Leerlingenhandleiding voor het maken van een sectorwerkstuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingenhandleiding voor het maken van een sectorwerkstuk"

Transcriptie

1 Leerlingenhandleiding voor het maken van een sectorwerkstuk Annette van Liere, Henk Ritzen Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context

2

3 Toelichting voor vmbo-leerlingen en hun ouders/verzorgers Het sectorwerkstuk is één van de verplichte onderdelen van het schoolexamen binnen de Gemengde Theoretische Leerweg (GTL). Vaardigheden op het gebied van loopbaanoriëntatie gecombineerd met kennis en inzicht staan bij het sectorwerkstuk centraal. Het thema van het sectorwerkstuk kan verbonden zijn met één of meerdere specifieke vakken, maar kan ook gericht zijn op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Het sectorwerkstuk omvat minimaal 20 uur en wordt beoordeeld met de kwalificatie voldoende of goed. Maar er is meer. Uit onderzoek is gebleken dat veel vmbo-leerlingen uit de GTL een slecht beroepsbeeld hebben. Maken leerlingen uit de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) middels de gekozen praktijkafdeling kennis met de beroepenwereld, voor de GTL-er ontbreekt zo n indringende leeromgeving. Met alle gevolgen van dien: ondanks inspanningen van zowel het VMBO als het ROC/AOC (keuzebegeleidingsmethodes, open dagen, Job Quest enz.) weten veel leerlingen niet echt goed waar ze voor kiezen. Gevolg: zo n 30% loopt vertraging op tijdens de studie of valt uit. KBL-ers scoren hierop gunstiger. Het nieuwe ontwerp van het sectorwerkstuk biedt de mogelijkheid leerlingen in een ROC of AOC intensief te laten ervaren voor welk beroepsdomein wordt opgeleid en tegelijkertijd ervaren de leerlingen hoe het onderwijsleerproces is ingericht en welke inspanningen zij moeten leveren. De leerlingen kunnen zich gedurende drie dagdelen onder begeleiding van een docent en/of peer breed oriënteren en zo een afgewogen opleidingskeuze maken die fit met zijn of haar beroepswens. Voorafgaand aan het bezoek in de mbo-instelling worden de vmbo-leerlingen tijdens de lessen arbeidsoriëntatie voorbereid op hun toekomstig beroep en hun bezoek aan de mbo-instelling. De koppeling arbeidsoriëntatie en het sectorwerkstuk draagt bij tot een persoonlijke reflectie op een opleidingskeuze en biedt een goede basis om hun beroepskeuzeontwikkelingsproces te stimuleren. Deze leerlingenhandleiding voor het maken van een sectorwerkstuk is onder leiding van het lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context ontwikkeld door de scholen van het Twents Aansluitingsnetwerk. Hiervan maken deel uit: - CSG Het Noordik - Greijdanus College - Het Assink Lyceum - OPDC 't Nijrees - Het Erasmus - OSG Hengelo - De Passie - Pius X College - Scholingsboulevard Enschede - SG De Grundel - SG Twickel Hengelo - SG De Waerdenborch - SG Reggesteyn - SG St.-Canisius - Twents Carmel College - AOC Oost - ROCvan Twente

4 INHOUD 1. Woord vooraf 5 2. Organisatie 7 1. fase 1: Voorbereiding 7 2. fase 2: onderzoeksfase (uitvoering) 7 3. fase 3: presentatie- en evaluatiefase 7 3. Het stappenplan voor het sectorwerkstuk 8 a. Wie gaan nog meer over dezelfde opleiding een werkstuk maken 8 b. Contact opnemen met het ROC/AOC 8 c. De deelvragen voorbereiden 8 d. De presentatievorm 10 e. Het plan van aanpak 10 f. Uitvoering op het ROC/AOC 10 g. Het voorbereiden van de presentatie 10 h. Het beschrijven van de presentatie 11 i. De evaluatie 11 j. De beoordeling11 4. Beoordelingslijst sectorwerkstuk Beoordelingsformulier presentatie Het logboek 17 pagina 3

5 WOORD VOORAF Voor je ligt de leerlingenhandleiding voor het maken van jouw sectorwerkstuk. Zoals je weet is één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas van het VMBO -TGL het sectorwerkstuk schrijven. Je wordt bij de verschillende fases van je werkzaamheden begeleid door een docent en je mentor en deze zullen het gehele proces beoordelen. Het resultaat van de beoordeling moet voldoende of goed zijn. Het telt dus niet mee in het cijfer van een afzonderlijk vak. Een beoordeling onvoldoende betekent dat je het sectorwerkstuk nog niet hebt afgerond en geen recht hebt op een diploma! Met het schrijven van een sectorwerkstuk moet je laten zien dat je in voldoende mate de algemene vaardigheden beheerst. Dit zijn vaardigheden die je bij alle vakken nodig hebt en voor je vervolgopleiding belangrijk zijn. Het verzamelen van gegevens voor het sectorwerkstuk gebeurt op het ROC van Twente of op AOC Oost, bij de opleiding van jouw keuze. Landelijk gaat 87% van de TL- leerlingen na het VMBO naar het MBO. Daar stromen ze dan in op niveau 3 of 4. Het niveau zouden de leerlingen aan moeten kunnen maar toch gaat het vaak mis: de leerling moet een overstap maken naar een andere sector of afdeling of geeft helemaal de moed op, valt uit. Waar ligt dat aan? Vaak ligt het aan de studiementaliteit van de leerling: men is niet in staat zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het studieproces of men mist de vaardigheden om de studie te plannen. Een andere oorzaak is het niet goed op de hoogte zijn van wat de gekozen opleiding te bieden heeft, welke beroepen je ermee kunt uitoefenen, over welke competenties je moet beschikken om succesvol te zijn in die sector. Aan dat laatste willen we wat doen door het sectorwerkstuk op het ROC of AOC te laten maken. De nadruk ligt hierbij op de oriëntatie. Om te kunnen bekijken of deze oriëntatie geslaagd is wordt er een werkstuk van gemaakt dat uiteindelijk gepresenteerd wordt. Het maken van een sectorwerkstuk is een proces, dat in een aantal stappen verloopt. Over deze stappen gaan de volgende hoofdstukken en bijlagen. Zij volgen globaal en soms heel gedetailleerd de weg die je moet gaan om tot een goed sectorwerkstuk te komen. Het is dus raadzaam dat je deze handleiding regelmatig raadpleegt en de onderdelen die behoren bij bepaalde stappen in het proces goed doorneemt op het moment van het zetten van de volgende stap. Bewaar deze handleiding dus goed! Het begeleiden door de docent bestaat uit een aantal vastgestelde contactmomenten, die mede het tijdplan en de kwaliteit bepalen van jouw voortgang (het proces). In dit begeleidingsproces én in jouw eigen voortgang speelt het door jou bij te houden logboek een belangrijke rol. Met dit logboek kan jouw begeleider beoordelen hoe je bezig bent. Zo word je ondersteund en indien nodig gecorrigeerd. Met deze opdracht doe je eigenlijk twee dingen: 1. je maakt een sectorwerkstuk Hierbij wordt beoordeeld wat je hebt gemaakt én hoe je het hebt gedaan; je haalt een voldoende of een goed. 2. je oriënteert je op een vervolgopleiding op het ROC/AOC Vooraf noemen we enkele randvoorwaarden: - Keuze sector/beroep waarover je een sectorwerkstuk kan maken. - Bij dit beroep/opleiding formuleer je een titel - Beantwoord minimaal de deelvragen/hoofdstukken. - Omdat het voor je vervolgopleiding belangrijk is dat je kunt samenwerken mag je het sectorwerkstuk met een partner samen maken. Gesteund door deze handleiding kun je aan de slag. Wij wensen je veel succes bij het maken van je sectorwerkstuk. Maak er een pracht van een werkstuk van!

6

7 ORGANISATIE Aan het sectorwerkstuk moet je tenminste twintig (20) uren werken! Het sectorwerkstuk kent ruwweg 3 fasen - Voorbereidingsfase: opstellen van plan van aanpak. - Onderzoeksfase: informatie verwerven en verwerken in het sectorwerkstuk op het ROC/AOC - Presentatie- en evaluatiefase: presenteren van het sectorwerkstuk aan anderen en evaluatie. Eind klas 3 heb je een sollicitatiebrief geschreven naar de contactpersoon op het ROC/AOC waarin je vraagt het sectorwerkstuk over een bepaalde opleiding te mogen maken. Het sectorwerkstuk wordt gemaakt in de periode herfstvakantie - voorjaarsvakantie In overleg met het ROC/AOC kan hiervan afgeweken worden. Indien het sectorwerkstuk niet voldoende is gemaakt heb je tot week 14 nog de tijd om aanvullende werkzaamheden te verrichten. - Indien je het sectorwerkstuk niet tijdig naar behoren heeft afgesloten kunnen er maatregelen genomen worden. Het is zelfs mogelijk dat je geen diploma wordt uitgereikt. Fase 1: Voorbereiding In week 44 maak je een plan van aanpak. De individuele begeleider maakt afspraken met jou; hij/zij controleert of je aan de volgende fase kunt beginnen. In deze periode kunnen je op school onder begeleiding van de mentor tijdens hiervoor vastgestelde uren, werken aan het maken van een plan van aanpak. Fase 2: Onderzoeksfase (uitvoering) In deze periode ben je op het ROC/AOC waar je onder begeleiding van studenten/coaches werkt aan de hoofdstukken voor het verslag. De individuele begeleider maakt afspraken met jou en controleert de voortgang. Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase In deze periode worden in overleg uren gereserveerd, waarin je op school kunnen werken aan hun sectorwerkstuk. De individuele begeleider maakt afspraken met jou wanneer je moet presenteren en wanneer je een proefversie aan hem/haar voorlegt. De presentatie van het verslag kun je op verschillende manieren aanpakken - een posterpresentatie maken - een collage maken met een mondelinge toelichting - een proefopstelling maken met een mondelinge toelichting - een dia-, video- of PowerPoint presentatie maken - een toneelstuk maken met aansluitende discussie - een voorlichting voor lagere klassen maken - een tentoonstelling maken - een maquette maken - een fotoreportage maken - enz. Je ziet je moet wel iets produceren. Dat gaat niet vanzelf en is ook niet eenvoudig. Maar je wordt wel geholpen en begeleid. Je laat dan aan je begeleider/docent zien waar je mee bezig bent. Die beoordeelt je voortgang. De beoordeling moet minimaal voldoende zijn om door te kunnen gaan met de volgende stap. Zo weet je steeds dat je op de goede weg bent.

8 HET STAPPENPLAN VOOR HET SECTORWERKSTUK Stap 1: Wie gaan nog meer over dezelfde opleiding een werkstuk maken? A: Ga je alleen werken of samen met iemand anders? B: Kies een titel voor het sectorwerkstuk - Daar moet wel de naam van de opleiding in voorkomen. - Als je er helemaal niet uitkomt, kun je bij je begeleider/docent aankloppen. Vul nu blok 1 in van Mijn Sectorwerkstuk en laat aftekenen. Stap 2: Contact opnemen met het ROC/AOC Het is de bedoeling dat je eerst gaat bellen: maak afspraken over wanneer je komt en bij wie je moet melden. Vul nu blok 2 in van Mijn Sectorwerkstuk en laat aftekenen. c. Stap 3: De deelvragen voorbereiden Elk bolletje geeft de titel van een hoofdstuk van je verslag weer. Deze hoofdstukken komen minimaal in je verslag terug. Daaronder staan een aantal voorbeelden van deelvragen die bij dat hoofdstuk horen. Je kunt deze voorbeelden aanvullen met deelvragen die je zelf bedenkt, of zelf allemaal nieuwe deelvragen bedenken. Dat bepaal je zelf of met de groep. Denk daarover na en zet ze op papier. Voor de opbouw van je verslag kun je onderstaande inhoudsopgave als leidraad nemen. Inhoudsopgave: Voorpagina Met daarop in ieder geval de titel van je sectorwerkstuk, je naam, klas en schooljaar. Inhoudsopgave Met paginanummering bij de behorende hoofdstukken Inleiding o Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?waarom zou je voor deze opleiding kiezen? o Waarom spreekt deze opleiding jou zo aan? o Wat denk je al te weten van deze opleiding? in verhaalvorm Dagverslagen Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt. Wat heb jij gedaan? Met wie? Hoe ging het? Waar liep je tegen aan en hoe heb je dat opgelost? Met welke personen heb je gesproken en waarover enz. De vestiging o Waar staat de school? o Welke opleidingen kun je er allemaal volgen?

9 De opleiding / het beroep o Opbouw opleiding Uit welke onderdelen bestaat de opleiding? Wanneer moet ik een afstudeerrichting of specialisatie kiezen? Welke richtingen kan ik kiezen? o Lessen Hoeveel lesuren krijg je per week? Hoe is de verdeling theorielessen, projecten en praktijklessen? Hoeveel uur ben je kwijt aan zelfstudie? Hoe groot zijn de groepen? o Inhoud van de opleiding Wat voor theorie/instructielessen worden er gegeven? Wat voor praktijklessen/simulaties/projecten zijn er? Wat voor vaardigheidstrainingen worden er gegeven? o BPV/Stage In welke fase van de opleiding zit de stage? Moet je zelf voor een stageplaats zorgen? Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage? o Begeleiding Hoe word je begeleid? Kun je extra hulp krijgen bij het leren als je daar moeite mee hebt? Kun je hulp krijgen als je vast loopt in problemen die niet met je studie te maken hebben? Wat gebeurt er als je er achter komt dat je een verkeerde opleiding hebt gekozen? o Voortgang? Hoe wordt de voortgang getoetst? Op welke manier(en) wordt er getoetst? Hoeveel kansen krijg je per studiejaar? Kun je ook blijven zitten? Kun je de opleiding ook sneller of langzamer doen? o Faciliteiten Zijn er voldoende computers voor studenten beschikbaar? Is er een goede mediatheek in de buurt? Zijn er ruimtes om zelfstandig te kunnen werken? Hoe zijn de praktijkruimtes? o Arbeidsmarkt Wat kun je later worden met deze opleiding? Vind je met dit diploma makkelijk een baan? Waar kun je verder studeren met dit diploma? o Mening student(en), interview/ enquête Bedenkt een aantal vragen voor een student. De praktische opdracht Afhankelijk van de opleiding kun je een werkstukje maken, iets onderzoeken, iets uitvoeren, iets tekenen etc. Hoe ziet de praktijk eruit? o Je hebt hiervoor een aantal beroepen opgenoemd die je met deze opleiding kunt gaan uitoefenen maar wat doen deze mensen als ze aan het werk zijn? Welke werkzaamheden voeren ze uit, bij welke bedrijven werken ze? o Welke eigenschappen moet je bezitten om dit beroep uit te kunnen oefenen? o Misschien kun je een dag(je) mee naar een stagebedrijf, omschrijf wat de stagiair(e) allemaal moet doen en moet kunnen.

10 Afsluiting o Wat vind je van de opleiding, wat viel mee, wat viel tegen? o En waarom? o Bezit je de eigenschappen om dit beroep succesvol uit te kunnen oefenen? o Ga je dit kiezen ja/neen, verklaar Vul nu blok 3 van Mijn Sectorwerkstuk in en laat aftekenen. Stap 4: De presentatievorm Nu je onderwerp en onderzoeksvragen vast staan, kies je de vorm van de presentatie: een schriftelijk verslag, collage, proefopstelling, diaklankbeeld, fotoreportage, enz. Kies wel een vorm waarvan je weet dat het zal lukken. Vul nu blok 4 in van Mijn Sectorwerkstuk en laat aftekenen. Stap 5: Het plan van aanpak Nu pas ben je zover dat je kunt bepalen wat je gaat doen. Wat ga je doen. En waarom doe je het zo? Je kunt hierbij denken aan: het op verschillende manieren verzamelen van informatie over het beroep/ de opleiding; kijk bv op internet wat je over de opleiding/beroep kunt vinden het inventariseren en ordenen van gegevens die je gevonden hebt, hoe ga je dat doen; het voorbereiden van de presentatie; het maken van het verslag. Bepaal in welke volgorde je met de deelvragen aan de slag gaat. Wanneer gaat wie aan welk onderdeel werken? Schrijf de ingeroosterde data op. Wanneer werk je iets uit, enz. Gebruik hierbij je agenda. Zorg ervoor dat je op het eind weinig te doen hebt. Er valt altijd wel iets tegen, er is altijd wel iets waar je niet op gerekend hebt. Een goede planning met goede afspraken is een goed begin. En een goed begin is het halve werk. Vul nu blok 5 in van Mijn Sectorwerkstuk voor de verschillende deelvragen en laat aftekenen. Stap 6: Uitvoering op het ROC/AOC Laat na elke ROC/AOC-dag even aan je begeleider/docent zien wat je gedaan hebt, hoever je bent gekomen, wat je verder van plan bent. Vul blok 6 in van Mijn Sectorwerkstuk in en laat aftekenen Laat ook de door jou uitgezochte informatie die je wilt gaan gebruiken aan de begeleider/docent zien. Stap 7: Het voorbereiden van de presentatie Je hebt alles onderzocht en je kunt je sectorwerkstuk presenteren. Vul nu blok 7 in van Mijn Sectorwerkstuk en laat aftekenen.

11 Stap 8: De presentatie Controleer alles, zorg (indien nodig) dat alles klaar is de dag voordat je de presentatie gaat houden. Op het allerlaatste moment nog dingen moeten doen is meestal niet zo goed voor je zenuwen. Laat de begeleider je presentatie alvast een keer zien om te oefenen en te laten kijken of het goed is. Vul nu blok 8 in van Mijn Sectorwerkstuk en laat aftekenen. i. Stap 9: de evaluatie Hoe ging het? Vul nu blok 9 in van Mijn Sectorwerkstuk. Wat vond je ervan? Wat vond je publiek ervan? Welke reacties heb je gekregen? Wat heb je ervan geleerd? Stap 10: de beoordeling De begeleiders vullen nu blok 10 in van Mijn Sectorwerkstuk.

12

13 BEOORDELINGSLIJST SECTORWERKSTUK De volgende onderdelen moeten naar behoren zijn, zo niet dan kan een sectorwerkstuk niet meer als voldoende of goed worden beoordeeld: Bijwonen algemene voorlichting door de mentor tijdens de introductiedagen bij de start van het schooljaar. Bezoeken van het ROC/AOC voor informatie verzamelen en uitvoeren praktische opdracht Het op tijd inleveren van het sectorwerkstuk. Het presenteren van het sectorwerkstuk voor ouders/docenten/leerlingen De beoordeling van het werkstuk door de begeleiders Beoordeling schriftelijk werkstuk Schriftelijk taalgebruik Is de tekst in correct en begrijpelijk Nederlands geschreven? 2. Zijn er weinig of geen spelfouten gemaakt? 3. Zijn de interpunctieregels goed toegepast? 4. Is er correct omgegaan met de bronnen/eigen woorden gebruikt? Inhoud van het werkstuk 5. Is de inhoudsopgave compleet en overzichtelijk? 6. Zijn alle onderdelen uit de inhoudsopgave aanwezig? 7. Is de inleiding correct, keuze goed verantwoord? 8. Zijn de dagverslagen inhoudelijk goed? 9. Geeft de inhoud een duidelijk beeld van de opleiding? 10. Is de gebruikte informatie en de uitwerking relevant? 11. Is de praktische opdracht goed uitgewerkt? 12. Staat het antwoord op de hoofdvraag in de conclusie? 13. Is in het slot de eigen mening verwerkt en goed onderbouwd? 14. Is de bronvermelding goed weergegeven? 15. Verantwoording. Wie heeft wat gedaan? Vormgeving en uiterlijke kenmerken 16. Bestaat het werkstuk uit minimaal 10 geschreven pagina s A-4? 17. Kloppen de illustraties bij de tekst? 18. Is er gebruik gemaakt van een goede alinea-indeling? 19. Is de lay-out aantrekkelijk,niet te overtrokken? 20. Is er gebruik gemaakt van paginanummering (voettekst)? Subtotaal beoordeling werkstuk (max. 40 punten):4

14 Eindbeoordeling sectorwerkstuk door begeleiders A Proces Score Beoordelingsmoment 1 (voorbereiding) score 0-10 Beoordelingsmoment 2 (uitvoering op het HAVO) score :2 subtotaal B Product Beoordeling schriftelijk werkstuk Beoordeling presentatie :2 subtotaal Eindbeoordeling Totaalscore :2 = onvoldoende/voldoende/goed Datum: Paraaf Docent:

15

16 Beoordelingsformulier presentatie sectorwerkstukken naam leerling(en):.. onderwerp: 1. Is de presentatie boeiend/interessant? / Hoe wordt er gepresenteerd? (Denk hierbij aan lichaamstaal, enthousiasme, vertellen (dus niet voorlezen!)) 3. Hanteert ondersteunend materiaal op de juiste wijze. (Leidt niet af van het onderwerp) 4. Er wordt duidelijk en rustig gesproken. 5. Juist gebruik van woorden en uitdrukkingen. 6. Hoe is de houding? (Staat de spreker losjes of als een houten klaas ) 7. De inhoud van het onderwerp. (voldoende, heldere en betrouwbare informatie) 8. Samenhang (logische volgorde van het verhaal; een inleiding, kern en slot) 9. Samenspel tussen de presentatoren. Algemene indruk:.... Opmerkingen:.... Mijn beoordeling:.. (cijfer) 16

17 Logboek Sectorwerkstuk Opleiding van het ROC/AOC: Vestiging van het ROC/AOC: Adres: Tel: Contactpersoon: Begeleider: Tijdpad week datum schoolweek okt Fase 1: De voorbereiding Fase 2: Onderzoeksfase (ROC/AOC) Fase 2: Onderzoeksfase (ROC/AOC) Fase 2: Onderzoeksfase (ROC/AOC) Fase 2: Onderzoeksfase (ROC/AOC) Fase 2: Onderzoeksfase (ROC/AOC) Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase Fase 3: Presentatie- en evaluatiefase 17

18 Wanneer Wat Docent Stap 1 Week 44 Naam: klas: Werkt samen met:... klas: Titel sectorwerkstuk.... Stap 2 Week. Bellen met het ROC/AOC Gesproken met: Afgesproken: Stap 3 Week De deelvragen voorbereiden voor de hoofdstukken: Welke deelvragen worden gebuikt: Stap 4 Week. Welke presentatievorm ga je/gaan jullie gebruiken?:. 19

19 Stap 5 Week. Plan van aanpak, welke afspraken maak je onderling of wanneer ga je wat doen? Stap 6 Week. Uitvoering op het ROC/AOC Wat heb je allemaal gedaan? (kort omschrijven) Stap 6 Week. Uitvoering op het ROC/AOC Wat heb je allemaal gedaan? (kort omschrijven) Stap 6 Week. Uitvoering op het ROC/AOC Wat heb je allemaal gedaan? (kort omschrijven) Stap 6 Week. Uitvoering op het ROC/AOC Wat heb je allemaal gedaan? (kort omschrijven) 20

20 Stap 6 Week. Uitvoering op het ROC/AOC Wat heb je allemaal gedaan? (kort omschrijven) Stap 7 Week. Het voorbereiden van de presentatie Stap 8 Week. De presentatie uitvoeren Stap 9 Week. De evaluatie Hoe ging het? Stap 10 Week De beoordeling Viel mee/tegen? Verklaar. 21

21

22

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo

Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Naam: Emma Boll Klas: 4T3 Docent: Meneer Kuipers Docent ROC: H. Lulof Opleiding: Internationale handel / Groothandel Locatie: Gieterij Hengelo Boll, Emma Inhoud Inleiding... 3 o Waarom heb je voor deze

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1 Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3 Waarom spreekt deze opleiding jou zo aan?... 3 Wat denk

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK

HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK Deltion College HANDLEIDING VOOR HET vmbotl SECTORWERKSTUK 7 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de avond 10 stappen bij het maken van een sectorwerkstuk voor de dag Deltion Sprint Lyceum

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Naam: Jelmer Eijsink. Klas: 4t3 Schooljaar: 2013/2014 WERKTUIGBOUWKUNDE. Sectorwerkstuk

Naam: Jelmer Eijsink. Klas: 4t3 Schooljaar: 2013/2014 WERKTUIGBOUWKUNDE. Sectorwerkstuk Naam:. Klas: 4t3 Schooljaar: 2013/2014 WERKTUIGBOUWKUNDE Sectorwerkstuk Inhoud. Inleiding.... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?:... 3 Waarom spreekt

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

STAP 1 (tijd: 1 uur, Punten 5)

STAP 1 (tijd: 1 uur, Punten 5) SECTORWERKSTUK HANDLEIDING Je gaat beginnen aan het sectorwerkstuk dat verplicht is binnen onze opleiding. Dit werkstuk gaat over het beroep dat in jouw sector ligt. Aan de hand van het volgende stappenplan

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT HANDEL & ADMINISTRATIE en TRACK KLAS 4 SCHOOLJAAR 2011/2012 POWERPOINT WORDPRESS FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken.

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent Gemaakt door: Janke Hannink, 4T1 2015-2016 Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo Onderwijsassistent Inhoud Inleiding... 2 Samenwerken... 2 Dagverslagen... 3 De vestiging... 4 De opleiding... 4 Opbouw

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling

Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling Het Veenlanden College 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Afspraken 4 Negen tips 5 Stappenplan 6 Plan van aanpak 7 Tijdpad 8 Beoordelingsaspecten

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT TRACK 2012 POWERPOINT DREAMWEAVER FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken. Deze GPO telt één keer mee voor je schoolexamen

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN EN SECTORWERKSTUK VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

ROC VAN TWENTE. Profielwerkstuk H4G3. Freriksen, Luuk. Het Assink Lyceum H4G3

ROC VAN TWENTE. Profielwerkstuk H4G3. Freriksen, Luuk. Het Assink Lyceum H4G3 ROC VAN TWENTE Profielwerkstuk H4G3 Freriksen, Luuk Het Assink Lyceum H4G3 Inhoudsopgave Inleiding Vestiging Opleiding/Beroep Keuzeopdrachten Dag verslagen Eigen Mening Verantwoording 1 Inleiding Waarom

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Welkom Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Programma Opening door dhr. H.Heerts (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentor naar een lokaal en

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie SPREEKVAARDIGHEID spreeklijn comenius college locatie Lijstersingel leerjaar 1 2 3 opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie opdracht 3 reclamecampagne

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 4 3 oktober 2016 Programma Opening (teamleider) - PTA en Examen - Rekenen Informatie vervolgopleidingen (decaan) Met mentoren naar lokaal Examen: Schoolexamen (SE): Centrale

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Transport & logistiek

Sectorwerkstuk. Transport & logistiek Sectorwerkstuk. Transport & logistiek 2014 Gijs Groeneveld. 4T2. Het Assink lyceum 21-1-2014 Inhoud Inleiding.... 4 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?... 4 Waarom spreekt deze opleiding jou zo

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Een bezoek aan een Open Dag van het MBO

Een bezoek aan een Open Dag van het MBO Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Leerjaar 3 BBL, KBL en GL/TL (Mavo) In verband met de keuze voor een passende en geschikte MBO-vervolgopleiding na deze school, is het belangrijk om je alvast zo

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE

PRESENTATIE BEROEPENSTAGE PRESENTATIE BEROEPENSTAGE Naam Klas Inleiding In de week van 13 februari ga je je klas vertellen en laten zien waar je stage hebt gelopen en hoe je dit hebt ervaren. Deze presentatie met powerpoint duurt

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

Link je kennis nu ook op het internet! Ga naar de website: www.linkjekennis.nl. Inhoudsopgave

Link je kennis nu ook op het internet! Ga naar de website: www.linkjekennis.nl. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De Inleiding... 2 Hoe zit het PORTFOLIO in elkaar?... 3 2. Persoonsgegevens... 4 3. Persoonlijke ontwikkeling... 8 4. Verrijking... 13 5. LINKT... 14 6. Projecten... 16 (Werk)overzicht

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie