Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag"

Transcriptie

1 Communicatieve Vaardigheden 2 Eindverslag HBO-Verpleegkunde jaar 2 Suzanne van Vliet Studentnummer: Groep 2A2 Docent: Daaf Kronenburg Datum: 14 juni 2013

2 Inhoud Inleiding...2 Leeswijzer...2 Leerdoelen...3 Stiltes laten vallen...3 Doorvragen...3 Empathie tonen...3 Sterkte/zwakte analyse...4 Conclusie...5 Eindgesprek...6 Gespreksvorm...6 Casus...6 Gespreksanalyse voorlichtingsgesprek...7 Reflectieverslag Bijlagen

3 Inleiding In blok 4 van het tweede jaar HBO-Verpleegkunde heb ik het vak Communicatieve Vaardigheden (COVA) 2 gevolgd. Dit vak is een vervolg op COVA 1, waarin wij basale communicatieve vaardigheden hebben geleerd. Bij COVA 2 zijn wij dieper op deze vaardigheden ingegaan en hebben wij een aantal gespreksvormen geoefend. Dit waren de volgende gespreksvormen: intake/anamnesegesprek, inventariseren gedragsdeterminanten, voorlichtingsgesprek, adviesgesprek, slechtnieuwsgesprek en ontslaggesprek. Leeswijzer Aan het begin van het blok heb ik een aantal leerdoelen geformuleerd op het gebied van communicatieve vaardigheden. Deze leerdoelen staan uitgebreid beschreven en toegelicht in dit verslag. Daarna heb ik mijn sterke en zwakke vaardigheden geanalyseerd aan de hand van de feedbackformulieren uit de COVA 2 lessen. Voor mijn eindopdracht heb ik gekozen om een voorlichtingsgesprek uit te voeren. Dit gesprek is op film gezet en daarvan heb ik 3 minuten uitgewerkt in een gespreksanalyse. Het verslag eindigt met een reflectie van het gesprek en alternatieven voor toekomstige gesprekken. Veel lees plezier! 2

4 Leerdoelen Tijdens de eerste les van COVA 2 heb ik drie leerdoelen geformuleerd op het gebied van communicatieve vaardigheden waar ik dit blok aan zou gaan werken. Per leerdoel zal ik de keuze verantwoorden en uitleggen hoe ik deze leerdoelen heb gerealiseerd. De leerdoelen zijn SMART, oftewel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Stiltes laten vallen Leerdoel: Tijdens het oefenen van de verschillende gespreksvormen bij het vak COVA 2 wil ik voldoende, ten minste 3 per gesprek, stiltes laten vallen om de zorgvrager informatie te laten verwerken of om emoties de ruimte te kunnen geven. Ik heb voor dit leerdoel gekozen omdat het laten vallen van stiltes iets is wat ik tijdens een gesprek gauw vergeet. Ik vind het een belangrijke interventie tijdens een gesprek omdat het zorgt voor rust en structuur in het gesprek, en omdat het belangrijk is dat de zorgvrager ruimte krijgt om na te denken en zichzelf te uiten. Ik heb dit leerdoel gerealiseerd door er op sommige momenten bewust bij stil te staan dat ik tijdens het gesprek af en toe mijn mond moet houden. Bij COVA 1 had ik al gemerkt dat dit soms voor mijzelf ongemakkelijk aan kan voelen maar dat het voor de zorgvrager juist erg prettig is als er niet continu gepraat wordt. Daardoor vond ik het dit blok ook minder moeilijk om stiltes te laten vallen. Doorvragen Leerdoel: Tijdens het oefenen van de verschillende gespreksvormen bij het vak COVA 2 zal ik doorvragen naar wat de zorgvrager vertelt om de zorgvrager meer erover te laten vertellen en eventuele problemen te verhelderen. Ik heb voor dit leerdoel gekozen omdat ik het belangrijk vindt om een onderwerp ruimte te geven tijdens een gesprek en er niet overheen te praten, wat nog wel eens wil gebeuren. Dus als de zorgvrager ergens over begint wil ik daar op doorvragen zodat hij daar meer over kwijt kan. Ik heb dit leerdoel gerealiseerd door gewoon door te vragen naar wat de zorgvrager vertelde tijdens de gesprekken, soms deed ik dit gecombineerd met het geven van een samenvatting van wat de zorgvrager vertelde. Dus op deze manier: U zei dat u, hoe vond u dat?. Empathie tonen Leerdoel: Tijdens het oefenen van de verschillende gespreksvormen bij het vak COVA 2 wil ik bij alle gespreksvormen empathie tonen door begripvol te reageren op emoties van de zorgvrager en door emoties te erkennen. Ik heb dit leerdoel gekozen omdat empathie tonen bij elke gespreksvorm belangrijk is. Door empathie te tonen voelt de zorgvrager zich meer op zijn gemak en creëer je een betere band met de zorgvrager. Ik heb dit leerdoel gerealiseerd door bewust met empathie te reageren op wat de zorgvrager aan mij vertelde. Bij het ene gesprek deed ik dat meer dan bij het ander. 3

5 Bij sommige gesprekken bleek het nog wel lastig te zijn om empathie te tonen, zoals bij het oefenen van het anamnesegesprek. Sterkte/zwakte analyse Tijdens de lessen van COVA 2 heb ik een aantal gespreksvormen geoefend. Hierbij hebben klasgenoten mij geobserveerd en feedbackformulieren voor mij ingevuld (deze zijn te vinden in de bijlage van dit verslag). Bij het analyseren van deze feedbackformulieren kwamen er een aantal sterke en zwakke punten met betrekking tot mijn gespreksvaardigheden naar voren. Deze zal ik per gespreksvorm beschrijven. De sterke punten staan met + aangegeven en de zwakke punten met -. Tot slot formuleer ik de sterke en zwakke punten die het meest naar voren kwamen tijdens de gesprekken. Anamnesegesprek + Bij het anamnese gesprek verwoordde ik duidelijk het doel van het gesprek en nodigde ik de patiënt uit tot het vertellen van haar verhaal. Ik stelde daarbij veel open vragen. Ik toonde begrip voor de zorgvrager en ondersteunde haar bij het vinden van antwoorden op de vragen. Ik had een open houding, was vriendelijk en rustig. - Ik moest nog iets meer doorvragen en concretiseren wat de zorgvrager mij vertelde tijdens het gesprek. Ik vatte het gesprek weinig samen. Ik toonde bewust op sommige momenten empathie, dit kwam niet heel spontaan. Ik had een open houding. Voorlichtingsgesprek + Ik benoemde duidelijk het doel van het gesprek, stemde dit af met de zorgvrager en ging in op haar wensen. Ik bracht veel structuur in het gesprek door het af en toe samen te vatten. Ik had een open houding en maakte oogcontact. - Er kwam weinig emotie los bij de zorgvrager. Hier had ik iets meer op door kunnen vragen, om erachter te komen wat de informatie met de zorgvrager deed. Adviesgesprek + Ik benoemde duidelijk het doel van het gesprek en laat de zorgvrager haar verwachtingen uitspreken. Ik verhelder het probleem door open vragen te stellen. Ik had een open houding, was rustig, geïnteresseerd en ik was begripvol/toonde empathie. Ik vroeg veel door waardoor de zorgvrager haar gedachten en emoties kon uiten. - De eindsamenvatting was niet duidelijk genoeg. Slechtnieuwsgesprek + Ik open het gesprek goed en breng gelijk het slechte nieuws met een korte toelichting. Ik laat de zorgvrager haar gevoel uiten en reflecteerde gevoelens van de patiënt. Ik gaf een samenvatting om het probleem duidelijk te maken. Ik had een rustige en open houding. Ik vroeg door naar de gevoelens van de zorgvrager waardoor de zorgvrager hier meer over kwijt kon. 4

6 - Ik had wat moeite met de frustraties van de zorgvrager. Ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik had iets meer gevoelsreflecties kunnen toepassen. Ontslaggesprek + Ik benoem het doel van het gesprek. Ik ga in op de gevoelens van de patiënt met betrekking tot het naar huis gaan. Ik vraag voldoende door. Ik rond het gesprek goed en volledig af. Ik heb een prettige houding en goed stemgebruik. - In het feedbackformulier staan geen verbeterpunten. Wel kan ik er zelf nog aan toevoegen dat ik wat weinig doorvroeg naar de ervaring/emoties van de zorgvrager toen hij begon over het feit dat hij zich schaamde voor zijn prothese. Conclusie Uit bovenstaande sterke en zwakke punten blijkt dat mijn sterke punten met name zijn dat ik een open en rustige houding heb naar de zorgvrager. Ik kom over het algemeen begripvol en geïnteresseerd over. Ik ben duidelijk in het benoemen van het doel van het gesprek en ik breng structuur in het gesprek door samenvattingen te geven. Uit de gesprekken blijkt dat ik bij sommige gespreksvormen moeite heb met tonen van empathie. Waarschijnlijk omdat ik op dat moment teveel gericht ben op het geven van informatie en het krijgen van informatie van de patiënt, zoals bij het anamnesegesprek. Ook vind ik het moeilijk om met boosheid om te gaan. Ik weet dan niet goed hoe ik daarop moet reageren. De gespreksvorm die ik het meest lastig vond om te doen was het slechtnieuwsgesprek. Dit vond ik moeilijk omdat ik mensen niet graag slecht nieuws geef en omdat er vele uiteenlopende emoties bij de zorgvrager los kunnen komen. Vooral als iemand erg boos wordt om het slechte nieuws en ik kan deze boosheid goed begrijpen, dan weet ik soms niet goed hoe ik daarop moet reageren. Tijdens de les merkte ik wel dat het vaak al genoeg is om de emoties (zoals de boosheid) ruimte te geven en de zorgvrager duidelijk te maken dat hij/zij het recht heeft om boos te zijn door de emoties te erkennen. 5

7 Eindgesprek Gespreksvorm Voor mijn eindopdracht heb ik ervoor gekozen om het voorlichtingsgesprek uit te voeren en op te nemen. De reden van deze keuze is dat voorlichting geven iets is wat ik in de toekomst vaak zal moeten doen en het is een belangrijke verpleegkundige interventie. Bovendien is het wettelijk verplicht om de patiënt te informeren over zijn ziekte, aandoening en/of behandeling (mits hij dit zelf ook wil weten). Deze interventie wil ik daarom goed beheersen. Casus Verpleegkundige Je bent verpleegkundige op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis. Mevrouw van Doorn is via de arts naar jou toe verwezen om voorlichting te krijgen. Mevrouw van Doorn is een 35 jarige vrouw. Zij weegt 89 kilo en een BMI van 30, wat betekent dat zij ernstig overgewicht (obesitas) heeft. Door haar overgewicht heeft zij een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in haar bloed en atherosclerose (een adervernauwing door het afzetten van vetdeeltjes op wand van de aderen). Dit is jouw eerste gesprek met haar. Het doel van het gesprek is om mevrouw van Doorn voor te lichten over het overgewicht, de gevaren van haar overgewicht, wat een gezonde leefstijl is en wat zij moet doen om af te vallen. Hopelijk zorg een gezonde leefstijl er bij mevrouw voor dat haar klachten zullen afnemen. Patiënt Jij bent mevrouw van Doorn. Je bent een 35 jarige vrouw met zwaar overgewicht. Uit het gesprek met de arts bleek dat je door je overgewicht een te hoge bloeddruk hebt, een te hoog cholesterolgehalte in je bloed en aderverkalking. Je bent erg geschrokken van dit nieuws en weet niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Je bent door de cardioloog doorverwezen naar de verpleegkundige om voorlichting te krijgen over een gezonde leefstijl. 6

8 Gespreksanalyse voorlichtingsgesprek In de tabel hieronder heb ik 3 minuten van het voorlichtingsgesprek, wat terug te zien is in het filmpje, uitgewerkt. Ik heb het gesprek uitgewerkt van 00:38-03:43 min. Het filmpje is terug te vinden via deze link: De titel van het filmpje is Toetsopdracht COVA 2 HvA voorlichtingsgesprek Suzanne. Iter/itee Ik wil het daar graag over hebben met u, over uw overgewicht en wat u daaraan kunt doen en hoe dat ontstaat. In/e x F/E/A /Meta Vorm In Meta Informatie/ structuur +/-, en beoordeling respons itee + Alternatief Is goed, oké, prima. +, zorgvrager gaat akkoord met het doel van het gesprek. Is er van tevoren als iets wat u graag zou willen weten? Ex F Gesloten vraag +, een gesloten vraag is in dit geval goed omdat er misschien niets is wat mevrouw van te voren zou willen weten. Ja. Ja ik wist altijd al eh, dat ik te zwaar was. Dat ben ik eigenlijk mijn hele leven al. Maar ik had nooit gedacht dat het en zo ernstig was, zo veel overgewicht, en dat het zulke gevolgen kan hebben. Ja daar ben ik mij echt rot van geschrokken. +, zorgvrager geeft aan waar zij behoefte aan heeft. Ja? U had dat niet verwacht? In F Gesloten vraag, concretiser- + 7

9 Ik dacht een paar kilootjes zwaarder, nouja, dan maar een wat dikkere buik. Maar zo werkt het niet blijkbaar. Dat vind ik wel heel erg. Kunt u mij daar misschien wat meer over vertellen? Wat voor effect dat op mijn gezondheid heeft? en, doorvragen +, de zorgvrager doet haar verhaal. Ja, jazeker. Ehm, nouja. Overgewicht ontstaat eigenlijk in eerste instantie door wat wij eten en de mate waarin wij bewegen. Je moet het zo zien, iedereen heeft ongeveer 2000 calorieën per dag nodig. Dat kun je ook op de verpakking van producten zien staan, hoeveel calorieën erin zitten. Als je elke dag meer dan 2000 calorieën eet, en je daarbij niet beweegt, dan is de kans heel groot dat je daarvan aankomt. Ja, oké. In F Informatie + +, ze luistert. En, ehm, daarnaast is het zo dat als je meer vet eet of meer suiker eet, dat zijn ongezonde dingen om te eten, en daarmee neemt het vetpercentage toe in je lichaam. En ehm, ook in uw bloedvaten. Daar heeft u ook informatie over gehad toch? Ehm ja, maar ik het dat niet echt begrepen. Oké. Zou u daar wat meer over willen weten? In F Informatie, gesloten vraag In F Gesloten vraag. Behoeftebepaling

10 Ja, ja heel graag. Ze zij wel iets over de bloedvaten en iets met cholesterol ofzo. Maar wat nou precies Ja, ja klopt. Nou als je dus veel vette dingen eet, daar zit cholesterol in, in vet eten. En door het te eten komt het ook in het bloed terecht. Cholesterol is een soort van vet molecuul, en dat kan dan in de wand van de aderen blijven plakken. Oh en dan gaan ze dicht zitten ofzo? Ja. Nou je moet het eigenlijk zo zien dat het laagje eh, aan de wand wordt steeds dikker waardoor op een gegeven moment, als het echt te dik wordt, dat eh, dat er gewoon geen ruimte meer is in het bloedvat om het bloed er doorheen te laten stromen. En dan ga je dus dood?! In F Informatie + +, geeft aan wat haar behoeften zijn qua informatie. +, stelt een vraag n.a.v. de gegeven informatie. In F Informatie +/- Misschien iets te rechtdoorzee. +, de informatie kwam blijkbaar hard aan waardoor ik de zorgvrager heb laten schrikken. De boodschap is nu wel duidelijk. Nou, ja het is wel heel gevaarlijk ja Snapt u dat? In F Gesloten vraag. + Ja, maar ik schrik er wel + 9

11 heel erg van ja. Ja, het zal wel even een eng verhaal voor u zijn. In E parafrase + 10

12 Reflectieverslag Ter afsluiting van het verslag volgt hier de reflectie. Ik heb hierbij volgens het reflectiemodel van Korthagen gereflecteerd. Dit model is een cyclus dat bestaat uit 5 fasen waarbij fase 5 en fase 1 eigenlijk dezelfde fasen zijn, namelijk het handelen. Fase 5 is dan het handelen in een nieuwe situatie. Fase 1: handelen Wat is er gebeurd? Er heeft een voorlichtingsgesprek plaatsgevonden waarbij ik de rol van verpleegkundige innam en mijn medestudent Cathy de rol van mevr. van Doorn (de zorgvrager). Wat vond ik daarin belangrijk? Ik vond het in dit gesprek belangrijk dat de zorgvrager de informatie zou krijgen waar zijn behoefte aan had en wat belangrijk voor haar is om te weten. Tot welke leerdoelen heeft dit geleid? Aan het begin van het blok heb ik een aantal leerdoelen geformuleerd. Deze staan tevens beschreven op pagina 3 en 4 van dit verslag. Dit waren tevens mijn leerdoelen voor het voorlichtingsgesprek, maar dan nog iets concreter: - Ik zal de behoeften van de zorgvrager bepalen door ernaar door te vragen; - Ik zal de zorgvrager op haar gemak stellen door empathie te tonen; - Ik zal de zorgvrager ruimte geven voor haar emoties en de kans geven om zelf iets te vertellen door stiltes te laten vallen. Fase 2: terugblikken op het handelen Wat wilde ik? Ik ging een voorlichtingsgesprek geven over obesitas. Ik wilde de zorgvrager dus zo goed mogelijk voorlichten. Ik wilde het gesprek goed beginnen door het doel van het gesprek te benoemen en de behoefte van de zorgvrager te bepalen. Daarna wilde ik gaan inspelen op de behoefte van de zorgvrager en ervoor zorgen dat zij alle informatie goed begrepen had. Wat voelde ik? Ik had mij voorbereid op het gesprek, maar toch voelde ik mij wat onzeker toen we begonnen. In de loop van het gesprek nam deze onzekerheid wel af en bleek het allemaal best goed te gaan. Wat dacht ik? Ik dacht tijdens het gesprek vooral aan alle informatie die ik zou kunnen vertellen. Ik probeerde mij echt in te leven in de situatie van de zorgvrager, ondanks dat Cathy niet echt een vrouw met overgewicht is. Ik moest mijn fantasie dus weer gaan gebruiken. Cathy kwam geloofwaardig over in de dingen die zij zei waardoor dat niet zo moeilijk was. Ik dacht er bij het geven van informatie aan dat het begrijpelijk moest zijn voor de zorgvrager, ik vermeed dus het gebruik van vakjargon, en dat het aan zou sluiten aan haar behoeftes. 11

13 Wat deed ik? Ik benoemde aan het begin van het gesprek het doel van het gesprek en deed een behoeftebepaling bij de zorgvrager door haar te vragen of er al iets was wat zij wilde weten. Naar aanleiding daarvan ben ik haar informatie gaan geven. Ik kwam erachter dat ik veel te vertellen had. Ik vind het ook een interessant onderwerp. Daardoor vertelde ik soms misschien iets teveel verschillende dingen achter elkaar. Om ervoor te zorgen dat de zorgvrager deze informatie toch zou onthouden heb ik de gegeven informatie een paar keer samengevat. Ik toonde empathie tijdens het gesprek en vroeg door naar de gevoelens en gedachten van de zorgvrager. Ik had alleen zoveel te vertellen dat ik vergat om af en toe stiltes te laten vallen. Dit heb ik tijdens het gesprek maar één keer gedaan op een moment dat een stilte voor mijn gevoel echt gewenst was, en dat was eigenlijk niet eens een lange stilte. Dit leerdoel heb ik dus niet helemaal goed aangepakt. Wat wilden, voelden, dachten en deden de anderen uit mijn projectgroep? Cathy (de zorgvrager) en Merit (de observator) hebben feedbackformulieren voor mij ingevuld. Daardoor weet ik ook hoe zij het gesprek ervaren hebben. Cathy vond dat er een duidelijke structuur in het gesprek aanwezig was en dat de informatie aansloot bij de vragen die zij stelde. Zij merkte dat ik in ging op haar emoties (empathie tonen) en doorvroeg naar haar gevoelens en gedachten. Dat waren overigens ook mijn leerdoelen. Zij vond wel dat ik meer gebruik had kunnen maken van stiltes in het gesprek. Merit gaf aan dat mijn behoeftebepaling aan het begin van het gesprek wat uitgebreider had gekund en dat ik nog wat meer door had mogen vragen naar de emoties van de zorgvrager. Als ik iets aan Cathy vroeg dan gaf zij daar meestal ook uitgebreid antwoord op. Dat was prettig, want ik kon daardoor goed bepalen waar haar behoeftes lagen en hoe ik daar op in kon spelen. Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten Uit wat ik in fase 2 beschreven heb blijkt dat ik tijdens het voorlichtingsgesprek zoveel te vertellen had dat ik de zorgvrager weinig ruimte gaf om na te denken, informatie te verwerken of zelf iets te vertellen. Empathie tonen en doorvragen naar gevoelens en gedachten deed ik wel goed, alleen had ik nog meer door kunnen vragen naar haar emoties. Ook vatte ik het gesprek samen waardoor het wat overzichtelijker werd voor de zorgvrager. Fase 4: alternatieven ontwikkelen voor de aanpak Bij een volgend gesprek wil ik meer stiltes laten vallen en niet teveel informatie in één keer geven. Ook wil ik een wat uitgebreidere behoeftebepaling doen aan het begin van het gesprek, zodat ik beter weet aan welke informatie de zorgvrager echt behoefte heeft. Fase 5 (= fase 1 van de vorige cyclus): uitproberen in nieuwe situaties Bij (voorlichtings)gesprekken in de toekomst zal ik bovenstaande alternatieven meenemen in mijn aanpak. 12

14 Bijlagen - Feedbackformulieren voorlichtingsgesprek door zorgvrager en observator; - Feedbackformulieren medestudenten anamnesegesprek, voorlichtingsgesprek, adviesgesprek, slechtnieuwsgesprek 2x en ontslaggesprek. 13

15 Feedbackformulier zorgvrager 14

16 15

17 Feedbackformulier observator 16

18 17 Feedbackformulieren medestudenten >>>

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2

Hogeschool van Amsterdam. Toetsopdracht Cova 2. Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371. Vak: Cova 2 Hogeschool van Amsterdam Toetsopdracht Cova 2 Door: Nikita van Gilst Studentnummer: 500636371 Klas: Lv12-2a2 Vak: Cova 2 Docent: D. Kronenburg Datum: 14-06-2013 Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Beschrijving

Nadere informatie

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe

COVA 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentennummer: Klas: 2B2. Lerares: L. te Hennepe COVA 2 Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Lerares: L. te Hennepe Inhoudsopgave Inleiding 2 Casus 3 Leerdoelen 3 Sterkte zwakte analyse 4 Gespreksanalyse 6 Reflectie 9 Bijlagen 12

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

Eindopdracht Cova 2 Stage

Eindopdracht Cova 2 Stage Eindopdracht Cova 2 Stage Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 Vak: COVA 2 Docent: Meneer Kronenburg Inleverdatum: 12 januari 2013 Inhoudopgave Inleiding Blz. 3 Reflectieverslag Cova lessen 1,2

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek

Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek Eindopdracht: COVA 1 & 1S Probleemverhelderend gesprek Door: Nikita van Gilst (500636371) Klas: 2a2 (vorige klas 1e2) Vak: COVA 1&1S Docent: Marjoke Hoekstra Inleverdatum: Week 2 Inlevervorm: Herkansing

Nadere informatie

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5.

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5. Naam: Joyce Stuijt Leerlingennummer: 500635116 Klas: 2B2 Vak: Cova 2S Docent: I. te Hennepe Datum: 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les zingeving 3 Les rouw en verlies 3 Les euthanasie 4 Doorvragen

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek

Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Gespreksopening: -begroet de zorgvrager -benoemt het doel v/h gesprek. Benoemt goed het doel van het gesprek Feedbackformulier anamnesegesprek gestructureerd/ met behulp van een vragenlijst Naam verpleegkundige : Lisa de Wit Naam observator : Chermaine papa Casus: Specifieke leerdoel(en) verpleegkundige: Structuur

Nadere informatie

Reflectie simulatiegesprek

Reflectie simulatiegesprek Reflectie simulatiegesprek Naam: Iris Maring Studentnummer: Klas: VD1E2 Vak: diëtistische vaardigheden Docent: I. Meeldijk Datum: 20-04-2013 Casus Deze reflectie heeft als doel om terug te kijken op mijn

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde

Toets Cova 2S. Hogeschool van Amsterdam. Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432. Opleiding: HBO Verpleegkunde Toets Cova 2S Hogeschool van Amsterdam Naam: Lauri Linn Konter Studentnr.: 500642432 Klas: LV12-2E2 Opleiding: HBO Verpleegkunde Vak: COVA 2S School: Hogeschool van Amsterdam Stageplaats: Amethist verslavingszorg

Nadere informatie

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen

OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen www.nvcfeedbackbox.com OEFENBOEK In verbinding feedback geven en ontvangen OEFENBOEK NCV FEEDBACKBOX 2010 KOOTSJ AI-Opener, Tilburg, Nederland Eerste druk, november 2010 Dit oefenboek hoort bij de NVC

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

ADHD: je kunt t niet zien

ADHD: je kunt t niet zien ➂ ADHD: je kunt t niet zien Je ziet het niet aan de buitenkant. Je kunt niet gelijk naar iemand kijken en zeggen: die heeft ADHD. Dat kan een voordeel zijn. Als iemand niet weet dat jij het hebt, dan kunnen

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632

Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10. Studentnummer: 10043632 Opdracht Communicatieve vaardigheden (COVA) module 10 Naam: Esther Boers Studentnummer: 10043632 Klas: HDT 3G Opleiding: Huidtherapie Opdracht A Adviseren, gespreksvormen: het diagnose-recept model versus

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM 1/19/2015 Samenwerken Project 2 Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM Inhoudsopgave Individueel procesverslag... 3 Reflectieverslag Thema Leiderschap en leiderschapsstijlen... 6 Observatieformulier... 7 Test

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Blok 3 Blok 3: We hebben oor voor elkaar Blok 3: Algemeen: In dit blok stimuleren we de kinderen om oor voor elkaar te hebben. De lessen gaan over communicatie, over praten

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

360 graden Peerfeedback

360 graden Peerfeedback 360 graden Peerfeedback Naam: Han van de Donk Klas: 1D SLB-docent: S. Brukx Datum: 25/01/2015 360 graden feedback Professioneel Gedrag Student: Han van de Donk... SLB Docent: Sarina Brukx... Ingevuld door

Nadere informatie

Manoevreren in de driehoeksverhouding naasten, patiënten en zorgverleners. Cilia Linssen, ICISZ

Manoevreren in de driehoeksverhouding naasten, patiënten en zorgverleners. Cilia Linssen, ICISZ Manoevreren in de driehoeksverhouding naasten, patiënten en zorgverleners Cilia Linssen, ICISZ Meneer van Dam heeft het koud Workshop Reflectie op ervaring als naaste Patronen rond naasten van de palliatieve

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Kinderen op bezoek op de Intensive Care Kinderen op bezoek op de Intensive Care Informatie voor ouders/verzorgers Als een ouder of een familielid op de Intensive Care is opgenomen, kan dit voor kinderen veel vragen oproepen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Aanmelden vooreen cursus Ik meld me aan voor een (wijk)activiteit, bijvoorbeeld een cursus, feest of bijeenkomst.

Aanmelden vooreen cursus Ik meld me aan voor een (wijk)activiteit, bijvoorbeeld een cursus, feest of bijeenkomst. DOCENTENHANDLEIDING Les 13 Gezondheidsbevordering gezond afvallen Taal en inburgering Deze les behandelt onderdelen van taalverwerving en woordenschat rondom het thema gezondheid - afvallen. De les heeft

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage Stoere Schildpadden

Bijlage Stoere Schildpadden Bijlage Stoere Schildpadden Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Stoere Schildpadden, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE

Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE Lotte huys VD2D1 10038906 Docent: D. van der put Inleverdatum: 25-03- 2011 Inleiding In het eenste leerjaar is er tijdens

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

C CO OV VA A 2S Eindverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 ja anuari 2013 DG LV12 2B2 Eline Fuhren 500640542

C CO OV VA A 2S Eindverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 ja anuari 2013 DG LV12 2B2 Eline Fuhren 500640542 COVA 2S Eind dverslag Verpleegkunde L. te Hennepe 15 januari 2013 DG LV12 2B2 500640542 Inhoudsopgave 1. Reflectieverslag bijeenkomst 1, 2 en 3 2. Thema 3. Extra informatie thema 4. Casus 5. Feedbackformulier

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

WIJNBERG& WIJNBERG voorbeeld REflEctIEvERslaG

WIJNBERG& WIJNBERG voorbeeld REflEctIEvERslaG & voorbeeld reflectieverslag Naam: - Betreft: Intake gesprek Datum: 2010 Inleiding: Op vrijdag vond mijn intake gesprek plaats bij dhr Wijnberg. De aanleiding tot dit bezoek komt voort uit dat op zeventien

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Positieve communicatie

Positieve communicatie Positieve communicatie Annemie Pachen Inleiding. Communicatie is een doorlopend proces waarin een individu via verbale en/of non-verbale symbolen met een bepaalde bedoeling, informatie geeft aan een ander

Nadere informatie

Online profileren THEMA 1. Verwachting van de stage. Uitvoering Terugkoppeling. Oriëntatie

Online profileren THEMA 1. Verwachting van de stage. Uitvoering Terugkoppeling. Oriëntatie 02 Oriëntatie Lesdoel: De student leert waarom stage binnen de opleiding hoort. En hebben een beeld van wat ze willen leren tijdens hun stage. Korte inhoud: De docent legt uit hoe de stageperiode in zijn

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Didactisch partnerschap

Didactisch partnerschap Didactisch partnerschap Vijf routekaarten om lastige situaties in het samenwerken met ouders te hanteren Het klinkt zo mooi: didactisch partnerschap. Zie daar als leraar maar eens een goede invulling aan

Nadere informatie

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Jonge kinderen denken graag na over de wereld. Dat uit zich al heel vroeg in bijvoorbeeld de vragen die ze stellen: waarom,

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Reflecteren. Uit: Intrapersoonlijk Vaardigheden leraren en competenties. Hoofdstuk 2 Vaardigheden. Inleiding

Reflecteren. Uit: Intrapersoonlijk Vaardigheden leraren en competenties. Hoofdstuk 2 Vaardigheden. Inleiding Reflecteren Uit: Intrapersoonlijk Vaardigheden leraren en competenties. Hoofdstuk 2 Vaardigheden Inleiding Onderwijs, een prachtig vak, en het geeft je energie: je bent altijd bezig, krijgt mooie dingen

Nadere informatie

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN 1/5 Reflectievragen van Korthagen Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Wat wilde ik bereiken? Ik wilde een leerling gaan begeleiden bij haar huisartsenstage, van het begin tot het eind van de stage en als

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie