Ontwerp Technische specificaties OEPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Technische specificaties OEPC"

Transcriptie

1 Ontwerp Technische specificaties OEPC 1

2 INHOUD 1. INLEIDING PROJECTBESCHRIJVING Projectgegevens Gebouwen Installaties ENERGIESTROMEN Elektriciteit Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Verdeling verbruik elektriciteit Elektriciteitsprofiel Aardgas Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Verdeling verbruik aardgas Stookolie Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Warmteverbruik Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken ENERGIEBESPARINGSGARANTIE Energiemeters Baseline energie Energieprijs Baseline energieverbruik Energiebesparingsprestatie Energiebesparingsgarantie

3 4.4.2 Herberekening ONDERHOUD Lopende onderhoudscontracten Nulmeting NEN Elementen van onderhoud Conditieniveau s Logboeken Informatie energiebesparende maatregelen COMFORT Temperatuur Luchtkwaliteit

4 1. INLEIDING (Naam opdrachtgever) is voornemens een Opdrachtnemer te selecteren die voorziet in het reduceren van het energieverbruik in (naam gebouw, site ).. De geselecteerde Opdrachtnemer zal een Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) met (naam opdrachtgever) -verder aan te duiden als Opdrachtgever- afsluiten voor een periode van xxx jaar. Naast het realiseren van de energiebesparingsgarantie wordt de Opdrachtnemer tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer- en onderhoud aan de betreffende objecten en het realiseren van comforteisen. In deze technische specificatie zijn de activiteiten en daaraan gekoppelde prestaties die van Opdrachtnemer worden verlangd beschreven. Daarnaast worden de randvoorwaarden waarbinnen deze prestaties gedurende de looptijd van het contract worden geleverd uiteengezet. De technische specificaties en haar bijlagen maken na gunning onderdeel uit van het Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) -ook wel het Contract genoemd- dat met Opdrachtnemer wordt gesloten. Van de opdrachtnemer wordt verwacht de gevraagde activiteiten en prestaties naar eigen inzicht in te vullen. De technische specificaties zijn zoveel mogelijk op de hoofdlijnen gericht en outputgericht vormgegeven. 4

5 2. PROJECTBESCHRIJVING Het hoofdstuk projectbeschrijving definieert op heldere wijze welke locaties en installaties binnen het contract vallen. Daarnaast worden de uitzonderingen voor deze locatie gedefinieerd. 2.1 Projectgegevens Naam: Adres: Bouwjaar: Bruto vloeroppervlakte: xx.xxx m² 2.2 Gebouwen Beschrijving van de verschillende locaties met te onderhouden objecten. Doel hiervan is een duidelijke omschrijving van de objecten geven die onderhouden moeten worden, onder het contract vallen en waar deze zich bevinden. Deze opdracht omvat in hoofdzaak het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het technisch beheer en onderhoud van de technische installaties in volgend(e) gebouw(en): Grondplan: zie bijlage Nr Gebouw Bouwjaar A B C D E F G H I J Beschikbare Vloeroppervlakte [m²] Beschrijving 5

6 Zie gebouwfiches in bijlage voor details per gebouw over: Bouwfysica Verwarming - Sanitair warm water Ventilatie Koeling Overige grote verbuikers (verlichting keuken - ) Gebruik en openingsuren 2.3 Installaties De technische installaties omvatten: Verwarmingsinstallaties Koelinstallaties Ventilatie Veiligheidsverlichting Sanitaire warmwaterproductie Elektrische hoogspanningsinstallaties Elektrische laagspanningsinstallaties Splitunits koeling Verlichting Sanitaire toestellen Een niet limitatieve lijst van technische installaties in de gebouwen zal via bovenvermelde gebouwfiches ter beschikking gesteld worden van de opdrachtnemer. De inventarissen van de technische installaties zijn zo exact mogelijk opgenomen. Aldus geven ze een aanvaardbaar overzicht van de installaties en de bijhorende conditieniveaus zoals bepaald volgens NEN Het is de taak van de opdrachtnemer om een volledig inventarisdossier bij te houden van de hem toevertrouwde installaties. Dit houdt in dat de bestaande inventarisdocumenten dienen te worden gecontroleerd op hun juistheid. Indien nodig worden ze aangepast of aangevuld en de niet vermelde elementen worden opgenomen. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet dit document steeds op punt gehouden worden ten gevolge van mogelijke wijzigingen of aanpassingen. 6

7 3. ENERGIESTROMEN 3.1 Elektriciteit Algemene gegevens EAN nummer tellernr aansluitingsadres opname eenheid EAN xxx YMR/MMR/AMR kwh Distributieschema elektriciteit : zie bijlage Schema elektriciteit en foto s elektriciteitstellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken ELEKTRICITEIT DAG STIL TOTAAL verschil kwh kwh kwh % Overzicht maandverbruiken ELEKTRICITEIT (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec kwh (ex.btw) /kwh 7

8 3.1.5 Verdeling verbruik elektriciteit In de mate van het mogelijk zal een vermoedelijke procentuele toewijzing van het elektriciteitsverbruik aan de verschillende gebouwen per siteniveau opgegeven worden Elektriciteitsprofiel Om inzicht te geven in het elektriciteitsprofiel van de site zal een grafiek met de kwartierwaarden gedurende een 20-tal representatieve dagen ingevoegd worden indien deze informatie beschikbaar is. Wanneer meer gedetailleerde verbruiksgegevens vanuit een bestaande energiemonitoring beschikbaar zijn, zullen deze gegevens eveneens ter beschikking gesteld worden. 3.2 Aardgas Algemene gegevens EAN EAN tellernr xxx aansluiting opname MMR/YMR metertype eenheid m³ Geaggregeerd ontvangststation Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken AARDGAS Aardgas Aardgas verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorrigeerd (kwh) % (kwh gecorr.) % Overzicht maandverbruiken AARDGAS (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug 8

9 sep okt nov dec kwh (ex.btw) /kwh Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het aardgasverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik in kwh en het aantal graaddagen Verdeling verbruik aardgas In de mate van het mogelijk zal een vermoedelijke procentuele toewijzing van het aardgasverbruik aan de verschillende gebouwen per siteniveau opgegeven worden. 3.3 Stookolie Algemene gegevens Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken STOOKOLIE Stookolie Stookolie verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorigeerd (liter) % (liter gecorr.) % Overzicht maandverbruiken STOOKOLIE (liter) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 9

10 nov dec liter (ex.btw) /liter Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het stookolieverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik en het aantal graaddagen. 3.4 Warmteverbruik Algemene gegevens Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken WARMTE Warmte Warmte verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorigeerd (kwh) % (kwh gecorr.) % Overzicht maandverbruiken WARMTE (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec kwh (ex.btw) /liter 10

11 Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het warmteverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik en het aantal graaddagen. 11

12 4. ENERGIEBESPARINGSGARANTIE 4.1 Energiemeters De energieverbruiken zullen jaarlijks op basis van onderstaande teller afgerekend worden: Invoegen van een overzicht van de tellers. 4.2 Baseline energie Energieprijs Per energiestroom wordt een energieprijs voor de contractperiode vastgelegd. Deze energieprijzen zijn niet aan indexatie onderhevig. De vastgelegde energieprijs omvat de kosten voor energie, de nettarieven, de heffingen en andere mogelijke bijkomende kosten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de energieprijzen per energiestroom op basis waarvan de Baseline Energiekost zal berekend worden. De prijs per energiestroom zal in functie van de opdracht bepaald worden. Onderstaande tabel zal per project ingevuld worden. Energiestroom Elektriciteit piek HS Elektriciteit dal HS Elektriciteit piek LS Elektriciteit dal LS Aardgas Stookolie Warmte Prijs /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh (BVW) /l /kwh (OVW) Baseline energieverbruik Opdrachtnemer garandeert een jaarlijkse reductie in energiekosten gedurende de contractperiode. Deze reductie wordt gemeten ten opzichte van de Baseline Energieverbruik. De Baseline Energieverbruik wordt bekomen door de Baseline van de verschillende energiestromen te vermenigvuldigen met de respectievelijke energieprijzen. Per energiestroom wordt de baseline bepaald. De baseline periode loopt van tot Baseline elektriciteit De baseline elektriciteit wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de hoofdmeter(s) op de site voor de periode van tot. Deze komen overeen met de maandelijkse gefactureerde verbruiken. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde elektriciteitsprijzen. Onderstaande tabel geeft de baseline elektriciteit weer. Tabel in te voegen 12

13 Baseline aardgas De baseline aardgas wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de hoofdmeter(s) op de site voor de periode van tot. Deze komen overeen met de maandelijkse gefactureerde verbruiken. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde aardgasprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline aardgas weer. Tabel in te voegen Baseline stookolie De baseline stookolie wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de in vastgelegde stookolietellers. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde stookolieprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline stookolie weer. Tabel in te voegen Baseline warmte De baseline warmte wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf vastgelegde caloriemeters. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde warmteprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline warmte weer. Tabel in te voegen Samenvatting Baseline Energieverbruik De Baseline Energieverbruik werd op basis van de verbruiksgegevens van jaar vastgelegd. De werkelijke energiebesparingsprestatie zal bepaald worden in vergelijking met de vastgelegde Baseline Energieverbruik zoals in onderstaande tabel bepaald. Baseline energiestromen Energieprijs Baseline Energieverbruik Elektriciteit kwh /kwh Aardgas kwh / m 3 /kwh Stookolie liter /liter Warmte kwh /kwh Totaal Xxx De totale jaarlijkse energiekost wordt op xxx vastgelegd. 13

14 4.4 Energiebesparingsprestatie Energiebesparingsgarantie De energiebesparingsgarantie wordt bepaald door de Baseline Energieverbruik te vermenigvuldigen met het energiebesparingspercentage. Energiebesparingsgarantie = Baseline Energieverbruik x Energiebesparingspercentage Herberekening Standaard wordt een herberekening op basis van graaddagen voor het energieverbruik toegewezen aan verwarming toegepast. Wanneer bijkomende parameters ( zoals koeling, m², bezetting, ) aangewezen zijn die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de evolutie van het energieverbruik van het project, zullen deze hier aangegeven worden. Voor aardgas, stookolie alsook andere warmtedragers zal een uitsplitsing gebeuren tussen het aandeel verwarming en andere brandstofverbruikers. Het verbruik toegewezen aan verwarming zal gecorrigeerd worden op basis van graaddagen volgens volgende formule: Verbruik= Graaddagen Baseline x verbruik Afrekeningsperiode Graaddagen Afrekeningsperiode Tabel in te voegen met uitsplitsing aardgas, stookolie en warmte 14

15 5. ONDERHOUD 5.1 Lopende onderhoudscontracten Volgende onderhoudscontracten zijn afgesloten voor de entiteit met externe partijen. Alle onderhoudscontracten worden xxx verlengd. Gebouw Gebouw Voorwerp Firma Contract nummer naam vanaf De overige technische installaties worden door eigen technisch personeel onderhouden. De entiteit beschikt over: Onderhoud elektriciteit: xx personen Onderhoud HVAC/sanitair: xx personen 5.2 Nulmeting NEN 2767 Er werd voorafgaand aan de opdracht een conditiebepaling (nulmeting) van de technische installaties uitgevoerd op basis van de norm NEN Deze conditiemeting is op de gebouwfiches in bijlage opgenomen (toe te voegen per project). Deze nulmeting van de technische installaties bepaalt het startpunt en vormt de basis voor het opvolgen van de contractvoorwaarden. Het doel hiervan is het verkrijgen van eenduidigheid over de beginsituatie zodat meten en afrekenen eenduidig kan gebeuren. Partijen dienen overeenstemming te hebben over de resultaten en de rapportage van de nulmeting maar deze hoeft geen onderdeel van de contracttekst te zijn. Indien de opdrachtnemer een of meerdere onderdelen van de nulmeting betwist, dient dit bij aanvang van het contract aan de opdrachtgever gesignaleerd te worden en wordt de nulmeting indien noodzakelijk aangepast. Wanneer geen overeenkomst bereikt wordt, zal een onafhankelijk advies uitsluiting geven. 5.3 Elementen van onderhoud De onderhoudstaken aan de objecten worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verdeeld. In onderstaande tabellen staan de beheer- en onderhoudstaken gespecifieerd voor de bouwkundige hoofdelementen en de installatietechnische hoofdelementen. Bij publicatie van de openbare aanbesteding zal een eerste indicatie van de onderhoudselementen aangegeven worden. De definitieve opdeling van de onderhoudstaken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bij de contractvorming vastgelegd aangezien dan pas kan gedefinieerd worden welke installaties de opdrachtnemer in beheer zal nemen. 15

16 Tabel beheer en onderhoud van bouwkundige hoofdelementen Tabel beheer en onderhoud van de installatietechnische hoofdelementen 5.4 Conditieniveau s Alle door de opdrachtnemer geplaatste installaties en de installatie die de opdrachtnemer tijdens dit contract in beheer neemt, moeten tijdens en aan het einde van de looptijd van het contract minstens de overeengekomen conditieniveaus te hebben en behouden en in alle gevallen ten minste te voldoen aan de geldende wetgeving. Het minimale conditieniveau is 3, uitgaande van NEN (Conditiemeting-Deel1 : Methodiek) en de NEN (Conditiemeting van bouw en installatiedelen-deel 2 gebrekenlijst) behalve voor de elementen waarvoor een hoger conditieniveau dient behaald te worden. Voor (schroefvaste) elementen die onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer vallen en waarvoor geen conditieniveau is vastgesteld dient het conditieniveau te voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor functionaliteit, veiligheid en/of gezondheid. Opdrachtnemer bepaalt zelf op welke wijze de minimale conditieniveaus worden gewaarborgd. De afweging vervanging of herstellen van (delen van) elementen ligt bij opdrachtnemer. Het conditieniveau heeft betrekking op de technisch staat (conditie) en de maximaal acceptabele risico's. Wanneer storingen van urgentieklasse 1 of 2 optreden, kan het noodzakelijk zijn een hoger minimaal conditieniveau na te streven. Wanneer ten allen tijde voor bepaalde installaties een hoger conditieniveau dient behaald te worden, worden deze elementen in onderstaande lijst opgenomen. Invoegen lijst onderhoudselementen en conditieniveau s 5.5 Logboeken De opdrachtnemer houdt van de uitgevoerde interventies voor de onderstaande installaties een logboek bij die minimaal volgende elementen bevat: De vermelding van de uitgevoerde onderhoudswerken met tijdstip van begin en einde Uitgevoerde herstellingen, vervangingen, Gebruikte materialen (merk en type) Uitvoerder en gepresteerde uren of regie-uren Doorgevoerde aanpassingen op de plannen Actueel houden van technische fiches Uitvoering van energiebesparende maatregelen De vermelding van datum en aard van de aanpassingen van temperatuur-, ventilatie-, klimaatregelingen, (instellen werkingspunten en programma s) met gebruikte methode Het relaas van de interventies, incidenten, ongevallen of moeilijkheden opgetreden in de installatie De reglementaire controles opgelegd door de vigerende wetgeving 16

17 De eventuele dagelijkse opmeting van de voornaamste waarden die toelaten de goede werking van de installaties te beoordelen Tabel invoegen met installaties waarvoor een logboek voor onderhoud vereist is. 5.6 Informatie energiebesparende maatregelen De overgedragen informatie bij definitieve aanvaarding van de energiebesparende maatregelen naar de opdrachtgever omvat minimaal het as builtdossier. Dit dossier wordt eveneens in digitaal formaat aangeleverd inclusief plannen en schema s onder Autocad (recentste versie). Het as built dossier bevat: Plannen Schema s Technische fiches Bedienings- en werkingsbeschrijvingen Instellingen Onderhoudsvoorschriften Onderhoudsschema Verslagen Keuringen Attesten Eventueel bijkomende elementen zullen per project gedefinieerd worden 17

18 6. COMFORT De opdrachtnemer is gedurende de looptijdverplichting verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die de gebruikerskwaliteit, zoals onder meer de ruimtetemperatuur en de luchtkwaliteit, in de gebouwen waarborgen teneinde de gestelde comfortniveaus minimaal te behouden. Onderstaande richtwaarden gelden daarbij als eis. Voor zover geen richtwaarden zijn gesteld, geldt de huidige nationale wet- en regelgeving. De richtwaarde is de gemiddelde waarde gedurende de openingsuren per dag. Indien de richtwaarde niet wordt gehaald, dient te worden aangetoond dat de bestaande installaties maximaal worden belast om de geëiste waarden te halen. Binnen de objecten kan sprake zijn van verschillende regimes voor de deelaspecten die comfort bepalen. Uitgangspunt is dat in de verschillende ruimtes (kantoor-, werkplaatsen) een algemeen gebruikelijke constante comfortniveau wordt gerealiseerd. 6.1 Temperatuur In onderstaande tabel worden per object en eventuele deelaspecten van deze objecten de gestelde eisen inzake temperatuur benoemd. Object Richtwaarde Toegestane afwijking Kritische afwijking 6.2 Luchtkwaliteit Wanneer aanpassingen aan de installaties uitgevoerd worden die een effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit, dienen minimaal het bestaande luchtdebiet per ruimte behouden te blijven en maximaal de bestaande luchtsnelheid gehandhaafd te worden. De eisen voor luchtkwaliteit zullen indien relevant per project omschreven worden aan de hand van luchtsnelheid, debieten, relatieve vochtigheid, CO2-concentratie, 18

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energieboekhouding BRISE. Thomas Deville. Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energieboekhouding BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Doelstelling(en) van de presentatie Het belang van de invoering van een energieboekhouding

Nadere informatie

Analyse energieverbruik

Analyse energieverbruik Analyse energieverbruik International School of Amsterdam (ISA) Jan 217 24-1-217 J.A. Meerkerk Advies Tel. 6-53319418 j.a.meerkerk@online.nl 1 Inhoudsopgave 1 ENERGIEVERBRUIK... 3 2 GASVERBRUIK... 4 3

Nadere informatie

FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK

FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK FOLLOW-UP VAN HET ENERGIEVERBRUIK Hoe kunt u de voorwaarden voor de follow-up van het energieverbruik in uw milieuvergunning naleven? WAAROM? U bent de beheerder van een gebouw en u wilt de exploitatievoorwaarden

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Informatie avond Streefverbruik. Jan Willems

Informatie avond Streefverbruik. Jan Willems Informatie avond Streefverbruik Jan Willems Agenda - Hoe meet je energiebesparing? - Wat is de definitie van een graaddag? - Wat zijn gewogen graaddagen? - Gemiddelde binnentemperatuur - Waar wordt in

Nadere informatie

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64 %BE %2350 %1 %K200637830 %2 %CN03/0040200 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 11

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schoolgebouwen draaien op volle toeren,

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86

Te factureren periode van 11/09/09 tot 09/09/10 822,35 995,04 Totaal gefactureerde voorschotten -928, ,20 Subtotaal: 101,63 123,86 %BE %2340 %1 %K000359102 %2 %CN03/0046800 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 12

Nadere informatie

Projectdossier NCT. CO2-Rapportage

Projectdossier NCT. CO2-Rapportage Projectdossier NCT Modernisering corridorbediening Noord-Brabant en Midden-Limburg CO2-Rapportage Opgesteld door: D. Plaisier Functie: KAM-Functionaris Datum: 05-01-2015 Revisie: 00 Istimewa Elektro Inhoudsopgave

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder. Verbruik m3 MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van het eerste half jaar 2013 (2013 S1) inzake de CO 2 -prestatieladder. Lekdijk Oost 21 2861

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. (2014 S1)

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. (2014 S1) Verbruik m3 MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO2-prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 214 inzake de CO 2 -prestatieladder. (214

Nadere informatie

Technical Inspection Service

Technical Inspection Service Technical Inspection Service Bijlage XX bij de Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS Gebouwinstallaties Versie 2.0 13-04-2012 Van Auteur TIS Branchevereniging R.G.D. Kenmerk Versie 2.0 Datum 13/04/2012 Bestand

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 juli 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning

Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Bijlage bij uw huurovereenkomst (project EGW Arnhem Presikhaaf) versie 1.3 03-11-2015 tussenwoning Naam huurder: Adres: Huurcontractnummer: Ingangsdatum huur: U heeft een overeenkomst met Portaal voor

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Energie efficiëntie: een totaalpakket

Energie efficiëntie: een totaalpakket Energie efficiëntie: een totaalpakket VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Agenda De overheid als grootverbruiker Beheer en data vormen de sleutel Energie efficiëntie

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiejaarrapport 2011 Universiteit Gent

Energiejaarrapport 2011 Universiteit Gent Energiejaarrapport 211 Document: Energiejaarrapport 211 Versie: V1 Datum: 1/3/212 Auteur: Benjamin Van de Velde UGent DGFB 2/18 INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD/SAMENVATTING... 3 2. HET ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010 Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM Kopie voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Bijlage 1 Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Door Sunburst B.V. Ing. Joost de Roij en Ing. Joost Vermeer januari 2014 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 1. Van inspanningsverplichting

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE

Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE Ing. Marco J. Bijkerk, Manager innovative technologies Business development Remeha NWE 2050 alles duurzaam CO 2 Brandstof gebruik en CO2 in centraal vermogen 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Jaarafrekening. Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 6 september 2006 tot en met 30 augustus 2007 1076XC62XHS

Jaarafrekening. Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 6 september 2006 tot en met 30 augustus 2007 1076XC62XHS Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) Vlaams EnergieBedrijf NV

Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) Vlaams EnergieBedrijf NV Ontwerp Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN... 5 DEFINITIES EN BEGRIPPEN... 5 HIËRARCHIE VAN DOCUMENTEN... 8 HOOFDSTUK II. VOORWERP VAN HET CONTRACT... 9 OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2

All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2 All-electric voorbij, op weg naar 0 CO 2 2050 alles duurzaam Ing. Marco J. Bijkerk Manager innovative technologies New Business Development Remeha 24-1-2017 remeha.nl ALL GAS Nul op de meter PV Groen Gas

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

:: Energiezorg in scholen

:: Energiezorg in scholen :: Energiezorg in scholen www.cenergie.be Daisy Dierickx (daisy.dierickx@cenergie.be ) Cenergie, productmanager energie-audits Johan Coolen (johan.coolen@cenergie.be) Cenergie, productmanager onderzoek

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Energiezorgsysteem + premies voor gemeenten. Brussel, 29 juni 2007 Ronny Thevis

Energiezorgsysteem + premies voor gemeenten. Brussel, 29 juni 2007 Ronny Thevis Energiezorgsysteem + premies voor gemeenten Brussel, 29 juni 2007 Ronny Thevis Inhoud 1. Voorstelling Infrax 2. Energiezorgsysteem voor gemeenten 3. Premies voor gemeenten 1. Voorstelling Infrax WVEM IVEG

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone. Datum: September 2013 1 freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.be 1. INHOUD Inhoud 1. INHOUD... 2 2. INLEIDING... 3 2.1. Doel... 3 2.2.

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A

Opgesteld door: drs. G.W. Brandsen. Gecontroleerd door: ing. N.G.C.M. Quaijtaal. Projectnummer: B02015.000151.0100. Ons kenmerk: 077443609:A MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Gebruik Heatsavr in Buitenbad De Bercken in Reuver 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

4) Vul hier de totale effectieve bruto vloeroppervlakte in van het schoolgebouw (in m 2 ):

4) Vul hier de totale effectieve bruto vloeroppervlakte in van het schoolgebouw (in m 2 ): Invulblad School Algemeen Niveau 1 1) Beschikt de school over een (meerdere opties kunnen aangevinkt worden): O Zwembad? O Sporthal? O Eén of meerder werkplaatsen met zware toestellen wat energieverbruik

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Zero rentes Update UFR 17 juli 2015 For professional investors Update UFR Voor een gemiddeld pensioenfonds stijgt de waardering van de verplichtingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Beveiliging 2017 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend Rekenen.

Nadere informatie

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Warm tapwater in de toekomst

Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater in woningen Inzicht in de warmtapwatervraag in het licht van de verduurzaming van de energievoorziening 06/11/12 Renee Heller Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater wordt steeds groter

Nadere informatie

Kandidatuur voor een gratis haalbaarheidsstudie: Hernieuwbare Energie 2010

Kandidatuur voor een gratis haalbaarheidsstudie: Hernieuwbare Energie 2010 Kandidatuur voor een gratis haalbaarheidsstudie: Hernieuwbare Energie 2010 Naam van de instelling die zich kandidaat stelt:... Terug te sturen : per post, ter attentie van de Facilitator hernieuwbare energie

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Effecten van energiebesparende maatregelen

Effecten van energiebesparende maatregelen Effecten van energiebesparende maatregelen Laure Itard, Olivia Guerra Santin 7-12-2009 Delft University of Technology Challenge the future Historisch gasverbruik huishoudens Gemiddeld huishoudelijk gasverbruik

Nadere informatie

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd.

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd op bladzijde 88607 e.v. bovengenoemd besluit gepubliceerd. VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35060] 21 DECEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen kleincomforttechniek.nl Danfoss warmtepomptechnologie:

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

OEPC: Onderhouds- en energie prestatiecontract. OPZC Rekem

OEPC: Onderhouds- en energie prestatiecontract. OPZC Rekem OEPC: Onderhouds- en energie prestatiecontract OPZC Rekem Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem OPZC domein 184 ha waarvan 36 ha in eigen beheer Campus Rekem: 22 gebouwen / 55000 m² vloeroppervlakte,

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN

Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN Kwaliteitsrapportage van het mobiele netwerk van KPN september 2015 1 KWALITEITSRAPPORTAGE VAN HET MOBIELE NETWERK VAN KPN Mobiel bellen en gebeld worden

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Energie Monitoring Systeem (EMS) Grip op uw energiekosten en verbruik

Energie Monitoring Systeem (EMS) Grip op uw energiekosten en verbruik Energie Monitoring Systeem (EMS) Grip op uw energiekosten en verbruik Specialisten in energiebeheer Wilt u weten hoeveel en wanneer uw bedrijf energie verbruikt? Wilt u meer duidelijkheid over de opbouw

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Maart 2017 Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques 7.590.035 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.978.306 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie