CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN"

Transcriptie

1 CLIMAXI TEGEN DE STROOM IN Groene stroom voor iedereen!

2 Zoek en vind 3 CLIMAXI!? 5 ENERGIE EN ARMOEDE 7 ENERGIE BESPAREN 9 DUURZAME ENERGIE 12 ENERGIE EN DEMOCRATIE 15 INTERVIEW MIEKE CLYMANS 18 BRIEF VAN DIKKE FREDDY 21 VERNIETIG DE METERS, GENIET VAN HET WATER! 22 MEER INFO EN CONTACTEN VOOR CLIMAXI

3 Voor je ligt de eerste publicatie van Climaxi. Wie zijn we? Climaxi is een socio-culturele beweging -wij noemen het liever een actiebeweging- die ontstaan is uit een samenwerking tussen drie organisaties: Friends of the Earth, Klimaat & sociale rechtvaardigheid en vzw t Uilekot. Wat bracht ons samen? Toen klimaatverandering en het gevecht ertegen steeds hoger op de politieke agenda kwamen te staan, vonden we het hoog tijd om een beweging op te bouwen die drie punten kan combineren: 1) Tegenover de ngo s die vaak te eenzijdig op lobbywerk focussen, wordt het dringend tijd om een actiebeweging op te bouwen. Een beweging die mensen op straat kan brengen en op die manier druk op de ketel kan zetten. 2) Op een moment dat in Vlaanderen meer dan gezinnen gedropt worden door hun energieleverancier omdat ze de facturen niet langer kunnen betalen, eisen wij een sociale en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Zonder sociale oplossingen, vinden we nooit het noodzakelijke draagvlak om de omslag naar een sociaal-ecologische samenleving te realiseren. 3) Als we klimaatverandering willen stoppen, moeten we méér veranderen dan enkel de CO2-uitstoot naar beneden halen. Het klimaatvraagstuk overlaten aan de elites van deze planeet is geen goed idee want dan krijg je binnen de kortste keren een nieuwe koehandel, zoals vandaag met de handel in vervuilingsrechten, die in plaats van winst voor het klimaat vooral winst voor de grote bedrijven oplevert. nr

4 Met onze, sinds begin 2011, nieuw erkende beweging gingen we al snel van start met drie deeltijdse werknemers en een brede vrijwilligersgroep. In januari en februari trokken we het land rond met de documentaire Duurzaam op papier die een kritische kijk biedt op het FSC-label voor duurzaam hout en papier. Die eerste activiteitenreeks deed alvast heel wat stof opwaaien. Op 24 april organiseerden we samen met Klimaat en sociale rechtvaardigheid en met de steun van tientallen organisaties een manifestatie tegen kernenergie manifestanten kwamen naar Brussel op Pasen! Tijdens de zomer ondersteunden we samen met anderen het Klimaat Actiekamp in het Sint-Annabos te Antwerpen. Stuk voor stuk activiteiten waarmee we onze drie kernideeën konden waarmaken. Schaarse goederen zijn dure goederen, leerden we vroeger al in een cursus economie. Zonder massale en publieke investeringen in de ontwikkeling en verspreiding van hernieuwbare energie, zal ook energie een schaars goed worden. Reden te meer om erop toe te zien dat energie toegankelijk is voor iedereen. Climaxi wil zich hier de komende periode verder op toeleggen en er, samen met anderen, een campagne rond opstarten. We moeten immers op korte termijn af van fossiele energie en kernenergie, om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Maar de enige duurzame manier om dat te doen, ligt vervat in een sociale en solidaire aanpak. Zon en wind... zijn van iedereen! David Dessers 4 nr

5 2010 was het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Over het hele continent en vooral in onze Europese hoofdstad Brussel organiseerden meer en minder officiële instanties campagnes, acties, overlegtafels, grote debatten en luistermomenten. Heel wat armen kregen het woord om hun vragen en grieven te delen. En ondertussen ploegde de boer voort en kwamen Griekenland, Ierland en Portugal terecht op de rand van het faillissement. De Europese Unie besliste haar economie te redden via de meest drastische reeks besparingen in de geschiedenis van het vrije en welvarende Europa was ook het jaar van de klimaattop in Cancún. Terecht zeggen ze aan de andere kant van de evenaar dat het de Westerse landen zijn die het meest hebben bijgedragen tot de wereldwijde milieuvervuiling en klimaatchaos. Zij (wij) zullen dan ook het meest moeten betalen voor de wereldwijde opkuis. De ecologische kwestie is daardoor definitief een sociale kwestie geworden. Climaxi wil dit ook op het programma zetten in België, en niet alleen bij de milieubewegingen. De kloof tussen Noord en Zuid loopt niet alleen langs de evenaar. Ook in eigen land worden rijken steeds rijker en armen steeds armer. De energiecrisis slaat dan ook hard toe in ons land. Niet alleen swingen de energieprijzen stilaan de pan uit. Ons land zit ook met een gevaarlijk verouderd patrimonium aan kernreactoren. Dat Electrabel ons al die onveilige en vervuilende elektriciteit zo duur verpatst, bewijst hoezeer groene en sociale kwesties ondertussen verstrengeld zijn geraakt. Energiearmoede dus. Wat wil dat zeggen? Er zijn diverse definities in omloop, maar de meest gangbare luidt: een gezin is energiearm als meer dan 10% van het hoofdinkomen naar energie gaat. Los van de definitie willen we met Climaxi toch eerst en vooral de (vrij nieuwe) term even kritisch tegen het licht houden. Doordat armoede toeneemt en doordat de aandacht van het beleid en middenveld voor armoede toenemen, heeft het woord armoede nogal wat onderafdelingen gekregen. Zo kennen we inmiddels generatiearmoede (armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie), werkende armen, armoede bij ouderen, sociale armoede (geen geld voor sociaal contact), energiearmoede enzovoort. Het onderverdelen is deels terecht. De oorzaken en gevolgen van armoede rafelen uiteen in alle richtingen. Ook beperkt een laag inkomen heel wat mensen in het uitoefenen van hun basisrechten (huisvesting, gezondheid, energie, ). Deelproblemen aanpakken, zoals bijvoorbeeld de onbetaalbare energiefactuur, is en blijft absoluut noodzakelijk. Zo kunnen we mensen direct helpen en behoeden voor nog meer miserie. Het is ook een kwestie van iedereen te geven waar hij of zij recht op heeft. Maar er schuilt een addertje onder het gras. Met al die armoedevarianten dreigen we uit het oog te verliezen dat het over een structureel probleem gaat. De armoede zal niet verdwijnen door ze deeltje per deeltje aan te pakken en op te lossen. Armoede is en blijft in nr

6 wezen een inkomensprobleem. Echte oplossingen op lange termijn en voor alle armen (ook degenen die we niet bereiken via sociaal werk) liggen dan ook in welvaartsvaste pensioenen en uitkeringen, waardig werk op ieders maat voor iedereen (voor wie kan en wil), prijscontroles op basismiddelen, eerlijke belastingen, stevige publieke voorzieningen, enzovoort. Climaxi wil graag op drie manieren bijdragen tot het debat over energie en energiearmoede. Wij pleiten in eerste instantie voor een basispakket aan energie voor iedereen. Consumptie wordt gegarandeerd, overconsumptie wordt belast. Daarnaast pleiten we voor meer investeringen in hernieuwbare energiebronnen zodat die voor iedereen toegankelijk worden en niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen. Tenslotte streeft Climaxi naar meer democratische controle op de energie die we gebruiken. De gemeenschap moet meer inspraak hebben in de manier waarop energie wordt geproduceerd en geconsumeerd. Deze drie strijdpunten vormen de roodgroene draad van deze publicatie waarin heel wat verschillende artikels en thema s aan bod komen, gaande van budgetmeters tot zonnepanelen, van Electrabel tot energiecoöperaties. Natan Hertogen 6 nr

7 Deze morgen, de dag nadat de Koning met gebalde vuisten de CD&V weer naar de onderhandelingstafel joeg, ging ik in een klein begijnhof in Gent Vera Dua interviewen. De groene ex-politica kwam tot de conclusie dat heel wat van de ecosubsidies bedoeld om de visserij aangenamer te maken voor vis én mens, verkeerd terecht kwamen. Climaxi is momenteel ook bezig aan een film rond duurzame (begin je dat woord ook zo te haten?) visserij. Met dit in gedachten mijmer ik weg naar de eerste (ietwat rommelige) documentaire die we ooit maakten. Ze droeg dezelfde naam als deze beweging. In die docu filmden we bij Steven thuis. Eind de veertig, vrouw overleden na een zware slepende ziekte, zelf ziek, psychisch onderuit gehaald, werk verloren, zelfwaarde ook die richting uit. Elektriciteit haalt hij uit een budgetmeter aan ongeveer 0,18 euro per kilowattuur (kwh). Voor mezelf kom ik uit op 0,11 euro. Elektriciteit is duurder voor mensen zonder inkomen dan voor een middenklasse-profeet als ik. Als je in je bedrijfje méér dan kwh verbruikt, dan betaal je 0,09 euro per kwh. Zo daalt dat maar verder. Voor gas krijg je hetzelfde plaatje. Niet echt een stimulans om te besparen en een illustratie van de stelling die zegt dat privé-bedrijven functioneren dankzij de goodwill van de rest van de bevolking. Zonnepanelen of windmolens, dat moet ik Steven niet wijs maken. Dat is er alleen voor mensen die al geld hebben, Filip! Misschien isoleren én een subsidie aanvragen? Daar wil ik Steven wel mee helpen, tenminste indien ik de afgrijselijk ingewikkelde regelingen begrijp die op de website energiesparen.be aangekondigd worden. Niet zo eenvoudig, best een dagje verlof voor nemen. En het scheelt nogal wat naargelang de gemeente waar je woont. Het dagje verlof leert me in elk geval dat een aantal subsidiepotjes na zes maanden opgedroogd zijn en dat er maar een bepaald percentage gesubsidieerd wordt. We kunnen dat misschien zélf doen, dat is goedkoper. We krijgen dan wel 300 euro minder dan wanneer we het werkje door een aannemer laten uitvoeren, maar goed, er blijft nog 500 euro over. Ik krijg er al een punthoofd van, want ik ben net prijzen gaan vergelijken in verschillende winkels. Ik vind ook wat rockwool - overschotten in de koopjeskrant, maar helaas, die kan ik niet gebruiken, want ik krijg er geen factuur van, en dus krijgt Steven er geen premie voor. Ik vind er bij Brico voor een kleine 900 euro. Met wat afwerkhout erbij kom ik aan 1200 euro. Iets teveel voor iemand die leeft van een leefloon van 755 euro. Ben je nog mee? Geen nood, elk OCMW heeft naast het leefloon ook een potje om eenmalige steunmaatregelen toe te kennen aan mensen in nood. Oeps, even vergeten dat elk OCMW daarin een regel hanteert. Als je minder dan 7,5 euro per dag hebt om je te voeden, te kleden, te verplaatsen enzovoort dan kom je in aanmerking voor deze premie. Steven huurt een kamer en betaalt gas en co voor ongeveer 350 euro per maand en houdt dus 13 euro per dag over om zijn lopende kosten te betalen. En passant maak ik mij even kwaad om deze ganse toestand en stel als gemeenteraadslid in Herzele nr

8 voor om dit bedrag te verdubbelen, wat mij wonder boven wonder nog lukt ook. Gelukkig komen er in dit land af en toe verkiezingen aan, ervoor kan je veel realiseren, nadien weinig! Als ik er dat binnen een paar maanden doorkrijg, dan kunnen we bij Steven starten. Aha, er is nog een andere oplossing: de FRGEleningen: leningen voor energiebesparende maatregelen aan 2%, gesponsord door de overheid. Als je al van het bestaan van dit Fonds afweet, is er nog één nadeel: de werken moeten gebeuren door een aannemer. Nog een dagje verlof en we hebben een aannemer! De rekening loopt dan wel op tot euro. Terug te betalen bedrag per maand: 53 euro. Steven, die gaat me dood schieten, want dat is bijna 10 % van zijn inkomen, dat is zijn pakje sigaretten waar hij drie dagen mee doet. Toch maar eens bellen: ai, het aantal aanvragen is beperkt tot 200 per jaar voor Z.O.-Vlaanderen. Lieve lezer, misschien ben jij het nog niet, maar ik word daar zo boos en droef om! What the fuck, wat is dat allemaal, dat gelul over energie besparen? Recht op wonen is een mensenrecht. In Vlaanderen zijn er sociale woningen mensen staan op een wachtlijst. Samen met Duitsland, Italië en Griekenland bengelen we daarmee aan de staart van Europa. De overheid heeft nu een Sociaal Objectief opgesteld met als doelstelling dat er in elke gemeente 9% sociale woningen moeten zijn. Met als pervers effect dat grote steden, waar de nood vaak hoger ligt, en die boven deze grens zitten, niks meer moeten doen. Minister Crevits heeft tien miljoen euro uitgetrokken om de bestaande woningen energiezuiniger te maken. Met dat geld verbetert ze tweeduizend woningen of 0,014% van wat er is en 0,000% van wat er zou moeten zijn. Wie daar naast grijpt, zoals Steven, kan het zelf oplossen of zich blauw betalen omdat de warmte het huis uitspuit. De dag dat het OCMW steunbedrag opgetrokken wordt, er een éénloketsysteem ingevoerd wordt, mensen die het nodig hebben gratis energie krijgen en het systeem van leningen deftig georganiseerd wordt én onbeperkt is, die dag wil ik nog eens een gewoon artikel schrijven over energie besparen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Tot die dag blijft alleen een welgemeende What the Fuck op mijn lippen liggen. Ondertussen wil ik meewerken aan een zelforganisatie, bijvoorbeeld een coöperatie die deze problemen samen met de mensen aanpakt, maar dan liefst eentje onder de naam die toch al op mijn lippen ligt. Filip De Bodt 8 nr

9 Het huidige model van sterk gecentraliseerde energieproductie, met kernenergie en fossiele energie, heeft een enorme impact op het milieu én op de meerderheid van de mensen die deze energie produceert en consumeert. Intussen blijven de winsten steken in de zakken van de aandeelhouders van een handvol multinationals. Een ander productiesysteem van hernieuwbare energie is mogelijk. Als we willen vermijden dat we dezelfde problemen creëren, moet deze verandering samen gaan met energiebesparende maatregelen en meer controle op de productie. Energiemix en energieconsumptie in België, enkele cijfers In België wordt elk jaar ongeveer 700 terawattuur (twh) energie verbruikt. Dit komt overeen met 5,5 ton olie per persoon per jaar. Daarvan wordt 10% gebruikt in de vorm van elektriciteit. De resterende 90% gaat ofwel verloren in de omzetting van de ene energievorm naar de andere, of wordt gebruikt in verschillende vormen van (vooral fossiele) brandstoffen voor vervoer, voor het verwarmen en afkoelen van gebouwen, of voor industriële en agrarische productie. De meerderheid van de energie wordt opgewekt door kernenergie (ongeveer 53%), fossiele brandstoffen (40%) en biomassa (5%). Slechts een heel klein deeltje energie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (2%). Achter deze droge cijfers schuilen echter een brede waaier aan sociale en ecologische problemen. De nadelen van kernenergie zijn niet te overzien. In België wordt elk jaar 120 ton hoog-radioactief afval geproduceerd dat nog miljoenen jaren gevaarlijk radioactief blijft. Vooral bij de verwerking van kernafval worden grote hoeveelheden radioactieve stoffen geloosd in lucht en water. Een ernstig ongeval in Doel of Tihange zou een groot deel van België en Nederland voor onbepaalde tijd onbewoonbaar maken, en zou duizenden miljarden euro s kunnen kosten, los van het onnoemelijk menselijk leed. De Belgische kerncentrales zijn te weinig verzekerd tegen risico s. Het volledige risico verzekeren zou kernenergie tot 1 euro per kwh duurder maken. Maar ook zonder ongelukken zijn de kosten hoog. In België heeft de consument meer dan 28 miljard euro betaald voor de kerncentrales. Een nieuwe reactor kost vandaag nog meer dan dertig jaar geleden, terwijl de kostprijs van hernieuwbare energie daalt. Ondertussen maakt Electrabel winsten op de afgeschreven kerncentrales aan een tempo van 800 euro per gezin per jaar. Het rekken van de levens- nr

10 duur van de oude kerncentrales met enkele jaren staat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de weg. Binnen enkele decennia zal kernenergie sowieso verdwijnen, wegens te duur of bij gebrek aan schaars uranium. De vraag is of wij tegen dan voldoende zullen hebben geïnvesteerd in alternatieven? De ontginning van uranium voor kernenergie heeft ook een breed verspreid ecologisch racisme met zich mee gebracht. Het grondgebied van inheemse volkeren van Noord-Amerika, Australië, Azië en Afrika wordt vervuild en afgenomen om plaats te maken voor uraniummijnen. De arbeiders in deze mijnen kampen met ernstige gezondheidsproblemen door slechte werkomstandigheden. Terwijl de plaatselijke bewoners veelal de negatieve gevolgen van de uraniumontginning ondergaan, hebben zij het minste baat bij de ontwikkeling van nucleaire technologie. Ook het dumpen van nucleair afval gebeurt op land van inheemse volkeren. Kernenergie kan geen rol spelen in de toekomstige energievoorziening in België, of elders ter wereld. Toch wordt de Belgische wet op de kernuitstap uit 2003 geregeld op de helling gezet onder druk van Electrabel en het nucleair forum. De wet voorziet een duidelijke tijdslijn om de kerncentrales te sluiten tussen 2015 en De wet op de kernuitstap had een duidelijk signaal moeten geven dat kernenergie geen toekomst biedt, en dat er dus een belangrijke markt open ligt voor hernieuwbare energie en voor energiebesparende maatregelen. Het feit dat deze wet voortdurend in twijfel wordt getrokken, betekent ook dat er te weinig is geïnvesteerd in hernieuwbare energie, met het perverse gevolg dat de kernlobby nu cynisch beweert dat door de te trage opgang van hernieuwbare energie, kerncentrales langer moeten openblijven. Climaxi eist een uitstap uit de kernenergie, zo snel mogelijk, maar minstens zoals voorzien door de huidige wet. Als we kijken naar de risico s die gepaard gaan met kernenergie, de impact op het milieu voor de productie van kernenergie en het onopgelost probleem van kernafval, dan is het duidelijk dat kernenergie een doodlopend straatje is. Wereldwijd groeit er een consensus dat de CO2-uitstoot snel naar beneden moet. Toch zien we weinig verandering in de praktijk. Een voorbeeld: ondanks het feit dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tussen de 80% en 95% moet dalen om zo ver mogelijk onder de 2 C opwarming te blijven, wordt nog steeds massaal ingezet op steenkool, de fossiele brandstof die het meest vervuilt. Alleen al in Europa zijn er 70 nieuwe steenkoolcentrales gepland. Studies vertellen ons nochtans dat het technisch gezien mogelijk is om tegen 2050 volle- 10 nr

11 dig over te schakelen op hernieuwbare energie in Europa. Daarvoor moeten we wel serieuze veranderingen realiseren: meer inspanningen doen om energie te besparen en meer investeren in duurzame energiebronnen. Het gaat niet enkel om de technologie die gebruikt wordt om energie op te wekken. Ook de manier waarop de hele energiemarkt functioneert, is aan grondige hervormingen toe. Bijna 10 jaar na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, hebben een handvol multinationals de meerderheid van de markt in handen, met een enorm negatieve impact op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien zorgen deze multinationals ervoor dat de opbrengsten gaan naar een aantal bedrijven, in plaats van naar de gebruikers van elektriciteit of de werknemers in de energiesector. Electrabel is de grootste energieleverancier in ons land, met een marktaandeel van 66%. Met zo een marktaandeel voelen ze zich God op aarde en gaan ze bijna ongehinderd door met het opstrijken van enorme winsten, op de rug van de consumenten. En ze zitten mee aan tafel wanneer het gaat over belangrijke noodzakelijke beslissingen zoals de uitvoering van de wet op de kernuitstap in België. De groei van hernieuwbare energiebronnen moet ondersteund worden, maar een aantal recente voorbeelden tonen duidelijk aan dat zonne - en windenergie op zich niet noodzakelijk de meest sociale manier zijn om elektriciteit op te wekken. Het schandaal rond de groene stroomcertificaten voor de installatie van zonnepanelen maakt duidelijk dat we voorbij de technologie moeten kijken. We moeten ook kijken naar wie precies financiële voordelen haalt uit deze energieproductie. In dit geval is de toegang tot deze certificaten beperkt tot gezinnen die een eigen huis hebben en ook het geld hebben om een dure investering in zonnepanelen te doen. Maar het gaat verder. Want ook grote bedrijven komen in aanmerking voor deze subsidie. Als bedrijven, zoals de Katoen Natie, zonnepanelen installeren op hun gigantische daken, houden ze daar dan ook een enorme financiële opkikker aan over. Als Eandis, diegene die instaat voor het transport van de elektriciteit, dan nog eens de energieprijzen verhoogt voor iedereen omdat het transport meer kost, dan zien we duidelijk dat deze subsidiepolitiek weinig sociaal is. Ook andere hernieuwbare energiebronnen kunnen niet altijd op veel applaus rekenen. De toename van windmolens in gebieden die een belangrijke waarde hebben op het vlak van landschap, hebben ook lokale actiecomités doen opstaan die tegen deze windmolens zijn. Waarom zou een lokale gemeenschap ook de constructie van een windmolenpark moeten toejuichen, wanneer de winsten vele honderden of zelfs duizenden kilometers ver weg in de zakken van een aantal aandeelhouders verdwijnen? In Denemarken is het lokaal verzet tegen windmolens massaal afgenomen wanneer lokale inwoners ook de kans kregen om te delen in de inkomsten van de parken. Vandaag staat windenergie in voor ongeveer 30% van de energievoorziening in Denemarken en kunnen mensen over het hele land investeren in deze projecten. Climaxi eist dan ook méér investeringen in hernieuwbare energiebronnen op een sociale manier en met meer controle op de energiemarkt. Famke Vekeman en David Heller nr

12 Climaxi pleit niet alleen voor meer economische democratie inzake het energievraagstuk, maar ook voor meer politieke democratie. De gemeenschap moet meer inspraak hebben in de manier waarop energie wordt geproduceerd en geconsumeerd. Mensen moeten kunnen mee beslissen over welke soort energie er wordt geproduceerd, hoe die wordt verdeeld en naar wie de winsten gaan. Vandaag zitten we in een systeem waarbij de markt voorziet in de productie en de verkoop van gas en elektriciteit. In 2003 werd de Vlaamse energiemarkt geliberaliseerd. Bedoeling was om het private monopolie van Electrabel te breken door meerdere spelers op de markt te loodsen, maar dat is niet gelukt. Deze liberalisering werd doorgevoerd in het kader van de vrijmaking van de Europese energiemarkt. Volgens Europa zouden vraag en aanbod hierdoor beter op mekaar afgestemd geraken. De vrijmaking zou resulteren in een betere dienstverlening, prijsdalingen en dus zorgen voor een stijging van de welvaart. De praktijk is echter iets minder rooskleurig. Het bilan na acht liberale jaren is een stijging van de energieprijzen, een wildgroei aan nieuwe tarieven en formules waar zelfs de best opgeleide universitair niet wijs uit geraakt en een dominante positie van één private speler, Electrabel. tot minder concurrentie dan ooit tevoren. Vijf energiegiganten (GDF-Suez, RWE, Eon, Enel en EDF) domineren zowat de ganse Europese energiemarkt. In België hebben twee bedrijven bijna de volledige energiemarkt onder controle: Electrabel (GDF-Suez) heeft een marktaandeel van bijna 70% en SPE-Luminus heeft 12% in handen. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is elektriciteit de helft duurder geworden. De CREG, de federale regulator voor elektriciteit en gas die de overheid adviseert en er ook op toeziet dat iedereen de regels naleeft, becijferde dat gezinnen nu gemiddeld euro per jaar betalen voor gas en elektriciteit. Dat is zo n 700 euro meer dan vóór de liberalisering. Heel wat gezinnen kunnen de energiefactuur dan ook niet meer betalen. Nu al zijn meer dan Vlaamse gezinnen aangewezen op (duurder) aardgas en elektriciteit van de distributienetbeheerder omdat ze de energiefactuur van hun commerciële leverancier niet langer kunnen betalen. Volgens Samenlevingsopbouw wonen minstens gezinnen in een energieverslindende woning die niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Vandaag moeten we vaststellen dat de toegang tot energie niet voor iedereen gegarandeerd is en dat de armste lagen van de bevolking uit de boot vallen. Met Climaxi pleiten we ervoor om publieke goederen zoals water en energie in publieke handen te houden. Deze goederen zijn immers te kostbaar om aan te markt toe te vertrouwen. Een kleine tien jaar concurrentie op de vrijgemaakte Europese energiemarkt heeft geleid 12 nr

13 Vandaag legt de overheid de private energiebedrijven alleen een aantal sociale openbare dienstverplichtingen op, zoals gratis kwh, sociaal tarief en het statuut van beschermde klant. Deze maatregelen zorgen voor een lichte correctie op de perverse marktmechanismen, maar volstaan niet om het basisrecht op energie voor iedereen te garanderen. De overheid zou binnen het bestaande kader nochtans een aantal extra sociale maatregelen kunnen treffen om de energiemarkt te corrigeren. Bijvoorbeeld door maximumtarieven voor gas en elektriciteit in te voeren. In Frankrijk bestaat zoiets al onder de vorm van de tarifs bleus waarbij de Franse overheid zelf de prijs vastlegt. Elke Franse burger kan deze blauwe tarieven verkiezen boven de commerciële tarieven. Ook bij ons bestaan er soortgelijke initiatieven in de vorm van collectieve aankopen die zorgen voor het drukken van de energieprijzen. Een aantal provinciale overheden kozen alvast voor deze piste. In de provincie Oost-Vlaanderen werden dit jaar groepsaankopen voor groene stroom en aardgas georganiseerd. Deze initiatieven lossen het probleem van hoge energieprijzen gedeeltelijk op en maken meteen ook een einde aan de tsunami aan tarieven en leveranciers. Maar dit verandert weinig aan de monopoliepositie van de energieproducenten. Mensen hebben nog steeds geen inspraak op de manier waarop de Electrabels van deze wereld energie produceren. Een andere, meer ingrijpende oplossing zou zijn om de energiemarkt onder overheidscontrole te brengen, van productie tot levering aan de consument. Energie zou op die manier een collectief goed worden, onderhevig aan publieke en democratische controle. Als de energiemarkt voor huishoudens (20% van de totale energieconsumptie) genationaliseerd wordt, kan ook het basisrecht op energie voor een grote groep mensen verzekerd worden. Maar hoe gegarandeerd is democratische controle bij een staatsbedrijf? Zonder een meer participatieve opvatting van democratie, blijft het moeilijk voor jou en mij om inspraak en controle te hebben over de manier waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Hier en daar duiken kleinschalige, duurzame en sociale initiatieven op die de energiemarkt trachten te democratiseren. De liberalisering van de energiemarkt heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat een aantal producentencoöperaties het licht konden zien. Ecopower produceert en levert sinds 1999 groene elektriciteit die grotendeels afkomstig is van windmolenparken. Ook Wase Wind en Emissions Zéro zijn voorbeelden van energieproducentencoöperaties. Een coöperatie biedt als bedrijfsvorm een aantal specifieke voordelen. Door lid te worden van de coöperatie word je er mede-eigenaar van. Dit betekent dat je niet alleen betrokken wordt bij de organisatie van de coöperatie, maar bovendien vloeien de winsten die de coöperatie maakt ook terug naar de coöperanten. Jammer genoeg worden vandaag vooral goed geïnformeerde en kapitaalkrachtige middenklassers lid van een energiecoöperatie. De instapkosten om lid te worden van Ecopower liggen dan ook relatief hoog. Een aandeel kost 250 euro. Dit bedrag kan op relatief korte termijn terugverdiend worden (door een lagere energiefactuur en een jaarlijks dividend van 6%), maar vele gezinnen kunnen dit bedrag niet in één keer ophoesten. Zou het niet interessant zijn als er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld OCMW s, vakbonden, sociale huisvestingsmaatschappijen of lokale overhe- nr

14 den om deze instapkosten te prefinancieren? Vandaag is dit nog niet mogelijk. De Europese regelgeving zou het sociale huisvestingsmaatschappijen ook makkelijker moeten maken om te investeren in energiebesparende maatregelen. Zo kunnen investeringen in dakisolatieprojecten of dubbele beglazing voor sociale huurwoningen eenvoudiger en sneller plaatsvinden. Bewoners moeten trouwens ook sterker betrokken worden bij hernieuwbare energieprojecten. Dat beseft ook het ACW Limburg bijvoorbeeld. Zij hebben al enkele jaren een interessant project rond bewonerscoöperaties. Hun uitgangspunt is simpel: inwoners worden mede-eigenaars en de opbrengsten van de windmolens worden zoveel mogelijk lokaal verankerd. Een aandeel in een bewonerscoöperatie garandeert dus ook een herinvestering van de winsten in de gemeenschap. Een deel van de winsten kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in de aanleg van nieuwe fietspaden of in de bouw van kinderopvangcentra of sociale woningen. Het idee van bewonerscoöperaties waait over uit Denemarken, waar het bij wet verplicht is om omwonenden te laten participeren in windmolenparken. De gemeente Eeklo was de eerste om in 1999 te experimenteren met het idee van een bewonerscoöperatie. Het stadsbestuur stemde in met de bouw van een windmolenpark op stedelijk grondgebied. De voorwaarde was dat de Eeklonaren medeeigenaar konden worden van hun windmolens, zodat de opbrengsten ook deels bij hen terechtkwamen. Ook het Waalse Emissions Zéro wil vanaf zogenaamde éoliennes citoyennes uitbaten in Wallonië. Dit zijn windmolens die niet in handen zijn van enkele private projectontwikkelaars, maar wel van de Waalse burgers zelf. De trend naar lokale, kleinschalige en zelfvoorzienende projecten roept natuurlijk ook een aantal vragen op. Zo staat decentralisering niet per definitie gelijk aan méér democratisering. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat elke gemeente (of zelfs elk huishouden via de zogenaamde slimme netten) in de toekomst instaat voor haar eigen energieproductie? Wat met de gemeenten waar het niet zo gunstig of rendabel is om een windmolenpark te zetten? Climaxi pleit ervoor om gemeenschapsgoederen zoals elektriciteit, gas en water onder publieke controle te brengen. Op die manier kunnen er niet alleen meer mensen genieten van het basisrecht op energie, maar kunnen ook meer mensen beslissen hoe energie moet worden geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zowel nationalisaties van energiebedrijven kunnen een oplossing zijn, maar ook lokale initiatieven zoals bewonerscoöperaties spelen een belangrijke rol. Siggie Vertommen 14 nr

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie 2011 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen 015 20 13 75 Cover: Philippe Corthout (Outline Graphics) Druk:

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in 2011.1 Driemaandelijks magazine Lente 2011 maart/april/mei Nº 89 23ste jaargang Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 2011.1 Driemaandelijks

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06 1 INHOUD 1. Inleiding: Gent op mensenmaat... 3 2. Programmapunten... 7 1. Recht op energie... 7 2. Recht op wonen... 13 3. Recht op een job... 19 4. Recht op een veilige stad... 22 5. Recht op mobiliteit...

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne dinsdag 12 november 2013 - jaargang 16 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Groene tractor In Leeuwarden is dit najaar een proef gestart

Nadere informatie

Onze toekomst is sociaal

Onze toekomst is sociaal Onze toekomst is sociaal Draaiboek voor een sociale samenleving super sociaal Onze toekomst is sociaal inhoud Woord vooraf: Een draaiboek gerealiseerd met hulp. Veel hulp. Van veel mensen...3 Inleiding:

Nadere informatie

Dimitri Leue. Het ecologisch theater van. Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man

Dimitri Leue. Het ecologisch theater van. Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man Mei 2009 #2 Jaargang III www.verrekijkers.org Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man Het ecologisch theater van Dimitri Leue Themanummer Ecologie 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 De nieuwe Nete Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 Crisis Kwaliteitsvol leven met weinig geld Enquête: invloed van de crisis Nieuwe trends De nieuwe Nete Beste lezer, Crisis. Dat werd het thema voor De Nieuwe

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie