DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEID BIJ BALL 2011 NEDERLAND

2 BALL PACKAGING EUROPE OSS IN VOGELVLUCHT I 1953 oprichting fabriek I 1,5 miljard aluminium drankenblikjes per jaar (= eigen productie) I -48% energieverbruik sinds 2005 I >200 medewerkers I Geen verzuimongevallen sinds april 2008 I -4% waterverbruik sinds 2005 I geïnvesteerd in milieubeschermingsmaat regelen in 2009/2010 I 35 klanten met 450 merken maken gebruik van onze blikjes Oss 02

3 Beste lezers, Veel mensen praten alleen over duurzaamheid. Bij Ball voegen we de daad bij het woord. De divisies van Ball Corporation hebben gezamenlijk een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, waarop we wereldwijd onze acties afstemmen. Hoe dit er specifiek uitziet en wat Ball tot nu toe heeft bereikt, kunt u lezen in het laatste duurzaamheidsrapport van Ball Corporation en op Uiteraard stemmen we ook in Oss onze acties af op de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling. In deze brochure kunt u lezen hoe dit zich vertaalt naar onze dagelijkse werkzaamheden. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Peter Kauw Plant Manager BALL WERKT VAN OUDSHER DUURZAAM Ball Corporation, een van s werelds grootste verpakkingsbedrijven, bestaat ruim 130 jaar. Wij hielden ons al bezig met duurzaam werken toen dat onderwerp nog bij niemand op de agenda stond. Wat echter wel is veranderd, is dat ons bedrijf tegenwoordig een systematische aanpak ten aanzien van duurzaamheid hanteert. Deze aanpak is gebaseerd op onze duurzaamheidsvisie: door bij onze besluitvorming en werkzaamheden de economische aspecten in balans te brengen met de gevolgen voor mens en milieu creëren we langdurige gedeelde waarde voor onze belanghebbenden en Ball Corporation. Onze duurzaamheidsagenda wordt bepaald door vijf prioriteitsterreinen. In deze brochure leest u per prioriteitsterrein wat de belangrijkste projecten zijn in onze fabriek in Oss. Ook voor het bedrijfsbrede duurzaamheidsbeheer geldt: je kunt alleen effectief beheren wat je regelmatig meet. Daarom hebben we de afgelopen jaren bij Ball gezamenlijke meet- en informatiesystemen ingevoerd voor onze belangrijkste duurzaamheidsindicatoren. Ook daarvan vindt u een aantal belangrijke cijfers terug in deze brochure. Deze cijfers ondersteunen onze gecertificeerde systemen voor milieu-, gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitsbeheer en maken voortdurende controle en verbetering van onze prestaties mogelijk. Ook directe vergelijking en uitwisseling met andere Ball-fabrieken in Europa en op andere continenten dragen hieraan bij. Onze medewerkers in Oss krijgen onder meer via postercampagnes voorlichting over de vijf prioriteitsterreinen, onze doelen en de mogelijkheden voor medewerkers om deze doelen te helpen bereiken. Zoals u in deze brochure zult zien, zijn we afhankelijk van de creativiteit en specialistische knowhow van onze medewerkers als we van Ball op de lange termijn een succesvoller, duurzamer bedrijf willen maken. 03

4 04

5 VERPAKKING Onze medewerkers beschikken over de knowhow, om met steeds minder materiaal steeds lichtere drankblikjes te produceren. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION Het Tactile blikje heeft een bijzonder prettig oppervlak. LANGETERMIJNSTRATEGIE Ontwikkelen van de lichtste, meest gerecyclede voorkeursverpakkingen voor de markten waarop we concurreren. DOELEN I Afronden CDL-project (nieuw deksel circa 10 % lichter) in Noord-Amerika en Europa, met een jaarlijkse besparing van ton aluminium I Actieve betrokkenheid bij en ondersteuning van onze gezamenlijke wereldwijde inzamelprogramma s voor recycling 05

6 - 48 % - 43 % 100% 100 % 100 % 80% 60% 40% 52 % 12,79 57 % 20% Stroom- en aardgasverbruik per duizend geproduceerde blikjes 0% Elektriciteit Aardgas FOCUS OP ENERGIEZUINIGHEID Sinds het einde van de jaren 1990 hebben we veel aandacht gehad voor ons stroomverbruik en is onze energiezuinigheid constant verbeterd. In Oss hebben we sinds 2005 het energieverbruik per duizend geproduceerde blikjes met 48 procent verlaagd en het aardgasverbruik met 43 procent verlaagd. ONDER DRUK We maken tijdens veel fases van de productie gebruik van perslucht. De compressoren die deze perslucht leveren, zijn de grootste stroomverbruikers binnen onze fabrieken. Reeds in 1998 hebben we ons hogedruknetwerk daarom aangevuld met een lagedruknetwerk. Hoe lager de te produceren druk, hoe minder elektriciteit ervoor nodig is. In 2010 hebben we de energiezuinigheid van de lagedrukcompressor flink kunnen verhogen. En zodra deze op alle aangewezen machines is aangesloten, kunnen we zelfs een nieuwe, veel zuiniger hogedrukcompressor inzetten. Er is dan voor dezelfde werkzaamheden slechts de helft van de energie nodig. In het team worden nieuwe ideeën ontwikkeld om het energierendement te vergroten. In 2010 hebben we de efficiency van de lagedrukcompressor al zichtbaar verhoogd. We besparen hiermee zo n kilowattuur per maand, wat overeenkomt met iets meer dan één procent van ons totale maandelijkse stroomverbruik. Deze consistente verhoging van de energiezuinigheid is een voorbeeld van hoe we bij onze werkzaamheden de balans zoeken tussen de economische belangen en het milieu. 06

7 ENERGIE MAANDELIJKSE BESPARING VAN M 3 AARDGAS Zonder het gebruik van sneldrogende lak en vernis zou er geen efficiënte blikjesproductie mogelijk zijn. Binnen enkele momenten na het aanbrengen moeten de lak en vernis aan de binnen- en buitenkant van het blikje al zodanig goed gedroogd zijn dat het bijna gerede drankblikje verder kan worden verwerkt. De uitstoot die hiermee gepaard gaat, bevat vluchtige organische stoffen die we verwijderen en in een regeneratieve thermale naverbrander (RTO) met behulp van aardgas omzetten in water en kooldioxide (CO2). Door de luchtstroom in de verbrandingskamer van de RTO te optimaliseren, is er nu minder stroomtoevoer nodig om de restlucht te zuiveren. Op deze manier is er per maand zo n kubieke meter minder aardgas nodig. Het is vooral de uitwisseling van knowhow tussen onze collega s en externe partijen die ons zo succesvol maakt. Zo zijn we er in Oss in geslaagd om de temperatuur in de droogovens die worden gebruikt voor het drogen van net bedrukte drankblikjes met 5 graden Celsius te verlagen. Dit is ons alleen gelukt omdat we samen met onze inkt- en vernisleveranciers inkt hebben ontwikkeld waarbij met een lagere temperatuur hetzelfde resultaat mogelijk is. BETER TOEZICHT EN TEAMWERK Is zo n ontwikkeling ooit uitgeput? Het antwoord is eenvoudig: nee. Daarom komt ons energieteam in Oss om de twee maanden bijeen om verdere be - sparingsmogelijkheden vast te stellen en passende maatregelen te plannen. Aan het team nemen inge - nieurs, milieudeskundigen en onze financieel experts deel. Het team heeft veel baat bij het Energy Information System (EIS), dat in 2010 in alle Europese fabrieken is ingevoerd. Het EIS meet voortdurend het stroom-, aardgas en waterverbruik van de belangrijkste gebruikers binnen de fabriek en brengt ze in kaart. Door deze transparantie kunnen we onze medewerkers zich bewuster maken van hun energieverbruik, snel reageren op afwijkende cijfers en onze prestaties tot in de kleinste details vergelijken met andere Europese Ball-fabrieken. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Aanzienlijke, kosteneffectieve verlaging van ons energieverbruik. DOELEN I Energieverbruik per duizend blikjes wereldwijd met 7,3 procent verlagen I Uitstoot van broeikasgassen in 2012 wereldwijd met 16 procent verlagen, met 2002 als uitgangspunt 07

8 WATER & AFVAL 7 % 18 % Recycling / hergebruik Energieterugwinning Overige afvalbehandeling 75 % Afvalproductie 2010 per verwerkingsroute ELKE DRUPPEL TELT We maken tijdens de productie vooral gebruik van water om de drankblikjes na het dieptrekproces te reinigen en klaar te maken voor het bedrukken. Om zo min mogelijk schoon water te hoeven gebruiken, is het wasproces opgezet als waterval. Het te reinigen blikje wordt in tegengestelde richting van de stroom reinigingsmiddel door diverse bakken geleid. Dit leidt tot een forse besparing in het verbruik van schoon water en chemicaliën. Direct onder onze fabriek in Oss bevinden zich overvloedige grondwaterafzettingen. We gebruiken dit grondwater bij de productie. Begin 2011 was circa veertig procent van ons totale waterverbruik afkomstig uit onze eigen bron. Eind 2011 zal dit zo n 45 procent zijn. Deze ruwweg kubieke meter water hoeft niet te worden gereinigd in waterzuiveringsinstallaties en naar ons te worden vervoerd. VERBETERDE AFVALSCHEIDING In 2010 hebben we in Oss 1214 ton afval geproduceerd. Dit cijfer omvat geen productieschroot, dat volledig wordt hergebruikt. Er gaat vanuit onze fabriek geen afval direct naar een vuilstortplaats. In 2010 is 75 procent van ons afval hergebruikt of gerecycled. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden voor de economische cyclus. Samen met een nieuw afvalverwerkingsbedrijf hebben we onze complete afvalstroom in Oss opnieuw ingericht: van betere herkenningslabels en informatievoorziening aan de medewerkers tot en met effectievere scheiding van afzonderlijke afvalstromen en een consequent verbeterde puurheidsgraad. De samenwerking is aanvankelijk aangegaan voor vijf jaar. We komen elk half jaar bijeen om verdere verbete ringen te bespreken. In 2010 hebben we de productie geoptimaliseerd voor het 15 cl blikje, dat onder meer wordt gebruikt voor consumptie in vliegtuigen. We hebben kans gezien de verspilling voor een groot deel te verminderen, ofwel het aluminium dat onze fabriek direct terugstuurt voor recycling. Onze ingenieurs in Oss en het Technical Center in Bonn zijn er samen in geslaagd om het aantal afgekeurde producten met vijftien procent te verminderen. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Verminderen van ons waterverbruik en nul procent afval naar vuilstort. DOELEN I Verminderen waterverbruik per duizend blikjes wereldwijd met 4,8 procent I Verminderen afval naar vuilstort in Noord-Amerika met tien procent I Afvalrapportage wereldwijd afstemmen conform standaarddefinities Ball 08

9 VEILIGHEID De juiste persoonlijke beschermende uitrusting is een belangrijk onderdeel van onze veiligheidscultuur. 4,0 3,5 3,73 3,0 2,5 2,0 2,40 1,5 1,0 0,5 0,94 1,49 0, Totaal percentage registreerbare ongevallen (registreerbare ongevallen per gewerkte uren) EÉN MILJOEN WERKUREN ZONDER ERNSTIGE INCIDENTEN Veiligheid op de werkvloer is een zaak van iedereen. Daarom hebben we in Oss uitgebreide regels en systemen ingevoerd. Onze fabriek is gecertificeerd volgens OHSAS 18001, een internationale norm voor het beheren van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Naast deze norm hebben we een aantal programma s en maatregelen ingevoerd om ons te helpen onze langetermijnstrategie van nul ongevallen te bereiken. Behalve een systematische risicobeoordeling in de fabriek maken we gebruik van het Behavior-Based Safety (BBS)-programma. Met BBS observeren onze medewerkers het gedrag van hun collega s. Ze noteren en bespreken zaken die ze opvallend vinden. Zo komen onbewuste fouten in de werkstromen aan het licht en worden alle betrokkenen zich bewuster van de veiligheid op de werkplek. We hebben in Oss een uitstekend track record wat betreft veiligheidsprestaties, met consistent lage ongevallenpercentages (aantal ongevallen die meer behandeling vereisen dan EHBO per gewerkte uren). In 2010 was dit percentage 1,49; dit was 38 procent lager dan drie jaar ervoor. In 2010 vond in Oss een voorval plaats waarbij een medewerker zich in de vingers sneed. Ook was er een tijdelijke toename in het aantal ongevallen met vorkheftrucks. We hebben beide kwesties onder controle LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Nul ongevallen binnen onze fabrieken. DOELEN I Totale aantal registreerbare ongevallen elk jaar met 15 procent verlagen I Afronden implementatie van formele programma s voor gezondheids- en veiligheidsbeheer gekregen door intensivering van de BBS-activiteiten en systematische informatieverzameling. Ook hebben we in 2010 het onderwerp lawaaibescherming aangepakt. Binnen ons productieproces brengen meerdere machines lawaai voort. We voeren regelmatig risicobeoordelingen uit om het gehoor van onze medewerkers optimaal te beschermen. Om die reden hebben we samen met een aantal externe deskundigen de geluidsniveaus in onze fabriek onderzocht en aanvullende verbeteringsmaatregelen ingevoerd. We zijn er trots op dat we al ruim drie jaar zonder verzuimongevallen werken, d.w.z. ongevallen op het werk waardoor medewerkers tijdelijk niet kunnen werken. 09

10 TALENTBEHEER Ons doel is de juiste medewerker op het juiste tijdstip op de juiste plaats in te zetten. TACHTIG PROCENT VAN ONZE VACATURES INTERN INGEVULD In 2010 hebben we voor vier van de vijf in te vullen vacatures in onze fabriek geschikte kandidaten gevonden onder ons eigen personeel. Dit percentage van tachtig procent is het resultaat van succesvol HR-beheer. De reden van dit succes is dat we de capaciteiten van onze medewerkers afstemmen op onze vereisten. Dit begint met een analyse van de sterke en zwakke punten per medewerker. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijk trainings- en vervolgprogramma opgesteld. Zodra er binnen het bedrijf een vacature vrijkomt, wordt eerst intern naar geschikte kandidaten gezocht. We maken hierbij gebruik van een lijst met mogelijke opvolgers, zodat het zoekproces enorm wordt versneld en er snel een opvolger kan worden aangewezen. Om dit mogelijk te maken, moet ook de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers maatwerk zijn. Wat betreft de ontwikkeling van medewerkers vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de juiste capaciteiten aanleren en dat talent voor managementtaken wordt herkend en gestimuleerd. LANGETERMIJNSTRATEGIE EN DOELEN BALL CORPORATION LANGETERMIJNSTRATEGIE Werven, ontwikkelen en vasthouden van talentvolle, onderling verschillende medewerkers die onze kernwaarden delen en onze gemeenschappen weerspiegelen. DOEL I Verbeteren van medewerkerontwikkeling zodat 75 procent van alle nieuwe vacatures intern kan worden ingevuld. 10

11 De kinderen van FC Schadewijk verheugen zich op 1500 drankblikjes uit onze fabriek. WE ZIJN ONDERDEEL VAN OSS We willen een goede buur zijn. Daarom hebben we ons ook in 2010 op diverse manieren ingezet voor Oss: I De organisatie Beestenbende stimuleert de zorg voor het milieu onder kinderen en jongeren. De jongens en meisjes ruimen onder meer openbare ruimten op en brengen het verzamelde afval naar een recyclingbedrijf. I Vanuit ditzelfde concept ondersteunen we sportclubs die vrijwillig openbare ruimten opruimen. We promoten dit soort activiteiten door blikjes of geld te schenken, maar ook door voorlichting te geven over afval als waardevolle hulpbron. I Onder het trefwoord Hartstichting doneren we geld aan een groep toegewijde stadsgenoten die zich inspannen om voorlichting te geven over het terugdringen van hart- en vaatziekten. I De organisatie Bolero inspireert ons door kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking te stimuleren door middel van dans. We staan regelmatig versteld van het succes dat op deze manier wordt bereikt. I Daarnaast doen we behoorlijk wat kleine donaties zodra daar reden toe is. Ook steunen we medewerkers van Ball die zich in hun vrije tijd inzetten voor maatschappelijke projecten. We maken deel uit van Oss en we hebben het hier naar onze zin. Dit is een van de manieren om dat duidelijk te maken. 11

12 BELANGRIJKSTE FOCUSGEBIEDEN BALL OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID: VERPAKKING ENERGIE WATER & AFVAL VEILIGHEID TALENTBEHEER Ball Packaging Europe Oss B.V. Parallelweg 1, NL-5349 AD Oss Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0)

DUURZAAMHEID BIJ BALL 2013 NEDERLAND

DUURZAAMHEID BIJ BALL 2013 NEDERLAND DUURZAAMHEID BIJ BALL 213 NEDERLAND Zurich (Headquarters Europe) Ball Europe GmbH Leutschenbachstraße 52 CH-85 Zurich Tel.: +41 () 445 597-1 Fax: +41 () 445 597-191 Ball Packaging Europe Oss B.V. Parallelweg

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

SOMS MOET JE OM VOORUIT TE GAAN EVEN TERUG IN DE TIJD

SOMS MOET JE OM VOORUIT TE GAAN EVEN TERUG IN DE TIJD SOMS MOET JE OM VOORUIT TE GAAN EVEN TERUG IN DE TIJD CITY M AIR PURIFIER VAN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FEITEN: MET ONZE LUCHTREINIGERS GAAT U DUIZENDEN JAREN TERUG IN DE TIJD. In enkele uren

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken

van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken Geen afval de deur uit zonder de juiste zak! Afvalzakken zijn onmisbaar. De kwaliteit moet goed zijn want niets is zo vervelend als een afvalzak

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU BETERE PRODUCTEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Als het aankomt op het kiezen van technologie, begrijpen we dat bedrijven betrouwbaarheid en gevolgen voor het milieu boven

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

Great coffee just enjoy it

Great coffee just enjoy it Great coffee just enjoy it Ik zoek lekkere koffie, met keuze uit verschillende koffievariaties, die snel en gemakkelijk bereid wordt. Al uw wensen in één koffiemachine. Dat is de kracht van NESCAFÉ Alegria.

Nadere informatie

Dé nieuwe norm van schoon

Dé nieuwe norm van schoon robotic cleaning solutions Dé nieuwe norm van schoon Infectiepreventie in ziekenhuizen wordt steeds belangrijker. De reiniging van bedden en matrassen speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe schoner het

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Bedrijfsrapport

Bedrijfsrapport <naam bedrijf> Bedrijfsrapport Brancheverduurzamingsplannen Introductie Met behulp van de Webtool Brancheverduurzamingsplannen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft uw bedrijf

Nadere informatie

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs Green IT Rob de Vrind Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs We hebben een prachtige wereld waar we zuinig op moeten zijn Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Wat is volgens Bastion Hotels duurzaam ondernemen? Respecteren van de volgende zaken: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele,

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Wat is volgens Bastion Hotels duurzaam ondernemen? Respecteren van de volgende zaken: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele,

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers

Een nieuwe kijk op kunststof en rubber. Feiten & cijfers Een nieuwe kijk op kunststof en rubber Feiten & cijfers PRODUCTIE & PROCES -40% Economie NL 2014 bedrijven werknemers jaaromzet Innovaties en optimalisaties van de productieprocessen, hebben er in de afgelopen

Nadere informatie

Hoog tijd dat we het milieu verlichten.

Hoog tijd dat we het milieu verlichten. Hoog tijd dat we het milieu verlichten. 2 Inleiding Er is maar één origineel AURA THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT 3 We laten het licht over uw toekomst schijnen. Zodra het op het milieu en het optimale gebruik

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Schiedam, 12 februari 2007 OCAP, het bedrijf dat CO2 van de industrie. levert aan de Nederlandse glastuinbouw, zal zijn doelstellingen aanzienlijk

Schiedam, 12 februari 2007 OCAP, het bedrijf dat CO2 van de industrie. levert aan de Nederlandse glastuinbouw, zal zijn doelstellingen aanzienlijk PERSMEDEDELING OCAP CO2 project sneller succes dan verwacht Milieu profiteert een jaar eerder van een besparing van 95 miljoen kubieke meter aardgas en een verminderde CO2 uitstoot van 170 duizend ton

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LIGT OP STRAAT

DUURZAAMHEID LIGT OP STRAAT CYCLE FOR CONCRETE Betonnen bestrating wordt aan het einde van de levensduur retour gehaald en verwerkt tot puingranulaat. Deze hoogwaardige schone grondstof wordt weer verwerkt in nieuwe bestratingsproducten

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Element recyclingstation

Element recyclingstation INTRODUCTIE Beschikbaar in Europa: 15 januari 2010 PRODUCTBESCHRIJVING Het Element recyclingstation van biedt consumenten een stijlvolle totaaloplossing voor gescheiden inzameling van afval en recyclebaar

Nadere informatie

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept een duurzame keuze Traditioneel maar eenvoudig en efficiënter Duurzaam reinigen kan dat ook? Ja dat kan zeer zeker! als conventioneel systeem kan

Nadere informatie

People/Social Environmental/Planet Economic/profit:

People/Social Environmental/Planet Economic/profit: 1 2 3 4 Bij Tennant zijn we op zoek naar een goede balans tussen People, Planet en Profit, en dat doen we samen met onze Partners. Het is de ambitie van Tennant om global een van de kartrekkers/leiders

Nadere informatie

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN.

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN. Plafond&Wand SYSTEMEN Samen van idee tot werkelijkheid SILVER Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle

Nadere informatie

Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid.

Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid. Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid. Gecertificeerde duurzaamheid in de sanitaire ruimte Ligt de bescherming van natuurlijke hulpbronnen u na aan het hart? Waterverbruik en afval reduceren eveneens?

Nadere informatie

De productie van PVC in Europa

De productie van PVC in Europa De productie van PVC in Europa April 2011 Polyvinylchloride, of PVC, is een van s werelds meest gebruikte polymeren. Vanwege zijn veelzijdigheid wordt het materiaal veel gebruikt voor uiteenlopende industriële,

Nadere informatie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie

Afvalcontainers in de Circulaire Economie Afvalcontainers in de Circulaire Economie SSI Schafer B.V. ing. H.P. Gijzen Circulaire Economie MVO Nederland: "Onder circulariteit verstaan wij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, materialen

Nadere informatie

O R D E O P Z AKE N. Een rechtvaardiging voor meer maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie in woongebouwen S T L L E N

O R D E O P Z AKE N. Een rechtvaardiging voor meer maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie in woongebouwen S T L L E N O R D E O P Z AKE N Een rechtvaardiging voor meer maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie in woongebouwen S T L L E N E DE VERONTRUSTENDE WAARHEID De mondiale uitdaging Het is verontrustend maar

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection.

De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. De groene kant van de zwarte motor. maas coffee. your green selection. Uw footprint met MAAS International Duurzame koffie Introductie Het onderwerp duurzaamheid is zo breed dat velen door de bomen het

Nadere informatie

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen

Inhoud. 2 van 10 MVO-jaarverslag 2014 Care Autoschade meer care, minder zorgen MVO verslag 2014 Dit verslag biedt een overzicht van de inspanningen die Care Autoschade verricht heeft in het jaar 2014 op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Inhoud Voorwoord... 3

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING VMBO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING Mensen maken op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen ontstaan uit resten

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

'De investering die rendement oplevert'

'De investering die rendement oplevert' 'De investering die rendement oplevert' Reinigen met microvezels Hoe werken microvezels Wat zijn de voordelen voor - reiniging & hygiëne - efficiency - ergonomie - milieu Assortiment Hoe werken microvezels

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Ammoniak Ammoniak wordt bereid uit een mengsel van stikstof en waterstof in de molverhouding N 2 : H 2 = 1 : 3. Dit gasmengsel, ook wel synthesegas genoemd, wordt in de ammoniakfabriek gemaakt uit aardgas,

Nadere informatie

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Denken in levensduur Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzaam produceren voor toekomstgericht bouwen. Wij denken groen. Hörmann neemt zijn verantwoordelijkheid voor ons milieu en onze toekomst

Duurzaam produceren voor toekomstgericht bouwen. Wij denken groen. Hörmann neemt zijn verantwoordelijkheid voor ons milieu en onze toekomst Duurzaam produceren voor toekomstgericht bouwen Wij denken groen Hörmann neemt zijn verantwoordelijkheid voor ons milieu en onze toekomst Wij nemen onze verantwoordelijkheid op Toekomst in het vizier Als

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/9 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/9 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag PALM Breweries

Duurzaamheidsverslag PALM Breweries Duurzaamheidsverslag PALM Breweries 1 Duurzaamheid bij PALM Breweries Energie en CO 2 6 Terugdringen elektriciteit- en gasverbruik 7 Gebruik van duurzame energie 8 Samenwerking in distributie 9 Beperking

Nadere informatie

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT VOORWOORD Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrokkenheid. Wij leveren producten

Nadere informatie

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg Van pot naar pan Groen gas uit Tilburg Even ten noorden van de stad Tilburg ligt de gelijknamige locatie van Attero. De locatie bestaat uit een stortplaats, een overslagstation en een grondbank. Er zijn

Nadere informatie

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3.

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3. Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. CO₂ uitstoot (ton per jaar ) Investeringen

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil FTX-JV WAndModeL ftx-jv Het uitgebreide productgamma van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner. Wandmodellen worden

Nadere informatie

Lotus Professional. Introduceert het Green by Design Initiatief. Reduce, Reuse, Recycle

Lotus Professional. Introduceert het Green by Design Initiatief. Reduce, Reuse, Recycle Lotus Professional Introduceert het Green by Design Initiatief Reduce, Reuse, Recycle Duurzaamheid is een veelbesproken term, maar de betekenis is niet altijd even duidelijk. Voor Georgia-Pacific heeft

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest!

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest! rh environment Nature our passion We streven er altijd naar dat onze stoelen even ergonomisch voor het lichaam als vriendelijk voor het milieu zijn. Al onze stoelen kunnen voor 100 procent gerecycled worden

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen. Duurzaamheid

Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen. Duurzaamheid Van plantage tot kop koffie: stappen om verder te verduurzamen Duurzaamheid Vanzelfsprekende duurzaamheid Basis voor groei Duurzaamheid, de basis om koffie en ons bedrijf te laten groeien. De klant wil

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Kunststoffen: zegen of zorg?

Kunststoffen: zegen of zorg? No Waste into the Oceans Kunststoffen: zegen of zorg? Stuf Kaasenbrood Open Universiteit, 3 november 2012 Kunststoffen: zegen of zorg? Gebruik en Voordelen van kunststoffen Kunststofimago en Probleemthema

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6

CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6 CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl

Nadere informatie

Koffie en Carbon in Mexico

Koffie en Carbon in Mexico Koffie en Carbon in Mexico Project voorstel van Solidaridad Oktober 2016 Uit de studie die Hesselink heeft laten uitvoeren door Ecofys, blijkt dat de CO2-voetafdruk van koffie voor 14% bij de plantage

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

madera Natuurlijk Spelen, een Trend Duurzaamheid met RVS De uitstraling van hout maar de kwaliteit van RVS.

madera Natuurlijk Spelen, een Trend Duurzaamheid met RVS De uitstraling van hout maar de kwaliteit van RVS. madera N atuurlijk RVS 4 7 Natuurlijk Spelen, een Trend De uitstraling van hout maar de kwaliteit van RVS. Duurzaamheid met RVS Hernieuwbaar en sluit aan op de oneindige kringloop van Cradle to Cradle.

Nadere informatie

Product naam: MM00892

Product naam: MM00892 Product naam: MM00892 Specificaties MM00892: Levensduur: 15000u Lengte: 90 mm Wattage: 7W Diameter: 45 mm Kleur: speciaalk Gewicht: 43 gr Lumen: 57 lu Spanning: 230 V Lampvoet: E14 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND VERBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Camfil Farr introduceert een nieuwe manier om luchtfilters te vergelijken.

Camfil Farr introduceert een nieuwe manier om luchtfilters te vergelijken. Camfil Farr introduceert een nieuwe manier om luchtfilters te vergelijken. Wij maken het kiezen van filters zo eenvoudig als ABC. Dankzij de nieuw ontwikkelde Energy & Air Quality Rating is het eenvoudig

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

een schoon geweten 78 * Innovatie en wetenschap

een schoon geweten 78 * Innovatie en wetenschap 075-750 3262 Witte Vlinderweg 38b 1521PS Wormerveer www.nuvoh2o.nl Duidelijk innovatief Wij spreken niet van evolutie, maar van innovatie. De tijd van waterontharders met zout ligt achter ons. Welkom in

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Aluminium en duurzaamheid

Aluminium en duurzaamheid Aluminium en duurzaamheid samenvatting van het rapport Duurzaamheidsaspecten van aluminium geschreven in opdracht van het Aluminium Centrum. Niels Jonkers, Lieke Dreijerink Amsterdam, april 2011 IVAM research

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

produceren uw kartonnen dozen

produceren uw kartonnen dozen produceren uw kartonnen dozen Wij bij Wenner zijn er zeker van dat wij u met onze website bijkomende voordelen kunnen bieden. In de echte zin van het woord leggen wij als ondernemers onze volledige knowhow

Nadere informatie