GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011"

Transcriptie

1 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

2 Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten 4 Duurzaamheid 6 Verkeer en veiligheid 10 Gemeentelijke documentatieraad VOLGENDE UITGAVE: 1 MAART 2012 Teksten dienen ten laatste op 24 JANUARI 2012 toe te komen op de dienst communicatie en gemeenschapsleven: Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier. 12 OCMW 13 sport 15 Nieuws voor de jeugd 17 Cultuur 20 Toerisme 21 Nieuws van de bibliotheek 21 Uit in Ranst 22 GEMEENTERAAD Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledig verslag van de gemeenteraad kan u verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens achterkant). GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 Goedkeuring lastvoorwaarden uitrusting weg verkaveling Mulderweg - Topo bvba Voor een aantal gronden, gelegen aan de Mulderweg te Ranst (Emblem) werd een verkavelingsaanvraag ingediend. Om deze verkaveling te realiseren, is de gedeeltelijke aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk. De gemeenteraad stelde de lastvoorwaarden voor de uitrusting van deze weg vast. Dorpstraat, Grimmarastraat, De Voortstraat: wijziging rooilijn- en onteigeningsplan De rooilijn in de Dorpstraat, Grimmarastraat en De Voortstraat werd aangepast als volgt: Een deel van de rooilijn van de Grimmarastraat wordt afgeschaft, waardoor deze doodlopend wordt en geen verbinding meer maakt met de De Voortstraat / Dorpstraat. Op het einde van de Grimmarastraat wordt een keerpunt gecreeerd zodat alle percelen in de woonzone goed bereikbaar zijn. De bestaande bebouwing (woningen 1, 3 en 5) aan de oostelijke zijde van De Voortstraat wordt maximaal gevrijwaard van onteigening door de rooilijn op de voorgevels te verleggen. Ter hoogte van de kerk wordt de rooilijn op de afsluitingsmuur verlegd. De zones buiten de muur die feitelijk in gebruik zijn als openbaar domein, maar nog eigendom zijn van de kerkfabriek, kunnen zo geregulariseerd worden. De gemeenteraad wordt verzocht om het ontwerp van rooilijnplan goed te keuren. Aankoop belichting voor Den Boomgaard Om Den Boomgaard verder uit te bouwen tot een volwaardig gemeenschapscentrum, is het noodzakelijk dat er een (technische) basisuitrusting voor belichting aanwezig is. Daarom werd voorgesteld een offertevraag uit te schrijven voor de aankoop van een dimmer, een aantal lampen en een constructie waaraan de belichting kan opgehangen worden. Hierbij horen ook mechanische liften om de structuur op te stellen en af te breken en een aantal textielmaterialen om de constructie af te werken. Optioneel wordt er ook prijs gevraagd voor een regietafel om de (licht)set te bedienen. De belichting zal niet alleen haar nut bewijzen bij de eigen program-

3 mering van Den Boomgaard, het is ook een extra troef, die kan worden uitgespeeld om huurders voor de evenementenhal aan te trekken. Voor deze aankoop heeft het bestuur ingeschreven in het budget. Goedkeuring politiereglement inzameling textiel De gemeente is verantwoordelijk voor de textielinzameling op haar grondgebied. Zij kan dit op 3 manieren doen: via het containerpark, textielcontainers of huis-aan-huis ophaling. Om het inzamelen en aanbieden van textielafval te regelen en de gevolgen van bijvoorbeeld sluikstorten te behandelen, keurde de gemeenteraad hiervoor een politiereglement goed. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2011 (deel 3): Zandhovensteenweg De gemeenteraad keurde het ontwerp en de lastvoorwaarden goed voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de Zandhovensteenweg, geraamd op ,15 inclusief BTW. Personeel: aanvaarding ontslag en aanstelling cultuurbeleidscoördinator De gemeenteraad heeft het ontslag van de heer Ben Croon aanvaard en zijn opvolger de heer Jan Geudens, met ingang van 1 november 2011, aangesteld als voltijds cultuurbeleidscoördinator in vast dienstverband. Ook de snelheidsbeperking tot 50 km/uur op de Oelegemsesteenweg werd goedgekeurd en dit vanaf het einde van de bebouwde kom, komende vanuit de richting Broechem tot aan de woning met huisnummer 47. Samenwerkingsovereenkomst OCMW-Gemeente Emmelenhof fase II Reeds enige jaren is er in Ranst sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW. Deze band zal naar de toekomst toe enkel en alleen worden versterkt, dit mede door de invoering van de beleids- en beheerscyclus. Voor de realisatie van Emmelenhof Fase II, een gezamenlijk project van beide besturen, zal er een overeenkomst worden opgesteld, waarin wordt omschreven hoe de samenwerking moet verlopen en hoe deze op praktische wijze zal worden georganiseerd. Concreet stelt men voor dat het OCMW - als opdrachtgevende overheid voor dit project - naast de sociale woningen, ook de gemeenschapsvoorzieningen van de bibliotheek en de kinderopvang realiseert en financiert. Het OCMW sluit hiervoor een lening af, die volledig gedragen wordt door de gemeente via een verhoging van de dotatie op 20-jarige basis. Voor het overige wordt een symbolische vergoeding voorzien van 1 per jaar, zoals bij de erfpachtovereenkomst tussen het OCMW en gemeente voor het OCMW-gebouw. GEMEENTERAADSZITTING NOVEMBER 2011 Begraafplaatsen, einde concessies verwaarloosde graven Aan bepaalde verwaarloosde graven en aan de ingang van de begraafplaatsen heeft gedurende één jaar een proces-verbaal van vaststelling van verwaarlozing uitgehangen, zonder dat er herstellingswerken werden uitgevoerd aan deze graven. Daarom stelde de gemeenteraad een einde aan deze grafconcessies. Levering systeem trajectcontrole De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed voor de levering van een bewakingssysteem als proefproject op de Ranstsesteenweg. De camera s zullen in eerste instantie dienst doen als trajectcontrole, nadien kunnen zij ook ingezet worden als bewakingscamera s. Er wordt voorgesteld om te gunnen via een algemene offerteaanvraag. Goedkeuring tijdelijk parkeerverbod Dorpstraat + snelheidsbeperking Oelegemsesteenweg Het geldende parkeerverbod in de Dorpstraat werd afgeschaft tussen de huisnummers en op de parkeerplaatsen voor de handelszaak ter hoogte van pandnummer 46 wordt het parkeren beperkt tot 15 minuten. Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om uur in de raadzaal van het VRIESELHOF, De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 16 januari en 27 februari De planning voor de rest van het jaar is als volgt: 19/03, 30/04, 21/05, 25/06, 10/09,22/10, 19/11 en 17/12. De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website Informatieblad januari - februari

4 GEMEENTEBERICHTEN > Rio-link: andere naam, zelfde service Twee kunnen meer dan één. Ook in het rioolbeheer is dat zo. RI-ANT, sinds 2010 verzorger van het rioolbeheer in Ranst en AquaRio, een andere, belangrijke rioolbeheerder in Vlaanderen, gaan een samenwerking aan en bundelen hun kennis en ervaring onder de naam rio-link. Wat verandert er voor u? Behalve de naam van uw rioolbeheerder, verandert enkel het telefoonnummer: Hier kan u alle werkdagen terecht van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur voor al uw vragen in verband met het rioolbeheer, zoals bijvoorbeeld een aansluiting aanvragen, een probleem melden. Voor technische problemen aan de riolering staat er dag en nacht een interventieteam klaar via het noodnummer 03/ Wat doet rio-link voor u? Aansluitingen op de hoofdriool U kan gelijktijdig de aanvraag indienen voor uw rioolaansluiting en de keuring van uw private riolering. Herstellingen aan de waterafvoer Rio-link zorgt voor een oplossing bij een slechte afvoer van uw water of bij een volledige verstopping van uw huisaansluiting (dit is het stuk riool tussen uw woning en de aansluiting op de hoofdriool). Onderhoud van de riolen Het bestaande rioolstelsel moet regelmatig onderhouden worden. Ruimen van het slib en indien nodig ook herstellingen, neemt rio-link voor zijn rekening. Reiniging van straatkolken De straatkolken (rioolputjes) worden enkele malen per jaar preventief gereinigd. Dat gebeurt met een vrachtwagen met een supergrote stofzuiger op. In straten met veel geparkeerde wagens worden vooraf borden met parkeerverbod geplaatst zodat de kolken toegankelijk zijn. Het oude gezegde als ieder voor de eigen deur veegt, is de hele straat proper gaat trouwens ook hier op. Wie een straatkolk voor de deur heeft, heeft er alle belang bij dat die in goede staat is en blijft. Uw opmerkzaamheid kan hier onheil voorkomen. Is het putteke voor uw deur verstopt? Neem dan contact op met ons en wij zorgen ervoor dat, tussen de preventieve rondes door, snel ontstopt wordt. Aanleg van nieuwe riolen Het rioleringsnet is voortdurend aan verandering onderhevig. Oude buizen worden vervangen en in straten waar er nog geen riolering ligt, worden er nieuwe geplaatst. Telkens een riolering vervangen wordt, worden ook het regen- en afvalwater van elkaar gescheiden. Hierbij zijn ook de bewoners verplicht om op hun eigen terrein regenwater en afvalwater apart op te vangen en naar de straat te brengen. In dat geval informeren wij u hierover uitgebreid tijdens infovergaderingen en kan u beroep doen op onze afkoppelingsdeskundige om voor uw woning samen naar de beste oplossing te zoeken. Op dit ogenblik werkt rio-link in de gemeente Ranst in de Emblemseweg en Stekelbeslaan. > HERINNERING: Het gemeentebestuur nodigt u uit Kom op ZONDAG 8 JANUARI 2012 tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie genieten van een glaasje bubbels en een lekker hapje en maak kennis met het gemeentebestuur, sla een babbeltje e of wissel nieuwjaarswensen uit met vrienden, buren, kennissen, Iedereen is van harte welkom! Wanneer? 8/01/12 Hoe laat? van tot uur Waar? Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 4 Informatieblad januari - februari 2012

5 > Een rookmelder laat je niet stikken! Jaarlijks zijn er in België ca branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand s nachts uitbreekt. In je slaap kan je immers rook niet ruiken. Met een degelijk werkende rookmelder verhoogt de overlevingskans met 70 tot 100 %. Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo gaat u met een gerust hart slapen. Koop een goede rookmelder Een rookmelder kan je kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen. Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN Hou steeds rekening met de wettelijke voorschriften in je gewest Hang je rookmelder op de juiste plaats Je hebt rookmelders gekocht? Goed zo! Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte: Alle woongelegenheden (eengezinswoningen, appartementen ) zijn veiliger als u ze beschermt met één of meerdere rookmelders. Het maakt niet uit of de woning verhuurd wordt of niet. Deze maatregel geldt ook voor woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb. praktijk). Plaats 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis en op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden. Test en onderhoud regelmatig je rookmelder Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien. Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek of eventueel met uw stofzuiger. Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij je ze moet vervangen. Bij sommige rookmelders kan je zelfs de batterij niet vervangen! De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur. Overschilder nooit je rookmelder en maak nooit de gaatjes dicht. De detector kan hierdoor anders slecht functioneren. Niet te vergeten: Een rookmelder maakt je tijdig wakker, maar zorg dat je daarna ook tijdig en vlot evacueert uit je gebouw. Is het mogelijk om de brand te bestrijden zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen? Doe dan 1 poging om de brand te blussen. Wist je dat je bepaalde investeringen qua brandveiligheid (niet rookmelders) kan aftrekken van de belastingen? Wil je nog eens alle tips over rookmelders op een rijtje? Surf dan naar Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector de rook het snelst oppikken. Wanneer je de rookmelder op de muur plaatst, doe dit dan zo hoog mogelijk, maar op minstens 15 cm afstand van het plafond. Plaats de rookmelder zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud. Zorg dat je de rookmelder hebt ingeschakeld, nadat die geïnstalleerd is. Informatieblad januari - februari

6 > Bepaal jij mee het nieuwe gezicht van Ranst? DUURZAAMHEID De gemeente Ranst organiseert een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuw logo en het bedenken van een bijhorende slogan. Ben jij grafi sch aangelegd of heb jij een leuk idee voor een slogan van jouw gemeente? Aarzel dan niet en kruip achter je computer en/of in je pen! Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp van een nieuw logo en het bedenken van een nieuwe slogan voor de gemeente Ranst. Bedoeling is dat deze nadien gebruikt worden bij de invoering van een eenvormige huisstijl en zullen bijdragen tot de herkenbaarheid van de gemeente Ranst in al haar communicatiemiddelen. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd een reglement opgemaakt met een aantal voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen. We zetten de belangrijkste punten hieronder alvast op een rijtje: Het logo moet de naam Ranst bevatten en een weergave zijn van een aantal kenmerken die uit de enquête naar boven zijn gekomen als typerend voor onze gemeente, namelijk: bloesem- en fruitteelt, fietsen en wandelen, landelijk karakter, groen en natuur en goed leven. De wedstrijd staat open voor iedereen Elke deelnemer mag maximum 3 ontwerpen (logo en slogan) insturen. Dezelfde slogan mag bij meerdere logo s worden gebruikt. Voor het winnend logo wordt een geldprijs van 500 toegekend, voor de winnende slogan 150. Indien dit één winnaar is, wordt een geldprijs van 650 toegekend. Afsluitdatum van de wedstrijd: dinsdag 31 januari 2012 om uur. Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel.: Website: Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg 387 te Lier (nieuwe vestiging!) en Borsbeeksebinnenweg 51 te 2640 Mortsel Hondiuslaan 46 te 2570 Duffel open van ma. t/m zat. van tot uur. + = Je kan het volledige wedstrijdreglement raadplegen op Ook het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden. Het ingevulde inschrijvingsformulier dient, samen met de ontwerpen - zoals beschreven in het wedstrijdreglement, onder gesloten omslag toe te komen bij de dienst communicatie, G. Peetersstraat 7 te 2520 Ranst VOOR DE AFSLUITDATUM (zie hierboven) i of tel.: Laat uw kat steriliseren/castreren!!!! Doe er iets aan voor het te laat is. Contacteer uw dierenarts Eén kat steriliseren is elk jaar 10 katjes redden van de dood! Doe er iets aan voor het te laat is. Zijn er zwerfpoezen in uw omgeving? Dan kan u op de volgende nummers terecht: Milieudienst Ranst: Mevr. Bonjean: Informatieblad januari - februari 2012

7 MILIEU > Zin in duurzame activiteiten? In het vorige infoblad kon u reeds lezen dat de gemeente samen met o.a. Regionaal Landschap De Voorkempen en Provincie Antwerpen een aantal activiteiten organiseert, die in het teken staan van milieu en duurzaamheid. Cursus knotbomen Wil je zelf je bomen knotten maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? De gemeente organiseert samen met het Regionaal Landschap een workshop bomen knotten. Deze cursus, die bestaat uit een theorieen een praktijkgedeelte, zal plaatsvinden op 21 januari 2012 en is volledig gratis. Interesse? Bezorg ons je gegevens en we sturen je een gedetailleerd programma op. Wees er wel snel bij want de plaatsen zijn beperkt! Energie infotoer Wat? infosessie Isoleren van bestaande muren Waar? polyvalente zaal, GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57, Broechem Wanneer? 2 februari 2012, om uur Meer info en inschrijvingen: Milieudienst Ranst, G. Peetersstraat 7 te 2520 Ranst, of of voor de cursus knotbomen Regionaal Landschap de Voorkempen, Kasteeldreef 55 te 2980 Zoersel, of > U hebt uw vuilnis op tijd en reglementair buitengezet en toch werd het niet opgehaald? Voortaan kan u rechtstreeks terecht bij de milieudienst van IGEAN op het nummer > Recordcijfers samenaankoop groene stroom U hebt het ongetwijfeld al vernomen via de pers, de Samenaankoop groene energie, georganiseerd door de provincie Antwerpen i.s.m. de gemeentebesturen, was ook dit jaar een groot succes! Tot 14 november 2011 konden de deelnemers aan de samenaankoop beslissen of ze zouden ingaan op het aanbod van energieleverancier Essent, die tijdens een onlineveiling de laagste prijs bood voor groene elektriciteit en gas. Alle gezinnen kregen een persoonlijk overzicht van hun besparing en maar liefst (of 57 %) van hen besloten van energiecontract te veranderen. Goed voor het milieu dus, maar ook voor de portemonnee. Gemiddeld betalen de overstappers nu 320 minder voor hun energiefactuur. Ze krijgen een vaste prijs voor een jaar, en dat is met de stijgende energieprijzen toch wel mooi meegenomen. Deelnemers konden zich online inschrijven of aan de balie van hun gemeentebestuur. De lokale loketten noteerden zo n 13% van de inschrijvingen. Ook in Ranst werd enthousiast deelgenomen aan de samenaankoop, 589 gezinnen schreven zich in, waarvan 125 aan de balie op het gemeentehuis! 374 gezinnen (64 %) zullen ook effectief de overstap maken. Geen dubbele verbrekingsvergoeding meer Deelnemers met een energiecontract, dat vervalt buiten de overstapperiode (tussen 1 januari en 31 juli) moeten een verbrekingsvergoeding betalen van 50 of 75. Sommige energieleveranciers rekenen echter 2 verbrekingsvergoedingen aan, voor elektriciteit én gas. Vorig jaar diende de provincie daartegen klacht in bij de federale ombudsman voor energie, met succes. Alle dubbele bedragen werden terugbetaald. Ook dit jaar kijkt het provinciebestuur toe op deze dubbele verbrekingsvergoedingen. Bovendien is op 29 november een pakket maatregelen goedgekeurd om de energieconsument te beschermen. Daarin staat duidelijk dat het verboden is om een dubbele verbrekingsvergoeding aan te rekenen. Hebt u de Samenaankoop 2011 gemist, maar wilt u graag op de hoogte gehouden worden van toekomstige samenaankopen? Schrijf uzelf dan in op Informatieblad januari - februari

8 Vorming & Onderwijs Ranst ( V.O.R. ) vzw Gemeenteplein 25, 2520 Ranst ( Broechem ) [ ondernemersnummer : ] - Afdeling INFORMATICA - programmatie schooljaar de semester Windows - instap - doelgroep : absolute beginners zonder basiskennis / / materiaal : in principe niets als je aan de cursus begint Deze instapcursus is de ideale cursus voor de absolute beginners. We beginnen helemaal van nul en geraken stap voor stap vertrouwd met de computer. Je maakt kennis met het besturingssyteem Windows en hoe je dit moet hanteren. Spelenderwijs leren we omgaan met de muis en het toetsenbord. Als je nu nog wat oefent, kan je met een gerust hart starten aan de cursus Windows. 2 sessies van 2,5 u = 5 uren / avondcursus van tot u / dagcursus van tot u Data : avond : maandag 16/01/ /01/2012 dag : maandag 16/01/ /01/2012 IAWi7a2a IDWi7a2a Windows 7 - deel 1 - doelgroep : beginners met basiskennis van de starterscursus / / materiaal : computer met Windows 7, printer De cursus Windows is de ideale basis om te leren werken met een computer. We maken Uit de inhoudsopgave : kennis met verschillende programma s en je leert op die manier de verschillende werken met vensters, werken met windows-programma s, documenten beheren vanuit mogelijkheden van de computer kennen. een programma, snelkoppelingen, mappen en bestanden beheren in Windows verkenner, Je leert bestanden opslaan, openen en wijzigen en we leren hoe je jouw werk kan het bureaublad aanpassen, het configuratiescherm, de helpfunctie gebruiken... organiseren op je computer. Ook leren we hoe we jouw computer in een aangenaam kleedje kunnen stoppen, zodat jij jezelf thuis voelt op je PC. Na het volgen van deze cursus ben je dan ook goed voorbereid om later een meer specifieke cursus te volgen zoals Word, Excel, Internet, Access,... 4 sessies van 2,5 u = 10 uren / avondcursus van tot u / dagcursus van tot u Data : avond : maandag 30/01/ /02/ /02/ /02/2012 dag : maandag 30/01/ /02/ /02/ /02/2012 IAWi7b2a IDWi7b2a Windows 7 - deel 2 - doelgroep : beginners met kennis van Windows / / materiaal : computer met Windows 7, printer Uit de inhoudsopgave : 1. Hardware onderhoud harddisk, opstarten in veilige modus, opstarten vanaf cd of dvd, aansluiten extern toestel ( printer, scanner, harddisk,... ), installatie en gebruik van virusscanner, noodstop en de gevolgen 3 sessies van 2,5 u = 7,5 uren / dagcursus maandag van tot u / zaterdag van tot u Data : dag : maandag 12/03/ /03/ /03/2012 zaterdag 21/04/ /04/ /04/ Voorkomen van problemen software, installatie, de-installatie, herstelpunt maken, opstarten vanuit laatste herstelpunt, uitzicht van windows regelen, updates van windows, andere programma s 3. Handige tips en trucs open source-programma s, pdf - writer, usb - stick, cd - branden, draadloze netwerkverbanden : problemen en beveiliging IDWi7c2a IDWi7d2a Word doelgroep : beginners met basiskennis van Windows / / materiaal : computer met Windows en Word 2010, printer Uit de inhoudsopgave : Wat kan je doen met Word? Word correct opstarten, afsluiten, opslaan en afdrukken Correcties aanbrengen, tekst selecteren,verplaatsen en kopiëren Opmaken met lettertype, kleur, vet, cursief en onderstrepen Bladspiegel bepalen Lijnen invoegen Illustratie ontwerpen, vormen toevoegen en verplaatsen Hulp bij spelling en grammatica Creatieve letters Illustraties en tekstvakken invoegen Labels opmaken, ontwerpen en afdrukken Werken met genummerde lijsten Een tabel invoegen Tabel opmaken Een persoonlijke kalender maken 6 sessies van 2,5 u = 15 uren / avondcursus van tot u / dagcursus van tot u Data : avond : maandag 05/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/2012 dag : dinsdag 06/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/2012 Visitekaartjes maken en opmaken Etiketten Tekst opmaken met stijlen Opmaakstijl wijzigen Inhoudsopgave creëren Kop- en voetteksten Werken met sjablonen Zoeken en vervangen Multimedia en de koppeling met het internet. IAWO2a IDWO2a Excel doelgroep : beginners met basiskennis van Windows / / materiaal : computer met Windows en Excel 2010, printer Uit de inhoudsopgave : De operatoren Werken met de vulgreep Logische en rekenkundige functies Lay-out van het werkblad Facturen maken Functies 6 sessies van 2,5 u = 15 uren / avondcursus van tot u Data : avond : dinsdag 14/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/2012 Bewerkingen met matrixen Diagrammen Zoekfuncties IAEX2a 8 Informatieblad januari - februari 2012

9 Digitale fotografie - doelgroep : beginners met kennis van Windows / / Had je meer verwacht van je digitale foto s? Is de handleiding toch niet zo klaar als een klontje? In deze lessenreeks word je wegwijs gemaakt in de technologie van de digitale beeldvorming. Door de praktische oefeningen zal je het fototoestel begrijpen zodat je meer plezier beleeft aan digitale fotografie. Deze cursus is voor mensen die een fototoestel hebben en ondervinden dat er heel wat is dat ze er nog niet van weten. Voor wie een nieuwe aanschaf overweegt geeft deze cursus de ideale basis voor een goede beslissing. Inhoud van de cursus: - Jpeg, RAW - ISO, diafragma, sluitertijd - scherpe foto s maken - Kleur aanpassen, zwart-wit, sepia - Pictogrammen en wat er achter zit - foto s (laten) afdrukken 4 sessies van 2,5 u = 10 uren / dagcursus van tot u Data : zaterdag 18/02/ /03/ /03/ /03/2011 IDDF2a Internet en - doelgroep : beginnende Internet-gebruikers, maar met basiskennis van Windows / / materiaal : computer met Windows en Internet Explorer, printer De cursus is opgevat als een begeleiding om de weg te vinden in de talrijke toepassingen en mogelijkheden van het WWW (World Wide Web). Uit de inhoudsopgave : - Wat is Internet, en wat is zijn (voor)geschiedenis? - Navigeren over het Net ( Surfen ) : gebruik van adresbalk, websites opslaan en indelen in Favorieten, startpagina instellen 3 sessies van 2,5 u = 7,5 uren / avondcursus van tot u / dagcursus van tot u Data : avond : woensdag 07/03/ /03/ /03/2012 dag : donderdag 08/03/ /03/ /03/ Gebruik van zoekrobot Google en zijn speciale mogelijkheden - Downloaden van het Internet - opstarten en gebruiken van Windows Live Mail - Mappen IN/Uit/Verzonden/Verwijderde/Concepten - Nieuw bericht opmaken spellingcontrole verzenden - Mail ontvangen beantwoorden doorsturen ; bijlagen opslaan op PC - Gebruik van het adresboek : contactpersonen aanmaken distributielijst ( - Hotmail : een eigen hotmailadres aanmaken en gebruiken ) IAIN2a IDIN2a Photoshop Elements - doelgroep : beginners met kennis van Windows / / Doel cursus: * Basistechnieken leren om digitale foto s te bewerken aan de hand van het populaire softwarepakket Photoshop Elements. * Creatief bewerken van foto s. 6 sessies van 2,5 u = 15 uren / avondcursus van tot u / dagcursus van tot u Data : avond : vrijdag 27/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/2012 dag vrijdag 27/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/2012 Wat komt allemaal aan bod? Uitsnijden van foto s tot een mooie en sprekende kadrering. Rode ogen verwijderen. Ingrijpen in helderheid en contrast van foto s. Kleurverbetering. Delen van de foto selecteren en bewerken. Foto s klaarmaken voor publicatie. Werken met lagen. Wenskaarten maken. Oude familiefoto s retoucheren. Boeiende presentaties maken (type powerpoint) met klankondersteuning en zelfs zoomen panbeweging IAPE2a IDPE2a Pinnacle Studio - doelgroep : beginners met kennis van Windows / / Doel cursus: Zelf opgenomen videobeelden leren monteren tot een mooie videofilm. De clips (opgenomen stukjes film) leren bewerken. Daarbij weglaten van fouten in beeld en geluid. Ritme en logische opbouw creëren. Daardoor met ons beeldmateriaal een boeiend en aandachtwekkend resultaat bekomen. Beter leren filmen (beginselen beeldcompositie, initiatie in de mogelijkheden van de camera, hoe best een statief gebruiken, wat bij ontstentenis van een statief? ) Wat komt allemaal aan bod? Overbrengen van beeldmateriaal van de camera naar de computer. Hoe oude VHS-banden inlezen om nieuwe montages en redding van oudere videofilms mogelijk te maken? De onderdelen van het softwareprogramma onderscheiden. De mogelijkheden en van die onderdelen kennen en kunnen gebruiken. De bewerkte clips voorzien van beeldovergangen, titels, ondersteunende muziek. Het eindresultaat voorzien van menu s (zoals bij koopvideo s) Het eindresultaat wegschrijven naar diverse opslagmedia. 6 sessies van 2,5 u = 15 uren / avondcursus van tot u Data : avond : vrijdag 16/03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/2012 IAPS2a I n s c h r i j v i n g e n ( aantal sessies van 2,5 u ) > - Het Spijker ( oud gemeentehuis ), Gemeenteplein 25, 2520 Broechem - woensdag of zaterdag ( niet tijdens schoolvakanties ) A. Het basisbedrag voor een module bedraagt : B. VOR staat een verminderd tarief toe aan : - Groot-Ranstenaren voor - een tweede informaticacursus - een cursus, gevolgd door een tweede lid van hetzelfde gezin - jongeren ( tot 18 jaar ) - studenten ( 18 tot 24 jaar ) - senioren ( 55 jaar en ouder ) C. Speciaal tarief - uitkeringsgerechtigde werkloze ( uitg. bruggepensioneerde ) - verplicht ingeschreven als werkzoekende vereist document : - identiteitskaart - identiteitskaart - attest school - identiteitskaart - attest RVA / VDAB - attest RVA / VDAB NB. De inschrijvingen ( en betaling van het inschrijvingsgeld ) gebeuren uitsluitend tijdens de inschrijvingsmomenten in het Spijker tot een maximum van 12 cursisten (6 voor Pinnacle) per groep. Telefonisch of per inschrijven is niet mogelijk!! Computerlokaal : Gasthuisstraat 17 te Ranst U kan de volledige VOR brochure steeds online raadplegen op Informatieblad januari - februari

10 VERKEER EN VEILIGHEID > Ranst - geplande snelheidscontroles januari - februari 2012 DATUM VAN TOT LOCATIE maandag 9 januari 10:00 11:30 Vaartstraat dinsdag 10 januari 7:00 9:00 Jozef Simonslaan woensdag 11 januari 11:00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 12 januari 16:30 18:00 N116 vrijdag 13 januari 14:00 15:30 Schildesteenweg maandag 23 januari 19:00 21:00 N116 dinsdag 24 januari 13:00 15:00 Dorpstraat woensdag 25 januari 11:00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 26januari 11:00 12:30 Massenhovensesteenweg vrijdag 27 januari 7:00 9:00 Ranstsesteenweg maandag 6 februari 13:00 15:00 Broechemlei dinsdag 7 februari 13:30 15:00 Zandhovensteenweg woensdag 8 februari 11:00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 9 februari 9:45 11:15 Dorpstraat vrijdag 10 februari 14:00 15:30 Schildesteenweg maandag 20 februari 16:30 18:00 Herentalsebaan dinsdag 21februari 7:00 9:00 N14 woensdag 22 februari 11:00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 23 februari 16:00 18:00 Jozef Simonslaan vrijdag 24 februari 7:00 9:00 Ranstsesteenweg > Ranst - Resultaten snelheidscontroles van september - oktober 2011 PLAATS Max. Aantal Aantal snelheid gecontr. PV s voertuigen OELEGEM Schildesteenweg 50 km/u J. Simonslaan 50 km/u BROECHEM Massenhovensestwg 70 km/uur EMBLEM Dorpstraat 50 km/uur Oostmalsestwg 70 km/uur > Nieuw buurtinformatienetwerk: BIN Venus Sedert enkele maanden is het buurtinformatienetwerk (BIN) VENUS van start gegaan in samenwerking met de lokale politie Zara en het gemeentebestuur van Ranst. Het nieuwe BIN is gelegen te OELEGEM en omvat de volgende straten: Zandhovensteenweg, Vincent Goossenslaan, Schildesteenweg, Knodbaan tussen Schildesteenweg en Venusstraat, Lankveld, John Kennedylaan, Schuurblok, Venusstraat, Kardinaal Cardijnlaan, Pater Damiaanstraat, Hemelstraat, Fazantenstraat, Hazenstraat, Venusstraat. Tot nu toe zijn er 59 woningen ingeschreven op de ledenlijst. Doel van een BIN? het algemeen veiligheidsgevoel verhogen de sociale controle bevorderen de preventiegedachte verspreiden Dit willen we bereiken door een doorgedreven uitwisseling van informatie tussen de BIN- leden en de lokale politie, volgens een vastgelegd communicatieplan. Het is de bedoeling dat de BIN- leden onmiddellijk de politie verwittigen indien er verdachte gedragingen, personen en/of voertuigen in hun woonwijk worden opgemerkt. De lokale politie kan dan adequaat reageren en eventueel via een ingesproken boodschap de BIN-leden hiervan op de hoogte brengen. Vooral met de donkere dagen in de winter, verhoogt ook de kans op een eventuele inbraak. Om dit tegen te gaan, vraagt de lokale politie ook uw medewerking om de nodige aandacht te hebben voor personen/voertuigen die niet in uw wijk thuishoren. Bewoners die in bovenvermelde straten wonen, kunnen zich nog steeds kandidaat stellen om toe te treden tot BIN Venus. Het is volledig vrijblijvend en brengt geen kosten met zich mee. Wij verwachten alleen dat u aandacht hebt voor verdachte feiten in uw woonomgeving en deze onmiddellijk doorgeeft aan de lokale politie. Bovendien vragen wij u om op gepaste manier te reageren wanneer het BIN door de lokale politie wordt gealarmeerd. Je (laten) registreren als BIN-lid kan op verschillende manieren: - Vul het onderstaand formulier in en bezorg het op het politiebureel (Gustaaf Peetersstraat 7) ter attentie van Benno Gekiere - U kan dit ook mailen naar: of faxen op het nummer: Informatieblad januari - februari 2012

11 Buurtinformatienetwerk Toetredingsformulier Naam en voornaam:.... Straat & Nr:... Postcode en gemeente: treedt toe als lid van het BIN : O Bin Kruidenwijk Broechem O Bin Lindberg Oelegem O Bin Venus Oelegem O Bin Ten Bogaerde Emblem O Bin De Populier Zandhoven en wenst de BIN-meldingen te ontvangen op het telefoonnummer -In het kader van de wet op de privacy stem ik ermee in dat bovenvermeld telefoonnummer opgenomen wordt in de Phon -lijst met als enig doel de BIN-werking. -Ik ontvang hierbij het huishoudelijk reglement waarmee ik mij akkoord verklaar door het toetredingsformulier te ondertekenen. Zandhoven/Ranst, de... Handtekening... Gelieve dit formulier af te geven op het politiebureel te Zandhoven, Amelbergastraat 52, of te Ranst(Broechem), Gustaaf Peetersstraat 7, t.a.v. hoofdinspecteur Benno Gekiere of commissaris Didier Billiet. Informatieblad januari - februari

12 > Dalende temperaturen, gladde wegen en mist De herfst- en winterperiode kan voor onaangename verrassingen zorgen voor weggebruikers: bruuske temperatuurdalingen, mistbanken die soms kunnen aanvriezen, vroege duisternis, gladde wegen door dode bladeren of modder, en afhankelijk van de streek, aanwezigheid van bevroren sneeuw of ijzel. Welke voorzorgsmaatregelen kan u best nemen om niet verrast te zijn en een ongeval te voorkomen? 1 Voertuig met geschikte uitrusting Een snel nazicht van de lichten, batterij, banden, ruitenwisserbladen, het peil en antivriesmiddel van de ruitenwisservloeistof is zeker niet overbodig... Voorzie ook een spuitbus met ontdooimiddel voor de sloten, zaklamp, ijsschraper, ontdooimiddel voor de voorruit en startkabels. 2 Winterbanden welkom... Onder 7 graden Celsius raden vakmannen winterbanden aan: betere trekkracht en kortere remafstand, snellere afvoer van water en sneeuw, kleinere kans op aquaplaning... Vooraleer spijkerbanden en sneeuwkettingen te kopen, houdt u best rekening met de verkeersbeperkingen in België en in het buitenland! 3 Mistlichten gebruiken? De achtermistlichten mogen uitsluitend gebruikt worden bij felle regen en mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan 100 m. De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle regen, wat ook de afstand van de zichtbaarheid mag zijn. 4 Uw rijstijl aanpassen! Wees dubbel voorzichtig aan op- en afritten van autosnelwegen, op en onder bruggen, op boswegen of in schaduwrijke zones die blootgesteld zijn aan wind. Hou voldoende veiligheidsafstand op gladde wegen, pas uw snelheid aan, rij soepel zonder bruuske stuurbewegingen of remstoten. Vergroot bij mist de afstand met het voertuig voor u, steek uw dimlichten, voor- en achtermistlichten aan en regel uw snelheid in functie van uw gezichtsveld. Bron: Gemeentelijke Documentatieraad > Een mooi aandenken aan een gruwelijke episode uit onze geschiedenis Tijdens de laatste Open Monumentendag (thema Conflict ) kreeg het documentatiecentrum van een gulle bezoeker onverwachts een prachtig cadeau. Hij schonk ons het boek Belagerung von Antwerpen in Geschosswirkungen der österreichisch-ungarischen 30,5 cm-motor-mörser-batterien. Het is eigenlijk een catalogus met kleurenreproducties van de verwoestingen die aan het begin van WO I in onze streken vooral aan de forten is aangericht. Waarom is dit boek ooit verschenen? Tijd voor een geschiedenislesje! Het was 27 september De Duitse belegeringstroepen stonden aan de rand van de Vesting Antwerpen. Ze beschikten over te weinig troepen voor een algemene aanval op de vesting en besloten tot een geconcentreerde aanval tussen de forten van Walem en Sint-Katelijne- Waver. De eerste beschietingen van deze forten begonnen op 28 september. Op 30 september had het zware Duitse geschut de forten van Walem, Sint-Katelijne- Waver en Koningshooikt al uitgeschakeld. Op 1 oktober vielen het fort van Sint-Katelijne- Waver en de schansen Dorpveld en Bosbeek in Duitse handen. Op 2 oktober ontruimde het Belgische leger het fort van Lier en moest ook het fort van Walem zich overgeven. Vervolgens viel het fort van Kessel op 4 oktober. De dag nadien begon de beschieting van het fort van Broechem en kwam het fort van Oelegem in actie. Op 6 oktober werd ook fort Broechem uitgeschakeld. Daardoor was de stelling van Antwerpen onhoudbaar. Het succes van deze aanval was voor een groot deel te danken aan de superieure Duitse bewapening. Buiten het gekende 42cm-geschut, de Dicke Bertha vervaardigd door de firma Krupp, beschikten de Duitse belegeraars over 30,5cm-geschut gemaakt in de fabrieken van de Skoda Werke uit Pilzen (nu in Tsjechië). Deze houwitser had voor zijn tijd een ongekende mobiliteit. Door gebruik van tractoren kon het stuk in minder dan een uur in positie worden gebracht. Bij de Dicke Bertha had je daar minstens 6 uur voor nodig! Hoewel de lichtere granaten van het 30,5 cm- geschut de gewelven van de 12 Informatieblad januari - februari 2012

13 OCMW forten niet doorboorden, blokkeerden de geschutkoepels door verschuivingen van de betonlagen. De Oostenrijkers waren zo opgetogen over het succes van hun wonderwapen dat ze hier een stimulans zien voor hun wapenfabrieken. De Generale Staf in Berlijn stuurde de Oostenrijkse kunstschilder Alexander Demetrius Goltz naar onze contreien om de resultaten van de beschietingen op schilderij te zetten. De prenten werden gebundeld uitgegeven als reclamebrochure voor de Skoda Werke. Om de slagkracht van hun wapens nog beter te illustreren namen de Duitsers zelfs een dekschild van een geschutskoepel uit het fort van Kessel mee naar Oostenrijk om er als reclameobject te dienen op wapenbeurzen. Dit dekschild is trouwens nog steeds te bewonderen in het Oostenrijks Legermuseum in Wenen. Skoda Werke vervaardigde in totaal drieënzeventig 30,5cm-wapens. Die werden tot op het einde van de Eerste Wereldoorlog zeer effi ciënt en krachtig ingezet en dienden op alle oorlogsfronten. Op dit moment staan er nog vier in musea opgesteld. Gemeentelijke Documentatieraad Ranst Tekst: Willem Segers OCMW Ranst Schildesteenweg 16 te 2520 Oelegem Tel.: Fax Openingsuren en de telefonische bereikbaarheid van de sociale dienst: alle werkdagen van 9.00 tot uur NAMIDDAG NA AFSPRAAK Dinsdagavond van tot uur. > Poetsdienst met dienstencheques Het OCMW wil de poetsactiviteiten in het kader van de dienstencheques verder uitbreiden. Wij streven ernaar vraag en aanbod optimaal aan elkaar te verbinden, en zoeken naar goede kandidaat-poetsmedewerkers. POETSHULP (m/v) gezocht! Wat biedt het OCMW? - Gezinsvriendelijke uren: er wordt gewerkt van 8.30 tot uur en van tot uur. - Een contract van minstens 19 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding van uren. - Een loon volgens het barema (min. 798,67 bruto voor 19 uur per week), een haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. - Een interessante verlofregeling. Wat vraagt het OCMW? Hou je van poetsen, kan je zelfstandig werken, ben je betrouwbaar, discreet en vlot in de omgang met senioren? Ben je daarenboven fysiek in orde en beschik je over vervoer om je te verplaatsen binnen de gemeente Ranst? Ben je geïnteresseerd in de functie van poetshulp bij het OCMW van Ranst? Neem dan contact op met Kim Michiels. Telefonisch: of via Informatieblad januari - februari

14 > Ouderenmis(be)handeling: Zwijgen is geen oplossing! Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be) handeling. Ouderen hebben meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden, zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties. Vormen van ouderenmis(be)handeling Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we: al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. (COMIJS e.a., 1996, pag. 18) - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen, - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, - Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden, - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek, - Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over > Het OCMW zoekt VERZORGENDE (m/v) Jobbeschrijving De opdracht van een verzorgende bestaat erin normaal huishoudelijk en verzorgend werk geheel of gedeeltelijk bij hulpvragers thuis te verrichten, in die mate dat een persoon of een gezin daar zelf niet meer voor kan instaan. Diploma s - Bekwaamheidattest gezins- en bejaardenhelpster afgeleverd door een bekend opleidingscentrum. - Kwalificatiegetuigschrift van het zesde jaar hoger secundair of technisch onderwijs fi naliteit persoonszorg of kinderverzorging. - Getuigschrift secundair hoger onderwijs verpleegaspirant. Voordelen Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, geen avond- of weekendwerk. Interesse? Graag meer info? Contacteer Hilde Uytterhoeven woensdag- of vrijdagvoormiddag op het nummer of op Waar kan u terecht? Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Zij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat u vertelt, is onderworpen aan het beroepsgeheim. i Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, Sociaal huis Pandora Grotenbergestraat te 9620 Zottegem Tel.: Fax: of SLUITINGSDAGEN: Het OCMW is gesloten op maandag 2 januari 14 Informatieblad januari - februari 2012

15 SPORT > Agenda 2012 Do 05/01-vr 06/01 Kerstsportdagen kleuters jongeren Sportdienst Zo 08/1/12 Stand op nieuwjaarsreceptie bevolking Sportraad Ma 23/01/12 Algemene vergadering Sportraad Woe 22/02/12 Sportdag voor jongeren Sportdienst Do 23/02/12 Krokusverlof kleuterdoedag Sportdienst Vr 24/02/12 Krokusverlof kleuterdoedag Sportdienst Vr 2/03/12 KAMPIOENENVIERING Sportraad 21/3-21/4?? Mijn korte ritten START SPORT GEZOND Sportdienst- Woe 21/03/12 Afsluiting kleutersportacademie Sportdienst Woe 28/03/12 Afsluiting sportacademie buitenspeeldag Sportdienst jeugddienst 2/04-5/04/12 Sport paasvakantie sportdienst Vrijdag 6/4/12 Monitorenbijscholing Sportdienst -clubs > Terugkerende activiteiten Sportacademie voor jongeren en kleuters: elke woensdag (behalve tijdens schoolvakanties); afsluiting kleuters: 21/3, afsluiting jongeren: 28/3 Sport overdag voor volwassenen: Bewegen op muziek: dinsdag 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 6/3, 13/3, 27/3 Omnisport: donderdag 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 1/3, 8/3, 15/3, 29/3 Seniorengym: elke vrijdag (behalve tijdens vakanties) Informatieblad januari - februari

16 SPORT OVERDAG SPORT OVERDAG VOOR VOLWASSENEN (18+) Dinsdag en donderdag 10u tot 11u Info? Sportdienst Ranst 03/ Voor alle volwassenen die willen bewegen en zich een uurtje sportief willen ontspannen. Iedereen kan op zijn/haar eigen tempo meedoen. Zowel voor mannen als vrouwen. Iedereen is welkom! Op dinsdag bewegen op muziek Een leuk uurtje waarbij we werken aan onze conditie; we doen spierversterkende oefeningen, lenigheidsoefeningen; kortom we werken aan ons lichaam en onze conditie op een aangename manier. Op donderdag omnisport Verschillende sporten staan op het programma o.a. badminton, netbal, basketbal, speedminton,... Data telkens van 10u 11u (niet tijdens schoolvakanties en op 20/3 en 22/3) Dinsdag: 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 14/2 28/2 6/3 13/3 27/3 Donderdag: 12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 1/3 8/3 15/3 29/3 Prijs: 2 per beurt, 13 voor een 10-beurtenkaart (geldig voor beide activiteiten). Op voorhand inschrijven is niet nodig! Plaats: sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem. 16 Informatieblad januari - februari 2012

17 NIEUWS VOOR DE JEUGD > Mijn korte ritten Ik fiets of ik stap! De campagne Mijn korte ritten wil iedereen oproepen om van 21 maart tot en met 21 april de auto zoveel mogelijk te laten staan voor korte verplaatsingen. Deelnemen doe je bij voorkeur in groep, met je vereniging, je collega s, je vrienden, je buurt,. DE JEUGDDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst Tel.: gsm: of Zie ook (rubriek diensten of vrije tijd) Fietsen of te voet gaan is immers gezonder, goedkoper, sneller en milieuvriendelijker. De sportdienst van Ranst geeft het goede voorbeeld. Je kan je als individuele deelnemer inschrijven bij vrienden van de sportdienst of je kan ook als groep deelnemen. Inschrijven kan op Hoe? Als deelnemer noteer je gedurende de campagnemaand de uitgespaarde autokilometers. De bedoeling is om in groep te proberen zoveel mogelijk korte ritten op een duurzame manier af te leggen: hetzij te voet, hetzij met de fiets. Deze kilometers noteer je in een logboekje of op de campagnewebsite. Op het einde van de campagneperiode lever je het logboekje in, zodat het effect van de campagne berekend kan worden. Bovendien maak je kans op één van de mooie prijzen. Voor meer info kan je altijd contact opnemen met de sportdienst Blijf op de hoogte van het sportnieuws in onze gemeente!! Neem regelmatig een kijkje op onze website of facebookpagina. Je kan je ook steeds aanmelden op onze nieuwsbrief > Het leven zoals het is. jeugddienst Op het moment dat we deze tekst schrijven, zijn we nog een paar dagen voor Sinterklaas. Met de jeugddienst moeten we onze brief, ons verlanglijstje nog schrijven. Jullie mogen alvast oordelen of we braaf zijn geweest (leuke dingen hebben georganiseerd eind 2011 en / of plannen hebben voor 2012 waar je reikhalzend kan naar uitkijken). Jeugdraad De jeugdraad organiseerde half november een thema avond rond imago:. Ze nodigden gastsprekers uit van de VVJ (Vlaamse Vereniging jeugddiensten), de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) en ook Formaat (jeugdhuiskoepel) tekende present. Het werd een boeiende, interactieve avond waarbij werd nagedacht over het imago van een vereniging naar de buitenwereld en hoe je op die perceptie kan inspelen. Half december organiseerden ze in samenwerking met het CIS (Centrum Informatieve spelen) een thema avond rond brandveiligheid. Een paar dagen later was er een top stand up comedy optreden in het jeugdhuis (William Boeva en Thomas Smith). In februari organiseren ze een kookcursus voor jongeren. Geïnteresseerden kunnen steeds een mailtje sturen naar Verder bereiden ze een verkiezingsdebat voor, organiseren ze mee het festival J (27 juni), gaan ze op ronde langsheen de jeugdverenigingen Informatieblad januari - februari

18 Ranstastisch Kunst en vliegwerk wedstrijd Wie bouwde de meest bizarre UFO, een vliegende duikboot, een supersonische zeppelin? De kunst en vliegwerkwedstrijd werd georganiseerd door de bibliotheek en de jeugddienst Ranst als opwarmer van het evenement Rans-T-astisch (rond het thema speelgoed ). Er kwamen zeer kunstzinnige voertuigen binnen, de één nog vernuftiger dan de ander. De jury, bestaande uit de schepen van jeugd en de voorzitter van de jeugdraad, stond voor de zware taak de prijzen toe te kennen. Er werden twee kunstwerken geselecteerd voor individuele deelnemers en twee prijzen voor een groepswerk. De prijzen werden ter beschikking gesteld door de Bibliotheekraad. De winnaars zijn: het Vliegtuig van Seppe Verelst (6 jaar) en de Coolkast, de teletijdmachine van Mirthe Oorts (9 jaar) voor de individuele deelname. De prijzen voor het groepswerk zijn gewonnen door het 1e leerjaar van De Sleutel Broechem met hun Wolkmobiel en door Floor Vandevelde en Johanna Janssens met hun vliegende Hollander. Zij krijgen niet alleen een dikke proficiat, maar ook een mooie prijs (strips van Jommeke, hij heeft immers ook gekke voertuigen: de vliegende bol, een grasmobiel.). De gelukkigen mogen hun voertuig én hun prijs afhalen in de bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat). Bedankt aan alle jonge, deelnemende kunstenaars! Ranstastisch is een mooi samenwerkingsverband, waar je als inwoner binnen één centraal thema (2011: speelgoed) aan een enorm aantal activiteiten kan deelnemen. Vanuit de jeugddienst/ jeugdraad boden wij een heuse gamezone aan. Een mooie oefening voor de (fi jne) motoriek bv. ruimtevaartstoel rock n ride en dansen via de WII, de oog hand coördinatie bv. op de racemotoren, het samenwerken in bv. de karaoke en de lan party. De kids (lagere school leeftijd in de namiddag) en de jongeren (16+, s avonds) amuseerden zich kostelijk!!! Speelpleinwerking Promo - campagne Na t blijft hangen als slogan in 2011 gaan we in 2012 resoluut voor we vliegen er (weer) in! Op het speelplein loopt het immers vol met rare vogels en vliegen er allerlei individuen rond van diverse pluimage. Wij proberen hen te vangen in vogelkastjes van verschillende grootte en in de meest felle kleuren. In mei leggen alle vogels een ei. wij zijn nu al op het onze aan het broeden! Wij gaan vogelkastjes bouwen in de lagere scholen, tijdens de paasvakantie met de kids, in een workshop tijdens de week van de amateurkunsten en uiteraard ga je hen ook zien verschijnen in het straatbeeld. Inwoners van Ranst (en vogeldiertjes) vliegen jullie met ons mee? Gezocht: vogel- en andere kastjes Heb je nog oude vogelkastjes die we mogen verbouwen of heb je (veel) vrije tijd en wil je voor ons vogelkastjes timmeren? Laat het ons aub weten. Hoe meer vogelkastjes, hoe meer.. euhm reclame voor het speelplein. We zijn ook op zoek naar nacht - en andere kastjes (kleerkast, apothekerskast, schoenkast, brandkast, bureaukast, snoepkast ) en willen deze ombouwen tot reuzengrote vogelhuizen. Heb jij er nog een stevige staan? Wij leven ons erop uit! (ze moet wel in beschilderbaar hout zijn) Leuk knutselmateriaal (en we richten ons ook specifiek naar zelfstandigen / bedrijven) blijft ook zeer welkom. We denken aan paletten, grote kartonnen fl appen, doeken. Twijfel je of we er iets mee kunnen doen? Bel even. Alvast bedankt! 18 Informatieblad januari - februari 2012

19 Alle materiaal welkom na een belletje (0497/ ) op jeugddienst Ranst, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst. We kijken er al naar uit om erin te vliegen! Begeleiding Een speelpleinwerking, grabbelpas en tienerwerking heeft héél veel begeleiding nodig om alles in goede banen te leiden. Vanaf 1 januari kan je op be terecht om een sollicitatiebrief in te vullen. Op deze website vind je ook al onze activiteiten! Je kan er ook jouw adres posten om zo, via een nieuwsbrief, op de hoogte te blijven van onze initiatieven. Hou alvast het weekend van 2 4 maart 2012 vrij. Iedereen die deel wil uitmaken van ons team, dompelen we onder in de speelpleincultuur tijdens het teambuildingen vormingsweekend. We willen iedereen stimuleren om op vorming te gaan (animator / monitorcursus, hoofdmonitor cursus, cursus initiator ). Vorming volgen is een grote stap richting (vakantie)jobzekerheid!!!! Kijk ook eens rond (op of mail wanneer de info niet duidelijk is. Je kan vorming volgen tijdens alle schoolvakanties en je krijgt subsidies via het gemeentebestuur (als tussenkomst in de kosten). Maak je vrienden en vriendinnen er warm voor en vlieg erin! Nieuw op het speelplein Het laatste weekend van september (2011) trokken we op stuurgroepweekend (met die hard speelpleinfreaks. Er staan heel wat veranderingen op til. De belangrijkste vind je hier kort en bondig opgelijst: - We willen de jongste leeftijdsgroep (de guppies) opsplitsen in 2 groepen nl. de joppies (de driejarigen en zij die 4 jaar worden) en de guppies (de vijf- en zesjarigen) - We willen nog meer ondersteuning bieden aan beginnende, jonge begeleiders en willen daar een speciale functie voor in het leven roepen. Een soort peter / meter die hen vorming biedt, de speelpleincultuur bijbrengt, naar hen luistert en antwoorden probeert te vinden op hun vragen (naar aanpak: straffen of belonen, naar materiaal ). - Op vraag van heel wat ouders willen we voortaan ook om uur stoppen (i.p.v uur). De nabewaking blijft wel behouden tot uur! Kinderraad Begin december zijn we gestart met de nieuwe kinderraad. Al diegenen die verkozen zijn van het vijfde en het zesde leerjaar (van alle 7 scholen in onze gemeente), werken rond het thema verkiezingen en democratie. Zij maakten allemaal een verkiezingsaffi che vol verlangens. We bekeken samen met de schepen van jeugd wat er kan en waaraan we gaan werken! De kinderraad zal meer dan ooit (in dit jaar van de verkiezingen) een stem van de jeugd zijn en ze zullen duidelijk maken wat zij belangrijk vinden! Uiteraard maken we dit te gepasten tijde - ook publiekelijk bekend. Festival Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een festival voor lokaal talent. Dit sloeg in als een bom (of eerder als een storm die onze tent neerhaalde, waardoor het een binnengebeuren werd). 27 Juni willen we een tweede editie doen verrijzen. Yep, de avond voor het Werchter gebeuren, een mooie opwarmer lijkt ons.. We zoeken mensen die mee met ons een festival willen bedenken, opbouwen. Heb je dit altijd al eens willen doen, voel je Chokri (pukkelpop) of Herman (Werchter) bloed door je aderen stromen, contacteer dan Lokale groepjes, start jullie gitaren, ram op die drumstellen, spuw jullie gal uit in de micro s of zoek die ene zuivere noot die je wil halen. Heb je zin om op een podium te kruipen, laat het ons weten! Informatieblad januari - februari

20 CULTUUR JUMELAGE DE CULTUURDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Broechem, tel. 03/ , Zie ook: (rubriek diensten of vrije tijd) > Comedyvoorstelling The Line up Op 9 februari 2012 programmeert GC Den Boomgaard de comedy voorstelling The Line Up. The Line Up is een collectief van 14 doorwinterde comedians, die besloten hebben dat ze graag samen op een podium staan. Elk met een eigen smoel en een eigen stijl, allen met ballen en jarenlange ervaring in het wereldje. Geen wilde concepten, geen ingewikkelde plannen... 1 podium, 1 MC, 4 ijzersterke comedians. Sterk in zijn eenvoud, comedy zoals comedy moet zijn. Comedy with heart and guts... Met Bert Gabriëls, Steven Mahieu, Seppe Toremans en Ygor krijgt de Ranstenaar de kans om vier rasartiesten aan het werk te zien. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door MC Joost Van Hyfte. Praktisch: Wanneer: 9 februari 2012 Start voorstelling: uur (deuren uur) Einde: uur (twee keer 1 uur met een pauze van een half uur) Tickets: verzendingskost Bestellen via > Jumelage Comite Ranst (JCR) Het Jumelage Ranst is een autonoom, niet- politiek comité dat de socio-culturele relaties met andere gemeenten in binnen- en buitenland tracht te bevorderen. Het staat onder toezicht van het gemeentebestuur van Ranst, maar zonder ondersteuning van commerciële evenementen. Het comité houdt zich momenteel vooral bezig met logistieke en financiële steun aan verenigingen van Groot- Ranst die activiteiten organiseren die in verband staan met de stad Herbstein in Duitsland. In het verleden werden tal van familiebijeenkomsten gehouden en bezoeken georganiseerd, o.a. tijdens de stadsfeesten in Herbstein. In 2009 vond in Oelegem een drielanden voetbaltornooi plaats en in 2010 hielden de scouts van Oelegem voor één keertje hun jaarlijks kamp in Herbstein. In 2012 bestaat Herbstein 750 jaar en zullen er weer tal van activiteiten georganiseerd worden. Om in de toekomst een goede werking van het comité te kunnen behouden, zijn we op zoek naar nieuwe, jonge enthousiaste medewerkers, om het huidige bestuur te versterken. Kandidaten kunnen zich opgeven bij onze voorzitster Josée Goormans, Kievitlaan 19, Ranst, tel.: of per De beste wensen voor Informatieblad januari - februari 2012

> De jeugddienst zoekt

> De jeugddienst zoekt JEUGD De jeugddienst is gevestigd in Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst Tel.: 03/225.34.14 - Fax. 03/225.34.21 GSM: 0497/56.05.00 E-mail: jeugddienst@ranst.be > De jeugddienst zoekt Een jongere

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015:

Computercursussen. Ons aanbod dit najaar 2015: Computercursussen Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

Studiegids Foto, audio en video CVO LBC Sint-Niklaas schooljaar 2015-2016

Studiegids Foto, audio en video CVO LBC Sint-Niklaas schooljaar 2015-2016 Studiegids Foto, audio en video CVO LBC Sint-Niklaas schooljaar 2015-2016 versie juni 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen.

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen. Aanbod van computer oefenprogramma s KBO Prinsenbeek. 1. Basis Windows. Hierbij leert u de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows. Na het volgen hiervan kunt u de computer op de juiste manier

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Opnieuw op volgende locaties: OC De Schelpe Elisabethlaan 32 Violierenlaan 3 b CVO DE AVONDSCHOOL Leopold

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 1 E-mail : secretariaat.senior@gmail.com Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 Doelgroep esplaats : 50-plussers en senioren : asteel Wissekerke, oningin Astridplein 17, 9150 Bazel INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Voor docenten... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 13 De volgorde van lezen... 14 Website... 14 Toets

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Opnieuw op volgende locaties: CVO DE AVONDSCHOOL Leopold III-laan 1 open-school Christinastraat 113 Sint-Niklaasstraat

Nadere informatie

cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint

cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint O K R A r e g i o A n t w e r p e n N a t i o n a l e s t r a a t 1 1 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n 0 3 2 2 0 1 2 8 0 o k r

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Website... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, Niet op de openbare weg gooien open-school Opnieuw op volgende locaties: Chrysantenstraat 30 Steenovenstraat 86 Dokter Eduard Moreauxlaan 1A CVO

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Uw voorkennis 14 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Uw voorkennis 14 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 12 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15 De volgorde van lezen... 16 De website bij dit

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: Aandacht Aanvang PowerPoint Muziek op je computer Fotoalbums maken (nieuwe reeks) Digitale fotografie Windows 10 JANUARI 2015 Aanvangsdatum PowerPoint 2013 De cursus PowerPoint start op 17 februari,

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Inleiding. Instellingen. Agendamodule

Inleiding. Instellingen. Agendamodule Inleiding Instellingen Agendamodule Inhoudsopgave 1. Starten in Omniwize 2 a) opstarten en inloggen 2 b) mijn profiel wijzigen (enkel nodig bij eerste gebruik) 2 2. Een kleine rondleiding door het programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De cd-rom... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 7

Europees Computer Rijbewijs. Module 7 Europees Computer Rijbewijs Module 7 met IE6 en Outlook 2003 (UK) Informatie en communicatie 2006 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: oktober 2006 ISBN-13: 978 90 460 0384 8 ISBN-10: 90

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Themalessen : - Vrij Technisch Instituut Ieper ( Augustijnenstraat ) - Gratis - Vooraf inschrijven: noodzakelijk

Themalessen : - Vrij Technisch Instituut Ieper ( Augustijnenstraat ) - Gratis - Vooraf inschrijven: noodzakelijk Themalessen : Klussen voor beginners Senioren en techniek Voor de één een koud kunstje, voor de ander een onbegonnen opdracht. Om aan de minder handige senioren een antwoord te bieden, organiseert de dienstencentra

Nadere informatie

3. Zoeken naar informatie ... 4. Surfen op internet met de app Internet Explorer 99... 5. Werken met e-mail 109 ...

3. Zoeken naar informatie ... 4. Surfen op internet met de app Internet Explorer 99... 5. Werken met e-mail 109 ... Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Virgo + WPS Office. Tabletproject

Virgo + WPS Office. Tabletproject Virgo + WPS Office Tabletproject Melissa Havet September 2014 Beste collega s Enkele weken geleden gingen wij van start met een nieuw project: de tablet. Uiteraard is het voor vele onder ons nieuw, inclusief

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Wanneer : eenmaal per 2 weken op woensdag van uur Startdata : 13 september 2017 en 17 januari Docent : Henk Meijer

Wanneer : eenmaal per 2 weken op woensdag van uur Startdata : 13 september 2017 en 17 januari Docent : Henk Meijer Er is een groot aanbod in computercursussen. De lesstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de wensen en het niveau van de deelnemers. Tijdens de lessen kunt u aangeven wat u wilt leren. Indien u een laptop

Nadere informatie

Programma. Najaar 2015. * Computercursussen en Presentaties *

Programma. Najaar 2015. * Computercursussen en Presentaties * Programma Najaar 2015 * Computercursussen en Presentaties * ALGEMENE INFORMATIE Cursussen: Onze lesruimte is in de bibliotheek van Mierlo, Dorpsstraat 113. Zelfstandig oefenen, onder begeleiding van een

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven U kunt dit formulier ook online invullen. Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 269

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: Nieuwe computers PowerPoint Fotoboeken maken Bizarre gadgets JANUARI 2015 Nieuwe computers Ze zijn er, onze nieuwe computers. 29 december 2014 geleverd en op 5 januari 2015 kon er gestart worden

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

Welkom bij VU Westland

Welkom bij VU Westland Welkom bij VU Westland VU = volksuniversiteit Een instantie die 100 jaar geleden werd opgericht. Er zijn tientallen vestigingen in Nederland. 1 Inhoudsopgave Microsoft Office Social Media Internet & bestandsbeheer

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Beginners lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Internet voor beginners

Inhoudsopgave Internet voor beginners Inhoudsopgave Internet voor beginners 1 Ontdek het internet Het internet De internetverbinding 2 Surfen op het internet Internet Explorer o Opstarten en afsluiten o De vorige versies o Onderdelen o Surfen

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

SG ANKER CONCRETE INVULLING LEERLIJNEN ICT

SG ANKER CONCRETE INVULLING LEERLIJNEN ICT SG ANKER CONCRETE INVULLING LEERLIJNEN ICT Computervaardigheden Gebruik muis K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 bewegen met de muis slepen met de muis (L-muisknop ingedrukt houden) enkel klikken met L-muisknop

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein!

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Animatoren Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Elk jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste jongeren om onze animatorenploeg te versterken. Wat bieden wij aan? Een vrijwilligersvergoeding

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling Zwijgen biedt geen uitkomst Wat is ouderenmis(be)handeling? Definitie Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van

Nadere informatie

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013

Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Computer Hulp Geldrop Cursussen Workshops Overige activiteiten 2012-2013 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop Tel. 040-2861213 Doelstelling van de Stichting Senior Computer Hulp Geldrop. De stichting heeft

Nadere informatie

Werkboek Maatschappelijke stage. Stichting Oude Groninger Kerken

Werkboek Maatschappelijke stage. Stichting Oude Groninger Kerken Werkboek Maatschappelijke stage Stichting Oude Groninger Kerken 2011 Inhoud: Inleiding Wat is de SOGK? Wat ga je doen? Voorbereiding Uitvoering Verwerking Evaluatie Bijlagen p3 p X p X p X p X p X p x

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sneltoetsen. 1. Inleiding

Sneltoetsen. 1. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie CC De Herbakker Eeklo Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, We raden u aan om gebruik te maken

Nadere informatie

14-daagse van de Veiligheid Elke seconde telt! Heb jij voldoende rookmelders en een vluchtplan? Raken jouw kinderen buiten als het brandt?

14-daagse van de Veiligheid Elke seconde telt! Heb jij voldoende rookmelders en een vluchtplan? Raken jouw kinderen buiten als het brandt? Elke seconde telt! Heb jij voldoende rookmelders en een vluchtplan? Raken jouw kinderen buiten als het brandt? Inleiding Van 10 tot 25 september 2016 vindt de «14-daagse van de Veiligheid» plaats. Jaarlijks

Nadere informatie

Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan Blankenberge

Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan Blankenberge Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan 112 8370 Blankenberge Digi-Ateljee is een organisatie van Seniorenraad Blankenberge, dienstencentrum De Bollaard, OCMW en stadsbestuur Blankenberge, gedragen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista

Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista Internet Explorer 7: vernieuwd in het besturingssysteem Vista Werk je met Windows Vista als besturingssysteem dan wordt Internet Explorer 7 meegeleverd. De meest in het oog springende nieuwigheid is het

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie