Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p."

Transcriptie

1 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde kerncijfers p. 9 Jaarverslag p. 11 Markante ontwikkelingen p. 12 Financiële toestand p Geconsolideerde jaarrekening p. 51 Consolidatie-organogram van de Electrabel-groep p. 52 Geconsolideerde winst- en verliesrekening p. 55 Geconsolideerde balans p. 56 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen p. 58 Geconsolideerd kasstroomoverzicht p. 59 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening p. 60 Verslag van het College van commissarissen p Corporate governance p. 33 Inleiding p. 34 Raad van bestuur p. 35 Comités opgericht door de Raad van bestuur p. 43 College van commissarissen p. 48 Overige informatie p Jaarrekening Electrabel N.V. p. 135 Inleiding p. 136 Balans p. 137 Resultatenrekening p. 138 Resultaatverwerking p. 138 Bijlagen p. 139 Tabellen p. 140 Woordenlijst p. 144 Sites in Europa p. 145 Informatie p. 146

2

3 Jaarverslag

4 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen 2006 was in de eerste plaats het jaar van de aankondiging van het fusieproject tussen SUEZ en Gaz de France. Dit project kadert perfect binnen de voornaamste krachtlijn van onze strategie sinds meer dan 15 jaar, aangezien het onder andere de oprichting beoogt van een leidinggevende onderneming op wereldvlak rond de synergieën aardgas elektriciteit. De industriële kracht en waarde van dit project worden door alle waarnemers unaniem erkend. Electrabel heeft daar resoluut toe bijgedragen. Tegelijkertijd heeft onze onderneming de gevolgde koers aangehouden en uitstekende resultaten geboekt, die de grote relevantie van ons ondernemingsmodel en van de strategische keuzes van de laatste jaren benadrukken. Doorgaan op de ingeslagen weg betekende voor Electrabel in 2006, de ingenomen posities optimaal benutten en tegelijk de activiteiten in Europa verder ontwikkelen. En dat is precies wat onze onderneming heeft gedaan: van het beheer van onze centrales, andermaal een voorbeeld van betrouwbaarheid, over de activiteit Trading en Portfolio Management heen, waar de markt- en optimaliseringsoperaties tot recordresultaten hebben geleid, tot de verkoop, met de stabilisering van ons marktaandeel in alle segmenten in België en een vooruitgang met twee cijfers elders in Europa, beschikken wij over een stevige basis waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Aan uitdagingen ontbreekt het uiteraard niet. In de eerste plaats zullen we onze ambities moeten bevestigen op de Noordwest- Europese markt. De Benelux, Frankrijk en Duitsland vormen, wat elektriciteit betreft, steeds meer een eengemaakte markt, een continentale plaat, waarop Electrabel over bevoorrechte posities beschikt. Al sinds jaren draagt onze onderneming bij tot de integratie van de markten in die landen. Zo hebben wij in 2006 de oprichting ondersteund van een Belgische elektriciteitsbeurs Belpex die gekoppeld is aan haar Franse en Nederlandse tegenhangers. In de toekomst wordt deze Europese continentale plaat de facto een uitverkoren terrein voor de groei van onze onderneming. Er zijn belangrijke investeringsbeslissingen voorzien: in de komende jaren zullen er nieuwe centrales gebouwd worden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Parallel daarmee gaat Electrabel zich eveneens inzetten om er haar marktaandelen verder uit te bouwen. Deze groei is enkel mogelijk dankzij het werk dat onze ontwikkelingsteams in de afgelopen jaren hebben geleverd. Projecten zijn er voldoende. Over sommige is de beslissing reeds genomen, andere zitten in de pijplijn. Ze beantwoorden echter zonder uitzondering aan de strenge rentabiliteitscriteria, die steeds het handelsmerk van Electrabel zijn geweest. 2

5 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen Wat de beoogde capaciteit betreft, koestert de Groep ambitieuze doelstellingen met een uitbreiding tot 35 GW tegen 2009 in Europa en tot 75 GW tegen 2012, wereldwijd. Onze onderneming zal haar ambities dus niet beperken tot het elektriciteitssysteem van de continentale plaat. Electrabel beschikt reeds over een bijzonder stevige basis in Italië, op het Iberische schiereiland, in Polen en in Hongarije. Ze onderzoekt opportuniteiten overal elders in Europa en zal dat blijven doen. Gezien de beperkte mogelijkheden inzake overnames op dit ogenblik en om meer voordeel te halen uit de ontwikkelingscycli in sommige andere regio s van de wereld, bestuderen wij een project over de toenadering tussen de activiteiten van Electrabel en SUEZ-TRACTEBEL, in het bijzonder die van de entiteit SUEZ Energy International. Door deze integratie zou de ontwikkeling van de energieactiviteiten van de Groep kunnen worden uitgebreid, wat al haar componenten ten goede zou komen. Maar deze groei zal niet tot elke prijs gebeuren. Hij moet rendabel en tegelijk duurzaam zijn. Een onderneming, temeer wanneer deze actief is in de energiebranche, moet haar activiteiten laten aansluiten bij het specifieke kader van de samenleving binnen dewelke ze haar activiteiten uitoefent. De milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en in het bijzonder die welke met het klimaat te maken hebben zijn weliswaar wereldwijd, maar de oplossingen zijn vaak lokaal. Het zijn meteen ook onze uitdagingen. We moeten dus groeien, de rentabiliteit van onze activiteiten verzekeren en onze bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarming van de planeet, overal waar wij actief zijn. Dit is een immense uitdaging die Electrabel zeker wil aannemen. Brussel, 6 maart 2007 Jean-Pierre Hansen Gedelegeerd bestuurder Gérard Mestrallet Voorzitter 3

6 Organen van bestuur en controle Organen van bestuur en controle toestand op 6 maart 2007 Raad van bestuur Voorzitter: Gérard MESTRALLET Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder: Jean-Pierre HANSEN Ondervoorzitter: Emmanuel van INNIS Leden: Alain CHAIGNEAU Baron CROES Jean-Pierre DEPAEMELAERE Pierre DRION Yves de GAULLE Baron van GYSEL de MEISE Luc HUJOEL Gérard LAMARCHE Robert-Olivier LEYSSENS Jean-Pierre RUQUOIS Lutgart VAN den BERGHE Baron VANDEPUTTE Baron VAN WAEYENBERGE Geert VERSNICK Xavier VOTRON Secretaris van de vennootschap: Patrick van der BEKEN PASTEEL Algemene directie Voorzitter: Jean-Pierre HANSEN Leden: Alfred BECQUAERT Eric BOSMAN Sophie DUTORDOIR Alfred HOFMAN Jacques HUGE Alain JANSSENS Philippe LERMUSIEAU Walter PEERAER Nicolas TISSOT Philippe VAN TROEYE Strategisch comité Voorzitter: Jean-Pierre HANSEN Leden: Gérard MESTRALLET Emmanuel van INNIS Alain CHAIGNEAU Gérard LAMARCHE Baron VANDEPUTTE Baron VAN WAEYENBERGE Auditcomité Voorzitter: Baron CROES Leden: Gérard LAMARCHE Jean-Pierre RUQUOIS Benoemings- en bezoldigingscomité Voorzitter: Gérard MESTRALLET Leden: Lutgart VAN den BERGHE Baron VANDEPUTTE College van commissarissen DELOITTE Bedrijfsrevisoren Verantwoordelijke vertegenwoordigers: Philip MAEYAERT, Laurent BOXUS Bedrijfsrevisoren ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren Verantwoordelijke vertegenwoordigers: Pierre ANCIAUX, Vincent ETIENNE Bedrijfsrevisoren 4

7 Panorama van de groep Electrabel 1 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel aandeel p. Geconsolideerde kerncijfers p. 9 5

8 Panorama van de groep Electrabel Electrabel vandaag Electrabel vandaag Electrabel behoort tot de top van de energieondernemingen in Europa en is marktleider in de Benelux. Ze beoogt een duurzame groei op haar kernmarkten met inachtneming van strikte rentabiliteitscriteria. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van haar klanten steunt de onderneming op een Europees net van dochterondernemingen en partnerschappen met lokale operatoren. Ze haalt het beste uit de vele synergieën tussen elektriciteit en aardgas. Een sterke financiële structuur, deskundigheid op hoog niveau, een helder bedrijfsmodel en een geïntegreerd risicobeheer vormen haar steunpilaren. In elke strategische keuze houdt de onderneming rekening met de milieufactor. Ze toetst elke beslissing en elke actie aan haar vier basiswaarden: klantgerichtheid, performantie, aandacht voor de medewerkers en zin voor verantwoordelijkheid. Electrabel maakt deel uit van SUEZ, een internationale industriële en dienstengroep die actief is op het vlak van energie en milieu. Hij bezit 98,62 % van de aandelen van de onderneming, die daardoor ten volle de vele synergieën die in de SUEZ-groep aanwezig zijn kan benutten. Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: 957 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: 376 MW Personeel: 18 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: 758 MW Personeel: 54 Verkoop: 132 GWh Productie: 366 MW Verkoop: GWh Productie: 296 MW Personeel: 196 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: 411 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Strategische markten Benelux markt Markt van grote historische operatoren Ontwikkelingsmarkt Thuismarkt 6

9 Panorama van de groep Electrabel Electrabel vandaag1 Kernactiviteiten Kerncijfers Verkoop van elektriciteit, aardgas en energieproducten en -diensten Electrabel dient zich aan als een leverancier van globale en op maat ontwikkelde energieoplossingen aan industriële ondernemingen. Ze biedt de kleine en middelgrote ondernemingen en de residentiële klanten nabuurschap en kwaliteit, zodat zij al hun specifieke verwachtingen kan inlossen. Aan de basisproducten voegt ze diensten toe die een toegevoegde waarde opleveren. De elektriciteitsverkoop buiten België is goed voor meer dan 53 % van het totale volume. De onderneming wil tegen 2009 een verkoopvolume van 200 TWh bereiken. Productie van elektriciteit Electrabel versterkt haar lokale geografische aanwezigheid met productieactiviteiten in de verschillende Europese regio s. Ze beheert een gediversifieerd productiepark van MW. De doelstellingen die de onderneming daarbij hanteert zijn een hoog energierendement en een zo klein mogelijke impact op het milieu. Het Europese park bestaat voor een groot deel uit hoogrenderende gasturbines (7 700 MW), uitermate bedrijfszekere kerncentrales (6 300 MW) en hernieuwbare energiebronnen (4 800 MW). 49,1 % van de productie is CO 2-emissievrij. De onderneming mikt tegen 2009 op een productiecapaciteit van MW. Trading van elektriciteit en aardgas Electrabel is actief in trading op alle energiemarkten van Europa, van Scandinavië tot Spanje en van de Benelux tot Polen. Trading speelt een sleutelrol in haar Europese strategie. Door haar tradingactiviteiten, zoals aankoop van brandstoffen, valorisatie van de centrales en verkoop, optimaliseert de onderneming haar globale energiepositie op de markten. Exploitatie van distributienetten voor elektriciteit en aardgas In Wallonië (België) staat Electrabel in voor de technische exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van distributienetten voor elektriciteit en aardgas in opdracht van onafhankelijke distributienetbeheerders. In de loop van 2006 trok de onderneming zich in Vlaanderen en Brussel terug uit deze activiteit. VERKOOP Elektriciteit GWh Benelux Europa buiten Benelux Aardgas GWh Benelux Europa buiten Benelux KLANTEN Elektriciteit Benelux Europa buiten Benelux Aardgas Benelux Europa buiten Benelux Kabeltelevisie PRODUCTIE Productiecapacteit MW Benelux Europa buiten Benelux Productie elektriciteit GWh Benelux Europa buiten Benelux Productie warmte GWh Benelux Europa buiten Benelux PERSONEEL Aantal werknemers in actieve dienst FTE Benelux Europa buiten Benelux* MILIEU Productiecapacteit CO 2-uitstootvrij Europa % van de totale capaciteit 41,2 België % van de totale capaciteit 52,0 Elektriciteitsproductie CO2-uitstootvrij Europa % van de totale productie 49,1 België % van de totale productie 61,6 FINANCIËN in miljoenen EUR Opbrengsten Resultaat uit operaties Operationele winst * CNR inbegrepen

10 Panorama van de groep Electrabel Het Electrabel-aandeel Het Electrabel-aandeel Bedrag van het dividend Bruto: 17,80 euro per maatschappelijk aandeel Netto: 13,35 euro per maatschappelijk aandeel Netto met coupon strip VVPR: 15,13 euro per maatschappelijk aandeel Deze bedragen komen exact overeen met het interimdividend beslist door de Raad van bestuur van 13 december 2006, betaalbaar vanaf 19 december 2006 tegen afgifte van coupon nr. 18, desgevallend samen met coupon strip VVPR nr. 18, aan de loketten van de volgende instellingen in België: Bank Degroof, Dexia Bank België, Fortis Bank, ING België, KBC Bank, Petercam. Totaal aantal maatschappelijke aandelen en stemrechten op 31 december Agenda 25 april 2007 Het Jaarverslag 2006 is ter beschikking op 10 mei 2007 Gewone algemene vergadering en verspreiding van het Jaarverslag augustus 2007 Vergadering van de Raad van bestuur die de halfjaarlijkse rekening 2007 afsluit.

11 Panorama van de groep Geconsolideerde kerncijfers Electrabel1 Geconsolideerde kerncijfers Opbrengsten In miljoenen EUR 11,0 % Diensten en andere ,8 % Diensten en andere ,9 % 45,5 % Verkoop aardgas Verkoop elektriciteit Benelux 15,0 % Verkoop aardgas 46,6 % Verkoop elektriciteit Benelux 25,6 % Verkoop elektriciteit buiten Benelux ,6 % Verkoop elektriciteit buiten Benelux 2005 Resultaat uit operaties In miljoenen EUR Operationele winst In miljoenen EUR ,9 % +16,6 %

12 Panorama van de groep Electrabel Geconsolideerde kerncijfers Nettoresultaat - aandeel van de Groep In miljoenen EUR ,3 % Verkoop elektriciteit In TWh Verkoop aardgas In TWh 156,5 145,5 84,9 73, ,6% +15,8 % 150 Europa buiten Benelux Benelux Europa buiten Benelux Benelux

13 Jaarverslag 2 Markante ontwikkelingen p. 12 De verkoop van elektriciteit en aardgas blijft gestaag stijgen p. 12 Electrabel stelt aan al haar categorieën van klanten aangepaste oplossingen voor p. 13 Electrabel vergroot haar geïnstalleerd vermogen en start grote investeringsprojecten op p. 14 Electrabel vergroot het aandeel van haar CO 2 vrije centrales met het oog op duurzame ontwikkeling p. 14 Europa begint in te zien dat het inzake energie een belangrijke rol te spelen heeft p. 15 Human resources p. 16 Onderzoek en Ontwikkeling p. 1 Financiële toestand p. 1 Samenvatting van de geconsolideerde resultaten Consolidatiekring p. 1 p. 1 Geconsolideerde opbrengsten p. 20 Operationele winst of verlies p. 22 Financieel resultaat p. 23 Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd volgens de equity methode p. 24 Winstbelastingen p. 24 Netto resultaat p. 24 Samenvatting van de geconsolideerde balans p. 25 Samenvatting van de geconsolideerde kasstromen Beknopte jaarrekening van Electrabel N.V. Winstverdeling p. 2 p. 2 p. 2 Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen p. 29 Vergoeding van het College van commissarissen p. 30 Belangrijkste risico s en onzekerheden p. 30 Vooruitzichten p. 31 Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar p

14 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Markante ontwikkelingen De verkoop van elektriciteit en aardgas blijft gestaag stijgen De verkoop van elektriciteit van de Electrabel-groep in 2006, wholesaleverkoop inbegrepen, bedroeg 156,5 TWh, of een toename met 7,6 % (+11 TWh) ten opzichte van Dankzij deze vooruitgang zit Electrabel op schema om haar doelstelling te realiseren, namelijk 200 TWh verkopen tegen Zowat 64 % van de verkopen werden in de Benelux gerealiseerd, 21 % in de regio Frankrijk Italië Iberisch schiereiland en 15 % in de regio Polen Duitsland Hongarije. De volumes vielen lichtjes terug in de Benelux (- 0,1 %), terwijl de Groep een forse vooruitgang liet optekenen buiten de Benelux (+ 24,5 %), met name in de segmenten business en wholesale. In België, daalden de verkochte volumes met 2,4 %. In hoeveelheden uitgedrukt ging de verkoop in de segmenten retail en business (industrie en voortverkopers) erop vooruit, maar deze toename werd meer dan negatief gecompenseerd door de daling van de verkoop in het segment wholesale. In Nederland, gingen de verkochte volumes er met 4,7 % op vooruit, voornamelijk dankzij de eerste bijdrage van Rendo en Cogas, bedrijven die actief zijn in de verkoop van elektriciteit en aardgas en die in oktober 2006 voor het eerst in de consolidatiekring werden opgenomen. De sterke groei in de segmenten business (+21,8 %) en wholesale (+61,3 %) buiten de Benelux deed zich op nagenoeg alle markten voor. Dit is het resultaat van succesvolle commerciële inspanningen en van de (her)opstart van centrales (meer bepaald de inbedrijfstelling van de STEG-centrale van Castelnou in Spanje tijdens de zomer). De aardgasverkoop van de onderneming, wholesale inbegrepen, bedroeg 84,9 TWh, ofwel een toename met 15,8 % (+11,6 TWh) ten opzichte van Deze groei is het resultaat van een stijging voor alle segmenten, zowel binnen als buiten de Benelux. In België namen de verkochte volumes met 5,0 % toe. In hoeveelheden ging de verkoop aan het segment retail erop achteruit (-3,8 %), tengevolge van het gecombineerde effect van een daling van het marktaandeel en de hogere gemiddelde temperaturen ten opzichte van De hoeveelheden die aan de segmenten business (+4,1 %) en vooral wholesale (+69,4 %) werden verkocht, kenden dan weer een toename. Verkoop elektriciteit per land in 2006 Wholesale inbegrepen 64,0 % Benelux 14,8 % Duitsland, Polen, Hongarije 18,4 % Duitsland 2,9 % Iberisch schiereiland 29,0 % Italië 156,5 TWh 56,4 TWh Verkoop aardgas per land in 2006 Wholesale inbegrepen 95,4 % Benelux 84,9 TWh 21,2 % Frankrijk, Italië, Iberisch schiereiland 16,7 % Polen 6,1 % Hongarije 26,9 % Frankrijk 2,0 % Duitsland 2,6 % Italië 12

15 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 In Nederland zijn de volumes van de rechtstreekse verkoop gestegen tot 7 TWh. Deze stijging vloeit ten dele voort uit het effect van de eerste bijdrage van Rendo en Cogas, maar de voornaamste reden van deze groei is de ontwikkeling van de activiteiten in het segment business. Buiten de Benelux stegen de verkochte volumes zowel in Duitsland als in Italië, de twee landen waarin de Groep op dit ogenblik op dit domein actief is. Electrabel stelt aan al haar categorieën van klanten aangepaste oplossingen voor Ook in 2006 heeft Electrabel de voorrang gegeven aan de klantenservice, een commerciële aanpak waarvoor al zeer vroeg werd gekozen om op een concurrentiële manier te kunnen deelnemen aan de liberalisering van de energiemarkten. Deze benadering steunt eerst en vooral op het aanbieden van een kwaliteitsvolle en gegarandeerde basishoeveelheid energie, tegen concurrerende prijzen. Voor Electrabel is dat mogelijk dankzij de efficiëntie van haar ondernemingsmodel. Behalve deze leveringen van onberispelijke kwaliteit moeten de specifieke verwachtingen van alle klantencategorieën correct worden ingeschat en moet hierop worden gereageerd, door een optimaal pakket aan energiegebonden diensten aan te bieden. In 2006, na verschillende jaren van stijgende energieprijzen en onder druk van een algemene bekommernis om het milieu al dan niet ingegeven door de klimaatopwarming die nog groter wordt, zaten de industriële klanten en de ondernemingen als het ware te wachten op middelen om hun energiekosten te beheersen. Deze dwingende vraag was Electrabel niet ontgaan en de onderneming is blijven werken aan een verdere verfijning van het eigen aanbod. De ingevoerde nieuwigheden kregen verschillende vormen: steeds meer gesofistikeerde Internettools waarmee bedrijven hun verbruik kunnen opvolgen; initiatieven audits, consultancy, e.d. die hen helpen om hun verbruik te verlagen; gestructureerde en aangepaste producten waardoor ze zich kunnen indekken tegen de risico s die de energieprijzen met zich meebrengen. In 2006 heeft Electrabel eveneens haar aanbod op het gebied van groene energie in België versterkt door de lancering van AlpEnergie, voor bedrijven die hun bijdrage aan het behoud van het milieu willen benadrukken. Electrabel heeft ook voortgewerkt aan de ontwikkeling van zeer specifieke oplossingen op het vlak van de warmtekrachtkoppeling of de begeleiding van haar klanten op energievlak. Op Europees niveau heeft de onderneming alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat haar multisite en multinationale klanten in heel Europa over geharmoniseerde diensten zouden kunnen beschikken. In België is Electrabel er voor het eerst sinds de liberalisering in geslaagd, haar marktaandeel te stabiliseren. Wat de massaklanten betreft, blijft de aanpak erin bestaan om aan residentiële klanten en kleine zelfstandigen energie tegen de beste prijs aan te bieden, zonder dat ze zich om wat dan ook hoeven te bekommeren. Bijkomend energiecomfort dus, aan de hand van een waaier aan diensten. Dankzij dit gedifferentieerde aanbod heeft Electrabel in Vlaanderen een nettowinst geboekt, met name door een gerichte benadering van consumenten waarvan de onderneming nooit de historische leverancier is geweest, en die ze dus voor zich heeft trachten te winnen. In Wallonië en in Brussel heeft Electrabel de volledige liberalisering voorbereid, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, door de klanten vanaf het begin meerdere opties aan te bieden. In heel België werd de nadruk gelegd op het rationeel energiegebruik voor residentiële klanten (R.E.G.), door zowel informatie als concrete en praktische Internettools ter beschikking te stellen. Electrabel wil haar bestand aan massaklanten ook in andere landen dan België verder uitbouwen. Daarvan getuigen de overnames van Rendo en Cogas in Nederland in het midden van Met de overname van die distributeurs en leveranciers zal Electrabel in Nederland voortaan klanten tellen. Daarnaast heeft AceaElectrabel in 2006 in Italië twee nieuwe lokale partnerschappen gesloten op de vrije markt. Op het ogenblik bestaan er dus vier partnerschappen: Elettria, Elga Sud, Umbria Energy en Voghera Energia Vendita. 13

16 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Electrabel vergroot haar geïnstalleerd vermogen en start grote investeringsprojecten op Electrabel heeft zich tot doel gesteld om tegen 2009 in Europa over een geïnstalleerde capaciteit van MW te beschikken. In 2006 werd het productiepark, met dit doel voor ogen, verder ontwikkeld. Twee belangrijke basiseenheden werden industrieel in bedrijf gesteld: één in Spanje en één in Italië. In Aragon startte de centrale van Castelnou, een STEG-eenheid van 758 MW, met de productie in april In Rosignano, Toscanië, werd de STEG Roselectra (385 MW) in de eerste dagen van 2007 aan het net gekoppeld. Nog in Italië, in Lieni (Piëmonte), zal een bijkomende STEG-eenheid met de productie beginnen in het najaar van In België werden de omschakelingswerken aan de centrale van Amercoeur, tot een STEG van 420 MW, begin 2007 aangevat. Ditzelfde jaar zal eveneens worden begonnen met de bouw van de eenheid van 310 MW op de vestigingsplaats van Sidmar in Gent; het resultaat van een samenwerking met het staalbedrijf Arcelor Mittal, met het oog op de verbranding van de restgassen van de hoogovens van Sidmar. In Frankrijk werd een bestelling geplaatst voor een STEG-centrale van 425 MW die begin 2010, in Fos-sur-Mer in de buurt van Marseille, operationeel zou moeten zijn. Daarnaast bestudeert en ontwikkelt Electrabel zowat overal in Europa een aantal min of meer geavanceerde projecten. Het doel bestaat erin om de productiecapaciteit van haar park te blijven vergroten, met aandacht voor de verscheidenheid aan technologieën en door gebruik te maken van een gevarieerd aanbod aan primaire energieën. De definitieve keuzes worden bepaald door alle lokale factoren (vraag, prijzen, reguleringsaspecten ), met het oog op het behoud van een globaal evenwicht en de vermindering van de risico s op Europees vlak. Zo werd voor het project van de STEG-centrale van MW in Spanje, in Morata (bij Madrid), een administratieve goedkeuring verleend. In Nederland werden de goedkeuringen verkregen voor twee STEG-eenheden van 400 MW op de site van de centrale van Flevo. Voor drie vestigingsplaatsen in Duitsland en één in Nederland werden er definitieve akkoorden gesloten, waardoor Electrabel één of meer steenkoolcentrales van 750 MW zal installeren, en in Duitsland eventueel een STEG. In Frankrijk bestudeert Electrabel andere STEG-projecten en blijft het kandidaat om deel te nemen in een kerncentrale van de nieuwe generatie. Er moet eveneens worden op gewezen dat Electrabel massale investeringen heeft gedaan in bestaande centrales, om deze op een beter prestatieniveau te brengen of op een hoog niveau te houden. Dit was het geval in Italië (waar de repowering van de centrales van Tirreno Power einde 2008 zal zijn beëindigd), in België (ontstikkings-/ ontzwavelingsinstallatie in de centrale van Ruien) en in Nederland (renovatiewerken in Bergum en Eems). Electrabel vergroot het aandeel van haar CO 2 -vrije centrales met het oog op duurzame ontwikkeling Voor 2009 heeft de onderneming het aandeel van hernieuwbare energieën in haar Europese capaciteit vastgesteld op 18 %, of het equivalent van MW. Electrabel zet haar investeringen en projectstudies in die zin voort. In 2006 is de geïnstalleerde windkrachtcapaciteit van Electrabel met 227 MW toegenomen, door de ingebruikname van nieuwe windturbineparken in Portugal, Italië, Frankrijk en België. In die landen zitten eveneens talrijke projecten in de ontwikkelingsfase, evenals in Polen en Nederland. In 2006 heeft Electrabel haar participatie in de SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) tot 99,6 % opgetrokken. Een initiatief dat het beleid van de Groep illustreert om een van de belangrijkste spelers te worden op de energiemarkt in Frankrijk, maar tegelijk zijn engagement op het vlak van hernieuwbare energiebronnen na te komen. SHEM exploiteert 773 MW geavanceerde hydraulische productie in Frankrijk en is in 2006 begonnen met de bouw van een eenheid van 4,5 MW in Laverna, in de Pyreneeën. In Italië is Tirreno Power begonnen met de modernisering van zijn waterkrachtcentrales. Ten slotte moet ook worden onderstreept dat de kerninstallaties van Electrabel in 2006, 34,4 % van haar Europese elektriciteit en 57,9 % van de in België geproduceerde stroom hebben geleverd. Daardoor is 49,1 % van de productie van Electrabel volledig 14

17 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 CO 2-vrij. In 2006 heeft Electrabel nog geïnvesteerd in Tihange en in Doel met het oog op de voortzetting van een efficiënte en veilige exploitatie van haar nucleaire productiecapaciteit. Er vinden ook andere belangrijke werkzaamheden plaats, terwijl de site van Tihange zich op een OSART-audit aan het voorbereiden is, die door het IAEA in mei 2007 zal worden uitgevoerd. De onderneming heeft van deze gelegenheid gebruik willen maken om haar professionaliteit opnieuw te benadrukken en te blijven werken aan de blijvende ontwikkeling van haar twee nucleaire sites. Electrabel is vastbesloten om de opgedane expertise inzake kernenergie zowel in België als in Frankrijk in de toekomst te benutten. Europa begint in te zien dat het inzake energie een belangrijke rol te spelen heeft De positie van de Groep met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is uitermate belangrijk, nu de Europese instellingen in 2006 hun beslissingsbevoegdheid inzake energie hebben herbevestigd. Naast de economische doelstellingen van de eengemaakte energiemarkt en aspecten zoals de concurrentie, blijkt er ook nood te zijn aan omkadering en regulering. Een aantal bijzonder belangrijke uitdagingen op het gebied van energie moeten worden aangenomen: de bevoorrading van Europa veiligstellen, zonder de concurrentiekracht van de bedrijven aan te tasten noch het comfort van de gezinnen in het gedrang te brengen en tegelijk rekening houden met de problematiek van de klimaatopwarming. In 2006 hebben eerst het Groenboek en daarna de voorstellen van de Europese Commissie aangetoond dat er op dit vlak een echte bewustwording plaatsvindt. Vanuit dit oogpunt is Productiecapaciteit In GW 30,0 29,1 het geruststellend dat de Commissie zich bezighoudt met de coördinatie van de nationale regelgevingen en de bedrijven die voor het transport van elektriciteit instaan, waarbij tegelijk grensoverschrijdende investeringen worden aangemoedigd. Al die maatregelen moeten een betere doorstroming van elektriciteit doorheen Europa mogelijk maken. Aangezien alle Europese klanten op 1 juli 2007 hun leverancier vrij zullen kunnen kiezen, is het belangrijk dat alle actoren aan dezelfde regelingen worden onderworpen. Productiecapaciteit per land 15,7 % Nederland 1,3 % Luxemburg 39,3 % Europa buiten Benelux 30,0 GW 30 43,7 % België 11,8 10,8 +3,2 % 18,2 18,3 Europa buiten Benelux 2,5 % Duitsland 3,1 % Portugal 6,4 % Spanje 18,8 % Italië 11,8 GW ,0 % Polen 14,2 % Hongarije Benelux 0 41,0 % Frankrijk 15

18 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Om met operatoren van buiten Europa op een voet van gelijkheid te kunnen spreken, met name wat de aardgasbevoorrading betreft, maar ook om het hoofd te kunnen bieden aan de aanzienlijke investeringsbehoeften in de komende jaren, zullen de Europese energiegroepen hun economische concentratiebeweging vermoedelijk voortzetten. Electrabel volgt deze bewegingen op de voet en heeft in 2006 in dit verband actief deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden in het kader van een fusie tussen haar moederbedrijf SUEZ en Gaz de France. In 2006 heeft de Belgische regering, met het oog op de uitwerking van een energiebeleid dat de bevoorrading van het land moet garanderen, de gesprekken voortgezet die met Electrabel en SUEZ werden aangeknoopt naar aanleiding van het gecombineerde openbaar koop- en ruilaanbod en omruiling van de SUEZ-groep, in september De gesprekken hebben de Groep ertoe gebracht, in het vooruitzicht van de fusie tussen SUEZ en Gaz de France, een aantal engagementen voor te stellen. Deze bieden niet alleen aan andere operatoren de kans om zich op de markt van de elektriciteitsproductie in België te ontwikkelen, maar zorgen ook voor een regelgevende en reglementaire stabiliteit voor de Groep. Hierdoor zou het ontwikkelingspotentieel van Electrabel in Europa nog worden versterkt. Human resources De leeftijdspiramide van het personeel in de onderneming toont aan dat Electrabel in de komende jaren tot massale aanwervingen zal moeten overgaan. Dit is nu reeds het geval. In 2006 werden er mensen aangeworven. Electrabel wil dus aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt, door voor haar personeel een kader te creëren waarbinnen een loopbaan kan worden uitgebouwd. In 2006 heeft de onderneming in België, naar de buitenwereld toe, een grootschalige campagne gevoerd om dit dynamisme en die mogelijkheden kenbaar te maken. Intern wordt een grote mobiliteit gestimuleerd, zowel binnen Electrabel in Europa als binnen de SUEZ-groep. Deze mobiliteit wordt aangemoedigd door opvolgingsplannen en opleidingen die toegang bieden tot nieuwe functies. In 2006 werden in België de resultaten van de officiële enquête over het welzijn op het werk te baat genomen om een project op te starten dat gerichte actie- en preventieplannen omvat. Personeelsbestand In voltijdse equivalenten - in actieve dienst ,2 % Europa buiten België België Arbeidsongevallen 0,5 95 0, , ,2 0, Reële ernstgraad Frequentiegraad Ten slotte moet erop worden gewezen dat de perimeter inzake tewerkstelling voor het personeel van Electrabel in 2006 zeer sterk is geëvolueerd. Zowat medewerkers, waarvan een groot aantal met een aanzienlijke anciënniteit binnen de onderneming, werden overgeheveld naar de nieuwe unieke distributienetbedrijven in Vlaanderen (Eandis) en in Brussel (Brussels Network Operations). Deze overplaatsingen werden uitgevoerd conform de voorwaarden, bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 32 bis. Alle betrokken medewerkers hebben hun rechten en plichten behouden. Daartegenover hebben 120 personeelsleden van de Nederlandse bedrijven Rendo en Cogas Electrabel vervoegd, waarbij hun statuten en rechten evenzeer werden gerespecteerd. 16

19 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 Onderzoek en Ontwikkeling Electrabel blijft eveneens bijzonder actief op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling. Hoofdbetrachting hierbij blijft het aanreiken van steeds meer geavanceerdere producten, ten behoeve van de klanten. Dit is met name het geval, wat de opvolging en de beheersing van het energieverbruik betreft. Maar ook aan de kwaliteit van de geleverde energie wordt veel aandacht geschonken. Een ander bevoorrecht actieterrein is de efficiëntie van de productiemiddelen van de onderneming. Onderzoek en Ontwikkeling beoogt hier om het rendement en de prestaties te verbeteren, in het bijzonder wat de aspecten betreft die verband houden met het milieu. Uitgebreide informatie over Onderzoek en Ontwikkeling is te vinden in het activiteitenverslag van Electrabel 17

20 Jaarverslag Financiële toestand Financiële toestand Grondslagen voor financiële verslaggeving De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgemaakt op 31 december 2006 in overeenstemming met de IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De grondslagen voor financiële verslaggeving staan beschreven in een nota die in de jaarrekening is opgenomen (Toelichting 1) en die de door de Groep toegepaste boekhoudkundige, waarderings- en opnamecriteria in detail toelicht. In 2006 heeft de Groep de mogelijkheid gekozen die wordt geboden in het kader van de herziening van IAS 19 betreffende de personeelsvoordelen na uitdiensttreding, om af te stappen van de corridor -methode en de actuariële verliezen en winsten direct in het eigen vermogen op te nemen. De vergelijkende cijfers per 31 december 2005 zijn herwerkt ten opzichte van de in 2006 gepubliceerde informatie om deze bepalingen retroactief te verwerken. Samenvatting van de geconsolideerde resultaten In miljoenen EUR Verschil in % Opbrengsten ,6 Resultaat uit operaties ,9 Operationele winst of verlies(*) ,6 Financieel resultaat ,5 Operationele winst of verlies na het financieel resultaat ,9 Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd volgens de equity -methode ,6 Resultaat voor belastingen ,7 Winstbelastingen ,7 Nettoresultaat ,6 Aandeel van de Groep in het netto resultaat ,3 Aantal uitgegeven aandelen per einde van het boekjaar Gewogen gemiddeld aantal aandelen Gewone en verwaterde netto winst per aandeel (in EUR) 39,03 34,77 (*) Omvat het resultaat uit operaties, alsook het resultaat op vervreemding van activa, bijzondere waardeverminderingsverliezen, de netto lasten van reorganisaties en de wijziging van de reële waarde van financiële instrumenten met betrekking tot grondstoffen. Consolidatiekring Electrabel Netten Vlaanderen (exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit en gas in Vlaanderen), voorheen een volledige dochteronderneming van Electrabel, werd verkocht en fusioneerde daarna met de vennootschap GeDIS (strategische beslissingen, rationeel energiegebruik, verplichtingen van openbare dienstverlening) en het Vlaams platform van Indexis (verzameling, verwerking en overdracht van meetgegevens). Hieruit ontstond Eandis, de unieke operator van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen die voortaan een volledige dochteronderneming is van de gemengde intercommunales die de distributienetten beheren. Electrabel Netten Vlaanderen is bijgevolg verwijderd uit de consolidatiekring. Hoewel de weerslag op het nettoresultaat globaal genomen niet significant is, nemen bepaalde elementen van de balans en de winst- en verliesrekening af als gevolg van de verwijdering van Electrabel Netten Vlaanderen uit de consolidatiekring. 18

Electrabel Jaarverslag 2006. Jaarverslag

Electrabel Jaarverslag 2006. Jaarverslag Electrabel Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 N Cover Jaarverslag baseline neg.i1 1 04-04-2007 13:18:16 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Accentis focust op vastgoedbeleggingen

Accentis focust op vastgoedbeleggingen PERSBERICHT Accentis NV Halfjaarresultaten 2008 Accentis focust op vastgoedbeleggingen Merelbeke, 29 augustus 2008 1. Geconsolideerde cijfers 30 juni 2008 1.1 Geconsolideerde resultatenrekening (in 000

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie Trading Update 3 de kwartaal 2008 Gereglementeerde Informatie Brussel - 3 November 2008 A. Financiële resultaten over het derde kwartaal van 2008 1. De bedrijfsresultaten van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie