voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek"

Transcriptie

1 Facilitair Kenniscentrum Administratie- en accountantskantoren Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Weezenhof JN Nijmegen Telefoon (024) Fax (024) Internet Hypotheekrenteaftrek ook na verhuizing! U behoudt 3 jaar lang hypotheekrenteaftrek bij verkoop van uw voormalige eigen woning. Die termijn geldt nog voor het belastingjaar Dit betekent dat indien u uw woning in 2009 te koop heeft gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat in Let op: De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) is ook drie jaar. Ook dat geldt voor het belastingjaar Dit betekent dat in 2012 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2015 de eigen woning (hoofdverblijf) zal worden. Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Dat de hypotheekrenteaftrek kan herleven na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning geldt tot en met het jaar Inhoud Fiscaal Hypotheekrenteaftrek ook na verhuizing! Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur Verruiming afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk U krijgt nog meer belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling Rijdt u in een oldtimer? Btw, vereenvoudiging bij nummerverwerving Vergrijpboete na verzuimboete Boetes toeslagen gaan omhoog Kastje in bestelauto s voor privékilometers! Uren minstwerkende partner beslissend voor kinderopvangtoeslag! Let op bij downloaden van aangifteprogramma! Forfaitaire berekening voor privégebruik auto! Lunchritten vallen onder woon-werkverkeer! Overig NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012! Geen zwangerschapsverklaring meer nodig! Einde aan stilzwijgende verlenging abonnementen Verdieping Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner Fiscaal 1

2 Fiscaal Verruiming afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk U kunt een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor uw werknemers die (gekwalificeerd) speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. De afdrachtvermindering S&O bedraagt in % van de S&O-loonsom voor zover dit loon in totaal niet meer bedraagt dan en 14% over de resterende S&O-loonsom. De S&O-loonsom wordt bepaald door het verwachte aantal S&O-uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde S&O-uurloon. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt maximaal 14 miljoen (plafond). Voor de toepassing van de afdrachtvermindering S&O heeft u een S&Overklaring van het Agentschap NL nodig. Binnen een kalenderjaar mag u voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag indienen. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen onder bepaalde voorwaarden afgegeven. U krijgt nog meer belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling De RDA regeling Per 1 januari 2012 maakt de regeling Research & Development Aftrek ( RDA) het nog aantrekkelijker voor u om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren. De loonkosten van S&O worden reeds gefacilieerd via de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. De RDA is gericht op het faciliëren van de niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op S&O. De RDA wordt als extra aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling. Deze regeling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Aanvraag via Agentschap NL De RDA wordt vastgesteld door het Agentschap NL. U ontvangt dus van het Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U krijgt een correctiemogelijkheid als duidelijk wordt dat uw kosten en investeringen meer dan een bepaalde marge blijken af te wijken van uw eerdere aangegeven schatting. Rijdt u in een oldtimer? Vanaf 1 januari 2012 geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De datum van 1e toelating bepaalt wanneer een motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. Voor vrachtauto s en autobussen geldt deze vrijstelling overigens alleen als deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte? U neemt de RDA over van de door het Agentschap NL afgegeven beschikking in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aangifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door het Agentschap NL afgegeven beschikking. 2

3 Btw, vereenvoudiging bij nummerverwerving Per 1 januari 2012 wordt er in Nederland geen btw meer geheven over goederen die door u als Nederlandse ondernemer onder uw Nederlandse btw-identificatienummer in een andere EU-lidstaat worden verhandeld. Het moet daarbij gaan om een transactie waarbij drie partijen in drie verschillende EU-lidstaten zijn betrokken en de goederen buiten Nederland blijven. Voorheen moest u in deze situatie wel btw afdragen en moest u ook btw-aangifte en een apart teruggaafverzoek doen. Het wordt u dus nu eenvoudiger gemaakt. Vergrijpboete na verzuimboete Als u de op aangifte verschuldigde belasting te laat betaalt of als er niet of te weinig betaald wordt, kan een verzuimboete worden opgelegd. Vanaf 1 januari 2012 kunt u na deze verzuimboete later ook nog een vergrijpboete verwachten voor hetzelfde feit. Dit kan de Belastingdienst bijvoorbeeld doen als later nieuwe feiten bekend worden die erop wijzen dat de overtreder bewust gehandeld heeft. In totaal wordt geen hogere boete opgelegd dan opgelegd zou zijn als alle relevante feiten op een eerder moment bekend waren geweest. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete. Boetes toeslagen gaan omhoog! De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen gaan met ingang van 1 juli 2012 omhoog: - Wanneer niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal naar maximaal Wanneer opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal 25% van het teruggevorderde bedrag met een bovengrens van naar 100% van het teruggevorderde bedrag zonder bovengrens. - Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal naar maximaal Echter, wanneer een dergelijke derde opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt het maximumbedrag van de boete zelfs verhoogd van naar Kastje in bestelauto s voor privé-kilometers! Vanaf 1 januari 2013 wil het ministerie van Financiën met speciale inbouwkastjes gaan bijhouden hoeveel privé-ritten er worden gereden met bestelauto s. De fiscus begint begin volgend jaar met een proef waarbij speciale kastjes in bestelauto s worden geplaatst. Deze kastjes moeten het privé-gebruik van de bestelauto bijhouden. Variabele bijtelling Nu is het zo dat u voor uw privé-ritten een bijtelling kunt verwachten van maximaal 25%. Hierbij maakt het niet uit hoeveel privé-kilometers u rijdt, of u nu net over de grens van 500 privékilometers zit of dat u de bestelauto heel veel privé gebruikt. In de nieuwe plannen krijgt u te maken met een variabele bijtelling. Dit wil zeggen dat u gaat betalen overeenkomstig het privé-gebruik. Het kabinet wil hierbij drie of vier tariefgroepen introduceren. Minder administratieve rompslomp Het kastje brengt wel een voordeel met zich mee. Met de invoering van het kastje kan de omstreden rittenregistratie mogelijk gestopt worden. Die levert momenteel veel administratieve rompslomp op en vormt ook extra werk voor de Belastingdienst. Indien u veel privé rijdt met uw bestelauto dient u er rekening mee te houden dat u met deze nieuwe aanpak boven de huidige bijtelling uit kan komen! Fiscaal 3

4 Fiscaal Uren minstwerkende partner beslissend voor kinderopvangtoeslag! Vanaf 1 januari 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. U heeft dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunt u 70% van de uren declareren. Urencriterium voor kinderopvangtoeslag Alle uren die u besteedt aan uw onderneming komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoe dient u uw uren als zelfstandige bij te houden? Volgens het kabinet kunt u de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk maken als nu al gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Het kabinet geeft aan dat zelfstandigen die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek reeds gewend zijn om de gewerkte uren bij te houden in verband met het urencriterium. De koppeling tussen de uren en de kinderopvangtoeslag geldt overigens op jaarbasis en controle zal achteraf plaatsvinden. U wordt in 2012 verder geïnformeerd Zo zult u in de loop van januari door de Belastingdienst per brief nog eens geïnformeerd worden over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren. Ook zal op de website van de Belastingdienst/ Toeslagen een lijst met mogelijke bewijsmiddelen voor de uren komen. Deze lijst laat zien welke bewijsmiddelen zullen worden geaccepteerd, maar sluit niet uit dat ook andere bewijsmiddelen mogelijk zijn. Verder komt er een aangepaste instructie voor de medewerkers van de Belastingtelefoon over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zelfstandigen. Let op bij downloaden van aangifteprogramma! In december 2011 is de Belastingdienst overgestapt op nieuwe beveiligingscertificaten waarop programma s van de Belastingdienst worden aangesloten. Dit heeft gevolgen voor het versturen van aangiften via aangifteprogramma s. Gegevens versturen Heeft u een aangifteprogramma, om bijvoorbeeld een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen of om aangifte te doen, vóór 13 december gedownload? Let er dan op dat u met dit programma geen aangiften meer kunt ondertekenen en versturen. Ditzelfde geldt ook voor het aanvraagen wijzigingsprogramma voor de toeslagen. Vanaf 13 december zijn de programma s van de Belastingdienst namelijk aangesloten op nieuwe beveiligingscertificaten. Hierdoor dient u het programma opnieuw te downloaden en te installeren. Het programma dient overigens op dezelfde plaats op uw computer te worden opgeslagen. Het nieuwe programma neemt zo de gegevens over die u al eerder heeft ingevuld. Wat zijn beveiligingscertificaten? 4 Indien u uw werkzaamheden als zelfstandige beëindigt, blijft u nog drie maanden recht houden op kinderopvangtoeslag! Beveiligingscertificaten zorgen ervoor dat de gegevens die u in het programma invult en verstuurt naar de Belastingdienst, niet gelezen kunnen worden door anderen. De nieuwe certificaten die de Belastingdienst gaat gebruiken zijn verbeterd en nog veiliger. De nieuwe certificaten werken niet met verouderde versies van besturingssystemen of internetbrowsers. Controleer dus of u de juiste versie van het besturingssysteem of de internetbrowser hebt.

5 Forfaitaire berekening voor privégebruik auto! Per 1 juli 2011 is het mogelijk om voor het privégebruik van de auto van de zaak een forfait toe te passen voor de verschuldigde btw. Het privégebruik van de auto van de zaak door u of uw personeel zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vormt een belaste dienst als voor de auto recht op aftrek is ontstaan. Hierdoor volgt er een btw-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen. U dient dan ook een administratie bij te houden waaruit blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten hieraan zijn toe te rekenen. Omdat het soms niet mogelijk is dat deze gegevens uit de administratie blijken, kan onder voorwaarden de verschuldigde btw per auto worden vastgesteld middels een forfaitaire berekening. Wat houdt het forfait in? Het forfait houdt in dat de btw die is verschuldigd voor het privégebruik van de auto wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief btw en bpm, van de auto. U kunt dit forfait alleen toepassen als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen. Maakt u gebruik van het forfait? Dan dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen: U brengt btw op gemaakte autokosten in aftrek; U moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar btw aangeven voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat). Lunchritten vallen onder woon-werkverkeer! De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat alle ritten tussen werk en woning onder het woon-werkverkeer vallen. Als u in een auto van de zaak rijdt, dan is het voordeel dat u heeft bij het privégebruik van de auto belast als loon in natura (de zogeheten bijtelling). Uw zakelijke kilometers zijn wel onbelast. Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruik U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat u op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt. Dit bewijs levert u onder meer door een sluitende rittenadministratie bij te houden. U dient zoveel mogelijk aan te tonen dat u zakelijk rijdt met de auto van de zaak. De Hoge Raad biedt hierbij uitkomst als het gaat om ritten van werk naar huis en omgekeerd. Fiscaal Geen beperkte uitleg woon-werkverkeer De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een belastingplichtige in de middagpauze op en neer naar zijn woning rijdt om te gaan lunchen. Volgens de Hoge Raad moet het begrip woon-werkverkeer niet Nu het forfait pas met ingang van 1 juli 2011 van kracht is geworden mag u over het jaar 2011 het forfait naar tijdsgelang toepassen! Doordat de gemaakte kilometers voor de lunchritten als zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt, komt u minder snel aan de grens van 500 kilometer voor de bijtelling. beperkt worden uitgelegd, zodat de gemaakte ritten vanaf het woonadres naar het werkadres die in de loop van een werkdag plaatsvinden moeten worden gerekend tot het woon-werkverkeer. U kunt dus gedurende de dag op en neer rijden van huis naar werk en deze ritten verantwoorden als zakelijk in uw administratie. 5

6 overig 6 NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012! Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op Wat is NHG? De Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. De woning moet u dan wel als hoofdverblijf gaan bewonen. De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten maximaal bedragen. Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig 0,55% over uw hypotheekbedrag, de zogenoemde borgtochtprovisie. Alle kosten die u moet maken om de NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Waarom NHG? In het geval u uw hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kan aflossen stelt de NHG u in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor de woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Verhoging NHG-grens handhaven In juli 2009 heeft het toenmalige kabinet besloten de NHG-grens tijdelijk te verhogen van naar , als crisismaatregel. Deze maatregel zou op 1 januari 2012 eindigen. Echter, het kabinet heeft vanwege de niet verbeterde situatie op de woningmarkt besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op Daarna wordt de kostengrens in drie stappen verlaagd totdat medio 2014 het oorspronkelijke niveau van wordt bereikt. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de kostengrens: Tot 1 juli Per 1 juli De borgtochtprovisie is per 1 januari 2012 verhoogd van 0,55% Per 1 juli Per 1 juli naar 0,70%. Geen zwangerschapsverklaring meer nodig! Met ingang van 1 januari 2012 heeft u als werkgever geen zwangerschapsverklaring meer nodig als u een WAZO-uitkering aanvraagt voor uw werknemer. Wat is een zwangerschapsverklaring en waar is deze voor nodig? Een zwangerschapsverklaring is een verklaring van een arts of verloskundige, waarin onder meer de vermoedelijke datum van bevalling wordt opgenomen. Deze verklaring dient uw werknemer aan u te overhandigen bij het aanvragen van zwangerschapsverlof. U heeft deze verklaring weer nodig om een uitkering aan te vragen voor uw werknemer bij de uitvoeringsinstelling (het UWV). Deze verklaring dient u namelijk mee te sturen met de aanvraag. De zwangerschapsverklaring heeft u verder nodig zodat u de vermoedelijke bevallingsdatum kunt invullen bij de aanvraag van de zwangerschapsuitkering. U heeft de verklaring ook nodig, omdat het UWV deze kan opvragen ter controle. Bewaar daarom de zwangerschapsverklaring tot minimaal 1 jaar na de uitkering. Wat verandert er? Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer nodig om een zwangerschapsverklaring mee te sturen bij de aanvraag van een WAZO-uitkering (bij zwangerschap en bevalling, adoptie en pleegzorg) voor uw werknemer. Let wel, de UWV kan tot 1 jaar na afloop van de uitkering de verklaring bij u opvragen ter controle. Bent u zelfstandige en vraagt u een ZEZ-uitkering (regeling Zelfstandig en Zwanger) aan, dan is er nog wel een zwangerschapsverklaring nodig. Deze verklaring dient u mee sturen met de aanvraag van uw uitkering.

7 Einde aan stilzwijgende verlenging abonnementen Per 1 december 2011 is er een einde gekomen aan de ongewenste situatie dat overeenkomsten voor een langere periode stilzwijgend verlengd mogen worden, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan de producten of diensten. Dit geldt voor abonnementen en energiecontracten die vanaf 1 december 2011 worden afgesloten. Bestaande abonnementen Voor abonnementen en energiecontracten die vóór 1 december 2011 zijn afgesloten gelden de regels niet. Voor deze contracten geldt een overgangsregeling van een jaar. Vanaf 1 december 2012 gaan de nieuwe regels ook gelden voor bestaande abonnementen en contracten. overig Wat zijn de veranderingen? - U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur. - U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. - U mag consumenten niet verplichten de opzegging op een bepaald vast mo ment te laten plaatsvinden. - De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen. Voor abonnementen op dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften gelden andere regels: - U mag het abonnement na de eerste contractperiode telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument hierbij de mogelijkheid geven de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging met een opzegtermijn van één maand op te zeggen. - Als abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand stilzwijgend worden voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, is de opzegtermijn maximaal 3 maanden. - Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd. Deze regeling geldt niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (businessto-business, B2B). 7

8 verdieping Aantrekkelijke beloningsopties voor meewerkende partner Uit onderzoek van Netwerk Notarissen blijkt dat ruim twee derde van de samenwonende partners die meewerken aan het bedrijf van de andere partner daar niet voor betaald krijgen. Na de relatie blijven deze partners met lege handen achter. Kunt u uw partner onbetaald aan het werk zetten? U geeft uw partner geen vergoeding Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst, de meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. U dient het aantal meegewerkte uren van uw partner aannemelijk te maken. Hierbij kunt u het beste gebruik maken van een urenadministratie. Let op: het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover dus geen belasting te betalen! Colofon Redactie: mr. R. Lachab Eindredactie: drs. M. Muijtjens U geeft uw partner een arbeidsbeloning Geeft u uw partner een vergoeding voor de werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal 5.000? Dan kunt u deze beloning van uw winst aftrekken. Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding van minder dan 5.000? Dan heeft u recht op de meewerkaftrek. Let op: de arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die beloning minimaal is. Uw partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers. Uw partner ontvangt loon. Het loon van uw partner wordt betrokken in de loonheffing. Disclaimer: Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop deze nieuwsbrief tot stand is gekomen, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze iedere aansprakelijkheid ter zake van eventuele (gevolgen van) onjuiste berichtgeving, uit. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen:

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Loyaliteit is niet vanzelfsprekend!

Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs april 2012 Jaargang 19 Nummer 76 Loyaliteit is niet vanzelfsprekend! Natuurlijk zijn uw producten en diensten van goede kwaliteit. Maar

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie