Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p."

Transcriptie

1 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde kerncijfers p. 9 Jaarverslag p. 11 Markante ontwikkelingen p. 12 Financiële toestand p Geconsolideerde jaarrekening p. 51 Consolidatie-organogram van de Electrabel-groep p. 52 Geconsolideerde winst- en verliesrekening p. 55 Geconsolideerde balans p. 56 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen p. 58 Geconsolideerd kasstroomoverzicht p. 59 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening p. 60 Verslag van het College van commissarissen p Corporate governance p. 33 Inleiding p. 34 Raad van bestuur p. 35 Comités opgericht door de Raad van bestuur p. 43 College van commissarissen p. 48 Overige informatie p Jaarrekening Electrabel N.V. p. 135 Inleiding p. 136 Balans p. 137 Resultatenrekening p. 138 Resultaatverwerking p. 138 Bijlagen p. 139 Tabellen p. 140 Woordenlijst p. 144 Sites in Europa p. 145 Informatie p. 146

2

3 Jaarverslag

4 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen 2006 was in de eerste plaats het jaar van de aankondiging van het fusieproject tussen SUEZ en Gaz de France. Dit project kadert perfect binnen de voornaamste krachtlijn van onze strategie sinds meer dan 15 jaar, aangezien het onder andere de oprichting beoogt van een leidinggevende onderneming op wereldvlak rond de synergieën aardgas elektriciteit. De industriële kracht en waarde van dit project worden door alle waarnemers unaniem erkend. Electrabel heeft daar resoluut toe bijgedragen. Tegelijkertijd heeft onze onderneming de gevolgde koers aangehouden en uitstekende resultaten geboekt, die de grote relevantie van ons ondernemingsmodel en van de strategische keuzes van de laatste jaren benadrukken. Doorgaan op de ingeslagen weg betekende voor Electrabel in 2006, de ingenomen posities optimaal benutten en tegelijk de activiteiten in Europa verder ontwikkelen. En dat is precies wat onze onderneming heeft gedaan: van het beheer van onze centrales, andermaal een voorbeeld van betrouwbaarheid, over de activiteit Trading en Portfolio Management heen, waar de markt- en optimaliseringsoperaties tot recordresultaten hebben geleid, tot de verkoop, met de stabilisering van ons marktaandeel in alle segmenten in België en een vooruitgang met twee cijfers elders in Europa, beschikken wij over een stevige basis waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Aan uitdagingen ontbreekt het uiteraard niet. In de eerste plaats zullen we onze ambities moeten bevestigen op de Noordwest- Europese markt. De Benelux, Frankrijk en Duitsland vormen, wat elektriciteit betreft, steeds meer een eengemaakte markt, een continentale plaat, waarop Electrabel over bevoorrechte posities beschikt. Al sinds jaren draagt onze onderneming bij tot de integratie van de markten in die landen. Zo hebben wij in 2006 de oprichting ondersteund van een Belgische elektriciteitsbeurs Belpex die gekoppeld is aan haar Franse en Nederlandse tegenhangers. In de toekomst wordt deze Europese continentale plaat de facto een uitverkoren terrein voor de groei van onze onderneming. Er zijn belangrijke investeringsbeslissingen voorzien: in de komende jaren zullen er nieuwe centrales gebouwd worden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Parallel daarmee gaat Electrabel zich eveneens inzetten om er haar marktaandelen verder uit te bouwen. Deze groei is enkel mogelijk dankzij het werk dat onze ontwikkelingsteams in de afgelopen jaren hebben geleverd. Projecten zijn er voldoende. Over sommige is de beslissing reeds genomen, andere zitten in de pijplijn. Ze beantwoorden echter zonder uitzondering aan de strenge rentabiliteitscriteria, die steeds het handelsmerk van Electrabel zijn geweest. 2

5 Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen Wat de beoogde capaciteit betreft, koestert de Groep ambitieuze doelstellingen met een uitbreiding tot 35 GW tegen 2009 in Europa en tot 75 GW tegen 2012, wereldwijd. Onze onderneming zal haar ambities dus niet beperken tot het elektriciteitssysteem van de continentale plaat. Electrabel beschikt reeds over een bijzonder stevige basis in Italië, op het Iberische schiereiland, in Polen en in Hongarije. Ze onderzoekt opportuniteiten overal elders in Europa en zal dat blijven doen. Gezien de beperkte mogelijkheden inzake overnames op dit ogenblik en om meer voordeel te halen uit de ontwikkelingscycli in sommige andere regio s van de wereld, bestuderen wij een project over de toenadering tussen de activiteiten van Electrabel en SUEZ-TRACTEBEL, in het bijzonder die van de entiteit SUEZ Energy International. Door deze integratie zou de ontwikkeling van de energieactiviteiten van de Groep kunnen worden uitgebreid, wat al haar componenten ten goede zou komen. Maar deze groei zal niet tot elke prijs gebeuren. Hij moet rendabel en tegelijk duurzaam zijn. Een onderneming, temeer wanneer deze actief is in de energiebranche, moet haar activiteiten laten aansluiten bij het specifieke kader van de samenleving binnen dewelke ze haar activiteiten uitoefent. De milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en in het bijzonder die welke met het klimaat te maken hebben zijn weliswaar wereldwijd, maar de oplossingen zijn vaak lokaal. Het zijn meteen ook onze uitdagingen. We moeten dus groeien, de rentabiliteit van onze activiteiten verzekeren en onze bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarming van de planeet, overal waar wij actief zijn. Dit is een immense uitdaging die Electrabel zeker wil aannemen. Brussel, 6 maart 2007 Jean-Pierre Hansen Gedelegeerd bestuurder Gérard Mestrallet Voorzitter 3

6 Organen van bestuur en controle Organen van bestuur en controle toestand op 6 maart 2007 Raad van bestuur Voorzitter: Gérard MESTRALLET Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder: Jean-Pierre HANSEN Ondervoorzitter: Emmanuel van INNIS Leden: Alain CHAIGNEAU Baron CROES Jean-Pierre DEPAEMELAERE Pierre DRION Yves de GAULLE Baron van GYSEL de MEISE Luc HUJOEL Gérard LAMARCHE Robert-Olivier LEYSSENS Jean-Pierre RUQUOIS Lutgart VAN den BERGHE Baron VANDEPUTTE Baron VAN WAEYENBERGE Geert VERSNICK Xavier VOTRON Secretaris van de vennootschap: Patrick van der BEKEN PASTEEL Algemene directie Voorzitter: Jean-Pierre HANSEN Leden: Alfred BECQUAERT Eric BOSMAN Sophie DUTORDOIR Alfred HOFMAN Jacques HUGE Alain JANSSENS Philippe LERMUSIEAU Walter PEERAER Nicolas TISSOT Philippe VAN TROEYE Strategisch comité Voorzitter: Jean-Pierre HANSEN Leden: Gérard MESTRALLET Emmanuel van INNIS Alain CHAIGNEAU Gérard LAMARCHE Baron VANDEPUTTE Baron VAN WAEYENBERGE Auditcomité Voorzitter: Baron CROES Leden: Gérard LAMARCHE Jean-Pierre RUQUOIS Benoemings- en bezoldigingscomité Voorzitter: Gérard MESTRALLET Leden: Lutgart VAN den BERGHE Baron VANDEPUTTE College van commissarissen DELOITTE Bedrijfsrevisoren Verantwoordelijke vertegenwoordigers: Philip MAEYAERT, Laurent BOXUS Bedrijfsrevisoren ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren Verantwoordelijke vertegenwoordigers: Pierre ANCIAUX, Vincent ETIENNE Bedrijfsrevisoren 4

7 Panorama van de groep Electrabel 1 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel aandeel p. Geconsolideerde kerncijfers p. 9 5

8 Panorama van de groep Electrabel Electrabel vandaag Electrabel vandaag Electrabel behoort tot de top van de energieondernemingen in Europa en is marktleider in de Benelux. Ze beoogt een duurzame groei op haar kernmarkten met inachtneming van strikte rentabiliteitscriteria. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van haar klanten steunt de onderneming op een Europees net van dochterondernemingen en partnerschappen met lokale operatoren. Ze haalt het beste uit de vele synergieën tussen elektriciteit en aardgas. Een sterke financiële structuur, deskundigheid op hoog niveau, een helder bedrijfsmodel en een geïntegreerd risicobeheer vormen haar steunpilaren. In elke strategische keuze houdt de onderneming rekening met de milieufactor. Ze toetst elke beslissing en elke actie aan haar vier basiswaarden: klantgerichtheid, performantie, aandacht voor de medewerkers en zin voor verantwoordelijkheid. Electrabel maakt deel uit van SUEZ, een internationale industriële en dienstengroep die actief is op het vlak van energie en milieu. Hij bezit 98,62 % van de aandelen van de onderneming, die daardoor ten volle de vele synergieën die in de SUEZ-groep aanwezig zijn kan benutten. Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: 957 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: 376 MW Personeel: 18 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: 758 MW Personeel: 54 Verkoop: 132 GWh Productie: 366 MW Verkoop: GWh Productie: 296 MW Personeel: 196 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: 411 Verkoop: GWh Productie: MW Personeel: Strategische markten Benelux markt Markt van grote historische operatoren Ontwikkelingsmarkt Thuismarkt 6

9 Panorama van de groep Electrabel Electrabel vandaag1 Kernactiviteiten Kerncijfers Verkoop van elektriciteit, aardgas en energieproducten en -diensten Electrabel dient zich aan als een leverancier van globale en op maat ontwikkelde energieoplossingen aan industriële ondernemingen. Ze biedt de kleine en middelgrote ondernemingen en de residentiële klanten nabuurschap en kwaliteit, zodat zij al hun specifieke verwachtingen kan inlossen. Aan de basisproducten voegt ze diensten toe die een toegevoegde waarde opleveren. De elektriciteitsverkoop buiten België is goed voor meer dan 53 % van het totale volume. De onderneming wil tegen 2009 een verkoopvolume van 200 TWh bereiken. Productie van elektriciteit Electrabel versterkt haar lokale geografische aanwezigheid met productieactiviteiten in de verschillende Europese regio s. Ze beheert een gediversifieerd productiepark van MW. De doelstellingen die de onderneming daarbij hanteert zijn een hoog energierendement en een zo klein mogelijke impact op het milieu. Het Europese park bestaat voor een groot deel uit hoogrenderende gasturbines (7 700 MW), uitermate bedrijfszekere kerncentrales (6 300 MW) en hernieuwbare energiebronnen (4 800 MW). 49,1 % van de productie is CO 2-emissievrij. De onderneming mikt tegen 2009 op een productiecapaciteit van MW. Trading van elektriciteit en aardgas Electrabel is actief in trading op alle energiemarkten van Europa, van Scandinavië tot Spanje en van de Benelux tot Polen. Trading speelt een sleutelrol in haar Europese strategie. Door haar tradingactiviteiten, zoals aankoop van brandstoffen, valorisatie van de centrales en verkoop, optimaliseert de onderneming haar globale energiepositie op de markten. Exploitatie van distributienetten voor elektriciteit en aardgas In Wallonië (België) staat Electrabel in voor de technische exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van distributienetten voor elektriciteit en aardgas in opdracht van onafhankelijke distributienetbeheerders. In de loop van 2006 trok de onderneming zich in Vlaanderen en Brussel terug uit deze activiteit. VERKOOP Elektriciteit GWh Benelux Europa buiten Benelux Aardgas GWh Benelux Europa buiten Benelux KLANTEN Elektriciteit Benelux Europa buiten Benelux Aardgas Benelux Europa buiten Benelux Kabeltelevisie PRODUCTIE Productiecapacteit MW Benelux Europa buiten Benelux Productie elektriciteit GWh Benelux Europa buiten Benelux Productie warmte GWh Benelux Europa buiten Benelux PERSONEEL Aantal werknemers in actieve dienst FTE Benelux Europa buiten Benelux* MILIEU Productiecapacteit CO 2-uitstootvrij Europa % van de totale capaciteit 41,2 België % van de totale capaciteit 52,0 Elektriciteitsproductie CO2-uitstootvrij Europa % van de totale productie 49,1 België % van de totale productie 61,6 FINANCIËN in miljoenen EUR Opbrengsten Resultaat uit operaties Operationele winst * CNR inbegrepen

10 Panorama van de groep Electrabel Het Electrabel-aandeel Het Electrabel-aandeel Bedrag van het dividend Bruto: 17,80 euro per maatschappelijk aandeel Netto: 13,35 euro per maatschappelijk aandeel Netto met coupon strip VVPR: 15,13 euro per maatschappelijk aandeel Deze bedragen komen exact overeen met het interimdividend beslist door de Raad van bestuur van 13 december 2006, betaalbaar vanaf 19 december 2006 tegen afgifte van coupon nr. 18, desgevallend samen met coupon strip VVPR nr. 18, aan de loketten van de volgende instellingen in België: Bank Degroof, Dexia Bank België, Fortis Bank, ING België, KBC Bank, Petercam. Totaal aantal maatschappelijke aandelen en stemrechten op 31 december Agenda 25 april 2007 Het Jaarverslag 2006 is ter beschikking op 10 mei 2007 Gewone algemene vergadering en verspreiding van het Jaarverslag augustus 2007 Vergadering van de Raad van bestuur die de halfjaarlijkse rekening 2007 afsluit.

11 Panorama van de groep Geconsolideerde kerncijfers Electrabel1 Geconsolideerde kerncijfers Opbrengsten In miljoenen EUR 11,0 % Diensten en andere ,8 % Diensten en andere ,9 % 45,5 % Verkoop aardgas Verkoop elektriciteit Benelux 15,0 % Verkoop aardgas 46,6 % Verkoop elektriciteit Benelux 25,6 % Verkoop elektriciteit buiten Benelux ,6 % Verkoop elektriciteit buiten Benelux 2005 Resultaat uit operaties In miljoenen EUR Operationele winst In miljoenen EUR ,9 % +16,6 %

12 Panorama van de groep Electrabel Geconsolideerde kerncijfers Nettoresultaat - aandeel van de Groep In miljoenen EUR ,3 % Verkoop elektriciteit In TWh Verkoop aardgas In TWh 156,5 145,5 84,9 73, ,6% +15,8 % 150 Europa buiten Benelux Benelux Europa buiten Benelux Benelux

13 Jaarverslag 2 Markante ontwikkelingen p. 12 De verkoop van elektriciteit en aardgas blijft gestaag stijgen p. 12 Electrabel stelt aan al haar categorieën van klanten aangepaste oplossingen voor p. 13 Electrabel vergroot haar geïnstalleerd vermogen en start grote investeringsprojecten op p. 14 Electrabel vergroot het aandeel van haar CO 2 vrije centrales met het oog op duurzame ontwikkeling p. 14 Europa begint in te zien dat het inzake energie een belangrijke rol te spelen heeft p. 15 Human resources p. 16 Onderzoek en Ontwikkeling p. 1 Financiële toestand p. 1 Samenvatting van de geconsolideerde resultaten Consolidatiekring p. 1 p. 1 Geconsolideerde opbrengsten p. 20 Operationele winst of verlies p. 22 Financieel resultaat p. 23 Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd volgens de equity methode p. 24 Winstbelastingen p. 24 Netto resultaat p. 24 Samenvatting van de geconsolideerde balans p. 25 Samenvatting van de geconsolideerde kasstromen Beknopte jaarrekening van Electrabel N.V. Winstverdeling p. 2 p. 2 p. 2 Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen p. 29 Vergoeding van het College van commissarissen p. 30 Belangrijkste risico s en onzekerheden p. 30 Vooruitzichten p. 31 Gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar p

14 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Markante ontwikkelingen De verkoop van elektriciteit en aardgas blijft gestaag stijgen De verkoop van elektriciteit van de Electrabel-groep in 2006, wholesaleverkoop inbegrepen, bedroeg 156,5 TWh, of een toename met 7,6 % (+11 TWh) ten opzichte van Dankzij deze vooruitgang zit Electrabel op schema om haar doelstelling te realiseren, namelijk 200 TWh verkopen tegen Zowat 64 % van de verkopen werden in de Benelux gerealiseerd, 21 % in de regio Frankrijk Italië Iberisch schiereiland en 15 % in de regio Polen Duitsland Hongarije. De volumes vielen lichtjes terug in de Benelux (- 0,1 %), terwijl de Groep een forse vooruitgang liet optekenen buiten de Benelux (+ 24,5 %), met name in de segmenten business en wholesale. In België, daalden de verkochte volumes met 2,4 %. In hoeveelheden uitgedrukt ging de verkoop in de segmenten retail en business (industrie en voortverkopers) erop vooruit, maar deze toename werd meer dan negatief gecompenseerd door de daling van de verkoop in het segment wholesale. In Nederland, gingen de verkochte volumes er met 4,7 % op vooruit, voornamelijk dankzij de eerste bijdrage van Rendo en Cogas, bedrijven die actief zijn in de verkoop van elektriciteit en aardgas en die in oktober 2006 voor het eerst in de consolidatiekring werden opgenomen. De sterke groei in de segmenten business (+21,8 %) en wholesale (+61,3 %) buiten de Benelux deed zich op nagenoeg alle markten voor. Dit is het resultaat van succesvolle commerciële inspanningen en van de (her)opstart van centrales (meer bepaald de inbedrijfstelling van de STEG-centrale van Castelnou in Spanje tijdens de zomer). De aardgasverkoop van de onderneming, wholesale inbegrepen, bedroeg 84,9 TWh, ofwel een toename met 15,8 % (+11,6 TWh) ten opzichte van Deze groei is het resultaat van een stijging voor alle segmenten, zowel binnen als buiten de Benelux. In België namen de verkochte volumes met 5,0 % toe. In hoeveelheden ging de verkoop aan het segment retail erop achteruit (-3,8 %), tengevolge van het gecombineerde effect van een daling van het marktaandeel en de hogere gemiddelde temperaturen ten opzichte van De hoeveelheden die aan de segmenten business (+4,1 %) en vooral wholesale (+69,4 %) werden verkocht, kenden dan weer een toename. Verkoop elektriciteit per land in 2006 Wholesale inbegrepen 64,0 % Benelux 14,8 % Duitsland, Polen, Hongarije 18,4 % Duitsland 2,9 % Iberisch schiereiland 29,0 % Italië 156,5 TWh 56,4 TWh Verkoop aardgas per land in 2006 Wholesale inbegrepen 95,4 % Benelux 84,9 TWh 21,2 % Frankrijk, Italië, Iberisch schiereiland 16,7 % Polen 6,1 % Hongarije 26,9 % Frankrijk 2,0 % Duitsland 2,6 % Italië 12

15 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 In Nederland zijn de volumes van de rechtstreekse verkoop gestegen tot 7 TWh. Deze stijging vloeit ten dele voort uit het effect van de eerste bijdrage van Rendo en Cogas, maar de voornaamste reden van deze groei is de ontwikkeling van de activiteiten in het segment business. Buiten de Benelux stegen de verkochte volumes zowel in Duitsland als in Italië, de twee landen waarin de Groep op dit ogenblik op dit domein actief is. Electrabel stelt aan al haar categorieën van klanten aangepaste oplossingen voor Ook in 2006 heeft Electrabel de voorrang gegeven aan de klantenservice, een commerciële aanpak waarvoor al zeer vroeg werd gekozen om op een concurrentiële manier te kunnen deelnemen aan de liberalisering van de energiemarkten. Deze benadering steunt eerst en vooral op het aanbieden van een kwaliteitsvolle en gegarandeerde basishoeveelheid energie, tegen concurrerende prijzen. Voor Electrabel is dat mogelijk dankzij de efficiëntie van haar ondernemingsmodel. Behalve deze leveringen van onberispelijke kwaliteit moeten de specifieke verwachtingen van alle klantencategorieën correct worden ingeschat en moet hierop worden gereageerd, door een optimaal pakket aan energiegebonden diensten aan te bieden. In 2006, na verschillende jaren van stijgende energieprijzen en onder druk van een algemene bekommernis om het milieu al dan niet ingegeven door de klimaatopwarming die nog groter wordt, zaten de industriële klanten en de ondernemingen als het ware te wachten op middelen om hun energiekosten te beheersen. Deze dwingende vraag was Electrabel niet ontgaan en de onderneming is blijven werken aan een verdere verfijning van het eigen aanbod. De ingevoerde nieuwigheden kregen verschillende vormen: steeds meer gesofistikeerde Internettools waarmee bedrijven hun verbruik kunnen opvolgen; initiatieven audits, consultancy, e.d. die hen helpen om hun verbruik te verlagen; gestructureerde en aangepaste producten waardoor ze zich kunnen indekken tegen de risico s die de energieprijzen met zich meebrengen. In 2006 heeft Electrabel eveneens haar aanbod op het gebied van groene energie in België versterkt door de lancering van AlpEnergie, voor bedrijven die hun bijdrage aan het behoud van het milieu willen benadrukken. Electrabel heeft ook voortgewerkt aan de ontwikkeling van zeer specifieke oplossingen op het vlak van de warmtekrachtkoppeling of de begeleiding van haar klanten op energievlak. Op Europees niveau heeft de onderneming alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat haar multisite en multinationale klanten in heel Europa over geharmoniseerde diensten zouden kunnen beschikken. In België is Electrabel er voor het eerst sinds de liberalisering in geslaagd, haar marktaandeel te stabiliseren. Wat de massaklanten betreft, blijft de aanpak erin bestaan om aan residentiële klanten en kleine zelfstandigen energie tegen de beste prijs aan te bieden, zonder dat ze zich om wat dan ook hoeven te bekommeren. Bijkomend energiecomfort dus, aan de hand van een waaier aan diensten. Dankzij dit gedifferentieerde aanbod heeft Electrabel in Vlaanderen een nettowinst geboekt, met name door een gerichte benadering van consumenten waarvan de onderneming nooit de historische leverancier is geweest, en die ze dus voor zich heeft trachten te winnen. In Wallonië en in Brussel heeft Electrabel de volledige liberalisering voorbereid, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, door de klanten vanaf het begin meerdere opties aan te bieden. In heel België werd de nadruk gelegd op het rationeel energiegebruik voor residentiële klanten (R.E.G.), door zowel informatie als concrete en praktische Internettools ter beschikking te stellen. Electrabel wil haar bestand aan massaklanten ook in andere landen dan België verder uitbouwen. Daarvan getuigen de overnames van Rendo en Cogas in Nederland in het midden van Met de overname van die distributeurs en leveranciers zal Electrabel in Nederland voortaan klanten tellen. Daarnaast heeft AceaElectrabel in 2006 in Italië twee nieuwe lokale partnerschappen gesloten op de vrije markt. Op het ogenblik bestaan er dus vier partnerschappen: Elettria, Elga Sud, Umbria Energy en Voghera Energia Vendita. 13

16 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Electrabel vergroot haar geïnstalleerd vermogen en start grote investeringsprojecten op Electrabel heeft zich tot doel gesteld om tegen 2009 in Europa over een geïnstalleerde capaciteit van MW te beschikken. In 2006 werd het productiepark, met dit doel voor ogen, verder ontwikkeld. Twee belangrijke basiseenheden werden industrieel in bedrijf gesteld: één in Spanje en één in Italië. In Aragon startte de centrale van Castelnou, een STEG-eenheid van 758 MW, met de productie in april In Rosignano, Toscanië, werd de STEG Roselectra (385 MW) in de eerste dagen van 2007 aan het net gekoppeld. Nog in Italië, in Lieni (Piëmonte), zal een bijkomende STEG-eenheid met de productie beginnen in het najaar van In België werden de omschakelingswerken aan de centrale van Amercoeur, tot een STEG van 420 MW, begin 2007 aangevat. Ditzelfde jaar zal eveneens worden begonnen met de bouw van de eenheid van 310 MW op de vestigingsplaats van Sidmar in Gent; het resultaat van een samenwerking met het staalbedrijf Arcelor Mittal, met het oog op de verbranding van de restgassen van de hoogovens van Sidmar. In Frankrijk werd een bestelling geplaatst voor een STEG-centrale van 425 MW die begin 2010, in Fos-sur-Mer in de buurt van Marseille, operationeel zou moeten zijn. Daarnaast bestudeert en ontwikkelt Electrabel zowat overal in Europa een aantal min of meer geavanceerde projecten. Het doel bestaat erin om de productiecapaciteit van haar park te blijven vergroten, met aandacht voor de verscheidenheid aan technologieën en door gebruik te maken van een gevarieerd aanbod aan primaire energieën. De definitieve keuzes worden bepaald door alle lokale factoren (vraag, prijzen, reguleringsaspecten ), met het oog op het behoud van een globaal evenwicht en de vermindering van de risico s op Europees vlak. Zo werd voor het project van de STEG-centrale van MW in Spanje, in Morata (bij Madrid), een administratieve goedkeuring verleend. In Nederland werden de goedkeuringen verkregen voor twee STEG-eenheden van 400 MW op de site van de centrale van Flevo. Voor drie vestigingsplaatsen in Duitsland en één in Nederland werden er definitieve akkoorden gesloten, waardoor Electrabel één of meer steenkoolcentrales van 750 MW zal installeren, en in Duitsland eventueel een STEG. In Frankrijk bestudeert Electrabel andere STEG-projecten en blijft het kandidaat om deel te nemen in een kerncentrale van de nieuwe generatie. Er moet eveneens worden op gewezen dat Electrabel massale investeringen heeft gedaan in bestaande centrales, om deze op een beter prestatieniveau te brengen of op een hoog niveau te houden. Dit was het geval in Italië (waar de repowering van de centrales van Tirreno Power einde 2008 zal zijn beëindigd), in België (ontstikkings-/ ontzwavelingsinstallatie in de centrale van Ruien) en in Nederland (renovatiewerken in Bergum en Eems). Electrabel vergroot het aandeel van haar CO 2 -vrije centrales met het oog op duurzame ontwikkeling Voor 2009 heeft de onderneming het aandeel van hernieuwbare energieën in haar Europese capaciteit vastgesteld op 18 %, of het equivalent van MW. Electrabel zet haar investeringen en projectstudies in die zin voort. In 2006 is de geïnstalleerde windkrachtcapaciteit van Electrabel met 227 MW toegenomen, door de ingebruikname van nieuwe windturbineparken in Portugal, Italië, Frankrijk en België. In die landen zitten eveneens talrijke projecten in de ontwikkelingsfase, evenals in Polen en Nederland. In 2006 heeft Electrabel haar participatie in de SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) tot 99,6 % opgetrokken. Een initiatief dat het beleid van de Groep illustreert om een van de belangrijkste spelers te worden op de energiemarkt in Frankrijk, maar tegelijk zijn engagement op het vlak van hernieuwbare energiebronnen na te komen. SHEM exploiteert 773 MW geavanceerde hydraulische productie in Frankrijk en is in 2006 begonnen met de bouw van een eenheid van 4,5 MW in Laverna, in de Pyreneeën. In Italië is Tirreno Power begonnen met de modernisering van zijn waterkrachtcentrales. Ten slotte moet ook worden onderstreept dat de kerninstallaties van Electrabel in 2006, 34,4 % van haar Europese elektriciteit en 57,9 % van de in België geproduceerde stroom hebben geleverd. Daardoor is 49,1 % van de productie van Electrabel volledig 14

17 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 CO 2-vrij. In 2006 heeft Electrabel nog geïnvesteerd in Tihange en in Doel met het oog op de voortzetting van een efficiënte en veilige exploitatie van haar nucleaire productiecapaciteit. Er vinden ook andere belangrijke werkzaamheden plaats, terwijl de site van Tihange zich op een OSART-audit aan het voorbereiden is, die door het IAEA in mei 2007 zal worden uitgevoerd. De onderneming heeft van deze gelegenheid gebruik willen maken om haar professionaliteit opnieuw te benadrukken en te blijven werken aan de blijvende ontwikkeling van haar twee nucleaire sites. Electrabel is vastbesloten om de opgedane expertise inzake kernenergie zowel in België als in Frankrijk in de toekomst te benutten. Europa begint in te zien dat het inzake energie een belangrijke rol te spelen heeft De positie van de Groep met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is uitermate belangrijk, nu de Europese instellingen in 2006 hun beslissingsbevoegdheid inzake energie hebben herbevestigd. Naast de economische doelstellingen van de eengemaakte energiemarkt en aspecten zoals de concurrentie, blijkt er ook nood te zijn aan omkadering en regulering. Een aantal bijzonder belangrijke uitdagingen op het gebied van energie moeten worden aangenomen: de bevoorrading van Europa veiligstellen, zonder de concurrentiekracht van de bedrijven aan te tasten noch het comfort van de gezinnen in het gedrang te brengen en tegelijk rekening houden met de problematiek van de klimaatopwarming. In 2006 hebben eerst het Groenboek en daarna de voorstellen van de Europese Commissie aangetoond dat er op dit vlak een echte bewustwording plaatsvindt. Vanuit dit oogpunt is Productiecapaciteit In GW 30,0 29,1 het geruststellend dat de Commissie zich bezighoudt met de coördinatie van de nationale regelgevingen en de bedrijven die voor het transport van elektriciteit instaan, waarbij tegelijk grensoverschrijdende investeringen worden aangemoedigd. Al die maatregelen moeten een betere doorstroming van elektriciteit doorheen Europa mogelijk maken. Aangezien alle Europese klanten op 1 juli 2007 hun leverancier vrij zullen kunnen kiezen, is het belangrijk dat alle actoren aan dezelfde regelingen worden onderworpen. Productiecapaciteit per land 15,7 % Nederland 1,3 % Luxemburg 39,3 % Europa buiten Benelux 30,0 GW 30 43,7 % België 11,8 10,8 +3,2 % 18,2 18,3 Europa buiten Benelux 2,5 % Duitsland 3,1 % Portugal 6,4 % Spanje 18,8 % Italië 11,8 GW ,0 % Polen 14,2 % Hongarije Benelux 0 41,0 % Frankrijk 15

18 Jaarverslag Markante ontwikkelingen Om met operatoren van buiten Europa op een voet van gelijkheid te kunnen spreken, met name wat de aardgasbevoorrading betreft, maar ook om het hoofd te kunnen bieden aan de aanzienlijke investeringsbehoeften in de komende jaren, zullen de Europese energiegroepen hun economische concentratiebeweging vermoedelijk voortzetten. Electrabel volgt deze bewegingen op de voet en heeft in 2006 in dit verband actief deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden in het kader van een fusie tussen haar moederbedrijf SUEZ en Gaz de France. In 2006 heeft de Belgische regering, met het oog op de uitwerking van een energiebeleid dat de bevoorrading van het land moet garanderen, de gesprekken voortgezet die met Electrabel en SUEZ werden aangeknoopt naar aanleiding van het gecombineerde openbaar koop- en ruilaanbod en omruiling van de SUEZ-groep, in september De gesprekken hebben de Groep ertoe gebracht, in het vooruitzicht van de fusie tussen SUEZ en Gaz de France, een aantal engagementen voor te stellen. Deze bieden niet alleen aan andere operatoren de kans om zich op de markt van de elektriciteitsproductie in België te ontwikkelen, maar zorgen ook voor een regelgevende en reglementaire stabiliteit voor de Groep. Hierdoor zou het ontwikkelingspotentieel van Electrabel in Europa nog worden versterkt. Human resources De leeftijdspiramide van het personeel in de onderneming toont aan dat Electrabel in de komende jaren tot massale aanwervingen zal moeten overgaan. Dit is nu reeds het geval. In 2006 werden er mensen aangeworven. Electrabel wil dus aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt, door voor haar personeel een kader te creëren waarbinnen een loopbaan kan worden uitgebouwd. In 2006 heeft de onderneming in België, naar de buitenwereld toe, een grootschalige campagne gevoerd om dit dynamisme en die mogelijkheden kenbaar te maken. Intern wordt een grote mobiliteit gestimuleerd, zowel binnen Electrabel in Europa als binnen de SUEZ-groep. Deze mobiliteit wordt aangemoedigd door opvolgingsplannen en opleidingen die toegang bieden tot nieuwe functies. In 2006 werden in België de resultaten van de officiële enquête over het welzijn op het werk te baat genomen om een project op te starten dat gerichte actie- en preventieplannen omvat. Personeelsbestand In voltijdse equivalenten - in actieve dienst ,2 % Europa buiten België België Arbeidsongevallen 0,5 95 0, , ,2 0, Reële ernstgraad Frequentiegraad Ten slotte moet erop worden gewezen dat de perimeter inzake tewerkstelling voor het personeel van Electrabel in 2006 zeer sterk is geëvolueerd. Zowat medewerkers, waarvan een groot aantal met een aanzienlijke anciënniteit binnen de onderneming, werden overgeheveld naar de nieuwe unieke distributienetbedrijven in Vlaanderen (Eandis) en in Brussel (Brussels Network Operations). Deze overplaatsingen werden uitgevoerd conform de voorwaarden, bepaald in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 32 bis. Alle betrokken medewerkers hebben hun rechten en plichten behouden. Daartegenover hebben 120 personeelsleden van de Nederlandse bedrijven Rendo en Cogas Electrabel vervoegd, waarbij hun statuten en rechten evenzeer werden gerespecteerd. 16

19 Jaarverslag Markante ontwikkelingen2 Onderzoek en Ontwikkeling Electrabel blijft eveneens bijzonder actief op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling. Hoofdbetrachting hierbij blijft het aanreiken van steeds meer geavanceerdere producten, ten behoeve van de klanten. Dit is met name het geval, wat de opvolging en de beheersing van het energieverbruik betreft. Maar ook aan de kwaliteit van de geleverde energie wordt veel aandacht geschonken. Een ander bevoorrecht actieterrein is de efficiëntie van de productiemiddelen van de onderneming. Onderzoek en Ontwikkeling beoogt hier om het rendement en de prestaties te verbeteren, in het bijzonder wat de aspecten betreft die verband houden met het milieu. Uitgebreide informatie over Onderzoek en Ontwikkeling is te vinden in het activiteitenverslag van Electrabel 17

20 Jaarverslag Financiële toestand Financiële toestand Grondslagen voor financiële verslaggeving De geconsolideerde jaarrekening van de Groep is opgemaakt op 31 december 2006 in overeenstemming met de IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De grondslagen voor financiële verslaggeving staan beschreven in een nota die in de jaarrekening is opgenomen (Toelichting 1) en die de door de Groep toegepaste boekhoudkundige, waarderings- en opnamecriteria in detail toelicht. In 2006 heeft de Groep de mogelijkheid gekozen die wordt geboden in het kader van de herziening van IAS 19 betreffende de personeelsvoordelen na uitdiensttreding, om af te stappen van de corridor -methode en de actuariële verliezen en winsten direct in het eigen vermogen op te nemen. De vergelijkende cijfers per 31 december 2005 zijn herwerkt ten opzichte van de in 2006 gepubliceerde informatie om deze bepalingen retroactief te verwerken. Samenvatting van de geconsolideerde resultaten In miljoenen EUR Verschil in % Opbrengsten ,6 Resultaat uit operaties ,9 Operationele winst of verlies(*) ,6 Financieel resultaat ,5 Operationele winst of verlies na het financieel resultaat ,9 Aandeel in het netto resultaat van investeringen gewaardeerd volgens de equity -methode ,6 Resultaat voor belastingen ,7 Winstbelastingen ,7 Nettoresultaat ,6 Aandeel van de Groep in het netto resultaat ,3 Aantal uitgegeven aandelen per einde van het boekjaar Gewogen gemiddeld aantal aandelen Gewone en verwaterde netto winst per aandeel (in EUR) 39,03 34,77 (*) Omvat het resultaat uit operaties, alsook het resultaat op vervreemding van activa, bijzondere waardeverminderingsverliezen, de netto lasten van reorganisaties en de wijziging van de reële waarde van financiële instrumenten met betrekking tot grondstoffen. Consolidatiekring Electrabel Netten Vlaanderen (exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit en gas in Vlaanderen), voorheen een volledige dochteronderneming van Electrabel, werd verkocht en fusioneerde daarna met de vennootschap GeDIS (strategische beslissingen, rationeel energiegebruik, verplichtingen van openbare dienstverlening) en het Vlaams platform van Indexis (verzameling, verwerking en overdracht van meetgegevens). Hieruit ontstond Eandis, de unieke operator van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen die voortaan een volledige dochteronderneming is van de gemengde intercommunales die de distributienetten beheren. Electrabel Netten Vlaanderen is bijgevolg verwijderd uit de consolidatiekring. Hoewel de weerslag op het nettoresultaat globaal genomen niet significant is, nemen bepaalde elementen van de balans en de winst- en verliesrekening af als gevolg van de verwijdering van Electrabel Netten Vlaanderen uit de consolidatiekring. 18

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds

Nadere informatie