INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober november - december Computercursussen senioren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012. november - december 2012.06. Computercursussen senioren"

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012 november - december Computercursussen senioren Seniorenweek Paul Severs november 2012

2 gemeentelijke info inhoud november - december gemeentelijke info 9-12 welzijn OCMW milieu 19 lokale politie MIDOW jeugd sport & ontspanning 24 bibliotheek cultuur activiteiten 32 nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 7 december Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: Zitdag burgemeester Dinsdag 17u 19u en op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Woensdag 11u00 13u00 Voorafgaand graag een seintje op 056/ (secretariaat OCMW) Sluitingsdagen GEMEENTEHUIS EN BIBLIOTHEEK Maandag 24 tot en met woensdag 26 december 2012 (Kerstvakantie) Maandag 31 december 2012 tot en met woensdag 2 januari 2013 (Nieuwjaar) DIENST VRIJE TIJD Maandag 24 en 31 december 2012 s namiddags permanentie in de voormiddag Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2012 (Kerstvakantie) Dinsdag 01 en woensdag 02 januari 2013 (Nieuwjaar) CONTAINERPARK Maandag 24 en woensdag 26 december 2012 (Kerstmis) Maandag 31 december (Nieuwjaar) Deadlines infokranten 2012: Hieronder vindt u de deadlines voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT JANUARI FEBRUARI 2013: VRIJDAG 7 DECEMBER 2012 Woordje van de burgemeester Beste inwoners, De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en met ingang van 1 januari 2013 neemt de nieuwe legislatuur een aanvang. De organisatie van deze verkiezingen heeft heel wat bijkomende arbeid gevergd van onze administratief en technisch personeel en we wensen hen dan ook via deze weg hiervoor te danken. In de afgelopen maanden hebben we ondertussen ook een dossier kunnen afsluiten dat reeds lange tijd op de agenda stond, met name de werken aan de Ooigemstraat en aan de rotonde ter hoogte van Quickstep. Uiteindelijk kon deze bijzonder belangrijke verbindingsweg op woensdag 5 september officieel geopend worden in aanwezigheid van minister Hilde Crevits. Met haar aanwezigheid wilde de minister ook het belang van de voltooide werken onderstrepen. Een ander groot project is dan weer sinds kort opgestart: de gemeente Wielsbeke heeft namelijk van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de titel Sportgemeente van Vlaanderen toegewezen gekregen, een titel die onze gemeente 2 jaar mag dragen. Dit houdt in dat we de komende 2 jaar extra zullen inzetten op sportactiviteiten in het algemeen. De nadruk er ligt hierbij in het bijzonder op om iedere inwoner van de gemeente aan het sporten/bewegen te krijgen. Het bijzonder grappige promofilmpje vindt u terug op Youtube, Facebook en via de gemeentelijke website, met dank aan de vele plaatselijke vrijwilligers die figureerden in het filmpje onder leiding van triatleet Luc Van Lierde. Tot slot wil ik ook nog 2 bijzondere evenementen in de kijker plaatsen: in de week van 19 tot en met 23 november gaat de Seniorenweek 2012 door. Hierbij wil ik een warme oproep doen aan alle Wielsbeekse senioren om een of meerdere activiteiten uit het programma bij te wonen. Voor een gedetailleerd programmaoverzicht verwijzen we u graag door naar de flyer die u reeds ontving of binnenkort in de bus zal krijgen. Tot slot wil ik ook iedereen oproepen om in het weekend van 3 en 4 november een van de vele activiteiten in en rond het André Demedtshuis bij te wonen, in het kader van de herdenking van het overlijden van de welbekende schrijver-dichter André Demedts 20 jaar geleden. Uw burgemeester, Jan Stevens Wielsbeke door een historische bril We zien een hulde van de jeugd van Sint- Baafs-Vijve in het kader van het André Demedtsjaar 1986, toen André Demedts 80 jaar oud was. Het was ook de viering van 20 jaar ereburgerschap. De viering zelf vond plaats op 21 september 1986: s morgens eucharistieviering, daarna onthulling borstbeeld André Demedts aan Demedtshuis, daarna feest met Willem Vermandere en hulde van de jeugd aan Demedts. De jongeren hadden ook werkjes geschreven die Demedts dan heeft gelezen en goedgekeurd. gemeentelijke infokrant november - december 3

3 Wegenwerken Wielsbeke Heirweg: rioleringswerken afkoppeling RWA (regenwaterafvoer) Vanaf maandag 29 oktober start men met rioleringswerken op 2 plaatsen in de Heirweg zie de nummering op bijgevoegd plan. Om de hinder tot een minimum te beperken voert men de werken niet gelijktijdig uit vooreerst werkt men punt 1 af en pas daarna begint men met punt 2. De werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen gedurende deze termijn zal het deel van de Heirweg tussen de Waterstraat en de Bossenstraat niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De omleiding loopt via de Wakkensteenweg en de Rijksweg. 4 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke info Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen Bij deze gelegenheid houden wij eraan de inwoners te wijzen op het navolgende: de bloempotten welke geplaatst worden op de graven dienen afgehaald vóór 09 december Na deze datum worden ze weggenomen door de gemeentediensten. Gelieve eventuele kronen welke niet meer in goede staat verkeren ook weg te nemen. Mogen wij er ook op wijzen dat er op ieder kerkhof een vuilnisbak voorzien is. Gelieve daar gebruik van te maken en alle afval te deponeren in de vuilnisbak. De gemeentediensten doen er alles voor om de kerkhoven proper te houden, draagt ook u uw steentje bij. Uit het politiereglement: Art. 179: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 9 uur tot 21 uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. Ridder de Ghellinckstraat Momenteel heeft men het stuk vanaf de rotonde Ridder de Gellinckstraat-Expresweg tot aan het kruispunt met de Pannenstraat afgewerkt, met uitzondering van het gieten van de bovenlaag asfalt. Binnenkort start men aan het deel Pannenstraat Lindestraat. Rijksweg N357 vernieuwd wegdek Vanwege de uiterst slechte staat van het wegdek zijn er in de tweede helft van oktober aanpassingswerken uitgevoerd aan de Rijksweg (van het kruispunt met de Driesstraat tot aan de dorpskern van Oostrozebeke). Het wegdek is er voorzien van een nieuwe toplaag. De bovenstaande info vindt u, samen met de uitvergrootbare omleidingsplannen, ook terug op de gemeentelijke website (www.wielsbeke.be) onder het luik openbare werken/mobiliteit > openbare werken. Nieuwsbrief wegenwerken Wil je als eerste op de hoogte blijven van de vooruitgang van de wegeniswerken en/of omleidingen? Stuur dan je mailadres door naar: Bij iedere aanpassing krijgt u dan de gemeentelijke nieuwsbrief in uw mailbox. Verhuis dienst personenbelasting Ingelmunster De dienst personenbelasting van de federale overheidsdienst Financiën in Ingelmunster is verhuisd naar Kortrijk. De dienstverlening is gelocaliseerd in de Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk. Het kantoor is er toegankelijk elke werkdag van 9 tot 12 uur in de voormiddag of na afspraak. De huidige telefoon- en faxnummers blijven ongewijzigd. Wij danken u voor uw begrip. Dienst Personenbelasting Ingelmunster Tel Fax Ter info: in de maand juni van 2012 hield de dienst personenbelasting haar jaarlijkse zitdagen voor het invullen van belastingsaangiften. Heel wat mensen hebben gebruik gemaakt van deze dienst: Wielsbeke cultuurcentrum: 133 personen Wielsbeke OCMW: 136 personen Sint-Baafs-Vijve: 126 personen Ooigem: 86 personen gemeentelijke info Oproep kandidaten voor samenstelling van de gemeentelijke adviesraden Geachte inwoners, De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en dat betekent dat er nieuwe samenstellingen worden gemaakt voor de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen. Maar ook de samenstellingen van tal van andere gemeentelijke instanties wijzigen of worden opnieuw geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de gemeentelijke ADVIESRADEN. In de gemeentelijke adviesraden kunnen er, naast de afgevaardigden van de verenigingen, ook individuele vertegenwoordigers zetelen. Heeft u hiervoor belangstelling en meent u een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de adviesvorming die deze raden aan het gemeentebestuur leveren, dan kan u zich kandidaat stellen om te zetelen in de algemene vergadering van de Culturele Raad, de Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang, de Milieuraad, de Seniorenraad of de Sportraad. Gelieve hiertoe uw kandidatuur, via bijgaand formulier, vóór 10/01/2013 schriftelijk te bezorgen aan het gemeentebestuur, ter attentie van de dienst Secretariaat, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke. OPGEPAST: kandidaten dienen woonachtig te zijn in Ooigem, Sint-Baafs-Vijve of Wielsbeke personen die een politiek mandaat bekleden (gemeenteraadslid of OCMW raadsleden) kunnen niet zetelen in een gemeentelijke adviesraad eenzelfde persoon kan niet zetelen in 2 verschillende adviesraden, met uitzondering van de milieuraad Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de betreffende adviesraad. De contactgegevens vindt u hieronder terug. NAAM, VOORNAAM: ADRES: Stelt zich kandidaat voor de Algemene Vergadering van (aanstippen wat past): CULTURELE RAAD Griet Delanghe 056/ JEUGDRAAD Lien Moerman 056/ LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Lien Moerman 056/ MILIEURAAD Magali Penninck 056/ SENIORENRAAD Annick Willems 056/ SPORTRAAD Steven Lefebvre 056/ Bezorgen aan Gemeentebestuur Wielsbeke, , Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke gemeentelijke infokrant november - december 5

4 Beldonor 2012 gemeentelijke info De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert dit jaar een nieuwe Beldonorcampagne. Dat orgaandonatie nog steeds broodnodig is blijkt uit het feit dat wekelijks 2 mensen overlijden omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan hebben kunnen krijgen. Orgaandonatie bespreken binnen de familie is erg belangrijk. Wanneer men geconfronteerd wordt met een overlijden, is het niet altijd makkelijk om pas dan voor het eerst over het idee van orgaandonatie te spreken. In België geldt het principe van stilzwijgende toestemming voor orgaandonatie. Dat betekent dat iedere Belg of inwoner die 6 maanden in het bevolkings- of vreemdelingenregister is ingeschreven wettelijk gezien donor is, tenzij hij of zij verzet heeft aangetekend. Iedereen kan zijn wil laten registeren bij het Nationaal Register. Het registratieformulier kan u verkrijgen via of bij dienst Bevolking van uw gemeentehuis. Dit formulier moet persoonlijk op het gemeentehuis worden afgegeven, zodat u een bewijs van registratie krijgt. Ook via Facebook kan u zich sinds kort als donor kenbaar maken. Door u via gebeurtenissen als orgaandonor op te geven, komt u terecht op waar u het registratieformulier kan invullen. Geen gezever, alleen NOODOPROEPEN! Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen. Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zonder dat je dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen? Noodnummers in België In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp: 112 VOOR AMBULANCE EN BRANDWEER 101 VOOR POLITIE 112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie. Wat zeg je als je een noodnummer belt? Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen: de juiste locatie wat er gebeurd is of er gewonden zijn wie je bent Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden. Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum. Wanneer mag je wel bellen? Als een gebouw, bos of auto in brand staat. In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden. Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht. Als je iemand ziet inbreken in een huis. Wanneer mag je niet bellen? Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt. Om een grap uit te halen. Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres. Nog enkele tips: Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt en je toch een noodnummer belt? Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van noodnummers. Samen met een groot aantal andere gemeenten, brandweerkorpsen, politiezones en ziekenhuizen werkt ook onze gemeente hieraan mee. Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden Noodoproepen: geen gezever. Meer informatie? Surf naar gemeentelijke info Veilig vuurwerk VUURWERK, GEVAARLIJK WERK! De laatste jaren wordt in november en december telkens meer en meer vuurwerk verkocht. Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 december. Ingewijden verwachten dan ook een ernstige stijging van het aantal ongevallen met vuurwerk. In de agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een zwarte dag beschouwd. DRAMATISCHE GEVOLGEN De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (25%), vingers (32%), ogen (15%) en het hoofd (13%). Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op. Pas ook op voor oorschade: sommige soorten vuurwerk (de populaire strijker) halen 160 decibels of meer en dat is 20 decibels boven de pijngrens. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibels, discotheken zijn goed voor 110 decibels. Verkaveling Spaanderstraat - opstart wvi plant op korte termijn in samenwerking met de gemeente Wielsbeke de opstart van de infrastructuurwerken voor de verkaveling Spaanderstraat fase 2. In de nieuwe verkaveling komen in totaal 18 nieuwe woningen. Het gaat om 4 koopwoningen, 4 kavels voor halfopen bebouwing en 10 kavels voor open bebouwing. Bij een aantal kavels zal het gezien hun ligging langs de Lobeekstraat en Stationstraat - ook mogelijk zijn een commerciele functie te voorzien naast de woonfunctie. Aan de horizon een lichtstraal Ze wordt groter en groter Plots een wolk, En alles is terug donker Vandeginste Wouter Literaire bijdragen MANNEN SPELEN MET VUUR Opvallend is dat in 84% van de gevallen een man het slachtoffer is. Jongeren tussen 10 en 19 jaar nemen bijna de helft van de ongevallen voor hun rekening. TIPS VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral voor om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Bijvoorbeeld producten van groot kaliber, ontploffende producten (klappers) met een te zware lading of producten bestemd voor de professionelen uit de sector (bommen). Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die jou nuttige tips zal geven. Vermijd in ieder geval marktkramers want die mogen deze producten zeker niet verkopen. Bij elk product moet verplichtend een gebruiksaanwijzing gevoegd worden, opgesteld in de taal (talen) van het betrokken verkoopgebied. Laat elk tuig liggen waarvan het uitzicht of de verpakking te wensen overlaat. Wees nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afschieten! Uitsluitend voor volwassenen: alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af. Steek een vuurwerktuig dat weigert nooit opnieuw aan. Hou jouw dieren op een veilige plaats: ondermeer honden en paarden verafschuwen vuurwerk! In principe is er op Wielsbeeks grondgebied geen vuurwerk toegestaan. Er kan enkel een uitzondering toegestaan worden door de burgemeester. Wvi heeft opnieuw als doelstelling de kavels aan een lagere prijs aan te bieden dan de marktprijs. Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nu reeds gratis en vrijblijvend inschrijven bij wvi, of 050/ Bonus Toen de bankdirecteur Thuiskwam Stond de tafel Al gedekt Op zijn bord Een broodje Met beleg M.Ch. Martens 6 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 7

5 Kort genoteerd uit de gemeenteraad 8 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke info Gemeenteraad 12 oktober De financiële situatie van de gemeente Wielsbeke - Rekening Vooruitzichten rekening Voorstel beslissing: opstellen budget 2013 met kostenbeheersing. 2. Gemeentebelasting aanslagjaar 2012: niet-verzenden aanslagbiljetten. 3. De niet-behandeling van bezwaarschriften algemene belasting. 4. Het huis Demey te Ooigem: stand van zaken. Alle verslagen kunt u ook steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website (www.wielsbeke.be) onder het luik gemeentebestuur > dagorde en verslagen gemeenteraad. Wachtdiensten voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke DOKTERS (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters van Wielsbeke: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel: Dr. BOONE, Abeelestraat 4, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel: APOTHEKERS De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel. : Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel. : Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel. : Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel. : Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel. : Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel. : Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel. : Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel. : Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel. : Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 39, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTS - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9.00 en uur Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 euro per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling gemeentelijke info Zoutstrooirondes In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. De gewestelijke wegen N357 (Rijksweg), N382 (Expresweg) en N327 (Wakkensteenweg) worden door het Vlaamse Gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. Er zijn drie strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. PRIORITAIRE ZOUTSTROOIRONDE 1ste Linie Regimentstraat Abeelestraat Bavikhoofsestraat Bossenstraat Breestraat Desselgemsestraat Driekoningenstraat (ter hoogte van bebouwing) Fabiolalaan Heirweg Hooiemeersstraat Hulstersestraat Kanaalweg (grondgebied Wielsbeke) Loverstraat Molenstraat Ooigemstraat Oostrozebeeksestraat Ridder de Ghellinckstraat Schoolstraat Stationstraat Vaartstraat Vierlindenstraat W.B.Cartonstraat Waterstraat Wielsbeeksestraat SECUNDAIRE ZOUTSTROOIRONDE Barrage Beukenlaan Blauwvoetstraat Boffonstraat Caignaardstraat Drogenbroodstraat Hernieuwenstraat Hooiestraat Kasteeldreef Kattestraat Keihoek Kouterstraat Kpt. C. Vinckestraat Kruishoek Leiestraat Lindestraat Lobeekstraat Meulebeeksestraat Moerdijkstraat Molenstraat ( Lapierrestraatje ) Nieuwstraat Pannenstraat Peter Benoitstraat Reynaertstraat Roterijstraat Schaapdreef Splenterbeekstraat Onderzoek geeft hoop! NU AL ALZHEIMER PATIENTEN IN BELGIE? EN MORGEN? ALLEEN ONDERZOEK GEEFT HOOP! St Bavostraat Verlorenhoek Vijvedreef Vlasstraat Wandellaan TERTIAIRE ZOUTSTROOIRONDE 13de Liniestraat A. Marinplein A. Rodenbachlaan Abeelestraat (doodlopende zijstraten) Acacialaan Armand Preud hommestraat Berkenstraat Beukenlaan (doodlopende zijstraten) Bontekoewegel Boudewijnstraat Dahliastraat De Maurissensstraat Driesstraat Drogenbroodstraat (deels) Eekhoutshoek Eekhoutsstraat Eikenstraat Emiel Hullebroeckstraat Gaverstraat De officiële cijfers spreken echter maar van gediagnosticeerde mensen met dementie waaronder de grootste groep, zo n , Alzheimer patiënten zijn. Volgens Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven zijn de gediagnosticeerde personen slechts het topje van de ijsberg. De realiteit is dat er zeker 3 maal zoveel mensen lijden aan dementie, dus ook aan Alzheimer. Deze discrepantie tussen het officiële en het werkelijke aantal Alzheimer patiënten is te wijten aan het taboe dat nog steeds bestaat rond dementie. Ook dat het voorkomen van deze aandoening vooral ouderen treft, maakt dat hun omgeving dikwijls een gênante stilte hieromtrent hanteert. De toenemende bespreekbaarheid van deze ziekte zal ook tot gevolg hebben dat de impact van de Alzheimer patiënten op onze sociale zekerheid en de vraag van de familiale omgeving om ondersteuning in belangrijke mate zal toenemen. Onze overheid moet zich bewust worden van de exponentiële groei van patiënten die lijden aan deze aandoening. Op twee fronten dienen de nodige middelen, zowel op korte als op lange termijn, gemobiliseerd te worden die nodig zijn om deze uitdaging tegemoet te kunnen treden: het maximaal ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. acties gaan voeren en ondersteunen om de Alzheimer patiënten uit hun isolement te halen om van daaruit met een Nadien, indien dit nodig blijkt, worden ook nog de secundaire en tertiaire zoutstrooirondes gestrooid. Bij straten waarin weinig verkeer rijdt, heeft het strooien weinig effect. Het overzicht van de gestrooide straten in elk van de 3 rondes vindt u hierna: welzijn Grote Molstenstraat Hof Van Vlaanderenstraat Hugo Verriestwijk J. Claerhoutstraat Jasmijnenstraat Kapellestraat Kastanjestraat Keizerstraat Kerkweg Klaverstraat Kleine Molstenstraat Korenbloemstraat Kouterstraat Kraaienhof Krokusstraat Leembosstraat Leliestraat Leopold III laan Lijsterlaan Lindestraat Loverhoek Markt Merellaan Minister De Taeyelaan Muntestraat Palingstraat Papestraat Parkstraat specifiek en aangepast aanbod de mantelzorg te gaan ondersteunen. De partners en verwanten van deze Alzheimer patiënten zijn geconfronteerd met bijzonder zware problemen. De Stichting Alzheimer Onderzoek verkondigt niet alleen een boodschap van hoop doch steunt reeds sinds 1998 zeer actief het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer in België. In totaal werden er zo n 75 belangrijke onderzoeksprojecten gefinancierd voor een bedrag van EUR. Sinds vorig jaar kunnen we ook rekenen op een belangrijke samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. De Stichting Alzheimer Onderzoek maakt zich sterk om in 2012 het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer met euro te financieren! De Stichting Alzheimer Onderzoek participeert actief in het nieuwe initiatief van StuBru Music for Life dat dit jaar helemaal in het teken staat van het doorbreken van het taboe rond dementie en Alzheimer. Samen met Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven vinden wij het spijtig dat er dit jaar geen geldinzamelactie dixit Glazen Huis voorzien is. Want om al de Alzheimerpatiënten van vandaag en morgen een tikkeltje hoop te kunnen geven moeten we verder fors investeren in onderzoek. Want alleen onderzoek geeft hoop! Pontweg Priesteragiestraat Renaat Veremansstraat Roggestraat Rozenstraat Seringenstraat Spaanderstraat Sparrestraat St. Laurentiusstraat Stampkotstraat Stijn Streuvelsstraat Tarwestraat Ter Triest Tuinwijk Tulpenstraat Veen Verbindingstraat Vlasmeers Vlasstraat ( gedeeltelijk) Voetweg Waterstraat (doodlopende zijstraten) Wilgenlaan Zuster Vandorpestraat Zwaantjesstraat gemeentelijke infokrant november - december 9

6 10 gemeentelijke infokrant november - december welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke - Deprez Sabrina (kav) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje (nieuw) Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0479/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (kav) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ Thuisverpleging Alfacare Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) - Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Callens Els Molenstraat 117, 8710 Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan 8, 8710 Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof C. Klaverstraat 2, 8710 Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan 26, 8710 Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ Dobbels Ilse Schaapdreef 4, 8710 Wielsbeke 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat 5, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat 57, 8710 Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg 190, 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan 29, 8710 Ooigem GSM: 0475/ Sabbe Sophie (kav) Krokusstraat Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke 0470/ Tremerie Wendy (kav) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van D huynslager An t jutepaardje (kav) Beukenlaan 39, 8710 Ooigem tel. 056/ Van Haesebroeck Nancy (kav) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ Verhaeghe Daisy (kav) Roggestraat Wielsbeke tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (kav) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat 110, 8500 Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat 23, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wemel-De Waele Lien Jasmijnenstraat 1, 8710 Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat 17, 8530 Harelbeke Tel.: 056/ website: Bloedinzameling Tijdens de meest recente bloedinzamelingen (in augustus, i.s.m. het gemeentebestuur) mochten we 154 bloedgevers verwelkomen! Zeker een mooie opkomst gezien de vakantieperiode. Hiermee komt de tussentijdse opkomst voor 2012 op 468 donoren, waarvan 35 nieuwe donoren. Help ons om dit jaar de kaap van 600 donoren te ronden! Oprechte dank, Rode Kruis Wielsbeke welzijn Derde editie hang het beest niet uit in het verkeer van start Vanaf 15 oktober 12 organiseert het provinciebestuur van West-Vlaanderen voor de derde keer de actie hang het beest niet uit in het verkeer. Jongeren uit de secundaire scholen overtuigen om veilig te fietsen is de doelstelling van deze actie. Een fiets die beantwoordt aan de bepalingen uit de wegcode is cruciaal voor een veilige fietsrit. Daarom houden politie en preventiewerkers overal in West-Vlaanderen (in de scholen en op straat) fietscontroles. Zoals elk jaar bevat deze campagne een wedstrijdelement. Via de website kunnen scholen zich inschrijven voor de Beestige Fietsquiz op zaterdag 9 februari 2013 in Kinepolis Brugge. Elke school kan teams afvaardigen van max. 4 leerlingen uit de eerste graad en 1 leerkracht om samen te strijden voor de superprijs: een digitaal schoolbord en de titel van Beestigste Fietsschool van West-Vlaanderen. Alle deelnemers ontvangen een goodiebag vol leuke prijzen (waaronder filmtickets). De prijzenpot bevat ook nog cadeaubonnen en fietsboxen. De presentatie van deze Beestige Fietsquiz is in handen van niemand minder dan Niels Destadsbader. De campagne loopt tot half februari en is mogelijk dankzij de medewerking van de politiezones, gemeenten, scholen en de sponsoring door Kinepolis. MEER INFO: (> sensibilisatie > veilig fietsen) De klimaatverandering is dodelijk voor het Zuiden JAARLIJKS KLIMAATDODEN De klimaatverandering is geen toekomstprobleem. In het Zuiden is de opwarming van de aarde nu al zichtbaar door droogte, overstromingen, orkanen. Miljoenen mensen voelen de gevolgen hiervan door mislukte oogsten, ondervoeding, ziektes en gedwongen migratie. Wereldwijd zijn er 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325 miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de klimaatverandering. En jaarlijks zijn er klimaatdoden. Telkens zijn het de armste en meest kwetsbare mensen die het meest getroffen worden VRAAGT DRINGENDE MAATREGELEN AAN POLITICI Deze cijfers maken duidelijk dat er geen tijd te verliezen is. We moeten het roer drastisch omgooien. Daarom vragen we politici om hoogdringend werk te maken van een rechtvaardig en mondiaal klimaatakkoord. Onze Belgische en Vlaamse politici moeten ervoor zorgen dat we onze CO2-uitstoot met minstens 30% verminderen tegen 2020, als opstap naar 40%. Daarnaast moeten de landen in het Zuiden de middelen krijgen om de huidige problemen aan te pakken en zich klimaatneutraal te ontwikkelen. Daarvoor hebben ze onze steun nodig. In november vinden de laatste collectes van 2012 plaats. Noteer alvast de data van de volgende bloedinzamelingen in uw agenda: woensdag 21 november, Wielsbeke, OC Hernieuwenburg (18u 20u30) woensdag 28 november, Ooigem, OC Leieland (18u 20u30) OOK JIJ KAN IETS DOEN Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Enkele voorbeelden: neem de fiets, schrap een vliegtuigreis, eet minder vlees, koop groene stroom, Er zijn veel mogelijkheden om in je eigen leven te zorgen voor een duurzamere consumptie en minder uitstoot. Mag het iets meer zijn? Steun dan financieel. Met uw steun: helpen we slachtoffers van de klimaatverandering. We leggen waterbekkens aan, planten bomen, werken aan zuinige irrigatie, financieren we in het Zuiden organisaties die de plaatselijke leiders dwingen een duurzaam beleid te voeren en de rechten van de bevolking te respecteren. eisen we dat Belgische en Europese politici afspreken om onze CO2-uitstoot tegen 2020 drastisch te verminderen. Bankrekening: BE van Afdeling Wielsbeke Meer info: gemeentelijke infokrant november - december 11

7 welzijn Over opvoeden gesproken... Pakjestijd De maand december wordt traditioneel gezien als cadeautjesmaand. Voor veel kinderen is dit HET moment van het jaar om hun verlanglijstje op te maken. Maar voor sommige ouders is dit ook een periode met heel wat vragen: Wat is een geschikt cadeau voor mijn kind? Welk budget moet ik voorzien?... Sommige ouders krijgen al klamme handen bij het zien van alle speelgoedfolders die in de brievenbus belanden. In de speelgoedwinkel vind je vandaag de dag dan ook een overdonderend aanbod. Kies in de eerste plaats speelgoed dat past bij de ontwikkelingsfase van je kindje. Het heeft geen zin om al iets te kopen voor een 10-jarige als je zoontje nog maar 5 is. Kijk daarnaast waarmee je kind graag speelt. Speelgoed dat er in jouw ogen fantastisch uitziet, laat jouw kind misschien links liggen. Een stuk speelgoed dat binnen zijn of haar interessesfeer ligt, zal veel meer aanslaan. Reclame speelt een belangrijke rol wanneer je kind iets ouder wordt. Speelgoed dat tijdens reclamespots wordt getoond, is niet het goedkoopste speelgoed, maar ziet er voor je kind heel aantrekkelijk uit. Wie zou nu niet willen spelen met die kleurrijke poppetjes die op tv wel lijken te leven of met de racebaan die 10 meter lang lijkt? Laat je kind keuzes maken en maak hem of haar duidelijk dat je niet alle speelgoed kan krijgen. Welk speelgoed je koopt, dat bepaal jij als ouder. Praat met je kind waarom je bepaalde keuzes maakt (bijvoorbeeld rond het al dan niet aankopen van computerspelletjes). Spina Bifida-truffelactie WAT IS SPINA BIFIDA OF OPEN RUG? Spina Bifida is een aangeboren aandoening waarbij één of meerdere rugwervels niet gesloten zijn, met als gevolg dat deze personen ten gevolge van deze aangeboren handicap, problemen hebben op diverse lichamelijke vlakken en veelal rolstoelgebonden zijn. Deze problemen uiten zich op het vlak van incontinentie, orthopedische- en gevoelsproblemen aan de onderste ledematen en doorligwonden. Bij een aantal personen met Spina Bifida is ook een mentale achterstand merkbaar. DE VERENIGING SPINA BIFIDA De vereniging is een zelfhulpgroep van en voor personen met Spina Bifida en Hydrocephalus (waterhoofd). De vereniging is actief over het gehele Vlaamse landsgedeelte en moet zich zien te redden zonder subsidies van overheidswege. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor kinderen, adolescenten en volwassenen met Spina Bifida alsook voor hun families. Zo kan elk lid van de vereniging deelnemen aan familieweekends, zelfredzaamheidweek voor kinderen, jongerenweekends, volwassenenweekends, jaarlijkse barbecue,. Voor meer informatie over de handicap of welke activiteiten de vereniging zoal organiseert, verwijs ik graag naar onze website: Om dit mogelijk te maken organiseert de vereniging een truffelverkoop. Let je graag wat op je budget? Kijk dan eens op tweedehandssites of bezoek eens een tweedehandsbeurs. Je vindt er een heleboel (soms zelfs nieuw!) speelgoed voor een schappelijke prijs. Duur speelgoed is niet noodzakelijk leuker om mee te spelen. Sommige kinderen zijn uren zoet als je hen kosteloos materiaal aanbiedt om mee te knutselen. Overlaad je kind niet met speelgoed. Stop af en toe iets in de kast en varieer in het aanbod. Maak tijd vrij om samen met je kind te spelen. Dit is voor je kind veel belangrijker dan het speelgoed op zich. Een moment om samen een gezelschapsspel te spelen of even zotjes te doen, moet kunnen. Maak tijd om met je kind het speelgoed waar hij of zij niet meer mee speelt te sorteren. Zin om een ander kind hiermee plezier te doen? In je regio zijn er ongetwijfeld initiatieven die werken met kansarme gezinnen en bij wie het speelgoed zeker welkom zal zijn. Tip: Het speelgoedboek eerste hulp bij het kiezen van speelgoed, Marianne de Valck Meer info over opvoeden? Neem een kijkje op HOE JE STEUN EN/OF MEDEWERKING VERLENEN? Deze actie wordt in onze gemeente georganiseerd door de familie Mervylde-Saelens, zelf ouders van een dochter geboren met spina bifida. De truffels worden aangeboden in een kartonnen doos met daarin 500gr. chocoladeschilfertruffels tegen de prijs van 8 per doos of 4 voor 250gr. De truffels zijn ter beschikking vanaf 15 oktober 2012 op het volgende adres: Jean-Pierre Mervylde Marianne Saelens Berkenstraat OOIGEM Ben je geïnteresseerd en wil je onze vereniging een financieel steuntje geven, bel dan naar Jean-Pierre Mervylde of Marianne Saelens op of Mensen die bereid zijn om mee te werken aan de verkoop en reclame maken bij buren, vrienden, collega s of familie zijn steeds welkom. U kan ze afhalen of ze worden aan huis bezorgd! Alvast bedankt voor jullie erg gewaardeerde steun. ocmw milieu Lokaal Dienstencentrum - informatienamiddag Hernieuwenstraat WIELSBEKE - Tel.056/ Donderdag 29 november 2012 om 14 uur De werking van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek Iedereen die vindt dat hij de werking van het lokaal dienstencentrum niet of onvoldoende kent, is van harte welkom op deze informatienamiddag waar centrumleider Annick Willems een rondleiding geeft in het lokaal dienstencentrum en ondermeer volgende vragen beantwoordt: Waarom werd dit lokaal dienstencentrum opgericht? Wat zijn de openingsuren van het lokaal dienstencentrum? Wat is de thuiszorgfoon en mag iedereen bellen op het gratis nummer 0800/96 866? Hoe dikwijls worden informatienamiddagen georganiseerd? Waar vinden we algemene informatie van het lokaal dienstencentrum terug? Wat gebeurt er als het lokaal dienstencentrum ons niet kan helpen? Ik ben geïnteresseerd om te komen biljarten, petanquen, kaarten of een optreden bij te wonen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat is de seniorenweek? Ik ken een anderstalige. Kan hij/zij aan de cursus Nederlands voor anderstaligen deelnemen? Ik zou willen komen dansen. Is er voorkennis vereist? Hoeveel kost het om aan de cursus artistieke vorming deel te nemen? Ik zou de kinderen willen leren manillen. Wat moet ik daarvoor doen? Ik wil komen eten in het restaurant. Hoe lang vooraf moet ik reserveren? Kan er iemand samen met mij boodschappen doen? Mag iedereen gebruik maken van de wasserij? De vereniging waar ik deel van uitmaak zoekt een plaats om te vergaderen. Kan dit in het lokaal dienstencentrum? Hoe werkt de Minder Mobielen Centrale? Wat moet ik doen als ik wil gebruik maken van een personenalarmtoestel? Met welke centrale is dit toestel verbonden? Mag iedereen naar het kapsalon en pedicure komen? Wat doen het personeel en de vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum? Wat is de opdracht van de centrumraad en hoe is deze samengesteld? Wat is het verschil tussen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Bijzonder Comité Ouderenzorg? Is er een evolutie in het gebruik van hulp- en dienstverlening? Welke decreten zijn van toepassing op het lokaal dienstencentrum? Uiteraard krijgt u zelf ook de gelegenheid om vragen te stellen! Om praktische redenen vragen wij u om vooraf in te schrijven bij Annick Willems, centrumleider (tel.: 056/ ) Deze informatienamiddag is gratis en iedereen is van harte welkom! Seniorenweek 2012 MAANDAG 19 NOVEMBER 2012: 14u tot 18u: Klaaskoekenkaarting DINSDAG 20 NOVEMBER 2012: 14u: Optreden Marlijn & Paul Severs en koffietafel in sporthal Leieland te Ooigem WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012: 14u30 tot 16u30: Volksspelen en oliebollen DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012: 11u30 en 12u45: Wildmenu 14u30: Optreden The Oostro Brothers VRIJDAG 23 NOVEMBER 2012: 14u30: Optreden dansclub lokaal dienstencentrum Ter Lembeek en gratis tombola Meer info vindt u in de afzonderlijke folder 12 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 13

8 milieu ocmw sport & ontspanning Lokaal Dienstencentrum - TER LEMBEEK Hernieuwenstraat WIELSBEKE - Tel.056/ Computer voor senioren: Computergebruik voor beginners VOOR WIE? Bent u senior? Hebt u nog geen kennis van de computer? Bent u geïnteresseerd in een startcursus die u op een eenvoudige manier de computer leert kennen en gebruiken? Wenst u een uitleg in functie van de beginnende gebruiker? WANNEER? Van 5 februari 2013 tot eind juni 2013, de dinsdagvoormiddag. Op weg met Windows, Office en internet VOOR WIE? Voor de senioren die de cursus computergebruik voor beginners hebben gevolgd. WANNEER? Van 4 februari 2013 tot eind juni 2013, de maandagvoormiddag. MS Word (tekstverwerking) VOOR WIE? Voor de senioren die de cursussen computergebruik voor beginners en op weg met windows, office en internet hebben gevolgd. WANNEER? Van 4 februari 2013 tot eind juni 2013, de maandagvoormiddag. Cursus senioren leren kinderen manillen Elke maand leren senioren kinderen kaarten. Een actieve en leerrijke namiddag voor jong en oud. Senioren die zich geroepen voelen om de kinderen de kunst van het manillen aan te leren of die zelf willen leren kaarten kunnen zich steeds aanmelden bij: Annick Willems, centrumleider (tel.: 056/ ) De eerstkomende kaartnamiddag gaat door op: Woensdag 5 december Multimedia VOOR WIE? Voor de senioren die onderstaande cursussen hebben gevolgd: Computergebruik voor beginners Op weg met Windows, office en internet MS Word (tekstverwerking) Internet WANNEER? Van 6 februari 2013 tot eind juni 2013, de woensdagvoormiddag. Photoshop Elements 2 VOOR WIE? Voor de senioren die onderstaande cursussen hebben gevolgd: Computergebruik voor beginners Op weg met Windows, office en internet MS Word (tekstverwerking) Internet Multimedia Photoshop elements 1 WANNEER? Van 7 februari 2013 tot eind juni 2013, de donderdagvoormiddag. CONCREET VOOR ALLE CURSUSSEN Ongeveer 20 lessen, telkens van 9 uur tot 11u45. Per cursist wordt een computer voorzien, daardoor is het aantal inschrijvingen beperkt. VLUG REAGEREN IS DE BOODSCHAP! Prijs: 70,00 euro Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEPERKT! VRAGEN? INSCHRIJVEN? INTERESSE? Annick Willems, Centrumleider - 056/ Kaartclub de vrije manillers Kaartdata najaar 2012: Dinsdag 06 november Maandag 19 november (= Klaaskoekenkaarting) Dinsdag 11 december ocmw milieu Kort genoteerd uit de OCMW-raad ZITTING VAN 22 AUGUSTUS Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Dienstjaarrekening 2010 : kennisname & vaststelling 3. Aramark : voorstel prijsverhogingen bijverkopen : bespreking 4. Patrimonium : noodopvang Schoolstraat 50 : tariefbepaling luik energie 5. Patrimonium renovatie voetpaden Schoolstraat/Juliaan Claerhoutstraat : voorlopige oplevering 6. WZC Ter Lembeek : aankoop 21 hoog-laag bedden & 30 nachttafels : goedkeuring procedure, bestek en aanduiden kandidaten 7. WZC Ter Lembeek : aankoop 15 geriatrische zetels : goedkeuring procedure, bestek en aanduiden kandidaten 8. Seniorenweek 2012 : tariefbepaling inkom 9. Samenwerkingsovereenkomst Mijn Huis : goedkeuring 10. Doorgangs- en crisiswoningen : soort overeenkomst, huishoudelijk reglement, intern reglement, typeovereenkomst, begeleidingsplan, standaardformulier intake, standaardformulier plaatsbeschrijving : goedkeuring 11. Doorgangs- en crisiswoningen : tariefbepaling gezinswoning & studio bijdrage & luik energie-kost : goedkeuring 12. Aanstelling raadsman voor beroep tegen beslissing BCSD ZITTING VAN 27 SEPTEMBER Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. WZC dossier zorgregistratie en zorgoproepsysteem : gunning 3. WZC : erkenning WZC + kortverblijf : kennisname 4. Tariefaanpassing Aramark ten gevolge van mosselfestijn : goedkeuring 5. Erkenning Dienst voor logistieke hulp : kennisname 6. Overeenkomst dienst studietoelagen m.b.t. digitaal aangeven van een school- of studietoelage : goedkeuring 7. Aanvraag toelage MUG-heli : goedkeuring Inkomensgarantie voor ouderen OMSCHRIJVING De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe. VOORWAARDEN leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan. Organisatie: RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Adres: Zuidertoren, 1060 Brussel Tel: (contactcenter) (gratis telefoonnummer: maandag tot en met vrijdag van tot u. en van tot u.) Website: Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van tot u. en van tot u. AANVRAAG INFORMATIE Waar: - bij het gemeentebestuur - bij de Rijksdienst voor pensioenen Hoe: als u reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag. als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u zich aanbieden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Rijksdienst voor pensioenen als u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht. Bedrag: Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw bestaansmiddelen en bedraagt maximum: 943,61 euro voor wie alleen woont 623,07 euro voor wie samenwoont met één of meer andere personen (maandbedragen geldig vanaf 1 mei 2011) Meer informatie over de invloed van de bestaansmiddelen is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen Meebrengen: identiteitskaart 14 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 15

9 milieu milieu Het nieuw project De Wissel gelegen in de Stationstraat De voormalige gezinswoning van het gezin Lambrecht in de Stationstraat in Wielsbeke werd omgevormd tot een bouwproject met 5 woongelegenheden. De woongelegenheden zijn bestemd voor tijdelijke huisvesting onder de vorm van doorgangswoningen en crisiswoningen. Wij merken steeds vaker dat mensen niet direct op de privéhuurmarkt terecht kunnen voor het huren van een woning, studio of appartement om uiteenlopende redenen. Zo kan een echtscheiding, uithuiszetting, plotse daling van het inkomen aan de grond liggen van een probleem dat pas op middellange termijn kan opgelost worden. Daarnaast bestaan ook acute crisissituaties zoals een brand, instortingsgevaar, een gaslek, waardoor de woning al dan niet tijdelijk onbewoonbaar is. Het gemeentebestuur en OCMW van Wielsbeke werken sinds enkele jaren samen met de Huisvestingsdienst Regio Izegem (HRI) die een grote expertise heeft inzake huisvesting, woonbegeleiding, noodsituaties, en samen met hen kwam het project tot stand. Het OCMW van Wielsbeke beschikt momenteel reeds over 11 panden die gebruikt worden als doorgangswoning of crisiswoning. Enkele van deze panden zijn eigendom van OCMW Wielsbeke, anderen worden gehuurd voor korte of langere termijn. Door de stijgende vraag naar tijdelijk huisvesting en de vaststelling dat een aantal van de huidige woningen aan renovatie toe zijn werd er voor gekozen het bouwproject De Wissel op te starten. De naam De Wissel werd gekozen aangezien de woning een van de laatste restanten is van de vroegere stationsbuurt in Wielsbeke en omdat de naam verwijst naar de tijdelijkheid van het verblijf in het gebouw. Mensen staan vaak op een wissel in hun levensloop en vertrekken nadien naar een nieuwe thuis. Het project kwam mede tot stand door de gedeeltelijke financiering van de Nationale Loterij die een bedrag van euro schonk voor de renovatie en de uitrusting van het gebouw. Het gebouw werd onderverdeeld in 5 wooneenheden, nl. een gezinswoning als doorgangswoning op het gelijkvloers, 3 studio s op het eerste verdiep waaronder 1 studio gebruikt kan worden als crisiswoning en 2 als doorgangswoning. Op de zolderverdieping is tevens een ruim appartement met 3 slaapkamers ingericht als crisiswoning. Elke wooneenheid werd sober ingericht waarbij alle hedendaags comfort aanwezig is. Ze zijn bemeubeld met vast meubilair aangevuld met tweedehandsspullen uit kringloopcentra en van particulieren. Met de opstart van dit project hopen we tegemoet te komen aan de vraag naar tijdelijke huisvesting en kunnen we mensen tevens een degelijke woning aanbieden die voldoet aan de hedendaagse normen. GROENAFVAL: ophaling aan huis op vrijdag 30 november 2012 WAT KAN WORDEN MEEGEGEVEN MET DE OPHALING: SNOEIHOUT (PARTICULIERE HUISHOUDENS): Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw: Max. lengte: 1 meter Max. dikte van de takken: 10 cm KLEIN TUINAFVAL: Aanbieden in composteerbare zakken. Te koop in het gemeentehuis Per rol: 10 stuks voor 5 Per stuk: 0,50 Men mag de avond voordien (29 november 2012) het groenafval buiten leggen. Alle klachten dienen gemeld te worden op maandag na de ophaling. Contactpersoon: Magali Penninck, Milieuambtenaar Wielsbeke (056/ , Samen voor een Nette Regio We zijn goed bezig met z n allen. Maar het kan natuurlijk nog altijd beter. En het moet nog beter. Want met een kleine inspanning van ons allemaal zijn we binnenkort voorgoed verlost van rondslingerende peuken, klokhuizen, papiertjes, kauwgom en blikjes. En dat wil toch iedereen? Opruimen kost immers niet alleen veel geld, maar ook veel tijd en inzet. Zwerfvuil is bovendien voor veel burgers een bron van ontevredenheid. Mensen vinden het onaangenaam om in een vuile straat rond te lopen. Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei zwerfvuil op de grond? Jammer genoeg blijven we ondanks alle inspanningen zwerfvuil zien in de straten. Ook sluikstorten komen regelmatig voor. Kledij- en textielinzameling Kwaliteitsvolle tweedehandskledij is één van de belangrijkste producten die verkocht worden in de kringloopwinkels. In Wielsbeke wordt textiel ingezameld via huis-aan huisophaling, straatcontainers en containerpark. Er wordt 2 maal per jaar textiel huis-aan-huis opgehaald door de Kringloopwinkel. Op 6 december 2012 vindt de volgende huis aan huisinzameling van textiel plaats. Je ontvangt één week voor de ophaling een gele textielzak bij de reclamefolders. Voor extra zakken kan je terecht op het gemeentehuis. WELK TEXTIEL KUN JE KWIJT? Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen, draagbaar schoeisel, lederwaren, steeds in dichtgebonden plastic zak. MAG ZEKER NIET IN DE OPHAALZAK: Bevuilde kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding, ander afval, Om onbekende redenen zijn glasbollen dikwijls aantrekpleisters voor andere soorten afval dan glas. Samen met jullie wil Imog hier kom af mee maken. Daarvoor zijn we op zoek naar glasbolpeters- en meters en (voor diegenen die nog verder willen gaan) afvalmeesters. Zo n peter of meter houdt een oogje in het zeil bij een glasbol in zijn buurt en helpt mee om de omgeving rondom de glasbol netjes te houden. Wil je nog meer doen? En zorgen voor een echte nette straat of buurt? Dan is de opleiding tot afvalmeesters misschien wel iets voor jou! Spreekt het je aan om zelf ook actief mee te werken aan een nette buurt? Lees dan verder hoe je afvalmeester of glasbolpeter/meter kan worden. GEZOCHT: Meter en peters voor elke glasbol Imog is op zoek naar glasbolpeters- en meters. Zij zorgen voor 1 glasbol in de buurt van hun woning, door: zwerfvuil op te ruimen vlakbij de glasbol, sluikstorten meteen te melden op een centraal telefoonnummer of te melden indien de glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk. Dankzij de glasbolpeters- en meters wordt sneller de juiste persoon verwittigd en ziet de glasbol er altijd netjes uit. De peters en meters krijgen materiaal van Imog om het zwerfvuil op te ruimen en andere ondersteuning indien nodig. Om alles in goede banen te leiden en om de peters en meters de kans te geven elkaar te leren kennen, organiseert Imog een info-moment op dinsdag 13 november 2012 in de kantoren van Imog, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de opleiding via of 0800/ GEZOCHT: Afvalmeesters Een nette straat, een nette buurt is het werk van iedereen. Buurtbewoners kunnen meehelpen om hun eigen buurt net te houden. Want jij ziet het best wat er in jouw eigen buurt gebeurt. Hiervoor gaat IMOG op zoek naar afvalmeesters. De afvalmeester is een inwoner van de buurt en de ogen en oren van de buurt. Hij of zij vormt een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval. De afvalmeester ruimt (eventueel samen met andere buurtbewoners) geregeld zwerfvuil op in zijn straat of buurt. Hiervoor krijgt hij/zij materiaal van Imog en een financiële aanmoediging. De afvalmeester adviseert ook buurtbewoners hoe ze afval kunnen vermijden en hoe ze beter kunnen sorteren. Verder is de afvalmeester ook een doorgeefluik van vragen, opmerkingen e.d. naar het gemeentebestuur. Door afvalmeester te worden kan je een positief verschil maken voor je eigen buurt. Je krijgt voldoening van je omgeving en het is fijn om zelf werk te maken van een nette buurt. Omdat informatie en kennis noodzakelijk is en om de afvalmeesters de kans te geven elkaar te leren kennen, organiseert Imog een opleiding van 2 avonden op 22 en 26 november 2012 in de kantoren van Imog, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke. Er wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de opleiding via of 0800/ gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 17

10 Aanplant geboortebos zondag 18/11/2012 milieu Op zondag 18 november 2012 is het weer zover, dan slaan het gemeentebestuur van Wielsbeke en de Gezinsbond opnieuw de handen in elkaar voor de aanplant van een geboortedreef. Dit jaar zal dit gebeuren in de Bossenstraat. Alle ouders van de geborenen tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 krijgen via de gezinsbond een uitnodiging voor de aanplant van een geboorteboom. Vanaf 10u00 kunnen de mensen een geboorteboom planten. Laarzen en een spade komen daarbij handig van pas. Parkeerruimte is voorzien op de terreinen van AC Diamonds, Breestraat 16 te Wielsbeke. Meer info over dit initiatief kunt u verkrijgen via of op Neem gratis deel aan de groepsaankoop Groene Stroom! SAMEN NAAR GOEDKOPERE EN GROENE ENERGIE De provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom. De provincie wil daarmee meer mensen de stap laten zetten naar milieuvriendelijke en uiteraard ook goedkopere energie. Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt. De groepsaankoop wordt stap voor stap begeleid door de firma ichoosr die via een online veiling, alle deelnemers zal aanbieden aan de geïnteresseerde energieleveranciers. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod en kan er, na akkoord, ook effectief worden overgestapt naar een energiecontract van 100 % groene stroom. De prijzen die worden aangeboden zullen geldig zijn voor één jaar. Deelnemers kunnen ook kiezen voor gecombineerd leveringscontract voor groene elektriciteit én aardgas. Infoloket gemeente: Sociaal Huis (Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke) Ma t.e.m. Vrij: 8u-12u BRENG ZEKER JE LAATSTE AFREKENINGSFACTUUR MEE! Belangrijke data: 1 november 2012: start inschrijvingen via de website of gemeentelijk infoloket (Sociaal Huis). Infoavond gemeente: 7 december 2012 om 20u in Den Aert nog tot 5 februari 2013: inschrijven via de website 6 februari 2013: online te volgen veiling voor 18 maart 2013: elke deelnemer beslist al dan niet in te gaan op het voorstel. De datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september Meer info: ichoosr: of (via West-Vlaanderen) lokale politie Midow Midow informeert over lopende of op stapel staande campagnes Midow wil de lezers van de gemeentelijke infokrant langs deze weg informeren over de campagne voor de fietsverlichting en de komende BOB-eindejaarcampagne en de service toezicht woningen vakantiegangers. PROVINCIALE FIETSVERLICHTINGSCAMPAGNE VEILIG FIETSEN HANG HET BEEST NIET UIT IN HET VERKEER Deze provinciale campagne welke in hoofdzaak is toegespitst op fietsers tussen 12 en 18 jaar is aan haar tiende editie toe. Ze is verdeeld in een preventieve fase (15/10-16/11) en een repressieve fase (17/11 tot 15/02/2013). Tijdens de preventieve fase verleent Midow zijn medewerking voor fietscontroles in diverse scholen. Tijdens de repressieve fase posteert de politie zich op wegen waar heel wat schoolfietsverkeer is maar ook woon-werkverkeer. Midow vindt het belangrijk dat iedere fietser goed verlicht rondrijdt en breidt dan ook de campagne uit naar elke fietser. EINDEJAARSCAMPAGNE BOB Zoals elk jaar is er ook dit jaar een eindejaarcampagne tegen rijden onder invloed. Het communicatieluik van deze campagne start op 26 november en loopt tot 09 januari Nieuw dit jaar is dat de controleperiode voor de politie iets later start, namelijk op 14 december, maar ook loopt tot eind januari Resultaten van vorige jaren wijzen namelijk uit dat er in de januarimaand heel wat meer bestuurders onder invloed rijden dan in december. Dit heeft onder meer te maken met het pakkanseffect dat weg ebt naarmate de campagne vordert, maar ook met de vele recepties allerhande welke plaatsvinden in de eerste maand van het nieuwe jaar. Vorig jaar heeft Midow ruim 850 ademtesten afgenomen. Voor dit jaar wordt eenzelfde streefcijfer vooropgesteld. TOEZICHT WONING VAKANTIEGANGERS Alhoewel Midow deze service het ganse jaar door aanbiedt, is het in verlofperiodes wel drukker wat het aantal aanvragen betreft. We ondervinden echter dat een aantal mensen nog steeds niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Gezien Midow vaststelt dat er zich elk jaar in de winterperiode een verhoging manifesteert van het aantal woninginbraken, blijft het nuttig om weten dat men bij een langere afwezigheid hiervan kan gebruik maken. jeugd STOOK SLIM EIGEN HAARD IS GOUD WAARD. MAAR ALS JE DIE OPEN HAARD, INBOUWHAARD OF HOUTKA- CHEL VERKEERD GEBRUIKT, LOOPT JE GEZONDHEID GEVAAR. SPEEL OP VEILIG EN STOOK SLIM! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is een fabeltje. De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes. Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen. Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal. Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil. Stook liever niet op mistige, windstille dagen of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund. Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging. Meer info en tips? Surf naar 18 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 19

11 KAJ Ooigem jeugd Wij van KAJ zijn geïnteresseerd in jou! Samen met een hele bende leden beleven we de tijd van ons leven! En jij kan ons daarmee helpen! En wat zoek jij? Zoek jij een lokaal om je in te amuseren? Een zetel om eens in door te zakken? Een plaats om eens goed stoom af te laten? In KAJ doen we samen ons goesting; iedereen wordt aanvaard. En we spelen leuke spelletjes waarbij we soms vuil worden, maar dat is natuurlijk geen probleem. Zolang we ons maar amuseren! In de KAJ vind je altijd wel iemand die jou toont wat kajotteren is. Chocolade kaarting Chiro JaTTeToeT Daar zijn we dan weer met onze jaarlijkse chocolade kaarting! Kom allen daarheen! Ambiance en sfeer verzekerd in deze kaarting. Breng je ouders mee, je vrienden van het werk of school, je oma en opa, een verdwaalde wandelaar, iedereen mag komen! PRAKTISCH: WAAR VINDT DE KAARTING PLAATS? In OC Leieland aan de Guido Gezellestraat (naast de sporthal). WANNEER KAN IK KOMEN? Vrijdag 9 november vanaf 19 uur Zaterdag 10 november vanaf 19 uur Zondag 11 november van 9 uur tot 13 uur WAT VALT ER ALLEMAAL TE BELEVEN? Je kan er eerst en vooral kaarten natuurlijk! Het gaat om het kaartspel manillen (zoals men in de volksmond zegt). Je bent met 4 spelers om te manillen en iedere speler moet een chocoladekaarting kaart betalen om 1 spel te kunnen spelen. De prijs voor 1 kaart bedraagt 1,5 en als je 4 kaarten in één keer Sinterklaas komt op bezoek! van 29 november tot en met 5 december Studentenclub Moeder Methala helpt ook dit jaar graag met de agenda van Sinterklaas en Zwarte Piet! Wilt U de Heilige man en zijn trouwe knecht op bezoek? Dan hebben wij goed nieuws! De Sint heeft namelijk zijn agenda vrijgehouden van 29 november tot en met 5 december, speciaal voor jullie! Hij voorziet ook voor ieder kind een onvergetelijk bezoek en een zak snoep! Vliegensvlug een afspraak maken? Het kan! Bel als de bliksem naar onderstaand nummer en leg NU vast! Op weekdagen doet de Sint bezoeken vanaf 18u, in het weekend vanaf 14u. Bel voor meer info naar KAJ Ooigem is een jongerenbeweging voor meisjes en jongens vanaf 12 jaar. Onze activiteiten gaan door om de twee weken op vrijdagavond van 19u30 tot 21u30 in het Oud Gemeentehuis in Ooigem op de markt (tegenover de kerk). Voor de eerstkomende activiteit of meer info surf naar of bel naar 0499/ (Sandrine Meulebrouck). koopt bedraagt het maar 5. De winnaars kunnen na het spel hun kaarten inruilen voor chocolade. Maar dat is niet alles! Je kan altijd aan onze fameuze tombola meedoen waar je kans maakt op heel wat mooie prijzen voor groot of klein! Voor de kleineren onder ons is er ook een Nintendo Wii waar zij uren speelplezier mee zullen hebben. Kun je niet kaarten of met een Wii spelen? Dan kan je nog altijd binnenspringen om iets te drinken aan onze bar. De leiders van Chiro JaTTeToeT zullen je met de glimlach bedienen! Dus twijfel er niet over en kom gerust naar onze chocoladekaarting! Tot dan! Pannenkoekenactie Chiro Aktivo November komt eraan en niets dat dan beter smaakt dan een overheerlijke pannenkoek tijdens die koude wintermaanden. Gelukkig is er Chiro Aktivo die dit jaar al voor de 16de maal pannenkoeken verkoopt! De actie van dit jaar loopt van 14 oktober tot 25 november. In Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke gaan we ook van deur tot deur op 3 en 10 november. Eén pak pannenkoeken (1 kg) kost slechts 5 en de pannenkoeken kunnen ook eenmalig ingevroren worden. Bestellen kan door de leden en leiders van Chiro Aktivo aan te spreken maar is ook telefonisch (0476/ ), via onze website of via mail com) mogelijk. WAAR? Lokaal naschoolse opvang - Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve Ingang links naast sporthal VOOR WIE? De gemeentelijke kleuteropvang opent de deuren voor alle kleuters van 2,5 t.e.m. 6 jaar. Tijdens de krokus- en kerstvakantie ontvangen wij alle kinderen tot 12 jaar (de speelpleinwerking is gesloten tijdens krokus- en kerstvakantie) WANNEER? Telkens van maandag tot vrijdag, van 7u tot 18u. Herfstvakantie: van maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november! t Kapoentje is gesloten op 1 november Kerstvakantie: van maandag 24 december t.e.m. vrijdag 28 december van maandag 31 december t.e.m. vrijdag 4 januari! Op 24 en 31 december sluit t Kapoentje om 14u.! t Kapoentje is gesloten op 25 december en 1 januari MOET IK IETS MEEBRENGEN? Voorzie aangepaste kledij voor uw kinderen: speelkledij die vuil mag worden, regenjas, aangepaste schoenen... Gelieve uw kleuter ook reservekledij mee te geven zodat wij ongelukjes vlot kunnen oplossen... Tip: genaamtekende kledij gaat minder snel verloren. Waardevolle voorwerpen en persoonlijk speelgoed horen niet thuis in de kleuteropvang. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal. jeugd Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE - Kerstvakantie 2012 Meer info tijdens de opvang: GSM 0471/ e kind vanaf 2 e kind Volle dag u - 18u (incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag u - 12u (incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal u 13u (incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag u 18u (incl. drank en vieruurtje) Afhaling later dan 18u: 2.50 per begonnen kwartier Na de vakantie ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. In 2014 krijgt u van ons het fiscaal attest toegestuurd. MAALTIJDEN EN TUSSENDOORTJES s Middags krijgen onze kleuters soep en een warme maaltijd. We blijven hiervoor ter plaatse, de refter van de school is uitgerust met al het nodige materiaal. In de loop van de voormiddag krijgen de kleuters van ons een koek als tussendoortje. s Namiddags voorzien wij een boterham als vieruurtje. Wij bestellen dagelijks om 9u de maaltijden. Gelieve uw kind dus zeker voor 9u naar de opvang te brengen. INSCHRIJVEN: Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen voorinschrijvingen en er is geen plaatsbeperking. HANDIG OM TE WETEN: Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald (oma, vrienden, babysit,...), weten wij dit graag bij aanvang van de dag. Verloren voorwerpen worden na de vakantie verzameld op de jeugddienst. INSCHRIJVINGSSTROOK KLEUTEROPVANG / SPEELPLEINWERKING Gelieve deze strook ingevuld mee te brengen wanneer uw kind voor de eerste keer naar t Kapoentje / t Ravotterke komt of wanneer er gegevens veranderd zijn. Gelieve a.u.b. een klever van de mutualiteit bij de ingevulde inschrijvingsstrook te voegen Naam + Voornaam + geboortedatum: Adres: Naam mama en papa: Tel. : Gsm nr. mama en papa : Telefoon werk mama en papa: Naam huisdokter: Tel. huisdokter: Medische gegevens / opmerkingen: Soms worden er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties. Indien u dit niet wenst, gelieve dan dit bolletje aan te kruisen: Heb je nog vragen, of wil je de folders voortaan ook via mail ontvangen, dan kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, tel: 056/ U vindt de jeugddienst in t Speelhuisje, Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke) T. 056/ gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 21

12 milieu sport & ontspanning sport & ontspanning gemeentelijke infokrant november - december 23

13 Kampioenenhulde 2012 milieu sport & ontspanning Het gemeentebestuur houdt eraan, op voorstel van de Sportraad, de huldiging van de sportlaureaat, de sportman, de sportvrouw, de sportverdiensten en de sportkampioenen 2012 te laten plaats vinden op vrijdag 30 november 2012 om 20u00 in OC Leieland, Guido Gezellestraat 55b te Wielsbeke/Ooigem. De presentatie van deze kampioenenhulde wordt sinds vorig jaar verzorgd door Stefaan Lammens. Stefaan is als Vlaams sportanker bij de VRT sinds 2000 te zien op het TV-scherm als sportpresentator. West-Vlaamse, Vlaamse of Belgische kampioenen, kunnen hun gegevens nog tot en met 12/11/2012 doorgeven aan de Wielsbeekse sportraad, t.a.v. Steven Lefebvre, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke: Het gemeentebestuur en de Wielsbeekse Sportraad wensen allen van harte proficiat met de behaalde onderscheidingen. Interscholen veldloop Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Wielsbeekse sportdienst een veldloop in domein Hernieuwenburg waar alle Wielsbeekse lagere schoolkinderen zich kunnen meten met hun leeftijdsgenoten. Dit jaar vond de wedstrijd plaats op woensdag 13 september. Alle foto s vindt u terug op de gemeentelijke website > sport. Wintertraining base- en softballclub Pitbulls Hiernaast in de tabel zie je per leeftijd wanneer de trainingen beginnen in het winterseizoen. Dat is het ideale moment om in te stappen en de sport aan te leren. Peanuts trainen het ganse jaar door met uitzonderingen van de schoolvakanties. Pupillen en miniemen trainen ook iedere woensdag in sporthal Hernieuwenburg van Wielsbeke. Bij peanuts, pupillen, miniemen en slowpitch en recreanten wordt er gemengd gespeeld. Zowel meisjes als jongens zijn van harte welkom. Na een maand van trainen kan er definitief ingeschreven worden, er is dus ruim mogelijkheid om het eerst eens te proberen. Iedereen is welkom, van jongens, meisjes van jong tot oud. AANDACHT: op 24 en 25 november gaat onze jaarlijkse mosselsouper door in Vogelsang. Kaarten te verkrijgen bij de leden of bij Dank je op voorhand. bibliotheek VAKANTIEDAGEN BIBLIOTHEKEN NAJAAR 2012: Verlengd weekend Allerheiligen: van donderdag, 1 november tot en met zondag, 4 november 2012 Eindejaarsvakantie: - van maandag, 24 december (kerstavond) t.e.m. woensdag, 26 december (2de kerstdag) van maandag, 31 december (oudejaarsavond) t.e.m. woensdag, 2 januari 2013 Bibnieuwtjes op onze facebookpagina: Ook wie geen profiel op facebook heeft, kan deze pagina raadplegen. Groep Leeftijd Startdatum Uur Sporthal Peanuts Pupillen Miniemen Softball Dames Slowpitch Baseball heren Recreanten Openbare Bibliotheek Wielsbeke 5 tot 7 jaar 8 tot 10 jaar 11 tot 14 jaar Vanaf 14 jaar Vanaf 15 jaar Vanaf 16 jaar Vanaf 16 jaar Op zoek naar inspiratie? Onze hoofdbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie kookboeken! Vrijdag 5 oktober Zaterdag 5 januari Zaterdag 5 januari Zondag 6 januari Zondag 6 januari Zondag 6 januari Zondag 6 januari 17u-18u 12u-13u30 8u30-10u 11u- 13u 13u- 15u 13u- 15u 13u- 15u Leieland Ooigem Leieland Ooigem Leieland Ooigem Vlashaard St-B-V Vlashaard St-B-V Leieland Ooigem Vlashaard St-B-V Molenstraat WIELSBEKE Tel.056/ Week van de smaak van 15 tot 25 november cultuur Programmatie OC Leieland 2013 vrijdag 1 februari 2013 DE MENS DE MENS WORDT 20! (OPGELET: VOORSTELLING IN CC DE SCHAKEL TE WAREGEM) De Mens is een Belgische rockgroep die vooral Nederlandstalige nummers brengt. De groep bestaat uit 3 leden: Frank Vander Linden (zang en gitaar) - Michel De Coster (bas) - Dirk Jans (drum en zang) De Mens ontstond in 1992 toen ze hun debuutsingle Dit is mijn huis uitbrachten. Meteen daarna brachten ze de cd De Mens uit, met liedjes als Irene en Jeroen Brouwers (schrijft een boek). Deze cd had succes, net als de volgende, Ik wil meer met onder meer Lachen en mooi zijn, Zij zit daar en ik zit hier. Volgend seizoen viert De Mens zijn 20 jaar met een exclusieve tournee. Prijs: 18 / 16 (korting voor -26-jarigen en 60-plussers) zaterdag 30 maart 2013 HET ZESDE METAAL - PLOEGSTEERT Soms ontdek je heel onverwacht een groep of een artiest, waarbij je eerst heimelijk trots bent dat jij een van de ingewijde fans bent, maar waarvan je tegelijk de naam van de daken wilt schreeuwen. Wie de theatervoorstelling Maanziek heeft gezien, herkent dat gevoel. Daarin gaf Wannes Cappelle, aan de zijde van Wouter Deprez, een ontwapenende inkijk in de poëtische en melodische pracht waarvan zijn liedjes bol staan. Het eerste album van Cappelles groep Het Zesde Metaal (Akattemets) werd niet voor niets door Focus Knack tot meest onderschatte plaat van 2008 gebombardeerd. Bijna vier jaar later heeft Het Zesde Metaal een vervolg aan dat straffe debuut gebreid. En Cappelle heeft zijn unieke stijl niet verloochend. Integendeel, op Ploegsteert graaft hij nóg dieper in hart en hoofd, zowel bij zichzelf als bij zijn publiek. En met zijn schier onuitputtelijke arsenaal aan dichterlijke vondsten zorgt Cappelle ervoor dat een glimlach uiteindelijk altijd de bovenhand haalt. Voor de theatertournee van Ploegsteert zijn de liedjes van Het Zesde Metaal speciaal gearrangeerd voor Tom Roelofs viool, altviool, cello en contrabas. De guest appearance van Cappelles artistieke soulmate Roos Rebergen (frontvrouw van de succesvolle Nederlandse band Roosbeef) maakt de ontdekkingstocht nog opwindender. Het album Ploegsteert werd gereleased in februari 2012 en werd lovend ontvangen door de muziekpers. Begin februari was Het Zesde Metaal te gast in De Laatste Show. Prijs: 12 / 10 (korting voor -26-jarigen en 60-plussers) donderdag 11 april 2013 HET PRETHUIS VAN KWOAD NOR ERGER MET O.A. KARIN TANGHE, MAAIKE CAFMEYER EN PETER BULCKAEN VZW Het Prethuis is een nieuw jong initiatief dat als doelstelling heeft kwalitatieve producties te brengen voor een breed publiek. Het Prethuis start met een komedie in het onvervalst Westvlaams. Een unicum als je weet dat het op de planken wordt gebracht door een professionele West-Vlaamse TOP-cast. Stephan Vanfleteren De actie speelt zich af ten huize van Franky en Jenny Dendooven. Op het eerste gezicht een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer een kersverse buurman Etienne Verplancke op een nogal onchristelijk uur bij zijn nieuwe buren aanbelt. Hij doet een ontdekking die niet zonder gevolgen blijkt. De misverstanden stapelen zich op en het gaat Van kwoad nor erger. Tot op een bepaald moment de situatie niet meer te overzien is. Van kwoad nor erger is een situatiekomedie pur-sang. Hilarische toestanden, een avondje puur amusement en dat in het sappig West-Vlaams met een cast om U tegen te zeggen. Peter Bulckaen, Maaike Cafmeyer, Karin Tanghe, Anne Denolf en Jeroen Maes laten zich van hun meest komische kant zien en staan te popelen om u een heerlijke avond te bezorgen. Prijs: 12 / 10 (korting voor -26-jarigen en 60-plussers) 24 gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 25

14 cultuur De Koninklijke Harmonie Steeds Beter uit Sint-Baafs-Vijve bestaat dit jaar 60 jaar. In 1952 werd de (toen nog) fanfare opgericht en groeide uit, tot op heden 2012, tot een harmonie met 57 leden. Op basis van ervaring, werkkracht, gedrevenheid en muzikale kennis werd de harmonie uitgebouwd tot een volwaardige vereniging van onze gemeente. Hopelijk kunnen wij tegen eind 2012 onze vereniging uitbreiden tot 60 leden, dat zou het feestjaar prachtig afronden. Nieuws en activiteiten zijn de harmonie niet vreemd. NIEUWS 1. Steeds Beter heeft een nieuw logo. Het nieuwe logo van de harmonie oogt fris en modern boven de sky-line van Sint-Baafs- Vijve. We willen daarmee aantonen dat we een muziekvereniging zijn waar de gemeente kan op rekenen, en dat de harmonie een ideale plaats is om als jeugdige muzikant uit te groeien tot een ervaren groepsspeler. 2. Vanaf maart 2012 werd Patricia Messiaen als voorzitter aangesteld en benoemd. Patricia is reeds 30 jaar lid van de harmonie en samen met haar man en 3 zonen een vaste waarde in onze harmonie. 3. Onze grote dank gaat uit naar onze vroegere voorzitter Frans Deleersnijder die vanaf december 2011 beslist heeft om het rustig aan te doen. Frans, die nu tot ere-voorzitter benoemd is, was 49 jaar lang de gedreven kracht achter onze harmonie. Vroeg of laat, tijd of geen tijd, onze ere-voorzitter Frans Deleersnijder bood een luisterend oor en stond de harmonie bij met raad en daad. Frans, bedankt vanuit de ganse harmonie. 4. Kerstconcert woensdag 26 december 2012 om in de St.Bavo Kerk te Sint-Baafs-Vijve. AFSPRAAK OP TWEEDE KERSTDAG MET DE KONINKLIJKE HARMONIE STEEDS BETER Sint-Baafs-Vijve kent twee zekerheden in het najaar: de hondenzwemming over de oude Leie en een sfeervol kerstconcert in de Sint-Bavokerk door de harmonie Steeds Beter op tweede kerstdag. Zo zal het dit jaar niet anders zijn. De harmonie die dit jaar haar 60 jarig bestaan viert, zal ook dit jaar voor een sfeervolle muzikale avond zorgen. Zoals ieder jaar is er ook een gast op dit concert. Het koor Cantalys olv Jozef Maddens en Walter Vandorpe, zal met haar liederen eveneens voor de kerstsfeer zorgen. Het samenbrengen van de klanken van de harmonie en het koor zal onmiddellijk een warme gezelligheid onder de luisteraars brengen. Vele trouwe concertgangers zullen ook blij zijn dat de Tieltse tenor Stefaan Vandenbroucke opnieuw zijn stem zal laten horen, zowel bij het koor als bij de harmonie. Noteer tweede kerst dus alvast in je agenda, het is een ideale avond om gezellig met een buur, kennis of familielid kerst nog eventjes langer te laten duren. TOT 26 DECEMBER IN DE SINT-BAVOKERK, OM 19.30UUR SINT-BAAFS-VIJVE - DE KONINKLIJKE HARMONIE STEEDS BETER INKOM: 7 euro + consumptie inbegrepen kinderen -12 jaar gratis GASTOPTREDEN: koor Cantalys Wielsbeke en zanger Stefaan Vandenbroecke cultuur Leiesprokkels Jaarboek - voorstelling 60 jaar Koninklijke Harmonie Steeds Beter Op zondag 7 oktober 2012 werd het nieuwe heemkundige Leiesprokkels-Jaarboek van de Juliaan Claerhout-kring uit Wielsbeke voorgesteld aan zo n 150 geïnteresseerden. Met zijn 625 exemplaren (en 450 verkochte exemplaren) betekent het vernieuwde jaarboek opnieuw een schot in de roos van de verjongde heemkring. Voorzitter Monique Claerhout omschreef het jaarboek als volgt: Niet het zoveelste glamourmagazine, maar een voortreffelijk uitgekiend naslagwerk, dat zich hoofdzakelijk richt tot iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Groot-Wielsbeke. We blijven streven naar aandacht voor kwaliteit, respect voor het verleden en oog voor originaliteit. Dit laatste komt ook tot uiting met een nieuw ontwerp voor de buitenkaft. Enkele aanpassingen drongen zich op wat de lay-out betreft, een nieuw logo werd met zorg ontwikkeld, ontworpen door de jonge grafische vormgever Benjamin Wemel, talent van eigen bodem. Dit resulteert in een frisse uitstraling. Na dertig jaar werking konden we wel een facelift gebruiken. De vernieuwing en opfrissing van de Juliaan Claerhout-kring werden ook gebruikt als praktijkvoorbeeld voor andere heemkringen: We hebben de laatste jaren moeite gedaan om onze vereniging te profileren op het vlak van de (West-)Vlaamse Heemkunde, niet onverdienstelijk door onze jonge ondervoorzitter Bert De Smet, die ook nationaal de werkgroep jongeren en heemkunde trekt. Onze heemkring was zo nationaal praktijkvoorbeeld voor een intergenerationeel bestuur tijdens de studiedag Heemkunde Actueel en diende als insteek voor een vormingsartikel in Bladwijzer van Heemkunde Vlaanderen. Ik meen dat we trots mogen zijn op datgene wat we intussen bereikten: een hedendaagse uitstraling, positieve klanken in de wereld van de lokale heemkunde, vooruitstrevende medewerkers en een steeds grotere bereikbaarheid via moderne kanalen zoals , blog, facebook en zelfs twitter, zo zei voorzitter Monique Claerhout tijdens haar voorwoord. Burgemeester Jan Stevens kreeg het eerste exemplaar van redactieverantwoordelijke Michaël Delange. De burgemeester hield een lofrede voor het vele vernieuwende werk van de heemkring en motiveerde de vrijwilligers om blijvend werk te maken van de studie van de geschiedenis van Groot-Wielsbeke, ook met de uitbouw van een archief- en documentatieruimte die de gemeente Wielsbeke sinds kort beschikbaar heeft gemaakt voor de heemkring. Tot slot gaf hij ook nog een vrijblijvende tip mee om in het volgende jaarboek ook eens de geschiedenis van de met uitsterven bedreigde vinkensport in Wielsbeke onder de loep te nemen. Ondervoorzitter Bert De Smet brak tot slot in zijn dankwoord nog een lans voor het vrijwilligerswerk: Als eerste wil ik alle auteurs, vaak losse medewerkers, ontzettend danken voor hun schrijfijver, voor hun noeste arbeid om ons Leiesprokkels-Jaarboek te vullen met waardevolle artikels met een zeer diverse insteek. Maar ook iedereen die fotomateriaal of andere illustraties uitleende voor ons jaarboek verdient onze waardering. Dankzij jullie vrijwillige medewerking kunnen we elke twee jaar een prachtig heemkundig jaarboek uitgeven. Geen evidentie in tijden waarin het vrijwilligerswerk steeds meer onder druk komt te staan. Het doet mij dan ook veel plezier dat we bij de Juliaan Claerhout-kring steeds kunnen rekenen op flink wat vrijwilligers. Afrondend bedankte hij ook nog alle sponsors en de gemeente Wielsbeke die een oplage van 100 jaarboeken afnam om als relatiegeschenk te gebruiken. Een mooie waardering voor het werk van de heemkring. Tijdens de receptie werd 450 euro opgehaald om de archief- en documentatieruimte van de Juliaan Claerhout-kring in te richten. Veel dank aan de mensen die dat toekomstige project ook steunden. Meer info over de Juliaan Claerhout-kring of Leiesprokkels vindt u via Mailen kan via Hierbij vindt u een foto van het redactieteam van Leiesprokkels-Jaarboek (vlnr: Reinhilde Verschooren, Bert De Smet, Griet Claerhout, Michaël Delange en Monique Claerhout; Carlos Pauwels). Met vriendelijke groeten, INLICHTINGEN: PR: Delange Hans Vlasstraat 42, 8710 Sint-Baafs-Vijve Tel 056/ Monique Claerhout (voorzitter) Bert De Smet (ondervoorzitter) Michaël Delange (redactieverantwoordelijke) namens de Juliaan Claerhout-kring JULIAAN CLAERHOUT-KRING heemkundig genootschap Wielsbeke, Ooigem & Sint-Baafs-Vijve uitgever van Leiesprokkels-Jaarboeken & fotoboekjes mijn dorp gemeentelijke infokrant november - december gemeentelijke infokrant november - december 27

15 cultuur Andre Demedtsweekend 3-4 november 2012 In 2012 is schrijver-cultuurpromotor André Demedts ( ) en ereburger van Sint-Baafs-Vijve 20 jaar overleden. Naar aanleiding daarvan organiseren enkele jonge vrijwilligers een heus André Demedtsjaar. Op het programma staan flink wat activiteiten en publicaties, die de schrijver-dichter en Bekende Vlaming avant la lettre op een frisse en eigentijdse manier belichten. Hoogtepunt van het André Demedtsjaar 2012 is het André Demedtsweekend van 3-4 november 2012, met een grote variatie aan activiteiten. PROGRAMMA Zaterdag 3 november 2012 Demedts doorgelicht: exclusief panelgesprek rond de figuur André Demedts met Jozef Deleu (Ons Erfdeel/Het Liegend Konijn), auteur Patrick Lateur, literair recensent Jooris Van Hulle en Frans-Vlaming Jacques Fermaut (17 uur, Sint-Bavokerk) André Demedts 2.0: nieuw luik aan het André Demedtsmuseum met een 70-tal tv- en een 20-tal radiofragmenten van, met en over Demedts die worden ontsloten via een audiovisuele en interactieve touchscreen (18.30 uur, André Demedtshuis) 5 voor 8. Kunst rond Demedts: unieke tentoonstelling rond leven en werk van André Demedts door 25 jonge en minder jonge en bekende en minder bekende kunstenaars (18.30 uur, André Demedtshuis) Zondag 4 november 2012 Herdenkingsmis & bloemenhulde (9 uur, Sint-Bavokerk & kerkhof) Wandelen in de voetsporen van André Demedts: erfgoedtocht met opening nieuwe permanente infopanelen André Demedtspad, door de Wielsbeekse Erfgoedwerkgroep met zoektocht. Eerste prijs is een weekend Frans-Vlaanderen (10.15 uur, O.C. Den Aert) Koffieconcert Wouter Vercruysse: prachtig klassiek concert (17 uur, Sint-Bavokerk) Het André Demedtsweekend is een organisatie van vzw André Demedtshuis en Werkgroep Demedtsmuseum in het kader van het André Demedtsjaar I.s.m. Erfgoedwerkgroep Wielsbeke, Juliaan Claerhoutkring, Davidsfonds Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, Davidsfonds Ooigem, provincie West-Vlaanderen, gemeente Wielsbeke, gemeente Dentergem, VRT, Rijksarchief Kortrijk. Alle info over het André Demedtsweekend via com/andredemedts, Je kan het André Demedtsjaar ook volgen via ADemedts. Je kan ook contact opnemen via 056/ of Multiculturele werkgroep cultuur Ook dit jaar was de multiculturele werkgroep aanwezig op de avondmarkt van de Wielsbeekse Feesten. Daar kon er geproefd worden van lekkere internationale gerechten: Portugees, Russisch, Tibetaans en Marokkaans! Maar er was meer: dit jaar stond Indië in de kijker met een leuke modeshow. Hieronder een verslagje van twee enthousiaste medewerksters: Margot en Tine Lavent: Wielsbeekse meisjes in een Indisch kleedje Het begon allemaal toen we bij Hina op bezoek mochten om kleedjes te passen voor een modeshow op de Wielsbeekse feesten. Althans, dat was wat we dachten. Al snel bleek immers dat deze kleedjes sari s waren: het bekendste door vrouwen gedragen kledingstuk in India. We mochten er elk één kiezen uit Hina s feeërieke collectie. Niet alleen zorgden de sari s ervoor dat we ons als echte prinsessen waanden, ook voelden we ons door Hina s hartelijke gastvrijheid meteen thuis. Samen met de andere meisjes de pasjes onder de deskundige begeleiding van Hina inoefenen op de Indische versie van Pretty Woman ging gepaard met heel wat gegiechel. Vooral Hina had het moeilijk om haar lach in te houden toen bleek dat we tegen beter weten in onze truitjes omgekeerd aan hadden getrokken. Bij onze vuurdoop, met de leden van de multiculturele werkgroep als publiek, kregen we versterking en toen waren we klaar voor de echte catwalk. Ondanks onze zenuwen mocht het resultaat -het bewijs van een geweldige samenwerking met al even fantastische mensen- er meer dan zijn. Het was een geslaagde avond die smaakte naar meer, en we hopen jullie dan ook terug te zien op de volgende editie van de Wielsbeekse feesten, en op komende activiteiten van de multiculturele werkgroep. De multiculturele werkgroep was niet alleen actief op de avondmarkt, maar vorig seizoen waren er ook de succesvolle kooklessen. Zo succesvol dat er dit seizoen met een tweede reeks werd gestart! De werkgroep bestaat uit een aantal heel enthousiaste mensen. Maar er mogen nog steeds nieuwe leden toetreden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de cultuurdienst: 056/ Iedereen welkom! HORIZON: 30 jaar verbroedering - nog slechts 8 vrije plaatsen! Dit jaar is Wielsbeke 30 jaar verbroederd met Le Cateau-Cambrésis en dit wordt daar gevierd tijdens het weekend van 17 en 18 november Tijdens dit weekend staan verschillende activiteiten op het programma zoals o.a. een viering van de verbroedering, het proeven van Le Nouveau Beaujolais en nog veel meer. De overnachting is voorzien bij de plaatselijke bevolking wat het verbroederen alleen maar ten goede komt. Het volledige programma wordt pas later door Les Amis bekendgemaakt. Horizon voorziet een bus voor wie wil deelnemen. We vertrekken op zaterdagnamiddag en gaan ervan uit dat we op zondag na het middagmaal huiswaarts keren, zodat we rond 20 uur terug zijn in Wielsbeke. 28 gemeentelijke infokrant november - december Wij vragen een bijdrage van 25 euro/persoon (- 12-jarigen betalen 15 euro) voor het volledige weekend. Elke inwoner van Groot-Wielsbeke en mensen die reeds deelgenomen hebben aan activiteiten van Horizon/Les Amis kunnen zich hiervoor nu reeds inschrijven. Personen die niet in Wielsbeke wonen worden ingeschreven vanaf 15 oktober (zolang er plaatsen vrij zijn op de bus). Zij betalen pas na definitieve inschrijving. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht bij Ria Devos op het nummer 056/ of via mail op wielsbeke.be. Overschrijven voor dit weekend kan op rekening Horizon IBAN BE BIC: KREDBEBB. Les Amis de Wielsbeke en Horizon hopen u talrijk te mogen begroeten op onze laatste activiteit van dit werkjaar. Ria namens Horizon OKRA Ooigem Fiets je graag, speel je liever met de kaart of misschien wil je petanque leren spelen, zou U willen deelnemen aan het Paas - of Kerstfeest, een aangename ontspanningsnamiddag bijwonen, een uitstap maken met de bus, dat alles kan bij Okra. Wat U hiervoor moet doen is lid worden, Okra is toegankelijk voor iedereen. Weldra zetten wij het jaar 2013 in en worden de lidkaarten vernieuwd, een unieke kans om je te laten inschrijven. Wens je meer te weten te komen, neem dan contact op met iemand van het dagelijks bestuur. Declerck Jozef - Kerkweg 29 - tel Derudder Andre - Peter Benoitstraat 38 - tel Dhondt Sylvere - Kerkweg 22 tel Maes Jeaninne - Desselgemsestr. 26 tel Seynaeve Willy - Beukenlaan 40 tel Vanbosseghem Jaak - Hugo Verriestwijk 37 tel Vermeulen Eric - Meulebeeksestraat 23 tel Uitslag tombola bij groentenkaarting DE ZONNE op 20 & 21 oktober 2012 Prijzen af te halen bij Mervylde Jean-Pierre (056/ ), Berkenstraat 6 te Ooigem op volgende tijdstippen: voormiddagen: 27/10, 3/11, 4/11, 10/11, 11/11, 17/11 en 18/11 na 17.00u: 26/10, 9/11 en 16/11 Graag bovenstaande data & uren te respecteren! Dank aan alle kaarters, medewerkers, zij die steunden en de vele sponsors! gemeentelijke infokrant november - december 29

16 NOVEMBER 30 gemeentelijke infokrant november - december activiteiten DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE UUR 1/11 Do Groepsaankoop Groene Stroom - start inschrijvingsperiode Provincie West-Vlaanderen 3/11 Zat André Demedtsweekend: panelgesprek - tentoonstelling André Demedtshuis André Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve Pannenkoekenverkoop Chiro Aktivo Sint-Baafs-Vijve/Wielsbeke 4/11 Zon André Demedtsweekend: herdenkingsmis - André Demedtshuis André Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve Wandelen in de voetsporen van André Demedts - Koffieconcert 5/11 Ma Voordracht Nadia Dhondt - OKRA Regio CM-gebouw Tielt Een reis doorheen de muziekgeschiedenis met vrouwen in de hoofdrol Kaartnamiddag NEOS Ooigem Ooigem 14u00 Petanquefeest (onder voorbehoud) OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 6/11 Di Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke Wandelen OKRA Wielsbeke Wielsbeke Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 7/11 Woe Kaarten OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 8/11 Do Bowlen OKRA Wielsbeke Kaarten OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 9/11 Vrij Chocoladekaarting Chiro JaTTeToeT OC Leieland Ooigem 19u00-10/11 Zat Chocoladekaarting Chiro JaTTeToeT OC Leieland Ooigem 19u00 - Pannenkoekenverkoop Chiro Aktivo Sint-Baafs-Vijve/Wielsbeke 11/11 Zon Chocoladekaarting Chiro JaTTeToeT OC Leieland Ooigem 09u00-13u00 12/11 Ma Kampioenenviering kaarten NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u30 Rummikub Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 13/11 Di Line Dance NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve Zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 09u30 Kaarten OKRA Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke 14u00 Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Crea-werking en kaarten Ziekenzorg CM Ooigem Ooigem Wandelen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14u00 14/11 Woe Voordracht Sara Uyttersprot - Energie NEOS Ooigem 14u00 Kampioenenviering kaarters OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 15/11 Do Start Week van de Smaak VZW Vol-au-vent Hobby Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 17/11 Zat Viering 30 jaar verbroedering Le Cateau - Cambrésis - Wielsbeke: bezoek aan Le Cateau Horizon Le Cateau - Cambrésis Ouderavond Chiro Elckerlyc Chiro Elckerlyc OC Leieland Ooigem 18/11 Zon Aanplant geboortebos Gezinsbond - milieudienst 19/11 Ma Seniorenweek 2012: Klaaskoekenkaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke 14u00-18u00 20/11 Di Line Dance NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve Zaal Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 09u30 Seniorenweek 2012: Optreden Marlijn en Paul Severs en koffietafel Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Sporthal Leieland Ooigem 14u00 Regiowandeling in Egem (Pittem) OKRA Regio Pittem Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 21/11 Woe Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 18u00-20u30 Seniorenweek 2012: Volksspelen en oliebollen Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30-16u30 Causerie - Moeder, vanwaar komen wij? Davidsfonds Ooigem ism Davidsfonds Wielsbeke/SBV Zaal Den Aert Sint-Baafs-Vijve 19u45 Kaarten OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 22/11 Do Seniorenweek 2012: Wildmenu Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 11u30 en 12u45 Seniorenweek 2012: Optreden The Oostro Brothers Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30 Kaarten OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 23/11 Vrij Seniorenweek 2012: Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30 Optreden dansclub Lokaal dienstencentrum Ter Lembeek en gratis tombola 24/11 Zat Mosselsouper Baseballclub The Pitbulls JVC Vogelsang Wielsbeke 25/11 Zon Mosselsouper Baseballclub The Pitbulls JVC Vogelsang Wielsbeke 26/11 Ma Infomoment Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve ism OKRA Sint-Baafs-Vijve 27/11 Di Line Dance NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 09u30 Kaarten OKRA Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke 14u00 Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Wandelen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14u00 28/11 Woe Koffietafel met voordracht: 10 jaar Euro reden tot feest, EU uitgedaagd NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u30 Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Leieland Ooigem 18u00-20u30 29/11 Do Infonamiddag: de werking van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke 14u00 Kampioenenhulde kaartersclub OKRA Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke Hobby Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 30/11 Vrij Groenafval: ophaling aan huis IMOG Kampioenenhulde 2012 Sportraad Wielsbeke OC Leieland Ooigem 20u00 DECEMBER Uit in Wielsbeke activiteiten DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE UUR 1/12 Zat Sinterklaasfeest - ontmoetingsnamiddag Ziekenzorg CM Ooigem Ooigem 3/12 Ma Voordracht Jean-Paul Vermassen - Als een plek van licht in de jungle OKRA Regio CM-gebouw Tielt Kaartnamiddag NEOS Ooigem Ooigem 14u00 Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 5/12 Woe Cursus Senioren leren kinderen manillen Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke Filmnamiddag met bezoek van de Sint Jeugddienst - Cultuurdienst OC Leieland Ooigem 13u30 en 15u30 Kaarten OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 6/12 Do Kledij- en textielinzameling De Kringloopwinkel Kerstfeest en koffietafel OKRA Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke Kaarten OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Petanquefeest OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 10/12 Ma Kaarting NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u30 11/12 Di Line Dance NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 09u30 Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek Wielsbeke Regiowandeling in Tielt OKRA Regio Tielt Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Crea-werking en kaarten Ziekenzorg CM Ooigem Ooigem Wandelen OKRA Ooigem Sint-Brixiusplein Ooigem 14u00 13/12 Do Bowlen OKRA Wielsbeke Sportcentrum Deerlijk Hobby Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Petanque OKRA Ooigem Sporthal Leieland Ooigem 16/12 Zo Kerstfeest - kerstpakket thuisgebonden zieken Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 17/12 Ma Kerstfeestje NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve Salons Leieburcht Sint-Eloois-Vijve 11u30 Rummikub Ziekenzorg Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve 18/12 Di Line Dance NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 09u30 Kampioenvierin kaartersclub NEOS Ooigem Ooigem Kaarten OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Petanque OKRA Sint-Baafs-Vijve Sint-Baafs-Vijve Kerstfeest OKRA Ooigem OC Leieland Ooigem 21/12 Vrij Kerstfeest NEOS Ooigem 12u00 25/12 Di Eucharistieviering OKRA Wielsbeke Sint-Laurentiuskerk Wielsbeke 26/12 Woe Kerstconcert Koninklijke Harmonie Steeds Beter Koninklijke Harmonie Steeds Beter Sint-Bavokerk Sint-Baafs-Vijve 19u30 Voer zelf uw activiteiten in via en u bereikt tal van andere bronnen waaronder deze infokrant! Voor meer info: of Freddy De Vadder In den beginne was er... Freddy! THEATER, HUMOR Na drie succesvolle theatervoorstellingen duikt all-round performer Freddy De Vadder z n eigen archief in. Freddy stoft z n old-skool -en intussen legendarisch- materiaal af om een terugblik te brengen op zijn pioniersjaren in de Vlaamse comedyscene. Het wordt een eigenzinnige remix van z n eerste twee voorstellingen: Wa sta k ik ier eigenlik te doen? en Goe Marchandizze!. Freddy De Vadder Wanneer: za 08/12/12 van 20:00 tot 22:00 Waar: OC Leieland, Guido Gezellestraat 57A, 8710 Ooigem Organisatie: vzw Piekenwulfhumor Prijs: 14 Contact: Link: in Wielsbeke gemeentelijke infokrant november - december 31

17 Nuttige info en telefoonnummers Gemeentehuis Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rijksweg Wielsbeke Tel.: Fax: u - 12u 8u - 12u en 15u - 19u 8u - 12u en 13u - 17u 8u - 12 u 8u - 12 u Dienst Vrije Tijd Openingsuren secretariaat Maandag 8u30 12u en 13u 18u Dinsdag 8u30 12u en 13u 16u30 Woensdag 8u30 12u en 13u 16u30 Donderdag 8u30 12u Vrijdag 8u30 12u en 13u 18u Zaterdag 9u 12u Hernieuwenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ Fax: 056/ Openingsuren uitleendienst Maandag 17u 18u45 Vrijdag 17u 18u45 Zaterdag Enkel op afspraak Daags voorafgaand 17u 18u45 aan feestdag Daags na een feestdag 10u 11u45 Cultuur- en Jeugddienst Baron v/d Bruggenlaan 15 Tel.: 056/ Openingsuren: elke weekdag van 08u00 tot 12u00, uitgezonderd op dinsdag s Namiddags geopend op dinsdag en woensdag, telkens van 13u00 tot 17u00 Bibliotheek Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ Openingsuren maandag: 16u 19u woensdag: 13u 17u donderdag: 8u30 11u30 en 16u 19u vrijdag: 15u 18u30 zaterdag: 13u30 15u30 Uitleenpost Ooigem (OC Leieland) Guido Gezellestraat 55B 8710 Ooigem Tel.: 056/ Openingsuren woensdag: 17u-19u zaterdag: 10u-12u Containerpark Ooigemstraat 9B 8710 Wielsbeke 056/ (gemeentehuis) Openingsuren maandag: 8u 12u woensdag: 13u 18u vrijdag: 13u 18u zaterdag: 9u 16u Gelieve u steeds 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden. Brandweer Weversstraat Waregem 056/ (inlichtingen) Fax: 056/ Dringende interventie: 100 Openingsuren: Maandag vrijdag: 8u 12u en 13u 17u Lokale politie Wijkbureau Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Tel.: 056/ Fax: 056/ Politiezone MIDOW hoofdkantoor Wielsbekestraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Fax: 056/ Openingsuren maandag: 8u30 12u dinsdag: 8u30 12u en 15u 19u woensdag: 8u30 12u en 13u 17u donderdag: 8u30 12u vrijdag: 8u30 12u Dringende interventie: 101 Politiezone MIDOW zonaal onthaalpzunt Meulebeke Oostrozebeeksestraat Meulebeke Tel.: 051/ Openingsuren elke dag: 8u 20u Sociaal Huis OCMW Hernieuwenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ Fax: 056/ Openingsuren: maandag woensdag: 9u 12u en 14u 16u30 donderdag: 9u 12u en namiddag gesloten vrijdag: 9u 12u en 14u - 16u30 32 gemeentelijke infokrant november - december Wachtdiensten Dokters: 051/ Apothekers: 0900/ Tandartsen: 0903/39969 De maatschappelijk werkers hebben elke voormiddag spreekuur van 9.00u tot u. Opgelet: niet alle maatschappelijk werkers zijn dagelijks aanwezig. In de namiddag kan u hen enkel bereiken op afspraak. Avondpermanentie: iedere tweede en laatste donderdag van de maand van 17u tot 18u30

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad Zitting van woensdag 21 augustus 2013 1. Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Sociaal Huis : bejaardenwoningen : installatie douches : goedkeuring starten procedure

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

SuperVlieg - zondag 17 november 2013

SuperVlieg - zondag 17 november 2013 INFOMAGAZINE SuperVlieg - zondag 17 november 2013 C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 november - december 2013.06 Dorpskernvernieuwing in 2015 Woonproject De Maalderij

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli)

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) INFOMAGAZINE BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) 160 ste Hondenzwemming (10 oktober) foto s: C. Pauwels Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010 mei - juni - juli - augustus 2010.03 Bloedinzameling

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Seniorenweek 2011: de medewerkers

Seniorenweek 2011: de medewerkers INFOMAGAZINE Seniorenweek 2011: de medewerkers Strijkatelier PWA-plus Wielsbeke Uitreiking MOS-logo - 10 november 2011 januari - februari 2012.01 11 - novemberviering Kampioenenhulde Sportraad vrijdag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Belastingsaangifte Computer beginners Office PC-EHBO Tablet/Smartphone

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22860 infobrief 2 april 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Meerhout: Renovatie pompstation Genebroek

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Skoebidoe Kinderservice

Skoebidoe Kinderservice 1. Skoebidoe Kinderservice Skoebidoe, de veelzijdige kinderservice van CM, biedt een pak voordelen op maat van jonge gezinnen. Van informatie en tegemoetkomingen tot vakanties en oppas bij zieke kinderen

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 mei - juni - juli - augustus 2011.03 Dirk Liviau Carlos Pauwels Lieve Blancquaert

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie