Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012"

Transcriptie

1 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek

2 Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D. Leefstijl E. Vrijetijdsbesteding en internet F. Omgaan met geld G. Relatie met ouders H. Seksualiteit en veilig vrijen I. Problemen J. Hulpvraag K. Voorzieningen gemeente L. Veiligheid Tabel 1a. Kernindicatoren versus regio Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Per geslacht Per leeftijdscategorie Tabel 1b. Kernindicatoren naar geslacht en leeftijd Regio Zuidoost-Brabant Gemeente Per geslacht Per leeftijdscategorie Tabel 1c. Kernindicatoren voor buurtclusters Gemeente Buurtclusters Tabel 1d. Kernindicatoren voor wijken in Gemeente en Tabel 2. Vergelijking jeugdmonitor 2007 versus 2011 Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Tabel 3. Antwoordpercentages per vraag Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Vragenlijst Jeugdmonitor 2011

3 Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar LEESWIJZER- Algemeen De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht. De cijfers geven dan ook een beeld van de werkelijke situatie wat betreft leeftijds- en geslachtsopbouw, voor uw gemeente en voor de regio. Bovenaan de kolom op de eerste pagina staat het aantal jongeren waarop het cijfer is gebaseerd. Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. Wanneer er sprake is van een subcategorie is dit in de lay-out terug te vinden. Bijvoorbeeld Obesitas staat ingesprongen; dit betekent dus dat Obesitas een subcategorie is van de bovengenoemde categorie Overgewicht. Tabel 1: Kernindicatoren In tabel 1a t/m 1d worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de gemeente (totaal) en de regio Zuidoost-Brabant (totaal, naar geslacht en naar leeftijdsgroep). Vetgedrukte cijfers in de tabellen geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente en de regio, b) tussen jongens en meisjes in de regio of in, c) tussen 12 t/m 15 jarigen en 16 t/m 18 jarigen in de regio of in, d) tussen totaal en 5 buurtclusters, e) tussen totaal en 20 wijken. Tabel 2: Vergelijking Jeugdmonitors 2007 versus 2011 In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de Jeugdmonitor 2011 voor de regio waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit In tabel 2 staan minder indicatoren omdat niet alle indicatoren in 2011 (op precies dezelfde wijze) als in 2007 gemeten zijn. Bovendien kan het percentage voor 2007 dat in deze tabel staat iets afwijken van een eerder gepresenteerd percentage voor Dit komt doordat de indicator in 2011 soms iets anders is berekend (bv.vanwege een veranderde landelijke richtlijn). Voor een juiste vergelijking van de cijfers is deze nieuwe berekening nu ook toegepast op de indicator voor Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente in 2007 en 2011 en b) de regio Zuidoost-Brabant in 2007 en Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag In tabel 3 worden de antwoordpercentages op alle vragen uit de vragenlijst gegeven voor uw gemeente en de regio Zuidoost-Brabant. Deze resultaten zijn niet getoetst. Wanneer in de vragenlijst bij een bepaalde vraag meerdere antwoordcategorieën konden worden aangekruist, kan het totaal van deze percentages boven 100 procent uitkomen. 1 Getoetst met Chi-kwadraat toets. In minder dan 5% van de gevallen wordt een verschil tussen twee percentages ten onrechte als verschil benoemd bij toetsen tussen gemeente en regio (p<0.05). Bij toetsen tussen geslacht en leeftijdsgroepen in de regio is uitgegaan van een onbetrouwbaarheid van 1% (p<0.01).

4 Tabel 1a: - Gemeente en de regio Zuidoost-Brabant A. Achtergrond Kenmerken Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd jaar jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Gezinssituatie Vader en moeder Vader/moeder en partner Co-ouders Eenoudergezin Woont bij anderen of zelfstandig ,6 2 Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) Ouders ten hoogste MBO-kort Werksituatie ouders Geen werkende ouder / verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek

5 B. School Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Soort onderwijs Niet meer op school/geen onderwijs Basisonderwijs ,4 Brugklas VMBO/HAVO ,5 VMBO/Praktijkonderwijs MBO ,1 32 HAVO/VWO/HBO/Universiteit Ander soort onderwijs Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd) Vindt school niet leuk/ vreselijk Pesten (alleen schoolgaande jeugd) Is afgelopen 3 maanden op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest Is afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand anderen op school gepest Gemeente 2

6 C1. Lichamelijke gezondheid Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Ervaren gezondheid Vindt eigen gezondheid matig/slecht Gewicht Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) Ernstig overgewicht (obesitas) Aandoening / handicap Heeft één of meer chronische aandoeningen vastgesteld door een arts Top 3 chronische aandoeningen -Eczeem Astma of bronchitis Migraine Wordt erg belemmerd door chronische aandoening bij dagelijkse bezigheden Wordt belemmerd bij het uitvoeren van dagelijks bezigheden door één of meer chronische aandoeningen C2. Psychische gezondheid Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje tot erg somber Ervaren geestelijke gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gemeente 3

7 Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Psychosociale problematiek Heeft een indicatie voor: -emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten problemen met pro-sociaal gedrag (een vorm van sociaal gedrag waarin je iets voor mensen doet zonder hier iets voor terug te willen) Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek Mantelzorg Geeft mantelzorg Vindt mantelzorg geven zwaar 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 D. Leefstijl Voeding Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit Minder dan 2 stuks fruit per dag Minder dan 5x per week ontbijten Roken Niet-rokers Dagelijkse rokers Passief roken Is in de afgelopen 7 dagen in huis aan rook blootgesteld Waterpijp Heeft weleens waterpijp gerookt Rookt (nu) waterpijp Gemeente 4

8 Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Alcoholconsumptie Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week ,3 12 Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Leeftijd eerste glas alcohol: - jonger dan 12 jaar jaar jaar jaar of ouder Druggebruik Wel eens drugs gebruikt Druggebruik in afgelopen 4 weken: Wiet of hasj ,7 5 GHB 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 XTC / MDMA 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,7 cocaïne 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 heroïne ,1 0 hallucinogene paddestoeltjes 0,1 0,1 0, ,2 amfetaminen 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 LSD cocaïne of heroïne 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 Harddrugs excl. LSD en GHB 0,3 0,4 0,6 0,3 0,1 1 Harddrugs incl. LSD excl. GHB 0,4 0,5 0,7 0,3 0,1 1 Beweging Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 dagen per week Sport nooit Denkt genoeg te bewegen Gemeente 5

9 Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Weerbaarheid Heeft lage weerbaarheid Gedragsverandering Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan leven (minder roken, minder drinken, gezonder eten en/of meer bewegen) Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan eten Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort meer te gaan bewegen % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort minder te gaan roken % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort te stoppen met roken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden E. Vrijetijdsbesteding en internet Wekelijks Doet vrijwilligerswerk Gokt of speelt om geld ,6 0,9 3 Vrijetijdsinvulling Lid van een club Lid van sportclub / sportschool Gemeente 6

10 Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Internet Dagelijks online gamen met anderen Dagelijks winkelen/surfen/informatie zoeken Dagelijks social media sites bezoeken Is in het afgelopen jaar digitaal gepest Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest Compulsief internetgebruiker F. Omgaan met geld Komt vaak geld tekort Leent vaak geld van anderen Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden afgelost G. Relatie met ouders Relatie met ouders minder goed Rapportcijfer moeder 6 of hoger Rapportcijfer vader 6 of hoger H. Seksualiteit en veilig vrijen Seksualiteit en veilig vrijen Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap: - jonger dan 12 jaar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, jaar 1 0,8 0,6 1 0, jaar jaar jaar 0,7 0,8 0,7 0, niet van toepassing Heeft wel eens onveilig gevreeën Seksuele ervaring tegen de zin in Gemeente 7

11 I. Problemen Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Problemen Zonder problemen Heeft alleen regelmatig problemen Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen Top drie problemen: - schoolprestaties/cijfers keuzes die ik moet maken mijn uiterlijk J. Hulpvraag Hulpvraag Zoekt nooit informatie/hulp Zoekt alleen informatie/hulp bij directe omgeving Zoekt (ook) informatie/hulp bij professional Top 3 onbekende hulpverleners: - onbekend hulpverlener COC onbekend hulpverlener Novadic/Kentron onbekend hulpverlener SOS telefonische hulpdienst Top 3 bekende hulpverleners - bekend hulpverlener leerlingbegeleider/mentor bekend hulpverlener huisarts bekend hulpverlener politie Heeft recent hulp gezocht bij één of meer hulpverleners (afgelopen 12 maanden) Top 3 recente hulpverleners: - leerlingbegeleider/mentor huisarts vertrouwenspersoon school Momenteel behoefte aan professionele hulp Gemeente 8

12 K. Voorzieningen gemeente Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Totaal jongens meisjes jaar jaar n=4411 n=12143 n=5577 n=6566 n=7732 n=4411 % % % % % % Buurt Rapportcijfer 6 of hoger voor de buurt Mist één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt (Veel) te weinig leuke dingen voor jongeren georganiseerd in buurt L. Veiligheid Gevoelens van onveiligheid Wel eens een onveilig gevoel Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt Onveilig gevoel thuis Onveilig gevoel op school Onveilig gevoel tijdens het uitgaan Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 1 0,9 0,8 1 0,8 0,9 Slachtoffer Afgelopen 12 maanden slachtoffer misdrijf geweest Top 3 slachtoffer van: - fiets, bromfiets of scooter is gestolen iets anders dan geld, fiets, bromfiets of scooter is gestolen spullen zijn vernield Gemeente 9

13 Tabel 1b: - Regio Zuidoost-Brabant en de gemeente, uitsplitst naar geslacht en leeftijd Regio Zuidoost- Brabant Gemeente A. Achtergrond Kenmerken Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd jaar jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Gezinssituatie Vader en moeder Vader/moeder en partner Co-ouders Eenoudergezin Woont bij anderen of zelfstandig ,9 5 Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) Ouders ten hoogste MBO-kort Werksituatie ouders Geen werkende ouder / verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek

14 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente B. School Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Soort onderwijs Niet meer op school/geen onderwijs Basisonderwijs ,6 Brugklas VMBO/HAVO ,8 VMBO/Praktijkonderwijs MBO ,1 25 HAVO/VWO/HBO/Universiteit Ander soort onderwijs Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd) Vindt school niet leuk/ vreselijk Pesten (alleen schoolgaande jeugd) Is afgelopen 3 maanden op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest Is afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand anderen op school gepest Gemeente 2

15 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente C1. Lichamelijke gezondheid Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Ervaren gezondheid Vindt eigen gezondheid matig/slecht Gewicht Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) Ernstig overgewicht (obesitas) Aandoening / handicap Heeft één of meer chronische aandoeningen vastgesteld door een arts Top 3 chronische aandoeningen -Eczeem Astma of bronchitis Migraine Wordt erg belemmerd door chronische aandoening bij dagelijkse bezigheden Wordt belemmerd bij het uitvoeren van dagelijks bezigheden door één of meer chronische aandoeningen C2. Psychische gezondheid Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje tot erg somber Ervaren geestelijke gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gemeente 3

16 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Psychosociale problematiek Heeft een indicatie voor: -emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten problemen met pro-sociaalgedrag Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek Mantelzorg Geeft mantelzorg Vindt mantelzorg geven zwaar 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,7 D. Leefstijl Voeding Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit Minder dan 2 stuks fruit per dag Minder dan 5x per week ontbijten Roken Niet-rokers Dagelijkse rokers Passief roken Is in de afgelopen 7 dagen in huis aan rook blootgesteld Waterpijp Heeft weleens waterpijp gerookt Rookt (nu) waterpijp Gemeente 4

17 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Alcoholconsumptie Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Leeftijd eerste glas alcohol: - jonger dan 12 jaar jaar jaar jaar of ouder Druggebruik Wel eens drugs gebruikt Druggebruik in afgelopen 4 weken: Wiet of hasj GHB 0, ,1 XTC / MDMA 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,4 cocaïne 0, ,1 0 heroïne hallucinogene paddestoeltjes 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,3 amfetaminen 0, LSD cocaïne of heroïne 0, ,1 0 Harddrugs excl. LSD en GHB 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5 Harddrugs incl. LSD excl. GHB 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,7 Beweging Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 dagen per week Sport nooit Denkt genoeg te bewegen Gemeente 5

18 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Weerbaarheid Heeft lage weerbaarheid Gedragsverandering Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan leven (minder roken, minder drinken, gezonder eten en/of meer bewegen) Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan eten Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort meer te gaan bewegen % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort minder te gaan roken % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort te stoppen met roken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden E. Vrijetijdsbesteding en internet Wekelijks Doet vrijwilligerswerk Gokt of speelt om geld ,5 0,9 4 Vrijetijdsinvulling Lid van een club Lid van sportclub / sportschool Gemeente 6

19 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Internet Dagelijks online gamen met anderen Dagelijks winkelen/surfen/informatie zoeken Dagelijks social media sites bezoeken Is in het afgelopen jaar digitaal gepest Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest Compulsief internetgebruiker F. Omgaan met geld Komt vaak geld tekort Leent vaak geld van anderen Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden afgelost G. Relatie met ouders Relatie met ouders minder goed Rapportcijfer moeder 6 of hoger Rapportcijfer vader 6 of hoger H. Seksualiteit en veilig vrijen Seksualiteit en veilig vrijen Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap: - jonger dan 12 jaar 0,1 0,1 0, , jaar 0,8 1 0,9 1 0, jaar jaar jaar 0,8 0,7 0,8 0, niet van toepassing Heeft wel eens onveilig gevreeën Seksuele ervaring tegen de zin in Gemeente 7

20 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente I. Problemen Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Problemen Zonder problemen Heeft alleen regelmatig problemen Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen Top drie problemen: - schoolprestaties/cijfers keuzes die ik moet maken mijn uiterlijk J. Hulpvraag Hulpvraag Zoekt nooit informatie/hulp Zoekt alleen informatie/hulp bij directe omgeving Zoekt (ook) informatie/hulp bij professional Top 3 onbekende hulpverleners: - onbekend hulpverlener COC onbekend hulpverlener Novadic/Kentron onbekend hulpverlener SOS telefonische hulpdienst Top 3 bekende hulpverleners - bekend hulpverlener leerlingbegeleider/mentor bekend hulpverlener huisarts bekend hulpverlener politie Gemeente 8

21 Regio Zuidoost- Brabant Gemeente Heeft recent hulp gezocht bij één of meer hulpverleners (afgelopen 12 maanden) Totaal Totaal jongens meisjes jaar jaar n=12143 n=4411 n=2026 n=2385 n=2773 n=1638 % % % % % % Top 3 recente hulpverleners: - leerlingbegeleider/mentor huisarts vertrouwenspersoon school Momenteel behoefte aan professionele hulp K. Voorzieningen gemeente Buurt Rapportcijfer 6 of hoger voor de buurt Mist één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt (Veel) te weinig leuke dingen voor jongeren georganiseerd in buurt L. Veiligheid Gevoelens van onveiligheid Wel eens een onveilig gevoel Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt Onveilig gevoel thuis Onveilig gevoel op school Onveilig gevoel tijdens het uitgaan Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 0, ,9 Slachtoffer Afgelopen 12 maanden slachtoffer misdrijf geweest Top 3 slachtoffer van: - fiets, bromfiets of scooter is gestolen iets anders dan geld, fiets, bromfiets of scooter is gestolen spullen zijn vernield Gemeente 9

22 Tabel 1c: - Gemeente versus buurtclusters Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland A. Achtergrond Kenmerken n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd jaar jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Gezinssituatie Vader en moeder Vader/moeder en partner Co-ouders 5 0, Eenoudergezin Woont bij anderen of zelfstandig

23 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) Ouders ten hoogste MBO-kort Werksituatie ouders Geen werkende ouder / verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek B. School Soort onderwijs Niet meer op school/geen onderwijs Basisonderwijs Brugklas VMBO/HAVO VMBO/Praktijkonderwijs MBO HAVO/VWO/HBO/Universiteit Ander soort onderwijs ,7 2 Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school Gemeente 2

24 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd) Vindt school niet leuk/ vreselijk Pesten (alleen schoolgaande jeugd) Is afgelopen 3 maanden op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest Is afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand anderen op school gepest C1. Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid Vindt eigen gezondheid matig/slecht Gewicht Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) Ernstig overgewicht (obesitas) Aandoening / handicap Heeft één of meer chronische aandoeningen vastgesteld door een arts Gemeente 3

25 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland Top 3 chronische aandoeningen n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % -Eczeem Astma of bronchitis Migraine Wordt erg belemmerd door chronische aandoening bij dagelijkse bezigheden Wordt belemmerd bij het uitvoeren van dagelijks bezigheden door één of meer chronische aandoeningen C2. Psychische gezondheid Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje tot erg somber Ervaren geestelijke gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Psychosociale problematiek Heeft een indicatie voor: -emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit problemen met leeftijdsgenoten problemen met pro-sociaal gedrag Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek Gemeente 4

26 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Mantelzorg Geeft mantelzorg Vindt mantelzorg geven zwaar 0, ,4 2 0 D. Leefstijl Voeding Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit Minder dan 2 stuks fruit per dag Minder dan 5x per week ontbijten Roken Niet-rokers Dagelijkse rokers Passief roken Is in de afgelopen 7 dagen in huis aan rook blootgesteld Waterpijp Heeft weleens waterpijp gerookt Rookt (nu) waterpijp Gemeente 5

27 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland Alcoholconsumptie n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week ,4 0,7 2 Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Leeftijd eerste glas alcohol: - jonger dan 12 jaar 2 0, jaar 7 0, jaar jaar of ouder Druggebruik Wel eens drugs gebruikt Druggebruik in afgelopen 4 weken: Wiet of hasj GHB XTC / MDMA 0,2 0,7 0 0,8 0 0 cocaïne 0 0 0, ,4 heroïne hallucinogene paddestoeltjes 0,1 0 0, amfetaminen LSD cocaïne of heroïne 0 0 0, ,4 Harddrugs excl. LSD en GHB 0,3 0,8 0,5 0,9 0 0,5 Harddrugs incl. LSD excl. GHB 0,4 0,8 0,5 0,9 0 2 Gemeente 6

28 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Beweging Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 dagen per week Sport nooit Denkt genoeg te bewegen Weerbaarheid Heeft lage weerbaarheid Gedragsverandering Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan leven (minder roken, minder drinken, gezonder eten en/of meer bewegen) Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan eten Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort meer te gaan bewegen % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort minder te gaan roken % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort te stoppen met roken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden Gemeente 7

29 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland E. Vrijetijdsbesteding en internet n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Wekelijks Doet vrijwilligerswerk Gokt of speelt om geld ,8 0 2 Vrijetijdsinvulling Lid van een club Lid van sportclub / sportschool Internet Dagelijks online gamen met anderen Dagelijks winkelen/surfen/informatie zoeken Dagelijks social media sites bezoeken Is in het afgelopen jaar digitaal gepest Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest Compulsief internetgebruiker F. Omgaan met geld Komt vaak geld tekort Leent vaak geld van anderen Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden afgelost 3 5 0, Gemeente 8

30 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland G. Relatie met ouders n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Relatie met ouders minder goed Rapportcijfer moeder 6 of hoger Rapportcijfer vader 6 of hoger H. Seksualiteit en veilig vrijen Seksualiteit en veilig vrijen Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap: - jonger dan 12 jaar 0, , jaar ,8 0 0, jaar jaar jaar 0,7 0, niet van toepassing Heeft wel eens onveilig gevreeën Seksuele ervaring tegen de zin in Gemeente 9

31 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland I. Problemen n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Problemen Zonder problemen Heeft alleen regelmatig problemen Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen Top drie problemen: - schoolprestaties/cijfers keuzes die ik moet maken situatie op school J. Hulpvraag Hulpvraag Zoekt nooit informatie/hulp Zoekt alleen informatie/hulp bij directe omgeving Zoekt (ook) informatie/hulp bij professional Top 3 onbekende hulpverleners: - onbekend hulpverlener COC onbekend hulpverlener Novadic/Kentron onbekend SOS telefonische hulpdienst Gemeente 10

32 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Top 3 bekende hulpverleners - bekend hulpverlener leerlingbegeleider/mentor bekend hulpverlener huisarts bekend hulpverlener vertrouwenspersoon school Heeft recent hulp gezocht bij één of meer hulpverleners (afgelopen 12 maanden) Top 3 recente hulpverleners: - leerlingbegeleider/mentor huisarts vertrouwenspersoon school Momenteel behoefte aan professionele hulp ,7 4 K. Voorzieningen gemeente Buurt Rapportcijfer 6 of hoger voor de buurt Mist één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt (Veel) te weinig leuke dingen voor jongeren georganiseerd in buurt Gemeente 11

33 Gemeente Doornakkers, Lakerlopen Oud-Gestel Genderdal, Bennekel Oost en Bennekel-west, Gagelbosch, Blaarthem, Rapelenburg, Beemden Gennep Buurtcluster t Hool, Eckart, Vaartbroek, Vlokhoven Tivoli, Kruidenbuurt, Sintenbuurt en Burgpplan Woensel- West, Kronehoef, Mensfort en Rapenland L. Veiligheid n=4411 n=126 n=181 n=250 n=142 n=187 % Gevoelens van onveiligheid Wel eens een onveilig gevoel Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt Onveilig gevoel thuis Onveilig gevoel op school ,7 0 Onveilig gevoel tijdens het uitgaan Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 1 0, Slachtoffer Afgelopen 12 maanden slachtoffer misdrijf geweest Top 3 slachtoffer van: - fiets, bromfiets of scooter is gestolen iets anders dan geld, fiets, bromfiets of scooter is gestolen spullen zijn vernield Gemeente 12

34 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken A. Achtergrond Kenmerken Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Geslacht Jongen Meisje Leeftijd jaar jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Gezinssituatie Vader en moeder Vader/moeder en partner Co-ouders Eenoudergezin Woont bij anderen of zelfstandig Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) 4 2 0, Ouders ten hoogste MBO-kort Werksituatie ouders Geen werkende ouder / verzorger 3 1 0, Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek

35 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken B. School Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Soort onderwijs Niet meer op school/geen onderwijs 2 1 0, Basisonderwijs Brugklas VMBO/HAVO VMBO/Praktijkonderwijs MBO HAVO/VWO/HBO/Universiteit Ander soort onderwijs Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd) Vindt school niet leuk/ vreselijk Pesten (alleen schoolgaande jeugd) Is afgelopen 3 maanden op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest Is afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand anderen op school gepest Gemeente 2

36 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken C1. Lichamelijke gezondheid Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Ervaren gezondheid Vindt eigen gezondheid matig/slecht Gewicht Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) Ernstig overgewicht (obesitas) Aandoening / handicap Heeft één of meer chronische aandoeningen vastgesteld door een arts Top 3 chronische aandoeningen -Eczeem Astma of bronchitis Migraine Wordt erg belemmerd door chronische aandoening bij dagelijkse bezigheden Wordt belemmerd bij het uitvoeren van dagelijks bezigheden door één of meer chronische aandoeningen C2. Psychische gezondheid Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje tot erg somber Ervaren geestelijke gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gemeente 3

37 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken Psychosociale problematiek Heeft een indicatie voor: Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak -emotionele problemen gedragsproblemen hyperactiviteit Oud Stratum -problemen met leeftijdsgenoten 2 0,4 0,8 0,5 1 0,5 -problemen met pro-sociaal gedrag (een vorm van sociaal gedrag waarin je iets voor mensen doet zonder hier iets voor ,5 Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek Mantelzorg Geeft mantelzorg Vindt mantelzorg geven zwaar 0,4 0,4 0,5 0,4 1 0 D. Leefstijl Voeding Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit Minder dan 2 stuks fruit per dag Minder dan 5x per week ontbijten Roken Niet-rokers Dagelijkse rokers Passief roken Is in de afgelopen 7 dagen in huis aan rook blootgesteld Waterpijp Heeft weleens waterpijp gerookt Gemeente 4

38 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Rookt (nu) waterpijp Oud Stratum Alcoholconsumptie Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Leeftijd eerste glas alcohol: - jonger dan 12 jaar jaar jaar jaar of ouder Druggebruik Wel eens drugs gebruikt Druggebruik in afgelopen 4 weken: Wiet of hasj GHB ,5 0 0 XTC / MDMA 0,2 0 0, ,5 cocaïne heroïne hallucinogene paddestoeltjes 0,1 0, amfetaminen LSD cocaïne of heroïne Harddrugs excl. LSD en GHB 0,3 0 0, ,6 Harddrugs incl. LSD excl. GHB 0,4 0,2 0, ,6 Gemeente 5

39 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Beweging Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 dagen per week Sport nooit Denkt genoeg te bewegen Oud Stratum Weerbaarheid Heeft lage weerbaarheid ,7 4 Gedragsverandering Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan leven (minder roken, minder drinken, gezonder eten en/of meer bewegen) Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort gezonder te gaan eten Is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort meer te gaan bewegen % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort minder te gaan roken % rokers dat zeker/waarschijnlijk van plan is om binnenkort te stoppen met roken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken % drinkers dat zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden Gemeente 6

40 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken E. Vrijetijdsbesteding en internet Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Wekelijks Doet vrijwilligerswerk Gokt of speelt om geld ,5 Vrijetijdsinvulling Lid van een club Lid van sportclub / sportschool Internet Dagelijks online gamen met anderen Dagelijks winkelen/surfen/informatie zoeken Dagelijks social media sites bezoeken Is in het afgelopen jaar digitaal gepest Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest Compulsief internetgebruiker F. Omgaan met geld Komt vaak geld tekort Leent vaak geld van anderen Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden afgelost G. Relatie met ouders Relatie met ouders minder goed Rapportcijfer moeder 6 of hoger Rapportcijfer vader 6 of hoger Gemeente 7

41 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken H. Seksualiteit en veilig vrijen Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Seksualiteit en veilig vrijen Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap: - jonger dan 12 jaar 0, jaar 1 0,6 0, jaar jaar jaar 0,7 0,6 0, ,6 - niet van toepassing Heeft wel eens onveilig gevreeën Seksuele ervaring tegen de zin in I. Problemen Problemen Zonder problemen Heeft alleen regelmatig problemen Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen Top drie problemen: - schoolprestaties/cijfers keuzes die ik moet maken mijn uiterlijk J. Hulpvraag Hulpvraag Zoekt nooit informatie/hulp Zoekt alleen informatie/hulp bij directe omgeving Gemeente 8

42 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Zoekt (ook) informatie/hulp bij professional Oud Stratum Top 3 onbekende hulpverleners: - onbekend hulpverlener COC onbekend hulpverlener Novadic/Kentron onbekend hulpverlener JIP Top 3 bekende hulpverleners - bekend hulpverlener leerlingbegeleider/mentor bekend hulpverlener huisarts bekend hulpverlener politie Heeft recent hulp gezocht bij één of meer hulpverleners (afgelopen 12 maanden) Top 3 recente hulpverleners: - leerlingbegeleider/mentor huisarts vertrouwenspersoon school Momenteel behoefte aan professionele hulp K. Voorzieningen gemeente Buurt Rapportcijfer 6 of hoger voor de buurt Mist één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt (Veel) te weinig leuke dingen voor jongeren georganiseerd in buurt Gemeente 9

43 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken L. Veiligheid Gemeente n=4411 n=524 n=493 n=235 n=111 n=171 % Aanschot Achtse Molen Begijnenbroek De Laak Oud Stratum Gevoelens van onveiligheid Wel eens een onveilig gevoel Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt Onveilig gevoel thuis Onveilig gevoel op school 2 2 0, Onveilig gevoel tijdens het uitgaan Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 1 0,6 0,4 2 0,7 0,5 Slachtoffer Afgelopen 12 maanden slachtoffer misdrijf geweest Top 3 slachtoffer van: - fiets, bromfiets of scooter is gestolen iets anders dan geld, fiets, bromfiets of scooter is gestolen spullen zijn vernield Gemeente 10

44 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken A. Achtergrond Kenmerken Gemeente n=4411 % Dommelbeemd Doornakkers Erp Gestelse Ontginning n=300 n=82 n=209 n=246 Geslacht Jongen 51 Meisje Leeftijd jaar jaar Etniciteit Autochtoon 71 Westers allochtoon 9 Niet-westers allochtoon Gezinssituatie Vader en moeder 73 Vader/moeder en partner 6 Co-ouders 5 Eenoudergezin 13 Woont bij anderen of zelfstandig , Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) 4 Ouders ten hoogste MBO-kort ,4 0, Werksituatie ouders Geen werkende ouder / verzorger 3 Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek Gemeente 11

45 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken B. School Gemeente n=4411 % Dommelbeemd Doornakkers Erp Gestelse Ontginning n=300 n=82 n=209 n=246 Soort onderwijs Niet meer op school/geen onderwijs 2 Basisonderwijs 4 Brugklas VMBO/HAVO 7 VMBO/Praktijkonderwijs 21 MBO 11 HAVO/VWO/HBO/Universiteit 54 Ander soort onderwijs 2 0, ,8 0,8 Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd) Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd) Vindt school niet leuk/ vreselijk Pesten (alleen schoolgaande jeugd) Is afgelopen 3 maanden op school gepest 11 Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest 10 Is afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand op school gepest Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 per maand anderen op school gepest ,3 0,3 Gemeente 12

46 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken C1. Lichamelijke gezondheid Gemeente n=4411 % Dommelbeemd Doornakkers Erp Gestelse Ontginning n=300 n=82 n=209 n=246 Ervaren gezondheid Vindt eigen gezondheid matig/slecht Gewicht Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) 12 - Ernstig overgewicht (obesitas) Aandoening / handicap Heeft één of meer chronische aandoeningen vastgesteld door een arts Top 3 chronische aandoeningen -Eczeem 7 -Astma of bronchitis 6 -Migraine Wordt erg belemmerd door chronische aandoening bij dagelijkse bezigheden Wordt belemmerd bij het uitvoeren van dagelijks bezigheden door één of meer chronische aandoeningen C2. Psychische gezondheid Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij 65 Beetje tot erg somber Ervaren geestelijke gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gemeente 13

47 Tabel 1d: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar Gemeente versus wijken Psychosociale problematiek Heeft een indicatie voor: Gemeente n=4411 -emotionele problemen 4 -gedragsproblemen 3 -hyperactiviteit 13 -problemen met leeftijdsgenoten 2 -problemen met pro-sociaal gedrag (een vorm van sociaal gedrag waarin je iets voor mensen doet zonder hier iets voor 2 Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek 3 % Dommelbeemd Doornakkers Erp Gestelse Ontginning n=300 n=82 n=209 n= ,9 0,4 0,4 2 0, Mantelzorg Geeft mantelzorg 12 Vindt mantelzorg geven zwaar 0, ,8 1 0,3 0,3 D. Leefstijl Voeding Niet dagelijks groente 77 Niet dagelijks fruit 76 Minder dan 2 stuks fruit per dag 87 Minder dan 5x per week ontbijten Roken Niet-rokers 89 Dagelijkse rokers Passief roken Is in de afgelopen 7 dagen in huis aan rook blootgesteld Waterpijp Heeft weleens waterpijp gerookt Gemeente 14

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Oss Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Oss Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Uden

Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) Tabellenboek Uden Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Jongeren (12-18 jaar) 2011 Tabellenboek Uden Colofon Gezondheidsmonitor Jongeren 12-18 jaar; 2011 Epidemiologen Kenniscentrum OGZ, afdeling Gezondheidsbevordering,

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Wijktabellenboek gemeente 2 Inhoud Leeswijzer Respons per wijkcluster Tabel 1a: Kernindicatoren: wijkclusters en gemeente Tabel 2: Trends 2011 2015: wijkclusters

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Geldrop - Mierlo Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Mierlo Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Heeze - Leende Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Heeze-Leende Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Beantwoording artikel 61 vragen (hard)drugs en alcoholgebruik gemeente Heusden

Beantwoording artikel 61 vragen (hard)drugs en alcoholgebruik gemeente Heusden Zaaknummer 00515016 Onderwerp Beantwoording artikel 61 vragen (hard)drugs en alcoholgebruik gemeente Heusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Raadslid de heer T. Blankers (VVD Heusden) stelt

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Helmond: wijkclusters Inhoud Leeswijzer Respons per wijkcluster Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente Helmond naar wijkclusters Tabel 2: Trends

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1a: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Zuidoost-Brabant Tabel 1b: Kernindicatoren

Nadere informatie

Eindhoven Kernpunten

Eindhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Eindhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12- tot en met 18-jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Eindhoven GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Mieke van

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Regio Zuidoost-Brabant Valkenswaard. Gemeente

Regio Zuidoost-Brabant Valkenswaard. Gemeente Tabel 1: Kernindicatoren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 - Gemeente en de regio Zuidoost-Brabant Gemeente Regio Zuidoost-Brabant A. Achtergrond Kenmerken Totaal jongens meisjes 12-15 jaar 16-18 jaar n=319

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Tabellenboek. Grave. Oktober Jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar, 2016

Tabellenboek. Grave. Oktober Jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar, 2016 Grave Jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar, 2016 Tabellenboek Oktober 2016 Colofon Jongerenmonitor 12 t/m 18 jaar, 2016 Epidemiologen, team Onderzoek, GGD Hart voor, oktober 2016 GGD Hart voor Postbus 3024 5003

Nadere informatie

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008 Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen Leeswijzer In de tabel op de volgende pagina's wordt een vergelijking gemaakt met 2005. De gemeente 's-hertogenbosch heeft in 2005 niet deelgenomen. De regiocijfers die in

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Tabel 2: Trends 2007 2011 2015: gemeente en

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Tabel 2: Trends 2007 2011 2015: gemeente en

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Heeze-Leende Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Tabel 2: Trends 2007 2011 2015:

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Reusel-De Mierden Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Tabel 2: Trends 2007 2011

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek gemeente Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1: Kernindicatoren: gemeente, subregio en regio Tabel 2: Trends 2007 2011 2015: gemeente en

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Helmond Kernpunten Kernpunten Helmond Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Freke van der Esch

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Veldhoven Kernpunten

Veldhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Veldhoven Kernpunten Kernpunten Veldhoven Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Mieke van Paassen

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Someren Kernpunten Kernpunten Someren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Reineke Horbach

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Best Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Best GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Marjolijn

Nadere informatie

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen Tabellenboek gemeente Asten Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013-2014 Gemeente Asten Onderwerpen Algemene kenmerken Zwangerschap en ontwikkeling Gezondheid en welzijn Woonomgeving

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

E n q u ê t e t / m j a r i g e n

E n q u ê t e t / m j a r i g e n se Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina s worden de resultaten uit de se Jeugdmonitor 2007 weergegeven. De enquête

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Programma Lokaal Gezondheidsbeleid GGD West- Breda, augustus 2012 Inhoud Leeswijzer Tabel 1 Aantal 12-18 jarigen, steekproefgrootte en respons per gemeente

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Gemert - Bakel Kernpunten

Gemert - Bakel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Gemert - Bakel Kernpunten Jeugdmonitor 12- tot en met 18-jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Gemert-Bakel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Mieke

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting

Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting Tabellenboek EMOVO Elektronische MOnitor en VOorlichting -2016 Algemene toelichting In het najaar van is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van het voortgezet

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Oirschot Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Oirschot GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Marjolijn

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Nuenen c.a. Kernpunten

Nuenen c.a. Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Nuenen c.a. Kernpunten Jeugdmonitor 12- tot en met 18-jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Nuenen GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Mieke van

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Laarbeek Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Laarbeek GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg,

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie