Financieel Totaal activa miljoen Investeringen in materiële vaste activa 948 miljoen Netto-omzet miljoen Nettowinst 563 miljoen Geconsolideerde kerncijfers Financiën ( miljoen) Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor belastingen, interest, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat Nettowinst Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in warmte- en koudenetwerken Investeringen in duurzame productiecapaciteit Operationele cashflow Ratio s ROIC 15,0% 5,5% 12,6% 43,0% Rentedekking 2 133,4 28,0 n.v.t. n.v.t. Medewerkers (per 31 december) Aantal eigen medewerkers (FTE) Aantal externe medewerkers (FTE) Totaal aantal medewerkers (FTE) Gemiddelde leeftijd eigen medewerkers Vrouwelijke medewerkers 26% 27% 23% 21% Werkervaringsplaatsen Ziekteverzuim 4 4,2% 5,2% 4,3% 4,0% Verzuim als gevolg van bedrijfsongevallen Elektriciteitsproductie en emissies Grijze productie (TWh) 13,7 14,8 14,4 16,7 Duurzame productie 5 (GWh) Opgestelde duurzame productiecapaciteit (MW) CO 2-emissie per geproduceerde kw 6 (g/kwh) Klanten Klantentevredenheid consumentenmarkt Nederland 89% 88% 89% 88% 1 De cijfers over 2007 zijn pro forma. Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 2 Aangezien de netto financiële baten en lasten over 2008 en 2007 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet weergegeven. 3 Exclusief medewerkers Nuon Deutschland GmbH (2008: 289 FTE s). 4 Waarde voor Nederland, inclusief deelnemingen Feenstra, Nuon Beveiliging en Nuon Isolatie. 5 Betreft alle duurzame elektriciteit die Nuon als producent en economisch eigenaar via een netaansluitpunt op het elektriciteitsnet zet. 6 Dit betreft de CO2-emissiefactor van de brandstofmix energieproductie Nederland.

6 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Bericht van de Voorzitter Nuon staat voor een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Daarbij is het niet altijd eenvoudig te bepalen welke brandstoffen we moeten inzetten. Iedere brandstof heeft voor- en nadelen. Zo is gas erg betrouwbaar en wind duurzaam. Maar wat doen we als gasvoorraden slinken of als het niet waait? Hoe kunnen we de steeds wisselende vraag zo afstemmen op het aanbod, dat het licht blijft branden en energie betaalbaar blijft. Aan elke keuze hangt een prijskaartje. Belangrijke keuzes waar we afgelopen jaar voor hebben gestaan en vele uitdagingen voor de toekomst. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel is bereikt. Onze klantaantallen zijn stabiel gebleven. Daarnaast hebben we bijna een miljard euro geïnvesteerd in nieuwe, efficiënte productiecapaciteit. Op het gebied van duurzaamheid hebben we stappen gezet, onder meer door de opening van het Zoneiland Almere dat, door middel van zonneenergie, warm water levert aan duizenden gezinnen, en door de bouw van een koudecentrale in Amsterdam waarmee met water uit nabijgelegen meren kantoren worden gekoeld. Ook in financieel opzicht kunnen we tevreden zijn. N.V. Nuon Energy heeft over het jaar 2010 een nettowinst van 563 miljoen behaald, vergeleken met 200 miljoen over Exclusief bijzondere posten is de nettowinst gestegen naar 342 miljoen (2009: 321 miljoen). Huib Morelisse CEO van Nuon sinds 1 juli 2010 Marktpositie behouden en versterken Nuon is en blijft in Nederland marktleider in zowel het consumenten- als zakelijke segment. Het prille economische herstel aan het begin van 2010 leidde tot fluctuaties van groothandelsprijzen. Dit resulteerde, gecombineerd met een toename van de concurrentie, tot druk op onze marges. Dit hebben we deels kunnen opvangen door efficiënter te gaan werken en kosten te besparen, en zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. En met succes. De klanttevredenheid is onveranderd hoog gebleven, waardoor onze klanten loyaal bleven aan Nuon. Voortdurend investeren in energieoplossingen voor de toekomst

7 Inhoudsopgave Jaarverslag Bericht van de Voorzitter 3 Energiebesparing Eén van onze speerpunten is het stimuleren van energie besparing door onze klanten. Dit door energieverspilling te voorkomen, inzicht te geven in verbruik en het aanbieden van besparingsmogelijkheden, zoals isolatie. Zeker na een koude winter als die van het afgelopen jaar, zien we dat de vraag naar besparingsoplossingen toeneemt. Een ander goed voorbeeld hiervan is het Step2Save-programma dat we samen met gemeenten en een woningcorporatie uitvoeren. In het kader van dit programma zijn afgelopen jaar weer vijf jongeren die moeilijk aan een baan konden komen, opgeleid tot energieadviseur. Deze adviseurs geven energiebesparingsadvies bij mensen thuis. Via Step2Save hebben we inmiddels ruim Amsterdamse huishoudens geholpen energie te besparen. Inmiddels zijn we met Step2Save ook in vier Groningse gemeenten aan de slag gegaan. Efficiëntere productiecapaciteit In 2010 hebben we de definitieve beslissing genomen om te investeren in twee gascentrales. We bouwen deze centrales ter vervanging van oudere eenheden en om aan de toenemende vraag naar warmte te voldoen. De eerste centrale die nu in Diemen gebouwd wordt, heeft een rendement van meer dan 85%, wat ongekend hoog is. Dit is mogelijk doordat een groot deel van de restwarmte wordt gebruikt om duizenden woningen in Almere te verwarmen. Hiervoor leggen we een pijplijn aan van Diemen naar Almere. In Amsterdam bouwen we momenteel de tweede nieuwe centrale bij onze bestaande eenheden aan de Hemweg. Op termijn willen we ook de restwarmte van deze centrale benutten. De bouw van de eerste fase van Magnum, de multi-fuelcentrale in het Groningse Eemshaven, verloopt voorspoedig. In de eerste fase wordt een gascentrale gebouwd. De tweede fase die gepland is, moet het mogelijk maken door vergassing ook biomassa en steenkool als brandstof in te zetten. Momenteel zijn we samen met verschillende partijen, waaronder milieubewegingen, in constructieve dialoog over het voorkomen van de toename van de CO 2-uitstoot door het gebruik van met name kolen. Uitbreiding duurzame productiecapaciteit Nuon is mede-eigenaar van het eerste Nederlandse offshorewindpark voor de kust van Egmond aan Zee (een joint venture van Nuon en Shell). We willen een tweede offshorewindpark Beaufort realiseren van in totaal 340 MW dat huishoudens van stroom kan voorzien. De Nederlandse overheid heeft de beschikbare subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) aan een andere partij toegewezen. Nuon zal echter doorgaan met investeren in duurzame productiemiddelen en hoopt aanspraak te kunnen maken op het rest budget dat nog beschikbaar is. Investeren in de toekomst betekent voor Nuon dáár investeren waar de randvoorwaarden het beste zijn. Voor windenergie is dat op dit moment met name in offshorewindprojecten in Duitsland en in Groot-Brittannië. In september 2010 heeft onze moedermaatschappij Vattenfall in Groot- Brittannië het grootste windpark ter wereld in gebruik genomen, Thanet (300 MW), dat bestaat uit honderd turbines voor de zuidoostkust van Engeland. Het park is driemaal groter dan ons eerste Nederlandse windpark in de Noordzee voor de kust bij Egmond aan Zee. Eind oktober is door Vattenfall een investeringsbeslissing genomen voor de realisatie van DanTysk (400 MW), een windpark in het Duitse deel van de Noordzee.

8 Inhoudsopgave Jaarverslag 4 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Veiligheid voor alles Succes mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Succes kan alleen bereikt worden als we te allen tijde kunnen instaan voor de veiligheid van al onze medewerkers en medewerkers van toeleveranciers. Het gaat hierbij niet alleen om de grote, in het oog springende activiteiten, zoals de bouw van een centrale, maar ook om de dagelijkse veiligheid in de kantooromgeving of in het verkeer. We streven er naar het aantal incidenten elk jaar met 15% te reduceren. De laatste jaren is ons dat elk jaar weer gelukt en daarop zijn we terecht trots. Maar we zijn er nog niet: ook in 2010 hebben zich ernstige incidenten voorgedaan. We hebben uitgebreid onderzoek verricht om de oorzaak te achterhalen en daarmee de kans op herhaling te minimaliseren. Samenwerking over de grenzen heen Nuon is voor 49% in handen van het Zweedse bedrijf Vattenfall. Dit percentage zal in de komende jaren stapsgewijs verhoogd worden tot 100%. Deze samenwerking heeft al vruchten afgeworpen. Vattenfall kondigde in het najaar van 2010 een nieuwe strategie aan en zal zich geografisch richten op drie kernlanden: Zweden, Duitsland en Nederland. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2011 te gaan werken in een nieuwe, grensoverschrijdende organisatiestructuur, waarbij een landenstructuur plaats heeft gemaakt voor een divisiestructuur. Naast de bestaande twee divisies Trading en Renewables, worden drie nieuwe divisies Production, Distribution & Sales en Asset Development toegevoegd. Door deze stap wordt Nuon volledig geïntegreerd in de Europese Vattenfall-organisatie. De voorbereidingen voor deze veranderingen, gecombineerd met de turbulente marktomstandigheden in 2010, hebben veel van onze medewerkers gevraagd. Ondanks al deze uitdagingen hebben we het jaar op een uitstekende wijze weten af te ronden. Op de inzet en het enthousiasme van onze collega s ben ik dan ook enorm trots. Door onze betrokkenheid en inzet kunnen we ons als bedrijf blijven verbeteren. En dat blijven we ook in 2011 doen als integraal onderdeel van Vattenfall. Ook intern hebben we een hechtere samenwerking. Er is dit jaar gekozen om het maatschappelijk en financieel verslag te integreren tot één jaarverslag. We zien maatschappelijk verantwoord ondernemen, net als financiën, als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. De sleutel voor succes ligt in samenwerking, binnen het bedrijf, maar ook met alle belanghebbenden buiten het bedrijf: klanten, overheden, maatschappelijke organisaties en nog vele anderen. Deze samenwerking is noodzakelijk om te kunnen investeren in energieoplossingen voor de toekomst. Amsterdam, 1 april 2011 Huib Morelisse

9 Inhoudsopgave Jaarverslag Missie, visie en strategie 5 Missie, visie en strategie 2010 is het eerste volledige jaar waarin Nuon Energy deel uitmaakt van de Noord-Europese Vattenfall Groep. Vattenfall is een geïntegreerde energieonderneming met circa werknemers in acht landen, waaronder zo n FTE s bij Nuon in Nederland en België. In september 2010 maakte Vattenfall een nieuwe strategische koers bekend, gebaseerd op vier pijlers: Meer focus op winstgevendheid en waardecreatie Concentratie op de kernmarkten Drie hoofdproducten elektriciteit, warmte en gas Terugdringen van de CO 2 -uitstoot en meer productie met lage CO 2 -uitstoot, ook bij gas. CO 2-neutrale energieopwekking geleidelijk toeneemt. Met zes energiebronnen kan Vattenfall putten uit een gevarieerde mix voor energieproductie, waarbij vooral wordt ingezet op de uitbreiding van windenergie, biomassa en gas. Deze herijking van de portefeuille weerspiegelt de ambitie van Vattenfall om de CO 2-uitstoot terug te dringen van 90 miljoen ton in 2009 tot 65 miljoen ton in Nuon wil een inspirerende energieonderneming zijn die structurele waarde en groei realiseert door grenzen te verleggen. Dat is onze missie. Dit doen wij voor alle belanghebbenden: onze aandeelhouders, klanten, medewerkers en de samenleving. Wij willen een internationale, geïntegreerde energieonderneming zijn die financiële resultaten boekt die ons in staat stellen tot de best presterende bedrijven in de energiesector te behoren. Voor onze klanten willen wij een betrouwbare energieadviseur zijn. Daarbij ambiëren wij een voortrekkersrol op het gebied van CO 2- reductie. Tot slot wil Nuon een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers. Nuon en Vattenfall zetten stappen naar de toekomst Voor meer efficiency binnen de organisatie en om de nieuwe strategische koers te ondersteunen is per 1 januari 2011 een op activiteiten ingedeelde organisatiestructuur geïntroduceerd. De nieuwe structuur telt vijf bedrijfsdivisies: Asset Development, Production, Asset Optimisation & Trading, Distribution & Sales en Renewables. De nieuwe strategische koers was ook aanleiding voor wijzigingen in het investeringsprogramma voor Het totale investeringsbudget van de Vattenfall Groep bedraagt 17,8 miljard. Hiervan is circa 2,7 miljard voor Nuon bestemd. De investeringen in activiteiten met weinig of geen CO 2-uitstoot worden gehandhaafd, zodat het aandeel Ondanks het beperkte economische herstel op onze kernmarkten heeft Nuon het boekjaar 2010 kunnen afsluiten met een nettowinst van 563 miljoen. Hoewel de realisatie van groei een belangrijke ambitie is, is dit zeker niet onze enige doelstelling. Wij proberen bij al onze activiteiten een zorgvuldige, integrale belangenafweging te maken voor alle betrokken partijen. Het gaat erom een juiste balans te vinden tussen de volgende kernthema s: Betaalbare energievoorziening voor onze klanten; Een productiemix die steeds schoner wordt; Waarborging van een betrouwbare energievoorziening in Nederland. Wij opereren in een complex, dynamisch speelveld waar de overheid, het bedrijfsleven, de consument en belangengroeperingen allemaal een eigen rol hebben en voor uiteenlopende belangen opkomen. Wij respecteren dit en streven naar een zinvolle dialoog met deze partijen. We gaan op verantwoorde wijze om met de uitdagingen waarvoor we gesteld worden, zowel in onze dagelijkse activiteiten als in onze ambities voor de toekomst.

10 Inhoudsopgave Jaarverslag 6 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Betaalbaar Als producent en leverancier van een basisvoorziening als energie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat energie betaalbaar blijft voor onze klanten. Dit houdt in dat we een balans moeten vinden tussen enerzijds de kosten om energie te produceren en anderzijds de consequenties die dit heeft voor de omgeving. We verminderen de belasting op het milieu door oudere centrales te vervangen door efficiëntere technologie en duurzame capaciteit te ontwikkelen. Zo verlagen we de totale uitstoot van ons productieportfolio. Voor wat betreft onze klanten, richten wij ons vooral op energiebesparende diensten en producten. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden 30% energie verspilt. Daarom willen wij onze klanten energiebewuster maken: niet alleen door concrete tips en persoonlijk advies te geven, maar ook door mensen hulp te bieden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen bij hen thuis. Laatstgenoemde activiteiten leverden ook een positieve bijdrage aan onze financiële resultaten over Hieruit blijkt eens te meer dat maatschappelijke en financiële voordelen wel degelijk samen kunnen gaan. Schoon Alhoewel we ervan uitgaan dat rond 2050 de brandstofmix getransformeerd zal zijn in een volledig duurzame energieleverantie, zijn fossiele brandstoffen voorlopig nog de realiteit van de dag. Deze transformatie zal veel tijd en geld kosten alsook diverse parallelle activiteiten voor Nuon: de vervanging van oudere centrales door nieuwe, efficiëntere technologie, het gebruik van biomassa in onze kolencentrales en investeringen in duurzame energie. Momenteel zijn er drie nieuwe elektriciteitscentrales in ontwikkeling. De gasgestookte Hemweg 9-centrale vervangt de oude Hemweg 7-centrale in Amsterdam en heeft een hoger rendement en lagere NO x-uitstoot. In Diemen verrijst een nieuwe gasgestookte warmtekrachtcentrale die via een transportleiding stadsverwarming levert aan huishoudens in Almere en Amsterdam. In 2010 zijn we ook met succes verder gegaan met de eerste bouwfase van de Nuon Magnum-energiecentrale in Eemshaven. De maatregelen die wij treffen om onze CO 2-uitstoot te verminderen hebben ook aanpassingen aan bestaande centrales tot gevolg; daarnaast is de CO 2-afvang bij de Willem Alexander-centrale in Buggenum eind 2010 in gebruik genomen. Een andere belangrijke pijler onder onze strategische koers om de uitstoot van CO 2 van onze productiemix te beperken is biomassa. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het verhogen van de bijstook van biomassa in de Hemweg-centrale van maximaal 14% in Hierdoor kunnen we het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen en verbeteren we het CO 2-profiel van de centrale. Dit sluit naadloos aan bij de strategie van Vattenfall om met name te groeien in activiteiten met een lage CO 2-uitstoot. Wat duurzame energie betreft hebben Nuon en Vattenfall na de fusie de krachten gebundeld. Expertise in de ontwikkeling ervan en marktkennis worden onderling uitgewisseld. Belangrijke factoren bij de locatiekeuze voor een project zijn regelgeving en beleidszekerheid. Technische factoren spelen een even grote rol. Een tegenslag voor onze groeiambitie in Nederland was de afwijzing van de subsidie voor windmolenpark Beaufort in de zomer van Dit betrof de eerste ronde van de Nederlandse SDE-aanbesteding voor windenergie op zee. Nuon hoopt in toekomstige aanbestedingsrondes subsidie te verkrijgen voor Beaufort. Met het Beaufort-project hebben we de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van de Nederlandse overheid om tegen het jaar 2020 tot MW aan opgesteld vermogen op zee te realiseren. Wij hebben veel deskundigheid op het gebied van

11 Inhoudsopgave Jaarverslag Missie, visie en strategie 7 offshore windproductie, onder meer door onze ervaring met het eerste Nederlandse windpark op zee NoordzeeWind. Ook in het buitenland maakt Nuon gebruik van deze deskundigheid. In september 2010 realiseerde Vattenfall het grootste windpark ter wereld voor de zuidoostkust van Engeland. In oktober van hetzelfde jaar kondigde Vattenfall aan 1 miljard te investeren in het DanTysk-project voor de bouw van een offshore-windpark in de Noordzee, vlakbij het Duitse eiland Sylt. Daarnaast investeert Nuon grootschalige warmte- en koudeoplossingen die resulteren in een fors lagere CO 2-uitstoot. Voor deze activiteiten hebben wij een ambitieuze doelstelling geformuleerd om het aantal aansluitingen van huishoudens en zakelijke klanten te verdubbelen van op 1 januari 2008 tot op 1 januari Op het gebied van stadskoeling heeft Nuon in 2010 een tweede koudecentrale in Amsterdam geopend met een totaal vermogen van 60 MW, waarvan bijna de helft door zakelijke klanten in de directe omgeving is gecontracteerd. Deze milieuvriendelijke energiebron vervangt de traditionele koelingapparatuur van deze klanten, waardoor de CO 2-uitstoot tot wel 75% vermindert. Betrouwbaar Energie is een basisvoorziening voor huishoudens en bedrijven. De betrouwbaarheid van de productie en levering is dan ook een randvoorwaarde voor ons succes. Dit betekent dat wij verouderde energiecentrales tijdig vervangen en dat onze overige installaties zorgvuldig worden onderhouden. In 2010 heeft groot onderhoud plaatsgevonden in onze twee kolencentrales, namelijk de Hemweg- en de Willem Alexander- centrale. Zoals al vermeld, boeken wij gestage voortgang met de bouw van de drie nieuwe gasgestookte centrales. Deze zullen bijdragen aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, omdat deze centrales zeer goed in staat zijn de wisselende toevoer van windenergie te compenseren. Een nieuwe structuur voor de toekomst De samenwerking met Vattenfall heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor zowel onze klanten als ons personeel. Een aanzienlijk deel van onze mensen werkt nu in internationale teams, waardoor er kansen ontstaan om ook in andere Europese regio s aan de slag te gaan. De internationale uitwisselingsprogramma s die medio 2010 zijn geïntro duceerd maken dit verder mogelijk. In het laatste kwartaal van 2010 zijn diverse wijzigingen in de organisatiestructuur voorbereid, die met ingang van 1 januari 2011 van toepassing zijn geworden. Als onderdeel van de strategische herpositionering is de geografisch georiënteerde divisiestructuur vervangen door internationale business-divisies. Hierdoor kan de focus meer komen te liggen op winstgevendheid binnen de hele Vattenfall-organisatie, inclusief Nuon. Bovendien stelt het ons in staat om effectiever de stap te zetten naar een duurzamere energieproductie en een lagere CO 2-uitstoot. Een extra voordeel is dat de onderlinge contacten tussen de medewerkers in de diverse landen worden gestimuleerd, hetgeen de verspreiding van best practices en leerprocessen over de gehele organisatie versterkt. In 2010 hebben we een gezonde basis gecreëerd voor ons succes in de toekomst. De uitdagingen waarvoor we zullen worden gesteld zullen talrijk zijn. We zijn uitstekend voorbereid om daarin een goede balans te vinden, in de continue dialoog met onze belangrijkste stakeholders en in de realisatie van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. In dit verband introduceerde Vattenfall, en daarmee Nuon, de volgende kernwaarden in 2010: Veiligheid: dit omvat betrouwbaarheid, beschikbaarheid, de veilige keuze; Prestatie: dit staat voor actiegericht, resultaatgericht, thuishorend bij de besten; Samenwerking: dit omvat win-win relaties, samenwerkingsverbanden en eerlijkheid.

12 Inhoudsopgave Jaarverslag 8 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Hoogtepunten in 2010 Januari Mei Afstoting van Nuon Duitsland Op 18 maart 2010 is Nuon Deutschland GmbH, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, overgenomen door ENERVIE AG. In 2009 stelden de Europese mededingingsautoriteiten deze verkoop als randvoorwaarde voor de transactie met Vattenfall. Nuon opent tweede koudecentrale Maart Juni Huib Morelisse benoemd als nieuwe CEO Ingebruikneming Zoneiland Almere In maart werd bekendgemaakt dat Øystein Løseth als Chief Executive Officer van N.V. Nuon Energy zou worden opgevolgd door Huib Morelisse. Øystein Løseth is in april benoemd als CEO van Vattenfall AB. Huib Morelisse is per 1 juli 2010 in zijn nieuwe functie gestart. Op 26 mei 2010 hebben we een nieuwe koudecentrale geopend ten behoeve van onze zakelijke klanten in Amsterdam-Zuidoost. Deze centrale met een vermogen van 60 MW maakt gebruik van het koude water in een nabijgelegen meer om de aangesloten kantoren en gebouwen te koelen. Op maandag 21 juni, zowel de eerste dag van de zomer als de langste dag van het jaar, werd het Zoneiland van Nuon in Almere officieel geopend. Het Zoneiland bestaat uit 520 zonnecollectoren, verspreid over een oppervlakte van m 2. Zo n huishoudens zijn aangesloten op het Zoneiland.

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003 Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoud Voorwoord 2 Over het verslag 6 Over Nuon 10 Duurzaamheid bij Nuon 16 Beleid 17 Organisatie duurzaamheid

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie