We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool)."

Transcriptie

1 MEMO Van Klant Contact Centrum, Communicatie en SBC/Advies Aan Directieraad Kenmerk Betreft Werken aan webcare: proefjaar online media monitoring tool Contactpersoon Ester Weststeijn T E 1. Web 2.0 en online (social) media Vijftien jaar geleden was internet een statisch medium, met zenders en ontvangers. Dergelijke gescheiden rollen kent het huidige web 2.0 niet meer. In web 2.0 bepalen gebruikers (mede) de inhoud. Het internet is interactief geworden. 1 Deze ontwikkeling werkt door in alle online media, maar is in het bijzonder te zien in social media (zoals Twitter, Facebook en LinkedIn 2 ). Social media hebben een structurele verandering teweeg gebracht in het (online) mediagebruik. Mensen delen en bespreken, wisselen ervaringen uit, geven complimenten of klagen. Vaak voor iedereen te zien. In digitale netwerken worden berichten in een enorm tempo verspreid. Als illustratie van de waarde van een netwerk: 14% gelooft advertenties, maar 78% gelooft aanbevelingen van anderen. Facts & Figures 95% van de Nederlanders is aangesloten op internet 84% van hen is dagelijks online 50% van het internetgebruik is mobiel (telefoon of tablet) 91% van de Nederlandse jongeren is actief op netwerksites Facebook heeft 6,3 miljoen Nederlandse leden LinkedIn heeft 3 miljoen Nederlandse leden Twitter heeft 1,3 miljoen Nederlandse actieve accounts De facts and figures illustreren de beleving, dat het gebruik van social media geen hype is. In de laatste jaren is dit snel en onuitwisbaar opgekomen. De vraag is dus niet moeten we iets met online media?, maar hoe gaan we om met online media?. Op het web wordt van alles besproken, ook over de gemeente Dordrecht. Met die informatie kunnen we als gehele gemeente ons voordeel doen. We kunnen leren hoe klanten onze dienstverlening ervaren, nagaan welke informatiebehoefte er is bij projecten en zien wat er leeft in de stad. Dit doen we soms al incidenteel op projectniveau (denk aan de inzet van Twitter bij de herinrichting van de Provinciale weg). We benutten kanalen vooral zendergericht (denk aan 3 We richten ons nu op de bekende platformen en missen daarmee letterlijk duizenden andere kanalen. Met een Online Media Monitoring-tool kunnen we al deze informatie structureel en georganiseerd in kaart brengen. Hiermee krijgen we de mogelijkheid om onze inwoners nog meer te betrekken in de wijze waarop we de stad voor hen beter maken. We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool). 1 Bijlage A bevat meer informatie over de transformatie van web 1.0 naar 2.0 en Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn zijn de bekendste onder de social media in Nederland, maar de lijst is eindeloos: FlickR, delicious (social bookmarking), Google+, YouTube, Yammer, Foursquare, Pinterest, Wiki s (met als bekendste Wikipedia) en talloze fora en blogs. 3 Bijlage B bevat een (niet uitputtend) overzicht van het social mediagebruik in Dordrecht. Pagina 1/8

2 Dit voorstel is ontwikkeld door enkele medewerkers van Bureau Antwoord (van de sector Publieksdiensten), Communicatie en het SBC/Advies. Het voorstel komt voort uit voortschrijdend inzicht rond de ontwikkeling van web 2.0 en 3.0, social media in het algemeen én onze overtuiging dat we daar ons voordeel mee kunnen en moeten doen. 2. Voorstel: proefjaar online media monitoring tool We stellen voor om in een proefjaar te onderzoeken welke toegevoegde waarde online (social) media hebben voor de gemeente als geheel. Het vermoeden dat dit toegevoegde waarde heeft (op basis van praktijkvoorbeelden en de toename van het gebruik van social media) willen we onderbouwen met resultaten. Gebruik maken van een online media monitoring-tool (OMM-tool) is een belangrijke stap op weg naar webcare. Webcare betekent niet alleen signalen oppikken (bijvoorbeeld via een OMM-tool), maar ook reageren en actie ondernemen op het signaal. Door een klant snel te helpen, of door de klacht te erkennen voordat het een formele klacht wordt en een luisterend oor te bieden, is een negatieve ervaring op het web positief om te buigen. Daar profiteert de hele organisatie van. Bovendien is het een waardevolle toevoeging aan de dienstverlening van de gemeente. De snelheid waarmee we signalen ontvangen, vraagt ook om een snelle reactie van ons. Anno 2012 moeten wij als gemeente in staat zijn om tijdig en snel te reageren op signalen uit de samenleving. Dit kan gerealiseerd worden door goede webcare. Volledige implementatie van webcare vraagt veel van een organisatie. Zo gewoon als het inmiddels is in het bedrijfsleven, zo nieuw is het voor veel overheden. Stapsgewijs ontdekken (semi-) overheidsinstanties de mogelijkheden en ervaren ze wat dit vraagt van de organisatie(inrichting) en medewerkers. De eerste stap is dan ook: één jaar lang gebruik maken van een bestaande tool om online media te monitoren. Wat is een online media monitoring-tool? Op allerlei plekken op het internet worden nieuws, meningen en beweringen over Dordrecht gedeeld. Soms over de stad zelf, over projecten of evenementen, soms (in)direct over het Dordtse gemeentebestuur. Dit gebeurt op de sites van kranten, maar ook op sites van verenigingen, instellingen en bedrijven, in sociale netwerken als LinkedIn en Facebook, in persoonlijke berichten van bloggers en via de accounts op Twitter. Het gaat met gemak om duizenden berichten per dag, zin en onzin. Een online media monitoring tool stelt ons in staat om snel te filteren wát er door wie over ons en over de stad gedeeld wordt. Het biedt een snelle en geautomatiseerde dagkoers van de sentimenten op internet: van klachten over een wegafsluiting tot recensies over een Dordts restaurant, van opmerkingen over de hoge waterstand tot de aankondiging van het volgende Duurzaamheidscafé of Stadsgesprek. De filtering stelt ons in staat om juist de waardevolle sentimenten te onderscheiden. Een OMM-tool brengt informatie uit duizenden internetsites samen. Deze monitoring gebeurt op basis van woordcombinaties die iets zeggen over een organisatie. Een OMM-tool focust dus bijvoorbeeld niet alleen op (de beperkte groep) Twitteraars of alleen op Facebook, maar ook op blogs, online kranten etc. In de laatste jaren is gebleken, dat social media in specifieke namen een beperkte levensduur kunnen hebben: MySpace was groot in 2006, maar is inmiddels weer bijna uit het zicht verdwenen. De populaire netwerksite Hyves is inmiddels in Nederland qua actieve leden voorbijgestreefd door Facebook. Waar de uiterste houdbaarheidsdatum van Twitter ligt, is nog de vraag. Dit betekent niet, dat social media snel verminderen. In plaats van Hyves, MySpace en wellicht Twitter, staan nieuwe namen voor social media klaar Pagina 2/8

3 om online op dezelfde manier te communiceren. In de doorontwikkeling van het web ligt het dus duidelijk voor de hand, dat social netwerksites en tools lange tijd een rol blijven spelen. Om niet te verdwalen in de enorme hoeveelheid data en tools, is het belangrijk om vooraf nauwkeurig bepaalde parameters vast te stellen. Zo stuitte de werkorganisatie De Waard (de toekomstige gemeente Molenwaard) in de eerste testmaand op het probleem dat De Waard behalve de naam van de drie samenwerkende gemeente, ook een veel voorkomende achternaam is. De Waard is nu gestart met het verfijnen van de slimme woordcombinaties. 3. Waarom een proefjaar? Er zijn (minstens) vier redenen om een jaar lang te experimenteren met een OMMtool. 1. Verbeteren dienstverlening: Processen op scherp De sector Publieksdiensten (Stadswinkel) werkt continu aan verbetering van de dienstverlening, onder meer via het project Processen op Scherp. Vanuit het bestaande klachtenproces is de wens en het idee ontstaan om signalen in een vroegtijdig stadium op te pikken en in te zetten voor verbetering van dienstverlening en beleid. Hiervoor is een werkproces ontwikkeld. Een duidelijke manier om signalen op te pikken, is een OMM-tool. Voor het slagen van dit idee, is de tool onmisbaar. 2. Concrete projecten Rondom talloze concrete projecten van met name de vaksectoren biedt de inzet van een OMM-tool mogelijkheden om vaak heel praktische signalen naar binnen te halen: over herinrichtingsprojecten en wegwerkzaamheden, over wijkontwikkelingen, en over allerlei activiteiten binnen de transformatiedossiers. 3. Crisiscommunicatie De brand op het rangeerterrein van Kijfhoek en de brand bij Chemiepack in Moerdijk laten zien hoe belangrijk social media zijn geworden in een crisissituatie en wat een verschil effectieve inzet vanuit de crisisorganisatie kan maken. De drempel voor het contact tussen overheid en samenleving is laag, de omloopsnelheid van berichten hoog. Een OMM-tool helpt om geruchten te onderkennen, een beeld van buiten te vormen en de onderwerpen op te sporen die ook via andere media aandacht behoeven. Vragen over veiligheid en risico s kunnen snel, gestructureerd en accuraat van een antwoord worden voorzien. 4. Open bestuursstijl en collegeprofilering: Oor voor de Stad Dit college zet in op een zichtbaar en aanspreekbaar bestuur: een gemeentebestuur dat wil weten wat er speelt bij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, om daarmee in beleid en projecten te kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in de stad. Een OMM-tool biedt kansen om te luisteren naar de stad. Het geeft zicht op issues die spelen in de Dordtse samenleving, soms naar aanleiding van projecten vanuit de gemeente, veel vaker autonome signalen. Daarnaast geeft een OMM-tool zicht op het online imago van de gemeente. We zien welke onderwerpen leven in de stad, welke persberichten brede aandacht krijgen en wat het sentiment rond de berichtgeving is. Het college (cq. de bestuursvoorlichters) kan dit gebruiken om accenten te leggen in zijn eigen communicatie, framing en profilering. Pagina 3/8

4 5. Moderne raadscommunicatie De gemeenteraad wil steeds meer op een moderne (digitale) manier laten zien en horen wat de raad doet. Bovendien gaat de raad, in het kader van de Raad aan Zet door met het onderhouden van persoonlijk contact tussen (raads)leden en de stad. In beide ambities spelen online media een belangrijke rol. Een OMM kan voor de gemeenteraad vervolgens monitoren hoe de inspanning van de raad overkomen. 4. Een jaar lang testen met een OMM-tool Wat levert dat op? In de eerste plaats geeft een jaar lang monitoren van online media ons inzicht: wat speelt er op het web? Heeft deze vorm van monitoring toegevoegde waarde? Wisten we dat al uit andere bronnen, of leert het ons iets nieuws? Welke signalen vragen om (onmiddellijke) (re)actie, hoe dan en door wie: ambtelijk of bestuurlijk? Vanuit het Mediateam, de bestuursvoorlichters of een vakafdeling? Ten tweede maakt een testjaar de mogelijke organisatorische consequenties van webcare als vervolgstap op monitoren van online media inzichtelijk. Is webcare voor de gemeente Dordrecht noodzakelijk? Waar kan/moet webcare in de organisatie gepositioneerd te worden? Hoeveel tijd gaat ermee gepaard en bij wie? Welke afspraken zijn er nodig? In het proefjaar werken we aan een afwegingskader of stroomschema om inzichtelijk te maken welke signalen je op welke manier als gemeente oppakt. Na een jaar kunnen we conclusies trekken, onder andere op basis van een kosten-baten analyse. In de derde plaats vergroot een OMM-tool (als eerste stap in een webcare-systeem) inzicht in het gebruik van mobiel internet. Veel mensen maken gebruik van social media via hun smartphone. Bovendien is het aantal mensen met een smartphone explosief gestegen in een jaar. Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht een Wijklijnapp en zal in juli van dit jaar een nieuwe website worden gelanceerd. De nieuwe website zal ook geschikt zijn voor mobiel internet. Het gebruik van de tool kan helpen bij inzicht in de vraag of en hoe de gemeente via mobiel internet haar dienstverlening en communicatie moet vormgeven. Moet de gemeente actief worden op Twitter en Facebook als blijkt dat doelgroepen van de gemeente hierop actief zijn? In welke vorm zou dit dan geschikt zijn? Zijn social media geschikt om doelgroepen te bereiken? Blik op de toekomst: webcare bij gemeenten Eén van de eerste gemeentelijke voorbeelden van webcare komt van de gemeente Oostzaan en Wormerland/werkorganisatie OVER. Het webcareteam bestaat uit drie KCC-medewerkers en een collega van het bestuurssecretariaat. Het team valt onder de teamleider dienstverlening. Een communicatieadviseur is met name in de opstartfase intensief betrokken geweest en fungeert nu voornamelijk als sparringpartner van het team. Voor de officiële start heeft het team een periode drooggezwommen : er is gemonitord zonder te reageren en men heeft geoefend met nep-tweets. Nu ruim een half jaar is duidelijk dat webcare op een relatief eenvoudige manier waardevolle informatie oplevert: We horen wat er over onze organisatie gezegd wordt en wat er leeft onder onze inwoners. Wat zij vinden van de dienstverlening, producten en leefomgeving. Met webcare bieden we inwoners een extra kanaal om vragen te kunnen stellen. Het voordeel is dat, in tegenstelling tot telefonische vragen, het antwoord voor meer mensen te zien is. Dus in plaats van één op één is het één op velen Pagina 4/8

5 Wat levert het niet op? De OMM-tool is niet bedoeld als een manier om alles te moeten weten en zien wat er over de gemeente wordt gezegd. Ook is het zeker niet bedoeld om reacties van onze inwoners te sturen. De tool is geen middel om meningen te beïnvloeden of om als gemeente overal bovenop te zitten. De tool biedt mogelijkheden om als gemeente te ontdekken hoe we deze snel opkomende manier van communiceren moeten gebruiken om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Het monitoren is slechts bedoeld om inzicht te krijgen, niet om alles wat gezegd wordt, met naam en toenaam te registreren. We weten dat via mobiel internet en social media veel reacties worden gegeven. Met de tool kunnen we de reacties in ons voordeel gaan gebruiken. 5. Welke tool? Er zijn een flink aantal OMM-tools op de markt: Coosto, Buzzcapture, Clipit en Obi4Wan zijn enkele veelgebruikte (en relatief goedkope) aanbieders. We kunnen leren van de ervaringen van andere gemeenten: de gemeenten Delft, Groningen en de werkorganisatie De Waard gebruiken Obi4Wan; de gemeente Zoetermeer gebruikt Finchline; de gemeente Tilburg gebruikt CityMonitor. Indien de directieraad positief besluit op voorliggend voorstel te starten, benutten we de zomervakantie om een onderbouwde keuze te maken voor een tool, onder meer op basis van de ervaringen van andere gemeenten (zie paragraaf 6). Gemeenten en social media 5 hoe groter de gemeente, hoe actiever op de social media 43% van de gemeenten heeft géén social media beleid en 52% van de gemeenten heeft géén beleid voor medewerkers opgesteld ten aanzien van het gebruik van social media 63% van de gemeenten heeft geen specifieke formatie, 64% geen specifiek budget voor het gebruik van social media 86% van de gemeenten heeft wel de intentie om social media meer te gebruiken social media worden vooral gebruikt door de afdeling communicatie, gevolgd door raadsleden daarbij is het vooral een aanvullend communicatiemiddel 5 Kok, D., Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg; een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland, Pagina 5/8

6 6. Stappenplan Wanneer Jun Jul. aug. eind aug. Wat Besluit directieraad: GO-NO-GO proefjaar OMM. Voorbereidingen projectgroep: beargumenteerde keuze voor tool, inkoop tool, organisatorische afspraken, interne communicatie etc. Benutten (thema)sessie directieraad (in overleg): demonstreren tool, gezamenlijk gevoel ontwikkelen voor te monitoren thema s (bijv. projecten/onderwerpen voor 2 e helft van 2012, nader te benoemen). 1 sept. Start proefjaar. Per kwartaal: projectgroep brengt beknopt verslag uit aan directieraad. Wat najaar 2013 zien we? Wat valt op? Wat vraagt het van ons? Waar lopen we tegenaan? Na afronding proefjaar (1 september 2013): evaluatie. Terugblik en vooruitblik: beargumenteerd en concreet voorstel om OMM al dan niet voort te zetten in Dordts of Drechtstedelijk verband, evt. door te ontwikkelen naar een compleet webcaresysteem (inclusief uren, fte en dekking). 7. Kosten en inzet Kosten De kosten voor de (inkoop van de) tool zijn naar schatting (op basis van een marktscan) maximaal voor het proefjaar. We stellen deze (voor het proefjaar eenmalige) kosten ten laste te laten komen van het Organisatieontwikkelingsbudget van het SBC. Indien na het proefjaar besloten wordt OMM voort te zetten, kunnen we mogelijk te maken hebben met jaarlijks licentie- of beheerskosten. Deze zijn nu nog onbekend en volgen in fase van selectie van de tool (zie planning in paragraaf 6). Ambtelijke capaciteit Een definitieve invulling van ureninzet van betrokken medewerkers is niet met zekerheid te benoemen, maar vooralsnog lijkt de volgende berekening van ureninzet redelijk waarheidsgetrouw: tweewekelijks analyseert een medewerker van het Mediateam de rapportage(s) uit de tool. Dit kost ca. 2 uur (per keer); maandelijks komt de projectgroep bij elkaar om af te stemmen over de hoofdpunten van de analyse. Deze afstemming kost maximaal 1,5 uur per medewerker. In deze afstemming wordt bepaald of er, op basis van de onderzochte thema s of projecten, acties moeten worden ondernomen. Deze acties worden zo veel mogelijk uitgezet in de sectoren, als onderdeel van het reguliere werk; per kwartaal stelt de projectgroep een voortgangsrapportage op voor de Directieraad. Penvoerder is een medewerker van het Mediateam. Deze voorbereiding wordt geschat op een bijeenkomst van 1,5 uur voor de leden en de uitwerking van deze bijeenkomst van 4 uur voor de penvoerder; per kwartaal ramen we 12 uur per persoon voor incidentele afstemming of coördineren van vervolgacties. Dit leidt tot onderstaand overzicht. Pagina 6/8

7 Activiteiten Uren per kwartaal Uren per jaar Communicatie/Mediatealijks Tweewekelijkse analyse rapportage, maande deelname projectgroep, penvoerder kwar- taalrapportage; incidentele afstemming of acties Publieksdiensten/KCtaal Maandelijks deelname projectgroep, per kwar bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties SBC/Advies Maandelijks deelname projectgroep, per kwartaal bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties Griffie/ raadsadviseutaal Maandelijks deelname projectgroep, per kwar bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties TOTAAL Dekking van deze ureninzet is voor de sector PD, het SBC en de griffie geregeld binnen de bestaande capaciteit. Communicatie/Mediateam stelt in totaal 150 uur beschikbaar voor het proefjaar uit het regulier communicatie-urenbudget. De projectgroep bestaat voorlopig uit dezelfde groep van vier mensen die verantwoordelijk is voor dit voorstel en is dus samengesteld uit vertegenwoordigers van Publieksdiensten, Communicatie en het SBC: Alex Brandts (PD/Bureau Antwoord), Jonne van Bochove, Willemijn Wijler (beide Communicatie), Ester Weststeijn (SBC) en een raadsadviseur van de griffie. 8. Voorstel We stellen u voor om, conform de uitwerking in deze notitie, een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool, waarbij de eenmalige kosten naar verwachting maximaal bedragen en bekostigd worden uit het Organisatieontwikkelingsbudget van het SBC. Ureninzet komt wat betreft de sectoren en de leden van de projectgroep (KCC, SBC, griffie) uit reguliere uren; vanuit Communicatie/Mediateam wordt in het proefjaar maximaal 150 uur ingezet uit regulier urenbudget. Bijlagen A. Van internet naar web 2.0 en 3.0 Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van internet van een statisch naar een interactief medium. Waar internet voorheen vooral een online bibliotheek was of als televisie gebruikt werd, is het nu een interactief medium, waarbij gebruikers informatie uploaden en digitaal met elkaar in gesprek zijn. Met Web 2.0 bepalen de internetgebruikers gezamenlijk de inhoud die op internet verschijnt. Iedereen kan info toevoegen: user generated content. Deze content komt tot stand op social netwerksites, zoals Hyves, Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LastFM en Wikipedia. De doorontwikkeling van het internet van de laatste tijd wordt aangeduid als de slag naar web 3.0: een internet waarop niet alleen content gezamenlijk gemaakt en ge- Pagina 7/8

8 deeld wordt, maar de slag naar een semantisch internet. Hiermee wordt bedoeld dat het web de inhoud van websites gaat begrijpen. Het web is hierdoor in staat om steeds meer voor de gebruiker te gaan denken. Verschillende typen data worden met elkaar gecombineerd waardoor het web in staat is om de gebruiker relevante suggesties en adviezen aan te bieden. Veelgenoemde voorbeelden: slimme zoekvraag : terwijl je onderweg bent, zoek je op je smartphone waar het dichtstbijzijnde benzinestation/restaurant/hotel is; slimme reclame : de dagen nadat je gegoogled hebt op fototoestel, verschijnen in de reclamebanners op sites die je bezoekt aanbiedingen van Nikon en Canon. Waar de ontwikkeling naar web 2.0 veel meer een gebruikersslag is geweest, is de ontwikkeling naar web 3.0 dus veel meer een technische doorontwikkeling. Ook de beschikbaarheid van het web op andere apparaten dan een computer (PDA s, tablets, smartphones) en het werken in de cloud, hoort bij de beweging naar web 3.0. Web 1.0, 2.0 en 3.0 aan de hand van een voorbeeld 1. Bibliotheek 1.0: Je leent een boek. Je neemt de informatie van de schrijver (al dan niet) in je op. Je vormt je een mening over het boek, maar houdt die meestal voor jezelf, tenzij je lid bent van een boekbesprekingsclubje. 2. Bibliotheek 2.0: Je kunt een boek lezen, maar ook zelf boeken schrijven. Je kunt boeken van anderen verbeteren, bespreken, aanbevelen, quoteren etc. Heel vaak is het internet de katalysator. 3. Bibliotheek 3.0: Je hoeft je (digitale) bibliotheek nog maar binnen te stappen en de boeken die op jouw maat gesneden zijn, liggen al voor je klaar. Dit op basis van onder meer je eerdere bezoeken en voorkeuren en vanwege beoordelingen van boeken door andere mensen met eenzelfde lees- en beoordelingsprofiel als jij. Geen ellenlange zoektochten, maar wel intelligente boodschappen à la tête du client. (Bron: B. Social mediagebruik in Dordrecht Naam Volgers/leden/vrienden LinkedIn DordtOnderneemt 500+ Facebook Sint in Dordrecht Wijken 295 Stadsberaad Gemeten dd. 19 juni Het aantal volgers van dergelijke social media-accounts verandert dagelijks. Pagina 8/8

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE

SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE Literatuuronderzoek November 2010, Nationaal CrisisCentrum INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Aanleiding 2 Doel van onderzoek 2 Onderzoeksvragen 2 Methode 2 2. Social media

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik Pagina 1/14 Sociale Media februari 2011 Praktijkinfo Sociale Media Datum: februari 2011 Sociale media staan volop in de belangstelling. Maar wat zijn het en waarom zou een ondernemer er wel of juist niet

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

In 2010 is 70% van de nieuw verschenen web content door consumenten gemaakt (bron: IDC digital Universe Study, Pew Internet 2010).

In 2010 is 70% van de nieuw verschenen web content door consumenten gemaakt (bron: IDC digital Universe Study, Pew Internet 2010). Dit is een concepttekst voor hoofdstuk 5 van de 2 e druk van het boek Marketing.com. 5. De rol van Social Media Opmerkingen, feed back en ander commentaar graag naar wim@dialoogtrainers.nl 26-11-2010 Internet

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

Visie op social media en crisiscommunicatie

Visie op social media en crisiscommunicatie Visie op social media en crisiscommunicatie 1. Waarom een visie op social media en crisiscommunicatie? Social media staan volop in de belangstelling van communicatieprofessionals en crisisprofessionals.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie