We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool)."

Transcriptie

1 MEMO Van Klant Contact Centrum, Communicatie en SBC/Advies Aan Directieraad Kenmerk Betreft Werken aan webcare: proefjaar online media monitoring tool Contactpersoon Ester Weststeijn T E 1. Web 2.0 en online (social) media Vijftien jaar geleden was internet een statisch medium, met zenders en ontvangers. Dergelijke gescheiden rollen kent het huidige web 2.0 niet meer. In web 2.0 bepalen gebruikers (mede) de inhoud. Het internet is interactief geworden. 1 Deze ontwikkeling werkt door in alle online media, maar is in het bijzonder te zien in social media (zoals Twitter, Facebook en LinkedIn 2 ). Social media hebben een structurele verandering teweeg gebracht in het (online) mediagebruik. Mensen delen en bespreken, wisselen ervaringen uit, geven complimenten of klagen. Vaak voor iedereen te zien. In digitale netwerken worden berichten in een enorm tempo verspreid. Als illustratie van de waarde van een netwerk: 14% gelooft advertenties, maar 78% gelooft aanbevelingen van anderen. Facts & Figures 95% van de Nederlanders is aangesloten op internet 84% van hen is dagelijks online 50% van het internetgebruik is mobiel (telefoon of tablet) 91% van de Nederlandse jongeren is actief op netwerksites Facebook heeft 6,3 miljoen Nederlandse leden LinkedIn heeft 3 miljoen Nederlandse leden Twitter heeft 1,3 miljoen Nederlandse actieve accounts De facts and figures illustreren de beleving, dat het gebruik van social media geen hype is. In de laatste jaren is dit snel en onuitwisbaar opgekomen. De vraag is dus niet moeten we iets met online media?, maar hoe gaan we om met online media?. Op het web wordt van alles besproken, ook over de gemeente Dordrecht. Met die informatie kunnen we als gehele gemeente ons voordeel doen. We kunnen leren hoe klanten onze dienstverlening ervaren, nagaan welke informatiebehoefte er is bij projecten en zien wat er leeft in de stad. Dit doen we soms al incidenteel op projectniveau (denk aan de inzet van Twitter bij de herinrichting van de Provinciale weg). We benutten kanalen vooral zendergericht (denk aan 3 We richten ons nu op de bekende platformen en missen daarmee letterlijk duizenden andere kanalen. Met een Online Media Monitoring-tool kunnen we al deze informatie structureel en georganiseerd in kaart brengen. Hiermee krijgen we de mogelijkheid om onze inwoners nog meer te betrekken in de wijze waarop we de stad voor hen beter maken. We doen in deze notitie een voorstel om een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool (OMM-tool). 1 Bijlage A bevat meer informatie over de transformatie van web 1.0 naar 2.0 en Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn zijn de bekendste onder de social media in Nederland, maar de lijst is eindeloos: FlickR, delicious (social bookmarking), Google+, YouTube, Yammer, Foursquare, Pinterest, Wiki s (met als bekendste Wikipedia) en talloze fora en blogs. 3 Bijlage B bevat een (niet uitputtend) overzicht van het social mediagebruik in Dordrecht. Pagina 1/8

2 Dit voorstel is ontwikkeld door enkele medewerkers van Bureau Antwoord (van de sector Publieksdiensten), Communicatie en het SBC/Advies. Het voorstel komt voort uit voortschrijdend inzicht rond de ontwikkeling van web 2.0 en 3.0, social media in het algemeen én onze overtuiging dat we daar ons voordeel mee kunnen en moeten doen. 2. Voorstel: proefjaar online media monitoring tool We stellen voor om in een proefjaar te onderzoeken welke toegevoegde waarde online (social) media hebben voor de gemeente als geheel. Het vermoeden dat dit toegevoegde waarde heeft (op basis van praktijkvoorbeelden en de toename van het gebruik van social media) willen we onderbouwen met resultaten. Gebruik maken van een online media monitoring-tool (OMM-tool) is een belangrijke stap op weg naar webcare. Webcare betekent niet alleen signalen oppikken (bijvoorbeeld via een OMM-tool), maar ook reageren en actie ondernemen op het signaal. Door een klant snel te helpen, of door de klacht te erkennen voordat het een formele klacht wordt en een luisterend oor te bieden, is een negatieve ervaring op het web positief om te buigen. Daar profiteert de hele organisatie van. Bovendien is het een waardevolle toevoeging aan de dienstverlening van de gemeente. De snelheid waarmee we signalen ontvangen, vraagt ook om een snelle reactie van ons. Anno 2012 moeten wij als gemeente in staat zijn om tijdig en snel te reageren op signalen uit de samenleving. Dit kan gerealiseerd worden door goede webcare. Volledige implementatie van webcare vraagt veel van een organisatie. Zo gewoon als het inmiddels is in het bedrijfsleven, zo nieuw is het voor veel overheden. Stapsgewijs ontdekken (semi-) overheidsinstanties de mogelijkheden en ervaren ze wat dit vraagt van de organisatie(inrichting) en medewerkers. De eerste stap is dan ook: één jaar lang gebruik maken van een bestaande tool om online media te monitoren. Wat is een online media monitoring-tool? Op allerlei plekken op het internet worden nieuws, meningen en beweringen over Dordrecht gedeeld. Soms over de stad zelf, over projecten of evenementen, soms (in)direct over het Dordtse gemeentebestuur. Dit gebeurt op de sites van kranten, maar ook op sites van verenigingen, instellingen en bedrijven, in sociale netwerken als LinkedIn en Facebook, in persoonlijke berichten van bloggers en via de accounts op Twitter. Het gaat met gemak om duizenden berichten per dag, zin en onzin. Een online media monitoring tool stelt ons in staat om snel te filteren wát er door wie over ons en over de stad gedeeld wordt. Het biedt een snelle en geautomatiseerde dagkoers van de sentimenten op internet: van klachten over een wegafsluiting tot recensies over een Dordts restaurant, van opmerkingen over de hoge waterstand tot de aankondiging van het volgende Duurzaamheidscafé of Stadsgesprek. De filtering stelt ons in staat om juist de waardevolle sentimenten te onderscheiden. Een OMM-tool brengt informatie uit duizenden internetsites samen. Deze monitoring gebeurt op basis van woordcombinaties die iets zeggen over een organisatie. Een OMM-tool focust dus bijvoorbeeld niet alleen op (de beperkte groep) Twitteraars of alleen op Facebook, maar ook op blogs, online kranten etc. In de laatste jaren is gebleken, dat social media in specifieke namen een beperkte levensduur kunnen hebben: MySpace was groot in 2006, maar is inmiddels weer bijna uit het zicht verdwenen. De populaire netwerksite Hyves is inmiddels in Nederland qua actieve leden voorbijgestreefd door Facebook. Waar de uiterste houdbaarheidsdatum van Twitter ligt, is nog de vraag. Dit betekent niet, dat social media snel verminderen. In plaats van Hyves, MySpace en wellicht Twitter, staan nieuwe namen voor social media klaar Pagina 2/8

3 om online op dezelfde manier te communiceren. In de doorontwikkeling van het web ligt het dus duidelijk voor de hand, dat social netwerksites en tools lange tijd een rol blijven spelen. Om niet te verdwalen in de enorme hoeveelheid data en tools, is het belangrijk om vooraf nauwkeurig bepaalde parameters vast te stellen. Zo stuitte de werkorganisatie De Waard (de toekomstige gemeente Molenwaard) in de eerste testmaand op het probleem dat De Waard behalve de naam van de drie samenwerkende gemeente, ook een veel voorkomende achternaam is. De Waard is nu gestart met het verfijnen van de slimme woordcombinaties. 3. Waarom een proefjaar? Er zijn (minstens) vier redenen om een jaar lang te experimenteren met een OMMtool. 1. Verbeteren dienstverlening: Processen op scherp De sector Publieksdiensten (Stadswinkel) werkt continu aan verbetering van de dienstverlening, onder meer via het project Processen op Scherp. Vanuit het bestaande klachtenproces is de wens en het idee ontstaan om signalen in een vroegtijdig stadium op te pikken en in te zetten voor verbetering van dienstverlening en beleid. Hiervoor is een werkproces ontwikkeld. Een duidelijke manier om signalen op te pikken, is een OMM-tool. Voor het slagen van dit idee, is de tool onmisbaar. 2. Concrete projecten Rondom talloze concrete projecten van met name de vaksectoren biedt de inzet van een OMM-tool mogelijkheden om vaak heel praktische signalen naar binnen te halen: over herinrichtingsprojecten en wegwerkzaamheden, over wijkontwikkelingen, en over allerlei activiteiten binnen de transformatiedossiers. 3. Crisiscommunicatie De brand op het rangeerterrein van Kijfhoek en de brand bij Chemiepack in Moerdijk laten zien hoe belangrijk social media zijn geworden in een crisissituatie en wat een verschil effectieve inzet vanuit de crisisorganisatie kan maken. De drempel voor het contact tussen overheid en samenleving is laag, de omloopsnelheid van berichten hoog. Een OMM-tool helpt om geruchten te onderkennen, een beeld van buiten te vormen en de onderwerpen op te sporen die ook via andere media aandacht behoeven. Vragen over veiligheid en risico s kunnen snel, gestructureerd en accuraat van een antwoord worden voorzien. 4. Open bestuursstijl en collegeprofilering: Oor voor de Stad Dit college zet in op een zichtbaar en aanspreekbaar bestuur: een gemeentebestuur dat wil weten wat er speelt bij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, om daarmee in beleid en projecten te kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in de stad. Een OMM-tool biedt kansen om te luisteren naar de stad. Het geeft zicht op issues die spelen in de Dordtse samenleving, soms naar aanleiding van projecten vanuit de gemeente, veel vaker autonome signalen. Daarnaast geeft een OMM-tool zicht op het online imago van de gemeente. We zien welke onderwerpen leven in de stad, welke persberichten brede aandacht krijgen en wat het sentiment rond de berichtgeving is. Het college (cq. de bestuursvoorlichters) kan dit gebruiken om accenten te leggen in zijn eigen communicatie, framing en profilering. Pagina 3/8

4 5. Moderne raadscommunicatie De gemeenteraad wil steeds meer op een moderne (digitale) manier laten zien en horen wat de raad doet. Bovendien gaat de raad, in het kader van de Raad aan Zet door met het onderhouden van persoonlijk contact tussen (raads)leden en de stad. In beide ambities spelen online media een belangrijke rol. Een OMM kan voor de gemeenteraad vervolgens monitoren hoe de inspanning van de raad overkomen. 4. Een jaar lang testen met een OMM-tool Wat levert dat op? In de eerste plaats geeft een jaar lang monitoren van online media ons inzicht: wat speelt er op het web? Heeft deze vorm van monitoring toegevoegde waarde? Wisten we dat al uit andere bronnen, of leert het ons iets nieuws? Welke signalen vragen om (onmiddellijke) (re)actie, hoe dan en door wie: ambtelijk of bestuurlijk? Vanuit het Mediateam, de bestuursvoorlichters of een vakafdeling? Ten tweede maakt een testjaar de mogelijke organisatorische consequenties van webcare als vervolgstap op monitoren van online media inzichtelijk. Is webcare voor de gemeente Dordrecht noodzakelijk? Waar kan/moet webcare in de organisatie gepositioneerd te worden? Hoeveel tijd gaat ermee gepaard en bij wie? Welke afspraken zijn er nodig? In het proefjaar werken we aan een afwegingskader of stroomschema om inzichtelijk te maken welke signalen je op welke manier als gemeente oppakt. Na een jaar kunnen we conclusies trekken, onder andere op basis van een kosten-baten analyse. In de derde plaats vergroot een OMM-tool (als eerste stap in een webcare-systeem) inzicht in het gebruik van mobiel internet. Veel mensen maken gebruik van social media via hun smartphone. Bovendien is het aantal mensen met een smartphone explosief gestegen in een jaar. Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht een Wijklijnapp en zal in juli van dit jaar een nieuwe website worden gelanceerd. De nieuwe website zal ook geschikt zijn voor mobiel internet. Het gebruik van de tool kan helpen bij inzicht in de vraag of en hoe de gemeente via mobiel internet haar dienstverlening en communicatie moet vormgeven. Moet de gemeente actief worden op Twitter en Facebook als blijkt dat doelgroepen van de gemeente hierop actief zijn? In welke vorm zou dit dan geschikt zijn? Zijn social media geschikt om doelgroepen te bereiken? Blik op de toekomst: webcare bij gemeenten Eén van de eerste gemeentelijke voorbeelden van webcare komt van de gemeente Oostzaan en Wormerland/werkorganisatie OVER. Het webcareteam bestaat uit drie KCC-medewerkers en een collega van het bestuurssecretariaat. Het team valt onder de teamleider dienstverlening. Een communicatieadviseur is met name in de opstartfase intensief betrokken geweest en fungeert nu voornamelijk als sparringpartner van het team. Voor de officiële start heeft het team een periode drooggezwommen : er is gemonitord zonder te reageren en men heeft geoefend met nep-tweets. Nu ruim een half jaar is duidelijk dat webcare op een relatief eenvoudige manier waardevolle informatie oplevert: We horen wat er over onze organisatie gezegd wordt en wat er leeft onder onze inwoners. Wat zij vinden van de dienstverlening, producten en leefomgeving. Met webcare bieden we inwoners een extra kanaal om vragen te kunnen stellen. Het voordeel is dat, in tegenstelling tot telefonische vragen, het antwoord voor meer mensen te zien is. Dus in plaats van één op één is het één op velen Pagina 4/8

5 Wat levert het niet op? De OMM-tool is niet bedoeld als een manier om alles te moeten weten en zien wat er over de gemeente wordt gezegd. Ook is het zeker niet bedoeld om reacties van onze inwoners te sturen. De tool is geen middel om meningen te beïnvloeden of om als gemeente overal bovenop te zitten. De tool biedt mogelijkheden om als gemeente te ontdekken hoe we deze snel opkomende manier van communiceren moeten gebruiken om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Het monitoren is slechts bedoeld om inzicht te krijgen, niet om alles wat gezegd wordt, met naam en toenaam te registreren. We weten dat via mobiel internet en social media veel reacties worden gegeven. Met de tool kunnen we de reacties in ons voordeel gaan gebruiken. 5. Welke tool? Er zijn een flink aantal OMM-tools op de markt: Coosto, Buzzcapture, Clipit en Obi4Wan zijn enkele veelgebruikte (en relatief goedkope) aanbieders. We kunnen leren van de ervaringen van andere gemeenten: de gemeenten Delft, Groningen en de werkorganisatie De Waard gebruiken Obi4Wan; de gemeente Zoetermeer gebruikt Finchline; de gemeente Tilburg gebruikt CityMonitor. Indien de directieraad positief besluit op voorliggend voorstel te starten, benutten we de zomervakantie om een onderbouwde keuze te maken voor een tool, onder meer op basis van de ervaringen van andere gemeenten (zie paragraaf 6). Gemeenten en social media 5 hoe groter de gemeente, hoe actiever op de social media 43% van de gemeenten heeft géén social media beleid en 52% van de gemeenten heeft géén beleid voor medewerkers opgesteld ten aanzien van het gebruik van social media 63% van de gemeenten heeft geen specifieke formatie, 64% geen specifiek budget voor het gebruik van social media 86% van de gemeenten heeft wel de intentie om social media meer te gebruiken social media worden vooral gebruikt door de afdeling communicatie, gevolgd door raadsleden daarbij is het vooral een aanvullend communicatiemiddel 5 Kok, D., Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg; een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland, Pagina 5/8

6 6. Stappenplan Wanneer Jun Jul. aug. eind aug. Wat Besluit directieraad: GO-NO-GO proefjaar OMM. Voorbereidingen projectgroep: beargumenteerde keuze voor tool, inkoop tool, organisatorische afspraken, interne communicatie etc. Benutten (thema)sessie directieraad (in overleg): demonstreren tool, gezamenlijk gevoel ontwikkelen voor te monitoren thema s (bijv. projecten/onderwerpen voor 2 e helft van 2012, nader te benoemen). 1 sept. Start proefjaar. Per kwartaal: projectgroep brengt beknopt verslag uit aan directieraad. Wat najaar 2013 zien we? Wat valt op? Wat vraagt het van ons? Waar lopen we tegenaan? Na afronding proefjaar (1 september 2013): evaluatie. Terugblik en vooruitblik: beargumenteerd en concreet voorstel om OMM al dan niet voort te zetten in Dordts of Drechtstedelijk verband, evt. door te ontwikkelen naar een compleet webcaresysteem (inclusief uren, fte en dekking). 7. Kosten en inzet Kosten De kosten voor de (inkoop van de) tool zijn naar schatting (op basis van een marktscan) maximaal voor het proefjaar. We stellen deze (voor het proefjaar eenmalige) kosten ten laste te laten komen van het Organisatieontwikkelingsbudget van het SBC. Indien na het proefjaar besloten wordt OMM voort te zetten, kunnen we mogelijk te maken hebben met jaarlijks licentie- of beheerskosten. Deze zijn nu nog onbekend en volgen in fase van selectie van de tool (zie planning in paragraaf 6). Ambtelijke capaciteit Een definitieve invulling van ureninzet van betrokken medewerkers is niet met zekerheid te benoemen, maar vooralsnog lijkt de volgende berekening van ureninzet redelijk waarheidsgetrouw: tweewekelijks analyseert een medewerker van het Mediateam de rapportage(s) uit de tool. Dit kost ca. 2 uur (per keer); maandelijks komt de projectgroep bij elkaar om af te stemmen over de hoofdpunten van de analyse. Deze afstemming kost maximaal 1,5 uur per medewerker. In deze afstemming wordt bepaald of er, op basis van de onderzochte thema s of projecten, acties moeten worden ondernomen. Deze acties worden zo veel mogelijk uitgezet in de sectoren, als onderdeel van het reguliere werk; per kwartaal stelt de projectgroep een voortgangsrapportage op voor de Directieraad. Penvoerder is een medewerker van het Mediateam. Deze voorbereiding wordt geschat op een bijeenkomst van 1,5 uur voor de leden en de uitwerking van deze bijeenkomst van 4 uur voor de penvoerder; per kwartaal ramen we 12 uur per persoon voor incidentele afstemming of coördineren van vervolgacties. Dit leidt tot onderstaand overzicht. Pagina 6/8

7 Activiteiten Uren per kwartaal Uren per jaar Communicatie/Mediatealijks Tweewekelijkse analyse rapportage, maande deelname projectgroep, penvoerder kwar- taalrapportage; incidentele afstemming of acties Publieksdiensten/KCtaal Maandelijks deelname projectgroep, per kwar bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties SBC/Advies Maandelijks deelname projectgroep, per kwartaal bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties Griffie/ raadsadviseutaal Maandelijks deelname projectgroep, per kwar bijdrage aan voortgangsrapportage; inci- dentele afstemming of acties TOTAAL Dekking van deze ureninzet is voor de sector PD, het SBC en de griffie geregeld binnen de bestaande capaciteit. Communicatie/Mediateam stelt in totaal 150 uur beschikbaar voor het proefjaar uit het regulier communicatie-urenbudget. De projectgroep bestaat voorlopig uit dezelfde groep van vier mensen die verantwoordelijk is voor dit voorstel en is dus samengesteld uit vertegenwoordigers van Publieksdiensten, Communicatie en het SBC: Alex Brandts (PD/Bureau Antwoord), Jonne van Bochove, Willemijn Wijler (beide Communicatie), Ester Weststeijn (SBC) en een raadsadviseur van de griffie. 8. Voorstel We stellen u voor om, conform de uitwerking in deze notitie, een jaar lang te experimenteren met een Online Media Monitoring-tool, waarbij de eenmalige kosten naar verwachting maximaal bedragen en bekostigd worden uit het Organisatieontwikkelingsbudget van het SBC. Ureninzet komt wat betreft de sectoren en de leden van de projectgroep (KCC, SBC, griffie) uit reguliere uren; vanuit Communicatie/Mediateam wordt in het proefjaar maximaal 150 uur ingezet uit regulier urenbudget. Bijlagen A. Van internet naar web 2.0 en 3.0 Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van internet van een statisch naar een interactief medium. Waar internet voorheen vooral een online bibliotheek was of als televisie gebruikt werd, is het nu een interactief medium, waarbij gebruikers informatie uploaden en digitaal met elkaar in gesprek zijn. Met Web 2.0 bepalen de internetgebruikers gezamenlijk de inhoud die op internet verschijnt. Iedereen kan info toevoegen: user generated content. Deze content komt tot stand op social netwerksites, zoals Hyves, Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LastFM en Wikipedia. De doorontwikkeling van het internet van de laatste tijd wordt aangeduid als de slag naar web 3.0: een internet waarop niet alleen content gezamenlijk gemaakt en ge- Pagina 7/8

8 deeld wordt, maar de slag naar een semantisch internet. Hiermee wordt bedoeld dat het web de inhoud van websites gaat begrijpen. Het web is hierdoor in staat om steeds meer voor de gebruiker te gaan denken. Verschillende typen data worden met elkaar gecombineerd waardoor het web in staat is om de gebruiker relevante suggesties en adviezen aan te bieden. Veelgenoemde voorbeelden: slimme zoekvraag : terwijl je onderweg bent, zoek je op je smartphone waar het dichtstbijzijnde benzinestation/restaurant/hotel is; slimme reclame : de dagen nadat je gegoogled hebt op fototoestel, verschijnen in de reclamebanners op sites die je bezoekt aanbiedingen van Nikon en Canon. Waar de ontwikkeling naar web 2.0 veel meer een gebruikersslag is geweest, is de ontwikkeling naar web 3.0 dus veel meer een technische doorontwikkeling. Ook de beschikbaarheid van het web op andere apparaten dan een computer (PDA s, tablets, smartphones) en het werken in de cloud, hoort bij de beweging naar web 3.0. Web 1.0, 2.0 en 3.0 aan de hand van een voorbeeld 1. Bibliotheek 1.0: Je leent een boek. Je neemt de informatie van de schrijver (al dan niet) in je op. Je vormt je een mening over het boek, maar houdt die meestal voor jezelf, tenzij je lid bent van een boekbesprekingsclubje. 2. Bibliotheek 2.0: Je kunt een boek lezen, maar ook zelf boeken schrijven. Je kunt boeken van anderen verbeteren, bespreken, aanbevelen, quoteren etc. Heel vaak is het internet de katalysator. 3. Bibliotheek 3.0: Je hoeft je (digitale) bibliotheek nog maar binnen te stappen en de boeken die op jouw maat gesneden zijn, liggen al voor je klaar. Dit op basis van onder meer je eerdere bezoeken en voorkeuren en vanwege beoordelingen van boeken door andere mensen met eenzelfde lees- en beoordelingsprofiel als jij. Geen ellenlange zoektochten, maar wel intelligente boodschappen à la tête du client. (Bron: B. Social mediagebruik in Dordrecht Naam Volgers/leden/vrienden LinkedIn DordtOnderneemt 500+ Facebook Sint in Dordrecht Wijken 295 Stadsberaad Gemeten dd. 19 juni Het aantal volgers van dergelijke social media-accounts verandert dagelijks. Pagina 8/8

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie

stap uit Eindrapport Webcare H. Akse Diana Castrop Advies en Faciliteiten Informatie stap uit Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 20 69 D.Castrop@zwolle.nl www.zwolle.nl Eindrapport Webcare Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Webcare gemeente Groningen

Webcare gemeente Groningen Webcare gemeente Groningen Dit memo beschrijft de eerste werkafspraken rondom het inrichten van webcare en monitoring sociale media. Twee units zijn hierbij betrokken, KCC en communicatie. In dit stuk

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content

De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content De raadsgriffie en sociale media: op zoek naar content David Kok In 2013 deed ik voor het eerst onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsgriffies in Nederland. De helft van de raadsgriffies

Nadere informatie

Webinar: Wat is Social Media Monitoring?

Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Het webinar start om 16.00 uur Geluid: zet het geluid van de computer aan op de juiste volume Stel uw vragen via de chatfunctie @ValueProof Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Luisteren naar social media in het onderwijs. @RensDietz

Luisteren naar social media in het onderwijs. @RensDietz Luisteren naar social media in het onderwijs @RensDietz Over mij Over mij Over Coosto Slaan alle social media berichten op 3 phases Zoekmachine voor sociale media Klantenservice via social media Inspiratiebron:

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

SPECIAL OVER SOCIALE MEDIA

SPECIAL OVER SOCIALE MEDIA Nummer 2 maart 2014 SPECIAL OVER SOCIALE MEDIA Sociale media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Beleid Sociale Media

Beleid Sociale Media Beleid Sociale Media Door Bettine Pluut, bestuurslid ehealth In nauwe samenwerking met de werkgroep ehealth Vianen, december 2011 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Visie op social media en crisiscommunicatie

Visie op social media en crisiscommunicatie Visie op social media en crisiscommunicatie 1. Waarom een visie op social media en crisiscommunicatie? Social media staan volop in de belangstelling van communicatieprofessionals en crisisprofessionals.

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Social Media zakelijk gebruiken

Social Media zakelijk gebruiken Social Media zakelijk gebruiken KENNISSESSIE 7 NOVEMBER 20 13 Welkom SMO2 Agenda 14.00 Ontvangst 14.15 Introductie 14.35 Social media in de praktijk: Dirkzwager advocaten en notarissen Zytec International

Nadere informatie

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT

Frank van Hal. Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal 26 MAART 2013 MEDIA PLAZA UTRECHT Frank van Hal Online Manager Nieuwsblad Transport @FrankVanHal Inhoud Veranderende informatieconsumptie Invloed Twitter op traffic website NT Geld verdienen, hoe doet NT het Tools Praktische tips snel

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Communiceren doen we samen

Communiceren doen we samen Communiceren doen we samen Inspelen op veranderingen medialandschap Samen met onze inwoners proberen wij Ridderkerk tot een plaats te maken waar het goed is om te wonen en te leven. Daarbij gaan wij uit

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Flight School Crisissimulatie. Online social media simulatietool

Flight School Crisissimulatie. Online social media simulatietool Flight School Crisissimulatie Online social media simulatietool Regie over crisiscommunicatie Digitalisering van nieuws, explosieve groei van social media en technologische innovaties die van iedere smartphone

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Webcare gemeente Etten-Leur. Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013

Webcare gemeente Etten-Leur. Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013 Webcare gemeente Etten-Leur Slotsymposium Benchmarking Publiekszaken 21 november 2013 Kaderstelling Gemeente Etten-Leur: ruim 42.000 inwoners Organisatie met 292 Fte aan medewerkers, waarvan 15 Fte Frontoffice

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Workshop webcare & social media

Workshop webcare & social media Workshop webcare & social media Van naar! Intro - propositie Waar loop je als organisatie tegen aan als je social media en webcare in je organisatie in wilt voeren? Wij nemen jullie mee in onze ontwikkeling

Nadere informatie

Visie en uitvoeringsplan sociale media

Visie en uitvoeringsplan sociale media Visie en uitvoeringsplan sociale media Vastgesteld door het college van B&W op dinsdag 22 december 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Omgeving 2.1 Huidig beleid 2.2 (Digitale) ontwikkelingen 2.3 De gemene

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Social Learning in the making

Social Learning in the making Social Learning in the making Persoonlijk Opleiden anno 2015 draait om een slim aangestuurde mix van trendsettende ontwikkelingen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Yammer, Google+ en meer conceptuele

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie