Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010

2 Profiel Nuon is een energieonderneming met FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland en België. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en biedt haar klanten een breed scala van energiebesparende producten en diensten aan. Nuon streeft naar een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening en wil zich onderscheiden als duurzame onderneming. Een belangrijk uitgangs punt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, het milieu en de maatschappij als geheel. Nuon is sinds 1 juli 2009 onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt de Business Group Benelux van Vattenfall. De activiteiten op het gebied van windenergie en handel zijn echter organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk Business Group Pan Europe en business unit Trading, beide onderdeel van de Vattenfall Groep. Deze structuur is per 1 januari 2011 echter gewijzigd als gevolg van de nieuwe strategische koers die Vattenfall heeft aangekondigd. De moedermaatschappij van Nuon is Vattenfall AB. Vattenfall, dat 100% eigendom van de Zweedse staat is, is een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. In 2010 was de onderneming actief in Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en België. In september 2010 bestempelde Vattenfall Zweden, Duitsland en Nederland tot de kernlanden van de nieuwe strategie. Disclaimer Indien in dit verslag wordt gesproken over wij, Nuon, Nuon Energy, de onderneming, de Nuon Energy-groep, de Nuon-groep of vergelijkbare aanduidingen, dan wordt daarmee N.V. Nuon Energy - en haar dochtermaatschappijen - bedoeld. N.V. Nuon Energy is voortgekomen uit de splitsing van de voormalige moedermaatschappij n.v. Nuon, tegenwoordig Alliander N.V. Om verwarring te voorkomen, worden de aanduidingen onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon, Alliander of de Alliander groep in dit jaarverslag gebruikt om te verwijzen naar n.v. Nuon, Alliander N.V. en/of Liander N.V. met hun respectievelijke dochtermaatschappijen die gezamenlijk het netwerkbedrijf vormen. Waar de naam Nuon wordt gebruikt in benamingen, projectnamen of andere kwalificaties, zoals Nuon Magnum, heeft deze betrekking op activiteiten die onder de Nuon Energy-groep vallen. De naam Vattenfall, Vattenfall Groep of soortgelijke aanduidingen verwijzen naar de internationale energieonderneming Vattenfall AB en haar dochtermaatschappijen. Op 1 juli 2009 verwierf Vattenfall 49% van de aandelen van N.V. Nuon Energy. De resterende 51% van de aandelen wordt in tranches aan Vattenfall AB verkocht op respectievelijk 1 juli 2011 (15%), 1 juli 2013 (15%) en 1 juli 2015 (21%). Aangezien Vattenfall een doorslaggevende stem heeft in de Raad van Commissarissen heeft zij feitelijk de operationele zeggenschap over Nuon Energy verkregen. Derhalve worden de financiële cijfers van Nuon Energy geconsolideerd in de jaarrekening van Vattenfall. Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van Nuon Energy als geheel, het aandeel van Nuon Energy en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon Energy daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan onbekende factoren en andere onzekerheden, waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon Energy, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

3 Inhoud Jaarverslag Bericht van de Voorzitter 2 Missie, visie en strategie 5 Hoogtepunten in Verslag van de Raad van Bestuur 10 Corporate Governance 35 Verslag van de Raad van Commissarissen 48 Remuneratierapport Maatschappelijk Verslag 59 Over dit verslag 60 De betaalbaarheid van energie 65 Leveringszekerheid 68 Impact op het milieu 75 Werkgeverschap 83 Nuon in de maatschappij 89 GRI-index 94 Jaarrekening 105 Jaarrekening Overig 176

4 Nuon in één oogopslag Nuon is onderdeel van de Europese energieonderneming Vattenfall. Vattenfall nam op 1 juli 2009 een belang van 49% in het aandelenkapitaal van N.V. Nuon Energy en verwierf daarmee de feitelijke operationele zeggenschap over de activiteiten van Nuon. Nederland Productie en levering van elektriciteit; Exploratie, productie, opslag en levering van gas; Productie en levering van stadsverwarming en -koeling; Levering van energiebesparende producten en diensten. België Levering en duurzame productie van elektriciteit; Levering van gas. Europa Inkoop van en handel in brandstoffen en elektriciteit op de belangrijkste Europese energiemarkten. Internationaal Handel in olie, kolen en emissierechten. Tot en met 31 december 2010 werd Nuon Energy op basis van onderstaande organisatiestructuur in de Vattenfall Groep geïntegreerd. Als gevolg van de nieuwe strategische koers van Vattenfall is deze structuur per 1 januari 2011 echter gewijzigd. Business Group Benelux De bedrijfsonderdelen Power Heat & Services, Sales, Business Development & Projects en Exploration & Production vormen samen de regionale Business Group Benelux van Vattenfall. Onze business unit Power, Heat Services is de op twee na grootste elektriciteitsproducent in Nederland. Op grond van de geïnstalleerde capaciteit bedraagt ons marktaandeel in Nederland ongeveer 17%. Nuon is tevens eigenaar en exploitant van een gasopslagfaciliteit. Voorts leveren wij rechtstreeks stadsverwarming aan meer dan klanten en leveren wij ook stadskoeling. Tot onze business unit Sales behoren de verkoopactiviteiten op de zakelijke en consumentenmarkt in Nederland en België. Sales biedt ook een breed pakket aan Value-Added Services. Onze Business Development Projects-activiteiten richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe investeringsprojecten, met uitzondering van windenergieprojecten, die onder de vlag van Vattenfall worden uitgevoerd. De activiteiten van Exploration Production (E&P) omvatten onze gaswinnings belangen in de Nederlandse Noordzee. Handelsactiviteiten Organisatorisch onderdeel van de centrale handelsdivisie van Vattenfall: Supply & Trading Onze handelsactiviteiten zijn organisatorisch geïntegreerd in de centrale handelsdivisie van Vattenfall. Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. handelt onder meer in elektriciteit, gas, olie, steenkool en emissie rechten. Aangezien de juridische eigendom van de Nederlandse handels - activiteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd. Windenergieactiviteiten Organisatorisch onderdeel van Business Group Pan Europe Onze windenergieactiviteiten maken organisatorisch deel uit van de Business Group Pan Europe. Tot de windenergieactiviteiten behoort ook de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Aangezien de juridische eigendom van de windenergieactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd.

5 Kerncijfers Operationeel Aantal FTE s Productie van elektriciteit 15,0 TWh Duurzame productie GWh Aantal klanten in kernlanden: circa 2,6 miljoen Financieel Totaal activa miljoen Investeringen in materiële vaste activa 948 miljoen Netto-omzet miljoen Nettowinst 563 miljoen Geconsolideerde kerncijfers Financiën ( miljoen) Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor belastingen, interest, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat Nettowinst Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in warmte- en koudenetwerken Investeringen in duurzame productiecapaciteit Operationele cashflow Ratio s ROIC 15,0% 5,5% 12,6% 43,0% Rentedekking 2 133,4 28,0 n.v.t. n.v.t. Medewerkers (per 31 december) Aantal eigen medewerkers (FTE) Aantal externe medewerkers (FTE) Totaal aantal medewerkers (FTE) Gemiddelde leeftijd eigen medewerkers Vrouwelijke medewerkers 26% 27% 23% 21% Werkervaringsplaatsen Ziekteverzuim 4 4,2% 5,2% 4,3% 4,0% Verzuim als gevolg van bedrijfsongevallen Elektriciteitsproductie en emissies Grijze productie (TWh) 13,7 14,8 14,4 16,7 Duurzame productie 5 (GWh) Opgestelde duurzame productiecapaciteit (MW) CO 2-emissie per geproduceerde kw 6 (g/kwh) Klanten Klantentevredenheid consumentenmarkt Nederland 89% 88% 89% 88% 1 De cijfers over 2007 zijn pro forma. Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 2 Aangezien de netto financiële baten en lasten over 2008 en 2007 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet weergegeven. 3 Exclusief medewerkers Nuon Deutschland GmbH (2008: 289 FTE s). 4 Waarde voor Nederland, inclusief deelnemingen Feenstra, Nuon Beveiliging en Nuon Isolatie. 5 Betreft alle duurzame elektriciteit die Nuon als producent en economisch eigenaar via een netaansluitpunt op het elektriciteitsnet zet. 6 Dit betreft de CO2-emissiefactor van de brandstofmix energieproductie Nederland.

6 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Bericht van de Voorzitter Nuon staat voor een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Daarbij is het niet altijd eenvoudig te bepalen welke brandstoffen we moeten inzetten. Iedere brandstof heeft voor- en nadelen. Zo is gas erg betrouwbaar en wind duurzaam. Maar wat doen we als gasvoorraden slinken of als het niet waait? Hoe kunnen we de steeds wisselende vraag zo afstemmen op het aanbod, dat het licht blijft branden en energie betaalbaar blijft. Aan elke keuze hangt een prijskaartje. Belangrijke keuzes waar we afgelopen jaar voor hebben gestaan en vele uitdagingen voor de toekomst. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel is bereikt. Onze klantaantallen zijn stabiel gebleven. Daarnaast hebben we bijna een miljard euro geïnvesteerd in nieuwe, efficiënte productiecapaciteit. Op het gebied van duurzaamheid hebben we stappen gezet, onder meer door de opening van het Zoneiland Almere dat, door middel van zonneenergie, warm water levert aan duizenden gezinnen, en door de bouw van een koudecentrale in Amsterdam waarmee met water uit nabijgelegen meren kantoren worden gekoeld. Ook in financieel opzicht kunnen we tevreden zijn. N.V. Nuon Energy heeft over het jaar 2010 een nettowinst van 563 miljoen behaald, vergeleken met 200 miljoen over Exclusief bijzondere posten is de nettowinst gestegen naar 342 miljoen (2009: 321 miljoen). Huib Morelisse CEO van Nuon sinds 1 juli 2010 Marktpositie behouden en versterken Nuon is en blijft in Nederland marktleider in zowel het consumenten- als zakelijke segment. Het prille economische herstel aan het begin van 2010 leidde tot fluctuaties van groothandelsprijzen. Dit resulteerde, gecombineerd met een toename van de concurrentie, tot druk op onze marges. Dit hebben we deels kunnen opvangen door efficiënter te gaan werken en kosten te besparen, en zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. En met succes. De klanttevredenheid is onveranderd hoog gebleven, waardoor onze klanten loyaal bleven aan Nuon. Voortdurend investeren in energieoplossingen voor de toekomst

7 Inhoudsopgave Jaarverslag Bericht van de Voorzitter 3 Energiebesparing Eén van onze speerpunten is het stimuleren van energie besparing door onze klanten. Dit door energieverspilling te voorkomen, inzicht te geven in verbruik en het aanbieden van besparingsmogelijkheden, zoals isolatie. Zeker na een koude winter als die van het afgelopen jaar, zien we dat de vraag naar besparingsoplossingen toeneemt. Een ander goed voorbeeld hiervan is het Step2Save-programma dat we samen met gemeenten en een woningcorporatie uitvoeren. In het kader van dit programma zijn afgelopen jaar weer vijf jongeren die moeilijk aan een baan konden komen, opgeleid tot energieadviseur. Deze adviseurs geven energiebesparingsadvies bij mensen thuis. Via Step2Save hebben we inmiddels ruim Amsterdamse huishoudens geholpen energie te besparen. Inmiddels zijn we met Step2Save ook in vier Groningse gemeenten aan de slag gegaan. Efficiëntere productiecapaciteit In 2010 hebben we de definitieve beslissing genomen om te investeren in twee gascentrales. We bouwen deze centrales ter vervanging van oudere eenheden en om aan de toenemende vraag naar warmte te voldoen. De eerste centrale die nu in Diemen gebouwd wordt, heeft een rendement van meer dan 85%, wat ongekend hoog is. Dit is mogelijk doordat een groot deel van de restwarmte wordt gebruikt om duizenden woningen in Almere te verwarmen. Hiervoor leggen we een pijplijn aan van Diemen naar Almere. In Amsterdam bouwen we momenteel de tweede nieuwe centrale bij onze bestaande eenheden aan de Hemweg. Op termijn willen we ook de restwarmte van deze centrale benutten. De bouw van de eerste fase van Magnum, de multi-fuelcentrale in het Groningse Eemshaven, verloopt voorspoedig. In de eerste fase wordt een gascentrale gebouwd. De tweede fase die gepland is, moet het mogelijk maken door vergassing ook biomassa en steenkool als brandstof in te zetten. Momenteel zijn we samen met verschillende partijen, waaronder milieubewegingen, in constructieve dialoog over het voorkomen van de toename van de CO 2-uitstoot door het gebruik van met name kolen. Uitbreiding duurzame productiecapaciteit Nuon is mede-eigenaar van het eerste Nederlandse offshorewindpark voor de kust van Egmond aan Zee (een joint venture van Nuon en Shell). We willen een tweede offshorewindpark Beaufort realiseren van in totaal 340 MW dat huishoudens van stroom kan voorzien. De Nederlandse overheid heeft de beschikbare subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) aan een andere partij toegewezen. Nuon zal echter doorgaan met investeren in duurzame productiemiddelen en hoopt aanspraak te kunnen maken op het rest budget dat nog beschikbaar is. Investeren in de toekomst betekent voor Nuon dáár investeren waar de randvoorwaarden het beste zijn. Voor windenergie is dat op dit moment met name in offshorewindprojecten in Duitsland en in Groot-Brittannië. In september 2010 heeft onze moedermaatschappij Vattenfall in Groot- Brittannië het grootste windpark ter wereld in gebruik genomen, Thanet (300 MW), dat bestaat uit honderd turbines voor de zuidoostkust van Engeland. Het park is driemaal groter dan ons eerste Nederlandse windpark in de Noordzee voor de kust bij Egmond aan Zee. Eind oktober is door Vattenfall een investeringsbeslissing genomen voor de realisatie van DanTysk (400 MW), een windpark in het Duitse deel van de Noordzee.

8 Inhoudsopgave Jaarverslag 4 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Veiligheid voor alles Succes mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Succes kan alleen bereikt worden als we te allen tijde kunnen instaan voor de veiligheid van al onze medewerkers en medewerkers van toeleveranciers. Het gaat hierbij niet alleen om de grote, in het oog springende activiteiten, zoals de bouw van een centrale, maar ook om de dagelijkse veiligheid in de kantooromgeving of in het verkeer. We streven er naar het aantal incidenten elk jaar met 15% te reduceren. De laatste jaren is ons dat elk jaar weer gelukt en daarop zijn we terecht trots. Maar we zijn er nog niet: ook in 2010 hebben zich ernstige incidenten voorgedaan. We hebben uitgebreid onderzoek verricht om de oorzaak te achterhalen en daarmee de kans op herhaling te minimaliseren. Samenwerking over de grenzen heen Nuon is voor 49% in handen van het Zweedse bedrijf Vattenfall. Dit percentage zal in de komende jaren stapsgewijs verhoogd worden tot 100%. Deze samenwerking heeft al vruchten afgeworpen. Vattenfall kondigde in het najaar van 2010 een nieuwe strategie aan en zal zich geografisch richten op drie kernlanden: Zweden, Duitsland en Nederland. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2011 te gaan werken in een nieuwe, grensoverschrijdende organisatiestructuur, waarbij een landenstructuur plaats heeft gemaakt voor een divisiestructuur. Naast de bestaande twee divisies Trading en Renewables, worden drie nieuwe divisies Production, Distribution & Sales en Asset Development toegevoegd. Door deze stap wordt Nuon volledig geïntegreerd in de Europese Vattenfall-organisatie. De voorbereidingen voor deze veranderingen, gecombineerd met de turbulente marktomstandigheden in 2010, hebben veel van onze medewerkers gevraagd. Ondanks al deze uitdagingen hebben we het jaar op een uitstekende wijze weten af te ronden. Op de inzet en het enthousiasme van onze collega s ben ik dan ook enorm trots. Door onze betrokkenheid en inzet kunnen we ons als bedrijf blijven verbeteren. En dat blijven we ook in 2011 doen als integraal onderdeel van Vattenfall. Ook intern hebben we een hechtere samenwerking. Er is dit jaar gekozen om het maatschappelijk en financieel verslag te integreren tot één jaarverslag. We zien maatschappelijk verantwoord ondernemen, net als financiën, als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. De sleutel voor succes ligt in samenwerking, binnen het bedrijf, maar ook met alle belanghebbenden buiten het bedrijf: klanten, overheden, maatschappelijke organisaties en nog vele anderen. Deze samenwerking is noodzakelijk om te kunnen investeren in energieoplossingen voor de toekomst. Amsterdam, 1 april 2011 Huib Morelisse

9 Inhoudsopgave Jaarverslag Missie, visie en strategie 5 Missie, visie en strategie 2010 is het eerste volledige jaar waarin Nuon Energy deel uitmaakt van de Noord-Europese Vattenfall Groep. Vattenfall is een geïntegreerde energieonderneming met circa werknemers in acht landen, waaronder zo n FTE s bij Nuon in Nederland en België. In september 2010 maakte Vattenfall een nieuwe strategische koers bekend, gebaseerd op vier pijlers: Meer focus op winstgevendheid en waardecreatie Concentratie op de kernmarkten Drie hoofdproducten elektriciteit, warmte en gas Terugdringen van de CO 2 -uitstoot en meer productie met lage CO 2 -uitstoot, ook bij gas. CO 2-neutrale energieopwekking geleidelijk toeneemt. Met zes energiebronnen kan Vattenfall putten uit een gevarieerde mix voor energieproductie, waarbij vooral wordt ingezet op de uitbreiding van windenergie, biomassa en gas. Deze herijking van de portefeuille weerspiegelt de ambitie van Vattenfall om de CO 2-uitstoot terug te dringen van 90 miljoen ton in 2009 tot 65 miljoen ton in Nuon wil een inspirerende energieonderneming zijn die structurele waarde en groei realiseert door grenzen te verleggen. Dat is onze missie. Dit doen wij voor alle belanghebbenden: onze aandeelhouders, klanten, medewerkers en de samenleving. Wij willen een internationale, geïntegreerde energieonderneming zijn die financiële resultaten boekt die ons in staat stellen tot de best presterende bedrijven in de energiesector te behoren. Voor onze klanten willen wij een betrouwbare energieadviseur zijn. Daarbij ambiëren wij een voortrekkersrol op het gebied van CO 2- reductie. Tot slot wil Nuon een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers. Nuon en Vattenfall zetten stappen naar de toekomst Voor meer efficiency binnen de organisatie en om de nieuwe strategische koers te ondersteunen is per 1 januari 2011 een op activiteiten ingedeelde organisatiestructuur geïntroduceerd. De nieuwe structuur telt vijf bedrijfsdivisies: Asset Development, Production, Asset Optimisation & Trading, Distribution & Sales en Renewables. De nieuwe strategische koers was ook aanleiding voor wijzigingen in het investeringsprogramma voor Het totale investeringsbudget van de Vattenfall Groep bedraagt 17,8 miljard. Hiervan is circa 2,7 miljard voor Nuon bestemd. De investeringen in activiteiten met weinig of geen CO 2-uitstoot worden gehandhaafd, zodat het aandeel Ondanks het beperkte economische herstel op onze kernmarkten heeft Nuon het boekjaar 2010 kunnen afsluiten met een nettowinst van 563 miljoen. Hoewel de realisatie van groei een belangrijke ambitie is, is dit zeker niet onze enige doelstelling. Wij proberen bij al onze activiteiten een zorgvuldige, integrale belangenafweging te maken voor alle betrokken partijen. Het gaat erom een juiste balans te vinden tussen de volgende kernthema s: Betaalbare energievoorziening voor onze klanten; Een productiemix die steeds schoner wordt; Waarborging van een betrouwbare energievoorziening in Nederland. Wij opereren in een complex, dynamisch speelveld waar de overheid, het bedrijfsleven, de consument en belangengroeperingen allemaal een eigen rol hebben en voor uiteenlopende belangen opkomen. Wij respecteren dit en streven naar een zinvolle dialoog met deze partijen. We gaan op verantwoorde wijze om met de uitdagingen waarvoor we gesteld worden, zowel in onze dagelijkse activiteiten als in onze ambities voor de toekomst.

10 Inhoudsopgave Jaarverslag 6 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Betaalbaar Als producent en leverancier van een basisvoorziening als energie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat energie betaalbaar blijft voor onze klanten. Dit houdt in dat we een balans moeten vinden tussen enerzijds de kosten om energie te produceren en anderzijds de consequenties die dit heeft voor de omgeving. We verminderen de belasting op het milieu door oudere centrales te vervangen door efficiëntere technologie en duurzame capaciteit te ontwikkelen. Zo verlagen we de totale uitstoot van ons productieportfolio. Voor wat betreft onze klanten, richten wij ons vooral op energiebesparende diensten en producten. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden 30% energie verspilt. Daarom willen wij onze klanten energiebewuster maken: niet alleen door concrete tips en persoonlijk advies te geven, maar ook door mensen hulp te bieden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen bij hen thuis. Laatstgenoemde activiteiten leverden ook een positieve bijdrage aan onze financiële resultaten over Hieruit blijkt eens te meer dat maatschappelijke en financiële voordelen wel degelijk samen kunnen gaan. Schoon Alhoewel we ervan uitgaan dat rond 2050 de brandstofmix getransformeerd zal zijn in een volledig duurzame energieleverantie, zijn fossiele brandstoffen voorlopig nog de realiteit van de dag. Deze transformatie zal veel tijd en geld kosten alsook diverse parallelle activiteiten voor Nuon: de vervanging van oudere centrales door nieuwe, efficiëntere technologie, het gebruik van biomassa in onze kolencentrales en investeringen in duurzame energie. Momenteel zijn er drie nieuwe elektriciteitscentrales in ontwikkeling. De gasgestookte Hemweg 9-centrale vervangt de oude Hemweg 7-centrale in Amsterdam en heeft een hoger rendement en lagere NO x-uitstoot. In Diemen verrijst een nieuwe gasgestookte warmtekrachtcentrale die via een transportleiding stadsverwarming levert aan huishoudens in Almere en Amsterdam. In 2010 zijn we ook met succes verder gegaan met de eerste bouwfase van de Nuon Magnum-energiecentrale in Eemshaven. De maatregelen die wij treffen om onze CO 2-uitstoot te verminderen hebben ook aanpassingen aan bestaande centrales tot gevolg; daarnaast is de CO 2-afvang bij de Willem Alexander-centrale in Buggenum eind 2010 in gebruik genomen. Een andere belangrijke pijler onder onze strategische koers om de uitstoot van CO 2 van onze productiemix te beperken is biomassa. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het verhogen van de bijstook van biomassa in de Hemweg-centrale van maximaal 14% in Hierdoor kunnen we het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen en verbeteren we het CO 2-profiel van de centrale. Dit sluit naadloos aan bij de strategie van Vattenfall om met name te groeien in activiteiten met een lage CO 2-uitstoot. Wat duurzame energie betreft hebben Nuon en Vattenfall na de fusie de krachten gebundeld. Expertise in de ontwikkeling ervan en marktkennis worden onderling uitgewisseld. Belangrijke factoren bij de locatiekeuze voor een project zijn regelgeving en beleidszekerheid. Technische factoren spelen een even grote rol. Een tegenslag voor onze groeiambitie in Nederland was de afwijzing van de subsidie voor windmolenpark Beaufort in de zomer van Dit betrof de eerste ronde van de Nederlandse SDE-aanbesteding voor windenergie op zee. Nuon hoopt in toekomstige aanbestedingsrondes subsidie te verkrijgen voor Beaufort. Met het Beaufort-project hebben we de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambities van de Nederlandse overheid om tegen het jaar 2020 tot MW aan opgesteld vermogen op zee te realiseren. Wij hebben veel deskundigheid op het gebied van

11 Inhoudsopgave Jaarverslag Missie, visie en strategie 7 offshore windproductie, onder meer door onze ervaring met het eerste Nederlandse windpark op zee NoordzeeWind. Ook in het buitenland maakt Nuon gebruik van deze deskundigheid. In september 2010 realiseerde Vattenfall het grootste windpark ter wereld voor de zuidoostkust van Engeland. In oktober van hetzelfde jaar kondigde Vattenfall aan 1 miljard te investeren in het DanTysk-project voor de bouw van een offshore-windpark in de Noordzee, vlakbij het Duitse eiland Sylt. Daarnaast investeert Nuon grootschalige warmte- en koudeoplossingen die resulteren in een fors lagere CO 2-uitstoot. Voor deze activiteiten hebben wij een ambitieuze doelstelling geformuleerd om het aantal aansluitingen van huishoudens en zakelijke klanten te verdubbelen van op 1 januari 2008 tot op 1 januari Op het gebied van stadskoeling heeft Nuon in 2010 een tweede koudecentrale in Amsterdam geopend met een totaal vermogen van 60 MW, waarvan bijna de helft door zakelijke klanten in de directe omgeving is gecontracteerd. Deze milieuvriendelijke energiebron vervangt de traditionele koelingapparatuur van deze klanten, waardoor de CO 2-uitstoot tot wel 75% vermindert. Betrouwbaar Energie is een basisvoorziening voor huishoudens en bedrijven. De betrouwbaarheid van de productie en levering is dan ook een randvoorwaarde voor ons succes. Dit betekent dat wij verouderde energiecentrales tijdig vervangen en dat onze overige installaties zorgvuldig worden onderhouden. In 2010 heeft groot onderhoud plaatsgevonden in onze twee kolencentrales, namelijk de Hemweg- en de Willem Alexander- centrale. Zoals al vermeld, boeken wij gestage voortgang met de bouw van de drie nieuwe gasgestookte centrales. Deze zullen bijdragen aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, omdat deze centrales zeer goed in staat zijn de wisselende toevoer van windenergie te compenseren. Een nieuwe structuur voor de toekomst De samenwerking met Vattenfall heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor zowel onze klanten als ons personeel. Een aanzienlijk deel van onze mensen werkt nu in internationale teams, waardoor er kansen ontstaan om ook in andere Europese regio s aan de slag te gaan. De internationale uitwisselingsprogramma s die medio 2010 zijn geïntro duceerd maken dit verder mogelijk. In het laatste kwartaal van 2010 zijn diverse wijzigingen in de organisatiestructuur voorbereid, die met ingang van 1 januari 2011 van toepassing zijn geworden. Als onderdeel van de strategische herpositionering is de geografisch georiënteerde divisiestructuur vervangen door internationale business-divisies. Hierdoor kan de focus meer komen te liggen op winstgevendheid binnen de hele Vattenfall-organisatie, inclusief Nuon. Bovendien stelt het ons in staat om effectiever de stap te zetten naar een duurzamere energieproductie en een lagere CO 2-uitstoot. Een extra voordeel is dat de onderlinge contacten tussen de medewerkers in de diverse landen worden gestimuleerd, hetgeen de verspreiding van best practices en leerprocessen over de gehele organisatie versterkt. In 2010 hebben we een gezonde basis gecreëerd voor ons succes in de toekomst. De uitdagingen waarvoor we zullen worden gesteld zullen talrijk zijn. We zijn uitstekend voorbereid om daarin een goede balans te vinden, in de continue dialoog met onze belangrijkste stakeholders en in de realisatie van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. In dit verband introduceerde Vattenfall, en daarmee Nuon, de volgende kernwaarden in 2010: Veiligheid: dit omvat betrouwbaarheid, beschikbaarheid, de veilige keuze; Prestatie: dit staat voor actiegericht, resultaatgericht, thuishorend bij de besten; Samenwerking: dit omvat win-win relaties, samenwerkingsverbanden en eerlijkheid.

12 Inhoudsopgave Jaarverslag 8 Nuon Energy Jaarverslag 2010 Hoogtepunten in 2010 Januari Mei Afstoting van Nuon Duitsland Op 18 maart 2010 is Nuon Deutschland GmbH, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010, overgenomen door ENERVIE AG. In 2009 stelden de Europese mededingingsautoriteiten deze verkoop als randvoorwaarde voor de transactie met Vattenfall. Nuon opent tweede koudecentrale Maart Juni Huib Morelisse benoemd als nieuwe CEO Ingebruikneming Zoneiland Almere In maart werd bekendgemaakt dat Øystein Løseth als Chief Executive Officer van N.V. Nuon Energy zou worden opgevolgd door Huib Morelisse. Øystein Løseth is in april benoemd als CEO van Vattenfall AB. Huib Morelisse is per 1 juli 2010 in zijn nieuwe functie gestart. Op 26 mei 2010 hebben we een nieuwe koudecentrale geopend ten behoeve van onze zakelijke klanten in Amsterdam-Zuidoost. Deze centrale met een vermogen van 60 MW maakt gebruik van het koude water in een nabijgelegen meer om de aangesloten kantoren en gebouwen te koelen. Op maandag 21 juni, zowel de eerste dag van de zomer als de langste dag van het jaar, werd het Zoneiland van Nuon in Almere officieel geopend. Het Zoneiland bestaat uit 520 zonnecollectoren, verspreid over een oppervlakte van m 2. Zo n huishoudens zijn aangesloten op het Zoneiland.

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nieuwe energie Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nuon in één oogopslag Vattenfall AB en N.V. Nuon Energy hebben op 1 juli 2009 hun krachten gebundeld om samen een toonaangevende Europese energieonderneming

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Referentiescenario De WETO-studie (World Energy, Technology and climate policy Outlook 2030) bevat een referentiescenario

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen 30920572-Consulting 10-0198 Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt Eindrapport Arnhem, 12 april 2010 Auteurs:E. Benz,

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011/12. Building the Best. Een jaar van transformatie

Halfjaarverslag 2011/12. Building the Best. Een jaar van transformatie Halfjaarverslag 2011/12 Building the Best Een jaar van transformatie Inhoud Maxeda DIY Group in het kort Voorwoord Maxeda DIY Group Onze Winkelketens 2 / Maxeda DIY Group Halfjaarverslag 2011/12 Maxeda

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results.

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results. Smarter Decisions. Better Results. 1 Beat the business case Nuon Heat Esther Sanders, Rob Caarls 2 Agenda Nuon Heat De situatie voorafgaand aan het project Primaire doelstelling(en) De aanpak De uitkomsten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux

Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa. Benelux Nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte Schone, betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa Benelux Elektriciteit: behoefte en productie Nederland heeft steeds meer elektriciteit nodig.

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland

Hernieuwbare energie in Nederland Hernieuwbare energie in Nederland Nieuwe business modellen Amsterdam, 25 juni 2015 Rapport over hernieuwbare energie in Nederland Accenture en Climex onderzoeken kansen binnen het veranderende energielandschap

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet PERSBERICHT Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet Arnhem, 12 januari 2009 Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij RWE. Essent zal dan deel uitmaken van de

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten

CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland 2014 CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland 2014 Door: Paul Noothout, Esther Eggink, Kees van der Leun Datum: 18 december 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

Electrabel, MVO en verpakkingen

Electrabel, MVO en verpakkingen Electrabel, MVO en verpakkingen..over dingen waar een trots bedrijf graag nog meer verstand van zou willen hebben. 27 oktober 2010, Probos Janneco Pothuis Manager Sustainable Energie Electrabel Nederland

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening:

Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Rol van WKK in een toekomstige Nederlandse energievoorziening: Betaalbaar & betrouwbaar? Robert Harmsen ECN Beleidsstudies COGEN Symposium Zeist 22 oktober 2004 Een blik naar de toekomst (1) Four Futures

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport

Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport 1. Introductie Essent 2. Energie keten Ketenmanagement Energy Management Group(tradingfloor) Portfolio trading Dispatch

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE Een nieuwe ambitie in energie Verschuiving focus Noordwest-Europese markt naar regio Zuid-Holland Van elektriciteitsproductie naar energie Regionale binding MPP3 in nauwe

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie