ALG0441-RAP-Energiemanagementsysteem-002 Versie: 2.0 pagina 1 van 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19-09-2014 ALG0441-RAP-Energiemanagementsysteem-002 Versie: 2.0 pagina 1 van 11"

Transcriptie

1 Document nr. ALG0441-RAP-Energiemanagementsysteem-002 Project nr. ALG0441 Project Beperking milieubelasting Onderdeel Energiemanagementsysteem Auteur L.J. van Sinderen Versie 2.0 Datum Status definitief Datum vrijgave Versie Auteur Verificatie Autorisatie F. J. Willemen B. Dijk P. van Boom L.J. van Sinderen B. Dijk F.J. Willemen Versie: 2.0 pagina 1 van 11

2 Documenthistorie Versie Datum Wijziging Definitief Definitief na verificatie CO2 Carbon Footprint door inspectiebedrijf Energie Consult Holland bv, Versie: 2.0 pagina 2 van 11

3 Inhoudsopgave INLEIDING 4 1 BEDRIJFSPROFIEL 5 2 ENERGIEVERBRUIK DOEL- EN TAAKSTELLINGEN 7 4 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN 9 5 TRANSPARANTIE 9 6 GELDIGHEID 9 7 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 10 8 MIDDELENBEHEER EN BEWUSTZIJN, TRAINING EN BEKWAAMHEID 10 Bijlage 1 : Bijlage 2 : Carbon Footprint Rapportage 2013 (Energie Consult Holland bv) Carbon Footprint rekenmodule 2013 Checklist CO2--bewust Versie: 2.0 pagina 3 van 11

4 Inleiding In het voorliggend rapport wordt door en voor Bartels Infra B.V. invulling gegeven aan het beleid met betrekking tot het reduceren van CO 2. Vanuit een groeiend draagvlak in de samenleving wordt zowel de bedrijfsmatige als persoonlijke motivatie groter om actief bij te dragen aan verdere reductie. Naast de eigen in de operationele bedrijfsvoering ligt voor ons bureau de grootste uitdaging binnen onze adviezen. Bewust ontwerpen levert immers een aanzienlijk grotere bijdrage in de CO 2 -reductie dan de mogelijke CO 2 -reductie uit onze eigen werkzaamheden. Ook onze opdrachtgevers beseffen in toenemende mate dat bewuste ontwerpkeuzes doorslaggevend kunnen zijn voor de CO 2 in de realisatie van haar projecten. Aansluitend bij de initiatieven uit de markt zal de CO 2 -Prestatieladder worden gehanteerd voor de formulering van ons beleid. De leidraad bij de Prestatieladder geeft duidelijke handvaten om verder vorm te geven aan onze werkwijze. Dit rapport is bedoeld als een levend document. Waar mogelijk zullen functionaliteiten, maatregelen en ambities jaarlijks worden bijgesteld. Suggesties zijn altijd welkom! Versie: 2.0 pagina 4 van 11

5 1 Bedrijfsprofiel Bartels Infra B.V. is een ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur en is gevestigd aan de Archimedesweg 5 te Leeuwarden, en maakt deel uit van de Bartels Groep. De Bartels Groep heeft uitgebreide ervaring op het gebied van hoogbouw, bedrijfsgebouwen, woningbouw, ondergronds bouwen, sport & recreatie, commerciële gebouwen, onderwijs, ziekenhuizen, bruggen en spoorwegen, havens, dijken en rioolwaterzuiveringsinstallaties. De Bartels Groep biedt haar opdrachtgevers een breed scala aan diensten aan. Wij adviseren onder andere op gebied van constructies, brandveiligheid, infra, materiaalkunde en meer. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij veel kennis en expertise op deze gebieden. De producten die de Bartels Infra B.V. levert bestaan hoofdzakelijk uit schriftelijke rapportages en adviezen, analoge en digitale tekeningen. Bij het maken van deze producten is het beleid van de Bartels Infra B.V. er op gericht om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden, zowel op operationeel aspecten als op het adviserende aspecten. Operationele aspecten Onze adviseurs zijn hoofdzakelijk werkzaam op kantoor. Hetzij op de eigen werkplek in Leeuwarden hetzij voor korte tijd bij de opdrachtgever. Globaal kunnen voor deze kernactiviteit de volgende deelaspecten worden benoemd: Huisvesting: Energie, Gas, Water, Licht, Airco,Isolatie, etc. Verbruiksartikelen: Kantoorartikelen, pc s, papier, koffie, schoonmaakmiddelen, etc. Vervoer: Wagenpark, fietsregeling, gebruik openbaar vervoer, vliegreizen, vergaderen op afstand, etc. Het energieverbruik wordt bepaald door de volgende energievragende elementen: Leaseauto s Zakelijke km's gereden met privé auto's Kantoorgebouw (gas en elektra) Adviserende aspecten Bij de advisering is het beleid van Bartels Infra bv er op gericht het ontwerp/de engineering zodanig te sturen dat er een duurzaam product ontstaat met minimale milieubelasting. Globaal kunnen voor deze kernactiviteit de volgende deelaspecten worden benoemd: Promoten toepassing hoogovencement in plaats van portlandcement (in Nederland wordt van alle cementen ongeveer 50% portlandcement en 50% hoogovencement gebruikt). Cement bepaalt voor circa 80% de CO2 van betonmortel. Promoten hergebruik bouwmaterialen Optimaliseren gebruik bouwmaterialen Vermijden gebruik van RVS staal Promoten van gebruik van FSC hout Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen vermeld in NIBE's Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten, en wordt ernaar gestreefd, indien de keuze er is, producten voor te schrijven die binnen de DUBO-keur grens vallen. Bartels Infra bv is deelnemer van Noorden Duurzaam Versie: 2.0 pagina 5 van 11

6 2 Energieverbruik 2013 Tabel 1: Energieverbruik kantoorpand te Leeuwarden : medewerkers m2 BVO Verbruik kwh electra Verbruik m3 gas bomen te compenseren , , , , Tabel 2: Brandstofverbruik lease auto's en zakelijke km's privé auto's : medewerkers lease auto's getankte liters leaseauto's getankte liters per leaseauto zakelijke km privé auto's bomen te compenseren , , , , , Tabel 3: bomen te compenseren : medewerkers bomen te compenseren bomen per medewerker te compenseren , , , , Versie: 2.0 pagina 6 van 11

7 3 Doel- en taakstellingen Bartels Infra B.V. is zich bewust van het feit dat zij voor haar energiebehoefte gebruikt maakt van organische grondstoffen die uitgeput kunnen raken. Periodiek worden er doelstellingen vastgesteld om te komen tot energievermindering en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het gebruik van duurzame energie. De doelstellingen worden door, of onder verantwoording van, de directie van Bartels Infra B.V. verspreid via de daarvoor geëigende communicatie kanalen Deze doelstellingen zijn dynamische documenten en de voortgang wordt jaarlijks gemeten en bewaakt. Energiedoelstellingen worden uitgewerkt in taakstellingen. Dit zijn kwantificeerbare, gedetailleerde energieprestaties welke voortvloeien uit de doelstelling. Tabel 4: Reductiedoelstelling energieverbruik kantoor (vanaf ,5% reductie scope 1), verbruik electra : medewerkers m2 BVO Verbruik kwh electra Totaal CO2 in kg/jaar Totaal CO2 per medewerker in kg/jaar Reductiedoelstelling CO2 per medewerker Reductiepercentage werkelijk , , * , * , * *** * positief percentage is gunstige ontwikkeling ** negatief percentage is ongunstige ontwikkeling *** conversie electra 2009 t/m 2012 is 0,62, conversie 2013 is 0,455 (grijze stroom) bomen per jaar te comp. Tabel 5: Reductiedoelstelling energieverbruik kantoor (vanaf 1,5% reductie scope 1), verbruik gas : medewerkers m2 BVO Verbruik gas in m3 Totaal CO2 in kg/jaar Totaal CO2 per medewerker in kg/jaar Reductiedoelstelling CO2 per medewerker Reductiepercentage werkelijk , , * , * , ** * positief percentage is gunstige ontwikkeling ** negatief percentage is ongunstige ontwikkeling bomen per jaar te comp. Versie: 2.0 pagina 7 van 11

8 Tabel 6: Reductiedoelstelling brandstoffen lease auto's en zakelijke km's privé auto's (vanaf ,0% reductie scope 2) : medewerkers Totaal CO2 tgv lease auto's in kg/jaar Totaal CO2 tgv zakelijke km privé auto's in kg/jaar Totaal CO2 tgv lease auto's en zakelijke km privé auto's in kg/jaar Reductiedoelstelling CO2 in kg/ jaar Reductiepercentage werkelijk , , ,5 ** , * , ,9 ** * positief percentage is gunstige ontwikkeling ** negatief percentage is ongunstige ontwikkeling bomen te compenseren Tabel 7: Overall beeld milieu inspanningen (vanaf ,75% reductie per medewerker, scope 1 en 2 tezamen) :. medewerkers Totaal CO2 van scope 1 en scope 2 in ton CO2/jaar bomen per medewerker te compenseren Reductie doelstelling in bomen Reductie percentage werkelijk Totaal CO2 in ton per jaar per mede werker ,4 50, ,8 54, , ,5-8,8 ** ,8 49, ,0 * ,8 52, ,5 11,6 * ,5 * positief percentage is gunstige ontwikkeling ** negatief percentage is ongunstige ontwikkeling Het overall beeld ziet er gunstig uit ten opzichte van de reductiedoelstellingen van Wel verdienen het toegenomen verbruik gas en electra in 2013 de aandacht. Kijkend naar het laatste getalletje rechtsonder in tabel 7 (Totaal 3,34 ton CO2 per medewerker in het jaar 2013) kan het volgende worden opgemerkt. Uit het onderzoeksrapport van NL ingenieurs/sq Consult bv van juni 2014 blijkt dat de CO2 indicator per medewerker van grote, middelgrote en kleine ingenieursbureaus in den lande gemiddeld 3,62 bedraagt. Dat impliceert dat Bartels Infra bv zich keurig net iets onder het gemiddelde beweegt Versie: 2.0 pagina 8 van 11

9 Taakstellingen Operationele aspecten De volgende taakstellingen worden voor 2014 en 2015 opgesteld: Verplicht stellen carpoolen bij gezamenlijke afspraken in 95% van de gevallen; Bevorderen gebruik openbaar vervoer in geval seminars, cursussen etc. in 100% van de gevallen; Afsluiten energie contract met uitsluitend Groene Stroom, aantoonbaar; Plaatsen bewegingsmelders in de werkkamers; Informeren medewerkers over de milieudoelstellingen, ook de adviserende aspecten. Mogelijke speerpunten voor de jaren na 2015 zijn: Plaatsen zonnecollectoren op het dak; Vervangen van TL balken door LED lampen; Demotiveren gebruik lease auto's; Aanscherpen in aanmerking komen voor lease auto. De volgende reducerende maatregelen zijn al van kracht: Gebruik airco tot minimum beperken, in eerste instantie warmteprobleem oplossen door ramen te openen en/of het raamscherm te laten zakken; Controleren aan het eind van de werkdag of alle airco's zijn uitgeschakeld; Installeren van zonlichtschermen aan buitenzijde ramen; Verzenden van rapporten en tekeningen zoveel mogelijk digitaal, dit bespaart papier; Controleren eigen documenten door gebruik te maken van dubbelzijdige afdrukken A5 (4 pagina's op één pagina) Controleren eigen documenten door gebruik te maken van digitale tekeningen (controle op het scherm) of analoog waarbij een A0/A1 is teruggebracht naar A3 formaat. Scheiden afval in 3 stromen: papier, GFT en overig afval Adviserende aspecten De volgende taakstellingen blijven onverminderd van kracht, aantoonbaar maken door middel van gebruikmaking van bijlage 2 (Checklist CO2-bewust): Aantoonbaar promoten toepassing hoogovencement in plaats van portlandcement, HO cement is veel minder schadelijk voor het milieu van portlandcement, 291 kg CO2 /ton cement versus 788 kg CO2 /ton cement; Aantoonbaar promoten hergebruik bouwmaterialen, de meest duurzame oplossing is het hergebruik van materialen, bijvoorbeeld beton- en metselpuin toepassen in menggranulaat, of vrijgekomen meerpalen opnieuw toepassen als tijdelijk ondersteuning van een steiger; Aantoonbaar optimaliseren gebruik bouwmaterialen, bijvoorbeeld optimaliseren wapeningstaal; Aantoonbaar vermijden gebruik van RVS staal, RVS staal geeft veel hogere CO2 - emissies dan gebruikelijk toegepast staal; Aantoonbaar promoten van gebruik van (FSC) hout, een duurzaam product met een restwaarde; Bijhouden publicaties/ volgen workshops over milieubelastende materialen/grondstoffen Versie: 2.0 pagina 9 van 11

10 4 Wetten en Voorschriften Het kantoor aan de Archimedesweg 5 te Leeuwarden voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Bouwvoorschriften, conform het Bouwbesluit. De Milieuvoorschriften, voor zover van toepassing zoals gedeponeerd in de Wet Millieubeheer worden gevolgd. Met betrekking tot het zg. Activiteitenbesluit valt het kantoor onder Type A (belast het milieu niet of weinig). Verder is Bartels Infra B.V. gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001 Genoemde wettelijke eisen worden regelmatig beoordeeld op eventuele aanpassingen, inclusief nieuwe wetten en voorschriften door de kwaliteitsmanager. Indien noodzakelijk wordt relevante informatie ingebracht in het managementoverleg. 5 Transparantie Bartels Infra B.V. communiceert structureel intern en extern over de CO2 footprint (scope 1&2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van Bartels Infra B.V. en de maatregelen in projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van Bartels Infra en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. Intern vindt de communicatie plaats via het Infonet van de Bartels Groep. Deze beleidsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan het publiek door middel van onze website (http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen) Bartels Infra bv participeert ook in Duurzaam Noord, verwezen wordt naar de website. 6 Geldigheid Deze beleidsverklaring zal minimaal jaarlijks worden beoordeeld op actualiteit, toepassingsgebied en functionaliteit 7 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De directeur is verantwoordelijk voor het gehele energiemanagementsysteem De directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het energiebeleid en -doelstellingen, het onderhoud en de implementatie van het energiemanagementsysteem alsmede voor de periodieke beoordeling van de geschiktheid van het systeem en het ter beschikking stellen van de middelen om het energiemanagementsysteem te onderhouden. De directeur is verantwoordelijk voor de voortgang van de activiteiten De directeur rapporteert aan de overige leidinggevenden (projectleiders) aangaande het bovenstaande tijdens het managementteamoverleg. Als directievertegenwoordiger draagt de kwaliteitsmanager er zorg voor dat het energiemanagementsysteem en bijbehorende doelstellingen in de gehele organisatie wordt uitgedragen, begrepen, uitgevoerd en onderhouden. Versie: 2.0 pagina 10 van 11

11 8 Middelenbeheer en bewustzijn, training en bekwaamheid 8.1 Middelenbeheer Om de visie en de hieraan gerelateerde taak- en doelstellingen te realiseren zal binnen de mogelijkheden die Bartels Infra B.V. heeft, voldoende tijd, personeel, middelen, materieel en financiën ter beschikking worden gesteld. De bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn passend bij de belangrijke functies voor het energiemanagementsysteem. 8.2 Bewustzijn, trainingen en bekwaamheid Training en bekwaamheid van medewerkers wordt geregeld in overleg met de directeur. Er zijn geen specifieke criteria gesteld aan het vereiste bekwaamheidsniveau op gebied van energiemanagement. Bartels Infra B.V. verwacht van haar medewerkers gezond verstand en maatschappelijk verantwoord gedrag ten aanzien van energie- en milieuaspecten. Het bewustzijn van de medewerkers wordt vergroot door interen een toelichtende sessie te houden over de inhoud van het onderhavige energiemanagementsysteem en de Carbon Footprint Dit vergroot het milieubesef van de medewerkers. Bewustzijn wordt structureel gecommuniceerd via de gangbare communicatiestructuur, o.a. via de website van Noorden Duurzaam, een regiobrede vereniging voor duurzame ontwikkeling, waar Bartels Infra B.V. zich bij heeft aangesloten. (http://www.noordenduurzaam.nl) Deze Beleidsverklaring is opgesteld en ondertekend door: Ir. F.J. Willemen Directeur Bartels Infra B.V Versie: 2.0 pagina 11 van 11

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM2012.05.001 Versie : 1.2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf...

Nadere informatie