_/e &\san fyv-e^ ( ) gemeente eindhoven - contact verzoek Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "_/e &\san fyv-e^ (16-04-2012) gemeente eindhoven - contact verzoek Pagina 1"

Transcriptie

1 ( ) gemeente eindhoven - contact verzoek Pagina 1 Van: Aan: t <.schutten CC: Datum :26 Onderwerp: contact verzoek NR: /2_ Bijlagen: Presentatie 3XGroenlicht La VIE.ppt Geacht College B&W, Gemeenten secretaris, Fractievoorzitters, Raadsleden, Dames en Heren, Nav het persbericht "Ook Eindhoven schrapt extra banen" verzoekt de! Stichting S.O.S., U, ook namens alle samenwerkende partijen, u om contact. Bieden u, de stad van het "licht", een low budget/high efficiency: pilot (www.)3xgroenlicht(.nl) aan. [ j~ Q GËMEENTE EINDHOVEN APÜ 2012 Q^S^cj rh, _<R //3W//9J? AFGEDAAN t'o/>/e &\san fyv-e^ 3XGroenlicht Wat. - Voor slechts 1 eurocent p.p.p.km. van/naar en AAN het werk! é? x / é i * ' ^ ;$ - gecompenseerde kilometers worden omgezet in de MAXI'S* is /v> +u <^X - weggegeven aan de Minima**,. ^ a y^-a<a^ cl&é. - verdere C02 reductie jaarlijks ca kg C02 uitstoot per stuk -^xj^4f-a o ov>6^ 3 - geïnstalleerd*** besparen zij in minimaal 5 jaar**** ca op de energienota'sügv betalingsachterstanden: afloscapaciteit ter voorkoming van uw maatschappelijke kosten aan bijzondere bijstand, energieafsluitingen, huisuitzettingen etc. * 33 water, gas en elektra besparende producten ** 2,7 miljoen Nederlandse Minima huishoudens *** door "kansarme werklozen" **** minimale levensduur van de producten In afwachting van uw reactie, verblijven wij, namens allen, Met vriendelijke groet, Anja van de Brug en Sonja de Roo Stichting S.O.S. bij voorkeur p.s. bijlage bijeenkomst Woonlasten van het AgentschapNL 12 apr: "ook Eindhoven schrapt banen" De gemeente Eindhoven schrapt tot eind 2014 zeker 293 arbeidsplaatsen. Het college heeft dat besloten. De gemeente bespaart op die manier jaarlijks 10,3 miljoen euro. Eindhoven is niet de eerste gemeente die flink ik eigen vlees gaat snijden. Eerder werd al bekend dat Rotterdam ruim 2400 banen gaat schrappen. Eerder 200 Omdat Eindhoven nog zoekt naar nog meer besparingen en omdat nog niet duidelijk is wat het kabinet nog in petto heeft, valt het banenverlies uiteindelijk nog hoger uit, kondigde wethouder Staf Depla aan. Het

2 ( ) 'gemeente Pagina 2 aantal vertrekkers ligt hoger dan de 200 waar de gemeente tot dusver rekening mee heeft gehouden. Regeling ouderen Omdat het vertrek van zo veel mensen niet via natuurlijk verloop geregeld kan worden, overweegt Eindhoven bijvoorbeeld oudere medewerkers een financiële regeling aan te bieden om eerder te stoppen. Met de vakbonden is afgesproken dat gedwongen ontslagen worden voorkomen. De gemeente is in overleg met publieke en private partijen om werknemers naar een andere baan te begeleiden. Depla zegt dat ambtenaren niet bezorgd hoeven zijn dat ze meteen op straat staan. Bescheiden rol De gemeente telt nu nog 2085 voltijdbanen. Depla zegt dat de gemeente verandert naar een overheid met een bescheiden rol en dat niet voor de kaasschaaf is gekozen. Het personeel is donderdag tijdens de lunch geïnformeerd.

3 3XGroenlIcht! INITIATIEFNEMER: STICHTING 'Voor en door U" vertegenwoordigster MINIMA en UITKERINGSGERECHTIGDEN. Samenwerkingspartners - Stichting Collusie en Stichting Slimlicht - IVAM UVA - Klimaatbureau - Fair Climate Fund - Technea WANT: De beste resultaten bereik je met samenwerking!

4 Doelstellingen - locale winst: verbetering positie minima, C02 reductie, banen - directe woonlastendaling, de hele woning wordt energiezuinig - energie neemt 15 tot 20% van het budget - grotere zelfredzaamheid voor de Minima Huishoudens - afloscapaciteit igv betalingsachterstanden - terugdringen van de huidige maatschappelijke kosten (bijzondere bijstand, incasso, schuldhulpverlening, energieafsluitingen, huisuitzettingen en nazorg) - activering en participatie banen - impuls aan locale economie (veel steden/regio's hebben ca - 20% aan L.I.G. onder hun inwoners) Educatie, bewustmaking & gedragsverandering voor iedereen!

5 Wat Wat en Hoe - Voor slechts 1 eurocent p.p.p.km. van/naar en AAN het werk! Hoe - gecompenseerde kilometers worden omgezet in de MAXI'S* - Weggegeven aan de Minima** - Verdere C02 reductie jaarlijks ca kg C02 uitstoot per stuk - geïnstalleerd*** besparen zij in minimaal 5 jaar**** ca op de energienota's! 33 water, gas en elektra besparende producten 2,7 miljoen Nederlandse Minima huishoudens door "kansarme werklozen" minimale levensduur van de producten

6 Iedereen! Gemeenten en Woningbouwcoöperaties Wie kunnen meedoen - low budget/high efficiency instrument - beleid ondersteunend en uitvoerend - interne en externe teambuilding: collegialiteit stijgt, rivaliteit en - Ziekteverzuim dalen, - men is trots op de "baas" - energiebewuste medewerkers Bedrijven - de MAXI's van deelnemende bedrijven worden aan de deelnemende gemeenten gegeven - profilering, effectief MVO en HR ondernemen

7 Teambuilding en Collegialiteit - Wie, intern medewerkers zeil Km woon werk verkeer, incl. zakelijke km - Extern: medewerkers kunnen bijvoorbeeld enkele uren per werk of een dagdeel: hun privé en/of uw zakelijke contacten tot ook deelname SXGroen licht uitnodigen - Waar en Namens namens uzelf en vanaf eigen of andere werkplek - Hoe per telefoon, mail, bezoek, presentatie etc.

8 Kosten Kosten deelname - per 3 medewerkers 250 excl. BTW, incl. sociaal- maatschappelijk installatie door Stichting Collusie De door het bedrijfsleven gerealiseerde de MAXI worden aan deelnemende gemeenten gegeven. Eigen aandeel vergroting, meer minima geholpen

9 Woonlasten 05 mrt 2012: Huishouden meer kwijt aan energie. (CBS). Eeri huishouden was vorige maand - gejmiddeld 156 euro kwijt aan gas en elektriciteit, -13! euro meer dan een jaar eerder, - tevens stijging transportkosten en de energiebelasting Energieprijzen in 2012 bijna 120 procent hoger dan 15 jaar geleden, terwijl de inflatie met 35 procent toenam.

10 Controle - IVAM UVA controleert of garanties producenten gerealiseerd worden. - Resumé in wetenschappelijke rapportage betreft meerdere ijkpunten. Werkwijze: - berekening van de impact diverse componenten MAXI. - berekeningen van de besparing op Energie/C02 reductie, gecreëerde werkgelegenheid en effecten armoede.

11 Cradle to Cradle Cradle to Cradle - De producten zijn in iedere woning van toepassing. Door de bijna financiële onmogelijkheid van zelf vervangen is voorraad van essentieel belang. - In een later stadium zal ruiling/verkoop van overcomplete producten mogelijk zijn. Voor ontvangst van de MAXI is afvoer via Wecycle, vereist

12 ;! Ondersteunt - Klimaatbeleid, WWB, WWNV, WMO i - Groenboek Europese Commissie - (Financiën - Landelijk uniforme uitvoering/resultaat Millennium: elk land heeft een economische onderlaag /werkloosheid en de C02 uitstoot kent geen grenzen (Concept is Europa-proof, ca 80 miljoen Minima Huishoudens

13 Fair Clïmate Fund (ICCO) - biedt mogelijkheden voor compensatie C02 uitstoot - middels klimaatprojecten voor/met arme gezinnen in ontwikkelingslanden en verhandelen C02-rechten uit deze projecten tegen een eerlijke prijs. - Fair Climate Fund en de Maxi versterken elkaar, (klimaat en armoedebestrijding wereldwijd) Extra optie : Autokilometers compenseren met internationale C02 rechten. Tegen een meerprijs van 31,50 excl. btw per pakket. Zie: embedded&v=ti8z2mbw-mo

14 Operationele Flow YYthmY Y, Het aantal deelnemers bepaalt het totale aantal de MAXI'S. Bestelling van de MAXI'S bij Technea, benutting van de leveringstijd van ca 5 weken, wordt namens de deelnemers ook het lokale bedrijfsleven uitgenodigd Onder eventueel door u gewenste media publiciteit, worden na levering, namens en in volledige samenwerking met u, de MAXI'S gedistribueerd en geïnstalleerd door Stichting Collusie De ontvangers gaan akkoord met opname meterstanden, inlevering kopie jaarnota's en vaste maandvoorschot, installatie en nieuwe meterstandenopname na ca 6 tot 10 maanden Optioneel module: Fair Climate Fund, door deelname hier is men direct ook over de grenzen actief!

15 TIP Te kort aan budgetten: Klimaat, Armoede en werkgelegenheid, wellicht dat medewerkers 0,014 van hun reiskostenvergoeding willen/kunnen missen?!

16 Het positieve "Wij gevoel" Ik ben een milieu-trendsetter! STICHMNM

17 De Stichting S.O.S., de samenwerkende partijen en uw huurders en inwoners, nodigen u allen uit, tot deelname aan pilots SXGroenlicht Contact gegevens Stichting S.O.S. Bezoekadres: Koppenhoeve 68, 1687VD te Wogum Postbus 86, 1620AB Hoorn Telefoon , bij voorkeur of of Stichting Slimlicht Bezoekadres: Hoogte Kadijk BW Amsterdam Postbus 1636, 1000 BP Amsterdam Tel.:

18 Aanbevelingen Ik spreek hiermee mijn waardering uit voor het project 3XGroenlicht!. De volgende aspecten zijn van belang: 1. het is mogelijk de gerealiseerde C02- emissiereductie in een project toe te rekenen aan dat project. 2. Je kunt een SXGroenlicht! project, door de sociale aspecten en betrokkenheid van minima, eigenlijk beschouwen als een Gold Standard project, dat daarmee ook een hogere waarde heeft. Jos Cozijnsen, Emissierechten.nl, Utrecht, 24 november 2011

19 Aanbevelingen vervolg Aanbevelingen-vervolg De C0 2 -Prestatieladder -1 kwh grijze stroom = 455 gram C0 2, 1 m3 gas = 1.8 kilo C0 2 - =1098 kwh grijze stroom komt overeen met 500 kilo C m 3 gas komt overeen met 525 kilo C0 2. Samengevat levert de MAXI dus ruim 1 ton C0 2 p.j. op. Jullie berekening op basis van 1 cent per km luidt als volgt: 37 km per dag x 5 dagen = 185 km per week 185 x 4,3 = 795,5 km per maand, x 10,5 maand = 8.353,75 km per jaar, x 3 personen = km. Dus jullie berekening dat 1 eurocent per kilometer overeenkomt met 250 per drie medewerkers die met de auto naar het werk komen, is prima. Kortom, ik kan constateren dat jullie een goed concept hebben ontwikkeld. Met vriendelijke groet, Sible Schone, Programma Directeur, HIER Klimaatcampagne Sociale innovatie brengt ondernemers groei,

20 Stichting S.O.S. Achtergrond initiatiefnemer 3*groenlicht. Vanuit visie huurder en inwoner en een stem gevend aan de 2,7 miljoen minima huishoudens, is het bestuur van de Stichting S.O.S. zelf ervaringsdeskundig door het ongevraagd en ongewenst uitkeringsgerechtigden zijn. De Stichting S.O.S. : Sociaal-Ondernemen-Steunfonds, gelieerd aan de BWU Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden beide notarieel statutair opgericht op resp KvK, nr , op KvK nr

21 S.O.S. heeft ten doel het signaleren en analyseren van maatschappelijk en sociaal-economische problemen in Nederland en het leveren van een actieve bijdrage om deze problemen op te lossen en te voorkomen. In samenwerking met bedrijven en instellingen die het sociaal ondernemerschap willen bevorderen. De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 1. het geven van voorlichting en het verzorgen van publiciteit 2. het trachten ondernemers te interesseren om een actieve bijdrage aan de Stichting te leveren door donaties of actief deelnemerschap 3. het vormen van een noodhulpfonds 4. het bevorderen van overleg met de politiek en andere bevoegde autoriteiten 5. alle overige wettelijke middelen in het voorstaande in de ruimste zin van verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

COMMUNICATIE- STRATEGIE

COMMUNICATIE- STRATEGIE COMMUNICATIE- STRATEGIE juli 2014 Communicatiestrategie (marketingcommunicatieplan) Auteur: Theo Jansma Juli 2014 3 Samenvatting Trynergie, een samensmelting van Trynwâlden en energie, is een nieuwe energiecoöperatie

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie