Meer met minder. Financiële haalbaarheid van energetische renovaties. Jolanda Toeters - Jansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer met minder. Financiële haalbaarheid van energetische renovaties. Jolanda Toeters - Jansen"

Transcriptie

1 Meer met minder Financiële haalbaarheid van energetische renovaties Jolanda Toeters - Jansen

2 Meer met minder Financiële haalbaarheid van energetische renovaties Saxion Hogescholen, academie FEM SPD Bedrijfsadministratie Auteur: J.E. Toeters - Jansen Wetering 80, 7672 BD Vriezenveen 1 e begeleider: dhr. A.M.L. Haster 2 e begeleider: dhr. J.L.C. Kroot Opdrachtgever: St. Pioneering, Werkplaats Klimaatneutraal Renoveren Bedrijfscoach: dhr. G.A.M. Salemink Vriezenveen, 31 mei 2011 Alle rechten zijn voorbehouden aan Saxion Hogescholen Deventer / Enschede, academie Financiën, Economie en Management. Meer met minder 1

3 Voorwoord Via de website van Saxion kwam ik aan een afstudeerproject bij Stichting Pioneering. In november 2010 begon ik met het afstudeerproject over de financiële haalbaarheid van energetische renovaties bij sociale huurwoningen, als onderdeel van mijn SPD avondopleiding. In het begin heb ik veel gelezen over de corporaties, over energetisch renoveren en jaarverslagen van woningcorporaties bestudeerd en modellen uitgewerkt in Excel. De informatie over energetisch renoveren, de algemene informatie over woningcorporaties en de financiën van de woningcorporaties is erg veel en uitgebreid. Door de overvloed aan informatie, is het lastig om je te beperken en tot de kern van het probleem te komen. Mijn dank gaat uit naar Gerard Salemink en Bahez Abdallah (mijn bedrijfscoach bij Stichting Pioneering) voor de begeleiding en gesprekken en Ewald Hafkenscheid voor het geven van informatie tijdens de afstudeerstage. Tevens gaat mijn dank uit naar de heer Reinhard Haster (1 e schoolcoach) voor de begeleiding en het geven van tips bij het maken van de scriptie. Als laatste gaat mijn dank uit naar Bert (mijn man) en overige familie en vrienden voor de ondersteuning en hulp welke ik kreeg tijdens de afstudeerstage. Jolanda Toeters - Jansen Vriezenveen, 31 mei 2011 Meer met minder 2

4 Samenvatting Landelijk en provinciaal zijn afspraken gemaakt om de CO₂ uitstoot te verminderen. Door woningcorporaties (verenigd in de vereniging WoOn) en de provincie zijn afspraken gemaakt over CO₂ besparing. Woningcorporaties bezitten veel woningen, gebouwd voor Deze woningen zijn goedkoop in huur, slecht geïsoleerd en dus duur in energielasten. Tijdens de afstudeerstage is onderzoek gedaan naar het financieel renoveren van huurwoningen. De hoofdvraag hierbij is: Kan een woningcorporatie financieel verantwoord renoveren door woningen één, twee of meer energielabels op te waarderen? Om antwoord op deze vraag te krijgen, is onderzoek gedaan naar een drietal renovatieprojecten en is de financiële haalbaarheid van twee energiebesparende apparaten onderzocht. In hoofdstuk 9.1, 9.4 en 9.5 zijn een drietal renovatieprojecten onderzocht. De NCW, IR en de TVT van de renovatieprojecten is berekend, hierbij is de contante waarde van de cashflows berekend. In het onderzoek is uitgegaan van het Total Cost of Ownership model. Uit onderzoek blijkt dat ook de huurder moet bijdragen aan de energetische renovatie door middel van een huurverhoging. Door in gesprek te gaan met de huurders, kan de woningcorporatie de bewoners overtuigen van het nut van het energetische renoveren. Bedrijfseconomisch gezien kan een woningcorporatie de energetiische renovatie niet alleen op brengen. De investering van een renovatieproject van 20 woningen is misschien wel te overzien, maar wat bedraagt de investering als het een renovatieproject van woningen betreft? Ook de huurder moet een steentje bijdragen. In hoofdstuk 9.2 en 9.3 is onderzoek gedaan naar de HR e ketel en de Ecolution. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment, ondanks eventuele subsidie, de energiebesparende apparaten duur zijn in aanschaf. Het rendement van de apparaten is nog niet bekend en de apparaten verbruiken ook elektriciteit. Bij aanschaf van een HR e ketel en Ecolution krijgt de woning een hoger energielabel. Het gemiddelde nationaal gasverbruik per woning ligt bij ong m³ per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de HR e ketel als de Ecolution, bij het gemiddeld nationaal gasverbruik per woning, financieel niet rendabel zijn. Dit kan veranderen als de aanschafprijs daalt, als de aanschaf wordt gesubsidieerd of externe variabelen zoals de energieprijzen wijzigen. Meer met minder 3

5 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Beschrijving van de organisatie Stichting Pioneering Werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren Vereniging WoON Opzet onderzoek Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Hoofdvraag Deelvragen De Woningcorporatie Energielabel Huurprijs van een woning Aedes Centraal Fonds Volkshuisvesting Waarborgfonds sociale woningbouw Onrendabele top Woonlastenwaarborg Woonlasten Subsidiemogelijkheden Energie Investeringsaftrek Subsidieregeling duurzame warmte Trias Energetica Relevante bedrijfseconomische termen Kostencalculatie Cashflow Meer met minder 4

6 8.2 Investeringsselecties Total Cost of Ownership Projectkeuzes Labelverbetering: Van label G naar label C. Wat zijn de kosten en opbrengsten? HR e ketel Ecolution warmtepomp versus Climarad Renovatieproject Helmerhoek van woningcorporatie Ons Huis in Enschede Renovatieproject t Lannink van corporatie Stichting Wonen in Delden Conclusie Aanbevelingen Begrippenlijst Literatuurlijst Bijlage 1: HR e ketel Bijage 2: Ecolution Ventilatiewarmtepomp Bijlage 3: ClimaRad Bijlage 4: Energetische aanpassingen Bijlage 5: Woonlastenwaarborg Bijlage 6: WWS puntensysteem: Gedeelte uit publicatie: huurbeleid van VROM Bijlage 7: Uitleg financieel model Ecolution Meer met minder 5

7 1. Inleiding Duurzaamheid is een hot item in de corporatiesector. Regelmatig staan artikelen in de krant over het duurzaam renoveren van woningen. Met de overheid en provincie zijn door de woningcorporaties afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen door het energetisch renoveren van woningen. Veel woningen van de corporaties, zijn gebouwd voor 1980, hebben een hoog energielabel en een hoog energieverbruik. Woningen worden voorzien van isolatie aan de buitenkant, een zuinige CV ketel, eventueel zonnepanelen op het dak of een andere investering om een woning energiezuiniger te maken. Door de vereniging van woningcorporaties in Twente en Salland is een project gestart om de financiële haalbaarheid van de energiezuinige woning van bestaande huurwoningen te onderzoeken. In dit verslag is onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van het energetisch renoveren van sociale huurwoningen. Hierbij is een vergelijk gemaakt tussen de HR e ketel en HR 107 ketel van Remeha. Tevens is de Ecolution van Inventum vergeleken met de Climarad. Bij deze onderzoeken kwamen veel technische details naar voren. Op internet was gelukkig veel informatie te vinden over de HR e ketel, de Ecolution, over de Climarad en over verschillende renovatieprojecten waar deze apparaten zijn geplaatst. Ook zijn 2 energetische renovatieprojecten bij woningcorporatie Ons Huis en Stichting Wonen onderzocht. In hoofdstuk 2, 4, 5,6 en hoofdstuk 7 staat algemene informatie betreffende Stichting Pioneering, de woningcorporatie, subsidiemogelijkheden en de Trias Energetica. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet vermeld. In hoofdstuk 8 staan relevante bedrijfseconomische termen en in hoofdstuk 9 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Vervolgens staat in hoofdstuk 10 de conclusie en in het laatste hoofdstuk staan de aanbevelingen. Meer met minder 6

8 2. Beschrijving van de organisatie 2.1 Stichting Pioneering Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan de instroom van flexibel arbeidspotentieel uit Oost-Europa en nieuwe vormen van aanbesteden en contracteren. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Volgens Stichting Pioneering vraag deze tijd dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap. Stichting Pioneering vindt dat de bouw samen moeten innoveren, vernieuwen en kansen creëren. Doel: de concurrentiepositie van de Twentse bouw versterken en de werkgelegenheid stimuleren. Stichting Pioneering maakt deel uit van het Cluster Bouw van het Innovatieplatform Twente, een initiatief dat financieel gedragen wordt door Provincie Overijssel en Regio Twente. Stichting Pioneering bestaat uit 10 verschillende werkplaatsen. Ik studeer af bij de werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren. Werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren valt onder de afdeling Verduurzamen Bestaande Bouw. De kracht van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid èn opdrachtgevers met elkaar samenwerken. 2.2 Werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren Van de Nederlandse woningen is 70% gebouwd voor Deze woningen zorgen voor 80% van het totale woninggasverbruik. De gasprijzen voor huishoudens zijn de afgelopen twintig jaar met 400% gestegen. In woningen met een huurprijs tot 400,- euro kan het energieverbruik gemakkelijk 50% van de huurkosten bedragen. Voor de werkplaats dus alle aanleiding om kennis en ervaring op te doen, die leidt tot klimaatneutraal gerenoveerde sociale huurwoningen. Medio 2009 hebben bij Pioneering betrokken woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven, architecten, gemeenten en kennisinstellingen het initiatief genomen voor de oprichting van werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren. De belangrijkste doelstellingen van de werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren zijn: a. CO2-reductie. b. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. c. Het voorkomen van stijgende energielasten voor de bewoners. De werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren van Pioneering ontwikkelt geïntegreerde toepassingen, die inzicht geven in de bijdrage aan deze drie pijlers, de bijbehorende investering en de Meer met minder 7

9 terugverdientijd. De werkplaats deelt de behaalde resultaten met de regionale bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en kennisinstellingen Vereniging WoON De vereniging WoON is een samenwerkingsverband van Twentse woningcorporaties en vertegenwoordigt circa verhuurbare woningen. De Woningcorporaties hebben binnen de vereniging WoON de handen ineen geslagen om hun gezamenlijke ambitieuze doelstellingen ten aanzien van energiebesparing in en verduurzaming van hun woningbestand te kunnen realiseren. De doelstellingen van WoON voor CO 2 -besparing en besparing van fossiele brandstoffen zijn in een breder kader geplaatst. Naast de afspraken op landelijk niveau van het Antwoord aan de samenleving van de woningcorporaties verenigd in Aedes en het convenant met de Rijksoverheid wordt op provinciaal niveau gesproken over een Energiepact Overijssel. WoOn participeert in het overleg over een Energiepact als één van de Koplopers. De andere Koplopers zijn ook woningcorporaties. De Provincie wil met de Koplopers en andere betrokken partijen (zoals de gemeenten en particuliere woningbezitters) 330 KiloTON CO2 per jaar in de gebouwde omgeving besparen. De provincie Overijssel vraagt van de corporaties om hiervan 200 KiloTON CO2 in te vullen in hun woningbestand. Dit komt neer op: 1440 kg CO2 gemiddeld per woning per jaar en 576 m3 aardgas gemiddeld per woning per jaar. Het woningbestand van vereniging WoOn bestaat uit woningen met label van A t/m G. In Overijssel staan ruim huurwoningen. De huidige situatie (IST) is dat meer dan 80 % van woningen van de woningcorporaties energielabel C heeft of hoger (label D,E,F of G). De gewenste situatie (SOLL) is dat in 2020 alle huurwoningen minimaal energielabel C hebben. In onderstaande tabel staan de berekende waarden middels EPA software op basis van 80 % van het woningbestand WoON. Corporaties werken met EPA software, publicaties van VROM geven een ander beeld betreffende gemiddeld energieverbruik per woning. Verdeling van het woningenbestand van vereniging WoOn in een cirkeldiagram en tabel 2 labels aantal percentage kg CO2 gas (m3) elektra (kwh) gem. oppervlakte per woning in m2 gem. kg CO2 uitstoot per m2 A B C D E F G Model Haalbaarheidsstudie WoOn Meer met minder 8

10 label A 4% label B 12% label C 29% label D 29% label E 16 % label F 8% label G 2% Energiepact Overijssel In het energiepact Overijssel is de afspraak gemaakt dat in kiloton CO2 per jaar wordt bespaard ten opzicht van De besparing moet komen uit duurzame opwekking en besparingen. 3 Reductie CO2 in 2020 ten opzichte van 1990 in kiloton / per jaar Duurzame opwekking kiloton / per jaar Biomassa 1140 Wind 60 Zon 30 Rest- en omgevingswarmte 70 Besparingen Woningen 330 Bedrijven 490 Verkeer en vervoer 80 Totaal 2200 Voor eenvoudige interpretatie en vergelijking is de vermeden CO2-uitstoot ook te vertalen in aantal autokilometers en elektriciteits- en aardgasverbruik van huishoudens. De kentallen hiervoor zijn: 4 1 kg CO2 komt vrij bij: 5,3 km autorijden (gemiddeld) 1,6 kwh elektriciteitsverbruik 0,6 m3 aardgasverbruik. 3 energiepact Overijssel 4 Meer met minder 9

11 3. Opzet onderzoek 3.1 Aanleiding Ruim 20 Woningcorporaties uit Twente en Salland zijn gezamenlijk verenigd in de vereniging WoON. Vereniging WoOn heeft afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over de reductie van CO2- uitstoot. Ook heeft Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, een convenant afgesloten met de overheid om alle woningen qua energielabel 2 niveaus te verbeteren. Door woningen beter te isoleren, gaat minder energie verloren en krijgen de woningen een hoger energielabel. Vanuit Stichting Pioneering is Werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren betrokken bij een haalbaarheidsonderzoek vanuit WoON. Door de werkgroep Energie van WoON is een projectgroep in het leven geroepen om de haalbaarheid energiezuinige woning bestaande bouw te onderzoeken. Onderzoek naar de haalbaarheid energiezuinige woning bestaande bouw vindt plaats bij rijtjeswoningen en galerijwoningen gebouwd voor De financiële gegevens welke belangrijk zijn, zijn: investeringen, exploitatie, rendement (NCW), huurprijs en servicekosten, energiekosten en totale woonlasten. Binnen deze projectgroep wordt een aantal financiële gegevens onderzocht. Aan het project participeren WoON, Zelziuz (ingehuurd door WoON) en Saxion. Zelziuz is een duurzaam energiebedrijf uit Denekamp, die bedrijven adviseert op het gebied van duurzame energie en duurzame energiesystemen levert (zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen). De projectgroep bestaat uit de leden: Ewald Hafkenscheid (Zelziuz), Gerard Salemink (Pioneering, werkplaats Klimaat Neutraal Renoveren), Bahez Abdallah (Pioneering), Raymond Post (WoON), Siegfried Zeevat (Zelziuz) en Jolanda Toeters-Jansen (afstudeeropdracht Saxion). Ewald Hafkenscheid is projectleider (van het project). In maart 2011 is het eindrapport van de studie: haalbaarheid energiezuinige woning bestaande bouw gepresenteerd, hieruit kwamen de volgende conclusies: Er is een noodzaak tot duurzame reductie van het energieverbruik, omdat de energiekosten toenemen. De woonlasten worden in toenemende mate gedomineerd door energielasten. Grote verschillen tussen de berekende EPA uitkomsten en de werkelijk energieverbruikcijfers. De woningcorporatie maakt gebruik van EPA programmatuur om het energieverbruik van een woning te berekenen. Meer met minder 10

12 3.2 Probleemstelling Is het financieel haalbaar voor een woningcorporatie om woningen één, twee of meer energielabels op te waarderen? 3.3 Doelstelling Op basis van onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het energetisch renoveren van sociale huurwoningen van label D naar label B of van label C naar label A, woningcorporaties adviseren over de te nemen beslissingen. Dit wordt gedaan door het doen van onderzoek naar de kosten en opbrengsten van energetische renovaties voor de corporatie en hierover aanbevelingen te geven. 3.4 Hoofdvraag Kan een woningcorporatie financieel verantwoord renoveren door woningen één, twee of meer energielabels op te waarderen? 3.5 Deelvragen Beschrijving van de organisatie. Strategisch Wat is de missie van een woningcorporatie? Veranderingsproces van een woningcorporatie. Wat is de taak van een corporatie bij het energetisch renoveren? Tactisch Hoe bepaalt de woningcorporatie de huurprijs? (WWS puntensysteem, huidige en toekomstige puntensysteem / maximale huur) Wat zijn relevante (financiële) parameters voor een woningcorporatie? Wat is een onrendabele top? Hoe gaat de corporatie om met een onrendabele top? Welke financieringsmogelijkheden heeft een woningcorporatie om energetisch te renoveren? Wat is het verloop in de tijd van de energieprijzen? Welke investeringsmogelijkheden heeft een woningcorporatie? Wat zijn de gevolgen voor de kasstromen van de corporatie bij een renovatieproject? Operationeel Subsidiemogelijkheden voor het energetisch renoveren? Kan een gedeelte van de energetische renovatie worden doorberekend aan de huurder en op welke manier? Meer met minder 11

13 Veranderingssituaties die specifiek in kaart zijn gebracht. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de HR e ketel (Remeha) Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de ecolution (Inventum) Renovatie van label G naar label C Doorberekenen renovaties: Renovatieproject t Lannink en renovatieproject Helmerhoek. Wat is de terugverdientijd voor de corporatie? Wat is het voordeel voor de huurder? Welke huurprijs wordt doorberekend aan de huurder? Welk percentage van de maximale huur hanteert de corporatie? Een corporatie vraagt ongeveer % van de maximale huur. Woningen aan t Lannink, Delden Meer met minder 12

14 4. De Woningcorporatie Een woningbouwcorporatie of woningcorporatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, en zichzelf veelal beperkte tot de rol van financier, regelgever en toezichthouder, heeft de woningbouwcorporatie in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) 5 De eerste woningcorporaties Voor de invoering van de Woningwet van 1901 telde Nederland ongeveer 40 woningbouwverenigingen die zonder overheidssteun opereerden. Veelal waren deze door sociaal bewogen belangstellenden opgericht. De oudste woningbouwcorporatie in Nederland is de in 1852 opgerichte Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam. Woningbouwverenigingen tot 1950 De Woningwet van 1901 maakte het voor woningbouwverenigingen mogelijk om overheidssteun te ontvangen. In de meeste gemeenten werden toen één of meerdere woningbouwverenigingen opgericht. De verenigingen gingen voortvarend te werk en begonnen met het bouwen van, met name, arbeiderswoningen. Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van overheidssteun moest een woningbouwvereniging uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting en toegelaten zijn door de Minister van Volkshuisvesting. Tussen 1900 en 1940 werden 1 miljoen zogenaamde woningwetwoningen gebouwd. Woningbouwverenigingen na 1950 Tussen 1947 en 1985 steeg het woningbezit van de woningbouwverenigingen van tot woningen, hiermee steeg het aandeel van de woningbouwverenigingen in het totale woningbezit van circa 9% tot 30%. Vanaf 1988 verstrekte de regering geen woningwetleningen meer. Voortaan moesten de woningbouwverenigingen de financiering van nieuwbouwprojecten via de kapitaalmarkt realiseren. Hierbij werden (en worden) vaak garanties verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De verzelfstandiging van de woningbouwverenigingen kende twee facetten. In de eerste plaats werden verenigingen omgezet in stichtingen, die voortaan woningcorporaties genoemd werden. Dit werd in 1993 geregeld in het 'Besluit Beheer Sociale Huursector'. In de 2 e plaats werden de corporaties financieel verzelfstandigd. 5 Wikipedia Meer met minder 13

15 Corporaties in de 21ste eeuw Eind jaren negentig en begin deze eeuw kregen de corporaties het verwijt te veel op hun geld te zitten en te weinig (betaalbare) huizen te bouwen. De taken van de corporaties werden via een aanpassing van het Besluit Beheer Sociale Huursector verder uitgebreid en strekken zich nu uit tot het behoud van de leefbaarheid in wijken en buurten als ook een grotere betrokkenheid bij het beheer van maatschappelijk vastgoed. De positie van woningbouwcorporaties kwam in het eerste decennium van de 21e eeuw onder druk te staan vanwege betrokkenheid van enkele corporaties bij bouwfraudeaffaires, de onverantwoord hoge beloningen voor bestuurders en te riskante investeringen. Ook de sinds 1901 (invoering Woningwet) bestaande staatssteun kwam ter discussie naar aanleiding van bemoeienis van de Europese Commissie, daartoe uitgedaagd door de toenmalige ( ) VVD Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid Johan Remkes. Kernpunt in die discussie was de vraag in hoeverre staatssteun toegelaten kon worden, gelet op de omstandigheid dat vele tot de sociale huursector gerekende huurwoningen bewoond werden door huishoudens met een gezinsinkomen dat boven het norminkomen (2010: ,-) uitkwam, het zogenaamde 'scheefwonen'. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe inkomenseis. De Europese Commissie verplicht woningcorporaties het grootste deel van hun huizen te verhuren aan mensen met een inkomen lager dan ,--. Anno 2011 komen de woningcorporaties onder zwaardere financiële druk te staan, dit komt o.a. door: vastgeroest huurbeleid, tegenvallende woningverkoop en gestegen bouwkosten. Ook zijn de woningcorporaties sinds 1 januari 2008 verplicht om over de winst uit alle activiteiten vennootschapsbelasting te betalen, ook over het verhuren van woningen. Fiscaal gezien worden corporaties gekenmerkt als een onderneming. De financiële crisis, kabinetsmaatregelen als de integrale VPB, de Vogelaarheffing (de heffing houdt in dat alle corporaties in het land een bijdrage moeten betalen, die ten goede komt aan de corporaties in achterstandswijken) en het inflatievolgend huurbeleid, veroorzaken samen een kentering in de financiële mogelijkheden van corporaties en de vermogensontwikkeling in de sector. De financiële positie van woningcorporaties verslechtert en investeringen van corporaties komen onder druk te staan. De Vogelaarheffing is in 2008 ingevoerd door oud-minister van Wonen en Wijken Ella Vogelaar. In totaal gaat het om 75 miljoen euro per jaar. Het huidige kabinet Rutte (2010) gaat de Vogelaarheffing afschaffen. 6 6 Wikipedia / / Meer met minder 14

16 4.1 Energielabel Het energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is ten opzichte van andere soortgelijke woningen. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Verkopers en verhuurders van woningen zijn sinds 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. De energielabels zijn gekoppeld aan de energie index. 7 De Energie Index is ontwikkeld voor de bestaande bouw en geeft in een indexgetal de energetische kwaliteit van een bestaand gebouw weer. De index is het berekende energieverbruik gedeeld door een toelaatbaar normverbruik. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de index. De index wordt berekend aan de hand van een groot aantal eigenschappen van de woning. Energie index in MegaJoule /m2 A++ 0,50 A++ 0,51-0,7 A 0,71-1,05 B 1,06-1,3 C 1,31-1,6 D 1,61-2 E 2,01-2,4 F 2,41-2,9 G >2, Huurprijs van een woning Huurpuntensysteem: De overheid bepaalt de puntenwaardering voor een woning in de woning waardering systeem (WWS). Hoe meer punten, des te beter de kwaliteit van de woning. In het puntensysteem krijgt een woning punten voor de oppervlakte van het huis, centrale verwarming, energielabel van de woning, keuken, sanitair, buitenruimte en soort woning. In 2011 wordt het oude WWS huurpuntensysteem vervangen door een nieuw WWS huurpuntensysteem (Zie bijlage 7 de oude WWS puntentelling). In het oude WWS systeem kreeg de woning punten voor de verwarmingsketel en de isolatie van de woning. In het nieuwe WWS puntensysteem worden deze punten vervangen door het energielabel. Hoe zuiniger de woning, des te meer punten. In bijlage 6 staat het WWS puntensysteem. 7 Meer met minder 15

17 Een voorbeeld van het verschil tussen de oude en nieuwe puntentelling van het WWS stelsel is : Stel: Voor een woning met label E is het puntentotaal in de oude situatie is 139. In de oude situatie was de huur 475,-. Bij het nieuwe WWS puntensysteem is het aantal punten voor deze woning dan 143. Omgerekend wordt de huur: 488,67. De hieraan gekoppelde huurverhoging mag echter niet aan de zittende huurder worden doorberekend. Label Eengezins- Meergezinswoning woning A A A B C D E 8 5 F 4 1 G 0 0 Maximale huur : De maximale huur is de prijs die maximaal gevraagd kan worden voor een huurwoning. Jaarlijks (per 1 juli) wordt de maximale huur en het percentage van de huurstijging door de overheid vastgesteld. Vanaf 2007 is echter sprake van inflatievolgend huurbeleid. De huur van een corporatiewoning ligt gemiddeld op 70 procent van de maximale huur. Bij woningcorporatie Stichting Wonen is voor eengezinswoningen de huur 65 % van de maximale huur, voor appartementen is dit 75 % van de maximale huur. Vaak wordt na mutatie de huur verhoogd, dit noemt men huurharmonisatie. Met huurharmonisatie wordt bedoeld: Verhuurders hebben wettelijk de mogelijkheid de huur bij het vrijkomen van een woning (mutatie) te verhogen. De nieuwe bewoner betaalt dan een hogere huur. Uiteraard mag de huur niet hoger worden dan de maximale huur, zoals die wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel. Veel corporaties hanteren bij huurharmonisatie een zogeheten streefhuurniveau. Dat is het gewenste huurniveau voor een woning Meer met minder 16

18 Huurtoeslag Vanuit de overheid wordt een tegemoetkoming in de huur verstrekt aan de huurders door de regeling voor de huurtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Voor woningen met een huurprijs tot 652,52 kan men huurtoeslag krijgen, mits ook aan andere voorwaarden wordt voldaan. 4.3 Aedes Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling. De belangen van de aangesloten woningcorporaties worden zo goed mogelijk vertegenwoordigd door de branchevereniging Aedes Centraal Fonds Volkshuisvesting Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is de financiële toezichthouder voor woningcorporaties. Dit houdt in dat jaarlijks de financiële positie van individuele corporaties wordt beoordeeld. Daarnaast wordt gerapporteerd over de sector als geheel. Het Fonds fungeert sinds 1988 als saneringsfonds voor woningcorporaties. Als woningcorporaties niet beschikken over de noodzakelijke financiële middelen, kunnen zij een beroep doen op de saneringssteun van het Fonds. Tevens komen kosten van werkzaamheden van corporaties in het belang van de volkshuisvesting in aanmerking voor subsidiëring, projectsteun genaamd. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting beoordeelt de woningcorporaties op de solvabiliteit Waarborgfonds sociale woningbouw Corporaties kunnen via het WSW voordelig geld lenen voor investeringen in sociale huurwoningen. Als corporaties willen investeren in maatschappelijk vastgoed (woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens), dan zijn ze daarvoor aangewezen op de kapitaalmarkt. Dankzij een zekerheidstructuur bij de WSW lopen financiers geen risico, dus is de rente laag. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: de geldmiddelen van de corporatie, de borgingsreserve van het WSW en de achtervangpositie van rijk en de gemeenten Meer met minder 17

19 4.6 Onrendabele top Het onrendabele gedeelte is het negatieve verschil tussen de investerings- of stichtingskosten en de bedrijfswaarde van de sociale huurwoning. Of met andere woorden: De verwachte opbrengst in de toekomst door de woning te verhuren is lager dan de kosten om de woning te bouwen. Een voorbeeld van een onrendabele top: De stichtingskosten van een gemiddelde nieuwbouw huurwoning zijn circa ,-. Een kostendekkende huurprijs voor zo n woning is 900,- per maand (6% van de investering). Als een corporatie hiervoor een huur vraagt van 600,- per maand (vanwege betaalbaarheid voor de doelgroep) dan zou er slechts ,- kunnen worden geïnvesteerd. Het verschil tussen de werkelijke investering ( ,-) en de kostendekkende investering ( ,-) wordt de onrendabele top genoemd ( in dit voorbeeld ,-). Woningcorporaties dekken deze onrendabele toppen uit de opbrengsten van verkoop van huurwoningen. Ook de onrendabele investeringen in renovaties worden gedekt uit woningverkopen. Het veelbesproken vermogen van de woningcorporaties zit in de stenen. Woningcorporaties investeren, ontvangen daarvoor een te lage huur om deze investeringen terug te verdienen en boeken de tekorten af om een sluitend verhuurexploitatie te krijgen. Dankzij de waardeontwikkeling van onroerend goed in de afgelopen decennia is ook de waarde van de woningen van woningcorporaties fors toegenomen. Dit vermogen wordt pas zichtbaar en bruikbaar als de betreffende woningen worden verkocht. Deze verkooptruc passen corporaties toe om te kunnen investeren in nieuwe betaalbare huurwoningen. De stagnerende en dalende prijsontwikkeling heeft negatieve gevolgen voor de investeringscapaciteit van woningcorporaties Woonlastenwaarborg Door de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders en door Aedes, de koepel van woningcorporaties is een formule ontwikkeld om bewoners te overtuigen in te stemmen met de energetische renovatie. Dit is de Woonlastenwaarborg. Over het algemeen blijkt dat huurders meestal tegen huurverhoging zijn. Die raak je immers nooit meer kwijt en gaat jaarlijks mee omhoog met de jaarlijkse huurverhoging. Een voorbeeld van de woonlastenwaarborg: Stel: Een woningcorporatie voert een energetisch renovatieproject uit. Het gemiddeld gasverbruik van een complex voor de renovatie is 1600 m3 per jaar. De gasprijs is 0,56. De realistische te verwachten besparing is 48 % van de gaskosten. De gemiddelde besparing wordt: 1600 m3 * 48 % * 0,56 / 12 maanden = 35,84. De huurverhoging is lager dan de besparing, bv. 85 %. De maandelijkse huurverhoging is dan: 35,84 * 85 % = 30,46. Een jaar na de uitvoering van de maatregelen wordt het werkelijk gasverbruik bekeken. Zou blijken dat de besparing toch tegenvalt en gemiddeld lager blijkt dan de huurverhoging, dan wordt de huurverhoging aangepast. De besparing is 25,- per maand, dan gaat de huurverhoging met terugwerkende kracht ook naar 25,-. (In bijlage 5 staat een uitgebreide beschrijving van de woonlastenwaarborg) 12 Meer met minder 18

20 5. Woonlasten Doordat wereldwijd de industrie groeit, zal de vraag van naar gas en elektriciteit alleen maar toenemen. In onderstaande grafiek staan de elektriciteits- en gasprijzen van de afgelopen jaren. 13 Het gevolg van als maar groeiende industrieën, is sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, waardoor de woonlasten van vooral slecht geïsoleerde woningen fors hoger worden. Met woonlasten wordt bedoeld: de huurprijs of hypotheeklasten en de energiekosten. De gemiddelde energieprijs voor een gemiddeld huishouden bedraagt ong. zo n 135 euro per maand 14. Vooral bij woningen met een laag energielabel gaan energieprijzen een steeds groter deel uit maken van de woonlasten. Van de woonlasten zijn de energiekosten variabel, de huurprijs of hypotheeklasten zijn daarentegen vrij constante bedragen. De enige manier om de woonlasten binnen de perken te houden, is het energieverbruik te doen af nemen, dit kan door de woningen energiezuiniger te maken Ontwikkeling woonlasten sociale huurders. Huurlastenberekening Nibud. Meer met minder 19

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties

De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties. Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Onderzoek naar de meerwaarde van een TCO benadering bij woningcorporaties De Total Cost of Ownership benadering en woningcorporaties Personalia

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Energielabel en woontevredenheid.

Energielabel en woontevredenheid. Energielabel en woontevredenheid. Onderzoek naar het verband tussen de energiezuinigheid van de woning en de woontevredenheid van de huurder. Colofon Auteur Naam Faculteit Afstudeerrichting Lennart van

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten houten@buroamsterdam.nl MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie