maandag t/m zondag Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maandag 7-9-2015 t/m zondag 27-9-2015 Nr. 2"

Transcriptie

1 De Aftrap maandag t/m zondag Nr. 2

2 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR Voorzitter Peter van Dijk Secretaris Hans van der Laan Wedstrijdsecretaris Hans Dijkstra Penningmeester Hans Vendrig Accomodatie vacature Algemene Zaken Robert Töpfer Jeugdzaken Jan Bottema Portefeuillie BTC Johan Goedbloed JEUGDCOMMISSIE Voorzitter Patrick van Bunderen Secretaris Wendy Bosgraaf Wedstrijdsecretaris Arjan Meijer Coordinator A, B Peter Schoen Coordinator C, D Bert Homan Coordinator E Patrick van Bunderen Coordinator F Bert Hoogschagen Coordinator MB en MC vacature (wn Peter Schoen) Coordinator ME Robert Klaver Coordinator MF Maaike Deijkers Coördinator keepers Jan Bottema Scheidsrechters Ed Braaksma Algemene Zaken Jan Bottema WEDSTRIJDSECRETARIAAT Senioren Hans Dijkstra Jeugd Arjan Meijer TRAINERS Selectie Dennis Kanne Keepers senioren, A t/m D Nico van Oudenaarde Keepers E en F Hans Vendrig A1 Patrick van Bunderen B1/B2 Peter Schoen MB1 Pieter de Vrij en Peter Schoen / MB2 Pieter de Vrij MC1 Monique Beentjes C1 Peter Schoen C2 Hendrik-Jan Bandringa C3 Peter Schoen MD1 Pieter de Vrij D1/D2 Edwin Groot en Dennis Voorsluis / D3 Mark Hakvoort E en F * Afbericht bij: Patrick van Bunderen (per sms of wapp) * trainen in circuitmodel, hebben allen dezelfde trainers OVERIG Fysio/verzorger vacature Kantinebeheerder Albert Ganzinga Coördinatie ochtend Daniëlle de Vrij Coördinatie kleding Bram de Putter LEDENADMINISTRATIE alleen voor aan- en afmelden en adreswijzigingen, aanmeldformulier staat op website Senioren & jeugd Hans Dijkstra CLUBLAD DE AFTRAP Adverteren sponsorcommissie Redactie en opmaak Marian Bijl Inleveren kopij uiterlijk vóór uur op einddatum (zie voorkant deze Aftrap) Aftrap niet of op onjuist adres ontvangen? Dit melden bij de ledenadministratie a.u.b. WEBSITE Voor last minute verslagen, nieuws, wijzigingen, reacties, de Aftrap online en vele andere zaken. AFGELASTINGEN Afgelastingen worden z.s.m. bekend gemaakt via onze website. Algehele afgelastingen staan tevens vermeld op teletekstpagina 603 onder District West 1. WIJZIGINGEN/FOUTEN INFOBLAD A.U.B. ZO SNEL MOGELIJK DOORGEVEN:

3 Beste voetbalvrienden en -vriendinnen Ook binnen onze club is tijd voor vreugde en verdriet, tijd voor winnen en verliezen. Afgelopen zaterdag was de tijd van verdriet. Ons erelid Henk Hiemstra nam samen met zijn kinderen en kleinkinderen afscheid van zijn vrouw Corrie, tijdens de viering in de Protestante kerk in Middenmeer. Tijdens de viering werd stilgestaan bij het begrip tijd met een lezing uit Prediker. Er was ruimte voor verdriet en tijd om terug te kijken op leven van Corrie met mooie momenten samen met familie en vrienden. Op het sportcomplex werd ook aandacht besteed aan deze gebeurtenis met een minuut stilte bij de wedstrijden om uur. Wij hopen dat Henk en zijn familie hier kracht uit kunnen putten om dit verlies te kunnen dragen en een plaats te geven. Er werd ook gevoetbald. In de afgelopen weken zijn door onze teams de bekerwedstrijden afgewerkt. Er waren winstpotten maar ook verliespotten. Ons 3de heeft hierbij een goede reeks neergezet met drie keer winst. Het vele trainingswerk in de voorbereiding op het seizoen heeft haar vruchten afgeworpen. Ons 1ste had een lastiger begin van de competitie. Ondanks de voorsprong van 3-1 in de 1ste helft werd de wedstrijd afgesloten met een stand van 3-5. Een tijd van winnen en een tijd van verliezen. Het jaarlijkse bedrijventoernooi is ook weer succesvol verlopen met Sandfirden als winnaar. Nu nog een bordje van de winnaar rond het A-veld. Gelukkig kon onze gewaardeerde scheidsrechter, Bert Schoon ook weer een aantal wedstrijdjes fluiten tijdens dit toernooi. Tijdens het weekend van het Midzomerfeest werd hij nog opgesloten door een te ijverige Pieter de Vrij die graag op tijd in de feesttent wilde zijn. Gelukkig kon Bert nog een uitweg vinden. Tijd voor een lach en een traan. De afgelopen week heeft wel weer geleerd dat het leven snel gaat en je ervan moet genieten. Blijf positief in het leven staan met een mooi motto dat ik dit weekend las Vier het leven. Fijne en plezierige voetbalweken, Peter van Dijk, Voorzitter

4 Schelphorst 30 - Wieringerwerf (0227) Verbrugggenloonbedrijf.nl Koeling Verwarming Elektrotechniek Zandvaartweg 37a - Breezand Telefoon (0223) Douma Agrarische Verzekeringen Telefoon (0227) Fax (0227) Mobiel "#$%&'()"*+,

5 Nieuwe leden Jeugd: Michel Aken Noah Bakker Filemon Cappelli Anna Donkersloot Amber Grooten Deborah Haverkamp Dennis Haverkamp Bente Juurlink Hidde Juurlink Mats Jeffrey Kabalt Ben Landman Mart Maris Rianne Montsma Mieke van Schaik Marisa Scholtens Maud Teggeler Damian de Vries Joep Verbruggen Jur de Vries Cornee de Waart Jasper Zandvoort Sven Zuidema Senioren: Stefan Perton Dennis Zee Daniël Zeinstra Jan Reinder Zeinstra Welkom en veel voetbalplezier Voor de wedstrijd van het 1e tegen Zeemacht, maken Johan Goedbloed en Peter van Dijk het veld in orde. Pupillen van de week Seizoen 2015/2016, dit is de planning tot de jaarwisseling. Als de wedstrijd is afgelast, dan ben je weer pupil van de week als deze wedstrijd wordt ingehaald. De spelers krijgen natuurlijk afzonderlijk ook een uitnodiging. 19 september Arnoud Crielaard Opperdoes Guus van Schaik 10 oktober Sven van Dijk DZS Joris Popkema 31 oktober Winand Noor VVA/Spartaan Rens Oldengarm 14 november Alec van Leuveren Kadoelen Senne Grooten 5 december Daan Groeneweg Hellas Sport Tom Veerman Het technisch hart van de A junioren, Patrick van Bunderen en Jeroen Ekelmans.

6 "#$%&'(')*$+,'+-..)/ 011%2.)' 34#%'4'+5 6)7+'+&.#( 8+9#%5)$' ".#(*#+9$,'5.':7%%$+,'+ ;.%5&#%<< C'D'1..+EFGG>H?FIFJF "#$$"%&' ()*)+,'-'./0%100+1,'-'2)103&&),' 40%)%'-'5+)&3%/)%' K$,'+17&)$*775LK$,'+$4:.)5 MNBN".')$+,LO4$5 O5')+%5)775G?P=>>=3QR$')$+,')(')1 C'D'1..+EFGG>H<FGS=<PT7UEFGG>H<FIJJF B.&$'DF<?IJJ<FVG "#$% &'()*&+,*-.*/0*1*22'0*3,+'-*4#$%'- 5'*,'-0*,6*,$ Waar het na de wedstrijd goed toeven is Brinkweg 15 Wieringerwef

7 Indeling kantinedienst zaterdagochtend 2015/2016 Als je niet kan, dan onderling ruilen Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Tootje Boutkan/ Ivonne van Kemmeren Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Elma Koedijk/Gerda Steentjes Simone van Loon/Miranda van Dijk Saskia Groeneweg/Martina Dijkstra Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Ingrid Waardenburg/Lianne van Vondel Elma Koedijk/Gerda Steentjes Simone van Loon/Miranda van Dijk Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Saskia Groeneweg/Martina Dijkstra Tootje Boutkan/ Ivonne van Kemmeren Elma Koedijk/Gerda Steentjes Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Ingrid Waardenburg/Lianne van Vondel Tootje Boutkan/ Ivonne van Kemmeren Elma Koedijk/Gerda Steentjes Saskia Groeneweg/Martina Dijkstra Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Simone van Loon/Miranda van Dijk Saskia Groeneweg/Martina Dijkstra Ingrid Waardenburg/Lianne van Vondel Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Simone van Loon/Miranda van Dijk Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Tootje Boutkan/ Ivonne van Kemmeren Saskia Groeneweg/Martina Dijkstra Yvonne Kloosterman/Monica Bakker Simone van Loon/Miranda van Dijk Anja Goedbloed/Danielle de Vrij Indeling kantinedienst zaterdagmiddag Het schema voor de kantinedienst is voor de komende drie weken opgesteld in verband met het mogelijk wijzigen van het speelschema. Zoals jullie hebben kunnen zien, is door de KNVB het speelschema voor de middag qua senioren en juniorenteams onevenredig verdeeld over de zaterdagen. Johan Goedbloed is in overleg met de KNVB om dit te wijzigen. Wij hebben goede hoop dat dit lukt - daar wij ook onze voorkeuren zo hebben opgenomen, maar deze niet zijn gevolgd bij de indeling. Datum Naam Speler Speler Speler 12-sep Sieb Veenstra Hotze Veenstra Szn Hotze Veenstra Jzn Wouter Zuidhof 19-sep Albert Ganzinga Tim Zuidhof Kevin de Bruin Manuel Groen 26-sep Albert Ganzinga Gerda Wigarda Erik Speur Richard Wolters Regels: * Elke speler van de seniorenelftallen draait een bardienst. * Onderling ruilen als je niet kunt. Bij niet op komen dagen een boete van 50,-. * Om uur melden achter de bar, bij de persoon die als eerste staat vermeld. * De bardienst duurt tot uur. Om uur start schoonmaken.

8 schildersbedrijf boltjes "#$%&'(&#)*+&,-. -//0112#))&34&&' 5&6&78839:../;0:./-: <=>9:../;0:.-:? "#$%$"&' Handelsonderneming J. Rustenburg verkoop - inruil - onderhoud Schelphorst 36, Wieringerwerf (0227) (0227) Url: en Compressoren, importeur van Airkrone Luchtleidingsystemen Pneumatische gereedschappen Warm- en koud waterreinigers Elektrische gereedschappen Handgereedschappen Stof-waterzuigers Veegmachines Hydraulische slangen V-snaren en lagers D+=6#A&#A*=CA848B#&6&38E%88''==) F&=*#3,%=3&6D4&'DE&'*83&3G87 B&)'#$7*=CA8 H'D&3)#3B8C+*A=A#83%88'C+FIJG#3*A=66=A#& L3)&'(8C)=66&4&'D&3 MN(=)&'&E='=A#& J8C+&--G-? -/-?FOP88,+8C)QLE4&&' 5&6&78839:..R;0?S::: :$%);1<$=6'9>91 "#$% 1 "'$%);$=6'9>9"&'1 T'UM4&)#3,E6&#3S 5&6&78839:../;V:-VWV LE&3#3,*A#$)&3X 2==3)=,,&*68A&3 Y#AQ4%'U-/U::..U::CC'

9 Uitslagen 18/22 augustus (beker) HSV Sport 1 - Wieringermeer Wieringermeer 1 - Dindua Zandvoort 4 - Wieringermeer Wieringermeer 3 - ZCFC FC Den Helder A1 - Wieringermeer A1 5-1 HCSC B2 - Wieringermeer B1 1-1 Wieringermeer B2 - KGB B3 2-3 Wieringermeer MB1 - Zeevogels MB1 1-2 Wieringermeer C1 - Zouaven De C2 8-2 SEW C2 - Wieringermeer C2 0-9 DWOW MC1 - Wieringermeer MC1 8-0 Succes D4 - Wieringermeer D Wieringermeer D3 - Succes D VVW E2 - Wieringermeer E1 1-2 Wieringermeer E2 - KGB E3 5-0 Wieringermeer E3 - Kleine Sluis E3 5-3 DWOW E4 - Wieringermeer E4 2-2 Wieringermeer ME2 - Blokkers De ME1 1-0 Wieringermeer F1 - Succes F1 2-4 Succes F3 - Wieringermeer F2 3-1 Wieringermeer F3 - Succes F2 0-9 Succes F4 - Wieringermeer F4 8-1 Duinrand S F2M - Wieringermeer F5M 1-6 Wieringermeer F6M - Victoria O F5M 5-5 Uitslagen 29 augustus (beker) SEW 1 - Wieringermeer Wieringermeer A1 - JVC A1 7-0 Wieringermeer B1 - Dindua B2 2-0 DTS B3 - Wieringermeer B2 4-0 Hollandia O Wieringermeer C1 4-0 Wieringermeer MC1 - Medemblik MC2 1-5 Wieringermeer C2 - Sporting Andijk C3 8-0 Wieringermeer D1 - HCSC D2 8-3 Wieringermeer D2 - FC Den Helder D Kreileroord D1G - Wieringermeer D3 7-2 Wieringermeer E1 - Succes E2 1-5 DWOW E1 - Wieringermeer E2 3-2 Flevo E3 - Wieringermeer E3 1-1 Wieringermeer E4 - Flevo E Wieringermeer ME1 - Winkel ME1 4-2 Dindua ME1 - Wieringermeer ME2 8-1 MOC F1 - Wieringermeer F Wieringermeer F2 - Flevo F2G 6-1 Kleine Sluis F6 - Wieringermeer F Wieringermeer F4 - DWOW F2 3-5 Wieringermeer F5M - Nieuwe Niedorp F4M 7-0 KSV F10M - Wieringermeer F6M 10-0 Uitslagen 5 september (competitie) Wieringermeer 1 - Zeemacht Uitslagen 5 september (beker) Zoaven De 2 - Wieringermeer Wieringermeer 3 - BOL Wieringermeer A1 - Sporting Andijk A1 3-2 Koedijk MB1 - Wieringermeer MB Always Forward C3 - Wieringermeer C1 9-5 Wieringermeer C2 - VVW C3 3-3 DTS MC2 - Wieringermeer MC1 5-0 Wieringermeer D1 - FC Den Helder D2 2-6 Wieringermeer D2 - Flevo D DWOW D1 - Wieringermeer D Wieringermeer E1 - Sporting Andijk E3 6-1 Wieringermeer E2 - Sporting Andijk E1 4-3 DWOW E3 - Wieringermeer E3 0-4 Wieringermeer E4 - Succes E4 0-3 Wieringermeer ME1 - Schagen ME2 9-0 West Frisia ME1 - Wieringermeer ME2 afgelast Wieringermeer F1 - SRC F2 1-0 SRC F8G - Wieringermeer F Wieringermeer F3 - DWOW F Flevo F1G - Wieringermeer F4 afgelast Wieringermeer F5M - LSVV F7M 0-3 VVS 46 F5M - Wieringermeer F6M 1-6

10 "#$%&'$((')* +,#$,-.#$/#$0 '#1234))56748)4) 9$:.&'$(('8; <,==#->##$ ABC(.#- '#1234))D6)8));; E#,-&>#$/#.D4 '#1234))D6*F8))D, "#$$%&'()*+,--'.%''# /'0' :65;849<=5 KAA+TGK/BT/G"+A/CA E"GKEGDTG++REERAM LRULG"GKVAJAWER/AFGGDCA JJJMTFJRADRKXAD+AADMKH

11 7e editie van de Bedrijvencup Wieringermeer Afgelopen vrijdag 4 september was het weer tijd voor de 7e editie van de Bedrijvencup van de Wieringermeer. Van tevoren wisten we al dat de cup niet naar de vorige winnaar Unive zou gaan. Unive had een teambuilding-uitje in de Ardennen. Tijdens de 2 wedstrijden in de poulefase hadden we het weer wat normaal bij de Ardennen hoort, een forse bui. Maar na alle buien van de afgelopen dagen kon deze er ook nog wel bij. De velden hielden zich eigenlijk heel best. Het A veld werd gespaard omdat de dag erna de openingswedstrijd van ons 1e tegen Zeemacht gespeeld moest worden. Na de poulefase bleven onder andere Biesheuvel Knoflook, Sandfirden en Atatrans over. De finale ging tussen Sandfirden en Atatrans. Deze wedstrijd kon in de reguliere speeltijd Atatrans miste als finalist net de Bedrijvencup niet beslist worden, de eindstand was 2-2. Na strafschoppen ging uiteindelijk Sanfirden er met de Bedrijvencup vandoor. In de kantine bleef het nog lang gezellig. Totdat Ab ons er uit Iedereen bedankt voor de gezellige avond en tot volgend jaar. Sandfriden kampioen van de 7e Bedrijvencup van de Wieringermeer

12 & "#$%&'($)(*+$),$$)& Kijk voor informatie en aanbiedingen op mijn website: of *&/$)&-.%0& & 12&#34(5&6"")&7)4(%"8#$*&$*&8.,(%($8$$5#$*&(*& '($)(*+$)2$)8& & 9$):5#)..#&;<=&'($)(*+$)2$)8& Kanaalweg AL Middenmeer - Telefoon (0227) Univé Hollands Noorden Voor uw financiële rust en zekerheid Kom langs op kantoor: Aambeeld 1, Medemblik Beltstraat 76a, Hippolytushoef Bel: Of kijk op onze vernieuwde website: "#$#%&'&(##&)*+,-(,%.-(/-( ///:;##<';-#%':%= "#$%&''&%()*)+,(-. /01&&.$%,& "#$%&'(##$()*'(#+#&,'&-.$/ 0'*1#2#**.$/#$&#$)+'%.#,#&*#$ 3'$.%'.&4())245.$*4/'64,'%#&#$&.)(#&.$/6,#&*#$ 7)&#$6%&''% #$-##& 2223$01&&.$%,&(#$%&''&%()3#'

13 C3 Paintballen / BBQ-en en nog veel meer Het lijkt alweer zo lang geleden met de vakantie net achter de rug. Een vakantie waar de meeste jongens lekker hebben bijverdiend en genoten van de zon, zee, rust, lekker eten en nog veel meer. Was de één te vinden in Griekenland, ondanks de crisis, zocht de ander de rust op en dan kun je denken aan Noorwegen. Of gewoon lekker in eigen land op het mooie Terschelling. Tradities komen ook naar voren bijvoorbeeld naar Frankrijk of het mooie Italië. Alles is goed want waar je ook bent, vakantie is even lekker niets moeten. Onze traditie van de C3 is het seizoen afsluiten met een BBQ Kwam er dit jaar iets bij door de verzamelde doelpunten pot. En vertrokken we vanaf de Belboei, nadat er een potje was gevoetbald, richting de Eendracht te Wieringerwaard. Om daar lekker met elkaar en tegen elkaar te paintballen. Bijna compleet, helaas op Sergey na, hij was nog niet terug van zijn uitwisseling. Er werd begonnen in het bos. De jongens zagen hun kans schoon om het op te nemen tegen René, Peter en Lex - de grote mannen - die werden bijgestaan door onder andere Jasper, Ruud en Daan. Nu dat hebben ze geweten, er werd flink gestreden maar de groene mannen wisten er toch vaker met de winst vandoor te gaan. Al zijn de mannen groot en lang, en werden ze veel geraakt, het heeft ze niet doen verliezen. Het blauwe team bleef het toch steeds weer goed proberen. Tussendoor lekker met zijn allen aan de grote tafel, buiten op het terras, wat drinken, nootjes eten en snoepjes scoren. Al snel is het 7 uur en dan mag je je begeven naar de familie Smit aan de Molenweg voor de super gezellige BBQ. Net als vorig jaar zijn we ook nu weer van harte welkom allemaal. Omdat het weer niet helemaal te vertrouwen was, is alles binnen in de mooie schuur gezellig gemaakt. Ruud heeft veel werk verzet en er staan tafels en stoelen klaar. Overigens een schuur met vloerverwarming, wat willen we nog meer. Lex heeft in de ochtend de Sijtsma BBQ al op de plaats van bestemming gebracht tezamen met de BBQ van de familie Smit was er voldoende mogelijkheid tot een lekker stukje vlees. Na nog een laatste potje paintballen is het nu voor iedereen BBQ tijd geworden. Helaas werd de BBQ voor Nils overschaduwd, zijn opa overleed die ochtend, maar hij was er toch samen met Danique, super hoor. Zo zie je maar weer, herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag. Naast vlees, stokbrood, sausjes, ijs, kruidenboter en chips, veel bier en drinken, rauwkost en snoep, hadden we ook overheerlijke zelfgemaakte salades. Kiek, Linda, Bianca en Ina super bedankt

14 C3 Paintballen / BBQ-en en nog veel meer (vervolg) hiervoor. En Alexandra had twee speciale Poolse lekkernijen meegebracht, ook helemaal super. De een verzorgde dit, de ander dat, het was super voor elkaar. Iedereen was met elkaar in de weer, chillen en springen in en om de trampoline. Dan weer verstoppertje bij de gestapelde strobalen. Weer even binnen bijtanken en hup weer naar buiten. Kletsen en kletsen dat werd er genoeg gedaan door groot en klein. De C3 familie BBQ met paintballen was een groot feest dat tot in de late uurtjes duurde. Eens kijken hoe we het volgend jaar gaan aanpakken als de jongens zich kranig moeten gaan weren als C1. Maar dat er weer wordt gebbq dat staat vast. Lieve voetbalgroet, Tineke (mama) DEEN Jeugdsponsor Actie WIJ DOEN MEE JULLIE OOK??? Spaardoel: Verplaatsen van het Deen/Jimmink boardingveld i.v.m de komst van brede school. Hoe werkt de actie? U krijgt bij iedere 15,- aan boodschappen én bij actieproducten, een actiekaart voorzien van een sponsormunt. Aan de binnenzijde van de actiekaart staat welk voordeel u heeft gewonnen. In elk filiaal staan kokers voor 4 lokale verenigingen en de laatste koker is gereserveerd voor het Jeugdsportfonds. De munten worden door de klanten in de koker gestopt van de vereniging die zij willen steunen, of het Jeugdsportfonds. De munten kunnen t/m 17 oktober 2015 worden ingeleverd. De actiekaarten met korting zijn t/m 31 oktober 2015 inwisselbaar in de winkel. NB: In de kantine is ook een inzamelpunt voor de sponsormunten.

15

16 AL BIJ "SAARTJE" GEWEEST? "SAARTJE" IS ZOOO LEUK Wij zijn open op maandag van , van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot en op zaterdag van 9.30 tot Werfstraat 1a 1771 BE Wieringerwerf # "#$%&'(&)*(+,-+,(&./01'2,'2,(&,(&.1,3-,(&,(& <,C*(D,C2'*(,,-+=&"11,&A**-2,(& J,3K,1A2*DD,(&*L&M,1D&2,&A2*DD,-,(&*D&2,&102,(& A2*DD,-,(&+**-&*(A=& & & J,3K,1,(& J02-0AA,(& 7'(Z1& H,+'.0(2,(& 81,'(L,3K,1,(& ;,.K,++,(& & # # 9&&/#%""/#)2:&/%40)"#+620#6# ""2#+)*+*"#2"%"2# ;;;<5-&-".."()2<2(# # "#$"%&"'"()*+",#-.&/0)"1"#"2# 3/"40)"1"#56)0"2-37&&(-"#&.142$# 1&&/#4(("#54-)--37&&(+)2'"/"2#)2# '"#8)"/)2$"/%""/" " "

17 Het bekeravontuur van Wieringermeer 3 Het was aan het einde van vorig seizoen toen Johan mij vroeg of wij ons nog wilden inschrijven voor de bekerwedstrijden. Afgelopen jaren hebben wij hier nooit aan meegedaan, maar omdat er veel verjonging heeft plaatsgevonden bij het derde, hebben we toch maar eens besloten om hieraan mee te doen. Dat betekent dus dat er al 3 zaterdagen voordat de competitie begint gevoetbald moet worden. Hierdoor moesten we dus ook de traditionele eerste training op de donderdag van het midzomerfeest twee weken eerder doen. Maar het werd een succes. Over de eerste wedstrijd tegen ZCFC 6 kan ik weinig vertellen, omdat ik daar zelf niet bij kon wezen, maar er werd thuis met 6-2 gewonnen. De wedstrijd daarna die verplaatst moest worden vanwege de zaterdag van het Midzomerfeest werd op donderdag 3 september gespeeld. Om uur begonnen we aan de wedstrijd tegen de Zouaven 2 op een zeiknat veld waarop de lijnen amper te zien waren. Maar we waren al lang blij dat we niet op het kunstgrasveld moesten. De score werd halverwege de eerste helft geopend door een vrije trap die Maikel vakkundig wist in te koppen, daarna is de voorsprong niet meer weggeven en aan het einde van de wedstrijd stond er 2-5 op het scorebord. Dat gaf een goed gevoel voor de wedstrijd van zaterdag, tegen Bol 3 die ook beide wedstrijden gewonnen heeft. Aangezien Bol 4 bij ons in de competitie speelt, werd er wel wat van de tegenstander verwacht. Het lukte zaterdag maar net om 11 spelers op het veld te hebben ten tijde van de aftrap. Door allemaal persoonlijke redenen kwamen 4 spelers iets later. Nadat er een minuut stilte was gehouden - tegelijkertijd met het eerste - werd er weer lekker gespeeld. We wisten dan ook op 1-0 voorsprong te komen in de eerste helft. Maar daarmee waren we er nog niet. En doordat ikzelf in de tweede helft onder de bal doorkopte wist mijn directe tegenstander de gelijkmaker in ons net te schieten. Maar het kon nog, we zouden de kopjes niet laten hangen en blijven voetballen. De wedstrijd ging van de ene kant van het veld naar de andere, en beide teams wisten kansen te creëren, maar uiteindelijk waren wij degenen die de kansen wisten te benutten en de uitslag op 3-1 bepaalden. Er werd dus weer gewonnen, al 3 keer op rij. Het is nu afwachten of we deze reeks voort weten te zetten in de competitie. We gaan ons best er voor doen

18 Programma 8 september 2015 KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :00 19:00 Wieringermeer 2 ODIN 59 9 (zat) SLOOTDORP beker Ruud Kaag Programma 12 september 2015 Bestuursdienst: Ed Braaksma ( s middags) Peter van Dijk ( s middags) KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :30 12:30 AFC 34 1 (zat) Wieringermeer 1 ALKMAAR Maarten Jasperse Scheidsrechter: Mol, M :30 12:30 Wieringermeer 2 Jong Holland 4 (zat) SLOOTDORP Ruud Kaag Scheidsrechter: H. van Bodegom :30 15:00 Wieringermeer 3 Dindua 4 (zat) SLOOTDORP Piet Hein Dijkstra Scheidsrechter: Thomas Tijsen :30 14:00 Wieringermeer 35+ OFC 35+2 (zat) SLOOTDORP Roel Cruiming Scheidsrechter: Louis van der Weijde :30 11:30 Wieringermeer A1 Zouaven De A2 SLOOTDORP Jeroen Ekelmans / Rinus Moerman / Kees Vendrig / / :30 13:30 Wieringermeer B1 Zeemacht B1 SLOOTDORP Teun Rooks / Ico Dam / Scheidsrechter: Bert Schoon :30 11:00 Wieringermeer B2 Flevo B1 SLOOTDORP Hans Vendrig :30 11:30 Nieuwe Niedorp MB1 Wieringermeer MB1 NIEUWE NIEDORP Peter Schoen Vervoer: Dijkstra, van Garderen, Glasbergen, Schrale :30 16:00 Wieringermeer MB2 KGB MB1 SLOOTDORP Pieter de Vrij :00 08:30 Wieringermeer C1 Wiron C1 SLOOTDORP René van Bunderen / Lex Sijtsma / Scheidsrechter: Wieringermeer :00 12:00 Wieringerwaard C1 Wieringermeer C2 WIERINGERWAARD Jaap Muurling / Ruud van Vondel / Vervoer: Hotting, Janssens, Lutegard, Thoes

19 Programma 12 september 2015 (vervolg) KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :30 11:15 Sporting Andijk MC2 Wieringermeer MC1 ANDIJK Pieter de Vrij Vervoer: Barska, Beentjes, Donkersloot, Steentjes :00 09:00 Winkel D1 Wieringermeer D1 WINKEL Jan Bottema / Edwin Groot / Dennis Voorsluijs / / Vervoer: Bottema, van Garderen, Voorsluijs, Zeeman :00 08:00 Flevo D2 Wieringermeer D2 MIDDENMEER Ragnar Jansen / Vincent Kuipers / Terrein Flevo :15 09:45 Wieringermeer D3 Oosterend D1 SLOOTDORP Ed Braaksma / Garmt Doornbos / Robert Kalt / / Scheidsrechter: Wieringermeer :00 08:30 Wieringermeer E1 DWOW E1 SLOOTDORP Chris van Leuveren :15 09:45 Wieringermeer E2 JVC E4 SLOOTDORP Rob Waardenburg :00 08:25 Wieringermeer E3 ZAP E2 SLOOTDORP Dennis Scholtens :00 09:00 Nieuwe Niedorp E3 Wieringermeer E4 NIEUWE NIEDORP Patrick van Bunderen / Bas Tolhuis / Vervoer: Biesheuvel, Bron, van Bunderen :15 09:45 Wieringermeer ME1 Volendam (rkav) ME3 SLOOTDORP Anouk Homan / Petra Klaver / :00 08:00 KSV ME2 Wieringermeer ME2 HEERHUGOWAARD Priscilla Simons / Maaike Deijkers / Vervoer: Beentjes, Haverkamp, Teggeler :00 09:00 KGB F2 Wieringermeer F1 BOVENKARSPEL Arnoud Thoma/Wiljo Muurling / Vervoer: Meijer, Muurling, Oldengarm :00 08:00 Nieuwe Niedorp F1 Wieringermeer F2 NIEUWE NIEDORP Bas Beckers / Thijmen Breure / Gerjo Hiemstra / / Vervoer: Breure, Lombaard, Zandvoort :00 08:00 Flevo F2G Wieringermeer F3 MIDDENMEER Jan Goverse / Bert Hoogschagen / Terrein Flevo :30 11:00 Wieringermeer F4 HCSC F4 SLOOTDORP Richard Ippel :30 11:00 Wieringermeer F5M Zeevogels F4M SLOOTDORP Freddy Dijkman :30 08:30 RKEDO F7M Wieringermeer F6M AVENHORN Bram de Putter Vervoer: Grooten, Hoitink, de Putter

20 Programma 19 september 2015 KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter Bestuursdienst: Jan Bottema ( s ochtends) Hans van der Laan ( s middags) :30 13:00 Wieringermeer 1 Opperdoes 1 (zat) SLOOTDORP Maarten Jasperse Scheidsrechter: Hartigh, J. den Pupil van de week: Arnoud Crielaard en Guus van Schaik :00 10:30 Alkmaarsche Boys 2 zat Wieringermeer 2 ALKMAAR Ruud Kaag :30 13:30 BOL 4 (zat) Wieringermeer 3 BROEK OP LANGEDIJK Piet Hein Dijkstra :30 13:30 Kadoelen sv 35+1 (zat) Wieringermeer 35+ AMSTERDAM Roel Cruiming :30 13:00 JVC A1 Wieringermeer A1 JULIANADORP Jeroen Ekelmans / Rinus Moerman / Kees Vendrig / / Vervoer: v.d Doe, Ekelmans, Jenema, Kemmeren :00 10:45 Schagen B2 Wieringermeer B1 SCHAGEN Teun Rooks / Ico Dam / Vervoer: Van Trierum, J. de Vries, Appelman, Dam :30 12:30 Con Zelo B2 Wieringermeer B2 WAARLAND Hans Vendrig Vervoer: Lautenbach, Romar, Tolsma, Vendrig :30 13:00 Wieringermeer MB1 ZAP MB1 SLOOTDORP Peter Schoen :00 12:00 Schagen MB1 Wieringermeer MB2 SCHAGEN Pieter de Vrij Vervoer: Bosch, Douma, Hoekstra, Juurlink :00 11:00 SRC C1 Wieringermeer C1 SCHAGEN René van Bunderen / Lex Sijtsma / Vervoer: Kempen, Klare, Kuit, van Wieren :00 08:30 Wieringermeer C2 Succes C2 SLOOTDORP Jaap Muurling / Ruud van Vondel / Scheidsrechter: Wieringermeer :15 10:30 Wieringermeer MC1 Oudesluis MC1 SLOOTDORP Pieter de Vrij :30 11:00 Wieringermeer D1 HCSC D2 SLOOTDORP Jan Bottema / Edwin Groot / Dennis Voorsluijs / / :00 08:30 Wieringermeer D2 Callantsoog D1 SLOOTDORP Ragnar Jansen / Vincent Kuipers /

21 Programma 19 september 2015 (vervolg) KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :00 10:00 Kleine Sluis D3 Wieringermeer D3 ANNA PAULOWNA Ed Braaksma / Garmt Doornbos / Robert Kalt / / Vervoer: Bos, Doornbos, Limburg, Mastenbroek :15 10:00 Succes E1 Wieringermeer E1 HIPPOLYTUSHOEF Chris van Leuveren Vervoer: Van Leuveren, Popkema, Veerman :00 08:30 Flevo E1 Wieringermeer E2 MIDDENMEER Rob Waardenburg Terrein Flevo :00 09:15 Flevo E2 Wieringermeer E3 MIDDENMEER Dennis Scholtens Terrein Flevo :15 09:45 Wieringermeer E4 Kleine Sluis E4 SLOOTDORP Patrick van Bunderen / Bas Tolhuis / :00 09:00 Blokkers De ME1 Wieringermeer ME1 BLOKKER Anouk Homan / Petra Klaver / Vervoer: Beeke, Homan, de Jong :15 09:45 Wieringermeer ME2 LSVV ME1 SLOOTDORP Priscilla Simons / Maaike Deijkers / :30 11:00 Wieringermeer F1 JVC F2 SLOOTDORP Arnoud Thoma/Wiljo Muurling / :00 08:30 Wieringermeer F2 Callantsoog F1 SLOOTDORP Bas Beckers / Thijmen Breure / Gerjo Hiemstra / / :00 08:30 Wieringermeer F3 Kaagvogels F1 SLOOTDORP Jan Goverse / Bert Hoogschagen / :00 08:00 Callantsoog F2 Wieringermeer F4 CALLANTSOOG Richard Ippel Vervoer: Oost, Verbruggen, de Vries :30 09:30 Berdos F7M Wieringermeer F5M BERGEN Freddy Dijkman Vervoer: Dijkman, van t Riet, Scholtens :30 11:00 Wieringermeer F6M Winkel F4M SLOOTDORP Bram de Putter

22 Programma 26 september 2015 Bestuursdienst: Peter Schoen ( s ochtends) Hans Vendrig ( s middags) KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :30 12:30 Zaanlandia 1 (zat) Wieringermeer 1 Maarten Jasperse Scheidsrechter: Marees, C.J :30 13:30 Wieringermeer 2 Berdos 2 (zat) SLOOTDORP Ruud Kaag Scheidsrechter: Thomas Tijsen :40 12:10 Wieringermeer 3 Wiron 2 (zat) SLOOTDORP Piet Hein Dijkstra Scheidsrechter: Rene van Tiggelen :30 14:00 Wieringermeer 35+ ZOB 35+2 (zat) SLOOTDORP Roel Cruiming Scheidsrechter: Louis van der Weijde :30 11:30 Wieringermeer A1 Koedijk A1 SLOOTDORP Jeroen Ekelmans / Rinus Moerman / Kees Vendrig / / :30 13:30 Wieringermeer B1 Callantsoog B1 SLOOTDORP Teun Rooks / Ico Dam / :30 11:00 Wieringermeer B2 Kleine Sluis B2 SLOOTDORP Hans Vendrig :00 10:30 Wieringermeer MB2 Wieringermeer MB1 SLOOTDORP Pieter de Vrij / Peter Schoen / :00 08:30 Wieringermeer C1 Schagen C1 SLOOTDORP René van Bunderen / Lex Sijtsma / Scheidsrechter: Wieringermeer :00 12:00 SRC C3 Wieringermeer C2 SCHAGEN Jaap Muurling / Ruud van Vondel / Vervoer: Arnoldt, Duijvestijn, De Rooij, v.d. Sluis :25 11:10 Woudia MC1 Wieringermeer MC1 WESTWOUD Pieter de Vrij Vervoer: Dijkstra, Groeneweg, Montsma, Van Woerkom :00 09:00 Geel Zwart 30 D1 Wieringermeer D1 T ZAND Jan Bottema / Edwin Groot / Dennis Voorsluijs / / Vervoer: Bottema, Van Dijk, Gouwenberg, Groot :30 12:30 Succes D2 Wieringermeer D2 HIPPOLYTUSHOEF Ragnar Jansen / Vincent Kuipers / Vervoer: Groeneweg, Den Hertog, Jansen, De Jong :00 08:30 Wieringermeer D3 Wieringerwaard D1 SLOOTDORP Ed Braaksma / Garmt Doornbos / Robert Kalt / /

23 Programma 26 september 2015 (vervolg) KNVB Aanvang Aanwezig Thuis team Uit team Plaats nummer Geleider Afbericht Vervoer/Scheidsrechter :15 09:45 Wieringermeer E1 VIOS-W E2 SLOOTDORP Chris van Leuveren :15 09:45 Wieringermeer E2 VIOS-W E3 SLOOTDORP Rob Waardenburg :00 08:25 Wieringermeer E3 Callantsoog E1G SLOOTDORP Dennis Scholtens :00 08:00 Schagen E4 Wieringermeer E4 SCHAGEN Patrick van Bunderen / Bas Tolhuis / Vervoer: Hegeman, Kuiper, Tolhuis :15 09:45 Wieringermeer ME1 Blokkers De ME2 SLOOTDORP Anouk Homan / Petra Klaver / :00 09:00 Nieuwe Niedorp ME1 Wieringermeer ME2 NIEUWE NIEDORP Priscilla Simons / Maaike Deijkers / Vervoer: Breure, Donkersloot, Doornbos :45 07:45 HCSC F2 Wieringermeer F2 DEN HELDER Bas Beckers / Thijmen Breure / Gerjo Hiemstra / / Vervoer: Haverkamp, Hiemstra, de Vries :15 10:15 Kleine Sluis F4 Wieringermeer F3 ANNA PAULOWNA Jan Goverse / Bert Hoogschagen / Vervoer: Hoogschagen, Kantou, Vijn :30 11:00 Wieringermeer F4 Kleine Sluis F5 SLOOTDORP Richard Ippel :45 07:45 Always Forward F10M Wieringermeer F6M HOORN Bram de Putter Vervoer: Grooten, Hoitink, de Putter De Aftrap De Aftrap Copy en foto s voor de De Aftrap nummer 3 inleveren uiterlijk zondag 27 september 2015 om uur bij Graag foto s en tekst apart inleveren

24 NU VOLOP VOETBAL BIJ JAAP S JEANS & SPORTSWEAR SCHOENEN TASSEN ACCESSOIRES KLEDING BALLEN EN NOG VEEL MEER NU 10% KORTING VOOR CVW LEDEN* *GELDIG IN DE MAANDEN AUGUSTUS, SEPTEMBER EN OKTOBER 2015 *LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG 10% KORTING OP DE VOETBALCOLLECTIE KIJK OOK EENS IN ONZE WEBSHOP Recyclen en sparen levert de vereniging geld op Papier verzamelen doen we al jaren. De laatste dinsdag van de maand in Slootdorp. Ook kunt u uw oud papier brengen naar het oud papierhok naast de kantine. Naast oud papier zamelen we gebruikte kleding en schoenen in. Naast het papierhok staat een container. De gebruikte kleding en schoenen verpakt u in een plastic- of vuilniszak, voordat u deze in de container gooit. Lever ook uw frituurolie in, hiervoor staat een kliko naast de kleding container. Als u tankt bij TOTAL of AVIA, spaar dan punten voor CV Wieringermeer. Kost u niets, levert ons iets op Vraag naar de mogelijkheden bij Bram de Putter,

maandag 30-11-2015 t/m zondag 20-12-2015 Nr. 6

maandag 30-11-2015 t/m zondag 20-12-2015 Nr. 6 De Aftrap maandag 30-11-2015 t/m zondag 20-12-2015 Nr. 6 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR

Nadere informatie

maandag 08-09-2014 t/m zondag 28-09-2014 Nr. 2

maandag 08-09-2014 t/m zondag 28-09-2014 Nr. 2 De Aftrap maandag 08-09-2014 t/m zondag 28-09-2014 Nr. 2 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR verenigingsnummer: BB-FX-22P Voorzitter

Nadere informatie

maandag 23-2-2015 t/m zondag 15-3-2015 Nr. 9

maandag 23-2-2015 t/m zondag 15-3-2015 Nr. 9 De Aftrap maandag 23-2-2015 t/m zondag 15-3-2015 Nr. 9 Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

maandag 2-2-2015 t/m zondag 22-2-2015 Nr. 8

maandag 2-2-2015 t/m zondag 22-2-2015 Nr. 8 De Aftrap maandag 2-2-2015 t/m zondag 22-2-2015 Nr. 8 Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

maandag 24-02-2014 t/m zondag 16-03-2014 Nr. 09

maandag 24-02-2014 t/m zondag 16-03-2014 Nr. 09 De Aftrap maandag 24-02-2014 t/m zondag 16-03-2014 Nr. 09 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR verenigingsnummer: BB-FX-22P Voorzitter

Nadere informatie

maandag 03-02-2014 t/m zondag 23-02-2014 Nr. 08

maandag 03-02-2014 t/m zondag 23-02-2014 Nr. 08 De Aftrap maandag 03-02-2014 t/m zondag 23-02-2014 Nr. 08 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR verenigingsnummer: BB-FX-22P Voorzitter

Nadere informatie

maandag 13-08-2012 t/m zondag 02-09-2012 Nr. 1

maandag 13-08-2012 t/m zondag 02-09-2012 Nr. 1 De Aftrap maandag 13-08-2012 t/m zondag 02-09-2012 Nr. 1 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

maandag 23-4-2012 t/m zondag 13-5-2012 Nr. 11

maandag 23-4-2012 t/m zondag 13-5-2012 Nr. 11 De Aftrap maandag 23-4-2012 t/m zondag 13-5-2012 Nr. 11 Informatiepagina C.V. WIERINGERMEER verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp (0227) 581730 BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

V.V.W. Seniorennieuws. VVW 1 verliest van Kleine Sluis en VVW 2 toont veerkracht

V.V.W. Seniorennieuws. VVW 1 verliest van Kleine Sluis en VVW 2 toont veerkracht 1 Aftrap 14 nov. nr: 13 Seizoen 2016-2017 r Voetbalvereniging v.v.w Opgericht 8 mei 1928 Kantine 581846 Redactie Aftrap: Joke Karsten-Slaman Europasingel 72 E-mail:karst40@ziggo.nl Telefoon: 0228-582175

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 5

maandag t/m zondag Nr. 5 De Aftrap maandag 9-11-2015 t/m zondag 29-11-2015 Nr. 5 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR

Nadere informatie

10,11 en 12 oktober 2014

10,11 en 12 oktober 2014 10,11 en 12 oktober 2014 Sportpark het Veer Adres het Veer 92 0229-541470 (kantine) Voorwoord SPS toernooi 2014 Namens de toernooicommissie van het SPS jeugdtoernooi heten wij alle deelnemers, begeleiders,

Nadere informatie

HET ING RADBOUDTOERNOOI

HET ING RADBOUDTOERNOOI HET ING RADBOUDTOERNOOI 9, 10 en 11 juni 2017 Beste Sportvrienden en Sportvriendinnen, Hartelijk welkom bij FC Medemblik op ons sportcomplex aan de Almereweg. Een steevast terugkerende activiteit van FC

Nadere informatie

SEW JO Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03

SEW JO Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03 SEW JO17-1 - Veld Zaterdag, 0235 Onder 17 competitie (najaar) 3e klasse 03 Wieringermeer JO17-3 Opperdoes JO17-1 5-5 10-09-2016 KGB JO17-2 Zwaluwen 30 HCSV 5-3 10-09-2016 JO17-1 Westfriezen JO17-3 Berkhout

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 3

maandag t/m zondag Nr. 3 De Aftrap maandag 28-9-2015 t/m zondag 18-10-2015 Nr. 3 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR

Nadere informatie

maandag 20-2-2011 t/m zondag 11-3-2011 Nr. 8

maandag 20-2-2011 t/m zondag 11-3-2011 Nr. 8 De Aftrap maandag 20-2-2011 t/m zondag 11-3-2011 Nr. 8 Informatiepagina C.V. WIERINGERMEER verenigingsnummer: BB FX 22P Sportpark de Belboei Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp (0227) 581730 BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

De Aftrap. maandag t/m zondag Nr. 9. Met speciale aandacht voor het meiden-dames voetbal

De Aftrap. maandag t/m zondag Nr. 9. Met speciale aandacht voor het meiden-dames voetbal De Aftrap maandag 20-02-2017 t/m zondag 12-03-2017 Nr. 9 Met speciale aandacht voor het meiden-dames voetbal Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Koningin

Nadere informatie

Clubblad No. 14. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 14. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Hoofdsponsor: www.cvwieringermeer.nl zondag 04-04-2010 t/m zaterdag 17-04-2010 Clubblad No. 14 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 SPONSOR JEUGDTOERNOOI WIERINGERMEER Bij ons bent u aan het juiste

Nadere informatie

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015 S.C. Dynamo RICOH zaterdag 6 juni 09:00-17:00 uur -1- Toernooiboekje -2- Beste voetbalvrienden, Welkom op ons sportcomplex van S.C. Dynamo. Voetbal en het kijken hiernaar valt of staat met mooi weer. Laten

Nadere informatie

EVC EVC. Keetzijde 20 1135 VX EDAM. Zondag 29 mei. Jeugd Voetbal Toernooi. 7e Rob Schut. Zaterdag 28 mei. 28-29 mei 2016

EVC EVC. Keetzijde 20 1135 VX EDAM. Zondag 29 mei. Jeugd Voetbal Toernooi. 7e Rob Schut. Zaterdag 28 mei. 28-29 mei 2016 EVC EVC Keetzijde 20 1135 VX EDAM Zaterdag 28 mei 7e Rob Schut Jeugd Voetbal Toernooi 2016 Zondag 29 mei FARONO - 2016 28-29 mei 2016 E d a m se V o e t b a l C l u b o p g e r i c h t 6 m e i 1 9 1 3

Nadere informatie

Programmaboekje 29e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014

Programmaboekje 29e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014 Programmaboekje 29 e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014 Woord van welkom Namens s.v. De Meer Amsterdam heten wij u van harte welkom op het 29 e De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014. Wederom

Nadere informatie

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD 37e jaargang Nr 23 31 Januari 2011 ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD Ook deze winter werd er weer in de zaal gevoetbald door de E's. Het is altijd een verrassing hoe dat uitpakt met de team- en de poule-indeling.

Nadere informatie

maandag 11-03-2013 t/m zondag 31-03-2013 Nr. 10

maandag 11-03-2013 t/m zondag 31-03-2013 Nr. 10 De Aftrap maandag 11-03-2013 t/m zondag 31-03-2013 Nr. 10 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR verenigingsnummer: BB-FX-22P Voorzitter

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

Zaterdag 21 mei 2016

Zaterdag 21 mei 2016 Welkom bij het derde e Mona Burgeringtoernooi! Zaterdag 21 mei 2016 Informatie en contactadressen: v.v. H.S.V. Het Maalwater 4, 1852 HR HEILOO Wedstrijdsecretariaat: 072-5332890 / 06-20012064 DIT TOERNOOI

Nadere informatie

Activiteiten. Datum Activiteit Commissie. 25-08-2014 Krantje nr. 2 PR

Activiteiten. Datum Activiteit Commissie. 25-08-2014 Krantje nr. 2 PR 25 aug 2014 2 Activiteiten. Datum Activiteit Commissie 25-08-2014 Krantje nr. 2 PR 05-09-2014 Inleveren kopij krantje nr. 3 PRC 08-09-2014 Krantje nr. 3 PRC 12-09-2014* Klaverjassen CC 19-09-2014 Inleveren

Nadere informatie

Extra editie CV Wieringermeer Arsenal Elite FC Volendam

Extra editie CV Wieringermeer Arsenal Elite FC Volendam De Aftrap Extra editie CV Wieringermeer Arsenal Elite FC Volendam Sport travel & events Boek een sportreis bij Eurotravel Sports Spek je clubkas! Ga met ons op reis en verdien geld voor je eigen club!

Nadere informatie

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 23, 24 en 25 mei 2014 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn ROUTE BESCHRIJVING : Komende van de A7 : (snelweg Hoorn Amsterdam) Neem afslag Avenhorn en rij richting

Nadere informatie

Clubblad No. 3. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 3. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Hoofdsponsor: www.cvwieringermeer.nl zondag 13-09-2009 t/m zaterdag 26-09-2009 Clubblad No. 3 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Dit clubblad wordt geprint bij Deltahage, Den Haag, telefoon

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 10

maandag t/m zondag Nr. 10 De Aftrap maandag 14-03-2016 t/m zondag 03-04-2016 Nr. 10 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR

Nadere informatie

Vrouwen- & Meidentoernooi

Vrouwen- & Meidentoernooi Vrouwen- & Meidentoernooi 4 juni 2016 Beste voetballiefhebbers, Namens HSV De Zuidvogels heet ik iedereen van harte welkom op ons jaarlijkse Girls On Tour Toernooi. In dit informatieboekje vind u belangrijke

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 11

maandag t/m zondag Nr. 11 De Aftrap maandag 07-04-2014 t/m zondag 27-04-2014 Nr. 11 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 BESTUUR verenigingsnummer: BB-FX-22P Voorzitter

Nadere informatie

Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi Vrijdag 15 augustus 2014. A junioren en B junioren Speelduur 25 minuten

Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi Vrijdag 15 augustus 2014. A junioren en B junioren Speelduur 25 minuten Vrijdag 15 augustus 2014 A junioren en B junioren Speelduur 25 minuten Veld A Team(thuis) Team(uit) Scheidsrechter 18.15 VVS A1 - Grasshoppers A1 Jan Jonker 18.40 VVS B1 - Grasshoppers B1 Peter Smal 19.05

Nadere informatie

Zaterdag 27 mei 2017

Zaterdag 27 mei 2017 Welkom bij het vijfde Mona Burgeringtoernooi! Zaterdag 27 mei 2017 Informatie en contactadressen: v.v. H.S.V. Het Maalwater 4, 1852 HR HEILOO Wedstrijdsecretariaat: 072-5332890 / 06-20012064 DIT TOERNOOI

Nadere informatie

FC Castricum WEA Jeugdtoernooi 2012

FC Castricum WEA Jeugdtoernooi 2012 1 2 Beste sportvrienden, Een hartelijk welkom aan alle deelnemende teams, leiders, supporters, en al die andere mensen die naar Sportpark Noord End zijn afgereisd voor het: FC Castricum WEA Jeugdtoernooi

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 8

maandag t/m zondag Nr. 8 De Aftrap maandag 30-01-2017 t/m zondag 29-02-2017 Nr. 8 Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730, www.cvwieringermeer.nl

Nadere informatie

Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi.

Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi. 2 Beste sportvrienden, Van harte welkom op het 8e FC Castricum WEA Jeugdtoernooi. Om 6 uur zijn de eerste leden van de toernooicommissie al hard bezig met het voorbereiden van een toernooidag. Ook de dag

Nadere informatie

Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag 28-03-2011 t/m zondag 17-04-2011 Nr. 9

Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag 28-03-2011 t/m zondag 17-04-2011 Nr. 9 Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag 28-03-2011 t/m zondag 17-04-2011 Nr. 9 SPONSOR JEUGDTOERNOOI WIERINGERMEER Bij ons bent u aan het juiste adres voor: Hypotheken Pensioenen Verzekeringen (ook voor

Nadere informatie

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 29, 30 en 31 mei 2015 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn

REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 29, 30 en 31 mei 2015 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn REUS & BARK JEUGDTOERNOOI 29, 30 en 31 mei 2015 Sportpark De Krom Julianastraat 45, 1633 JL Avenhorn ROUTE BESCHRIJVING : Komende van de A7 : (snelweg Hoorn Amsterdam) Neem afslag Avenhorn en rij richting

Nadere informatie

ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR

ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR ZUIDERDUIN TOERNOOI HOOFDSPONSOR Voorwoord Poul indeling zuiderduin toernooi Beste voetballers, coaches en supporters, Van harte welkom op alweer het vijfde Zuiderduintoernooi bij V.V. Egmondia. Met trots

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

maandag 14-5-2012 t/m zondag 15-8-2012 Nr. 12

maandag 14-5-2012 t/m zondag 15-8-2012 Nr. 12 De Aftrap maandag 14-5-2012 t/m zondag 15-8-2012 Nr. 12 Informatiepagina C.V. WIERINGERMEER verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp (0227) 581730 BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 4

maandag t/m zondag Nr. 4 De Aftrap maandag 19-10-2015 t/m zondag 8-11-2015 Nr. 4 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P BESTUUR

Nadere informatie

Op zaterdag 04 april zijn jullie welkom bij ons in Middenmeer voor het Verheul Jeugdtoernooi 2015!

Op zaterdag 04 april zijn jullie welkom bij ons in Middenmeer voor het Verheul Jeugdtoernooi 2015! Op zaterdag 04 april zijn jullie welkom bij ons in Middenmeer voor het Verheul Jeugdtoernooi 2015! We starten om 9:00 uur met de mini s en de F s. Om 11:00 uur starten we met de E s en de meiden D s. Na

Nadere informatie

3e Jan Patat meidentoernooi 2015

3e Jan Patat meidentoernooi 2015 2015 3e Jan Patat meidentoernooi 2015 Erwin Posthumus RKV Volendam 19-5-2015 Welkom Voor u ligt het programmaboekje voor het 3 e Jan Patat meidentoernooi van de RKV Volendam. Wij zijn blij dat we als vereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Clubblad No. 7. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 7. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Hoofdsponsor: www.cvwieringermeer.nl zondag 07-11-2009 t/m zaterdag 21-11-2009 Clubblad No. 7 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Dit clubblad wordt geprint bij Deltahage, Den Haag, telefoon

Nadere informatie

Clubblad No. 15. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 15. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Hoofdsponsor: www.cvwieringermeer.nl maandag 09-03-2009 t/m zondag 22-03-2009 Clubblad No. 15 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Dit clubblad wordt geprint bij TED-Printnet Purmerend BV. www.ted-printnet.nl,

Nadere informatie

VERSCHIL MOET ER NIET ZIJN DAT MOET JE MAKEN. goaltje. Meldingen van ernstig onsportief gedrag:

VERSCHIL MOET ER NIET ZIJN DAT MOET JE MAKEN. goaltje. Meldingen van ernstig onsportief gedrag: 1 VERSCHIL MOET ER NIET ZIJN DAT MOET JE MAKEN goaltje Meldingen van ernstig onsportief gedrag: cnw@alwaysforward.nl 2 [inhoud] Inhoud / Routebeschrijving... 3 Voorwoord Jeugdvoorzitter... 5 Toernooireglement...

Nadere informatie

Clubblad No. 14. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 14. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 www.cvwieringermeer.nl maandag 23-02-2009 t/m zondag 08-03-2009 Clubblad No. 14 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Dit clubblad wordt geprint bij TED-Printnet Purmerend BV. www.ted-printnet.nl,

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Jeugd Valkenier Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk

Jeugd Valkenier Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk Programma Datum Wedstrijd Aanwezig Aanvang Datum Wedstrijd Aanwezig Aanvang 22-11 De Valk A1 - Bladella A2 13.45 14.45 22-11 Eindhoven

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

. JV. Middenuit 10 augustus 2015. Willem Czech

. JV. Middenuit 10 augustus 2015. Willem Czech . JV Middenuit 10 augustus 2015 Willem Czech [Geef hier de samenvatting van het document op. De samenvatting is een korte beschrijving van de inhoud van het document.] [Adres van het bedrijf] Functie Naam:

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Kaderlijst SC Botlek Locatie Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Telefoon 0181-613130 Correspondentieadres Postbus 115 3200AC SPIJKENISSE COMMISSIE/FUNCTIE NAAM

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012 De Muis Dan ben je altijd op de hoogte! Seizoen 2011-2012 Nummer 21 www.hcliempde.nl Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Hockeyclinic op zaterdag 3 maart 2012

Nadere informatie

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 Welkom! Namens de toernooicommissie van het Markerbeertoernooi heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de 23 ste editie van het Markerbeertoernooi. Dit

Nadere informatie

Voetbalvereniging De Merino s

Voetbalvereniging De Merino s Voetbalvereniging De Merino s Introbouw Sponsortoernooi 20 juni 2015 Beste deelnemers, Namens het bestuur van de v.v. De Merino s heten wij alle deelnemende teams van harte welkom op ons Sportpark De

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC structuur FC VVC per 1 maart 2015 Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC FC VVC 2015 structuur FC VVC per 1 juli 2014 Raad van Toezicht Ruud Donker/ Jos van Zeijl Operationeel Bestuur HOOFD-

Nadere informatie

Programmaboek. Organisator Alkmaar Zaanstreek Toernooi 1456 NH Wijdewormer

Programmaboek. Organisator Alkmaar Zaanstreek Toernooi 1456 NH Wijdewormer Programmaboek Zondag 28 augustus 2016 Dinsdag 30 augustus 2016 Woensdag 31 augustus 2016 Donderdag 1 september 2016 Vrijdag 2 september 2016 Zondag 4 september 2016 Meiden voetbaltoernooi O15-jun. & O13-pup.

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

SVA Van der Gragt toernooi 2015

SVA Van der Gragt toernooi 2015 SVA Van der Gragt toernooi 2015 TOERNOOISPONSOR VOORWOORD BESTE SPORTVRIENDEN. Welkom op het sportcomplex van SVA waar we dit jaar ons Van der Gragt jeugdtoernooi weer organiseren! De eerste toernooidag

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 14

maandag t/m zondag Nr. 14 De Aftrap maandag 06-06-2016 t/m zondag 21-08-2016 Nr. 14 Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730, www.cvwieringermeer.nl

Nadere informatie

Total Brandsen. Meiden toernooi 6 juni 2015

Total Brandsen. Meiden toernooi 6 juni 2015 Total Brandsen Meiden toernooi 6 juni 2015 2 VOORWOORD Welkom bij het Total Brandsen v.v. De Blokkers MEIDEN Toernooi 2015! Een toernooi van dit formaat start al voordat een voetbalseizoen van start gaat.

Nadere informatie

klasse 4e -B klasse 4e -5 klasse 7e -9 klasse 7e -10 klasse 7e -11 VE1 klasse 1e -D 35+ Dames 1 klasse 5e -E VE2 klasse 1e -A 45+

klasse 4e -B klasse 4e -5 klasse 7e -9 klasse 7e -10 klasse 7e -11 VE1 klasse 1e -D 35+ Dames 1 klasse 5e -E VE2 klasse 1e -A 45+ 1e klasse 4e -B 2e klasse 4e -5 Always Forward 1 14:00 Beemster 2 11:30 ALC 1 14:00 Volendam (rkav) 3 12:00 KSV 1 14:00 Kwadijk 2 11:00 Strandvogels 1 14:00 Wherevogels De 2 11:00 Hauwert 65 1 14:00 Rijp

Nadere informatie

De Aftrap. maandag t/m zondag Nr. 96

De Aftrap. maandag t/m zondag Nr. 96 De Aftrap maandag 26-11-2012 18-02-2013 t/m zondag 10-03-2012 16-12-2012 Nr. 96 Informatiepagina CV Wieringermeer Sportpark de Belboei, Emmahoeve 2, 1774BL Slootdorp, 0227 581730 verenigingsnummer: BB-FX-22P

Nadere informatie

Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor.

Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor. Beste scheidsrechter, Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor. Rooster Het rooster wanneer jullie mogen fluiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Clubblad No. 12. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 12. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 www.cvwieringermeer.nl maandag 26-01-2009 t/m zondag 08-02-2009 Clubblad No. 12 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Dit clubblad wordt geprint bij TED-Printnet Purmerend BV. www.ted-printnet.nl,

Nadere informatie

nr. wed. nr Thuis Uit Datum Uitslag Opmerkingen

nr. wed. nr Thuis Uit Datum Uitslag Opmerkingen B junioren Groep 1, B3490, 1/8 finale B junioren A-categorie 1 157206 RODA 23 B1 Waterwijk B1 3-4 2 157204 HSV B1 Volendam (rkav) B1 1-4 3 157200 Vreeswijk B1 Roda 46 B1 2-3 4 157199 Maarssen B1 Kampong

Nadere informatie

JUUN toernooi 2016 VV Krabbendijke

JUUN toernooi 2016 VV Krabbendijke JUUN toernooi 2016 VV Jeugdtoernooien : 20 mei B-junioren 21 mei Mini, F en E pupillen 28 mei D en C Sportkantine VV Beste deelnemer, Welkom op de elfde editie van het Juun toernooi. Wij als VV zijn weer

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 31 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

nr. wed. nr Thuis Uit Datum Uitslag Opmerkingen

nr. wed. nr Thuis Uit Datum Uitslag Opmerkingen B junioren Groep, B90, /8 finale B junioren A-categorie 5706 RODA B Waterwijk B - 570 HSV B Volendam (rkav) B - 5700 Vreeswijk B Roda 6 B - 5799 Maarssen B Kampong B - 6 5 570 ADO '0 B Always Forward B

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

26 ste MARKERBEER TOERNOOI

26 ste MARKERBEER TOERNOOI 26 ste MARKERBEER TOERNOOI 24 MEI 2014 Welkom! Namens de toernooicommissie van het Markerbeertoernooi heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de 26 ste editie van het Markerbeertoernooi.

Nadere informatie

SV MARKEN MARKERMEERTOERNOOI 2016. Zaterdag 26 en maandag 28 maart voor pupillen en junioren

SV MARKEN MARKERMEERTOERNOOI 2016. Zaterdag 26 en maandag 28 maart voor pupillen en junioren SV MARKEN MARKERMEERTOERNOOI 2016 Zaterdag 26 en maandag 28 maart voor pupillen en junioren Beste voetbalvrienden en -vriendinnen, Namens de jeugdcommissie van SV Marken heet ik alle deelnemers en bezoekers

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop. Word eigenaar van jouw stukje clubhuis!

Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop. Word eigenaar van jouw stukje clubhuis! Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop Redactie: SJOET Zuideinde 45A, 37 jaargang nummer 5 2421 AB Nieuwkoop 1 oktober 2012 Telefoon : 0172 573229 Telefoon clubhuis: 0172-523670 Email : redactie@hcnieuwkoop.nl

Nadere informatie

NHV Afdeling Noord Holland Noord

NHV Afdeling Noord Holland Noord Beker Dames Senioren Standaard 1e ronde: 09-04-2013 1 Excelsior DS1 2 9693 09/04 20:00 Westfriezen DS1-Victoria O DS1 Westfriezen - 't Krijt, ZWAAG V. Baumann, R. Schouten 3 9691 09/04 20:00 Dts'48 DS1

Nadere informatie

Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag - -2010 t/m zondag -10-2010 Nr.

Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag - -2010 t/m zondag -10-2010 Nr. Onze hoofdsponsor is De Aftrap maandag - -2010 t/m zondag -10-2010 Nr. SPONSOR JEUGDTOERNOOI WIERINGERMEER Bij ons bent u aan het juiste adres voor: Hypotheken Pensioenen Verzekeringen (ook voor bedrijven)

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

TOS-Actief JEUGD PAASTOERNOOI 2015 Vrijdag 3 april t/m Zondag 5 april

TOS-Actief JEUGD PAASTOERNOOI 2015 Vrijdag 3 april t/m Zondag 5 april TOS-Actief JEUGD PAASTOERNOOI 2015 Vrijdag 3 april t/m Zondag 5 april Algemene informatie en voorlopig programma paastoernooi-tosactief@xs4all.nl www.tos-actief.nl Beste leiders, trainers, toernooicoordinatoren,

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

Clubblad No. 16. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956

Clubblad No. 16. C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 Hoofdsponsor: www.cvwieringermeer.nl zondag 09-05-2010 t/m einde seizoen! Clubblad No. 16 C.V. Wieringermeer Opgericht 24 augustus 1956 SPONSOR JEUGDTOERNOOI WIERINGERMEER Bij ons bent u aan het juiste

Nadere informatie

E-TOP. Toernooi. 9 tegen

E-TOP. Toernooi. 9 tegen E-TOP Toernooi Maart 2013 9 tegen 9 WELKOM OP SPORTPARK DE WOLFSKAMER NAMENS ONZE SPONSOREN VAN DE JEUGD: HOOFDSPONSOR: Subsponsors: Beste voetballiefhebber, Namens HSV De Zuidvogels heet ik iedereen van

Nadere informatie

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek

Jan Weegink Memorial Cup. 20 & 22 Augustus Sportpark De Waarbeek Jan Weegink Memorial Cup 20 & 22 Augustus 2015 Sportpark De Waarbeek Namens HVV Hengelo mag ik u van harte welkom heten op ons mooie sportpark De Waarbeek Dit jaar houden wij voor de 12 e keer ons tweedaagse

Nadere informatie

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015

S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015 S.V. DEN HOORN Toernooi E-pupillen 30 mei 2015 Beste sportieve voetballers, Het is weer zover. Het PLUS Van Leeuwen E & F toernooi staat op het programma. Mijn naam is Robert van Leeuwen, ik ben de eigenaar

Nadere informatie

KNVB West I nacompetitie , zondag standaard

KNVB West I nacompetitie , zondag standaard Nacompetitie 1e klasse A / 2e klasse A + B Herkanser (Nr 11 1e klasse A) VVIJ 1 Herkanser (Nr 12 1e klasse A) de Zouaven 1 Kampioen 2e klasse A Assendelft 1 Periode 1 2e klasse A Velsen 1 Periode 2 2e

Nadere informatie

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag.

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag. Datum: 15 juli 2016 Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Vanaf heden zal het Jeugdbestuur 4x per jaar een nieuwsbrief versturen aan alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Graag houden wij u met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

maandag t/m zondag Nr. 12

maandag t/m zondag Nr. 12 maandag 24-04-2017 t/m zondag 14-05-2017 Nr. 12 Informatiepagina CV Wieringermeer verenigingsnummer: BB-FX-22P Sportpark de Belboei, Koningin Beatrixlaan 3, 1774 BK Slootdorp, 0227 581730, www.cvwieringermeer.nl

Nadere informatie

datum club toernooi plaats categorie teams al bevestigd teams ingeschreven

datum club toernooi plaats categorie teams al bevestigd teams ingeschreven datum club toernooi plaats categorie teams al bevestigd teams ingeschreven 28-2-2016 (09:00-13:00) Boardingtoernooi Uitgeest F F1 28-2-2016 (13:00-17:00) Boardingtoernooi Uitgeest F F2 28-2-2016 (17:00-21:00)

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

KC DORDRECHT BULLETIN

KC DORDRECHT BULLETIN KC DORDRECHT BULLETIN Tweewekelijks Clubblad van Clubadres Sportpark Amstelwijck Laan van Londen 1340 3317 DA Dordrecht Tel. (078) 618 5627 www.kc-dordrecht.com Correspondentie adres Visserstuin 15 3319

Nadere informatie