Impuls oktober/november Symposium CO2-neutrale Stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad"

Transcriptie

1 Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet zich collectief het meeste in en welke gemeente zorgt voor de beste resultaten? Hoe kunnen gemeenten, provincie en marktpartijen nog beter samenwerken? Beleef het mee op het congres CO 2 -neutrale Stad op 26 november in de RAI Elicium. Tijdens dit congres zal gedeputeerde Bart Heller de duurzaam bouwen nota introduceren. Leren door doen, wordt het motto van de provincie. De provincie wil hierbij graag een partner zijn voor gemeenten en bouwers. Tijdens de parallelsessie om wil de gedeputeerde met gemeenten en marktpartijen in gesprek over samenwerking. De afgelopen jaren heeft de provincie circa 850 duurzame projecten geregistreerd. Bart Heller zal drie awards uitreiken aan gemeenten met een grote inzet of het beste resultaat. De award is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt. Verder wordt een boeiend debat voorbereid door de dagvoorzitter Karel de Graaf. Visionairs vanuit verschillende politieke stromingen gaan in discussie met verschillende experts vanuit het werkveld. Knelpunten tussen visie en praktijk worden hierdoor zichtbaar. Het programma omvat met interessante hoofdsprekers en workshops nog veel meer. Heeft u zich nog niet aangemeld? Mensen die een brief met een toegangscode hebben ontvangen kunnen zich direct via de website aanmelden. Als het aanmelden met toegangscode niet lukt kunt u contact opnemen met Reny Juta. Bestel Menukaarten Duurzaam Bouwen De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opnieuw vormgeven en inhoudelijk bijschaven van de Menukaarten Duurzaam Bouwen. De kaarten voor nieuwbouwwoningen en bestaande bouw zijn vernieuwd en kunnen weer besteld worden. De menukaarten kunnen de website worden gedownload. Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden bij Reny Juta. Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden van SenterNovem wil de transitie naar klimaatneutrale steden versnellen. Samen met koplopergemeenten wordt ingezet op het voorbereiden en uitvoeren van proefprojecten, kennisontwikkeling en leren. Doelgroep van deze regeling zijn gemeenten die versneld voor hun gehele grondgebied de status klimaatneutraal willen bereiken, uiterlijk in Tot 15 december 2009 kunnen gemeenten financiële ondersteuning aanvragen voor het doen van een planstudie Klimaatneutrale Steden. Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) richt zich op het versnellen van de transitie richting klimaatneutrale steden. Zonder aanvullend beleid zullen de Nederlandse steden naar verwachting pas in 2080 klimaatneutraal zijn.

2 Het programma beoogt handvatten te ontwikkelen die de weg naar klimaatneutrale steden ondersteunen én versnellen, en de opgedane kennis en ervaring op te schalen, zodat in 2012 ongeveer honderd gemeenten serieus de weg naar klimaatneutraliteit zijn ingeslagen en beleids- en uitvoeringsplannen hebben aangenomen. Innovatieve gemeenten Voor dit programma zoekt SenterNovem naar gemeenten die voor zichzelf een koploperspositie zien weggelegd en mee willen doen in een gezamenlijk kennistraject. Wat houdt het programma in? Het programma leunt op leerervaringen in de praktijk. Op dit moment kunnen gemeenten zich aanmelden voor het uitvoeren van een planstudie ter voorbereiding van een praktijkproef. Voor een beperkt aantal van deze planstudies is op grond van het IKS financiële ondersteuning mogelijk. Op basis van deze planstudies en de eerste praktische ervaringen wordt vervolgens in de eerste helft van 2010 het kennisontwikkelings- en leertraject verder vormgegeven. Voor meer informatie zie de website van Senternovem EC keurt nieuwe Regeling Groenprojecten goed De Europese Commissie heeft de nieuwe Regeling Groenprojecten goedgekeurd. Onder deze regeling vallen de Groenfinanciering voor duurzame en energiebesparende bedrijfsmiddelen en de regeling Groen Hypotheek voor duurzame woningen en utiliteitsgebouwen. Hoofddoel van de regeling is het stimuleren van duurzame projecten door middel van een rentekorting op de financiering. Omdat de nieuwe regeling nog niet gepubliceerd is, is nog niet bekend wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige regeling. De wijzigingen zijn onder andere gebaseerd op de ervaringen uit de achterliggende jaren. Verwacht worden wijzigingen ten aanzien van de eisen en normen voor utiliteitsbouw en woningbouw en een aanscherping op een aantal specifieke maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie. Voor meer info: zie website VROM en Europa Nu Symposium: Investeren in Besparen Het nemen van energiebesparende maatregelen kan een kostbare aangelegenheid zijn. Toch lonen dit soort investeringen de moeite omdat ze de energierekening aanzienlijk verlagen. Hoe kunt u als facilitymanager, gebouw- of vastgoedbeheerders slim investeren in energiebesparing? Hoe onder-bouwt u het rendement van de maatregelen richting de financiële afdeling en de beslissers in uw organisatie? Het symposium Investeren in Besparen geeft antwoord op deze vragen. SenterNovem, de organisator van dit symposium, nodigt u van harte uit om deel te nemen! Investeren in Besparen vindt plaats op 9 februari 2010 in Cinemec te Ede. Slimme Energie, in nauwe samenwerking met zeven brancheorganisaties. Dankzij deze bundeling van specifieke kennis en ervaring kunnen zij u een uniek en hoogstaand programma bieden. Aan het eind van de dag gaat u dan ook naar huis met voldoende kennis om de juiste energiebesparende maatregelen te nemen, het financiële rendement van de maatregelen te onderbouwen en kunt u investeringen gefundeerd voorleggen aan de beslissers en de financiële afdeling van uw organisatie. Niets staat u nog in de weg om aan de slag te gaan! Het symposium start rond het middaguur met een inlooplunch, gevolgd door een prikkelende, plenaire opening. In de middag kunt u diverse workshops volgen, waarin verdieping en interactie centraal staan. Daarnaast is er een informatiemarkt. Aan het eind van de dag volgt een inspirerende gezamenlijke afsluiting. De dag wordt afgesloten met een borrel. Investeren in Besparen is bedoeld voor facility managers, gebouw- en vastgoedbeheerders uit alle

3 sectoren. Speciale aandacht is er voor de sectoren zorg, kantoren en hoger en beroepsonderwijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven Vanaf 23 november 2009 kunt u zich bij Senternovem inschrijven voor het symposium. Vóór die tijd ontvangt u, in een , de officiële uitnodiging waarin het definitieve programma wordt gepresenteerd. Bekijk ook de website: Kijk voor aanmelding op de agenda of op de website van SenterNovem Garantieregeling geothermie De ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben een garantiefonds ingesteld voor geothermieboringen dieper dan 500 meter. Het fonds keert 85 procent van de boorkosten uit als boringen ondanks positief geologisch vooronderzoek toch niet succesvol zijn. Met een budget van 35,7 miljoen euro kan het risico van zes projecten worden afgedekt. Deelnemers betalen 7 procent premie. Meer informatie is te vinden op de website van SenterNovem. LNV-subsidies 2010 gepubliceerd Het ministerie van LNV heeft het openstellingsbesluit voor 2010 van haar subsidieinstrumentarium gepubliceerd. Wat betreft de regelingen in relatie tot energie gaat het om de volgende regelingen: Marktintroductie Energie Innovaties, Innovatieprojecten en InvesteringsRegeling Energiebesparing. Marktintroductie Energie Innovaties Met deze regeling worden grootschalige energieprojecten gestimuleerd die worden uitgevoerd door glastuinbouwbedrijven of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven en eventueel andere landbouwbedrijven. Per project is maximaal ,- euro beschikbaar, voor 2010 is voor semigesloten kassen en voor de overige projecten in twee tenders in totaal 26 miljoen euro beschikbaar. De eerste tender sluit op 12 maart Innovatieprojecten Deze regeling stimuleert innovatieprojecten waarin landbouwondernemingen en agro-mkbondernemers samenwerken aan innovatie. De regeling kent twee doelgroepen samenwerkingsverbanden met landbouwondernemingen gericht op veeteelt en samenwerkingsverbanden met landbouwonderneming gericht op bepaalde gewassen en bijen. Het budget van deze regeling is ,- euro, per project is de subsidie 35% met een maximum ,- euro. De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 februari InvesteringsRegeling Energiebesparing Deze regeling stimuleert de toepassing van energiebesparende maatregelen, zoals verschillende vormen van isolatie, regeltechniek en de uitwisseling van energie tussen landbouwondernemingen. In totaal is een bedrag van ,- euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 14 mei Voor meer informatie, zie de websites van energiegids en overheid EZ-brochure subsidies voor ondernemers Als ondernemer wilt u snel en onbelemmerd zaken kunnen doen, in alle fasen die uw bedrijf doormaakt. Eenvoudige toegang tot kennis en kapitaal is daarbij erg belangrijk. Om u op dat gebied te ondersteunen, biedt het ministerie van Economische Zaken (EZ) een uitgebalanceerd aanbod aan van regelingen en subsidies.

4 Hiermee zorgt EZ ervoor dat bedrijven meer kansen krijgen om succesvol te ondernemen en te vernieuwen. Dit boekje biedt u een overzicht van regelingen en subsidies die op dit moment beschikbaar zijn, aangevuld met enkele (tijdelijk) verruimde regelingen in verband met de economische crisis. Bron: Ministerie van Economische Zaken. Download hier het bestand. Start Innovatiesnelweg: versnellen innovaties in de bouwkolom Haarlem 2 november 2009 Tijdens het congres De CO 2 -neutrale stad op 26 november 2009 vindt de officiële start van het project Innovatiesnelweg plaats. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Provincie Noord- Holland en het CO2-Servicepunt willen in samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen een platform creëren. Hier kunnen lokale en landelijke partijen gezamenlijk werken aan versnelling van de marktontwikkelingen: Innovatiesnelweg. Eenderde van het jaarlijkse energiegebruik en de jaarlijkse landelijke CO 2 -emissie wordt gevormd door de fossiele energie die in de bebouwde omgeving wordt gebruikt voor het verwarmen, koelen, ventileren, verlichten en gebruik van gebouwen. Juist in de bouw blijken veel bedrijven erg terughoudend te zijn om duurzame en vernieuwende technieken te gebruiken. Innovatie van nieuwe technieken versnellen Het project Innovatiesnelweg wil partijen bij elkaar brengen, belangen bundelen, synergievoordelen halen uit activiteiten van verschillende partijen en waar nodig ondersteuning geven. Zo kan de maatschappelijke vraag, mede ingegeven door de overheid, en het aanbod vanuit de markt beter op elkaar worden afgestemd. Hierbij wordt samenwerking gezocht met ondernemers in Noord-Holland waarmee duurzame projecten gerealiseerd kunnen worden. Innovatiesnelweg wil de succesvolle toepassing van duurzame energietechnieken en de innovatie van nieuwe technieken versnellen door: 1. Het creëren van de vraag naar en aanbod van duurzame energieproducten en innovatieve concepten; 2. Het ontwikkelen en introduceren van nieuwe duurzame energieproducten; 3. Het opzetten van een kennis- en ervaringsnetwerk voor de ondernemers in de bouwketen en de hieraan gerelateerde onderwijsinstellingen; 4. Het integreren van duurzaam bouwen in de bestaande opleidingen (hbo, mbo, lto); 5. Het ontwikkelen van een kwaliteitslabel van innovatieve producten en concepten. Toepassen van duurzame technieken Omdat de bouw vooral een doe -sector is, ligt het accent van Innovatiesnelweg op de toepassing van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe duurzame energietechnieken binnen bouwprojecten van de deelnemende organisaties in Noord-Holland. Bij de toepassing van de technieken worden de bedrijven begeleid door kennisinstellingen en experts. De kennis die hierbij wordt opgedaan wordt via het op te richten bedrijvennetwerk gedeeld. Omdat voor bedrijven vaak niet duidelijk is wat de kwaliteit van een product is, lopen zij liever geen risico en passen zij uitsluitend producten toe waar zij goede ervaring mee hebben. Dit belemmert de introductie van nieuwe duurzame energietechnieken. Daarom zal samen met de bedrijven een kwaliteitslabel voor duurzame energieproducten worden opgezet. Kennis en ervaring met duurzame technieken Het integreren van duurzaam bouwen in de bestaande opleidingen is ook een van de versnellingen die Innovatiesnelweg voor ogen heeft. Stages en afstudeeropdrachten vormen voor studenten een belangrijke route om kennis en ervaring op te doen met nieuwe duurzame energietechnieken, maar ook door aansluiting met het vakonderwijs te zoeken, wordt voorzien in het actueel houden van kennis direct op de bouwplaats. Daarnaast kunnen afstudeerprojecten een rol spelen bij het onderzoek naar de toepassing van nieuwe technologieën in de bouw, zodat ook concreet voorschot genomen kan worden op de nabije toekomst en de bouw zich bewust wordt van duurzaam bouwen door het in de praktijk te doen. Voor meer informatie over Innovatiesnelweg neem contact op met Marie-Anne van den Dool

5 Kom ook naar congres CO2-neutrale stad Haarlem 8 oktober 2009 Op donderdag 26 november 2009 organiseert het CO2-Servicepunt in samenwerking met DuurzaamGebouwd een congres met als thema De CO 2 -neutrale stad. Van papier naar praktijk. Het congres is een vervolg op het Bestuurlijk Ervarium van 17 april in Het congres is praktijkgericht en wil markt en bestuurders met elkaar verbinden. Centraal op dit congres staat de vraag: hoe krijgen we duurzaam bouwen van papier naar praktijk? Wat betekent energieneutraal bouwen eigenlijk? Diverse lezingen van topsprekers (o.a. Marcel Bullinga, Anne - Marie Rakhorst, Bart Heller, Marijke Vos en Robbert Jan Piet) worden afgewisseld met interessante workshops. Het congres is bedoeld voor professionals in de bouw, vastgoed en overheid en staat onder leiding van dagvoorzitter Karel van de Graaf. Presentatie van Duurzaam bouwen-nota Bart Heller zal de Duurzaam bouwen-nota presenteren en kenbaar maken hoe de provincie de komende jaren gemeenten en marktpartijen wil ondersteunen. Ook worden deelnemers op de hoogte gebracht van de Noord-Hollandse kroonprojecten en resultaten uit de CO2-monitor. Aanmelden Meer informatie en aanmelden kan via de website Voor de co-financiers van Innovatiesnelweg zijn 10 gratis toegangskaarten (à 595,- per persoon) beschikbaar. Als je hier gebruik van wilt maken, kun je contact opnemen met Linda Louws ( ). Graag aanmelden voor 14 november Installatiesector te conservatief voor innovaties Rotterdam 27 oktober 2009 Communicatie en promotie belangrijk om innovaties geaccepteerd te krijgen Volgens installateurs vinden fabrikanten voldoende nieuwe installatiematerialen uit. Dezelfde installateurs vinden echter ook dat de eigen sector deze innovaties niet vaak genoeg toepast. Vooral het conservatieve karakter van de sector en de grote rol die de prijs nog altijd speelt, worden hiervoor als reden genoemd. De oplossing schuilt volgens installateurs met name in betere communicatie en promotie. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie. Driekwart van de installateurs is het ermee eens dat fabrikanten voldoende innovaties in de markt zetten. De helft van de installateurs die vinden dat innovaties onvoldoende worden toegepast, zegt dat de sector te conservatief is. Installateurs noemen communicatie en promotie het vaakst als manieren om innovaties geaccepteerd te krijgen door de installatiesector. Uit het onderzoek blijkt dat er voor de installatiesector geen gebrek aan innovaties is. Aan installateurs is gevraagd of fabrikanten voldoende innovaties in de markt zetten. Driekwart van de installateurs is het hiermee eens, slechts 13% is het hiermee oneens. Terwijl fabrikanten hun rol als innovatiemotor goed oppakken, worden deze inspanningen niet altijd door de installatiesector overgenomen. Van de E-installateurs zegt 36% dat innovaties vanuit de fabrikant door de installatiesector niet voldoende worden toegepast. Vier op de tien denkt van wel. W-installateurs zijn iets positiever. Zes op de tien ziet voldoende toepassing van innovaties, 29% ziet deze niet. Sector conservatief en prijsbewust De helft van de installateurs die vinden dat innovaties onvoldoende worden toegepast zegt dat de sector te conservatief is. Daarnaast worden innovaties te duur gevonden in de toepassing. Door de forse prijsconcurrentie kiezen installateurs blijkbaar vaak nog sterker voor bestaande, goedkopere oplossingen. W-installateurs wijzen op een gebrek aan vraag vanuit de opdrachtgever (43%) of zeggen dat de sector niet op de hoogte is van het bestaan van sommige innovaties (42%). In een op de vijf gevallen vinden installateurs innovaties simpelweg niet beter dan bestaande materialen.

6 Innovaties geaccepteerd krijgen Wat moeten fabrikanten doen om hun innovaties geaccepteerd te krijgen door de installatiesector? Installateurs noemen communicatie en promotie het vaakst als oplossing voor dit probleem. Het overtuigen van de opdrachtgever en het gebruiken van voorbeeldprojecten wordt door ongeveer drie op de tien installateurs genoemd. Opvallend is ook het hoge percentage partijen dat vindt dat de sector eerder bij het innovatieproces betrokken moet worden. Eerder bleek echter ook dat een flinke groep installateurs vindt dat innovaties vaak geen verbetering zijn of niet aansluiten op de praktijk. Het merendeel van de installateurs vindt dat er voldoende geïnnoveerd wordt door de fabrikant. Innovaties worden echter minder vaak daadwerkelijk toegepast. Dit komt volgens installateurs vooral doordat de sector te conservatief is. Veel innovaties zijn daarnaast te duur of worden door opdrachtgevers niet gevraagd. De noodzaak voor innovatie groeit echter fors. De sector moet immers transparanter worden, meer klantgericht en bouwprocessen moeten beter, onder andere om faalkosten te verlagen. Daarnaast kunnen innovatieve bedrijven zichzelf van de concurrentie onderscheiden dankzij vernieuwingen. Voor fabrikanten is het belangrijk hun innovaties geaccepteerd te krijgen. Volgens hun doelgroep, de installateur, zijn veelgehoorde manieren om dit te doen communicatie en promotie, het overtuigen van de opdrachtgever en het eerder betrekken van de installatiesector in het innovatieproces. Hierin zal het vooral belangrijk zijn de bezwaren die aan innovaties kleven weg te nemen: de vaak hoge prijs, de complexiteit en de risico's die er bij de uitvoering komen kijken. Daarnaast moet een van de grootste struikelblokken worden weggenomen: de onbekendheid van bestaande innovaties. Bron: Installatietechniek/bouwkolom heeft sleutel duurzame energie Den Haag 15 oktober 2009 De transitie naar een duurzame leefomgeving is één van de speerpunten van Uneto-VNI. In het visiedocument 'Goede raad is duurzaam' geeft Uneto-VNI aan hoe de overheidsdoelen - in % energiebesparing en 20% duurzame energieopwekking - kunnen worden gehaald. Helaas lopen we nog fors achter bij het realiseren ervan. Een belangrijk deel van het gebruik van fossiele brandstoffen vindt plaats in de gebouwde omgeving. Inmiddels beschikken we over de technieken om energie duurzaam op te wekken. Warmte-koude opslag, warmte-pompen, pv en zonthermische zonne-energie en windenergie zijn er de sprekende voorbeelden van. Waarom wil het dan, zowel in de woningbouw als in de utiliteit, niet vlotten met 'duurzaam'? Eén van de redenen is ongetwijfeld de prijsconcurrentie. Het inpassen van duurzame energie sneuvelt in het offertestadium te vaak om bedrijfseconomische redenen. Installaties zijn, hoe onterecht ook, nog vaak een sluitpost op de begroting. Door te 'snijden' in de installaties, wordt een vermeend prijsvoordeel gehaald. Gekeken wordt vooral naar de initiële bouwkosten en niet naar de kosten over de gehele levensduur (Total Cost of Ownership). Als daarmee rekening wordt gehouden, valt het kostenplaatje vaak heel anders uit. Dat is zeker het geval als we zien hoe China in snel tempo langetermijn energiecontracten afsluit, wat onvermijdelijk een opwaartse druk op de prijs van fossiele brandstoffen tot gevolg heeft. Die prijsstijgingen zullen ertoe leiden dat duurzame energie, eerder dan velen verwachten, een zeer rendabele optie wordt. Toepassing van duurzame energie is écht een optie: zowel in de woningbouw als in de utiliteit, zowel in nieuwbouw als renovatie. Uneto-VNI bracht de duurzame installatieconcepten die in deze marktsegmenten praktisch toepasbaar zijn, in kaart. Het scala van toepassingsmogelijkheden is groot en een inspiratie voor iedereen die in de bouwkolom actief is en met duurzame energie aan de slag wil. Duurzaam installeren ligt binnen handbereik. De technieken zijn er, een groeiend aantal installateurs heeft de kennis en kunde om ze toe te passen, de overheid ondersteunt deze ontwikkeling met regelgeving: de epn en epc-verlaging voor de nieuwbouw en het Energielabel en subsidies voor de bestaande bouw. Nu is het woord aan de bouwkolom. Gezamenlijk - architecten, projectontwikkelaars, adviseurs, bouwers, installateurs - hebben we de sleutel in handen om ons land blijvend te verduurzamen. Om die stap te maken, moeten we wel anders met elkaar omgaan. De traditionele bouwkolom is niet toereikend om de steeds complexere installaties goed in te passen binnen het gebouwontwerp. Door

7 installateurs eerder in het bouwproces te betrekken en integraal te ontwerpen, kunnen we een totaalproduct realiseren dat voldoet aan de wensen van vandaag, maar zeker ook van morgen. Bron: Uneto-VNI, voorzitter ir. Marcel Engels Bedrijfsleven schakelt door naar hogere versnelling Heerhugowaard 24 september 2009 Op 24 september is de eerste bijeenkomst van de Innovatiesnelweg bij Espeq te Heerhugowaard gehouden. De opkomst was hoog en verschillende disciplines uit de bouwkolom waren vertegenwoordigd. De kruisbestuiving tussen deze verschillende disciplines werd als zeer positief ervaren. Een veelbelovende start! Een groot aantal aannemers en installateurs gaan zich door middel van het project Innovatiesnelweg intensief inzetten om de gebouwde omgeving nog meer te verduurzamen, waardoor de Provincie Noord Holland in vele opzichten een aantrekkelijke regio blijft, nu en in de toekomst. Naarmate de vraag naar duurzame oplossingen groeit door het actieve klimaatbeleid van de Noord-Hollandse gemeenten, zal de markt met een goed antwoord moeten komen. Energieneutrale woningen, passief huizen, CO 2 -neutrale woningen: ze komen er niet vanzelf! Ze moeten bedacht, ontworpen en ook nog gebouwd worden. Om dat allemaal te kunnen doen moeten projecten integraal benaderd worden, is er innovatiekracht nodig, maar ook het vakmanschap van de aannemer, de installateur en de toeleverancier is onontbeerlijk. Het vakmanschap van de aannemer, de installateur en toeleverancier is onontbeerlijk Met het project 'Innovatiesnelweg' wordt er een kennisinfrastructuur neergelegd waardoor het voor zowel het bedrijfsleven, maar ook voor onderwijsinstellingen en gemeenten makkelijker wordt om kennis over duurzame technieken te ontsluiten en concreet toe te passen. De Innovatiesnelweg stelt kennis beschikbaar aan marktpartijen, zodat zij in staat worden gesteld hun innovatieve duurzame concepten verder te brengen. Daarnaast zorgt de Innovatiesnelweg voor een platform waar de opgedane kennis kan worden gedeeld zodat anderen de kennis weer kunnen gebruiken voor het oplossen van vraagstukken in de gebouwde omgeving. Enige tijd geleden zijn het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en het CO2-Servicepunt begonnen met de weg vrij te maken om het project te kunnen starten. Naast het verkrijgen van het noodzakelijke draagvlak bij ondernemers, onderwijsinstellingen en kennisinstituten die op allerlei manieren concreet hun medewerking verlenen, is er ook een gezamenlijke Europese subsidieaanvraag gedaan. Nu in grote lijnen de infrastructuur voor het project is neergelegd, is het tijd om te beginnen. Heb je vragen of belangstelling om mee te doen aan de Innovatiesnelweg, vul het aanmeldformulier in of neem contact op met Marie-Anne van den Dool ( ). PROVINCIENIEUWS Boek: Stad van de Zon, Reflecties 23 september ligt al weer even achter ons. Dit was de dag dat er ter gelegenheid van de opening van Stad van de Zon het symposium Klimaatbestendig Ontwikkelen is georganiseerd. Gezien de reacties van bezoekers van het symposium en de Expo was dit een zeer geslaagd evenement Wellicht was u zelf een van de bezoekers, wellicht kon u helaas op het laatste moment niet deelnemen. U wordt attent gemaakt op het boek Stad van de Zon-reflecties, waarvan het eerste exemplaar officieel door de burgemeester is overhandigd aan Prins Willem-Alexander. In dit boek vindt u twintig verhalen van mensen die dit project hebben meegemaakt en van mensen die er zijn gaan wonen. Zij reflecteren op hun ervaringen en delen hun bezieling en hun inzichten. De verhalen worden

8 weerspiegeld in prachtige foto s, die tonen hoe verrassend zonne-energie is toegepast. Het is een inspirerend boek voor eenieder die een duurzame toekomst wil meemaken, waarin zonne-energie, zoals de bewoners hier dagelijks ervaren, een vanzelfsprekendheid is. Ook gaat dit boek in op al die verschillende toepassingen van zonnepanelen op de woningen en utiliteitsgebouwen. Meer informatie over het boek Stad van de Zon-reflecties kunt u vinden op HVC als de 'centrale verwarming' van Alkmaar De aanleg van een warmtenet voor Alkmaar en omgeving is gestart. Simon Binnendijk, wethouder milieu gemeente Alkmaar en Wim van Lieshout, algemeen directeur HVC legden op symbolische wijze, de eerste buis van het uitgebreide warmtenet. Dit gebeurde op maandag 2 november in het park Oosterhout in Alkmaar. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst ontving HVC van de Milieufederatie Noord-Holland een parel voor haar verdiensten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Warmtenet HVC gaat het warmtenet aanleggen, met medewerking van de gemeente Alkmaar en woningcorporatie Woonwaard. In het Park Oosterhout in Alkmaar-Zuid is nu daadwerkelijk gestart met de aanleg van de hoofdleidingen van het nieuwe warmtenet voor de wijken Overdie en Schelphoek. Dit net levert straks duurzame warmte die HVC opwekt bij het verbranden van afval en biomassa. Het eerste deel van het warmtenet loopt van de HVC centrale tot en met het ontwikkelingsgebied Schelphoek. Dit leidingentracé is 3,2 km lang en rond 1 oktober 2010 gereed. Op dit deel van het warmtenet zal HVC op termijn rond 2500 woningen en andere gebouwen aansluiten. Bedoeling is het warmtenet verder door te trekken tot de gemeente Langedijk. Het warmtenet loopt dan langs de ontwikkelingen aan de kanaaloevers, Overstad en Vroonermeer, zodat uiteindelijk ongeveer woningen en bedrijven in Alkmaar en Langedijk een aansluiting krijgen op het warmtenet. 75 procent minder CO 2 -uitstoot Bij het verbranden van afval in de installatie van de HVC komt veel warmte vrij. HVC wil deze warmte zo nuttig mogelijk inzetten. Om deze reden levert HVC al jaren warmte aan bedrijven op industrieterrein Boekelermeer en aan het AZ Stadion. Omdat er veel meer warmte beschikbaar is, gaat HVC nu ook warmte leveren aan woningen in onder andere Overdie en de nieuwe wijk Schelphoek. Een aansluiting op het warmtenet betekent een vermindering van de CO 2 -uitstoot van 1240 kilo per woning per jaar. Dit is 75 procent minder CO 2 -uitstoot dan bij verwarming met aardgas. HVC streeft ernaar om samen met de 55 aandeelhoudende gemeenten in 2020 minimaal 20 procent van het energieverbruik in het totale verzorgingsgebied duurzaam op te wekken. Amsterdam in 2020 Wat zijn de kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid voor Amsterdam rond 2020? De brochure 'Amsterdam in Duurzame kansen, duurzame toekomst' zet ze op een rij. Deze website biedt links naar meer informatie over de drie speerpunten, en daagt u uit om mee te denken. Download hier de brochure Een schonere lucht begint in de provincie Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de uitvoeringsregeling Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2010 vastgesteld. De provincie wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren door lokale overheden en marktpartijen te stimuleren tot het nemen van maatregelen. In totaal is maximaal , - subsidie beschikbaar. Gedeputeerde Bart Heller van milieu: De provincie Noord-Holland zet zich in voor een beter milieu in de provincie. Daarom werken wij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Denk aan schoon openbaar vervoer, schone wagenparken en

9 milieuzonering. Schone lucht is belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur. Voor de periode heeft de provincie Noord-Holland in totaal , - voor maatregelen voor schonere lucht gereserveerd. De subsidieregeling staat open voor initiatieven die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Eerdere subsidies in dit kader zijn bijvoorbeeld toegekend aan een project waarbij werd overgestapt van dieselauto s naar biogas en aardgas of aan de ontwikkeling van elektrische tuktuks. Ook zijn projecten gesubsidieerd waarbij goederentransport mogelijk werd met schonere grachtenschepen, evenals rondvaartboten waarbij werd overgestapt op aardgas. Subsidie aanvragen? De subsidieaanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaronder economisch perspectief, de mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fijnstof en stikstofoxiden. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 december 2009 en 14 februari Meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen van de subsidie is te vinden bij het digitaal loket van deze website. Samenwerking De uitvoeringsregeling is een aanvulling op de subsidieverordening Lokale maatregelen luchtkwaliteit NH Dit is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, samen met andere regionale programma s en een landelijk beleidsdeel. Het ministerie van VROM heeft hiervoor al ruim 14 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de periode 2009 tot 2012 stelt het Rijk nog eens ruim 26 miljoen euro beschikbaar voor lokale maatregelen in Noord-Holland om de luchtkwaliteit te verbeteren. GS van Noord-Holland verdelen dit bedrag onder zes gemeenten in Noord-Holland die kampen met luchtkwaliteitsproblemen. Lokale overheden die hiervan gebruik willen maken, zetten hier minimaal eenzelfde bedrag als cofinanciering tegenover. Wooncompagnie pakt energieverbruik aan Woningbouwvereniging Wooncompagnie gaat het energieverbruik van 108 huurwoningen in Schagen drastisch verminderen. Dit gebeurt door de huizen beter te isoleren. Zo wordt isolerende beglazing (HR++) aangebracht ter vervanging van het bestaande isolatieglas en worden de gevels nagesoleerd. Ook krijgen de woningen HR-ketels. Volgens opzichter Menno de Rooij van Wooncompagnie zitten de huizen uit 1967 momenteel in een hoog energielabel. Dat willen we verbeteren. Hij benadrukt dat het streven naar lagere woonlasten en een beter wooncomfort hoog op de agenda staat. Toch gebeurt er meer dan alleen dat met de 108 woningen. Zo worden ook alle draaiende delen vervangen, komt de schilder langs en wordt het complete bergingskozijn vervangen. SUBSIDIENIEUWS Budget beschikbaar voor vulpunten aardgas en bio-ethanol Tankstationhouders in de provincie Noord-Holland kunnen binnenkort subsidie aanvragen waarmee zij ongeveer 25% van de aanlegkosten van vulpunten voor alternatieve brandstoffen kunnen bekostigen. Er wordt ,- voor aardgasvulpunten beschikbaar gesteld en voor bio-ethanolvulpunten ,-. De provincie wil daarmee vraag en aanbod stimuleren van alternatieve brandstoffen (aardgas, groengas en bio-ethanol) om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO 2 te beperken, vanwege de klimaatverandering en om het schaarser worden van fossiele brandstoffen op te vangen. Vraag en aanbod van alternatieve brandstoffen komen nu nauwelijks van de grond, omdat er weinig aardgasvoertuigen aangeschaft worden vanwege het kleine aantal vulpunten en tankstationhouders investeren onvoldoende in vulpunten omdat er geen afnemers zijn. Met deze subsidieregeling neemt Noord-Holland deel aan de vulpuntenregeling van het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Naar verwachting kan er in de loop van november 2009 subsidie bij SenterNovem worden aangevraagd.

10 Contact CO2-Servicepunt Noord-Holland Postbus DA HAARLEM T (023) E I

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten Impuls januari 2009 Pilot klimaatneutrale gemeenten De landelijke doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO 2 -uitstoot zijn ambitieus: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om dit

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie Tekens van Transitie 1 Tekens van transitie 2 Tekens van Transitie Voorwoord Voorwoord 3 Energietransitie is niet alleen maar nadenken over de lange termijn. Het is vooral ook een zaak van actie. Nu de

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie