Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder"

Transcriptie

1 Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

2 Inhoud Inleiding Algemene gegevens Organisatorische wijzigingen Monitoring doelstellingen CO2 uitstoot CO2 footprint Uitstoot per categorie Uitstoot per jaar Uitstoot per categorie jaar Ontwikkelingen in scope Ketenanalyse transport Ketenanalyse conservering staal Overige relevante aspecten Reductiemogelijkheden Audits Externe audits Interne audits Communicatie Participatie Eindoordeel Plan van aanpak Nieuwe doelstellingen Versie 1.2 d.d Pagina 2 van 13

3 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement actieplan opgesteld. Het actieplan is opgesteld aan de hand van de emissie inventaris, het communicatieplan, het energie audit verslag en de interne- en externe audit(s) van KIWA. In dit document worden ook de doelstellingen gemonitord. Het plan is opgesteld conform NEN-ISO voor Energiemanagementsystemen. 1. Algemene gegevens Audit betreft: Locatie: Activiteiten: Anton Groep BV. Tocht 31 + Vaart 8 te Obdam Lassen; Slijpen; Zagen; Boren; Plasmasnijden; Ponsen; Vervoer van en naar projecten; Maken van bekistingen; Aanbrengen van wapeningstaal; Storten van beton; Afwerken van gestort beton: trillen / vlinderen Kantoorwerkaamheden. Geraadpleegde documenten: Nota s Total (diesel, benzine en lpg) Contract Innova Energie Jaarrekening + voorschotnota Innova Energie Meterstanden Kilometerstanden Berekening CO2 footprint Facturen conservering staal Facturen transport 1.1 Organisatorische wijzigingen Tot voor kort betrof het gecertificeerde CO2 beleid alleen Anton Constructiewerken. Per 2013 is dit echter uitgebreid naar de Anton Groep. De Anton Groep bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: - Anton Constructiewerken B.V - Anton Rail & Infra - Anton Bouw & Betontechniek De drie BV s zijn allen gevestigd aan Tocht 31, 1713 GP Obdam. Er zijn geen nevenvestigingen Andere wijzigingen betreffen: - in gebruik nemen van vloerverwarming (2011); - aanschaf en in gebruik nemen van eigen vrachtwagen (2012); - in gebruik nemen van extra kantoorruimte tegenover huidige locatie, Vaart 8 (2013); Te verwachten wijzigingen: - in gebruik nemen van extra werkplaats nabij huidige locatie, Tocht 10 (2014). Versie 1.2 d.d Pagina 3 van 13

4 2. Monitoring doelstellingen In het voorgaande jaar is er nog geen Energie Management Actieplan opgesteld. Dit document dient bij Anton samen te worden gezien met de jaarlijkse directiebeoordeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en VCA. De vastgestelde doelstellingen zijn : 1. Groene stroom Overgaan van grijze stroom naar groene stroom met SMK-Milieukeur (scope 2). Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 7 % Toelichting: Waarde nog niet bekend Er wordt sinds 2013 groene stroom ingekocht via Innova. Er zijn echter nog geen documenten beschikbaar (CertiQ / Garantie van oorsprong). Innova geeft aan dat het groene stroom betreft opgewekt middels waterkracht. De CO2 uitstoot voor 1 kwh is in dat geval 15 gram. Er wordt nu nog gerekend met 455 gram CO2 per kwh (dit is de conversiefactor van grijze stroom). Als vereiste documenten beschikbaar zijn kan voor scope 2 een reductie van uitstoot van CO2 van ruim 95 % worden behaald. 2. Bewustwording rijgedrag Verhogen van bewustwording m.b.t. het rijgedrag (scope 1). Middelen ter ondersteuning zijn: Minimaal 1 keer per jaar een toolboxmeeting organiseren over het rijgedrag en de invloed hiervan op de CO 2 footprint; Het benoemen en belonen van de meest zuinige rijder (competitie uitlokken). Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen Gewenst resultaat: 6 % Toelichting: Nog niet vast te stellen Er is een toolboxmeeting gehouden. Een meting om een zuinige rijder te bepalen is moeilijk vast te stellen. Vanaf 01/01/2013 is er een iets betere monitoring i.v.m. de notitie van kilometerstanden. De gemiddelde CO2 uitstoot a.g.v. dieselverbruik (geïndexeerd op basis van omzet) is in 2013 flink gedaald. Het is wenselijk om in 2014 aandacht te blijven besteden aan Het nieuwe rijden. 3. Bewustwording energiegebruik Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van gas en elektra (scope 2). Middelen ter ondersteuning zijn: Ophangen van publicaties om medewerkers te attenderen op zuinig omgaan met gas- en elektra; Energieverbruik en CO2 footprint opnemen als agendapunt in vergaderingen. Versie 1.2 d.d Pagina 4 van 13

5 Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen Gewenst resultaat: 1 % Toelichting: Niet specifiek vastgesteld, de op omzet geïndexeerde CO2 uitstoot a.g.v. elektriciteitsgebruik is wel fors gedaald in In vergaderingen komt het energieverbruik met enig regelmaat aan bod. Publicaties ter bevordering van de bewustwording worden af en toe opgehangen. In de afgelopen maanden is er ook weer aandacht besteed aan het gebruiken van de slaapstand op PC s. Dit kan ook zorgen voor een kleine reductie van CO2 uitstoot a.g.v. computergebruik. In verhouding is het energieverbruik in 2013 slechts beperkt gestegen, zo n 10% terwijl de omzet is verdubbeld. In de laatste 4 maanden is er ook nog een tweede kantoorlocatie met kleine werkplaats in gebruik genomen. Het inzetten van een tweede bovenloopkraan zal ook effect hebben op het stroomgebruik. De kranen kunnen efficiënter worden ingezet, hierdoor kunnen bewegingen van de kraan worden beperkt en kan dit tot reductie van elektriciteitsgebruik en dus CO2 leiden. 4. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen Bij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). Een en ander volgens vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 2 %. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: 2 % Toelichting: In verhouding is het dieselverbruik in 2013 slechts beperkt gestegen, zo n 13,5% terwijl de omzet is verdubbeld en er twee dieselvoertuigen extra in gebruik zijn genomen. Nieuwe aanschaf van voertuigen met zuiniger label. Is nu inkoopvereiste. Er zijn in auto s aangeschaft. Twee label A auto s en een euro 5 bus. Deze bus is volgens de fabrieksgegevens ruim 15 % zuiniger dan de euro 5 bussen (zelfde merk) die in 2011 zijn aangeschaft. 5. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf middelen werkplaats Bij aanschaf van nieuwe lasapparatuur energiezuinigheid als criterium meenemen (scope 2), een en ander conform het vervangingsplan bedrijfsmiddelen. Overweeg met PFC modules uitgeruste lasmachines, waardoor omzetting van wissel- naar gelijkstroom efficiënter verloopt. Dit scheelt in elektraverbruik. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 4 %. Op korte termijn geen vervanging gepland Versie 1.2 d.d Pagina 5 van 13

6 6. Meterstanden Minimaal 2 keer per jaar zelf meterstanden (gas en elektra) opnemen, te weten 31 december en 30 juni. Verantwoordelijke: KAM-coördinator Streefdatum: Start Gewenst resultaat: Halfjaarlijks noteren van gegevens Dit is geagendeerd en wordt nu 4x per jaar gedaan. 7. Initiatieven - gecombineerd transport Deelname aan diverse initiatieven ter beperking van CO 2 uitstoot. Nog onbekend wel potentiële besparingsmogelijkheden. Verantwoordelijke: CO 2 coördinator /Directie Streefdatum: 2015 Gewenst resultaat: Kwanitatieve besparing vastgelegd bij initiatief gecombineerd transport. Vastgestelde budget uren: ca. 8 uur per maand. De hoeveelheid CO2 reductie a.g.v. gecombineerde transporten is in 2013 met 4,6% gestegen. In kilometers was deze stijging nog niet geheel op het vooraf gewenste niveau (2013: 3265 km ipv 3400). Dit was toe te schrijven aan het wegvallen van een van de partners voor gecombineerde transporten. Het betreffende bedrijf is in 2013 failliet gegaan. 8. Ketenanalyse - Stimuleren thermisch verzinken Voor constructies met een lange levensduur wil Anton opdrachtgevers stimuleren om te kiezen voor thermisch verzinken in plaats van natlakken. Thermisch verzinken is op lange termijn immers duurzamer dan natlakken. Bij aanbiedingen / offerte aanvragen adviseert Anton de opdrachtgever over deze keuze en brengt zonodig de mogelijke besparing in CO2 reductie als in kosten inzichtelijk voor de opdrachtgever. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2016 Gewenst resultaat: Verschuiving van 1 % per jaar. In 2012 een verhouding van 44% natlakken vs 56% thermisch verzinken. In 2016 moet dit resp. 40% en 60% zijn. De beoogde score in 2013 was 57% van de conserveringen te laten uitvoeren middels thermisch verzinken. Er is een score behaald van 57,6%. Dit is dus iets beter dan het gewenste resultaat. Versie 1.2 d.d Pagina 6 van 13

7 3. CO2 uitstoot Ten behoeve van het inzicht in de CO2 uitstoot is in dit hoofdstuk de uitstoot van CO2 opgenomen, dit is gebaseerd op de CO2 emissie inventaris. 3.1 CO2 footprint Onderstaand is CO 2 uitstoot weergegeven over het jaar CO2 Footprint 2013 per omzet Scope 1 & 2 Gasverbruik 12% Benzine 4% LPG 2% Elektriciteit 24% Diesel 58% 3.2 Uitstoot per categorie Bron Scope aantal eenheden aantal gram CO2 per eenheid uitstoot in ton co2 geïndexeerd obv omzet Gasverbruik 1 m ,4 3,6 Benzine 1 l ,9 1,4 Diesel 1 l ,9 17,8 LPG 1 l ,7 0,6 Vliegverkeer 2 0 km Elektriciteit 2 kwh ,6 7,4 Totaal scope ,0 23,4 Totaal scope ,6 7.4 Totaal scope ,6 30,8 Versie 1.2 d.d Pagina 7 van 13

8 3.3 Uitstoot per jaar In de onderstaande tabel is de vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren. Het basisjaar voor Anton is Om de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden is dit gedaan op basis van de geïndexeerde uitstoot per miljoen euro omzet. Uitstoot per jaar in ton CO Totale uitstoot per jaar 67,2 90,1 126,8 148,5 Mutatie in % n.v.t. + 22,9 % + 40,7 % 17,1 % Uitstoot per miljoen euro omzet 43,3 53,3 54,0 30,8 Mutatie in % n.v.t. + 23,2 % + 1,1 % - 43,0 % Mutatie t.o.v. basisjaar in % n.v.t. + 23,2 % + 24,7 % - 28,9 % Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot is in 3.4 de uitstoot per categorie weergegeven. 3.4 Uitstoot per categorie jaar Uitstoot per categorie per miljoen euro omzet Gasverbruik 1,17 6,61 5,44 3,61 Benzine 6,15 3,37 1,63 1,44 Diesel 17,55 26,15 32,18 17,80 LPG 1,51 1,47 1,07 0,56 Elektriciteit 16,91 20,42 13,63 7,37 Als er gekeken wordt naar de uitstoot gerelateerd aan de omzet blijkt dat voor alle aspecten een daling is waar te nemen van de uitstoot. De afname van de uitstoot over alle aspecten is toe te schrijven aan de verdubbeling van de omzet. Er is in 2013 een dubbele omzet gehaald en het verbruik binnen het bedrijf is iets gestegen met als gevolg dat de verhoudingen een terugname late zien in de uitstoot van CO2. 4. Ontwikkelingen in scope Ketenanalyse transport Een deel van het transport wordt samen met regionale collega-bedrijven uitgevoerd. Dit loopt naar tevredenheid. In vergelijking met 2012 is in 2013 de hoeveelheid gecombineerde transporten gestegen. In de loop van 2013 is een van de collega-bedrijven failliet gegaan waardoor er iets minder gecombineerde ritten zijn geweest dan vooraf was gedacht. Het aantal gecombineerde kilometers is desondanks gestegen van 3120 naar 3265 km, de doelstelling was 3400 km. Versie 1.2 d.d Pagina 8 van 13

9 Nifra Mulder Obdam Venpro Becodink Energie Management Actieplan De CO2 reductie a.g.v. gecombineerde ritten bedroeg in kg CO2, in 2013 was dit gestegen naar 841 ton CO2 (4,6 % meer). Totaal aantal km gecombineerd transport Totaal aantal gecombineerde ritten Totaal CO2 uitstoot in kg Totale reductive CO2 uitstoot in kg (50 % van totaal) * - gegevens o.b.v. retour ritafstand De doelstelling van 3400 km is niet gehaald, dit is toe te schrijven aan het faillissement van Mulder Obdam in het eerste half jaar van Desondanks is het aantal gecombineerde transporten gestegen. Hierdoor is er ook extra reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd. De gecombineerde ritten in 2013 zijn in de onderstaande tabel weergegeven: Combinant transport Bestemming Verzinkerij Heerhugowaard Netcoat Amsterdam SHW Heerhugowaard Gijsen Poedercoating P rend Ketenanalyse conservering staal Op basis van de ketenanalyse voor de conservering van staal wil Anton opdrachtgevers kenbaar maken dat, afhankelijk van de levensduur, thermisch verzinken een duurzamere oplossing is ten opzichte van nat lakken. Anton streeft ernaar om de conservering van staal bij voorkeur thermisch te laten verzinken. De verhoudingen zijn in kaart gebracht. Uitgaande van de verhouding in 2012 (44 % natlakken vs 56 % thermisch verzinken) wil de Anton Groep het verschil jaarlijks met tenminste 1 % laten groeien. Dit komt neer op een verhouding van 40 % natlakken vs 60 % thermisch verzinken in Bij een gelijke activiteit van de Anton Groep zal dit neerkomen op 150 ton staal thermisch verzinken en 100 ton staal natlakken. Dit is 10 ton minder natlakken dan Dit betekent reductie van 73 ton CO2 in In 2013 is de verhouding tussen thermisch verzinken en nat lakken verder verschoven in de richting van thermisch verzinken. De verhouding is nu 42,4 % nat lakken en 57,6 % thermisch verzinken. Ontwikkeling van doelstelling conservering van staal Doelstelling in procenten Gerealiseerd in procenten Nat lakken Thermisch Thermisch Nat lakken verzinken verzinken ,7 57, Versie 1.2 d.d Pagina 9 van 13

10 4.3 Overige relevante aspecten Bij het opstellen van de ketenanalyse is in 2013 voornamelijk gekeken naar de activiteiten van Anton Constructiewerken. Dit omdat Anton Constructiewerken het voornaamste uitvoerende bedrijf was tot Inmiddels zorgen Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra voor een steeds groter aandeel binnen de Anton Groep. Om die reden is het wenselijk om bij een volgende scope 3 analyse ook te letten op mogelijke CO2 emissies als gevolg van de activiteiten van Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra. Het is wenselijk om in de loop van 2014 enig inzicht te hebben in de belangrijkste CO2 emissies van deze BV s. 5. Reductiemogelijkheden De reductiemogelijkheden zijn vastgesteld in het Energie audit verslag. Enkele aandachtspunten uit dit verslag zijn: - Nagaan aantoonbaarheid m.b.t. groene stroom (pas dan een andere conversiefactor gebruiken); - Reductie brandstofverbruik agv vervanging voertuigen - Reductie brandstofverbruik agv aanpassen rijstijl - Onderzoek doen naar grote verschillen in verbruik brandstof in zomer- en wintermaanden - Reductie stroomverbruik: extra bovenloopkraan, afsluiten of standby zetten pc en LED verlichting - Nakijken indeling ketel Vaart 8: meest zuinige HR ketel? De bovenstaande punten zijn ook meegenomen in het Plan van Aanpak in dit document. Bij de voertuigen die recent zijn vervangen, is rekening gehouden met de milieuklasse. Er zijn diverse klasse 5 bedrijfswagens aangeschaft en personenauto s met label A (m.u.v. 1 E label). Het wagenpark is relatief nieuw. Het is te verwachten dat hierdoor reductie van brandstofverbruik te realiseren is in de komende jaren. Verder is het mogelijk om brandstof te besparen door bewuster te rijden, het zogenaamde Nieuwe rijden. Er hebben nog geen trainingen over dit onderwerp plaatsgevonden. Het verbruik per auto of per chauffeur is op dit moment ook niet in kaart te brengen. Mogelijk is hier nog een slag te maken. De uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik is te terug te dringen. Het betreft in eerste instantie niet het verminderen van elektriciteitsverbruik maar wel de inkoop van groene stroom. Er moet worden nagegaan of Innova Groene Stroom voldoet aan de eisen van de CO2 prestatieladder. 6. Audits 6.1 Externe audits In 2012 heeft de eerste audit plaatsgevonden voor de CO2 prestatieladder. In de loop van 2013 heeft Anton de stap gezet naar niveau 4 op de prestatieladder. Er zijn enkele documenten nagestuurd waarna de audit met succes is afgesloten. Er zijn geen openstaande tekortkomingen. Versie 1.2 d.d Pagina 10 van 13

11 6.2 Interne audits Op basis van de interne audit van januari en maart 2014 en de zelfevaluatie van april 2014 zijn er volgende bevindingen vastgesteld: 1. De verdeling kantoor - werkplaats (projecten) niet juist. Het verbruik van aardgas en elektriciteit is (in 2010) geheel toegeschreven aan kantoor. Locatie Vaart dient aan kantoor te worden toegeschreven, locatie Tocht aan projectenn. 2. Opvragen CertiQ document van groene stroom van Innova Energie 3. Voorlichtingsmateriaal opvragen en verspreiden m.b.t. Het nieuwe rijden 4. Meenemen van verbruik gas & elektra van kantoorlocatie Vaart 5. Verzamelen van relevante gegevens voor scope 3 over Gebruik van ander logo: Anton Groep i.p.v. Anton Constructiewerken 7. Duidelijker vermelden van vrijgemaakt budget (kosten / uren). Een deel van de bevindingen is inmiddels afgehandeld, andere zaken zijn in het Plan van Aanpak in dit document vermeld. 7. Communicatie De communicatie ten behoeve van de CO2 prestatieladder verloopt nog onvoldoende op structurele basis. Dit geldt voor zowel de interne als externe communicatie. De externe communicatie m.b.t. het jaar 2013 betrof: maart communicatie betreffende footprint 2012 juni communicatie scope 3 analyse + voortgang doelstellingen Het volgende communicatiemoment (zowel in- als extern) is inmiddels gepland voor april Dan zal de nieuwe footprint alsmede de voortgang van de doelstellingen worden gerapporteerd 8. Participatie Eind 2011 is gestart met een eigen initiatief betreffende gecombineerde transporten naar dienstverleners van Anton (doorgaans t.b.v. de conservering van staal). Andere bedrijven die deelnemen aan dit initiatief zijn: Nifra Constructiewerken, Venpro RVS en Aluminium, Becodink en Mulder Obdam. Dit zijn kleinere constructiebedrijven die regelmatig kleine hoeveelheden staal hebben wat bijvoorbeeld te verzinken of te spuiten moet. Doordat Anton regelmatig naar deze bedrijven toegaan, soms meerdere malen per week, kunnen wij vaak wel wat extra meenemen. Zo kunnen bijvoorbeeld 3 kleinere transporten gecombineerd worden waardoor 1 iets groter transport plaatsvindt. In 2013 is Mulder Obdam failliet gegaan. Maar omdat een ander bedrijf (Nifra) is gegroeid is de hoeveelheid gecombineerd transport wel toegenomen. En daarmee is dus ook een reductie van CO2 uitstoot gerealiseerd. Versie 1.2 d.d Pagina 11 van 13

12 9. Eindoordeel De directie is tevreden met de ontwikkeling van het CO2 beleid. De diverse aspecten zijn echter nog niet in alle gevallen een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Vaak is er wel degelijk aandacht voor milieu gerelateerde zaken maar dit is niet altijd aantoonbaar. Bijvoorbeeld bij aanschaf van machines en gereedschappen: de directie heeft altijd oog voor efficientië. Dit kan door het besparen van arbeid en/of energie interessant zijn. In 2013 is een duidelijke verbetering behaald als er gekeken wordt naar de CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet. Deze verbetering is niet alleen ten opzichte van het voorgaande jaar maar ook in verhouding met het basisjaar. De vastlegging en het inzicht in CO2 gerelateerde zaken is ook verbeterd, mede met de inzet van de extra medewerker die hier tijd voor vrij maakt. 10. Plan van aanpak De volgende acties zijn wenselijk om de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken aan te pakken: Omschrijving actie 1. Navraag doen over de energieleverancier Innova. Met welke waardes mag / moet er worden gerekend bij het ontbreken van CertiQ voor Innova? 2. Doelstelling m.b.t. de zuinige rijder: Onderzoeken van grote verschillen in verbruik tussen zomer- en wintermaanden 3. Communiceren CO2 footprint op site skao.nl conform nieuwe eisen in het Handboek CO2 Prestatieladder versie Aanpassen verdeling kantoor - projecten. Verbruik in de werkplaats dient toegeschreven te worden aan de projecten. Let hierbij ook op woon-werkverkeer. Stroomverbruik Vaart 8 is voornamelijk kantoorgerelateerd. Het stroomverbruik aan de locatie Tocht is vooral gerelateerd aan de projecten. Verant- Streef woordelijke datum P. Wijte dec J. Braas aug C. Admiraal apr J. Braas dec Gereed 5. Verbruik aardgas indexeren o.b.v. graaddagen. J. Braas dec Nagaan van nut / noodzaak om gegevens mbt CO2 te splitsen per BV (3 werkmaatschappijen). 7. Instructie medewerkers: voldoende aandacht in introductie documenten? J. Braas / C. Admiraal C. Admiraal / O. Reddering dec mei Ketel Vaart: in meest gunstige klasse? C. Admiraal apr Vermelding van budgetten duidelijker opnemen C. Admiraal / B. Rodenburg mei 2014 Versie 1.2 d.d Pagina 12 van 13

13 Verant- Streef Acties o.b.v. ketenanalyses woordelijke datum 1. Het betrekken van extra partijen uit de regio. Directie Juli 2014 Gereed 2. Inventariseren herkomst van staal van tussenhandelaren (indien mogelijk) i.c.m. het in kaart brengen van de footprint in relatie tot betreffende producten Directie Dec Volgen van ontwikkelingen productiemethoden staal Directie continu 11. Nieuwe doelstellingen Naast de in hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen zijn onderstaand nog twee nieuwe doestellingen geformuleerd. 8. Vernieuwen scope 3 analyse Als gevolg van de uitbreiding van de BV s van de Anton Groep met Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra is het wenselijk om hier ook rekening mee te houden bij de scope 3 analyse. De scope 3 analyse is opgesteld in 2013 en zal uiterlijk in 2016 opnieuw worden uitgevoerd. Om hier nu alvast op in te spelen is het wenselijk om de meest materiële emissies in te schatten zodat hier in 2015 ook op kan worden gemonitord Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: - Toelichting: Nog vast te stellen Te onderscheiden stappen zijn: 1) Inschatten meest materiële emissies bij Bouw & Beton en Rail & Infra 2) Eerste weging maken op basis van stap 1 3) Bepalen monitoring van (nieuwe) scope 3 emissies Het is wenselijk om de eerste twee stappen te doen in 2014, stap drie kan dan met ingang van 2015 gemonitord worden zodat er al data beschikbaar is bij het opnieuw uitvoeren van de scope 3 analyse in Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. LED verlichting De directie wil onderzoeken of er energiebesparing en dus CO2 reductie mogelijk is door gebruik te maken van LED verlichting. Hiertoe zullen offertes worden aangevraagd. Vanzelfsprekend zal dan ook naar energiebesparing en CO2 reductie worden gekeken. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Gewenst resultaat: - Toelichting: Nog vaststellen Het wel of niet in gebruik nemen van LED verlichting is mede afhandelijk van de toekomstplannen van Anton. Versie 1.2 d.d Pagina 13 van 13

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan Opgesteld door Versiedatum Goedgekeurd door Autorisatiedatum: Handtekening:....

Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan Opgesteld door Versiedatum Goedgekeurd door Autorisatiedatum: Handtekening:.... Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Versiedatum : 07 april 2016 Goedgekeurd door : J. Braas Autorisatiedatum: : 07 april 2016

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2015 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 15 januari 2015 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... EMISSIE INVENTARIS 2014 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud Inleiding... 3 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder VWB Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.0 3 februari 2015 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen

Nadere informatie

Energie audit verslag

Energie audit verslag Energie audit verslag 2014 Opgesteld door : J. Braas, C. Admiraal en B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud 1. Algemene... 3 2. Geraadpleegde documenten...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan 2015

Energie Management ACTIE Plan 2015 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Patrona B.V. Auteur(s): De heer P.C. Giljam (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Review CO2-reductiedoelstellingen

Review CO2-reductiedoelstellingen Review CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2016-10 Datum: 13

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN Datum: CO2 -Prestatieladder ENERGIE ACTIEPLAN. Conform NEN 50001

ENERGIE ACTIEPLAN Datum: CO2 -Prestatieladder ENERGIE ACTIEPLAN. Conform NEN 50001 ENERGIE ACTIEPLAN Datum: 26-04- ENERGIE ACTIEPLAN Conform NEN 50001 Versie 2016-2 (halfjaarlijkse voortgangrapportage) / April ENERGIE ACTIEPLAN Datum: 26-04- Algemeen Ten minste jaarlijks, na afloop van

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... EMISSIE INVENTARIS 2013 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 05-05-2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud Inleiding... 3 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2 beleidsplan...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2016 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating b.v. 23-5-2016 Inhoud

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie