Foto kaft by Allan Henderson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/"

Transcriptie

1 INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels en het baggerbriefje Controle data baggeren Winkel opening in de winterperiode Sinterklaasfeest 2011 Pagina Van de redactie Van de redactie Afscheid van de Gazet Stroom of geen stroom. Ingezonden brief Op de tuinstoel Attentie watermeter opname Herfst-Haiku Een tuinkater Natuurlijk tuinieren 31 Uw tuin is uw eigen apotheek 33 Pas op voor verkeerde gasslangen 35 Er wachten nog prijzen op u 37 Verslag en foto s themadag 13 augustus 41 Met het ouder worden komt de wijsheid 45 Foto kaft by Allan Henderson 1

2 Van de edactie. Beste Tuinwijckers, t Is weer voorbij, die mooie zomer. Het tuinseizoen bracht ons een geweldig fraai voorjaar. De periode waarin de zomervakantie viel liet echter een nogal teleurstellend weerbeeld zien dat meer bij de herfstvakantie had gepast. De eerste storm is nu ook al over ons land geraasd. Overigens waait er ook een flinke financiële storm wereldwijd Je kunt je echter voorbereiden op zwaar weer. Door zaad aan te schaffen van groenten en in de tuin (meer) groentesoorten te kweken b.v.. Dat hoeft niet perse in een aparte moestuin, dat kan ook heel geschikt tussen de bestaande planten. En als u er niet van hoeft te eten, de meeste groenten bloeien ook heel fraai en zijn daardoor alleen al een aanwinst voor de tuin. Dit is de laatste Gazet waaraan ik meewerk en die ik in elkaar zet, er is vast wel iemand onder u die het stokje wil overnemen. De reden voor dit besluit zet ik elders in dit blad uiteen Tot slot wil ik de vurige wens uitspreken dat Tuinwijck nu eindelijk eens werk gaat maken van een natuurvriendelijk beleid.. Een schouwmap hiervoor ligt al een jaar op de plank, waar blijven de mensen die er serieus mee aan de slag gaan. Kom op Tuinwijckers, er liggen een paar schone taken op jullie te wachten. Met een groet, Annemarie Dissel 2

3 3 7

4 De voorzitter aan het woord. Na een slechte en vooral natte zomer zijn we nu al weer in de herfst beland. Dat kan nog best mooie dagen opleveren. Die zijn ook wel nodig want de tuin moet langzamerhand voor de winter klaargemaakt worden. Dan komt ook de baggertijd er weer aan, het baggerschema ziet u verderop in deze Gazet. Dat de zomer nat was hebben we gemerkt toen op 13 aug. j.l. een leuke dag was georganiseerd. Een markt waar een ieder spullen kon verkopen. Voor de kinderen een groot springkussen en een ballonnen wedstrijd. Of er kaartjes van de wedstrijd zijn binnen gekomen is mij helaas niet bekend. Het was ondanks de plenzende regen een grote opkomst van Tuinwijckers maar ook van buiten ons park waren flink wat mensen aanwezig die bijna allemaal beladen met koopjes naar huis gingen. Op de barbecue, waar je van te voren op in moest schrijven waren over de 80 mensen die zich aan de zeer uitgebreide gerechten te goed deden. Alles was prima georganiseerd,namen noem ik niet want ik vergeet er vast een paar. We,Henny en ik, zijn blij dat we geweest waren. De zangeres en zanger,live gezongen, vonden wij persoonlijk een groot succes. De mensen achter de bar, die al vroeg in de ochtend waren begonnen met de voorbereiding hebben het heel druk gehad, ik vind het zeker voor herhaling vatbaar met alleen een beter contract met de zon. OP 17 september vond de voorlichting van de eventuele aanleg van stroom op Tuinwijck plaats. Er was een grote opkomst,vele vragen werden gesteld die goed en duidelijk beantwoord zijn. Alle voorbereidingen hebben veel inspanning gekost van de stroomcommissie. Eind oktober worden alle leden nog geïnformeerd over de exacte prijs die, als je een aansluiting wilt, voor 31 december. a.s. betaald moet zijn. De aankondiging van de begrotingsvergadering vind u ook in deze Gazet. Wij, als bestuur hopen dat verl tuinders de weg naar de kantine weten te vinden zodat ze uitvoerig voorgelicht worden over de uitgaven die gepland zijn voor Ik hoop dat het weer vanaf nu beter,droger en niet winderig zal verlopen en zie u allen op de begrotingsvergadering. 4 Met vriendelijke groeten, Rob Witte

5 BOND VAN VOLKSTUINDERS TUINPARK TUINWIJCK, opgericht 1909 Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam Amsterdam, september 2011 Geacht tuinlid, Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de begrotingsvergadering op 15 november 2011 Aanvang uur in ons clubgebouw. Zaal open om uur. Het Bestuur De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2011 staan in de Gazet van juli van dit jaar. 5

6 Geachte tuinders, Op dinsdagavond 15 november 2011 vindt de najaarsvergadering cq begrotingsvergadering plaats. Er wordt op deze vergadering ook de toetreding van een nieuw bestuurslid vastgesteld. Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 1 november 2011 schriftelijk bij het bestuur melden voor toetreding. Verder maken wij u er op attent dat als u vragen over de financiën heeft, u deze tot uiterlijk 1 november 2011 schriftelijk aan het bestuur kunt voorleggen zodat de penningmeester adequaat op deze vragen kan antwoorden. Op deze begrotingsvergadering worden alleen vragen beantwoord die op de agenda vermeld staan. Graag wil het bestuur ook deze vragen tot uiterlijk 1 november 2011 schriftelijk ontvangen. Het bestuur hoopt dat vele tuinders de weg naar het clubhuis weten te vinden. Aanvang uur in ons clubgebouw. Zaal open om uur. Het bestuur. AGENDA: 1. Opening, 2. Mededelingen/Ingekomen stukken, 3. Goedkeuring notulen Alg. Ledenvergadering d.d Zie toelichting. 4. Financieel beleid en begroting van Tuinwijck Zie toelichting. 5. Bestuurssamenstelling. Reglementair is Bart Berndsen (secretaris) aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Toestemming vragen voor installatie J. Bruggeman als nieuw bestuurslid. 6. Rondvraag, 7. Sluiting. 6

7 Fa. NOTTEN & Zn. VOOR AL UW TUINGEREEDSCHAPPEN verkoop en reparatie van: grasmachines en strimmers OOK HEBBEN WIJ EEN GROTE SORTERING IN: touwproducten ijzerwaren- en gereedschappen Noordeinde AL LANDSMEER Tel: W. BURGER & ZONEN ijzerwaren gereedschappen - sierbeslag Meeuwenlaan 315- tel: groot assortiment: tuingaas-tuinnetten-tuingereedschap Dealer van:makita boormachines Alle dagen geopend 7

8 Toelichting agendapunt 3: Openbaar stuk groen naast tuin 213 aan de Weerlaan: Voorgesteld werd er een picknick ruimte van te maken. Of in beheer te geven van de verfraaiingscommissie. De meningen bleven verdeeld. Welke bestemming is hiervoor het meest geschikt. Voortgang vervanging kantineberging (giraffenhok): Het bestuur zal verslag doen van de vorderingen. Aanschaf AED: AED (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Vraag is of het bestuur dit toestel (± 2000.=) moet aanschaffen. Naast het toestel waarvan er zeker drie stuks op het complex geplaatst moeten worden, is een vereiste dat er minstens tien mensen op toerbeurt beschikbaar zijn en een opleiding volgen. Toelichting agendapunt 4: Begroting 2012: In de begroting is een overschot ontstaan door afrondingen in de grondhuur. De pm zou dit graag boeken in de post tractoronderhoud, of te verrekenen in de contributie. Volgens Bondsvertegenwoordiger de heer Schiphorst, is verrekening niet toegestaan. 8

9 begroting Tuinwijck 2012 Resultaat Begroting Begroting Begroting Lasten Admin.kosten bond Alarm beveiliging complex Baggercommissie Bouwcommissie Bouwtekeningen Contributie BVV/AVVN Diverse kosten EHBO/Arbo Gazet Grondhuur Kosten administratie Kosten bestuur Kosten onvoorzien Nuon Onderh. waterl. Complex Onderhoud complex Onderhoud gebouwen Onderhoud parkeerplaats Onderhoud vuilstortplaats Onkosten broeikas 25 Onroerende zaakbelasting Ontspanningscommissie Reinigingskosten Representatie Reserv. Beschoeiing Reserv. Tractor Reserv. Waterleiding Rijdend materieel Stookgas Techn. Commissie Telefoon Verfraaiingscommissie Verzekering complex Verzekering tuinhuizen Watergeld Sub lasten Sub baten Resultaat

10 Resultaat Begroting Begroting Begroting Baten Admin.kosten kandidaat Admin.kosten overdracht Afdracht broeikas Boeten Bouwtekeningen Contributie BVV/AVVN grondhuur jaarl. Bijdrage Contributie O.Z. belasting reiniging verz. tuinhuizen verz.complex watergeld Div. inkomsten Electra verkoop Entreegelden Rente Reserv Onderh. waterleiding Reserv. Beschoeiing Reserv. Tractor Resultaal winkel Resultaat kantine Tractorritten contributieverhoging 20,

11 Toelichting op begroting 2012 Aan de lastenkant: - De kosten voor alarm waren vorig jaar hoog omdat de codering flink moest worden uitgebreid; dat kan nu wel naar beneden. - Onderhoud complex: in verband met de mogelijke aanleg van elektra zal de oude bedrading van de lantaarnpalen moeten worden vernieuwd: de kosten circa Hiervoor is geen subsidie beschikbaar. - Onderhoud gebouwen: de bouwcommissie zal voor de herbouw van het giraffenhok een voorstel doen. Waarschijnlijke kosten minder dan De oude gebouwen voor ontspaningscommissie/tech.dienst/tractor en verfraaiing zullen ook moeten worden aangepakt, maar dit moeten we nog even voor ons uit schuiven. Ook daar is geen subsidie voor te krijgen. - stookkosten:vroeger waren de kosten anders verdeeld, maar we kunnen zeggen dat na de installatiekosten de jaarlijkse kosten voor gas ongeveer 25% lager zijn dan in 2008 met stookolie. Aan de batenkant: - Grondhuur: Tijdens de voorjaarsvergadering werd gevraagd de teveel betaalde grondhuur van de laatste twee jaar terug te betalen aan de leden i.p.v. te reserveren voor de tractor. Hierdoor zakt de inkomsten grondhuur.(circa 17,50 per tuin) - De contributie van 160,00 zou omhoog moeten en wij stellen voor dat die nu met 20,00 wordt verhoogd naar 180,00 per jaar. De nieuwe jaarlijkse bijdrage zou per tuin dan komen op 220,00 voor tuin/tractor/beschoeiing/waterleiding. Deze begroting resulteert na deze verhoging in een tekort van 17305,00. Mogelijk krijgen wij nog wat subsidie voor het onderhoud van het complex. Het verschil komt dan ten laste van het kapitaal van de vereniging. Mocht u nog vragen over deze begroting hebben dan graag schriftelijk indienen voor zodat een degelijk antwoord kan worden voorbereid. U ziet dat de vereniging veel geld dient af te dragen. Zij die denken niet vóór 30 maart 2012 de gehele contributie te kunnen betalen worden verzocht zo spoedig mogelijk (liefst nog dit jaar) contact op te nemen met de penningmeester. Tot nu toe heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooruit te betalen. Het bestuur 11

12 AFSCHEID VAN DE GAZET Beste Tuinwijckers, De redactie van de Gazet bestaat zoals u weet uit mijzelf en Ineke Verweij en dit werk doe ik inmiddels 15 jaar, namelijk sedert september 1996, met veel plezier. Door ergernissen, waarvoor bij de diverse bestuursleden lange tijd geen gehoor werd gevonden, heb ik in juni 2010 aangegeven te willen stoppen met mijn werkzaamheden voor de vereniging. Ik had namelijk geen zin meer zoveel werk te verzetten terwijl anderen ongelimiteerd hun tuin en omgeving kunnen verwaarlozen zonder enige consequentie. Tot mijn grote verbazing kwam toen de hele bestuurlijke meute plotseling wel in beweging en kreeg ik de toezegging dat mijn frustraties spoedig verleden tijd zouden zijn want aan de oplossing ging men serieus werken! Nu, inmiddels ruim een jaar later, weet ik dat die beloftes een farce waren. Van enige daadkracht, laat staan een oplossing, is niets te bespeuren. Er komt een moment dat het geduld ten einde is. Dat moment werd geactiveerd door een mailtje op 14 september van onze voorzitter. Want als het de bedoeling is dat ik de shit ga opruimen van fout beleid, dan vraag ik mij af wie die onzin verzint. En dan heb ik het over de beplanting die door de verfraaiing bij de duiker is gezet. De belangen van hardwerkende, goedwillende tuinders worden kennelijk aan de bestuurlijke derrière afgeveegd. Met smoesjes ten gevolge van onwil of onbenul neem ik echter niet langer genoegen. Het is daarom dat ik mijn werkzaamheden voor de Gazet met onmiddellijke ingang staak. Dan krijg ik tenminste weer een beetje tijd om van mijn tuin te genieten. Bij deze vraag ik een andere tuinder mijn taak over te nemen. Met een groet, Annemarie Dissel 12

13 STROOM OF GEEN STROOM dat is de vraag.... die veel Tuinwijckers zich zaterdag 17 september j.l. tijdens een drukbezochte vergadering in de kantine van Tuinwijck stelden. Veel vragen over de kosten, over de aanleg, over het feitelijke gebruik, die zo goed mogelijk werden beantwoord door gespreksleider Wil Jansen en de heren van de stroomcommissie. aandachtig gehoor Dankzij de aantekeningen van toehoorster Galina Hilferink volgt een korte opsomming van punten die de revue passeerden: *De offerte is incl. de benodigde meters kabel vanaf het paaltje tot het tuinhuisje, het stoppenkastje en de aansluiting van de kabel op het (door een elektricien). De kabel dient men zelf in te graven. *De kosten voor de aanleg van stroom in het huisje (dus vanaf de stoppenkast) moet de tuinder zelf regelen. In de reglementen staat aan welke regels die aanleg moet voldoen. 13

14 * Iedere tuin krijgt 2x 6 amp. oftewel 2x 1380 W. Om een idee te geven: de grote flatscreen tv in de kantine vraagt 120 W. Het is vooral van belang om bij de aanschaf van producten te letten op het aantal Watt dat een product verbruikt. Het doel is om (minimaal) 130 tuinders te vinden die mee willen doen. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan wordt gekeken op welke manier het project nog steeds haalbaar is. Hierbij wordt gedacht aan het schrappen van bepaalde werkzaamheden, het vinden van 1 of meerdere mensen die een deel willen financieren tegen 5% rente of het verhogen van het te betalen bedrag per deelnemende tuinders. Alle drie de opties brengen voor en nadelen met zich mee en gehoopt wordt dat ze niet nodig zullen zijn. Pas als de 130 deelnemers niet wordt gehaald, gaat de commissie zich uitgebreider informeren over deze opties. Mocht het bedrag per deelnemende tuinder hoger worden, dan wordt iedereen eerst geïnformeerd, waarna men opnieuw kan besluiten om wel of niet mee te doen. Als aantal deelnemers op 130 of meer uit komt, vervallen deze scenario s. veel aantekeningen 14

15 Vragenronde veel vragen Vraag: Hoe zit het met onverwachte extra kosten Antwoord: Er is 10% in de prijs ingebouwd voor financiële tegenvallers. De prijs van de offerte blijft in ieder geval hetzelfde (dat uiteindelijke bedrag kan dus niet hoger worden), mits voor 31 december 2011 besloten is tot aanleg van stroom. Vraag: Bij narekenen lijken de gegeven cijfers niet te kloppen, hoe kan dat? Antwoord: In de offerte zit een vast bedrag voor de algehele aanleg, dit bedrag blijft gelijk, ongeacht het aantal deelnemers. Daarnaast is er een bedrag per deelnemende tuinder (o.a. voor kabels, stoppenkastjes, aansluiting). Het totaal daarvan varieert dus met het aantal deelnemers. Het bedrag van 1150,- is gebaseerd op deelname door alle tuinders. Bij minder deelnemers zal het totaal van vaste en variabele kosten lager zijn, vandaar dat het totaal bedrag bij 229 deelnemers (x 1150,-) hoger ligt dan bij 130 deelnemers (x 1650,-). Aanvullend daarop: als iemand in een later stadium toch stroom wil, of als een tuin zonder stroom verkocht wordt, moet er iemand komen voor de kabels, stoppenkastje en aansluiting. Deze extra kosten (bovenop de te betalen 1150,-) worden betaald door de (nieuwe) tuinder. 15

16 Vraag: Hoe zit het met toezicht op de financiële kant? Antwoord: De kascontrole commissie controleert de hele gang van zaken. Eventuele meevallers worden na afloop van het proces teruggestort aan de deelnemende tuinders. Vraag: Is het mogelijk om een extra metertje te plaatsen in het tuinhuisje? Antwoord: ja, dat kan de tuinder zelf regelen. Vraag: is er een garantstelling voor de voorfinanciering van ± 500? Antwoord: hoe graag de commissie het ook zou willen, een garantstelling is nooit te geven. De commissie heeft zich echter uitgebreid in de materie verdiept en o.a. bij andere tuincomplexen geïnformeerd en is ervan overtuigd dat zo goed mogelijk rekening is gehouden met allerlei aspecten. Als er geen gekke dingen gebeuren moet het kunnen om de voorfinanciering (ca. 500,-) op termijn (welke termijn is niet te zeggen) in gedeelten terug te storten aan degenen die nu meedoen. Vraag: Kan Tuinwijck - i.v.m. de te verwachten stijging van energiekosten in komende jaren- t.z.t. overstappen op alternatieve vormen van energie, zoals windenergie? Antwoord: Ja, dit is mogelijk. Liander maakt een scheidingspunt, waardoor levering door andere leveranciers mogelijk is. Het aan te leggen stroomnet is het eigen net van Tuinwijck. Vraag: hoe zit het met apparaten die lawaai maken? Antwoord: in het reglement ligt vast wanneer apparaten die lawaai maken gebruikt mogen worden. Daarbij is het vooral aan de tuinders zelf om rekening te houden met de buren en evt. afspraken te maken. Voordeel van de aanleg van een stroomnetwerk is dat er het gehele jaar stroom zal zijn. Er zal daarnaast in de zomer losse stroom beschikbaar blijven vanuit de deelkasten met een kabel en een tijdschakelaar en voor de algemene werkzaamheden. 16

17 Het is niet meer toegestaan om voor lange tijd losse kabels over het complex te hebben lopen. Winterstroom zal niet meer mogelijk zijn. De stopcontacten in de huidige lantaarnpalen zijn afgekeurd. De lantaarnpalen zullen vervangen moeten worden. Te verwachten kosten ,-. Dit staat echter los van de aanleg van een stroomnetwerk. Het onderwerp zal tijdens de jaarvergadering worden besproken. Vraag: Is er gekeken naar een internet aansluiting? Antwoord: Ja, dit wordt echter gescheiden van de aanleg van stroom. Via de kabel bleek het te duur te zijn. Mocht er internet komen, is het ook van belang dat er goede afspraken gemaakt worden over het gebruik ervan. Downloaden bv. maakt een internetaansluiting enorm duur. Hoe nu verder Tot eind oktober kan gereageerd worden. Het is de bedoeling dat iedereen gereageerd heeft, ongeacht of iemand wel of geen stroom wil. Betaling van het uiteindelijke bedrag voor het einde van het jaar. Op dit moment moet men rekenen op 1650,-.Eind oktober doet de commissie nog een brief de deur uit met een intentieverklaring en acceptgiro. Aan het eind van de vergadering, na naarstig tellen door de stroomcommissie, blijken 120 tuinders ja gezegd te hebben tegen de aanleg van stroom Met veel dank aan Galina Hilferink Ineke Verweij 17

18 Ingezonden brief Terwijl op Tuinwijck voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van elektra, wil ik met dit stukje de aandacht vragen voor het milieuaspect van deze beslissing. Door onze grote consumptiebehoefte raken de natuurlijke voorraden (olie, gas, mineralen maar ook hout en water) in de wereld snel uitgeput. Nu al hebben we voor de huidige consumptie 1,5 aardbol nodig! Iedereen weet dit wel en we weten ook dat er milieuvriendelijke energiebronnen ontwikkeld moeten worden. In Duitsland bijvoorbeeld is men al veel verder met het ontwikkelen van milieusparende energiebronnen en zijn de daken van boerderijen vaak leveranciers van energie door zonnepanelen. Wat zou ik het fijn vinden als we alle kosten voor de aanleg van elektra eerst eens zouden investeren in zonnepanelen op het dak van de kantine zodat het complex zelfvoorzienend kan zijn. De afgelopen jaren is er op ons volkstuincomplex steeds meer aandacht voor natuurlijk tuinieren, we maken deel uit van de groenstructuur in Amsterdam en juist nu gaan we een grotere aanslag plegen op de gewone bronnen die ons voorzien van elektriciteit. Terwijl veel mensen juist al zelfvoorzienend zijn met zonnepanelen op hun huisje! We lopen eigenlijk voorop in de groene energievoorziening, en zouden dit juist kunnen versterken en uitbreiden. Daar zou ik nou wél in willen investeren.. september 2011 Ida Valk, tuin 17 18

19 OP DE TUINSTOEL Piet Mosman van tuin 98 N a de levendige stroomvergadering op Tuinwijck, waarbij Piet Mosman als belangstellend lid aanwezig was, schuift hij na afloop de stoelen aan op zijn eigen tuin: de penningmeester van Tuinwijck aan het woord. Cursus natuurlijk tuinieren Ongeveer 10 jaar geleden kochten Piet en zijn vrouw een huisje op Tuinwijck. Voordien hadden ze jarenlang op een camping gestaan in Den Oever, maar toen de beide dochters groter werden, werd dat te omslachtig. De behoefte om in het weekend buiten te zijn, bleef echter onverminderd en zo kwamen ze- via een kennisop Tuinwijck terecht. En hoe dan verder? Want een huisje op een tuin is andere koek dan een caravan op een camping. Al snel werd besloten om het maximaal toegestane gedeelte van 1/3 van de tuin te bestraten. Piet houdt niet van coniferen, dus werd de rest van zijn tuin voor een groot deel van ontmanteld. Maar dan? 19

20 Hoewel Piet zegt geen echte tuinder te zijn - geen moestuin op nummer 98 - heeft hij vervolgens goed nagedacht over zijn tuin en is hij er altijd in bezig. Tja, als ik de krant uit heb, moet ik iets gaan doen, ik kan nou eenmaal niet lang stil zitten, zegt hij monter. Dus volgde hij een cursus Natuurlijk Tuinieren, dat destijds op tuinpark Wijkergouw werd gegeven, waarbij ook aandacht was voor tuinontwerp. Piet leerde daar dat een tuin aantrekkelijker wordt door het creëren van diepte. Hij maakte van metalen latten een grote pergola voor zijn huisje waar de kamperfoelie inmiddels rijkelijk bloeit. Met bielzen werd een stuk van de tuin opgehoogd. gemetseld met kieren tussen de stenen voor de insecten Hij metselde een rond muurtje, waar dankzij de uitslag van de vergadering van de stroomcommissie binnenkort een kleine vijver zal komen. Er kan dan immers gepompt worden. Hij begon te snoeien aan bomen om ruimtelijkheid en openheid te creëren, indachtig de wijze les van een boer: een boom is pas een goeie boom, als je je pet er doorheen kan gooien. 20

21 En hij zaaide dit jaar het zakje bijenmix dat Cor en Paula Dol uitdeelden in de hoop meer bijen naar Tuinwijck te lokken. Dat hielp beslist, zegt Piet; in zijn tuin waren aanmerkelijk meer bijen. en een vogel hotel Naast alle tuinwerkzaamheden..en nog een insectenhotel knapte hij ook stukje bij beetje zijn huisje op, want laten we wel zijn, zegt Piet, geen hond leest het taxatierapport goed als hij een huisje koopt; we zijn vaak te veel verblind door de plek en pas later komen we er achter dat een aantal zaken in minder goede staat verkeert. Hoe herkenbaar! Visie Het woord visie valt regelmatig tijdens ons gesprek op deze - wederom natte- zaterdagmiddag. Piet stelt planmatig werken vanuit een visie erg op prijs en maakt de indruk een pragmaticus te zijn. 21

22 Hij houdt de zaken graag overzichtelijk en heeft een hekel aan gekrakeel. Bij (dreigende) conflicten zal hij altijd kiezen voor het belang van de vereniging. Mensen moeten zich aan hun taken en afspraken houden, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en niet te veel zaniken. Zo simpel ligt het. Hij stelt die eis aan zichzelf, aan de ander en zelfs de planten in zijn eigen tuin krijgen hun kans, maar moeten ook zelf laten zien wat ze waard zijn. Slaan ze niet aan, dan weg ermee. Doen ze het wel goed, dan horen ze kennelijk in deze streek. Piet is wars van de meer mediterrane soorten, waar je goed op moet letten, die niet tegen vorst kunnen etc. Niks voor hem. En zo kan het dus zijn, dat hij inmiddels wel 18 soorten hortensia s op zijn tuin heeft staan. Bestuur 1,5 jaar na zijn komst op Tuinwijck zat Piet al in de kascommissie en na 5 jaar was hij penningmeester. Ik houd wel van cijfertjes zegt Piet laconiek als naar zijn beweegredenen wordt gevraagd. Komt bij dat hij opzet van de werkbeurten destijds helemaal niks vond, want er was geen visie. Mensen stonden totaal ongemotiveerd wat te schoffelen op de parkeerplaats. De huidige Verfraaiingcommissie lijkt wat dat betreft meer vanuit een plan te werken, er wordt meer nagedacht, en er is meer plantenkennis, meent hij. 22

23 Piet Mosman voelt zich duidelijk verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan en het behoud van de vereniging. Hij zou graag zien dat er nog meer vanuit een gezamenlijk plan, middels projecten, wordt gewerkt aan de instandhouding van ons tuinpark. Breng een groep tuinders samen, geef ze een duidelijk doel en maak ze verantwoordelijk voor het project. Het bestuur is dan daarmee eerder ondersteunend dan controlerend. Het idee is mooi. Werk en pensioen Het aanpakken en ondernemen zit Piet in het bloed. Al jong rolde hij in het werk van de brons- en metaalgieterij en werd samen met een compagnon directeur van een bedrijf dat naamplaten maakte Daar leerde hij ook, dat het meer arbeidsvreugde geeft om samen met de klant uit te zoeken welk product het beste bij hem past, dan enkel maar uit te zijn op winstbejag. Piet heeft het werk 40 jaar lang met veel plezier gedaan, maar op zijn 64 ste is het ook goed dat er een streep onder is gezet. Tijd voor een nieuwe fase, meer tijd voor de kinderen en de kleinzoon van 10 maanden, meer tijd voor de tuin en voorlopig nog even de penningen van Tuinwijck goed bewaken, dat is nu zijn streven. Tuinwijck vaart er wel bij. September 2011 Tekst en foto s Ineke Verweij 23

24 WATERMETER ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ZIE HET BLAUWE INLEGVEL VOOR HET INVULLEN VAN DE STAND VAN UW WATERMETER 24

25 Baggeren in 2011: Beste tuinders, binnenkort gaat u weer baggeren! Tuinwijck is daarvoor opgedeeld in 5 baggerkwartieren. Alles is ongeveer gelijk aan vorig jaar, dus ook de volgorde van de baggergebieden. Let u dus goed op de baggerdatums. Ieder gebied baggert de sloten op een andere tijd. Het schema komt op het mededelingenbord in de Gazet en op de website. Regels voor iedereen. 1. Verwijder takken en obstakels uit de sloot. 2. Bagger, zo goed mogelijk, het midden van de sloot, tot 60 cm diep. Bagger 60 cm diep bij een duiker of brug. Belangrijk! 3. Lever het baggerbriefje in vóór de datum waarop de controles in uw gebied beginnen. 4. Wie niet zelf baggert, regelt zelf iemand die dat goed doet. 5. Zoek bij problemen of vragen vooraf contact met het bestuur. Onderhoudsstukjes met een sloot. Voor wie een onderhoudsstuk moet baggeren gelden bovenstaande spelregels ook! Onder Controledata baggeren in 2011 staat in welk gebied een onderhoudsstukje ligt en wanneer het baggeren klaar moet zijn. Het baggerbriefje en het baggerbriefje voor het onderhoudsstuk dienen op tijd ingeleverd te zijn. Dus vóór de controledatum! Voor elk controlegebied wordt een dag gepland voor baggercontroles: meteen de maandag na de controle datum van een gebied. Tips: * Bagger niet eerder dan drie weken voor uw controledatum. * Baggerbeugels kunt u per dag lenen via de winkel à 20,= borg. (Wel tijdig reserveren!) Let op openingstijden van de winkel. * Nieuwe tuinders én tuinders die beter willen baggeren kunnen advies vragen. * Als u vragen heeft, neem dan vooraf contact op met het bestuur. 25

26 Tuinders, die willen laten baggeren, dienen dit zelf te regelen binnen de verplichte periode. De tuinder blijft aansprakelijk! Wie niet baggert Baggeren van ons Volkstuinpark is een aangegane verplichting van onze vereniging via de Bond van Volkstuinders met de overheid. Als goed onderhuurder van de grond dienen wij, evenals particuliere bewoners naast een sloot, onze baggerplicht na te komen. Onze interne baggercontrole dient om serieuze problemen met de overheidsinstanties te voorkomen. Alhoewel wij uit ervaring weten dat dit voor veruit de meeste tuinders niet van toepassing is, is er daarom toch een zeer streng handhavingbeleid: wie niet goed baggert riskeert een boete. Rob Witte, voorzitter Tuinwijck. Hierlangs afknippen Baggerbriefje (Direct na baggeren in witte brievenbus bij de bestuurskamer deponeren a.u.b.) Naam: Tuinnummer: Onderhoudsstukje nummer:. (als u een onderhoudsstukje heeft!). Baggerdatum:. 26

27 Controledata baggeren in Gebied 5. Baggeren tussen 1 okt. en 22 okt. Tuinnummers : 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 99. Onderhoudstukjes nummers:17, 18, 24, 25, 26. Controle datum: 24 okt Gebied 4. Baggeren tussen 8 okt. en 29 okt. Tuinnummers: 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Onderhoudstukjes nummers: 33, 34. Controle datum: 31 okt Gebied 3. Baggeren tussen 15 okt. en 5 nov. Tuinnummers: 107, 109, 110, 123, 140, 141, 142, 143, 144, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205. Onderhoudstukje nummers: 40, 41, 42, 46. Controle datum: 7 nov Gebied 2. Baggeren tussen 22 okt. en 12 nov. Tuinnummers: 146, 147, 149, 150, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 225, 226, 227, 228, 229. Onderhoudstukje nummer: 52. Controle datum: 14 nov Gebied 1. Baggeren tussen 29 okt. en 19 nov. Tuinnummers: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Onderhoudstukje nummers: 1 en 5a. Controle datum: 21 nov

28 HERFST-HAIKU De judaspenning laat zich gaan: zilverlingen dansen door de tuin Uit Een handvol veren` Uitg. Rainbow Essentials 28

29 Zonne-energie Wij leveren en installeren zonnepanelen, regelaars en accu s. Inclusief montagematerialen. Satellietontvangers Voor ontvangst van TV en radio bent u bij ons aan het juiste adres. LCD- TV s, radio/cd spelers, satelliet en DVB-T tuners ook op 12 volt. Uiteraard hebben wij hiervoor de noodzakelijke installatiematerialen. Pitten, kousen en glazen Onze afkomst verloochenen wij niet. Al sinds 1935 verkopen wij olie (kerosine), kachels en lampen, evenals de benodigde kousen, pitten en glazen. 12 volt/24 volt U vindt bij ons een uitgebreide sortering omvormers, koelkasten, verlichting en andere benodigdheden op 12 volt. Butaan/Propaangas Een groot assortiment gasapparatuur is in onze winkel aanwezig zoals o.a. voor koelen, koken, verwarmen en warmwater. Ook leveren wij alle installatiematerialen hiervoor. DE PITTENSPECIALIST Dé leverancier voor uw tuinhuis 29 De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat HG Amsterdam tel fax

30 Een tuinkater. Lieve tuinvrienden Hmm, u heeft misschien zitten denken of u nu wel of niet die stroom moet nemen op de tuin. Natuurlijk is het antwoord simpel voor de mensen met gevulde spaarpotjes. Maar als ik u was zou ik de zonnepanelen, accu,s, omvormers en aggregaten NIET wegdoen. Het is het beste alternatief voor slechte tijden. Er is wereldwijd nogal paniek over ons financiële systeem en mijn vooruitziende blik vertelt mij dat het nog veel slechter wordt. Politici lijken nauwelijks te (willen) begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Er worden besluiten genomen die desastreus zijn voor de meeste Europeanen. U wordt massaal bij de neus genomen en velen hebben het niet eens in de gaten. Het is zelfs niet uit te sluiten (helaas) dat er opzet in het spel is. Europa heeft inmiddels alle beloftes aan zijn burgers gebroken. De EU is het grootgraaiersblok aan uw been. Nergens weten mensen zo goed voor zichzelf te zorgen als bij de EU elite. Maar u wordt steeds meer afgeknepen. Zou dit graaien aan de ene kant en het bezuinigen aan de andere kant misschien slechts één doel hebben, namelijk het machtsmonopolie van de banken en de rest van de elite te handhaven. Net zoals al die revoluties,gaat het daar wel om vrijheid,of om bodemschatten (olie) In Griekenland heerst chaos en anarchie en dat zal de EU meeslepen, regelrecht de afgrond in. Er wordt heel wat afgelogen om de boel bij elkaar te houden. Behalve op Tuinwijck dan natuurlijk, dat is één grote happy familie. Stroom? Jawel, maar mag ik mij ook eventjes over andere zaken druk maken. Voor mij hangt ALLES aan een zijden draadje momenteel. Gegroet met een laatste poot van Bobo 30

31 NATUURLIJK TUINIEREN Deze zaak stinkt! Dat wilde planten een lekkere toevoeging kunnen vormen aan het dagelijks menu, heb ik hier al een paar keer verteld. Maar ook om andere redenen vormen wilde planten een dankbaar extraatje voor de moestuin. Ja, ik heb het over gier Drie jaar geleden verzamelde ik met zoonlief armenvol heermoes, toen onze tuinbonen overdekt waren met zwarte bonenluis. Die heermoes werd overgoten met water, en mocht een flinke week trekken. Het resulterende stinkende goedje werd op de bonen gesproeid, en binnen no-time was er geen bladluis meer te zien. Heermoesgier staat er op dit moment niet te trekken, maar wel een kuip smeerwortelgier. Smeerwortel bevat flinke hoeveelheden kalium, en daar zijn tomaten dan weer gek op. Deze gier zal ik niet onverdund op de planten spuiten, maar er verdund de tomaten mee gieten. (In plaats van smeerwortel kan je net zo goed brandnetel of kleefkruid gebruiken, smeerwortel is immers echt niet de enige kaliumrijke plant.) Gewoonlijk worden recepten voor kruidengier omschreven in termen van zoveel gram plant op zoveel liter water, maar ik vrees dat ik niet zo netjes te werk ga. Ik pluk een hoeveelheid kruid die ik in een kuip mik, en dan overgiet met zoveel water tot het ruim onderstaat. Vervolgens leg ik er iets zwaars (lees: een dakpan) bovenop zodat de planten onder water blijven. Dat goedje laat ik vervolgens dagen trekken. 31

32 Ik raad je aan het brouwsel op enige afstand van tuindeuren, openstaande vensters en zitplekjes in de tuin te laten gisten, want na een week of zo verspreid het geheel een aroma dat niet meteen als welriekend kan omschreven worden. Gier die je als bemesting wil gebruiken, verdun je tot 1/10 of zelfs 1/20, als je het als bestrijdingsmiddel gebruikt wordt het meestal onverdund bij de planten verneveld. Ook wortel on kruiden in je tuin kunnen een prima reden zijn om gier te maken. Nee, niet om de planten daarmee te verdelgen! Als je planten als brandnetels, zevenblad of kweekgras wiedt, en je weet er echt geen weg mee omdat je nu even genoeg hebt van brandnetelsoep en zevenbladstampot en je ze ook niet op je composthoop wil dan maak je er gewoon gier van Zet in de buurt van je composthoop een flinke kuip water neer, waar je brandnetels en andere wortelonkruiden, of onkruiden die al zaad hebben gezet in gooit. De stinkende gier die zich daar al snel vormt, is opnieuw een prima meststof. (En na het rottingsproces kan het restant probleemloos wél op je composthoop ) Met dank aan: Auteur AnneTanne 32

33 Uw tuin is uw eigen apotheek Muntthee is sinds een paar jaar HOT het is bijna overal te bestellen. Dat is eigenlijk niet zo vreemd, mensen willen graag pure, gezonde en lekkere drankjes drinken. En lekker is het, zeker als het gezoet wordt met honing. Daar komt bij dat Munt daadwerkelijk een aantal gezonde eigenschappen bezit De geur van munt staat symbool voor gastvrijheid. Daarom werd het kruid vroeger op tafel gewreven wanneer men bezoek verwachtte. Een tuiltje Munt zou trouwens de wonderlijke eigenschap hebben om een glimlach te toveren op het gezicht van de meest onvriendelijke gasten. De frisse en prikkelende geur van Munt werkt verkwikkend, zowel voor lichaam als geest. Gebruik enkele takjes Munt in je badwater en je kan de wereld op je schouders torsen. In vervlogen tijden liet men Munt tegen de muren van de huizen groeien om muizen en ratten te verjagen. Munt houdt bovendien vliegen en muggen op afstand. Ook vlooien moeten niet van Munt weten. Een bosje van dit kruid in de hondenmand houdt de ongewenste beestjes op afstand. Zelf Munt zaaien in de tuin lukt niet echt vanwege ons klimaat. Wel kun je een paar takjes gekochte Munt ((bij de Turkse supermarkt het voordeligst) laten wortelen op een glas water en dan in de tuin uitplanten. Munt woekert als onkruid dus wie het niet door de hele tuin wil hebben plaatst het in een bodemloze kuip. Munt verkiest vochtige grond. warmte, voldoende zon en af en toe een beetje schaduw kan geen kwaad. Het is een vaste plant en omdat het kruid de grond kan uitputten doe je er goed aan er om de paar jaar een ander plekje in je tuin voor uit te kiezen.. 33

34 Munt doet het trouwens ook uitstekend in een pot op terras of vensterbank. Munt is in de maand augustus getooid met fraaie violetblauwe bloemetjes. Voor de smaak is het beter te oogsten vóór de bloei. Muntblaadjes zijn vers geplukt het lekkerst maar ze kunnen ook zowel ingevroren als gedroogd gebruikt worden. *Muntthee is goed voor het spijsverteringsstelsel en bij darmproblemen, het werkt verlichtend bij het Prikkelbare Darm Syndroom en het vermindert darmspasmen. Na een zware maaltijd kan het een opgeblazen gevoel wegnemen *Het versterkt het centrale zenuwstelsel en is een oppepper van formaat te noemen *Munt verlaagt de androgeen(hormoon)spiegel in het bloed en is daardoor aan te raden bij vrouwen met overbeharing. *Munt geeft verlichting bij verkoudheid en maakt de luchtwegen vrij.ook bij astma is dit effect merkbaar *Munt geeft een verlichting van de hoofdpijn bij migraine Door de uitgesproken smaak wordt Munt zelden met andere kruiden gecombineerd,de frisse smaak kan zowel in zoete als hartige gerechten gebruikt worden. Munt kan in sauzen, salades, soepen, azijn, desserts, fruitsalade of jam toegepast worden. Munt is in combinatie met chocolade zelfs een ware lekkernij te noemen. Het is niet alleen een echte aanrader bij lamsvlees, ook bij vis doet het verfrissende aroma het goed. Het is dan ook een veel gebruikt kruid in de keuken. Gezondheid!! Annemarie 34

35 Pas op voor verkeerde gasslangen! Kent u dat? Denkt u alles op orde te hebben voor de jaarlijkse tuinkeuring, valt er toch nog een brief van het bestuur op de deurmat (tegenwoordig in digitale vorm). Wat nu weer? Ons overkwam dat een paar weken geleden. Te lange gasslang! Te lange gasslang? Die hadden we nog nooit voorbij zien komen. De reglementen leerden ons dat de gasslang niet langer mag zijn dan 1 meter, zonder verdere toelichting. Maar wij hebben twee gasflessen, elk met een slang verbonden met een automatische omschakelaar. Daarop zit het drukventiel, dat met een derde slang verbonden is met het aansluitpunt op de buitenwand (daarna is alles koper). Om welke slang gaat het? We besloten ons licht op te steken bij het bestuur. Ook daar verwarring alom. Totdat Willem Bruikman zich in het gesprek mengde met de mededeling dat het gaat om de derde slang, van het drukventiel naar de muurplaat op de buitenwand. Want die andere slangen hebben een standaard lengte van 50 cm, voegde hij daar aan toe. Hoezo standaard lengte? Gewoon gekocht bij de inkoop, van de rol. Levensgevaarlijk, reageerde Willem Bruikman, Je mag daar alleen een hogedrukslang gebruiken, zo n zwarte die je voor 24,50 bij Spijker kunt kopen. Als die slang van jou klapt, loopt je gasfles in één keer leeg. Daar schrokken wij natuurlijk wel van. We hebben direct het gas afgesloten en de volgende dag nieuwe hogedrukslangen gemonteerd (zie foto). 35

36 Nog wat toelichting. Het flessengas zit onder hoge druk, in vloeibare vorm in de fles. Doorgaans zit er direct op de fles een drukventiel, waarmee de gasdruk wordt verlaagd. In ons geval gaat het gas niet direct via het drukventiel, maar naar een automatische omschakelaar. Handig, als een fles leeg is, schakelt hij automatisch naar de tweede. Maar dat betekent ook dat de slangen van de fles naar de omschakelaar onder hoge druk staan! Waarom dit stuk in de Gazet? Wij zijn vast niet de enigen op Tuinwijck die voor deze oplossing hebben gekozen. Hebt u ook zo n automatische omschakelaar met verkeerde gasslangen? Vervang ze dan onmiddellijk! Ingrid Albreghs en Kees Keijser, tuin

37 Er liggen nog prijzen te wachten om opgehaald te worden na het Tuinwijckfeest van 13 augustus j.l. 37

38 Winkel opening in de winterperiode. Normaal is de winkel na het tuinseizoen per 1 oktober gesloten, en kan er dus niets meer verkocht worden. Behalve voor levering van gas wordt een uitzondering gemaakt. Vorig jaar, in de winterperiode, zijn toch een groot aantal artikelen verkocht zonder dat er direct betaald werd. Het winkelteam moest daarom bij aanvang van het nieuwe seizoen alsnog trachten de gelden te innen. Dat gaat de komende winter veranderen. Bij bestuursbesluit is geregeld dat de winkel van 1 oktober tot 1 april tweemaal per maand geopend is, behalve in december. Op de eerste en derde zaterdag van de maand van uur. Het houdt in dat bestellingen van aarde, zand, meststoffen etc. eerst in de winkel betaald dienen te worden, waarna met de tractorchauffeur een afspraak gemaakt kan worden wanneer er geleverd wordt. Buiten de openingstijden wordt er niets geleverd!! Let op: De winkel is open van 1 oktober t/m 17 maart de eerste en derde zaterdag van de maand behalve in december van uur. Het bovenstaande geldt ook voor hen die hun sloot in een bepaald tijdvak moeten baggeren en een baggerbeugel willen reserveren via de winkel. Reservering kan ALLEEN plaatsvinden in de aangegeven openingsuren. 38

39 Accubedrijf ACIM al meer dan 50 jaar verkoop van: Accu s, topkwaliteit, 2 jaar garantie. Kyocera zonnepanelen, toebehoren,kabels,klemmen en de rest voor informatie: Ruiterweg BJ Castricum 39

40 40

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht!

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht! View this em ail in y our browser De Stuifmail Nieuwsbrief Tuinpark Rust en Vreugd. Verschijnt drie keer per seizoen. Nr.6, juni 2014 HALLO tuinders van Rust en Vreugd! Het tuinseizoen is nu echt begonnen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft Ik was met de riek gras aan het opruimen in de paarden wei samen met brian. Ik schrok me zelf `t apenzuur. Ik dacht even dat ik `m een kopie kleiner

Nadere informatie

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 Inhoud 1. Noteert u vast! 2. IJzerbak op het milieupark 3. Het complex 4. Activiteitenkalender: 3 oktober 2015 t/m 31 maart 2016 5. Mededelingen bestuur 6.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 www.volkstuinverenigingvianen.nl januari/februari 2017 Beste tuinders, januari alweer voorbij en nog geen nieuwsbrief terwijl jullie dit wel iedere maand

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park ATV 'T Spruitje Het spruitjesjournaal Jaargang 2013 nr. 1 Ontwikkelingen op het park Dit jaar is het werk voor een nieuw hek rond het tuincomplex afgerond, het heeft enkele jaren geduurd maar nu ziet het

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen 20017 nr.2 www.volkstuinverenigingvianen.nl april 2017 Beste tuinders, Het voorjaar is weer aangebroken en dat is op onze tuinen te merken ook. Bloesem in volle pracht,

Nadere informatie

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders versie september 2011 Inleiding U overweegt de aankoop van een tuin en een tuinhuisje op Tuinpark Lissabon. Maar tuinieren

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

1. Heb je zonnepanelen?

1. Heb je zonnepanelen? Duurzaamheid Het licht uitdoen als je een ruimte verlaat, de verwarming een graadje lager zetten, recyclen. Duurzaam leven kan op verschillende manieren. 9 1. Heb je zonnepanelen? 8 85% 7 6 5 4 Ja Nee

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst...2 3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 4. Verantwoording bestuur...7 1 1. Voorwoord

Nadere informatie

Sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes, klein en teer Keren ieder jaar maar weer Ondanks regen, sneeuw en ijs Raken ze niet van de wijs

Sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes, klein en teer Keren ieder jaar maar weer Ondanks regen, sneeuw en ijs Raken ze niet van de wijs Sneeuwklokjes Sneeuwklokjes, klein en teer Keren ieder jaar maar weer Ondanks regen, sneeuw en ijs Raken ze niet van de wijs Als doodse stilte en vredige rust Over de aarde liggen als een deken Zijn het

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Samen maken we het groen!

Samen maken we het groen! Samen maken we het groen! 10 tips voor meer natuur in je omgeving Een groene omgeving is leuk om naar te kijken, maar ook gezonder om in te leven en wonen en beter voor het klimaat. Planten en bomen houden

Nadere informatie

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een lapje grond waarop je siergewassen en/of groente mag telen. Daarop mag je ook nog een huisje plaatsen. Je kan overnachten in de periode

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het Het jaar op de tuin Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het werkurenbriefje

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

zaterdag 16 september van of zaterdag 23 september van 10 12

zaterdag 16 september van of zaterdag 23 september van 10 12 Verenigingsnieuws ATV Ons Belang Nieuwegein September 2017 Nieuwe toegangspassen voor alle leden Het nieuwe toegangssysteem werkt. We kunnen daarom overstappen op de nieuwe passen. De huidige handzenders

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Geral Overbeek. Onkruid de baas. Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid)

Geral Overbeek. Onkruid de baas. Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid) Onkruid de baas Geral Overbeek 2011 Overbeek - Gardendesign Maasoord 17 0348-424305 [Geef het faxnummer op] 25 Tips voor duurzaam onderhoud (onkruid) 25 TUINTIPS ONKRUID DE BAAS Wil jij ook een tuin zonder

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Spreekuur 2016 Het spreekuur van vervalt. Het eerstvolgende spreekuur is

Spreekuur 2016 Het spreekuur van vervalt. Het eerstvolgende spreekuur is Praatje vanuit het bestuur. We schrijven december. Er is weinig te doen op de tuin. Wie nu een rondje maakt ziet dat er op verschillende manieren wordt overwinterd Een aantal tuinen zijn afgedekt met worteldoek

Nadere informatie

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap.

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. EET PALEO 3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Mijn Paleo verhaal 8 De 7 stappen in het kort 12 Stap 1 Richt je op de praktijk 14

Nadere informatie

Ik heb van verschillende kanten vragen gekregen over de Basiscursus Kruidengeneeskunde en daarom denk ik er over ergens eind oktober/begin 2

Ik heb van verschillende kanten vragen gekregen over de Basiscursus Kruidengeneeskunde en daarom denk ik er over ergens eind oktober/begin 2 Hallo allemaal, De vakantie zit er voor velen al weer op. Sommige geluksvogels hebben het nog tegoed Maar voor de meesten van ons is het werk al weer begonnen, gaat de wekker weer vroeg af, gaan de kinderen

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd!

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! View this em ail in y our browser De Stuifmail Nieuwsbrief Tuinpark Rust en Vreugd. Verschijnt drie keer per seizoen. Nr.5, maart 2014 HALLO tuinders van Rust en Vreugd! De zomertijd is ingegaan. De hekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Wijngaard het Groenewoud

Wijngaard het Groenewoud 2 E JAARGANG 4 E EDITIE 2017 Wijngaard het Groenewoud 1 november 2017 En het werd herfst! In dit nummer 1 En het werd herfst 2 Ons You-tube kanaal 3 Onze eerste oogst 4. Molentjes 5. Website bezoek geweldig

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 Tekst en opmaak: Ilse Smits Hallo lieve vrienden, Wat een prachtig weer al! Vandaar ook dat we al vanaf vorige week ÓPEN zijn :) Het was even doorwerken maar alles is er weer helemaal

Nadere informatie

Betaalbaar bio in 6 stappen

Betaalbaar bio in 6 stappen Betaalbaar bio in 6 stappen Biologisch eten duur? Veel mensen denken dat biologisch eten niet in hun budget past. Ik heb dat ook heel lang gedacht. Tot ik ontdekte dat je door anders boodschappen te doen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Bestuursmededelingen.

Bestuursmededelingen. TUINPARK DE MOLEN Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2016 Agendapunt 4 Bestuursmededelingen. 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2015 Deze notulen hebben wij verstuurd per e-mail

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Stage Bloemenparadyske

Stage Bloemenparadyske Stage Bloemenparadyske De afspraak We kwamen aan bij het Bloemen paradyske. Toen kwam de hond op ons af vliegen. Hij heet: Jordy. Toen hebben we een kopje thee gedronken, ons even voorgesteld en even gepraat.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Aardoliealarm in het bos

Aardoliealarm in het bos de graad > Landbouw > lesmateriaal > spelkaarten Aardoliealarm in het bos BIOBOER Om goed te kunnen zaaien, moet de aarde los. Daarvoor gebruik je een tractor. Dat gaat vlot. Neem reuzenpassen en ga 5

Nadere informatie

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Zoals in de vorige update te lezen viel willen we het gewenste eindresultaat tijdens de ALV van 2015 presenteren. In dit stukje gaan we nu al dieper in

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Rawfood. tips & tricks 66 FRONTIER LIFE 15.02

Rawfood. tips & tricks 66 FRONTIER LIFE 15.02 Rawfood tips & tricks 66 FRONTIER LIFE 15.02 Auteur: Noëlle Kabel VOEDING In augustus 2013 kwam ik in aanraking met rawfood. Ik had toen al een jaar alle geraffineerde suikers uit mijn eetpatroon geschrapt,

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt 2100 Deurne Tel / fax: 03/ 324 25 26 t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt Andante vzw www.tmagazijn.be Nieuwsbrief 7 juni 2014 Voorwoord Beste lezer, Hier is hij dan; onze zevende nieuwsbrief.

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Dorine s moestuin. Beplantingsplan voor de moestuin in pot. Ontwerp door. De Vinkentuin- de kleine kwekerij. José Vink

Dorine s moestuin. Beplantingsplan voor de moestuin in pot. Ontwerp door. De Vinkentuin- de kleine kwekerij. José Vink Dorine s moestuin Beplantingsplan voor de moestuin in pot. Ontwerp door De Vinkentuin- de kleine kwekerij José Vink Nederasselt, 11 maart 2014 1= Laurus Nobilis 2= Vinca minor 3= Lonicera japonica Halliana

Nadere informatie

Belangrijke data & tijden CDD Theatershow Bring Back The Color! Speciale info voor peuters & kleuters (kiddo's & kidsdancelessen)

Belangrijke data & tijden CDD Theatershow Bring Back The Color! Speciale info voor peuters & kleuters (kiddo's & kidsdancelessen) Beste CDD dansers & ouders/verzorgers IN DEZE NIEUWSBRIEF: Belangrijke data & tijden CDD Theatershow Bring Back The Color! Uiterste inschrijfdatum Doorloop Theatershows bij CDD Generale Repetitie in Theater

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie