Bachelor in sociaal werk. KHLeuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor in sociaal werk. KHLeuven"

Transcriptie

1 Bachelor in sociaal werk KHLeuven

2 aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze studenten zijn. In deze brochure maak je alvast kennis met de opleiding Sociaal Werk. Je komt alles te weten over onze passies (praktijk!), ons studieprogramma (flexibel!), onze studenten begeleiding (persoonlijk!) en onze band met het buitenland (hecht!). Een overzicht van onze vier afstudeerrichtingen Maat schappe lijke advisering, Maatschappelijk werk, Personeels werk en Sociaal-cultureel werk staat uiteraard ook op het programma. En voor de rest heten we je van harte welkom: op onze infodagen, openlesdagen, op de SIDins, op en uiteraard in levende lijve op onze hogeschool. Tot gauw? 2

3 1 sociaal werk Waarom zou je? Overal waar mensen samen leven en samen werken, duiken kansen en conflicten op. Soms persoonlijk, soms relationeel, soms maatschappelijk en vooral: nu nog meer dan vroeger. Van sociale beleidsvoering tot waardig werk voor iedereen, van bouwen aan buurten tot vechten voor de kansen van kansarmen: op de grens tussen mens en samenleving sta jij met je stevige sociale bewogenheid. Wil jij een belangrijke rol spelen in dit werkgebied? We staan klaar om je met open armen te ontvangen Eenvoudig? Helemaal niet. Maar de docen ten zullen je met raad en daad bijstaan. En welke afstudeerrichting je ook kiest, de werkgevers zullen voor jou in de rij staan. 3

4 2 OPLEIDINgSTABELLEN Met Sociaal werk kies je voor een brede en praktijkgerichte opleiding. Het gemeenschappelijk eerste jaar legt een stevige wetenschappelijke basis en tegelijk ga je de praktijk verkennen via workshops, gasten uit het werkveld en opdrachten. Daarna kies je één van de vier afstudeerrichtingen. Je gaat je onderdompelen in een heus praktijkbad van begeleide stage. Die stage wordt in het derde jaar een langdurige training-on-the-job! Ook in het tweede en derde jaar is er veel aandacht voor wetenschappelijke en methodische vakken. En oh, ja, hadden we al gezegd dat je ook je grenzen kan verleggen tijdens een internationale stage? 4

5 Op deze pagina zie je de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen van de opleiding Sociaal werk. Op de volgende bladzijden kan je zien welke opleidingsonderdelen er per afstudeerrichting worden aangeboden. Een vak volgen buiten je eigen opleiding? Dat kan met onze good s: gemeenschappelijke opleidingsonderdelen die studenten uit alle richtingen kunnen kiezen. Naast de nodige credits verdien je met deze vakken een bredere basis én maak je meer kans op de arbeidsmarkt. Een aanrader! Je hebt de keuze uit: effective English, améliorer son français pour le boulot, Español para principiantes (Spaans voor beginners), Europe in 936 minutes, intercultural communication, communicatiebeleid, opvoeding en gedrag, op weg naar het Zuiden, personenbelasting in 20 stappen, initiatie ondernemen en ondernemingszin, coachen na de schooluren, studentenparticipatie, word je eigen gezondheidscoach. 2de opleidingsjaar 3de opleidingsjaar 1ste opleidingsjaar Algemene opleidingsonderdelen Arbeidsrecht 1 4 Beroepspraktijk 1 8 Communicatieve en sociale vaardigheden I 7 Economie 4 Filosofie 6 Geschiedenis, instellingen en structuren 5 Methoden van sociaal werk 3 Psychologie 6 Sociaal werk en sociaal beleid 5 Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 5 Sociologie 4 Vraagstukken uit mens en samenleving 3 Algemene opleidingsonderdelen Beleid en samenleving 3 Burgerlijk recht 3 Communicatieve en sociale vaardigheden II 3 Intercultureel werken 4 Organisatiebeleid 5 Sociaal zekerheidsrecht 3 Sociale psychologie 3 Thema s en praktijken sociaal werk I 3 Thema s en praktijken sociaal werk II 7 Specifieke opleidingsonderdelen zie afstudeerrichting Naast de algemene opleidingsonderdelen kies je voor 3 studiepunten uit een OOD uit de andere afstudeerrichtingen of een gemeenschappelijk OOD aan de KHLeuven. Algemene opleidingsonderdelen Ethiek en samenleving 3 Internationale sociale thema s 3 Specifieke opleidingsonderdelen zie afstudeerrichting Naast de algemene opleidingsonderdelen kies je voor 3 studiepunten een methodisch vak* en voor 3 studiepunten een algemeen vak van een andere afstudeerrichting. Dit geeft je de kans om je opleiding te verbreden. *Een methodisch vak geeft inzicht in de specifieke beroepsaanpak. Programma onder voorbehoud van wijzigingen 5

6 Ik loop op dit moment stage bij de ACV bijblijfwerking in Hasselt. Mustafa Harraq neemt mij als begeleider op sleeptouw naar buurthuizen, voetbalclubs en tal van allochtonenverenigingen over heel Limburg. Al werkend leren vind ik op deze manier heel tof. Wij begeleiden en informeren werk zoekenden op hun zoektocht naar een job op maat. Mensen informeren, vertrouwen geven en met hen op weg gaan, het hoort er allemaal bij. Als maatschappelijk adviseur mag ik mensen wegwijs maken en persoonlijk begeleiden of waar nodig actief deelnemen aan acties waarbij mensen samen opkomen voor hun rechten. Dat inspireert mij om verder te gaan met deze richting. Afstudeerrichting maatschappelijke advisering Mensen op kwetsbare momenten in hun leven wegwijs maken in een samenleving die hen minder kansen biedt? Als maatschappelijk adviseur kan je aan de slag op drie fronten: Sociale economie en trajectbegeleiding, Sociaal beleid en Sociale rechtsbijstand. Je helpt mensen tot hun recht te komen. Je stuurt sociale verandering en neemt verantwoordelijkheid op in concrete projecten waar kansarmoedebestrijding en rechtvaardigheid centraal staan. Lore, 2de jaar Maatschappelijke advisering 6

7 Wat leer je? Specifieke vakken zoals Sociale economie en verzorgingsstaat en (Arbeids)trajectbegeleiding bereiden je voor op een carrière in de sociale economie of als kansengroepconsulent. Beleidsgericht werken en Sociale beleidsvoering bereiden je voor op een carrière als projectcoördinator of beleidsconsulent. Arbeidsrecht en Sociaal juridische dienstverlening zijn je troeven voor een job binnen de sociale rechtshulp. Vooral de combinatie van deze disciplines staat garant voor een stevig afstudeerprofiel. Aan de slag De vraag naar maatschappelijke adviseurs is bijzonder groot. Je kan kiezen uit tal van functies. Als begeleider van kansengroepen kan je terecht bij buurtdiensten en sociale werkplaatsen, als loopbaanconsulent bij VDAB of vakorganisaties. Als project- of beleidsverantwoordelijke kan je aan de slag bij lokale besturen, koepelorganisaties en binnen het sociale bewegingswerk. Als pleiter is er een plaatsje voor jou bij rechtskundige diensten. of verder studeren? Je kan zo doorstromen naar de banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid maar ook de masters Sociaal werk en Sociaal beleid, Internationale en vergelijkende politiek en Rechten zijn uitstekende opties na een opleiding als maatschappelijk adviseur. 3de opleidingsjaar 1ste opleidingsjaar Zie algemene tabel op p. 5 2de opleidingsjaar Opleidingsonderdelen Beleidsgericht werken 5 Sociale economie en verzorgingsstaat 3 Beroepspraktijk II 15 Opleidingsonderdelen Arbeidsrecht II 3 Arbeidstrajectbegeleiding 3 Beleidsvraagstukken MAD 3 Sociaal juridische dienstverlening MAD 6 Sociale beleidsvoering 3 Beroepspraktijk III 25 Eindwerk 5 Programma onder voorbehoud van wijzigingen 7

8 Afstudeerrichting PERSONEELSWERK Twee dimensies In eerste instantie koos ik voor Personeelswerk omdat ik een studierichting zocht met zowel een sociale als economische dimensie. Beiden komen aan bod wanneer je de belangen van zowel een organisatie als haar werknemers met elkaar in overeenstemming tracht te brengen. Een tweede drijfveer waren de verschillende mogelijkheden om verder te studeren. Ik koos zelf voor een aanvullende bedrijfs kundige opleiding, met de bedoeling nadien mijn masterdiploma in het Verenigd Koninkrijk te halen. Heel erg boeiend allemaal! Wil jij op de as tussen werkgever en werknemer ijveren voor een zinvolle arbeidsinhoud, rechtvaardige arbeidsvoorwaarden, gunstige arbeids omstandigheden en optimale arbeidsverhoudingen? De zoektocht naar evenwicht tussen economische en sociale belangen in een organisatie is bijzonder boeiend, net als streven naar rechtvaardigheid en respect voor ieders bijdrage aan het arbeidsproces. Iedereen verdient immers waardig werk. Tim, afgestudeerd in Personeelswerk 8

9 Wat leer je? Je krijgt inzichten en leert vaardigheden in de verschillende taakdomeinen van een personeelswerker: werving en selectie, administratief-juridische adviesverlening, vorming en training van personeelsleden, begeleiding in hun loopbaan In het laatste deel van de opleiding leer je bovendien omgaan met meer strategische personeelsvraagstukken. Aan de slag Personeelswerkers vind je overal: in productiebedrijven, ziekenhuizen, banken, openbare diensten, politiezones enz. Maar je kan tevens tewerkgesteld worden in organisaties die bezig zijn met deelaspecten van het personeelswerk zoals adviesbureaus, opleidingscentra en uitzendkantoren. of verder studeren? Doorstromen naar de banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid of Advanced business management (Human resource management) of misschien een Master Sociaal werk? Het kan allemaal. 3de opleidingsjaar 1ste opleidingsjaar Zie algemene tabel op p.5 2de opleidingsjaar Opleidingsonderdelen Arbeids-en organisatiesociologie 3 Human resources management 5 Beroepspraktijk II 15 Opleidingsonderdelen Arbeids-en organisatiepsychologie 3 Beleidsvraagstukken human resource management 3 Personeelsbeheer 5 Personeelsbeleid 7 Beroepspraktijk III 25 Eindwerk 5 Programma onder voorbehoud van wijzigingen 9

10 Op dit ogenblik doe ik stage bij het OCMW. Eigenlijk was dit niet mijn eerste keuze maar het bevalt me enorm. Op die manier wordt ik geconfronteerd met allerlei situaties: van asielzoekers tot mensen met schulden, van jongeren die onderdak zoeken tot zelfstandigen die hun zaak failliet zien gaan en de ziekenhuisrekeningen niet meer kunnen betalen. Maatschappelijk werk is zo divers. Samen met de hulpvrager proberen we oplossingen te zoeken om hun leven weer op de rails te zetten met als doel een betere toekomst tegemoet te gaan. Mijn stageleidster zit in een commissie rond de asielprocedure. Ze willen de opvang menselijker en meer aangepast maken. Ook dat is maatschappelijk werk. Het is niet altijd makkelijk maar wel steeds enorm boeiend! Afstudeerrichting maatschappelijk werk Mensen lopen soms vast: in relaties, in hun verleden of in het heden, in financiële problemen of materiële tegenslag. Mechanismen in de samenleving zorgen er soms voor dat mensen of groepen van mensen in de verdrukking geraken, minder kansen krijgen. Maatschappelijk werk gelooft in de kracht van mensen om te groeien en in de kracht om de samenleving te veranderen. Dit om mensen beter tot hun recht te laten komen. We doen dit vanuit een organisatie via psychosociale hulp, informatie, advies, dienstverlening... Anneleen, 3de jaar Maatschappelijk werk 10

11 Wat leer je? Cliënten(groepen) helpen doe je niet alleen vanuit je hart. Om deskundig te worden leer je systematisch, procesmatig en doelgericht met cliëntsituaties werken. Je ontwikkelt vaardigheden op het financiële, juridische, materiële en psychosociale terrein. Hiervoor krijg je ook een stevige theoretische basis. Je leert een ethische professionele houding ontwikkelen maar ook onderzoeksgegevens interpreteren, signaliseren en beleidsgericht kijken. Aan de slag In tal van organisaties is een plaatsje voor jou weggelegd: in het algemene welzijnswerk, justitie, bijzondere jeugdzorg, personen met een handicap, ouderenzorg, onderwijsbegeleiding, etnische en culturele minderheden, bij OCMW s, in de gezondheidszorg, bij organisaties voor kind en gezin... of verder studeren? Doorstromen naar de banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid of de banaba Geestelijke gezondheidszorg of misschien een Master Sociaal werk en Sociaal beleid? Het kan allemaal. 3de opleidingsjaar 1ste opleidingsjaar Zie algemene tabel op p. 5 2de opleidingsjaar Opleidingsonderdelen Psychopathologie 3 Sociale hulp-en dienstverlening 5 Beroepspraktijk II 15 Opleidingsonderdelen Beleidsvraagstukken maatschappelijk werk 3 Persoonsgericht werken 3 Sociaal juridische dienstverlening maatschappelijk werk 3 Structuurgericht werken 3 Systeemgericht werken 3 Welzijn en samenleving 3 Beroepspraktijk III 25 Eindwerk 5 Programma onder voorbehoud van wijzigingen 11

12 Afstudeerrichting sociaal-cultureel werk Ik heb steeds een bijzondere band gehad met Spanje. Toen ik tijdens mijn studies de kans kreeg om stage te lopen in Barcelona, heb ik die ook meteen genomen. Eerst heb ik mijn Spaans nog wat moeten bijschaven en nu doe ik mij stage in het opbouwwerk in de buitenwijken van Badelona. Ik koppel er ook meteen mijn eindwerk aan dat handelt over de aanpak van de Roma-bewoners in Vlaanderen en in Spanje. Het stoot mij geweldig tegen de borst als ik zie hoe een bevolkingsgroep vandaag terug zo geviseerd kan worden! In mijn toekomstige job, wil ik zeker een verschil maken in onze samenleving. Een versterkte betrokkenheid tussen mens, groep en samenleving: daar gaat de sociaalcultureel werker voor. Als kunst- en cultuurbemiddelaar, opbouwwerker of expert in educatieve of sociaal-artistieke praktijken komt het er op aan om groepen in beweging te krijgen en de samenleving te beïnvloeden. Van vorming tot vrijwilligerswerk, van activering tot animatie... Haal je organisatietalent, teamspirit en aanstekelijk enthousiasme al maar boven: jij zal mensen boven zichzelf doen uitstijgen! Joris, 3de jaar Sociaal-cultureel werk 12

13 Wat leer je? Naast de algemene vakken kan je kiezen voor een hele reeks specifieke thema s. Hoe werk je concrete projecten uit en organiseer je deze? Hoe kan je bezoekers naar culturele activiteiten leiden? Hoe werk je een degelijk beleid uit? Hoe ziet het culturele veld eruit? Waar liggen educatieve behoeftes en hun oplossingen? Hoe kom je als actievoerder best op voor bepaalde rechten? En waarom is een studie van de samenleving belangrijk voordat je tot de actie overgaat? Aan de slag Met een diploma Sociaal-cultureel werk op zak, kan je op verschillende plaatsen terecht: jeugddiensten, cultuurcentra, actiegroepen, buurtorganisaties en vormingsinstellingen... Je kan er overal aan een betrokken samenleving werken. Je maakt deel uit van een sector waar meer dan personeelsleden tewerk gesteld zijn en waar jaarlijks nieuwe mensen gezocht worden. of verder studeren? Doorstromen naar de banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid of Banaba in advanced business management, afstudeerrichting Cultuurmanagement of misschien een Master Sociaal werk, Educatieve studies of Culturele studies? Het kan allemaal. 3de opleidingsjaar 1ste opleidingsjaar Zie algemene tabel op p. 5 2de opleidingsjaar Opleidingsonderdelen Cultureel werken 5 Cultuur en samenleving 3 Beroepspraktijk II 15 Opleidingsonderdelen Activering en sociale actie 4 Beleidsvraagstukken sociaal cultureel werk 6 Educatief werken 5 Sociale geografie 3 Beroepspraktijk III 25 Eindwerk 5 Programma onder voorbehoud van wijzigingen 13

14 3 flexibele trajecten & begeleiding Heb je al een hoger diploma op zak en wil je een bijkomende Bachelor in sociaal werk halen? De KHLeuven biedt verschillende verkorte trajecten, met vrijstellingen naargelang de credits en competenties die je al verworven hebt. Eens jouw voortraject in kaart gebracht is, werken we een programma op maat uit. Een persoonlijke instroombegeleider en studieadviseur volgen jouw flexibel traject van begin tot einde mee op. Aan ondersteuning geen gebrek tijdens je studie en stages. Een studietrajectbegeleider bewaakt je vorderingen in je studies. Stages worden nauw begeleid vanuit school en werkveld. Een studentenbegeleider helpt je mee de leerstof aanpakken. En ook de ouderejaars doen hun duit in het zakje: als student tutors staan ze je met raad en daad bij tijdens je eerste opleidingsjaar. Verder organiseren we regelmatig vak- en examenmonitoraten. Dit zijn extra lessen waarin je bijvoorbeeld extra uitleg over een specifiek vak(onderdeel) of bepaalde examenvorm krijgt. Tegelijk is dit dé gelegenheid om al jouw vragen af te vuren. 14

15 Maar zo fijn toch, Leuven Effe chillen.. Sporen van gisterenavond uitwissen... en weer achter de boeken kruipen Groen licht voor een drankje op de Oude Markt Potje koken voor de vrienden Groepsoverleg Feestje! Chandrika Sociaal werk 15

16 LATEN WE EENS AFSPREKEN OPENLESDAGEN 7-11 maart 2011 infodagen Sociale School Heverlee Groeneweg Heverlee +32 (0) woensdag 23 maart 2011 zaterdag 25 juni 2011 woensdag 14 september 2011 Infobeurs zaterdag 14 mei SID-in s Expohallen Roeselare januari 2011 Brabanthal Haasrode januari 2011 Flanders Expo Gent januari 2011 Limburghal Genk februari 2011 Antwerp Expo Antwerpen februari 2011 V.U.: Toon Martens, KHLeuven vzw, Abdij van Park 9, 3001 Heverlee

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie