Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog"

Transcriptie

1 Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters en herregistratie U staat ingeschreven in een specialistenregister U bent uitgeschreven uit een specialistenregister 7 4 Werkervaringseis Werkzaamheden die meetellen als werkervaring Werken in een ander beroep Welke uren tellen mee? Welke uren tellen niet mee? Werken in het buitenland Gelijkstelling van werkzaamheden 10 5 Scholingseis In opleiding tot een wettelijk erkend specialisme 11 6 Voorbereiden Bewijsstukken Wanneer moet u bewijsstukken insturen? 13 7 Aanvraagprocedure Kosten aanvraag herregistratie Digitaal aanvraagformulier Steekproef 14 8 Bijzondere situaties Apotheker Als uw inschrijving wordt doorgehaald Meerdere inschrijvingen in het BIG-register Eerder herregistreren 16 2 Herregistratie in het BIG-register

3 1 Inleiding Het doel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is zorgconsumenten beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners. Een belangrijk instrument van de Wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Herregistratie is een instrument om te waarborgen dat de deskundigheid van de geregistreerde zorgverlener op peil blijft. Herregistratie betekent dat een zorgverlener elke vijf jaar moet aantonen dat kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn. Vanaf 1 januari 2012 gaat herregistratie in voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Herregistratie is vanaf 1 januari 2009 al verplicht voor de verpleegkundige, verloskundige en fysiotherapeut. Zorgverleners met een aantekening van een specialisme in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register. Herregistratie in een erkend specialistenregister betekent automatisch herregistratie in het BIG-register. Deze folder is bestemd voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen die zich willen voorbereiden op herregistratie. Wat u daarvoor moet doen, leest u in deze folder. De laatste informatie over de herregistratie vindt u steeds op Herregistratie in het BIG-register 3

4 2 Herregistratie in het kort Bent u voor 1 januari 2012 ingeschreven in het BIG-register als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog? En staat u zonder specialisme (dus alleen met het basisberoep) in het BIG-register? Dan ligt voor u de uiterste herregistratiedatum op 31 december U ontvangt uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register. Heeft u zich na 1 januari 2012 ingeschreven in het BIG-register als arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog? En staat u zonder specialisme (dus alleen met het basisberoep) in het BIG-register? Dan is voor u de peildatum voor herregistratie vijf jaar vanaf de datum op uw diploma, erkenning van beroepskwalificatie of vakbekwaamheidsverklaring. U ontvangt uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register. Criteria voor herregistratie De eenvoudigste manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringeis, ofwel de urennorm. Haalt u de urennorm niet, dan kunt u bekijken of u aan de scholingseis voldoet. Werkervaringeis U voldoet aan de werkervaringseis (urennorm) als u in de herregistratieperiode van vijf jaar minimaal 2080 uur werkt binnen het beroep waarvoor u staat ingeschreven in het BIG-register. Dit geldt voor de arts, tandarts en apotheker. Voor de psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog geldt een werkervaringseis (urennorm) van minimaal 3120 uur tijdens de herregistratieperiode van vijf jaar. Lees meer over de werkervaringseis in hoofdstuk vier. 4 Herregistratie in het BIG-register

5 Scholingseis Als u de werkervaringseis (urennorm) voor uw beroep niet haalt, kunt u een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Hiermee laat u zien dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw beroep beheerst. Voor elk beroep is het traject anders. Lees meer over de scholingseis in hoofdstuk vijf. Herregistratie in het BIG-register 5

6 3 Specialistenregisters en herregistratie Voor vijf beroepen zijn er wettelijk erkende specialismen waarvoor specialistenregisters bestaan. Dat zijn de apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige. De specialistenregisters worden gevoerd door de Specialisten Registratie Commissies (SRC s). De SRC s zijn ondergebracht bij de beroepsverenigingen. Specialisten in een specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor gelijke of hogere eisen gelden dan voor herregistratie van het basisberoep in het BIG-register. Herregistratie in een erkend specialisme betekent daarom automatisch herregistratie in het BIG-register. 3.1 U staat ingeschreven in een specialistenregister Als u wordt ingeschreven in een erkend specialistenregister krijgt het BIG-register hiervan automatisch bericht. Uw specialisme wordt aangetekend in het BIG-register. Zo lang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister betekent dit ook automatisch herregistratie in het BIG-register. U hoeft verder niets te doen. U ontvangt bij het herregistratiepakket van de specialistenregistratie een brief van het BIG-register. Hierin wordt uitgelegd wat een eventuele doorhaling als specialist betekent voor uw inschrijving in het BIG-register. Op het moment dat u uitgeschreven bent als specialist kunt u wel in het BIG-register ingeschreven blijven voor het basisberoep. Hiervoor gelden de criteria voor herregistratie van het BIG-register. Meer hierover leest u in hoofdstuk vier (werkervaringseis) en hoofdstuk vijf (scholingseis). 6 Herregistratie in het BIG-register

7 3.2 U bent uitgeschreven uit een specialistenregister Als u uitgeschreven bent uit een specialistenregister ontvangt het BIG-register hierover bericht. Het vermelde specialisme in het BIG-register wordt dan doorgehaald. Als u wel geregistreerd wilt blijven in het BIG-register gelden op dat moment de standaard criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of scholingseis. Meer daarover leest u in hoofdstuk vier (werkervaringseis) en hoofdstuk vijf (scholingseis). Als uw specialisme wordt doorgehaald en er bij het BIG-register nog geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen, stuurt het BIG-register een voornemen tot doorhalen van het basisberoep. Vanaf dat moment gaat het standaard traject met zienswijze, bezwaar en beroep lopen. Werkonderbreking langer dan twee jaar Binnen de herregistratieperiode van vijf jaar mag u het werk maximaal twee jaar aaneengesloten onderbreken. Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring die u heeft opgedaan vóór die werkonderbreking niet meer mee. Haalt u daardoor de urennorm niet, dan geldt de scholingseis. Meer over de scholingseis leest u in hoofdstuk vijf. Herregistratie in het BIG-register 7

8 4 Werkervaringseis De eenvoudigste manier om uw inschrijving te verlengen, is voldoende uur werken in het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Voor de arts, tandarts en apotheker geldt een minimum van 2080 uur in een periode van vijf jaar. Dit komt overeen met gemiddeld acht uur werken per week. Voor de psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog geldt een minimum van 3120 uur in vijf jaar. Dat komt neer op twaalf uur per week. U moet zelf in de gaten houden of u aan de urennorm voldoet. 4.1 Werkzaamheden die meetellen als werkervaring Om werkzaamheden (uren) mee te mogen tellen, gelden twee eisen: Eis 1: De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks gericht zijn op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken. Werkzaamheden die niet rechtstreeks zijn gericht op een individu, maar op (delen van) de bevolking vallen niet onder werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die te maken hebben met voorlichting, beleid en wetenschap. Eis 2: De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. De deskundigheidsgebieden zijn verder omschreven in de Wet BIG en daarbij behorende besluiten. 4.2 Werken in een ander beroep Werkt u in een ander beroep dan waarvoor u geregistreerd staat in het BIG-register? Dan kunt u toch inaanmerking komen voor herregistratie. U mag de werkzaamheden meetellen als zevoldoen aan de twee hiervoor beschreven eisen. Daarnaast geldt een derde eis dat de werkzaamheden tenminste op hetzelfde niveau moeten worden uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Het niveau van de door u verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. 8 Herregistratie in het BIG-register

9 4.3 Welke uren tellen mee? Er zijn uren die wel en uren die niet meetellen. Als basis geldt het aantal uur in een arbeidsovereenkomst, contract of een aanstellingsbesluit (of in een vrijwilligersovereenkomst). Sommige niet gewerkte uren mag u ook meetellen. Dit zijn globaal alle uren waarbij het salaris wordt doorbetaald: betaald vakantieverlof erkende feestdagen ziekteverzuim (tot maximaal zes keer de arbeidsduur per week op jaarbasis) zwangerschaps- en bevallingsverlof adoptieverlof kortdurend zorgverlof (volgens de toepasselijke CAO-regeling) buitengewoon verlof (als de uren worden besteed aan werkzaamheden die overeenkomen met werk binnen het beroep op het vereiste niveau, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor een zorgorganisatie) 4.4 Welke uren tellen niet mee? Sommige uren mag u niet meetellen als gewerkte uren: ouderschapsverlof langdurig zorgverlof buitengewoon verlof (tenzij de uren worden besteed aan werkzaamheden die overeenkomen met werk binnen het beroep op het vereiste niveau) Langdurige werkonderbrekingen U kunt uw werk altijd onderbreken. Deze uren mag u niet meetellen als gewerkte uren. Dit hoeft geen probleem te zijn, als u aan het eind van de vijf jaar toch voldoende uren heeft gewerkt en de urennorm haalt. Werkonderbreking langer dan twee jaar Binnen de herregistratieperiode van vijf jaar mag u het werk maximaal twee jaar aaneengesloten onderbreken. Onderbreekt u het werk langer, dan telt de werkervaring die u heeft opgedaan vóór die werkonderbreking niet meer mee. Herregistratie in het BIG-register 9

10 Haalt u daardoor de urennorm niet, dan geldt de scholingseis. Meer over de scholingseis leest u in hoofdstuk vijf. 4.5 Werken in het buitenland Buitenlandse werkervaring kan ook meetellen. Hieraan worden dezelfde eisen gesteld als aan werkervaring die is opgedaan in Nederland. Wel gelden er soms andere regels voor het bewijs van werkervaring. Daarover leest u meer in hoofdstuk zes. De regels van herregistratie zijn ook van toepassing op beroepsbeoefenaren die in het buitenland hun getuigschrift gehaald hebben. 4.6 Gelijkstelling van werkzaamheden Er zijn werkzaamheden die mogen meetellen voor herregistratie, terwijl deze niet voldoen aan de twee eisen zoals genoemd in 4.1. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden niet binnen de individuele gezondheidszorg worden verricht. Docenten in het centrale vakgebied Er zijn lesuren die een docent mag meetellen om de urennorm voor herregistratie te halen. De docent moet lesgeven aan een onderwijsinstelling die opleidingen verzorgt die leiden tot een getuigschrift dat recht geeft op een inschrijving in het BIG-register. De lessen die de docent geeft moeten zijn in het centrale vakgebied van het beroep*. Voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten geldt daarnaast dat ook het verzorgen van onderwijs, aan de universitaire opleidingen voorafgaand aan de opleiding tot de postuniversitaire opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, meetelt. Ook hier geldt de eis van het centrale vakgebied*. *Het centrale vakgebied wordt gebaseerd op de diverse Besluiten opleidingseisen. Zie 10 Herregistratie in het BIG-register

11 5 Scholingseis Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die behoren tot de kern van het beroep, de zogenaamde kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering. Het scholingstraject voor de arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en de psychotherapeut is in ontwikkeling. Toetsen en opleidingen voor de verschillende beroepen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten. De meest actuele informatie over scholing vindt u altijd op In opleiding tot een wettelijk erkend specialisme Wie is toegelaten tot een opleiding die leidt tot een wettelijk erkend specialisme en onvoldoende relevante werkervaring heeft, kan de BIG-registratie behouden bij toelating tot een door de overheid erkende specialistenopleiding. De toelating tot een wettelijk erkende specialistenopleiding houdt in dat u in voldoende mate over de kerncompetenties voor het basisberoep beschikt om de opleiding tot specialist te kunnen volgen. In dat geval is het niet nodig om een scholingsprogramma gericht op het minimum niveau van het basisberoep te volgen. Voor de aantekening in het BIG-register heeft u in dit geval een bewijs van inschrijving van de desbetreffende opleiding nodig. De nieuwe periode van vijf jaar registratie gaat weer lopen vanaf de datum van de aantekening van het bewijs van inschrijving voor de opleiding in het BIG-register. Herregistratie in het BIG-register 11

12 6 Voorbereiden Het is belangrijk om bewijsstukken van uw werkervaring te bewaren. Dit zijn alle documenten die uw werkervaring voldoende aantonen. 6.1 Bewijsstukken Werken in loondienst: arbeidscontract of aanstellingsbrief werkgeversverklaring (korte verklaring van uw werkgever over de aard en de hoeveelheid van de opgedane werkervaring) kopie van een recente loonstrook functieomschrijving, functieprofiel of taakomschrijving elk formeel document waaruit blijkt wat voor werk u op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Werken als zelfstandig ondernemer (ZZP, eenmanszaak, maatschap, vof, BV) verklaring van een accountant omtrent het aantal uur werkervaring (afgeleid uit de omzet afgezet tegen het uurtarief ) kopie van de winst- en verliesrekening ter onderbouwing van de verklaring van de accountant waarnemingsovereenkomst elk formeel document waaruit blijkt wat voor werk u op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Werken als flexwerker: verklaring van het uitzend- of detacheringbureau uitzend- of detacheringovereenkomst kopieën van declaraties, werkbriefjes, salarisafschriften elk formeel document waaruit blijkt wat voor werk u, op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Werken als vrijwilliger: vrijwilligersovereenkomst 12 Herregistratie in het BIG-register

13 Werken in het buitenland: documenten zoals hiervoor vermeld moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans (documenten in een andere taal moeten zijn opgesteld door een beëdigd vertaler) kopieën van documenten die zijn gewaarmerkt (dit kan door de instelling waar u werkt of heeft gewerkt of bij een in Nederland gevestigde notaris) 6.2 Wanneer moet u bewijsstukken insturen? De meeste zorgverleners die herregistratie aanvragen hoeven geen bewijsstukken op te sturen. Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie namelijk steekproefsgewijs. Als u in de steekproef zit, vragen wij bepaalde bewijsstukken op. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart. Er zijn twee situaties waarin u altijd bewijsstukken moet opsturen: 1. Als u werkervaring heeft buiten de EER* of Zwitserland Heeft u als arts, tandarts of apotheker werkervaring buiten de EER* of Zwitserland opgedaan, dan moet u de bewijsstukken daarvan altijd bij de aanvraag meesturen. Heeft u als psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog gewerkt buiten Nederland, dan moet u de bewijsstukken altijd meesturen. 2. Scholing Als u in aanmerking wilt komen voor herregistratie op grond van scholing, moet u direct bij uw aanvraag het periodiek registratiecertificaat (PRC) meesturen. * Landen van de EER zijn: landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden) aangevuld met de volgende landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen. Herregistratie in het BIG-register 13

14 7 Aanvraagprocedure Uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum krijgt u bericht van het BIG-register. De aanvraagprocedure voor herregistratie gaat via het doorlopen en ondertekenen van een digitaal formulier op Kosten aanvraag herregistratie De kosten voor herregistratie zijn 85,-. Hiervan is 65,- voor de afhandeling van uw aanvraag en 20,- voor de registratieperiode van vijf jaar. Als uw aanvraag voor herregistratie wordt afgewezen, krijgt u dit laatste bedrag terug. Als u als specialist bij de SRC wordt geherregistreerd, int de SRC naast de eigen contributie ook de 20,- voor de inschrijving in het BIG-register. U hoeft verder zelf geen actie te ondernemen. 7.2 Digitaal aanvraagformulier Via het digitale aanvraagformulier geeft u alle relevante werkervaring en de gewerkte uren op van de afgelopen vijf jaar. Na het invullen van het formulier verklaart u door ondertekening dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld. De ondertekening doet u met uw DigiD, of als u in het buitenland woont met een inlogcode. 7.3 Steekproef Na ondertekening en betaling hoort u of u bewijsstukken van werkervaring moet aanleveren. De inhoudelijke controle voor herregistratie gaat steekproefsgewijs. Valt u in de steekproef, dan moet u de bewijsstukken binnen zes weken opsturen. In geval van fraude doet het BIG-register altijd aangifte. Uw aanvraag tot herregistratie wordt in geval van fraude afgewezen. 14 Herregistratie in het BIG-register

15 8 Bijzondere situaties 8.1 Apotheker Voor de apotheker geldt een uitzondering. De productgerichte werkzaamheden van apothekers, die strikt genomen buiten het terrein van de individuele gezondheidszorg vallen, worden toch aangemerkt als relevante werkzaamheden voor herregistratie. Het gaat hier om werkzaamheden van de zogenaamde industrie apotheker die bijvoorbeeld onderzoek verricht op het terrein van geneesmiddelen. Of geneesmiddelen test, beoordeelt of monitort op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. 8.2 Als uw inschrijving wordt doorgehaald Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. Niet praktiserend na doorhaling (niet voldaan aan herregistratiecriteria) Als uw inschrijving wordt doorgehaald, omdat u niet voldoet aan de herregistratiecriteria, mag u aan uw voormalige beroepstitel de woorden niet praktiserend toevoegen (voluit geschreven). Met de toevoeging niet praktiserend laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent. Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratie criteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Herregistratie in het BIG-register 15

16 8.3 Meerdere inschrijvingen in het BIG-register Als u in het BIG-register ingeschreven staat met meerdere beroepen, dan kunt u de inschrijvingen verlengen. Per inschrijving en beroep gelden de criteria voor herregistratie. Als u in verschillende beroepen werkt, gelden de daarbij behorende urennormen. Werkt u in één beroep, maar wilt u ook voor de andere beroepen ingeschreven blijven, dan kunt u het scholingstraject volgen. 8.4 Eerder herregistreren Eerder herregistreren is mogelijk. Als u werkt kunt u een aanvraag indienen zodra u de urennorm heeft gehaald. Dit is alleen voordelig als u ziet aankomen dat u het werk voor een langere periode dan twee jaar aaneengesloten gaat onderbreken. 16 Herregistratie in het BIG-register

17 BIG-register Het BIG-register is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postadres BIG-register Postbus HB Kerkrade Bezoekadres BIG-register Wijnhaven GA Den Haag Telefoon BIG-informatielijn ( 0,10 per minuut) Telefoon vanuit het buitenland Bereikbaar tijdens werkdagen van tot uur BR 27.01

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Inhoud 1 Inleiding 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Werkervaringseis 5 3.1 Werkzaamheden die meetellen

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 2 Herregistratie in het BIG-register Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen

Nadere informatie

Herregistratie Wet BIG

Herregistratie Wet BIG Herregistratie Wet BIG Nellie Kolk, verpleegkundige en adviseur V&VN Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten PROGRAMMA Kennistest Wet Beroepen Individuele

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.0 Datum December 2014 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.0 Inlichtingen bij

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen Herregistratie 2016 BIG-register Terugblik & cijfers April 2017 Inlichtingen bij BIG-register info@bigregister.nl Postadres Postbus 3173 6401 DR Heerlen 1 INLEIDING 3 2 MEESTGESTELDE VRAGEN AAN HET KLANTCONTACTCENTRUM

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG Wet BIG Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register 17 Wet BIG Wet BIG Herregistratie in het BIG-register Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg VGN-publicatie

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS Saskia Danen de Vries WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDS- ZORG, HOE ZAT HET OOK AL WEER? 1986: Parlement 1993: Wetsvoorstel aangenomen 1995 1997: gefaseerd

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2h voor verpleegkundigen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23181 21 december 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 9 december 2011, nr. MEVA/BO-3094704,

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 433 Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader deel 1: algemeen Versie 1.0 Datum 30-1-2013 Status Definitief Colofon en goedkeuring Document Beoordelingskader Herregistratie BIG-register Versienummer v1.0

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE " u

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE  u Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "J - * > Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG irll-f IE EERSTE

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader algemeen deel, versie 2.2 Datum juli 2016 Goedkeuring Versie 2.2 van het algemeen deel is op 21 juli 2016 in de originele versie formeel ondertekend voor goedkeuring

Nadere informatie

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG VWS Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG Ontwerpbesluit houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschreven beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening Licentieregeling Waterhulpverlening Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS WATERHULPVERLENING... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN IN HET BUITENLAND... 4 4 WERKONDERBREKING:...

Nadere informatie

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers Oktober 2012 Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 De wet BIG en het BIG-register

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: Algemeen deel, versie 2.1 Bijlage 2b Artsen, versie 1.0 Datum Januari 2016 Colofon Algemeen Document Inlichtingen bij Postadres Bezoekadres Beoordelingskader:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1013 231 27 27november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2008, nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 515 Besluit van 24 november 2008, houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording NOTA VAN TOELICHTING I. Algemene toelichting 1. Verantwoording Het onderhavige besluit strekt tot nadere invulling van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (verder: de

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS HOGERE BONDSOPGELEIDEN EN OFFICIALS... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2011 Betreft periodieke registratie Wet BIG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2011 Betreft periodieke registratie Wet BIG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 463 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Centraal College Specialismen Farmacie

Centraal College Specialismen Farmacie Centraal College Specialismen Farmacie Besluit van 14 september 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie van buitenslands gediplomeerden in het specialistenregister

Nadere informatie

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.4.81 Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, mei 2013 Scholieren en studenten met de nationaliteit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Herregistratie: De actualiteiten Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Systeem Wet BIG Arts specialist BIG-register specialisten-register Ministerie VWS (CIBG) KNMG (CGS &RGS) Herregistratie BIG-register

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg De Minister van

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010-2011 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN OPENBAAR APOTHEKERS Vastgesteld op 3 december 2015

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 422 Besluit van 24 oktober 2016, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG en enkele andere besluiten in verband met wijziging van Europese

Nadere informatie

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG.

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Rapport Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Bestuursorgaan: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Oordeel: Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail > Retouradres Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Diergeneeskunderegister Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Inlichtingen bij Informatielijn info@diergeneeskunderegister.nl T 070 340 5700 Datum Betreft Ons kenmerk

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 3.0 Vastgesteld op: 30 augustus 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit buitenslandse gediplomeerden van 8 februari 2016 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 8 februari 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN

SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN Reglement Registratie BedrijfsFysiotherapeuten SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN Vastgesteld en ingaand maart 2016 Bankrek. NL16ABNA0503209791

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Geachte mevrouw, heer,

Geachte mevrouw, heer, Geachte mevrouw, heer, Op {DATUM XX-XX-XXXX] heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige' of reizigersgeneeskundig huisarts laten registreren. De inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 13 juli 2017 3 B 0990t 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid 6 3. Rijbewijs kwijt

Nadere informatie