Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015"

Transcriptie

1 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me rein maken. Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei Hij. Marcus 1: 40-41

2 Wegwijzer in de Sint Ursulaparochie Sint Adelbert gemeenschap. Kerkgebouw Minervaweg 7 Pastorie Apolloweg 2, 2624 MV Delft Secretariaat geopend van uur (behalve vrijdag) bankrekening NL 81 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap girorekening NL 25 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap website adres kopij H.H. Franciscus en Clara gemeenschap. Kerkgebouw Raamstraat 78 Pastorie Raamstraat 78, 2613 SE Delft Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag van u bankrekening NL 56 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 96 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 60 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula Kerkbijdragen F en C gemeenschap website adres kopij Maria van Jesse gemeenschap. Kerkgebouw Burgwal 20 Pastorie Burgwal 20, 2611 GJ Delft Secretariaat geopend van uur bankrekening NL 08 INGB t.n.v. R.K.Parochie Maria van Jesse website adres kopij Allerheiligst Sacrament gemeenschap. Kerkgebouw Poortlandplein 1 Pastorie Nassaulaan 2, 2628 GH Delft Secretariaat geopend van uur (behalve woensdag) girorekening NL 66 INGB t.n.v. RK St Ursula par. Allerh. Sacrament website adres kopij Pastoraal team. Aanspreekpunt voor Taakveld adres Telefoon Ben Bolmer ofm. Franciscus en Clarakerk Beleid en bestuur Maasland Bestuur, liturgie en pastoraat Dick Verbakel Maria van Jessekerk Liturgie en Sacramentskerk Paul Mantelaers Schipluiden Liturgie Jan Lamberts Den Hoorn Diaconie Maasland Diaconie en pastoraat José de Boer Adelbertkerk Catechese Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten. Website Sint Ursulaparochie: Secretariaat Sint Ursulaparochie: PCI Sint Ursulafonds: bereikbaar in de ochtenduren bankrekening: NL 25 INGB tnv PCI Sint Ursulafonds Delft Verhuizing of wijzigingen: Graag doorgeven bij de kerk waar u staat ingeschreven; de gegevens voor post, telefoon, of staan hierboven. 2

3 Van de Pastores Iedere dag Kerstmis én Pasen Op het moment dat u dit nummer van het parochieblad leest, liggen Kerstmis en de jaarwisseling al weer een tijdje achter ons. De kersttijd is weer voorbij, alle versieringen zijn opgeborgen tot volgend jaar, veel goede voornemens zijn gemaakt (en inmiddels misschien alweer bijgesteld?). Maar toch: wat kunnen we terugzien op goed bezochte en geweldig sfeervolle vieringen! Dat laatste was met name mogelijk dankzij het vele extra werk dat door zo velen van u in onze kerken is verricht! Soms is dat zichtbaar en hoorbaar vóór de schermen maar vaak speelt het zich áchter de schermen af. Mede namens alle mensen die meevierden zeg ik u hartelijk dank daarvoor! En ook bedankt voor de vele prachtige wenskaarten die wij via de post mochten ontvangen. En nu weer verder met de gewone gang van zaken. Zo lijkt het tenminste! Want na enkele gewone groene zondagen in februari nadert de paarse veertigdagentijd alweer met rasse schreden. Met andere woorden: Kerstmis ligt nog maar net achter ons of Pasen is alweer in aantocht. Het zijn twee hoogfeesten waarin twee verschillende gebeurtenissen uit het leven van Jezus centraal staan: met Kerstmis zijn geboorte en met Pasen zijn verrijzenis. Maar als ik naar deze twee kernmomenten in de heilsgeschiedenis kijk vanuit het perspectief van hun praktische consequenties voor ons gedrag in het dagelijks leven, dan zijn de verschillen opeens veel minder groot. Sterker nog: dan vallen die verschillen weg! De geboorte van het Kind wil ons ertoe inspireren om Jezus ook in ons geboren te laten worden, Hem in ons aan het licht te laten komen doordat wij het aandurven om als het ware de plek van Jezus in de kribbe in te nemen en voedsel te zijn voor diegenen voor wie wij een naaste kunnen zijn. Dat vraagt van ons om gedragsverandering, om een nieuwe start, om bekering, om opstanding, om verrijzenis. En net zo vraagt Pasen van ons dat wij het licht van Christus in onszelf aan het licht laten komen, dat wij nieuwe mensen worden die zich inzetten voor vrede op aarde in de ruime zin des woords. Van harte wens ik u toe dat wij elke dag van ons leven in woord en daad zowel van Kerstmis als van Pasen mogen getuigen. Al is het maar een beetje. Mede namens mijn collega s, Paul Mantelaers, pastoraal werker Dopen in de Sint Ursulaparochie De Maria van Jessekerk, Sacramentskerk, Adelbertkerk en de Franciscus en Clarakerk vormen samen de Ursulaparochie. Iedere maand is er gelegenheid om uw kind in één van deze kerklocaties te laten dopen. De locatie en de voorganger van de doopvieringen wisselt per maand; de doopvieringen zijn altijd op zondagmiddag. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond; tijdens deze avond ontmoet u ook de andere ouders die hun kind willen laten dopen. Wij willen deze avond graag met u in gesprek gaan over de betekenis en de achtergrond van het sacrament van de doop, natuurlijk is er ook ruimte voor al uw vragen. De voorbereidingsavonden beginnen om uur, na aanmelding krijgt u hierover nader bericht. De data voor de doopvieringen voor de komende maanden zijn: voorbereidingsavond doopvieringen voorganger kerklocatie 24 februari 1 maart uur pastoor Bolmer Adelbertkerk 17 maart 22 maart uur pastor Verbakel Maria van Jessekerk 21 april 26 april uur pastor Verbakel Sacramentskerk 13 mei 17 mei uur pastor Verbakel Maria van Jessekerk 23 juni 28 juni uur pastoor Bolmer Franciscus en Clarakerk Mocht u geïnteresseerd zijn om uw kind te laten dopen, neem dan contact met ons op. Diny van der Stap Daphne Aukema

4 Sint Ursulaparochie Rijkdommen Het nieuwe jaar is begonnen, waarbij over de jaarwisseling positief nieuws is te melden: het aantal gewonden door vuurwerk is kleiner dan het jaren is geweest. In onze kerken hebben we ook mooi nieuws meegekregen: het licht is in de wereld gekomen! Met dat licht kunnen wij de reis het nieuwe jaar in aanvaarden zodat wij ook voor anderen licht mogen brengen. Ik wil iedereen dan ook nog alle goeds wensen voor Privé mochten wij eerste kerstdag de verjaardag van onze jongste dochter vieren. Eén dag met zoveel feest, dat voelt als een zeer gezegende dag. Een dag die veel energie geeft, energie om ook weer te delen. En dat delen begint meteen goed: van 18 t/m 25 januari was de 'week van gebed voor de eenheid'. Samen met de andere christelijke geloofsgenootschappen in Delft reiken naar eenheid, de overeenkomsten ontdekken die ons één laten zijn. Inleiding op de lezingen Weekend 31 januari en 1 februari 4e zondag door het jaar 1e lezing: Deuteronomium 18,15-20; evangelie: Markus 01,21-28 Jezus legt een boze geest het zwijgen op. Kan Hij blijkbaar. Zijn goedheid is sterker dan het kwaad. Ook vandaag de dag. Moet je ook maar geloven. Zien we bar weinig van. Moet je inderdaad in geloven, en naar dat geloof optreden: goedheid overwint uiteindelijk, niet altijd meteen. Is mijn geloof dan sterk genoeg om inderdaad goed te blijven zijn? Weekend 7 en 8 februari 5e zondag door het jaar 1e lezing: Job 7, ; evangelie: Markus 01,29-39 Hoe actueel kan een lezing zijn. Job schetst het beeld van het menselijk bestaan: Een werkdag van zwoegen, uitkijken naar loon, uitzichtloos gepieker, s nachts verlangen naar de ochtend, bij het opstaan alweer naar de avond, overdag alleen maar zorgen aan je kop. Je leven is in een vloek en een zucht voorbij. Is dat alles? Goede vraag: is dat alles? Voor mij? Weekend 14 en 15 februari 6e zondag door het jaar 1e lezing: Leviticus 13, ; evangelie: Markus 01,40-45 Wie aan een ziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen. Hij moet roepen: Onrein! Onrein! Hij moet apart wonen, buiten de mensengemeenschap, aldus het Oude Testament.. Ziekte isoleert. Dat was Gods Wet, dacht men. Wat een ommezwaai bracht Jezus: Ik was ziek en jij hebt mij bezocht, behandelde mij niet als een stuk vuil. Hoe zit dat bij mij? Ook voor het delen met buitenlandse studenten wil ik jullie bijzondere aandacht vragen. In het vorige nummer van het parochieblad is een oproep gedaan 'Dutch Friend' te worden. Je dagelijks leven nu en dan delen met studenten die lange tijd, tot 18 maanden, familie en vrienden missen en graag iets van Nederland meekrijgen. Dan wil ik jullie aandacht nog vestigen op een meer prozaïsch delen, te weten de actie Kerkbalans die weer van start gaat. Vorig jaar is het financiële tekort van de parochie meegevallen (minder dan vooraf begroot), een tekort is het nog wel. Er wordt hard gewerkt om de kosten te beperken, daarnaast is uw aller bijdrage in de inkomsten van groot belang. Als bestuur zijn wij dit jaar begonnen met ons te bezinnen op onze taak in de kerk en in de maatschappij. In het verlengde van de eerder gehouden bezinningsdagen en inmiddels ook in bredere kring besproken uitwerking van met name het Pastoraal beleidsplan trappen wij dit jaar weer af met een bezinningsdag. U hoort nog van ons... Jaap Wijnia, bestuurslid Woensdag 18 februari Aswoensdag 1e lezing: Joël 02,12-18; evangelie: Matteus 06, Iets geven aan een goed doel, bidden en vasten: dat is iets tussen God en jou. Zegt Jezus. Kan ik dat met Hem eens zijn? Je doet goed aan een ander. Niet om bedankt of gezien te worden. God ziet het en dat is genoeg. De veertigdagentijd kan ik benutten door iets extra s te doen voor iemand om mij heen én door meer stil te staan bij de persoonlijke relatie tussen God en mij. Weekend 21 en 22 februari 1e zondag veertigdagentijd 1e Lezing: Genesis 09,08-15; evangelie: Markus 01,12-15 God gaat een verbond aan met Noach. Maakt na de watersnood een nieuw begin: Nooit meer zullen de levende wezens door een watervloed verdelgd worden, aldus God. En toch hebben wij dat herhaaldelijk meegemaakt. Loze woorden dus? Of toekomstmuziek? Moeten wij met zo n nieuwe schepping meewerken? Toewerken naar een wereld waar ieder veilig is? Weekend 28 febr. en 1 maart 2e zondag veertigdagentijd 1e Lezing: Genesis 22, a A; Evangelie: Markus 09,02-10 Abraham moet zijn zoon offeren. In die tijd waren mensenoffers heel gewoon. Jij offerde je toekomst in ruil voor overlevingsweldaden van de godheid. Maar deze God blijkt geen mensenoffers te willen. Hij wil levende mensen die aan anderen doorgeven wat hun zelf wordt gegund: deel van leven. Gun ik anderen wat mij wordt gegeven? Met dank aan pater Dries van den Akker s.j. 4

5 Sint Ursulaparochie Geestverruimend in februari Weg van vergeven volgens bisschop Tutu Aartsbisschop Desmond Tutu liet de wereld zien hoe krachtig vergeving en compassie kunnen zijn. Volgens Tutu is verzoening de enige oplossing want, zo zegt hij Wraak vernietigt beide partijen. Wij hebben geen toekomst zonder vergeving. Voor Desmond Tutu is dit de diepe waarheid van het evangelie: waar haat is, zoeken naar wegen van verzoening. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie liet aartsbisschop Desmond Tutu jarenlang vele tranen om de verhalen van ruim slachtoffers en daders. Om vervolgens geëmotioneerd te roepen: We mogen nooit vergeten wat tijdens de apartheid is gebeurd, anders kan dit land niet helen. Maar wraak en vergelding zijn geen optie. Vergeving wel. Samen met zijn dochter Mpho Tutu beschreef hij een viervoudig pad waarin je tot vergeving kunt komen. In deze vier stappen leer je te erkennen wat je verkeerd hebt gedaan en dat verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten volle uit te spreken / te bevestigen. De weg van vergeving is een reis, zegt Tutu, een reis op het pad van vergeving. Pastor José de Boer zal u in twee avonden door het boek meenemen en de vier stappen met u verkennen. Het is niet noodzakelijk dat u het boek hebt gelezen of in uw bezit hebt. Data en tijd: wo. 4 en 18 februari, uur Locatie: pastorie Sacramentskerk Begeleiding: José de Boer pw Vrijwillige bijdrage: 6,00 Op de vleugels van een lied Gelukkig degenen die liederen tot hun beschikking hebben. Pelgrims zingen onderweg naar het bedevaartsoord reisliederen, boeren neuriën terwijl ze bezig zijn op hun akker. Kinderen zingen tijdens hun spelletjes op straat. Er zijn minstens Nederlanders die zingen als hobby hebben en daar per week meer dan één uur mee bezig zijn. Daarmee is zingen de populairste hobby van Nederland. Kunt u zich een viering voorstellen zonder muziek en zang? Het geloof leeft van verhalen, maar die verhalen krijgen een wonderlijke kracht, als ze tot je komen in de vorm van een lied. Graag nodigen we u uit voor de derde avond over (kerk) muziek met als onderwerp: gregoriaans. Datum en tijd: di. 10 februari, uur Locatie: Jozefzaal Begeleiding: P. Veenswijk Vrijwillige bijdrage: 3,00 Film om naar uit te kijken: Monsieur Lazhar Als een onderwijzeres op een keurige basisschool zelfmoord pleegt komt Bachir Lazhar, een Algerijnse immigrant, haar vervangen. Zijn lesmethoden blijken nogal ouderwets, maar de pijn van de kinderen voelt hij haarfijn aan. De kracht van deze vreemdeling om zijn leerlingen te bereiken zit in zijn vermogen tot mededogen. Datum en tijd: zo. 15 februari, uur Locatie: De Schelp Vrijwillige bijdrage: 4,00 Aanmelden voor deze activiteiten: of Pastor José de Boer, parochiecatecheet, Jan van der Knaap, coördinator Geestverruimend Kerkengroep Esteli De Kerstmaaltijd was een feestelijk gebeuren. De pianisten Leo en Hans speelden voor ons mooie kerstliederen terwijl wij genoten van een hapje en een drankje en een heerlijke warme maaltijd. Pastor Ben droeg een mooi gedicht voor. Het was een zeer geslaagde avond. Iedereen bedankt voor de gulle bijdrage. De volgende maaltijden zijn op 30 januari en 27 februari om u. in de Tuinzaal van de pastorie aan de Raamstaat. Alle parochianen van de Sint Ursulaparochie die wil- len deelnemen aan de maaltijd zijn van harte welkom. Hebt u een kennis die ook graag naar de maaltijd komt dan is ook hij of zij van harte welkom. De entree is 1,50 voor de maaltijd en de collecte is een vrijwillige bijdrage voor een project. Voor deelname nieuwkomers of bij verhindering kunt u bellen naar Geertje Verre, ( ) of Corrie van der Meer ( ) of mailen naar dit in verband met de inkoop. Ik wens u allen een gezegend 2015 en graag tot ziens! Geertje Verre 5

6 Sint Ursulaparochie Vrijwilliger in de kerk Door het stormachtige weer voor Kerst ga ik nu maar eens met de auto naar Tanthof, naar Annelies Koperdraat, vrijwilliger in de Adelbertkerk. Achtergrond Annelies is ruim vijftig jaar geleden geboren en getogen in Delft. Ze was de jongste in het gezin met boven zich drie zussen en een broer. Na de middelbare school is Annelies voor haar studie maatschappelijk werk naar de sociale academie in Ede vertrokken waar zij op kamers ging wonen. Zij praktiseerde daar meteen de oecumene want zij was de eerste katholieke student op de academie! Gelukkig woonde er ook familie in de buurt. Mede daardoor en doordat ze al snel lid werd van het nog steeds bestaande Gospelkoor Shirchadasj ( zing een nieuw lied ), voelde ze zich daar prima thuis op de Veluwe. Doordat een van haar studiegenoten rolstoel gebonden was en daardoor niet mee kon met de gewone werkweek naar Parijs, zocht haar groep een andere bestemming waar hij wel mee naar toe kon. Dat werd een week Taizé, een oecumenische gemeenschap gesticht door de inmiddels overleden broeder Roger. Iedere zomer komen duizenden jongeren uit heel Europa maar ook van daarbuiten naar Taizé, voor ontmoeting en bezinning. Als u er nooit geweest bent, helaas; het is alleen voor jongeren! Dagelijks leven Annelies is druk met mantelzorg voor haar moeder, vrijwilligerswerk en haar hobby s pianospelen en zwemmen. Hoewel ze eigenlijk nooit zomaar impulsief iets koopt, heeft ze vlak na haar vaders dood in 2006 een piano gekocht en is weer les gaan nemen. Als vrijwilliger zet zij zich onder andere in als budgetcoach. Ooit hielp ze bij het opstarten ervan bij Humanitas. Nu vallen de budgetcoaches per november onder Participe. Met de jaren zijn er meer mensen die een beroep doen op een budgetcoach terwijl ook hun problemen complexer en de schulden vaak groter zijn dan voorheen. Daarom zijn er nu afspraken gemaakt over welke mensen door de vrijwillige budgetcoaches geholpen kunnen worden en voor wie de inzet van professionals vereist is. Per februari gaat Annelies aan de slag bij Fusion Zorg, een nieuwe organisatie die haar diensten aanbiedt voor ouderen en hulpbehoevenden die ondersteuning en zorg willen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio Delft. De organisatie is net opgestart en wil het aanbieden van ondersteuning en zorg voor een belangrijk deel invullen met (re-integratie-)medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Annelies gaat daar als coach voor de medewerkers aan de slag. Na haar studie kwam Annelies weer naar Delft. Zij werkte als maatschappelijk werker en de laatste jaren als gezinsbegeleider in Delft maar ook als straatcoach in Den Haag. Annelies heeft voorwerk gedaan voor het interview en geeft af en toe aan dat ze iets graag vermeld wil zien! Zo ook dat zij vanuit haar werkervaring, met lede ogen zag hoe soms laagdrempelige voorzieningen als een aantal mannen met een container vol sportspullen om de jeugd na school te laten sporten in de buurt, wegbezuinigd werden. Gelukkig keren dergelijke initiatieven nu terug in de vorm van buurtsportcoaches die niet alleen zorgen voor een sport- en beweegaanbod in de wijk maar ook als belangrijk doel hebben het leggen van verbindingen met kinderopvang, onderwijs, welzijn en cultuur. Annelies is een aantal jaar geleden gestopt met werken om voor haar moeder te kunnen zorgen. Dat kost nogal wat tijd omdat haar moeder nu in Ede woont en zij in Delft dus dat betekent veel op en neer gereis. Na haar vaders pensioen zijn haar ouders namelijk naar Drenthe getrokken mede om zich daar als vrijwilligers in te zetten voor de natuur. Daarna zijn ze naar Ede verhuisd. 6

7 Sint Ursulaparochie Activiteiten in de kerk Annelies is alweer een paar jaar actief met de kinderwoorddienst in de Adelbertkerk en de aanbidding van de Monstrans in de kapel van de Maria van Jessekerk. In de kinderwoorddienst zijn er gemiddeld zo n 10 kinderen tussen de twee en dertien jaar. Een van de inspiratieboekjes voor de invulling van de kinderwoorddienst is een protestants boekje. Aan de hand van het thema van de lezing in de Heilige mis, gaan de kinderen bijvoorbeeld knutselen. Er gaat soms veel tijd in de voorbereiding zitten. Zo hebben de kinderen in de maand van Franciscus (oktober) minipijtjes aan gekregen die ze zo leuk vonden dat ze die eigenlijk niet meer uit wilden doen! Een keer in de zes weken heeft Annelies dienst bij de aanbidding van de Monstrans die iedere donderdag van elf tot twaalf uur in de kapel is. Na het binnenbrengen van de Monstrans is er een uur stilte waarna met gebed en zang de stilte na een uur weer verbroken wordt. Annelies heeft een wens die ze graag wil delen nu de mogelijkheid van dit interview langskomt: het lijkt haar leuk als de verschillende kerkgemeenschappen in Delft elkaar een of twee keer per jaar ontmoeten op een dag vol activiteiten, workshops, themagesprekken etc. Samen eten, samen muziek maken, uitgaan van elkaars kracht en ruimte voor elkaars eigenheid om te (laten) zien dat geloven (ook) fijn en plezierig is. Motivatie Bij de vraag naar haar motivatie voor het vrijwilligerswerk in de kerk komt het gesprek al snel op moeder Teresa. In 2011 kwam Annelies als vrijwilliger terecht in het Rotterdamse huis van de Missionarissen van Naastenliefde, de orde die gesticht werd door moeder Teresa, bekend van haar goede werken in Calcutta, India. In het Rotterdamse huis staan de soepkeuken en de vrouwenopvang centraal. Annelies hielp daar als vrijwilliger in de keuken. Annelies ervaart in de gemeenschap waar vrouwen vanuit verschillende culturele achtergronden samenkomen, de grote kracht van vrouwen en de kracht van het samen bidden. Het klooster biedt een rustplaats voor haar als de prikkels in de maatschappij even te veel worden. Kort na haar eerste ervaringen bij de zusters in Rotterdam werd zij hier in Delft actief in de kerk. Marie-José Hijnekamp Nederland gidsland? We denken vaak dat Nederland een voorbeeldig land is wat mensenrechten betreft. Maar onlangs is Nederland tot twee keer toe op de vingers getikt op dat punt. Nederland is begin december gekapitteld over de weigering van het kabinet om uitgeprocedeerde asielzoekers van bed, bad en brood te voorzien. Mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties hebben een noodbrief - een zogenaamde Urgent Appeal Letter - gestuurd aan de Nederlandse regering. De brief roept Nederland op om onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en noodhulp te bieden aan asielzoekers die nu dakloos zijn. Dit soort communicatie wordt alleen aan overheden verstuurd in spoedeisende gevallen, wanneer er sprake is van (dreigende) ernstige gevolgen voor betrokkenen. "Het helpen van migranten die op straat leven is geen kwestie van liefdadigheid, de Nederlandse regering is op grond van internationale wetgeving verplicht om noodhulp te bieden", zegt een van de rapporteurs. Iets eerder riep het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) Nederland ook al op om iedereen die kwetsbaar is te voorzien van vitale levensvoorzieningen, zoals een veilige plek om te slapen, voedsel en kleding. Dus ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Nederlandse beleid werd als onmenselijk omschreven. Deze uitspraak deed de Raad naar aanleiding van een klacht die de Protestantse Kerk in Nederland (via de CEC, de Conferentie van Europese Kerken) in 2013 heeft ingediend. Het ECSR bestaat uit vijftien onafhankelijke experts uit de lidstaten die zijn aangesloten bij de Raad van Europa. Het probleem is dat bepaalde groepen asielzoekers en migranten in Nederland geen recht op opvang hebben. Het gaat bijvoorbeeld om vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland zoals uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd of van wie de verblijfsvergunning is verlopen. Volgens de Nederlandse overheid moeten ze terugkeren naar hun land van herkomst. Ze mogen ook niet werken en krijgen geen sociale bijstand om bijvoorbeeld eten, drinken of kleding te kopen. Wel heeft iedereen die op Nederlands grondgebied verblijft recht op 'medisch noodzakelijke zorg'. Minderjarigen hebben bovendien recht op onderwijs en ook recht op opvang. Voor volwassenen zonder verblijfsrecht erkent de Nederlandse overheid dit recht niet. Zij leven onder vaak erbarmelijke omstandigheden op straat, in leegstaande gebouwen of in zelfgecreëerde noodvoorzieningen. Soms krijgen ze hulp van particulieren, zelforganisaties, kerken en maatschappelijke organisaties. Wij zien ons land graag als een gidsland. Dan moeten we ook het goede voorbeeld geven. Staatssecretaris Teeven is echter bang voor een aanzuigende werking. Hij heeft zijn standpunt niet veranderd na de oproep van de VN-experts. Hij wacht tot een comité van Europese ministers zich over de zaak heeft gebogen. Dat kan nog wel een paar maanden duren. Amnesty schrijfgroep, Afd. Sint Ursulaparochie, J. Kuizenga 7

8 Sint Ursulaparochie Oriëntatiedag op Vronesteyn Op zaterdag 28 februari is de jaarlijkse oriëntatiedag priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam van uur op Vronesteyn te Voorburg. God heeft een bedoeling met het leven van iedere mens. De vraag is echter hoe dit plan van de Heer eruit ziet voor jou. Wat is jouw roeping? Priester worden in deze tijd? Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden. De oriëntatiedag is speciaal voor jou om antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot het priesterschap. Het is dé gelegenheid om eens met de rector en met priesterstudenten te spreken. Je kunt uitvinden hoe de opleiding in elkaar zit en hoe anderen ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De dag vindt plaats op Vronesteyn. Het is dus tevens mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven. Heb je er wel eens over gedacht om diaken te worden? De eerste apostelen stelden in Jezus naam door handoplegging en gebed diakens aan ten behoeve van de zorg voor de ondersteuning (Hand. 6, 1-6). Naast liturgie en catechese is het de taak van de Kerk actief te zijn in diaconie teneinde het geloof te verkondigen in daden van liefde. Zou je als man van geloof als diaken beschikbaar willen zijn in dienst van de Heer? Dan is het echt te overwegen om je te oriënteren op het ambt van diaken. Op dit moment zijn zes kandidaten in opleiding tot permanent diaken. Zij hebben er voor gekozen om een wending te geven aan hun leven om, na de nodige studie en vorming, te zijner tijd als diaken vanuit het geloof dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 28 februari 2015, van uur op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg (drie minuten lopen van station Leidschendam-Voorburg). - Rector Walter Broeders: Tel.: , - drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde voor permanent diakens: Mobiel: , Zie ook: 8

9 Sint Ursulaparochie Taizévieringen Al jaren is er iedere maand een Taizéviering in de Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn. Helaas was het afgelopen jaar de opkomst niet groot, daarom hebben we besloten dat we dit jaar nog maar vier Taizévieringen verzorgen op zondagavond. De eerste viering is op 15 februari. De Taizévieringen worden gehouden in de Mariakapel, een sfeervolle en besloten ruimte waar we met kaarsen, muziek en zang een klein uur bij elkaar zullen zijn. Tijdens de gebedsviering lezen we het evangelie van de zondag en is er voldoende ruimte voor stilte en gebed. Daarbij staat het kruis van Taizé met de iconen centraal opgesteld en branden er vele waxinelichtjes wat een bijzondere sfeer uitstraalt. Er is altijd live muziek, dwarsfluit, fluit en klarinet, wat de sfeer ten goede komt en de prachtige melodieën ondersteunt. Zo wordt het lied een gebed waarin het verlangen naar God voelbaar wordt. Na de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee. Komt U ook? 15 Februari om uur: Taizéviering in de Mariakapel (rechts vooraan in de kerk) van de Antonius en Cornelius kerk, Hoornseweg 11, Den Hoorn. Het is zeker de moeite waard om deze sfeervolle viering eens mee te maken. We nodigen u van harte uit een keer aanwezig te zijn en de sfeer te proeven. De andere Taizévieringen in 2015 worden gehouden op: 10 maart 27 september 13 december Diny van der Stap Jan Lamberts Adventsactie Met het motto groot denken, klein doen, veilig op weg in Cairo hebben we in onze kerken van de Ursulaparochie aandacht besteed aan het project van de Blauwe Zusters in Cairo. Bij het ter perse gaan van dit parochieblad waren nog niet alle opbrengsten van de collectes bekend. Wij hebben wel gehoord van het enthousiasme voor het werk van deze zusters, dus we hopen dat we het streefbedrag hebben gehaald. In het volgende nummer zullen wij u daar zeker over kunnen vertellen. Namens de samenwerkende MOV s Delft, Marija Ruigrok-Kerklaan PCI Sint Ursulafonds In het vorige Parochieblad heeft de PCI u geïnformeerd over het Diaconaal Weekend en de verbinding gelegd naar Kerstmis. Het Diaconaal Weekend ligt al enige tijd achter ons (22-23 november). Wij hadden u beloofd de opbrengst van de collectes in de vier locaties mee te delen. Er is gul gegeven! De opbrengst bedroeg 1.321,51. Alle gevers heel hartelijk dank voor dit mooie resultaat! Ook in 2015 zullen weer veel mensen ons nodig hebben. Laten we onze kerstgedachte in het nieuwe jaar nog lang vasthouden. Hoe we op de kerstdagen met elkaar omgingen, kunnen we ook in het nieuwe jaar in de praktijk brengen. Helpt u ons weer om te helpen? Voor onze medemens (vaak dichterbij dan u denkt) in nood blijft het in het komend jaar hard nodig. U kunt uw gift overmaken op: NL 25 INGB Met uw hulp kunnen wij weer andere mensen helpen; hartelijk dank hiervoor. 9

10 Sint Ursulaparochie Vastenactie 2015: Grenzeloos Samenleven in Benin De bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Benin. Pater Gerard Blesgraaf woont en werkt al 20 jaar in Karimama in het noorden van Benin op de grens met Niger, langs de waterstroom die de natuurlijke grens vormt tussen Benin en Niger. Aangrenzende landen van Benin zijn Nigeria, Niger, Burkina Faso en Togo. Benin heeft 10 miljoen inwoners, waarvan 45% onder de 15 jaar is en 39% onder de armoedegrens leeft. In het dorp Karimama wonen mensen, in de hele gemeente zijn dat er De streek is arm, er zijn geen verharde wegen en er is geen goed water. Wat de streek het hardst nodig heeft, is een goede weg naar de grote steden. De parochie van pater Gerard Blesgraaf in Karimama heet: Parochie van de Heilige martelaren van Oeganda en valt onder het bisdom van Kandi. In deze parochie is al een lagere school opgericht in oktober Het kerkterrein is omgeven met een muur van 600 meter van 3 meter hoog, wat nodig is om de nomaden buiten te houden. Het Peulvolk, een nomadenstam, trekt namelijk met hun vee rond en dat eet alle beplanting van de tuinen op die ze tegenkomen. De basisschool ligt op het kerkterrein en is de beste school van de streek. Er zitten 150 kinderen op de school en elk jaar slagen alle eindleerlingen. Het is daarom logisch dat de ouders dringend vragen om de voortzetting van deze school met een College voor hoger onderwijs. Omdat de mensen arm zijn, is het niet mogelijk om hun kinderen naar een school te sturen ver van huis. Ver van huis vinden zij geen plek waar zij veilig opgevangen kunnen worden. Het bisdom neemt de mensen aan die op de school gaan lesgeven. Hoewel de school katholiek is, worden er ook islamitische leraren aangesteld. Maar dat zijn geen islamfanatici. Er is in het land een heel goede relatie met de Islam. De grote feesten worden gezamenlijk gevierd. Pater Blesgraaf hoopt dat wij met elkaar: Ursulaparochie, Parochie van Sion en de parochie van het Westland tussen duin en tuin zijn school kunnen helpen verwezenlijken. Afgelopen september was hij nog in het Westland en toen heeft hij heel enthousiast over zijn werk gepreekt. Hij hoopt dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt en zijn project zal slagen! Vanuit Benin is er zelf ook al geld bijeen gebracht, zodat men alvast kan gaan beginnen. Het moet toch lukken dat wij met elkaar bij elkaar kunnen krijgen voor dit project dat bijdraagt om jongeren een kans te geven op een goede toekomst!!! We lazen pas een uitspraak van Victor Hugo: Hij die een schooldeur opent, sluit een gevangenis. Wij zullen u tijdens de vastenactie op de hoogte houden van alle activiteiten. Namens de SMOV (samenwerkende MOV s Delft), Marija Ruigrok-Kerklaan 10

11 Sint Ursulaparochie Brugklasproject In november zijn we begonnen met een gezellig groepje brugklassers! Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met elkaar en werden we rondgeleid in de Maria van Jessekerk. We hoorden veel interessante dingen en gingen kijken op diverse bijzondere plekjes. Onze tweede bijeenkomst had als thema de Bijbel. Er was aan de jongeren gevraagd hun eigen Bijbel mee te nemen en er een verhaal uit te kiezen. We keken een stukje film over de bruiloft van Kana, bespraken hoe de Bijbel in elkaar zit en wat de betekenis is van de Bijbel voor ons leven van alledag. De quiz wat staat waar in de Bijbel, met een aantal vragen die binnen een bepaalde tijd beantwoord moesten worden, maakte ook onderdeel uit van de avond en zorgde voor een wedstrijdsfeertje. En omdat we in de Advent zaten zijn we de avond geëindigd met het versieren van een kaars. Dat werden mooie creaties! De derde bijeenkomst had als onderwerp de persoon van Jezus. Zoon van God, Messias, Christus, Verlosser, Vredesvorst, Licht der Wereld, allemaal namen die men aan Jezus geeft maar.. wie is Hij voor óns? Boeiende gespreksstof! Op een van de bijeenkomsten nam iemand een vriend mee die bij hem aan het logeren was, dat was erg leuk. Dus wil iemand zich nog aansluiten bij de groep en eventueel een vriend of vriendin meenemen, dat kan! Van harte welkom! De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 14 februari in het jongerencentrum aan de Kappeyne v.d. Coppellostraat 4 van tot uur. Werkgroep Brugklasproject Kindercatecheseproject Een licht op ons pad Samen op weg naar Pasen Na het succes van de bijeenkomsten afgelopen najaar van het catecheseproject Een licht op ons pad bieden we de kinderen van de Ursulaparochie nog een project aan van drie bijeenkomsten in de vastentijd. Tijdens deze bijeenkomsten staan de vastentijd, de Goede Week en Pasen centraal. We willen dieper ingaan op de betekenis van de vastentijd; ook willen we de kinderen laten zien wat de Goede Week inhoudt. Dit doen we aan de hand van Bijbelverhalen uit het oude en nieuwe testament maar de kinderen zullen ook nu weer zelf aan de slag gaan en iedere week iets moois mee naar huis nemen. Dit project biedt uw zoon of dochter de mogelijkheid verdere verdieping te krijgen in het geloof en de katholieke kerk gedurende zijn/haar kinderjaren. Aswoensdag Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet komen en voor het altaar staand van de De bijeenkomsten zijn op de onderstaande woensdagavonden van uur in de kinderruimte van de H.H. Franciscus en Clarakerk (Raamstraat): 4 maart 18 maart 25 maart Dit project is vooral bestemd voor kinderen die het afgelopen jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, maar ook als uw zoon of dochter de vorige keer niet heeft deelgenomen aan het project is hij of zij van harte welkom. Dit geldt ook voor vriendjes en vriendinnetjes die niet kerkelijk zijn. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden (graag voor 23 februari) mail dan naar: We hopen dat deze bijeenkomsten net zoveel enthousiaste deelnemers zullen hebben als de vorige keer. Benjamin Geurts en Diny van der Stap, Werkgroep kind en geloof priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden: "Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren" Weerspreuken "Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar." "Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten." 11

12 Sint Adelbertkerk Kersttijd 2014 Dankzij de inspanningen van velen kunnen we weer terugkijken op mooie vieringen met de kerstdagen, Nieuwjaarsdag en de afsluiting met het feest van Driekoningen. Het is elk jaar vooral in de aanloop naar de feesten weer goed om te zien dat zoveel vrijwilligers zich inspannen om er weer iets moois van te maken. De schoonmakers, de kosters, de bloemschikkers, de koorleden, de kinderen van het kinderkoor met hun begeleiders, de werkgroep liturgie, de drukkers, de lectoren en het pastoresteam. En natuurlijk ook de medewerkers in de Adelberthof. Ik heb niet zelf alle diensten meegemaakt, maar wel mensen gesproken die de vieringen waarbij ik niet aanwezig was, hebben gevolgd. In de gezinsviering met Kerstmis, in een volle kerk, werd het verhaal van de geboorte van Jezus gevolgd, waarbij het kinderkoor onder nieuwe leiding optrad. Ze hadden nog wat steun van de ouders en parochianen nodig, maar dat komt wel goed. Kinderen die ook graag willen zingen, kunnen contact opnemen met het secretariaat. Ook de Nachtmis was goed bezet; wel misten we de extra muzikale bijdrage die in het boekje stond. Op Eerste Kerstdag ging pater Wijnhoven voor het laatst voor in een weekeindeviering. Het was een fijne en goede viering. Op Nieuwjaarsdag is de werkgroep Woord & Communieviering ingevallen voor pater Van den Akker. Fantastisch met hoeveel inzet zij weer een mooie viering verzorgd hebben. De afsluiting met het Driekoningenfeest en de kinderzegen had een verrassing in petto. Door de ziekte van pater Van den Akker zou er een Woord- en Communieviering zijn. Maar pastor Jules Dresmé (priester in Hilversum en omstreken) die toevalligerwijze logeerde bij zijn broer Paul, wilde graag voorgaan en had zich in de korte tijd die hij had goed voorbereid. Dus als hij nog eens logeert, is hij van harte uitgenodigd! Het was een feestelijke afsluiting van de kersttijd met een hele groep kinderen die door de kerk trokken en gezegend werden door de priester. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde kersttijd. P. Abbing MOV nieuws Zoals u wellicht gemerkt of gelezen heeft in de vorige editie van dit blad, zijn we in december begonnen met de herstart van de verkoop van fair tradeartikelen. Elke laatste zondag van de maand staan we weer paraat om u van dienst te zijn met de welbekende en ook nieuwe producten in de verkoop. Het enige verschil is alleen dat de zaterdagavondverkoop vervalt. De eerstvolgende verkoop is op zondag 22 februari. Tijdens de Advent is er in onze kerk gecollecteerd voor de Adventsactie. Dit keer voor het project 'Veilig op weg, een tehuis voor gehandicapte kinderen in Egypte', gesticht door de Blauwe Zusters. De collecte heeft 230,45 opgebracht. Dit is het bedrag zonder de individuele overschrijvingen per bank/giro, die rechtstreeks naar de actie gaan. Hartelijk dank voor uw giften. 18 Februari is het al weer Aswoensdag en dat betekent dat de Vastenactie in werking treedt. We gaan samen met het Westland en Sion meedoen aan het project Benin: het bouwen van een school. De kosten zijn Verdere gegevens hierover vindt u bij de algemene mededelingen op bladzijde 10 in dit blad. Om alvast te noteren: de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd houden we op woensdag 11 maart. In de volgende uitgave komen we hierop terug. MOV groep 12

13 Sint Adelbertkerk De Adelbertgemeenschap in Balans In 2012 is de Adelbertgemeenschap gestart met de Aktie Kerkbalans. In de afgelopen 3 jaar is er op financieel gebied in onze Adelbert veel gebeurd. En wel in positieve zin! Een aantal verliesgevende jaren hebben wij om kunnen buigen naar een positieve jaarafsluiting in 2014! Dit positieve resultaat is mede gerealiseerd dankzij uw bijdragen via de aktie Kerkbalans. Maar ook hebben natuurlijk de opbrengsten van de collectes, de misintenties en het kaarsengeld hieraan bijgedragen. Ook deze opbrengsten hebben een lichte stijging laten zien. Bovendien zijn de opbrengsten uit de verhuur van de ruimten toegenomen. Daarnaast hebben wij de afgelopen 3 jaar de kosten kunnen drukken. In 2013 zijn de schoonmaakkosten van de gebouwen nagenoeg nihil geworden en dit is alleen gelukt dankzij de 10 enthousiaste mensen die wekelijks de ruimten schoonhouden. Dit jaar hebben wij door aanpassing van de energiecontracten de energiekosten omlaag kunnen brengen. Overigens is - dankzij een spontane crowdfundingsaktie van pastor José - een mooie set kaarsenstandaards, welke bij uitvaarten gebruikt worden, aangeschaft. Ook is met de opbrengst van de verkoop van geschonken schilderijen een gedeelte van de kosten voor de verbetering van de geluidsinstallatie betaald. In december zijn de verwarmingsketels van de pastorie vervangen door energiebesparende ketels. Kortom, er gebeurt nogal wat in onze Adelbert. En wij kunnen met recht zeggen dat onze Adelbertgemeenschap een vitale gemeenschap is, een gemeenschap met vele mooie en inspirerende vieringen. Maar ook een gemeenschap met heel veel nevenactiviteiten op het gebied van diaconie en pastoraat, activiteiten welke gedragen worden door het pastoresteam en natuurlijk ook de vele vrijwilligers. Er zijn heel veel betrokken mensen, die de Adelbert een warm hart toedragen. Om alle vieringen en activiteiten te kunnen behouden, zijn natuurlijk de inkomsten van groot belang. En zoals u de afgelopen jaren gewend bent, ontvangt u deze maand weer een enveloppe met informatie over de Aktie Kerkbalans. Een enveloppe met informatie over hoe u de Adelbertgemeenschap extra kunt ondersteunen. Het bijgesloten formulier waarmee u kunt aangeven hoe u de Adelbertgemeenschap ook in 2015 wilt ondersteunen, zien wij graag binnen twee weken retour. Wij hopen, dat wij ook het jaar 2015 weer financieel positief kunnen afsluiten, zodat de Adelbertgemeenschap dank zij uw hulp een vitale gemeenschap kan blijven. Ton van Riet, budgethouder Adelbertgemeenschap Familieberichten Overleden: Coen van der Lugt Liberiastraat 17 Agatha van Yperen-Waser Vorrinkplein 99 Margaretha Sedee-van Bohemen J.J. Slauerhofflaan 83 Wij bidden voor de overledenen, dat zij in de vrede van de Heer mogen zijn en om kracht voor hen die zij achterlieten. In memoriam Op woensdagmiddag 3 december overleed thuis in het bijzijn van zijn gezin de heer Coen Eduard Marie van der Lugt. Dat gebeurde nadat 5 maanden geleden bij hem een pijnlijke kwaadaardige ziekte werd geconstateerd. Hij werd maar 69 jaar. Coen was een lieve, zorgzame man, vader, opa en vriend. Hij had vele talenten die hij niet voor zichzelf hield, maar die hij met anderen deelde. Zo profiteerden o.a. de zomerschool, de klaverjasvereniging en de nordic walking groep van zijn kennis en kunde. Onze kerk droeg hij een warm hart toe door zijn betrokkenheid bij het drukken van de parochieblaadjes en het rondbrengen daarvan. De Adelbertkerk was ook de kerk waaruit zijn 19- jarige dochter Cécile werd begraven. Afgelopen 9 december werd in een druk bezochte gebedsdienst afscheid van hem genomen en werd hij aansluitend op de begraafplaats Jaffa aan de aarde toevertrouwd. Coen geloofde in een voortbestaan na de dood en verwachtte daar met zijn dochter Cécile verenigd te worden. Moge die gedachte zijn vrouw, gezin, familie en vrienden tot steun zijn bij het verwerken van het verlies. Wij wensen hen steun, sterkte en alle goeds. Op 8 december 2014 is mevrouw Agatha Alida Maria van Yperen-Waser overleden; zij is 86 jaar geworden. In de maanden voor haar overlijden heeft ze nog verschillende mooie momenten mogen meemaken met haar familie: het huwelijk van haar zoon en verjaardagen van de kleinkinderen. Ze stond altijd klaar voor de kinderen en kleinkinderen. Haar man moest ze helaas al vroeg missen. Haar geloof was eenvoudig maar sterk aanwezig. Ze zag God overal, in alle kleine dingen om haar heen. De liederen die haar kinderen uitzochten voor de uitvaartplechtigheid zong ze altijd uit volle borst mee. Ze overleed vrij plotseling aan een hersenbloeding. Moge zij rusten in vrede. 13

14 Sint Adelbertkerk Van de vacaturebank Gezocht wordt naar parochianen die andere, veelal oudere parochianen willen gaan bezoeken en de contacten met de geloofsgemeenschap levendig willen houden. Er is nogal verwarring over degenen die wel, of degenen die niet bezocht worden. Parochianen die bezocht (gaan) worden, zijn in de regel mensen die geen of weinig aanloop hebben, die door hun leeftijd geïsoleerd dreigen te raken en met wie de contacten met de geloofsgemeenschap daardoor minimaal zijn. Parochianen die nog meedoen met de activiteiten van de geloofsgemeenschap door b.v. het bezoeken van de maandelijkse viering, of die bij de Zonnebloem bekend zijn, kunnen een beroep doen op bezoek, maar horen niet in eerste instantie tot de doelgroep. Willen we de vele contacten die er zijn voortzetten, hebben we vrijwilligers nodig om die mensen te bezoeken. Er vallen namelijk ook vrijwilligers af door ziekte, leeftijd, verhuizing e.d. We zijn, concreet, op zoek naar iemand die het leuk vindt samen met een oudere parochiaan kruiswoordpuzzels in te vullen. En we zijn op zoek naar iemand die er op uit wil met een dame in een rolstoel. Ook willen we de schoonmaakploeg uitbreiden. Er wordt op vrijdagmorgen onder schooltijd gewerkt en u bent om de week aan de beurt. Wilt u op deze manier een steentje bijdragen aan het welzijn van de kerk en de pastorie? U bent van harte welkom. Kom een keertje op proef en kijk of het u bevalt. Een mailtje naar is voldoende. U kunt me ook na de zondagse viering aanspreken bij het koffiedrinken. Paul Dresmé Kinderen in de kerk in februari Beste meisjes en jongens, Na een aantal mooie kinderwoorddiensten in de Adventstijd, een prachtige familieviering met Kerstmis en een, ik mag wel zeggen, spetterende Driekoningenviering, is het even stil met de kinderwoorddiensten. Eind februari en wel op 22 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Dan begint ook de voorjaarsvakantie, maar wij gaan al aan Pasen denken. In de Veertigdagentijd gaan we samen onderweg naar Pasen. Pasen is een groot feest: wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft. Op een groot feest bereiden wij ons natuurlijk goed voor en daarom is er in de Veertigdagentijd elke zondag een kinderwoorddienst. Dus zes zondagen achter elkaar kinderwoorddienst. De eerste op zondag 22 februari om uur. Welkom allemaal!! Werkgroep kinderwoorddienst Algemene informatie Secretariaat ma. t/m do. van uur tel Eerstaanspreekbare pastor Mw. J. de Boer, pw Algemeen coördinator Mw. T. Soethout Liturgie Mw. Ch. van Rooijen Diaconie Dhr. F. Daalmeijer Pastoraat Mw. M. van Winden Ouderenbezoekgroep Mw. M. van Doornick Gebouwenbeheer Dhr. F. Daalmeijer Vrijwilligerscoördinator Dhr. P. Dresmé Ledenadministratie Mw. M. Kröse Beheer Adelberthof Mw. R. Zwennes Correspondent - parochieblad Dhr. P. Abbing De Zonnebloem Dhr. F. Wenneker 14

15 H.H. Franciscus en Clarakerk Agenda februari 2015 Zo. 01 febr. Sluitingsdatum kopij parochieblad maart 2015 Wo. 04 febr u. Werkgroep kerkschoonmaak u. Pastorale Bezoekgroep Vr. 06 febr u. Eerste Vrijdagviering in dagkapel, daarna koffiedrinken u. Vrijwilligersavond Za. 07 febr u. Inzameling oud papier Ma. 09 febr u. Inleveren enveloppen Kerkbalans Do. 12 febr u. Inleveren enveloppen Kerkbalans u. Bingo in de Tuinzaal Ma. 16 febr u. Vergadering Locatieraad Za. 21 febr u. Schrijfochtend Amnesty International Vr. 27 febr u. Broodmaaltijd Esteli In het weekeinde van 21/22 januari ligt het maartnummer van het parochieblad klaar voor de contactpersonen in de pastorie. Kinderen in de kerk in februari Nog even terugblikken op de verderkijkers van de Adventstijd en Kerstmis. In de kinderkerstviering in de Franciscus en Clarakerk waren weer heel veel kinderen, maar ook ouders en ouderen die meegenoten van de mee-zing-liedjes, begeleid door een orkestje van prachtige muziek spelende kinderen, het kerstspel, vol overgave gespeeld door kinderen tussen de 3 en de 14 jaar. Voor ieder kind was er een eigen verderkijker, waarmee je niet alleen verder kunt kijken dan je neus lang is, maar ook dieper kunt kijken, met je hart! Nu, dat belooft wat voor het nieuwe jaar! Op zondag 1 februari is er, zoals elke eerste zondag van de maand een kinderwoorddienst tijdens de viering van uur. En op zondag 22 februari begint de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Vanaf dan is er weer elke zondag een kinderwoorddienst, passend bij het Vastenthema Met open handen. Samen met de kinderen van de kinderwoorddienst en de 1e communie willen we handen uit de mouwen steken, maar ze ook vouwen en openen. Wil je al meer weten? Mail met vragen of om op de hoogte te blijven: Op onder Franciscus en Clarakerk, kinderen, is ook alle actuele informatie te vinden. Namens de werkgroep Kinderen in de kerk Marjolein Kenselaar 15

16 H.H. Franciscus en Clarakerk Hartelijk dank Hartelijk dank voor al jullie goede en sympathieke wensen bij gelegenheid van het kerstfeest en rond de jaarwisseling. Heel veel kerst- en nieuwjaarspost heb ik gedurende afgelopen weken mogen ontvangen. Ik ben jullie daar zeer erkentelijk voor. Graag zou ik eenieder persoonlijk willen danken, maar gezien de hoeveelheid post is dit helaas niet mogelijk. Vandaar mijn dank via dit parochieblad. Tegelijkertijd hierbij hartelijk dank mede namens de communiteit voor uw goede wensen gericht aan de communiteit. Tevens heel hartelijk dank voor deelname en bijdrage aan de voorbereiding en verzorging van alle vieringen met en rond kerstmis. Zeer velen hebben zich weer geweldig ingezet op alle terreinen in en rond de kerk waardoor we kunnen terugzien op een bijzonder warm en inspirerend kerstfeest en op goed verzorgde vieringen. Dat we ook in dit nieuwe jaar ons enthousiast kunnen blijven inzetten voor ons samen kerk zijn. Wij wensen het elkaar van harte toe. Hierbij moge Gods zegen rusten op al onze plannen en bezigheden. Een zegenrijk Nieuwjaar gewenst. Pastor Ben Bolmer ofm. Familieberichten In Memoriam Op 19 december jl. overleed op 77-jarige leeftijd Cornelis (Kees) Straathof. Kees was iemand die de eenvoud en de gewone dingen van het leven wist te waarderen. Opsmuk en drukte waren niet aan hem besteed. De heilige Franciscus sprak hem bijzonder aan, juist omdat hij in hem een levensstijl herkende die hem na was. Diens omgang met Gods schepping en de natuur daarin was voor hem inspirerend. In zijn gezin was hij een zorgzame echtgenoot, vader en liefdevolle opa. In de Franciscus en Clarakerk voelde hij zich thuis; hij deed er veel voor. Wij mogen hem in dankbaarheid gedenken. Hij ruste in vrede. Bingomiddag Ouderen Onze bingomiddag is op donderdag 12 februari van u. in de Tuinzaal van de pastorie aan de Raamstraat. We wensen iedereen weer een gezellige middag toe. Martha Diepens Amnesty International De eerstvolgende Amnesty Schrijfochtend is op zaterdag 21 februari in de pastorie, Raamstraat 78, van tot uur. Amnesty schrijfgroep, Afd. Sint Ursulaparochie, J. Kuizenga Gebedsintenties Zo. 08 febr. Zo. 15 febr. Zo. 22 febr. Jo Timmers-Bonefaas Gerard en Greet Wilmer Henk Verbeij Jan van der Heijden Op de vrijwilligersbank Op diverse plekken in onze kerkgemeenschap is behoefte aan vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich best voor bepaalde taken in onze kerk willen inzetten. Om daar meer bekendheid aan te geven hebben we deze rubriek Op de vrijwilligersbank. We zoeken versterking van de kosters voor uitvaarten en andere bijzondere vieringen door de week. De koster zorgt dat alles klaar staat en ondersteunt de voorganger en uitvaartleider. Belangrijk werk om deze vaak emotionele vieringen zorgvuldig en met aandacht te laten verlopen. Voor deze functie wordt u ingewerkt door een ervaren koster. Namens de Locatieraad Frank Kenselaar 16

17 H.H. Franciscus en Clarakerk Vrijwilligersfeest Franciscus & Clara Net als vorig jaar is er weer een feestavond om de vrijwilligers van de Franciscus & Claragemeenschap te bedanken voor hun inzet. Op vrijdagavond 6 februari zijn alle vrijwilligers, met partner, van harte welkom om uur in buurthuis De Wending. We eten samen, kletsen gezellig bij en natuurlijk wordt er weer iets leuks georganiseerd. De avond duurt tot ongeveer uur. In verband met het eten dient u zich voor deze avond op te geven. Dat kan tot 1 februari bij het secretariaat. Telefoon (dinsdag en donderdag tussen en uur), of per naar: Namens Locatieraad en Pastoraatgroep, Hans Korpel, Hans van Wingerde, Leo Ruissen en Frank Kenselaar Algemene informatie Secretariaat (open: di. en do. van u.) Liturgie pastoor B. Bolmer ofm Catechese mw. G. Dijkgraaf Gemeenschapsopbouw vacature Diaconie mw. B. van der Boon mw. R. Stoppelenburg Correspondent parochieblad J.C.M. de Bruin Kerkdiensten Zie liturgierooster in dit parochieblad. Maandag t/m vrijdag: meditatie in de dagkapel uur Maria van Jessekerk Terugblik op de kersttijd Op 7 december was er het jaarlijks terugkerende adventsconcert. In een goed gevulde kerk kregen de bezoekers een prachtig gregoriaans concert aangeboden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de Schola van Nootdorp, Vox Latina en de heren van Deo Sacrum onder leiding van Peter Beijersbergen en aan het orgel Petra Veenswijk. Het programma bestond uit de volgende liederen: 1. Rorate Caeli 2. Magnificat ton 1 3. Salve Regina 4. Creator alme Siderum 5. Orgelmuziek van Louis Verne 6. Puer Natus est 7. Ave Maris Stella Al deze stukken werden afgewisseld door orgelspel op de thema s. Het was weer een prachtig concert, want het was muisstil in de kerk. Aan het einde was er dan ook een staande ovatie voor het koor. Clemens Ammerlaan Lichtjesavond Op dinsdag 9 december was er weer lichtjesavond in de stad, en natuurlijk ook in de Maria van Jessekerk. Het was een drukte van belang in de stad en zo n 8000 mensen bezochten de kerk om te luisteren naar de mooie kerstmuziek. Er was een mooi programma samengesteld. De koren Deo Sacrum en Vox Latina zongen prachtig. De kerk werd goed bezocht met luisteraars en mensen die de kerk kwamen bezichtigen, want deze kerk is zeker een bezoek waard, ook als rustpunt tijdens de omzwervingen in de drukke stad. De mensen genoten van de muziek. Clemens Ammerlaan 17

18 Maria van Jessekerk Zeer geslaagde Kerst Volkszang 2014 Dit jaar werd voor de 12 de maal de Kerst Volkszang georganiseerd. De Volkszang is geïnspireerd op de Volkszang die Pierre van Hauwe met veel succes op de Markt van Delft organiseerde. Het was daarom niet vreemd dat toen Nico Zwarts voor het eerst de Kerst Volkszang organiseerde, hij Pierre van Hauwe voor de presentatie vroeg. Pierre heeft de Kerst Volkszang in 2008 voor het laatst gepresenteerd met steeds op de achtergrond de muzikale leiding van organist/ dirigent Petra Veenswijk. Hij wist de Kerst Volkszang met veel flair en humor tot grote populariteit te brengen. Na de dood van Pierre van Hauwe hebben wij in 2009 met Gregor Bak een goede opvolger gevonden. Ook hij weet de Kerst Volkszang als geen ander te presenteren. Op zijn geheel eigen wijze weet hij iedereen met een grap en een grol aan het zingen te krijgen. Het gevoel is het zelfde gebleven: samen Kerst vieren met het zingen van de alom bekende Kerstliederen. Het is een volkszang voor jong en oud, en alle gezindten. Het is steeds weer een mooie start van een sfeervolle Kerstperiode. Ook dit jaar mogen wij terugkijken op een geweldige Kerst Volkszang met een overvolle kerk. Ruim 1200 mensen wisten de kerk te vinden en genoten van het samen zingen, de solisten zijnde het jonge talent Suze, bariton Jaap Meijer, harpiste Joukeline Sizoo, violiste Chantal van den Engel en het blazerskwintet. We konden wederom luisteren naar mooie gedichten van Betsy Ruijgt-Scheffers die werden uitgesproken door oud-misdienaar Joost Verhoeff. Het was indrukwekkend en mooi. Dit gold niet in de laatste plaats voor de zang van de koren Vox Latina en Deo Sacrum die alle twaalf afleveringen van de Kerst Volkszang onder de muzikale leiding stonden van organist/ dirigent Petra Veenswijk. De Kerst Volkszang stond ook dit jaar in het teken van een goed doel. Wij zijn daarom blij dat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan de Jessehof, het interkerkelijk diaconaal centrum voor dak- en thuislozen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde Kerst Volkszang Echter, dit was nooit gelukt zonder de hulp van de vele vrijwilligers van de kerk en de sponsoren. Vanaf deze plaats danken wij eenieder voor zijn bijdrage. Wilt u nog eens nagenieten: Arie Oliehoek heeft een leuk filmpje van de Kerst Volkszang 2013 gemaakt. Het is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=zdmj7pur6oy Namens de organisatie van de Kerst Volkszang, Rob Pieterse & Eddie van den Engel Kinderwoorddienst Beste jongens en meisjes, Zondag 8 februari is er weer een kinderwoorddienst in de Maria van Jessekerk. In het evangelieverhaal van Marcus horen jullie hoe Jezus na het gebed in de synagoge op bezoek gaat bij een zieke vrouw. Jezus gaat naar haar toe, pakt haar hand en maakt haar beter. Laten wij ons ook bij de hand nemen en aanraken door Jezus? Hoe merken we dat en wat doen we hiermee? Met onze handen kunnen we iets zeggen zonder woorden te gebruiken. Samen gaan we op zoek naar voorbeelden en de betekenis hiervan. Namens de kinderwoorddienstgroep, Lucie Schalken Opbrengst collectes 23 november: 653,25 30 november: 762, 28 7 december: 645,92 14 december: 637,98 21 december: 648,85 Kerstmis: ,71 Adventscollecte tot nu toe: 598,27 Familieberichten Gedoopt op 28 december: Luna Drenthe, Kevin Aguillon Sebastiaan Bijlsma. 18

19 Maria van Jessekerk Groot mannenkoor zingt Missa in Honorem Sancta Mariae Magdalenae van Philip Loots Zondag 15 februari zal tijdens de Eucharistieviering van uur de Missa Sancta Mariae Magdalenae voor vierstemmig mannenkoor en orgel worden uitgevoerd. Dit werk van de Nederlandse R.-K. kerkmusicus Philip Loots ( ) staat bekend onder koorzangers als de Grote Loots. In de vijftiger jaren werd deze prachtige mis op sommige onderdelen (b.v. het Sanctus) als te werelds beoordeeld om in te kerk te kunnen klinken. Alleen een gekuiste (minder uitbundige) versie van de mis mocht worden uitgevoerd. Nu is dat niet meer het geval en kan de mis in zijn volledige oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd. Om tot uitvoering van deze Mis te komen hebben drie koren de handen ineen geslagen: het regionaal mannenkoor Vox Latina, de mannen van ons eigen kerkelijk zangkoor Deo Sacrum en de mannen van het Bartholomeuskoor, een van de zanggroepen van zangkoren Deo Sacrum uit Poeldijk. Het geheel staat onder leiding van dirigent Steven van Wieren en het (Maarschalkerweerd) orgel wordt bespeeld door Petra Veenswijk. Sjef Werry Zangkoor Deo Sacrum Opgericht 24 augustus 1723 Voortrekkers werkgroepen even samen Op 3 december jl. zijn de voortrekkers van de werkgroepen van de Maria van Jesselocatie samen geweest om het jaar 2014 te evalueren. Belangrijke doelstelling was tevens om, indien nodig, met elkaar kennis te maken en te ervaren wat de vrijwilligers zo allemaal voor taken hadden en deze waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook aan de orde is geweest de aansprakelijkheid bij mogelijke ongevallen in dienst van de kerklocatie. Verdere informatie daarover zal worden onderzocht. Ook blijft de behoefte aan nieuwe vrijwilligers groot. In de lijst van aanspreekbare personen kunt u als er belangstelling voor is, zien wie u kunt benaderen. U bent van harte welkom. Gerard van Velzen Aanspreekbare personen Maria van Jesselocatie: Locatieraad Jan Somers Overkoepeling werkgroepen Ruud van Gils Werkgroep liturgie Jan van der Knaap Pastoriewacht Bep van der Linden Lectoren Daphne Aukema Misdienaars Vincent Schuurmans Kosters Paul Otto Brackel Kindernevendienst Wieke Canosa Erewacht Mieke van Winden Kerkopenstelling Ed van den Engel Liturgisch bloemschikken Annie Barends Kerkschoonmaak Loes van Rijt Onderhoud gebouwen Rob Pieterse Parochieblad Gerard van Velzen Zangkoor Deo Sacrum Sjef Werry Zangkoor Maria van Jesse Bep van der Linden Maria van Jesse Cantorij Jan van der Knaap Broeder Kamsmagroep Marga Mulder

20 Maria van Jessekerk en Sacramentskerk Eerste Heilige Communie in de Maria van Jessekerk en de Sacramentskerk Vanuit de gezamenlijke kerken Maria van Jessekerk en Sacramentskerk zal de werkgroep Eerste Communieviering weer een voorbereidingstraject gaan starten voor de Eerste Heilige communie. Kinderen die dit jaar in groep vier zitten of vóór 31 december 2015 acht jaar worden, willen wij van harte uitnodigen hun Eerste Heilige Communie te doen. Ben je nog niet gedoopt? Geen probleem, dan doen wij dat gezellig tijdens het traject! Als u uw kind nog op wilt geven, doe dat dan zo snel mogelijk via het volgende adres: U ontvangt dan een inschrijfformulier. Voor de ouders zal de eerste ouderavond gehouden worden op maandag 2 februari van uur tot uur in de pastorie van de Sacramentskerk. Op deze ouderavond wordt de werkgroep aan u voorgesteld en krijgt u verdere informatie over de inhoud van het project en de verdere planning. Voor de kinderen zal de eerste voorbereidende bijeenkomst plaatsvinden op woensdag 4 februari van uur tot uur. De viering van de Eerste Heilige Communie zal dit jaar plaatsvinden op zondag 19 april in de Maria van Jessekerk. De werkgroep heeft er weer veel zin in en hoopt dat het een goede voorbereiding en een fijn feest zal worden voor de eerste communicantjes en hun ouders! Werkgroep Eerste Heilige Communieviering Sacramentskerk Dank! Wat hebben we weer mooie vieringen gehad met Kerst en Oud en Nieuw! Daar is dan (achter de schermen) heel veel werk voor verzet! De bloemversiering was weer prachtig, de kerststallen waren er weer, de hele kerk was schoongemaakt, alle boekjes waren getikt, geprint (het waren er dit jaar heel veel, maar het zag er allemaal piekfijn uit), het koor heeft heel veel dagen gezongen. Ook van de misdienaars werd s avonds laat en s morgens vroeg extra inzet gevraagd. Vergeten we ook de kosters niet, die zorgden dat alle vieringen vlotjes verliepen. Ook het kerstspel in de gezinsviering en het kindje wiegen op Tweede Kerstdag liepen door veel inzet weer prima. Al de vrijwilligers willen wij heel hartelijk danken, want mede door hen hebben wij allemaal echte fijne vieringen gehad. Ook willen wij de voorgangers bedanken, waardoor wij met elkaar op een fijne manier Kerst en Oud en Nieuw in onze kerk konden vieren. Liturgische werkgroep Adventsactie: groot denken, klein doen, veilig op weg in Cairo Na afloop van de kerstvieringen is er gecollecteerd voor het project in Egypte: voor een auto voor de Blauwe zusters, zodat de meisjes en vrouwen uit het Catharina Troiani-huis, veilig naar school en dokter kunnen. Wij hebben met elkaar het fantastische bedrag van 1.882,31 bijeengebracht!!! Hier komen de girobijdragen nog bij, maar die zijn nog niet bekend. We hopen dat we samen met de andere kerken van onze Ursulaparochie, de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion en de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin het totale streefbedrag hebben gehaald De kinderen hebben in de kribbe 141,00 gelegd voor de kinderen van Soleil Levant in Kameroen. Namens de vrouwen en meisjes in Cairo en de kinderen van Soleil Levant heel hartelijk dank! MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan 20

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie