voor een om van te snoepen werkt voor iedereen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor een om van te snoepen werkt voor iedereen"

Transcriptie

1 Ons Kookboek voor een Laakdal om van te snoepen werkt voor iedereen

2 Beste, U mag vandaag de dag uw TV niet opzetten of er wordt in gekookt! Mijn restaurant, topchef, dagelijkse kost met Jeroen Meus, U kan er niet meer naast kijken. Wij, samen sp.a groen, willen jullie dan ook onze ingrediënten niet onthouden voor een betaalbaar en gezond menu op maat van alle senioren en medioren. Via deze brochure willen wij verder alvast een duidelijk en eerlijk kiescontract met jullie afsluiten! Oud is niet out! Schepen Benny Smets lijsttrekker Sinds een aantal jaren ontgroent en vergrijst de Laakdalse bevolking. Laakdal volgt daarmee de algemene trend waarbij de jongste leeftijdscategorieën in omvang afnemen, de leeftijdscategorie jaar sterk vertegenwoordigd zijn en er een duidelijke opmars is van de 80-plussers. De Laakdalse medioren en senioren van vandaag zijn veelal actief. Dat bewijst de massale deelname aan activiteiten zoals het seniorenfeest, de fiets- en wandelactiviteiten, Rimpelrock, Wat is er immers leuker dan samen de tijd aangenaam doorbrengen. Bovendien komt u, net als vele andere ouderen, misschien wel tijd tekort. Want naast de talrijke gezellige feest activiteiten, zorgen velen onder u voor de kleinkinderen en/of zorgbehoevende familieleden en buren. Bovendien bent u actief in het verenigingsleven of beoefent u één of meerdere hobby s. Kortom, u zorgt als vrijwilliger voor een warme samenleving! Daarvoor verdient u volgens ons, samen- sp.a - groen, veel waardering en willen we u een degelijke ondersteuning via dit kiescontract aanbieden. Oud is immers voor ons niet out! Daarom schotelen wij u een greep uit onze hoofdingrediënten van de Samen stelling van ons succesrecept voor! U zal vaststellen dat mobiliteit, betaalbare maaltijden, huisvesting, correcte dienstverlening door het sociaal huis alsook een gezellig vrijetijdsaanbod de voornaamste grondstoffen zijn. Veilig op weg Gezond blijven is een must. Dus bewegen is de boodschap! Onze gemeente is door haar landelijke en groene karakter uitermate geschikt om te fietsen en te wandelen: niet alleen als ontspanning maar ook om uw verplaatsingen te doen naar vrienden, naar de winkel, Jammer genoeg ontbreken er te vaak veilige voet- en fietspaden. Daarom willen we een veilig voet- en fietspadenplan voor Laakdal opstellen met: 500 m nieuwe verharde voetpaden in de deelgemeenten van Laakdal. Dit niet alleen in het centrum, maar ook in buurten. Beter onderhoud van de bestaande voetpaden. Dit om zoveel mogelijk vallen te vermijden! Veiligere oversteekplaatsen met zo weinig mogelijk niveauverschillen. Nieuwe fietspaden zoals naast de Averboodse Baan en de Diestsebaan in Veerle, de Nieuwe Baan tussen de Houthoek in Groot-Vorst en Schoot, Onze zorg is om u veilig en wel op (de) weg te helpen. Senioren en Medioren moeten immers de kans krijgen om buiten te komen!, besluit Ellen Deroy.

3 Afschaffing van de onderhoudsplicht Senioren zijn geen bedelaars, stellen Kelly Beyens en Nicole Laenen. Zij moeten zich niet schuldig voelen tegenover hun kinderen. Zo vinden wij dat rusthuiskosten niet mogen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtige kinderen. Dit systeem is immers onrechtvaardig. Vaak leidt deze terugvordering immers tot ruzie in de familie. Dit willen wij kost wat kost vermijden! Voldoende en goede busverbindingen De belbus is een goed alternatief om uit het isolement te komen. Daarom vinden wij dat: - het aantal belbushaltes moet vermeerderen; - er een belbusverbinding moet komen met Zammel en Westerlo-markt; - er minstens 1 bushalte per deelgemeente uitgerust moet zijn voor mensen met beperkingen. Het moet mogelijk zijn om met een rolstoel of scooter de bus te nemen. Om zowel op mobiliteit als infrastructureel vlak de nodige aanpassingen te kunnen doen, zou het een goede zaak zijn dat er ook geluisterd wordt naar de stem van mensen met een beperking. Wij vinden dat er daarom een adviesraad moet opgericht worden. Iedereen telt immers mee bij samen sp.a - groen!, besluit Jurgen Mensch. Minder mobiele centrale een schot in de roos! Julien Mondelaers was niet alleen voorzitter van het ocmw, hij is ook al jaren een trouwe chauffeur van de minder mobiele centrale. En hij doet dit met veel plezier. Meer en meer Laakdallers met verplaatsingsproblemen doen beroep op de MMC, stelt Julien tevreden vast. Vaak lopen de facturen van privé vervoersmaatschappijen immers hoog op. De MMC biedt hier dan vaak de oplossing. Maar dit is niet alles. Wil het ocmw een echt sociaal huis zijn, dan moet zij af van haar bank karakter. Samen - sp.a-groen pleit dan ook voor de afschaffing van het lidgeld van de MMC. Tegelijkertijd willen wij meer medioren met wat vrije tijd warm maken voor een job als chauffeur van de MMC. Gemeentelijke tussenkomst omnipas Het was Frank Sels, sp.a-schepen voor mobiliteit, die in de afgelopen legislatuur, net zoals voor de jeugd, zorgde voor de terugbetaling van 40 % bij de aanschaf van een omnipas. In Laakdal geniet ondertussen iedereen van de 40 % tussenkomst. Mobiel zijn, is immers vrij zijn. Ook dit ingrediënt willen wij als samen sp.a - groen terug meenemen.

4 Gezonde en betaalbare maaltijden Gezonde voeding maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Dankzij de OCMWkeuken opgericht onder voormalig sp.a-ocmw-voorzitter Julien Mondelaers, kan u dagelijks genieten van een heerlijke, gezonde warme maaltijd. Dit initiatief kent een enorm succes. Maar goed kan nog steeds beter!, vindt Stijn Van der Vliet. Zo moeten we het aanbod nog verruimen, afwisselen en inspelen op tendensen. Wij willen met samen sp.a - groen deze dienstverlening nog verder uitbreiden en betaalbaar houden zodat nog meer mensen hiervan kunnen genieten! En genieten is het zeker, zo getuigt Mit Van de Ven, grootmoeder van Stijn. De maaltijden zijn lekker en heel afwisselend. Bovendien krijg ik ook meer dan genoeg. Ik moet zeker geen honger lijden! We maken van de gelegenheid gebruik om eens een bloemeke te gooien naar de maaltijdbedeelsters. Dit zijn de eerste ambassadeurs van het ocmw. Ook al hebben ze veel en zwaar werk, zij komen quasi elke dag met de mensen in contact en zijn vaak een toeverlaat voor vele zaken! Levenslag wonen in Laakdal We hoorden de laatste jaren wel meermaals de vraag Waarom geen voorrang verlenen aan onze Laakdalse senioren en medioren bij de toewijzing van een sociale woning, een appartement, een service flat,? Wel hieraan hebben we gewerkt en dit zit in de laatste fase. Het ontwerp van het toewijzingsreglement zal dit jaar nog gewijzigd worden. Hierdoor krijgen onze Laakdalse senioren voorrang! Afgelopen jaar organiseerde IOK en de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Laakdal een onderzoek naar de woonkwaliteit van woningen ouder dan 35 jaar. De resultaten zijn opmerkelijk voor Laakdal. Eén op vijf private woningen heeft geen warm water in de badkamer of keuken, geen WC in huis, een lekkend dak, kortom voldoet niet aan het basiscomfort. Dit is een zorgelijke zaak, stellen de voorzitter van groen Peter Breugelmans en sp.a-voorzitter Yves Sannen vast. Hier is werk aan de winkel! Verdoken armoede is blijkbaar niet louter meer een stedelijk probleem. Voor samen - sp.a - groen kan dit niet langer. Een nieuwe subsidiereglement is dan ook aan de orde. Voor samen - sp.a - groen telt immers iedereen mee! Terzijde stelt Benny Smets, schepen van Milieu voor om de woningen van onze senioren ook systematisch aan een gratis energie audit te onderwerpen. Vaak zijn het oude woningen met oude verslindende ketels die zwaar wegen op de portemonnee van de mensen alsook op het milieu, besluit Benny. Van een provinciaal naar een Laakdals CVK In Laakdal zijn er heel wat kinderen die thuis hun ouders of een ander familielid opvangen. Dit is een goede zaak, maar niet altijd even evident. Als u al eens op verlof of er tussen uit wilt, dan kunt u beroep doen op het provinciaal Centrum Voor Kortverblijf (CVK). Dit centrum vangt zorgvragende ouderen op. Alhoewel dit een heel goed provinciaal initiatief is, wil Frank Sels, schepen en tevens provincieraadslid dit ook op niveau van Laakdal organiseren. Inge Van Hove en Kurt Catry overtuigden hem: Wij zien hiervoor een taak weggelegd voor het OCMW, de dienst senioren en de dienst cultuur, stellen Inge en Kurt voor. We willen niet alleen investeren in klusjes- en bijblijfcursussen voor senioren, maar ook in deze specifieke dagopvang. Als Laakdal hebben wij al knappe projecten voor mensen met beperkingen zoals het huis Eeckhout en het dagcentrum! Waarom niet investeren in een specifieke dagopvang voor senioren? Dit kan perfect in samenwerking met de Lijn, MMC, OCMW, de aanwezige rusthuizen,

5 Buurtrestaurant voor senioren We schreven het al eerder. We zien voor onze ocmw keuken nog meer werk weggelegd. Waarom niet gestructureerd in de verschillende deelgemeentes op centrale plaatsen onze Laakdalse senioren verzamelen voor een gezellige maaltijd. Dit bespaart de maaltijdbedeelsters de ritten en onze senioren komen weer meer onder het volk. Als er één zaak is waarvan ik overtuigd ben, is dat is dat er achter veel gevels eenzaamheid is, aldus schepen Frank Sels. Sommige senioren komen nog nauwelijks buiten en raken meer en meer geïsoleerd. Een sociaal restaurant kan hieraan verhelpen. Ik stel zelfs voor om hier een sociaal tewerkstellingsproject van te maken, mijmert Paul Mondelaers. Waarom geen langdurige werklozen in de keuken aan het werk zetten? Waarom geen vrijwilligers of studenten hotelschool inschakelen om dit sociaal restaurant uit te bouwen? Ook al verschillen ze van generatie, ouderen en jongeren kunnen veel van elkaar leren en ook veel met elkaar delen. Met samen sp.a groen staan we voor de kracht van de som en daarom vinden we dat we jongeren en ouderen vaker kunnen samenbrengen zodat beide zich door de ervaring kunnen verrijken. Van wandelen over boodschappen doen, koken tot zingen, wij vinden dat het samen gewoon veel leuker is! foto Jan Locus Een rusthuis mag niet meer kosten dan uw pensioen Theo Van De Weyer en Lia wonen al jaren in Veerle. Wie kent hen niet? Maar één zaak zit hen toch hoog! Het kan toch niet zijn dat mensen die opgenomen willen worden in een rusthuis (privé of OCMW) niet toekomen met hun pensioen. De regel voor samen sp.a groen is dat het pensioen moet volstaan!, aldus Theo en Lia. Bijkomend wil Theo werk maken van bijkomende bejaardenwoningen in een aantal op stapel staande projecten zoals de Vineasite in Veerle, de witte school in Klein- Vorst en het project Kerkstraat in Groot-Vorst. In goed uitgeruste en duurzame woningen moet het voor senioren mogelijk zijn om zo lang mogelijk, lees levenslang te wonen, aldus Theo. Daarom willen we een degelijk woningbeleid voeren en aangepaste woonvormen stimuleren. Daarnaast dienen ook voldoende aangepaste woningen voorzien te worden in combinatie met een dienstencentrum. In dit dienstencentrum kan iedereen terecht voor bv een buurtrestaurant, socioculturele activiteiten, opleidingen, mobiele gemeentelijke administratie,... Door dit alles kan ieder naar eigen wens en mogelijkheid zo lang mogelijk onbezorgd blijven wonen in z n vertrouwde omgeving. Oost west, thuis best! Daarnaast is het noodzakelijk dat de inwoners van de woningen ook in hun buurt wat groen hebben zodat zij ook nog gezellig kunnen genieten buitenshuis, voegt Lia hier nog aan toe.

6 Boter, kaas en eieren : terecht kunnen in uw eigen gemeente Boodschappen doen is voor vele ouderen geen kinderspel. Vaak vormt de mobiliteit en afstand een probleem. Daarom vinden wij met samen sp.a - groen dat de buurtwinkels gestimuleerd moeten worden en niet moeten worden weggedreven door de concurrentie met grote winkelketens. In een buurtwinkel is het immers aangenaam inkopen doen, dicht bij huis en bovendien bevordert dit het sociale leven in de buurt. Lokale detailhandel verdient daarom extra aandacht en ondersteuning. Zo blijft winkelen voor iedereen een optie, weet Reena Dillen. Uit de enquête van sp.a bleek dat er vooral in Groot-Vorst nood is aan bijkomende winkels. Momenteel lopen er heel concrete onderhandelingen met eigenaars, investeerders en stedenbouw om een winkelruimte te creëren in de Smissestraat. Naast de winkelruimte zou er tevens extra parkeerplaats komen. Voor een overvolle Smissestraat en voor de Vorstenaren zou dit een goede zaak zijn. Samen gaan we groener! Schrijf u in en bespaar op uw energiefactuur! volledig vrijblijvend inschrijven: u kiest zelf of u overstapt gezinnen schreven zich al in voor de vorige samenaankopen van de provincie gezinnen stapten over naar een goedkoop groen energiecontract kortingen op de energiefactuur tot 30% gemiddelde besparingen van 360 euro op jaarbasis volledige ontzorging: wij regelen de overstap naar een nieuwe energieleverancier klikt u elektriciteitsprijs één jaar vast in een klimaat van stijgende energieprijzen U kunt u nu vrijblijvend inschrijven tot 25 september. Het verplicht u tot niets! U laat de provincie enkel toe om u een voorstel te doen voor goedkopere groene energie. Voor meer info of hulp bij het inschrijven, kan u terecht bij provincieraadslid en schepen Frank Sels, tel of of op

7 Stemtips: Wie kan er stemmen? Elke Belg vanaf 18 jaar die op de datum van de opmaak van de kiezerslijst is ingeschreven in de bevolkingsregisters en die niet strafrechtelijk uitgesloten of geschorst is van het kiesrecht op de dag van de stemming. Europeaan en niet-belg van buiten de EU (enkel voor de gemeenteraad en indien zij zich tijdig hebben laten registreren. Hoe stemt u geldig? Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven: één voor de gemeente en één voor de provincie. Om geldig te stemmen, heeft u verschillende mogelijkheden. Het enige wat u niet mag doen, is op meerdere partijen of kandidaten van verschillende partijen te stemmen. Met andere woorden: u moet u beperken tot één en dezelfde lijst. Een lijst- of kopstem is een stem bovenaan de lijst. Hiermee geeft u aan akkoord te gaan met de bestaande volgorde van de kandidaten. Kiest u daarentegen voor één of meer kandidaten dan betekent dit dat u die volgorde wilt wijzigen. Hoe verontschuldigen? Indien u niet kan gaan stemmen en geen volmacht wenst te geven, moet u uw oproepingsbrief samen met het bewijs dat u niet kan gaan stemmen, binnen brengen op het gemeentehuis, Kerkstraat 21 in Groot-Vorst of deze papieren opsturen naar het Vredegerecht, Sint-Lambertusstraat 4, 2260 Westerlo. Hoe een volmacht geven? U kan niet gaan stemmen maar u wil ook niet dat uw stem verloren gaat? Dan kan u een volmacht geven. 1. U hebt een bewijs van de dokter, school, werkgever, of u bent met vakantie in het buitenland en hebt hier een bewijs van, dan vult u een volmachtformulier in, ondertekent dit en laat ook de persoon die de volmacht krijgt dit tekenen (dit formulier moet niet meer afgestempeld of gewettigd te worden door het gemeentebestuur). U geeft uw bewijs, het volmachtformulier en uw oproepingsbrief mee met de volmachtdrager. 2. U bent met vakantie in het buitenland en u heeft hier geen bewijs van, dan vult u een volmachtformulier in, ondertekent dit en laat de volmachtdrager ook tekenen (dit formulier moet niet meer afgestempeld of gewettigd te worden door het gemeentebestuur). Daarnaast moet u een verklaring op eer afleggen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis waarna u een attest van de burgemeester zult krijgen. U geeft dit attest, het volmachtformulier en uw oproepingsbrief mee met de volmachtdrager. U vindt de volmachten op de website: of bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Let op: de volmachtdrager moet in zijn eigen stembureau stemmen en met de volmacht in het stembureau van de volmachtgever! Voor meer info kan u terecht bij de sp.a-kandidaten en op de dienst burgerzaken, tel Oefendata: Vanaf de 3de week van september zullen de computers opgesteld staan in het gemeentehuis, Kerkstraat 21 in Groot-Vorst. Tijdens de openingsuren (maandag en woensdag: 9 12 uur en uur, maandagavond: uur en dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 12 uur) kan u er gratis gaan oefenen. Op donderdag 20 september tussen 10 en 12 uur zullen schepen Benny Smets en schepen Frank Sels ook aanwezig zijn om u wegwijs te maken! Vervoer op de verkiezingsdag U wil zelf graag gaan stemmen maar u geraakt niet op het stemlokaal? Geen probleem. Een vrijwilliger van samen - sp.a - groen komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf u ten laatste op 12 oktober in voor vervoer bij Ilse Vandeperre, tel of Wij nemen daarna contact met u op om alles te regelen!

8 Gemeenteraad: Provincieraad werkt voor iedereen Antwerpen Samen sp.a - groen 1.Benny Smets 2.Ellen Deroy 3.Jurgen Mensch 4. Britt Mondelaers 5.Reena Dillen 6.Julien Mondelaers 7. Stijn Van der Vliet 8.Peter Breugelmans 9.Inge Boonen 10. Vicky Van den Eynde 11.Ida Cools 12. Inge Van Hove 13.Paul Mondelaers 14.Frank Sels 15.Lia Dikhuijse 16.Kurt Catry 17.Kelly Beyens 18.Nicole Laenen 19. Stijn Van Aelst 20.Niels Taels 21. Rosette Vandeweeghde 22.Grace Rwamalyane 23. Famke Van Roy 24.Yves Sannen 25. Theo Van de Weyer 1. SELS Frank 2. PEETERS Ann 3. FRANSEN Gert 4. TWEEPENNINCKX Elke 5. JENNES Gilbert 6. LEYSEN-LAEREMANS Sonia 7. PEETERS Jan Wij hopen dat u ons gerecht kan smaken en dat u samen met ons wil werken aan een Laakdal van en voor iedereen. Voor meer info, zie onze website: Tot op de gemeenteraads- en provincieverkiezing van 14 oktober 2012! v.u.: Frank Sels, Kapelleberg 87, 2430 Laakdal / verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober Niet op de openbare wege gooien aub.

Leven of overleven Hoe kom ik rond?

Leven of overleven Hoe kom ik rond? Leven of overleven Hoe kom ik rond? EEN KIJK DOORHEEN DE DAG Dit exemplaar is een verzamelstuk. Het is een verzameling van 9 verschillende workshops die zijn doorgegaan op 30 april 2013. Een dag over schulden,

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

S E N I O R E N B R O C H U R E

S E N I O R E N B R O C H U R E SENIORENBROCHURE 2 Voorwoord 7 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Inkomen 8 Pensioenen 8 Verschillende stelsels 8 Gemengde loopbaan 8 Toegelaten arbeid 8 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 8 Leefloon 9 Werkeloosheid

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Inhoudstafel. Colofon

Inhoudstafel. Colofon 1 1 Handleiding2014 Inhoudstafel 1. Het kaartspel: voor wie? 2. Over Welzijnszorg 3. De kaarten op tafel 3.1. Trek de kaart van de arme 3.2. Open kaart spelen 3.3. Troeven op tafel 3.4. Hoger lager 4.

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke kruibeke.s-p-a.be sp.a-afdeling Kruibeke najaar 2013 Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke Wouter Rawoens Kruibeke bindt strijd aan tegen kinderarmoede

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Assistentiewoningen Foyer de Lork IN DEZE BROCHURE WELKOM IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN FOCUS OP MENSEN, AANDACHT VOOR

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren

Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren wetteren.s-p-a.be sp.a-afdeling Wetteren voorjaar 2015 Reporters Maak die groene energielening snel beschikbaar in Wetteren Jan Tondeleir sp.a-gemeenteraadslid Verfijn reglement gratis huisvuilzakken Trein-

Nadere informatie