DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be"

Transcriptie

1 Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen Kortenberg Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Afgiftekantoor 3070 Kortenberg LEES IN DIT NUMMER: Nette glasbollen en bevrozen GFT bakken Gifvrije dagen Slimmer stoken AfschafÞng van de stempelcontrole Verkoop GFT stickers 2006 Amnesty International Vlaamse zorgverzekering

2 2 Gemeenteberichten Wachtdienst apothekers 02 weekend - VAN SANNEN 02/ Leuvensesteenweg 232, Kortenberg week - MOONS 02/ Leuvensesteenweg 343, Kortenberg 09 VANDENPLAS 02/ Schoonaardestraat 139, Meerbeek 16 weekend - MOONS 02/ Leuvensesteenweg 343, Kortenberg week - VAN SANNEN 02/ Leuvensesteenweg 232, Kortenberg 23 GORTZ 02/ Dorpsplein 6, Erps-Kwerps 30 SPRUYT 02/ Anonciadenstraat 38, Everberg Wachtdienst huisartsen Bij afwezigheid van uw huisarts, s nachts, tijdens het weekend (zaterdagochtend 8.00u tot maandagochtend 8.00u) en tijdens de feestdagen, kan u de dokter van wacht bereiken op het nummer: 02/ Wachtdienst tandartsen Op ZON- en FEESTDAGEN van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur kan u terecht op een centraal oproepnummer: 070/ Wachtdiensten allerlei Elektriciteitspanne (24/24) 078/ Gasreuk (24/24) 0800/ Straatlamp stuk (24/24) 0800/ of Waterdienst VMW E/K-EV-ME 016/ Waterdienst IWVB centrum KO 02/ AquaÞn noodcentrale 0800/ Lokale politie (kantooruren) 02/ Lokale politie (weekendwacht) 016/ of Wachtdienst dierenartsen (na telefonische afspraak) 3-4/12 Dr Declippel 02/ /12 Dr Van Tricht 02/ /12 Dr Thas 02/ /12 Dr Haelterman 0475/ /12 Dr Derom 02/ /12 Dr Haelterman 0475/ Huisvuilkalender Dinsdag 6: PMD/GFT Vrijdag 9: papier/karton Dinsdag 13: huisvuil Dinsdag 20: PMD/GFT Dinsdag 27: huisvuil Ombudslijn gemeente Registreerapparaat 02/ Hier kan u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer. Gemeentelijk crisisnummer Antwoordapparaat 02/ Bij problemen wordt dit nummer onmiddellijk bemand. Luchthavenhinder Tel. 02/ Fax. 02/ Website: Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt u melden aan de ombudsdienst van de luchthaven. adressen & telefoonnummers 02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OCMW: 02/ PWA: 02/ Openingsuren Administratief Centrum Onthaal Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u Zaterdag: van 9.00u tot 11.45u Burgerzaken Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u Woensdag: van 13.00u tot 16.00u Zaterdag: van 9.00u tot 11.45u Bloedinzamelingen Overige diensten Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u Woensdag: van 13.00u tot 16.00u Woensdag 21 december: gc Colomba Wijngaardstraat 1, Kortenberg Dinsdag 27 december: gemeenteschool Annonciadenstraat 1, Everberg Woensdag 28 december: zaal De Zolder Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps

3 Oktober 3 Beste Medeburgers, december is een wintermaand. Pas dus op voor gladde wegen! Onze strooiploegen staan bij het minste onheil steeds paraat want verkeersveiligheid is voor iedereen belangrijk. December is ook de maand van de examens voor het middelbaar onderwijs. Zorg voor een goede sfeer voor uw studerende kinderen. Een diploma halen is namelijk belangrijk in onze samenleving, die vooral afgestemd is op de tertiaire sector. December is ook een sfeermaand. Adventkransen hangen sfeervol aan de voordeuren. De gemeente Kortenberg zorgt voor kerstverlichting in de dorpscentra en langs de Leuvensesteenweg. Er zijn ook heel wat openbare werken in onze gemeente. De Hulstbergstraat in Meerbeek wordt vernieuwd tussen de Dorpsstraat en de Klein-Vilvoordestraat. Ook de Everslaan in Armendaal is aan vernieuwing toe. Met de Þnanciële middelen waarover de gemeente beschikt, probeert ze een aantal noodzakelijke werken afwisselend in de verschillende deelgemeenten door te voeren. Een aantal buurtwegen werden door onze gemeentediensten duidelijk aangeduid, zodat wandelaars weten waar ze mogen wandelen. Een tweede reeks zal in 2006 volgen. De basis is de atlas der buurtwegen, een gevolg van de wet op de buurtwegen van Op de 4 Atlassen - één per deelgemeente - die zich op de dienst ruimtelijke ordening bevinden, worden de buurtwegen met een nummer aangeduid. Deze buurtwegen kunnen eigendom zijn van de gemeente of van de aangelanden, maar moeten steeds voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat was zo in 1841 en dat is ook nu nog zo. Auto s parkeren op buurtwegen zodat wandelaars er niet meer door kunnen, alsook poortjes plaatsen om een privé-indruk te geven, passen niet! Ze verhinderen het vrije verkeer van wandelaars op buurtwegen en dat kan niet. Aan de eigenaars wordt ook gevraagd om de gevallen bomen die over de buurtwegen liggen, weg te halen zodat ook hier geen hindernissen zijn voor de wandelaars. De wereld wordt getroffen door de vogelgriep. Om geen besmetting te veroorzaken, zijn duivenwedstrijden en vogeltentoonstellingen door de federale overheid verboden. Eind oktober was de toestand nog vrij verward. Op 1 november 2005 behoorde Kortenberg als enige gemeente in de streek tot diegene waar geen ophokplicht bestond. Het College van Burgemeester en Schepenen is voorzichtig, maar volgt de bevelen terzake van de federale overheid. Geniet van december, een mooie wintermaand! Dr. Henri Vannoppen Burgemeester van Kortenberg Inhoud Wachtdiensten en huisvuilkalender Gemeenteraad Oma s en opa s aan de top Vrijwilligerswerking Werkwinkel Midden Brabant Hou de glasbollen en omgeving netjes Gifvrije dagen Subsidie voor hoogstamboomgaarden Slimmer stoken Laat je groene bak niet in de kou staan Kringwinkel Plaatjes op gedenkzuilen Raad en daad voor de middenstand AfschafÞng stempelcontrole Energievoorziening bij verhuis Kennismaking met HerKo December verwen-maand op de markt Vlaamse zorgverzekering Dienst internationale samenwerking Amnesty International AfschafÞng Þscale zegels Verkoop GFT stickers 2006 Historiek Erfgoedhuis Colofon Contactadres Redactie Zoeklicht/VT-katern Administratief Centrum De Walsplein Kortenberg Tel. 02/ Medewerking & samenstelling Administratieve diensten Kortenberg Henri Vannoppen Elke Schillebeeckx Freek Rombouts Marian Sempels Willy Lemmens Peter Jacobs Coverfoto De coverfoto van deze maand is het werk van Luc Dosselaere. Druk Peeters NV - Warotstraat Herent p.2 p.4 p.5 p.6-7 p.7 p.8 p.8-9 p.9 p.10 p.11 p.11 p.12 p.12 p.12 p p.14 p.15 p.15 p.16 p.16 p.17 p.17 p.18 p.19 Praktisch Het volgende nummer verschijnt rond 1 januari. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 1 december binnengeleverd worden.

4 4 Gemeenteraad Gemeenteraad 3 oktober 2005 De tweede wijziging der gemeentebegroting 2005 wordt goedgekeurd. De gemeenteraad van Kortenberg keurt het deþnitief gemeentelijk milieubeleidsplan goed. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt tijdelijke politieverordeningen i.v.m. buurtfeesten, tijdelijke parkeerverbod, wielerwedstrijd,... De gemeenteraad beslist tot de inrichting van één zone 50 km in de leefgemeenschap Vrebos, begrepen tussen de Tervuursesteenweg; Doel-, Hoek- en Grensstraat in te stellen. De gemeenteraad beslist tot verkoop van: twee garages aan het Weesbeekdal een perceel bouwgrond, gelegen op het kruispunt Vogelenzangstraat C. Schuermanslaan een perceel bouwgrond, gelegen op het kruispunt Dalemstraat Twee Leeuwenstraat bouwgronden aan de Sijsjeslaan de woning, gelegen Colombastraat 41 Kortenberg 7) Een grondig onderzoek naar veiligheid van het luchtverkeer boven onze regio dient te worden opgemaakt. 8) Een structurele oplossing dient gevonden te worden waarbij schade tengevolge van vliegtuigen die een afwijkende aanvlieg of opstijgroute / hoogte gebruiken, vergoed kan worden. 9) De gemeentebesturen vragen betrokken te worden in een overleg met de bevoegde ministers. Er worden ook vragen gesteld over: de recente waterproblemen de riolering in de Sijsjeslaan de geplande parkzone aan de sportterreinen in Everberg geurhinder in de Wijnegemhofstraat de brief van het college aan de gouverneur het fruitproject in de Kortenbergse scholen dat loopt in samenwerking met het gemeentebestuur Het bestek voor het vernieuwen van de ramen van het oude gemeentehuis te Everberg wordt goedgekeurd. De gemeenteraad van Kortenberg keurt de volgende negen punten platformtekst goed en vraagt de gewestelijke en federale regering hier rekening mee te houden bij het invoeren van een nieuwe regeling betreffende spreiding van de luchthavenhinder: 1) De geluidsdruk voor de inwoners van onze gemeenten dient omlaag gebracht te worden zowel tijdens de dag als tijdens de nacht. 2) Voor het vaststellen van het geluidsdrukniveau dient het grondlawaai mee in rekening gebracht te worden. 3) Een volledig stille periode van voldoende lange duur gedurende de nachtperiode moet worden gerealiseerd. 4) De luchthaven dient ruimtelijk beperkt te blijven zoals deze is vastgelegd in de huidige gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen. Geen verlenging van de 25L en aanleg van taxibanen naar de oostelijke zijde van de luchthaven. 5) Uitbouw van meer vliegbakens in het Zuiden van de luchthaven zodat spreiding in de lucht mogelijk wordt. 6) Een meer uitgebreid geluidsmeetnet dient in de gemeenten ten Zuiden en Oosten worden uitgebouwd. Volgende gemeenteraad: 5 december De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke website:

5 Lokaal Dienstencentrum 5 Lokaal Dienstencentrum Dry Coningen Activiteiten december /12/2005: Opa s en oma s aan de top, thema Sinterklaas en Kerstmis 08/12/2005: infonamiddag, etherische oliën Deze activiteiten vinden plaats in het Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg. Indien u meer wilt weten over deze activiteiten of u wilt zich ergens voor inschrijven dan kan u terecht bij: Geert Gevers Beekstraat Kortenberg tel. 02/ fax: 02/ Opa s en oma s aan de top Sinterklaas en Kerstmis Elke 1e woensdag van de maand organiseert het dienstencentrum een ontmoetingsnamiddag voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen. Kinderen, ouders en grootouders zijn allemaal welkom op deze ontspannende namiddag. De ouderen kunnen gezellig bij een kopje kofþe praten en voor de kinderen is er een amusante namiddag vol verrassingen. Er zijn dranken en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen. Iedereen is welkom tussen 14.00u en 17.00u. De zevende december zijn de thema s Sinterklaas en Kerstmis. De heilige man was zo goed om na zijn verjaardag een dagje langer te blijven. Hij beloofde om ons in de namiddag een bezoekje te brengen. Terwijl we wachten op Sinterklaas zijn er verschillende knutselactiviteiten. Er is oa de mogelijkheid om samen lekkere speculaas en kerststukjes te maken. Gelieve je in te schrijven op bovenstaand adres. Kinderen moeten vergezeld zijn door een volwassene. We leven in een wereld vol geuren. Geuren zijn onzichtbaar en ongrijpbaar. Af en toe merk je een bepaalde geur op, we ruiken een ogenblik iets en daarna vervaagt het weer. De geur van kruiden wordt afgescheiden door kleine Infonamiddag, etherische oliën kliertjes, die zich overal in de plant kunnen bevinden. Bij warmte verdampt het vocht. Deze waterachtige substantie kan uit de kliertjes gewonnen worden door middel van destillatie of door middel van alcohol, dit zijn etherische of essentiële oliën. Etherische oliën worden al duizenden jaren gebruikt in parfums en cosmetica en in medische en culinaire toepassingen. Oude medische literatuur uit India en medische verslagen uit China maken al melding van het gebruik ervan 2000 jaar vóór Christus. Etherische oliën hebben een drievoudige werking: farmacologisch, fysiologisch en psychologisch. Farmacologisch en fysiologisch omdat etherische oliën in de bloedbaan terecht komen en voor veranderingen in de werking van lichamelijke systemen en organen zorgen. Een hoge bloeddruk kan worden verlaagd, het immuunsysteem kan worden versterkt. Psychologisch omdat er bij het inademen van de geur psychologische reacties kunnen plaatsvinden. Zo komt men bijvoorbeeld tot rust of wordt men juist opgepept. Op 8 december van 13.30u tot 15.30u komt Lieve Galle een uiteenzetting geven over etherische oliën (werking, bereiding, voordelen,...). Lieve Galle is van opleiding herborist en natuurgids. Zij verdiept zich reeds jaren in de materie van planten. Tijdens het eerste uur zal zij ons rondleiden in de wereld van de etherische oliën. Na een korte pauze, blijft zij ter beschikking om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze namiddag is gratis. Gelieve u in te schrijven voor 7 december.

6 6 Dienstencentrum Vrijwilligerswerking Het OCMW en het Lokaal dienstencentrum zoekt vrijwilligers: Jij hebt door de week tijdens de dag nog wat vrije tijd over, je wilt deze vrije tijd op een plezante manier invullen, je wilt nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen. Ben je geïnteresseerd, lees dan verder. Heb je vragen of ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Voor het OCMW: Eva Fredrix De Walsplein Kortenberg 02/ Voor het Lokaal Dienstencentrum: Geert Gevers Beekstraat Kortenberg 02/ Het OCMW is op zoek naar mensen die: 1. Willen helpen in een van onze uitleendiensten. De inwoners van Kortenberg schenken allerhande spullen (kleding, speelgoed, meubels,..) aan het OCMW. Deze spullen worden gesorteerd en opgeslagen in een van onze ruimtes en ter beschikking gesteld van inwoners van Kortenberg die er nood aan hebben. Het OCMW beschikt over een uitleendienst voor kleding (De Kapstok) en een uitleendienst voor allerlei (Het Magazijn). De kapstok bevindt zich in de Brouwerijstraat. Deze uitleendienst is 3 halve dagen per week open. Inwoners van Kortenberg kunnen er een keuze maken uit de kleding en krijgen per maand 5 stuks gratis mee. Als vrijwilliger help je met het uitpakken en sorteren van kleding en het open houden van de uitleendienst. Het magazijn bevindt zich in een loods naast het kerkhof in Erps-Kwerps. Als vrijwilliger help je met het uitpakken en sorteren van goederen. Je probeert ook na te gaan of de spullen nog bruikbaar zijn. Je helpt bij het afhalen van de spullen bij de mensen thuis en bij het inventariseren van de goederen. minderbegoeden in Kortenberg. Deze woningen worden voorzien van al het nodige. We hebben jou nodig om te helpen bij de verhuis, meubels in elkaar te zetten en te helpen bij de woninginrichting. 3. kandidaat politiek vluchtelingen wegwijs maken in onze gemeente. Als vrijwilliger help je deze mensen bij hun aankomst met enkele praktische zaken. Je gaat samen met hen (prijsbewust) boodschappen doen, je geeft hen uitleg over de werking van huishoudelijke toestellen en over de sortering van huisvuil, je gaat samen met hen de omgeving verkennen, je helpt hen met de installatie in een woning, je helpt hen met Nederlandse lessen, 4. Willen rijden voor de mindermobielencentrale De mindermobielencentrale is een vervoersdienst voor diegegen met verplaatsingsmoeilijkheden. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Als vrijwilliger moet je wel over een wagen beschikken met een geldige autoverzekering en telefonisch bereikbaar zijn. Je krijgt een vergoeding van 0,21/km. Het lokaal dienstencentrum is op zoek naar vrijwilligers die: 1. Ideeën voor activiteiten aanbrengen en helpen uitwerken. Wij willen een groep bijeenkrijgen, die samen ideeën aanbrengen voor het organiseren van activiteiten. Deze groep mensen bekijken al deze ideeën en gaan na of ze uitvoerbaar zijn, wanneer ze gepland kunnen worden, wie welke taken op zich neemt en welke promotie ervoor zal gevoerd worden. Zij komen geregeld samen om afspraken te maken. 2. mensen helpen bij de woninginrichting. Het OCMW verhuurt verschillende woningen aan

7 Dienstencentrum 7 2. Willen helpen bij de praktische uitwerking van activiteiten. Deze mensen komen in actie tijdens de voorbereiding van de activiteiten, de activiteiten zelf of vlak na de activiteit. Zij kunnen helpen afþches en folders ronddragen, de zaal klaar zetten, drank serveren, een daguitstap helpen begeleiden, materiaal halen of wegbrengen, mensen ontvangen en wegwijs maken tijdens de activiteiten, helpen bij het opruimen na de activiteiten,... Werkwinkel Midden Brabant 3. een cursus willen opstarten. Jij spreekt vloeiend enkele talen, je kan goed koken, je bent handig en creatief en je wilt jou kennis delen met anderen. Samen met jou werken wij een lessenreeks uit die kan gevolgd worden door geïnteresseerden. Ook hier zijn alle onderwerpen bespreekbaar. 4. informatie willen uitwisselen. Naast lessenreeksen willen we ook een aantal infodagen plannen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die rond een bepaald thema, de nodige uitleg kunnen en willen geven. Ook hier zijn alle thema s bespreekbaar. We denken hier bijvoorbeeld aan infodagen rond gezondheid, ziekteverschijnselen, maatschappelijke thema s, reisverslagen, 5. recreatieve activiteiten willen organiseren. Naast het aanbieden van vorming en informatie willen we ook een aanbod doen van ontspannende activiteiten. Hiervoor zoeken we mensen die ideeën aanbrengen, ze helpen uitwerken en helpen uitvoeren. We denken aan daguitstappen, bezoeken aan musea en parken, begeleiden van clubs (scrabble, schaken,...), enz. Werkwinkel Midden-Brabant is een jaar actief op haar 2 vestingpunten in Kortenberg en Tervuren. Daarnaast zijn er 3 contactpunten in de gemeenten Bertem, Oud-Heverlee en Huldenberg. De ofþciële opening van de werkwinkel werd gevierd in aanwezigheid van Minister Frank Vandenbroucke in mei laatsleden. Daarbij werd een rondleiding georganiseerd op de 2 vestigingsplaatsen. De wens werd uitgesproken dat de samenwerking tussen de diensten van VDAB, PWA, OCMW en ATB (Arbeidstrajectbegeleiding voor mensen met enige beperkingen) verder zou worden versterkt en de lokale diensteneconomie uitgebouwd. In de werkwinkel kan iedereen terecht voor alle aspecten van de arbeidsmarkt. Je hebt er toegang tot 2 zelfbedieningspc s om vacatures te bekijken, je kan je inschrijven als werkzoekende en zelf je eigen dossier beheren. Je kunt ook testen welk beroep het best bij je past. Regelmatig worden werklozen uitgenodigd voor een gesprek over hun tewerkstellingsmogelijkheden en krijgen ze de nodige arbeidsbegeleiding en informatie om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Er wordt ook opgemerkt dat vele inwoners naar opleidingen komen zoeken. In de loop van het jaar werden verschillende initiatiecursussen PC georganiseerd voor de werklozen en in maart volgend jaar wordt dezelfde cursus open gesteld voor werkzoekende cliënten van het OCMW. Er is dus nog veel werk in de werkwinkel!

8 8 Gebruik onze glasbollen zoals het hoort en hou ook hun omgeving netjes, uit respect voor ophaaldiensten en buurtbewoners. Netjes en veilig Een vaak voorkomend probleem bij glasbollen zijn wespen en insecten. Die worden aangetrokken door de zoete restjes in de bokalen. Bokalen en ßessen zouden over het algemeen beter uitgespoeld of leeggemaakt moeten worden. Vooral in warme periodes maakt dat een groot verschil. Meteen goed Volgende materialen zijn uit den boze: vlak glas (spiegelglas, ruiten,...), porselein en aardewerk, lampen, pyrex (glazen ovenschotels), alle soorten lampen, stenen ßessen en kruiken, opaalglas (witte gloeilampen), deksels en doppen, kristal,... De aanwezigheid van deze voorwerpen bemoeilijkt de recyclage en kan er soms voor zorgen dat hele vrachten glas afgekeurd worden en dus niet voor recyclage in aanmerking komen! Sluikstort Spijtig genoeg laten sommige burgers ook afval NAAST de glasbollen achter. Maar al te vaak slingeren zakken, dozen of andere afvalsoorten naast de glasbollen; sommigen zetten zelfs hun glas gewoon naast de glasbol in plaats van het erin te stoppen! Dit is sluikstorten en getuigt van weinig burgerzin. Bovendien is dit gevaarlijk: het glas rond de glasbollen is vaak gebroken en de scherven kunnen verwonden. Als je dan ook bedenkt dat er in de omgeving van glasbollen kinderen kunnen spelen... Volle glascontainer Merk je een volle glasbol op, dan kan je dat melden op het telefoonnummer 016/ Kleurscheiding Volg de aanduidingen op de glasbollen om te weten waar je het wit glas en waar je het gekleurd glas moet inwerpen. Kleurscheiding is uiterst belangrijk voor de recyclage. Enkel van zuiver wit glas kan opnieuw wit glas gemaakt worden. Ook bij de lediging van de glasbollen in de vrachtwagen blijft de kleurscheiding gerespecteerd, in tegenstelling tot wat sommigen denken. De glasbollen hebben een uitklapbare bodem (in twee delen voor de duo-glasbollen) waardoor het wit en gekleurd glas elk in een apart compartiment van de vrachtwagen kunnen worden geledigd. In het recyclagebedrijf lost de vrachtwagen zijn inhoud afzonderlijk op twee stapels: het wit glas aan de ene kant en het gekleurd glas aan de andere kant. Tot slot... Milieu wordt van jou slechts een kleine inspanning gevraagd: stop je glazen ßessen en bokalen kleurgescheiden IN de glasbol en laat niets rondslingeren. Het is zoveel aangenamer in een propere omgeving en het bespaart de omwonenden heel wat overlast! Inleveren van bestrijdingsmiddelen tijdens de Gifvrije Dagen te Kortenberg Uw gemeente wil via deze actie haar inwoners opgeroepen om oude en vergeten potjes en bussen bestrijdingsmiddelen in te leveren op het containerpark. Het doel van de actie is tweeledig. Enerzijds willen de gemeentebesturen wijzen op de gevaren van het gebruik van (oude) bestrijdingsmiddelen en de mensen aansporen om doordacht om te springen met biociden. Anderzijds wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mensen te informeren over het biocidenbeleid van de gemeente. Iedereen kent wel iemand die nog sproeit met een of ander prehistorisch sproeimiddel. Dat waren tenminste producten die nog eens effect hadden. Denk maar aan DDT en andere zware spullen. Zolang deze bestrijdingsmiddelen het gewenste effect gaven, werden ze algemeen aanvaard en kon iedereen ze kopen bij de kruidenier. Dat met deze straffe middelen een hypotheek op ons milieu en onze gezondheid gelegd werd, was onvoldoende gekend. Nu weten we wel beter.

9 Milieu De in het gif aanwezige actieve stoffen bepalen hoe persistent het product is en hoe groot zijn impact is op het milieu. Tegenwoordig zijn er verbeterde bestrijdingsproducten op de markt. Ze bevatten minder schadelijke actieve stoffen en hebben toch het gewenste effect zonder al te zeer mens, dier en plant te belasten. Op de website van de Vlaams overheid vindt u voor elk product zijn toepassing en zijn impact. De oude bestrijdingsmiddelen moeten dus de deur uit. Om deze te kunnen inzamelen wordt een gifvrije dag georganiseerd. De inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen op die dag hun oude verdelgers inleveren op het containerpark. In ruil voor hun bestrijdingsmiddelen ontvangen de bezoekers een kleine attentie. Wat dacht u van een oerdegelijke vliegenmepper om uw huis vliegvrij te maken? 9 van gebouwen, en versterken van de eigenheid van de streek. Hoeveel bedraagt de subsidie? Voor aanplant van hoogstamfruitbomen van oude rassen ontvang je 20 per boom, gespreid over 5 jaar. Voor onderhoud van een reeds bestaande boomgaard krijg je een tegemoetkoming van 10 per boom, eveneens gespreid over 5 jaar. Wie komt in aanmerking? De subsidie kan bekomen worden voor boomgaarden vanaf 10 bomen. De aanvraag kan gebeuren door iedere natuurlijke persoon en landbouwvenootschappen. De gifvrije dagen vinden plaats op: Maandag 19 december Dinsdag 20 december Woensdag 21 december gemeentelijk containerpark: Frans Mombaersstraat Erps-Kwerps Meer info: Klaas Geers milieudienst Kortenberg 02/ Vlaamse subsidie voor hoogstamboomgaarden Met het oog op het behoud en herstel van landschappen en de genetische diversiteit subidieert de Vlaamse overheid sinds kort onder bepaalde voorwaarden de aanleg en het onderhoud van hoogstamboomgaarden. Sinds de omschakeling van de beroepsfruitteelt naar de laagstam hebben de hoogstamboomgaarden immers geen economisch nut meer en dreigen zij overal te verdwijnen door kap en verwaarlozing. Nochtans dragen zij bij tot het behoud van ons genetisch erfgoed, bezorgen ze ons een prachtig landschap en een ideale inkleding Hoe kom ik aan de subsidie? Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact op met de Boomgaardenstichting die, omwille van haar kennis terzake, aangeduid is als loket voor deze steunmaatregel en je ongetwijfeld kan vertellen of in je in aanmerking komt voor deze subsidie en je de nodige documenten kan bezorgen. Adresgegevens: Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Leopold-III-straat Vliermaal Kortessem Tel: 012/ Fax: 012/ Website:

10 10 Slimmer stoken Tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard Verantwoord stoken: doe het voor uw buren én voor uzelf. Een hout of een kolenkachel, een open haard.. Gezellig warm, en vaak nog voordelig ook. Als u op de juiste manier stookt tenminste. Uw gezondheid zal er wel bij varen, en u bespaart uw buren veel rook en geurhinder. Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes zijn immers een belangrijke bron van vervuiling. Trouwens, wist u dat u door verstandig te stoken ook veel meer warmte uit uw vuurtje haalt? Wat u moet weten vóór u een toestel kiest. Niet alle vuurtjes geven evenveel warmte: verschil open haard (90% van de warmte verdwijnt door de schoorsteen) en een hout- of kolenkachel (25-35% van de warmte verdwijnt door de schoonsteen). Zie de zaken niet te groot: Kies voor een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Met andere woorden, uw kachel moet het juiste vermogen hebben. Met een te klein vermogen kunt u nog zo hard stoken, u blijft met koude tenen zitten. Met een te groot vermogen krijgt u het al gauw té warm. Vraag advies aan uw verkoper De allesbrander bestaat niet! In sommige kachels kunt u zowel hout als kolen branden, in de volksmond vaak allesbranders genoemd. Een foute naam, want in zo n kachel mag u alleen brandstoffen stoken die geschikt zijn voor hout of kolenkachels. Dus zeker geen afval. Zelf afval verbranden is trouwens streng verboden, omdat daarbij onder meer een grote hoeveelheid dioxines vrijkomt. Ook voor uw kachel is afval verbranden niet gezond. De temperatuur in de kachel kan dan namelijk hoger worden dan bij de verbranding van hout of kolen. Uw kachel is daar niet voor ontworpen, en gaat scheuren of barsten vertonen. Handige tips voor uw haard of kachel Zo volledig mogelijk verbranden, daar komt het op aan: Milieu gebruik de juiste brandstof let erop dat uw schoorsteen goed trekt ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat smoor het vuur niet schoon, droog hout voor uw haard of houtkachel de juiste kolen in de juiste kachel alternatieven voor hout of steenkool: hout-, bruinkool- of zaagselparafþnebriketten het vuur veilig en milieuvriendelijk aanmaken: het best met natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes, niet met proppen krantenpapier nooit met brandspiritus: groot risico op woningbrand of ontplofþng laat het vuur vanzelf uitdoven Zo weet u of u goed stookt Er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd bezig bent. Meestal helpt het als u gewoon de luchttoevoer wat verder openzet.

11 Milieu 11 Laat je groene container niet in de kou staan! De kringwinkel Eén van de meest voorkomende problemen met GFT-containers gedurende de wintermaanden is het bevriezen van zijn inhoud. Met behulp van het beladingsysteem op de vrachtwagens trachten de ophalers al het organisch materiaal uit de bak te krijgen. Als dat niet lukt, blijft het afval in de bak en zit jij ermee opgescheept. Hier volgen enkele tips om problemen te vermijden als de temperatuur onder nul daalt. Je verhuist en niet alles kan mee? Je zolder, volgestouwd met spullen die je nooit gebruikt, verdient een opknapbeurt? De goederen zijn nog te goed om weg te gooien, maar je weet er geen blijf mee? Dan is er maar één adres: DE KRINGWINKEL! Daar worden zowel afgedankte gebruiksgoederen ingezameld als degelijke en toffe tweedehandsgoederen verkocht. Zo eenvoudig is dat! Kringwinkels zijn een paradijs voor verzamelaars, snuffelaars, fans van de Þfties en de sixties, milieubewuste bezoekers, gezelligheids(be)- zoekers, creatievelingen met een neus voor oude spullen met stijl en karakter, Ga er eens rondneuzen; er wacht je een ruim en steeds variërend assortiment: van boeken tot kleding, van eetkamers tot elektrische apparaten, van speelgoed tot Þetsen. Drie manieren om je afgedankte spullen naar de Kringwinkel te brengen: Wanneer je bak leeg is, begin dan onderaan met enkele proppen krantenpapier. Deze absorberen het vocht en voorkomen dat het afval op de bodem blijft kleven. Heel vochtig materiaal, zoals keukenafval, kan je in een laagje keukenpapier wikkelen alvorens het in de GFTbak te deponeren. Bij stevig vriesweer steek je best hier en daar een velletje krantenpapier tussen het organisch afval. Door in verschillende lagen te werken, heeft de inhoud van de container minder de kans om als een geheel te bevriezen. Druk of pers je GFT niet te vast in de container. Je laat je bak beter elke ophaalronde leegmaken dan het materiaal op te sparen. Zo voorkom je plaatsgebrek en ben je niet genoodzaakt het afval bij elkaar te drukken. Plaats de container op een beschutte plaats en zet hem, indien mogelijk, pas de ochtend van de ophaling buiten. LET WEL! De ophaalrondes starten reeds om 7u s morgens. Zorg dat je bak tijdig buiten staat (dit geldt voor alle fracties). Je brengt de goederen naar een inzamelpunt van de Kringwinkel. Bel naar 016/ (Spit) of 016/ (Hageland) voor meer informatie. Grote stukken herbruikbare goederen kan je gratis bij je thuis laten ophalen. Geef hiervoor een seintje aan de Kringwinkel.... of deponeer de spullen op het containerpark bij jou in de buurt. Kringwinkeladressen: De kringwinkel SPIT te Leuven Ijzerenmolenstraat (Heverlee) De kringwinkel SPIT te Haacht Nieuwstraat 28 (Wespelaar) De kringwinkel Hageland te Tienen Torinplaats 12 De kringwinkel Hageland te Aarschot Albertlaan 34 Als je denkt dat de inhoud toch bevroren is, maak het materiaal dan even los met een lang voorwerp alvorens je de bak op de stoep plaatst.

12 12 Raad en daad voor de middenstand Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen brengt ter kennis van de zelfstandigen, zowel actieven als gepensioneerden, dat er regelmatig in hun streek zitdagen worden gehouden waar zij kosteloos alle gewenste inlichtingen kunnen bekomen over hun sociaal statuut. De eerstvolgende zitdag gaat door te Kortenberg, administratief centrum, De Walsplein 30 op donderdag 15/12/2005 van 9.00u tot 11.00u. Bericht aan de stempelaars AfschafÞng van de stempelcontrole De stempelcontrole wordt vanaf 15/12/2005 afgeschaft en u moet zich dus niet meer aanmelden op de stempelcontrole. Indien uw werkloosheid onderbroken werd gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen, moet u een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen via uw uitbetalingsinstelling en moet u opnieuw ingeschreven worden als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst. Indien uw werkloosheid onderbroken werd gedurende minder dan 28 dagen, moet u geen formaliteiten vervullen. U moet wel in het bezit blijven van uw controlekaart, deze invullen volgens de instructies en deze op het eind van de maand indienen bij uw uitbetalingsinstelling. Begraafplaatsen Kortenberg plaatjes op de gedenkzuilen Onlangs werden een aantal graven ontruimd op het kerkhof van Erps-Kwerps. Familieleden die dit wensen kunnen een naamplaatje laten aanbrengen op de gedenkzuil aan de strooiweide. Deze mogelijkheid geldt uiteraard voor alle begraafplaatsen van de gemeente Kortenberg. De prijs voor de plaatjes is vastgesteld op 13 (=gemeentebelasting). Het graveren is hier niet inbegrepen en dient te gebeuren volgens de vastgestelde belettering. Voor het aanvragen van deze naamplaatjes evenals meer inlichtingen over deze mogelijkheid kan u terecht op de dienst burgerzaken: 02/ Prikbord Hoe regel ik mijn energievoorziening als ik verhuis? Met de VREG-verhuisfolder krijgt de verhuizende energieafnemer een praktische en volledige handleiding over hoe je de energievoorziening correct moet regelen bij een verhuizing. Alle nuttige informatie zit verwerkt in de drie stappenbenadering en in de veel gestelde vragen. Ten slotte laten de verhuisformulieren in de folder toe op handige wijze alle noodzakelijke informatie tijdig te bezorgen aan de energieleveranciers. Het probleem Wie verhuist, moet heel wat regelen. Door de vrijmaking van de energiemarkt, moet ook het contract voor energielevering in de oude en nieuwe woonst de nodige aandacht krijgen. Wie niet tijdig de nodige informatie aan zijn leverancier bezorgt, kan daar nare gevolgen van ondervinden. Vermits ieder jaar gemiddeld 10% van de Vlaamse gezinnen verhuist, moet al het mogelijke gedaan worden om dit te vermijden. Zo krijgt de VREG regelmatig vragen en klachten binnen over dubbele facturen, voorschotfacturen die niet op het juiste adres aankomen, facturen voor woningen waar de afnemer al lang niet meer verblijft, enz. De ergste situatie is deze van contractloze levering. Dit komt neer op het illegaal verbruiken van elektriciteit en/of aardgas, mogelijk zonder dat de afnemer zich van enig kwaad bewust is. Indien bij een verhuizing de vorige bewoner de aansluiting niet laat verzegelen én de nieuwe bewoner zijn leverancier niet op de hoogte brengt, zal de nieuwe bewoner immers zonder probleem energie kunnen verbruiken, zonder dat deze gefactureerd wordt. Dit kan aanleiding geven tot het afsluiten van de energietoevoer. De oorzaak Verhuizingen hebben soms ongewenste effecten op de energievoorziening, omdat de energieleveranciers na de vrijmaking van de energiemarkt elk hun

13 Prikbord eigen aanpak van het verhuizingproces hebben ingevoerd. Deze uiteenlopende benaderingen leiden tot communicatiestoornissen. Maar ook bij energieafnemers heeft de vrijmaking tot verwarring geleid. Vaak laten verhuizers na om tijdig de nodige informatie aan hun leverancier te bezorgen. De nieuwe rol van de energieleverancier en de netbeheerder is nog niet voor iedereen even duidelijk. Energieafnemers zijn in de vrije elektriciteitsmarkt verplicht er zorg voor te dragen dat op hun aansluiting een leverancier aangeduid wordt. De oplossing De VREG heeft een folder met bijhorende formulieren om de verhuizende energieafnemers bondig de nodige uitleg te geven en wegwijs te maken, zodat ze aan de hand van de bijgevoegde invulformulieren de juiste informatie tijdig aan hun leverancier bezorgen. De folder legt in drie stappen uit hoe het energiecontract van de woning die verlaten wordt best overgezet wordt naar de nieuwe woonst. Er wordt vermeld waar u de nodige contactadressen hiervoor kunt vinden. Ook de meest gestelde vragen over het verhuizingproces worden beantwoord. Ten slotte bevat de folder twee invulformulieren, één met betrekking tot de oude woning, en één om de gegevens in verband met het nieuwe adres door te geven. Waar vindt u de folder? De verhuisfolder met de bijbehorende formulieren is beschikbaar via de website van de VREG (via particulieren - verhuis). Ook op de homepagina van de VREG-website vindt u een verwijzing naar de verhuisfolder. Indien u de verhuisfolder wilt ontvangen, maar niet over een toegang tot het Internet beschikt, dan kunt u een afgedrukt exemplaar opvragen op het VREG infonummer: 02/ De energieleveranciers moeten het gebruik van het VREG-verhuisformulier door hun verhuizende klanten aanvaarden. De VREG kijkt toe op de leveranciers De contractuele relatie tussen energieleveranciers en afnemers behoort niet tot de bevoegdheden van de VREG. Toch is hiervoor ook aandacht geweest in het overleg met de sector over de problematiek i.v.m. verhuizing. De VREG is van mening dat in de algemene voorwaarden van een aantal energieleveranciers bepalingen opgenomen zijn die tot problemen kunnen leiden: 13 Sommige leveranciers sluiten een nieuw contract af voor de nieuwe woonst, waardoor de tijd dat de afnemer contractueel gebonden is aan de leverancier verlengd wordt en de klant opnieuw voor een jaar gebonden is. Het energiecontract zou volgens de VREG de klant moeten volgen ingeval van verhuizing. De leveranciers verklaarden zich akkoord met dit principe. De VREG zal toezien op de verwezenlijking ervan; Als de afnemer een contract heeft afgesloten dat niet kan voortgezet worden op de nieuwe woonst, bijvoorbeeld bij verhuis naar het buitenland, dan mag de leverancier volgens de VREG geen verbrekingsvergoeding aanrekenen; Een afnemer die correct en tijdig een verhuizing heeft gemeld bij zijn energieleverancier, mag geen voorschotfacturen meer ontvangen voor het oude adres. Ook als er nog geen contract kon afgesloten worden met de nieuwe bewoner of eigenaar van die woning. Handicap & Informatie Handicap & Informatie is een telefonische informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een handicap en hun familieleden. De dienst maakt geïnteresseerden wegwijs in hun zoektocht naar mogelijkheden en voorzieningen voor mensen met een handicap. Je kan er terecht met al je vragen rond bijv. vrije tijd, begeleiding, tewerkstelling, administratieve en sociale voorzieningen... De dienst is een initiatief van de VZW Handicap & Ambulante Begeleiding in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Je kan ons bereiken op maandag van 9.00u tot 12.30u dinsdag van 9.00u tot 12.30u woensdag van 9.00u tot 12.30u donderdag van 14.00u tot 17.00u vrijdag van 9.00u tot 12.30u via tel.: 016/ tel.: 02/ fax: 016/

14 14 Nadere kennismaking met HerKo : Deel V. De Lokale Politie 5393 HerKo Veiligheid? Samen zorgen wij daarvoor! In deze bijdrage willen wij een aantal van de beleidsorganen voorstellen: het Politiecollege, de Politie-raad en de Zonale Veiligheidsraad. Bij de integratie van de verschillende voormalige politiediensten, kregen de gemeenten de kans om één lokale politiedienst uit te bouwen voor meerdere gemeenten. Zo ontstond voor de gemeenten Herent en Kortenberg die ene Lokale Politiedienst HerKo. België telt momenteel 196 autonome Lokale Politiediensten; een aantal zijn slechts aan één gemeente verbonden (bv Leuven en Tervuren) nog andere staan in voor de basispolitiezorg in tien gemeenten. Deze nieuwe structuur heeft in meergemeentezones gevolgen voor de beleidsorganen. Bevoegdheden van schepencollege en gemeenteraad werden herschikt. Het Politiecollege oefent het gezag uit over het lokaal politiekorps en over de korpschef. Het Politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten Herent (de heer Willy Kuijpers) en Kortenberg (de heer Henri Vannoppen). De korpschef (hoofdcommissaris Jan Vanhauwere) van de lokale politie woont de vergaderingen bij. Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers. Ook de politiesecretaris (adviseur Ellen Tack) woont de vergaderingen bij en verzorgt de notulen. In onderlinge afspraak werd vastgesteld dat het voorzitterschap om de drie jaar zou wisselen. De eerste periode nam burgemeester Willy Kuijpers voor z n rekening, momenteel is burgemeester Henri Vannoppen voorzitter. Het Politiecollege vergadert om de veertien dagen. De Politieraad heeft dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van de lokale politiedienst. Dit behelst het Þnancieel en budgettair beheer, het personeelskader, de benoemingen en het middelenbeheer. De raad komt minstens vier keer per jaar samen en Politie wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden uit beide gemeenten. Momenteel maken volgende personen er deel van uit : Henri Vannoppen, Willy Kuijpers, Marc Thienpont, Jos Renard, Leopold Smout, Chris Gielens, Chris Taes, Ann Outtier- Vannerem, Steven Tosseyn, Roger Castelein, Johan Vleeracker, Paul Goeminne, Albert Sommereyns, Stefaan Ryckmans, Michel De Groote, Marieken Van Moere, Pierre Billen, Jo Vanden Eede, Frans Geets. De Zonale Veiligheidsraad. In elke politiezone wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings; respectievelijk de gezagdragers voor de bestuurlijke en de gerechtelijke politie. Aan dit overleg wordt deelgenomen door de korpschef en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. In onze zone wordt dit uitgebreid met de drie commissarissen, de beleidsadviseur, de arrondissements-commissaris en de gerechtelijke directeur-coördinator van de federale politie. De raad vergadert minstens twee keer per jaar. Het zonaal politieplan wordt er voorbereid, opgevolgd en geëvalueerd. Oproep tot kandidaat politiemedewerkers : Om het beeld over de politie realistischer te maken en om potentiële kandidaten voor te bereiden op de recrutering, de selectie en de opleiding zal de Politieschool van de Provincie Vlaams-Brabant informatiesessies organiseren in haar lokalen te Asse. Aarzel niet en neem voor 20 december 2005 contact op met de personeelsdienst van de PZ HerKo op het telefoonnummer 02/ (tijdens de kantooruren). U krijgt dan later een gepersonaliseerde uitnodiging.

15 Prikbord December is verwen-maand op de markt in Kortenberg Het is zo stilaan een traditie aan het worden dat de marktkramers in Kortenberg hun klanten in december verwennen met het bezoek van de Sint en de kerstman. Dat zal dit jaar gebeuren op 1 december en 22 december. Op 29 december verwennen ze je dan weer met een ook al traditioneel geworden - bekertje heerlijk dampende glühwein of chocolademelk. Maar dit jaar doen zij er nog iets bovenop. Gedurende de hele maand december krijg je bij elke aankoop een invulformulier dat je kan deponeren in een daartoe voorziene bus. Hieruit zullen elke week bij het afsluiten van de markt - een aantal winnaars van aankoopbonnen getrokken worden. Deze aankoopbonnen kunnen dan de volgende week afgehaald worden aan de voorziene stand. Begin januari zullen dan alle ingevulde formulieren meedingen naar de hoofdprijzen die op 5 januari 2006 zullen uitgereikt worden aan de gelukkige winnaars. We hopen je talrijk te mogen verwelkomen en verwennen in december 2005 en wensen je alvast alle geluk toe in De marktkramers en hun marktleider Ingrid Debroey Vlaamse zorgverzekering: regularisatie en administratieve boete Wat is de Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering bestaat sinds oktober 2001 en biedt zorgbehoevenden een maandelijkse tegemoetkoming voor niet-medische kosten ten gevolge van een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen. 15 In 2005 krijgen ongeveer personen een uitkering van de zorgverzekering. Vanaf het jaar waarin men 26 wordt, is men verplicht zich bij een van de acht zorgkassen aan te sluiten en jaarlijks een bijdrage tussen 10 en 25 euro te betalen. Regularisatie Wie niet of laattijdig betaalt, krijgt per jaar automatisch een schorsing van vier maanden, die ingaat op het ogenblik dat men zorgbehoevend is en een uitkering zou kunnen genieten. De Vlaamse overheid is echter bereid een eenmalige regularisatie toe te staan waardoor men zich in orde kan stellen voor het verleden en waardoor de sanctie wordt opgeheven. Dat is een belangrijk voordeel voor de aangeslotene. Men kan zich in orde stellen door de bijdragen voor het verleden alsnog bij zijn zorgkas te betalen. Men heeft hiervoor de tijd tot 30 april Wie denkt de bijdragen niet zelf te kunnen betalen, kan contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW om de mogelijkheden tot betaling te bekijken. Als u zou twijfelen of u alle bijdragen betaald heeft, dan hoeft u zelf voorlopig niets te doen. De zorgkassen zullen persoonlijk alle mensen aanschrijven die bijdragen voor bepaalde jaren niet betaald hebben. Meer informatie ontvangt u in de brief van de zorgkassen. Deze brief zal normaal gezien nog dit jaar verstuurd worden. Administratieve geldboete Op 30 april 2006 eindigt de regularisatieperiode. Wie voor drie jaren zijn bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering niet, slechts gedeeltelijk of laattijdig betaald heeft, krijgt vanaf dan een geldboete van 100 tot 250 euro opgelegd. De invoering van een administratieve geldboete zorgt voor een effectieve sanctionering van de wanbetalers. Daarnaast blijft ook de vermelde schorsing van 4 maanden uitkering per jaar nietbetaling bestaan. Met deze maatregelen wordt de Vlaamse solidariteit op het vlak van de zorgverzekering aangewakkerd. De regularisatie is een billijke maatregel die ervoor zal zorgen dat iedereen zich alsnog zonder boete kan aansluiten. De administratieve boete moet ervoor zorgen dat na de regularisatie de wanbetalers zich niet meer kunnen onttrekken aan hun betalingsplicht. De Vlaamse zorgverzekering is een systeem dat alleen maar werkt wanneer iedereen ertoe bijdraagt.

16 16 Dienst internationale samenwerking (II) Kortenberg heeft sinds 1 augustus 2005 een volwaardige dienst internationale samenwerking (dienst IS) met een halftijdse ambtenaar internationale samenwerking (ambtenaar IS). Wie? Kathleen Verreth is sinds 1 augustus 2005 ambtenaar IS. Zij werd aangeworven naar aanleiding van de aanvraag tot het sluiten van een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking met de Vlaamse overheid die betrekking heeft op de stedenband met Blauwgrond maar uiteraard is het takenpakket van de dienst IS heel wat uitgebreider. Wat zijn nu de taken van de dienst internationale samenwerking? De dienst IS speelt in de eerste plaats een coördinerende rol. De dienst begeleidt en ondersteunt de acties die lokale comités van NGO s in de gemeente opzetten of die particulieren inrichten om projecten in het Zuiden te Þnancieren. Ook scholen die (willen) werken rond mondiale vorming kunnen beroep doen op de ambtenaar IS om samen een programma uit te werken. De dienst IS kan ook zelf activiteiten organiseren of campagnes opzetten. Deze taken beogen het sensibiliseren van de Kortenbergse bevolking en het verbreden van het draagvlak voor het voeren van een internationaal beleid. De stedenband met Blauwgrond in Suriname is een belangrijke opdracht voor de ambtenaar IS. Ze doet het administratief beheer ervan en verzorgt de communicatie zodat personeel en bevolking van Kortenberg op de hoogte zijn van de recente evoluties en activiteiten. Kortenberg heeft niet alleen een band met een gemeente uit het Zuiden maar ook met een gemeente binnen Europa. De dienst IS staat in voor het ondersteunen en versterken van de jumelage met Parcé, een dorp in Bretagne. De dienst IS werkt nauw samen met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) (zie artikel III in volgend Zoeklicht) en staat ook in voor het secretariaat ervan. De dienst IS moet tenslotte personeel en burgers bewust maken van en warm maken voor een geïntegreerd internationaal beleid want op alle beleidsdomeinen zijn internationale raakvlakken te onderkennen. Wie interesse heeft om mee te werken of te denken rond de stedenband of ruimer rond ontwikkelingssamenwerking, kan contact opnemen met Kathleen Verreth: Dienst IS op 02/ , via fax 02/ of Internationaal Amnesty Internationals Mensenrechtenweek 3 december tot en met 11 december 2005 Op 10 december is de jaarlijkse Internationale Mensenrechtendag. Dan herdenkt de wereld de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties in De UVRM is hét basisdocument waar de hele werking van Amnesty International (AI) rond draait. AI grijpt deze gelegenheid dan ook met beide handen aan om mensen gedurende een hele week te mobiliseren voor de mensenrechten. Zoals elk jaar wordt tijdens deze periode een van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens centraal gesteld. Dit jaar is Artikel 5 het uitgangspunt: Je mag niemand martelen. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestrafþng. Folteren is anders dan gewoon geweld of mishandeling. Het is een zeer ernstige geestelijke of lichamelijke marteling waarbij het slachtoffer gedurende langere tijd is overgeleverd aan de wil van de folteraar. In ten minste 132 landen ter wereld wordt gemarteld. Dat foltering verboden is, lijkt vanzelfsprekend. Toch wordt dit de jongste jaren meer en meer in vraag gesteld. De strijd tegen het internationale terrorisme wordt door landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ingeroepen als excuus om het niet meer zo nauw te nemen met het verbod op foltering. Het verbod op wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestrafþng aan de andere kant, geldt onder meer voor gevangenissen en gesloten centra. Westerse landen, waaronder België, respecteren dit verbod niet altijd. Zo werd België in het verleden al vaker door internationale instanties op de vingers getikt omwille van het gebrekkige gevangenisbeleid. Nog in het begin van dit jaar kreeg België bezoek van het Comité ter Voorkoming van Foltering van de Raad van Europa, dat de Belgische gevangenissen en andere plaatsen aan een onderzoek onderwierp. Kortenberg steunt de mensenrechtenweek en toont dit ook door gedurende deze hele week een spandoek te hangen aan het Administratief Centrum: Kortenberg steunt de mensenrechten. En jij? Voor meer info kan je terecht op de webstek van AI: of (AI Vlaanderen).

17 Prikbord 17 AfschafÞng van de Þscale zegels ter vereffening van de retributies, verschuldigd bij de aanvraag van rijbewijzen. Op 1 januari 2006 treden het KB van 20 juli 2005 en het MB van 20 juli 2005 in werking. Deze besluiten werden respectievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 en 9 september Het koninklijk besluit voorziet in de afschafþng van de Þscale zegels als betalingswijze van de retributies verschuldigd ter gelegenheid van: 1. de indiening van de aanvraag van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs, een leervergunning en een internationaal rijbewijs bij de gemeente; 2. de inschrijving voor het herstelexamen in het kader van het verval van het recht tot sturen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Rijbewijs; 3. de indiening van het verzoekschrift aan de beroepscommissie in geval van twee maal niet slagen voor het praktisch rijexamen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, dienst Rijbewijs. Concreet betekent dit dat je niet langer Þscale zegels moet aankopen op de Post alvorens het rijbewijs aan te vragen bij het gemeentebestuur. Je betaalt bij de aanvraag de verschuldigde retributie aan de gemeente (bedragen zijn vermeld op aanvraagformulier). Je kan betalen op volgende manieren: cash bancontact proton Deze regeling is van kracht vanaf 1 januari 2006, tot die datum blijven Þscale zegels verplicht op de aanvragen. Telefoonnummer Vlaamse kankertelefoon Het nummer van de Vlaamse Kankertelefoon, de hulp- informatielijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker, is veranderd: het nieuwe nummer is 078/ GFT stickers 2006 De nieuwe GFT stickers voor volgend jaar zijn beschikbaar aan de dienst onthaal vanaf donderdag 1 december Openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.00u 12.00u 13.00u 16.00u zaterdag: 9.00u 12.00u Prijzen: 120 liter: liter: 25 We willen iedereen er ook attent op maken dat elke GFT bak moet voorzien zijn van een geldige sticker. Zonder geldige sticker zal je bak ongeledigd blijven staan. Meer info is steeds te verkrijgen op de milieudienst 02/ Omwille van praktische redenen willen wij u vragen onderstaande strookjes ingevuld mee te brengen bij aankoop van de sticker. Naam: Adres: In te vullen door bevoegde ambtenaar: Prijs: Volgnummer sticker: (Exemplaar voor dienst onthaal) Naam: Adres: In te vullen door bevoegde ambtenaar: Prijs: Volgnummer sticker: (Exemplaar voor inwoner)

18 18 Kortenberg en de kolonisatie van Kongo De 2de kolonisatie, vooral van Afrika en Azië, was typisch voor de 19de eeuw. De geïndustrialiseerde landen -België was het 2de industrieland ter wereld na Groot-Brittannië- hadden goedkope grondstoffen en afzetgebieden voor hun afgewerkte producten nodig. België volgde dan ook de koloniale wedloop van de 2de helft van de 19de eeuw. Zo verwierf Leopold II op de Conferentie van Berlijn van 1885 Kongo-Vrijstaat, waarvan hij de absolute vorst werd. Dit lokte reacties uit van de B.W.P. in België. Louis Bertrand was één van de stichters van de B.W.P. Hij had een tijdje in de Negenhoek in Kortenberg gewoond. Sedert 1894 zetelde hij in het parlement als socialistisch kamerlid. In 1907 schreef hij Le scandale congolais tegen de wantoestanden in Kongo. In 1908 werd Kongo een Belgische kolonie. Voor 1908 waren de rubberplantages belangrijk gezien de opkomst van de auto-industrie, die rubber nodig had voor autobanden. Na 1908 waren vooral mijnontginningen en landbouwplantages belangrijk. Verschillende pioniers uit onze streek trokken naar Kongo, maar keerden niet meer terug. Het leven was er hard. Het werden koloniale helden: Jan- Baptist Bulens uit Kortenberg, Michel Kinnart uit Erps en Arthur Lievens uit Meerbeek. Jean-Baptist Buelens ( ) stamde uit de Achterenberg. Zijn geboortehuis maakte deel uit van het latere café Jamar te Kortenberg. Hij vertrok in 1895 als schrijnwerker naar Kongo waar hij werkte voor de Compagnie du Chemin de Fer du Congo. Het klimaat in Kongo was moorddadig. Hij overleed in Kongo op 28 oktober 1895.Alleen voor Bulens werd een gedenkplaat tegen het gemeentehuis van Kortenberg aangebracht. Deze gedenkplaat bleef bewaard in het Erfgoedhuis, na de afbraak van het oude gemeentehuis van Kortenberg. Arthur Lievens uit Meerbeek trok als koloniaal naar Kongo. Bemerk de ivoren slagtanden. Michel Kinnart was zoals zijn vader Victorien Kinnart blikslager van beroep. Vandaar ook zijn toenaam Michel van de Vlekke. Hij was lid van de fanfare De Eendracht(de Fransen ) in Kortenberg. Hij was geboren te Leuven op 24 juni Hij huwde te Erps- Kwerps op 21 juli 1900 Adolphina Julia Vanden Berghe. In 1906 trok hij naar Historiek Kongo-Vrijstaat. Hij werd aangeworven als veefokker voor de Oostprovincie met een jaarwedde van 1800 fr. Hij was tijdelijk verbonden aan de diensten van de dierengeneeskundige Dr. Grappi. Hij overleed te Nyangwe in Congovrijstaat op 18 augustus Louis Brughmans uit Brecht trok naar Kongo. Daar kende hij Michel Kinnart uit Erps. Hij huwde vrij laat, 44 jaar oud met Jeanne Kinnart, zuster van Michel Kinnart, en kwam zo naar Kortenberg. Arthur Lievens was de zoon van hoofdonderwijzer Lievens, de liberale meester onder de Schoolstrijd in Meerbeek en van Amelie Van Meerbeeck ( Amelie van de Meester ). Hij werd te Meerbeek geboren in Zijn moeder was jong weduwe geworden en hield een winkel in de Dorpsstraat te Meeerbeek. Arthur Lievens studeerde aan de Leuvense universiteit. Elke dag trok hij te voet naar de universiteit, volgens sommigen op klompen. Hij bouwde koolmijnen voor Dumont. Hij werd bij koning Leopold II geroepen om in Kongo de ijzerenweg aan te leggen. Het telegram van zijn overlijden lag op de boot waarmee hij van Kongo zou komen. Hij overleed te Thijsville in Jozef Schijns uit Erps-Kwerps zag vele jaren later als koloniaal tijdens het interbellum zijn grafkruis in Kongo. Jules Vrebos (St.-Stevens-Woluwe Katanga 1904) was de zoon van dokter Camille Vrebos uit Kortenberg en van Louise Hensmans. In 1900 behaalde hij zijn diploma van ingenieur aan de Leuvense universiteit. Hij was verbonden aan de Aciéries d Anvers, dus in de staalnijverheid. In 1902 vertrok hij naar Katanga op zoek naar nieuwe mineralen met een expeditie o.l.v. commandant Jacques. Door ziekte geveld, stierf hij op 11 januari 1904 te Katonga op de Shire-rivier. Ingenieurs, rechters, brouwersingenieurs en belastingontvangers begonnen dikwijls hun loopbaan in Kongo. Ingenieur Joseph Chantraine uit Kortenberg verbleef in Kongo voor Hij werkte er samen met architect Leon Lambert- Turlot. Deze laatste zou later het plan maken voor zijn villa L Aérocottage te Kortenberg. Chantraine was de uitvinder van de stuurknuppel en één van onze luchtvaartpioniers. Paul Salkin, eigenaar van de abdij van Kortenberg en schoonbroer van Joseph Chantraine, werd Raadsheer van het Hof van Beroep te Elisabethstad, eerst plaatsvervangend in 1912 en effectief in In 1931 verliet hij de kolonie wegens ziekte. Hij schreef ook enkele werken over de kolonie: Les Nègres, dat verscheen in Le Miroir du Congo en Le Problème de l Evolution noire: l Afrique centrale dans cent ans. Jean- Marie Derscheid ( ) uit Sterrebeek was professor biologie aan de koloniale hogeschool te Antwerpen. Brouwersingenieur René Laneau, die

19 Historiek de villa Eikelenhof te Kortenberg bewoonde, richtte in de jaren brouwerijen op in Kongo o.a. in Leopoldstad, in Paulis en in Kasaï. Raymond Verdeyen uit Kortenberg voerde het Belgisch belastingsysteem in Kongo in tijdens het interbellum. Hij was ook aanwezig als provinciaal inspecteur der belastingen op het diner aangeboden op 1 juli 1928 door Koning Albert I en koningin Elisabeth aan de overheden en hoge ambtenaren bij hun bezoek aan Kongo. Het fotoarchief van de koloniale periode van belastingsinspecteur Raymond Verdeyen bracht ons een beeld van het dagelijks leven in de kolonie: de diners, de recepties, de boy s en de menagères Jef Van Heuverzwijn verbleef in Kongo in In juli 1928 ontmoette hij daar Raymond Verdeyen. Hij vestigde zich in de straat, die nu Kongostraat genoemd wordt. Was het een herinnering aan de Kortenbergse pionier J. Bulens of was het een herinnering aan de eerste bewoner van die straat Jozef Van Heuvenzwijn? Hector Lambert Vandermeulen uit Neerwinden woonde te Kortenberg. Hij vertrok als agent commercial naar Kongo en overleed er in Coquilhatstad op 15 mei 1923, 34 jaar oud. Hij was gehuwd met Palmyre Hankenne. Alfons Van Boxlaer en zijn echtgenote Marie Van Duffel uit Kortenberg trokken ook naar Kongo. Ze bouwden na hun terugkeer een nieuwe woning versierd met een Kongoster in de Minneveldstraat te Kortenberg. Het herdenkingsplaatje in ivoor bij de foto van Arthur Lievens Georges Van Tricht uit Erps werd gewond als soldaat aan de Ijzer. Hij werd overgebracht naar een Engels hospitaal. Hij trok in 1916 naar Kongo en werd daar landmeter. Men noemde hem in Erps de Kongolees. Foto s van de koloniale interieurs en van de uitstappen met vrienden wezen erop dat het interbellum de glorietijd was voor de kolonialen. Hij werd later gemeenteraadslid van Erps-Kwerps. Philibert Beersaerts ( ) uit Veltem- Beisem trok ook naar Kongo. Men noemde hem de Kongolees. Zijn doodsbrief vermeldde hem als rustend koloniaal. Zijn zoon Jozef Beersaerts werd burgemeester van Veltem-Beisem en huwde Martha Van Kelf uit Meerbeek. Het bevolkingsregister van Kortenberg van gaf ook smid Victor De Backer ( ), de zoon van de Veltemse Smid Edward De Backer als koloniaal in Kongo. Zijn doodbrief vernoemde 19 hem ook als rustend koloniaal. Zijn dochter werd in Kongo geboren en zijn eerste echtgenote overleed er in Zijn broer Emmanuel De Backer was smid te Kortenberg. Jozef de Behault de Carmois ( ) was de broer van dokter August de Behault de Carmois, burgemeester van Tildonk. Hij behoorde tot de ongetitelde adel en voerde als wapenschild op een veld van azuur, 2 kepers van goud met boven 2 eikels van goud. Hij begon een brouwerij in Winksele-Delle. Dat werd een mislukking. Hij trok naar Kongo en stuurde ene foto naar huis tussen twee grote ivoren slagtanden. In 1901 was hij Agent d administration à l état independant du Congo. Ook missionarissen uit onze streek trokken op missiewerk naar Kongo. Frans Roelandts (Zaventem 1882-Mbeno 1932) werd hulpbroeder bij de Jezuïeten. Hij bouwde als timmerman en smid in missies van Kisantu, Kikwit en Wombali. Pater Jos Stroeykens (Leuven ), uit Kwerpse ouders geboren, was Missionaris van Scheut. Hij vertrok in 1960 naar Kongo om er missiewerk te doen tot De Stroeykensstraat in de Witte Wijk in Erps werd naar hem genoemd. In de volksmond deden wrede verhalen de ronde over Kongo zeker voor Pioniers werden opgegeten, kolonialen werden op schepen vermoord en alleen hun papegaai kwam terug naar België. Ook op volkskundig gebied werkte het kolonialisme door op het Vlaamse land. Zo waren er de herbergnamen. In Erps-Kwerps had men op het gehucht Diestbrug het café In de Kongo bij Pieter en Edward Stevens. Bij bevrijdingsstoeten werd zelfs V-day in Kongo uitgebeeld o.a. in Zaventem. In 1919 kreeg België Ruanda-Urundi als mandaatgebied. Het was een Duitse kolonie geweest. Mwami Mutara III van Rwanda bracht een bezoek aan de lederfabrieken van Zaventem en leverde er de huiden van zijn koeien af om er leder van te maken. Een verslag van het bezoek aan de lederfabrieken vonden we in Midden-Brabant van 15 mei Hij dacht eraan een villa te bouwen in Keerbergen en hij werd ook ereburger van Keerbergen. In 1960 werd Kongo onafhankelijk. Rwanda en Burundi volgden in Het koloniale tijdperk was een beeld dat tot het verleden behoorde ook voor Kortenberg. Dr. Henri Vannoppen Burgemeester van Kortenberg Erfgoedhuis Kortenberg VZW Dorpslein, 16, 3071 Erps-Kwerps donderdag 8 december 2005 (18.00u u) Website: www. erfgoedhuis-kortenberg.be

20 Kinderclub Kattenkwaad Kerstvakantie 2/01/06 tot 6/01/06 Voor Wie: kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar Waar: OC Berkenhof Wanneer: elke dag van 7.30u tot 18.30u Door wie? Een team van gemotiveerde begeleiders die instaan voor een plezierige en creatieve opvang Hoeveel: 7.60 per dag, tussen 3u en 6u: 3.80 en minder dan 3u: 2.60 Aantal: maximaal 32 kindplaatsen Inschrijven moet en kan enkel op zaterdag 10 december van 9.00u tot 12.00u in kinderclub Kattenkwaad in OC Berkenhof Indien er na deze inschrijvingsdag nog plaatsen vrij zijn, kan je maandagochtend 12 december van 9.00u tot 12.00u telefonisch of via inschrijven Meer info: 02/ Of Vacature interim halftijdse coördinator buitenschoolse kinderopvang kattenkwaad tijdelijke opdracht van langere duur (6 tot 10 maanden) voor vervanging coördinator tijdens zwangerschapsverlof en aanvullend verlof vermoedelijke startdatum 1/1/2006 kandidaturen moeten bij het gemeentebestuur toekomen uiterlijk op 10/12/2005 IBO Sigrid Van Sever Beekstraat Kortenberg 02/ meer informatie kan u bekomen bij: Administratief Centrum Karin Dewit De Walsplein Kortenberg 02/

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Informatiebrochure vrijwilligers

Informatiebrochure vrijwilligers Informatiebrochure vrijwilligers Inhoud 1. Het OCMW, een sociaal huis voor alle Truienaren 2. Waarom vrijwilligerswerk bij het OCMW? 3. Voor wie? 4. Wat kun je van ons verwachten? 5. Bij welke diensten

Nadere informatie

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid Schadelijke stoffen in de lucht Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel

Nadere informatie

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Vereniging voor pomologie, boomgaard - en landschapsbeheer Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel.: 012/39 11 88; fax: 012/74 74 38 E-mail: info@boomgaardenstichting.be

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Slimmerstoken. Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard

Slimmerstoken. Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard Slimmerstoken Tips voor een goed gebruik van uwkachel, open haard of terrashaard 2 Kleine moeite, van groot belang p. 2 Wat u moet weten vóór u een toestel kiest p. 4 Handige tips voor uw haard of kachel

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

Verhuisdocument voor uw organisatie

Verhuisdocument voor uw organisatie Verhuisdocument voor uw organisatie Deel 1: Mijn nieuwe locatie Pagina 1 van 6 1. Mijn nieuwe locatie: mijn gegevens Klantennummer contactpersoon Telefoon Wij verhuizen naar volgende (nieuwe) locatie Datum

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Studiedag VREG 26 november

Studiedag VREG 26 november Workshop klare taal Studiedag VREG 26 november Wat kunnen we doen om brieven en brochures zo te schrijven dat de lezer begrijpt wat er staat en vindt wat hij zoekt of nodig heeft. door Karine Nicolay 014

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv.

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. Afval vroeger en nu Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. 1. Wat betekent primitief? 3 antwoorden zijn goed. eenvoudig simpel

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合

1. 与 荷 兰 语 之 家 (Huis van het Nederlands) 一 起 为 您 找 一 个 最 适 合 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen 安 特 卫 普 市 社 会 融 入 接 待 处 Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen? Onthaalbureau

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter

Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter Draaiboek Proper Diest- Netheidscharter COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Stad Diest Grote Markt 1 3290 Diest Redactie: Milieudienst stad Diest (DROHM) Inhoud: Hoe kan jij meehelpen aan een proper Diest?

Nadere informatie

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00

Nadere informatie

Gratis checklist voor een vlekkeloze verhuizing

Gratis checklist voor een vlekkeloze verhuizing Gratis checklist voor een vlekkeloze verhuizing * Vraag een gratis verhuisofferte aan bij Verhuisbedrijf Den Haag * Breng in kaart wat je wilt verhuizen. * Verhuis je op kosten van je werkgever? Achterhaal

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie