DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND

2 BALL PACKAGING EUROPE OSS IN VOGELVLUCHT I 1953 oprichting fabriek I 1,5 miljard aluminium drankenblikjes per jaar (= eigen productie) I -48% energieverbruik sinds 2005 I >200 medewerkers I Geen verzuimongevallen sinds april 2008 I -4% waterverbruik sinds 2005 I geïnvesteerd in milieubeschermingsmaat regelen in 2009/2010 I 35 klanten met 450 merken maken gebruik van onze blikjes Oss 02

3 Beste lezers, Veel mensen praten alleen over duurzaamheid. Bij Ball voegen we de daad bij het woord. De divisies van Ball Corporation hebben gezamenlijk een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, waarop we wereldwijd onze acties afstemmen. Hoe dit er specifiek uitziet en wat Ball tot nu toe heeft bereikt, kunt u lezen in het laatste duurzaamheidsrapport van Ball Corporation en op Uiteraard stemmen we ook in Oss onze acties af op de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling. In deze brochure kunt u lezen hoe dit zich vertaalt naar onze dagelijkse werkzaamheden. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Peter Kauw Plant Manager BALL WERKT VAN OUDSHER DUURZAAM Ball Corporation, een van s werelds grootste verpakkingsbedrijven, bestaat ruim 130 jaar. Wij hielden ons al bezig met duurzaam werken toen dat onderwerp nog bij niemand op de agenda stond. Wat echter wel is veranderd, is dat ons bedrijf tegenwoordig een systematische aanpak ten aanzien van duurzaamheid hanteert. Deze aanpak is gebaseerd op onze duurzaamheidsvisie: door bij onze besluitvorming en werkzaamheden de economische aspecten in balans te brengen met de gevolgen voor mens en milieu creëren we langdurige gedeelde waarde voor onze belanghebbenden en Ball Corporation. Onze duurzaamheidsagenda wordt bepaald door vijf prioriteitsterreinen. In deze brochure leest u per prioriteitsterrein wat de belangrijkste projecten zijn in onze fabriek in Oss. Ook voor het bedrijfsbrede duurzaamheidsbeheer geldt: je kunt alleen effectief beheren wat je regelmatig meet. Daarom hebben we de afgelopen jaren bij Ball gezamenlijke meet- en informatiesystemen ingevoerd voor onze belangrijkste duurzaamheidsindicatoren. Ook daarvan vindt u een aantal belangrijke cijfers terug in deze brochure. Deze cijfers ondersteunen onze gecertificeerde systemen voor milieu-, gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitsbeheer en maken voortdurende controle en verbetering van onze prestaties mogelijk. Ook directe vergelijking en uitwisseling met andere Ball-fabrieken in Europa en op andere continenten dragen hieraan bij. Onze medewerkers in Oss krijgen onder meer via postercampagnes voorlichting over de vijf prioriteitsterreinen, onze doelen en de mogelijkheden voor medewerkers om deze doelen te helpen bereiken. Zoals u in deze brochure zult zien, zijn we afhankelijk van de creativiteit en specialistische knowhow van onze medewerkers als we van Ball op de lange termijn een succesvoller, duurzamer bedrijf willen maken. 03

4 04

5 VERPAKKING Onze medewerkers beschikken over de knowhow, om met steeds minder materiaal steeds lichtere drankblikjes te produceren. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION Het Tactile blikje heeft een bijzonder prettig oppervlak. LANGETERMIJNSTRATEGIE Ontwikkelen van de lichtste, meest gerecyclede voorkeursverpakkingen voor de markten waarop we concurreren. DOELEN I Afronden CDL-project (nieuw deksel circa 10 % lichter) in Noord-Amerika en Europa, met een jaarlijkse besparing van ton aluminium I Actieve betrokkenheid bij en ondersteuning van onze gezamenlijke wereldwijde inzamelprogramma s voor recycling 05

6 - 48 % - 43 % 100% 100 % 100 % 80% 60% 40% 52 % 12,79 57 % 20% Stroom- en aardgasverbruik per duizend geproduceerde blikjes 0% Elektriciteit Aardgas FOCUS OP ENERGIEZUINIGHEID Sinds het einde van de jaren 1990 hebben we veel aandacht gehad voor ons stroomverbruik en is onze energiezuinigheid constant verbeterd. In Oss hebben we sinds 2005 het energieverbruik per duizend geproduceerde blikjes met 48 procent verlaagd en het aardgasverbruik met 43 procent verlaagd. ONDER DRUK We maken tijdens veel fases van de productie gebruik van perslucht. De compressoren die deze perslucht leveren, zijn de grootste stroomverbruikers binnen onze fabrieken. Reeds in 1998 hebben we ons hogedruknetwerk daarom aangevuld met een lagedruknetwerk. Hoe lager de te produceren druk, hoe minder elektriciteit ervoor nodig is. In 2010 hebben we de energiezuinigheid van de lagedrukcompressor flink kunnen verhogen. En zodra deze op alle aangewezen machines is aangesloten, kunnen we zelfs een nieuwe, veel zuiniger hogedrukcompressor inzetten. Er is dan voor dezelfde werkzaamheden slechts de helft van de energie nodig. In het team worden nieuwe ideeën ontwikkeld om het energierendement te vergroten. In 2010 hebben we de efficiency van de lagedrukcompressor al zichtbaar verhoogd. We besparen hiermee zo n kilowattuur per maand, wat overeenkomt met iets meer dan één procent van ons totale maandelijkse stroomverbruik. Deze consistente verhoging van de energiezuinigheid is een voorbeeld van hoe we bij onze werkzaamheden de balans zoeken tussen de economische belangen en het milieu. 06

7 ENERGIE MAANDELIJKSE BESPARING VAN M 3 AARDGAS Zonder het gebruik van sneldrogende lak en vernis zou er geen efficiënte blikjesproductie mogelijk zijn. Binnen enkele momenten na het aanbrengen moeten de lak en vernis aan de binnen- en buitenkant van het blikje al zodanig goed gedroogd zijn dat het bijna gerede drankblikje verder kan worden verwerkt. De uitstoot die hiermee gepaard gaat, bevat vluchtige organische stoffen die we verwijderen en in een regeneratieve thermale naverbrander (RTO) met behulp van aardgas omzetten in water en kooldioxide (CO2). Door de luchtstroom in de verbrandingskamer van de RTO te optimaliseren, is er nu minder stroomtoevoer nodig om de restlucht te zuiveren. Op deze manier is er per maand zo n kubieke meter minder aardgas nodig. Het is vooral de uitwisseling van knowhow tussen onze collega s en externe partijen die ons zo succesvol maakt. Zo zijn we er in Oss in geslaagd om de temperatuur in de droogovens die worden gebruikt voor het drogen van net bedrukte drankblikjes met 5 graden Celsius te verlagen. Dit is ons alleen gelukt omdat we samen met onze inkt- en vernisleveranciers inkt hebben ontwikkeld waarbij met een lagere temperatuur hetzelfde resultaat mogelijk is. BETER TOEZICHT EN TEAMWERK Is zo n ontwikkeling ooit uitgeput? Het antwoord is eenvoudig: nee. Daarom komt ons energieteam in Oss om de twee maanden bijeen om verdere be - sparingsmogelijkheden vast te stellen en passende maatregelen te plannen. Aan het team nemen inge - nieurs, milieudeskundigen en onze financieel experts deel. Het team heeft veel baat bij het Energy Information System (EIS), dat in 2010 in alle Europese fabrieken is ingevoerd. Het EIS meet voortdurend het stroom-, aardgas en waterverbruik van de belangrijkste gebruikers binnen de fabriek en brengt ze in kaart. Door deze transparantie kunnen we onze medewerkers zich bewuster maken van hun energieverbruik, snel reageren op afwijkende cijfers en onze prestaties tot in de kleinste details vergelijken met andere Europese Ball-fabrieken. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Aanzienlijke, kosteneffectieve verlaging van ons energieverbruik. DOELEN I Energieverbruik per duizend blikjes wereldwijd met 7,3 procent verlagen I Uitstoot van broeikasgassen in 2012 wereldwijd met 16 procent verlagen, met 2002 als uitgangspunt 07

8 WATER & AFVAL 7 % 18 % Recycling / hergebruik Energieterugwinning Overige afvalbehandeling 75 % Afvalproductie 2010 per verwerkingsroute ELKE DRUPPEL TELT We maken tijdens de productie vooral gebruik van water om de drankblikjes na het dieptrekproces te reinigen en klaar te maken voor het bedrukken. Om zo min mogelijk schoon water te hoeven gebruiken, is het wasproces opgezet als waterval. Het te reinigen blikje wordt in tegengestelde richting van de stroom reinigingsmiddel door diverse bakken geleid. Dit leidt tot een forse besparing in het verbruik van schoon water en chemicaliën. Direct onder onze fabriek in Oss bevinden zich overvloedige grondwaterafzettingen. We gebruiken dit grondwater bij de productie. Begin 2011 was circa veertig procent van ons totale waterverbruik afkomstig uit onze eigen bron. Eind 2011 zal dit zo n 45 procent zijn. Deze ruwweg kubieke meter water hoeft niet te worden gereinigd in waterzuiveringsinstallaties en naar ons te worden vervoerd. VERBETERDE AFVALSCHEIDING In 2010 hebben we in Oss 1214 ton afval geproduceerd. Dit cijfer omvat geen productieschroot, dat volledig wordt hergebruikt. Er gaat vanuit onze fabriek geen afval direct naar een vuilstortplaats. In 2010 is 75 procent van ons afval hergebruikt of gerecycled. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden voor de economische cyclus. Samen met een nieuw afvalverwerkingsbedrijf hebben we onze complete afvalstroom in Oss opnieuw ingericht: van betere herkenningslabels en informatievoorziening aan de medewerkers tot en met effectievere scheiding van afzonderlijke afvalstromen en een consequent verbeterde puurheidsgraad. De samenwerking is aanvankelijk aangegaan voor vijf jaar. We komen elk half jaar bijeen om verdere verbete ringen te bespreken. In 2010 hebben we de productie geoptimaliseerd voor het 15 cl blikje, dat onder meer wordt gebruikt voor consumptie in vliegtuigen. We hebben kans gezien de verspilling voor een groot deel te verminderen, ofwel het aluminium dat onze fabriek direct terugstuurt voor recycling. Onze ingenieurs in Oss en het Technical Center in Bonn zijn er samen in geslaagd om het aantal afgekeurde producten met vijftien procent te verminderen. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Verminderen van ons waterverbruik en nul procent afval naar vuilstort. DOELEN I Verminderen waterverbruik per duizend blikjes wereldwijd met 4,8 procent I Verminderen afval naar vuilstort in Noord-Amerika met tien procent I Afvalrapportage wereldwijd afstemmen conform standaarddefinities Ball 08

9 VEILIGHEID De juiste persoonlijke beschermende uitrusting is een belangrijk onderdeel van onze veiligheidscultuur. 4,0 3,5 3,73 3,0 2,5 2,0 2,40 1,5 1,0 0,5 0,94 1,49 0, Totaal percentage registreerbare ongevallen (registreerbare ongevallen per gewerkte uren) EÉN MILJOEN WERKUREN ZONDER ERNSTIGE INCIDENTEN Veiligheid op de werkvloer is een zaak van iedereen. Daarom hebben we in Oss uitgebreide regels en systemen ingevoerd. Onze fabriek is gecertificeerd volgens OHSAS 18001, een internationale norm voor het beheren van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Naast deze norm hebben we een aantal programma s en maatregelen ingevoerd om ons te helpen onze langetermijnstrategie van nul ongevallen te bereiken. Behalve een systematische risicobeoordeling in de fabriek maken we gebruik van het Behavior-Based Safety (BBS)-programma. Met BBS observeren onze medewerkers het gedrag van hun collega s. Ze noteren en bespreken zaken die ze opvallend vinden. Zo komen onbewuste fouten in de werkstromen aan het licht en worden alle betrokkenen zich bewuster van de veiligheid op de werkplek. We hebben in Oss een uitstekend track record wat betreft veiligheidsprestaties, met consistent lage ongevallenpercentages (aantal ongevallen die meer behandeling vereisen dan EHBO per gewerkte uren). In 2010 was dit percentage 1,49; dit was 38 procent lager dan drie jaar ervoor. In 2010 vond in Oss een voorval plaats waarbij een medewerker zich in de vingers sneed. Ook was er een tijdelijke toename in het aantal ongevallen met vorkheftrucks. We hebben beide kwesties onder controle LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Nul ongevallen binnen onze fabrieken. DOELEN I Totale aantal registreerbare ongevallen elk jaar met 15 procent verlagen I Afronden implementatie van formele programma s voor gezondheids- en veiligheidsbeheer gekregen door intensivering van de BBS-activiteiten en systematische informatieverzameling. Ook hebben we in 2010 het onderwerp lawaaibescherming aangepakt. Binnen ons productieproces brengen meerdere machines lawaai voort. We voeren regelmatig risicobeoordelingen uit om het gehoor van onze medewerkers optimaal te beschermen. Om die reden hebben we samen met een aantal externe deskundigen de geluidsniveaus in onze fabriek onderzocht en aanvullende verbeteringsmaatregelen ingevoerd. We zijn er trots op dat we al ruim drie jaar zonder verzuimongevallen werken, d.w.z. ongevallen op het werk waardoor medewerkers tijdelijk niet kunnen werken. 09

10 TALENTBEHEER Ons doel is de juiste medewerker op het juiste tijdstip op de juiste plaats in te zetten. TACHTIG PROCENT VAN ONZE VACATURES INTERN INGEVULD In 2010 hebben we voor vier van de vijf in te vullen vacatures in onze fabriek geschikte kandidaten gevonden onder ons eigen personeel. Dit percentage van tachtig procent is het resultaat van succesvol HR-beheer. De reden van dit succes is dat we de capaciteiten van onze medewerkers afstemmen op onze vereisten. Dit begint met een analyse van de sterke en zwakke punten per medewerker. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk trainings- en vervolgprogramma opgesteld. Zodra er binnen het bedrijf een vacature vrijkomt, wordt eerst intern naar geschikte kandidaten gezocht. We maken hierbij gebruik van een lijst met mogelijke opvolgers, zodat het zoekproces enorm wordt versneld en er snel een opvolger kan worden aangewezen. Om dit mogelijk te maken, moet ook de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers maatwerk zijn. Wat betreft de ontwikkeling van medewerkers vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de juiste capaciteiten aanleren en dat talent voor managementtaken wordt herkend en gestimuleerd. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Werven, ontwikkelen en vasthouden van talentvolle, onderling verschillende medewerkers die onze kernwaarden delen en onze gemeenschappen weerspiegelen. DOEL I Verbeteren van medewerkerontwikkeling zodat 75 procent van alle nieuwe vacatures intern kan worden ingevuld. 10

11 De kinderen van FC Schadewijk verheugen zich op 1500 drankblikjes uit onze fabriek. WE ZIJN ONDERDEEL VAN OSS We willen een goede buur zijn. Daarom hebben we ons ook in 2010 op diverse manieren ingezet voor Oss: I De organisatie Beestenbende stimuleert de zorg voor het milieu onder kinderen en jongeren. De jongens en meisjes ruimen onder meer openbare ruimten op en brengen het verzamelde afval naar een recyclingbedrijf. I Vanuit ditzelfde concept ondersteunen we sportclubs die vrijwillig openbare ruimten opruimen. We promoten dit soort activiteiten door blikjes of geld te schenken, maar ook door voorlichting te geven over afval als waardevolle hulpbron. I Onder het trefwoord Hartstichting doneren we geld aan een groep toegewijde stadsgenoten die zich inspannen om voorlichting te geven over het terugdringen van hart- en vaatziekten. I De organisatie Bolero inspireert ons door kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te stimuleren door middel van dans. We staan regelmatig versteld van het succes dat op deze manier wordt bereikt. I Daarnaast doen we behoorlijk wat kleine donaties zodra daar reden toe is. Ook steunen we medewerkers van Ball die zich in hun vrije tijd inzetten voor maatschappelijke projecten. We maken deel uit van Oss en we hebben het hier naar onze zin. Dit is een van de manieren om dat duidelijk te maken. 11

12 BELANGRIJKSTE FOCUSGEBIEDEN BALL OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID: VERPAKKING ENERGIE WATER & AFVAL VEILIGHEID TALENTBEHEER Ball Packaging Europe Oss B.V. Parallelweg 1, NL-5349 AD Oss Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0)

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25

Inhoudsopgave. Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 Klaar voor de Toekomst MVO verslag 2013 Inhoudsopgave Intertaste: over ons 7 Samenvatting 11 Care4People 13 Care4Planet 19 Care4Supply 25 2 Voorwoord Beste lezer, De wereld om ons heen verandert snel.

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 2009 2010 Een duurzame visie, een praktische aanpak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Visie Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien

Nadere informatie

Duurzaamheid voor schone toekomst

Duurzaamheid voor schone toekomst NIEUWSBLAD V A N CAMFIL FARR NR. 2/2009 Duurzaamheid voor schone toekomst 2 7 9 10 12 Werken aan lagere ventilatiekosten Gold Series tegen stof bij Oystar Uitgebreide behandelingstest in Amerikaans topziekenhuis

Nadere informatie

ExxonMobil. in België

ExxonMobil. in België ExxonMobil in België 02 EXXONMOBIL IN BELGIE Inhoudsopgave Wie zijn wij? 04 Energie 06 Onze vestigingen 08 Veiligheid & gezondheid 14 Milieu 16 Maatschappelijke betrokkenheid 20 03 Woord Vooraf Als grootste

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Brewing a Better Future

Brewing a Better Future Brewing a Better Future Improve Empower Impact Alken-Maes N.V. Welkom Bedrijfsprofiel Alken-Maes is met een marktaandeel van zo n 12% de nummer twee op de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve

Nadere informatie

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings!

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings! MVO 2011/2012 Green happy healthy buildings! Green, happy, healthy! Voorwoord 4 Over dit verslag 6 Ons bedrijf 9 Kwaliteit voorop 10 Ons MVO beleid in de aandacht 12 Green 14 Happy 30 Healthy 33 Betrokken

Nadere informatie

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL JAARVERSLAG Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL pag 30 MEER REGEL- KRINGEN DAN EEN BOEING 747 pag 20 WERKEN IN EEN SECTOR MET VOLOP

Nadere informatie

Missie 2,7 1,6 0,6 0,5 0,2

Missie 2,7 1,6 0,6 0,5 0,2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2012 Missie Wij voorzien in een solide rendement op vastgoedinvesteringen, op een verantwoorde manier, voor institutionele investeerders en hun deelnemers.

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie