Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder"

Transcriptie

1 Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

2 Inhoud Inleiding Algemene gegevens Organisatorische wijzigingen Monitoring doelstellingen CO2 uitstoot CO2 footprint Uitstoot per categorie Uitstoot per jaar Uitstoot per categorie jaar Ontwikkelingen in scope Ketenanalyse transport Ketenanalyse conservering staal Overige relevante aspecten Reductiemogelijkheden Audits Externe audits Interne audits Communicatie Participatie Eindoordeel Plan van aanpak Nieuwe doelstellingen Versie 1.2 d.d Pagina 2 van 13

3 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement actieplan opgesteld. Het actieplan is opgesteld aan de hand van de emissie inventaris, het communicatieplan, het energie audit verslag en de interne- en externe audit(s) van KIWA. In dit document worden ook de doelstellingen gemonitord. Het plan is opgesteld conform NEN-ISO voor Energiemanagementsystemen. 1. Algemene gegevens Audit betreft: Locatie: Activiteiten: Anton Groep BV. Tocht 31 + Vaart 8 te Obdam Lassen; Slijpen; Zagen; Boren; Plasmasnijden; Ponsen; Vervoer van en naar projecten; Maken van bekistingen; Aanbrengen van wapeningstaal; Storten van beton; Afwerken van gestort beton: trillen / vlinderen Kantoorwerkaamheden. Geraadpleegde documenten: Nota s Total (diesel, benzine en lpg) Contract Innova Energie Jaarrekening + voorschotnota Innova Energie Meterstanden Kilometerstanden Berekening CO2 footprint Facturen conservering staal Facturen transport 1.1 Organisatorische wijzigingen Tot voor kort betrof het gecertificeerde CO2 beleid alleen Anton Constructiewerken. Per 2013 is dit echter uitgebreid naar de Anton Groep. De Anton Groep bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: - Anton Constructiewerken B.V - Anton Rail & Infra - Anton Bouw & Betontechniek De drie BV s zijn allen gevestigd aan Tocht 31, 1713 GP Obdam. Er zijn geen nevenvestigingen Andere wijzigingen betreffen: - in gebruik nemen van vloerverwarming (2011); - aanschaf en in gebruik nemen van eigen vrachtwagen (2012); - in gebruik nemen van extra kantoorruimte tegenover huidige locatie, Vaart 8 (2013); Te verwachten wijzigingen: - in gebruik nemen van extra werkplaats nabij huidige locatie, Tocht 10 (2014). Versie 1.2 d.d Pagina 3 van 13

4 2. Monitoring doelstellingen In het voorgaande jaar is er nog geen Energie Management Actieplan opgesteld. Dit document dient bij Anton samen te worden gezien met de jaarlijkse directiebeoordeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en VCA. De vastgestelde doelstellingen zijn : 1. Groene stroom Overgaan van grijze stroom naar groene stroom met SMK-Milieukeur (scope 2). Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 7 % Toelichting: Waarde nog niet bekend Er wordt sinds 2013 groene stroom ingekocht via Innova. Er zijn echter nog geen documenten beschikbaar (CertiQ / Garantie van oorsprong). Innova geeft aan dat het groene stroom betreft opgewekt middels waterkracht. De CO2 uitstoot voor 1 kwh is in dat geval 15 gram. Er wordt nu nog gerekend met 455 gram CO2 per kwh (dit is de conversiefactor van grijze stroom). Als vereiste documenten beschikbaar zijn kan voor scope 2 een reductie van uitstoot van CO2 van ruim 95 % worden behaald. 2. Bewustwording rijgedrag Verhogen van bewustwording m.b.t. het rijgedrag (scope 1). Middelen ter ondersteuning zijn: Minimaal 1 keer per jaar een toolboxmeeting organiseren over het rijgedrag en de invloed hiervan op de CO 2 footprint; Het benoemen en belonen van de meest zuinige rijder (competitie uitlokken). Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen Gewenst resultaat: 6 % Toelichting: Nog niet vast te stellen Er is een toolboxmeeting gehouden. Een meting om een zuinige rijder te bepalen is moeilijk vast te stellen. Vanaf 01/01/2013 is er een iets betere monitoring i.v.m. de notitie van kilometerstanden. De gemiddelde CO2 uitstoot a.g.v. dieselverbruik (geïndexeerd op basis van omzet) is in 2013 flink gedaald. Het is wenselijk om in 2014 aandacht te blijven besteden aan Het nieuwe rijden. 3. Bewustwording energiegebruik Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van gas en elektra (scope 2). Middelen ter ondersteuning zijn: Ophangen van publicaties om medewerkers te attenderen op zuinig omgaan met gas- en elektra; Energieverbruik en CO2 footprint opnemen als agendapunt in vergaderingen. Versie 1.2 d.d Pagina 4 van 13

5 Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen Gewenst resultaat: 1 % Toelichting: Niet specifiek vastgesteld, de op omzet geïndexeerde CO2 uitstoot a.g.v. elektriciteitsgebruik is wel fors gedaald in In vergaderingen komt het energieverbruik met enig regelmaat aan bod. Publicaties ter bevordering van de bewustwording worden af en toe opgehangen. In de afgelopen maanden is er ook weer aandacht besteed aan het gebruiken van de slaapstand op PC s. Dit kan ook zorgen voor een kleine reductie van CO2 uitstoot a.g.v. computergebruik. In verhouding is het energieverbruik in 2013 slechts beperkt gestegen, zo n 10% terwijl de omzet is verdubbeld. In de laatste 4 maanden is er ook nog een tweede kantoorlocatie met kleine werkplaats in gebruik genomen. Het inzetten van een tweede bovenloopkraan zal ook effect hebben op het stroomgebruik. De kranen kunnen efficiënter worden ingezet, hierdoor kunnen bewegingen van de kraan worden beperkt en kan dit tot reductie van elektriciteitsgebruik en dus CO2 leiden. 4. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen Bij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). Een en ander volgens vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 2 %. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 2 % Toelichting: In verhouding is het dieselverbruik in 2013 slechts beperkt gestegen, zo n 13,5% terwijl de omzet is verdubbeld en er twee dieselvoertuigen extra in gebruik zijn genomen. Nieuwe aanschaf van voertuigen met zuiniger label. Is nu inkoopvereiste. Er zijn in auto s aangeschaft. Twee label A auto s en een euro 5 bus. Deze bus is volgens de fabrieksgegevens ruim 15 % zuiniger dan de euro 5 bussen (zelfde merk) die in 2011 zijn aangeschaft. 5. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf middelen werkplaats Bij aanschaf van nieuwe lasapparatuur energiezuinigheid als criterium meenemen (scope 2), een en ander conform het vervangingsplan bedrijfsmiddelen. Overweeg met PFC modules uitgeruste lasmachines, waardoor omzetting van wissel- naar gelijkstroom efficiënter verloopt. Dit scheelt in elektraverbruik. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 4 %. Op korte termijn geen vervanging gepland Versie 1.2 d.d Pagina 5 van 13

6 6. Meterstanden Minimaal 2 keer per jaar zelf meterstanden (gas en elektra) opnemen, te weten 31 december en 30 juni. Verantwoordelijke: KAM-coördinator Streefdatum: Start Gewenst resultaat: Halfjaarlijks noteren van gegevens Dit is geagendeerd en wordt nu 4x per jaar gedaan. 7. Initiatieven - gecombineerd transport Deelname aan diverse initiatieven ter beperking van CO 2 uitstoot. Nog onbekend wel potentiële besparingsmogelijkheden. Verantwoordelijke: CO 2 coördinator /Directie Streefdatum: 2015 Gewenst resultaat: Kwanitatieve besparing vastgelegd bij initiatief gecombineerd transport. Vastgestelde budget uren: ca. 8 uur per maand. De hoeveelheid CO2 reductie a.g.v. gecombineerde transporten is in 2013 met 4,6% gestegen. In kilometers was deze stijging nog niet geheel op het vooraf gewenste niveau (2013: 3265 km ipv 3400). Dit was toe te schrijven aan het wegvallen van een van de partners voor gecombineerde transporten. Het betreffende bedrijf is in 2013 failliet gegaan. 8. Ketenanalyse - Stimuleren thermisch verzinken Voor constructies met een lange levensduur wil Anton opdrachtgevers stimuleren om te kiezen voor thermisch verzinken in plaats van natlakken. Thermisch verzinken is op lange termijn immers duurzamer dan natlakken. Bij aanbiedingen / offerte aanvragen adviseert Anton de opdrachtgever over deze keuze en brengt zonodig de mogelijke besparing in CO2 reductie als in kosten inzichtelijk voor de opdrachtgever. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2016 Gewenst resultaat: Verschuiving van 1 % per jaar. In 2012 een verhouding van 44% natlakken vs 56% thermisch verzinken. In 2016 moet dit resp. 40% en 60% zijn. De beoogde score in 2013 was 57% van de conserveringen te laten uitvoeren middels thermisch verzinken. Er is een score behaald van 57,6%. Dit is dus iets beter dan het gewenste resultaat. Versie 1.2 d.d Pagina 6 van 13

7 3. CO2 uitstoot Ten behoeve van het inzicht in de CO2 uitstoot is in dit hoofdstuk de uitstoot van CO2 opgenomen, dit is gebaseerd op de CO2 emissie inventaris. 3.1 CO2 footprint Onderstaand is CO 2 uitstoot weergegeven over het jaar CO2 Footprint 2013 per omzet Scope 1 & 2 Gasverbruik 12% Benzine 4% LPG 2% Elektriciteit 24% Diesel 58% 3.2 Uitstoot per categorie Bron Scope aantal eenheden aantal gram CO2 per eenheid uitstoot in ton co2 geïndexeerd obv omzet Gasverbruik 1 m ,4 3,6 Benzine 1 l ,9 1,4 Diesel 1 l ,9 17,8 LPG 1 l ,7 0,6 Vliegverkeer 2 0 km Elektriciteit 2 kwh ,6 7,4 Totaal scope ,0 23,4 Totaal scope ,6 7.4 Totaal scope ,6 30,8 Versie 1.2 d.d Pagina 7 van 13

8 3.3 Uitstoot per jaar In de onderstaande tabel is de vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren. Het basisjaar voor Anton is Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden is dit gedaan op basis van de geïndexeerde uitstoot per miljoen euro omzet. Uitstoot per jaar in ton CO Totale uitstoot per jaar 67,2 90,1 126,8 148,5 Mutatie in % n.v.t. + 22,9 % + 40,7 % 17,1 % Uitstoot per miljoen euro omzet 43,3 53,3 54,0 30,8 Mutatie in % n.v.t. + 23,2 % + 1,1 % - 43,0 % Mutatie t.o.v. basisjaar in % n.v.t. + 23,2 % + 24,7 % - 28,9 % Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot is in 3.4 de uitstoot per categorie weergegeven. 3.4 Uitstoot per categorie jaar Uitstoot per categorie per miljoen euro omzet Gasverbruik 1,17 6,61 5,44 3,61 Benzine 6,15 3,37 1,63 1,44 Diesel 17,55 26,15 32,18 17,80 LPG 1,51 1,47 1,07 0,56 Elektriciteit 16,91 20,42 13,63 7,37 Als er gekeken wordt naar de uitstoot gerelateerd aan de omzet blijkt dat voor alle aspecten een daling is waar te nemen van de uitstoot. De afname van de uitstoot over alle aspecten is toe te schrijven aan de verdubbeling van de omzet. Er is in 2013 een dubbele omzet gehaald en het verbruik binnen het bedrijf is iets gestegen met als gevolg dat de verhoudingen een terugname late zien in de uitstoot van CO2. 4. Ontwikkelingen in scope Ketenanalyse transport Een deel van het transport wordt samen met regionale collega-bedrijven uitgevoerd. Dit loopt naar tevredenheid. In vergelijking met 2012 is in 2013 de hoeveelheid gecombineerde transporten gestegen. In de loop van 2013 is een van de collega-bedrijven failliet gegaan waardoor er iets minder gecombineerde ritten zijn geweest dan vooraf was gedacht. Het aantal gecombineerde kilometers is desondanks gestegen van 3120 naar 3265 km, de doelstelling was 3400 km. Versie 1.2 d.d Pagina 8 van 13

9 Nifra Mulder Obdam Venpro Becodink Energie Management Actieplan De CO2 reductie a.g.v. gecombineerde ritten bedroeg in kg CO2, in 2013 was dit gestegen naar 841 ton CO2 (4,6 % meer). Totaal aantal km gecombineerd transport Totaal aantal gecombineerde ritten Totaal CO2 uitstoot in kg Totale reductive CO2 uitstoot in kg (50 % van totaal) * - gegevens o.b.v. retour ritafstand De doelstelling van 3400 km is niet gehaald, dit is toe te schrijven aan het faillissement van Mulder Obdam in het eerste half jaar van Desondanks is het aantal gecombineerde transporten gestegen. Hierdoor is er ook extra reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd. De gecombineerde ritten in 2013 zijn in de onderstaande tabel weergegeven: Combinant transport Bestemming Verzinkerij Heerhugowaard Netcoat Amsterdam SHW Heerhugowaard Gijsen Poedercoating P rend Ketenanalyse conservering staal Op basis van de ketenanalyse voor de conservering van staal wil Anton opdrachtgevers kenbaar maken dat, afhankelijk van de levensduur, thermisch verzinken een duurzamere oplossing is ten opzichte van nat lakken. Anton streeft ernaar om de conservering van staal bij voorkeur thermisch te laten verzinken. De verhoudingen zijn in kaart gebracht. Uitgaande van de verhouding in 2012 (44 % natlakken vs 56 % thermisch verzinken) wil de Anton Groep het verschil jaarlijks met tenminste 1 % laten groeien. Dit komt neer op een verhouding van 40 % natlakken vs 60 % thermisch verzinken in Bij een gelijke activiteit van de Anton Groep zal dit neerkomen op 150 ton staal thermisch verzinken en 100 ton staal natlakken. Dit is 10 ton minder natlakken dan Dit betekent reductie van 73 ton CO2 in In 2013 is de verhouding tussen thermisch verzinken en nat lakken verder verschoven in de richting van thermisch verzinken. De verhouding is nu 42,4 % nat lakken en 57,6 % thermisch verzinken. Ontwikkeling van doelstelling conservering van staal Doelstelling in procenten Gerealiseerd in procenten Nat lakken Thermisch Thermisch Nat lakken verzinken verzinken ,7 57, Versie 1.2 d.d Pagina 9 van 13

10 4.3 Overige relevante aspecten Bij het opstellen van de ketenanalyse is in 2013 voornamelijk gekeken naar de activiteiten van Anton Constructiewerken. Dit omdat Anton Constructiewerken het voornaamste uitvoerende bedrijf was tot Inmiddels zorgen Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra voor een steeds groter aandeel binnen de Anton Groep. Om die reden is het wenselijk om bij een volgende scope 3 analyse ook te letten op mogelijke CO2 emissies als gevolg van de activiteiten van Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra. Het is wenselijk om in de loop van 2014 enig inzicht te hebben in de belangrijkste CO2 emissies van deze BV s. 5. Reductiemogelijkheden De reductiemogelijkheden zijn vastgesteld in het Energie audit verslag. Enkele aandachtspunten uit dit verslag zijn: - Nagaan aantoonbaarheid m.b.t. groene stroom (pas dan een andere conversiefactor gebruiken); - Reductie brandstofverbruik agv vervanging voertuigen - Reductie brandstofverbruik agv aanpassen rijstijl - Onderzoek doen naar grote verschillen in verbruik brandstof in zomer- en wintermaanden - Reductie stroomverbruik: extra bovenloopkraan, afsluiten of standby zetten pc en LED verlichting - Nakijken indeling ketel Vaart 8: meest zuinige HR ketel? De bovenstaande punten zijn ook meegenomen in het Plan van Aanpak in dit document. Bij de voertuigen die recent zijn vervangen, is rekening gehouden met de milieuklasse. Er zijn diverse klasse 5 bedrijfswagens aangeschaft en personenauto s met label A (m.u.v. 1 E label). Het wagenpark is relatief nieuw. Het is te verwachten dat hierdoor reductie van brandstofverbruik te realiseren is in de komende jaren. Verder is het mogelijk om brandstof te besparen door bewuster te rijden, het zogenaamde Nieuwe rijden. Er hebben nog geen trainingen over dit onderwerp plaatsgevonden. Het verbruik per auto of per chauffeur is op dit moment ook niet in kaart te brengen. Mogelijk is hier nog een slag te maken. De uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik is te terug te dringen. Het betreft in eerste instantie niet het verminderen van elektriciteitsverbruik maar wel de inkoop van groene stroom. Er moet worden nagegaan of Innova Groene Stroom voldoet aan de eisen van de CO2 prestatieladder. 6. Audits 6.1 Externe audits In 2012 heeft de eerste audit plaatsgevonden voor de CO2 prestatieladder. In de loop van 2013 heeft Anton de stap gezet naar niveau 4 op de prestatieladder. Er zijn enkele documenten nagestuurd waarna de audit met succes is afgesloten. Er zijn geen openstaande tekortkomingen. Versie 1.2 d.d Pagina 10 van 13

11 6.2 Interne audits Op basis van de interne audit van januari en maart 2014 en de zelfevaluatie van april 2014 zijn er volgende bevindingen vastgesteld: 1. De verdeling kantoor - werkplaats (projecten) niet juist. Het verbruik van aardgas en elektriciteit is (in 2010) geheel toegeschreven aan kantoor. Locatie Vaart dient aan kantoor te worden toegeschreven, locatie Tocht aan projectenn. 2. Opvragen CertiQ document van groene stroom van Innova Energie 3. Voorlichtingsmateriaal opvragen en verspreiden m.b.t. Het nieuwe rijden 4. Meenemen van verbruik gas & elektra van kantoorlocatie Vaart 5. Verzamelen van relevante gegevens voor scope 3 over Gebruik van ander logo: Anton Groep i.p.v. Anton Constructiewerken 7. Duidelijker vermelden van vrijgemaakt budget (kosten / uren). Een deel van de bevindingen is inmiddels afgehandeld, andere zaken zijn in het Plan van Aanpak in dit document vermeld. 7. Communicatie De communicatie ten behoeve van de CO2 prestatieladder verloopt nog onvoldoende op structurele basis. Dit geldt voor zowel de interne als externe communicatie. De externe communicatie m.b.t. het jaar 2013 betrof: maart communicatie betreffende footprint 2012 juni communicatie scope 3 analyse + voortgang doelstellingen Het volgende communicatiemoment (zowel in- als extern) is inmiddels gepland voor april Dan zal de nieuwe footprint alsmede de voortgang van de doelstellingen worden gerapporteerd 8. Participatie Eind 2011 is gestart met een eigen initiatief betreffende gecombineerde transporten naar dienstverleners van Anton (doorgaans t.b.v. de conservering van staal). Andere bedrijven die deelnemen aan dit initiatief zijn: Nifra Constructiewerken, Venpro RVS en Aluminium, Becodink en Mulder Obdam. Dit zijn kleinere constructiebedrijven die regelmatig kleine hoeveelheden staal hebben wat bijvoorbeeld te verzinken of te spuiten moet. Doordat Anton regelmatig naar deze bedrijven toegaan, soms meerdere malen per week, kunnen wij vaak wel wat extra meenemen. Zo kunnen bijvoorbeeld 3 kleinere transporten gecombineerd worden waardoor 1 iets groter transport plaatsvindt. In 2013 is Mulder Obdam failliet gegaan. Maar omdat een ander bedrijf (Nifra) is gegroeid is de hoeveelheid gecombineerd transport wel toegenomen. En daarmee is dus ook een reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd. Versie 1.2 d.d Pagina 11 van 13

12 9. Eindoordeel De directie is tevreden met de ontwikkeling van het CO2 beleid. De diverse aspecten zijn echter nog niet in alle gevallen een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Vaak is er wel degelijk aandacht voor milieu gerelateerde zaken maar dit is niet altijd aantoonbaar. Bijvoorbeeld bij aanschaf van machines en gereedschappen: de directie heeft altijd oog voor efficientië. Dit kan door het besparen van arbeid en/of energie interessant zijn. In 2013 is een duidelijke verbetering behaald als er gekeken wordt naar de CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet. Deze verbetering is niet alleen ten opzichte van het voorgaande jaar maar ook in verhouding met het basisjaar. De vastlegging en het inzicht in CO2 gerelateerde zaken is ook verbeterd, mede met de inzet van de extra medewerker die hier tijd voor vrij maakt. 10. Plan van aanpak De volgende acties zijn wenselijk om de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken aan te pakken: Omschrijving actie 1. Navraag doen over de energieleverancier Innova. Met welke waardes mag / moet er worden gerekend bij het ontbreken van CertiQ voor Innova? 2. Doelstelling m.b.t. de zuinige rijder: Onderzoeken van grote verschillen in verbruik tussen zomer- en wintermaanden 3. Communiceren CO2 footprint op site skao.nl conform nieuwe eisen in het Handboek CO2 Prestatieladder versie Aanpassen verdeling kantoor - projecten. Verbruik in de werkplaats dient toegeschreven te worden aan de projecten. Let hierbij ook op woon-werkverkeer. Stroomverbruik Vaart 8 is voornamelijk kantoorgerelateerd. Het stroomverbruik aan de locatie Tocht is vooral gerelateerd aan de projecten. Verant- Streef woordelijke datum P. Wijte dec J. Braas aug C. Admiraal apr J. Braas dec Gereed 5. Verbruik aardgas indexeren o.b.v. graaddagen. J. Braas dec Nagaan van nut / noodzaak om gegevens mbt CO2 te splitsen per BV (3 werkmaatschappijen). 7. Instructie medewerkers: voldoende aandacht in introductie documenten? J. Braas / C. Admiraal C. Admiraal / O. Reddering dec mei Ketel Vaart: in meest gunstige klasse? C. Admiraal apr Vermelding van budgetten duidelijker opnemen C. Admiraal / B. Rodenburg mei 2014 Versie 1.2 d.d Pagina 12 van 13

13 Verant- Streef Acties o.b.v. ketenanalyses woordelijke datum 1. Het betrekken van extra partijen uit de regio. Directie Juli 2014 Gereed 2. Inventariseren herkomst van staal van tussenhandelaren (indien mogelijk) i.c.m. het in kaart brengen van de footprint in relatie tot betreffende producten Directie Dec Volgen van ontwikkelingen productiemethoden staal Directie continu 11. Nieuwe doelstellingen Naast de in hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen zijn onderstaand nog twee nieuwe doestellingen geformuleerd. 8. Vernieuwen scope 3 analyse Als gevolg van de uitbreiding van de BV s van de Anton Groep met Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra is het wenselijk om hier ook rekening mee te houden bij de scope 3 analyse. De scope 3 analyse is opgesteld in 2013 en zal uiterlijk in 2016 opnieuw worden uitgevoerd. Om hier nu alvast op in te spelen is het wenselijk om de meest materiële emissies in te schatten zodat hier in 2015 ook op kan worden gemonitord Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: - Toelichting: Nog vast te stellen Te onderscheiden stappen zijn: 1) Inschatten meest materiële emissies bij Bouw & Beton en Rail & Infra 2) Eerste weging maken op basis van stap 1 3) Bepalen monitoring van (nieuwe) scope 3 emissies Het is wenselijk om de eerste twee stappen te doen in 2014, stap drie kan dan met ingang van 2015 gemonitord worden zodat er al data beschikbaar is bij het opnieuw uitvoeren van de scope 3 analyse in Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. LED verlichting De directie wil onderzoeken of er energiebesparing en dus CO2 reductie mogelijk is door gebruik te maken van LED verlichting. Hiertoe zullen offertes worden aangevraagd. Vanzelfsprekend zal dan ook naar energiebesparing en CO2 reductie worden gekeken. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: - Toelichting: Nog vaststellen Het wel of niet in gebruik nemen van LED verlichting is mede afhandelijk van de toekomstplannen van Anton. Versie 1.2 d.d Pagina 13 van 13

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie