ORXS. Office Real-estate EXchange software. Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORXS. Office Real-estate EXchange software. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be"

Transcriptie

1 Office Real-estate EXchange software ORXS Buro Center Informatics bvba L. Bauwensstraat 15 B-8200 Brugge Ondernemingsnummer BE Tel Fax Erkenningsnr.: DV.O104541

2 Office Real-estate exchange Software Goederenbeheer Koppeling media / website Relatiebeheer Uitwisseling kantoren Zoekopdrachten Mariages Agenda en to do Evaluatieformulier Etalagevoorstelling Afdrukken / / pdf / html

3 ORXS Offi ce Real-estate exchange Software ORXS is een werkinstrument waarbij de vastgoedmakelaar alle administratieve en commerciële taken, eigen aan verkopen en verhuren, vlot en automatisch afhandelt. Goederenbeheer Laat toe alle nodige informatie betreffende het aanbod te beheren. ORXS is geschikt voor alle type goederen: woningen appartementen gronden handel/kantoor/opbrengst garages. ORXS biedt dankzij meer dan 300 informatievelden de meest uitgebreide mogelijkheid om alle relevante informatie betreffende het aanbod te stockeren. Afhankelijk van het type goed zijn bepaalde informatievelden verplicht in te voeren (bvb. aantal slaapkamers voor een woning). Naast de informatievelden laat ORXS toe meerdere foto s en/of plannen te koppelen aan een goed, via MS PhotoEditor. Dit laat toe alle mogelijke vormen van digitale beelden betreffende het aanbod te bewaren. D.m.v. verschillende vrij te definiëren teksten is ORXS in staat om alle mogelijke publiciteit te genereren. Alle publiciteitsteksten in ORXS worden opgemaakt met de standaard tekstverwerker MS Word. Met eenvoudige doch krachtige opzoekmogelijkheden kan in ORXS snel een bepaald goed gevonden worden. Meer dan tien verschillende voorgedefinieerde afdrukmogelijkheden geven de ORXS-gebruiker een ruime keuze om etalageraamfiches, folders e.d. te maken. Naast deze standaard meegeleverde afdrukmogelijkheden, die door de gebruiker zelf te personaliseren zijn, biedt ORXS de gebruiker de mogelijkheid om zelf nieuwe afdrukontwerpen te maken en te koppelen aan eender welk goed uit het aanbod. De afdrukmogelijkheden hebben een soort -intelligentie. Hierbij maakt ORXS automatisch een onderscheid in het type goed (woning, grond, ). ORXS biedt de vastgoedmakelaar de mogelijkheid gepersonali seerde verkoop- of verhuurcontracten te genereren. Het recentste CIB-contract is standaard in ORXS voorzien. Van zodra een bepaald goed niet meer actief is (einde mandaat verkocht verhuurd) brengt ORXS alle gegevens betreffende het betrokken goed over naar een historiekbestand. Deze historiek kan gebruikt worden voor statistische doeleinden en als vergelijkingspunt. Tal van automatische controles en intelligente voorzieningen zijn ingebouwd in ORXS zoals bvb. automatische berekening notarishonorarium. Relatiebeheer Alle natuurlijke personen en firma s waar een ORXS-gebruiker dagdagelijks mee in contact komt, kunnen opgenomen worden in het relatiebeheer. Onder relaties worden naast eigenaars, huurders ook de diverse zakelijke contacten (vb. notarissen, landmeters, e.d.) bedoeld. Ook privé-gegevens en prospekten kunnen worden bijgehouden. Meerdere adressen, telefoon-, gsm- en faxnummers worden bijgehouden, alsook bankrekening-, btw- en andere nummers. Rechtstreeks een bericht versturen vanuit een relatiefiche is mogelijk. ORXS registreert zelf de band met verkopers/verhuurders, eigenaars/huurders en potentiële verkopers/verhuurders. Naast deze systeemgegenereerde relaties kunnen ook eigen, vrij te definiëren, banden gelegd worden. Opzoekingen met diverse criteria laten een uitgebreid gebruik van de relatie-databank toe. Vanaf een relatiefiche kunnen de diverse, door ORXS automatisch gekoppelde, gegevens snel geraadpleegd worden, zoals afspraken, mariages e.d.. Gebruik makend van zowel de systeem-gegenereerde als de zelf te definiëren banden kunnen bepaalde relaties geselecteerd worden voor bvb. een mailing. Zoekopdrachten Met ORXS kan snel voor een kandidaat koper/huurder een opzoeking naar de meest geschikte goederen uit het aanbod gebeuren. Naast de voorkeur woonomgeving en het opgegeven budget van de koper/huurder, biedt ORXS ook de mogelijkheid om op de verschillende informatievelden uitgebreide selectiecriteria toe te passen. De verschillende informatievelden, foto s en publiciteitsteksten van de geselecteerde goederen kunnen snel met elkaar vergeleken worden. De uitgebreide afdrukmogelijkheden uit het goederenbeheer zijn hier eveneens aanwezig. Zoekopdrachten kunnen geregistreerd worden. Hierbij wordt een link gelegd tussen een zoekopdracht en de zoekende koper/huurder. Van iedere geregistreerde zoekopdracht kan de periodiciteit (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) bepaald worden. De communicatiewijze (lijst, mailing, fax of ) geeft aan hoe een potentiële koper/huurder op de hoogte dient gehouden te worden van het resultaat van een geregistreerde zoekopdracht. Geregistreerde zoekopdrachten hebben een instelbare duurtijd. Zoekopdrachten kunnen individueel of in hun geheel gestart worden. De optie automatische zoekopdrachten voert volautomatisch de geregistreerde zoekopdrachten uit en genereert een begeleidende brief en de goederenpresentaties of verstuurt uw aanbod per . ORXS beschikt over een herhalings-intelligentie zodat een potentiële koper/huurder alleen van nieuwe en/of gewijzigde panden op de hoogte gehouden wordt. Mariagebeheer Voorgestelde goederen worden door ORXS automatisch geregistreerd in het mariagebeheer. Deze mariages kunnen worden geraadpleegd vanaf zowel de goederenfiche als vanaf de relatiefiche. Agenda en to do Deze optionele module biedt de vastgoedmakelaar uitgebreide planmogelijkheden voor zowel de interne als externe afspraken. Diverse goed- en/of relatiegerelateerde acties kunnen gepland worden in verschillende eventueel elkaar opvolgende to do s. In de multi-userversie van ORXS biedt het agenda- en to do-beheer alle facetten en controles voor groepsplanning. Evaluatieformulier De verkopende- of verhurende eigenaar wordt door deze optionele module automatisch op de hoogte gehouden van alle afspraken, gerealiseerde mariages, uitgevoerde acties en gevoerde publiciteit. Etalagevoorstelling De panden te koop en/of te huur kunnen via een display vertoont worden met een tijdsinterval per pand. Naast een vergrote foto wordt een beknopte omschrijving en al dan niet het adres weergegeven. Ideaal om uw panden via een TV scherm in uw etalage dag en nacht voor te stellen aan het voorbijgaande publiek. De functie Koppeling naar media zorgt voor een volautomatische koppeling naar zowel de Internetmedia als naar de gedrukte media (optioneel als maatwerk). Dubbele invoer van gegevens wordt hierdoor volledig vermeden. Elk goed uit het aanbod kan geselecteerd worden voor publicatie in de verschillende externe media. Hierbij kan per goed bepaald worden welke publiciteitstekst en foto( s) doorgestuurd worden naar de externe uitgever. Zonder enige specifieke actie van de gebruiker geeft ORXS automatisch het actieve aanbod door. Nieuwe en gewijzigde informatie wordt dagelijks bijgewerkt. De optionele functie Uitwisselingssysteem van ORXS biedt de vastgoedmakelaar de mogelijkheid het eigen aanbod uit te breiden met dit van collega makelaars. Hiertoe wisselt ORXS automatisch dagelijks de informatie uit tussen de databank van de makelaar en een gesloten centrale databank. De communicatie tussen de lokale en centrale databank verloopt via een veilig FTP-internetprotocol. Elke ORXS-gebruiker beschikt over een instelbare interesseregio. Door de vastgestelde ORXS-uitwisselingsdeontologie is elke makelaar, die gebruik maakt van het ORXS-uitwisselingssysteem, beschermd in zijn rechten. Hiertoe is ondermeer een vaste minimum commissiedeling gedefinieerd. (De ORXS uitwisselingsdeontologie is beschikbaar op aanvraag.) Voor meer informatie over ORXS: Buro Center Informatics bvba Lieven Bauwensstraat 15 - B-8200 Brugge Tel Fax

4 Office Real-estate exchange Software Analyse, planning,research & ontwikkeling : Gino Vanoverbeke Annelies Dierckens Technische kenmerken LOKAAL Intern of lokaal gebruik bij de makelaar 1 of meerdere PC s INTERNET Voor uitwisseling van gegevens tussen aangesloten kantoren - media - zoekopdrachten - website(s)

5 Centrale internet Databank Internet mail Orxs Internet Zoekopdrachten Front-end kantoren Front-end potentiële klanten Uitwissel module Potentiële klant Potentiële klant Orxs Lokaal Potentiële klant Media? Uitwisselmodule Beheer prospecten Beheer publiciteit Beheer goederen Agendabeheer Zoekopdrachten Beheer relaties Statistieken Historische databank TO-DO s Lokale computer (netwerk) Verkenning door ORXS Relatiebeheer / Goederenbeheer Snel zoeken : 1ste selectie op naam/straat/gemeente... Eenvoudig zoeken : Enkel de eerste letters intikken Uitgebreide informatie : ± 300 velden zowel invulvelden als automatisch systeemgegenereerde velden,, doch slechts enkele verplicht in te vullen velden Verschillende koppelingen : Goederen fiche Evaluatie formulier, agenda/to do Mailingbrieven en formulieren Zoekopdrachten & Mariages

6 Verkenning door ORXS Zoekopdrachten Snel zoeken : Telefonische oproepen onmiddellijk bedienen Correct zoeken : Voor wie is dit nieuw pand geschikt? Welke panden zijn er voor die persoon? Registratie van de zoekopdrachten : Welke panden heb ik al voorgesteld? Automatische zoekopdrachten : Elke morgen nieuwe voorstellen voor mijn klanten

7 Individuele adressen fiche Goederen Lijst

8 Goederenfiche Tabblad Algemeen Goederenfiche Tabblad Foto s / Pub

9 %&'()&#*+"+'#,-./01.) &$$ 34*+34"!"+35-!3.61(, :089;:1<.78:=1.78:01>?.7=8=1".7=8761.;=1 B?.=1! "! #! #! $!

10 "#!$ $!! %###& % "& #% &! '()*'(+,('-)./, &"# )*'8-*)9,*! 47: ## !! )')'(+,# # 31625;46427;7027;6423<4 =*)-)')'(+, A&!, +, A&",!!, 7777: 036 "# A', 9, 9% "& #, A%#, CD67563 # A&, 67177: - &!, % &! A" B# *A./)(99>..>4 5777A/++)

11 ! "## "#$ %&#'()## $$!*&$)"+,#"-!& &)-"-+."#$'$*-"")$$!+,$- -&&.&#..$#"#+ /"!"# $$$%%&'( )*+,%%&'(

12 !!"#$ %&'(!!"#$ 0"%!.!"#$%"!&! "%"&"# '()'(*+,-##../0)1/0 *'23#"4" 56./"#4" 44"17#1!41789#1,79#61,4#%-!#7#7#16#1#:1 ","03)#4!!!";:#16 "./ )!! <9 %,- )*+ 0"%!6..)' =+0>+#0 )*> "?14 ""4 -,""!"#+#"!44",!"# '()'(**'23'"4%6/? #" 6./4"1#9#11#19#:<!# 1##71"1##1$A##717#11 *#711#63":7/3)'$'(* (%%/1!#7#768#77#1817#18 #719#87#779#14##79#)%4#:/? ##B )5,,A7/ )!! < %,- ). 0"%!6..)' )'3#3">"7 "" 6?!-"""CC"!!-&4"" ),4#B,!%4",4"%4 D3? '"")3)'$'(*/""!%"4!0*'23 =/"4 ""7/4"7#9#9#1 -!!,""<D03)'$'(*../7!41#9781#99#187#9987#9#,0" %4,"<D0B ) )!! <6 %,- ) 0"%!:.. =+>$ +(+"!#*"#$0%A!%: -!44-,&!#""!,%","#)",-""-" ""%#)?%%"!4" "4"!#%E"!"# '()'(* ()*#94#*3#"4!# 96%? #4#6;:6 44#111#8#,"4?4#11:1,"#!%!4#7:11? #,4# 7:9=%"# )!! <9. %,- )/ 0"%!6 =) =) ##30,4#,!: ""!!%4! "4""!!"""&,#$C" 4&44"""!%"-"#-""! "%"" 0""# '""*'23 =/"4<D #:#71""7/"%44"7#1 #:9!4!79#:87#:8#61#6 "%,4#:#71-!!9#1#9" -"!#1#103)'$'(*7/ 41/" 6/ )!! <97 %,- )/./

13 Prijzen ORXS ORXS Single-user Initiële kost basispakket Euro ORXS Optionele Modules Evaluatie formulier 750 Euro Agenda/to do 500 Euro Volautomatische zoekopdrachten - mariages 500 Euro Etalage voorstelling 500 Euro Modulair opgebouwd totaalpakket Single User Euro ORXS Multi-user user (tot max. 5 users) Initiële kostprijs + 25 % op de aankoopprijs v.h. totaalpakket ORXS Enterprise (+ 5 users) Initiële kostprijs + 40 % op de aankoopprijs v.h. totaalpakket Prijzen ORXS UITWISSELINGS ABONNEMENTEN Algemene uitwisseling (uitwisseling onder makelaars) Uitwisseling abonnement 50 Eénmalige activatie kost 225 Internet Uitwissseling (naar internet media sites) Abonnement per site 20 Eénmalige activatie kost per site 25 Onderhoud nationale databank ORXS server Onderhoud uitwisseling procedures algemene uitwisseling Onderhoud uitwisseling procedures + linken naar internet sites

14 Prijzen ORXS BIJKANTOOR Initiële kost + 25 % op de aankoopprijs v.h. totaalpakket v.h. hoofdkantoor Onderhoudscontract Abonnement uitwisseling + activatiekosten Verplaatsingskosten in regie Installatiekosten in regie Alle vermelde prijzen zijn zuiver indicatief en kunnen bijgevolg ten allen tijde wijzigen. Buro Center Informatics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten in deze syllabus. Opleiding Initiatie sessie 1 Basic : input van data Instellingen/Interesseregio Relatiebeheer/Goederenbeheer Foto s/pubteksten/koppeling Word Gevorderde sessie 2 Advanced : verwerking van de data Zoekopdrachten : Lokaal / geregistreerd / extern Mariages en mariagebeheer Contracten / Mailingbestanden Uitwisseling WebWilly

15 Apparatuur Vereiste Hardware Krachtige processor PIII-500MHz of hoger Minstens 128 MB Ram geheugen, bij voorkeur 256 MB Minstens 500 MB vrije schijfruimte Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/XP Grafische kaart 800x600 in 256 kleuren of hoger Modem 56K of ISDN voor modemsupport Telenet of ADSL voor uitwisseling Vereiste Software MS-Office 97/2000/XP/2003 /XP/2003 (gelijke versie op ieder toestel) = Word, Excel, Photo Editor, Word Viewer, Outlook of outlook express Norton Anti Virus Auto-Protect & Live-Update PC-Anywhere, software voor modemsupport. Industriezone Waggelwater Lieven Bauwensstraat 15 B-8200 BRUGGE tel fax

Het pakket voor de verzekeringsmakelaar. Versie 7

Het pakket voor de verzekeringsmakelaar. Versie 7 Het pakket voor de verzekeringsmakelaar Versie 7 Inleiding 2 Totale integratie 3 Paperless office 3 Universele berichtgeving 4 Commerciële tool 5 Communicatie 6 AS/2 integratie 7 Geïntegreerde boekhouding

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac. Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.be 1. DIAS, zoveel meer dan een digitaal archief 1.1.

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer CPS business tools geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer Betaalbare software met service, aantrekkelijke prijs geschikt voor het KMO-budget. Gebruiksvriendelijk Veilig en betrouwbaar Krachtig

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be - info@justsoftware.be 1) Hoe verloopt

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management partner in professionele automatiseringsoplossingen voorstelling van Software voor : Document Management Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32.(0)55/300.320 Fax: +32.(0)55/300.104 Workflow Management

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor een bedrijf.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Winkin 9. Handleiding WINKING

Winkin 9. Handleiding WINKING Handleiding Deze tijdelijke handleiding is in opbouw en is onderhevig aan correcties. De tekst wordt regelmatig aangepast en met nieuw hoofdstukken aangevuld. WINKING Copyright Copyright 2011-2013 by Winking

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf

Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf 1/17 Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie